blob: b92ef104774b8afdd4a697b424eac80aee0ad500 [file] [log] [blame]
# Catalan translation of Dpkg.
# Copyright © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 Software in the Public Interest, Inc.
# Antoni Bella <bella5@teleline.es>, 2001, 2002.
# Jordi Mallach <jordi@debian.org>, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010.
# Jordà Polo <jorda@ettin.org>, 2006.
# Guillem Jover <guillem@debian.org>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: dpkg 1.15.8.6\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-dpkg@lists.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-10-14 07:11+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-10-24 14:39+0200\n"
"Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@debian.org>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n!=1;\n"
#: lib/dpkg/ar.c:66
#, c-format
msgid "invalid character '%c' in archive '%.250s' member '%.16s' size"
msgstr ""
#: lib/dpkg/ar.c:81 lib/dpkg/ar.c:97 lib/dpkg/ar.c:108 lib/dpkg/ar.c:112
#: lib/dpkg/ar.c:134 utils/update-alternatives.c:1154
#, c-format
msgid "unable to write file '%s'"
msgstr "no es pot escriure el fitxer «%.250s»"
#: lib/dpkg/ar.c:94
#, c-format
msgid "generated corrupt ar header for '%s'"
msgstr "s'ha generat una capçalera ar corrompuda per a «%s»"
#: lib/dpkg/ar.c:123
#, c-format
msgid "failed to fstat ar member file (%s)"
msgstr "no s'ha pogut fer «fstat» del fitxer membre d'ar (%s)"
#: lib/dpkg/ar.c:130
#, fuzzy, c-format
#| msgid "failed to fstat ar member file (%s)"
msgid "ar member file (%s)"
msgstr "no s'ha pogut fer «fstat» del fitxer membre d'ar (%s)"
# Açò que he escrit té sentit? jm
#: lib/dpkg/buffer.c:196
#, c-format
msgid "failed to read on buffer copy for %s"
msgstr "no s'ha pogut llegir de la còpia del búfer per a %s"
#: lib/dpkg/buffer.c:212
#, c-format
msgid "failed in write on buffer copy for %s"
msgstr "no s'ha pogut escriure a la còpia del búfer per a %s"
#: lib/dpkg/buffer.c:220
#, c-format
msgid "short read on buffer copy for %s"
msgstr "llegida curta de la còpia del búfer per a %s"
#: lib/dpkg/buffer.c:288
#, fuzzy, c-format
#| msgid "failed to exec tar"
msgid "failed to seek %s"
msgstr "no s'ha pogut executar tar"
#: lib/dpkg/command.c:178 lib/dpkg/command.c:204 src/help.c:621
#: src/processarc.c:98 src/processarc.c:138 src/processarc.c:432
#: src/processarc.c:839 dpkg-deb/build.c:459 dpkg-deb/build.c:538
#: dpkg-deb/build.c:561 dpkg-deb/extract.c:317 dpkg-deb/info.c:65
#: dpkg-split/split.c:69 utils/update-alternatives.c:457
#, c-format
msgid "unable to execute %s (%s)"
msgstr "no es pot executar %s (%s)"
#: lib/dpkg/compress.c:83
#, c-format
msgid "%s: decompression"
msgstr "%s: descompressió"
#: lib/dpkg/compress.c:89
#, c-format
msgid "%s: compression"
msgstr "%s: compressió"
#: lib/dpkg/compress.c:112
#, c-format
msgid "%s: error binding input to gzip stream"
msgstr "%s: s'ha produït un error al vincular l'entrada al flux gzip"
#: lib/dpkg/compress.c:124
#, c-format
msgid "%s: internal gzip read error: '%s'"
msgstr "%s: s'ha produït un error de lectura intern de gzip: «%s»"
#: lib/dpkg/compress.c:132 lib/dpkg/compress.c:136
#, c-format
msgid "%s: internal gzip write error"
msgstr "%s: s'ha produït un error d'escriptura intern de gzip"
#: lib/dpkg/compress.c:150
#, c-format
msgid "%s: error binding output to gzip stream"
msgstr "%s: s'ha produït un error al vincluar la sortida al flux gzip"
#: lib/dpkg/compress.c:157
#, c-format
msgid "%s: internal gzip read error"
msgstr "%s: s'ha produït un error de lectura intern de gzip"
#: lib/dpkg/compress.c:167
#, c-format
msgid "%s: internal gzip write error: '%s'"
msgstr "%s: s'ha produït un error d'escriptura intern de gzip: «%s»"
#: lib/dpkg/compress.c:180
#, c-format
msgid "%s: internal gzip write error: %s"
msgstr "%s: s'ha produït un error d'escriptura intern de gzip: «%s»"
#: lib/dpkg/compress.c:220
#, c-format
msgid "%s: error binding input to bzip2 stream"
msgstr "%s: s'ha produït un error al vincular l'entrada al flux bzip2"
#: lib/dpkg/compress.c:232
#, c-format
msgid "%s: internal bzip2 read error: '%s'"
msgstr "%s: s'ha produït un error de lectura intern de bzip2: «%s»"
#: lib/dpkg/compress.c:240 lib/dpkg/compress.c:244 lib/dpkg/compress.c:294
#, c-format
msgid "%s: internal bzip2 write error"
msgstr "%s: s'ha produït un error d'escriptura intern de bzip2"
#: lib/dpkg/compress.c:258
#, c-format
msgid "%s: error binding output to bzip2 stream"
msgstr "%s: s'ha produït un error al vincluar la sortida al flux bzip2"
#: lib/dpkg/compress.c:265
#, c-format
msgid "%s: internal bzip2 read error"
msgstr "%s: s'ha produït un error de lectura intern de bzip2"
#: lib/dpkg/compress.c:275 lib/dpkg/compress.c:286
#, c-format
msgid "%s: internal bzip2 write error: '%s'"
msgstr "%s: s'ha produït un error d'escrptura intern de bzip2: «%s»"
#: lib/dpkg/compress.c:282
msgid "unexpected bzip2 error"
msgstr "error inesperat de bzip2"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:68
#, c-format
msgid ""
"updates directory contains file `%.250s' whose name is too long (length=%d, "
"max=%d)"
msgstr ""
"el directori d'actualitzacions conté el fitxer «%.250s», amb un nom massa "
"gran (longitud=%d, màx=%d)"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:72
#, c-format
msgid ""
"updates directory contains files with different length names (both %d and %d)"
msgstr ""
"el directori d'actualitzacions conté fitxers amb noms de diferents longituds "
"(%d i %d)"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:86
#, c-format
msgid "cannot scan updates directory `%.255s'"
msgstr "no es pot analitzar el directori d'actualitzacions «%.255s»"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:102
#, c-format
msgid "failed to remove incorporated update file %.255s"
msgstr "no s'ha pogut eliminar el fitxer d'actualització incorporat %.255s"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:121 dpkg-deb/build.c:447
#, c-format
msgid "unable to create `%.255s'"
msgstr "no es pot crear «%.255s»"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:125
#, c-format
msgid "unable to fill %.250s with padding"
msgstr "no es pot emplenar %.250s"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:127
#, c-format
msgid "unable to flush %.250s after padding"
msgstr "no es pot fer «flush» en %.250s després del farciment"
# FIXME original
#: lib/dpkg/dbmodify.c:129
#, c-format
msgid "unable to seek to start of %.250s after padding"
msgstr "no es pot tornar al principi de %.250s després del farciment"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:195
#, c-format
msgid "unable to open lock file %s for testing"
msgstr "no es pot obrir el fitxer de blocatge %s per comprovar"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:221
msgid "unable to open/create status database lockfile"
msgstr ""
"no es pot obrir/crear el fitxer de blocatge de la base de dades d'estat"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:231
msgid "you do not have permission to lock the dpkg status database"
msgstr "no teniu permís per a blocar la base de dades d'estat del dpkg"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:233
#, fuzzy
#| msgid "unable to lock dpkg status database"
msgid "dpkg status database"
msgstr "no es pot blocar la base de dades d'estat del dpkg"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:257
msgid "requested operation requires superuser privilege"
msgstr "la operació soŀlicitada requereix privilegis de superusuari"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:262
msgid "unable to access dpkg status area"
msgstr "no es pot accedir a l'àrea d'estat del dpkg"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:264
msgid "operation requires read/write access to dpkg status area"
msgstr ""
"l'operació requereix accés de lectura i escriptura a l'àrea d'estat del dpkg"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:309
#, c-format
msgid "failed to remove my own update file %.255s"
msgstr "no s'ha pogut esborrar el nostre propi fitxer d'actualització %.255s"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:347
#, c-format
msgid "unable to write updated status of `%.250s'"
msgstr "no es pot escriure l'estat d'actualització de «%.250s»"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:349
#, c-format
msgid "unable to flush updated status of `%.250s'"
msgstr "no es pot fer «flush» amb l'estat d'actualització de «%.250s»"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:351
#, c-format
msgid "unable to truncate for updated status of `%.250s'"
msgstr "no es pot truncar l'estat actualitzat de «%.250s»"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:353
#, c-format
msgid "unable to fsync updated status of `%.250s'"
msgstr "no es pot fer «fsync» sobre l'estat d'actualització de «%.250s»"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:355
#, c-format
msgid "unable to close updated status of `%.250s'"
msgstr "no es pot tancar l'estat d'actualització de «%.250s»"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:358
#, c-format
msgid "unable to install updated status of `%.250s'"
msgstr "no es pot instaŀlar l'estat actualització de «%.250s»"
#: lib/dpkg/dir.c:50
#, fuzzy, c-format
#| msgid "unable to read filedescriptor flags for %.250s"
msgid "unable to get file descriptor for directory '%s'"
msgstr ""
"no es poden llegir las propietats del descriptor de fitxers per a %.250s"
# No es pot sincronitzar, o no es pot fer «sync»? jm
#: lib/dpkg/dir.c:54
#, fuzzy, c-format
#| msgid "unable to sync file '%s'"
msgid "unable to sync directory '%s'"
msgstr "no es pot fer «sync» sobre el fitxer «%s»"
#: lib/dpkg/dir.c:69 lib/dpkg/dir.c:131
#, fuzzy, c-format
#| msgid "unable to open file '%s'"
msgid "unable to open directory '%s'"
msgstr "no es pot obrir el fitxer «%s»"
#: lib/dpkg/dir.c:109 src/divertcmd.c:218 dpkg-split/split.c:202
#: utils/update-alternatives.c:1293
#, c-format
msgid "unable to open file '%s'"
msgstr "no es pot obrir el fitxer «%s»"
# No es pot sincronitzar, o no es pot fer «sync»? jm
#: lib/dpkg/dir.c:111 src/divertcmd.c:232 src/divertcmd.c:377
#: src/statcmd.c:217 dpkg-deb/build.c:598 dpkg-split/join.c:65
#: dpkg-split/queue.c:187 utils/update-alternatives.c:1406
#, c-format
msgid "unable to sync file '%s'"
msgstr "no es pot fer «sync» sobre el fitxer «%s»"
#: lib/dpkg/dir.c:113 src/divertcmd.c:234 src/divertcmd.c:379
#: dpkg-deb/build.c:600 dpkg-split/join.c:67 dpkg-split/queue.c:189
#: utils/update-alternatives.c:1314 utils/update-alternatives.c:1408
#, c-format
msgid "unable to close file '%s'"
msgstr "no es pot tancar el fitxer «%s»"
#: lib/dpkg/dump.c:396
#, c-format
msgid "failed to write details of `%.50s' to `%.250s'"
msgstr "no s'han pogut escriure els detalls de «%.50s» a «%.250s»"
#: lib/dpkg/dump.c:423
#, c-format
msgid "failed to open '%s' for writing %s database"
msgstr "no s'ha pogut obrir «%s» per a escriure %s a la base de dades"
#: lib/dpkg/dump.c:426
#, c-format
msgid "unable to set buffering on %s database file"
msgstr ""
"no es pot establir emmagatzemament intermedi al fitxer de la base de dades %s"
#: lib/dpkg/dump.c:438
#, c-format
msgid "failed to write %s database record about '%.50s' to '%.250s'"
msgstr ""
"no s'ha pogut escriure el registre de la base de dades %s sobre «%.50s» a "
"«%.250s»"
#: lib/dpkg/dump.c:446
#, c-format
msgid "failed to flush %s database to '%.250s'"
msgstr "no s'ha pogut fer «flush» de la base de dades %s en «%.250s»"
#: lib/dpkg/dump.c:448
#, c-format
msgid "failed to fsync %s database to '%.250s'"
msgstr "no s'ha pogut fer «fsync» sobre la base de dades %s a «%.250s»"
#: lib/dpkg/dump.c:451
#, c-format
msgid "failed to close '%.250s' after writing %s database"
msgstr "no s'ha pogut tancar «%.250s» després d'escriure la base de dades %s"
#: lib/dpkg/dump.c:455
#, c-format
msgid "failed to link '%.250s' to '%.250s' for backup of %s database"
msgstr ""
"no s'ha pogut enllaçar «%.250s» amb «%.250s» com a còpia de seguretat de la "
"base de dades %s"
#: lib/dpkg/dump.c:458
#, c-format
