blob: f966a36921eb5eb6bddc90dd2d5ee2b5cc1e9055 [file] [log] [blame]
# Swedish messages for glib.
# Copyright © 2001-2016 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001-2005.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006-2012.
# Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>, 2014, 2015.
# Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>, 2015, 2016.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glib\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=glib&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-05 07:39+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-03-05 10:31+0100\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
#: ../gio/gapplication.c:493
msgid "GApplication options"
msgstr "GApplication-alternativ"
#: ../gio/gapplication.c:493
msgid "Show GApplication options"
msgstr "Visa GApplication-alternativ"
#: ../gio/gapplication.c:538
msgid "Enter GApplication service mode (use from D-Bus service files)"
msgstr "Gå in i GApplication-serviceläge (användning från D-Bus-servicefil)"
#: ../gio/gapplication.c:550
msgid "Override the application's ID"
msgstr "Åsidosätt programmets ID"
#: ../gio/gapplication-tool.c:45 ../gio/gapplication-tool.c:46
#: ../gio/gresource-tool.c:488 ../gio/gsettings-tool.c:512
msgid "Print help"
msgstr "Skriv ut hjälp"
#: ../gio/gapplication-tool.c:47 ../gio/gresource-tool.c:489
#: ../gio/gresource-tool.c:557
msgid "[COMMAND]"
msgstr "[KOMMANDO]"
#: ../gio/gapplication-tool.c:49
msgid "Print version"
msgstr "Skriv ut version"
#: ../gio/gapplication-tool.c:50 ../gio/gsettings-tool.c:518
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Skriv ut versionsinformation och avsluta"
#: ../gio/gapplication-tool.c:52
msgid "List applications"
msgstr "Lista program"
#: ../gio/gapplication-tool.c:53
msgid "List the installed D-Bus activatable applications (by .desktop files)"
msgstr ""
"Lista de installerade D-Bus-aktiverbara programmen (via .desktop-filer)"
#: ../gio/gapplication-tool.c:55
msgid "Launch an application"
msgstr "Starta ett program"
#: ../gio/gapplication-tool.c:56
msgid "Launch the application (with optional files to open)"
msgstr "Starta programmet (med frivilliga filer att öppna)"
#: ../gio/gapplication-tool.c:57
msgid "APPID [FILE...]"
msgstr "APPID [FIL…]"
#: ../gio/gapplication-tool.c:59
msgid "Activate an action"
msgstr "Aktivera en åtgärd"
#: ../gio/gapplication-tool.c:60
msgid "Invoke an action on the application"
msgstr "Anropa en åtgärd i programmet"
#: ../gio/gapplication-tool.c:61
msgid "APPID ACTION [PARAMETER]"
msgstr "APPID ÅTGÄRD [PARAMETER]"
#: ../gio/gapplication-tool.c:63
msgid "List available actions"
msgstr "Lista tillgängliga åtgärder"
#: ../gio/gapplication-tool.c:64
msgid "List static actions for an application (from .desktop file)"
msgstr "Lista statiska åtgärder för ett program (från .desktop-fil)"
#: ../gio/gapplication-tool.c:65 ../gio/gapplication-tool.c:71
msgid "APPID"
msgstr "APPID"
#: ../gio/gapplication-tool.c:70 ../gio/gapplication-tool.c:133
#: ../gio/gdbus-tool.c:90
msgid "COMMAND"
msgstr "KOMMANDO"
#: ../gio/gapplication-tool.c:70
msgid "The command to print detailed help for"
msgstr "Kommandot att skriva ut detaljerad hjälp för"
#: ../gio/gapplication-tool.c:71
msgid "Application identifier in D-Bus format (eg: org.example.viewer)"
msgstr "Programidentifierare i D-Bus-format (t.ex: org.example.viewer)"
#: ../gio/gapplication-tool.c:72 ../gio/glib-compile-resources.c:589
#: ../gio/glib-compile-resources.c:620 ../gio/gresource-tool.c:495
#: ../gio/gresource-tool.c:561
msgid "FILE"
msgstr "FIL"
#: ../gio/gapplication-tool.c:72
msgid "Optional relative or absolute filenames, or URIs to open"
msgstr "Frivilliga relativa eller absoluta filnamn eller URI:er att öppna"
#: ../gio/gapplication-tool.c:73
msgid "ACTION"
msgstr "ÅTGÄRD"
#: ../gio/gapplication-tool.c:73
msgid "The action name to invoke"
msgstr "Åtgärdsnamn att starta"
#: ../gio/gapplication-tool.c:74
msgid "PARAMETER"
msgstr "PARAMETER"
#: ../gio/gapplication-tool.c:74
msgid "Optional parameter to the action invocation, in GVariant format"
msgstr "Frivillig parameter till åtgärdsstarten, i GVariant-format"
#: ../gio/gapplication-tool.c:96 ../gio/gresource-tool.c:526
#: ../gio/gsettings-tool.c:598
#, c-format
msgid ""
"Unknown command %s\n"
"\n"
msgstr ""
"Okänt kommando %s\n"
"\n"
#: ../gio/gapplication-tool.c:101
msgid "Usage:\n"
msgstr "Användning:\n"
#: ../gio/gapplication-tool.c:114 ../gio/gresource-tool.c:551
#: ../gio/gsettings-tool.c:632
msgid "Arguments:\n"
msgstr "Argument:\n"
#: ../gio/gapplication-tool.c:133
msgid "[ARGS...]"
msgstr "[ARGUMENT…]"
#: ../gio/gapplication-tool.c:134
#, c-format
msgid "Commands:\n"
msgstr "Kommandon:\n"
#. Translators: do not translate 'help', but please translate 'COMMAND'.
#: ../gio/gapplication-tool.c:146
#, c-format
msgid ""
"Use '%s help COMMAND' to get detailed help.\n"
"\n"
msgstr ""
"Använd '%s help KOMMANDO' för att få detaljerad hjälp.\n"
"\n"
#: ../gio/gapplication-tool.c:165
#, c-format
msgid ""
"%s command requires an application id to directly follow\n"
"\n"
msgstr ""
"%s-kommando kräver ett program-ID direkt efter\n"
"\n"
#: ../gio/gapplication-tool.c:171
#, c-format
msgid "invalid application id: '%s'\n"
msgstr "ogiltigt program-ID: ”%s”\n"
#. Translators: %s is replaced with a command name like 'list-actions'
#: ../gio/gapplication-tool.c:182
#, c-format
msgid ""
"'%s' takes no arguments\n"
"\n"
msgstr ""
"”%s” tar inga argument\n"
"\n"
#: ../gio/gapplication-tool.c:266
#, c-format
msgid "unable to connect to D-Bus: %s\n"
msgstr "kunde inte ansluta till D-Bus: %s\n"
#: ../gio/gapplication-tool.c:286
#, c-format
msgid "error sending %s message to application: %s\n"
msgstr "fel vid sändning av meddelande %s till program: %s\n"
#: ../gio/gapplication-tool.c:317
#, c-format
msgid "action name must be given after application id\n"
msgstr "åtgärdsnamn måste ges efter program-ID\n"
#: ../gio/gapplication-tool.c:325
#, c-format
msgid ""
"invalid action name: '%s'\n"
"action names must consist of only alphanumerics, '-' and '.'\n"
msgstr ""
"ogiltigt åtgärdsnamn: ”%s”\n"
"åtgärdsnamn måste bestå av enbart alfanumeriska, ”-” och ”.”\n"
#: ../gio/gapplication-tool.c:344
#, c-format
msgid "error parsing action parameter: %s\n"
msgstr "fel vid tolkning av åtgärdsparameter: %s\n"
#: ../gio/gapplication-tool.c:356
#, c-format
msgid "actions accept a maximum of one parameter\n"
msgstr "åtgärder accepterar maximalt en parameter\n"
#: ../gio/gapplication-tool.c:411
#, c-format
msgid "list-actions command takes only the application id"
msgstr "list-actions-kommandot tar enbart program-ID:t"
#: ../gio/gapplication-tool.c:421
#, c-format
msgid "unable to find desktop file for application %s\n"
msgstr "kunde inte hitta desktopfil för programmet %s\n"
#: ../gio/gapplication-tool.c:466
#, c-format
msgid ""
"unrecognised command: %s\n"
"\n"
msgstr ""
"okänt kommando: %s\n"
"\n"
#: ../gio/gbufferedinputstream.c:420 ../gio/gbufferedinputstream.c:498
#: ../gio/ginputstream.c:179 ../gio/ginputstream.c:379
#: ../gio/ginputstream.c:617 ../gio/ginputstream.c:1016
#: ../gio/goutputstream.c:203 ../gio/goutputstream.c:834
#: ../gio/gpollableinputstream.c:205 ../gio/gpollableoutputstream.c:206
#, c-format
msgid "Too large count value passed to %s"
msgstr "För stort räknevärde skickat till %s"
#: ../gio/gbufferedinputstream.c:891 ../gio/gbufferedoutputstream.c:575
#: ../gio/gdataoutputstream.c:562
msgid "Seek not supported on base stream"
msgstr "Sökning stöds inte på basströmmen"
#: ../gio/gbufferedinputstream.c:937
msgid "Cannot truncate GBufferedInputStream"
msgstr "Kan inte kapa av GBufferedInputStream"
#: ../gio/gbufferedinputstream.c:982 ../gio/ginputstream.c:1205
#: ../gio/giostream.c:300 ../gio/goutputstream.c:1658
msgid "Stream is already closed"
msgstr "Strömmen är redan stängd"
#: ../gio/gbufferedoutputstream.c:612 ../gio/gdataoutputstream.c:592
msgid "Truncate not supported on base stream"
msgstr "Kapning stöds inte på basströmmen"
#: ../gio/gcancellable.c:317 ../gio/gdbusconnection.c:1847
#: ../gio/gdbusprivate.c:1375 ../gio/glocalfile.c:2220
#: ../gio/gsimpleasyncresult.c:870 ../gio/gsimpleasyncresult.c:896
#, c-format
msgid "Operation was cancelled"
msgstr "Åtgärden avbröts"
#: ../gio/gcharsetconverter.c:260
msgid "Invalid object, not initialized"
msgstr "Ogiltigt objekt, inte initierat"
#: ../gio/gcharsetconverter.c:281 ../gio/gcharsetconverter.c:309
msgid "Incomplete multibyte sequence in input"
msgstr "Ofullständig flerbytesekvens i inmatning"
#: ../gio/gcharsetconverter.c:315 ../gio/gcharsetconverter.c:324
msgid "Not enough space in destination"
msgstr "Inte tillräckligt med utrymme i målet"
#: ../gio/gcharsetconverter.c:342 ../gio/gdatainputstream.c:848
#: ../gio/gdatainputstream.c:1256 ../glib/gconvert.c:438 ../glib/gconvert.c:845
#: ../glib/giochannel.c:1556 ../glib/giochannel.c:1598
#: ../glib/giochannel.c:2442 ../glib/gutf8.c:853 ../glib/gutf8.c:1306
msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
msgstr "Ogiltig bytesekvens i konverteringsindata"
#: ../gio/gcharsetconverter.c:347 ../glib/gconvert.c:446 ../glib/gconvert.c:770
#: ../glib/giochannel.c:1563 ../glib/giochannel.c:2454
#, c-format
msgid "Error during conversion: %s"
msgstr "Fel vid konvertering: %s"
#: ../gio/gcharsetconverter.c:444 ../gio/gsocket.c:1078
msgid "Cancellable initialization not supported"
msgstr "Avbrytningsbar initiering stöds inte"
#: ../gio/gcharsetconverter.c:454 ../glib/gconvert.c:321
#: ../glib/giochannel.c:1384
#, c-format
msgid "Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported"
msgstr "Konvertering från teckentabellen ”%s” till ”%s” stöds inte"
#: ../gio/gcharsetconverter.c:458 ../glib/gconvert.c:325
#, c-format
msgid "Could not open converter from '%s' to '%s'"
msgstr "Kunde inte öppna konverteraren från ”%s” till ”%s”"
#: ../gio/gcontenttype.c:335
#, c-format
msgid "%s type"
msgstr "%s-typ"
#: ../gio/gcontenttype-win32.c:160
msgid "Unknown type"
msgstr "Okänd typ"
#: ../gio/gcontenttype-win32.c:162
#, c-format
msgid "%s filetype"
msgstr "%s-filtyp"
#: ../gio/gcredentials.c:312 ../gio/gcredentials.c:571
msgid "GCredentials is not implemented on this OS"
msgstr "GCredentials är inte implementerat för detta operativsystem"
#: ../gio/gcredentials.c:467
msgid "There is no GCredentials support for your platform"
msgstr "Det finns inget stöd för GCredentials för din plattform"
#: ../gio/gcredentials.c:513
msgid "GCredentials does not contain a process ID on this OS"
msgstr "GCredentials innehåller inte ett process-ID för detta OS"
#: ../gio/gcredentials.c:565
msgid "Credentials spoofing is not possible on this OS"
msgstr "Inloggningsuppgiftsspoofning är inte möjligt i detta OS"
#: ../gio/gdatainputstream.c:304
msgid "Unexpected early end-of-stream"
msgstr "Oväntat tidig end-of-stream"
#: ../gio/gdbusaddress.c:153 ../gio/gdbusaddress.c:241
#: ../gio/gdbusaddress.c:322
#, c-format
msgid "Unsupported key '%s' in address entry '%s'"
msgstr "Nyckeln ”%s” stöds inte i adressposten ”%s”"
#: ../gio/gdbusaddress.c:180
#, c-format
msgid ""
"Address '%s' is invalid (need exactly one of path, tmpdir or abstract keys)"
msgstr ""
"Adressen ”%s” är ogiltig (behöver exakt en av sökväg, temporärkatalog eller "
"abstrakta nycklar)"
#: ../gio/gdbusaddress.c:193
#, c-format
msgid "Meaningless key/value pair combination in address entry '%s'"
msgstr "Betydelselös kombination av nyckel/värde-par i adressposten ”%s”"
#: ../gio/gdbusaddress.c:256 ../gio/gdbusaddress.c:337
#, c-format
msgid "Error in address '%s' - the port attribute is malformed"
msgstr "Fel i adressen ”%s” — portattributet är felformulerat"
#: ../gio/gdbusaddress.c:267 ../gio/gdbusaddress.c:348
#, c-format
msgid "Error in address '%s' - the family attribute is malformed"
msgstr "Fel i adressen ”%s” — familjeattributet är felformulerat"
#: ../gio/gdbusaddress.c:457
#, c-format
msgid "Address element '%s' does not contain a colon (:)"
msgstr "Adresselementet ”%s” innehåller inte ett kolontecken (:)"
#: ../gio/gdbusaddress.c:478
#, c-format
msgid ""
"Key/Value pair %d, '%s', in address element '%s' does not contain an equal "
"sign"
msgstr ""
"Nyckel/Värde-par %d, ”%s”, i adresselementet ”%s” innehåller inte ett "
"likhetstecken"
#: ../gio/gdbusaddress.c:492
#, c-format
msgid ""
"Error unescaping key or value in Key/Value pair %d, '%s', in address element "
"'%s'"
msgstr ""
"Fel vid borttagning av escape i nyckel eller värde i Nyckel/Värde-par %d, "
"”%s”, i adresselementet ”%s”"
#: ../gio/gdbusaddress.c:570
#, c-format
msgid ""
"Error in address '%s' - the unix transport requires exactly one of the keys "
"'path' or 'abstract' to be set"
msgstr ""
"Fel i adressen ”%s” — unix-transporten kräver att exakt en av nycklarna "
"”path” eller ”abstract” har ställts in"
#: ../gio/gdbusaddress.c:606
#, c-format
msgid "Error in address '%s' - the host attribute is missing or malformed"
