blob: f21038f49338cd664cfd6e4a7efc5d2f806dfb32 [file] [log] [blame]
# Swedish messages for e2fsprogs.
# Copyright © 2003, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Theodore Tso (msgids)
# This file is distributed under the same license as the e2fsprogs package.
# Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>, 2003, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
#
# $Revision: 1.74 $
#
#. The strings in e2fsck's problem.c can be very hard to translate,
#. since the strings are expanded in two different ways. First of all,
#. there is an @-expansion, where strings like "@i" are expanded to
#. "inode", and so on. In order to make it easier for translators, the
#. e2fsprogs po template file has been enhanced with comments that show
#. the @-expansion, for the strings in the problem.c file.
#.
#. Translators are free to use the @-expansion facility if they so
#. choose, by providing translations for strings in e2fsck/message.c.
#. These translation can completely replace an expansion; for example,
#. if "bblock" (which indicated that "@b" would be expanded to "block")
#. is translated as "ddatenverlust", then "@d" will be expanded to
#. "datenverlust". Alternatively, translators can simply not use the
#. @-expansion facility at all.
#.
#. The second expansion which is done for e2fsck's problem.c messages is
#. a dynamic %-expansion, which expands %i as an inode number, and so
#. on. A table of these expansions can be found below. Note that
#. %-expressions that begin with "%D" and "%I" are two-character
#. expansions; so for example, "%Iu" expands to the inode's user id
#. ownership field (inode->i_uid).
#.
#. %b <blk> block number
#. %B <blkcount> integer
#. %c <blk2> block number
#. %Di <dirent> -> ino inode number
#. %Dn <dirent> -> name string
#. %Dr <dirent> -> rec_len
#. %Dl <dirent> -> name_len
#. %Dt <dirent> -> filetype
#. %d <dir> inode number
#. %g <group> integer
#. %i <ino> inode number
#. %Is <inode> -> i_size
#. %IS <inode> -> i_extra_isize
#. %Ib <inode> -> i_blocks
#. %Il <inode> -> i_links_count
#. %Im <inode> -> i_mode
#. %IM <inode> -> i_mtime
#. %IF <inode> -> i_faddr
#. %If <inode> -> i_file_acl
#. %Id <inode> -> i_dir_acl
#. %Iu <inode> -> i_uid
#. %Ig <inode> -> i_gid
#. %j <ino2> inode number
#. %m <com_err error message>
#. %N <num>
#. %p ext2fs_get_pathname of directory <ino>
#. %P ext2fs_get_pathname of <dirent>->ino with <ino2> as
#. the containing directory. (If dirent is NULL
#. then return the pathname of directory <ino2>)
#. %q ext2fs_get_pathname of directory <dir>
#. %Q ext2fs_get_pathname of directory <ino> with <dir> as
#. the containing directory.
#. %s <str> miscellaneous string
#. %S backup superblock
#. %X <num> hexadecimal format
#.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: e2fsprogs 1.42.8\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: tytso@alum.mit.edu\n"
"POT-Creation-Date: 2013-06-16 08:17-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2013-08-19 22:35+0200\n"
"Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: e2fsck/badblocks.c:23 misc/mke2fs.c:180
#, c-format
msgid "Bad block %u out of range; ignored.\n"
msgstr "Dåligt block %u utanför giltigt intervall; ignoreras.\n"
#: e2fsck/badblocks.c:46
msgid "while sanity checking the bad blocks inode"
msgstr "vid rimlighetskontroll av inoden för dåliga block"
#: e2fsck/badblocks.c:58
msgid "while reading the bad blocks inode"
msgstr "vid läsning av inoden för dåliga block"
#: e2fsck/badblocks.c:72 e2fsck/iscan.c:110 e2fsck/scantest.c:107
#: e2fsck/unix.c:1332 e2fsck/unix.c:1420 misc/badblocks.c:1214
#: misc/badblocks.c:1222 misc/badblocks.c:1236 misc/badblocks.c:1248
#: misc/dumpe2fs.c:588 misc/e2image.c:1196 misc/e2image.c:1324
#: misc/e2image.c:1337 misc/mke2fs.c:196 misc/tune2fs.c:1907 resize/main.c:315
#, c-format
msgid "while trying to open %s"
msgstr "vid försök att öppna %s"
#: e2fsck/badblocks.c:83
#, c-format
msgid "while trying popen '%s'"
msgstr "vid försök att använda popen \"%s\""
#: e2fsck/badblocks.c:94 misc/mke2fs.c:203
msgid "while reading in list of bad blocks from file"
msgstr "vid läsning i listan över dåliga block från fil"
#: e2fsck/badblocks.c:105
msgid "while updating bad block inode"
msgstr "vid uppdatering av inoden för dåliga block"
#: e2fsck/badblocks.c:131
#, c-format
msgid "Warning: illegal block %u found in bad block inode. Cleared.\n"
msgstr "Varning: otillåtet block %u hittat i inoden får dåliga block. Tömt.\n"
#: e2fsck/ehandler.c:55
#, c-format
msgid "Error reading block %lu (%s) while %s. "
msgstr "Fel vid läsning av block %lu (%s) vid %s. "
#: e2fsck/ehandler.c:58
#, c-format
msgid "Error reading block %lu (%s). "
msgstr "Fel vid läsning av block %lu (%s). "
#: e2fsck/ehandler.c:61 e2fsck/ehandler.c:110
msgid "Ignore error"
msgstr "Ignorera fel"
#: e2fsck/ehandler.c:62
msgid "Force rewrite"
msgstr "Framtvinga omskrivning"
#: e2fsck/ehandler.c:104
#, c-format
msgid "Error writing block %lu (%s) while %s. "
msgstr "Fel vid skrivning av block %lu (%s) vid %s. "
#: e2fsck/ehandler.c:107
#, c-format
msgid "Error writing block %lu (%s). "
msgstr "Fel vid skrivning av block %lu (%s). "
#: e2fsck/emptydir.c:57
msgid "empty dirblocks"
msgstr "tomma katalogblock"
#: e2fsck/emptydir.c:62
msgid "empty dir map"
msgstr "tom katalogkarta"
#: e2fsck/emptydir.c:98
#, c-format
msgid "Empty directory block %u (#%d) in inode %u\n"
msgstr "Tomt katalogblock %u (nr. %d) i inod %u\n"
#: e2fsck/extend.c:22
#, c-format
msgid "%s: %s filename nblocks blocksize\n"
msgstr "%s: %s filnamn nblock blockstorlek\n"
#: e2fsck/extend.c:44
#, c-format
msgid "Illegal number of blocks!\n"
msgstr "Otillåtet antal block!\n"
#: e2fsck/extend.c:50
#, c-format
msgid "Couldn't allocate block buffer (size=%d)\n"
msgstr "Kunde inte allokera blockbuffert (storlek=%d)\n"
#: e2fsck/flushb.c:35
#, c-format
msgid "Usage: %s disk\n"
msgstr "Användning: %s disk\n"
#: e2fsck/flushb.c:64
#, c-format
msgid "BLKFLSBUF ioctl not supported! Can't flush buffers.\n"
msgstr "BLKFLSBUF-ioctl stöds inte! Kan inte tömma buffertar.\n"
#: e2fsck/iscan.c:44
#, c-format
msgid "Usage: %s [-F] [-I inode_buffer_blocks] device\n"
msgstr "Användning: %s [-F] [-I inodbuffertblock] enhet\n"
#: e2fsck/iscan.c:81 e2fsck/unix.c:961
#, c-format
msgid "while opening %s for flushing"
msgstr "vid öppning av %s för utskrivning"
#: e2fsck/iscan.c:86 e2fsck/unix.c:967 resize/main.c:288
#, c-format
msgid "while trying to flush %s"
msgstr "vid försök att skriva ut %s"
#: e2fsck/iscan.c:119 e2fsck/scantest.c:114 misc/e2image.c:1091
msgid "while opening inode scan"
msgstr "vid öppning av inodsökning"
#: e2fsck/iscan.c:127 misc/e2image.c:1109
msgid "while getting next inode"
msgstr "när nästa inod hämtades"
#: e2fsck/iscan.c:136
#, c-format
msgid "%u inodes scanned.\n"
msgstr "%u inoder genomsökta.\n"
#: e2fsck/journal.c:522
msgid "reading journal superblock\n"
msgstr "läser journalsuperblock\n"
#: e2fsck/journal.c:579
#, c-format
msgid "%s: no valid journal superblock found\n"
msgstr "%s: inget giltigt journalsuperblock hittades\n"
#: e2fsck/journal.c:588
#, c-format
msgid "%s: journal too short\n"
msgstr "%s: journalen för kort\n"
#: e2fsck/journal.c:880
#, c-format
msgid "%s: recovering journal\n"
msgstr "%s: återhämtar journalen\n"
#: e2fsck/journal.c:882
#, c-format
msgid "%s: won't do journal recovery while read-only\n"
msgstr "%s: återhämtar inte journalen i skrivskyddat läge\n"
#: e2fsck/journal.c:909
#, c-format
msgid "while trying to re-open %s"
msgstr "vid försök att återöppna %s"
# Första bokstaven i detta och följande meddelanden är ett index som
# används som en förkortning i andra meddelanden, och inte skrivs ut.
# Uppslagningen sker på det ursprungliga meddelandet, så det spelar
# egentligen ingen roll vilket tecken som står först i den översatta
# strängen. Det viktiga är att det står någon platshållare där, första
# tecknet skrivs inte ut, vare sig i orginalsträngen eller den översatta
# strängen. Jag tyckte det var bäst att behålla orginaltecknet.
#
# Jag har felrapporterat hela idén. Det innebär ju att man bygger ihop
# meningar från delar, och det brukar ju gå sönder i översättningar med
# olika genus och dylikt. Men författaren har en del bra argument om
# att förkortningssystemet är en fördel när man skall få plats med så
# mycket som möjligt på en räddningsdiskett. I det fallet är ändå
# knappast översättningar med. Så den bästa lösningen är nog att låta
# systemet som sådant finnas kvar, men inte använda det alls i översatta
# meddelanden.
#: e2fsck/message.c:113
msgid "aextended attribute"
msgstr "autökat attribut"
#: e2fsck/message.c:114
msgid "Aerror allocating"
msgstr "Afel vid allokering"
#: e2fsck/message.c:115
msgid "bblock"
msgstr "bblock"
#: e2fsck/message.c:116
msgid "Bbitmap"
msgstr "Bbitkarta"
#: e2fsck/message.c:117
msgid "ccompress"
msgstr "ckomprimera"
#: e2fsck/message.c:118
msgid "Cconflicts with some other fs @b"
msgstr "Ckonflikt med något annat fs @b"
#: e2fsck/message.c:119
msgid "iinode"
msgstr "iinod"
#: e2fsck/message.c:120
msgid "Iillegal"
msgstr "Iotillåten"
#: e2fsck/message.c:121
msgid "jjournal"
msgstr "jjournal"
#: e2fsck/message.c:122
msgid "Ddeleted"
msgstr "Draderad"
#: e2fsck/message.c:123
msgid "ddirectory"
msgstr "dkatalog"
#: e2fsck/message.c:124
msgid "eentry"
msgstr "epost"
#: e2fsck/message.c:125
msgid "E@e '%Dn' in %p (%i)"
msgstr "Epost \"%Dn\" i %p (%i)"
#: e2fsck/message.c:126
msgid "ffilesystem"
msgstr "ffilsystem"
#: e2fsck/message.c:127
msgid "Ffor @i %i (%Q) is"
msgstr "Fför inod %i (%Q) är"
#: e2fsck/message.c:128
msgid "ggroup"
msgstr "ggrupp"
#: e2fsck/message.c:129
msgid "hHTREE @d @i"
msgstr "hHTREE katalog-inod"
#: e2fsck/message.c:130
msgid "llost+found"
msgstr "llost+found"
#: e2fsck/message.c:131
msgid "Lis a link"
msgstr "Lär en länk"
#: e2fsck/message.c:132
msgid "mmultiply-claimed"
msgstr "mflerfaldigt ianspråkstagna"
#: e2fsck/message.c:133
msgid "ninvalid"
msgstr "nogiltig"
#: e2fsck/message.c:134
msgid "oorphaned"
msgstr "oföräldralös"
#: e2fsck/message.c:135
msgid "pproblem in"
msgstr "pproblem i"
#: e2fsck/message.c:136
msgid "qquota"
msgstr "qkvot"
#: e2fsck/message.c:137
msgid "rroot @i"
msgstr "rrotinod"
#: e2fsck/message.c:138
msgid "sshould be"
msgstr "sskulle varit"
#: e2fsck/message.c:139
msgid "Ssuper@b"
msgstr "Ssuperblock"
#: e2fsck/message.c:140
msgid "uunattached"
msgstr "ulös"
#: e2fsck/message.c:141
msgid "vdevice"
msgstr "venhet"
#: e2fsck/message.c:142
msgid "xextent"
msgstr "xutsträckning"
#: e2fsck/message.c:143
msgid "zzero-length"
msgstr "znollängds"
#: e2fsck/message.c:154
msgid "<The NULL inode>"
msgstr "<Inod noll>"
#: e2fsck/message.c:155
msgid "<The bad blocks inode>"
msgstr "<Inoden för dåliga block>"
#: e2fsck/message.c:157
msgid "<The user quota inode>"
msgstr "<Inoden för användarkvoter>"
#: e2fsck/message.c:158
msgid "<The group quota inode>"
msgstr "<Inoden för gruppkvoter>"
#: e2fsck/message.c:159
msgid "<The boot loader inode>"
msgstr "<Uppstartsprograminoden>"
#: e2fsck/message.c:160
msgid "<The undelete directory inode>"
msgstr "<Inoden för återhämtning av borttagna kataloger>"
#: e2fsck/message.c:161
msgid "<The group descriptor inode>"
msgstr "<Gruppidentifierarinoden>"
#: e2fsck/message.c:162
msgid "<The journal inode>"
msgstr "<Journalinoden>"
#: e2fsck/message.c:163
msgid "<Reserved inode 9>"
msgstr "<Reserverad inod 9>"
#: e2fsck/message.c:164
msgid "<Reserved inode 10>"
msgstr "<Reserverad inod 10>"
#: e2fsck/message.c:333
msgid "regular file"
msgstr "normal fil"
#: e2fsck/message.c:335
msgid "directory"
msgstr "katalog"
#: e2fsck/message.c:337
msgid "character device"
msgstr "teckenenhet"
#: e2fsck/message.c:339
msgid "block device"
msgstr "blockenhet"
#: e2fsck/message.c:341
msgid "named pipe"
msgstr "namngivet rör"
#: e2fsck/message.c:343
msgid "symbolic link"
msgstr "symbolisk länk"
#: e2fsck/message.c:345 misc/uuidd.c:161
msgid "socket"
msgstr "uttag (socket)"
#: e2fsck/message.c:347
#, c-format
msgid "unknown file type with mode 0%o"
msgstr "okänd filtyp med typ 0%o"
#: e2fsck/message.c:422
msgid "indirect block"
msgstr "indirekt block"
#: e2fsck/message.c:424
msgid "double indirect block"
msgstr "dubbelt indirekt block"
#: e2fsck/message.c:426
msgid "triple indirect block"
msgstr "trippelt indirekt block"
#: e2fsck/message.c:428
msgid "translator block"
msgstr "översättningsblock"
#: e2fsck/message.c:430
msgid "block #"
msgstr "block nr."
#: e2fsck/pass1b.c:222
msgid "multiply claimed inode map"
msgstr "karta över flerfaldigt i anspråkstagna inoder"
#: e2fsck/pass1b.c:610 e2fsck/pass1b.c:730
#, c-format
msgid "internal error: can't find dup_blk for %llu\n"
msgstr "internt fel: kan inte hitta dup_blk för %llu\n"
#: e2fsck/pass1b.c:821
msgid "returned from clone_file_block"
msgstr "återvände från clone_file_block"
#: e2fsck/pass1b.c:843
#, c-format
msgid "internal error: couldn't lookup EA block record for %llu"
msgstr "internt fel: det gick inte att slå upp EA-blockpost för %llu"
#: e2fsck/pass1b.c:855
#, c-format
msgid "internal error: couldn't lookup EA inode record for %u"
msgstr "internt fel: det gick inte att slå upp EA-inodpost för %u"
#: e2fsck/pass1.c:475 e2fsck/pass2.c:782
msgid "reading directory block"
msgstr "läser katalogblock"
#: e2fsck/pass1.c:598
msgid "in-use inode map"
msgstr "karta över använda inoder"
#: e2fsck/pass1.c:609
msgid "directory inode map"
msgstr "kataloginodskarta"
#: e2fsck/pass1.c:619
msgid "regular file inode map"
msgstr "inodskarta över reguljära filer"
#: e2fsck/pass1.c:628
msgid "in-use block map"
msgstr "karta över använda block"
#: e2fsck/pass1.c:695
msgid "opening inode scan"
msgstr "öppnar inodsökning"
#: e2fsck/pass1.c:729
msgid "getting next inode from scan"
msgstr "hämtar nästa inod från sökning"
#: e2fsck/pass1.c:1239
msgid "Pass 1"
msgstr "Pass 1"
#: e2fsck/pass1.c:1296
#, c-format
msgid "reading indirect blocks of inode %u"
msgstr "läser indirektblock för inod %u"
#: e2fsck/pass1.c:1346
msgid "bad inode map"
msgstr "karta över dåliga inoder"
#: e2fsck/pass1.c:1369
msgid "inode in bad block map"
msgstr "inod i karta över dåliga block"
#: e2fsck/pass1.c:1389
msgid "imagic inode map"
msgstr "imagic inodskarta"
#: e2fsck/pass1.c:1416
msgid "multiply claimed block map"
msgstr "karta över flerfaldigt i anspråkstagna block"
#: e2fsck/pass1.c:1527
msgid "ext attr block map"
msgstr "karta över block för utökade attribut"
#: e2fsck/pass1.c:2299
#, c-format
msgid "%6lu(%c): expecting %6lu got phys %6lu (blkcnt %lld)\n"
msgstr "%6lu(%c): förväntade %6lu fick fys %6lu (blkant %lld)\n"
#: e2fsck/pass1.c:2660
msgid "block bitmap"
msgstr "blockbitkarta"
#: e2fsck/pass1.c:2666
msgid "inode bitmap"
msgstr "inodbitkarta"
#: e2fsck/pass1.c:2672
msgid "inode table"
msgstr "inodstabell"
#: e2fsck/pass2.c:283
msgid "Pass 2"
msgstr "Pass 2"
#: e2fsck/pass2.c:805
msgid "Can not continue."
msgstr "Kan inte fortsätta."
