blob: aa7a7d49670c9676cea48eb3523cf4c2c81afae3 [file] [log] [blame]
.\" Copyright © 1996 Michael Shields <shields@crosslink.net>
.\" This is free software; you may redistribute it and/or modify
.\" it under the terms of the GNU General Public License as published by
.\" the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
.\" (at your option) any later version.
.\"
.\" This is distributed in the hope that it will be useful,
.\" but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
.\" MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
.\" GNU General Public License for more details.
.\"
.\" You should have received a copy of the GNU General Public License
.\" along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
.\"*******************************************************************
.\"
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
.\"
.\"*******************************************************************
.TH dpkg\-scanpackages 1 2011\-08\-14 Debianprojektet dpkg\-verktygen
.SH NAMN
dpkg\-scanpackages \- skapar indexfilerna Packages
.
.SH SYNOPS
\fBdpkg\-scanpackages\fP [\fIflagga\fP...] \fIbinärkatalog\fP [\fIöverstyrningsfil\fP
[\fIsökvägsprefix\fP]] \fB>\fP \fIPackages\fP
.
.SH BESKRIVNING
\fBdpkg\-scanpackages\fP går genom ett träd av Debianbinärpaket och skapar en
Packages\-fil, som \fBapt\fP(8), \fBdselect\fP(8) osv. använder för att berätta för
användaren vilka paket som kan installeras. Dessa Packages\-filer är desamma
som de som finns på Debianarkivspeglar och cd\-rom:ar. Du kan använda
\fBdpkg\-scanpackages\fP själv för att skapa en katalog med lokala paket att
installera på en klase maskiner.
.PP
\fBObservera:\fP Om du vill läsa den skapade Packages\-filen med \fBapt\fP måste du
antagligen komprimera filen med \fBbzip2\fP(1) (vilket skapar filen
Packages.bz2) eller \fBgzip\fP(1) (vilket skapar filen Packages.gz). apt
ignorerar okomprimerade Packages\-filer, förutom vid lokal åtkomst
(dvs. \fBfile://\fP\-källor).
.PP
\fIbinärkatalog\fP är namnet på trädet med binärpaketen som skall hanteras
(till exempel \fBcontrib/binary\-i386\fP). Det är bäst att skapa den relativt
till roten på Debianarkivet eftersom all filnamnsfält i den skapade
Packages\-filen kommer inledas med strängen.
.PP
\fIöverstyrningsfil\fP är namnet på en fil som skall läsas in och som
innehåller information om hur paketet passar in i distributionen (kan vara
en komprimerad fil); se \fBdeb\-override\fP(5).
.PP
\fIsökvägsprefix\fP är en frivillig sträng som läggs till i början i
filnamnsfältet.
.PP
Om mer än en version av ett paket upptäcks kommer endast den senaste att tas
med i utdata. Om de har samma version och bara skiljer i arkitektur kommer
bara den första som hittas att användas.
.
.SH FLAGGOR
.TP
\fB\-t\fP, \fB\-\-test\fP \fItyp\fP
Sök efter *.\fItyp\fP\-paket, i stället för *.deb.
.TP
\fB\-u\fP, \fB\-\-udeb\fP
\fBFöråldrat\fP alias till \fB\-tudeb\fP.
.TP
\fB\-e\fP, \fB\-\-extra\-override\fP \fIfil\fP
Läs \fIfil\fP för att hitta ytterligare överstyrningar (filen kan vara
komprimerad). Se \fBdeb\-extra\-override\fP(5) för mer information om dess
format.
.TP
\fB\-a\fP, \fB\-\-arch\fP \fIarkitektur\fP
Använd ett mönster som består av \fI*_all.deb\fP och \fI*_arkitektur.deb\fP
istället för att söka efter alla deb\-arkiv.
.TP
\fB\-m\fP, \fB\-\-multiversion\fP
Ta med alla paket som hittas i utdata.
.TP
\fB\-M\fP, \fB\-\-medium\fP \fIidsträng\fP
Lägg till ett X\-Medium\-fält som innehåller värdet \fIidsträng\fP. Fältet är
nödvändigt om du vill generera \fBPackages.cd\fP\-filer som kan användas med
dselect:s multicd\-åtkomstmetod.
.TP
\fB\-h\fP, \fB\-\-help\fP
Visar hjälpskärm och avslutar.
.TP
\fB\-\-version\fP
Visar version och avslutar.
.
.SH DIAGNOSTIK
\fBdpkg\-scanpackages\fP skriver ut de vanliga självförklarande felen. Det
varnar även om paket ligger i fel katalog har dubbletter, har ett
Filename\-fält i sin control\-fil, saknas från överstyrningsfilen, eller har
substitueringar utan effekt skrivna av paketansvariga.
.
.SH "SE ÄVEN"
\fBdpkg\fP(1), \fBdselect\fP(1), \fBdeb\-override\fP(5), \fBdeb\-extra\-override\fP(5),
\fBdpkg\-scansources\fP(1).
.SH "ÖVERSÄTTNING"
Peter Krefting och Daniel Nylander.