blob: fc740b742c5340ffc867d8a04bce8a2599777ffd [file] [log] [blame]
#include <gio/gio.h>
static void
test_write (void)
{
GOutputStream *base;
GOutputStream *out;
GError *error;
const gchar buffer[] = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
base = g_memory_output_stream_new (g_malloc0 (20), 20, NULL, g_free);
out = g_buffered_output_stream_new (base);
g_assert_cmpint (g_buffered_output_stream_get_buffer_size (G_BUFFERED_OUTPUT_STREAM (out)), ==, 4096);
g_assert (!g_buffered_output_stream_get_auto_grow (G_BUFFERED_OUTPUT_STREAM (out)));
g_object_set (out, "auto-grow", TRUE, NULL);
g_assert (g_buffered_output_stream_get_auto_grow (G_BUFFERED_OUTPUT_STREAM (out)));
g_object_set (out, "auto-grow", FALSE, NULL);
g_buffered_output_stream_set_buffer_size (G_BUFFERED_OUTPUT_STREAM (out), 16);
g_assert_cmpint (g_buffered_output_stream_get_buffer_size (G_BUFFERED_OUTPUT_STREAM (out)), ==, 16);
error = NULL;
g_assert_cmpint (g_output_stream_write (out, buffer, 10, NULL, &error), ==, 10);
g_assert_no_error (error);
g_assert_cmpint (g_memory_output_stream_get_data_size (G_MEMORY_OUTPUT_STREAM (base)), ==, 0);
g_assert_cmpint (g_output_stream_write (out, buffer + 10, 10, NULL, &error), ==, 6);
g_assert_no_error (error);
g_assert_cmpint (g_memory_output_stream_get_data_size (G_MEMORY_OUTPUT_STREAM (base)), ==, 0);
g_assert (g_output_stream_flush (out, NULL, &error));
g_assert_no_error (error);
g_assert_cmpint (g_memory_output_stream_get_data_size (G_MEMORY_OUTPUT_STREAM (base)), ==, 16);
g_assert_cmpstr (g_memory_output_stream_get_data (G_MEMORY_OUTPUT_STREAM (base)), ==, "abcdefghijklmnop");
g_object_unref (out);
g_object_unref (base);
}
static void
test_grow (void)
{
GOutputStream *base;
GOutputStream *out;
GError *error;
const gchar buffer[] = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
gint size;
gboolean grow;
base = g_memory_output_stream_new (g_malloc0 (30), 30, g_realloc, g_free);
out = g_buffered_output_stream_new_sized (base, 16);
g_buffered_output_stream_set_auto_grow (G_BUFFERED_OUTPUT_STREAM (out), TRUE);
g_object_get (out, "buffer-size", &size, "auto-grow", &grow, NULL);
g_assert_cmpint (size, ==, 16);
g_assert (grow);
g_assert (g_seekable_can_seek (G_SEEKABLE (out)));
error = NULL;
g_assert_cmpint (g_output_stream_write (out, buffer, 10, NULL, &error), ==, 10);
g_assert_no_error (error);
g_assert_cmpint (g_buffered_output_stream_get_buffer_size (G_BUFFERED_OUTPUT_STREAM (out)), ==, 16);
g_assert_cmpint (g_memory_output_stream_get_data_size (G_MEMORY_OUTPUT_STREAM (base)), ==, 0);
g_assert_cmpint (g_output_stream_write (out, buffer + 10, 10, NULL, &error), ==, 10);
g_assert_no_error (error);
g_assert_cmpint (g_buffered_output_stream_get_buffer_size (G_BUFFERED_OUTPUT_STREAM (out)), >=, 20);
g_assert_cmpint (g_memory_output_stream_get_data_size (G_MEMORY_OUTPUT_STREAM (base)), ==, 0);
g_assert (g_output_stream_flush (out, NULL, &error));
g_assert_no_error (error);
g_assert_cmpstr (g_memory_output_stream_get_data (G_MEMORY_OUTPUT_STREAM (base)), ==, "abcdefghijklmnopqrst");
g_object_unref (out);
g_object_unref (base);
}
static void
test_close (void)
{
GOutputStream *base;
GOutputStream *out;
GError *error;
