blob: def83dba746534ebbe6c4c8bacd94c056c02482f [file] [log] [blame]
.\"*******************************************************************
.\"
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
.\"
.\"*******************************************************************
.TH deb\-split 5 2011\-07\-04 Debianprojektet Debian
.SH NAMN
deb\-split \- Debians flerdelade binära paketformat
.SH SYNOPS
\fIfilnamn\fP\fB.deb\fP
.SH BESKRIVNING
Det flerdelade \fB.deb\fP\-formatet används för att dela stora paket i mindre
delar för att förenkla transport över små medier.
.SH FORMAT
Filen är ett \fBar\fP\-arkiv med det magiska numret
\fB!<arch>\fP. Filnamnen kan innehålla ett avslutande snedstreck (sedan
dpkg 1.15.6).
.PP
Den första posten heter \fBdebian\-split\fP och innehåller en serie av rader,
avdelade med nyradstecken. För närvarande finns åtta rader:
.IP \(bu 4
Formatets versionsnummer, \fB2.1\fP då denna manualsida skrivs.
.IP \(bu
Paketets namn.
.IP \(bu
Paketets versionsnummer.
.IP \(bu
md5\-kontrollsumman för paketet.
.IP \(bu
Total storlek på paketet.
.IP \(bu
Maximal storlek på en del.
.IP \(bu
Nummer på aktuell del, följt av ett snedstreck och totalt antal delar (som i
\(oq1/10\(cq).
.IP \(bu
Paketets arkitektur (sedan dpkg 1.16.1).
.PP
Filer som läser flerdelade arkiv bör vara beredda på att ytterligare rader
är närvarande, och bör ignorera dessa om så är fallet.
.PP
Om versionsnumret har ändrats har en inkompatibel ändring införts, och
programmet skall avbrytas. Om så inte har gjorts, skall programmet kunna
fortsätta utan problem, såvida det inte stöter på en oväntad post i arkivet
(förutom i slutet), enligt vad beskrivs nedan.
.PP
Den andra och sista nödvändiga posten heter \fBdata.\fP\fIN\fP, där \fIN\fP anger
delnumret. Den innehåller rådata för delen.
.PP
Dessa poster måste ligga i exakt denna ordning. Nuvarande implementationer
bör ignorera eventuella ytterligare poster efter \fBdata.\fP\fIN\fP. Ytterligare
poster kan komma att definieras i framtiden, och kommer (om möjligt)
placeras efter dessa två.
.SH "SE ÄVEN"
\fBdeb\fP(5), \fBdpkg\-split\fP(1).
.SH "ÖVERSÄTTNING"
Peter Krefting och Daniel Nylander.