blob: e3d062bd2a2206bcabd987b05e831dea469affea [file] [log] [blame]
# Permission is granted to freely copy and distribute
# this file and modified versions, provided that this
# header is not removed and modified versions are marked
# as such.
#
# Czech translation of util-linux.
# This file is distributed under the same license as the util-linux-ng package.
#
# Jiří Pavlovský <pavlovsk@ff.cuni.cz>, 1999 - 2001.
# Petr Písař <petr.pisar@atlas.cz>, 2006.
# Vladimír Michl <vladimir.michl@seznam.cz>, 2007
# Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2007, 2008, 2009, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: util-linux-ng 2.17.1-rc1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Karel Zak <kzak@redhat.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2010-03-22 09:37+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-02-16 20:38+0100\n"
"Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: disk-utils/blockdev.c:63
msgid "set read-only"
msgstr "nastaví pouze pro čtení"
#: disk-utils/blockdev.c:70
msgid "set read-write"
msgstr "nastaví pro čtení/zápis"
#: disk-utils/blockdev.c:76
msgid "get read-only"
msgstr "zjistí zda je zakázán zápis"
#: disk-utils/blockdev.c:82
msgid "get logical block (sector) size"
msgstr "zjistí velikost logického bloku (sektoru)"
#: disk-utils/blockdev.c:88
msgid "get physical block (sector) size"
msgstr "zjistí velikost fyzického bloku (sektoru)"
#: disk-utils/blockdev.c:94
msgid "get minimum I/O size"
msgstr "zjistí minimální velikost I/O"
#: disk-utils/blockdev.c:100
msgid "get optimal I/O size"
msgstr "zjistí optimální velikost I/O"
#: disk-utils/blockdev.c:106
msgid "get alignment offset"
msgstr "zjistí posun pro zarovnání"
#: disk-utils/blockdev.c:112
msgid "get max sectors per request"
msgstr "zjistí maximální počet sektorů v požadavku"
#: disk-utils/blockdev.c:118
msgid "get blocksize"
msgstr "zjistí velikost bloku"
#: disk-utils/blockdev.c:125
msgid "set blocksize"
msgstr "nastaví velikost bloku"
#: disk-utils/blockdev.c:131
msgid "get 32-bit sector count"
msgstr "zjistí počet sektorů jako 32bitové číslo"
#: disk-utils/blockdev.c:137
msgid "get size in bytes"
msgstr "zjistí velikost v bajtech"
#: disk-utils/blockdev.c:144
msgid "set readahead"
msgstr "nastaví dopředné čtení sektorů"
#: disk-utils/blockdev.c:150
msgid "get readahead"
msgstr "zjistí nastavení dopředného čtení sektorů"
#: disk-utils/blockdev.c:157
msgid "set filesystem readahead"
msgstr "nastaví dopředné načítání pro souborový systém"
#: disk-utils/blockdev.c:163
msgid "get filesystem readahead"
msgstr "zjistí nastavení dopředného načítání pro souborový systém"
#: disk-utils/blockdev.c:167
msgid "flush buffers"
msgstr "vyprázdnit buffery"
#: disk-utils/blockdev.c:171
msgid "reread partition table"
msgstr "načte znovu tabulku rozdělení disku"
#: disk-utils/blockdev.c:179
#, c-format
msgid "Usage:\n"
msgstr "Použití:\n"
#: disk-utils/blockdev.c:181
#, c-format
msgid " %s --report [devices]\n"
msgstr " %s --report [ZAŘÍZENÍ…]\n"
#: disk-utils/blockdev.c:182
#, c-format
msgid " %s [-v|-q] commands devices\n"
msgstr " %s [-v|-q] PŘÍKAZ… ZAŘÍZENÍ…\n"
#: disk-utils/blockdev.c:185
#, c-format
msgid "Available commands:\n"
msgstr "Dostupné příkazy:\n"
#: disk-utils/blockdev.c:187
msgid "get size in 512-byte sectors"
msgstr "vrátí velikost vyjádřenou v 512bajtových sektorech"
#: disk-utils/blockdev.c:321
#, c-format
msgid "%s: Unknown command: %s\n"
msgstr "%s: neznámý příkaz %s\n"
#: disk-utils/blockdev.c:338
#, c-format
msgid "%s requires an argument\n"
msgstr "přepínač %s vyžaduje argument\n"
#: disk-utils/blockdev.c:375
#, c-format
msgid "%s failed.\n"
msgstr "Příkaz „%s“ selhal.\n"
#: disk-utils/blockdev.c:382
#, c-format
msgid "%s succeeded.\n"
msgstr "%s uspěl.\n"
#: disk-utils/blockdev.c:427 disk-utils/blockdev.c:455
#, c-format
msgid "%s: cannot open %s\n"
msgstr "%s: nelze otevřít: %s\n"
#: disk-utils/blockdev.c:472
#, c-format
msgid "%s: ioctl error on %s\n"
msgstr "%s: ioctl chyba na %s\n"
#: disk-utils/blockdev.c:481
#, c-format
msgid "RO RA SSZ BSZ StartSec Size Device\n"
msgstr "RO RA SSZ BSZ PrvníSekt. Velikost Zařízení\n"
#: disk-utils/elvtune.c:48
#, c-format
msgid "usage:\n"
msgstr "Použití:\n"
#: disk-utils/elvtune.c:53
#, c-format
msgid "\tNOTE: elvtune only works with 2.4 kernels\n"
msgstr "\tPOZNÁMKA: elvtune funguje jen s jádry řady 2.4\n"
#: disk-utils/elvtune.c:104
#, c-format
msgid "parse error\n"
msgstr "chyba rozebírání\n"
#: disk-utils/elvtune.c:110
#, c-format
msgid "missing blockdevice, use -h for help\n"
msgstr "chybí blokové zařízení, nápovědu získáte pomocí -h\n"
#: disk-utils/elvtune.c:131
#, c-format
msgid ""
"\n"
"elvtune is only useful on older kernels;\n"
"for 2.6 use IO scheduler sysfs tunables instead..\n"
msgstr ""
"\n"
"elvtune se hodí jen pro starší jádra;\n"
"pro řadu 2.6 použijte sysfs rozhraní pro ladění plánovače I/O.\n"
#: disk-utils/fdformat.c:31
#, c-format
msgid "Formatting ... "
msgstr "Formátuji… "
#: disk-utils/fdformat.c:49 disk-utils/fdformat.c:86
#, c-format
msgid "done\n"
msgstr "hotovo\n"
#: disk-utils/fdformat.c:60
#, c-format
msgid "Verifying ... "
msgstr "Ověřuji… "
#: disk-utils/fdformat.c:71
msgid "Read: "
msgstr "Chyba při čtení: "
#: disk-utils/fdformat.c:73
#, c-format
msgid "Problem reading cylinder %d, expected %d, read %d\n"
msgstr "Chyba při čtení cylindru %d, předpoklad %d, přečteno %d\n"
#: disk-utils/fdformat.c:80
#, c-format
msgid ""
"bad data in cyl %d\n"
"Continuing ... "
msgstr ""
"chybná data v cylindru %d\n"
"Pokračuji…"
#: disk-utils/fdformat.c:96
#, c-format
msgid "usage: %s [ -n ] device\n"
msgstr "Použití: %s [-n] ZAŘÍZENÍ\n"
#: disk-utils/fdformat.c:118 disk-utils/fsck.minix.c:1284
#: disk-utils/isosize.c:181 disk-utils/mkfs.bfs.c:114 disk-utils/mkfs.c:52
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:812 disk-utils/mkfs.minix.c:572
#: disk-utils/mkswap.c:487 misc-utils/ddate.c:179 misc-utils/rename.c:79
#: misc-utils/script.c:147 sys-utils/readprofile.c:197
#, c-format
msgid "%s (%s)\n"
msgstr "%s: (%s)\n"
#: disk-utils/fdformat.c:132
#, c-format
msgid "%s: not a block device\n"
msgstr "%s: není blokové zařízení\n"
#: disk-utils/fdformat.c:142
msgid "Could not determine current format type"
msgstr "Typ formátu nelze zjistit"
#: disk-utils/fdformat.c:143
#, c-format
msgid "%s-sided, %d tracks, %d sec/track. Total capacity %d kB.\n"
msgstr "stran: %s, stop: %d, sekt/stopu %d. Celková kapacita %'d kB.\n"
#: disk-utils/fdformat.c:144
msgid "Double"
msgstr "2"
#: disk-utils/fdformat.c:144
msgid "Single"
msgstr "1"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:117
#, c-format
msgid ""
"usage: %s [-hv] [-x dir] file\n"
" -h print this help\n"
" -x dir extract into dir\n"
" -v be more verbose\n"
" file file to test\n"
msgstr ""
"Použití: %s [-hv] [-x ADRESÁŘ] SOUBOR\n"
" -h vypíše tuto nápovědu\n"
" -x ADRESÁŘ extrahuje do ADRESÁŘE\n"
" -v podrobnější hlášky\n"
" SOUBOR kontrolovaný soubor\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:163
#, c-format
msgid "stat failed: %s"
msgstr "volání stat selhalo: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:167 disk-utils/fsck.cramfs.c:551
#, c-format
msgid "open failed: %s"
msgstr "volání open selhalo: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:172
#, c-format
msgid "ioctl failed: unable to determine device size: %s"
msgstr "IOCTL selhalo: velikost zařízení není možné určit: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:180
#, c-format
msgid "not a block device or file: %s"
msgstr "není blokovým zařízením ani souborem: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:184 disk-utils/fsck.cramfs.c:226
msgid "file length too short"
msgstr "délka souboru je příliš krátká"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:189 disk-utils/fsck.cramfs.c:197
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:258 disk-utils/fsck.cramfs.c:278
#, c-format
msgid "read failed: %s"
msgstr "volání read selhalo: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:207
msgid "superblock magic not found"
msgstr "magická značka superbloku nenalezena"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:216
msgid "unsupported filesystem features"
msgstr "nepodporované vlastnosti systému souborů"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:219
#, c-format
msgid "superblock size (%d) too small"
msgstr "velikost superbloku (%d) je příliš malá"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:223
msgid "zero file count"
msgstr "nulový počet souborů"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:229
#, c-format
msgid "warning: file extends past end of filesystem\n"
msgstr "varování: soubor přesahuje za konec souborového systému\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:233
#, c-format
msgid "warning: old cramfs format\n"
msgstr "varování: starý formát cramfs\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:246
msgid "unable to test CRC: old cramfs format"
msgstr "CRC není možné zkontrolovat: starý formát cramfs"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:272 disk-utils/fsck.cramfs.c:339
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:477 login-utils/chfn.c:529 login-utils/chsh.c:439
#: misc-utils/wipefs.c:141 sys-utils/cytune.c:321
msgid "malloc failed"
msgstr "volání malloc selhalo"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:297
msgid "crc error"
msgstr "chyba CRC"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:364
msgid "root inode is not directory"
msgstr "kořenový i-uzel není adresářem"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:369
#, c-format
msgid "bad root offset (%lu)"
msgstr "chybné umístění kořene (%lu)"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:387
msgid "data block too large"
msgstr "příliš velký datový blok"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:391
#, c-format
msgid "decompression error %p(%d): %s"
msgstr "chyba dekomprese %p(%d): %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:415
#, c-format
msgid " hole at %ld (%zd)\n"
msgstr " díra na %ld (%zd)\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:423 disk-utils/fsck.cramfs.c:595
#, c-format
msgid " uncompressing block at %ld to %ld (%ld)\n"
msgstr " rozbaluji blok od %ld do %ld (%ld)\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:429
#, c-format
msgid "non-block (%ld) bytes"
msgstr "ne-blokové (%ld) bajty"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:433
#, c-format
msgid "non-size (%ld vs %ld) bytes"
msgstr "ne-velikostní (%ld místo %ld) bajty"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:439
#, c-format
msgid "write failed: %s"
msgstr "volání write selhalo: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:452
#, c-format
msgid "lchown failed: %s"
msgstr "volání lchown selhalo: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:458
#, c-format
msgid "chown failed: %s"
msgstr "volání chown selhalo: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:465
#, c-format
msgid "utime failed: %s"
msgstr "volání utime selhalo: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:480
#, c-format
msgid "directory inode has zero offset and non-zero size: %s"
msgstr "i-uzel adresáře má nulovou pozici a nenulovou velikost: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:494
#, c-format
msgid "mkdir failed: %s"
msgstr "volání mkdir selhalo: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:511
msgid "filename length is zero"
msgstr "délka jména souboru je nulová"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:514
msgid "bad filename length"
msgstr "chybná délka jména souboru"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:521
msgid "bad inode offset"
msgstr "chybné umístění i-uzlu"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:537
msgid "file inode has zero offset and non-zero size"
msgstr "i-uzel souboru má nulovou pozici a nenulovou velikost"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:540
msgid "file inode has zero size and non-zero offset"
msgstr "i-uzel souboru má nulovou velikost a nenulovou pozici"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:571
msgid "symbolic link has zero offset"
msgstr "symbolický odkaz má nulovou pozici"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:574
msgid "symbolic link has zero size"
msgstr "symbolický odkaz má nulovou velikost"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:586
#, c-format
msgid "size error in symlink: %s"
msgstr "chyba v symbolickém odkazu: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:601
#, c-format
msgid "symlink failed: %s"
msgstr "volání symlink selhalo: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:613
#, c-format
msgid "special file has non-zero offset: %s"
msgstr "zvláštní soubor má nenulovou pozici: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:625
#, c-format
msgid "fifo has non-zero size: %s"
msgstr "FIFO má nenulovou velikost: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:631
#, c-format
msgid "socket has non-zero size: %s"
msgstr "socket má nenulovou velikost: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:636
#, c-format
msgid "bogus mode: %s (%o)"
msgstr "podivný mód/práva: %s (%o)"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:646
#, c-format
msgid "mknod failed: %s"
msgstr "volání mknod selhalo: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:682
#, c-format
msgid "directory data start (%ld) < sizeof(struct cramfs_super) + start (%ld)"
msgstr ""
"počátek dat adresáře (%ld) < sizeof(struct cramfs_super) + počátek (%ld)"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:685
#, c-format
msgid "directory data end (%ld) != file data start (%ld)"
msgstr "konec dat adresáře (%ld) != počátek dat souboru (%ld)"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:690
msgid "invalid file data offset"
msgstr "chybné umístění dat souboru"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:714
msgid "failed to allocate outbuffer"
msgstr "outbuffer nelze alokovat"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:727
msgid "compiled without -x support"
msgstr "přeloženo bez podpory pro -x"
#: disk-utils/fsck.minix.c:207
#, c-format
msgid "Usage: %s [-larvsmf] /dev/name\n"
msgstr "Použití: %s [-larvsmf] NÁZEV_ZAŘÍZENÍ\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:323
#, c-format
msgid "%s is mounted.\t "
msgstr "%s je již připojeno.\t"
#: disk-utils/fsck.minix.c:325
msgid "Do you really want to continue"
msgstr "Chcete opravdu pokračovat"
#: disk-utils/fsck.minix.c:329
#, c-format
msgid "check aborted.\n"
msgstr "prohlídka ukončena.\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:348 disk-utils/fsck.minix.c:371
#, c-format
msgid "Zone nr < FIRSTZONE in file `%s'."
msgstr "Číslo zóny < PRVNÍ_ZÓNA v souboru „%s“."
#: disk-utils/fsck.minix.c:352 disk-utils/fsck.minix.c:375
#, c-format
msgid "Zone nr >= ZONES in file `%s'."
msgstr "Číslo zóny >= počet ZÓN v souboru „%s“."
