blob: 519e97c8f1b8c2029c30785cc39a97ae317e9e64 [file] [log] [blame]
MT8173 with MAX98090 CODEC
Required properties:
- compatible : "mediatek,mt8173-max98090"
- mediatek,audio-codec: the phandle of the MAX98090 audio codec
- mediatek,platform: the phandle of MT8173 ASoC platform
Example:
sound {
compatible = "mediatek,mt8173-max98090";
mediatek,audio-codec = <&max98090>;
mediatek,platform = <&afe>;
};