msgid "failed to install '%.250s' as '%.250s' containing %s database"
msgstr ""
"no s'ha pogut instaŀlar «%.250s» com a «%.250s» amb la base de dades %s"
#: lib/dpkg/ehandle.c:94
#, c-format
msgid ""
"%s: unrecoverable fatal error, aborting:\n"
" %s\n"
msgstr ""
"%s: s'ha produït un error greu irrecuperable, s'esta abortant:\n"
" %s\n"
#: lib/dpkg/ehandle.c:100
#, fuzzy, c-format
#| msgid ""
#| "%s: unrecoverable fatal error, aborting:\n"
#| " %s\n"
msgid ""
"%s: outside error context, aborting:\n"
" %s\n"
msgstr ""
"%s: s'ha produït un error greu irrecuperable, s'esta abortant:\n"
" %s\n"
#: lib/dpkg/ehandle.c:120
#, fuzzy
#| msgid "out of memory for new cleanup entry"
msgid "out of memory for new error context"
msgstr "memòria exhaurida per a una entrada nova de neteja"
#: lib/dpkg/ehandle.c:183
#, c-format
msgid ""
"%s: error while cleaning up:\n"
" %s\n"
msgstr ""
"%s: s'ha produït un error en netejar:\n"
" %s\n"
#: lib/dpkg/ehandle.c:201
#, fuzzy, c-format
#| msgid "dpkg: too many nested errors during error recovery !!\n"
msgid "%s: too many nested errors during error recovery!!\n"
msgstr "dpkg: s'han produït massa errors niuats durant la recuperació!\n"
#: lib/dpkg/ehandle.c:268 lib/dpkg/ehandle.c:307
msgid "out of memory for new cleanup entry"
msgstr "memòria exhaurida per a una entrada nova de neteja"
#: lib/dpkg/ehandle.c:291
msgid "out of memory for new cleanup entry with many arguments"
msgstr "memòria exhaurida per a una entrada nova de neteja amb massa arguments"
#: lib/dpkg/ehandle.c:352
#, fuzzy, c-format
#| msgid "%s: error closing %s: %s"
msgid "%s: error: %s\n"
msgstr "%s: s'ha produït un error en tancar %s: %s"
#: lib/dpkg/ehandle.c:393
#, c-format
msgid "%s: warning: %s\n"
msgstr "%s: avís: %s\n"
#: lib/dpkg/ehandle.c:416
#, c-format
msgid "%s:%s:%d: internal error: %s\n"
msgstr "%s:%s:%d: s'ha produït l'error intern «%s»\n"
#: lib/dpkg/fields.c:45
#, c-format
msgid "%s is missing"
msgstr "manca %s"
#: lib/dpkg/fields.c:49
#, fuzzy, c-format
#| msgid "`%.*s' is not allowed for %s"
msgid "'%.50s' is not allowed for %s"
msgstr "no s'admet «%.*s» per a %s"
#: lib/dpkg/fields.c:73
#, c-format
msgid "junk after %s"
msgstr "brossa després de %s"
#: lib/dpkg/fields.c:87
#, c-format
msgid "invalid package name (%.250s)"
msgstr "el nom del paquet és invàlid (%.250s)"
#: lib/dpkg/fields.c:102
#, c-format
msgid "empty file details field `%s'"
msgstr "camp de detalls «%s» del fitxer buit"
#: lib/dpkg/fields.c:105
#, c-format
msgid "file details field `%s' not allowed in status file"
msgstr "camp de detalls del fitxer «%s» no permés al fitxer d'estat"
#: lib/dpkg/fields.c:118
#, c-format
msgid "too many values in file details field `%s' (compared to others)"
msgstr ""
"massa valors en el camp de detalls del fitxer «%s» (comparat amb d'altres)"
#: lib/dpkg/fields.c:132
#, c-format
msgid "too few values in file details field `%s' (compared to others)"
msgstr ""
"nom de valors insuficient en el camp dels detalls de fitxer «%s» (comparat "
"amb d'altres)"
#: lib/dpkg/fields.c:154
msgid "yes/no in boolean field"
msgstr "sí/no en un camp booleà"
#: lib/dpkg/fields.c:174
msgid "word in `priority' field"
msgstr "paraula al camp «priority»"
#: lib/dpkg/fields.c:186
msgid "value for `status' field not allowed in this context"
msgstr "el valor pel camp «status» no està permés en aquest context"
#: lib/dpkg/fields.c:191
msgid "first (want) word in `status' field"
msgstr "primera paraula (de requeriment) al camp «status»"
#: lib/dpkg/fields.c:194
msgid "second (error) word in `status' field"
msgstr "segona paraula (d'error) al camp «status»"
#: lib/dpkg/fields.c:197
msgid "third (status) word in `status' field"
msgstr "tercera paraula (d'estat) al camp «status»"
#: lib/dpkg/fields.c:207
#, c-format
msgid "error in Version string '%.250s'"
msgstr "error en la cadena Version «%.250s»"
#: lib/dpkg/fields.c:218
msgid "obsolete `Revision' or `Package-Revision' field used"
msgstr "S'ha utilitzat un camp «Revision» o «Package-Revision» obsolet"
#: lib/dpkg/fields.c:235
msgid "value for `config-version' field not allowed in this context"
msgstr "en aquest context no es permet un valor pel camp «config-version»"
#: lib/dpkg/fields.c:240
#, c-format
msgid "error in Config-Version string '%.250s'"
msgstr "error en la cadena Config-Version «%.250s»"
#: lib/dpkg/fields.c:266
#, c-format
msgid "value for `conffiles' has malformatted line `%.*s'"
msgstr "el valor de «conffiles» té una línia amb format erroni «%.*s»"
#: lib/dpkg/fields.c:287
#, c-format
msgid "value for `conffiles' has line starting with non-space `%c'"
msgstr ""
"el valor de «conffiles» conté una línia que comença amb un caràcter «%c» que "
"no és un espai"
#: lib/dpkg/fields.c:304
msgid "root or null directory is listed as a conffile"
msgstr "s'ha indicat com conffile el directori arrel o un directori nul"
#: lib/dpkg/fields.c:365
#, c-format
msgid ""
"`%s' field, missing package name, or garbage where package name expected"
msgstr ""
"En el camp «%s», manca un nom de paquet, o s'ha trobat brutícia on "
"s'esperava un nom de paquet"
#: lib/dpkg/fields.c:370
#, c-format
msgid "`%s' field, invalid package name `%.255s': %s"
msgstr "camp «%s», nom de paquet invàlid «%.255s»: %s"
#: lib/dpkg/fields.c:406
#, c-format
msgid ""
"`%s' field, reference to `%.255s':\n"
" bad version relationship %c%c"
msgstr ""
"el camp «%s», fa referència a «%.255s»:\n"
" la relació de versió %c%c és errònia"
#: lib/dpkg/fields.c:412
#, c-format
msgid ""
"`%s' field, reference to `%.255s':\n"
" `%c' is obsolete, use `%c=' or `%c%c' instead"
msgstr ""
"camp «%s», referència a «%.255s»:\n"
" «%c» està obsolet, useu «%c=» o «%c%c»"
#: lib/dpkg/fields.c:422
#, c-format
msgid ""
"`%s' field, reference to `%.255s':\n"
" implicit exact match on version number, suggest using `=' instead"
msgstr ""
"camp «%s», referència a «%.255s»:\n"
" coincidència implícita en el número exacte de versió, se suggereix emprar "
"«=»"
#: lib/dpkg/fields.c:430
msgid "Only exact versions may be used for Provides"
msgstr "Només podeu emprar versions exactes per a Provides"
#: lib/dpkg/fields.c:434
#, c-format
msgid ""
"`%s' field, reference to `%.255s':\n"
" version value starts with non-alphanumeric, suggest adding a space"
msgstr ""
"camp «%s», referència a «%.255s»:\n"
" el valor de versió comença amb un caràcter no alfanumèric, se suggereix "
"afegir un espai"
#: lib/dpkg/fields.c:451 lib/dpkg/fields.c:455
#, c-format
msgid "`%s' field, reference to `%.255s': version contains `%c'"
msgstr "camp «%s», referència a «%.255s»: la versió conté un «%c»"
#: lib/dpkg/fields.c:459
#, c-format
msgid "`%s' field, reference to `%.255s': version unterminated"
msgstr "camp «%s», referència a «%.255s»: versió no terminada"
#: lib/dpkg/fields.c:465
#, c-format
msgid "'%s' field, reference to '%.255s': error in version"
msgstr "camp «%s», referència a «%.255s»: error en la versió"
#: lib/dpkg/fields.c:475
#, c-format
msgid "`%s' field, syntax error after reference to package `%.255s'"
msgstr ""
"camp «%s», error de sintaxi després de la referència al paquet «%.255s»"
#: lib/dpkg/fields.c:482
#, c-format
msgid "alternatives (`|') not allowed in %s field"
msgstr "no s'admeten alternatives («|») en el camp %s"
#: lib/dpkg/fields.c:536
msgid "value for `triggers-pending' field not allowed in this context"
msgstr "en aquest context no es permet un valor pel camp «triggers-pending»"
#: lib/dpkg/fields.c:543
#, c-format
msgid "illegal pending trigger name `%.255s': %s"
msgstr "el nom de l'activador pendent «%.255s» és iŀlegal: %s"
#: lib/dpkg/fields.c:547
#, c-format
msgid "duplicate pending trigger `%.255s'"
msgstr "l'activador pendent «%.255s» és duplicat"
#: lib/dpkg/fields.c:561
msgid "value for `triggers-awaited' field not allowed in this context"
msgstr "el valor pel camp «triggers-awaited» no està permés en aquest context"
#: lib/dpkg/fields.c:568
#, c-format
msgid "illegal package name in awaited trigger `%.255s': %s"
msgstr "el nom del paquet al activador esperat «%.255s» és iŀlegal: %s"
#: lib/dpkg/fields.c:574
#, c-format
msgid "duplicate awaited trigger package `%.255s'"
msgstr "el paquet de l'activador esperat «%.255s» és duplicat"
#: lib/dpkg/file.c:51
#, c-format
msgid "unable to stat source file '%.250s'"
msgstr "no es pot fer «stat» sobre el fitxer font «%.250s»"
#: lib/dpkg/file.c:55
#, c-format
msgid "unable to change ownership of target file '%.250s'"
msgstr "no es pot canviar el propietari del fitxer destí «%.250s»"
#: lib/dpkg/file.c:59
#, c-format
msgid "unable to set mode of target file '%.250s'"
msgstr "no es pot establir el mode del fitxer destí «%.250s»"
#: lib/dpkg/file.c:85
#, fuzzy, c-format
#| msgid "unable to unlock %s: %s"
msgid "unable to unlock %s"
msgstr "no es pot desblocar %s: %s"
#: lib/dpkg/file.c:111
#, c-format
msgid "unable to check file '%s' lock status"
msgstr "no es pot comprovar l'estat de blocatge del fitxer «%s»"
#: lib/dpkg/file.c:146
#, fuzzy, c-format
#| msgid "status database area is locked by another process"
msgid "%s is locked by another process"
msgstr "l'àrea de la base de dades d'estat està blocada per un altre procés"
#: lib/dpkg/file.c:148
#, fuzzy, c-format
#| msgid "unable to unlock %s: %s"
msgid "unable to lock %s"
msgstr "no es pot desblocar %s: %s"
#: lib/dpkg/log.c:53
#, c-format
msgid "couldn't open log `%s': %s\n"
msgstr "no s'ha pogut obrir el registre «%s»: %s\n"
#: lib/dpkg/log.c:85
msgid "<package status and progress file descriptor>"
msgstr "<estat del paquet i descriptor de fitxer de progrés>"
#: lib/dpkg/log.c:114
#, c-format
msgid "unable to write to status fd %d"
msgstr "no es pot escriure al descriptor de fitxer d'estat %d"
#: lib/dpkg/mlib.c:44 utils/update-alternatives.c:262
#, fuzzy, c-format
#| msgid "realloc failed (%zu bytes)"
msgid "malloc failed (%zu bytes)"
msgstr "ha fallat el «realloc» (%zu octets)"
#: lib/dpkg/mlib.c:58
#, c-format
msgid "realloc failed (%zu bytes)"
msgstr "ha fallat el «realloc» (%zu octets)"
#: lib/dpkg/mlib.c:72 lib/dpkg/mlib.c:90 utils/update-alternatives.c:277
#: utils/update-alternatives.c:334 utils/update-alternatives.c:1107
msgid "failed to allocate memory"
msgstr "no s'ha pogut assignar memòria"
#: lib/dpkg/mlib.c:102
#, c-format
msgid "failed to dup for std%s"
msgstr "no s'ha pogut fer «dup» per a std%s"
#: lib/dpkg/mlib.c:103
#, c-format
msgid "failed to dup for fd %d"
msgstr "no s'ha pogut fer «dup» per al fd %d"
#: lib/dpkg/mlib.c:109
msgid "failed to create pipe"
msgstr "no s'ha pogut crear un conducte"
#: lib/dpkg/mlib.c:117
#, c-format
msgid "error writing to '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en escriure a «%s»"
#: lib/dpkg/mlib.c:124
#, c-format
msgid "unable to read filedescriptor flags for %.250s"
msgstr ""
"no es poden llegir las propietats del descriptor de fitxers per a %.250s"
#: lib/dpkg/mlib.c:126
#, c-format
msgid "unable to set close-on-exec flag for %.250s"
msgstr "no es pot establir l'atribut close-on-exec per a «%.250s»"
#: lib/dpkg/options.c:63
#, c-format
msgid "configuration error: %s:%d: %s"
msgstr "error de configuració: %s:%d: %s"
#: lib/dpkg/options.c:75
#, c-format
msgid "failed to open configuration file '%.255s' for reading: %s"
msgstr "no s'ha pogut obrir per lectura el fitxer de configuració «%.255s»: %s"
#: lib/dpkg/options.c:102
#, c-format
msgid "unbalanced quotes in '%s'"
msgstr "cometes desequilibrades a «%s»"
#: lib/dpkg/options.c:117
#, c-format
msgid "unknown option '%s'"
msgstr "l'opció «%s» és desconeguda"
#: lib/dpkg/options.c:121
#, c-format
msgid "'%s' needs a value"
msgstr "l'opció «%s» necessita un paràmetre"
#: lib/dpkg/options.c:127
#, c-format
msgid "'%s' does not take a value"
msgstr "l'opció «%s» no porta paràmetres"
#: lib/dpkg/options.c:133
#, c-format
msgid "read error in configuration file `%.255s'"
msgstr "error de lectura al fitxer de configuració «%.250s»"
#: lib/dpkg/options.c:134
#, c-format
msgid "error closing configuration file `%.255s'"
msgstr "s'ha produït un error en tancar el fitxer de configuració «%.250s»"