#: e2fsck/pass3.c:77
msgid "inode done bitmap"
msgstr "inod klar bitkarta"
#: e2fsck/pass3.c:86
msgid "Peak memory"
msgstr "Max minne"
#: e2fsck/pass3.c:136
msgid "Pass 3"
msgstr "Pass 3"
#: e2fsck/pass3.c:322
msgid "inode loop detection bitmap"
msgstr "bitkarta för upptäckt av inodsslingor"
#: e2fsck/pass4.c:196
msgid "Pass 4"
msgstr "Pass 4"
#: e2fsck/pass5.c:74
msgid "Pass 5"
msgstr "Pass 5"
#: e2fsck/problem.c:51
msgid "(no prompt)"
msgstr "(ingen prompt)"
#: e2fsck/problem.c:52
msgid "Fix"
msgstr "Fixa"
#: e2fsck/problem.c:53
msgid "Clear"
msgstr "Töm"
#: e2fsck/problem.c:54
msgid "Relocate"
msgstr "Relokera"
#: e2fsck/problem.c:55
msgid "Allocate"
msgstr "Allokera"
#: e2fsck/problem.c:56
msgid "Expand"
msgstr "Expandera"
#: e2fsck/problem.c:57
msgid "Connect to /lost+found"
msgstr "Koppla till /lost+found"
#: e2fsck/problem.c:58
msgid "Create"
msgstr "Skapa"
#: e2fsck/problem.c:59
msgid "Salvage"
msgstr "Rädda"
#: e2fsck/problem.c:60
msgid "Truncate"
msgstr "Kapa"
#: e2fsck/problem.c:61
msgid "Clear inode"
msgstr "Töm inod"
#: e2fsck/problem.c:62
msgid "Abort"
msgstr "Avbryt"
#: e2fsck/problem.c:63
msgid "Split"
msgstr "Dela"
#: e2fsck/problem.c:64
msgid "Continue"
msgstr "Fortsätt"
#: e2fsck/problem.c:65
msgid "Clone multiply-claimed blocks"
msgstr "Klona flerfaldigt ianspråkstagna block"
#: e2fsck/problem.c:66
msgid "Delete file"
msgstr "Ta bort fil"
#: e2fsck/problem.c:67
msgid "Suppress messages"
msgstr "Undertryck meddelanden"
#: e2fsck/problem.c:68
msgid "Unlink"
msgstr "Avlänka"
#: e2fsck/problem.c:69
msgid "Clear HTree index"
msgstr "Töm HTree-index"
#: e2fsck/problem.c:70
msgid "Recreate"
msgstr "Återskapa"
#: e2fsck/problem.c:79
msgid "(NONE)"
msgstr "(INGET)"
#: e2fsck/problem.c:80
msgid "FIXED"
msgstr "FIXAT"
#: e2fsck/problem.c:81
msgid "CLEARED"
msgstr "TÖMD"
#: e2fsck/problem.c:82
msgid "RELOCATED"
msgstr "RELOKERAT"
#: e2fsck/problem.c:83
msgid "ALLOCATED"
msgstr "ALLOKERAT"
#: e2fsck/problem.c:84
msgid "EXPANDED"
msgstr "EXPANDERAD"
#: e2fsck/problem.c:85
msgid "RECONNECTED"
msgstr "ÅTERKOPPLAD"
#: e2fsck/problem.c:86
msgid "CREATED"
msgstr "SKAPAD"
#: e2fsck/problem.c:87
msgid "SALVAGED"
msgstr "RÄDDAD"
#: e2fsck/problem.c:88
msgid "TRUNCATED"
msgstr "KAPAT"
#: e2fsck/problem.c:89
msgid "INODE CLEARED"
msgstr "INOD TÖMD"
#: e2fsck/problem.c:90
msgid "ABORTED"
msgstr "AVBRUTET"
#: e2fsck/problem.c:91
msgid "SPLIT"
msgstr "DELAD"
#: e2fsck/problem.c:92
msgid "CONTINUING"
msgstr "FORTSÄTTER"
#: e2fsck/problem.c:93
msgid "MULTIPLY-CLAIMED BLOCKS CLONED"
msgstr "FLERFALDIG IANSPRÅKSTAGNA BLOCK KLONADE"
#: e2fsck/problem.c:94
msgid "FILE DELETED"
msgstr "FIL BORTTAGEN"
#: e2fsck/problem.c:95
msgid "SUPPRESSED"
msgstr "UNDERTRYCKT"
#: e2fsck/problem.c:96
msgid "UNLINKED"
msgstr "AVLÄNKAD"
#: e2fsck/problem.c:97
msgid "HTREE INDEX CLEARED"
msgstr "HTREE-INDEX TÖMT"
#: e2fsck/problem.c:98
msgid "WILL RECREATE"
msgstr "KOMMER ÅTERSKAPA"
#. @-expanded: block bitmap for group %g is not in group. (block %b)\n
#: e2fsck/problem.c:107
msgid "@b @B for @g %g is not in @g. (@b %b)\n"
msgstr "blockbitkarta för grupp %g är inte i gruppen. (block %b)\n"
#. @-expanded: inode bitmap for group %g is not in group. (block %b)\n
#: e2fsck/problem.c:111
msgid "@i @B for @g %g is not in @g. (@b %b)\n"
msgstr "inodsbitkarta för grupp %g är inte i gruppen. (block %b)\n"
#. @-expanded: inode table for group %g is not in group. (block %b)\n
#. @-expanded: WARNING: SEVERE DATA LOSS POSSIBLE.\n
#: e2fsck/problem.c:116
msgid ""
"@i table for @g %g is not in @g. (@b %b)\n"
"WARNING: SEVERE DATA LOSS POSSIBLE.\n"
msgstr ""
"inodtabell för grupp %g är inte i gruppen. (block %b)\n"
"VARNING: ALLVARLIG DATAFÖRLUST ÄR MÖJLIG.\n"
#. @-expanded: \n
#. @-expanded: The superblock could not be read or does not describe a correct ext2\n
#. @-expanded: filesystem. If the device is valid and it really contains an ext2\n
#. @-expanded: filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock\n
#. @-expanded: is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock:\n
#. @-expanded: e2fsck -b %S <device>\n
#. @-expanded: \n
#: e2fsck/problem.c:122
#, c-format
msgid ""
"\n"
"The @S could not be read or does not describe a correct ext2\n"
"@f. If the @v is valid and it really contains an ext2\n"
"@f (and not swap or ufs or something else), then the @S\n"
"is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate @S:\n"
" e2fsck -b %S <@v>\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Superblocket kunde inte läsas eller beskriver inte ett korrekt\n"
"ext2-filsystem. Om enheten är giltig och den verkligen innehåller ett\n"
"ext2-filsystem (och inte växlingsutrymme eller ufs eller något annat)\n"
"är superblocket trasigt, och du kan försöka köra med ett alternativt\n"
"superblock:\n"
" e2fsck -b %S <enhet>\n"
"\n"
#. @-expanded: The filesystem size (according to the superblock) is %b blocks\n
#. @-expanded: The physical size of the device is %c blocks\n
#. @-expanded: Either the superblock or the partition table is likely to be corrupt!\n
#: e2fsck/problem.c:131
msgid ""
"The @f size (according to the @S) is %b @bs\n"
"The physical size of the @v is %c @bs\n"
"Either the @S or the partition table is likely to be corrupt!\n"
msgstr ""
"Filsystemsstorleken (enligt superblocket) är %b block\n"
"Den fysiska storleken på enheten är %c block\n"
"Superblocket eller partitionstabellen är förmodligen trasig!\n"
#. @-expanded: superblock block_size = %b, fragsize = %c.\n
#. @-expanded: This version of e2fsck does not support fragment sizes different\n
#. @-expanded: from the block size.\n
#: e2fsck/problem.c:138
msgid ""
"@S @b_size = %b, fragsize = %c.\n"
"This version of e2fsck does not support fragment sizes different\n"
"from the @b size.\n"
msgstr ""
"Superblockets blockstorlek = %b, fragmentstorlek = %c.\n"
"Denna version av e2fsck stödjer inte andra fragmentstorlekar än\n"
"blockstorleken.\n"
#. @-expanded: superblock blocks_per_group = %b, should have been %c\n
#: e2fsck/problem.c:145
msgid "@S @bs_per_group = %b, should have been %c\n"
msgstr "Superblockets block per grupp = %b, skulle ha varit %c\n"
#. @-expanded: superblock first_data_block = %b, should have been %c\n
#: e2fsck/problem.c:150
msgid "@S first_data_@b = %b, should have been %c\n"
msgstr "Superblockets första datablock = %b, skulle ha varit %c\n"
#. @-expanded: filesystem did not have a UUID; generating one.\n
#. @-expanded: \n
#: e2fsck/problem.c:155
msgid ""
"@f did not have a UUID; generating one.\n"
"\n"
msgstr "filsystemet hade ingen UUID; genererar en.\n"
#: e2fsck/problem.c:160
#, c-format
msgid ""
"Note: if several inode or block bitmap blocks or part\n"
"of the inode table require relocation, you may wish to try\n"
"running e2fsck with the '-b %S' option first. The problem\n"
"may lie only with the primary block group descriptors, and\n"
"the backup block group descriptors may be OK.\n"
"\n"
msgstr ""
"Observera: om det är flera inod- eller blockbitkarteblock eller en del\n"
"av inodstabellen som måste flyttas, kanske du vill köra e2fsck med\n"
"flaggan \"-b %S\" först. Problemet kan ligga bara i den primära\n"
"blockgruppbeskrivaren, och reservblockgruppbeskrivaren kan vara OK.\n"
"\n"
#. @-expanded: Corruption found in superblock. (%s = %N).\n
#: e2fsck/problem.c:169
msgid "Corruption found in @S. (%s = %N).\n"
msgstr "Skada hittad i superblock. (%s = %N).\n"
#. @-expanded: Error determining size of the physical device: %m\n
#: e2fsck/problem.c:174
#, c-format
msgid "Error determining size of the physical @v: %m\n"
msgstr "Fel vid bestämning av den fysiska enheten: %m\n"
#. @-expanded: inode count in superblock is %i, should be %j.\n
#: e2fsck/problem.c:179
msgid "@i count in @S is %i, @s %j.\n"
msgstr "inodsantal i superblock är %i, skall vara %j.\n"
#: e2fsck/problem.c:183
msgid "The Hurd does not support the filetype feature.\n"
msgstr "Hurd stödjer inte funktionen filtyp.\n"
#. @-expanded: superblock has an invalid journal (inode %i).\n
#: e2fsck/problem.c:188
#, c-format
msgid "@S has an @n @j (@i %i).\n"
msgstr "Superblock har en ogiltig journal (inod %i).\n"
#. @-expanded: External journal has multiple filesystem users (unsupported).\n
#: e2fsck/problem.c:193
msgid "External @j has multiple @f users (unsupported).\n"
msgstr "Extern journal har flera filsystemsanvändare (stödjs ej).\n"
#. @-expanded: Can't find external journal\n
#: e2fsck/problem.c:198
msgid "Can't find external @j\n"
msgstr "Kan inte hitta extern journal\n"
#. @-expanded: External journal has bad superblock\n
#: e2fsck/problem.c:203
msgid "External @j has bad @S\n"
msgstr "Extern journal har dåligt superblock\n"
#. @-expanded: External journal does not support this filesystem\n
#: e2fsck/problem.c:208
msgid "External @j does not support this @f\n"
msgstr "Extern journal stödjer inte detta filsystem\n"
#. @-expanded: filesystem journal superblock is unknown type %N (unsupported).\n
#. @-expanded: It is likely that your copy of e2fsck is old and/or doesn't support this journal
#. @-expanded: format.\n
#. @-expanded: It is also possible the journal superblock is corrupt.\n
#: e2fsck/problem.c:213
msgid ""
"@f @j @S is unknown type %N (unsupported).\n"
"It is likely that your copy of e2fsck is old and/or doesn't support this @j format.\n"
"It is also possible the @j @S is corrupt.\n"
msgstr ""
"Filsystemsjournalsuperblock är av okänd typ %N (ej stött).\n"
"Det är troligt att ditt exemplar av e2fsck är gammalt och/eller inte\n"
"stödjer detta journalformat.\n"
"Det är också möjligt att journalsuperblocket är trasigt.\n"
#. @-expanded: journal superblock is corrupt.\n
#: e2fsck/problem.c:221
msgid "@j @S is corrupt.\n"
msgstr "Journalsuperblock är trasigt.\n"
#. @-expanded: superblock has_journal flag is clear, but a journal %s is present.\n
#: e2fsck/problem.c:226
#, c-format
msgid "@S has_@j flag is clear, but a @j %s is present.\n"
msgstr "Superblocksflagga har_journal är nollställd, men en journal %s finns.\n"
#. @-expanded: superblock needs_recovery flag is set, but no journal is present.\n
#: e2fsck/problem.c:231
msgid "@S needs_recovery flag is set, but no @j is present.\n"
msgstr "Superblockflagga behöver_rättas är satt, men ingen journal finns.\n"
#. @-expanded: superblock needs_recovery flag is clear, but journal has data.\n
#: e2fsck/problem.c:236
msgid "@S needs_recovery flag is clear, but @j has data.\n"
msgstr "Superblocksflagga behöver_rättas är nollställd, men journal har data.\n"
#. @-expanded: Clear journal
#: e2fsck/problem.c:241
msgid "Clear @j"
msgstr "Töm journal"
#. @-expanded: filesystem has feature flag(s) set, but is a revision 0 filesystem.
#: e2fsck/problem.c:246 e2fsck/problem.c:695
msgid "@f has feature flag(s) set, but is a revision 0 @f. "
msgstr "filsystemet har funktionsflaggor satta, men är ett revision 0-filsystem. "
#. @-expanded: %s orphaned inode %i (uid=%Iu, gid=%Ig, mode=%Im, size=%Is)\n
#: e2fsck/problem.c:251
msgid "%s @o @i %i (uid=%Iu, gid=%Ig, mode=%Im, size=%Is)\n"
msgstr "%s föräldralös inod %i (uid=%Iu, gid=%Ig, rättighet=%Im, storlek=%Is)\n"
#. @-expanded: illegal %B (%b) found in orphaned inode %i.\n
#: e2fsck/problem.c:256
msgid "@I %B (%b) found in @o @i %i.\n"
msgstr "Ogiltigt %B (%b) hittat i föräldralös inod %i.\n"
#. @-expanded: Already cleared %B (%b) found in orphaned inode %i.\n
#: e2fsck/problem.c:261
msgid "Already cleared %B (%b) found in @o @i %i.\n"
msgstr "Redan tömt %B (%b) hittat i föräldralös inod %i.\n"
#. @-expanded: illegal orphaned inode %i in superblock.\n
#: e2fsck/problem.c:266
#, c-format
msgid "@I @o @i %i in @S.\n"
msgstr "Ogiltig föräldralös inod %i i superblock.\n"
#. @-expanded: illegal inode %i in orphaned inode list.\n
#: e2fsck/problem.c:271
#, c-format
msgid "@I @i %i in @o @i list.\n"
msgstr "Ogiltig inod %i i föräldralös inodlista.\n"
#. @-expanded: journal superblock has an unknown read-only feature flag set.\n
#: e2fsck/problem.c:276
msgid "@j @S has an unknown read-only feature flag set.\n"
msgstr "Journalsuperblock har okänd skrivskyddad funktionsflagga satt.\n"
#. @-expanded: journal superblock has an unknown incompatible feature flag set.\n
#: e2fsck/problem.c:281
msgid "@j @S has an unknown incompatible feature flag set.\n"
msgstr "Journalsuperblock har okänd inkompatibel funktionsflagga satt.\n"
#. @-expanded: journal version not supported by this e2fsck.\n
#: e2fsck/problem.c:286
msgid "@j version not supported by this e2fsck.\n"
msgstr "Journalversion stöds inte av denna e2fsck.\n"
#. @-expanded: Moving journal from /%s to hidden inode.\n
#. @-expanded: \n
#: e2fsck/problem.c:291
#, c-format
msgid ""
"Moving @j from /%s to hidden @i.\n"
"\n"
msgstr ""
"Flyttar journal från /%s till dold inod.\n"
"\n"
#. @-expanded: Error moving journal: %m\n
#. @-expanded: \n
#: e2fsck/problem.c:296
#, c-format
msgid ""
"Error moving @j: %m\n"
"\n"
msgstr ""
"Fel vid flyttning av journal: %m\n"
"\n"
#. @-expanded: Found invalid V2 journal superblock fields (from V1 journal).\n
#. @-expanded: Clearing fields beyond the V1 journal superblock...\n
#. @-expanded: \n
#: e2fsck/problem.c:301
msgid ""
"Found @n V2 @j @S fields (from V1 @j).\n"
"Clearing fields beyond the V1 @j @S...\n"
"\n"
msgstr ""
"Hittade ogiltiga V2-journalsuperblockfält (från V1-journal).\n"
"Tömmer fält efter V1-journalsuperblock ...\n"
"\n"
#. @-expanded: Run journal anyway
#: e2fsck/problem.c:307
msgid "Run @j anyway"
msgstr "Kör journal ändå"
#. @-expanded: Recovery flag not set in backup superblock, so running journal anyway.\n
#: e2fsck/problem.c:312
msgid "Recovery flag not set in backup @S, so running @j anyway.\n"
msgstr "Rättningsflagga inte satt i reservsuperblock, så kör journal ändå.\n"
#. @-expanded: Backing up journal inode block information.\n
#. @-expanded: \n
#: e2fsck/problem.c:317
msgid ""
"Backing up @j @i @b information.\n"
"\n"
msgstr ""
"Säkerhetskopierar blockinformation för journalinod.\n"
"\n"
#. @-expanded: filesystem does not have resize_inode enabled, but s_reserved_gdt_blocks\n
#. @-expanded: is %N; should be zero.
#: e2fsck/problem.c:322
msgid ""
"@f does not have resize_@i enabled, but s_reserved_gdt_@bs\n"
"is %N; @s zero. "
msgstr ""
"Filsystemet har inte resize_inode aktiverat, men r_reserved_gdt_blocks\n"
"är %N; skulle varit noll. "
#. @-expanded: Resize_inode not enabled, but the resize inode is non-zero.
#: e2fsck/problem.c:328
msgid "Resize_@i not enabled, but the resize @i is non-zero. "
msgstr "Resize_inode är inte aktiverat, men storleksändringsinoden är inte noll. "
#. @-expanded: Resize inode not valid.
#: e2fsck/problem.c:333
msgid "Resize @i not valid. "
msgstr "Storleksändringsinod är inte giltig. "
#. @-expanded: superblock last mount time (%t,\n
#. @-expanded: \tnow = %T) is in the future.\n
#: e2fsck/problem.c:338
msgid ""
"@S last mount time (%t,\n"
"\tnow = %T) is in the future.\n"
msgstr ""
"Superblockets senaste monteringstid (%t,\n"
"\tnu = %T) är i framtiden.\n"
#. @-expanded: superblock last write time (%t,\n
#. @-expanded: \tnow = %T) is in the future.\n
#: e2fsck/problem.c:343
msgid ""
"@S last write time (%t,\n"
"\tnow = %T) is in the future.\n"
msgstr ""
"Superblockets senaste skrivningstid (%t,\n"
"\tnu = %T) är i framtiden.\n"
#. @-expanded: superblock hint for external superblock should be %X.
#: e2fsck/problem.c:347
#, c-format
msgid "@S hint for external superblock @s %X. "
msgstr "Superblocktips för externt superblock borde vara %X."
#. @-expanded: Adding dirhash hint to filesystem.\n
#. @-expanded: \n
#: e2fsck/problem.c:352
msgid ""
"Adding dirhash hint to @f.\n"
"\n"
msgstr ""
"Lägger till dirhash-tips till filsystem.\n"
"\n"
#. @-expanded: group descriptor %g checksum is %04x, should be %04y.
#: e2fsck/problem.c:357
msgid "@g descriptor %g checksum is %04x, should be %04y. "
msgstr "kontrollsumma för gruppbeskrivare %g är %04x, skall vara %04y. "
#. @-expanded: group descriptor %g marked uninitialized without feature set.\n
#: e2fsck/problem.c:362
#, c-format
msgid "@g descriptor %g marked uninitialized without feature set.\n"
msgstr "gruppbeskrivare %g är markerad oinitierad utan att egenskapen är satt.\n"
#. @-expanded: group descriptor %g has invalid unused inodes count %b.
#: e2fsck/problem.c:367
msgid "@g descriptor %g has invalid unused inodes count %b. "
msgstr "gruppbeskrivare %g har ogiltigt antal oanvända inoder %b. "
#. @-expanded: Last group block bitmap uninitialized.
