blob: 761bdb0aae99b8619e3f87835be928604a0a3d22 [file] [log] [blame]
/*
* (C) Copyright 2000
* Murray Jensen <Murray.Jensen@csiro.au>
*
* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include "serial.h"
#include "error.h"
#include "remote.h"
char *serialdev = "/dev/term/b";
speed_t speed = B230400;
int verbose = 0;
int
main(int ac, char **av)
{
int c, sfd;
if ((pname = strrchr(av[0], '/')) == NULL)
pname = av[0];
else
pname++;
while ((c = getopt(ac, av, "b:p:v")) != EOF)
switch (c) {
case 'b':
if ((speed = cvtspeed(optarg)) == B0)
Error("can't decode baud rate specified in -b option");
break;
case 'p':
serialdev = optarg;
break;
case 'v':
verbose = 1;
break;
default:
usage:
fprintf(stderr, "Usage: %s [-b bps] [-p dev] [-v]\n", pname);
exit(1);
}
if (optind != ac)
goto usage;
if (verbose)
fprintf(stderr, "Opening serial port and sending continue...\n");
if ((sfd = serialopen(serialdev, speed)) < 0)
Perror("open of serial device '%s' failed", serialdev);
remote_desc = sfd;
remote_reset();
remote_continue();
if (serialclose(sfd) < 0)
Perror("close of serial device '%s' failed", serialdev);
if (verbose)
fprintf(stderr, "Done.\n");
return (0);
}