#: lib/dpkg/options.c:170
#, c-format
msgid "error opening configuration directory '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en obrir el directori de configuració «%.250s»"
#: lib/dpkg/options.c:228
#, c-format
msgid "unknown option --%s"
msgstr "l'opció --%s és desconeguda"
#: lib/dpkg/options.c:232
#, c-format
msgid "--%s option takes a value"
msgstr "l'opció --%s té un paràmetre"
#: lib/dpkg/options.c:237
#, c-format
msgid "--%s option does not take a value"
msgstr "l'opció --%s no porta paràmetres"
#: lib/dpkg/options.c:245
#, c-format
msgid "unknown option -%c"
msgstr "l'opció -%c és desconeguda"
#: lib/dpkg/options.c:250
#, c-format
msgid "-%c option takes a value"
msgstr "l'opció -%c té un paràmetre"
#: lib/dpkg/options.c:258
#, c-format
msgid "-%c option does not take a value"
msgstr "l'opció -%c no porta paràmetres"
#: lib/dpkg/options.c:271
#, c-format
msgid "obsolete option '--%s'\n"
msgstr "l'opció «--%s» és obsoleta\n"
#: lib/dpkg/options.c:287
#, c-format
msgid "conflicting actions -%c (--%s) and -%c (--%s)"
msgstr "accions en conflicte -%c (--%s) i -%c (--%s)"
#: lib/dpkg/parse.c:134
#, c-format
msgid "duplicate value for `%s' field"
msgstr "valor duplicat en el camp «%s»"
#: lib/dpkg/parse.c:146
#, c-format
msgid "user-defined field name `%.*s' too short"
msgstr "el nom de camp definit per l'usuari «%.*s» és massa curt"
#: lib/dpkg/parse.c:152
#, c-format
msgid "duplicate value for user-defined field `%.*s'"
msgstr "valor duplicat pel camp definit per l'usuari «%.*s»"
#: lib/dpkg/parse.c:207
msgid "Configured-Version for package with inappropriate Status"
msgstr "camp «Configured-Version» per a un paquet amb Status no apropiat"
#: lib/dpkg/parse.c:218
#, c-format
msgid "package has status %s but triggers are awaited"
msgstr "el paquet té l'estat %s però s'esperen activadors"
#: lib/dpkg/parse.c:222
msgid "package has status triggers-awaited but no triggers awaited"
msgstr "el paquet té l'estat triggers-awaited però no s'espera cap activador"
#: lib/dpkg/parse.c:228
#, c-format
msgid "package has status %s but triggers are pending"
msgstr "el paquet té estat %s però els activadors són pendents"
#: lib/dpkg/parse.c:232
msgid "package has status triggers-pending but no triggers pending"
msgstr ""
"el paquet té l'estat triggers-pending però no hi ha cap activador pendent"
#: lib/dpkg/parse.c:242
msgid "Package which in state not-installed has conffiles, forgetting them"
msgstr "Paquet que no estant instaŀlat té conffiles, ens n'oblidem"
#: lib/dpkg/parse.c:335
#, c-format
msgid "failed to open package info file `%.255s' for reading"
msgstr ""
"s'ha produït un error en obrir per a lectura el fitxer d'informació del "
"paquet «%.255s»"
#: lib/dpkg/parse.c:341
#, c-format
msgid "can't stat package info file `%.255s'"
msgstr "no es pot executar «stat» sobre el fitxer «%.255s»"
#: lib/dpkg/parse.c:347
#, c-format
msgid "can't mmap package info file `%.255s'"
msgstr "no es pot executar «mmap» sobre el fitxer «%.255s»"
#: lib/dpkg/parse.c:352
#, fuzzy, c-format
#| msgid "can't stat package info file `%.255s'"
msgid "reading package info file '%.255s'"
msgstr "no es pot executar «stat» sobre el fitxer «%.255s»"
#: lib/dpkg/parse.c:363
#, c-format
msgid "failed to close after read: `%.255s'"
msgstr "s'ha produït un error en tancar després de la lectura: «%.255s»"
#: lib/dpkg/parse.c:404
#, c-format
msgid "EOF after field name `%.*s'"
msgstr "EOF després del nom del camp «%.*s»"
#: lib/dpkg/parse.c:407
#, c-format
msgid "newline in field name `%.*s'"
msgstr "línia nova dins del nom del camp «%.*s»"
#: lib/dpkg/parse.c:410
#, c-format
msgid "MSDOS EOF (^Z) in field name `%.*s'"
msgstr "EOF d'MSDOS (^Z) dins del nom del camp «%.*s»"
#: lib/dpkg/parse.c:414
#, c-format
msgid "field name `%.*s' must be followed by colon"
msgstr "el nom del camp «%.*s» ha d'estar seguit per dos punts"
#: lib/dpkg/parse.c:425
#, c-format
msgid "EOF before value of field `%.*s' (missing final newline)"
msgstr "EOF abans del valor del camp «%.*s» (manca una línia nova al final)"
#: lib/dpkg/parse.c:429
#, c-format
msgid "MSDOS EOF char in value of field `%.*s' (missing newline?)"
msgstr ""
"caràcter EOF d'MSDOS dins del valor del camp «%.*s» (manca una línia nova?)"
#: lib/dpkg/parse.c:440
#, fuzzy, c-format
#| msgid "newline in field name `%.*s'"
msgid "blank line in value of field '%.*s'"
msgstr "línia nova dins del nom del camp «%.*s»"
#: lib/dpkg/parse.c:461
#, c-format
msgid "EOF during value of field `%.*s' (missing final newline)"
msgstr "EOF durant el valor del camp «%.*s» (manca una línia nova al final)"
#: lib/dpkg/parse.c:546
msgid "several package info entries found, only one allowed"
msgstr ""
"s'han trobat diverses entrades d'informació de paquets, només se'n permet una"
#: lib/dpkg/parse.c:572
#, c-format
msgid "no package information in `%.255s'"
msgstr "no hi ha informació de paquets en «%.255s»"
#: lib/dpkg/parsehelp.c:45
#, fuzzy, c-format
#| msgid ""
#| "%s, in file '%.255s' near line %d package '%.255s':\n"
#| " "
msgid ""
"parsing file '%.255s' near line %d package '%.255s':\n"
" %.255s"
msgstr ""
"%s, al fitxer «%.255s» prop de la línia %d paquet «%.255s»:\n"
" "
#: lib/dpkg/parsehelp.c:48
#, fuzzy, c-format
#| msgid ""
#| "%s, in file '%.255s' near line %d:\n"
#| " "
msgid ""
"parsing file '%.255s' near line %d:\n"
" %.255s"
msgstr ""
"%s, al fitxer «%.255s» prop de la línia %d:\n"
" "
#: lib/dpkg/parsehelp.c:125
msgid "may not be empty string"
msgstr "no pot ser una cadena buida"
#: lib/dpkg/parsehelp.c:127
#, fuzzy
#| msgid "must start with an alphanumeric"
msgid "must start with an alphanumeric character"
msgstr "ha de començar amb un caràcter alfanumèric"
#: lib/dpkg/parsehelp.c:136
#, c-format
msgid "character `%c' not allowed (only letters, digits and characters `%s')"
msgstr ""
"el caràcter «%c» no està permès (només s'admeten lletres, dígits i caràcters "
"«%s»"
#: lib/dpkg/parsehelp.c:178
#, fuzzy
#| msgid "<none>"
msgctxt "version"
msgid "<none>"
msgstr "<cap>"
#: lib/dpkg/parsehelp.c:209
msgid "version string is empty"
msgstr "la cadena de versió està buida"
#: lib/dpkg/parsehelp.c:224
msgid "version string has embedded spaces"
msgstr "la cadena de versió té espais"
#: lib/dpkg/parsehelp.c:230
msgid "epoch in version is not number"
msgstr "l'època en la versió no és un número"
#: lib/dpkg/parsehelp.c:232
msgid "nothing after colon in version number"
msgstr "no hi ha res darrere dels dos punts al número de versió"
#: lib/dpkg/parsehelp.c:247
msgid "version number does not start with digit"
msgstr ""
#: lib/dpkg/parsehelp.c:250
msgid "invalid character in version number"
msgstr "caràcter invàlid al número de versió"
#: lib/dpkg/parsehelp.c:254
msgid "invalid character in revision number"
msgstr "caràcter invàlid al número de revisió"
#: lib/dpkg/parsehelp.c:299 lib/dpkg/parsehelp.c:311
#, c-format
msgid "missing %s"
msgstr "manca %s"
#: lib/dpkg/parsehelp.c:301 lib/dpkg/parsehelp.c:314
#, c-format
msgid "empty value for %s"
msgstr "valor buit per a %s"
#: lib/dpkg/pkg-format.c:80
#, c-format
msgid "invalid character `%c' in field width\n"
msgstr "caràcter invàlid «%c» en l'amplada del camp\n"
#: lib/dpkg/pkg-format.c:172
#, c-format
msgid "Closing brace missing in format\n"
msgstr "Manca la clau de tancament al format\n"
#: lib/dpkg/pkg-show.c:40
msgid "(no description available)"
msgstr "(no hi ha cap descripció disponible)"
#: lib/dpkg/subproc.c:55
#, c-format
msgid "unable to ignore signal %s before running %.250s"
msgstr "no es pot descartar el senyal %s abans d'executar %.250s"
#: lib/dpkg/subproc.c:68
#, c-format
msgid "error un-catching signal %s: %s\n"
msgstr "s'ha produït un error en desassignar el senyal %s: %s\n"
#: lib/dpkg/subproc.c:78
#, c-format
msgid "%s (subprocess): %s\n"
msgstr "%s (subprocés): %s\n"
#: lib/dpkg/subproc.c:89 utils/update-alternatives.c:454
msgid "fork failed"
msgstr "ha fallat el «fork»"
#: lib/dpkg/subproc.c:119
#, c-format
msgid "subprocess %s returned error exit status %d"
msgstr "el subprocés %s retornà el codi d'eixida d'error %d"
#: lib/dpkg/subproc.c:128
#, fuzzy, c-format
#| msgid "wait for subprocess %s failed"
msgid "subprocess %s was interrupted"
msgstr "el «wait» per al subprocés %s ha fallat"
#: lib/dpkg/subproc.c:130
#, fuzzy, c-format
#| msgid "subprocess %s killed by signal (%s)%s"
msgid "subprocess %s was killed by signal (%s)%s"
msgstr "el subprocés %s ha estat finalitzat pel senyal (%s)%s"
#: lib/dpkg/subproc.c:132
msgid ", core dumped"
msgstr ", s'ha generat un fitxer «core»"
#: lib/dpkg/subproc.c:134
#, c-format
msgid "subprocess %s failed with wait status code %d"
msgstr "el subprocés %s ha fallat amb codi d'estat en espera %d"
#: lib/dpkg/subproc.c:151 utils/update-alternatives.c:461
#, c-format
msgid "wait for subprocess %s failed"
msgstr "el «wait» per al subprocés %s ha fallat"
#: lib/dpkg/trigdeferred.l:72
#, c-format
msgid "invalid package name `%.250s' in triggers deferred file `%.250s'"
msgstr ""
"el nom del paquet «%.250s» és invàlid al fitxer d'activadors ajornats "
"«%0.250s»"
#: lib/dpkg/trigdeferred.l:81
#, c-format
msgid "truncated triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "el fitxer d'activadors ajornats «%.250s» és truncat"
#: lib/dpkg/trigdeferred.l:85
#, c-format
msgid "syntax error in triggers deferred file `%.250s' at character `%s'%s"
msgstr ""
"error de sintaxi al fitxer d'activadors ajornats «%.250s» al caràcter «%s»%s"
#: lib/dpkg/trigdeferred.l:134
#, c-format
msgid "unable to open/create triggers lockfile `%.250s'"
msgstr "no es pot obrir el fitxer de blocatge d'activadors «%.250s»"
#: lib/dpkg/trigdeferred.l:141
#, fuzzy
#| msgid "triggered"
msgid "triggers area"
msgstr "activat"
#: lib/dpkg/trigdeferred.l:151
#, c-format
msgid "unable to stat triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "no es pot fer «stat» sobre el fitxer d'activadors ajornats «%.250s»"
#: lib/dpkg/trigdeferred.l:165
#, c-format
msgid "unable to open triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "no es pot obrir el fitxer d'activadors ajornats «%.250s»"
#: lib/dpkg/trigdeferred.l:179
#, c-format
msgid "unable to open/create new triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "no es pot obrir/crear el fitxer d'activadors ajornats nou «%.250s»"
#: lib/dpkg/trigdeferred.l:215
#, c-format
msgid "error reading triggers deferred file `%.250s'"
msgstr ""
"s'ha produït un error en llegir el fitxer d'activadors ajornats «%.255s»"
#: lib/dpkg/trigdeferred.l:223
#, c-format
msgid "unable to write new triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "no es pot escriure el fitxer d'activadors ajornats nou «%.250s»"
#: lib/dpkg/trigdeferred.l:228
#, c-format
msgid "unable to close new triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "no es pot tancar el fitxer d'activadors ajornats nou «%.250s»"
#: lib/dpkg/trigdeferred.l:232
#, c-format
msgid "unable to install new triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "no es pot instaŀlar el fitxer d'activadors ajornats nou «%.250s»"
#: lib/dpkg/triglib.c:222
#, c-format
msgid ""
"invalid or unknown syntax in trigger name `%.250s' (in trigger interests for "
"package `%.250s')"
msgstr ""
"la sintaxi del nom de l'activador «%.250s» és invàlida o desconeguda (als "
"activadors interessants per al paquet «%.250s»"
#: lib/dpkg/triglib.c:263
#, c-format
msgid "failed to open trigger interest list file `%.250s'"
msgstr "no es pot obrir el fitxer d'activadors interessants «%.250s»"
#: lib/dpkg/triglib.c:292
#, c-format
msgid "failed to rewind trigger interest file `%.250s'"
msgstr "no es pot fer «rewind» al fitxer d'activadors interessants «%.250s»"
#: lib/dpkg/triglib.c:305
#, c-format
msgid ""
"trigger interest file `%.250s' syntax error; illegal package name `%.250s': "
"%.250s"
msgstr ""
"error de sintaxi al fitxer d'activadors interessants «%.250s»; el nom del "
"paquet «%.250s» és iŀlegal: %.250s"
#: lib/dpkg/triglib.c:318
#, c-format
msgid "unable to write new trigger interest file `%.250s'"