msgstr "Fel i adressen ”%s” — värdattributet saknas eller är felformulerat"
#: ../gio/gdbusaddress.c:620
#, c-format
msgid "Error in address '%s' - the port attribute is missing or malformed"
msgstr "Fel i adressen ”%s” — portattributet saknas eller är felformulerat"
#: ../gio/gdbusaddress.c:634
#, c-format
msgid "Error in address '%s' - the noncefile attribute is missing or malformed"
msgstr ""
"Fel i adressen ”%s” — attributet noncefile saknas eller är felformulerat"
#: ../gio/gdbusaddress.c:655
msgid "Error auto-launching: "
msgstr "Fel vid automatisk körning: "
#: ../gio/gdbusaddress.c:663
#, c-format
msgid "Unknown or unsupported transport '%s' for address '%s'"
msgstr "Transport ”%s” är okänd eller saknar stöd för adress ”%s”"
#: ../gio/gdbusaddress.c:699
#, c-format
msgid "Error opening nonce file '%s': %s"
msgstr "Fel vid öppning av nonce-filen ”%s”: %s"
#: ../gio/gdbusaddress.c:717
#, c-format
msgid "Error reading from nonce file '%s': %s"
msgstr "Fel vid läsning från nonce-filen ”%s”: %s"
#: ../gio/gdbusaddress.c:726
#, c-format
msgid "Error reading from nonce file '%s', expected 16 bytes, got %d"
msgstr "Fel vid läsning från nonce-filen ”%s”, förväntade 16 byte, fick %d"
#: ../gio/gdbusaddress.c:744
#, c-format
msgid "Error writing contents of nonce file '%s' to stream:"
msgstr "Fel vid skrivning av innehåll i nonce-filen ”%s” till ström:"
#: ../gio/gdbusaddress.c:950
msgid "The given address is empty"
msgstr "Angivna adressen är tom"
#: ../gio/gdbusaddress.c:1063
#, c-format
msgid "Cannot spawn a message bus when setuid"
msgstr "Kan inte starta en meddelandebuss med setuid satt"
#: ../gio/gdbusaddress.c:1070
msgid "Cannot spawn a message bus without a machine-id: "
msgstr "Kan inte starta en meddelandebuss utan ett maskin-id: "
#: ../gio/gdbusaddress.c:1112
#, c-format
msgid "Error spawning command line '%s': "
msgstr "Fel vid körning av kommandoraden ”%s”: "
#: ../gio/gdbusaddress.c:1329
#, c-format
msgid "(Type any character to close this window)\n"
msgstr "(Skriv vilket tecken som helst för att stänga detta fönster)\n"
#: ../gio/gdbusaddress.c:1481
#, c-format
msgid "Session dbus not running, and autolaunch failed"
msgstr "Sessions-dbus kör inte, och autostart misslyckades"
#: ../gio/gdbusaddress.c:1492
#, c-format
msgid "Cannot determine session bus address (not implemented for this OS)"
msgstr ""
"Kan inte fastställa adress för sessionsbuss (inte implementerat för detta "
"operativsystem)"
#: ../gio/gdbusaddress.c:1627 ../gio/gdbusconnection.c:7128
#, c-format
msgid ""
"Cannot determine bus address from DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment variable "
"- unknown value '%s'"
msgstr ""
"Kan inte fastställa bussadressen från miljövariabeln DBUS_STARTER_BUS_TYPE — "
"okänt värde ”%s”"
#: ../gio/gdbusaddress.c:1636 ../gio/gdbusconnection.c:7137
msgid ""
"Cannot determine bus address because the DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment "
"variable is not set"
msgstr ""
"Kan inte fastställa bussadress därför att miljövariabeln "
"DBUS_STARTER_BUS_TYPE inte är inställd"
#: ../gio/gdbusaddress.c:1646
#, c-format
msgid "Unknown bus type %d"
msgstr "Okänd busstyp %d"
#: ../gio/gdbusauth.c:293
msgid "Unexpected lack of content trying to read a line"
msgstr "Oväntad avsaknad av innehåll vid försök att läsa en rad"
#: ../gio/gdbusauth.c:337
msgid "Unexpected lack of content trying to (safely) read a line"
msgstr "Oväntad avsaknad av innehåll vid försök att (säkert) läsa en rad"
#: ../gio/gdbusauth.c:508
#, c-format
msgid ""
"Exhausted all available authentication mechanisms (tried: %s) (available: %s)"
msgstr ""
"Alla tillgängliga autentiseringsmekanismer har testats (försök: %s) "
"(tillgängliga: %s)"
#: ../gio/gdbusauth.c:1170
msgid "Cancelled via GDBusAuthObserver::authorize-authenticated-peer"
msgstr "Avbröts via GDBusAuthObserver::authorize-authenticated-peer"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:261
#, c-format
msgid "Error when getting information for directory '%s': %s"
msgstr "Fel vid hämtning av information för katalogen ”%s”: %s"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:273
#, c-format
msgid ""
"Permissions on directory '%s' are malformed. Expected mode 0700, got 0%o"
msgstr ""
"Rättigheter på katalogen ”%s” är felformulerad. Förväntade rättigheten 0700, "
"fick 0%o"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:294
#, c-format
msgid "Error creating directory '%s': %s"
msgstr "Fel vid skapandet av katalogen ”%s”: %s"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:377
#, c-format
msgid "Error opening keyring '%s' for reading: "
msgstr "Fel vid öppnandet av nyckelringen ”%s” för läsning: "
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:401 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:714
#, c-format
msgid "Line %d of the keyring at '%s' with content '%s' is malformed"
msgstr "Rad %d av nyckelringen vid ”%s” med innehåll ”%s” är felformulerad"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:415 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:728
#, c-format
msgid ""
"First token of line %d of the keyring at '%s' with content '%s' is malformed"
msgstr ""
"Första token på rad %d av nyckelringen i ”%s” med innehållet ”%s” är "
"felformulerad"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:430 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:742
#, c-format
msgid ""
"Second token of line %d of the keyring at '%s' with content '%s' is malformed"
msgstr ""
"Andra token på rad %d av nyckelringen i ”%s” med innehållet ”%s” är "
"felformulerad"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:454
#, c-format
msgid "Didn't find cookie with id %d in the keyring at '%s'"
msgstr "Hittade inte kaka med id %d i nyckelringen vid ”%s”"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:532
#, c-format
msgid "Error deleting stale lock file '%s': %s"
msgstr "Fel vid borttagning av gamla låsfilen ”%s”: %s"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:564
#, c-format
msgid "Error creating lock file '%s': %s"
msgstr "Fel vid skapandet av låsfilen ”%s”: %s"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:594
#, c-format
msgid "Error closing (unlinked) lock file '%s': %s"
msgstr "Fel vid stängning av (avlänkad) låsfil ”%s”: %s"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:604
#, c-format
msgid "Error unlinking lock file '%s': %s"
msgstr "Fel vid avlänkning av låsfilen ”%s”: %s"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:681
#, c-format
msgid "Error opening keyring '%s' for writing: "
msgstr "Fel vid öppning av nyckelringen ”%s” för skrivning: "
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:878
#, c-format
msgid "(Additionally, releasing the lock for '%s' also failed: %s) "
msgstr "(I tillägg misslyckades även upplåsningen för ”%s”: %s) "
#: ../gio/gdbusconnection.c:612 ../gio/gdbusconnection.c:2373
msgid "The connection is closed"
msgstr "Anslutningen är stängd"
#: ../gio/gdbusconnection.c:1877
msgid "Timeout was reached"
msgstr "Tidsgränsen uppnåddes"
#: ../gio/gdbusconnection.c:2495
msgid ""
"Unsupported flags encountered when constructing a client-side connection"
msgstr ""
"Flaggor som inte stöds påträffades vid konstruktion av en anslutning på "
"klientsidan"
#: ../gio/gdbusconnection.c:4105 ../gio/gdbusconnection.c:4452
#, c-format
msgid ""
"No such interface 'org.freedesktop.DBus.Properties' on object at path %s"
msgstr ""
"Inget sådant gränssnitt ”org.freedesktop.DBus.Properties” på objekt med "
"sökvägen %s"
#: ../gio/gdbusconnection.c:4247
#, c-format
msgid "No such property '%s'"
msgstr "Ingen sådan egenskap ”%s”"
#: ../gio/gdbusconnection.c:4259
#, c-format
msgid "Property '%s' is not readable"
msgstr "Egenskapen ”%s” är inte läsbar"
#: ../gio/gdbusconnection.c:4270
#, c-format
msgid "Property '%s' is not writable"
msgstr "Egenskapen ”%s” är inte skrivbar"
#: ../gio/gdbusconnection.c:4290
#, c-format
msgid "Error setting property '%s': Expected type '%s' but got '%s'"
msgstr ""
"Fel vid inställning av egenskapen ”%s”: Förväntade typen ”%s” men fick ”%s”"
#: ../gio/gdbusconnection.c:4395 ../gio/gdbusconnection.c:6568
#, c-format
msgid "No such interface '%s'"
msgstr "Inget sådan gränssnitt ”%s”"
#: ../gio/gdbusconnection.c:4603
msgid "No such interface"
msgstr "Inget sådant gränssnitt"
#: ../gio/gdbusconnection.c:4821 ../gio/gdbusconnection.c:7077
#, c-format
msgid "No such interface '%s' on object at path %s"
msgstr "Inget sådant gränssnitt ”%s” på objekt med sökvägen %s"
#: ../gio/gdbusconnection.c:4919
#, c-format
msgid "No such method '%s'"
msgstr "Ingen sådan metod ”%s”"
#: ../gio/gdbusconnection.c:4950
#, c-format
msgid "Type of message, '%s', does not match expected type '%s'"
msgstr "Typ av meddelande, ”%s”, matchar inte förväntade typen ”%s”"
#: ../gio/gdbusconnection.c:5148
#, c-format
msgid "An object is already exported for the interface %s at %s"
msgstr "Ett objekt är redan exporterat för gränssnittet %s vid %s"
#: ../gio/gdbusconnection.c:5374
#, c-format
msgid "Unable to retrieve property %s.%s"
msgstr "Kunde inte hämta egenskap %s.%s"
#: ../gio/gdbusconnection.c:5430
#, c-format
msgid "Unable to set property %s.%s"
msgstr "Kunde inte sätta egenskap %s.%s"
#: ../gio/gdbusconnection.c:5606
#, c-format
msgid "Method '%s' returned type '%s', but expected '%s'"
msgstr "Metoden ”%s” returnerade typen ”%s”, men förväntade ”%s”"
#: ../gio/gdbusconnection.c:6679
#, c-format
msgid "Method '%s' on interface '%s' with signature '%s' does not exist"
msgstr "Metoden ”%s” på gränssnittet ”%s” med signaturen ”%s” finns inte"
#: ../gio/gdbusconnection.c:6800
#, c-format
msgid "A subtree is already exported for %s"
msgstr "Ett underträd har redan exporterats för %s"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1244
msgid "type is INVALID"
msgstr "typ är OGILTIG"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1255
msgid "METHOD_CALL message: PATH or MEMBER header field is missing"
msgstr "METHOD_CALL-meddelande: rubrikfältet PATH eller MEMBER saknas"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1266
msgid "METHOD_RETURN message: REPLY_SERIAL header field is missing"
msgstr "METHOD_RETURN-meddelande: rubrikfältet REPLY_SERIAL saknas"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1278
msgid "ERROR message: REPLY_SERIAL or ERROR_NAME header field is missing"
msgstr "FELmeddelande: rubrikfältet REPLY_SERIAL eller ERROR_NAME saknas"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1291
msgid "SIGNAL message: PATH, INTERFACE or MEMBER header field is missing"
msgstr "SIGNAL-meddelande: rubrikfältet PATH, INTERFACE eller MEMBER saknas"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1299
msgid ""
"SIGNAL message: The PATH header field is using the reserved value /org/"
"freedesktop/DBus/Local"
msgstr ""
"SIGNAL-meddelande: Rubrikfältet PATH använder det reserverade värdet /org/"
"freedesktop/DBus/Local"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1307
msgid ""
"SIGNAL message: The INTERFACE header field is using the reserved value org."
"freedesktop.DBus.Local"
msgstr ""
"SIGNAL-meddelande: Rubrikfältet INTERFACE använder det reserverade värdet "
"org.freedesktop.DBus.Local"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1355 ../gio/gdbusmessage.c:1415
#, c-format
msgid "Wanted to read %lu byte but only got %lu"
msgid_plural "Wanted to read %lu bytes but only got %lu"
msgstr[0] "Ville läsa %lu byte men fick bara %lu"
msgstr[1] "Ville läsa %lu byte men fick bara %lu"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1369
#, c-format
msgid "Expected NUL byte after the string '%s' but found byte %d"
msgstr "Förväntade NUL byte efter strängen ”%s” men hittade byte %d"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1388
#, c-format
msgid ""
"Expected valid UTF-8 string but found invalid bytes at byte offset %d "
"(length of string is %d). The valid UTF-8 string up until that point was '%s'"
msgstr ""
"Förväntade giltig UTF-8-sträng men hittade ogiltiga byte vid byte-offset %d "
"(längd av strängen är %d). Den giltiga UTF-8-strängen fram till den punkten "
"var ”%s”"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1587
#, c-format
msgid "Parsed value '%s' is not a valid D-Bus object path"
msgstr "Tolkat värde ”%s” är inte en giltig D-Bus-objektsökväg"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1609
#, c-format
msgid "Parsed value '%s' is not a valid D-Bus signature"
msgstr "Tolkat värde ”%s” är inte en giltig D-Bus-signatur"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1656
#, c-format
msgid ""
"Encountered array of length %u byte. Maximum length is 2<<26 bytes (64 MiB)."
msgid_plural ""
"Encountered array of length %u bytes. Maximum length is 2<<26 bytes (64 MiB)."
msgstr[0] ""
"Påträffade array med längden %u byte. Maximal längd är 2<<26 byte (64 MiB)."
msgstr[1] ""
"Påträffade array med längden %u byte. Maximal längd är 2<<26 byte (64 MiB)."