#: e2fsck/problem.c:372
msgid "Last @g @b @B uninitialized. "
msgstr "Sista gruppblockbitkarta oinitierad. "
#: e2fsck/problem.c:377
#, c-format
msgid "Journal transaction %i was corrupt, replay was aborted.\n"
msgstr "Journaltransaktion %i var trasig, återuppspelningen avbröts.\n"
#: e2fsck/problem.c:381
msgid "The test_fs flag is set (and ext4 is available). "
msgstr "Flaggan test_fs är satt (och ext4 är tillgänligt). "
#. @-expanded: superblock last mount time is in the future.\n
#. @-expanded: \t(by less than a day, probably due to the hardware clock being incorrectly
#. @-expanded: set)
#: e2fsck/problem.c:386
msgid ""
"@S last mount time is in the future.\n"
"\t(by less than a day, probably due to the hardware clock being incorrectly set) "
msgstr ""
"Superblockets senaste monteringstid ligger i framtiden.\n"
"\t(med mindre än en dag, förmodligen för att hårdvaruklockan går fel)"
#. @-expanded: superblock last write time is in the future.\n
#. @-expanded: \t(by less than a day, probably due to the hardware clock being incorrectly
#. @-expanded: set).
#: e2fsck/problem.c:392
msgid ""
"@S last write time is in the future.\n"
"\t(by less than a day, probably due to the hardware clock being incorrectly set). "
msgstr ""
"Superblockets skrevs senast i framtiden.\n"
"\t(med mindre än en dag, förmodligen för att hårdvaruklockan går fel)"
#. @-expanded: One or more block group descriptor checksums are invalid.
#: e2fsck/problem.c:398
msgid "One or more @b @g descriptor checksums are invalid. "
msgstr "Kontrollsumma för en eller flera blockgruppbeskrivare är ogiltig. "
#. @-expanded: Setting free inodes count to %j (was %i)\n
#: e2fsck/problem.c:403
msgid "Setting free @is count to %j (was %i)\n"
msgstr "Sätter antalet fria inoder %j (var %i)\n"
#. @-expanded: Setting free blocks count to %c (was %b)\n
#: e2fsck/problem.c:408
msgid "Setting free @bs count to %c (was %b)\n"
msgstr "Sätter antalet fria block till %c (var %b)\n"
#. @-expanded: Making quota inode %i (%Q) hidden.\n
#: e2fsck/problem.c:413
msgid "Making @q @i %i (%Q) hidden.\n"
msgstr ""
"Gör kvotinod %i (%Q) dold.\n"
"\n"
#. @-expanded: superblock has invalid MMP block.
#: e2fsck/problem.c:418
msgid "@S has invalid MMP block. "
msgstr "superblocket har ett felaktigt MMP-block. "
#. @-expanded: superblock has invalid MMP magic.
#: e2fsck/problem.c:423
msgid "@S has invalid MMP magic. "
msgstr "superblocket har ogiltigt MMP-magiskt tal. "
#: e2fsck/problem.c:428
#, c-format
msgid "ext2fs_open2: %m\n"
msgstr "ext2fs_open2: %m\n"
#: e2fsck/problem.c:433
#, c-format
msgid "ext2fs_check_desc: %m\n"
msgstr "ext2fs_check_desc: %m\n"
#. @-expanded: Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes\n
#: e2fsck/problem.c:440
msgid "Pass 1: Checking @is, @bs, and sizes\n"
msgstr "Pass 1: Kontrollerar inoder, block och storlekar\n"
#. @-expanded: root inode is not a directory.
#: e2fsck/problem.c:444
msgid "@r is not a @d. "
msgstr "Rootinod är inte en katalog. "
#. @-expanded: root inode has dtime set (probably due to old mke2fs).
#: e2fsck/problem.c:449
msgid "@r has dtime set (probably due to old mke2fs). "
msgstr "rotinod har dtid satt (förmodligen på grund av gammal mke2fs). "
#. @-expanded: Reserved inode %i (%Q) has invalid mode.
#: e2fsck/problem.c:454
msgid "Reserved @i %i (%Q) has @n mode. "
msgstr "Reserverad inod %i %Q har ogiltiga rättigheter. "
#. @-expanded: deleted inode %i has zero dtime.
#: e2fsck/problem.c:459
#, c-format
msgid "@D @i %i has zero dtime. "
msgstr "Raderad inod %i har dtid noll. "
#. @-expanded: inode %i is in use, but has dtime set.
#: e2fsck/problem.c:464
#, c-format
msgid "@i %i is in use, but has dtime set. "
msgstr "Inod %i används, men har dtid satt. "
#. @-expanded: inode %i is a zero-length directory.
#: e2fsck/problem.c:469
#, c-format
msgid "@i %i is a @z @d. "
msgstr "Inod %i är en nollängds katalog. "
#. @-expanded: group %g's block bitmap at %b conflicts with some other fs block.\n
#: e2fsck/problem.c:474
msgid "@g %g's @b @B at %b @C.\n"
msgstr "Grupp %g:s blockbitkarta vid %b står i konflikt med annat filsystemblock.\n"
#. @-expanded: group %g's inode bitmap at %b conflicts with some other fs block.\n
#: e2fsck/problem.c:479
msgid "@g %g's @i @B at %b @C.\n"
msgstr "Grupp %g:s inodbitkarta vid %b står i konflikt med annat filsystemblock.\n"
#. @-expanded: group %g's inode table at %b conflicts with some other fs block.\n
#: e2fsck/problem.c:484
msgid "@g %g's @i table at %b @C.\n"
msgstr "Grupp %g:s inodtabell vid %b står i konflikt med annat filsystemblock.\n"
#. @-expanded: group %g's block bitmap (%b) is bad.
#: e2fsck/problem.c:489
msgid "@g %g's @b @B (%b) is bad. "
msgstr "Grupp %g:s blockbitkarta (%b) år felaktig. "
#. @-expanded: group %g's inode bitmap (%b) is bad.
#: e2fsck/problem.c:494
msgid "@g %g's @i @B (%b) is bad. "
msgstr "Grupp %g:s inodbitkarta (%b) är felaktig. "
#. @-expanded: inode %i, i_size is %Is, should be %N.
#: e2fsck/problem.c:499
msgid "@i %i, i_size is %Is, @s %N. "
msgstr "Inod %i, i_storlek är %Is, skulle varit %N. "
#. @-expanded: inode %i, i_blocks is %Ib, should be %N.
#: e2fsck/problem.c:504
msgid "@i %i, i_@bs is %Ib, @s %N. "
msgstr "Inod %i, i_block är %Ib, skulle varit %N. "
#. @-expanded: illegal %B (%b) in inode %i.
#: e2fsck/problem.c:509
msgid "@I %B (%b) in @i %i. "
msgstr "Ogiltigt %B (%b) i inod %i. "
#. @-expanded: %B (%b) overlaps filesystem metadata in inode %i.
#: e2fsck/problem.c:514
msgid "%B (%b) overlaps @f metadata in @i %i. "
msgstr "%B (%b) överlappar filsystemmetadata i inod %i. "
#. @-expanded: inode %i has illegal block(s).
#: e2fsck/problem.c:519
#, c-format
msgid "@i %i has illegal @b(s). "
msgstr "Inod %i har ogiltiga block. "
#. @-expanded: Too many illegal blocks in inode %i.\n
#: e2fsck/problem.c:524
#, c-format
msgid "Too many illegal @bs in @i %i.\n"
msgstr "För många ogiltiga block i inod %i.\n"
#. @-expanded: illegal %B (%b) in bad block inode.
#: e2fsck/problem.c:529
msgid "@I %B (%b) in bad @b @i. "
msgstr "Ogiltigt %B (%b) i inod för felaktiga block. "
#. @-expanded: Bad block inode has illegal block(s).
#: e2fsck/problem.c:534
msgid "Bad @b @i has illegal @b(s). "
msgstr "Felaktig blockinod har ogiltiga block. "
#. @-expanded: Duplicate or bad block in use!\n
#: e2fsck/problem.c:539
msgid "Duplicate or bad @b in use!\n"
msgstr "Duplicerat eller felaktigt block används!\n"
#. @-expanded: Bad block %b used as bad block inode indirect block.
#: e2fsck/problem.c:544
msgid "Bad @b %b used as bad @b @i indirect @b. "
msgstr "Felaktigt block %b använt som indirektblock för inod för dåliga block. "
#. @-expanded: \n
#. @-expanded: The bad block inode has probably been corrupted. You probably\n
#. @-expanded: should stop now and run e2fsck -c to scan for bad blocks\n
#. @-expanded: in the filesystem.\n
#: e2fsck/problem.c:549
msgid ""
"\n"
"The bad @b @i has probably been corrupted. You probably\n"
"should stop now and run e2fsck -c to scan for bad blocks\n"
"in the @f.\n"
msgstr ""
"\n"
"Inoden för dåliga block har antagligen blivit skadad. Du bör\n"
"antagligen sluta nu och köra e2fsck -c för att söka efter dåliga block\n"
"i filsystemet.\n"
#. @-expanded: \n
#. @-expanded: If the block is really bad, the filesystem can not be fixed.\n
#: e2fsck/problem.c:556
msgid ""
"\n"
"If the @b is really bad, the @f can not be fixed.\n"
msgstr ""
"\n"
"Om blocket verkligen är dåligt kan inte filsystemet lagas.\n"
#. @-expanded: You can remove this block from the bad block list and hope\n
#. @-expanded: that the block is really OK. But there are no guarantees.\n
#. @-expanded: \n
#: e2fsck/problem.c:561
msgid ""
"You can remove this @b from the bad @b list and hope\n"
"that the @b is really OK. But there are no guarantees.\n"
"\n"
msgstr ""
"Du kan ta bort detta block från listan över dåliga block och hoppas\n"
"att blocket verkligen är OK. men det finns inga garaniter.\n"
"\n"
#. @-expanded: The primary superblock (%b) is on the bad block list.\n
#: e2fsck/problem.c:567
msgid "The primary @S (%b) is on the bad @b list.\n"
msgstr "Det primära superblocket (%b) är på listan över dåliga block.\n"
#. @-expanded: Block %b in the primary group descriptors is on the bad block list\n
#: e2fsck/problem.c:572
msgid "Block %b in the primary @g descriptors is on the bad @b list\n"
msgstr "Block %b i de primära gruppbeskrivarna är på listan över dåliga block\n"
#. @-expanded: Warning: Group %g's superblock (%b) is bad.\n
#: e2fsck/problem.c:578
msgid "Warning: Group %g's @S (%b) is bad.\n"
msgstr "Varning: Grupp %g:s superblock (%b) är dåligt.\n"
#. @-expanded: Warning: Group %g's copy of the group descriptors has a bad block (%b).\n
#: e2fsck/problem.c:583
msgid "Warning: Group %g's copy of the @g descriptors has a bad @b (%b).\n"
msgstr "Varning: Grupp %g:s kopia av gruppbeskrivarna har ett dåligt block (%b).\n"
#. @-expanded: Programming error? block #%b claimed for no reason in process_bad_block.\n
#: e2fsck/problem.c:589
msgid "Programming error? @b #%b claimed for no reason in process_bad_@b.\n"
msgstr "Programmeringsfel? Block nr. %b tas i anspråk utan anledning i process_bad_block.\n"
#. @-expanded: error allocating %N contiguous block(s) in block group %g for %s: %m\n
#: e2fsck/problem.c:595
msgid "@A %N contiguous @b(s) in @b @g %g for %s: %m\n"
msgstr "Fel vid allokering av %N konsekutiva block i blockgrupp %g för %s: %m\n"
#. @-expanded: error allocating block buffer for relocating %s\n
#: e2fsck/problem.c:600
#, c-format
msgid "@A @b buffer for relocating %s\n"
msgstr "Fil vid allokering av blockbuffert för relokering av %s\n"
#. @-expanded: Relocating group %g's %s from %b to %c...\n
#: e2fsck/problem.c:605
msgid "Relocating @g %g's %s from %b to %c...\n"
msgstr "Relokerar grupp %g:s %s från %b till %c ...\n"
#. @-expanded: Relocating group %g's %s to %c...\n
#: e2fsck/problem.c:610
#, c-format
msgid "Relocating @g %g's %s to %c...\n"
msgstr "Relokerar grupp %g:s %s till %c ...\n"
#. @-expanded: Warning: could not read block %b of %s: %m\n
#: e2fsck/problem.c:615
msgid "Warning: could not read @b %b of %s: %m\n"
msgstr "Varning: kunde inte läsa block %b av %s: %m\n"
#. @-expanded: Warning: could not write block %b for %s: %m\n
#: e2fsck/problem.c:620
msgid "Warning: could not write @b %b for %s: %m\n"
msgstr "Varning: kunde inte skriva block %b av %s: %m\n"
#. @-expanded: error allocating inode bitmap (%N): %m\n
#: e2fsck/problem.c:625 e2fsck/problem.c:1474
msgid "@A @i @B (%N): %m\n"
msgstr "Fel vid allokering av inodbitkarta (%N): %m\n"
#. @-expanded: error allocating block bitmap (%N): %m\n
#: e2fsck/problem.c:630
msgid "@A @b @B (%N): %m\n"
msgstr "Fel vid allokering av blockbitkarta (%N): %m\n"
#. @-expanded: error allocating icount link information: %m\n
#: e2fsck/problem.c:635
#, c-format
msgid "@A icount link information: %m\n"
msgstr "Fel vid allokering av icount-länkinformation: %m\n"
#. @-expanded: error allocating directory block array: %m\n
#: e2fsck/problem.c:640
#, c-format
msgid "@A @d @b array: %m\n"
msgstr "Fel vid allokering av katalogblockvektor: %m\n"
#. @-expanded: Error while scanning inodes (%i): %m\n
#: e2fsck/problem.c:645
#, c-format
msgid "Error while scanning @is (%i): %m\n"
msgstr "Fel vid genomsökning av inoder (%i): %m\n"
#. @-expanded: Error while iterating over blocks in inode %i: %m\n
#: e2fsck/problem.c:650
#, c-format
msgid "Error while iterating over @bs in @i %i: %m\n"
msgstr "Fel vid iterering över block i inod %i: %m\n"
#. @-expanded: Error storing inode count information (inode=%i, count=%N): %m\n
#: e2fsck/problem.c:655
msgid "Error storing @i count information (@i=%i, count=%N): %m\n"
msgstr "Fel vid lagring av inodsräknarinformation (inod=%i, antal=%N): %m\n"
#. @-expanded: Error storing directory block information (inode=%i, block=%b, num=%N): %m\n
#: e2fsck/problem.c:660
msgid "Error storing @d @b information (@i=%i, @b=%b, num=%N): %m\n"
msgstr "Fel vid lagring av katalogblocksinformation (inod=%i, block=%b, antal=%N): %m\n"
#. @-expanded: Error reading inode %i: %m\n
#: e2fsck/problem.c:666
#, c-format
msgid "Error reading @i %i: %m\n"
msgstr "Fel vid läsning av inod %i: %m\n"
#. @-expanded: inode %i has imagic flag set.
#: e2fsck/problem.c:674
#, c-format
msgid "@i %i has imagic flag set. "
msgstr "Inod %i har flaggan imagic satt. "
#. @-expanded: Special (device/socket/fifo/symlink) file (inode %i) has immutable\n
#. @-expanded: or append-only flag set.
#: e2fsck/problem.c:679
#, c-format
msgid ""
"Special (@v/socket/fifo/symlink) file (@i %i) has immutable\n"
"or append-only flag set. "
msgstr ""
"Specialfil (enhet/uttag (socket)/fifo/symlänk) (inod %i) har flaggan\n"
"oföränderlig eller endast tillägg satt."
#. @-expanded: inode %i has compression flag set on filesystem without compression support.
#: e2fsck/problem.c:685
#, c-format
msgid "@i %i has @cion flag set on @f without @cion support. "
msgstr "Inod %i har kompressionsflagga satt på filsystem utan kompressionsstöd. "
#. @-expanded: Special (device/socket/fifo) inode %i has non-zero size.
#: e2fsck/problem.c:690
#, c-format
msgid "Special (@v/socket/fifo) @i %i has non-zero size. "
msgstr "Specialinod (enhet/uttag (socket)/fifo) %i har nollskild storlek. "
#. @-expanded: journal inode is not in use, but contains data.
#: e2fsck/problem.c:700
msgid "@j @i is not in use, but contains data. "
msgstr "Journalinod används, men innehåller data. "
#. @-expanded: journal is not regular file.
#: e2fsck/problem.c:705
msgid "@j is not regular file. "
msgstr "Journal är inte en vanlig fil. "
#. @-expanded: inode %i was part of the orphaned inode list.
#: e2fsck/problem.c:710
#, c-format
msgid "@i %i was part of the @o @i list. "
msgstr "Inod %i var med i listan över föräldralösa inoder. "
#. @-expanded: inodes that were part of a corrupted orphan linked list found.
#: e2fsck/problem.c:716
msgid "@is that were part of a corrupted orphan linked list found. "
msgstr "Inoder som var med i trasig lista över föräldralösa inoder hittad. "
#. @-expanded: error allocating refcount structure (%N): %m\n
#: e2fsck/problem.c:721
msgid "@A refcount structure (%N): %m\n"
msgstr "Fel vid allokering av referensräknarstruktur (%N): %m\n"
#. @-expanded: Error reading extended attribute block %b for inode %i.
#: e2fsck/problem.c:726
msgid "Error reading @a @b %b for @i %i. "
msgstr "Fel vid läsning av utökade attribut-block %b för inod %i. "
#. @-expanded: inode %i has a bad extended attribute block %b.
#: e2fsck/problem.c:731
msgid "@i %i has a bad @a @b %b. "
msgstr "Inod %i har ett felaktigt utökade attribut-block %b. "
#. @-expanded: Error reading extended attribute block %b (%m).
#: e2fsck/problem.c:736
msgid "Error reading @a @b %b (%m). "
msgstr "Fel vid läsning av utökade attribut-block %b (%m). "
#. @-expanded: extended attribute block %b has reference count %r, should be %N.
#: e2fsck/problem.c:741
msgid "@a @b %b has reference count %r, @s %N. "
msgstr "Utökade attribut-block %b har referensräknare %r, skall vara %N. "
#. @-expanded: Error writing extended attribute block %b (%m).
#: e2fsck/problem.c:746
msgid "Error writing @a @b %b (%m). "
msgstr "Fel vid skrivning av utökade attribut-block %b (%m). "
#. @-expanded: extended attribute block %b has h_blocks > 1.
#: e2fsck/problem.c:751
msgid "@a @b %b has h_@bs > 1. "
msgstr "Utökade attribut-block %b har h_blocks > 1. "
#. @-expanded: error allocating extended attribute block %b.
#: e2fsck/problem.c:756
msgid "@A @a @b %b. "
msgstr "Fel vid allokering av block för utökade attribut %b. "
#. @-expanded: extended attribute block %b is corrupt (allocation collision).
#: e2fsck/problem.c:761
msgid "@a @b %b is corrupt (allocation collision). "
msgstr "Utökade attribut-block %b är trasigt (allokeringskollision). "
#. @-expanded: extended attribute block %b is corrupt (invalid name).
#: e2fsck/problem.c:766
msgid "@a @b %b is corrupt (@n name). "
msgstr "Utökade attribut-block %b är trasigt (ogiltigt namn). "
#. @-expanded: extended attribute block %b is corrupt (invalid value).
#: e2fsck/problem.c:771
msgid "@a @b %b is corrupt (@n value). "
msgstr "Utökade attribut-block %b är trasigt (ogiltigt värde). "
#. @-expanded: inode %i is too big.
#: e2fsck/problem.c:776
#, c-format
msgid "@i %i is too big. "
msgstr "Inod %i är för stor. "
#. @-expanded: %B (%b) causes directory to be too big.