msgstr "no es pot escriure el fitxer d'activadors interessants «%.250s»"
#: lib/dpkg/triglib.c:321
#, c-format
msgid "unable to flush new trigger interest file '%.250s'"
msgstr ""
"no es pot fer «flush» del fitxer d'activadors interessants nou «%.250s»"
#: lib/dpkg/triglib.c:324
#, c-format
msgid "unable to sync new trigger interest file '%.250s'"
msgstr "no es pot fer «sync» del fitxer d'activadors interessants nou «%.250s»"
#: lib/dpkg/triglib.c:332
#, c-format
msgid "unable to install new trigger interest file `%.250s'"
msgstr "no es pot instaŀlar el fitxer d'activadors interessants nou «%.255s»"
#: lib/dpkg/triglib.c:340 lib/dpkg/triglib.c:342 lib/dpkg/triglib.c:472
#: src/remove.c:286 src/remove.c:377
#, c-format
msgid "cannot remove `%.250s'"
msgstr "no es pot esborrar «%.250s»"
#: lib/dpkg/triglib.c:360
#, c-format
msgid "unable to create new trigger interest file `%.250s'"
msgstr "no es pot crear el fitxer d'activadors interessants nou «%.250s»"
#: lib/dpkg/triglib.c:383
#, c-format
msgid "unable to close new trigger interest file `%.250s'"
msgstr "no es pot tancar el fitxer d'activadors interessants nou «%.250s»"
#: lib/dpkg/triglib.c:456
#, c-format
msgid ""
"duplicate file trigger interest for filename `%.250s' and package `%.250s'"
msgstr ""
"hi ha un fitxer d'activadors interessants duplicat per al fitxer «%.250s» i "
"el paquet «%.250s»"
#: lib/dpkg/triglib.c:483
#, c-format
msgid "unable to create new file triggers file `%.250s'"
msgstr "no es pot crear el fitxer d'activadors de fitxer nou «%.250s»"
#: lib/dpkg/triglib.c:493
#, c-format
msgid "unable to write new file triggers file `%.250s'"
msgstr "no es pot escriure el fitxer d'activadors de fitxer nou «%.250s»"
#: lib/dpkg/triglib.c:496
#, c-format
msgid "unable to flush new file triggers file '%.250s'"
msgstr "no es pot fer «flush» del fitxer d'activadors de fitxer nou «%.250s»"
#: lib/dpkg/triglib.c:499
#, c-format
msgid "unable to sync new file triggers file '%.250s'"
msgstr "no es pot fer «sync» del fitxer d'activadors de fitxer nou «%.250s»"
#: lib/dpkg/triglib.c:503
#, c-format
msgid "unable to close new file triggers file `%.250s'"
msgstr "no es pot tancar el fitxer d'activadors de fitxer nou «%.250s»"
#: lib/dpkg/triglib.c:507
#, c-format
msgid "unable to install new file triggers file as `%.250s'"
msgstr ""
"no es pot instaŀlar el fitxer d'activadors de fitxer nou com a «%.250s»"
#: lib/dpkg/triglib.c:542
#, c-format
msgid "unable to read file triggers file `%.250s'"
msgstr "no es pot llegir el fitxer d'activadors de fitxer «%.250s»"
#: lib/dpkg/triglib.c:552
#, c-format
msgid "syntax error in file triggers file `%.250s'"
msgstr "error de sintaxi al fitxer d'activadors de fitxer «%.250s»"
#: lib/dpkg/triglib.c:563
#, c-format
msgid ""
"file triggers record mentions illegal package name `%.250s' (for interest in "
"file `%.250s'): %.250s"
msgstr ""
"el registre d'activadors de fitxer menciona el nom de paquet iŀlegal "
"«%.250s» (per l'interés en el fitxer «%.250s»): %.250s"
#: lib/dpkg/triglib.c:665
#, c-format
msgid ""
"triggers ci file `%.250s' contains illegal trigger syntax in trigger name `"
"%.250s': %.250s"
msgstr ""
"el fitxer d'informació de control dels galets «%.250s» conté sintàxi "
"d'activador iŀlegal al nom d'activador «%.250s»: %.250s"
#: lib/dpkg/triglib.c:684
#, c-format
msgid "unable to open triggers ci file `%.250s'"
msgstr ""
"no es pot obrir el fitxer d'informació de control dels activadors «%.250s»"
#: lib/dpkg/triglib.c:699
msgid "triggers ci file contains unknown directive syntax"
msgstr ""
"el fitxer d'informació de control dels activadors conté sintaxi de directiva "
"desconeguda"
#: lib/dpkg/triglib.c:712
#, c-format
msgid "triggers ci file contains unknown directive `%.250s'"
msgstr ""
"el fitxer d'informació de control dels activadors conté la directiva "
"desconeguda «%.250s»"
#: lib/dpkg/triglib.c:776
#, c-format
msgid "unable to create triggers state directory `%.250s'"
msgstr "no es pot crear el directorio d'estat dels activadors «%.250s»"
#: lib/dpkg/triglib.c:779
#, c-format
msgid "unable to set ownership of triggers state directory `%.250s'"
msgstr ""
"no es pot establir el propietari del directori d'estat d'activadors «%.250s»"
#: lib/dpkg/trigname.c:34
msgid "empty trigger names are not permitted"
msgstr "no es permeten els noms d'activador buits"
#: lib/dpkg/trigname.c:38
msgid "trigger name contains invalid character"
msgstr "el nom de l'activador conté un caràcter invàlid"
#: lib/dpkg/utils.c:56
#, c-format
msgid "read error in `%.250s'"
msgstr "error de lectura a «%.250s»"
#: lib/dpkg/utils.c:61
#, c-format
msgid "fgets gave an empty string from `%.250s'"
msgstr "fgets ha donat una cadena buida des de «%.250s»"
#: lib/dpkg/utils.c:63
#, c-format
msgid "too-long line or missing newline in `%.250s'"
msgstr "la línia és massa llarga o manca una línia nova a «%.250s»"
#: lib/dpkg/utils.c:75
#, c-format
msgid "unexpected eof reading `%.250s'"
msgstr "s'ha trobat un fi de fitxer inesperat en llegir «%.250s»"
#: lib/dpkg/varbuf.c:82 lib/dpkg/varbuf.c:88
msgid "error formatting string into varbuf variable"
msgstr "s'ha produït un error en formatar la cadena a una variable varbuf"
#: src/archives.c:179 src/archives.c:200 src/archives.c:724
msgid "error reading from dpkg-deb pipe"
msgstr "s'ha produït un error en llegir des d'un conducte de dpkg-deb"
#: src/archives.c:195
#, c-format
msgid "skipped unpacking file '%.255s' (replaced or excluded?)"
msgstr "s'ha omès el desempaquetat del fitxer «%.255s» (reemplaçat o exclòs?)"
#: src/archives.c:246 src/archives.c:250
#, c-format
msgid "error setting timestamps of `%.255s'"
msgstr "s'ha produït un error en establir les dates de «%.255s»"
#: src/archives.c:262
#, c-format
msgid "error setting ownership of symlink `%.255s'"
msgstr ""
"s'ha produït un error en establir el propietari de l'enllaç simbòlic «%.255s»"
#: src/archives.c:265 src/archives.c:734 src/statcmd.c:163
#, c-format
msgid "error setting ownership of `%.255s'"
msgstr "s'ha produït un error en establir el propietari de «%.255s»"
#: src/archives.c:267 src/archives.c:736 src/statcmd.c:165
#, c-format
msgid "error setting permissions of `%.255s'"
msgstr "s'ha produït un error en establir els permisos de «%.255s»"
#: src/archives.c:395
#, c-format
msgid "failed to stat (dereference) existing symlink `%.250s'"
msgstr ""
"no s'ha pogut fer «stat» (dereferència) sobre l'enllaç simbòlic existent "
"«%.250s»"
#: src/archives.c:417
#, c-format
msgid ""
"failed to stat (dereference) proposed new symlink target `%.250s' for "
"symlink `%.250s'"
msgstr ""
"no s'ha pogut fer «stat» (dereferència) sobre l'objectiu del nou enllaç "
"simbòlic proposat «%.250s» per a l'enllaç simbòlic «%.250s»"
#: src/archives.c:475
#, c-format
msgid ""
"trying to overwrite `%.250s', which is the diverted version of `"
"%.250s' (package: %.100s)"
msgstr ""
"s'està intentant sobreescriure «%.250s», que és la versió desviada de "
"«%.250s» (paquet: %.100s)"
#: src/archives.c:481
#, c-format
msgid "trying to overwrite `%.250s', which is the diverted version of `%.250s'"
msgstr ""
"s'està intentant sobreescriure «%.250s», que és la versió desviada de "
"«%.250s»"
#: src/archives.c:511
#, c-format
msgid "unable to stat `%.255s' (which I was about to install)"
msgstr ""
"no es pot fer «stat» sobre «%.255s» (que és el que s'anava a instaŀlar)"
#: src/archives.c:519
#, c-format
msgid ""
"unable to clean up mess surrounding `%.255s' before installing another "
"version"
msgstr ""
"no es pot netejar el desordre de «%.255s» abans d'instaŀlar una altra versió"
#: src/archives.c:525
#, c-format
msgid "unable to stat restored `%.255s' before installing another version"
msgstr ""
"no es pot fer «stat» sobre el «%.255s» restablert abans d'instaŀlar una "
"altra versió"
#: src/archives.c:561
#, c-format
msgid "archive contained object `%.255s' of unknown type 0x%x"
msgstr "l'arxiu conté l'objete «%.255s» de tipus 0x%x desconegut"
#: src/archives.c:626 src/divertcmd.c:150 utils/update-alternatives.c:682
#: utils/update-alternatives.c:1222 utils/update-alternatives.c:1284
#: utils/update-alternatives.c:1441 utils/update-alternatives.c:1680
#: utils/update-alternatives.c:2167 utils/update-alternatives.c:2244
#: utils/update-alternatives.c:2527
#, c-format
msgid "cannot stat file '%s'"
msgstr "no es pot fer «stat» sobre el fitxer «%s»"
#: src/archives.c:641
#, c-format
msgid "Replacing files in old package %s ...\n"
msgstr "S'està reemplaçant fitxers del paquet antic %s…\n"
#: src/archives.c:645
#, c-format
msgid "Replaced by files in installed package %s ...\n"
msgstr "Reemplaçat pels fitxers al paquet instaŀlat %s…\n"
#: src/archives.c:654
#, c-format
msgid ""
"trying to overwrite directory '%.250s' in package %.250s %.250s with "
"nondirectory"
msgstr ""
"s'està intentant sobreescriure el directori «%.250s» del paquet %.250s "
"%.250s amb un no directori"
#: src/archives.c:661
#, c-format
msgid "trying to overwrite '%.250s', which is also in package %.250s %.250s"
msgstr ""
"s'està intentant sobreescriure «%.250s», que també està en el paquet %.250s "
"%.250s"
#: src/archives.c:711
#, c-format
msgid "unable to create `%.255s' (while processing `%.255s')"
msgstr "no s'ha pogut crear «%.255s» (en processar «%.255s»)"
#: src/archives.c:718
#, c-format
msgid "backend dpkg-deb during `%.255s'"
msgstr "rerefons dpkg-deb durant «%.255s»"
#: src/archives.c:744 src/archives.c:908 src/archives.c:949
#, c-format
msgid "error closing/writing `%.255s'"
msgstr "s'ha produït un error en tancar/escriure «%.255s»"
#: src/archives.c:748
#, c-format
msgid "error creating pipe `%.255s'"
msgstr "s'ha produït un error en crear el conducte «%.255s»"
#: src/archives.c:753 src/archives.c:758
#, c-format
msgid "error creating device `%.255s'"
msgstr "s'ha produït un error en crear el dispositiu «%.255s»"
#: src/archives.c:771
#, c-format
msgid "error creating hard link `%.255s'"
msgstr "s'ha produït un error en crear l'enllaç dur «%.255s»"
#: src/archives.c:777 utils/update-alternatives.c:539
#, c-format
msgid "error creating symbolic link `%.255s'"
msgstr "s'ha produït un error en crear l'enllaç simbòlic «%.255s»"
#: src/archives.c:783
#, c-format
msgid "error creating directory `%.255s'"
msgstr "s'ha produït un error en crear el directori «%.255s»"
#: src/archives.c:822
#, c-format
msgid "unable to move aside `%.255s' to install new version"
msgstr "no es pot moure «%.255s» per a instaŀlar una versió nova"
#: src/archives.c:832 utils/update-alternatives.c:322
#, c-format
msgid "unable to read link `%.255s'"
msgstr "no es pot llegir l'enllaç «%.255s»"
#: src/archives.c:834 src/configure.c:423
#, c-format
msgid "symbolic link '%.250s' size has changed from %jd to %zd"
msgstr ""
#: src/archives.c:839
#, c-format
msgid "unable to make backup symlink for `%.255s'"
msgstr ""
"no es pot fer una còpia de seguretat de l'enllaç simbòlic per a «%.255s»"
#: src/archives.c:841
#, c-format
msgid "unable to chown backup symlink for `%.255s'"
msgstr ""
"no es pot fer «chown» sobre l'enllaç simbòlic de la còpia de seguretat de "
"«%.255s»"
#: src/archives.c:846
#, c-format
msgid "unable to make backup link of `%.255s' before installing new version"
msgstr ""
"no es pot crear un enllaç de seguretat de «%.255s» abans d'instaŀlar la "
"versió nova"
#: src/archives.c:863 src/archives.c:957
#, c-format
msgid "unable to install new version of `%.255s'"
msgstr "no es pot instaŀlar una versió nova de «%.255s»"
#: src/archives.c:902 src/archives.c:945
#, c-format
msgid "unable to open '%.255s'"
msgstr "no es pot obrir «%.255s»"
#: src/archives.c:947
#, c-format
msgid "unable to sync file '%.255s'"
msgstr "no es pot fer «sync» al fitxer «%.255s»"
#: src/archives.c:1000
#, c-format
msgid ""
"ignoring dependency problem with %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"no es tindrà en compte el problema de dependència amb %s:\n"
"%s"
#: src/archives.c:1005
#, c-format
msgid ""
"considering deconfiguration of essential\n"
" package %s, to enable %s."