#: ../gio/gdbusmessage.c:1676
#, c-format
msgid ""
"Encountered array of type 'a%c', expected to have a length a multiple of %u "
"bytes, but found to be %u bytes in length"
msgstr ""
"Påträffade array av typ ”a%c”, förväntad att ha en längd som är en multipel "
"av %u byte, men visade sig vara %u byte lång"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1843
#, c-format
msgid "Parsed value '%s' for variant is not a valid D-Bus signature"
msgstr "Tolkat värde ”%s” för variant är inte en giltig D-Bus-signatur"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1867
#, c-format
msgid ""
"Error deserializing GVariant with type string '%s' from the D-Bus wire format"
msgstr ""
"Fel vid deserialisering av GVariant med typsträngen ”%s” från D-Bus-"
"transportformatet"
#: ../gio/gdbusmessage.c:2051
#, c-format
msgid ""
"Invalid endianness value. Expected 0x6c ('l') or 0x42 ('B') but found value "
"0x%02x"
msgstr ""
"Ogiltigt värde för bitordning. Förväntade 0x6c ('l') eller 0x42 ('B') men "
"hittade värdet 0x%02x"
#: ../gio/gdbusmessage.c:2064
#, c-format
msgid "Invalid major protocol version. Expected 1 but found %d"
msgstr "Ogiltig större protokollversion. Förväntade 1 men hittade %d"
#: ../gio/gdbusmessage.c:2120
#, c-format
msgid "Signature header with signature '%s' found but message body is empty"
msgstr ""
"Signaturrubrik med signaturen ”%s” hittades med meddelandekroppen är tom"
#: ../gio/gdbusmessage.c:2134
#, c-format
msgid "Parsed value '%s' is not a valid D-Bus signature (for body)"
msgstr "Tolkat värde ”%s” är inte en giltig D-Bus-signatur (för kropp)"
#: ../gio/gdbusmessage.c:2164
#, c-format
msgid "No signature header in message but the message body is %u byte"
msgid_plural "No signature header in message but the message body is %u bytes"
msgstr[0] "Ingen signaturrubrik i meddelande men meddelandekroppen är %u byte"
msgstr[1] "Ingen signaturrubrik i meddelande men meddelandekroppen är %u byte"
#: ../gio/gdbusmessage.c:2174
msgid "Cannot deserialize message: "
msgstr "Kan inte deserialisera meddelande: "
#: ../gio/gdbusmessage.c:2515
#, c-format
msgid ""
"Error serializing GVariant with type string '%s' to the D-Bus wire format"
msgstr ""
"Fel vid serialisering av GVariant med typsträngen ”%s” till D-Bus-"
"transportformatet"
#: ../gio/gdbusmessage.c:2652
#, c-format
msgid ""
"Message has %d file descriptors but the header field indicates %d file "
"descriptors"
msgstr "Meddelandet har %d filhandtag men rubrikfältet indikerar %d filhandtag"
#: ../gio/gdbusmessage.c:2660
msgid "Cannot serialize message: "
msgstr "Kan inte serialisera meddelandet: "
#: ../gio/gdbusmessage.c:2704
#, c-format
msgid "Message body has signature '%s' but there is no signature header"
msgstr ""
"Meddelandekroppen har signaturen ”%s” men det finns ingen signaturrubrik"
#: ../gio/gdbusmessage.c:2714
#, c-format
msgid ""
"Message body has type signature '%s' but signature in the header field is "
"'%s'"
msgstr ""
"Meddelandekroppen har typsignaturen ”%s” men signaturen i rubrikfältet är "
"”%s”"
#: ../gio/gdbusmessage.c:2730
#, c-format
msgid "Message body is empty but signature in the header field is '(%s)'"
msgstr "Meddelandekroppen är tom men signaturen i rubrikfältet är ”(%s)”"
#: ../gio/gdbusmessage.c:3283
#, c-format
msgid "Error return with body of type '%s'"
msgstr "Fel returnerades med kropp av typen ”%s”"
#: ../gio/gdbusmessage.c:3291
msgid "Error return with empty body"
msgstr "Fel returnerade med tom kropp"
#: ../gio/gdbusprivate.c:2036
#, c-format
msgid "Unable to get Hardware profile: %s"
msgstr "Kunde inte hämta hårdvaruprofil: %s"
#: ../gio/gdbusprivate.c:2081
msgid "Unable to load /var/lib/dbus/machine-id or /etc/machine-id: "
msgstr "Kunde inte läsa in /var/lib/dbus/machine-id eller /etc/machine-id: "
#: ../gio/gdbusproxy.c:1610
#, c-format
msgid "Error calling StartServiceByName for %s: "
msgstr "Fel vid anrop av StartServiceByName för %s: "
#: ../gio/gdbusproxy.c:1633
#, c-format
msgid "Unexpected reply %d from StartServiceByName(\"%s\") method"
msgstr "Oväntat svar %d från StartServiceByName(”%s”)-metod"
#: ../gio/gdbusproxy.c:2709 ../gio/gdbusproxy.c:2843
msgid ""
"Cannot invoke method; proxy is for a well-known name without an owner and "
"proxy was constructed with the G_DBUS_PROXY_FLAGS_DO_NOT_AUTO_START flag"
msgstr ""
"Kan inte anropa metod; proxy är för ett välkänt namn utan en ägare och proxy "
"konstruerades med flaggan G_DBUS_PROXY_FLAGS_DO_NOT_AUTO_START"
#: ../gio/gdbusserver.c:708
msgid "Abstract name space not supported"
msgstr "Abstrakt namnrymd stöds inte"
#: ../gio/gdbusserver.c:795
msgid "Cannot specify nonce file when creating a server"
msgstr "Kan inte ange nonce-filen när en server skapas"
#: ../gio/gdbusserver.c:873
#, c-format
msgid "Error writing nonce file at '%s': %s"
msgstr "Fel vid skrivning av nonce-fil i ”%s”: %s"
#: ../gio/gdbusserver.c:1044
#, c-format
msgid "The string '%s' is not a valid D-Bus GUID"
msgstr "Strängen ”%s” är inte ett giltigt D-Bus GUID"
#: ../gio/gdbusserver.c:1084
#, c-format
msgid "Cannot listen on unsupported transport '%s'"
msgstr "Kan inte lyssna på transport som inte stöds ”%s”"
#: ../gio/gdbus-tool.c:95
#, c-format
msgid ""
"Commands:\n"
" help Shows this information\n"
" introspect Introspect a remote object\n"
" monitor Monitor a remote object\n"
" call Invoke a method on a remote object\n"
" emit Emit a signal\n"
"\n"
"Use \"%s COMMAND --help\" to get help on each command.\n"
msgstr ""
"Kommandon:\n"
" help Visar denna information\n"
" introspect Introspektera ett fjärrobjekt\n"
" monitor Övervaka ett fjärrobjekt\n"
" call Anropa en metod på ett fjärrobjekt\n"
" emit Sänd en signal\n"
"\n"
"Använd ”%s KOMMANDO --help” för hjälp med varje kommando.\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:164 ../gio/gdbus-tool.c:226 ../gio/gdbus-tool.c:298
#: ../gio/gdbus-tool.c:322 ../gio/gdbus-tool.c:711 ../gio/gdbus-tool.c:1043
#: ../gio/gdbus-tool.c:1477
#, c-format
msgid "Error: %s\n"
msgstr "Fel: %s\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:175 ../gio/gdbus-tool.c:239 ../gio/gdbus-tool.c:1493
#, c-format
msgid "Error parsing introspection XML: %s\n"
msgstr "Fel vid tolkning av introspektions-XML: %s\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:208
#, c-format
msgid "Error: %s is not a valid name\n"
msgstr "Fel: %s är inte ett giltigt namn\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:356
msgid "Connect to the system bus"
msgstr "Anslut till systembussen"
#: ../gio/gdbus-tool.c:357
msgid "Connect to the session bus"
msgstr "Anslut till sessionsbussen"
#: ../gio/gdbus-tool.c:358
msgid "Connect to given D-Bus address"
msgstr "Anslut till angiven D-Bus-adress"
#: ../gio/gdbus-tool.c:368
msgid "Connection Endpoint Options:"
msgstr "Flaggor för anslutningspunkt:"
#: ../gio/gdbus-tool.c:369
msgid "Options specifying the connection endpoint"
msgstr "Flaggor som anger anslutningens ändpunkt"
#: ../gio/gdbus-tool.c:391
#, c-format
msgid "No connection endpoint specified"
msgstr "Ingen anslutningsändpunkt har angivits"
#: ../gio/gdbus-tool.c:401
#, c-format
msgid "Multiple connection endpoints specified"
msgstr "Flera anslutningsändpunkter har angivits"
#: ../gio/gdbus-tool.c:471
#, c-format
msgid ""
"Warning: According to introspection data, interface '%s' does not exist\n"
msgstr "Varning: Enligt introspektionsdata finns inte gränssnittet ”%s”\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:480
#, c-format
msgid ""
"Warning: According to introspection data, method '%s' does not exist on "
"interface '%s'\n"
msgstr ""
"Varning: Enligt introspektionsdata finns inte metoden ”%s” på gränssnittet "
"”%s”\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:542
msgid "Optional destination for signal (unique name)"
msgstr "Frivilligt mål för signal (unikt namn)"
#: ../gio/gdbus-tool.c:543
msgid "Object path to emit signal on"
msgstr "Objektsökväg att sända signalen på"
#: ../gio/gdbus-tool.c:544
msgid "Signal and interface name"
msgstr "Signal- och gränssnittsnamn"
#: ../gio/gdbus-tool.c:576
msgid "Emit a signal."
msgstr "Sänd en signal."
#: ../gio/gdbus-tool.c:610 ../gio/gdbus-tool.c:842 ../gio/gdbus-tool.c:1583
#: ../gio/gdbus-tool.c:1818
#, c-format
msgid "Error connecting: %s\n"
msgstr "Fel vid anslutning: %s\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:622
#, c-format
msgid "Error: object path not specified.\n"
msgstr "Fel: objektsökväg har inte angivits.\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:627 ../gio/gdbus-tool.c:909 ../gio/gdbus-tool.c:1648
#: ../gio/gdbus-tool.c:1884
#, c-format
msgid "Error: %s is not a valid object path\n"
msgstr "Fel: %s är inte en giltig objektsökväg\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:633
#, c-format
msgid "Error: signal not specified.\n"
msgstr "Fel: signal har inte angivits.\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:640
#, c-format
msgid "Error: signal must be the fully-qualified name.\n"
msgstr "Fel: signal måste vara det fullständiga namnet.\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:648
#, c-format
msgid "Error: %s is not a valid interface name\n"
msgstr "Fel: %s är inte ett giltigt gränssnittsnamn\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:654
#, c-format
msgid "Error: %s is not a valid member name\n"
msgstr "Fel: %s är inte ett giltigt medlemsnamn\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:660
#, c-format
msgid "Error: %s is not a valid unique bus name.\n"
msgstr "Fel: %s är inte ett giltigt unikt bussnamn.\n"
#. Use the original non-"parse-me-harder" error
#: ../gio/gdbus-tool.c:687 ../gio/gdbus-tool.c:1011
#, c-format
msgid "Error parsing parameter %d: %s\n"
msgstr "Fel vid tolkning av parameter %d: %s\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:718
#, c-format
msgid "Error flushing connection: %s\n"
msgstr "Fel vid tömning av anslutning: %s\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:745
msgid "Destination name to invoke method on"
msgstr "Målnamn att anropa metod på"
#: ../gio/gdbus-tool.c:746
msgid "Object path to invoke method on"
msgstr "Objektsökväg att anropa metod på"
#: ../gio/gdbus-tool.c:747
msgid "Method and interface name"
msgstr "Metod- och gränssnittsnamn"
#: ../gio/gdbus-tool.c:748
msgid "Timeout in seconds"
msgstr "Tidsgräns i sekunder"
#: ../gio/gdbus-tool.c:787
msgid "Invoke a method on a remote object."
msgstr "Anropa en metod på ett fjärrobjekt."
#: ../gio/gdbus-tool.c:862 ../gio/gdbus-tool.c:1602 ../gio/gdbus-tool.c:1837
#, c-format
msgid "Error: Destination is not specified\n"
msgstr "Fel: Mål har inte angivits\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:874 ../gio/gdbus-tool.c:1619 ../gio/gdbus-tool.c:1849
#, c-format
msgid "Error: %s is not a valid bus name\n"
msgstr "Fel: %s är inte ett giltigt bussnamn\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:889 ../gio/gdbus-tool.c:1628
#, c-format
msgid "Error: Object path is not specified\n"
msgstr "Fel: Objektsökväg har inte angivits\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:924
#, c-format
msgid "Error: Method name is not specified\n"
msgstr "Fel: Metodnamnet är inte angivet\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:935
#, c-format
msgid "Error: Method name '%s' is invalid\n"
msgstr "Fel: Metodnamnet ”%s” är ogiltigt\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:1003
#, c-format
msgid "Error parsing parameter %d of type '%s': %s\n"
msgstr "Fel vid tolkning av parameter %d av typen ”%s”: %s\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:1440
msgid "Destination name to introspect"
msgstr "Målnamn att introspektera"
#: ../gio/gdbus-tool.c:1441
msgid "Object path to introspect"
msgstr "Objektsökväg att introspektera"
#: ../gio/gdbus-tool.c:1442
msgid "Print XML"
msgstr "Skriv ut XML"
#: ../gio/gdbus-tool.c:1443
msgid "Introspect children"
msgstr "Introspektera barn"
#: ../gio/gdbus-tool.c:1444
msgid "Only print properties"
msgstr "Skriv endast ut egenskaper"
#: ../gio/gdbus-tool.c:1535
msgid "Introspect a remote object."
msgstr "Introspektera ett fjärrobjekt."
#: ../gio/gdbus-tool.c:1740
msgid "Destination name to monitor"
msgstr "Målnamn att övervaka"
#: ../gio/gdbus-tool.c:1741
msgid "Object path to monitor"
msgstr "Objektsökväg att övervaka"
#: ../gio/gdbus-tool.c:1770
msgid "Monitor a remote object."
msgstr "Övervaka ett fjärrobjekt."
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1993 ../gio/gdesktopappinfo.c:4502
msgid "Unnamed"
msgstr "Namnlös"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:2402
msgid "Desktop file didn't specify Exec field"
msgstr "Skrivbordsfilen angav inget Exec-fält"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:2687
msgid "Unable to find terminal required for application"
msgstr "Kunde inte hitta terminal som krävs för programmet"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:3099
#, c-format
msgid "Can't create user application configuration folder %s: %s"
msgstr "Kan inte skapa programkonfigurationsmapp för användare %s: %s"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:3103
#, c-format
msgid "Can't create user MIME configuration folder %s: %s"
msgstr "Kan inte skapa MIME-konfigurationsmapp för användare %s: %s"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:3343 ../gio/gdesktopappinfo.c:3367
msgid "Application information lacks an identifier"
msgstr "Programinformation saknar en identifierare"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:3600
#, c-format
msgid "Can't create user desktop file %s"
msgstr "Kan inte skapa skrivbordsfil för användare %s"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:3734
#, c-format
msgid "Custom definition for %s"
msgstr "Anpassad definition för %s"
#: ../gio/gdrive.c:392
msgid "drive doesn't implement eject"
msgstr "enheten har inte implementerat utmatning"
#. Translators: This is an error
#. * message for drive objects that
#. * don't implement any of eject or eject_with_operation.
#: ../gio/gdrive.c:470
msgid "drive doesn't implement eject or eject_with_operation"
msgstr "enheten har inte implementerat eject eller eject_with_operation"
#: ../gio/gdrive.c:546
msgid "drive doesn't implement polling for media"
msgstr "enheten har inte implementerat pollning av media"
#: ../gio/gdrive.c:751
msgid "drive doesn't implement start"
msgstr "enheten har inte implementerat start"
#: ../gio/gdrive.c:853
msgid "drive doesn't implement stop"
msgstr "enheten har inte implementerat stop"
#: ../gio/gdummytlsbackend.c:195 ../gio/gdummytlsbackend.c:317
#: ../gio/gdummytlsbackend.c:509
msgid "TLS support is not available"
msgstr "TLS-stöd finns inte tillgängligt"
#: ../gio/gdummytlsbackend.c:419
msgid "DTLS support is not available"
msgstr "DTLS-stöd finns inte tillgängligt"
#: ../gio/gemblem.c:323
#, c-format
msgid "Can't handle version %d of GEmblem encoding"
msgstr "Kan inte hantera version %d av GEmblem-kodning"
#: ../gio/gemblem.c:333
#, c-format
msgid "Malformed number of tokens (%d) in GEmblem encoding"
msgstr "Felformaterat antal token (%d) i GEmblem-kodning"
#: ../gio/gemblemedicon.c:362
#, c-format
msgid "Can't handle version %d of GEmblemedIcon encoding"
msgstr "Kan inte hantera version %d av GEmblemedIcon-kodning"
#: ../gio/gemblemedicon.c:372
#, c-format
msgid "Malformed number of tokens (%d) in GEmblemedIcon encoding"
msgstr "Felformaterat antal token (%d) i GEmblemedIcon-kodning"
#: ../gio/gemblemedicon.c:395
msgid "Expected a GEmblem for GEmblemedIcon"
msgstr "Förväntade en GEmblem för GEmblemedIcon"
#: ../gio/gfile.c:969 ../gio/gfile.c:1207 ../gio/gfile.c:1345
#: ../gio/gfile.c:1583 ../gio/gfile.c:1638 ../gio/gfile.c:1696
#: ../gio/gfile.c:1780 ../gio/gfile.c:1837 ../gio/gfile.c:1901
#: ../gio/gfile.c:1956 ../gio/gfile.c:3604 ../gio/gfile.c:3659
#: ../gio/gfile.c:3894 ../gio/gfile.c:3936 ../gio/gfile.c:4404
#: ../gio/gfile.c:4815 ../gio/gfile.c:4900 ../gio/gfile.c:4990
#: ../gio/gfile.c:5087 ../gio/gfile.c:5174 ../gio/gfile.c:5275
#: ../gio/gfile.c:7796 ../gio/gfile.c:7886 ../gio/gfile.c:7970
#: ../gio/win32/gwinhttpfile.c:437
msgid "Operation not supported"
msgstr "Åtgärden stöds inte"
#. Translators: This is an error message when
#. * trying to find the enclosing (user visible)
#. * mount of a file, but none exists.