#: e2fsck/problem.c:780
msgid "%B (%b) causes @d to be too big. "
msgstr "%B (%b) får katalog att bli för stor. "
#: e2fsck/problem.c:785
msgid "%B (%b) causes file to be too big. "
msgstr "%B (%b) får fil att bli för stor. "
#: e2fsck/problem.c:790
msgid "%B (%b) causes symlink to be too big. "
msgstr "%B (%b) får symlänk att bli för stor. "
#. @-expanded: inode %i has INDEX_FL flag set on filesystem without htree support.\n
#: e2fsck/problem.c:795
#, c-format
msgid "@i %i has INDEX_FL flag set on @f without htree support.\n"
msgstr "Inod %i har flagga INDEX_FL satt på filsystem utan stöd för htree.\n"
#. @-expanded: inode %i has INDEX_FL flag set but is not a directory.\n
#: e2fsck/problem.c:800
#, c-format
msgid "@i %i has INDEX_FL flag set but is not a @d.\n"
msgstr "Inod %i har flagga INDEX_FL satt men är inte en katalog.\n"
#. @-expanded: HTREE directory inode %i has an invalid root node.\n
#: e2fsck/problem.c:805
#, c-format
msgid "@h %i has an @n root node.\n"
msgstr "HTREE kataloginod %i har en ogiltig rotnod.\n"
#. @-expanded: HTREE directory inode %i has an unsupported hash version (%N)\n
#: e2fsck/problem.c:810
msgid "@h %i has an unsupported hash version (%N)\n"
msgstr "HTREE katalog-inod %i har en hashversion som inte stöds (%N)\n"
#. @-expanded: HTREE directory inode %i uses an incompatible htree root node flag.\n
#: e2fsck/problem.c:815
#, c-format
msgid "@h %i uses an incompatible htree root node flag.\n"
msgstr "HTREE katalog-inod %i använder en inkompatibel htree rotnodsflagga.\n"
#. @-expanded: HTREE directory inode %i has a tree depth (%N) which is too big\n
#: e2fsck/problem.c:820
msgid "@h %i has a tree depth (%N) which is too big\n"
msgstr "HTREE katalog-inod %i har ett träddjup (%N) som är för stort\n"
#. @-expanded: Bad block inode has an indirect block (%b) that conflicts with\n
#. @-expanded: filesystem metadata.
#: e2fsck/problem.c:825
msgid ""
"Bad @b @i has an indirect @b (%b) that conflicts with\n"
"@f metadata. "
msgstr ""
"Inoden för dåliga block har ett indirektblock (%b) som står i konflikt\n"
"med filsystemsmetadata. "
#. @-expanded: Resize inode (re)creation failed: %m.
#: e2fsck/problem.c:831
#, c-format
msgid "Resize @i (re)creation failed: %m."
msgstr "Misslyckades att återskapa storleksändringsinod: %m."
#. @-expanded: inode %i has a extra size (%IS) which is invalid\n
#: e2fsck/problem.c:836
msgid "@i %i has a extra size (%IS) which is @n\n"
msgstr "Inod %i har en extra storlek (%IS) som är ogiltig\n"
#. @-expanded: extended attribute in inode %i has a namelen (%N) which is invalid\n
#: e2fsck/problem.c:841
msgid "@a in @i %i has a namelen (%N) which is @n\n"
msgstr "Utökat attribut i inod %i har ett namelen (%N) som är ogiltig\n"
#. @-expanded: extended attribute in inode %i has a value offset (%N) which is invalid\n
#: e2fsck/problem.c:846
msgid "@a in @i %i has a value offset (%N) which is @n\n"
msgstr "Utökat attribut i inod %i har en värdeposition (%N) som är ogiltig\n"
#. @-expanded: extended attribute in inode %i has a value block (%N) which is invalid (must be 0)\n
#: e2fsck/problem.c:851
msgid "@a in @i %i has a value @b (%N) which is @n (must be 0)\n"
msgstr "Utökat attribut i inod %i har ett värdeblock (%N) som är ogiltigt (måste vara 0)\n"
#. @-expanded: extended attribute in inode %i has a value size (%N) which is invalid\n
#: e2fsck/problem.c:856
msgid "@a in @i %i has a value size (%N) which is @n\n"
msgstr "Utökat attribut i inod %i har ett värdestorlek (%N) som är ogiltig\n"
#. @-expanded: extended attribute in inode %i has a hash (%N) which is invalid\n
#: e2fsck/problem.c:861
msgid "@a in @i %i has a hash (%N) which is @n\n"
msgstr "Utökat attribut i inod %i har hash (%N) som är ogiltig\n"
#. @-expanded: inode %i is a %It but it looks like it is really a directory.\n
#: e2fsck/problem.c:866
msgid "@i %i is a %It but it looks like it is really a directory.\n"
msgstr "inod %i är en %It men det ser ut som det egentligen är en katalog.\n"
#. @-expanded: Error while reading over extent tree in inode %i: %m\n
#: e2fsck/problem.c:871
#, c-format
msgid "Error while reading over @x tree in @i %i: %m\n"
msgstr "Fel vid läsning över utsträckningsträd i inod %i: %m\n"
#. @-expanded: Failed to iterate extents in inode %i\n
#. @-expanded: \t(op %s, blk %b, lblk %c): %m\n
#: e2fsck/problem.c:876
msgid ""
"Failed to iterate extents in @i %i\n"
"\t(op %s, blk %b, lblk %c): %m\n"
msgstr ""
"Misslyckades att iterera över utsträckningar i inod %i\n"
"\t(op %s, blk %b, lblk %c): %m\n"
#. @-expanded: inode %i has an invalid extent\n
#. @-expanded: \t(logical block %c, invalid physical block %b, len %N)\n
#: e2fsck/problem.c:882
msgid ""
"@i %i has an @n extent\n"
"\t(logical @b %c, @n physical @b %b, len %N)\n"
msgstr ""
"inod %i har en ogiltig utsträckning\n"
"\t(logiskt block %c, ogiltigt fysiskt block %b, längd %N)\n"
#. @-expanded: inode %i has an invalid extent\n
#. @-expanded: \t(logical block %c, physical block %b, invalid len %N)\n
#: e2fsck/problem.c:887
msgid ""
"@i %i has an @n extent\n"
"\t(logical @b %c, physical @b %b, @n len %N)\n"
msgstr ""
"inod %i har en ogiltig utsträckning\n"
"\t(logiskt block %c, fysiskt block %b, ogiltig längd %N)\n"
#. @-expanded: inode %i has EXTENTS_FL flag set on filesystem without extents support.\n
#: e2fsck/problem.c:892
#, c-format
msgid "@i %i has EXTENTS_FL flag set on @f without extents support.\n"
msgstr "Inod %i har flaggan EXTENTS_FL satt på filsystemet utan stöd för utsträckningar.\n"
#. @-expanded: inode %i is in extent format, but superblock is missing EXTENTS feature\n
#: e2fsck/problem.c:897
#, c-format
msgid "@i %i is in extent format, but @S is missing EXTENTS feature\n"
msgstr "inod %i är i utsträckningsformat, men superblocket saknar egenskapen EXTENTS\n"
#. @-expanded: inode %i missing EXTENT_FL, but is in extents format\n
#: e2fsck/problem.c:902
#, c-format
msgid "@i %i missing EXTENT_FL, but is in extents format\n"
msgstr "inod %i saknar EXTENT_FL, men är i utsträckningsformat\n"
#: e2fsck/problem.c:907
#, c-format
msgid "Fast symlink %i has EXTENT_FL set. "
msgstr "Snabb symlänk %i har EXTENT_FL satt. "
#. @-expanded: inode %i has out of order extents\n
#. @-expanded: \t(invalid logical block %c, physical block %b, len %N)\n
#: e2fsck/problem.c:912
msgid ""
"@i %i has out of order extents\n"
"\t(@n logical @b %c, physical @b %b, len %N)\n"
msgstr ""
"inod %i har utsträckningar i oordning\n"
"\t(ogiltigt logiskt block %c, fysiskt block %b, längd %N)\n"
#. @-expanded: inode %i has an invalid extent node (blk %b, lblk %c)\n
#: e2fsck/problem.c:916
msgid "@i %i has an invalid extent node (blk %b, lblk %c)\n"
msgstr "inod %i har en ogiltig utsträckningsnod (blk %b, lblk %c)\n"
#. @-expanded: Error converting subcluster block bitmap: %m\n
#: e2fsck/problem.c:921
#, c-format
msgid "Error converting subcluster @b @B: %m\n"
msgstr "Fel vid konvertering av blockbitkarta över subkluster: %m\n"
#. @-expanded: quota inode is not regular file.
#: e2fsck/problem.c:926
msgid "@q @i is not regular file. "
msgstr "Kvotainoden är inte en vanlig fil. "
#. @-expanded: quota inode is not in use, but contains data.
#: e2fsck/problem.c:931
msgid "@q @i is not in use, but contains data. "
msgstr "Kvotinoden används inte, men innehåller data. "
#. @-expanded: quota inode is visible to the user.
#: e2fsck/problem.c:936
msgid "@q @i is visible to the user. "
msgstr "Kvotinoden är synlig för användaren. "
#. @-expanded: The bad block inode looks invalid.
#: e2fsck/problem.c:941
msgid "The bad @b @i looks @n. "
msgstr "Inoden för dåliga block verkar felaktig."
#. @-expanded: inode %i has zero length extent\n
#. @-expanded: \t(invalid logical block %c, physical block %b)\n
#: e2fsck/problem.c:946
msgid ""
"@i %i has zero length extent\n"
"\t(@n logical @b %c, physical @b %b)\n"
msgstr ""
"inod %i har en utsträckning med noll längd\n"
"\t(ogiltigt logiskt block %c, fysiskt block %b)\n"
#. @-expanded: Interior extent node level %N of inode %i:\n
#. @-expanded: Logical start %b does not match logical start %c at next level.
#: e2fsck/problem.c:953
msgid ""
"Interior @x node level %N of @i %i:\n"
"Logical start %b does not match logical start %c at next level. "
msgstr ""
"Intern utsträckningsnod på nivå %N av inod %i:\n"
"Logisk start %b stämmer inte med logisk start %c på nästa nivå. "
#. @-expanded: inode %i, end of extent exceeds allowed value\n
#. @-expanded: \t(logical block %c, physical block %b, len %N)\n
#: e2fsck/problem.c:959
msgid ""
"@i %i, end of extent exceeds allowed value\n"
"\t(logical @b %c, physical @b %b, len %N)\n"
msgstr ""
"inod %i, slutet på utsträckningen överskrider tillåtet värde\n"
"\t(logiskt block %c, fysiskt block %b, längd %N)\n"
#. @-expanded: \n
#. @-expanded: Running additional passes to resolve blocks claimed by more than one inode...\n
#. @-expanded: Pass 1B: Rescanning for multiply-claimed blocks\n
#: e2fsck/problem.c:967
msgid ""
"\n"
"Running additional passes to resolve @bs claimed by more than one @i...\n"
"Pass 1B: Rescanning for @m @bs\n"
msgstr ""
"\n"
"Kör ytterliggare pass för att lösa upp block som används av mer än en inod ...\n"
"Pass 1B: Söker igen efter block som används flera gånger\n"
#. @-expanded: multiply-claimed block(s) in inode %i:
#: e2fsck/problem.c:973
#, c-format
msgid "@m @b(s) in @i %i:"
msgstr "Flerfaldigt ianspråkstagna block i inod %i:"
#: e2fsck/problem.c:988
#, c-format
msgid "Error while scanning inodes (%i): %m\n"
msgstr "Fel vid genomsökning av inoder (%i): %m\n"
#. @-expanded: error allocating inode bitmap (inode_dup_map): %m\n
#: e2fsck/problem.c:993
#, c-format
msgid "@A @i @B (@i_dup_map): %m\n"
msgstr "Fel vid allokering av inodbitkarta (inode_dup_map): %m\n"
#. @-expanded: Error while iterating over blocks in inode %i (%s): %m\n
#: e2fsck/problem.c:998
#, c-format
msgid "Error while iterating over @bs in @i %i (%s): %m\n"
msgstr "Fel vid iterering över block i inod %i (%s): %m\n"
#. @-expanded: Error adjusting refcount for extended attribute block %b (inode %i): %m\n
#: e2fsck/problem.c:1003 e2fsck/problem.c:1318
msgid "Error adjusting refcount for @a @b %b (@i %i): %m\n"
msgstr "Fel vid justering av referensräknare för externa attribut-block %b (inod %i): %m\n"
#. @-expanded: Pass 1C: Scanning directories for inodes with multiply-claimed blocks\n
#: e2fsck/problem.c:1008
msgid "Pass 1C: Scanning directories for @is with @m @bs\n"
msgstr "Pass 1C: Söker kataloger efter inoder med flerfaldigt ianspråkstagna block\n"
#. @-expanded: Pass 1D: Reconciling multiply-claimed blocks\n
#: e2fsck/problem.c:1014
msgid "Pass 1D: Reconciling @m @bs\n"
msgstr "Pass 1D: Förlikar flerfaldigt ianspråkstagna block\n"
#. @-expanded: File %Q (inode #%i, mod time %IM) \n
#. @-expanded: has %r multiply-claimed block(s), shared with %N file(s):\n
#: e2fsck/problem.c:1019
msgid ""
"File %Q (@i #%i, mod time %IM) \n"
" has %r @m @b(s), shared with %N file(s):\n"
msgstr ""
"Fil %Q (inod nr. %i, modifieringstid %IM) \n"
" har %r flerfaldigt ianspråkstagna block, delade med %N filer:\n"
#. @-expanded: \t%Q (inode #%i, mod time %IM)\n
#: e2fsck/problem.c:1025
msgid "\t%Q (@i #%i, mod time %IM)\n"
msgstr "\t%Q (inod nr. %i, modifieringstid %IM)\n"
#. @-expanded: \t<filesystem metadata>\n
#: e2fsck/problem.c:1030
msgid "\t<@f metadata>\n"
msgstr "\t<filsystemsmetadata>\n"
#. @-expanded: (There are %N inodes containing multiply-claimed blocks.)\n
#. @-expanded: \n
#: e2fsck/problem.c:1035
msgid ""
"(There are %N @is containing @m @bs.)\n"
"\n"
msgstr ""
"(Det finns %N inoder som innehåller flerfaldigt ianspråkstagna block.)\n"
"\n"
#. @-expanded: multiply-claimed blocks already reassigned or cloned.\n
#. @-expanded: \n
#: e2fsck/problem.c:1040
msgid ""
"@m @bs already reassigned or cloned.\n"
"\n"
msgstr ""
"Flerfaldig ianspråkstagna block redan överlåtna eller klonade.\n"
"\n"
#: e2fsck/problem.c:1053
#, c-format
msgid "Couldn't clone file: %m\n"
msgstr "Kunde inte klona fil: %m\n"
#. @-expanded: Pass 2: Checking directory structure\n
#: e2fsck/problem.c:1059
msgid "Pass 2: Checking @d structure\n"
msgstr "Pass 2: Kontrollerar katalogstruktur\n"
#. @-expanded: invalid inode number for '.' in directory inode %i.\n
#: e2fsck/problem.c:1064
#, c-format
msgid "@n @i number for '.' in @d @i %i.\n"
msgstr "Ogiltigt inodsnummer för \".\" i kataloginod %i.\n"
#. @-expanded: entry '%Dn' in %p (%i) has invalid inode #: %Di.\n
#: e2fsck/problem.c:1069
msgid "@E has @n @i #: %Di.\n"
msgstr "Post \"%Dn\" i %p (%i) har ogiltigt inodsnummer: %Di.\n"
#. @-expanded: entry '%Dn' in %p (%i) has deleted/unused inode %Di.
#: e2fsck/problem.c:1074
msgid "@E has @D/unused @i %Di. "
msgstr "Post \"%Dn\" i %p (%i) har raderad/oanvänd inod %Di. "
#. @-expanded: entry '%Dn' in %p (%i) is a link to '.'
#: e2fsck/problem.c:1079
msgid "@E @L to '.' "
msgstr "Post \"%Dn\" i %p (%i) är en länk till \".\" "
#. @-expanded: entry '%Dn' in %p (%i) points to inode (%Di) located in a bad block.\n
#: e2fsck/problem.c:1084
msgid "@E points to @i (%Di) located in a bad @b.\n"
msgstr "Post \"%Dn\" i %p (%i) pekar på inod (%Di) som finns i ett trasigt block.\n"
#. @-expanded: entry '%Dn' in %p (%i) is a link to directory %P (%Di).\n
#: e2fsck/problem.c:1089
msgid "@E @L to @d %P (%Di).\n"
msgstr "Post \"%Dn\" i %p (%i) är en länk till katalog %P (%Di).\n"
#. @-expanded: entry '%Dn' in %p (%i) is a link to the root inode.\n
#: e2fsck/problem.c:1094
msgid "@E @L to the @r.\n"
msgstr "Post \"%Dn\" i %p (%i) är en länk till rotinoden.\n"
#. @-expanded: entry '%Dn' in %p (%i) has illegal characters in its name.\n
#: e2fsck/problem.c:1099
msgid "@E has illegal characters in its name.\n"
msgstr "Post \"%Dn\" i %p (%i) har ogiltiga tecken i namnet.\n"
#. @-expanded: Missing '.' in directory inode %i.\n
#: e2fsck/problem.c:1104
#, c-format
msgid "Missing '.' in @d @i %i.\n"
msgstr "\".\" saknas i kataloginod %i.\n"
#. @-expanded: Missing '..' in directory inode %i.\n
#: e2fsck/problem.c:1109
#, c-format
msgid "Missing '..' in @d @i %i.\n"
msgstr "\"..\" saknas i kataloginod %i.\n"
#. @-expanded: First entry '%Dn' (inode=%Di) in directory inode %i (%p) should be '.'\n
#: e2fsck/problem.c:1114
msgid "First @e '%Dn' (@i=%Di) in @d @i %i (%p) @s '.'\n"
msgstr "Första post \"%Dn\" (inod=%Di) i kataloginod %i (%p) skulle varit \".\"\n"
#. @-expanded: Second entry '%Dn' (inode=%Di) in directory inode %i should be '..'\n
#: e2fsck/problem.c:1119
msgid "Second @e '%Dn' (@i=%Di) in @d @i %i @s '..'\n"
msgstr "Andra post \"%Dn\" (inod=%Di) i kataloginod %i skulle varit \"..\"\n"
#. @-expanded: i_faddr for inode %i (%Q) is %IF, should be zero.\n
#: e2fsck/problem.c:1124
msgid "i_faddr @F %IF, @s zero.\n"
msgstr "i_faddr för inod %i (%Q) är %IF, skulle varit noll.\n"
#. @-expanded: i_file_acl for inode %i (%Q) is %If, should be zero.\n
#: e2fsck/problem.c:1129
msgid "i_file_acl @F %If, @s zero.\n"
msgstr "i_file_acl för inod %i (%Q) är %If, skulle varit noll.\n"
#. @-expanded: i_dir_acl for inode %i (%Q) is %Id, should be zero.\n
#: e2fsck/problem.c:1134
msgid "i_dir_acl @F %Id, @s zero.\n"
msgstr "i_dir_acl för inod %i (%Q) är %Id, skulle varit noll.\n"
#. @-expanded: i_frag for inode %i (%Q) is %N, should be zero.\n
#: e2fsck/problem.c:1139
msgid "i_frag @F %N, @s zero.\n"
msgstr "i_frag för inod %i (%Q) är %N, skulle varit noll.\n"
#. @-expanded: i_fsize for inode %i (%Q) is %N, should be zero.\n
#: e2fsck/problem.c:1144
msgid "i_fsize @F %N, @s zero.\n"
msgstr "i_fsize för inod %i (%Q) är %N, skulle varit noll.\n"
#. @-expanded: inode %i (%Q) has invalid mode (%Im).\n
#: e2fsck/problem.c:1149
msgid "@i %i (%Q) has @n mode (%Im).\n"
msgstr "Inod %i (%Q) har ogiltiga rättigheter (%Im).\n"
#. @-expanded: directory inode %i, %B, offset %N: directory corrupted\n
#: e2fsck/problem.c:1154
msgid "@d @i %i, %B, offset %N: @d corrupted\n"
msgstr "Kataloginod %i, %B, position %N: katalogen trasig\n"
#. @-expanded: directory inode %i, %B, offset %N: filename too long\n
#: e2fsck/problem.c:1159
msgid "@d @i %i, %B, offset %N: filename too long\n"
msgstr "Kataloginod %i, %B, position %N: för långt filnamn\n"
#. @-expanded: directory inode %i has an unallocated %B.