#: disk-utils/fsck.minix.c:357 disk-utils/fsck.minix.c:380
msgid "Remove block"
msgstr "Odstranit blok"
#: disk-utils/fsck.minix.c:398
#, c-format
msgid "Read error: unable to seek to block in file '%s'\n"
msgstr "Chyba při čtení: nelze se posunout na blok v souboru „%s“\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:404
#, c-format
msgid "Read error: bad block in file '%s'\n"
msgstr "Chyba při čtení: chybný blok v souboru „%s“\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:419
#, c-format
msgid ""
"Internal error: trying to write bad block\n"
"Write request ignored\n"
msgstr ""
"Vnitřní chyba: pokus o zápis chybného bloku.\n"
"Žádost o zápis ignorována.\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:425 disk-utils/mkfs.minix.c:207
msgid "seek failed in write_block"
msgstr "chyba při posunu ukazovátka ve write_block"
#: disk-utils/fsck.minix.c:428
#, c-format
msgid "Write error: bad block in file '%s'\n"
msgstr "Chyba při zápisu: chybný blok v souboru „%s“\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:544
msgid "seek failed in write_super_block"
msgstr "chyba při posunu ukazovátka ve write_super_block"
#: disk-utils/fsck.minix.c:546 disk-utils/mkfs.minix.c:194
msgid "unable to write super-block"
msgstr "superblok nelze zapsat"
#: disk-utils/fsck.minix.c:556
msgid "Unable to write inode map"
msgstr "mapu i-uzlů nelze zapsat"
#: disk-utils/fsck.minix.c:558
msgid "Unable to write zone map"
msgstr "mapu zón nelze zapsat"
#: disk-utils/fsck.minix.c:560
msgid "Unable to write inodes"
msgstr "i-uzly nelze zapsat"
#: disk-utils/fsck.minix.c:587
msgid "seek failed"
msgstr "chyba při posunu ukazovátka"
#: disk-utils/fsck.minix.c:591 disk-utils/mkfs.minix.c:399
msgid "unable to alloc buffer for superblock"
msgstr "buffer pro superblok nelze alokovat"
#: disk-utils/fsck.minix.c:594
msgid "unable to read super block"
msgstr "superblok nelze číst"
#: disk-utils/fsck.minix.c:612
msgid "bad magic number in super-block"
msgstr "superblok obsahuje chybné magické číslo"
#: disk-utils/fsck.minix.c:614
msgid "Only 1k blocks/zones supported"
msgstr "Podporovány jsou pouze 1kilobajtové bloky/zóny"
#: disk-utils/fsck.minix.c:616
msgid "bad s_imap_blocks field in super-block"
msgstr "superblok obsahuje chybnou položku s_imap_blocks"
#: disk-utils/fsck.minix.c:618
msgid "bad s_zmap_blocks field in super-block"
msgstr "superblok obsahuje chybnou položku s_zmap_blocks"
#: disk-utils/fsck.minix.c:625
msgid "Unable to allocate buffer for inode map"
msgstr "Buffer pro mapu i-uzlů nelze alokovat"
#: disk-utils/fsck.minix.c:628
msgid "Unable to allocate buffer for zone map"
msgstr "Buffer pro mapu zón nelze alokovat"
#: disk-utils/fsck.minix.c:633
msgid "Unable to allocate buffer for inodes"
msgstr "Buffer pro i-uzly nelze alokovat"
#: disk-utils/fsck.minix.c:636
msgid "Unable to allocate buffer for inode count"
msgstr "Buffer pro počítadlo i-uzlů nelze alokovat"
#: disk-utils/fsck.minix.c:639
msgid "Unable to allocate buffer for zone count"
msgstr "Buffer pro počítadlo zón nelze alokovat"
#: disk-utils/fsck.minix.c:641
msgid "Unable to read inode map"
msgstr "Mapu i-uzlů nelze číst"
#: disk-utils/fsck.minix.c:643
msgid "Unable to read zone map"
msgstr "Mapu zón nelze číst"
#: disk-utils/fsck.minix.c:645
msgid "Unable to read inodes"
msgstr "I-uzly nelze číst"
#: disk-utils/fsck.minix.c:647
#, c-format
msgid "Warning: Firstzone != Norm_firstzone\n"
msgstr "Varování: Firstzone != Norm_firstzone\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:652 disk-utils/mkfs.minix.c:451
#, c-format
msgid "%ld inodes\n"
msgstr "i-uzlů: %ld\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:653 disk-utils/mkfs.minix.c:452
#, c-format
msgid "%ld blocks\n"
msgstr "bloků: %ld\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:654 disk-utils/mkfs.minix.c:453
#, c-format
msgid "Firstdatazone=%ld (%ld)\n"
msgstr "První_zóna_dat=%ld (%ld)\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:655 disk-utils/mkfs.minix.c:454
#, c-format
msgid "Zonesize=%d\n"
msgstr "Velikost_zóny=%d\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:656
#, c-format
msgid "Maxsize=%ld\n"
msgstr "Maxvelikost=%ld\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:657
#, c-format
msgid "Filesystem state=%d\n"
msgstr "Stav systému souborů=%d\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:658
#, c-format
msgid ""
"namelen=%d\n"
"\n"
msgstr ""
"namelen=%d\n"
"\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:673 disk-utils/fsck.minix.c:724
#, c-format
msgid "Inode %d marked unused, but used for file '%s'\n"
msgstr "I-uzel %d je označen jako nepoužívaný, ale je použit pro soubor „%s“\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:677 disk-utils/fsck.minix.c:728
msgid "Mark in use"
msgstr "Označen jako používaný"
#: disk-utils/fsck.minix.c:699 disk-utils/fsck.minix.c:748
#, c-format
msgid "The file `%s' has mode %05o\n"
msgstr "Typ souboru „%s“ je %05o\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:706 disk-utils/fsck.minix.c:754
#, c-format
msgid "Warning: inode count too big.\n"
msgstr "Varování: počet i-uzlů je příliš veliký.\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:766 disk-utils/fsck.minix.c:774
msgid "root inode isn't a directory"
msgstr "root i-uzel není adresářem"
#: disk-utils/fsck.minix.c:788 disk-utils/fsck.minix.c:821
#, c-format
msgid "Block has been used before. Now in file `%s'."
msgstr "Blok byl použit již předtím. Nyní v souboru „%s“."
#: disk-utils/fsck.minix.c:790 disk-utils/fsck.minix.c:823
#: disk-utils/fsck.minix.c:1146 disk-utils/fsck.minix.c:1155
#: disk-utils/fsck.minix.c:1201 disk-utils/fsck.minix.c:1210
msgid "Clear"
msgstr "Smazat"
#: disk-utils/fsck.minix.c:800 disk-utils/fsck.minix.c:833
#, c-format
msgid "Block %d in file `%s' is marked not in use."
msgstr "Blok %d v souboru „%s“ je označen jako nepoužívaný."
#: disk-utils/fsck.minix.c:802 disk-utils/fsck.minix.c:835
msgid "Correct"
msgstr "Opravit"
#: disk-utils/fsck.minix.c:974 disk-utils/fsck.minix.c:1041
#, c-format
msgid "The directory '%s' contains a bad inode number for file '%.*s'."
msgstr "Adresář „%s“ obsahuje pro soubor „%.*s“ chybné číslo i-uzlu."
#: disk-utils/fsck.minix.c:977 disk-utils/fsck.minix.c:1044
msgid " Remove"
msgstr " Odstranit"
#: disk-utils/fsck.minix.c:991 disk-utils/fsck.minix.c:1058
#, c-format
msgid "%s: bad directory: '.' isn't first\n"
msgstr "%s: chybný adresář: „.“ není první\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:999 disk-utils/fsck.minix.c:1067
#, c-format
msgid "%s: bad directory: '..' isn't second\n"
msgstr "%s: chybný adresář: „..“ není druhý\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1101 disk-utils/fsck.minix.c:1119
msgid "internal error"
msgstr "vnitřní chyba"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1104 disk-utils/fsck.minix.c:1122
#, c-format
msgid "%s: bad directory: size < 32"
msgstr "%s: chybný adresář: velikost < 32"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1135
msgid "seek failed in bad_zone"
msgstr "chyba při posunu ukazovátka v bad_zone"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1145 disk-utils/fsck.minix.c:1200
#, c-format
msgid "Inode %d mode not cleared."
msgstr "Mód I-uzlu %d není smazán."
#: disk-utils/fsck.minix.c:1154 disk-utils/fsck.minix.c:1209
#, c-format
msgid "Inode %d not used, marked used in the bitmap."
msgstr "I-uzel %d není používán a v bitmapě označen jako používaný."
#: disk-utils/fsck.minix.c:1160 disk-utils/fsck.minix.c:1215
#, c-format
msgid "Inode %d used, marked unused in the bitmap."
msgstr "I-uzel %d je používán a v bitmapě označen jako nepoužívaný."
#: disk-utils/fsck.minix.c:1162 disk-utils/fsck.minix.c:1216
msgid "Set"
msgstr "Nastavit"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1166 disk-utils/fsck.minix.c:1220
#, c-format
msgid "Inode %d (mode = %07o), i_nlinks=%d, counted=%d."
msgstr "I-uzel %d (mode = %07o), i_nlinks=%d, napočítáno=%d."
#: disk-utils/fsck.minix.c:1168 disk-utils/fsck.minix.c:1222
msgid "Set i_nlinks to count"
msgstr "Nastavit i_nlinks na počet"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1180 disk-utils/fsck.minix.c:1234
#, c-format
msgid "Zone %d: marked in use, no file uses it."
msgstr "Zóna %di: je označena jako používaná a žádné soubory ji nepoužívají."
#: disk-utils/fsck.minix.c:1181 disk-utils/fsck.minix.c:1236
msgid "Unmark"
msgstr "Odznačit"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1186 disk-utils/fsck.minix.c:1241
#, c-format
msgid "Zone %d: in use, counted=%d\n"
msgstr "Zóna %d: je používaná, napočítáno=%d\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1189 disk-utils/fsck.minix.c:1244
#, c-format
msgid "Zone %d: not in use, counted=%d\n"
msgstr "Zóna %d: není používaná, napočítáno=%d\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1289 disk-utils/mkfs.minix.c:577
#: disk-utils/mkfs.minix.c:579
msgid "bad inode size"
msgstr "chybná velikost i-uzlu"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1291
msgid "bad v2 inode size"
msgstr "chybná velikost v2 i-uzlu"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1317
msgid "need terminal for interactive repairs"
msgstr "opravy s účastí uživatele vyžadují terminál"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1321
#, c-format
msgid "unable to open '%s': %s"
msgstr "„%s“ nelze otevřít: %s"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1336
#, c-format
msgid "%s is clean, no check.\n"
msgstr "%s je čisté, ověřování vynecháno.\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1340
#, c-format
msgid "Forcing filesystem check on %s.\n"
msgstr "Kontrola systému souborů na %s vynucena.\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1342
#, c-format
msgid "Filesystem on %s is dirty, needs checking.\n"
msgstr "Systém souborů na %s je špinavý, je třeba jej zkontrolovat.\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1375
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%6ld inodes used (%ld%%)\n"
msgstr ""
"\n"
"používaných i-uzlů: %6ld (%ld%%)\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1380
#, c-format
msgid "%6ld zones used (%ld%%)\n"
msgstr "používaných zón: %6ld (%ld%%)\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1382
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%6d regular files\n"
"%6d directories\n"
"%6d character device files\n"
"%6d block device files\n"
"%6d links\n"
"%6d symbolic links\n"
"------\n"
"%6d files\n"
msgstr ""
"\n"
" obyčejných souborů: %6d\n"
" adresářů: %6d\n"
" znakových zařízení: %6d\n"
" blokových zařízení: %6d\n"
" odkazů: %6d\n"
" symbolických odkazů: %6d\n"
"------\n"
"souborů: %6d\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1395
#, c-format
msgid ""
"----------------------------\n"
"FILE SYSTEM HAS BEEN CHANGED\n"
"----------------------------\n"
msgstr ""
"----------------------------\n"
"SYSTÉM SOUBORŮ BYL ZMĚNĚN \n"
"----------------------------\n"
#: disk-utils/isosize.c:129
#, c-format
msgid "%s: failed to open: %s\n"
msgstr "%s: %s nelze otevřít\n"
#: disk-utils/isosize.c:135
#, c-format
msgid "%s: seek error on %s\n"
msgstr "%s: chyba zápisu na %s\n"
#: disk-utils/isosize.c:141
#, c-format
msgid "%s: read error on %s\n"
msgstr "%s: chyba zápisu na %s\n"
#: disk-utils/isosize.c:150
#, c-format
msgid "sector count: %d, sector size: %d\n"
msgstr "počet sektorů: %d, velikost sektoru: %d\n"
#: disk-utils/isosize.c:200
#, c-format
msgid "%s: option parse error\n"
msgstr "%s: chyba při analýze přepínačů\n"
#: disk-utils/isosize.c:208
#, c-format
msgid "Usage: %s [-x] [-d <num>] iso9660-image\n"
msgstr "Použití: %s [-x] [-d <num>] iso9660-obraz\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:83
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [-v] [-N nr-of-inodes] [-V volume-name]\n"
" [-F fsname] device [block-count]\n"
msgstr ""
"Použití: %s [-v] [-N počet i-uzlů] [-V název svazku]\n"
" [-F název ss] zařízení [počet bloků]\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:130
msgid "volume name too long"
msgstr "název svazku je příliš dlouhý"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:137
msgid "fsname name too long"
msgstr "název ss je příliš dlouhý"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:162
#, c-format
msgid "cannot stat device %s"
msgstr "volání stat pro zařízení %s selhalo"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:166
#, c-format
msgid "%s is not a block special device"
msgstr "%s není blokovým zařízením"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:171 sys-utils/ldattach.c:202
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "%s nelze otevřít"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:182
#, c-format
msgid "cannot get size of %s"
msgstr "nelze zjistit velikost %s"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:187
#, c-format
msgid "blocks argument too large, max is %llu"
msgstr "argument počet bloků je příliš veliký, maximum je %llu"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:202
msgid "too many inodes - max is 512"
msgstr "příliš mnoho i-uzlů – maximum je 512"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:211
#, c-format
msgid "not enough space, need at least %llu blocks"
msgstr "nedostatek místa, je třeba alespoň %llu bloků"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:223 fdisk/fdisk.c:2635
#, c-format
msgid "Device: %s\n"
msgstr "Zařízení: %s\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:224
#, c-format
msgid "Volume: <%-6s>\n"
msgstr "Svazek: <%-6s>\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:225
#, c-format
msgid "FSname: <%-6s>\n"
msgstr "NázevSS: <%-6s>\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:226
#, c-format
msgid "BlockSize: %d\n"
msgstr "VelikostBloku: %d\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:228
#, c-format
msgid "Inodes: %d (in 1 block)\n"
msgstr "Počet i-uzlů: %d (v 1 bloku)\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:231
#, c-format
msgid "Inodes: %d (in %lld blocks)\n"
msgstr "I-uzlů: %d (v %lld blocích)\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:233
#, c-format
msgid "Blocks: %lld\n"
msgstr "Bloků: %lld\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:234
#, c-format
msgid "Inode end: %d, Data end: %d\n"
msgstr "Konec i-uzlů: %d, Konec dat: %d\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:239
msgid "error writing superblock"
msgstr "chyba při zápisu superbloku"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:259
msgid "error writing root inode"
msgstr "chyba při zápisu kořenového i-uzlu"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:264
msgid "error writing inode"
msgstr "chyba při zápisu i-uzlu"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:267
msgid "seek error"
msgstr "volání seek selhalo"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:273
msgid "error writing . entry"
msgstr "chyba při zápisu . položky"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:277
msgid "error writing .. entry"
msgstr "chyba při zápisu .. položky"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:281
#, c-format
msgid "error closing %s"
msgstr "Chyba při zavírání %s"
#: disk-utils/mkfs.c:73
#, c-format
msgid "Usage: mkfs [-V] [-t fstype] [fs-options] device [size]\n"
msgstr "Použití: mkfs [-V] [-t sstyp] [ss-volby] zařízení [velikost]\n"
#: disk-utils/mkfs.c:88 disk-utils/mkfs.c:96 fdisk/cfdisk.c:353
#: getopt/getopt.c:86 getopt/getopt.c:96 login-utils/wall.c:246
#, c-format
msgid "%s: Out of memory!\n"
msgstr "%s: Nedostatek paměti!\n"
#: disk-utils/mkfs.c:103
#, c-format
msgid "mkfs (%s)\n"
msgstr "mkfs (%s)\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:126
#, c-format
msgid ""
"usage: %s [-h] [-v] [-b blksize] [-e edition] [-N endian] [-i file] [-n "
"name] dirname outfile\n"
" -h print this help\n"
" -v be verbose\n"
" -E make all warnings errors (non-zero exit status)\n"
" -b blksize use this blocksize, must equal page size\n"
" -e edition set edition number (part of fsid)\n"
" -N endian set cramfs endianness (big|little|host), default host\n"
" -i file insert a file image into the filesystem (requires >= 2.4.0)\n"
" -n name set name of cramfs filesystem\n"
" -p pad by %d bytes for boot code\n"
" -s sort directory entries (old option, ignored)\n"
" -z make explicit holes (requires >= 2.3.39)\n"
" dirname root of the filesystem to be compressed\n"
" outfile output file\n"
msgstr ""
"Použití: %s [-h] [-v] [-b VELIKOST_BLOKU] [-e VERZE] [-N ENDIANITA]\n"
" [-i SOUBOR] [-n NÁZEV] NÁZEV_ADRESÁŘE VÝSTUPNÍ_SOUBOR\n"
" -h vypíše tuto nápovědu\n"
" -v upovídaný režim\n"
" -E varování budou považována za chyby (nenulový návratový kód)\n"
" -b VELIKOST_BLOKU\n"
" použije tuto VELIKOST_BLOKU, musí být rovna velikosti stránky\n"
" -e VERZE nastaví číslo verze [edice] (součást fsid)\n"
" -N ENDIANITA\n"
" vybere endianitu cramfs („big“ [velká] | „little“ [malá] |\n"
" „host“ [jako tento stroj]), implicitně host\n"
" -i SOUBOR vloží obraz ze SOUBORU do souborového systému (vyžaduje >= "
"2.4.0)\n"
" -n NÁZEV nastaví název souborového systému cramfs\n"
" -p odsadí o %d bytů kvůli bootovacímu kódu\n"
" -s seřadí položky v adresářích (stará volba, ignorováno)\n"
" -z vytvoří explicitní díry (vyžaduje >= 2.3.39)\n"
" NÁZEV_ADRESÁŘE\n"
" kořen souborového systému, který má být zkomprimován\n"
" VÝSTUPNÍ_SOUBOR\n"
" výstupní soubor\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:339
#, c-format
msgid ""
"Very long (%zu bytes) filename `%s' found.\n"
" Please increase MAX_INPUT_NAMELEN in mkcramfs.c and recompile. Exiting.\n"
msgstr ""
"Byl nalezen velmi dlouhý (%zu bajtů) název souboru „%s“.\n"
" Prosím, zvyšte MAX_INPUT_NAMELEN v mkcramfs.c a znovu přeložte. Končím.\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:471
#, c-format
msgid "filesystem too big. Exiting.\n"
msgstr "Souborový systém je příliš velký. Končím.\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:636
#, c-format
msgid "AIEEE: block \"compressed\" to > 2*blocklength (%ld)\n"
msgstr "AJAJ: blok „zkomprimováno“ > 2*blocklength (%ld)\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:655
#, c-format
msgid "%6.2f%% (%+ld bytes)\t%s\n"
msgstr "%6.2f%% (%+ld bytů)\t%s\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:853
#, c-format
msgid ""
"warning: guestimate of required size (upper bound) is %lldMB, but maximum "
"image size is %uMB. We might die prematurely.\n"
msgstr ""
"varování: požadovaná velikost (horní hranice) je odhadována na %lld MB, "
"jenže největší velikost obrazu je %u MB. Můžeme zemřít předčasně.\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:880
msgid "ROM image map"
msgstr "Mapa obrazu ROM"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:894
#, c-format
msgid "Including: %s\n"
msgstr "Zahrnuji: %s\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:900
#, c-format
msgid "Directory data: %zd bytes\n"
msgstr "Adresářová data: %zd bajtů\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:908
#, c-format
msgid "Everything: %zd kilobytes\n"
msgstr "Celkem: %zd kilobajtů\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:913
#, c-format
msgid "Super block: %zd bytes\n"
msgstr "Superblok: %zd bajtů\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:920
#, c-format
msgid "CRC: %x\n"
msgstr "CRC: %x\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:925
#, c-format
msgid "not enough space allocated for ROM image (%lld allocated, %zu used)\n"
msgstr ""
"Pro obraz ROM nepřidělen dostatek prostoru (%lld přiděleno, %zu použito)\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:933
msgid "ROM image"
msgstr "Obraz ROM"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:937
#, c-format
msgid "ROM image write failed (%zd %zd)\n"
msgstr "Zápis obrazu ROM selhal (%zd %zd)\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:946
#, c-format
msgid "warning: filenames truncated to 255 bytes.\n"
msgstr "varování: jména souborů zkrácena na 256 bajtů.\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:949
#, c-format
msgid "warning: files were skipped due to errors.\n"
msgstr "varování: soubory byly přeskočeny kvůli chybám.\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:952
#, c-format
msgid "warning: file sizes truncated to %luMB (minus 1 byte).\n"
msgstr "varování: velikosti souboru zkráceny na %'lu MB (mínus 1 bajt).\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:957
#, c-format
msgid ""
"warning: uids truncated to %u bits. (This may be a security concern.)\n"
msgstr "varování: UID zkrácena na %u bitů. (Může mít dopad na bezpečnost.)\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:962
#, c-format
msgid ""
"warning: gids truncated to %u bits. (This may be a security concern.)\n"
msgstr "varování: GID zkrácena na %u bitů. (Může mít dopad na bezpečnost.)\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:967
#, c-format
msgid ""
"WARNING: device numbers truncated to %u bits. This almost certainly means\n"
"that some device files will be wrong.\n"
msgstr ""
"VAROVÁNÍ: čísla zařízení zkrácena na %u bitů. Toto jistě znamená, že "
"některé\n"
"soubory zařízení budou špatné.\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:154
#, c-format
msgid "Usage: %s [-c | -l filename] [-nXX] [-iXX] /dev/name [blocks]\n"
msgstr "Použití: %s [ -n ] [-c | -l soubor] [-nXX] [-iXX] /dev/název [bloky]\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:178
#, c-format
msgid "%s is mounted; will not make a filesystem here!"