#.
#. Translators: This is an error message when trying to
#. * find the enclosing (user visible) mount of a file, but
#. * none exists.
#. Translators: This is an error message when trying to find
#. * the enclosing (user visible) mount of a file, but none
#. * exists.
#: ../gio/gfile.c:1468 ../gio/glocalfile.c:1134 ../gio/glocalfile.c:1145
#: ../gio/glocalfile.c:1158
msgid "Containing mount does not exist"
msgstr "Infattande montering finns inte"
#: ../gio/gfile.c:2515 ../gio/glocalfile.c:2376
msgid "Can't copy over directory"
msgstr "Kan inte kopiera över katalog"
#: ../gio/gfile.c:2575
msgid "Can't copy directory over directory"
msgstr "Kan inte kopiera katalog över katalog"
#: ../gio/gfile.c:2583 ../gio/glocalfile.c:2385
msgid "Target file exists"
msgstr "Målfilen finns"
#: ../gio/gfile.c:2602
msgid "Can't recursively copy directory"
msgstr "Kan inte kopiera katalogen rekursivt"
#: ../gio/gfile.c:2884
msgid "Splice not supported"
msgstr "Splice stöds inte"
#: ../gio/gfile.c:2888
#, c-format
msgid "Error splicing file: %s"
msgstr "Fel vid splice av fil: %s"
#: ../gio/gfile.c:3019
msgid "Copy (reflink/clone) between mounts is not supported"
msgstr "Kopiering (reflänk/klon) mellan monteringar stöds inte"
#: ../gio/gfile.c:3023
msgid "Copy (reflink/clone) is not supported or invalid"
msgstr "Kopiering (reflänk/klon) stöds inte eller är ogiltigt"
#: ../gio/gfile.c:3028
msgid "Copy (reflink/clone) is not supported or didn't work"
msgstr "Kopiering (reflänk/klon) stöds inte eller fungerade inte"
#: ../gio/gfile.c:3091
msgid "Can't copy special file"
msgstr "Kan inte kopiera specialfil"
#: ../gio/gfile.c:3884
msgid "Invalid symlink value given"
msgstr "Ogiltigt värde för symbolisk länk angivet"
#: ../gio/gfile.c:4045
msgid "Trash not supported"
msgstr "Papperskorgen stöds inte"
#: ../gio/gfile.c:4157
#, c-format
msgid "File names cannot contain '%c'"
msgstr "Filnamn får inte innehålla ”%c”"
#: ../gio/gfile.c:6586 ../gio/gvolume.c:363
msgid "volume doesn't implement mount"
msgstr "volymen har inte implementerat montering"
#: ../gio/gfile.c:6695
msgid "No application is registered as handling this file"
msgstr "Inget program är registrerat för hantering av denna fil"
#: ../gio/gfileenumerator.c:212
msgid "Enumerator is closed"
msgstr "Numreraren är stängd"
#: ../gio/gfileenumerator.c:219 ../gio/gfileenumerator.c:278
#: ../gio/gfileenumerator.c:377 ../gio/gfileenumerator.c:476
msgid "File enumerator has outstanding operation"
msgstr "Filnumreraren har kvarstående åtgärd"
#: ../gio/gfileenumerator.c:368 ../gio/gfileenumerator.c:467
msgid "File enumerator is already closed"
msgstr "Filnumreraren är redan strängd"
#: ../gio/gfileicon.c:236
#, c-format
msgid "Can't handle version %d of GFileIcon encoding"
msgstr "Kan inte hantera version %d av GFileIcon-kodning"
#: ../gio/gfileicon.c:246
msgid "Malformed input data for GFileIcon"
msgstr "Felformaterad inmatningsdata för GFileIcon"
#: ../gio/gfileinputstream.c:149 ../gio/gfileinputstream.c:394
#: ../gio/gfileiostream.c:167 ../gio/gfileoutputstream.c:164
#: ../gio/gfileoutputstream.c:497
msgid "Stream doesn't support query_info"
msgstr "Strömmen saknar stöd för query_info"
#: ../gio/gfileinputstream.c:325 ../gio/gfileiostream.c:379
#: ../gio/gfileoutputstream.c:371
msgid "Seek not supported on stream"
msgstr "Sökning stöds inte på strömmen"
#: ../gio/gfileinputstream.c:369
msgid "Truncate not allowed on input stream"
msgstr "Kapning tillåts inte på inmatningsströmmen"
#: ../gio/gfileiostream.c:455 ../gio/gfileoutputstream.c:447
msgid "Truncate not supported on stream"
msgstr "Kapning stöds inte på strömmen"
#: ../gio/ghttpproxy.c:136
msgid "Bad HTTP proxy reply"
msgstr "Felaktigt HTTP-proxysvar"
#: ../gio/ghttpproxy.c:152
msgid "HTTP proxy connection not allowed"
msgstr "HTTP-proxyanslutning tillåts inte"
#: ../gio/ghttpproxy.c:157
msgid "HTTP proxy authentication failed"
msgstr "HTTP-proxyautentisering misslyckades"
#: ../gio/ghttpproxy.c:160
msgid "HTTP proxy authentication required"
msgstr "HTTP-proxyautentisering krävs"
#: ../gio/ghttpproxy.c:164
#, c-format
msgid "HTTP proxy connection failed: %i"
msgstr "HTTP-proxyanslutning misslyckades: %i"
#: ../gio/ghttpproxy.c:260
msgid "HTTP proxy server closed connection unexpectedly."
msgstr "HTTP-proxyservern stängde oväntat anslutningen."
#: ../gio/gicon.c:290
#, c-format
msgid "Wrong number of tokens (%d)"
msgstr "Fel antal token (%d)"
#: ../gio/gicon.c:310
#, c-format
msgid "No type for class name %s"
msgstr "Ingen typ för klassnamnet %s"
#: ../gio/gicon.c:320
#, c-format
msgid "Type %s does not implement the GIcon interface"
msgstr "Typen %s implementerar inte GIcon-gränssnittet"
#: ../gio/gicon.c:331
#, c-format
msgid "Type %s is not classed"
msgstr "Typen %s är inte klassad"
#: ../gio/gicon.c:345
#, c-format
msgid "Malformed version number: %s"
msgstr "Felformaterat versionsnummer: %s"
#: ../gio/gicon.c:359
#, c-format
msgid "Type %s does not implement from_tokens() on the GIcon interface"
msgstr "Typen %s implementerar inte from_tokens() på GIcon-gränssnittet"
#: ../gio/gicon.c:461
msgid "Can't handle the supplied version of the icon encoding"
msgstr "Kan inte hantera angiven version av ikonkodningen"
#: ../gio/ginetaddressmask.c:182
msgid "No address specified"
msgstr "Ingen adress angiven"
#: ../gio/ginetaddressmask.c:190
#, c-format
msgid "Length %u is too long for address"
msgstr "Längden %u är för lång för adressen"
#: ../gio/ginetaddressmask.c:223
msgid "Address has bits set beyond prefix length"
msgstr "Adress har bitar inställda utanför prefixlängden"
#: ../gio/ginetaddressmask.c:300
#, c-format
msgid "Could not parse '%s' as IP address mask"
msgstr "Kunde inte tolka ”%s” som IP-adressmask"
#: ../gio/ginetsocketaddress.c:203 ../gio/ginetsocketaddress.c:220
#: ../gio/gnativesocketaddress.c:106 ../gio/gunixsocketaddress.c:216
msgid "Not enough space for socket address"
msgstr "Inte tillräckligt med utrymme för uttagsadress"
#: ../gio/ginetsocketaddress.c:235
msgid "Unsupported socket address"
msgstr "Uttagsadressen stöds inte"
#: ../gio/ginputstream.c:188
msgid "Input stream doesn't implement read"
msgstr "Inmatningsströmmen har inte implementerat läsning"
#. Translators: This is an error you get if there is already an
#. * operation running against this stream when you try to start
#. * one
#. Translators: This is an error you get if there is
#. * already an operation running against this stream when
#. * you try to start one
#: ../gio/ginputstream.c:1215 ../gio/giostream.c:310
#: ../gio/goutputstream.c:1668
msgid "Stream has outstanding operation"
msgstr "Strömmen har kvarstående åtgärd"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:142 ../gio/glib-compile-schemas.c:1491
#, c-format
msgid "Element <%s> not allowed inside <%s>"
msgstr "Elementet <%s> tillåts inte inuti <%s>"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:146
#, c-format
msgid "Element <%s> not allowed at toplevel"
msgstr "Elementet <%s> tillåts inte på toppnivå"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:236
#, c-format
msgid "File %s appears multiple times in the resource"
msgstr "Filen %s finns på flera ställen i resursen"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:249
#, c-format
msgid "Failed to locate '%s' in any source directory"
msgstr "Misslyckades med att hitta ”%s” i någon källkatalog"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:260
#, c-format
msgid "Failed to locate '%s' in current directory"
msgstr "Misslyckades med att hitta ”%s” i aktuell katalog"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:288
#, c-format
msgid "Unknown processing option \"%s\""
msgstr "Okänd behandlingsflagga ”%s”"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:306 ../gio/glib-compile-resources.c:352
#, c-format
msgid "Failed to create temp file: %s"
msgstr "Misslyckades med att skapa temporärfil: %s"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:380
#, c-format
msgid "Error reading file %s: %s"
msgstr "Fel vid läsning av filen %s: %s"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:400
#, c-format
msgid "Error compressing file %s"
msgstr "Fel vid komprimering av filen %s"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:464 ../gio/glib-compile-schemas.c:1603
#, c-format
msgid "text may not appear inside <%s>"
msgstr "text får inte vara inuti <%s>"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:589
msgid "name of the output file"
msgstr "namn på utmatningsfilen"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:590
msgid ""
"The directories where files are to be read from (default to current "
"directory)"
msgstr "Katalogerna där filer ska läsas från (standard är aktuell katalog)"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:590 ../gio/glib-compile-schemas.c:2036
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2065
msgid "DIRECTORY"
msgstr "KATALOG"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:591
msgid ""
"Generate output in the format selected for by the target filename extension"
msgstr "Generera utmatning i formatet valt av målfilnamnets filändelse"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:592
msgid "Generate source header"
msgstr "Generera källkods-header"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:593
msgid "Generate sourcecode used to link in the resource file into your code"
msgstr "Generera källkod som används för att länka in resursfilen i din kod"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:594
msgid "Generate dependency list"
msgstr "Generera beroendelista"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:595
msgid "Don't automatically create and register resource"
msgstr "Skapa och registrera inte resursen automatiskt"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:596
msgid "Don't export functions; declare them G_GNUC_INTERNAL"
msgstr "Exportera inte funktioner; deklarera dem som G_GNUC_INTERNAL"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:597
msgid "C identifier name used for the generated source code"
msgstr "C-identifierarnamn som används för den genererade källkoden"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:623
msgid ""
"Compile a resource specification into a resource file.\n"
"Resource specification files have the extension .gresource.xml,\n"
"and the resource file have the extension called .gresource."
msgstr ""
"Kompilera en resursspecifikation till en resursfil.\n"
"Resursspecifikationsfiler har filändelsen .gresource.xml,\n"
"och resursfilen har filändelsen .gresource."
#: ../gio/glib-compile-resources.c:639
#, c-format
msgid "You should give exactly one file name\n"
msgstr "Du bör ange exakt ett filnamn\n"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:784
msgid "empty names are not permitted"
msgstr "tomma namn tillåts inte"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:794
#, c-format
msgid "invalid name '%s': names must begin with a lowercase letter"
msgstr "ogiltigt namn ”%s”: namn måste börja med en liten bokstav"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:806
#, c-format
msgid ""
"invalid name '%s': invalid character '%c'; only lowercase letters, numbers "
"and hyphen ('-') are permitted."
msgstr ""
"ogiltigt namn ”%s”: ogiltigt tecken ”%c”; endast gemena bokstäver, siffror "
"och bindestreck (”-”) tillåts."
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:815
#, c-format
msgid "invalid name '%s': two successive hyphens ('--') are not permitted."
msgstr "ogiltigt namn ”%s”: två efterföljande bindestreck (”--”) tillåts inte."
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:824
#, c-format
msgid "invalid name '%s': the last character may not be a hyphen ('-')."
msgstr "ogiltigt namn ”%s”: sista tecknet får inte vara ett bindestreck (”-”)."
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:832
#, c-format
msgid "invalid name '%s': maximum length is 1024"
msgstr "ogiltigt namn ”%s”: maximal längd är 1024"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:901
#, c-format
msgid "<child name='%s'> already specified"
msgstr "<child name='%s'> redan angiven"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:927
msgid "cannot add keys to a 'list-of' schema"
msgstr "kan inte lägga till nycklar till ett ”list-of”-schema"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:938
#, c-format
msgid "<key name='%s'> already specified"
msgstr "<key name='%s'> redan angiven"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:956
#, c-format
msgid ""
"<key name='%s'> shadows <key name='%s'> in <schema id='%s'>; use <override> "
"to modify value"
msgstr ""
"<key name='%s'> skuggar <key name='%s'> i <schema id='%s'>; använd "
"<override> för att ändra värdet"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:967
#, c-format
msgid ""
"exactly one of 'type', 'enum' or 'flags' must be specified as an attribute "
"to <key>"
msgstr ""
"exakt en av ”type”, ”enum” eller ”flags” måste anges som ett attribut till "
"<key>"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:986
#, c-format
msgid "<%s id='%s'> not (yet) defined."
msgstr "<%s id='%s'> inte (ännu) angiven."