msgstr ""
"es considera la desconfiguració del paquet\n"
" essencial %s, per a habilitar %s."
#: src/archives.c:1008
#, c-format
msgid ""
"dpkg: no, %s is essential, will not deconfigure\n"
" it in order to enable %s.\n"
msgstr ""
"dpkg: no, %s és essencial, no serà desconfigurat\n"
" per a habilitar %s.\n"
#: src/archives.c:1022
#, c-format
msgid ""
"dpkg: no, cannot proceed with %s (--auto-deconfigure will help):\n"
"%s"
msgstr ""
"dpkg: no, no es pot continuar amb %s (--auto-deconfigure ajudarà):\n"
"%s"
#: src/archives.c:1032
#, c-format
msgid "removal of %.250s"
msgstr "supressió de %.250s"
#: src/archives.c:1057
#, c-format
msgid "installation of %.250s"
msgstr "instaŀlació de «%.255s»"
#: src/archives.c:1058
#, c-format
msgid ""
"dpkg: considering deconfiguration of %s, which would be broken by %s ...\n"
msgstr ""
"dpkg: es considera la desinstaŀlació de %s, que seria trencat per %s…\n"
#: src/archives.c:1065
#, c-format
msgid "dpkg: yes, will deconfigure %s (broken by %s).\n"
msgstr "dpkg: sí, es desconfigurarà %s (trencat per %s).\n"
#: src/archives.c:1069 src/archives.c:1187
#, c-format
msgid ""
"dpkg: regarding %s containing %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"dpkg: referent a %s que conté %s:\n"
"%s"
#: src/archives.c:1077
msgid "ignoring breakage, may proceed anyway!"
msgstr "s'ignorarà el trencament, es pot procedir igualment!"
#: src/archives.c:1082
#, c-format
msgid ""
"installing %.250s would break %.250s, and\n"
" deconfiguration is not permitted (--auto-deconfigure might help)"
msgstr ""
"instaŀlar %.250s trencaria %.250s, i\n"
" la deconfiguració no és permesa (--auto-deconfigure podria ajudar)"
#: src/archives.c:1086
#, c-format
msgid "installing %.250s would break existing software"
msgstr "la instaŀlació del paquet %.250s trencaria el programari existent"
#: src/archives.c:1116
#, c-format
msgid "dpkg: considering removing %s in favour of %s ...\n"
msgstr "dpkg: es considera la desinstaŀlació de %s en favor de %s…\n"
#: src/archives.c:1122
#, c-format
msgid "%s is not properly installed - ignoring any dependencies on it.\n"
msgstr ""
"%s no està correctament instaŀlat - no es tindrà en compte cap dependència "
"d'aquest.\n"
#: src/archives.c:1151
#, c-format
msgid "dpkg: may have trouble removing %s, as it provides %s ...\n"
msgstr ""
"dpkg: poden haver-hi problemes en desinstaŀlar %s, donat que proveeix a %s "
"…\n"
#: src/archives.c:1166
#, c-format
msgid ""
"dpkg: package %s requires reinstallation, but will remove anyway as you "
"requested.\n"
msgstr ""
"dpkg: el paquet %s requereix ser reinstaŀlat, però es desinstaŀlarà tal i "
"com heu demanat.\n"
#: src/archives.c:1169
#, c-format
msgid "dpkg: package %s requires reinstallation, will not remove.\n"
msgstr "dpkg: el paquet %s requereix ser reinstaŀlat, no es desinstaŀlarà.\n"
#: src/archives.c:1178
#, c-format
msgid "dpkg: yes, will remove %s in favour of %s.\n"
msgstr "dpkg: sí, es desinstaŀlarà %s en favor de %s.\n"
#: src/archives.c:1190
#, c-format
msgid "conflicting packages - not installing %.250s"
msgstr "paquets en conflicte - no s'instaŀlarà %.250s"
#: src/archives.c:1191
msgid "ignoring conflict, may proceed anyway!"
msgstr "s'ignorarà el conflicte, es pot procedir igualment!"
#: src/archives.c:1235
#, c-format
msgid "--%s --recursive needs at least one path argument"
msgstr "--%s --recursive necessita almenys un camí com a argument"
#: src/archives.c:1245
msgid "find for dpkg --recursive"
msgstr "«find» per a --recursive"
#: src/archives.c:1266
msgid "failed to fdopen find's pipe"
msgstr "no s'ha pogut fer «fdopen» al conducte de find"
#: src/archives.c:1272
msgid "error reading find's pipe"
msgstr "s'ha produït un error en llegir el conducte de find"
#: src/archives.c:1273
msgid "error closing find's pipe"
msgstr "s'ha produït un error en tancar el conducte de find"
#: src/archives.c:1276
#, c-format
msgid "find for --recursive returned unhandled error %i"
msgstr "La recerca emprant --recursive ha tornat l'eixida no gestionada %i"
#: src/archives.c:1279
msgid "searched, but found no packages (files matching *.deb)"
msgstr ""
"s'ha buscat, però no s'han trobat paquets (fitxers que coincidisquen amb *."
"deb)"
#: src/archives.c:1290
#, c-format
msgid "--%s needs at least one package archive file argument"
msgstr "--%s necessita almenys un paquet arxiu com a argument"
#: src/archives.c:1325 src/divertcmd.c:78 src/divertcmd.c:118
#: src/enquiry.c:166 src/enquiry.c:279 src/enquiry.c:449 src/enquiry.c:451
#: src/enquiry.c:464 src/main.c:66 src/main.c:163 src/main.c:314
#: src/main.c:493 src/packages.c:254 src/querycmd.c:252 src/querycmd.c:355
#: src/querycmd.c:396 src/querycmd.c:404 src/querycmd.c:448 src/querycmd.c:517
#: src/querycmd.c:606 src/querycmd.c:650 src/select.c:79 src/statcmd.c:68
#: src/statcmd.c:98 src/trigcmd.c:58 src/trigcmd.c:90 dpkg-deb/build.c:441
#: dpkg-deb/extract.c:217 dpkg-deb/extract.c:250 dpkg-deb/info.c:203
#: dpkg-deb/info.c:265 dpkg-deb/main.c:60 dpkg-deb/main.c:126
#: dpkg-split/info.c:257 dpkg-split/main.c:54 dpkg-split/main.c:98
#: dpkg-split/queue.c:144 dpkg-split/queue.c:280
msgid "<standard output>"
msgstr "<eixida estàndard>"
#: src/archives.c:1326 src/packages.c:255 src/querycmd.c:253
#: src/querycmd.c:353 src/querycmd.c:454 src/querycmd.c:518 src/select.c:80
#: dpkg-split/main.c:169 dpkg-split/queue.c:218
msgid "<standard error>"
msgstr "<error estàndard>"
#: src/archives.c:1367
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Selecting previously deselected package %s.\n"
msgid "Selecting previously unselected package %s.\n"
msgstr "S'està seleccionant el paquet %s prèviament no seleccionat.\n"
#: src/archives.c:1371
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Skipping deselected package %s.\n"
msgid "Skipping unselected package %s.\n"
msgstr "S'està ometent el paquet no seleccionat %s.\n"
#: src/archives.c:1387
#, c-format
msgid "Version %.250s of %.250s already installed, skipping.\n"
msgstr "La versió %.250s de %.250s ja és instaŀlada, es descarta.\n"
#: src/archives.c:1397
#, c-format
msgid "downgrading %.250s from %.250s to %.250s."
msgstr "s'està desactualitzant %.250s de %.250s a %.250s."
#: src/archives.c:1402
#, c-format
msgid "Will not downgrade %.250s from version %.250s to %.250s, skipping.\n"
msgstr ""
"No es desactualitzarà %.250s de la versió %.250s a la %.250s, es descarta.\n"
#: src/cleanup.c:86
#, c-format
msgid ""
"unable to remove newly-installed version of `%.250s' to allow reinstallation "
"of backup copy"
msgstr ""
"no es pot esborrar la versió acabada d'instaŀlar de «%.250s» per a permetre "
"la reinstaŀlació de la còpia de seguretat"
#: src/cleanup.c:93
#, c-format
msgid "unable to restore backup version of `%.250s'"
msgstr "no es pot restablir la versió de la còpia de seguretat de «%.250s»"
#: src/cleanup.c:97
#, c-format
msgid "unable to remove backup copy of '%.250s'"
msgstr "no es pot suprimir la còpia de seguretat de «%.250s»"
#: src/cleanup.c:101
#, c-format
msgid "unable to remove newly-installed version of `%.250s'"
msgstr "no es pot suprimir la versió acabada d'instaŀlar de «%.250s»"
#: src/cleanup.c:108
#, c-format
msgid "unable to remove newly-extracted version of `%.250s'"
msgstr "no es pot suprimir la versió acabada d'extraure de «%.250s»"
#: src/configure.c:104
#, c-format
msgid "unable to stat new distributed conffile '%.250s'"
msgstr "no es pot fer «stat» sobre el conffile de nova distribució «%.250s»"
#: src/configure.c:114
#, c-format
msgid "unable to stat current installed conffile `%.250s'"
msgstr "no es pot fer «stat» sobre el conffile «%.250s» actualment instaŀlat"
#: src/configure.c:126
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Configuration file `%s', does not exist on system.\n"
"Installing new config file as you requested.\n"
msgstr ""
"\n"
"El conffile «%s» no existeix en el sistema.\n"
"S'està instaŀlant el conffile nou tal i com heu demanat.\n"
#: src/configure.c:168
#, c-format
msgid "%s: failed to remove old backup '%.250s': %s"
msgstr "%s: no s'ha pogut esborrar l'antiga còpia de seguretat «%.250s»: %s"
# Reanomenar - Canviar el nom - Tornar a anomenar? -- Jordà
# Jo personalment preferisc "canvia el nom", però per exemple al Termcat
# van més amb reanomena, i el GNOME ho està seguint.
# Anem amb «canviar el nom», val? jm
# Fins on jo veig, el Nautilus diu això, en octubre de 2010…
#: src/configure.c:176
#, c-format
msgid "%s: failed to rename '%.250s' to '%.250s': %s"
msgstr "%s: no s'ha pogut canviar el nom de «%.250s» a «%.250s»: %s"
#: src/configure.c:182
#, c-format
msgid "%s: failed to remove '%.250s': %s"
msgstr "%s: no s'ha pogut esborrar «%s»: %s"
#: src/configure.c:188
#, c-format
msgid "%s: failed to remove old distributed version '%.250s': %s"
msgstr ""
"%s: no s'ha pogut esborrar la versió de l'antiga distribució «%.250s»: %s"
#: src/configure.c:192
#, c-format
msgid "%s: failed to remove '%.250s' (before overwrite): %s"
msgstr "%s: no s'ha pogut esborrar «%.250s» (abans de sobreescriure): %s"
#: src/configure.c:196
#, c-format
msgid "%s: failed to link '%.250s' to '%.250s': %s"
msgstr "%s: no s'ha pogut enllaçar «%.250s» a «%.250s»: %s"
#: src/configure.c:200
#, c-format
msgid "Installing new version of config file %s ...\n"
msgstr "S'està instaŀlant una versió nova del fitxer de configuració %s…\n"
#: src/configure.c:206 utils/update-alternatives.c:546
#, c-format
msgid "unable to install `%.250s' as `%.250s'"
msgstr "no es pot instaŀlar «%.250s» com a «%.250s»"
#: src/configure.c:257
#, c-format
msgid "no package named `%s' is installed, cannot configure"
msgstr "no hi ha instaŀlat cap paquet anomenat «%s», no es pot configurar"
#: src/configure.c:260
#, c-format
msgid "package %.250s is already installed and configured"
msgstr "el paquet %.250s ja està instaŀlat i configurat"
#: src/configure.c:263
#, c-format
msgid ""
"package %.250s is not ready for configuration\n"
" cannot configure (current status `%.250s')"
msgstr ""
"el paquet %.250s no està llest per a configurar-se\n"
" no es pot configurar (estat actual «%.250s»)"
#: src/configure.c:294
#, c-format
msgid ""
"dpkg: dependency problems prevent configuration of %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"dpkg: problemes de dependències impedeixen la configuració de %s:\n"
"%s"
#: src/configure.c:297
msgid "dependency problems - leaving unconfigured"
msgstr "problemes de dependències - es deixa sense configurar"
#: src/configure.c:301
#, c-format
msgid ""
"dpkg: %s: dependency problems, but configuring anyway as you requested:\n"
"%s"
msgstr ""
"dpkg: %s: problemes de dependències, però es configurarà igualment tal i com "
"heu demanat:\n"
"%s"
#: src/configure.c:309
msgid ""
"Package is in a very bad inconsistent state - you should\n"
" reinstall it before attempting configuration."
msgstr ""
"El paquet està en un greu estat d'inconsistència - heu de\n"
" reinstaŀlar-lo abans d'intentar la seva configuració."