base = g_memory_output_stream_new (g_malloc0 (30), 30, g_realloc, g_free);
out = g_buffered_output_stream_new (base);
g_assert (g_filter_output_stream_get_close_base_stream (G_FILTER_OUTPUT_STREAM (out)));
error = NULL;
g_assert (g_output_stream_close (out, NULL, &error));
g_assert_no_error (error);
g_assert (g_output_stream_is_closed (base));
g_object_unref (out);
g_object_unref (base);
base = g_memory_output_stream_new (g_malloc0 (30), 30, g_realloc, g_free);
out = g_buffered_output_stream_new (base);
g_filter_output_stream_set_close_base_stream (G_FILTER_OUTPUT_STREAM (out), FALSE);
error = NULL;
g_assert (g_output_stream_close (out, NULL, &error));
g_assert_no_error (error);
g_assert (!g_output_stream_is_closed (base));
g_object_unref (out);
g_object_unref (base);
}
static void
test_seek (void)
{
GMemoryOutputStream *base;
GOutputStream *out;
GSeekable *seekable;
GError *error;
gsize bytes_written;
gboolean ret;
const gchar buffer[] = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
base = G_MEMORY_OUTPUT_STREAM (g_memory_output_stream_new (g_malloc0 (30), 30, NULL, g_free));
out = g_buffered_output_stream_new_sized (G_OUTPUT_STREAM (base), 8);
seekable = G_SEEKABLE (out);
error = NULL;
/* Write data */
g_assert_cmpint (g_seekable_tell (G_SEEKABLE (out)), ==, 0);
ret = g_output_stream_write_all (out, buffer, 4, &bytes_written, NULL, &error);
g_assert_no_error (error);
g_assert_cmpint (bytes_written, ==, 4);
g_assert (ret);
g_assert_cmpint (g_seekable_tell (G_SEEKABLE (out)), ==, 4);
g_assert_cmpint (g_memory_output_stream_get_data_size (base), ==, 0);
/* Forward relative seek */
ret = g_seekable_seek (seekable, 2, G_SEEK_CUR, NULL, &error);
g_assert_no_error (error);
g_assert (ret);
g_assert_cmpint (g_seekable_tell (G_SEEKABLE (out)), ==, 6);
g_assert_cmpint ('a', ==, ((gchar *)g_memory_output_stream_get_data (base))[0]);
g_assert_cmpint ('b', ==, ((gchar *)g_memory_output_stream_get_data (base))[1]);
g_assert_cmpint ('c', ==, ((gchar *)g_memory_output_stream_get_data (base))[2]);
g_assert_cmpint ('d', ==, ((gchar *)g_memory_output_stream_get_data (base))[3]);
ret = g_output_stream_write_all (out, buffer, 2, &bytes_written, NULL, &error);
g_assert_no_error (error);
g_assert (ret);
g_assert_cmpint (bytes_written, ==, 2);
g_assert_cmpint (g_seekable_tell (G_SEEKABLE (out)), ==, 8);
/* Backward relative seek */
ret = g_seekable_seek (seekable, -4, G_SEEK_CUR, NULL, &error);
g_assert_no_error (error);
g_assert (ret);
g_assert_cmpint (g_seekable_tell (G_SEEKABLE (out)), ==, 4);
g_assert_cmpint ('a', ==, ((gchar *)g_memory_output_stream_get_data (base))[0]);
g_assert_cmpint ('b', ==, ((gchar *)g_memory_output_stream_get_data (base))[1]);
g_assert_cmpint ('c', ==, ((gchar *)g_memory_output_stream_get_data (base))[2]);
g_assert_cmpint ('d', ==, ((gchar *)g_memory_output_stream_get_data (base))[3]);
g_assert_cmpint ('a', ==, ((gchar *)g_memory_output_stream_get_data (base))[6]);
g_assert_cmpint ('b', ==, ((gchar *)g_memory_output_stream_get_data (base))[7]);
ret = g_output_stream_write_all (out, buffer, 2, &bytes_written, NULL, &error);
g_assert_no_error (error);
g_assert (ret);
g_assert_cmpint (bytes_written, ==, 2);
