blob: 046c059c81dad5b0f2779f40be5f8b310df9522f [file] [log] [blame]
Показване на помощна информация -- 1
Създаване на дялове -- 2
Избор на дял и форматиране -- 3
Записване в избрания дял -- 4
Инсталиране на LILO -- 5
Изход от програмата -- 6