#: src/configure.c:312
#, c-format
msgid "Setting up %s (%s) ...\n"
msgstr "S'està configurant %s (%s)…\n"
#: src/configure.c:396
#, c-format
msgid ""
"%s: unable to stat config file '%s'\n"
" (= '%s'): %s"
msgstr ""
"%s: no es pot fer «stat» sobre el fitxer de configuració «%s»\n"
" (= «%s»): %s"
#: src/configure.c:409
#, c-format
msgid ""
"%s: config file '%s' is a circular link\n"
" (= '%s')"
msgstr ""
"%s: el fitxer de configuració «%s» és un enllaç circular\n"
" (= «%s»)"
#: src/configure.c:418
#, c-format
msgid ""
"%s: unable to readlink conffile '%s'\n"
" (= '%s'): %s"
msgstr ""
"%s: no es pot llegir el valor de l'enllaç simbòlic del conffile «%s»\n"
" (= «%s»): %s"
#: src/configure.c:444
#, c-format
msgid ""
"%s: conffile '%.250s' resolves to degenerate filename\n"
" ('%s' is a symlink to '%s')"
msgstr ""
"%s: el conffile «%.250s» apunta a un nom de fitxer corrupte\n"
" («%s» és un enllaç simbòlic a «%s»)"
#: src/configure.c:460
#, c-format
msgid "%s: conffile '%.250s' is not a plain file or symlink (= '%s')"
msgstr ""
"%s: el conffile «%.250s» no és un fitxer normal o un enllaç simbòlic (= «%s»)"
#: src/configure.c:486
msgid "md5hash"
msgstr "suma md5"
# FIXME hash. Cal traduir-ho. jm
#: src/configure.c:492
#, c-format
msgid "%s: unable to open conffile %s for hash: %s"
msgstr "%s: no es pot obrir el conffile %s pel «hash»: %s"
#: src/configure.c:522 src/configure.c:526
msgid "conffile difference visualizer"
msgstr ""
#: src/configure.c:543
msgid "Type `exit' when you're done.\n"
msgstr "Escriviu «exit» quan acabeu.\n"
#: src/configure.c:552 src/configure.c:556
msgid "conffile shell"
msgstr ""
#: src/configure.c:602
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Configuration file `%s'"
msgstr ""
"\n"
"Fitxer de configuració «%s»"
#: src/configure.c:604
#, c-format
msgid " (actually `%s')"
msgstr " («%s» actualment)"
#: src/configure.c:608
#, c-format
msgid ""
"\n"
" ==> File on system created by you or by a script.\n"
" ==> File also in package provided by package maintainer.\n"
msgstr ""
"\n"
" ==> Fitxer en el sistema creat per vosaltres o per alguna seqüència.\n"
" ==> Fitxer també en el paquet proveït pel mantenidor.\n"
#: src/configure.c:613
#, c-format
msgid ""
"\n"
" Not modified since installation.\n"
msgstr ""
"\n"
" No modificat des de la instaŀlació.\n"
#: src/configure.c:615
#, c-format
msgid ""
"\n"
" ==> Modified (by you or by a script) since installation.\n"
msgstr ""
"\n"
" ==> Modificat (per vosaltres o per alguna seqüència) des de la "
"instaŀlació.\n"
#: src/configure.c:616
#, c-format
msgid ""
"\n"
" ==> Deleted (by you or by a script) since installation.\n"
msgstr ""
"\n"
" ==> Suprimit (per vosaltres o per alguna seqüència) des de la instaŀlació.\n"
#: src/configure.c:619
#, c-format
msgid " ==> Package distributor has shipped an updated version.\n"
msgstr " ==> El distribuïdor del paquet ha publicat una versió actualitzada.\n"
#: src/configure.c:620
#, c-format
msgid " Version in package is the same as at last installation.\n"
msgstr ""
" La versió del paquet és la mateixa que la de l'última instaŀlació.\n"
#: src/configure.c:628
#, c-format
msgid " ==> Using new file as you requested.\n"
msgstr " ==> S'emprarà el fitxer nou tal i com heu demanat.\n"
#: src/configure.c:632
#, c-format
msgid " ==> Using current old file as you requested.\n"
msgstr " ==> S'emprarà el fitxer antic tal i com heu demanat.\n"
#: src/configure.c:641
#, c-format
msgid " ==> Keeping old config file as default.\n"
msgstr " ==> Es manté el fitxer de configuració antic per defecte.\n"
#: src/configure.c:645
#, c-format
msgid " ==> Using new config file as default.\n"
msgstr " ==> S'emprarà el fitxer de configuració nou per defecte.\n"
#: src/configure.c:652
#, c-format
msgid ""
" What would you like to do about it ? Your options are:\n"
" Y or I : install the package maintainer's version\n"
" N or O : keep your currently-installed version\n"
" D : show the differences between the versions\n"
" Z : start a shell to examine the situation\n"
msgstr ""
" Què voleu fer al respecte? Les vostres opcions són:\n"
" Y o I : instaŀla la versió del paquet\n"
" N o O : conserva la versió actualment instaŀlada\n"
" D : mostra les diferències entre versions\n"
" Z : executa un intèrpret d'ordres per a examinar la situació\n"
#: src/configure.c:659
#, c-format
msgid " The default action is to keep your current version.\n"
msgstr " L'acció per defecte és conservar la versió actual.\n"
#: src/configure.c:661
#, c-format
msgid " The default action is to install the new version.\n"
msgstr " L'acció per defecte és instaŀlar la versió nova.\n"
#: src/configure.c:666
msgid "[default=N]"
msgstr "[per defecte=N]"
#: src/configure.c:667
msgid "[default=Y]"
msgstr "[per defecte=Y]"
#: src/configure.c:668
msgid "[no default]"
msgstr "[no hi ha opció per defecte]"
#: src/configure.c:671
msgid "error writing to stderr, discovered before conffile prompt"
msgstr ""
"error a l'escriure l'eixida d'error, s'ha descobert abans de preguntar sobre "
"conffiles"
#: src/configure.c:680
msgid "read error on stdin at conffile prompt"
msgstr "error de lectura en l'entrada estàndard al preguntar sobre conffiles"
#: src/configure.c:681
msgid "EOF on stdin at conffile prompt"
msgstr "EOF en l'entrada estàndard al preguntar sobre conffiles"
#: src/depcon.c:175
#, c-format
msgid "%s depends on %s"
msgstr "%s depèn de %s"
#: src/depcon.c:178
#, c-format
msgid "%s pre-depends on %s"
msgstr "%s pre-depèn de %s"
#: src/depcon.c:181
#, c-format
msgid "%s recommends %s"
msgstr "%s recomana %s"
#: src/depcon.c:184
#, c-format
msgid "%s suggests %s"
msgstr "%s suggereix %s"
#: src/depcon.c:187
#, c-format
msgid "%s breaks %s"
msgstr "%s trenca %s"
#: src/depcon.c:190
#, c-format
msgid "%s conflicts with %s"
msgstr "%s entra en conflicte amb %s"
#: src/depcon.c:193
#, c-format
msgid "%s enhances %s"
msgstr "%s millora %s"
#: src/depcon.c:296
#, c-format
msgid " %.250s is to be removed.\n"
msgstr " %.250s serà desinstaŀlat.\n"
#: src/depcon.c:299
#, c-format
msgid " %.250s is to be deconfigured.\n"
msgstr " %.250s serà desconfigurat.\n"
#: src/depcon.c:304
#, c-format
msgid " %.250s is to be installed, but is version %.250s.\n"
msgstr " %.250s serà instaŀlat, però té una versió %.250s.\n"
#: src/depcon.c:314
#, c-format
msgid " %.250s is installed, but is version %.250s.\n"
msgstr " %.250s està instaŀlat, però té una versió %.250s.\n"
#: src/depcon.c:333
#, c-format
msgid " %.250s is unpacked, but has never been configured.\n"
msgstr " %.250s està desempaquetat, però no ha estat configurat.\n"
#: src/depcon.c:337
#, c-format
msgid " %.250s is unpacked, but is version %.250s.\n"
msgstr " %.250s està desempaquetat, però té una versió %.250s.\n"
#: src/depcon.c:343
#, c-format
msgid " %.250s latest configured version is %.250s.\n"
msgstr " la darrera versió configurada de %.250s és la %.250s.\n"
#: src/depcon.c:353
#, c-format
msgid " %.250s is %s.\n"
msgstr " %.250s és %s.\n"
#: src/depcon.c:388
#, c-format
msgid " %.250s provides %.250s but is to be removed.\n"
msgstr " %.250s proveeix %.250s però serà desinstaŀlat.\n"
#: src/depcon.c:392
#, c-format
msgid " %.250s provides %.250s but is to be deconfigured.\n"
msgstr " %.250s proveeix %.250s però serà desconfigurat.\n"
#: src/depcon.c:401
#, c-format
msgid " %.250s provides %.250s but is %s.\n"
msgstr " %.250s proveeix %.250s però és %s.\n"
#: src/depcon.c:415
#, c-format
msgid " %.250s is not installed.\n"
msgstr " %.250s no està instaŀlat.\n"
#: src/depcon.c:443
#, c-format
msgid " %.250s (version %.250s) is to be installed.\n"
msgstr " %.250s (versió %.250s) serà instaŀlat.\n"
#: src/depcon.c:468
#, c-format
msgid " %.250s (version %.250s) is present and %s.\n"
msgstr " %.250s (versió %.250s) és present i %s.\n"
#: src/depcon.c:495
#, c-format
msgid " %.250s provides %.250s and is to be installed.\n"
msgstr " %.250s proveeix %.250s y serà instaŀlat.\n"
#: src/depcon.c:537
#, c-format
msgid " %.250s provides %.250s and is present and %s.\n"
msgstr " %.250s proveeix %.250s i és present i %s.\n"
#: src/divertcmd.c:50
#, fuzzy
#| msgid "Use --help for help about querying packages."
msgid "Use --help for help about diverting files."
msgstr "Empreu --help per a obtenir ajuda sobre la consulta de paquets."
