blob: 335f75893f2f9c57b2ec176eef01af73910da013 [file] [log] [blame]
.\" Copyright © 1996 Michael Shields <shields@crosslink.net>
.\" Copyright © 2008 Zack Weinberg <zackw@panix.com>
.\" This is free software; you may redistribute it and/or modify
.\" it under the terms of the GNU General Public License as published by
.\" the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
.\" (at your option) any later version.
.\"
.\" This is distributed in the hope that it will be useful,
.\" but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
.\" MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
.\" GNU General Public License for more details.
.\"
.\" You should have received a copy of the GNU General Public License
.\" along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
.\"*******************************************************************
.\"
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
.\"
.\"*******************************************************************
.TH deb\-shlibs 5 2008\-02\-17 Debianprojektet dpkg\-verktygen
.SH NAMN
deb\-shlibs \- Debians informationsfil för delade bibliotek
.
.SH BESKRIVNING
.PP
\fBshlibs\fP\-filer skapar en koppling mellan biblioteksnamn och versioner
(\fIsonamn\fP) till beroenden som är lämpliga för en paketstyrfil. Den har en
post per rad. Blanka rader är \fBinte\fP tillåtna. Rader som inleds med ett
\fB#\fP\-tecken anses vara kommentarer, och ignoreras. Alla andra rader måste
vara på formatet
.IP
[\fItyp\fP\fB:\fP] \fIbibliotek\fP \fIversion\fP \fIberoenden\fP
.PP
Fälten \fIbibliotek\fP och \fIversion\fP avdelas med blanktecken medan fältet
\fIberoenden\fP sträcker sig till slutet av raden. Fältet \fItyp\fP är frivilligt
och behövs vanligtvis inte.
.PP
Se Debians policymanual för ytterligare detaljer.
.
.SH EXEMPEL
.PP
\fBshlibs\fP\-filen för ett typiskt bibliotekspaket, som heter \fIlibcrunch1\fP och
som innehåller ett bibliotek vars sonamn är \fIlibcrunch.so.1\fP, kan se ut så
här:
.IP
libcrunch 1 libcrunch1 (>= 1.2\-1)
.PP
Fältet \fIberoenden\fP måste ange den senaste versionen av paketet som lade
till nya symboler i biblioteket: i exemplet ovan lades nya symboler till i
version 1.2 av \fIlibcrunch\fP. Det är inte den enda orsaken till att beroenden
kan behöva snävas in; återigen, se Debians policymanual för detaljer.
.
.SH "SE ÄVEN"
\fBdpkg\-shlibdeps\fP(1), \fBdeb\-symbols\fP(5).
.SH "ÖVERSÄTTNING"
Peter Krefting och Daniel Nylander.