blob: 21dd1ed8b2643d5c03c751ad031344bc735e12a9 [file] [log] [blame]
.\"*******************************************************************
.\"
.\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
.\"
.\"*******************************************************************
.TH dpkg\-vendor 1 2011\-07\-04 Debianprojektet Dpkg\-sviten
.SH NAMN
dpkg\-vendor \- frågar efter information om distributionsåterförsäljare
.
.SH SYNOPS
\fBdpkg\-vendor\fP [\fIflaggor\fP...] \fIåtgärd\fP
.
.SH BESKRIVNING
\fBdpkg\-vendor\fP är ett verktyg för att fråga efter återförsäljare som finns i
\fI/etc/dpkg/origins\fP. \fB/etc/dpkg/origins/default\fP innehåller information om
den aktuella återförsäljaren.
.
.SH KOMMANDON
.TP
\fB\-\-is\fP\fI återförsäljare\fP
Avslutar med \fB0\fP om den aktuella återförsäljaren är \fIåterförsäljare\fP. I
annat fall avslutas programmet med icke\-noll.
.TP
\fB\-\-derives\-from\fP\fI återförsäljare\fP
Avslutar med \fB0\fP om den aktuella återförsäljardistributionen är härledd
från \fIåterförsäljare\fP. I annat fall avslutas programmet med
icke\-noll. Använder fältet "Parent" för att bläddra genom alla föräldrar
till den aktuella återförsäljaren.
.TP
\fB\-\-query\fP \fIfält\fP
Skriver värdet för det återförsäljarspecifika fältet \fIfält\fP för den
aktuella återförsäljaren på standard ut.
.TP
\fB\-\-help\fP
Visar hjälpskärm och avslutar.
.TP
\fB\-\-version\fP
Visar version och avslutar.
.
.SH FLAGGOR
.TP
\fB\-\-vendor\fP\fI återförsäljare\fP
Anta att den aktuella återförsäljaren är \fIåterförsäljare\fP istället för att
upptäcka det via miljövariabeln \fBDEB_VENDOR\fP eller
\fB/etc/dpkg/origins/default\fP.
.
.SH MILJÖVARIABLER
.TP
\fBDEB_VENDOR\fP
Inställningen anger den aktuella återförsäljaren. Om den inte är satt kommer
återförsäljaren att identifieras genom att läsa
\fB/etc/dpkg/origins/default\fP.
.
.SH FÖRFATTARE
Upphovsrättsskyddat © 2009 Raphaël Hertzog
.sp
Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
senare för kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.
.SH "ÖVERSÄTTNING"
Peter Krefting och Daniel Nylander.