msgstr "%s je připojeno; systém souborů zde vytvářet nebudu!"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:188
msgid "seek to boot block failed in write_tables"
msgstr "chyba při posunu ukazovátka na startovací blok ve write_tables"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:190
msgid "unable to clear boot sector"
msgstr "startovací blok nelze smazat"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:192
msgid "seek failed in write_tables"
msgstr "chyba při posunu ukazovátka ve write_tables"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:196
msgid "unable to write inode map"
msgstr "mapu i-uzlů nelze zapsat"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:198
msgid "unable to write zone map"
msgstr "mapu zón nelze zapsat"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:200
msgid "unable to write inodes"
msgstr "i-uzly nelze zapsat"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:209
msgid "write failed in write_block"
msgstr "chyba při zápisu ve write_block"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:217 disk-utils/mkfs.minix.c:291
#: disk-utils/mkfs.minix.c:340
msgid "too many bad blocks"
msgstr "příliš mnoho chybných bloků"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:225
msgid "not enough good blocks"
msgstr "nedostatek korektních bloků"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:440
msgid "unable to allocate buffers for maps"
msgstr "buffery pro mapy nelze alokovat"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:449
msgid "unable to allocate buffer for inodes"
msgstr "buffery pro i-uzly nelze alokovat"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:455
#, c-format
msgid ""
"Maxsize=%ld\n"
"\n"
msgstr ""
"Maxvelikost=%ld\n"
"\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:469
msgid "seek failed during testing of blocks"
msgstr "chyba při posunu ukazovátka v průběhu kontroly bloků"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:477
#, c-format
msgid "Weird values in do_check: probably bugs\n"
msgstr "Nesprávné hodnoty v do_check: pravděpodobně chyby\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:508 disk-utils/mkswap.c:315
msgid "seek failed in check_blocks"
msgstr "chyba při posunu ukazovátka v check_blocks"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:517
msgid "bad blocks before data-area: cannot make fs"
msgstr "chybné bloky před datovou oblastí: systém souborů nelze vytvořit"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:523 disk-utils/mkfs.minix.c:548
#, c-format
msgid "%d bad blocks\n"
msgstr "chybných bloků: %d\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:525 disk-utils/mkfs.minix.c:550
#, c-format
msgid "one bad block\n"
msgstr "chybných bloků: 1\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:535
msgid "can't open file of bad blocks"
msgstr "soubor chybných bloků nelze otevřít"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:539
#, c-format
msgid "badblock number input error on line %d\n"
msgstr "chyba vstupu u čísla špatného bloku na řádku %d\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:540
msgid "cannot read badblocks file"
msgstr "soubor s chybnými bloky nelze přečíst"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:620
#, c-format
msgid "strtol error: number of blocks not specified"
msgstr "chyba strtol: počet bloků nebyl zadán"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:639
#, c-format
msgid "unable to stat %s"
msgstr "o %s nelze získat informace"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:645
#, c-format
msgid "unable to open %s"
msgstr "%s nelze otevřít"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:650
#, c-format
msgid "cannot determine sector size for %s"
msgstr "nelze zjistit velikost sektoru %s"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:652
#, c-format
msgid "block size smaller than physical sector size of %s"
msgstr "velikost bloku je menší než velikost fyzického sektoru %s"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:655
#, c-format
msgid "cannot determine size of %s"
msgstr "nelze zjistit velikost %s"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:663
#, c-format
msgid "will not try to make filesystem on '%s'"
msgstr "nebudu se pokoušet vytvořit systém souborů na „%s“"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:665
msgid "number of blocks too small"
msgstr "počet bloků je příliš malý"
#: disk-utils/mkswap.c:157
#, c-format
msgid "Bad user-specified page size %d\n"
msgstr "Zadaná velikost stránky (%d) je chybná.\n"
#: disk-utils/mkswap.c:165
#, c-format
msgid "Using user-specified page size %d, instead of the system value %d\n"
msgstr "Používám zadanou velikost stránky %d místo systémové hodnoty %d\n"
#: disk-utils/mkswap.c:194
#, c-format
msgid "Bad swap header size, no label written.\n"
msgstr "Chybná velikost hlavičky odkládacího souboru, jmenovka nezapsána.\n"
#: disk-utils/mkswap.c:204
#, c-format
msgid "Label was truncated.\n"
msgstr "Jmenovka byla zkrácena.\n"
#: disk-utils/mkswap.c:210
#, c-format
msgid "no label, "
msgstr "žádná jmenovka, "
#: disk-utils/mkswap.c:218
#, c-format
msgid "no uuid\n"
msgstr "žádné UUID\n"
#: disk-utils/mkswap.c:283
#, c-format
msgid "Usage: %s [-c] [-pPAGESZ] [-L label] [-U UUID] /dev/name [blocks]\n"
msgstr ""
"Použití: %s [-c] [-pVELIKOST_STRÁNKY] [-L JMENOVKA] [-U UUID] ZAŘÍZENÍ "
"[BLOKY]\n"
#: disk-utils/mkswap.c:297
msgid "too many bad pages"
msgstr "příliš mnoho chybných stránek"
#: disk-utils/mkswap.c:310 misc-utils/look.c:182 misc-utils/setterm.c:1179
#: text-utils/more.c:2016 text-utils/more.c:2027
msgid "Out of memory"
msgstr "Nedostatek paměti"
#: disk-utils/mkswap.c:321
#, c-format
msgid "one bad page\n"
msgstr "chybných stránek: 1\n"
#: disk-utils/mkswap.c:323
#, c-format
msgid "%lu bad pages\n"
msgstr "chybných stránek: %lu\n"
#: disk-utils/mkswap.c:402 disk-utils/mkswap.c:439 disk-utils/mkswap.c:659
msgid "unable to rewind swap-device"
msgstr "odkládací prostor nelze převinout"
#: disk-utils/mkswap.c:413
msgid "unable to alloc new libblkid probe"
msgstr "nelze alokovat nový test libblkid"
#: disk-utils/mkswap.c:415
msgid "unable to assign device to liblkid probe"
msgstr "zařízení nelze přiřadit do testu liblkid"
#: disk-utils/mkswap.c:443
msgid "unable to erase bootbits sectors"
msgstr "zaváděcí bloky nelze smazat"
#: disk-utils/mkswap.c:447
#, c-format
msgid "%s: %s: warning: don't erase bootbits sectors\n"
msgstr "%s: %s: varování: nemažte zaváděcí sektory\n"
# Continuation of previous message
#: disk-utils/mkswap.c:450
#, c-format
msgid " (%s partition table detected). "
msgstr " (nalezena tabulka rozdělení disku typu %s). "
# Alternate continuation of previous message
#: disk-utils/mkswap.c:452
#, c-format
msgid " on whole disk. "
msgstr " na celém disku. "
# Alternate continuation of previous message
#: disk-utils/mkswap.c:454
#, c-format
msgid " (compiled without libblkid). "
msgstr " (přeloženo bez libblkid). "
#: disk-utils/mkswap.c:524
#, c-format
msgid "%1$s: warning: ignore -U (UUIDs are unsupported by %1$s)\n"
msgstr "%1$s: varování: ignoruji -U (%1$s nepodporuje UUID)\n"
#: disk-utils/mkswap.c:540
#, c-format
msgid "%s: does not support swapspace version %d.\n"
msgstr "%s: nepodporuje odkládací prostor verze %d.\n"
#: disk-utils/mkswap.c:548
msgid "error: UUID parsing failed"
msgstr "chyba: rozbor UUID selhal"
#: disk-utils/mkswap.c:559
#, c-format
msgid "%s: error: Nowhere to set up swap on?\n"
msgstr "%s: chyba: Kde mám vytvořit odkládací prostor?\n"
#: disk-utils/mkswap.c:577
#, c-format
msgid "%s: error: size %llu KiB is larger than device size %llu KiB\n"
msgstr "%s: chyba: velikost %llu KiB je větší než velikost zařízení %llu KiB\n"
#: disk-utils/mkswap.c:586
#, c-format
msgid "%s: error: swap area needs to be at least %ld KiB\n"
msgstr "%s: chyba: odkládacího prostor potřebuje aspoň %ld KiB\n"
#: disk-utils/mkswap.c:603
#, c-format
msgid "%s: warning: truncating swap area to %llu KiB\n"
msgstr "%s: varování: zkracuji odkládací prostor na %llu KiB\n"
#: disk-utils/mkswap.c:626
#, c-format
msgid "%s: error: will not try to make swapdevice on '%s'\n"
msgstr "%s: chyba: Nebudu se pokoušet vytvořit odkládací zařízení na „%s“\n"
#: disk-utils/mkswap.c:632
#, c-format
msgid "%s: error: %s is mounted; will not make swapspace.\n"
msgstr "%s: chyba: %s je připojeno; odkládací prostor zde nevytvořím.\n"
#: disk-utils/mkswap.c:648
msgid "Unable to set up swap-space: unreadable"
msgstr "Odkládací prostor nelze nastavit: nečitelné"
#: disk-utils/mkswap.c:651
#, c-format
msgid "Setting up swapspace version 1, size = %llu KiB\n"
msgstr "Vytvářím odkládací prostor verze 1, velikost = %llu KiB\n"
#: disk-utils/mkswap.c:662
#, c-format
msgid "%s: %s: unable to write signature page: %s"
msgstr "%s: %s: stránku se signaturou nelze zapsat: %s"
#: disk-utils/mkswap.c:673
msgid "fsync failed"
msgstr "volání fsync selhalo"
# selinux file label - selinuxová nálepka/značka/štítek souboru?
# Upřednostňuji značku
#: disk-utils/mkswap.c:684
#, c-format
msgid "%s: %s: unable to obtain selinux file label: %s\n"
msgstr "%s: %s: nelze získat selinuxovou značku souboru: %s\n"
#: disk-utils/mkswap.c:690
msgid "unable to matchpathcon()"
msgstr "matchpathcon() nelze provést"
#: disk-utils/mkswap.c:693
msgid "unable to create new selinux context"
msgstr "nový kontext selinuxu nelze vytvořit"
#: disk-utils/mkswap.c:695
msgid "couldn't compute selinux context"
msgstr "nedokáži vypočíst kontext selinuxu"
#: disk-utils/mkswap.c:701
#, c-format
msgid "%s: unable to relabel %s to %s: %s\n"
msgstr "%s nelze změnit jmenovku z %s na %s: %s\n"
#: disk-utils/raw.c:50
#, c-format
msgid ""
"Usage:\n"
" %s "
msgstr ""
"Použití:\n"
" %s "
#: disk-utils/raw.c:125
#, c-format
msgid ""
"Device '%s' is control raw dev (use raw<N> where <N> is greater than zero)\n"
msgstr ""
"Zařízení „%s“ je řídicí syrové zařízení (použijte raw<N>, kde <N> je větší "
"než nula)\n"
#: disk-utils/raw.c:145
#, c-format
msgid "Cannot locate block device '%s' (%s)\n"
msgstr "Blokové zařízení „%s“ nelze nalézt (%s)\n"
#: disk-utils/raw.c:151
#, c-format
msgid "Device '%s' is not a block dev\n"
msgstr "Zařízení „%s“ není blokovým zařízením\n"
#: disk-utils/raw.c:186
#, c-format
msgid "Cannot open master raw device '"
msgstr "Hlavní syrové zařízení nelze otevřít „"
#: disk-utils/raw.c:205
#, c-format
msgid "Cannot locate raw device '%s' (%s)\n"
msgstr "Syrové zařízení „%s“ nelze nalézt (%s)\n"
#: disk-utils/raw.c:211
#, c-format
msgid "Raw device '%s' is not a character dev\n"
msgstr "Syrové zařízení „%s“ není znak znakovým zařízením\n"
#: disk-utils/raw.c:216
#, c-format
msgid "Device '%s' is not a raw dev\n"
msgstr "Zařízení „%s“ není syrovým zařízením\n"
#: disk-utils/raw.c:231
#, c-format
msgid "Error querying raw device (%s)\n"
msgstr "Chyba při dotazování se na syrové zařízené (%s)\n"
#: disk-utils/raw.c:241 disk-utils/raw.c:261
#, c-format
msgid "raw%d:\tbound to major %d, minor %d\n"
msgstr "raw%d:\tnapojeno na hlavní %d, vedlejší %d\n"
#: disk-utils/raw.c:257
#, c-format
msgid "Error setting raw device (%s)\n"
msgstr "Chyba při nastavování syrového zařízení (%s)\n"
#: fdisk/cfdisk.c:378 fdisk/cfdisk.c:2083
msgid "Unusable"
msgstr "Nepoužitelné"
#: fdisk/cfdisk.c:380 fdisk/cfdisk.c:2085
msgid "Free Space"
msgstr "Volný prostor"
#: fdisk/cfdisk.c:383
msgid "Linux ext2"
msgstr "Linux ext2"
#: fdisk/cfdisk.c:385
msgid "Linux ext3"
msgstr "Linux ext3"
#: fdisk/cfdisk.c:387
msgid "Linux XFS"
msgstr "Linux XFS"
#: fdisk/cfdisk.c:389
msgid "Linux JFS"
msgstr "Linux JFS"
#: fdisk/cfdisk.c:391
msgid "Linux ReiserFS"
msgstr "Linux ReiserFS"
#: fdisk/cfdisk.c:393 fdisk/i386_sys_types.c:57
msgid "Linux"
msgstr "Linux"
#: fdisk/cfdisk.c:396
msgid "OS/2 HPFS"
msgstr "OS/2 HPFS"
#: fdisk/cfdisk.c:398
msgid "OS/2 IFS"
msgstr "OS/2 IFS"
#: fdisk/cfdisk.c:402
msgid "NTFS"
msgstr "NTFS"
#: fdisk/cfdisk.c:415
#, c-format
msgid "Disk has been changed.\n"
msgstr "Na disku byly provedeny změny.\n"
#: fdisk/cfdisk.c:417
#, c-format
msgid "Reboot the system to ensure the partition table is correctly updated.\n"
msgstr ""
"Restartujte systém, aby byla jistota, že tabulka rozdělení disku byla\n"
"korektně změněna.\n"
#: fdisk/cfdisk.c:421
#, c-format
msgid ""
"\n"
"WARNING: If you have created or modified any\n"
"DOS 6.x partitions, please see the cfdisk manual\n"
"page for additional information.\n"
msgstr ""
"\n"
"VAROVÁNÍ: Pokud jste vytvořil či změnil nějaké\n"
"DOS 6.x diskové oddíly, přečtěte si prosím manuál\n"
"programu cfdisk, abyste získal dodatečné informace.\n"
#: fdisk/cfdisk.c:516
msgid "FATAL ERROR"
msgstr "OSUDOVÁ CHYBA"
#: fdisk/cfdisk.c:517
msgid "Press any key to exit cfdisk"
msgstr "Stiskněte jakoukoliv klávesu pro ukončení programu cfdisk"
#: fdisk/cfdisk.c:564 fdisk/cfdisk.c:572
msgid "Cannot seek on disk drive"
msgstr "Nelze posunout ukazovátko na disku"
#: fdisk/cfdisk.c:566
msgid "Cannot read disk drive"
msgstr "Z disku nelze číst"
#: fdisk/cfdisk.c:574
msgid "Cannot write disk drive"
msgstr "Nelze zapisovat na disk"
#: fdisk/cfdisk.c:917
msgid "Too many partitions"
msgstr "příliš mnoho diskových oddílů"
#: fdisk/cfdisk.c:922
msgid "Partition begins before sector 0"
msgstr "Diskový oddíl začíná před sektorem 0"
#: fdisk/cfdisk.c:927
msgid "Partition ends before sector 0"
msgstr "Diskový oddíl končí před sektorem 0"
#: fdisk/cfdisk.c:932
msgid "Partition begins after end-of-disk"
msgstr "Diskový oddíl začíná za koncem disku"
#: fdisk/cfdisk.c:937
msgid "Partition ends after end-of-disk"
msgstr "Diskový oddíl končí za koncem disku"
#: fdisk/cfdisk.c:942
msgid "Partition ends in the final partial cylinder"
msgstr "Diskový oddíl končí v posledním částečném cylindru"
#: fdisk/cfdisk.c:966
msgid "logical partitions not in disk order"
msgstr "logické diskový oddíl jsou chybně seřazeny"
#: fdisk/cfdisk.c:969
msgid "logical partitions overlap"
msgstr "logické diskové oddíly se vzájemně překrývají"
#: fdisk/cfdisk.c:973
msgid "enlarged logical partitions overlap"
msgstr "zvětšené logické diskové oddíly se vzájemně překrývají"
#: fdisk/cfdisk.c:1003
msgid ""
"!!!! Internal error creating logical drive with no extended partition !!!!"
