tree: a22d52e2580a683c9db1f9508482cabb96eb08f3 [path history] [tgz]
  1. efi-pstore.c
  2. efi.c
  3. efivars.c
  4. Kconfig
  5. Makefile
  6. vars.c