#: src/divertcmd.c:66 src/statcmd.c:57 utils/update-alternatives.c:80
#, c-format
msgid "Debian %s version %s.\n"
msgstr "Debian %s versió %s.\n"
#: src/divertcmd.c:70
#, c-format
msgid ""
"Copyright (C) 1995 Ian Jackson.\n"
"Copyright (C) 2000,2001 Wichert Akkerman.\n"
"Copyright (C) 2010 Guillem Jover.\n"
msgstr ""
"Copyright © 1995 Ian Jackson.\n"
"Copyright © 2000, 2001 Wichert Akkerman.\n"
"Copyright © 2010 Guillem Jover.\n"
#: src/divertcmd.c:75 src/main.c:63 src/querycmd.c:603 src/statcmd.c:65
#: src/trigcmd.c:55 dpkg-deb/main.c:57 dpkg-split/main.c:51
#: utils/update-alternatives.c:89
#, c-format
msgid ""
"This is free software; see the GNU General Public License version 2 or\n"
"later for copying conditions. There is NO warranty.\n"
msgstr ""
"Això és programari lliure, vegeu la Llicència Pública General GNU versió 2\n"
"o posterior per a les condicions de còpia. No hi ha CAP garantia.\n"
#: src/divertcmd.c:87 src/main.c:81 src/querycmd.c:615 src/statcmd.c:77
#: dpkg-deb/main.c:69 dpkg-split/main.c:63 utils/update-alternatives.c:97
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [<option> ...] <command>\n"
"\n"
msgstr ""
"Forma d'ús: %s [<opció> …] <ordre>\n"
"\n"
#: src/divertcmd.c:91
#, c-format
msgid ""
"Commands:\n"
" [--add] <file> add a diversion.\n"
" --remove <file> remove the diversion.\n"
" --list [<glob-pattern>] show file diversions.\n"
" --listpackage <file> show what package diverts the file.\n"
" --truename <file> return the diverted file.\n"
"\n"
msgstr ""
"Ordres:\n"
" [--add] <fitxer> afegeix una desviació.\n"
" --remove <fitxer> elimina una desviació.\n"
" --list [<patró-glob>] mostra les desviacions de fitxers.\n"
" --listpackage <fitxer> mostra quin paquet desvia el fitxer.\n"
" --truename <fitxer> retorna el fitxer desviat.\n"
# Move the file aside (or back) ? -- Jordà
#: src/divertcmd.c:100
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
" --package <package> name of the package whose copy of <file> will "
"not\n"
" be diverted.\n"
" --local all packages' versions are diverted.\n"
" --divert <divert-to> the name used by other packages' versions.\n"
" --rename actually move the file aside (or back).\n"
" --admindir <directory> set the directory with the diversions file.\n"
" --test don't do anything, just demonstrate.\n"
" --quiet quiet operation, minimal output.\n"
" --help show this help message.\n"
" --version show the version.\n"
"\n"
msgstr ""
"Opció:\n"
" --package <paquet> nom del paquet que no desviarà la seva còpia de\n"
" <fitxer>.\n"
" --local desvia totes les versions del paquet.\n"
" --divert <desviació> nom utilitzat per altres versions dels paquets.\n"
" --rename mou el fitxer a un costat (o el torna enrere)\n"
" --admindir <directori> estableix el directori amb les desviacions.\n"
" --test no facis res, només demostra.\n"
" --quiet opera silenciosament, amb la sortida mínima.\n"
" --help mostra aquest missatge d'ajuda\n"
" --version mostra la versió.\n"
"\n"
#: src/divertcmd.c:114
#, c-format
msgid ""
"When adding, default is --local and --divert <original>.distrib.\n"
"When removing, --package or --local and --divert must match if specified.\n"
"Package preinst/postrm scripts should always specify --package and --"
"divert.\n"
msgstr ""
"En afegir, les opcions per defecte són --local i --divert <original>."
"distrib.\n"
"En suprimir, --package o --local i --divert han de coincidir en cas\n"
"d'especificar-se.\n"
"Els scripts de preinst/postrm sempre haurien d'especificar --package i --"
"divert.\n"
#: src/divertcmd.c:168
#, c-format
msgid "error checking '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en comprovar «%s»"
#: src/divertcmd.c:203
#, c-format
msgid ""
"rename involves overwriting `%s' with\n"
" different file `%s', not allowed"
msgstr ""
"el canvi de nom implica sobreescriure «%s» amb\n"
" el fitxer diferent «%s», no és permés"
#: src/divertcmd.c:223 utils/update-alternatives.c:1373
#, fuzzy, c-format
#| msgid "unable to write file '%s'"
msgid "unable to create file '%s'"
msgstr "no es pot escriure el fitxer «%.250s»"
#: src/divertcmd.c:227
msgid "file copy"
msgstr "còpia de fitxer"
#: src/divertcmd.c:239
#, c-format
msgid "cannot rename '%s' to '%s'"
msgstr "no es pot canviar el nom de «%s» a «%s»"
#: src/divertcmd.c:252
#, c-format
msgid "rename: remove duplicate old link '%s'"
msgstr "canvi de nom: suprimeix l'enllaç vell duplicat «%s»"
#: src/divertcmd.c:262
#, fuzzy, c-format
#| msgid "unable to open source file `%.250s'"
msgid "unable to remove copied source file '%s'"
msgstr "no es pot obrir el fitxer font «%.250s»"
#: src/divertcmd.c:284
#, c-format
msgid "local diversion of %s"
msgstr "desviació local de %s"
#: src/divertcmd.c:286
#, c-format
msgid "local diversion of %s to %s"
msgstr "desviació local de %s cap a %s"
#: src/divertcmd.c:290
#, c-format
msgid "diversion of %s by %s"
msgstr "desviació de %s per %s"
#: src/divertcmd.c:293
#, c-format
msgid "diversion of %s to %s by %s"
msgstr "desviació de %s cap a %s per %s"
#: src/divertcmd.c:309
#, c-format
msgid "any diversion of %s"
msgstr "qualsevol desviació de %s"
#: src/divertcmd.c:311
#, c-format
msgid "any diversion of %s to %s"
msgstr "qualsevol desviació de %s cap a: %s"
#: src/divertcmd.c:357
#, c-format
msgid "cannot create new %s file"
msgstr "no es pot crear un fitxer %s nou"
#: src/divertcmd.c:375 src/statcmd.c:215 utils/update-alternatives.c:1404
#, c-format
msgid "unable to flush file '%s'"
msgstr "no es pot fer «flush» sobre el fitxer «%s»"
#: src/divertcmd.c:382
msgid "error removing old diversions-old"
msgstr "s'ha produït un error en suprimir l'antic diversions-old"
#: src/divertcmd.c:384
msgid "error creating new diversions-old"
msgstr "s'ha produït un error en crear el nou diversions-old"
#: src/divertcmd.c:386
msgid "error installing new diversions"
msgstr "s'ha produït un error en instaŀlar les noves desviacions"
#: src/divertcmd.c:406 src/divertcmd.c:503 src/divertcmd.c:610
#: src/divertcmd.c:630 src/statcmd.c:290
#, c-format
msgid "--%s needs a single argument"
msgstr "--%s necessita un sol paràmetre"
#: src/divertcmd.c:409 src/divertcmd.c:430
#, c-format
msgid "filename \"%s\" is not absolute"
msgstr "el nom de fitxer «%s» no és absolut"
#: src/divertcmd.c:411 src/statcmd.c:249
msgid "file may not contain newlines"
msgstr "el fitxer no pot contenir línies noves"
#: src/divertcmd.c:418
msgid "Cannot divert directories"
msgstr "No es poden desviar directoris"
#: src/divertcmd.c:433
#, c-format
msgid "cannot divert file '%s' to itself"
msgstr "no es pot desviar el fitxer «%s» cap a ell mateix"
#: src/divertcmd.c:453
#, c-format
msgid "Leaving '%s'\n"
msgstr "S'està deixant «%s»\n"
#: src/divertcmd.c:458
#, c-format
msgid "`%s' clashes with `%s'"
msgstr "«%s» té un conflicte amb «%s»"
#: src/divertcmd.c:481
#, c-format
msgid "Adding '%s'\n"
msgstr "S'està afegint «%s»\n"
#: src/divertcmd.c:510
#, c-format
msgid "No diversion '%s', none removed.\n"
msgstr "No hi ha cap desviació «%s», no s'ha suprimit.\n"
# Discrepància? -- Jordà
#: src/divertcmd.c:525
#, c-format
msgid ""
"mismatch on divert-to\n"
" when removing `%s'\n"
" found `%s'"
msgstr ""
"discrepància a la desviació\n"
" en suprimir «%s»\n"
" s'ha trobat «%s»"
# Discrepància? -- Jordà
#: src/divertcmd.c:532
#, c-format
msgid ""
"mismatch on package\n"
" when removing `%s'\n"
" found `%s'"
msgstr ""
"discrepància al paquet\n"
" en suprimir «%s»\n"
" s'ha trobat «%s»"
#: src/divertcmd.c:539
#, c-format
msgid "Removing '%s'\n"
msgstr "S'està suprimint «%s»\n"
#: src/divertcmd.c:657
msgid "package may not contain newlines"
msgstr "el paquet no pot contenir línies noves"
#: src/divertcmd.c:666
msgid "divert-to may not contain newlines"
msgstr "la desviació no pot contenir línies noves"
#: src/divertdb.c:64
msgid "failed to open diversions file"
msgstr "no s'ha pogut obrir el fitxer de desviacions"
#: src/divertdb.c:71
msgid "failed to fstat previous diversions file"
msgstr "no s'ha pogut fer «fstat» sobre l'anterior fitxer de desviacions"
#: src/divertdb.c:73
msgid "failed to fstat diversions file"
msgstr "no s'ha pogut fer «fstat» sobre el fitxer de desviacions"
#: src/divertdb.c:113
#, c-format
msgid "conflicting diversions involving `%.250s' or `%.250s'"
msgstr "hi ha desviacions en conflicte en «%.250s» o «%.250s»"
#: src/enquiry.c:73
msgid ""
"The following packages are in a mess due to serious problems during\n"
"installation. They must be reinstalled for them (and any packages\n"
"that depend on them) to function properly:\n"
msgstr ""
"Els paquets següents estan desgavellats a causa de seriosos problemes\n"
"durant la instaŀlació. Hauran de ser reinstaŀlats per a que aquests\n"
"(i els paquets que en depenguen) funcionen correctament:\n"
#: src/enquiry.c:80
msgid ""
"The following packages have been unpacked but not yet configured.\n"
"They must be configured using dpkg --configure or the configure\n"
"menu option in dselect for them to work:\n"
msgstr ""
"Els paquets següents han estat desempaquetats però encara no estan\n"
"configurats. S'han de configurar emprant dpkg --configure o l'opció\n"
"«configure» en dselect perquè funcionen:\n"
#: src/enquiry.c:87
msgid ""
"The following packages are only half configured, probably due to problems\n"
"configuring them the first time. The configuration should be retried using\n"
"dpkg --configure <package> or the configure menu option in dselect:\n"
msgstr ""
"Els paquets següents només estan configurats a mitges, probablement\n"
"a causa de problemes en la configuració inicial. S'ha de reintentar\n"
"la configuració amb dpkg --configure <paquet> o l'opció configurar\n"
"en el menú de dselect:\n"
#: src/enquiry.c:94
msgid ""
"The following packages are only half installed, due to problems during\n"
"installation. The installation can probably be completed by retrying it;\n"
"the packages can be removed using dselect or dpkg --remove:\n"
msgstr ""
"Els paquets següents només estan instaŀlats a mitges, a causa de problemes\n"
"durant la instaŀlació. La instaŀlació probablement es puga completar\n"
"reintentant; els paquets es poden desinstaŀlar amb dselect o\n"
"dpkg --remove:\n"
#: src/enquiry.c:101
msgid ""
"The following packages are awaiting processing of triggers that they\n"
"have activated in other packages. This processing can be requested using\n"
"dselect or dpkg --configure --pending (or dpkg --triggers-only):\n"
msgstr ""
"Els paquets següents estan esperant el processat dels activadors que han\n"
"estat activats per altres paquets. Aquest processat es pot demanar\n"
"emprant dselect o dpkg --configure --pending (o dpkg --triggers-only):\n"
#: src/enquiry.c:108
msgid ""
"The following packages have been triggered, but the trigger processing\n"
"has not yet been done. Trigger processing can be requested using\n"
"dselect or dpkg --configure --pending (or dpkg --triggers-only):\n"
msgstr ""
"S'han activat els següents paquets, però encara no s'ha dut a terme\n"
"el processat dels activadors. Aquest processat es pot demanar emprant\n"
"dselect o dpkg --configure --pending (o dpkg --triggers-only):\n"
#: src/enquiry.c:137 src/enquiry.c:211 src/enquiry.c:292 src/enquiry.c:373
#: src/enquiry.c:460 src/select.c:98 src/select.c:164 src/trigcmd.c:199
#: src/update.c:48 src/update.c:113 dpkg-split/queue.c:232
#, c-format
msgid "--%s takes no arguments"
msgstr "--%s no accepta cap argument"
#: src/enquiry.c:152
msgid ""
"Another process has locked the database for writing, and might currently be\n"
"modifying it, some of the following problems might just be due to that.\n"
msgstr ""
"Un altre procés ha blocat l'escriptura de la base de dades, i possiblement\n"
"estiga modificant-la, alguns dels problemes següents podrien estar "
"relacionats\n"
"amb això.\n"
#: src/enquiry.c:191
#, fuzzy
#| msgid "<unknown>"
msgctxt "section"
msgid "<unknown>"
msgstr "<desconegut>"
#: src/enquiry.c:251
#, c-format
msgid " %d in %s: "
msgstr " %d en %s: "
#: src/enquiry.c:266
#, c-format
msgid " %d package, from the following section:"
msgid_plural " %d packages, from the following sections:"
msgstr[0] " %d paquet, de la seccion següent:"
msgstr[1] " %d paquets, de les seccions següents:"
#: src/enquiry.c:305
#, c-format
msgid ""
"Version of dpkg with working %s support not yet configured.\n"
" Please use 'dpkg --configure dpkg', and then try again.\n"
msgstr ""
"No s'ha configurat una versió de dpkg que admeta %s.\n"
" Empreu «dpkg --configure dpkg» i intenteu-ho novament.\n"
# FIXME: wrong msgid
#: src/enquiry.c:310
#, c-format
msgid "dpkg not recorded as installed, cannot check for %s support!\n"
msgstr ""
"dpkg no està registrat com a instaŀlat, no es pot comprovar el suport per a "
"%s!\n"
#: src/enquiry.c:321
msgid "Pre-Depends field"
msgstr "camp Pre-Depends"
#: src/enquiry.c:329
msgid "epoch"
msgstr "èpoques"
#: src/enquiry.c:337
msgid "long filenames"
msgstr "noms de fitxer llargs"
#: src/enquiry.c:346
msgid "multiple Conflicts and Replaces"
msgstr "múltiples Conflicts i Replaces"
#: src/enquiry.c:434
#, c-format
msgid ""
"dpkg: cannot see how to satisfy pre-dependency:\n"
" %s\n"
msgstr ""
"dpkg: no veu com satisfer la predependència:\n"
" %s\n"
#: src/enquiry.c:435
#, c-format
msgid "cannot satisfy pre-dependencies for %.250s (wanted due to %.250s)"
msgstr ""
"no es pot satisfer la predependència per a %.250s (necessària per a %.250s)"
#: src/enquiry.c:472
#, c-format
msgid "obsolete option '--%s', please use '--%s' instead."
msgstr "l'opció «--%s» és obsoleta, empreu «--%s» en el seu lloc."