msgstr ""
"!!!! Vnitřní chyba při vytváření logického disku bez rozšířených diskových "
"oddílů !!!!"
#: fdisk/cfdisk.c:1014 fdisk/cfdisk.c:1026
msgid ""
"Cannot create logical drive here -- would create two extended partitions"
msgstr ""
"Zde nelze vytvořit logický disk -- vznikly by dva rozšířené diskové oddíly"
#: fdisk/cfdisk.c:1168
msgid "Menu item too long. Menu may look odd."
msgstr "Položka nabídky je příliš dlouhá. Nabídka může vypadat podivně."
#: fdisk/cfdisk.c:1224
msgid "Menu without direction. Defaulting to horizontal."
msgstr "Nabídka beze směru. Používám vodorovný."
#: fdisk/cfdisk.c:1356
msgid "Illegal key"
msgstr "Chybná klávesa"
#: fdisk/cfdisk.c:1379
msgid "Press a key to continue"
msgstr "Stiskněte klávesu pro pokračování"
#: fdisk/cfdisk.c:1426 fdisk/cfdisk.c:2054 fdisk/cfdisk.c:2586
#: fdisk/cfdisk.c:2588
msgid "Primary"
msgstr "Primární"
#: fdisk/cfdisk.c:1426
msgid "Create a new primary partition"
msgstr "Vytvořit nový primární diskový oddíl"
#: fdisk/cfdisk.c:1427 fdisk/cfdisk.c:2054 fdisk/cfdisk.c:2585
#: fdisk/cfdisk.c:2588
msgid "Logical"
msgstr "Logický"
#: fdisk/cfdisk.c:1427
msgid "Create a new logical partition"
msgstr "Vytvořit nový logický diskový oddíl"
#: fdisk/cfdisk.c:1428 fdisk/cfdisk.c:1483 fdisk/cfdisk.c:2259
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušit"
#: fdisk/cfdisk.c:1428 fdisk/cfdisk.c:1483
msgid "Don't create a partition"
msgstr "Nevytvářet diskový oddíl"
#: fdisk/cfdisk.c:1444
msgid "!!! Internal error !!!"
msgstr "!!! Vnitřní chyba !!!"
#: fdisk/cfdisk.c:1447
msgid "Size (in MB): "
msgstr "Velikost (v MB): "
#: fdisk/cfdisk.c:1481
msgid "Beginning"
msgstr "Začátek"
#: fdisk/cfdisk.c:1481
msgid "Add partition at beginning of free space"
msgstr "Vytvořit diskový oddíl na začátku volného prostoru"
#: fdisk/cfdisk.c:1482
msgid "End"
msgstr "Konec"
#: fdisk/cfdisk.c:1482
msgid "Add partition at end of free space"
msgstr "Vytvořit diskový oddíl na konci volného prostoru"
#: fdisk/cfdisk.c:1500
msgid "No room to create the extended partition"
msgstr "Pro rozšířený diskový oddíl není dostatek místa"
#: fdisk/cfdisk.c:1574
msgid "No partition table.\n"
msgstr "Nebyla nalezena žádná tabulka rozdělení disku.\n"
#: fdisk/cfdisk.c:1578
msgid "No partition table. Starting with zero table."
msgstr "Chybí tabulka rozdělení disku. Začínám s prázdnou tabulkou."
#: fdisk/cfdisk.c:1588
msgid "Bad signature on partition table"
msgstr "Chybná signatura tabulky rozdělení disku"
#: fdisk/cfdisk.c:1592
msgid "Unknown partition table type"
msgstr "Neznámý typ tabulky rozdělení disku"
#: fdisk/cfdisk.c:1594
msgid "Do you wish to start with a zero table [y/N] ?"
msgstr "Přejete si začít s prázdnou tabulkou [a/N]?"
#: fdisk/cfdisk.c:1642
msgid "You specified more cylinders than fit on disk"
msgstr "Zadal jste větší počet cylindrů, než se vejde na disk."
#: fdisk/cfdisk.c:1674
msgid "Cannot open disk drive"
msgstr "Disk nelze otevřít"
#: fdisk/cfdisk.c:1676 fdisk/cfdisk.c:1865
msgid "Opened disk read-only - you have no permission to write"
msgstr "Disk byl otevřen pouze pro čtení - nemáte práva pro zápis"
#: fdisk/cfdisk.c:1687
msgid ""
"Warning!! Unsupported GPT (GUID Partition Table) detected. Use GNU Parted."
msgstr ""
"Varování!! Detekována nepodporovaná GPT (GUID tabulka rozdělení disku). "
"Použijte GNU Parted."
#: fdisk/cfdisk.c:1706
msgid "Cannot get disk size"
msgstr "Velikost disku nelze zjistit"
#: fdisk/cfdisk.c:1732
msgid "Bad primary partition"
msgstr "Chybný primární diskový oddíl"
#: fdisk/cfdisk.c:1762
msgid "Bad logical partition"
msgstr "Chybný logický diskový oddíl"
#: fdisk/cfdisk.c:1877
msgid "Warning!! This may destroy data on your disk!"
msgstr "Varování!! Toto může vést ke zničení dat na Vašem disku!"
#: fdisk/cfdisk.c:1881
msgid ""
"Are you sure you want to write the partition table to disk? (yes or no): "
msgstr ""
"Jste si jist, že chcete uložit tabulku rozdělení disku na disk? (ano či ne): "
#: fdisk/cfdisk.c:1887
msgid "no"
msgstr "ne"
#: fdisk/cfdisk.c:1889
msgid "Did not write partition table to disk"
msgstr "Tabulka rozdělení disku nebyla uložena"
#: fdisk/cfdisk.c:1891
msgid "yes"
msgstr "ano"
#: fdisk/cfdisk.c:1895
msgid "Please enter `yes' or `no'"
msgstr "Zadejte „ano“ či „ne“"
#: fdisk/cfdisk.c:1899
msgid "Writing partition table to disk..."
msgstr "Ukládám tabulku rozdělení disku na disk…"
#: fdisk/cfdisk.c:1924 fdisk/cfdisk.c:1928
msgid "Wrote partition table to disk"
msgstr "Tabulka rozdělení disku byla uložena na disk"
#: fdisk/cfdisk.c:1926
msgid ""
"Wrote partition table, but re-read table failed. Run partprobe(8), kpartx"
"(8) or reboot to update table."
msgstr ""
"Tabulka rozdělení disku byla uložena, ale nepodařilo se ji znovu načíst.\n"
"Aby se tabulka aktualizovala, spusťte partprobe(8), kpartx(8) nebo\n"
"restartujte systém."
#: fdisk/cfdisk.c:1936
msgid "No primary partitions are marked bootable. DOS MBR cannot boot this."
msgstr ""
"Žádný primární diskový oddíl není startovací. DOS MBR takto nenastartuje."
#: fdisk/cfdisk.c:1938
msgid ""
"More than one primary partition is marked bootable. DOS MBR cannot boot this."
msgstr ""
"Více než 1 primární diskový oddíl je startovací. DOS MBR takto nenastartuje."
#: fdisk/cfdisk.c:1996 fdisk/cfdisk.c:2115 fdisk/cfdisk.c:2199
msgid "Enter filename or press RETURN to display on screen: "
msgstr "Zadejte název souboru či stiskněte RETURN pro zobrazení: "
#: fdisk/cfdisk.c:2005 fdisk/cfdisk.c:2123 fdisk/cfdisk.c:2207
#, c-format
msgid "Cannot open file '%s'"
msgstr "Soubor „%s“ nelze otevřít"
#: fdisk/cfdisk.c:2016
#, c-format
msgid "Disk Drive: %s\n"
msgstr "Disk: %s\n"
#: fdisk/cfdisk.c:2018
msgid "Sector 0:\n"
msgstr "Sektor 0:\n"
#: fdisk/cfdisk.c:2025
#, c-format
msgid "Sector %d:\n"
msgstr "Sektor %d:\n"
#: fdisk/cfdisk.c:2045
msgid " None "
msgstr " Žádný "
#: fdisk/cfdisk.c:2047
msgid " Pri/Log"
msgstr " Pri/Log"
#: fdisk/cfdisk.c:2049
msgid " Primary"
msgstr " Primární"
#: fdisk/cfdisk.c:2051
msgid " Logical"
msgstr " Logický"
#: fdisk/cfdisk.c:2089 fdisk/fdisk.c:1767 fdisk/fdisk.c:2106
#: fdisk/fdisksgilabel.c:227 fdisk/fdisksunlabel.c:616 fdisk/sfdisk.c:638
msgid "Unknown"
msgstr "Neznámý"
#: fdisk/cfdisk.c:2095 fdisk/cfdisk.c:2563 fdisk/fdisksunlabel.c:39
msgid "Boot"
msgstr "Zaveditelný"
#: fdisk/cfdisk.c:2097
#, c-format
msgid "(%02X)"
msgstr "(%02X)"
#: fdisk/cfdisk.c:2099
msgid "None"
msgstr "Nic"
#: fdisk/cfdisk.c:2134 fdisk/cfdisk.c:2218
#, c-format
msgid "Partition Table for %s\n"
msgstr "Tabulka rozdělení disku pro %s\n"
#: fdisk/cfdisk.c:2136
msgid " First Last\n"
msgstr " První Poslední\n"
#: fdisk/cfdisk.c:2137
msgid ""
" # Type Sector Sector Offset Length Filesystem Type (ID) "
"Flag\n"
msgstr ""
" # Typ sektor sektor Posun Délka ID systému souborů "
"Příz\n"
#: fdisk/cfdisk.c:2138
msgid ""
"-- ------- ----------- ----------- ------ ----------- -------------------- "
"----\n"
msgstr ""
"-- ------- ----------- ----------- ------ ----------- -------------------- "
"----\n"
#: fdisk/cfdisk.c:2221
msgid " ---Starting---- ----Ending----- Start Number of\n"
msgstr " ----Počátek---- -----Konec----- Počáteční Počet\n"
#: fdisk/cfdisk.c:2222
msgid " # Flags Head Sect Cyl ID Head Sect Cyl Sector Sectors\n"
msgstr " # Příz. Hlav Sekt Cyl. ID Hlav Sekt Cyl. Sektor Sektorů\n"
#: fdisk/cfdisk.c:2223
msgid "-- ----- ---- ---- ----- ---- ---- ---- ----- ----------- -----------\n"
msgstr ""
"-- ----- ---- ---- ----- ---- ---- ---- ----- ----------- -----------\n"
#: fdisk/cfdisk.c:2256
msgid "Raw"
msgstr "Přímý"
#: fdisk/cfdisk.c:2256
msgid "Print the table using raw data format"
msgstr "Vytisknout tabulku v přímém datovém formátu"
#: fdisk/cfdisk.c:2257 fdisk/cfdisk.c:2360
msgid "Sectors"
msgstr "Sektory"
#: fdisk/cfdisk.c:2257
msgid "Print the table ordered by sectors"
msgstr "Vytisknout tabulku seřazenou dle sektorů"
#: fdisk/cfdisk.c:2258
msgid "Table"
msgstr "Tabulka"
#: fdisk/cfdisk.c:2258
msgid "Just print the partition table"
msgstr "Vytisknout pouze tabulku rozdělení disku"
#: fdisk/cfdisk.c:2259
msgid "Don't print the table"
msgstr "Netisknout tabulku"
#: fdisk/cfdisk.c:2287
msgid "Help Screen for cfdisk"
msgstr "Nápověda pro cfdisk"
#: fdisk/cfdisk.c:2289
msgid "This is cfdisk, a curses based disk partitioning program, which"
msgstr "Toto je cfdisk, program pro vytváření diskových oddílů založený"
#: fdisk/cfdisk.c:2290
msgid "allows you to create, delete and modify partitions on your hard"
msgstr "na knihovně curses. Umožňuje vytváření, mazání a modifikaci"
#: fdisk/cfdisk.c:2291
msgid "disk drive."
msgstr "diskových oddílů na Vašem pevném disku."
#: fdisk/cfdisk.c:2293
msgid "Copyright (C) 1994-1999 Kevin E. Martin & aeb"
msgstr "Copyright (C) 1994-1999 Kevin E. Martin & aeb"
#: fdisk/cfdisk.c:2295
msgid "Command Meaning"
msgstr "Příkaz Význam"
#: fdisk/cfdisk.c:2296
msgid "------- -------"
msgstr "------- -------"
#: fdisk/cfdisk.c:2297
msgid " b Toggle bootable flag of the current partition"
msgstr " b Přepne aktuálnímu oddílu příznak zaveditelnosti"
#: fdisk/cfdisk.c:2298
msgid " d Delete the current partition"
msgstr " d Smaže aktuální oddíl"
#: fdisk/cfdisk.c:2299
msgid " g Change cylinders, heads, sectors-per-track parameters"
msgstr " g Změní geometrii"
#: fdisk/cfdisk.c:2300
msgid " WARNING: This option should only be used by people who"
msgstr " VAROVÁNÍ: Tato volba by měla být používána pouze lidmi,"
#: fdisk/cfdisk.c:2301
msgid " know what they are doing."
msgstr " kteří vědí, co činí."