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1001
#, c-format
msgid "invalid GVariant type string '%s'"
msgstr "ogiltig GVariant-typsträng ”%s”"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1031
msgid "<override> given but schema isn't extending anything"
msgstr "<override> angavs men schemat utökar inte någonting"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1044
#, c-format
msgid "no <key name='%s'> to override"
msgstr "ingen <key name='%s'> att åsidosätta"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1052
#, c-format
msgid "<override name='%s'> already specified"
msgstr "<override name='%s'> redan angiven"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1125
#, c-format
msgid "<schema id='%s'> already specified"
msgstr "<schema id='%s'> redan angiven"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1137
#, c-format
msgid "<schema id='%s'> extends not yet existing schema '%s'"
msgstr "<schema id='%s'> utökar ännu inte befintliga schemat ”%s”"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1153
#, c-format
msgid "<schema id='%s'> is list of not yet existing schema '%s'"
msgstr "<schema id='%s'> är listad av ännu inte befintliga schemat ”%s”"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1161
#, c-format
msgid "Can not be a list of a schema with a path"
msgstr "Kan inte vara en lista för ett schema med en sökväg"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1171
#, c-format
msgid "Can not extend a schema with a path"
msgstr "Kan inte utöka ett schema med en sökväg"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1181
#, c-format
msgid ""
"<schema id='%s'> is a list, extending <schema id='%s'> which is not a list"
msgstr ""
"<schema id='%s'> är en lista, som utökar <schema id='%s'> vilket inte är en "
"lista"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1191
#, c-format
msgid ""
"<schema id='%s' list-of='%s'> extends <schema id='%s' list-of='%s'> but '%s' "
"does not extend '%s'"
msgstr ""
"<schema id='%s' list-of='%s'> utökar <schema id='%s' list-of='%s'> men ”%s” "
"utökar inte ”%s”"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1208
#, c-format
msgid "a path, if given, must begin and end with a slash"
msgstr "en sökväg, om angiven, måste börja och sluta med ett snedstreck"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1215
#, c-format
msgid "the path of a list must end with ':/'"
msgstr "sökvägen för en lista måste sluta med ”:/”"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1247
#, c-format
msgid "<%s id='%s'> already specified"
msgstr "<%s id='%s'> redan angiven"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1397 ../gio/glib-compile-schemas.c:1413
#, c-format
msgid "Only one <%s> element allowed inside <%s>"
msgstr "Endast ett <%s>-element tillåts inuti <%s>"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1495
#, c-format
msgid "Element <%s> not allowed at the top level"
msgstr "Elementet <%s> tillåts inte på toppnivån"
#. Translators: Do not translate "--strict".
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1794 ../gio/glib-compile-schemas.c:1865
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1941
#, c-format
msgid "--strict was specified; exiting.\n"
msgstr "--strict angavs; avslutar.\n"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1802
#, c-format
msgid "This entire file has been ignored.\n"
msgstr "Hela denna filen har ignorerats.\n"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1861
#, c-format
msgid "Ignoring this file.\n"
msgstr "Ignorerar denna fil.\n"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1901
#, c-format
msgid "No such key '%s' in schema '%s' as specified in override file '%s'"
msgstr ""
"Ingen sådan nyckel ”%s” i schemat ”%s” som angetts i åsidosättningsfilen ”%s”"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1907 ../gio/glib-compile-schemas.c:1965
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1993
#, c-format
msgid "; ignoring override for this key.\n"
msgstr "; ignorerar åsidosättning för denna nyckel.\n"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1911 ../gio/glib-compile-schemas.c:1969
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1997
#, c-format
msgid " and --strict was specified; exiting.\n"
msgstr " och --strict angavs; avslutar.\n"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1927
#, c-format
msgid ""
"error parsing key '%s' in schema '%s' as specified in override file '%s': %s."
msgstr ""
"fel vid tolkning av nyckeln ”%s” i schemat ”%s” som angetts i "
"åsidosättningsfilen ”%s”: %s."
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1937
#, c-format
msgid "Ignoring override for this key.\n"
msgstr "Ignorerar åsidosättning för denna nyckel.\n"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1955
#, c-format
msgid ""
"override for key '%s' in schema '%s' in override file '%s' is outside the "
"range given in the schema"
msgstr ""
"åsidosättning för nyckeln ”%s” i schemat ”%s” i åsidosättningsfilen ”%s” är "
"utanför intervallet som anges i schemat"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1983
#, c-format
msgid ""
"override for key '%s' in schema '%s' in override file '%s' is not in the "
"list of valid choices"
msgstr ""
"åsidosättning för nyckeln ”%s” i schemat ”%s” i åsidosättningsfilen ”%s” "
"finns inte i listan över giltiga val"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2036
msgid "where to store the gschemas.compiled file"
msgstr "var filen gschemas.compiled ska lagras"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2037
msgid "Abort on any errors in schemas"
msgstr "Avbryt vid alla fel i scheman"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2038
msgid "Do not write the gschema.compiled file"
msgstr "Skriv inte filen gschema.compiled"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2039
msgid "Do not enforce key name restrictions"
msgstr "Tvinga inte igenom begränsningar för nyckelnamn"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2068
msgid ""
"Compile all GSettings schema files into a schema cache.\n"
"Schema files are required to have the extension .gschema.xml,\n"
"and the cache file is called gschemas.compiled."
msgstr ""
"Kompilera alla GSettings-schemafiler till en schemacache.\n"
"Schemafiler måste ha filändelsen .gschema.xml,\n"
"och cachefilen kallas för gschemas.compiled."
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2084
#, c-format
msgid "You should give exactly one directory name\n"
msgstr "Du bör ange exakt ett katalognamn\n"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2123
#, c-format
msgid "No schema files found: "
msgstr "Inga schemafiler hittades: "
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2126
#, c-format
msgid "doing nothing.\n"
msgstr "gör ingenting.\n"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2129
#, c-format
msgid "removed existing output file.\n"
msgstr "tog bort befintlig utmatningsfil.\n"
#: ../gio/glocalfile.c:635 ../gio/win32/gwinhttpfile.c:420
#, c-format
msgid "Invalid filename %s"
msgstr "Ogiltigt filnamn %s"
#: ../gio/glocalfile.c:1012
#, c-format
msgid "Error getting filesystem info: %s"
msgstr "Fel vid hämtning av filsystemsinformation: %s"
#: ../gio/glocalfile.c:1180
msgid "Can't rename root directory"
msgstr "Kan inte byta namn på rotkatalog"
#: ../gio/glocalfile.c:1200 ../gio/glocalfile.c:1226
#, c-format
msgid "Error renaming file: %s"
msgstr "Fel vid namnbyte av fil: %s"
#: ../gio/glocalfile.c:1209
msgid "Can't rename file, filename already exists"
msgstr "Kan inte byta namn på filen, filnamnet finns redan"
#: ../gio/glocalfile.c:1222 ../gio/glocalfile.c:2249 ../gio/glocalfile.c:2278
#: ../gio/glocalfile.c:2438 ../gio/glocalfileoutputstream.c:549
msgid "Invalid filename"
msgstr "Ogiltigt filnamn"
#: ../gio/glocalfile.c:1389 ../gio/glocalfile.c:1413
msgid "Can't open directory"
msgstr "Kan inte öppna katalog"
#: ../gio/glocalfile.c:1397
#, c-format
msgid "Error opening file: %s"
msgstr "Fel vid öppnande av fil: %s"
#: ../gio/glocalfile.c:1538
#, c-format
msgid "Error removing file: %s"
msgstr "Fel vid borttagning av fil: %s"
#: ../gio/glocalfile.c:1922
#, c-format
msgid "Error trashing file: %s"
msgstr "Fel vid kastande av fil: %s"
#: ../gio/glocalfile.c:1945
#, c-format
msgid "Unable to create trash dir %s: %s"
msgstr "Kunde inte skapa papperskorgskatalogen %s: %s"
#: ../gio/glocalfile.c:1966
msgid "Unable to find toplevel directory for trash"
msgstr "Kunde inte hitta toppnivåkatalog för papperskorg"
#: ../gio/glocalfile.c:2045 ../gio/glocalfile.c:2065
msgid "Unable to find or create trash directory"
msgstr "Kunde inte hitta eller skapa papperskorgskatalog"
#: ../gio/glocalfile.c:2099
#, c-format
msgid "Unable to create trashing info file: %s"
msgstr "Kan inte skapa fil med information om vad som kastats: %s"
#: ../gio/glocalfile.c:2157 ../gio/glocalfile.c:2162 ../gio/glocalfile.c:2219
#: ../gio/glocalfile.c:2226
#, c-format
msgid "Unable to trash file: %s"
msgstr "Kunde inte kasta fil: %s"
#: ../gio/glocalfile.c:2227 ../glib/gregex.c:281
msgid "internal error"
msgstr "internt fel"
#: ../gio/glocalfile.c:2253
#, c-format
msgid "Error creating directory: %s"
msgstr "Fel vid skapande av katalog: %s"
#: ../gio/glocalfile.c:2282
#, c-format
msgid "Filesystem does not support symbolic links"
msgstr "Filsystemet saknar stöd för symboliska länkar"
#: ../gio/glocalfile.c:2286
#, c-format
msgid "Error making symbolic link: %s"
msgstr "Fel vid skapande av symbolisk länk: %s"
#: ../gio/glocalfile.c:2348 ../gio/glocalfile.c:2442
#, c-format
msgid "Error moving file: %s"
msgstr "Fel vid flyttning av fil: %s"
#: ../gio/glocalfile.c:2371
msgid "Can't move directory over directory"
msgstr "Kan inte flytta katalog över katalog"
#: ../gio/glocalfile.c:2398 ../gio/glocalfileoutputstream.c:925
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:939 ../gio/glocalfileoutputstream.c:954
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:970 ../gio/glocalfileoutputstream.c:984
msgid "Backup file creation failed"
msgstr "Misslyckades med att skapa säkerhetskopiefil"
#: ../gio/glocalfile.c:2417
#, c-format
msgid "Error removing target file: %s"
msgstr "Fel vid borttagning av målfil: %s"
#: ../gio/glocalfile.c:2431
msgid "Move between mounts not supported"
msgstr "Flyttning mellan monteringar stöds inte"
#: ../gio/glocalfile.c:2623
#, c-format
msgid "Could not determine the disk usage of %s: %s"
msgstr "Kunde inte bestämma diskanvändningen för %s: %s"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:721
msgid "Attribute value must be non-NULL"
msgstr "Attributvärde måste vara icke-NULL"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:728
msgid "Invalid attribute type (string expected)"
msgstr "Ogiltig attributtyp (sträng förväntades)"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:735
msgid "Invalid extended attribute name"
msgstr "Ogiltigt utökat attributnamn"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:775
#, c-format
msgid "Error setting extended attribute '%s': %s"
msgstr "Fel vid inställning av utökat attribut ”%s”: %s"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:1575
msgid " (invalid encoding)"
msgstr " (ogiltig kodning)"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:1766 ../gio/glocalfileoutputstream.c:803
#, c-format
msgid "Error when getting information for file '%s': %s"
msgstr "Fel vid hämtning av information om filen ”%s”: %s"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2017
#, c-format
msgid "Error when getting information for file descriptor: %s"
msgstr "Fel vid hämtning av information om filhandtag: %s"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2062
msgid "Invalid attribute type (uint32 expected)"
msgstr "Ogiltig attributtyp (uint32 förväntades)"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2080
msgid "Invalid attribute type (uint64 expected)"
msgstr "Ogiltig attributtyp (uint64 förväntades)"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2099 ../gio/glocalfileinfo.c:2118
msgid "Invalid attribute type (byte string expected)"
msgstr "Ogiltig attributtyp (bytesträng förväntades)"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2153
msgid "Cannot set permissions on symlinks"
msgstr "Kan inte ställa in rättigheter på symboliska länkar"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2169
#, c-format
msgid "Error setting permissions: %s"
msgstr "Fel vid inställning av rättigheter: %s"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2220
#, c-format
msgid "Error setting owner: %s"
msgstr "Fel vid inställning av ägare: %s"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2243
msgid "symlink must be non-NULL"
msgstr "symbolisk länk måste vara icke-NULL"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2253 ../gio/glocalfileinfo.c:2272
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2283
#, c-format
msgid "Error setting symlink: %s"
msgstr "Fel vid inställning av symbolisk länk: %s"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2262
msgid "Error setting symlink: file is not a symlink"
msgstr "Fel vid inställning av symbolisk länk: filen är inte en symbolisk länk"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2388
#, c-format
msgid "Error setting modification or access time: %s"
msgstr "Fel vid inställning av ändrings- eller åtkomsttid: %s"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2411
msgid "SELinux context must be non-NULL"
msgstr "SELinux-kontext måste vara icke-NULL"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2426
#, c-format
msgid "Error setting SELinux context: %s"
msgstr "Fel vid inställning av SELinux-kontext: %s"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2433
msgid "SELinux is not enabled on this system"
msgstr "SELinux är inte aktiverat på detta system"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2525
#, c-format
msgid "Setting attribute %s not supported"
msgstr "Inställning av attributet %s stöds inte"
#: ../gio/glocalfileinputstream.c:168 ../gio/glocalfileoutputstream.c:694
#, c-format
msgid "Error reading from file: %s"
msgstr "Fel vid läsning från fil: %s"
#: ../gio/glocalfileinputstream.c:199 ../gio/glocalfileinputstream.c:211
#: ../gio/glocalfileinputstream.c:225 ../gio/glocalfileinputstream.c:333
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:456 ../gio/glocalfileoutputstream.c:1002
#, c-format
msgid "Error seeking in file: %s"
msgstr "Fel vid sökning i fil: %s"
#: ../gio/glocalfileinputstream.c:255 ../gio/glocalfileoutputstream.c:246
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:340
#, c-format
msgid "Error closing file: %s"
msgstr "Fel vid stängning av fil: %s"
#: ../gio/glocalfilemonitor.c:840
msgid "Unable to find default local file monitor type"
msgstr "Kunde inte hitta standardtyp för lokal filövervakare"
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:194 ../gio/glocalfileoutputstream.c:226
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:715
#, c-format
msgid "Error writing to file: %s"
msgstr "Fel vid skrivning till fil: %s"
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:273
#, c-format
msgid "Error removing old backup link: %s"
msgstr "Fel vid borttagning av gamla länk till säkerhetskopia: %s"
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:287 ../gio/glocalfileoutputstream.c:300
#, c-format
msgid "Error creating backup copy: %s"
msgstr "Fel vid skapande av säkerhetskopia: %s"
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:318
#, c-format
msgid "Error renaming temporary file: %s"
msgstr "Fel vid namnbyte på temporärfil: %s"
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:502 ../gio/glocalfileoutputstream.c:1053
#, c-format
msgid "Error truncating file: %s"
msgstr "Fel vid kapning av fil: %s"
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:555 ../gio/glocalfileoutputstream.c:785
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1034 ../gio/gsubprocess.c:360
#, c-format
msgid "Error opening file '%s': %s"
msgstr "Fel vid öppning av filen ”%s”: %s"
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:816
msgid "Target file is a directory"
msgstr "Målfilen är en katalog"
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:821
msgid "Target file is not a regular file"
msgstr "Målfilen är inte en vanlig fil"
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:833
msgid "The file was externally modified"
msgstr "Filen blev externt ändrad"
#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1018
#, c-format
msgid "Error removing old file: %s"
msgstr "Fel vid borttagning av gammal fil: %s"
#: ../gio/gmemoryinputstream.c:471 ../gio/gmemoryoutputstream.c:771
msgid "Invalid GSeekType supplied"
msgstr "Ogiltig GSeekType angavs"
#: ../gio/gmemoryinputstream.c:481
msgid "Invalid seek request"
msgstr "Ogiltig sökbegäran"
#: ../gio/gmemoryinputstream.c:505
msgid "Cannot truncate GMemoryInputStream"
msgstr "Kan inte kapa av GMemoryInputStream"
#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:567
msgid "Memory output stream not resizable"
msgstr "Storlek för minnesutmatningsström är inte ändringsbar"
#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:583
msgid "Failed to resize memory output stream"
msgstr "Misslyckades med att ändra storlek på minnesutmatningsström"
#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:673
msgid ""
"Amount of memory required to process the write is larger than available "
"address space"
msgstr ""
"Den mängd minne som krävs för att behandla skrivningen är större än "
"tillgänglig adressrymd"
#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:781
msgid "Requested seek before the beginning of the stream"
msgstr "Begärde sökning innan början av strömmen"
#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:796
msgid "Requested seek beyond the end of the stream"
msgstr "Begärde sökning bortom slutet av strömmen"
#. Translators: This is an error
#. * message for mount objects that
#. * don't implement unmount.