g_assert_cmpint (g_seekable_tell (G_SEEKABLE (out)), ==, 6);
/* From start */
ret = g_seekable_seek (seekable, 2, G_SEEK_SET, NULL, &error);
g_assert_no_error (error);
g_assert (ret);
g_assert_cmpint (g_seekable_tell (G_SEEKABLE (out)), ==, 2);
g_assert_cmpint ('a', ==, ((gchar *)g_memory_output_stream_get_data (base))[0]);
g_assert_cmpint ('b', ==, ((gchar *)g_memory_output_stream_get_data (base))[1]);
g_assert_cmpint ('c', ==, ((gchar *)g_memory_output_stream_get_data (base))[2]);
g_assert_cmpint ('d', ==, ((gchar *)g_memory_output_stream_get_data (base))[3]);
g_assert_cmpint ('a', ==, ((gchar *)g_memory_output_stream_get_data (base))[4]);
g_assert_cmpint ('b', ==, ((gchar *)g_memory_output_stream_get_data (base))[5]);
g_assert_cmpint ('a', ==, ((gchar *)g_memory_output_stream_get_data (base))[6]);
g_assert_cmpint ('b', ==, ((gchar *)g_memory_output_stream_get_data (base))[7]);
ret = g_output_stream_write_all (out, buffer, 2, &bytes_written, NULL, &error);
g_assert_no_error (error);
g_assert (ret);
g_assert_cmpint (bytes_written, ==, 2);
g_assert_cmpint (g_seekable_tell (G_SEEKABLE (out)), ==, 4);
/* From end */
ret = g_seekable_seek (seekable, 6 - 30, G_SEEK_END, NULL, &error);
g_assert_no_error (error);
g_assert (ret);
g_assert_cmpint (g_seekable_tell (G_SEEKABLE (out)), ==, 6);
g_assert_cmpint ('a', ==, ((gchar *)g_memory_output_stream_get_data (base))[0]);
g_assert_cmpint ('b', ==, ((gchar *)g_memory_output_stream_get_data (base))[1]);
g_assert_cmpint ('a', ==, ((gchar *)g_memory_output_stream_get_data (base))[2]);
g_assert_cmpint ('b', ==, ((gchar *)g_memory_output_stream_get_data (base))[3]);
g_assert_cmpint ('a', ==, ((gchar *)g_memory_output_stream_get_data (base))[4]);
g_assert_cmpint ('b', ==, ((gchar *)g_memory_output_stream_get_data (base))[5]);
g_assert_cmpint ('a', ==, ((gchar *)g_memory_output_stream_get_data (base))[6]);
g_assert_cmpint ('b', ==, ((gchar *)g_memory_output_stream_get_data (base))[7]);
ret = g_output_stream_write_all (out, buffer + 2, 2, &bytes_written, NULL, &error);
g_assert_no_error (error);
g_assert (ret);
g_assert_cmpint (bytes_written, ==, 2);
g_assert_cmpint (g_seekable_tell (G_SEEKABLE (out)), ==, 8);
/* Check flush */
ret = g_output_stream_flush (out, NULL, &error);
g_assert_no_error (error);
g_assert (ret);
g_assert_cmpint (g_seekable_tell (G_SEEKABLE (out)), ==, 8);
g_assert_cmpint ('a', ==, ((gchar *)g_memory_output_stream_get_data (base))[0]);
g_assert_cmpint ('b', ==, ((gchar *)g_memory_output_stream_get_data (base))[1]);
g_assert_cmpint ('a', ==, ((gchar *)g_memory_output_stream_get_data (base))[2]);
g_assert_cmpint ('b', ==, ((gchar *)g_memory_output_stream_get_data (base))[3]);
g_assert_cmpint ('a', ==, ((gchar *)g_memory_output_stream_get_data (base))[4]);
g_assert_cmpint ('b', ==, ((gchar *)g_memory_output_stream_get_data (base))[5]);
g_assert_cmpint ('c', ==, ((gchar *)g_memory_output_stream_get_data (base))[6]);
g_assert_cmpint ('d', ==, ((gchar *)g_memory_output_stream_get_data (base))[7]);
g_object_unref (out);
g_object_unref (base);
}
static void
test_truncate(void)
{
GMemoryOutputStream *base_stream;
GOutputStream *stream;
GSeekable *seekable;
GError *error;
gsize bytes_written;