#: fdisk/cfdisk.c:2302
msgid " h Print this screen"
msgstr " h Vypíše tuto nápovědu"
#: fdisk/cfdisk.c:2303
msgid " m Maximize disk usage of the current partition"
msgstr " m Maximálně zvětší aktuální diskový oddíl "
#: fdisk/cfdisk.c:2304
msgid " Note: This may make the partition incompatible with"
msgstr " Poznámka: Toto může učinit oddíl nekompatibilní s"
#: fdisk/cfdisk.c:2305
msgid " DOS, OS/2, ..."
msgstr " DOS, OS/2, …"
#: fdisk/cfdisk.c:2306
msgid " n Create new partition from free space"
msgstr " n Vytvořit na volném místě nový oddíl"
#: fdisk/cfdisk.c:2307
msgid " p Print partition table to the screen or to a file"
msgstr " p Vypíše tabulku rozdělení disku na obrazovku či do souboru"
#: fdisk/cfdisk.c:2308
msgid " There are several different formats for the partition"
msgstr " Při výpisu tabulky rozdělení disku si můžete zvolit"
#: fdisk/cfdisk.c:2309
msgid " that you can choose from:"
msgstr " z několika formátů:"
#: fdisk/cfdisk.c:2310
msgid " r - Raw data (exactly what would be written to disk)"
msgstr " r - Přímý (přesně to, co by bylo zapsáno na disk)"
#: fdisk/cfdisk.c:2311
msgid " s - Table ordered by sectors"
msgstr " s - Tabulka seřazená dle sektorů"
#: fdisk/cfdisk.c:2312
msgid " t - Table in raw format"
msgstr " t - Tabulka v přímém formátu"
#: fdisk/cfdisk.c:2313
msgid " q Quit program without writing partition table"
msgstr " q Ukončí program bez uložení tabulky rozdělení disku"
#: fdisk/cfdisk.c:2314
msgid " t Change the filesystem type"
msgstr " t Změní typ systému souborů"
#: fdisk/cfdisk.c:2315
msgid " u Change units of the partition size display"
msgstr " u Změní jednotky pro zobrazení velikosti oddílu"
#: fdisk/cfdisk.c:2316
msgid " Rotates through MB, sectors and cylinders"
msgstr " Cykluje mezi MB, sektory a cylindry"
#: fdisk/cfdisk.c:2317
msgid " W Write partition table to disk (must enter upper case W)"
msgstr " W Uloží tabulku rozdělení disku (pouze velké W)"
#: fdisk/cfdisk.c:2318
msgid " Since this might destroy data on the disk, you must"
msgstr " Jelikož to může zničit na disku, musíte to potvrdit"
#: fdisk/cfdisk.c:2319
msgid " either confirm or deny the write by entering `yes' or"
msgstr " nebo odmítnout napsáním „yes“ nebo"
#: fdisk/cfdisk.c:2320
msgid " `no'"
msgstr " „no“"
#: fdisk/cfdisk.c:2321
msgid "Up Arrow Move cursor to the previous partition"
msgstr "Nahoru Přesune kurzor na předcházející oddíl."
#: fdisk/cfdisk.c:2322
msgid "Down Arrow Move cursor to the next partition"
msgstr "Dolů Přesune kurzor na další oddíl."
#: fdisk/cfdisk.c:2323
msgid "CTRL-L Redraws the screen"
msgstr "CTRL-L Překreslí obrazovku"
#: fdisk/cfdisk.c:2324
msgid " ? Print this screen"
msgstr " ? Vypíše tuto nápovědu"
#: fdisk/cfdisk.c:2326
msgid "Note: All of the commands can be entered with either upper or lower"
msgstr "Poznámka: Všechny příkazy mohou být zadány malými i velkými písmeny"
#: fdisk/cfdisk.c:2327
msgid "case letters (except for Writes)."
msgstr "(s výjimkou zápisu - W)."
#: fdisk/cfdisk.c:2358 fdisk/fdisksunlabel.c:232
msgid "Cylinders"
msgstr "Cylindry"
#: fdisk/cfdisk.c:2358
msgid "Change cylinder geometry"
msgstr "Změní geometrii cylindrů"
#: fdisk/cfdisk.c:2359 fdisk/fdisksunlabel.c:230
msgid "Heads"
msgstr "Hlavy"
#: fdisk/cfdisk.c:2359
msgid "Change head geometry"
msgstr "Změní geometrii hlav"
#: fdisk/cfdisk.c:2360
msgid "Change sector geometry"
msgstr "Změní geometrii sektorů"
#: fdisk/cfdisk.c:2361
msgid "Done"
msgstr "Hotovo"
#: fdisk/cfdisk.c:2361
msgid "Done with changing geometry"
msgstr "Geometrie změněna"
#: fdisk/cfdisk.c:2374
msgid "Enter the number of cylinders: "
msgstr "Zadejte počet cylindrů: "
#: fdisk/cfdisk.c:2385 fdisk/cfdisk.c:2958
msgid "Illegal cylinders value"
msgstr "Chybný počet cylindrů"
#: fdisk/cfdisk.c:2391
msgid "Enter the number of heads: "
msgstr "Zadejte počet hlav: "
#: fdisk/cfdisk.c:2398 fdisk/cfdisk.c:2968
msgid "Illegal heads value"
msgstr "Chybný počet hlav"
#: fdisk/cfdisk.c:2404
msgid "Enter the number of sectors per track: "
msgstr "Zadejte počet sektorů na stopu: "
#: fdisk/cfdisk.c:2411 fdisk/cfdisk.c:2975
msgid "Illegal sectors value"
msgstr "Chybný počet sektorů"
#: fdisk/cfdisk.c:2514
msgid "Enter filesystem type: "
msgstr "Zadejte typ systému souborů: "
#: fdisk/cfdisk.c:2532
msgid "Cannot change FS Type to empty"
msgstr "Nelze nastavit typ SS na prázdný"
#: fdisk/cfdisk.c:2534
msgid "Cannot change FS Type to extended"
msgstr "Nelze nastavit typ SS na rozšířený"
#: fdisk/cfdisk.c:2565
#, c-format
msgid "Unk(%02X)"
msgstr "Nez(%02X)"
#: fdisk/cfdisk.c:2568 fdisk/cfdisk.c:2571
msgid ", NC"
msgstr ", NC"
#: fdisk/cfdisk.c:2576 fdisk/cfdisk.c:2579
msgid "NC"
msgstr "NC"
#: fdisk/cfdisk.c:2587
msgid "Pri/Log"
msgstr "Pri/Log"
#: fdisk/cfdisk.c:2594
#, c-format
msgid "Unknown (%02X)"
msgstr "Neznámý (%02X)"
#: fdisk/cfdisk.c:2663
#, c-format
msgid "Disk Drive: %s"
msgstr "Disk: %s"
#: fdisk/cfdisk.c:2670
#, c-format
msgid "Size: %lld bytes, %lld MB"
msgstr "Velikost %'lld bajtů, %'lld MB"
#: fdisk/cfdisk.c:2673
#, c-format
msgid "Size: %lld bytes, %lld.%lld GB"
msgstr "Velikost %'lld bajtů, %'lld,%lld GB"
#: fdisk/cfdisk.c:2677
#, c-format
msgid "Heads: %d Sectors per Track: %d Cylinders: %lld"
msgstr "Hlav: %d Sektorů na stopu: %d Cylindrů: %'lld"
#: fdisk/cfdisk.c:2681 login-utils/chfn.c:377
msgid "Name"
msgstr "Název"
#: fdisk/cfdisk.c:2682
msgid "Flags"
msgstr "Příznaky"
#: fdisk/cfdisk.c:2683
msgid "Part Type"
msgstr "Typ oddílu"
#: fdisk/cfdisk.c:2684
msgid "FS Type"
msgstr "Typ SS"
#: fdisk/cfdisk.c:2685
msgid "[Label]"
msgstr "[Popis]"
#: fdisk/cfdisk.c:2687
msgid " Sectors"
msgstr " Sektorů"
#: fdisk/cfdisk.c:2689
msgid " Cylinders"
msgstr " Cylindrů"
#: fdisk/cfdisk.c:2691
msgid " Size (MB)"
msgstr "Velik. (MB)"
#: fdisk/cfdisk.c:2693
msgid " Size (GB)"
msgstr "Velik. (GB)"
#: fdisk/cfdisk.c:2748
msgid "Bootable"
msgstr "Zavedit."
#: fdisk/cfdisk.c:2748
msgid "Toggle bootable flag of the current partition"
msgstr "Přepne příznak zaveditelnosti aktuálnímu diskovému oddílu"
#: fdisk/cfdisk.c:2749
msgid "Delete"
msgstr "Smazat"
#: fdisk/cfdisk.c:2749
msgid "Delete the current partition"
msgstr "Smaže aktuální diskový oddíl"
#: fdisk/cfdisk.c:2750
msgid "Geometry"
msgstr "Geometrie"
#: fdisk/cfdisk.c:2750
msgid "Change disk geometry (experts only)"
msgstr "Změní geometrii disku (pouze pro odborníky)"
#: fdisk/cfdisk.c:2751
msgid "Help"
msgstr "Nápověda"
#: fdisk/cfdisk.c:2751
msgid "Print help screen"
msgstr "Vypíše nápovědu"
#: fdisk/cfdisk.c:2752
msgid "Maximize"
msgstr "Zvětšit"
#: fdisk/cfdisk.c:2752
msgid "Maximize disk usage of the current partition (experts only)"
msgstr ""
"Zvětší velikost aktuálního diskového oddílu na maximum (pouze pro odborníky)"
#: fdisk/cfdisk.c:2753
msgid "New"
msgstr "Nový"
#: fdisk/cfdisk.c:2753
msgid "Create new partition from free space"
msgstr "Vytvoří nový diskový oddíl ve volném prostoru"
#: fdisk/cfdisk.c:2754
msgid "Print"
msgstr "Tisk"
#: fdisk/cfdisk.c:2754
msgid "Print partition table to the screen or to a file"
msgstr "Vypíše tabulku rozdělení disku (na obrazovku či do souboru)"
#: fdisk/cfdisk.c:2755
msgid "Quit"
msgstr "Konec"
#: fdisk/cfdisk.c:2755
msgid "Quit program without writing partition table"
msgstr "Ukončí program bez uložení tabulky rozdělení disku"
#: fdisk/cfdisk.c:2756
msgid "Type"
msgstr "Druh"
#: fdisk/cfdisk.c:2756
msgid "Change the filesystem type (DOS, Linux, OS/2 and so on)"
msgstr "Změní typ systému souborů (DOS, Linux, OS/2 atd.)"
#: fdisk/cfdisk.c:2757
msgid "Units"
msgstr "Jednotky"
#: fdisk/cfdisk.c:2757
msgid "Change units of the partition size display (MB, sect, cyl)"
msgstr "Změní jednotky, ve kterých je udávána velikost diskového oddílu"
#: fdisk/cfdisk.c:2758
msgid "Write"
msgstr "Uložit"
#: fdisk/cfdisk.c:2758
msgid "Write partition table to disk (this might destroy data)"
msgstr "Uloží tabulku rozdělení disku na disk (může zničit data)"
#: fdisk/cfdisk.c:2805
msgid "Cannot make this partition bootable"
msgstr "Tento oddíl nelze nastavit jako zaveditelný."
#: fdisk/cfdisk.c:2815
msgid "Cannot delete an empty partition"
msgstr "Prázdný diskový oddíl nelze smazat."
#: fdisk/cfdisk.c:2835 fdisk/cfdisk.c:2837
msgid "Cannot maximize this partition"
msgstr "Tento diskový oddíl nelze zvětšit."
#: fdisk/cfdisk.c:2845
msgid "This partition is unusable"
msgstr "Tento diskový oddíl je nepoužitelný."
#: fdisk/cfdisk.c:2847
msgid "This partition is already in use"
msgstr "Tento diskový oddíl je již používán."
#: fdisk/cfdisk.c:2864
msgid "Cannot change the type of an empty partition"
msgstr "Typ prázdného diskového oddílu nelze změnit."
#: fdisk/cfdisk.c:2891 fdisk/cfdisk.c:2897
msgid "No more partitions"
msgstr "Žádné další diskové oddíly"
#: fdisk/cfdisk.c:2904
msgid "Illegal command"
msgstr "Chybný příkaz"
#: fdisk/cfdisk.c:2914
#, c-format
msgid "Copyright (C) 1994-2002 Kevin E. Martin & aeb\n"
msgstr "Copyright © 1994–2002 Kevin E. Martin & aeb\n"
#: fdisk/cfdisk.c:2921
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Usage:\n"
"Print version:\n"
" %s -v\n"
"Print partition table:\n"
" %s -P {r|s|t} [options] device\n"
"Interactive use:\n"
" %s [options] device\n"
"\n"
"Options:\n"
"-a: Use arrow instead of highlighting;\n"
"-z: Start with a zero partition table, instead of reading the pt from disk;\n"
"-c C -h H -s S: Override the kernel's idea of the number of cylinders,\n"
" the number of heads and the number of sectors/track.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Použití:\n"
"Vypíše informace o verzi:\n"
" %s -v\n"
"Vypíše tabulku rozdělení disku:\n"
" %s -P {r|s|t} [přepínače] zařízení\n"
"Interaktivní režim:\n"
" %s [přepínače] zařízení\n"
"\n"
"Přepínače:\n"
"-a: Namísto zvýrazňování použije šipku;\n"
"-z: Začne s nulovou tabulkou rozdělení disku místo, aby ji četl z disku;\n"
"-c C -h H -s S: Zadání geometrie disku (má přednost před údaji, které "
"udržuje\n"
" jádro.\n"
"\n"
#: fdisk/fdiskaixlabel.c:27
msgid ""
"\n"
"\tThere is a valid AIX label on this disk.\n"
"\tUnfortunately Linux cannot handle these\n"
"\tdisks at the moment. Nevertheless some\n"
"\tadvice:\n"
"\t1. fdisk will destroy its contents on write.\n"
"\t2. Be sure that this disk is NOT a still vital\n"
"\t part of a volume group. (Otherwise you may\n"
"\t erase the other disks as well, if unmirrored.)\n"
"\t3. Before deleting this physical volume be sure\n"
"\t to remove the disk logically from your AIX\n"
"\t machine. (Otherwise you become an AIXpert)."
msgstr ""
"\n"
"\tNa tomto disku je AIX tabulka rozdělení disku.\n"
"\tLinux s těmito disky v současné době neumí pracovat.\n"
"\tNicméně několik rad pro Vás:\n"
"\t1. při zápisu fdisk zničí jejich obsah\n"
"\t2. Ujistěte se, že tento disk NENÍ důležitou součástí\n"
"\t skupiny svazků. (Jinak můžete smazat, pokud nejsou\n"
"\t zrcadleny, i ostatní disky.)\n"
"\t3. Předtím, než smažete fyzický svazek, se ujistěte, že\n"
"\t již není logickou součástí Vašeho AIX systému. (Jinak\n"
"\t se z Vás stává AIXpert)."
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:121
#, c-format
msgid ""
"\n"
"BSD label for device: %s\n"
msgstr ""
"\n"
"BSD tabulka rozdělení disku pro zařízení: %s\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:128 fdisk/fdisk.c:394 fdisk/fdisk.c:413
#: fdisk/fdisk.c:431 fdisk/fdisk.c:438 fdisk/fdisk.c:461 fdisk/fdisk.c:479
#: fdisk/fdisk.c:495 fdisk/fdisk.c:511
msgid "Command action"
msgstr "Příkazy"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:129
msgid " d delete a BSD partition"
msgstr " d smazat BSD diskový oddíl"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:130
msgid " e edit drive data"
msgstr " e upravovat data na disku"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:131
msgid " i install bootstrap"
msgstr " i instalovat zavaděč"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:132
msgid " l list known filesystem types"
msgstr " l vypsat známé typy systémů souborů"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:133 fdisk/fdisk.c:400 fdisk/fdisk.c:419
#: fdisk/fdisk.c:432 fdisk/fdisk.c:444 fdisk/fdisk.c:469 fdisk/fdisk.c:486
#: fdisk/fdisk.c:502 fdisk/fdisk.c:520
msgid " m print this menu"
msgstr " m vypíše tuto nabídku"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:134
msgid " n add a new BSD partition"
msgstr " n vytvořit nový BSD diskový oddíl"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:135
msgid " p print BSD partition table"
msgstr " p vytisknout BSD tabulku rozdělení disku"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:136 fdisk/fdisk.c:404 fdisk/fdisk.c:423
#: fdisk/fdisk.c:434 fdisk/fdisk.c:448 fdisk/fdisk.c:471 fdisk/fdisk.c:488
#: fdisk/fdisk.c:504 fdisk/fdisk.c:522
msgid " q quit without saving changes"
msgstr " q ukončí program bez uložení změn"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:137 fdisk/fdisk.c:472 fdisk/fdisk.c:489
#: fdisk/fdisk.c:505 fdisk/fdisk.c:523
msgid " r return to main menu"
msgstr " r návrat do hlavní nabídky"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:138
msgid " s show complete disklabel"
msgstr " s zobrazí úplný popis disku"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:139
msgid " t change a partition's filesystem id"
msgstr " t změní id systému souborů daného diskového oddílu"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:140
msgid " u change units (cylinders/sectors)"
msgstr " u změní jednotky (cylindry/sektory)"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:141
msgid " w write disklabel to disk"
msgstr " w uloží popis disku na disk"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:143
msgid " x link BSD partition to non-BSD partition"
msgstr " x připojí BSD diskový oddíl na ne-BSD diskový oddíl"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:175
#, c-format
msgid "Partition %s has invalid starting sector 0.\n"
msgstr "Diskový oddíl %s má chybný počáteční sektor 0.\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:179
#, c-format
msgid "Reading disklabel of %s at sector %d.\n"
msgstr "Čtu popis disku %s v sektoru %d.\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:189
#, c-format
msgid "There is no *BSD partition on %s.\n"
msgstr "Na %s se nenachází žádný *BSD diskový oddíl.\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:203
msgid "BSD disklabel command (m for help): "
msgstr "Příkaz pro BSD popis disku (m pro nápovědu): "
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:283 fdisk/fdisk.c:2328 fdisk/fdisksgilabel.c:638
#: fdisk/fdisksunlabel.c:426
#, c-format
msgid "First %s"
msgstr "První %s"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:290 fdisk/fdisksunlabel.c:483
#, c-format
msgid "Last %s or +size or +sizeM or +sizeK"
msgstr "Poslední %s či +velikost či +velikostM či +velikostK"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:317
#, c-format
msgid "type: %s\n"
msgstr "typ: %s\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:319
#, c-format
msgid "type: %d\n"
msgstr "typ: %d\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:320
#, c-format
msgid "disk: %.*s\n"
msgstr "disk: %.*s\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:321
#, c-format
msgid "label: %.*s\n"
msgstr "tabulka: %.*s\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:322
#, c-format
msgid "flags:"
msgstr "příznaky:"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:324
#, c-format
msgid " removable"
msgstr " výměnný"
