blob: 43dd3e409343b911c788a70042688fe997047706 [file] [log] [blame]
# Danish translation watchdog.
# Copyright (C) 2011 watchdog & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the watchdog package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: watchdog\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: meskes@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-07-16 08:48+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-04 22:21+0100\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Start watchdog at boot time?"
msgstr "Igangsæt watchdog ved opstart?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Please specify whether watchdog should be started as part of the boot "
"process. This can be changed later by editing /etc/default/watchdog."
msgstr ""
"Angiv venligst hvorvidt watchdog skal igangsættes som en del af "
"opstartsprocessen. Dette kan ændres senere ved at redigere "
"/etc/default/watchdog."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Restart watchdog on upgrades?"
msgstr "Genstart watchdog ved opgraderinger?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"If the kernel is configured with the CONFIG_WATCHDOG_NOWAYOUT option (which "
"is not the default setting), restarting watchdog will cause a spurious "
"reboot (the kernel will assume that the watchdog daemon crashed)."
msgstr ""
"Hvis kernen er konfigureret med tilvalget CONFIG_WATCHDOG_NOWAYOUT (som "
"ikke er standardindstillingen) vil genstart af watchdog medføre en falsk "
"genstart (kernen vil antage at watchdog-dæmonen brød ned)."
#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Watchdog module to preload:"
msgstr "Watchdog-modul at præindlæse:"
#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"Please choose which watchdog module should be preloaded before starting "
"watchdog. The 'softdog' module should be suited for all installations. Enter "
"'none' if you don't want the script to load a module."
msgstr ""
"Vælg venligst hvilket watchdog-modul der skal præindlæses før start af "
"watchdog. Modulet »softdog« bør være egnet for alle installationer. Indtast "
"»none« (ingen) hvis du ikke ønsker, at skriptet skal indlæse et modul."