guchar *stream_data;
gsize len;
gboolean res;
len = 8;
/* Create objects */
stream_data = g_malloc0 (len);
base_stream = G_MEMORY_OUTPUT_STREAM (g_memory_output_stream_new (stream_data, len, g_realloc, g_free));
stream = g_buffered_output_stream_new_sized (G_OUTPUT_STREAM (base_stream), 8);
seekable = G_SEEKABLE (stream);
g_assert (g_seekable_can_truncate (seekable));
/* Write */
g_assert_cmpint (g_memory_output_stream_get_size (base_stream), ==, len);
g_assert_cmpint (g_memory_output_stream_get_data_size (base_stream), ==, 0);
error = NULL;
res = g_output_stream_write_all (stream, "ab", 2, &bytes_written, NULL, &error);
g_assert_no_error (error);
g_assert (res);
res = g_output_stream_write_all (stream, "cd", 2, &bytes_written, NULL, &error);
g_assert_no_error (error);
g_assert (res);
res = g_output_stream_flush (stream, NULL, &error);
g_assert_no_error (error);
g_assert (res);
g_assert_cmpint (g_memory_output_stream_get_size (base_stream), ==, len);
g_assert_cmpint (g_memory_output_stream_get_data_size (base_stream), ==, 4);
stream_data = g_memory_output_stream_get_data (base_stream);
g_assert_cmpint (stream_data[0], ==, 'a');
g_assert_cmpint (stream_data[1], ==, 'b');
g_assert_cmpint (stream_data[2], ==, 'c');
g_assert_cmpint (stream_data[3], ==, 'd');
/* Truncate at position */
res = g_seekable_truncate (seekable, 4, NULL, &error);
g_assert_no_error (error);
g_assert (res);
g_assert_cmpint (g_memory_output_stream_get_size (base_stream), ==, 4);
g_assert_cmpint (g_memory_output_stream_get_data_size (base_stream), ==, 4);
stream_data = g_memory_output_stream_get_data (base_stream);
g_assert_cmpint (stream_data[0], ==, 'a');
g_assert_cmpint (stream_data[1], ==, 'b');
g_assert_cmpint (stream_data[2], ==, 'c');
g_assert_cmpint (stream_data[3], ==, 'd');
/* Truncate beyond position */
res = g_seekable_truncate (seekable, 6, NULL, &error);
g_assert_no_error (error);
g_assert (res);
g_assert_cmpint (g_memory_output_stream_get_size (base_stream), ==, 6);
g_assert_cmpint (g_memory_output_stream_get_data_size (base_stream), ==, 6);
stream_data = g_memory_output_stream_get_data (base_stream);
g_assert_cmpint (stream_data[0], ==, 'a');
g_assert_cmpint (stream_data[1], ==, 'b');
g_assert_cmpint (stream_data[2], ==, 'c');
g_assert_cmpint (stream_data[3], ==, 'd');
/* Truncate before position */
res = g_seekable_truncate (seekable, 2, NULL, &error);
g_assert_no_error (error);
g_assert (res);
g_assert_cmpint (g_memory_output_stream_get_size (base_stream), ==, 2);
g_assert_cmpint (g_memory_output_stream_get_data_size (base_stream), ==, 2);
stream_data = g_memory_output_stream_get_data (base_stream);
g_assert_cmpint (stream_data[0], ==, 'a');
g_assert_cmpint (stream_data[1], ==, 'b');
g_object_unref (stream);
g_object_unref (base_stream);
}
int
main (int argc, char *argv[])
{
g_test_init (&argc, &argv, NULL);
g_test_add_func ("/buffered-output-stream/write", test_write);
g_test_add_func ("/buffered-output-stream/grow", test_grow);
g_test_add_func ("/buffered-output-stream/seek", test_seek);
g_test_add_func ("/buffered-output-stream/truncate", test_truncate);
g_test_add_func ("/filter-output-stream/close", test_close);
return g_test_run ();
}