#: ../gio/gmount.c:393
msgid "mount doesn't implement \"unmount\""
msgstr "mount har inte implementerat ”unmount”"
#. Translators: This is an error
#. * message for mount objects that
#. * don't implement eject.
#: ../gio/gmount.c:469
msgid "mount doesn't implement \"eject\""
msgstr "mount har inte implementerat ”eject”"
#. Translators: This is an error
#. * message for mount objects that
#. * don't implement any of unmount or unmount_with_operation.
#: ../gio/gmount.c:547
msgid "mount doesn't implement \"unmount\" or \"unmount_with_operation\""
msgstr "mount har inte implementerat ”unmount” eller ”unmount_with_operation”"
#. Translators: This is an error
#. * message for mount objects that
#. * don't implement any of eject or eject_with_operation.
#: ../gio/gmount.c:632
msgid "mount doesn't implement \"eject\" or \"eject_with_operation\""
msgstr "mount har inte implementerat ”eject” eller ”eject_with_operation”"
#. Translators: This is an error
#. * message for mount objects that
#. * don't implement remount.
#: ../gio/gmount.c:720
msgid "mount doesn't implement \"remount\""
msgstr "mount har inte implementerat ”remount”"
#. Translators: This is an error
#. * message for mount objects that
#. * don't implement content type guessing.
#: ../gio/gmount.c:802
msgid "mount doesn't implement content type guessing"
msgstr "mount har inte implementerat estimering av innehållstyp"
#. Translators: This is an error
#. * message for mount objects that
#. * don't implement content type guessing.
#: ../gio/gmount.c:889
msgid "mount doesn't implement synchronous content type guessing"
msgstr "mount har inte implementerat synkron estimering av innehållstyp"
#: ../gio/gnetworkaddress.c:378
#, c-format
msgid "Hostname '%s' contains '[' but not ']'"
msgstr "Värdnamnet ”%s” innehåller ”[” men inte ”]”"
#: ../gio/gnetworkmonitorbase.c:206 ../gio/gnetworkmonitorbase.c:309
msgid "Network unreachable"
msgstr "Nätverket är inte nåbart"
#: ../gio/gnetworkmonitorbase.c:244 ../gio/gnetworkmonitorbase.c:274
msgid "Host unreachable"
msgstr "Värddatorn är inte nåbar"
#: ../gio/gnetworkmonitornetlink.c:96 ../gio/gnetworkmonitornetlink.c:108
#: ../gio/gnetworkmonitornetlink.c:127
#, c-format
msgid "Could not create network monitor: %s"
msgstr "Kunde inte skapa nätverksövervakare: %s"
#: ../gio/gnetworkmonitornetlink.c:117
msgid "Could not create network monitor: "
msgstr "Kunde inte skapa nätverksövervakare: "
#: ../gio/gnetworkmonitornetlink.c:175
msgid "Could not get network status: "
msgstr "Kunde inte få nätverksstatus: "
#: ../gio/gnetworkmonitornm.c:326
#, c-format
msgid "NetworkManager version too old"
msgstr "Nätverkshanterare är för gammal"
#: ../gio/goutputstream.c:212 ../gio/goutputstream.c:560
msgid "Output stream doesn't implement write"
msgstr "Utmatningsström har inte implementerat skrivning"
#: ../gio/goutputstream.c:521 ../gio/goutputstream.c:1222
msgid "Source stream is already closed"
msgstr "Källströmmen är redan stängd"
#: ../gio/gresolver.c:330 ../gio/gthreadedresolver.c:116
#: ../gio/gthreadedresolver.c:126
#, c-format
msgid "Error resolving '%s': %s"
msgstr "Fel vid uppslag av ”%s”: %s"
#: ../gio/gresource.c:304 ../gio/gresource.c:555 ../gio/gresource.c:572
#: ../gio/gresource.c:693 ../gio/gresource.c:762 ../gio/gresource.c:823
#: ../gio/gresource.c:903 ../gio/gresourcefile.c:453 ../gio/gresourcefile.c:576
#: ../gio/gresourcefile.c:713
#, c-format
msgid "The resource at '%s' does not exist"
msgstr "Resursen på ”%s” finns inte"
#: ../gio/gresource.c:469
#, c-format
msgid "The resource at '%s' failed to decompress"
msgstr "Resursen på ”%s” gick inte att dekomprimera"
#: ../gio/gresourcefile.c:709
#, c-format
msgid "The resource at '%s' is not a directory"
msgstr "Resursen på ”%s” är inte en katalog"
#: ../gio/gresourcefile.c:917
msgid "Input stream doesn't implement seek"
msgstr "Inmatningsströmmen har inte implementerat spolning"
#: ../gio/gresource-tool.c:494
msgid "List sections containing resources in an elf FILE"
msgstr "Lista sektioner som innehåller resurser i en elf-FIL"
#: ../gio/gresource-tool.c:500
msgid ""
"List resources\n"
"If SECTION is given, only list resources in this section\n"
"If PATH is given, only list matching resources"
msgstr ""
"Lista resurser\n"
"Om SEKTION anges, lista endast resurser i denna sektion\n"
"Om SÖKVÄG anges, lista endast matchande resurser"
#: ../gio/gresource-tool.c:503 ../gio/gresource-tool.c:513
msgid "FILE [PATH]"
msgstr "FIL [SÖKVÄG]"
#: ../gio/gresource-tool.c:504 ../gio/gresource-tool.c:514
#: ../gio/gresource-tool.c:521
msgid "SECTION"
msgstr "SEKTION"
#: ../gio/gresource-tool.c:509
msgid ""
"List resources with details\n"
"If SECTION is given, only list resources in this section\n"
"If PATH is given, only list matching resources\n"
"Details include the section, size and compression"
msgstr ""
"Lista resurser med detaljer\n"
"Om SEKTION anges, lista endast resurser i denna sektion\n"
"Om SÖKVÄG anges, lista endast matchande resurser\n"
"Detaljer inkluderar sektionen, storlek och komprimering"
#: ../gio/gresource-tool.c:519
msgid "Extract a resource file to stdout"
msgstr "Extrahera en resursfil till standard ut"
#: ../gio/gresource-tool.c:520
msgid "FILE PATH"
msgstr "FIL SÖKVÄG"
#: ../gio/gresource-tool.c:534
msgid ""
"Usage:\n"
" gresource [--section SECTION] COMMAND [ARGS...]\n"
"\n"
"Commands:\n"
" help Show this information\n"
" sections List resource sections\n"
" list List resources\n"
" details List resources with details\n"
" extract Extract a resource\n"
"\n"
"Use 'gresource help COMMAND' to get detailed help.\n"
"\n"
msgstr ""
"Användning:\n"
" gresource [--section SEKTION] KOMMANDO [ARG…]\n"
"\n"
"Kommandon:\n"
" help Visa denna information\n"
" sections Lista resurssektioner\n"
" list Lista resurser\n"
" details Lista resurser med detaljer\n"
" extract Extrahera en resurs\n"
"\n"
"Använd ”gresource help KOMMANDO” för detaljerad hjälp.\n"
"\n"
#: ../gio/gresource-tool.c:548
#, c-format
msgid ""
"Usage:\n"
" gresource %s%s%s %s\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
msgstr ""
"Användning:\n"
" gresource %s%s%s %s\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
#: ../gio/gresource-tool.c:555
msgid " SECTION An (optional) elf section name\n"
msgstr " SEKTION Ett (eventuellt) elf-sektionsnamn\n"
#: ../gio/gresource-tool.c:559 ../gio/gsettings-tool.c:639
msgid " COMMAND The (optional) command to explain\n"
msgstr " KOMMANDO (Eventuellt) kommando att förklara\n"
#: ../gio/gresource-tool.c:565
msgid " FILE An elf file (a binary or a shared library)\n"
msgstr " FIL En elf-fil (en binär eller ett delat bibliotek)\n"
#: ../gio/gresource-tool.c:568
msgid ""
" FILE An elf file (a binary or a shared library)\n"
" or a compiled resource file\n"
msgstr ""
" FIL En elf-fil (en binär eller ett delat bibliotek)\n"
" eller en kompilerad resursfil\n"
#: ../gio/gresource-tool.c:572
msgid "[PATH]"
msgstr "[SÖKVÄG]"
#: ../gio/gresource-tool.c:574
msgid " PATH An (optional) resource path (may be partial)\n"
msgstr " SÖKVÄG En (eventuell) resurssökväg (kan vara partiell)\n"
#: ../gio/gresource-tool.c:575
msgid "PATH"
msgstr "SÖKVÄG"
#: ../gio/gresource-tool.c:577
msgid " PATH A resource path\n"
msgstr " SÖKVÄG En resurssökväg\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:51 ../gio/gsettings-tool.c:72
#: ../gio/gsettings-tool.c:830
#, c-format
msgid "No such schema '%s'\n"
msgstr "Inget sådant schema ”%s”\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:57
#, c-format
msgid "Schema '%s' is not relocatable (path must not be specified)\n"
msgstr "Schemat ”%s” är inte flyttbart (sökvägen får inte anges)\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:78
#, c-format
msgid "Schema '%s' is relocatable (path must be specified)\n"
msgstr "Schemat ”%s” är flyttbart (sökvägen måste anges)\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:92
#, c-format
msgid "Empty path given.\n"
msgstr "Tom sökväg angavs.\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:98
#, c-format
msgid "Path must begin with a slash (/)\n"
msgstr "Sökvägen måste börja med ett snedstreck (/)\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:104
#, c-format
msgid "Path must end with a slash (/)\n"
msgstr "Sökvägen måste sluta med ett snedstreck (/)\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:110
#, c-format
msgid "Path must not contain two adjacent slashes (//)\n"
msgstr "Sökvägen får inte innehålla två efterföljande snedstreck (//)\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:481
#, c-format
msgid "The provided value is outside of the valid range\n"
msgstr "Tillhandahållet värde är utanför det giltiga intervallet\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:488
#, c-format
msgid "The key is not writable\n"
msgstr "Nyckeln är inte skrivbar\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:524
msgid "List the installed (non-relocatable) schemas"
msgstr "Lista installerade (icke-flyttbara) scheman"
#: ../gio/gsettings-tool.c:530
msgid "List the installed relocatable schemas"
msgstr "Lista installerade, flyttbara scheman"
#: ../gio/gsettings-tool.c:536
msgid "List the keys in SCHEMA"
msgstr "Lista nycklarna i SCHEMA"
#: ../gio/gsettings-tool.c:537 ../gio/gsettings-tool.c:543
#: ../gio/gsettings-tool.c:580
msgid "SCHEMA[:PATH]"
msgstr "SCHEMA[:SÖKVÄG]"
#: ../gio/gsettings-tool.c:542
msgid "List the children of SCHEMA"
msgstr "Lista barnen i SCHEMA"
#: ../gio/gsettings-tool.c:548
msgid ""
"List keys and values, recursively\n"
"If no SCHEMA is given, list all keys\n"
msgstr ""
"Lista nycklar och värden, rekursivt\n"
"Om inget SCHEMA anges, lista alla nycklar\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:550
msgid "[SCHEMA[:PATH]]"
msgstr "[SCHEMA[:SÖKVÄG]]"
#: ../gio/gsettings-tool.c:555
msgid "Get the value of KEY"
msgstr "Få värdet för NYCKEL"
#: ../gio/gsettings-tool.c:556 ../gio/gsettings-tool.c:562
#: ../gio/gsettings-tool.c:574 ../gio/gsettings-tool.c:586
msgid "SCHEMA[:PATH] KEY"
msgstr "SCHEMA[:SÖKVÄG] NYCKEL"
#: ../gio/gsettings-tool.c:561
msgid "Query the range of valid values for KEY"
msgstr "Fråga efter giltiga värden för NYCKEL"
#: ../gio/gsettings-tool.c:567
msgid "Set the value of KEY to VALUE"
msgstr "Ställ in värdet för NYCKEL till VÄRDE"
#: ../gio/gsettings-tool.c:568
msgid "SCHEMA[:PATH] KEY VALUE"
msgstr "SCHEMA[:SÖKVÄG] NYCKEL VÄRDE"
#: ../gio/gsettings-tool.c:573
msgid "Reset KEY to its default value"
msgstr "Återställ NYCKEL till dess standardvärde"
#: ../gio/gsettings-tool.c:579
msgid "Reset all keys in SCHEMA to their defaults"
msgstr "Nollställ alla nycklar i SCHEMA till sina standardvärden"
#: ../gio/gsettings-tool.c:585
msgid "Check if KEY is writable"
msgstr "Kontrollera om NYCKEL är skrivbar"
#: ../gio/gsettings-tool.c:591
msgid ""
"Monitor KEY for changes.\n"
"If no KEY is specified, monitor all keys in SCHEMA.\n"
"Use ^C to stop monitoring.\n"
msgstr ""
"Övervaka NYCKEL efter ändringar.\n"
"Om ingen NYCKEL anges, övervaka alla nycklar i SCHEMA.\n"
"Använd ^C för att avsluta övervakningen.\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:594
msgid "SCHEMA[:PATH] [KEY]"
msgstr "SCHEMA[:SÖKVÄG] [NYCKEL]"
#: ../gio/gsettings-tool.c:606
msgid ""
"Usage:\n"
" gsettings --version\n"
" gsettings [--schemadir SCHEMADIR] COMMAND [ARGS...]\n"
"\n"
"Commands:\n"
" help Show this information\n"
" list-schemas List installed schemas\n"
" list-relocatable-schemas List relocatable schemas\n"
" list-keys List keys in a schema\n"
" list-children List children of a schema\n"
" list-recursively List keys and values, recursively\n"
" range Queries the range of a key\n"
" get Get the value of a key\n"
" set Set the value of a key\n"
" reset Reset the value of a key\n"
" reset-recursively Reset all values in a given schema\n"
" writable Check if a key is writable\n"
" monitor Watch for changes\n"
"\n"
"Use 'gsettings help COMMAND' to get detailed help.\n"
"\n"
msgstr ""
"Användning:\n"
" gsettings --version\n"
" gsettings [--schemadir SCHEMAKAT] KOMMANDO [ARG…]\n"
"\n"
"Kommandon:\n"
" help Visa denna information\n"
" list-schemas Lista installerade scheman\n"
" list-relocatable-schemas Lista flyttbara scheman\n"
" list-keys Lista nycklar i ett schema\n"
" list-children Lista barn av ett schema\n"
" list-recursively Lista nycklar och värden, rekursivt\n"
" range Frågar efter intervallet för en nyckel\n"
" get Hämta värdet för en nyckel\n"
" set Ställ in värdet för en nyckel\n"
" reset Återställ värdet för en nyckel\n"
" reset-recursively Återställ alla värden i ett angivet schema\n"
" writable Kontrollera om en nyckel är skrivbar\n"
" monitor Övervaka efter ändringar\n"
"\n"
"Använd ”gsettings help KOMMANDO” för detaljerad hjälp.\n"
"\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:629
#, c-format
msgid ""
"Usage:\n"
" gsettings [--schemadir SCHEMADIR] %s %s\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
msgstr ""
"Användning:\n"
" gsettings [--schemadir SCHEMAKAT] %s %s\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:635
msgid " SCHEMADIR A directory to search for additional schemas\n"
msgstr " SCHEMAKAT En katalog att söka i efter ytterligare scheman\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:643
msgid ""
" SCHEMA The name of the schema\n"
" PATH The path, for relocatable schemas\n"
msgstr ""
" SCHEMA Namnet på schemat\n"
" SÖKVÄG Sökvägen, för flyttbara scheman\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:648
msgid " KEY The (optional) key within the schema\n"
msgstr " NYCKEL (Eventuell) nyckel inom schemat\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:652
msgid " KEY The key within the schema\n"
msgstr " NYCKEL Nyckeln inom schemat\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:656
msgid " VALUE The value to set\n"
msgstr " VÄRDE Värdet att ställa in\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:711
#, c-format
msgid "Could not load schemas from %s: %s\n"
msgstr "Kunde inte läsa in schema från %s: %s\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:723
#, c-format
msgid "No schemas installed\n"
msgstr "Inga scheman installerade\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:788
#, c-format
msgid "Empty schema name given\n"
msgstr "Tomt schemanamn angavs\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:843
#, c-format
msgid "No such key '%s'\n"
msgstr "Ingen sådan nyckel ”%s”\n"
#: ../gio/gsocket.c:364
msgid "Invalid socket, not initialized"
msgstr "Ogiltigt uttag, inte initierat"
#: ../gio/gsocket.c:371
#, c-format
msgid "Invalid socket, initialization failed due to: %s"
msgstr "Ogiltigt uttag, initiering misslyckades på grund av: %s"
#: ../gio/gsocket.c:379
msgid "Socket is already closed"
msgstr "Uttaget är redan stängt"
#: ../gio/gsocket.c:394 ../gio/gsocket.c:2751 ../gio/gsocket.c:3896
#: ../gio/gsocket.c:3951
msgid "Socket I/O timed out"
msgstr "Tidsgräns för in/ut på uttaget överstegs"
#: ../gio/gsocket.c:526
#, c-format
msgid "creating GSocket from fd: %s"
msgstr "skapar GSocket från fd: %s"
#: ../gio/gsocket.c:554 ../gio/gsocket.c:608 ../gio/gsocket.c:615
#, c-format
msgid "Unable to create socket: %s"
msgstr "Kunde inte skapa uttag: %s"
#: ../gio/gsocket.c:608
msgid "Unknown family was specified"
msgstr "Okänd familj angavs"
#: ../gio/gsocket.c:615
msgid "Unknown protocol was specified"
msgstr "Okänt protokoll angavs"
#: ../gio/gsocket.c:1104
#, c-format
msgid "Cannot use datagram operations on a non-datagram socket."
msgstr "Kan inte använda datagramåtgärder på ett icke-datagram-uttag."