# ???
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:326
#, c-format
msgid " ecc"
msgstr " ecc"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:328
#, c-format
msgid " badsect"
msgstr " chybnýsekt"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:332
#, c-format
msgid "bytes/sector: %ld\n"
msgstr "bajtů/sektor: %ld\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:333
#, c-format
msgid "sectors/track: %ld\n"
msgstr "sektorů/stopu: %ld\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:334
#, c-format
msgid "tracks/cylinder: %ld\n"
msgstr "stop/cylindr: %ld\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:335
#, c-format
msgid "sectors/cylinder: %ld\n"
msgstr "sektorů/cylindr: %ld\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:336
#, c-format
msgid "cylinders: %ld\n"
msgstr "cylindrů: %ld\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:337
#, c-format
msgid "rpm: %d\n"
msgstr "otm: %d\n"
# *skew ???
# zde překlad spíše odhaduji
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:338
#, c-format
msgid "interleave: %d\n"
msgstr "prokládání: %d\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:339
#, c-format
msgid "trackskew: %d\n"
msgstr "zakřivení stopy: %d\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:340
#, c-format
msgid "cylinderskew: %d\n"
msgstr "zakřivení cylindru: %d\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:341
#, c-format
msgid "headswitch: %ld\t\t# milliseconds\n"
msgstr "přesun hlavy: %ld\t\t# milisekund\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:343
#, c-format
msgid "track-to-track seek: %ld\t# milliseconds\n"
msgstr "posun stopa-stopa: %ld\t# milisekund\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:345
#, c-format
msgid "drivedata: "
msgstr "diskdata: "
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:354
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%d partitions:\n"
msgstr ""
"\n"
"počet diskových oddílů - %d:\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:355
#, c-format
msgid "# start end size fstype [fsize bsize cpg]\n"
msgstr "# velik konec velikost sstyp [fsize bsize cpg]\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:404 fdisk/fdiskbsdlabel.c:407
#, c-format
msgid "Writing disklabel to %s.\n"
msgstr "Ukládám popis disku na %s.\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:419 fdisk/fdiskbsdlabel.c:421
#, c-format
msgid "%s contains no disklabel.\n"
msgstr "Na %s se nenachází žádný popis disku.\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:426
msgid "Do you want to create a disklabel? (y/n) "
msgstr "Chcete vytvořit popis disku? (y/n)"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:466
msgid "bytes/sector"
msgstr "bajtů/sektor"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:467
msgid "sectors/track"
msgstr "sektorů/stopu"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:468
msgid "tracks/cylinder"
msgstr "stop/cylindr"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:469 fdisk/fdisk.c:740 fdisk/fdisk.c:1592
#: fdisk/sfdisk.c:930
msgid "cylinders"
msgstr "cylindry"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:476
msgid "sectors/cylinder"
msgstr "sektorů/cylindr"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:480
#, c-format
msgid "Must be <= sectors/track * tracks/cylinder (default).\n"
msgstr "Musí být <= sektorů/stopu * stop/cylindr (implicitní).\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:482
msgid "rpm"
msgstr "o/m"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:483
msgid "interleave"
msgstr "prokládání"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:484
msgid "trackskew"
msgstr "zakřivení stopy"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:485
msgid "cylinderskew"
msgstr "zakřivení cylindru"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:486
msgid "headswitch"
msgstr "přesun hlavy"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:487
msgid "track-to-track seek"
msgstr "posun stopa-stopa"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:528
#, c-format
msgid "Bootstrap: %sboot -> boot%s (%s): "
msgstr "Zavaděč: %sstart -> start%s (%s): "
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:553
#, c-format
msgid "Bootstrap overlaps with disk label!\n"
msgstr "Zavaděč přesahuje do tabulky rozdělení disku!\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:574 fdisk/fdiskbsdlabel.c:576
#, c-format
msgid "Bootstrap installed on %s.\n"
msgstr "Zavaděč instalován na %s.\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:598
#, c-format
msgid "Partition (a-%c): "
msgstr "Diskový oddíl (a-%c): "
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:617 fdisk/fdisk.c:2491
#, c-format
msgid "The maximum number of partitions has been created\n"
msgstr "Již bylo vytvořeno maximální množství diskových oddílů.\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:629
#, c-format
msgid "This partition already exists.\n"
msgstr "Tento diskový oddíl již existuje.\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:756
#, c-format
msgid "Warning: too many partitions (%d, maximum is %d).\n"
msgstr "Varování: příliš mnoho diskových oddílů (%d, maximum %d).\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:804
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Syncing disks.\n"
msgstr ""
"\n"
"Synchronizují se disky.\n"
#: fdisk/fdisk.c:256
msgid ""
"Usage:\n"
" fdisk [options] <disk> change partition table\n"
" fdisk [options] -l <disk> list partition table(s)\n"
" fdisk -s <partition> give partition size(s) in blocks\n"
"\n"
"Options:\n"
" -b <size> sector size (512, 1024, 2048 or 4096)\n"
" -c switch off DOS-compatible mode\n"
" -h print help\n"
" -u <size> give sizes in sectors instead of cylinders\n"
" -v print version\n"
" -C <number> specify the number of cylinders\n"
" -H <number> specify the number of heads\n"
" -S <number> specify the number of sectors per track\n"
"\n"
msgstr ""
"Použití:\n"
" fdisk [PŘEPÍNAČE] <DISK> změní tabulku rozdělení disku\n"
" fdisk [PŘEPÍNAČE] -l <DISK> vypíše tabulku(y) rozdělení disku\n"
" fdisk -s <ODDÍL> vypíše velikost(i) diskového oddílu v blocích\n"
"\n"
"Přepínače:\n"
" -b <VELIKOST> velikost sektoru (512, 1024, 2048 nebo 4096)\n"
" -c vypne režim kompatibility s DOSem\n"
" -h vypíše nápovědu\n"
" -u <VELIKOST> vrací velikosti v sektorech namísto "
"v cylindrech\n"
" -v vypíše verzi\n"
" -C <POČET> určuje počet cylindrů\n"
" -H <POČET> určuje počet hlav\n"
" -S <POČET> určuje počet sektorů na stopu\n"
"\n"
#: fdisk/fdisk.c:273
#, c-format
msgid "Unable to open %s\n"
msgstr "%s nelze otevřít\n"
#: fdisk/fdisk.c:277
#, c-format
msgid "Unable to read %s\n"
msgstr "%s nelze číst\n"
#: fdisk/fdisk.c:281
#, c-format
msgid "Unable to seek on %s\n"
msgstr "Ukazovátko nelze posunout na %s.\n"
#: fdisk/fdisk.c:285
#, c-format
msgid "Unable to write %s\n"
msgstr "%s nelze uložit\n"
#: fdisk/fdisk.c:289
#, c-format
msgid "BLKGETSIZE ioctl failed on %s\n"
msgstr "volání BLKGETSIZE ioctl pro %s selhalo\n"
#: fdisk/fdisk.c:293
msgid "Unable to allocate any more memory\n"
msgstr "Nelze alokovat více paměti\n"
#: fdisk/fdisk.c:296
msgid "Fatal error\n"
msgstr "Fatální chyba\n"
#: fdisk/fdisk.c:395
msgid " a toggle a read only flag"
msgstr " a přepne příznak \"pouze pro čtení\""
#: fdisk/fdisk.c:396 fdisk/fdisk.c:440
msgid " b edit bsd disklabel"
msgstr " b úprava bsd popisu disku"
#: fdisk/fdisk.c:397
msgid " c toggle the mountable flag"
msgstr " c přepne příznak \"připojitelný\""
#: fdisk/fdisk.c:398 fdisk/fdisk.c:417 fdisk/fdisk.c:442
msgid " d delete a partition"
msgstr " d smaže diskový oddíl"
#: fdisk/fdisk.c:399 fdisk/fdisk.c:418 fdisk/fdisk.c:443
msgid " l list known partition types"
msgstr " l vypíše známé typy diskových oddílů"
#: fdisk/fdisk.c:401 fdisk/fdisk.c:420 fdisk/fdisk.c:445
msgid " n add a new partition"
msgstr " n vytvoří nový diskový oddíl"
#: fdisk/fdisk.c:402 fdisk/fdisk.c:421 fdisk/fdisk.c:433 fdisk/fdisk.c:446
msgid " o create a new empty DOS partition table"
msgstr " o vytvoří prázdnou tabulku rozdělení disků typu IBM (DOS)"
#: fdisk/fdisk.c:403 fdisk/fdisk.c:422 fdisk/fdisk.c:447 fdisk/fdisk.c:470
#: fdisk/fdisk.c:487 fdisk/fdisk.c:503 fdisk/fdisk.c:521
msgid " p print the partition table"
msgstr " p vypíše tabulku rozdělení disku"
#: fdisk/fdisk.c:405 fdisk/fdisk.c:424 fdisk/fdisk.c:435 fdisk/fdisk.c:449
msgid " s create a new empty Sun disklabel"
msgstr " s vytvoří prázdný Sun popis disku"
#: fdisk/fdisk.c:406 fdisk/fdisk.c:425 fdisk/fdisk.c:450
msgid " t change a partition's system id"
msgstr " t změní ID systému diskového oddílu"
#: fdisk/fdisk.c:407 fdisk/fdisk.c:426 fdisk/fdisk.c:451
msgid " u change display/entry units"
msgstr " u změní jednotky v nichž jsou vypisovány informace"
#: fdisk/fdisk.c:408 fdisk/fdisk.c:427 fdisk/fdisk.c:452 fdisk/fdisk.c:474
#: fdisk/fdisk.c:491 fdisk/fdisk.c:507 fdisk/fdisk.c:525
msgid " v verify the partition table"
msgstr " v ověří tabulku rozdělení disku"
#: fdisk/fdisk.c:409 fdisk/fdisk.c:428 fdisk/fdisk.c:453 fdisk/fdisk.c:475
#: fdisk/fdisk.c:492 fdisk/fdisk.c:508 fdisk/fdisk.c:526
msgid " w write table to disk and exit"
msgstr " w uloží tabulku rozdělení disku a ukončí program"
#: fdisk/fdisk.c:410 fdisk/fdisk.c:454
msgid " x extra functionality (experts only)"
msgstr " x rozšiřující funkce (pouze pro odborníky)"
#: fdisk/fdisk.c:414
msgid " a select bootable partition"
msgstr " a nastaví startovací diskový oddíl"
#: fdisk/fdisk.c:415
msgid " b edit bootfile entry"
msgstr " b úprava položky startovacího souboru"
#: fdisk/fdisk.c:416
msgid " c select sgi swap partition"
msgstr " c nastaví SGI odkládací diskový oddíl"
#: fdisk/fdisk.c:439
msgid " a toggle a bootable flag"
msgstr " a přepne příznak \"startovací\""
#: fdisk/fdisk.c:441
msgid " c toggle the dos compatibility flag"
msgstr " c přepne příznak \"DOS kompatibilní\""
#: fdisk/fdisk.c:462
msgid " a change number of alternate cylinders"
msgstr " a změní množství alternativních cylindrů"
#: fdisk/fdisk.c:463 fdisk/fdisk.c:481 fdisk/fdisk.c:497 fdisk/fdisk.c:513
msgid " c change number of cylinders"
msgstr " c změní množství cylindrů"
#: fdisk/fdisk.c:464 fdisk/fdisk.c:482 fdisk/fdisk.c:498 fdisk/fdisk.c:514
msgid " d print the raw data in the partition table"
msgstr " d vypíše tabulku rozdělení disku (tak jak je uložena na disku)"
#: fdisk/fdisk.c:465
msgid " e change number of extra sectors per cylinder"
msgstr " e změní množství extra sektorů na stopu"
#: fdisk/fdisk.c:466 fdisk/fdisk.c:485 fdisk/fdisk.c:501 fdisk/fdisk.c:518
msgid " h change number of heads"
msgstr " h změní množství hlav"
#: fdisk/fdisk.c:467
msgid " i change interleave factor"
msgstr " i změní prokládací faktor"
#: fdisk/fdisk.c:468
msgid " o change rotation speed (rpm)"
msgstr " o změní rychlost otáčení"
#: fdisk/fdisk.c:473 fdisk/fdisk.c:490 fdisk/fdisk.c:506 fdisk/fdisk.c:524
msgid " s change number of sectors/track"
msgstr " s změní počet sektorů/stopu"
#: fdisk/fdisk.c:476
msgid " y change number of physical cylinders"
msgstr " y změní počet fyzických cylindrů"
#: fdisk/fdisk.c:480 fdisk/fdisk.c:496 fdisk/fdisk.c:512
msgid " b move beginning of data in a partition"
msgstr " b posune počátek dat v diskovém oddílu"
#: fdisk/fdisk.c:483 fdisk/fdisk.c:499 fdisk/fdisk.c:515
msgid " e list extended partitions"
msgstr " e vypíše rozšířené diskové oddíly"
#: fdisk/fdisk.c:484 fdisk/fdisk.c:500 fdisk/fdisk.c:517
msgid " g create an IRIX (SGI) partition table"
msgstr " g vytvoří tabulku rozdělení disku typu IRIX (SGI)"
#: fdisk/fdisk.c:516
msgid " f fix partition order"
msgstr " f opraví řazení diskových oddílů"
#: fdisk/fdisk.c:519
msgid " i change the disk identifier"
msgstr " i změní identifikátor disku"
#: fdisk/fdisk.c:635
#, c-format
msgid "You must set"
msgstr "Musíte nastavit"
#: fdisk/fdisk.c:736
msgid "heads"
msgstr "hlavy"
#: fdisk/fdisk.c:738 fdisk/fdisk.c:1592 fdisk/sfdisk.c:930
msgid "sectors"
msgstr "sektory"
#: fdisk/fdisk.c:744
#, c-format
msgid ""
"%s%s.\n"
"You can do this from the extra functions menu.\n"
msgstr ""
"%s%s.\n"
"Můžete tak učinit z nabídky rozšiřujících funkcí.\n"
#: fdisk/fdisk.c:745
msgid " and "
msgstr " a "
#: fdisk/fdisk.c:765
#, c-format
msgid ""
"\n"
"WARNING: The size of this disk is %d.%d TB (%llu bytes).\n"
"DOS partition table format can not be used on drives for volumes\n"
"larger than (%llu bytes) for %d-byte sectors. Use parted(1) and GUID \n"
"partition table format (GPT).\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"VAROVÁNÍ: Velikost tohoto disku je %d,%d TB (%'llu bajtů).\n"
"Tabulka rozdělení disku typu DOS nemůže být použita na jednotkách svazků\n"
"větších než (%'llu bajtů) při %dbajtových sektorech.\n"
"Použijte parted(1) a tabulku rozdělení disku typu GUID (GPT).\n"
"\n"
#: fdisk/fdisk.c:783
#, c-format
msgid ""
"\n"
"The device presents a logical sector size that is smaller than\n"
"the physical sector size. Aligning to a physical sector (or optimal\n"
"I/O) size boundary is recommended, or performance may be impacted.\n"
msgstr ""
"\n"
"Zařízení uvádí, že velikost logického sektoru je menší než velikost sektoru\n"
"fyzického. Doporučuje se dodržet zarovnání na hranice fyzických sektorů\n"
"(nebo bloků optimálních pro I/O). V opačném případě může utrpět výkon.\n"
#: fdisk/fdisk.c:789
#, c-format
msgid ""
"\n"
"WARNING: DOS-compatible mode is deprecated. It's strongly recommended to\n"
" switch off the mode (command 'c')"
msgstr ""
"\n"
"POZOR: Režim kompatibility s DOSem je zastaralý. Důrazně se doporučuje "
"tento\n"
" režim vypnout (příkaz „c“)"
# Dodržet zarovnání se zprávou „POZOR: Režim kompatibility…“
#: fdisk/fdisk.c:794
#, c-format
msgid ""
" and change display units to\n"
" sectors (command 'u').\n"
msgstr ""
" a změnit jednotky výpisů na sektory\n"
" (příkaz „u“).\n"
#: fdisk/fdisk.c:800
#, c-format
msgid ""
"\n"
"WARNING: cylinders as display units are deprecated. Use command 'u' to\n"
" change units to sectors.\n"
msgstr ""
"\n"
"POZOR: cylindry jakožto jednotky výpisů jsou zastaralé. Jednotky lze změnit\n"
" na sektory pomocí příkazu „u“.\n"
#: fdisk/fdisk.c:819
#, c-format
msgid "Bad offset in primary extended partition\n"
msgstr "Chybný posun v primárním diskovém oddílu\n"
#: fdisk/fdisk.c:833
#, c-format
msgid ""
"Warning: omitting partitions after #%d.\n"