#: e2fsck/problem.c:1164
msgid "@d @i %i has an unallocated %B. "
msgstr "Kataloginod %i har ett oallokerat %B. "
#. @-expanded: '.' directory entry in directory inode %i is not NULL terminated\n
#: e2fsck/problem.c:1169
#, c-format
msgid "'.' @d @e in @d @i %i is not NULL terminated\n"
msgstr "\".\"-katalogpost i kataloginod %i är inte nollterminerad\n"
#. @-expanded: '..' directory entry in directory inode %i is not NULL terminated\n
#: e2fsck/problem.c:1174
#, c-format
msgid "'..' @d @e in @d @i %i is not NULL terminated\n"
msgstr "\"..\"-katalogpost i kataloginod %i är inte nollterminerad\n"
#. @-expanded: inode %i (%Q) is an illegal character device.\n
#: e2fsck/problem.c:1179
msgid "@i %i (%Q) is an @I character @v.\n"
msgstr "Inod %i (%Q) är en ogiltig teckenenhet.\n"
#. @-expanded: inode %i (%Q) is an illegal block device.\n
#: e2fsck/problem.c:1184
msgid "@i %i (%Q) is an @I @b @v.\n"
msgstr "Inod %i (TQ är en ogiltig blockenhet.\n"
#. @-expanded: entry '%Dn' in %p (%i) is duplicate '.' entry.\n
#: e2fsck/problem.c:1189
msgid "@E is duplicate '.' @e.\n"
msgstr "Post \"%Dn\" i %p (%i) är duplicerad \".\"-post.\n"
#. @-expanded: entry '%Dn' in %p (%i) is duplicate '..' entry.\n
#: e2fsck/problem.c:1194
msgid "@E is duplicate '..' @e.\n"
msgstr "Post \"%Dn\" i %p (%i) är duplicerad \"..\"-post.\n"
#: e2fsck/problem.c:1199 e2fsck/problem.c:1499
#, c-format
msgid "Internal error: couldn't find dir_info for %i.\n"
msgstr "Internt fel: kunde inte hitta dir_info för %i.\n"
#. @-expanded: entry '%Dn' in %p (%i) has rec_len of %Dr, should be %N.\n
#: e2fsck/problem.c:1204
msgid "@E has rec_len of %Dr, @s %N.\n"
msgstr ""
"Post \"%Dn\" i %p (%i) har rec_len %Dr, skulle varit %N.\n"
"\n"
#. @-expanded: error allocating icount structure: %m\n
#: e2fsck/problem.c:1209
#, c-format
msgid "@A icount structure: %m\n"
msgstr "Fel vid allokering av icount-struktur: %m\n"
#. @-expanded: Error iterating over directory blocks: %m\n
#: e2fsck/problem.c:1214
#, c-format
msgid "Error iterating over @d @bs: %m\n"
msgstr "Fel vid iterering över katalogblock: %m\n"
#. @-expanded: Error reading directory block %b (inode %i): %m\n
#: e2fsck/problem.c:1219
msgid "Error reading @d @b %b (@i %i): %m\n"
msgstr "Fel vid läsning av katalogblock %b (inod %i): %m\n"
#. @-expanded: Error writing directory block %b (inode %i): %m\n
#: e2fsck/problem.c:1224
msgid "Error writing @d @b %b (@i %i): %m\n"
msgstr "Fel vid skrivning av katalogblock %b (inod %i): %m\n"
#. @-expanded: error allocating new directory block for inode %i (%s): %m\n
#: e2fsck/problem.c:1229
#, c-format
msgid "@A new @d @b for @i %i (%s): %m\n"
msgstr "Fel vid allokering av nytt katalogblock för inod %i (%s): %m\n"
#. @-expanded: Error deallocating inode %i: %m\n
#: e2fsck/problem.c:1234
#, c-format
msgid "Error deallocating @i %i: %m\n"
msgstr "Fel vid deallokering av inod %i: %m\n"
#. @-expanded: directory entry for '.' in %p (%i) is big.\n
#: e2fsck/problem.c:1239
#, c-format
msgid "@d @e for '.' in %p (%i) is big.\n"
msgstr "Katalogpost för \".\" i %p (%i) är stor.\n"
#. @-expanded: inode %i (%Q) is an illegal FIFO.\n
#: e2fsck/problem.c:1244
msgid "@i %i (%Q) is an @I FIFO.\n"
msgstr "Inod %i (%Q) är en ogiltig FIFO.\n"
#. @-expanded: inode %i (%Q) is an illegal socket.\n
#: e2fsck/problem.c:1249
msgid "@i %i (%Q) is an @I socket.\n"
msgstr "Inod %i (%Q) är ett ogiltigt uttag (socket).\n"
#. @-expanded: Setting filetype for entry '%Dn' in %p (%i) to %N.\n
#: e2fsck/problem.c:1254
msgid "Setting filetype for @E to %N.\n"
msgstr "Sätter filtyp för post \"%Dn\" i %p (%i) till %N.\n"
#. @-expanded: entry '%Dn' in %p (%i) has an incorrect filetype (was %Dt, should be %N).\n
#: e2fsck/problem.c:1259
msgid "@E has an incorrect filetype (was %Dt, @s %N).\n"
msgstr "Post \"%Dn\" i %p (%i) har felaktig filtyp (var %Dt, skulle varit %N).\n"
#. @-expanded: entry '%Dn' in %p (%i) has filetype set.\n
#: e2fsck/problem.c:1264
msgid "@E has filetype set.\n"
msgstr "Post \"%Dn\" i %p (%i) har filtyp satt.\n"
#. @-expanded: entry '%Dn' in %p (%i) has a zero-length name.\n
#: e2fsck/problem.c:1269
msgid "@E has a @z name.\n"
msgstr "Post \"%Dn\" i %p (%i) har nollängdsnamn.\n"
#. @-expanded: Symlink %Q (inode #%i) is invalid.\n
#: e2fsck/problem.c:1274
msgid "Symlink %Q (@i #%i) is @n.\n"
msgstr "Symlänk %Q (inod nr. %i) är ogiltig.\n"
#. @-expanded: extended attribute block for inode %i (%Q) is invalid (%If).\n
#: e2fsck/problem.c:1279
msgid "@a @b @F @n (%If).\n"
msgstr "Utökat attribut-block för inod %i (%Q) är ogiltigt (%If).\n"
#. @-expanded: filesystem contains large files, but lacks LARGE_FILE flag in superblock.\n
#: e2fsck/problem.c:1284
msgid "@f contains large files, but lacks LARGE_FILE flag in @S.\n"
msgstr "Filsystem innehåller stora filer, men saknar flaggan LARGE_FILE i superblock.\n"
#. @-expanded: problem in HTREE directory inode %d: %B not referenced\n
#: e2fsck/problem.c:1289
msgid "@p @h %d: %B not referenced\n"
msgstr "Problem i HTREE-kataloginod %d: %B inte refererad\n"
#. @-expanded: problem in HTREE directory inode %d: %B referenced twice\n
#: e2fsck/problem.c:1294
msgid "@p @h %d: %B referenced twice\n"
msgstr "Problem i HTREE-kataloginod %d: %B refererat två gånger\n"
#. @-expanded: problem in HTREE directory inode %d: %B has bad min hash\n
#: e2fsck/problem.c:1299
msgid "@p @h %d: %B has bad min hash\n"
msgstr "Problem i HTREE-kataloginod %d: %B har felaktig min-hash\n"
#. @-expanded: problem in HTREE directory inode %d: %B has bad max hash\n
#: e2fsck/problem.c:1304
msgid "@p @h %d: %B has bad max hash\n"
msgstr "Problem i HTREE-kataloginod %d: %B har felaktig max-hash\n"
#. @-expanded: invalid HTREE directory inode %d (%q).
#: e2fsck/problem.c:1309
msgid "@n @h %d (%q). "
msgstr "Ogiltig HTREE-kataloginod %d (%q). "
#. @-expanded: problem in HTREE directory inode %d (%q): bad block number %b.\n
#: e2fsck/problem.c:1313
msgid "@p @h %d (%q): bad @b number %b.\n"
msgstr "Problem i HTREE-kataloginod %d (%q): felaktigt blocknummer %b.\n"
#. @-expanded: problem in HTREE directory inode %d: root node is invalid\n
#: e2fsck/problem.c:1323
#, c-format
msgid "@p @h %d: root node is @n\n"
msgstr "Problem i HTREE-kataloginod %d: ogiltig rotnod.\n"
#. @-expanded: problem in HTREE directory inode %d: %B has invalid limit (%N)\n
#: e2fsck/problem.c:1328
msgid "@p @h %d: %B has @n limit (%N)\n"
msgstr "Problem i HTREE-kataloginod %d: %B har ogiltig gräns (%N)\n"
#. @-expanded: problem in HTREE directory inode %d: %B has invalid count (%N)\n
#: e2fsck/problem.c:1333
msgid "@p @h %d: %B has @n count (%N)\n"
msgstr ""
"Problem i HTREE-kataloginod %d: %B har ogiltigt antal (%N)\n"
"\n"
#. @-expanded: problem in HTREE directory inode %d: %B has an unordered hash table\n
#: e2fsck/problem.c:1338
msgid "@p @h %d: %B has an unordered hash table\n"
msgstr "Problem i HTREE-kataloginod %d: %B har en oordnad hash-tabell\n"
#. @-expanded: problem in HTREE directory inode %d: %B has invalid depth (%N)\n
#: e2fsck/problem.c:1343
msgid "@p @h %d: %B has @n depth (%N)\n"
msgstr "Problem i HTREE-kataloginod %d: %B har ogiltigt djup (%N)\n"
#. @-expanded: Duplicate entry '%Dn' in %p (%i) found.
#: e2fsck/problem.c:1348
msgid "Duplicate @E found. "
msgstr "Duplicerad post \"%Dn\" i %p (%i) hittad. "
#. @-expanded: entry '%Dn' in %p (%i) has a non-unique filename.\n
#. @-expanded: Rename to %s
#: e2fsck/problem.c:1353
#, no-c-format
msgid ""
"@E has a non-unique filename.\n"
"Rename to %s"
msgstr ""
"Post \"%Dn\" i %p (%i) har ett icke unikt filnamn.\n"
"Byt namn till %s"
#. @-expanded: Duplicate entry '%Dn' found.\n
#. @-expanded: \tMarking %p (%i) to be rebuilt.\n
#. @-expanded: \n
#: e2fsck/problem.c:1358
msgid ""
"Duplicate @e '%Dn' found.\n"
"\tMarking %p (%i) to be rebuilt.\n"
"\n"
msgstr ""
"Duplicerad post \"%Dn\" hittad.\n"
"\tMarkerar %p (%i) för ombyggnad.\n"
"\n"
#. @-expanded: i_blocks_hi for inode %i (%Q) is %N, should be zero.\n
#: e2fsck/problem.c:1363
msgid "i_blocks_hi @F %N, @s zero.\n"
msgstr "i_blocks_hi för inod %i (%Q) är %N, skulle varit noll.\n"
#. @-expanded: Unexpected block in HTREE directory inode %d (%q).\n
#: e2fsck/problem.c:1368
msgid "Unexpected @b in @h %d (%q).\n"
msgstr "Oväntat block i HTREE-katalog %d (%q).\n"
#. @-expanded: entry '%Dn' in %p (%i) references inode %Di in group %g where _INODE_UNINIT is set.\n
#: e2fsck/problem.c:1372
msgid "@E references @i %Di in @g %g where _INODE_UNINIT is set.\n"
msgstr "Post \"%Dn\" i %p (%i) refererar inod %Di i grupp %g där _INODE_UNINIT är satt.\n"
#. @-expanded: entry '%Dn' in %p (%i) references inode %Di found in group %g's unused inodes area.\n
#: e2fsck/problem.c:1377
msgid "@E references @i %Di found in @g %g's unused inodes area.\n"
msgstr "Post \"%Dn\" i %p (%i) refererar inod %Di funnen i oanvänt inodsområde i grupp %g.\n"
#. @-expanded: i_file_acl_hi for inode %i (%Q) is %N, should be zero.\n
#: e2fsck/problem.c:1382
msgid "i_file_acl_hi @F %N, @s zero.\n"
msgstr "i_file_acl_hi för inod %i (%Q) är %N, skulle varit noll.\n"
#. @-expanded: Pass 3: Checking directory connectivity\n
#: e2fsck/problem.c:1389
msgid "Pass 3: Checking @d connectivity\n"
msgstr "Pass 3: Kontrollerar katalogförbindelser\n"
#. @-expanded: root inode not allocated.
#: e2fsck/problem.c:1394
msgid "@r not allocated. "
msgstr "Rotinod inte allokerad. "
#. @-expanded: No room in lost+found directory.
#: e2fsck/problem.c:1399
msgid "No room in @l @d. "
msgstr "Ingen plats i lost+found-katalog. "
#. @-expanded: Unconnected directory inode %i (%p)\n
#: e2fsck/problem.c:1404
#, c-format
msgid "Unconnected @d @i %i (%p)\n"
msgstr "Oförbunden kataloginod %i (%p)\n"
#. @-expanded: /lost+found not found.
#: e2fsck/problem.c:1409
msgid "/@l not found. "
msgstr "/lost+found inte funnen. "
#. @-expanded: '..' in %Q (%i) is %P (%j), should be %q (%d).\n
#: e2fsck/problem.c:1414
msgid "'..' in %Q (%i) is %P (%j), @s %q (%d).\n"
msgstr "\"..\" i %Q (%i) är %P (%j), skulle varit %q (%d).\n"
#. @-expanded: Bad or non-existent /lost+found. Cannot reconnect.\n
#: e2fsck/problem.c:1419
msgid "Bad or non-existent /@l. Cannot reconnect.\n"
msgstr "Felaktig eller ej existerande /lost+found. Kan inte återansluta.\n"
#. @-expanded: Could not expand /lost+found: %m\n
#: e2fsck/problem.c:1424
#, c-format
msgid "Could not expand /@l: %m\n"
msgstr "Kunde inte expandera /lost+found: %m\n"
#: e2fsck/problem.c:1429
#, c-format
msgid "Could not reconnect %i: %m\n"
msgstr "Kunde inte återförbinda %i: %m\n"
#. @-expanded: Error while trying to find /lost+found: %m\n
#: e2fsck/problem.c:1434
#, c-format
msgid "Error while trying to find /@l: %m\n"
msgstr "Fel vid försök att hitta /lost+found: %m\n"
#. @-expanded: ext2fs_new_block: %m while trying to create /lost+found directory\n
#: e2fsck/problem.c:1439
#, c-format
msgid "ext2fs_new_@b: %m while trying to create /@l @d\n"
msgstr "ext2fs_new_block: %m ved försök att skapa /lost+found-katalog\n"
#. @-expanded: ext2fs_new_inode: %m while trying to create /lost+found directory\n
#: e2fsck/problem.c:1444
#, c-format
msgid "ext2fs_new_@i: %m while trying to create /@l @d\n"
msgstr "ext2fs_new_inode: %m vid försök att skapa /lost+found-katalog\n"
#. @-expanded: ext2fs_new_dir_block: %m while creating new directory block\n
#: e2fsck/problem.c:1449
#, c-format
msgid "ext2fs_new_dir_@b: %m while creating new @d @b\n"
msgstr "ext2fs_new_dir_block: %m när nytt katalogblock skapades\n"
#. @-expanded: ext2fs_write_dir_block: %m while writing the directory block for /lost+found\n
#: e2fsck/problem.c:1454
#, c-format
msgid "ext2fs_write_dir_@b: %m while writing the @d @b for /@l\n"
msgstr "ext2fs_write_dir_block: %m vid skrivning av katalogblocket för /lost+found\n"
#. @-expanded: Error while adjusting inode count on inode %i\n
#: e2fsck/problem.c:1459
#, c-format
msgid "Error while adjusting @i count on @i %i\n"
msgstr "Fel vid justering av inodräknare på inod %i\n"
#. @-expanded: Couldn't fix parent of inode %i: %m\n
#. @-expanded: \n
#: e2fsck/problem.c:1464
#, c-format
msgid ""
"Couldn't fix parent of @i %i: %m\n"
"\n"
msgstr ""
"Kunde inte rätta förälder till inod %i: %m\n"
"\n"
#. @-expanded: Couldn't fix parent of inode %i: Couldn't find parent directory entry\n
#. @-expanded: \n
#: e2fsck/problem.c:1469
#, c-format
msgid ""
"Couldn't fix parent of @i %i: Couldn't find parent @d @e\n"
"\n"
msgstr ""
"Kunde inte rätta förälder till inod %i: Kunde inte hitta förälderkatalogpost\n"
"\n"
#. @-expanded: Error creating root directory (%s): %m\n
#: e2fsck/problem.c:1479
#, c-format
msgid "Error creating root @d (%s): %m\n"
msgstr "Fel vid skapande av rotkatalog (%s): %m\n"
#. @-expanded: Error creating /lost+found directory (%s): %m\n
#: e2fsck/problem.c:1484
#, c-format
msgid "Error creating /@l @d (%s): %m\n"
msgstr "Fel vid skapande av /lost+found-katalog (%s): %m\n"
#. @-expanded: root inode is not a directory; aborting.\n
#: e2fsck/problem.c:1489
msgid "@r is not a @d; aborting.\n"
msgstr "Rotinod är inte en katalog; avbryter.\n"
#. @-expanded: Cannot proceed without a root inode.\n
#: e2fsck/problem.c:1494
msgid "Cannot proceed without a @r.\n"
msgstr "Kan inte fortsätta utan en rotinod.\n"
#. @-expanded: /lost+found is not a directory (ino=%i)\n
#: e2fsck/problem.c:1504
#, c-format
msgid "/@l is not a @d (ino=%i)\n"
msgstr "/lost+found är inte en katalog (ino=%i)\n"
#: e2fsck/problem.c:1511
msgid "Pass 3A: Optimizing directories\n"
msgstr "Pass 3A: Optimerar kataloger\n"
#: e2fsck/problem.c:1516
#, c-format
msgid "Failed to create dirs_to_hash iterator: %m\n"
msgstr "Misslyckades att skapa dirs_to_hash-iterator: %m\n"
#: e2fsck/problem.c:1521
msgid "Failed to optimize directory %q (%d): %m\n"
msgstr "Misslyckades att optimera katalog %q (%d): %m\n"
#: e2fsck/problem.c:1526
msgid "Optimizing directories: "
msgstr "Optimerar kataloger: "
#: e2fsck/problem.c:1543
msgid "Pass 4: Checking reference counts\n"
msgstr "Pass 4: Kontrollerar referensräknare\n"
#. @-expanded: unattached zero-length inode %i.
