blob: 315667eb2d9d4915d832d8e5afdf942f0426901b [file] [log] [blame]
AF_UNSPEC 0
AF_UNIX 1
AF_INET 2
AF_AX25 3
AF_IPX 4
AF_APPLETALK 5
AF_NETROM 6
AF_BRIDGE 7
AF_ATMPVC 8
AF_X25 9
AF_INET6 10
AF_ROSE 11
AF_DECnet 12
AF_NETBEUI 13
AF_SECURITY 14
AF_KEY 15
AF_NETLINK 16
AF_PACKET 17
AF_ASH 18
AF_ECONET 19
AF_ATMSVC 20
AF_RDS 21
AF_SNA 22
AF_IRDA 23
AF_PPPOX 24
AF_WANPIPE 25
AF_LLC 26
AF_IB 27
AF_MPLS 28
AF_CAN 29
AF_TIPC 30
AF_BLUETOOTH 31
AF_IUCV 32
AF_RXRPC 33
AF_ISDN 34
AF_PHONET 35
AF_IEEE802154 36
AF_CAIF 37
AF_ALG 38
AF_NFC 39
AF_VSOCK 40
AF_KCM 41
AF_QIPCRTR 42