"They will be deleted if you save this partition table.\n"
msgstr ""
"Varování: vynechávám oddíly po čísle %d.\n"
"Pokud tuto tabulku rozdělení disku uložíte, budou ztraceny.\n"
#: fdisk/fdisk.c:852
#, c-format
msgid "Warning: extra link pointer in partition table %d\n"
msgstr "Varování: nadbytečný ukazatel na link v tabulce rozdělení disku %d.\n"
#: fdisk/fdisk.c:860
#, c-format
msgid "Warning: ignoring extra data in partition table %d\n"
msgstr "Varování: nadbytečná data v tabulce rozdělení disku %d ignorována.\n"
#: fdisk/fdisk.c:893
#, c-format
msgid "omitting empty partition (%d)\n"
msgstr "vynechávám prázdný oddíl (%d)\n"
#: fdisk/fdisk.c:912
#, c-format
msgid "Disk identifier: 0x%08x\n"
msgstr "Identifikátor disku: 0x%08x\n"
#: fdisk/fdisk.c:921
#, c-format
msgid "New disk identifier (current 0x%08x): "
msgstr "Nový identifikátor disku (současný 0x%08x): "
#: fdisk/fdisk.c:940
#, c-format
msgid ""
"Building a new DOS disklabel with disk identifier 0x%08x.\n"
"Changes will remain in memory only, until you decide to write them.\n"
"After that, of course, the previous content won't be recoverable.\n"
"\n"
msgstr ""
"Vytvářím novou DOSOVOU tabulku rozdělení disku s identifikátorem 0x%08x.\n"
"Změny budou uloženy pouze v paměti, dokud se nerozhodnete je uložit na "
"disk.\n"
"Poté již nebudou stará data pochopitelně dostupná.\n"
#: fdisk/fdisk.c:1016
#, c-format
msgid "Note: sector size is %d (not %d)\n"
msgstr "Pozor: velikost sektoru je %d (nikoliv %d)\n"
#: fdisk/fdisk.c:1214
#, c-format
msgid "You will not be able to write the partition table.\n"
msgstr "Nebudete moci uložit tabulku rozdělení disku.\n"
#: fdisk/fdisk.c:1246
#, c-format
msgid ""
"This disk has both DOS and BSD magic.\n"
"Give the 'b' command to go to BSD mode.\n"
msgstr ""
"Tento disk má magické signatury DOSU i BSD.\n"
"Pro vstup do BSD režimu použijte příkaz „b“.\n"
#: fdisk/fdisk.c:1256
#, c-format
msgid ""
"Device contains neither a valid DOS partition table, nor Sun, SGI or OSF "
"disklabel\n"
msgstr ""
"Zařízení neobsahuje ani DOSOVOU tabulku rozdělení disku, ani SUN či SGI "
"popis\n"
"disku\n"
#: fdisk/fdisk.c:1273
#, c-format
msgid "Internal error\n"
msgstr "Vnitřní chyba\n"
#: fdisk/fdisk.c:1283
#, c-format
msgid "Ignoring extra extended partition %d\n"
msgstr "Nadbytečný rozšířený diskový oddíl %d ignorován.\n"
#: fdisk/fdisk.c:1295
#, c-format
msgid ""
"Warning: invalid flag 0x%04x of partition table %d will be corrected by w"
"(rite)\n"
msgstr ""
"Varování: chybný příznak 0x%04x tabulky rozdělení disku %d bude opraven "
"zápisem(w)\n"
#: fdisk/fdisk.c:1321
#, c-format
msgid ""
"\n"
"got EOF thrice - exiting..\n"
msgstr ""
"\n"
"třikrát jsem nalezl EOF - končím..\n"
#: fdisk/fdisk.c:1360
msgid "Hex code (type L to list codes): "
msgstr "Šestnáctkově (L vypíše kódy):"
#: fdisk/fdisk.c:1393
#, c-format
msgid "%s (%u-%u, default %u): "
msgstr "%s (%u-%u, implicitně %u): "
#: fdisk/fdisk.c:1460
#, c-format
msgid "Unsupported suffix: '%s'.\n"
msgstr "Nepodporovaná přípona: „%s“.\n"
#: fdisk/fdisk.c:1461
#, c-format
msgid ""
"Supported: 10^N: KB (KiloByte), MB (MegaByte), GB (GigaByte)\n"
" 2^N: K (KibiByte), M (MebiByte), G (GibiByte)\n"
msgstr ""
"Podporované: 10^N: KB (kilobajt), MB (megabajt), GB (gigabajt)\n"
" 2^N: K (kibibajt), M (mebibajt), G (gibibajt)\n"
#: fdisk/fdisk.c:1489
#, c-format
msgid "Using default value %u\n"
msgstr "Používám implicitní hodnotu %u\n"
#: fdisk/fdisk.c:1493
#, c-format
msgid "Value out of range.\n"
msgstr "Hodnota je mimo meze.\n"
#: fdisk/fdisk.c:1518
msgid "Partition number"
msgstr "Číslo diskového oddílu"
#: fdisk/fdisk.c:1529
#, c-format
msgid "Warning: partition %d has empty type\n"
msgstr "Varování: diskový oddíl %d nemá určen typ\n"
#: fdisk/fdisk.c:1551 fdisk/fdisk.c:1577
#, c-format
msgid "Selected partition %d\n"
msgstr "Vybrán oddíl %d\n"
#: fdisk/fdisk.c:1554
#, c-format
msgid "No partition is defined yet!\n"
msgstr "Ještě nejsou definovány žádné diskové oddíly!\n"
#: fdisk/fdisk.c:1580
#, c-format
msgid "All primary partitions have been defined already!\n"
msgstr "Již byly definovány všechny primární diskové oddíly!\n"
#: fdisk/fdisk.c:1590
msgid "cylinder"
msgstr "cylindr"
#: fdisk/fdisk.c:1590
msgid "sector"
msgstr "sektor"
#: fdisk/fdisk.c:1599
#, c-format
msgid "Changing display/entry units to %s\n"
msgstr "Měním jednotky v nichž jsou vypisovány informace na %s\n"
#: fdisk/fdisk.c:1610
#, c-format
msgid "WARNING: Partition %d is an extended partition\n"
msgstr "VAROVÁNÍ: diskový oddíl %d je rozšířeným diskovým oddílem\n"
#: fdisk/fdisk.c:1620
#, c-format
msgid "DOS Compatibility flag is set\n"
msgstr "Příznak DOSOVÉ kompatibility je nastaven.\n"
#: fdisk/fdisk.c:1622
#, c-format
msgid "DOS Compatibility flag is not set\n"
msgstr "Příznak DOSOVÉ kompatibility není nastaven.\n"
#: fdisk/fdisk.c:1723
#, c-format
msgid "Partition %d does not exist yet!\n"
msgstr "Diskový oddíl %d zatím neexistuje!\n"
#: fdisk/fdisk.c:1728
#, c-format
msgid ""
"Type 0 means free space to many systems\n"
"(but not to Linux). Having partitions of\n"
"type 0 is probably unwise. You can delete\n"
"a partition using the `d' command.\n"
msgstr ""
"Na mnoha systémech (ale ne na Linuxu) typ 0 označuje\n"
"volný prostor. Vytvářet diskové oddíly typu 0 není moudré.\n"
"Diskový oddíl můžete smazat pomocí příkazu „d“.\n"
#: fdisk/fdisk.c:1737
#, c-format
msgid ""
"You cannot change a partition into an extended one or vice versa\n"
"Delete it first.\n"
msgstr ""
"Nemůžete měnit běžné diskové oddíly na rozšířené a zpět. Nejdříve jej "
"smažte.\n"
#: fdisk/fdisk.c:1746
#, c-format
msgid ""
"Consider leaving partition 3 as Whole disk (5),\n"
"as SunOS/Solaris expects it and even Linux likes it.\n"
"\n"
msgstr ""
"Zvažte zda by nebylo vhodné ponechat diskový oddíl 3 jako Celý disk (5),\n"
"neboť SunOS/Solaris to očekává a i Linux tomu dává přednost.\n"
"\n"
#: fdisk/fdisk.c:1752
#, c-format
msgid ""
"Consider leaving partition 9 as volume header (0),\n"
"and partition 11 as entire volume (6), as IRIX expects it.\n"
"\n"
msgstr ""
"Zvažte, zda by nebylo vhodné ponechat oddíl 9 jako hlavičku svazku (0) a\n"
"oddíl 11 jako celý svazek (6), neboť IRIX to očekává.\n"
"\n"
#: fdisk/fdisk.c:1769
#, c-format
msgid "Changed system type of partition %d to %x (%s)\n"
msgstr "Typ diskového oddílu %d byl změněn na %x (%s)\n"
#: fdisk/fdisk.c:1772
#, c-format
msgid "System type of partition %d is unchanged: %x (%s)\n"
msgstr "Typ diskového oddílu %d je nezměněn: %x (%s)\n"
#: fdisk/fdisk.c:1827
#, c-format
msgid "Partition %d has different physical/logical beginnings (non-Linux?):\n"
msgstr ""
"Diskový oddíl %d má rozdílný fyzický a logický začátek (nelinuxový?):\n"
#: fdisk/fdisk.c:1829 fdisk/fdisk.c:1837 fdisk/fdisk.c:1846 fdisk/fdisk.c:1856
#, c-format
msgid " phys=(%d, %d, %d) "
msgstr " fyz=(%d, %d, %d) "
#: fdisk/fdisk.c:1830 fdisk/fdisk.c:1838
#, c-format
msgid "logical=(%d, %d, %d)\n"
msgstr "logický=(%d, %d, %d)\n"
#: fdisk/fdisk.c:1835
#, c-format
msgid "Partition %d has different physical/logical endings:\n"
msgstr "Diskový oddíl %d má rozdílný fyzický a logický konec:\n"
#: fdisk/fdisk.c:1844
#, c-format
msgid "Partition %i does not start on cylinder boundary:\n"
msgstr "Diskový oddíl %i nezačíná na hranici cylindru:\n"
#: fdisk/fdisk.c:1847
#, c-format
msgid "should be (%d, %d, 1)\n"
msgstr "mělo by být (%d, %d, 1)\n"
#: fdisk/fdisk.c:1853
#, c-format
msgid "Partition %i does not end on cylinder boundary.\n"
msgstr "Diskový oddíl %i nekončí na hranici cylindru.\n"
#: fdisk/fdisk.c:1857
#, c-format
msgid "should be (%d, %d, %d)\n"
msgstr "mělo by být (%d, %d, %d)\n"
#: fdisk/fdisk.c:1867
#, c-format
msgid "Partition %i does not start on physical sector boundary.\n"
msgstr "Oddíl %i nezačíná na hranici fyzického sektoru.\n"
#: fdisk/fdisk.c:1877
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Disk %s: %ld MB, %lld bytes\n"
msgstr ""
"\n"
"Disk %s: %'ld MB, %'lld bajtů\n"
#: fdisk/fdisk.c:1881
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Disk %s: %ld.%ld GB, %lld bytes\n"
msgstr ""
"\n"
"Disk %s: %'ld,%ld GB, %'lld bajtů\n"
#: fdisk/fdisk.c:1884
#, c-format
msgid "%d heads, %llu sectors/track, %d cylinders"
msgstr "hlav: %'d, sektorů na stopu: %'llu, cylindrů: %'d"
#: fdisk/fdisk.c:1887
#, c-format
msgid ", total %llu sectors"
msgstr ", celkem %'llu sektorů"
#: fdisk/fdisk.c:1890
#, c-format
msgid "Units = %s of %d * %d = %d bytes\n"
msgstr "Jednotky = %s po %d * %d = %'d bajtech\n"
#: fdisk/fdisk.c:1894
#, c-format
msgid "Sector size (logical/physical): %u bytes / %lu bytes\n"
msgstr "Velikost sektoru (logického/fyzického): %u bajtů / %lu bajtů\n"
#: fdisk/fdisk.c:1896
#, c-format
msgid "I/O size (minimum/optimal): %lu bytes / %lu bytes\n"
msgstr "Velikost I/O (minimální/optimální): %lu bajtů / %lu bajtů\n"
#: fdisk/fdisk.c:1899
#, c-format
msgid "Alignment offset: %lu bytes\n"
msgstr "Zarovnávací posun: %lu bajtů\n"
#: fdisk/fdisk.c:2008
#, c-format
msgid ""
"Nothing to do. Ordering is correct already.\n"
"\n"
msgstr ""
"Diskové oddíly jsou již seřazeny.\n"
"\n"
#: fdisk/fdisk.c:2036
#, c-format
msgid "Done.\n"
msgstr "Hotovo.\n"
#: fdisk/fdisk.c:2064
#, c-format
msgid ""
"This doesn't look like a partition table\n"
"Probably you selected the wrong device.\n"
"\n"
msgstr ""
"Toto nevypadá jako tabulka rozdělení disku.\n"
"Pravděpodobně jste zvolili špatné zařízení.\n"
#: fdisk/fdisk.c:2077
#, c-format
msgid "%*s Boot Start End Blocks Id System\n"
msgstr "%*s Zavádět Začátek Konec Bloky Id Systém\n"
#: fdisk/fdisk.c:2078 fdisk/fdisksgilabel.c:210 fdisk/fdisksunlabel.c:598
msgid "Device"
msgstr "Zařízení"
#: fdisk/fdisk.c:2116
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Partition table entries are not in disk order\n"
msgstr ""
"\n"
"Diskové oddíly jsou chybně seřazeny\n"
#: fdisk/fdisk.c:2126
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Disk %s: %d heads, %llu sectors, %d cylinders\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Disk %s: hlav: %'d, sektorů: %'llu, cylindrů: %'d\n"
"\n"
#: fdisk/fdisk.c:2128
#, c-format
msgid "Nr AF Hd Sec Cyl Hd Sec Cyl Start Size ID\n"
msgstr "Č. AF Hd Sek Cyl Hd Sek Cyl Začátek Vel. Id\n"
#: fdisk/fdisk.c:2176
#, c-format
msgid "Warning: partition %d contains sector 0\n"
msgstr "Varování: diskový oddíl %d obsahuje sektor 0\n"
#: fdisk/fdisk.c:2179
#, c-format
msgid "Partition %d: head %d greater than maximum %d\n"
msgstr "Diskový oddíl %d: hlava %d má větší číslo než je maximum %d\n"
#: fdisk/fdisk.c:2182
#, c-format
msgid "Partition %d: sector %d greater than maximum %llu\n"
msgstr "Diskový oddíl %d: sektor %d má větší číslo než je maximum %llu\n"
#: fdisk/fdisk.c:2185
#, c-format
msgid "Partitions %d: cylinder %d greater than maximum %d\n"
msgstr "Diskový oddíl %d: cylindr %d má větší číslo než je maximum %d\n"
#: fdisk/fdisk.c:2189
#, c-format
msgid "Partition %d: previous sectors %d disagrees with total %d\n"
msgstr "Diskový oddíl %d: předchozí sektory %d nesouhlasí s úhrnem %d\n"
#: fdisk/fdisk.c:2223
#, c-format
msgid "Warning: bad start-of-data in partition %d\n"
msgstr "Varování: chybný počátek dat v diskovém oddílu %d\n"
#: fdisk/fdisk.c:2231
#, c-format
msgid "Warning: partition %d overlaps partition %d.\n"
msgstr "Varování: diskový oddíl %d přesahuje do diskového oddílu %d.\n"
#: fdisk/fdisk.c:2251
#, c-format
msgid "Warning: partition %d is empty\n"
msgstr "Varování: diskový oddíl %d je prázdný.\n"
#: fdisk/fdisk.c:2256
#, c-format
msgid "Logical partition %d not entirely in partition %d\n"
msgstr "Logický diskový oddíl %d přesahuje mimo diskový oddíl %d.\n"
#: fdisk/fdisk.c:2262
#, c-format
msgid "Total allocated sectors %llu greater than the maximum %llu\n"
msgstr "Celkový počet alokovaných sektorů %'llu je větší než maximum %'llu.\n"
#: fdisk/fdisk.c:2265
#, c-format
msgid "Remaining %lld unallocated %d-byte sectors\n"
msgstr "Zbývá %'lld nealokovaných %dbajtových sektorů\n"
#: fdisk/fdisk.c:2301 fdisk/fdisksgilabel.c:620 fdisk/fdisksunlabel.c:411
#, c-format
msgid "Partition %d is already defined. Delete it before re-adding it.\n"
msgstr ""
"Diskový oddíl %d je již definován. Před opětovným vytvořením jej musíte\n"
"nejprve smazat.\n"
#: fdisk/fdisk.c:2346
#, c-format
msgid "Sector %llu is already allocated\n"
msgstr "Sektor %llu je již alokován\n"
#: fdisk/fdisk.c:2382
#, c-format
msgid "No free sectors available\n"
msgstr "Nejsou žádné volné sektory.\n"
#: fdisk/fdisk.c:2393
#, c-format
msgid "Last %1$s, +%2$s or +size{K,M,G}"
msgstr "Poslední %1$s, +%2$s nebo +velikost{K,M,G}"
#: fdisk/fdisk.c:2470
#, c-format
msgid ""
"\tSorry - this fdisk cannot handle AIX disk labels.\n"
"\tIf you want to add DOS-type partitions, create\n"
"\ta new empty DOS partition table first. (Use o.)\n"
"\tWARNING: This will destroy the present disk contents.\n"
msgstr ""
"\tPromiňte, ale tento program neumí zacházet s AIXovými diskovými\n"
"\tjmenovkami. Chcete-li přidat oddíl typu DOS, nejprve vytvořte\n"
"\t novu prázdnou DOSOVOU tabulku rozdělení disku (příkaz „o“).\n"
"\tVAROVÁNÍ: Tímto přijdete o současný obsah disku.\n"
#: fdisk/fdisk.c:2479
#, c-format
msgid ""
"\tSorry - this fdisk cannot handle Mac disk labels.\n"
"\tIf you want to add DOS-type partitions, create\n"
"\ta new empty DOS partition table first. (Use o.)\n"
"\tWARNING: This will destroy the present disk contents.\n"
msgstr ""
"\tPromiňte, ale tento fdisk neumí zacházet s macovskými diskovými\n"
"\tjmenovkami. Chcete-li přidat oddíl typu DOS, nejprve vytvořte\n"
"\t novu prázdnou DOSOVOU tabulku rozdělení disku (příkaz „o“).\n"
"\tVAROVÁNÍ: Tímto přijdete o současný obsah disku.\n"
#: fdisk/fdisk.c:2499
#, c-format
msgid "You must delete some partition and add an extended partition first\n"
msgstr "Musíte nejprve některé smazat a přidat rozšířený diskový oddíl.\n"
#: fdisk/fdisk.c:2502
#, c-format
msgid "All logical partitions are in use\n"
msgstr "Všechny logické oddíly jsou obsazeny\n"
#: fdisk/fdisk.c:2503
#, c-format
msgid "Adding a primary partition\n"
msgstr "Přidávám primární diskový oddíl\n"
#: fdisk/fdisk.c:2508
#, c-format
msgid ""
"Command action\n"
" %s\n"
" p primary partition (1-4)\n"
msgstr ""
"Příkaz\n"
" %s\n"
" p primární diskový oddíl (1-4)\n"
#: fdisk/fdisk.c:2510
msgid "l logical (5 or over)"