#: ../gio/gsocket.c:1121
#, c-format
msgid "Cannot use datagram operations on a socket with a timeout set."
msgstr "Kan inte använda datagramåtgärder på ett uttag med en satt tidsgräns."
#: ../gio/gsocket.c:1925
#, c-format
msgid "could not get local address: %s"
msgstr "kunde inte få lokal adress: %s"
#: ../gio/gsocket.c:1968
#, c-format
msgid "could not get remote address: %s"
msgstr "kunde inte få fjärradress: %s"
#: ../gio/gsocket.c:2034
#, c-format
msgid "could not listen: %s"
msgstr "kunde inte lyssna: %s"
#: ../gio/gsocket.c:2133
#, c-format
msgid "Error binding to address: %s"
msgstr "Fel vid bindning till adress: %s"
#: ../gio/gsocket.c:2248 ../gio/gsocket.c:2285
#, c-format
msgid "Error joining multicast group: %s"
msgstr "Fel vid medlemskap i multicast-grupp: %s"
#: ../gio/gsocket.c:2249 ../gio/gsocket.c:2286
#, c-format
msgid "Error leaving multicast group: %s"
msgstr "Fel vid lämnande av multicast-grupp: %s"
#: ../gio/gsocket.c:2250
msgid "No support for source-specific multicast"
msgstr "Inget stöd för källspecifik multicast"
#: ../gio/gsocket.c:2470
#, c-format
msgid "Error accepting connection: %s"
msgstr "Fel vid godkännande av anslutning: %s"
#: ../gio/gsocket.c:2593
msgid "Connection in progress"
msgstr "Anslutningsförsök pågår"
#: ../gio/gsocket.c:2644
msgid "Unable to get pending error: "
msgstr "Kunde inte få tag på väntande fel: "
#: ../gio/gsocket.c:2816
#, c-format
msgid "Error receiving data: %s"
msgstr "Fel vid mottagning av data: %s"
#: ../gio/gsocket.c:3013
#, c-format
msgid "Error sending data: %s"
msgstr "Fel vid sändning av data: %s"
#: ../gio/gsocket.c:3200
#, c-format
msgid "Unable to shutdown socket: %s"
msgstr "Kunde inte stänga ner uttag: %s"
#: ../gio/gsocket.c:3281
#, c-format
msgid "Error closing socket: %s"
msgstr "Fel vid stängning av uttag: %s"
#: ../gio/gsocket.c:3889
#, c-format
msgid "Waiting for socket condition: %s"
msgstr "Väntar på uttagstillstånd: %s"
#: ../gio/gsocket.c:4361 ../gio/gsocket.c:4441 ../gio/gsocket.c:4619
#, c-format
msgid "Error sending message: %s"
msgstr "Fel vid sändning av meddelande: %s"
#: ../gio/gsocket.c:4385
msgid "GSocketControlMessage not supported on Windows"
msgstr "GSocketControlMessage stöds inte på Windows"
#: ../gio/gsocket.c:4840 ../gio/gsocket.c:4913 ../gio/gsocket.c:5140
#, c-format
msgid "Error receiving message: %s"
msgstr "Fel vid mottagning av meddelande: %s"
#: ../gio/gsocket.c:5412
#, c-format
msgid "Unable to read socket credentials: %s"
msgstr "Kunde inte läsa uttagets inloggningsuppgifter: %s"
#: ../gio/gsocket.c:5421
msgid "g_socket_get_credentials not implemented for this OS"
msgstr ""
"g_socket_get_credentials har inte implementerats för detta operativsystem"
#: ../gio/gsocketclient.c:176
#, c-format
msgid "Could not connect to proxy server %s: "
msgstr "Kunde inte ansluta till proxyservern %s: "
#: ../gio/gsocketclient.c:190
#, c-format
msgid "Could not connect to %s: "
msgstr "Kunde inte ansluta till %s: "
#: ../gio/gsocketclient.c:192
msgid "Could not connect: "
msgstr "Kunde inte ansluta: "
#: ../gio/gsocketclient.c:1027 ../gio/gsocketclient.c:1599
msgid "Unknown error on connect"
msgstr "Okänt fel inträffade vid anslutning"
#: ../gio/gsocketclient.c:1081 ../gio/gsocketclient.c:1535
msgid "Proxying over a non-TCP connection is not supported."
msgstr "Att skicka via proxy över en icke-TCP-anslutning stöds inte."
#: ../gio/gsocketclient.c:1110 ../gio/gsocketclient.c:1561
#, c-format
msgid "Proxy protocol '%s' is not supported."
msgstr "Proxyprotokollet ”%s” stöds inte."
#: ../gio/gsocketlistener.c:218
msgid "Listener is already closed"
msgstr "Lyssnaren är redan stängd"
#: ../gio/gsocketlistener.c:264
msgid "Added socket is closed"
msgstr "Tillagt uttag är stängt"
#: ../gio/gsocks4aproxy.c:118
#, c-format
msgid "SOCKSv4 does not support IPv6 address '%s'"
msgstr "SOCKSv4 saknar stöd för IPv6-adressen ”%s”"
#: ../gio/gsocks4aproxy.c:136
msgid "Username is too long for SOCKSv4 protocol"
msgstr "Användarnamnet är för långt för SOCKSv4-protokollet"
#: ../gio/gsocks4aproxy.c:153
#, c-format
msgid "Hostname '%s' is too long for SOCKSv4 protocol"
msgstr "Värdnamnet ”%s” är för långt för SOCKSv4-protokollet"
#: ../gio/gsocks4aproxy.c:179
msgid "The server is not a SOCKSv4 proxy server."
msgstr "Servern är inte en SOCKSv4-proxyserver."
#: ../gio/gsocks4aproxy.c:186
msgid "Connection through SOCKSv4 server was rejected"
msgstr "Anslutningen genom SOCKSv4-servern nekades"
#: ../gio/gsocks5proxy.c:153 ../gio/gsocks5proxy.c:324
#: ../gio/gsocks5proxy.c:334
msgid "The server is not a SOCKSv5 proxy server."
msgstr "Servern är inte en SOCKSv5-proxyserver."
#: ../gio/gsocks5proxy.c:167
msgid "The SOCKSv5 proxy requires authentication."
msgstr "SOCKSv5-proxyservern kräver autentisering."
#: ../gio/gsocks5proxy.c:177
msgid ""
"The SOCKSv5 proxy requires an authentication method that is not supported by "
"GLib."
msgstr "SOCKSv5 kräver en autentiseringsmetod som inte stöds av GLib."
#: ../gio/gsocks5proxy.c:206
msgid "Username or password is too long for SOCKSv5 protocol."
msgstr "Användarnamn eller lösenord är för långt för SOCKSv5-protokollet."
#: ../gio/gsocks5proxy.c:236
msgid "SOCKSv5 authentication failed due to wrong username or password."
msgstr ""
"SOCKSv5-autentiseringen misslyckades på grund av felaktigt användarnamn "
"eller lösenord."
#: ../gio/gsocks5proxy.c:286
#, c-format
msgid "Hostname '%s' is too long for SOCKSv5 protocol"
msgstr "Värdnamnet ”%s” är för långt för SOCKSv5-protokollet"
#: ../gio/gsocks5proxy.c:348
msgid "The SOCKSv5 proxy server uses unknown address type."
msgstr "SOCKSv5-proxyservern använder en okänd adresstyp."
#: ../gio/gsocks5proxy.c:355
msgid "Internal SOCKSv5 proxy server error."
msgstr "Internt fel i SOCKSv5-proxyserver."
#: ../gio/gsocks5proxy.c:361
msgid "SOCKSv5 connection not allowed by ruleset."
msgstr "SOCKSv5-anslutning tillåts inte av regeluppsättningen."
#: ../gio/gsocks5proxy.c:368
msgid "Host unreachable through SOCKSv5 server."
msgstr "Värden är inte nåbar genom SOCKSv5-servern."
#: ../gio/gsocks5proxy.c:374
msgid "Network unreachable through SOCKSv5 proxy."
msgstr "Nätverket är inte nåbart genom SOCKSv5-proxyservern."
#: ../gio/gsocks5proxy.c:380
msgid "Connection refused through SOCKSv5 proxy."
msgstr "Anslutningen nekades genom SOCKSv5-proxyservern."
#: ../gio/gsocks5proxy.c:386
msgid "SOCKSv5 proxy does not support 'connect' command."
msgstr "SOCKSv5-proxyservern saknar stöd för kommandot ”connect”."
#: ../gio/gsocks5proxy.c:392
msgid "SOCKSv5 proxy does not support provided address type."
msgstr "SOCKSv5-proxyservern saknar stöd för angiven adresstyp."
#: ../gio/gsocks5proxy.c:398
msgid "Unknown SOCKSv5 proxy error."
msgstr "Okänt fel i SOCKSv5-proxyserver."
#: ../gio/gthemedicon.c:518
#, c-format
msgid "Can't handle version %d of GThemedIcon encoding"
msgstr "Kan inte hantera version %d av GThemedIcon-kodning"
#: ../gio/gthreadedresolver.c:118
msgid "No valid addresses were found"
msgstr "Inga giltiga adresser hittades"
#: ../gio/gthreadedresolver.c:211
#, c-format
msgid "Error reverse-resolving '%s': %s"
msgstr "Fel vid omvänt uppslag av ”%s”: %s"
#: ../gio/gthreadedresolver.c:546 ../gio/gthreadedresolver.c:626
#: ../gio/gthreadedresolver.c:724 ../gio/gthreadedresolver.c:774
#, c-format
msgid "No DNS record of the requested type for '%s'"
msgstr "Inga DNS-poster av den begärda typen för ”%s”"
#: ../gio/gthreadedresolver.c:551 ../gio/gthreadedresolver.c:729
#, c-format
msgid "Temporarily unable to resolve '%s'"
msgstr "Kan för tillfället inte slå upp ”%s”"
#: ../gio/gthreadedresolver.c:556 ../gio/gthreadedresolver.c:734
#, c-format
msgid "Error resolving '%s'"
msgstr "Fel vid uppslag av ”%s”"
#: ../gio/gtlscertificate.c:250
msgid "Cannot decrypt PEM-encoded private key"
msgstr "Kan inte dekryptera PEM-kodad privat nyckel"
#: ../gio/gtlscertificate.c:255
msgid "No PEM-encoded private key found"
msgstr "Ingen PEM-kodad privat nyckel hittades"
#: ../gio/gtlscertificate.c:265
msgid "Could not parse PEM-encoded private key"
msgstr "Kunde inte tolka PEM-kodad privat nyckel"
#: ../gio/gtlscertificate.c:290
msgid "No PEM-encoded certificate found"
msgstr "Inget PEM-kodat certifikat hittades"
#: ../gio/gtlscertificate.c:299
msgid "Could not parse PEM-encoded certificate"
msgstr "Kunde inte tolka PEM-kodat certifikat"
#: ../gio/gtlspassword.c:111
msgid ""
"This is the last chance to enter the password correctly before your access "
"is locked out."
msgstr ""
"Detta är sista chansen att ange ett korrekt lösenord innan ditt konto blir "
"låst."
#: ../gio/gtlspassword.c:113
msgid ""
"Several password entered have been incorrect, and your access will be locked "
"out after further failures."
msgstr ""
"Flera felaktiga lösenord har angivits och din åtkomst kommer att låsas efter "
"ytterligare misslyckanden."
#: ../gio/gtlspassword.c:115
msgid "The password entered is incorrect."
msgstr "Det angivna lösenordet är felaktigt."
#: ../gio/gunixconnection.c:166 ../gio/gunixconnection.c:561
#, c-format
msgid "Expecting 1 control message, got %d"
msgid_plural "Expecting 1 control message, got %d"
msgstr[0] "Förväntade 1 kontrollmeddelande, fick %d"
msgstr[1] "Förväntade 1 kontrollmeddelande, fick %d"
#: ../gio/gunixconnection.c:182 ../gio/gunixconnection.c:573
msgid "Unexpected type of ancillary data"
msgstr "Oväntad typ av underordnat data"
#: ../gio/gunixconnection.c:200
#, c-format
msgid "Expecting one fd, but got %d\n"
msgid_plural "Expecting one fd, but got %d\n"
msgstr[0] "Förväntade en fd, men fick %d\n"
msgstr[1] "Förväntade en fd, men fick %d\n"
#: ../gio/gunixconnection.c:219
msgid "Received invalid fd"
msgstr "Tog emot ogiltig fd"
#: ../gio/gunixconnection.c:355
msgid "Error sending credentials: "
msgstr "Fel vid sändning av inloggningsuppgifter: "
#: ../gio/gunixconnection.c:503
#, c-format
msgid "Error checking if SO_PASSCRED is enabled for socket: %s"
msgstr "Fel vid kontroll om SO_PASSCRED har aktiverats för uttaget: %s"
#: ../gio/gunixconnection.c:518
#, c-format
msgid "Error enabling SO_PASSCRED: %s"
msgstr "Fel vid aktivering av SO_PASSCRED: %s"
#: ../gio/gunixconnection.c:547
msgid ""
"Expecting to read a single byte for receiving credentials but read zero bytes"
msgstr ""
"Förväntade att läsa ett enda byte för mottagning av inloggningsuppgifter men "
"läste noll byte"
#: ../gio/gunixconnection.c:587
#, c-format
msgid "Not expecting control message, but got %d"
msgstr "Förväntade inte kontrollmeddelande, men fick %d"
#: ../gio/gunixconnection.c:611
#, c-format
msgid "Error while disabling SO_PASSCRED: %s"
msgstr "Fel vid inaktivering av SO_PASSCRED: %s"
#: ../gio/gunixinputstream.c:369 ../gio/gunixinputstream.c:390
#, c-format
msgid "Error reading from file descriptor: %s"
msgstr "Fel vid läsning från filhandtag: %s"
#: ../gio/gunixinputstream.c:423 ../gio/gunixoutputstream.c:409
#: ../gio/gwin32inputstream.c:217 ../gio/gwin32outputstream.c:204
#, c-format
msgid "Error closing file descriptor: %s"
msgstr "Fel vid stängning av filhandtag: %s"
#: ../gio/gunixmounts.c:2099 ../gio/gunixmounts.c:2152
msgid "Filesystem root"
msgstr "Filsystemsrot"
#: ../gio/gunixoutputstream.c:355 ../gio/gunixoutputstream.c:376
#, c-format
msgid "Error writing to file descriptor: %s"
msgstr "Fel vid skrivning till filhandtag: %s"
#: ../gio/gunixsocketaddress.c:239
msgid "Abstract UNIX domain socket addresses not supported on this system"
msgstr "Abstrakta UNIX-domänuttagsadresser stöds inte på detta system"
#: ../gio/gvolume.c:437
msgid "volume doesn't implement eject"
msgstr "volymen har inte implementerat eject"
#. Translators: This is an error
#. * message for volume objects that
#. * don't implement any of eject or eject_with_operation.
