blob: 11d6bd3992ac06922d8899ef79cd1601a0279967 [file] [log] [blame]
MatrixXcf A = MatrixXcf::Random(4,4);
cout << "Here is a random 4x4 matrix, A:" << endl << A << endl << endl;
ComplexEigenSolver<MatrixXcf> ces;
ces.compute(A);
cout << "The eigenvalues of A are:" << endl << ces.eigenvalues() << endl;
cout << "The matrix of eigenvectors, V, is:" << endl << ces.eigenvectors() << endl << endl;
complex<float> lambda = ces.eigenvalues()[0];
cout << "Consider the first eigenvalue, lambda = " << lambda << endl;
VectorXcf v = ces.eigenvectors().col(0);
cout << "If v is the corresponding eigenvector, then lambda * v = " << endl << lambda * v << endl;
cout << "... and A * v = " << endl << A * v << endl << endl;
cout << "Finally, V * D * V^(-1) = " << endl
<< ces.eigenvectors() * ces.eigenvalues().asDiagonal() * ces.eigenvectors().inverse() << endl;