msgstr "l logický diskový oddíl (5 nebo více)"
#: fdisk/fdisk.c:2510
msgid "e extended"
msgstr "e rozšířený diskový oddíl"
#: fdisk/fdisk.c:2529
#, c-format
msgid "Invalid partition number for type `%c'\n"
msgstr "Chybné číslo diskového oddílu pro typ „%c“.\n"
#: fdisk/fdisk.c:2565
#, c-format
msgid ""
"The partition table has been altered!\n"
"\n"
msgstr "Tabulka rozdělení disku byla změněna!\n"
#: fdisk/fdisk.c:2578
#, c-format
msgid "Calling ioctl() to re-read partition table.\n"
msgstr "Volám ioctl() pro znovunačtení tabulky rozdělení disku.\n"
#: fdisk/fdisk.c:2587
#, c-format
msgid ""
"\n"
"WARNING: Re-reading the partition table failed with error %d: %s.\n"
"The kernel still uses the old table. The new table will be used at\n"
"the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8)\n"
msgstr ""
"\n"
"VAROVÁNÍ: Znovunačtení tabulky rozdělení disku selhalo s chybou %d: %s.\n"
"Jádro stále používá starou tabulku. Nová tabulka se použije až po příštím\n"
"restartu nebo po té, co spustíte partprobe(8) nebo kpartx(8).\n"
#: fdisk/fdisk.c:2595
#, c-format
msgid ""
"\n"
"WARNING: If you have created or modified any DOS 6.x\n"
"partitions, please see the fdisk manual page for additional\n"
"information.\n"
msgstr ""
"\n"
"VAROVÁNÍ: Pokud jste vytvořil či změnil nějaké\n"
"DOS 6.x diskové oddíly, přečtěte si prosím manuálovou\n"
"stránku programu fdisk, abyste získal dodatečné informace.\n"
#: fdisk/fdisk.c:2601
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Error closing file\n"
msgstr ""
"\n"
"Chyba při zavírání souboru\n"
#: fdisk/fdisk.c:2605
#, c-format
msgid "Syncing disks.\n"
msgstr "Synchronizují se disky.\n"
#: fdisk/fdisk.c:2651
#, c-format
msgid "Partition %d has no data area\n"
msgstr "Diskový oddíl %d neobsahuje datovou oblast.\n"
#: fdisk/fdisk.c:2656
msgid "New beginning of data"
msgstr "Nový začátek dat"
#: fdisk/fdisk.c:2672
msgid "Expert command (m for help): "
msgstr "Příkaz pro odborníky (m pro nápovědu): "
#: fdisk/fdisk.c:2685
msgid "Number of cylinders"
msgstr "Počet cylindrů"
#: fdisk/fdisk.c:2710
msgid "Number of heads"
msgstr "Počet hlav"
#: fdisk/fdisk.c:2737
msgid "Number of sectors"
msgstr "Počet sektorů"
#: fdisk/fdisk.c:2739
#, c-format
msgid "Warning: setting sector offset for DOS compatiblity\n"
msgstr "Varování: nastaven posun sektoru kvůli kompatibilitě s DOSEM\n"
#: fdisk/fdisk.c:2798
#, c-format
msgid ""
"\n"
"WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '%s'! The util fdisk doesn't "
"support GPT. Use GNU Parted.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"VAROVÁNÍ: Na „%s“ nalezena GPT (GUID tabulka rozdělení disku)! Nástroj fdisk "
"nepodporuje GPT. Použijte GNU Parted.\n"
"\n"
#: fdisk/fdisk.c:2820
#, c-format
msgid "Disk %s doesn't contain a valid partition table\n"
msgstr "Na disku %s není korektní tabulka rozdělení disku.\n"
#: fdisk/fdisk.c:2831
#, c-format
msgid "Cannot open %s\n"
msgstr "%s nelze otevřít.\n"
#: fdisk/fdisk.c:2850 fdisk/sfdisk.c:2608
#, c-format
msgid "cannot open %s\n"
msgstr "%s nelze otevřít.\n"
#: fdisk/fdisk.c:2870
#, c-format
msgid "%c: unknown command\n"
msgstr "příkaz %c není znám\n"
#: fdisk/fdisk.c:2936
#, c-format
msgid "This kernel finds the sector size itself - -b option ignored\n"
msgstr ""
"Toto jádro detekuje velikost sektoru automaticky - přepínač -b ignorován\n"
#: fdisk/fdisk.c:2940
#, c-format
msgid ""
"Warning: the -b (set sector size) option should be used with one specified "
"device\n"
msgstr ""
"Varování: přepínač -b (nastavení velikosti sektoru) by měl být použit s "
"jedním\n"
" zadaným zařízením.\n"
#: fdisk/fdisk.c:3000
#, c-format
msgid "Detected an OSF/1 disklabel on %s, entering disklabel mode.\n"
msgstr "Na %s nalezen OSF/1 popis disku. Spouštím režim popisu disku.\n"
#: fdisk/fdisk.c:3010
msgid "Command (m for help): "
msgstr "Příkaz (m pro nápovědu): "
#: fdisk/fdisk.c:3026
#, c-format
msgid ""
"\n"
"The current boot file is: %s\n"
msgstr ""
"\n"
"Aktuální startovací soubor: %s\n"
#: fdisk/fdisk.c:3028
msgid "Please enter the name of the new boot file: "
msgstr "Zadejte název nového startovacího souboru: "
#: fdisk/fdisk.c:3030
#, c-format
msgid "Boot file unchanged\n"
msgstr "Startovací soubor nebyl změněn.\n"
#: fdisk/fdisk.c:3103
#, c-format
msgid ""
"\n"
"\tSorry, no experts menu for SGI partition tables available.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"\tPro SGI diskové oddíly nejsou k dispozici žádné rozšiřující funkce.\n"
"\n"
#: fdisk/fdiskmaclabel.c:30
msgid ""
"\n"
"\tThere is a valid Mac label on this disk.\n"
"\tUnfortunately fdisk(1) cannot handle these disks.\n"
"\tUse either pdisk or parted to modify the partition table.\n"
"\tNevertheless some advice:\n"
"\t1. fdisk will destroy its contents on write.\n"
"\t2. Be sure that this disk is NOT a still vital\n"
"\t part of a volume group. (Otherwise you may\n"
"\t erase the other disks as well, if unmirrored.)\n"
msgstr ""
"\n"
"\tNa tomto disku je macovská tabulka rozdělení disku.\n"
"\tNaneštěstí fdisk(1) s těmito disky neumí pracovat.\n"
"\tTuto tabulku rozdělení disku můžete upravit programem\n"
"„pdisk“ nebo „parted“.\n"
"\tNicméně několik rad pro Vás:\n"
"\t1. Při zápisu fdisk zničí jeho obsah\n"
"\t2. Ujistěte se, že tento disk NENÍ důležitou součástí\n"
"\t skupiny svazků. (Jinak můžete smazat, pokud nejsou\n"
"\t zrcadleny, i ostatní disky.)\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:81
msgid "SGI volhdr"
msgstr "Hlavička SGI svazku"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:82
msgid "SGI trkrepl"
msgstr "SGI trkrepl"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:83
msgid "SGI secrepl"
msgstr "SGI secrepl"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:84
msgid "SGI raw"
msgstr "SGI raw"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:85
msgid "SGI bsd"
msgstr "SGI bsd"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:86
msgid "SGI sysv"
msgstr "SGI sysv"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:87
msgid "SGI volume"
msgstr "SGI svazek"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:88
msgid "SGI efs"
msgstr "SGI efs"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:89
msgid "SGI lvol"
msgstr "SGI lvol"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:90
msgid "SGI rlvol"
msgstr "SGI rlvol"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:91
msgid "SGI xfs"
msgstr "SGI XFS"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:92
msgid "SGI xfslog"
msgstr "SGI xfslog"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:93
msgid "SGI xlv"
msgstr "SGI xlv"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:94
msgid "SGI xvm"
msgstr "SGI xvm"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:95 fdisk/fdisksunlabel.c:50
msgid "Linux swap"
msgstr "Linux swap"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:96 fdisk/fdisksunlabel.c:51
msgid "Linux native"
msgstr "Linux nativní"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:97 fdisk/fdisksunlabel.c:52 fdisk/i386_sys_types.c:63
msgid "Linux LVM"
msgstr "Linux LVM"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:98
msgid "Linux RAID"
msgstr "Linux RAID"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:151
#, c-format
msgid ""
"According to MIPS Computer Systems, Inc the Label must not contain more than "
"512 bytes\n"
msgstr ""
"Popis nesmí podle MIPS Computer Systems, Inc obsahovat více než 512 bajtů\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:170
#, c-format
msgid "Detected sgi disklabel with wrong checksum.\n"
msgstr "Nalezl jsem SGI popis disku s chybným kontrolním součtem.\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:188
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Disk %s (SGI disk label): %d heads, %llu sectors\n"
"%d cylinders, %d physical cylinders\n"
"%d extra sects/cyl, interleave %d:1\n"
"%s\n"
"Units = %s of %d * %d bytes\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Disk %s (SGI tabulka rozdělení disku): hlav: %'d, sektorů: %'llu,\n"
"cylindrů: %'d, fyzických cylindrů: %'d\n"
"extra sektorů/cyl: %d, prokládání: %d:1\n"
"%s\n"
"Jednotky = %s po %d * %d bajtech\n"
"\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:201
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Disk %s (SGI disk label): %d heads, %llu sectors, %d cylinders\n"
"Units = %s of %d * %d bytes\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Disk %s (SGI tabulka rozdělení disku): hlav: %'d, sektorů: %'llu,\n"
"cylindrů: %'d\n"
"Jednotky = %s po %d * %d bajtech\n"
"\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:208
#, c-format
msgid ""
"----- partitions -----\n"
"Pt# %*s Info Start End Sectors Id System\n"
msgstr ""
"----- diskové oddíly -----\n"
"Od# %*s Info Začátek Konec Sektory Id Systém\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:230
#, c-format
msgid ""
"----- Bootinfo -----\n"
"Bootfile: %s\n"
"----- Directory Entries -----\n"
msgstr ""
"----- bootinfo -----\n"
"Startovací soubor: %s\n"
"----- adresářové položky -----\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:238
#, c-format
msgid "%2d: %-10s sector%5u size%8u\n"
msgstr "%2d: %-10s sektor%5u velikost%8u\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:292
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Invalid Bootfile!\n"
"\tThe bootfile must be an absolute non-zero pathname,\n"
"\te.g. \"/unix\" or \"/unix.save\".\n"
msgstr ""
"\n"
"Chybný startovací soubor!\n"
"\tStartovací soubor musí být zadán plným názvem, např.\n"
"\t\"/unix\" či \"/unix.save\".\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:298
#, c-format
msgid ""
"\n"
"\tName of Bootfile too long: 16 bytes maximum.\n"
msgstr ""
"\n"
"\tNázev startovacího souboru je příliš dlouhý: 16 bajtů je maximum.\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:303
#, c-format
msgid ""
"\n"
"\tBootfile must have a fully qualified pathname.\n"
msgstr ""
"\n"
"\tStartovací soubor musí být zadán plným názvem.\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:310
#, c-format
msgid ""
"\n"
"\tBe aware, that the bootfile is not checked for existence.\n"
"\tSGI's default is \"/unix\" and for backup \"/unix.save\".\n"
msgstr ""
"\n"
"Uvědomte si, že existence startovacího souboru není ověřována.\n"
"\tImplicitně se použije \"/unix\" a jako záloha \"/unix.save\".\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:336
#, c-format
msgid ""
"\n"
"\tBootfile is changed to \"%s\".\n"
msgstr ""
"\n"
"\tStartovací soubor byl změněn na \"%s\".\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:426
#, c-format
msgid "More than one entire disk entry present.\n"
msgstr "Existuje více než jedna položka celého disku.\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:433 fdisk/fdisksunlabel.c:383
#, c-format
msgid "No partitions defined\n"
msgstr "Nejsou definovány žádné diskové oddíly\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:439
#, c-format
msgid "IRIX likes when Partition 11 covers the entire disk.\n"
msgstr "IRIX preferuje, když Diskový oddíl 11 zaujímá celý disk.\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:441
#, c-format
msgid ""
"The entire disk partition should start at block 0,\n"
"not at diskblock %d.\n"
msgstr ""
"Diskový oddíl zaujímající celý disk by měl začínat blokem 0,\n"
"nikoliv blokem %d.\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:447
#, c-format
msgid ""
"The entire disk partition is only %d diskblock large,\n"
"but the disk is %d diskblocks long.\n"
msgstr ""
"Diskový oddíl zaujímající celý disk má velikost v blocích pouze %d,\n"
"ale velikost disku v blocích je %d.\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:453
#, c-format
msgid "One Partition (#11) should cover the entire disk.\n"
msgstr "Jeden Diskový Oddíl (#11) by měl zaujímat celý disk.\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:463
#, c-format
msgid "Partition %d does not start on cylinder boundary.\n"
msgstr "Diskový oddíl %d nezačíná na hranici cylindru.\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:469
#, c-format
msgid "Partition %d does not end on cylinder boundary.\n"
msgstr "Diskový oddíl %d nekončí na hranici cylindru.\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:476
#, c-format
msgid "The Partition %d and %d overlap by %d sectors.\n"
msgstr "Diskové oddíly %d a %d se navzájem překrývají %d sektory.\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:484 fdisk/fdisksgilabel.c:502
#, c-format
msgid "Unused gap of %8u sectors - sectors %8u-%u\n"
msgstr "Nevyužívaný prostor o velikosti %'8u sektorů – sektory %8u-%u\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:513
#, c-format
msgid ""
"\n"
"The boot partition does not exist.\n"
msgstr ""
"\n"
"Startovací diskový oddíl neexistuje.\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:516
#, c-format
msgid ""
"\n"
"The swap partition does not exist.\n"
msgstr ""
"\n"
"Diskový oddíl pro odkládací prostor neexistuje.\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:520
#, c-format
msgid ""
"\n"
"The swap partition has no swap type.\n"
msgstr ""
"\n"
"Diskový oddíl pro odkládací prostor nemá zadán typ.\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:523
#, c-format
msgid "\tYou have chosen an unusual boot file name.\n"
msgstr "\tVybral jste si neobvyklý název pro startovací soubor.\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:532
#, c-format
msgid "Sorry You may change the Tag of non-empty partitions.\n"
msgstr "Lituji, můžete měnit značku neprázdných diskových oddílů.\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:538
msgid ""
"It is highly recommended that the partition at offset 0\n"
"is of type \"SGI volhdr\", the IRIX system will rely on it to\n"
"retrieve from its directory standalone tools like sash and fx.\n"
"Only the \"SGI volume\" entire disk section may violate this.\n"
"Type YES if you are sure about tagging this partition differently.\n"
msgstr ""
"Doporučuje se, aby diskový oddíl začínající na pozici 0 byl typu\n"
"„SGI volhdr“. IRIX jej používá k přístupu k nástrojům jako je sash\n"
"a fx. Výjimkou je pouze „SGI svazek“ zaujímající celý disk.\n"
"Zadejte ANO, pokud jste si jist, že chcete označit tento diskový oddíl "
"jinak.\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:543 fdisk/fdisksunlabel.c:549
msgid "YES\n"