#: e2fsck/problem.c:1548
#, c-format
msgid "@u @z @i %i. "
msgstr "Lös nollängdsinod %i. "
#. @-expanded: unattached inode %i\n
#: e2fsck/problem.c:1553
#, c-format
msgid "@u @i %i\n"
msgstr "lös inod %i\n"
#. @-expanded: inode %i ref count is %Il, should be %N.
#: e2fsck/problem.c:1558
msgid "@i %i ref count is %Il, @s %N. "
msgstr "Inod %i referensräknare är %Il, skulle varit %N. "
#. @-expanded: WARNING: PROGRAMMING BUG IN E2FSCK!\n
#. @-expanded: \tOR SOME BONEHEAD (YOU) IS CHECKING A MOUNTED (LIVE) FILESYSTEM.\n
#. @-expanded: inode_link_info[%i] is %N, inode.i_links_count is %Il. They should be the same!\n
#: e2fsck/problem.c:1562
msgid ""
"WARNING: PROGRAMMING BUG IN E2FSCK!\n"
"\tOR SOME BONEHEAD (YOU) IS CHECKING A MOUNTED (LIVE) FILESYSTEM.\n"
"@i_link_info[%i] is %N, @i.i_links_count is %Il. They @s the same!\n"
msgstr ""
"VARNING: PROGRAMMERINGSFEL I E2FSCK!\n"
" ELLER NÅGON KLANTSKALLE (DU) KONTROLLERAR ETT MONTERAT (AKTIVT) FILSYSTEM.\n"
"inod_link_info[%i] är %N, inod.i_links_count är %Il. De skulle vara samma!\n"
#. @-expanded: Pass 5: Checking group summary information\n
#: e2fsck/problem.c:1572
msgid "Pass 5: Checking @g summary information\n"
msgstr "Pass 5: Kontrollerar gruppsammanfattningsinformation\n"
#. @-expanded: Padding at end of inode bitmap is not set.
#: e2fsck/problem.c:1577
msgid "Padding at end of @i @B is not set. "
msgstr "Utfyllnad vid slutet av inodsbitkarta är inte satt. "
#. @-expanded: Padding at end of block bitmap is not set.
#: e2fsck/problem.c:1582
msgid "Padding at end of @b @B is not set. "
msgstr "Utfyllnad vid slutet av blockbitkarta är inte satt. "
#. @-expanded: block bitmap differences:
#: e2fsck/problem.c:1587
msgid "@b @B differences: "
msgstr "Blockbitkarteskillnader: "
#. @-expanded: inode bitmap differences:
#: e2fsck/problem.c:1607
msgid "@i @B differences: "
msgstr "Inodsbitkarteskillnader: "
#. @-expanded: Free inodes count wrong for group #%g (%i, counted=%j).\n
#: e2fsck/problem.c:1627
msgid "Free @is count wrong for @g #%g (%i, counted=%j).\n"
msgstr "Antal fria inoder är fel för grupp nr. %g (%i, räknade=%j).\n"
#. @-expanded: Directories count wrong for group #%g (%i, counted=%j).\n
#: e2fsck/problem.c:1632
msgid "Directories count wrong for @g #%g (%i, counted=%j).\n"
msgstr "Katalogantal fel för grupp nr. %g (%i, räknade=%j).\n"
#. @-expanded: Free inodes count wrong (%i, counted=%j).\n
#: e2fsck/problem.c:1637
msgid "Free @is count wrong (%i, counted=%j).\n"
msgstr "Antal fria inoder är fel (%i, räknade=%j).\n"
#. @-expanded: Free blocks count wrong for group #%g (%b, counted=%c).\n
#: e2fsck/problem.c:1642
msgid "Free @bs count wrong for @g #%g (%b, counted=%c).\n"
msgstr "Antal fria block är fel för grupp nr. %g (%b, räknade=%c).\n"
#. @-expanded: Free blocks count wrong (%b, counted=%c).\n
#: e2fsck/problem.c:1647
msgid "Free @bs count wrong (%b, counted=%c).\n"
msgstr "Antal fria block är fel (%b, räknade=%c).\n"
#. @-expanded: PROGRAMMING ERROR: filesystem (#%N) bitmap endpoints (%b, %c) don't match calculated bitmap
#. @-expanded: endpoints (%i, %j)\n
#: e2fsck/problem.c:1652
msgid "PROGRAMMING ERROR: @f (#%N) @B endpoints (%b, %c) don't match calculated @B endpoints (%i, %j)\n"
msgstr ""
"PROGRAMMERINGSFEL: filsystem (nr. %N) bitkartas ändpunkter (%b, %c) stämmer\n"
"inte med beräknade bitkarteändpunkter (%i, %j)\n"
#: e2fsck/problem.c:1658
msgid "Internal error: fudging end of bitmap (%N)\n"
msgstr "Internt fel: fuskar till slut på bitkarta (%N)\n"
#. @-expanded: Error copying in replacement inode bitmap: %m\n
#: e2fsck/problem.c:1663
#, c-format
msgid "Error copying in replacement @i @B: %m\n"
msgstr "Fel vid kopiering av ersättningsinodskarta: %m\n"
#. @-expanded: Error copying in replacement block bitmap: %m\n
#: e2fsck/problem.c:1668
#, c-format
msgid "Error copying in replacement @b @B: %m\n"
msgstr "Fel vid inkopiering av ersättningsbitkarta: %m\n"
#. @-expanded: group %g block(s) in use but group is marked BLOCK_UNINIT\n
#: e2fsck/problem.c:1693
#, c-format
msgid "@g %g @b(s) in use but @g is marked BLOCK_UNINIT\n"
msgstr "block i grupp %g används men gruppen är markerad BLOCK_UNINIT\n"
#. @-expanded: group %g inode(s) in use but group is marked INODE_UNINIT\n
#: e2fsck/problem.c:1698
#, c-format
msgid "@g %g @i(s) in use but @g is marked INODE_UNINIT\n"
msgstr "inoder i grupp %g används men gruppen är markerad INODE_UNINIT\n"
#. @-expanded: Recreate journal
#: e2fsck/problem.c:1705
msgid "Recreate @j"
msgstr "Återskapa journal"
#: e2fsck/problem.c:1710
msgid "Update quota info for quota type %N"
msgstr "Uppdatera kvotinformation för kvottyp %N"
#: e2fsck/problem.c:1829
#, c-format
msgid "Unhandled error code (0x%x)!\n"
msgstr "Ej hanterad felkod (0x%x)!\n"
#: e2fsck/problem.c:1954 e2fsck/problem.c:1958
msgid "IGNORED"
msgstr "IGNORERAT"
#: e2fsck/scantest.c:79
#, c-format
msgid "Memory used: %d, elapsed time: %6.3f/%6.3f/%6.3f\n"
msgstr "Använt minne: %d, förlupen tid: %6.3f/%6.3f/%6.3f\n"
#: e2fsck/scantest.c:98
#, c-format
msgid "size of inode=%d\n"
msgstr "storlek på inod=%d\n"
#: e2fsck/scantest.c:119
msgid "while starting inode scan"
msgstr "vid start av inodsgenomsökning"
#: e2fsck/scantest.c:130
msgid "while doing inode scan"
msgstr "vid inodsgenomsökning"
#: e2fsck/super.c:188
#, c-format
msgid "while calling ext2fs_block_iterate for inode %d"
msgstr "vid anrop av ext2fs_block_iterate för inod %d"
#: e2fsck/super.c:211
#, c-format
msgid "while calling ext2fs_adjust_ea_refcount2 for inode %d"
msgstr "vid anrop av ext2fs_adjust_ea_refcount2 för inod %d"
#: e2fsck/super.c:272
msgid "Truncating"
msgstr "Kapar"
#: e2fsck/super.c:273
msgid "Clearing"
msgstr "Tömmer"
#: e2fsck/unix.c:74
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [-panyrcdfvtDFV] [-b superblock] [-B blocksize]\n"
"\t\t[-I inode_buffer_blocks] [-P process_inode_size]\n"
"\t\t[-l|-L bad_blocks_file] [-C fd] [-j external_journal]\n"
"\t\t[-E extended-options] device\n"
msgstr ""
"Användning: %s [-panyrcdfvtDFV] [-b superblock] [-B blockstorlek]\n"
"\t\t[-I inodbuffertblock] [-P processinodsstorlek]\n"
"\t\t[-l|-L dåliga_block_fil] [-C fd] [-j extern_journal]\n"
"\t\t[-E utökade-flaggor] enhet\n"
#: e2fsck/unix.c:80
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Emergency help:\n"
" -p Automatic repair (no questions)\n"
" -n Make no changes to the filesystem\n"
" -y Assume \"yes\" to all questions\n"
" -c Check for bad blocks and add them to the badblock list\n"
" -f Force checking even if filesystem is marked clean\n"
msgstr ""
"\n"
"Nödhjälp:\n"
" -p Repearera automatiskt (inga frågor)\n"
" -n Gör inga förändringar av filsystemet\n"
" -y Anta \"ja\" som svar på alla frågor\n"
" -c Leta efter dåliga block och lägg till dem i listan\n"
" -f Framtvinga kontroll även om filsystemet är markerat rent\n"
#: e2fsck/unix.c:86
#, c-format
msgid ""
" -v Be verbose\n"
" -b superblock Use alternative superblock\n"
" -B blocksize Force blocksize when looking for superblock\n"
" -j external_journal Set location of the external journal\n"
" -l bad_blocks_file Add to badblocks list\n"
" -L bad_blocks_file Set badblocks list\n"
msgstr ""
" -v Var utförlig\n"
" -b superblock Använd alternativt superblock\n"
" -B blockstorlek Framtvinga blockstorlek vid sökande efter superblock\n"
" -j extern_journal Bestäm plats för den externa journalen\n"
" -l dåliga_block_fil Lägg till till listan över dåliga block\n"
" -L dåliga_block_fil Ange lista över dåliga block\n"
#: e2fsck/unix.c:131
#, c-format
msgid "%s: %u/%u files (%0d.%d%% non-contiguous), %llu/%llu blocks\n"
msgstr "%s: %u/%u filer (%0d.%d%% ej sammanhängande), %llu/%llu block\n"
#: e2fsck/unix.c:157
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%12u inode used (%2.2f%%, out of %u)\n"
msgid_plural ""
"\n"
"%12u inodes used (%2.2f%%, out of %u)\n"
msgstr[0] ""
"\n"
"%12u inod använd (%2.2f %%, av %u)\n"
msgstr[1] ""
"\n"
"%12u inoder använda (%2.2f %%, av %u)\n"
#: e2fsck/unix.c:161
#, c-format
msgid "%12u non-contiguous file (%0d.%d%%)\n"
msgid_plural "%12u non-contiguous files (%0d.%d%%)\n"
msgstr[0] "%12u ej konsekutiv fil (%0d.%d %%)\n"
msgstr[1] "%12u ej konsekutiva filer (%0d.%d %%)\n"
#: e2fsck/unix.c:166
#, c-format
msgid "%12u non-contiguous directory (%0d.%d%%)\n"
msgid_plural "%12u non-contiguous directories (%0d.%d%%)\n"
msgstr[0] "%12u ej konsekutiv katalog (%0d.%d %%)\n"
msgstr[1] "%12u ej konsekutiva kataloger (%0d.%d %%)\n"
#: e2fsck/unix.c:171
#, c-format
msgid " # of inodes with ind/dind/tind blocks: %u/%u/%u\n"
msgstr " antal inoder med ind/dind/tind-block: %u/%u/%u\n"
#: e2fsck/unix.c:179
msgid " Extent depth histogram: "
msgstr " Histogram över utsträckningars djup: "
#: e2fsck/unix.c:188
#, c-format
msgid "%12llu block used (%2.2f%%, out of %llu)\n"
msgid_plural "%12llu blocks used (%2.2f%%, out of %llu)\n"
msgstr[0] "%12llu använt block (%2.2f %%, av %llu)\n"
msgstr[1] "%12llu använda block (%2.2f %%, av %llu)\n"
#: e2fsck/unix.c:192
#, c-format
msgid "%12u bad block\n"
msgid_plural "%12u bad blocks\n"
msgstr[0] "%12u dåligt block\n"
msgstr[1] "%12u dåliga block\n"
#: e2fsck/unix.c:194
#, c-format
msgid "%12u large file\n"
msgid_plural "%12u large files\n"
msgstr[0] "%12u stor fil\n"
msgstr[1] "%12u stora filer\n"
#: e2fsck/unix.c:196
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%12u regular file\n"
msgid_plural ""
"\n"
"%12u regular files\n"
msgstr[0] ""
"\n"
"%12u normal fil\n"
msgstr[1] ""
"\n"
"%12u normala filer\n"
#: e2fsck/unix.c:198
#, c-format
msgid "%12u directory\n"
msgid_plural "%12u directories\n"
msgstr[0] "%12u katalog\n"
msgstr[1] "%12u kataloger\n"
#: e2fsck/unix.c:200
#, c-format
msgid "%12u character device file\n"
msgid_plural "%12u character device files\n"
msgstr[0] "%12u teckenenhetsfil\n"
msgstr[1] "%12u teckenenhetsfiler\n"
#: e2fsck/unix.c:203
#, c-format
msgid "%12u block device file\n"
msgid_plural "%12u block device files\n"
msgstr[0] "%12u blockenhetsfil\n"
msgstr[1] "%12u blockenhetsfiler\n"
#: e2fsck/unix.c:205
#, c-format
msgid "%12u fifo\n"
msgid_plural "%12u fifos\n"
msgstr[0] "%12u fifo\n"
msgstr[1] "%12u fifon\n"
#: e2fsck/unix.c:207
#, c-format
msgid "%12u link\n"
msgid_plural "%12u links\n"
msgstr[0] "%12u länk\n"
msgstr[1] "%12u länkar\n"
#: e2fsck/unix.c:209
#, c-format
msgid "%12u symbolic link"
msgid_plural "%12u symbolic links"
msgstr[0] "%12u symbolisk länk"
msgstr[1] "%12u symboliska länkar"
#: e2fsck/unix.c:211
#, c-format
msgid " (%u fast symbolic link)\n"
msgid_plural " (%u fast symbolic links)\n"
msgstr[0] " (%u snabb symbolisk länk)\n"
msgstr[1] " (%u snbba symboliska länkar)\n"
#: e2fsck/unix.c:215
#, c-format
msgid "%12u socket\n"
msgid_plural "%12u sockets\n"
msgstr[0] "%12u uttag (socket)\n"
msgstr[1] "%12u uttag (sockets)\n"
#: e2fsck/unix.c:219
#, c-format
msgid "%12u file\n"
msgid_plural "%12u files\n"
msgstr[0] "%12u fil\n"
msgstr[1] "%12u filer\n"
#: e2fsck/unix.c:232 misc/badblocks.c:983 misc/tune2fs.c:1985 misc/util.c:147
#: resize/main.c:259
#, c-format
msgid "while determining whether %s is mounted."
msgstr "när det avgjordes om %s är monterat."
#: e2fsck/unix.c:252
#, c-format
msgid "Warning! %s is %s.\n"
msgstr "Varning! %s är %s.\n"
#: e2fsck/unix.c:259
#, c-format
msgid "%s is %s.\n"
msgstr "%s är %s.\n"
#: e2fsck/unix.c:262
msgid ""
"Cannot continue, aborting.\n"
"\n"
msgstr ""
"Kan inte fortsätta, avbryter.\n"
"\n"
#: e2fsck/unix.c:264
msgid ""
"\n"
"\n"
"WARNING!!! The filesystem is mounted. If you continue you ***WILL***\n"
"cause ***SEVERE*** filesystem damage.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"VARNING!!! Filsystemet är monterat. Om du fortsätter ***KOMMER***\n"
"du att orsaka ***ALLVARLIG*** skada på filsystemet.\n"
"\n"
#: e2fsck/unix.c:269
msgid "Do you really want to continue"
msgstr "Vill du verkligen fortsätta"
#: e2fsck/unix.c:271
#, c-format
msgid "check aborted.\n"
msgstr "kontroll avbruten.\n"
#: e2fsck/unix.c:361
msgid " contains a file system with errors"
msgstr " innehåller ett filsystem med fel"
#: e2fsck/unix.c:363
msgid " was not cleanly unmounted"
msgstr " var inte fläckfritt avmonterat"
#: e2fsck/unix.c:365
msgid " primary superblock features different from backup"
msgstr " det primära superblockets egenskaper skiljer från reservens"
#: e2fsck/unix.c:369
#, c-format
msgid " has been mounted %u times without being checked"
msgstr " har monterats %u gånger utan att kontrolleras"
#: e2fsck/unix.c:376
msgid " has filesystem last checked time in the future"
msgstr " har tidpunkten för senaste filsystemskontroll i framtiden"
#: e2fsck/unix.c:382
#, c-format
msgid " has gone %u days without being checked"
msgstr " har inte kontrollerats på %u dagar"
#: e2fsck/unix.c:391
msgid ", check forced.\n"
msgstr ", kontroll framtvingad.\n"
#: e2fsck/unix.c:424
#, c-format
msgid "%s: clean, %u/%u files, %llu/%llu blocks"
msgstr "%s: rent, %u/%u filer, %llu/%llu block"
#: e2fsck/unix.c:443
msgid " (check deferred; on battery)"
msgstr " (kontroll senarelagd; på batteri)"
#: e2fsck/unix.c:446
msgid " (check after next mount)"
msgstr " (kontrollera efter nästa montering)"
#: e2fsck/unix.c:448
#, c-format
msgid " (check in %ld mounts)"
msgstr " (kontrollera om %ld monteringar)"
#: e2fsck/unix.c:598
#, c-format
msgid "ERROR: Couldn't open /dev/null (%s)\n"
msgstr "FEL: Kunde inte öppna /dev/null (%s)\n"
#: e2fsck/unix.c:667
#, c-format
msgid "Invalid EA version.\n"
msgstr "Ogiltig EA-version.\n"
#: e2fsck/unix.c:694
#, c-format
msgid "Unknown extended option: %s\n"
msgstr "Okänd utökad flagga: %s\n"
#: e2fsck/unix.c:719
#, c-format
msgid ""
"Syntax error in e2fsck config file (%s, line #%d)\n"
"\t%s\n"
msgstr ""
"Syntaxfel i e2fsck:s konfigurationsfil (%s, rad nr %d)\n"
"\t%s\n"
#: e2fsck/unix.c:788
#, c-format
msgid "Error validating file descriptor %d: %s\n"
msgstr "Fel vid validering av filidentifierare %d: %s\n"
#: e2fsck/unix.c:792
msgid "Invalid completion information file descriptor"
msgstr "Ogiltig filidentifierare för förloppsinformation"
#: e2fsck/unix.c:807
msgid "Only one of the options -p/-a, -n or -y may be specified."
msgstr "Endast en av flaggorna -p/-a, -n eller -y kan anges."
#: e2fsck/unix.c:828
#, c-format
msgid "The -t option is not supported on this version of e2fsck.\n"
msgstr "Flaggan -t stödjs inte i denna version av e2fsck.\n"
#: e2fsck/unix.c:859 e2fsck/unix.c:931 misc/tune2fs.c:811 misc/tune2fs.c:1100
#: misc/tune2fs.c:1118
#, c-format
msgid "Unable to resolve '%s'"
msgstr "Kan inte hitta \"%s\""
#: e2fsck/unix.c:910
msgid "The -n and -D options are incompatible."
msgstr "Flaggorna -n och -D är inkompatibla."
#: e2fsck/unix.c:915
msgid "The -n and -c options are incompatible."
msgstr "Flaggorna -n och -c är inkompatibla."
#: e2fsck/unix.c:920
msgid "The -n and -l/-L options are incompatible."
msgstr "Flaggorna -n och -l/-L är inkompatibla."
