blob: bde2a480b6bfda2f02ec9d84b440e5afe354d0b2 [file] [log] [blame]
#include "test/jemalloc_test.h"
#define NSENDERS 3
#define NMSGS 100000
typedef struct mq_msg_s mq_msg_t;
struct mq_msg_s {
mq_msg(mq_msg_t) link;
};
mq_gen(static, mq_, mq_t, mq_msg_t, link)
TEST_BEGIN(test_mq_basic)
{
mq_t mq;
mq_msg_t msg;
assert_false(mq_init(&mq), "Unexpected mq_init() failure");
assert_u_eq(mq_count(&mq), 0, "mq should be empty");
assert_ptr_null(mq_tryget(&mq),
"mq_tryget() should fail when the queue is empty");
mq_put(&mq, &msg);
assert_u_eq(mq_count(&mq), 1, "mq should contain one message");
assert_ptr_eq(mq_tryget(&mq), &msg, "mq_tryget() should return msg");
mq_put(&mq, &msg);
assert_ptr_eq(mq_get(&mq), &msg, "mq_get() should return msg");
mq_fini(&mq);
}
TEST_END
static void *
thd_receiver_start(void *arg)
{
mq_t *mq = (mq_t *)arg;
unsigned i;
for (i = 0; i < (NSENDERS * NMSGS); i++) {
mq_msg_t *msg = mq_get(mq);
assert_ptr_not_null(msg, "mq_get() should never return NULL");
dallocx(msg, 0);
}
return (NULL);
}
static void *
thd_sender_start(void *arg)
{
mq_t *mq = (mq_t *)arg;
unsigned i;
for (i = 0; i < NMSGS; i++) {
mq_msg_t *msg;
void *p;
p = mallocx(sizeof(mq_msg_t), 0);
assert_ptr_not_null(p, "Unexpected mallocx() failure");
msg = (mq_msg_t *)p;
mq_put(mq, msg);
}
return (NULL);
}
TEST_BEGIN(test_mq_threaded)
{
mq_t mq;
thd_t receiver;
thd_t senders[NSENDERS];
unsigned i;
assert_false(mq_init(&mq), "Unexpected mq_init() failure");
thd_create(&receiver, thd_receiver_start, (void *)&mq);
for (i = 0; i < NSENDERS; i++)
thd_create(&senders[i], thd_sender_start, (void *)&mq);
thd_join(receiver, NULL);
for (i = 0; i < NSENDERS; i++)
thd_join(senders[i], NULL);
mq_fini(&mq);
}
TEST_END
int
main(void)
{
return (test(
test_mq_basic,
test_mq_threaded));
}