blob: dcbbb61ca2b96313ea0d5ad4a90d6ff84b007e3e [file] [log] [blame]
QFMT_VFS_OLD 1
QFMT_VFS_V0 2
QFMT_OCFS2 3
QFMT_VFS_V1 4