#: e2fsck/unix.c:974
#, c-format
msgid "The -c and the -l/-L options may not be both used at the same time.\n"
msgstr "Flaggorna -c och -l/-L kan inte båda användas på samma gång.\n"
#: e2fsck/unix.c:1022
#, c-format
msgid ""
"E2FSCK_JBD_DEBUG \"%s\" not an integer\n"
"\n"
msgstr ""
"E2FSCK_JBD_DEBUG \"%s\" är inte ett heltal\n"
"\n"
#: e2fsck/unix.c:1031
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Invalid non-numeric argument to -%c (\"%s\")\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Ogiltigt ickenumerikst argument till -%c (\"%s\")\n"
"\n"
#: e2fsck/unix.c:1120
#, c-format
msgid "MMP interval is %u seconds and total wait time is %u seconds. Please wait...\n"
msgstr "MMP-intervall är %u sekunder och den totala väntetiden är %u sekunder. Var god dröj ...\n"
#: e2fsck/unix.c:1137 e2fsck/unix.c:1142
msgid "while checking MMP block"
msgstr "vid uppsättning av MMP-block"
#: e2fsck/unix.c:1144 misc/tune2fs.c:1912
msgid ""
"If you are sure the filesystem is not in use on any node, run:\n"
"'tune2fs -f -E clear_mmp {device}'\n"
msgstr ""
"Om du är säker på att filsystemet inte används på någon nod, kör:\n"
"\"tune2fs-f-E clear_mmp {enhet}\"\n"
#: e2fsck/unix.c:1194
#, c-format
msgid "Error: ext2fs library version out of date!\n"
msgstr "Fel: ext2fs-bibliotekversion inaktuell!\n"
#: e2fsck/unix.c:1202
msgid "while trying to initialize program"
msgstr "vid försök att initiera program"
#: e2fsck/unix.c:1225
#, c-format
msgid "\tUsing %s, %s\n"
msgstr "\tAnvänder %s, %s\n"
#: e2fsck/unix.c:1237
msgid "need terminal for interactive repairs"
msgstr "behöver terminal för interaktiva reparationer"
#: e2fsck/unix.c:1290
#, c-format
msgid "%s: %s trying backup blocks...\n"
msgstr "%s: %s försöker med reservblock ...\n"
#: e2fsck/unix.c:1292
msgid "Superblock invalid,"
msgstr "Superblocket är ogiltigt,"
#: e2fsck/unix.c:1293
msgid "Group descriptors look bad..."
msgstr "Gruppbeskrivarna ser trasiga ut ..."
#: e2fsck/unix.c:1303
#, c-format
msgid "%s: %s while using the backup blocks"
msgstr "%s: %s när reservblocken användes"
#: e2fsck/unix.c:1307
#, c-format
msgid "%s: going back to original superblock\n"
msgstr "%s: går tillbaka till orginalsuperblock\n"
#: e2fsck/unix.c:1335
msgid ""
"The filesystem revision is apparently too high for this version of e2fsck.\n"
"(Or the filesystem superblock is corrupt)\n"
"\n"
msgstr ""
"Filsystemsrevisionen är uppenbarligen för hög för denna version av e2fsck.\n"
"(Eller så är filsystemets superblock trasigt)\n"
"\n"
#: e2fsck/unix.c:1341
msgid "Could this be a zero-length partition?\n"
msgstr "Kan detta vara en nollängdspartition?\n"
#: e2fsck/unix.c:1344
#, c-format
msgid "You must have %s access to the filesystem or be root\n"
msgstr "Du måste ha %s-åtkomst till filsystemet eller vara root\n"
#: e2fsck/unix.c:1349
msgid "Possibly non-existent or swap device?\n"
msgstr "Kanske inte existerar eller växlingsenhet?\n"
#: e2fsck/unix.c:1352
msgid "Filesystem mounted or opened exclusively by another program?\n"
msgstr "Filsystemet monterat eller öppnat exklusivt av ett annat program?\n"
#: e2fsck/unix.c:1355
msgid "Possibly non-existent device?\n"
msgstr "Kanske en enhet som inte existerar?\n"
#: e2fsck/unix.c:1358
msgid ""
"Disk write-protected; use the -n option to do a read-only\n"
"check of the device.\n"
msgstr ""
"Skrivskyddad disk; använd flaggan -n för att göra en läsningskontroll\n"
"av enheten.\n"
#: e2fsck/unix.c:1423
msgid "Get a newer version of e2fsck!"
msgstr "Hämta en nyare version av e2fsck!"
#: e2fsck/unix.c:1467
#, c-format
msgid "while checking ext3 journal for %s"
msgstr "vid kontroll av ext3-journal för %s"
#: e2fsck/unix.c:1478
msgid "Warning: skipping journal recovery because doing a read-only filesystem check.\n"
msgstr "Varning: hoppar över journalåterhämtning eftersom en läsningskontroll av filsystem görs.\n"
#: e2fsck/unix.c:1491
#, c-format
msgid "unable to set superblock flags on %s\n"
msgstr "kan inte sätta superblocksflaggor på %s\n"
#: e2fsck/unix.c:1497
#, c-format
msgid "while recovering ext3 journal of %s"
msgstr "vid återhämtning av ext3-journal för %s"
#: e2fsck/unix.c:1521
#, c-format
msgid "%s has unsupported feature(s):"
msgstr "%s har funktioner som inte stöds:"
#: e2fsck/unix.c:1536
#, c-format
msgid "%s: warning: compression support is experimental.\n"
msgstr "%s: varning: komprimeringsstöd är experimentellt.\n"
#: e2fsck/unix.c:1542
#, c-format
msgid ""
"%s: e2fsck not compiled with HTREE support,\n"
"\tbut filesystem %s has HTREE directories.\n"
msgstr ""
"%s: e2fsck är inte kompilerat med HTREE-stöd,\n"
"\tmen filsystem %s har HTREE-kataloger.\n"
#: e2fsck/unix.c:1594
#, c-format
msgid "%s: %s while reading bad blocks inode\n"
msgstr "%s: %s vid läsning av inod för dåliga block\n"
#: e2fsck/unix.c:1597
msgid "This doesn't bode well, but we'll try to go on...\n"
msgstr "Detta bådar inte gott, men vi skall försöka att fortsätta ...\n"
#: e2fsck/unix.c:1638
#, c-format
msgid "Creating journal (%d blocks): "
msgstr "Skapar journal (%d block): "
#: e2fsck/unix.c:1648
msgid " Done.\n"
msgstr " Klar.\n"
#: e2fsck/unix.c:1649
msgid ""
"\n"
"*** journal has been re-created - filesystem is now ext3 again ***\n"
msgstr ""
"\n"
"*** journalen har återskapats - filsystemet är nu ext3 igen ***\n"
#: e2fsck/unix.c:1672
msgid "Restarting e2fsck from the beginning...\n"
msgstr "Startar om e2fsck från början ...\n"
#: e2fsck/unix.c:1676
msgid "while resetting context"
msgstr "vid återställning av omgivning"
#: e2fsck/unix.c:1683
#, c-format
msgid "%s: e2fsck canceled.\n"
msgstr "%s: e2fsck inställd.\n"
#: e2fsck/unix.c:1688
msgid "aborted"
msgstr "avbruten"
#: e2fsck/unix.c:1700 e2fsck/util.c:67
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%s: ***** FILE SYSTEM WAS MODIFIED *****\n"
msgstr ""
"\n"
"%s: ***** FILSYSTEMET MODIFIERADES *****\n"
#: e2fsck/unix.c:1704
#, c-format
msgid "%s: ***** REBOOT LINUX *****\n"
msgstr "%s: ***** STARTA OM LINUX *****\n"
#: e2fsck/unix.c:1712 e2fsck/util.c:73
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%s: ********** WARNING: Filesystem still has errors **********\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"%s: ********** VARNING: Filsystemet har fortfarande fel **********\n"
"\n"
#: e2fsck/unix.c:1752
msgid "while setting block group checksum info"
msgstr "när kontrollsummeinformation för blockgrupp sattes"
#: e2fsck/util.c:190 misc/util.c:70
msgid "yY"
msgstr "yYjJ"
#: e2fsck/util.c:191
msgid "nN"
msgstr "nN"
#: e2fsck/util.c:205
msgid "<y>"
msgstr "<j>"
#: e2fsck/util.c:207
msgid "<n>"
msgstr "<n>"
#: e2fsck/util.c:209
msgid " (y/n)"
msgstr " (j/n)"
#: e2fsck/util.c:223
msgid "cancelled!\n"
msgstr "inställd!\n"
#: e2fsck/util.c:238
msgid "yes\n"
msgstr "ja\n"
#: e2fsck/util.c:240
msgid "no\n"
msgstr "nej\n"
#: e2fsck/util.c:250
#, c-format
msgid ""
"%s? no\n"
"\n"
msgstr ""
"%s? nej\n"
"\n"
#: e2fsck/util.c:254
#, c-format
msgid ""
"%s? yes\n"
"\n"
msgstr ""
"%s? ja\n"
"\n"
#: e2fsck/util.c:258
msgid "yes"
msgstr "ja"
#: e2fsck/util.c:258
msgid "no"
msgstr "nej"
#: e2fsck/util.c:273
#, c-format
msgid "e2fsck_read_bitmaps: illegal bitmap block(s) for %s"
msgstr "e2fsck_read_bitmaps: ogiltiga bitkarteblock för %s"
#: e2fsck/util.c:278
msgid "reading inode and block bitmaps"
msgstr "läser inod- och blockbitkartor"
#: e2fsck/util.c:286
#, c-format
msgid "while retrying to read bitmaps for %s"
msgstr "vid upprepat försök att läsa bitkarta för %s"
#: e2fsck/util.c:298
msgid "writing block and inode bitmaps"
msgstr "skiver block- och inodsbitkartor"
#: e2fsck/util.c:303
#, c-format
msgid "while rewriting block and inode bitmaps for %s"
msgstr "vid omskrivning av block- och inodsbitkartor för %s"
#: e2fsck/util.c:315
#, c-format
msgid ""
"\n"
"\n"
"%s: UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY.\n"
"\t(i.e., without -a or -p options)\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"%s: OVÄNTAD INKONSEKVENS; KÖR fsck MANUELLT.\n"
"\t(d.v.s., utan flaggorna -a eller -p)\n"
#: e2fsck/util.c:396
#, c-format
msgid "Memory used: %luk/%luk (%luk/%luk), "
msgstr "Använt minne: %lu k/%lu k (%lu k/%lu k), "
#: e2fsck/util.c:400
#, c-format
msgid "Memory used: %lu, "
msgstr "Använt minne: %lu, "
#: e2fsck/util.c:407
#, c-format
msgid "time: %5.2f/%5.2f/%5.2f\n"
msgstr "tid: %5.2f/%5.2f/%5.2f\n"
#: e2fsck/util.c:412
#, c-format
msgid "elapsed time: %6.3f\n"
msgstr "förfluten tid: %6.3f\n"
#: e2fsck/util.c:447 e2fsck/util.c:461
#, c-format
msgid "while reading inode %lu in %s"
msgstr "när inod %lu i %s lästes"
#: e2fsck/util.c:475 e2fsck/util.c:488
#, c-format
msgid "while writing inode %lu in %s"
msgstr "när inod %lu i %s skrevs"
#: e2fsck/util.c:637
msgid "while allocating zeroizing buffer"
msgstr "vid allokering av nollställningsbuffert"
#: e2fsck/util.c:785
msgid "UNEXPECTED INCONSISTENCY: the filesystem is being modified while fsck is running.\n"
msgstr "OVÄNTAD INKONSISTENS: filsystemet modifieras medan fsck körs.\n"
#: misc/badblocks.c:69
msgid "done \n"
msgstr "klar \n"
#: misc/badblocks.c:92
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [-b block_size] [-i input_file] [-o output_file] [-svwnf]\n"
" [-c blocks_at_once] [-d delay_factor_between_reads] [-e max_bad_blocks]\n"
" [-p num_passes] [-t test_pattern [-t test_pattern [...]]]\n"
" device [last_block [first_block]]\n"
msgstr ""
"Användning: %s [-b blockstorlek] [-i infil] [-o utfile] [-svwnf]\n"
" [-c block_åt_gången] [-d fördröjningsfaktor mellan läsningar]\n"
" [-e max_dåliga_block] [-p antal_pass]\n"
" [-t testmönster [-t testmönster [...]]]\n"
" enhet [sista_block [första_block]]\n"
#: misc/badblocks.c:103
#, c-format
msgid ""
"%s: The -n and -w options are mutually exclusive.\n"
"\n"
msgstr ""
"%s: Flaggorna -n och -w är ömsesidigt uteslutande.\n"
"\n"
#: misc/badblocks.c:218
#, c-format
msgid "%6.2f%% done, %s elapsed. (%d/%d/%d errors)"
msgstr "%6.2f %% klar, %s har gått. (%d/%d/%d fel)"
#: misc/badblocks.c:322
msgid "Testing with random pattern: "
msgstr "Testar med slumpmönster: "
#: misc/badblocks.c:340
msgid "Testing with pattern 0x"
msgstr "Testar med mönster 0x"
#: misc/badblocks.c:372 misc/badblocks.c:445
msgid "during seek"
msgstr "vid sökning"
#: misc/badblocks.c:383
#, c-format
msgid "Weird value (%ld) in do_read\n"
msgstr "Underligt värde (%ld) i do_read\n"
#: misc/badblocks.c:469
msgid "during ext2fs_sync_device"
msgstr "vid ext2fs_sync_device"
#: misc/badblocks.c:489 misc/badblocks.c:749
msgid "while beginning bad block list iteration"
msgstr "vid början av iteration över lista av dåliga block"
#: misc/badblocks.c:503 misc/badblocks.c:602 misc/badblocks.c:759
msgid "while allocating buffers"
msgstr "vid allokering av buffertar"
#: misc/badblocks.c:507
#, c-format
msgid "Checking blocks %lu to %lu\n"
msgstr "Kontrollerar block %lu till %lu\n"
#: misc/badblocks.c:512
msgid "Checking for bad blocks in read-only mode\n"
msgstr "Letar efter dåliga block i skrivskyddat läge\n"
#: misc/badblocks.c:521
msgid "Checking for bad blocks (read-only test): "
msgstr "Letar efter dåliga block (skrivskyddad test): "
#: misc/badblocks.c:528 misc/badblocks.c:634 misc/badblocks.c:676
#: misc/badblocks.c:822
msgid "Too many bad blocks, aborting test\n"
msgstr "För många dåliga block, avbryter testet\n"
#: misc/badblocks.c:609
msgid "Checking for bad blocks in read-write mode\n"
msgstr "Letar efter dåliga block i läs-skriv-läge\n"
#: misc/badblocks.c:611 misc/badblocks.c:772
#, c-format
msgid "From block %lu to %lu\n"
msgstr "Från block %lu till %lu\n"
#: misc/badblocks.c:666
msgid "Reading and comparing: "
msgstr "Läser och jämför: "
#: misc/badblocks.c:771
msgid "Checking for bad blocks in non-destructive read-write mode\n"
msgstr "Letar efter dåliga block i ickeförstörande läs-skriv-läge\n"
#: misc/badblocks.c:777
msgid "Checking for bad blocks (non-destructive read-write test)\n"
msgstr "Letar efter dåliga block (ickeförstörande läs-skriv-test)\n"
#: misc/badblocks.c:784
msgid ""
"\n"
"Interrupt caught, cleaning up\n"
msgstr ""
"\n"
"Avbrott fångat, rensar upp\n"
#: misc/badblocks.c:867
#, c-format
msgid "during test data write, block %lu"
msgstr "vid testdataskrivning, block %lu"
#: misc/badblocks.c:988 misc/util.c:152
#, c-format
msgid "%s is mounted; "
msgstr "%s är monterat, "
#: misc/badblocks.c:990
msgid "badblocks forced anyway. Hope /etc/mtab is incorrect.\n"
msgstr "badblocks framtvingat ändå. Hoppas /etc/mtab är felaktig.\n"
#: misc/badblocks.c:995
msgid "it's not safe to run badblocks!\n"
msgstr "det är inte säkert att köra badblocks!\n"
#: misc/badblocks.c:1000 misc/util.c:163
#, c-format
msgid "%s is apparently in use by the system; "
msgstr "%s används uppenbarligen av systemet; "
#: misc/badblocks.c:1003
msgid "badblocks forced anyway.\n"
msgstr "badblocks framtvingat ändå.\n"
#: misc/badblocks.c:1023
#, c-format
msgid "invalid %s - %s"
msgstr "ogiltig %s - %s"
#: misc/badblocks.c:1133
#, c-format
msgid "can't allocate memory for test_pattern - %s"
msgstr "kunde inte allokera minne för testmönster - %s"
#: misc/badblocks.c:1163
msgid "Maximum of one test_pattern may be specified in read-only mode"
msgstr "Högst ett testmönster får anges i skrivskyddat läge"
#: misc/badblocks.c:1169
msgid "Random test_pattern is not allowed in read-only mode"
msgstr "Slumpvis testmönster är inte tillåtet i skrivskyddat läge"
#: misc/badblocks.c:1183
msgid ""
"Couldn't determine device size; you must specify\n"
"the size manually\n"
msgstr ""
"Kunde inte avgöra enhetsstorlek; du måste ange\n"
"storleken manuellt\n"
#: misc/badblocks.c:1189
msgid "while trying to determine device size"
msgstr "vid försök att avgöra enhetsstorlek"
#: misc/badblocks.c:1194
msgid "last block"
msgstr "sista block"
#: misc/badblocks.c:1200
msgid "first block"
msgstr "första block"
#: misc/badblocks.c:1203
#, c-format
msgid "invalid starting block (%lu): must be less than %lu"
msgstr "felaktigt startblock (%lu): måste vara mindre än %lu"
#: misc/badblocks.c:1259
msgid "while creating in-memory bad blocks list"
msgstr "när lista över dåliga block i minnet skapades"
#: misc/badblocks.c:1274
msgid "while adding to in-memory bad block list"
msgstr "när tillägg gjordes till lista i minnet över dåliga block gjordes"
#: misc/badblocks.c:1298
#, c-format
msgid "Pass completed, %u bad blocks found. (%d/%d/%d errors)\n"
msgstr "Pass avslutat, %u dåliga block hittade. (%d/%d/%d fel)\n"
#: misc/chattr.c:86
#, c-format
msgid "Usage: %s [-RVf] [-+=AaCcDdeijsSu] [-v version] files...\n"
msgstr "Användning: %s [-RVf] [-+=AaCcDdeijsSu] [-v version] filer…\n"
#: misc/chattr.c:155
#, c-format
msgid "bad version - %s\n"
msgstr "felaktig version - %s\n"
#: misc/chattr.c:201 misc/lsattr.c:116
#, c-format
msgid "while trying to stat %s"
msgstr "vid försök att ta status på %s"
#: misc/chattr.c:208
#, c-format
msgid "while reading flags on %s"
msgstr "vid läsning av flaggor på %s"
#: misc/chattr.c:213 misc/chattr.c:225
#, c-format
msgid "Flags of %s set as "
msgstr "Flaggor på %s satta som "
#: misc/chattr.c:234
#, c-format
msgid "while setting flags on %s"
msgstr "vid sättning av flaggor på %s"
#: misc/chattr.c:242
#, c-format
msgid "Version of %s set as %lu\n"
msgstr "Version av %s satt som %lu\n"
#: misc/chattr.c:246
#, c-format
msgid "while setting version on %s"