#: ../gio/gvolume.c:514
msgid "volume doesn't implement eject or eject_with_operation"
msgstr "volume har inte implementerat eject eller eject_with_operation"
#: ../gio/gwin32inputstream.c:185
#, c-format
msgid "Error reading from handle: %s"
msgstr "Fel vid läsning från handtag: %s"
#: ../gio/gwin32inputstream.c:232 ../gio/gwin32outputstream.c:219
#, c-format
msgid "Error closing handle: %s"
msgstr "Fel vid stängning av handtag: %s"
#: ../gio/gwin32outputstream.c:172
#, c-format
msgid "Error writing to handle: %s"
msgstr "Fel vid skrivning till handtag: %s"
#: ../gio/gzlibcompressor.c:394 ../gio/gzlibdecompressor.c:347
msgid "Not enough memory"
msgstr "Slut på minne"
#: ../gio/gzlibcompressor.c:401 ../gio/gzlibdecompressor.c:354
#, c-format
msgid "Internal error: %s"
msgstr "Internt fel: %s"
#: ../gio/gzlibcompressor.c:414 ../gio/gzlibdecompressor.c:368
msgid "Need more input"
msgstr "Behöver mer inmatning"
#: ../gio/gzlibdecompressor.c:340
msgid "Invalid compressed data"
msgstr "Ogiltigt komprimerat data"
#: ../gio/tests/gdbus-daemon.c:18
msgid "Address to listen on"
msgstr "Adress att lyssna på"
#: ../gio/tests/gdbus-daemon.c:19
msgid "Ignored, for compat with GTestDbus"
msgstr "Ignorerad, för kompatibilitet med GTestDbus"
#: ../gio/tests/gdbus-daemon.c:20
msgid "Print address"
msgstr "Skriv ut adress"
#: ../gio/tests/gdbus-daemon.c:21
msgid "Print address in shell mode"
msgstr "Skriv ut adress i skalläge"
#: ../gio/tests/gdbus-daemon.c:28
msgid "Run a dbus service"
msgstr "Kör en dbustjänst"
#: ../gio/tests/gdbus-daemon.c:42
#, c-format
msgid "Wrong args\n"
msgstr "Fel argument\n"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:755
#, c-format
msgid "Unexpected attribute '%s' for element '%s'"
msgstr "Oväntat attribut ”%s” för elementet ”%s”"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:766 ../glib/gbookmarkfile.c:837
#: ../glib/gbookmarkfile.c:847 ../glib/gbookmarkfile.c:954
#, c-format
msgid "Attribute '%s' of element '%s' not found"
msgstr "Attributet ”%s” för elementet ”%s” hittades inte"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1124 ../glib/gbookmarkfile.c:1189
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1253 ../glib/gbookmarkfile.c:1263
#, c-format
msgid "Unexpected tag '%s', tag '%s' expected"
msgstr "Oväntad tagg ”%s”, taggen ”%s” förväntades"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1149 ../glib/gbookmarkfile.c:1163
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1231
#, c-format
msgid "Unexpected tag '%s' inside '%s'"
msgstr "Oväntad tagg ”%s” inom ”%s”"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1756
msgid "No valid bookmark file found in data dirs"
msgstr "Ingen giltig bokmärkesfil hittades i datakataloger"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1957
#, c-format
msgid "A bookmark for URI '%s' already exists"
msgstr "Ett bokmärke för uri ”%s” finns redan"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2003 ../glib/gbookmarkfile.c:2161
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2246 ../glib/gbookmarkfile.c:2326
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2411 ../glib/gbookmarkfile.c:2494
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2572 ../glib/gbookmarkfile.c:2651
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2693 ../glib/gbookmarkfile.c:2790
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2910 ../glib/gbookmarkfile.c:3100
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3176 ../glib/gbookmarkfile.c:3344
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3433 ../glib/gbookmarkfile.c:3522
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3638
#, c-format
msgid "No bookmark found for URI '%s'"
msgstr "Inget bokmärke hittades för uri ”%s”"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2335
#, c-format
msgid "No MIME type defined in the bookmark for URI '%s'"
msgstr "Ingen Mime-typ definierad i bokmärket för uri ”%s”"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2420
#, c-format
msgid "No private flag has been defined in bookmark for URI '%s'"
msgstr "Ingen privat flagga har definierats i bokmärket för uri ”%s”"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2799
#, c-format
msgid "No groups set in bookmark for URI '%s'"
msgstr "Inga grupper inställda i bokmärket för uri ”%s”"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3197 ../glib/gbookmarkfile.c:3354
#, c-format
msgid "No application with name '%s' registered a bookmark for '%s'"
msgstr "Inget program med namnet ”%s” registrerade ett bokmärke för ”%s”"
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3377
#, c-format
msgid "Failed to expand exec line '%s' with URI '%s'"
msgstr "Misslyckades med att expandera exec-raden ”%s” med URI ”%s”"
#: ../glib/gconvert.c:477 ../glib/gutf8.c:849 ../glib/gutf8.c:1061
#: ../glib/gutf8.c:1198 ../glib/gutf8.c:1302
msgid "Partial character sequence at end of input"
msgstr "Ofullständig teckensekvens vid slutet av indata"
# fallback syftar på en sträng
#: ../glib/gconvert.c:742
#, c-format
msgid "Cannot convert fallback '%s' to codeset '%s'"
msgstr "Kan inte konvertera reservsträngen ”%s” till kodningen ”%s”"
#: ../glib/gconvert.c:1567
#, c-format
msgid "The URI '%s' is not an absolute URI using the \"file\" scheme"
msgstr "URI:n ”%s” är ingen absolut URI som använder ”file”-schemat"
#: ../glib/gconvert.c:1577
#, c-format
msgid "The local file URI '%s' may not include a '#'"
msgstr "Lokala fil-URI:n ”%s” får inte innehålla en ”#”"
#: ../glib/gconvert.c:1594
#, c-format
msgid "The URI '%s' is invalid"
msgstr "URI:n ”%s” är ogiltig"
#: ../glib/gconvert.c:1606
#, c-format
msgid "The hostname of the URI '%s' is invalid"
msgstr "Värdnamnet i URI:n ”%s” är ogiltigt"
#: ../glib/gconvert.c:1622
#, c-format
msgid "The URI '%s' contains invalidly escaped characters"
msgstr "URI:n ”%s” innehåller ogiltigt kodade tecken"
#: ../glib/gconvert.c:1717
#, c-format
msgid "The pathname '%s' is not an absolute path"
msgstr "Sökvägen ”%s” är ingen absolut sökväg"
#: ../glib/gconvert.c:1727
msgid "Invalid hostname"
msgstr "Ogiltigt värdnamn"
#. Translators: 'before midday' indicator
#: ../glib/gdatetime.c:201
msgctxt "GDateTime"
msgid "AM"
msgstr "f.m."
#. Translators: 'after midday' indicator
#: ../glib/gdatetime.c:203
msgctxt "GDateTime"
msgid "PM"
msgstr "e.m."
#. Translators: this is the preferred format for expressing the date and the time
#: ../glib/gdatetime.c:206
msgctxt "GDateTime"
msgid "%a %b %e %H:%M:%S %Y"
msgstr "%a %e %b %Y %H:%M:%S"
#. Translators: this is the preferred format for expressing the date
#: ../glib/gdatetime.c:209
msgctxt "GDateTime"
msgid "%m/%d/%y"
msgstr "%y-%m-%d"
#. Translators: this is the preferred format for expressing the time
#: ../glib/gdatetime.c:212
msgctxt "GDateTime"
msgid "%H:%M:%S"
msgstr "%H:%M:%S"
#. Translators: this is the preferred format for expressing 12 hour time
#: ../glib/gdatetime.c:215
msgctxt "GDateTime"
msgid "%I:%M:%S %p"
msgstr "%I:%M:%S %p"
#: ../glib/gdatetime.c:228
msgctxt "full month name"
msgid "January"
msgstr "Januari"
#: ../glib/gdatetime.c:230
msgctxt "full month name"
msgid "February"
msgstr "Februari"
#: ../glib/gdatetime.c:232
msgctxt "full month name"
msgid "March"
msgstr "Mars"
#: ../glib/gdatetime.c:234
msgctxt "full month name"
msgid "April"
msgstr "April"
#: ../glib/gdatetime.c:236
msgctxt "full month name"
msgid "May"
msgstr "Maj"
#: ../glib/gdatetime.c:238
msgctxt "full month name"
msgid "June"
msgstr "Juni"
#: ../glib/gdatetime.c:240
msgctxt "full month name"
msgid "July"
msgstr "Juli"
#: ../glib/gdatetime.c:242
msgctxt "full month name"
msgid "August"
msgstr "Augusti"
#: ../glib/gdatetime.c:244
msgctxt "full month name"
msgid "September"
msgstr "September"
#: ../glib/gdatetime.c:246
msgctxt "full month name"
msgid "October"
msgstr "Oktober"
#: ../glib/gdatetime.c:248
msgctxt "full month name"
msgid "November"
msgstr "November"
#: ../glib/gdatetime.c:250
msgctxt "full month name"
msgid "December"
msgstr "December"
#: ../glib/gdatetime.c:265
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Jan"
msgstr "Jan"
#: ../glib/gdatetime.c:267
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Feb"
msgstr "Feb"
#: ../glib/gdatetime.c:269
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Mar"
msgstr "Mar"
#: ../glib/gdatetime.c:271
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Apr"
msgstr "Apr"
#: ../glib/gdatetime.c:273
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "May"
msgstr "Maj"
#: ../glib/gdatetime.c:275
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Jun"
msgstr "Jun"
#: ../glib/gdatetime.c:277
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Jul"
msgstr "Jul"
#: ../glib/gdatetime.c:279
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Aug"
msgstr "Aug"
#: ../glib/gdatetime.c:281
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Sep"
msgstr "Sep"
#: ../glib/gdatetime.c:283
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Oct"
msgstr "Okt"
#: ../glib/gdatetime.c:285
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Nov"
msgstr "Nov"
#: ../glib/gdatetime.c:287
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Dec"
msgstr "Dec"
#: ../glib/gdatetime.c:302
msgctxt "full weekday name"
msgid "Monday"
msgstr "Måndag"
#: ../glib/gdatetime.c:304
msgctxt "full weekday name"
msgid "Tuesday"
msgstr "Tisdag"
#: ../glib/gdatetime.c:306
msgctxt "full weekday name"
msgid "Wednesday"
msgstr "Onsdag"
#: ../glib/gdatetime.c:308
msgctxt "full weekday name"
msgid "Thursday"
msgstr "Torsdag"
#: ../glib/gdatetime.c:310
msgctxt "full weekday name"
msgid "Friday"
msgstr "Fredag"
#: ../glib/gdatetime.c:312
msgctxt "full weekday name"
msgid "Saturday"
msgstr "Lördag"
#: ../glib/gdatetime.c:314
msgctxt "full weekday name"
msgid "Sunday"
msgstr "Söndag"
#: ../glib/gdatetime.c:329
msgctxt "abbreviated weekday name"
msgid "Mon"
msgstr "Mån"
#: ../glib/gdatetime.c:331
msgctxt "abbreviated weekday name"
msgid "Tue"
msgstr "Tis"
#: ../glib/gdatetime.c:333
msgctxt "abbreviated weekday name"
msgid "Wed"
msgstr "Ons"
#: ../glib/gdatetime.c:335
msgctxt "abbreviated weekday name"
msgid "Thu"
msgstr "Tor"
#: ../glib/gdatetime.c:337
msgctxt "abbreviated weekday name"
msgid "Fri"
msgstr "Fre"
#: ../glib/gdatetime.c:339
msgctxt "abbreviated weekday name"
msgid "Sat"
msgstr "Lör"
#: ../glib/gdatetime.c:341
msgctxt "abbreviated weekday name"
msgid "Sun"
msgstr "Sön"
#: ../glib/gdir.c:155
#, c-format
msgid "Error opening directory '%s': %s"
msgstr "Fel vid öppning av katalogen ”%s”: %s"
#: ../glib/gfileutils.c:700 ../glib/gfileutils.c:792
#, c-format
msgid "Could not allocate %lu byte to read file \"%s\""
msgid_plural "Could not allocate %lu bytes to read file \"%s\""
msgstr[0] "Kunde inte allokera %lu byte för att läsa filen ”%s”"
msgstr[1] "Kunde inte allokera %lu byte för att läsa filen ”%s”"
#: ../glib/gfileutils.c:717
#, c-format
msgid "Error reading file '%s': %s"
msgstr "Fel vid läsning av filen ”%s”: %s"
#: ../glib/gfileutils.c:753
#, c-format
msgid "File \"%s\" is too large"
msgstr "Filen ”%s” är för stor"
#: ../glib/gfileutils.c:817
#, c-format
msgid "Failed to read from file '%s': %s"
msgstr "Misslyckades med att läsa från filen ”%s”: %s"
#: ../glib/gfileutils.c:865 ../glib/gfileutils.c:937
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
msgstr "Misslyckades med att öppna filen ”%s”: %s"
#: ../glib/gfileutils.c:877
#, c-format
msgid "Failed to get attributes of file '%s': fstat() failed: %s"
msgstr ""
"Misslyckades med att få tag på attributen på filen ”%s”: fstat() "
"misslyckades: %s"
#: ../glib/gfileutils.c:907
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': fdopen() failed: %s"
msgstr "Misslyckades med att öppna filen ”%s”: fdopen() misslyckades: %s"
#: ../glib/gfileutils.c:1006
#, c-format
msgid "Failed to rename file '%s' to '%s': g_rename() failed: %s"
msgstr ""
"Misslyckades med att byta namn på filen ”%s” till ”%s”: g_rename() "
"misslyckades: %s"
#: ../glib/gfileutils.c:1041 ../glib/gfileutils.c:1540
#, c-format
msgid "Failed to create file '%s': %s"
msgstr "Misslyckades med att skapa filen ”%s”: %s"
#: ../glib/gfileutils.c:1068
#, c-format
msgid "Failed to write file '%s': write() failed: %s"
msgstr "Misslyckades med att skriva filen ”%s”: write() misslyckades: %s"