blob: 987c3edc4aa6da55ca5614cd86946fa37f6155ee [file] [log] [blame]
.\"*******************************************************************
.\"
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
.\"
.\"*******************************************************************
.TH dpkg\-trigger 1 2011\-08\-14 Debianprojektet Dpkg\-sviten
.SH NAMN
dpkg\-trigger \- ett verktyg för paketutlösare
.
.SH SYNOPS
\fBdpkg\-trigger\fP [\fIflaggor\fP...] \fIutlösarnamn\fP
.br
\fBdpkg\-trigger\fP [\fIflaggor\fP...] \fIkommando\fP
.
.SH BESKRIVNING
\fBdpkg\-trigger\fP är ett verktyg för att explicit aktivera utlösare och för
att testa om de stöds av den körande \fBdpkg\fP.
.PP
Det kan användas av utvecklarskript i komplexa och villkorliga situationer
där filutlösare, eller det deklarativa \fBactivate\fP\-direktivet i
utlösarstyrfilen inte kan uttrycka det som behövs. Det kan även användas för
test och av systemadministratörer (men observera att utlösarna inte kommer
att faktiskt köras av \fBdpkg\-trigger\fP).
.PP
Okända utlösarnamnsyntaxer är ett fel för \fBdpkg\-trigger\fP.
.
.SH KOMMANDON
.TP
\fB\-\-check\-supported\fP
Se om den \fBdpkg\fP som körs stöder utlösare (anropas vanligtvis från ett
postinst\-skript). Avslutar med \fB0\fP om en \fBdpkg\fP med utlösarstöd har kört,
eller \fB1\fP med ett felmeddelande på standard fel om inte. Det är dock
normalt sett bättre att bara aktivera den önskade utlösaren med
\fBdpkg\-trigger\fP.
.TP
\fB\-h\fP, \fB\-\-help\fP
Visar hjälpskärm och avslutar.
.TP
\fB\-\-version\fP
Visar version och avslutar.
.
.SH FLAGGOR
.TP
\fB\-\-admindir=\fP\fIkat\fP
Ändra platsen för \fBdpkg\fP\-databasen. Förval är \fI/var/lib/dpkg\fP.
.TP
\fB\-\-by\-package=\fP\fIpaket\fP
Överstyr den som väntar på en utlösare (sätts vanligen av \fBdpkg\fP genom
miljövariabeln \fBDPKG_MAINTSCRIPT_PACKAGE\fP i utvecklarskript, för att namnge
det paket som skriptet tillhör, och detta används som standard).
.TP
\fB\-\-no\-await\fP
Denna flagga gör så att det anropade paketet T (om det finns) inte behöver
vänta på hantering av utlösaren; det/de intresserade paketet/paketen I
kommer inte läggas till T:s väntelista för hantering av utlösare och T:s
status ändras inte. T kan anses vara installerat även om I kanske ännu inte
har hanterat utlösaren.
.TP
\fB\-\-no\-act\fP
Bara testa, ändra inte på någonting.
.
.SH MILJÖVARIABLER
.TP
\fBDPKG_ADMINDIR\fP
Om satt, och flaggan \fB\-\-admindir\fP inte har angivits, används värdet som
datakatalog för dpkg.
.
.SH "SE ÄVEN"
\fBdpkg\fP(1), \fBdeb\-triggers\fP(5), \fB/usr/share/doc/dpkg\-dev/triggers.txt.gz\fP.
.SH "ÖVERSÄTTNING"
Peter Krefting och Daniel Nylander.