msgstr "vid sättning av version på %s"
#: misc/chattr.c:266
#, c-format
msgid "Couldn't allocate path variable in chattr_dir_proc"
msgstr "Kunde inte allokera sökvägsvariabel i chattr_dir_proc"
#: misc/chattr.c:306
msgid "= is incompatible with - and +\n"
msgstr "= är inkompatibelt med - och +\n"
#: misc/chattr.c:314
msgid "Must use '-v', =, - or +\n"
msgstr "Måste använda \"-v\", =, - eller +\n"
#: misc/dumpe2fs.c:55
#, c-format
msgid "Usage: %s [-bfhixV] [-o superblock=<num>] [-o blocksize=<num>] device\n"
msgstr "Användning: %s [-bfhixV] [-o superblock=<num>] [-o blocksize=<num>] enhet\n"
#: misc/dumpe2fs.c:159
msgid "blocks"
msgstr "block"
#: misc/dumpe2fs.c:168
msgid "clusters"
msgstr "kluster"
#: misc/dumpe2fs.c:196
#, c-format
msgid "Group %lu: (Blocks "
msgstr "Grupp %lu: (Block "
#: misc/dumpe2fs.c:204
#, c-format
msgid " Checksum 0x%04x"
msgstr " Kontrollsumma 0x%04x"
#: misc/dumpe2fs.c:206
#, c-format
msgid " (EXPECTED 0x%04x)"
msgstr " (0x%04x FÖRVÄNTADES)"
#: misc/dumpe2fs.c:207
#, c-format
msgid ", unused inodes %u\n"
msgstr ", oanvända inoder %u\n"
#: misc/dumpe2fs.c:212
#, c-format
msgid " %s superblock at "
msgstr " %ssuperblock vid "
#: misc/dumpe2fs.c:213
msgid "Primary"
msgstr "Primärt "
#: misc/dumpe2fs.c:213
msgid "Backup"
msgstr "Reserv"
#: misc/dumpe2fs.c:217
#, c-format
msgid ", Group descriptors at "
msgstr ", Gruppbeskrivare vid "
#: misc/dumpe2fs.c:221
#, c-format
msgid ""
"\n"
" Reserved GDT blocks at "
msgstr ""
"\n"
" Reserverade GDT-block vid "
#: misc/dumpe2fs.c:228
#, c-format
msgid " Group descriptor at "
msgstr " Gruppbeskrivare vid "
#: misc/dumpe2fs.c:234
msgid " Block bitmap at "
msgstr " Blockbitkarta vid "
#: misc/dumpe2fs.c:238
msgid ", Inode bitmap at "
msgstr ", Inodsbitkarta vid "
#: misc/dumpe2fs.c:242
msgid ""
"\n"
" Inode table at "
msgstr ""
"\n"
" Inodstabell vid "
#: misc/dumpe2fs.c:248
#, c-format
msgid ""
"\n"
" %u free %s, %u free inodes, %u directories%s"
msgstr ""
"\n"
" %u fritt %s, %u fria inoder, %u kataloger%s"
#: misc/dumpe2fs.c:255
#, c-format
msgid ", %u unused inodes\n"
msgstr ", %u oanvända inoder\n"
#: misc/dumpe2fs.c:258
msgid " Free blocks: "
msgstr " Fria block: "
#: misc/dumpe2fs.c:269
msgid " Free inodes: "
msgstr " Fria inoder: "
#: misc/dumpe2fs.c:300
msgid "while printing bad block list"
msgstr "vid utskrift av lista över dåliga block"
#: misc/dumpe2fs.c:306
#, c-format
msgid "Bad blocks: %u"
msgstr "Dåliga block: %u"
#: misc/dumpe2fs.c:333 misc/tune2fs.c:306
msgid "while reading journal inode"
msgstr "vid läsning av journalinod"
#: misc/dumpe2fs.c:339
msgid "while opening journal inode"
msgstr "när journalinoden öppnades"
#: misc/dumpe2fs.c:345
msgid "while reading journal super block"
msgstr "när journalsuperblocket lästes"
#: misc/dumpe2fs.c:355
#, c-format
msgid "Journal features: "
msgstr "Journalfunktioner: "
#: misc/dumpe2fs.c:368
msgid "Journal size: "
msgstr "Journalstorlek: "
#: misc/dumpe2fs.c:379
#, c-format
msgid ""
"Journal length: %u\n"
"Journal sequence: 0x%08x\n"
"Journal start: %u\n"
msgstr ""
"Journallängd: %u\n"
"Journalsekvens: 0x%08x\n"
"Journalstart: %u\n"
#: misc/dumpe2fs.c:386
#, c-format
msgid "Journal errno: %d\n"
msgstr "Journalfelnummer: %d\n"
#: misc/dumpe2fs.c:401 misc/tune2fs.c:222
msgid "while reading journal superblock"
msgstr "vid läsning av journalsuperblock"
#: misc/dumpe2fs.c:409
msgid "Couldn't find journal superblock magic numbers"
msgstr "Kunde inte hitta journalsuperblockets magiska tal"
#: misc/dumpe2fs.c:413
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Journal block size: %u\n"
"Journal length: %u\n"
"Journal first block: %u\n"
"Journal sequence: 0x%08x\n"
"Journal start: %u\n"
"Journal number of users: %u\n"
msgstr ""
"\n"
"Journalblockstorlek: %u\n"
"Journallängd: %u\n"
"Journalens första block: %u\n"
"Journalsekvens: 0x%08x\n"
"Journalstart: %u\n"
"Journalens användarantal: %u\n"
#: misc/dumpe2fs.c:426
#, c-format
msgid "Journal users: %s\n"
msgstr "Journalanvändare: %s\n"
#: misc/dumpe2fs.c:442 misc/mke2fs.c:666 misc/tune2fs.c:1137
#, c-format
msgid "Couldn't allocate memory to parse options!\n"
msgstr "Kunde inte allokera minne för att tolka flaggor!\n"
#: misc/dumpe2fs.c:468
#, c-format
msgid "Invalid superblock parameter: %s\n"
msgstr "Ogiltig superblockparameter: %s\n"
#: misc/dumpe2fs.c:483
#, c-format
msgid "Invalid blocksize parameter: %s\n"
msgstr "Ogiltig blockstorleksparameter: %s\n"
#: misc/dumpe2fs.c:494
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Bad extended option(s) specified: %s\n"
"\n"
"Extended options are separated by commas, and may take an argument which\n"
"\tis set off by an equals ('=') sign.\n"
"\n"
"Valid extended options are:\n"
"\tsuperblock=<superblock number>\n"
"\tblocksize=<blocksize>\n"
msgstr ""
"\n"
"Felaktiga utökade flaggor angivna: %s\n"
"\n"
"Utökade flaggor separeras med komman, och kan ta ett argument som avdelas med\n"
"\tett likhetstecken (\"=\").\n"
"\n"
"Giltiga utökade flaggor är:\n"
"\tsuperblock=<superblocknummer>\n"
"\tblocksize=<blockstorlek>\n"
#: misc/dumpe2fs.c:554 misc/mke2fs.c:1555
#, c-format
msgid "\tUsing %s\n"
msgstr "\tAnvänder %s\n"
#: misc/dumpe2fs.c:590 misc/e2image.c:1326 misc/tune2fs.c:1923
#: resize/main.c:317
#, c-format
msgid "Couldn't find valid filesystem superblock.\n"
msgstr "Kunde inte hitta giltigt filsystemssuperblock.\n"
#: misc/dumpe2fs.c:618
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%s: %s: error reading bitmaps: %s\n"
msgstr ""
"\n"
"%s: %s: fel vid läsning av bitkartor: %s\n"
#: misc/e2image.c:90
#, c-format
msgid "Usage: %s [-rsIQa] device image_file\n"
msgstr "Användning: %s [-rsIQa] enhet avbildsfil\n"
#: misc/e2image.c:138
#, c-format
msgid "Error: header size is bigger than wrt_size\n"
msgstr "Fel: huvudstorlek är större än wrt_size\n"
#: misc/e2image.c:144
msgid "Couldn't allocate header buffer\n"
msgstr "Kunde inte allokera huvudbuffert\n"
#: misc/e2image.c:174
msgid "while writing superblock"
msgstr "vid skrivning av superblock"
#: misc/e2image.c:182
msgid "while writing inode table"
msgstr "vid skrivning av inodtabell"
#: misc/e2image.c:189
msgid "while writing block bitmap"
msgstr "vid skrivning av blockbitkarta"
#: misc/e2image.c:196
msgid "while writing inode bitmap"
msgstr "vid skrivning av inodbitkarta"
#: misc/e2image.c:1365
#, c-format
msgid "while trying to convert qcow2 image (%s) into raw image (%s)"
msgstr "vid försök att konvertera en qcow2-bild (%s) till en rå bild (%s)"
#: misc/e2label.c:58
#, c-format
msgid "e2label: cannot open %s\n"
msgstr "e2label: kan inte öppna %s\n"
#: misc/e2label.c:63
#, c-format
msgid "e2label: cannot seek to superblock\n"
msgstr "e2label: kan inte söka till superblock\n"
#: misc/e2label.c:68
#, c-format
msgid "e2label: error reading superblock\n"
msgstr "e2label: fel vid läsning av superblock\n"
#: misc/e2label.c:72
#, c-format
msgid "e2label: not an ext2 filesystem\n"
msgstr "e2label: inte ett ext2-filsystem\n"
#: misc/e2label.c:97 misc/tune2fs.c:2080
#, c-format
msgid "Warning: label too long, truncating.\n"
msgstr "Varning: etikett för lång, avkortar.\n"
#: misc/e2label.c:100
#, c-format
msgid "e2label: cannot seek to superblock again\n"
msgstr "e2label: kan inte söka till superblock igen\n"
#: misc/e2label.c:105
#, c-format
msgid "e2label: error writing superblock\n"
msgstr "e2label: fel vid skrivning av superblock\n"
#: misc/e2label.c:117 misc/tune2fs.c:803
#, c-format
msgid "Usage: e2label device [newlabel]\n"
msgstr "Användning: e2label enhet [ny-etikett]\n"
#: misc/e2undo.c:36
#, c-format
msgid "Usage: %s <transaction file> <filesystem>\n"
msgstr "Användning: %s <transaktionsfil> <filsystem>\n"
#: misc/e2undo.c:52
msgid "Failed to read the file system data \n"
msgstr "Misslyckades att läsa filsystemdata \n"
#: misc/e2undo.c:62 misc/e2undo.c:83 misc/e2undo.c:108 misc/e2undo.c:206
#, c-format
msgid "Failed tdb_fetch %s\n"
msgstr "Misslyckades med tdb_fetch %s\n"
#: misc/e2undo.c:70
#, c-format
msgid "The file system Mount time didn't match %u\n"
msgstr "Filsystemets monterings tid stämmer inte med %u\n"
#: misc/e2undo.c:89
msgid "The file system UUID didn't match \n"
msgstr "Filsystemets UUID stämmer inte med \n"
#: misc/e2undo.c:163
#, c-format
msgid "Failed tdb_open %s\n"
msgstr "tdb_open misslyckades %s\n"
#: misc/e2undo.c:169
#, c-format
msgid "Error while determining whether %s is mounted.\n"
msgstr "Fel när det avgjordes om %s är monterat.\n"
#: misc/e2undo.c:175
msgid "e2undo should only be run on unmounted file system\n"
msgstr "e2undo skall endast köras på omonterade filsystem\n"
#: misc/e2undo.c:184
#, c-format
msgid "Failed to open %s\n"
msgstr "Det gick inte att öppna öppna %s\n"
#: misc/e2undo.c:210
#, c-format
msgid "Replayed transaction of size %zd at location %llu\n"
msgstr "Återuppspelning av transaktion med storlek %zd på plats %llu\n"
#: misc/e2undo.c:216
#, c-format
msgid "Failed write %s\n"
msgstr "Misslyckades skriva %s\n"
#: misc/fsck.c:343
#, c-format
msgid "WARNING: couldn't open %s: %s\n"
msgstr "VARNING: kunde inte öppna %s: %s\n"
#: misc/fsck.c:353
#, c-format
msgid "WARNING: bad format on line %d of %s\n"
msgstr "VARNING: fel format på rad %d av %s\n"
#: misc/fsck.c:370
msgid ""
"WARNING: Your /etc/fstab does not contain the fsck passno\n"
"\tfield. I will kludge around things for you, but you\n"
"\tshould fix your /etc/fstab file as soon as you can.\n"
"\n"
msgstr ""
"VARNING: Din /etc/fstab innehåller inte fsck-passnr-fältet.\n"
"\tJag fixar mig förbi detta åt dig, men du\n"
"\tbör rätta din /etc/fstab-fil så snart du kan.\n"
"\n"
#: misc/fsck.c:478
#, c-format
msgid "fsck: %s: not found\n"
msgstr "fsck: %s: inte funnen\n"
#: misc/fsck.c:594
#, c-format
msgid "%s: wait: No more child process?!?\n"
msgstr "%s: wait: Inga fler barnprocesser?!?\n"
#: misc/fsck.c:616
#, c-format
msgid "Warning... %s for device %s exited with signal %d.\n"
msgstr "Varning... %s för enhet %s avslutade med signal %d.\n"
#: misc/fsck.c:622
#, c-format
msgid "%s %s: status is %x, should never happen.\n"
msgstr "%s %s: status är %x, skulle aldrig inträffa.\n"
#: misc/fsck.c:661
#, c-format
msgid "Finished with %s (exit status %d)\n"
msgstr "Avslutade med %s (slutstatus %d)\n"
#: misc/fsck.c:721
#, c-format
msgid "%s: Error %d while executing fsck.%s for %s\n"
msgstr "%s: Fel %d när fsck.%s kördes för %s\n"
#: misc/fsck.c:742
msgid ""
"Either all or none of the filesystem types passed to -t must be prefixed\n"
"with 'no' or '!'.\n"
msgstr ""
"Antingen alla eller inga av filsystemstyperna som ges till -t måste ha\n"
"prefix \"no\" eller \"!\".\n"
#: misc/fsck.c:761
msgid "Couldn't allocate memory for filesystem types\n"
msgstr "Kunde inte allokera minne för filsystemtyper\n"
#: misc/fsck.c:884
#, c-format
msgid "%s: skipping bad line in /etc/fstab: bind mount with nonzero fsck pass number\n"
msgstr "%s: hoppar över felaktig rad i /etc/fstab: bind-montering med fsck-passnummer som inte är noll\n"
#: misc/fsck.c:911
#, c-format
msgid "fsck: cannot check %s: fsck.%s not found\n"
msgstr "fsck: kan inte kontrollera %s: fsck.%s finns inte\n"
#: misc/fsck.c:967
msgid "Checking all file systems.\n"
msgstr "Kontrollerar alla filsystem.\n"
#: misc/fsck.c:1058
#, c-format
msgid "--waiting-- (pass %d)\n"
msgstr "--väntar-- (pass %d)\n"
#: misc/fsck.c:1078
msgid "Usage: fsck [-AMNPRTV] [ -C [ fd ] ] [-t fstype] [fs-options] [filesys ...]\n"
msgstr "Användning: fsck [-AMNPRTV] [ -C [ fh ] ] [-t fstyp] [fs-flaggor] [filsys ...]\n"
#: misc/fsck.c:1120
#, c-format
msgid "%s: too many devices\n"
msgstr "%s: för många enheter\n"
#: misc/fsck.c:1153 misc/fsck.c:1239
#, c-format
msgid "%s: too many arguments\n"
msgstr "%s: för många argument\n"
#: misc/lsattr.c:74
#, c-format
msgid "Usage: %s [-RVadlv] [files...]\n"
msgstr "Användning: %s [-RVadlv] [filer...]\n"
#: misc/lsattr.c:84
#, c-format
msgid "While reading flags on %s"
msgstr "Vid läsning av flaggor på %s"
#: misc/lsattr.c:91
#, c-format
msgid "While reading version on %s"
msgstr "Vid läsning av version på %s"
#: misc/mke2fs.c:116
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [-c|-l filename] [-b block-size] [-C cluster-size]\n"
"\t[-i bytes-per-inode] [-I inode-size] [-J journal-options]\n"
"\t[-G flex-group-size] [-N number-of-inodes]\n"
"\t[-m reserved-blocks-percentage] [-o creator-os]\n"
"\t[-g blocks-per-group] [-L volume-label] [-M last-mounted-directory]\n"
"\t[-O feature[,...]] [-r fs-revision] [-E extended-option[,...]]\n"
"\t[-t fs-type] [-T usage-type ] [-U UUID] [-jnqvDFKSV] device [blocks-count]\n"
msgstr ""
"Användning: %s [-c|-l filnamn] [-b blockstorlek] [-C klusterstorlek]\n"
"\t[-i byte-per-inod] [-I inodstorlek] [-J journalflaggor]\n"
"\t[-G flexgruppstorlek] [-N antal-inoder]\n"
"\t[-m reservade-block-procent] [-o skapar-os]\n"
"\t[-g block-per-grupp] [-L volymetikett] [-M senast-monterad-katalog]\n"
"\t[-O funktion[,...]] [-r fs-revision] [-E utökad-flagga[,...]]\n"
"\t[-t fs-typ] [-T användningstyp] [-U UUID] [-jnqvDFKSV] enhet [blockantal]\n"
#: misc/mke2fs.c:221
#, c-format
msgid "Running command: %s\n"
msgstr "Kör kommando: %s\n"
#: misc/mke2fs.c:225
#, c-format
msgid "while trying to run '%s'"
msgstr "vid försök att köra \"%s\""
#: misc/mke2fs.c:232
msgid "while processing list of bad blocks from program"
msgstr "vid bearbetning av lista över dåliga block från program"
#: misc/mke2fs.c:259
#, c-format
msgid "Block %d in primary superblock/group descriptor area bad.\n"
msgstr "Block %d i primär superblock-/gruppbeskrivare är felaktigt.\n"
#: misc/mke2fs.c:261
#, c-format
msgid "Blocks %u through %u must be good in order to build a filesystem.\n"
msgstr "Block %u till %u måste vara bra för att bygga ett filsystem.\n"
#: misc/mke2fs.c:264
msgid "Aborting....\n"
msgstr "Avbryter...\n"
#: misc/mke2fs.c:284
#, c-format
msgid ""
"Warning: the backup superblock/group descriptors at block %u contain\n"
"\tbad blocks.\n"
"\n"
msgstr ""
"Varning: reservsuperblock-/-gruppbeskrivare vid block %u innehåller\n"
"\tdåliga block.\n"
"\n"
#: misc/mke2fs.c:303
msgid "while marking bad blocks as used"
msgstr "vid markering av dåliga block som använda"
#: misc/mke2fs.c:320
msgid "Writing inode tables: "
msgstr "Skriver inodstabeller: "
#: misc/mke2fs.c:341
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Could not write %d blocks in inode table starting at %llu: %s\n"
msgstr ""
"\n"
"Kunde inte skriva %d block i inodstabell som börjar vid %llu: %s\n"
#: misc/mke2fs.c:355 misc/mke2fs.c:2257 misc/mke2fs.c:2512
#, c-format
msgid "done \n"
msgstr "klar \n"
#: misc/mke2fs.c:366
msgid "while creating root dir"
msgstr "vid skapande av rotkatalog"
#: misc/mke2fs.c:373
msgid "while reading root inode"
msgstr "vid läsning av rotinod"
#: misc/mke2fs.c:385
msgid "while setting root inode ownership"
msgstr "vid inställning av rotinodens ägarskap"
#: misc/mke2fs.c:403
msgid "while creating /lost+found"
msgstr "vid skapande av /lost+found"
#: misc/mke2fs.c:410
msgid "while looking up /lost+found"
msgstr "vid sökning efter /lost+found"
#: misc/mke2fs.c:423
msgid "while expanding /lost+found"
msgstr "vid utvidgning av /lost+found"
#: misc/mke2fs.c:438
msgid "while setting bad block inode"
msgstr "vid inställning av inod för dåliga block"
#: misc/mke2fs.c:465