#: src/enquiry.c:519
msgid ""
"--compare-versions takes three arguments: <version> <relation> <version>"
msgstr "--compare-versions pren tres arguments: <versió> <relació> <versió>"
#: src/enquiry.c:524
msgid "--compare-versions bad relation"
msgstr "relació dolenta de --compare-versions"
#: src/enquiry.c:529 src/enquiry.c:531 src/enquiry.c:540 src/enquiry.c:542
#, c-format
msgid "version '%s' has bad syntax: %s"
msgstr "la versió «%s» té una sintaxi incorrecta: %s"
#: src/errors.c:60
#, c-format
msgid ""
"%s: error processing %s (--%s):\n"
" %s\n"
msgstr ""
"%s: s'ha produït un error en processar %s (--%s):\n"
" %s\n"
#: src/errors.c:68
#, fuzzy, c-format
#| msgid ""
#| "dpkg: failed to allocate memory for new entry in list of failed packages."
msgid ""
"%s: failed to allocate memory for new entry in list of failed packages: %s"
msgstr ""
"dpkg: s'ha produït un error en assignar memòria per a l'entrada nova en la "
"llista de paquets que han fallat"
#: src/errors.c:79
#, fuzzy, c-format
#| msgid "dpkg: too many errors, stopping\n"
msgid "%s: too many errors, stopping\n"
msgstr "dpkg: massa errors, s'està aturant\n"
#: src/errors.c:87
msgid "Errors were encountered while processing:\n"
msgstr "S'han trobat errors en processar:\n"
#: src/errors.c:94
msgid "Processing was halted because there were too many errors.\n"
msgstr "Procés aturat per haver-hi massa errors.\n"
#: src/errors.c:105
#, c-format
msgid "Package %s was on hold, processing it anyway as you requested\n"
msgstr ""
"El paquet %s estava en mantindre, es processarà igualment tal com heu "
"demanat\n"
#: src/errors.c:109
#, c-format
msgid ""
"Package %s is on hold, not touching it. Use --force-hold to override.\n"
msgstr ""
"El paquet %s està en mantindre, no es toca. Useu --force-hold per a forçar-"
"ho\n"
#: src/errors.c:119
msgid "overriding problem because --force enabled:"
msgstr "no es tindrà en compte el problema per estar activa una opció --force:"
#: src/filesdb.c:307
#, c-format
msgid "unable to open files list file for package `%.250s'"
msgstr "no es pot obrir el fitxer de la llista de fitxers del paquet «%.250s»"
#: src/filesdb.c:311
#, c-format
msgid ""
"files list file for package `%.250s' missing, assuming package has no files "
"currently installed."
msgstr ""
"manca el fitxer de la llista de fitxers del paquet «%.250s», s'assumirà que "
"el paquet no té cap fitxer actualment instaŀlat."
#: src/filesdb.c:322
#, c-format
msgid "unable to stat files list file for package '%.250s'"
msgstr ""
"no es pot fer «stat» sobre el fitxer de la llista de fitxers del paquet "
"«%.250s»"
#: src/filesdb.c:330
#, fuzzy, c-format
#| msgid "files list for package `%.250s'"
msgid "reading files list for package '%.250s'"
msgstr "el fitxer de la llista de fitxers del paquet «%.250s»"
#: src/filesdb.c:336
#, c-format
msgid "files list file for package '%.250s' is missing final newline"
msgstr ""
"el fitxer de la llista de fitxers del paquet «%.250s» manca una línea nova "
"al final"
#: src/filesdb.c:344
#, c-format
msgid "files list file for package `%.250s' contains empty filename"
msgstr ""
"el fitxer de la llista de fitxers del paquet «%.250s» conté un nom de fitxer "
"buit"
#: src/filesdb.c:352
#, c-format
msgid "error closing files list file for package `%.250s'"
msgstr ""
"s'ha produït un error en tancar el fitxer de la llista de fitxers del paquet "
"«%.250s»"
#: src/filesdb.c:462
msgid "(Reading database ... "
msgstr "(S'està llegint la base de dades… "
#: src/filesdb.c:483
#, c-format
msgid "%d file or directory currently installed.)\n"
msgid_plural "%d files and directories currently installed.)\n"
msgstr[0] "hi ha %d fitxer o directori instaŀlat actualment.)\n"
msgstr[1] "hi ha %d fitxers i directoris instaŀlats actualment.)\n"
#: src/filesdb.c:516
#, c-format
msgid "unable to create updated files list file for package %s"
msgstr ""
"no es pot crear un fitxer de nlist de fitxers actuaŀlitzats del paquet %s"
#: src/filesdb.c:526
#, c-format
msgid "failed to write to updated files list file for package %s"
msgstr ""
"no es pot escriure al fitxer de la llista de fitxers actualitzats del paquet "
"%s"
#: src/filesdb.c:528
#, c-format
msgid "failed to flush updated files list file for package %s"
msgstr ""
"no es pot fer «flush» sobre el fitxer de nlist de fitxers actualitzats del "
"paquet %s"
#: src/filesdb.c:530
#, c-format
msgid "failed to sync updated files list file for package %s"
msgstr ""
"no es pot fer «sync» sobre el fitxer de nlist de fitxers actualitzats del "
"paquet %s"
#: src/filesdb.c:533
#, c-format
msgid "failed to close updated files list file for package %s"
msgstr ""
"no es pot tancar el fitxer de nlist de fitxers actualitzats del paquet %s"
#: src/filesdb.c:535
#, c-format
msgid "failed to install updated files list file for package %s"
msgstr ""
"no es pot instaŀlar el fitxer de nlist de fitxers actualitzats del paquet %s"
#: src/help.c:48
msgid "not installed"
msgstr "no instaŀlat"
#: src/help.c:49
msgid "not installed but configs remain"
msgstr "no instaŀlat però resta la seva configuració"
#: src/help.c:50
msgid "broken due to failed removal or installation"
msgstr "trencat a causa d'una eliminació o instaŀlació fallida"
#: src/help.c:51
msgid "unpacked but not configured"
msgstr "desempaquetat però sense configurar"
#: src/help.c:52
msgid "broken due to postinst failure"
msgstr "trencat a causa d'un error en postinst"
#: src/help.c:53
msgid "awaiting trigger processing by another package"
msgstr "s'està esperant el processat dels activadors per un altre paquet"
#: src/help.c:54
msgid "triggered"
msgstr "activat"
#: src/help.c:55
msgid "installed"
msgstr "instaŀlat"
#: src/help.c:107
#, fuzzy
#| msgid "error: PATH is not set."
msgid "PATH is not set."
msgstr "error: PATH no està establert."
#: src/help.c:129
#, c-format
msgid "'%s' not found in PATH or not executable."
msgstr "no s'ha trobat «%s» en el PATH o no és executable."
#: src/help.c:138
#, fuzzy, c-format
#| msgid "'%s' not found in PATH or not executable."
msgid ""
"%d expected program not found in PATH or not executable.\n"
"%s"
msgid_plural ""
"%d expected programs not found in PATH or not executable.\n"
"%s"
msgstr[0] "no s'ha trobat «%s» en el PATH o no és executable."
msgstr[1] "no s'ha trobat «%s» en el PATH o no és executable."
#: src/help.c:141
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "%d expected program not found in PATH or not executable.\n"
#| "NB: root's PATH should usually contain /usr/local/sbin, /usr/sbin and /"
#| "sbin."
#| msgid_plural ""
#| "%d expected programs not found in PATH or not executable.\n"
#| "NB: root's PATH should usually contain /usr/local/sbin, /usr/sbin and /"
#| "sbin."
msgid ""
"Note: root's PATH should usually contain /usr/local/sbin, /usr/sbin and /"
"sbin."
msgstr ""
"No s'ha trobat %d programa esperats al PATH, o no és executable.\n"
"NB: El PATH del root normalment ha de contindre /usr/local/sbin, /usr/sbin "
"i /sbin."
#: src/help.c:188
msgid "admindir must be inside instdir for dpkg to work properly"
msgstr ""
#: src/help.c:190 src/main.c:747
#, fuzzy
#| msgid "unable to setenv for maintainer script"
msgid "unable to setenv for subprocesses"
msgstr "no es pot fer «setenv» per al script del mantenidor"
#: src/help.c:192
#, c-format
msgid "failed to chroot to `%.250s'"
msgstr "no s'ha pogut fer «chroot» a «%.250s»"
#: src/help.c:194 dpkg-deb/build.c:455 dpkg-deb/build.c:457
#: dpkg-deb/build.c:536 dpkg-deb/build.c:558
#, c-format
msgid "failed to chdir to `%.255s'"
msgstr "s'ha produït un error en canviar al directori «%.255s»"
#: src/help.c:256
#, c-format
msgid "unable to set execute permissions on `%.250s'"
msgstr "no es poden establir els permisos d'execució en «%.250s»"
#: src/help.c:276
msgid "unable to setenv for maintainer script"
msgstr "no es pot fer «setenv» per al script del mantenidor"
#: src/help.c:300
#, c-format
msgid "installed %s script"
msgstr "s'ha instaŀlat el script %s"
#: src/help.c:313 src/help.c:382 src/help.c:441
#, c-format
msgid "unable to stat %s `%.250s'"
msgstr "no es pot fer «stat» sobre %s «%.250s»"
#: src/help.c:368 src/help.c:428
#, c-format
msgid "new %s script"
msgstr "seqüència %s nova"
#: src/help.c:402
#, c-format
msgid "old %s script"
msgstr "seqüència de «%s» antiga"
#: src/help.c:416
#, c-format
msgid "unable to stat %s '%.250s': %s"
msgstr "no es pot fer «stat» sobre %s «%.250s»: %s"
#: src/help.c:425
#, c-format
msgid "dpkg - trying script from the new package instead ...\n"
msgstr "dpkg - s'està provant la seqüència del paquet nou en el seu lloc…\n"
#: src/help.c:439
msgid "there is no script in the new version of the package - giving up"
msgstr ""
"no hi ha cap seqüència en la versió nova del paquet - s'està abandonant"
#: src/help.c:445
#, c-format
msgid "dpkg: ... it looks like that went OK.\n"
msgstr "dpkg: … sembla que ha anat bé.\n"
#: src/help.c:616
#, c-format
msgid "unable to securely remove '%.255s'"
msgstr "no es pot esborrar «%.255s» de forma segura"
#: src/help.c:621 dpkg-deb/info.c:65 dpkg-deb/info.c:67
msgid "rm command for cleanup"
msgstr ""
#: src/infodb.c:52
#, c-format
msgid "unable to check existence of `%.250s'"
msgstr "no es pot comprovar l'existència de «%.250s»"
#: src/infodb.c:70
msgid "cannot read info directory"
msgstr "no es pot llegir el directori «info»"
#: src/main.c:60
#, c-format
msgid "Debian `%s' package management program version %s.\n"
msgstr "Programa de gestió de paquets «%s» de Debian versió %s.\n"
#: src/main.c:85
#, c-format
msgid ""
"Commands:\n"
" -i|--install <.deb file name> ... | -R|--recursive <directory> ...\n"
" --unpack <.deb file name> ... | -R|--recursive <directory> ...\n"
" -A|--record-avail <.deb file name> ... | -R|--recursive <directory> ...\n"
" --configure <package> ... | -a|--pending\n"
" --triggers-only <package> ... | -a|--pending\n"
" -r|--remove <package> ... | -a|--pending\n"
" -P|--purge <package> ... | -a|--pending\n"
" --get-selections [<pattern> ...] Get list of selections to stdout.\n"
" --set-selections Set package selections from stdin.\n"
" --clear-selections Deselect every non-essential package.\n"
" --update-avail <Packages-file> Replace available packages info.\n"
" --merge-avail <Packages-file> Merge with info from file.\n"
" --clear-avail Erase existing available info.\n"
" --forget-old-unavail Forget uninstalled unavailable pkgs.\n"
" -s|--status <package> ... Display package status details.\n"
" -p|--print-avail <package> ... Display available version details.\n"
" -L|--listfiles <package> ... List files `owned' by package(s).\n"
" -l|--list [<pattern> ...] List packages concisely.\n"
" -S|--search <pattern> ... Find package(s) owning file(s).\n"
" -C|--audit Check for broken package(s).\n"
" --print-architecture Print dpkg architecture.\n"
" --compare-versions <a> <op> <b> Compare version numbers - see below.\n"
" --force-help Show help on forcing.\n"
" -Dh|--debug=help Show help on debugging.\n"
"\n"
msgstr ""
"Ordres:\n"
" -i|--install <fitxer .deb> … | -R|--recursive <directori> …\n"
" --unpack <fitxer .deb> … | -R|--recursive <directori> …\n"
" -A|--record-avail <fitxer .deb> … | -R|--recursive <directori> …\n"
" --configure <paquet> … | -a|--pending\n"
" -r|--remove <paquet> … | -a|--pending\n"
" -P|--purge <paquet> … | -a|--pending\n"
" --get-selections [<patró> …] Aconsegueix la llista de seleccions\n"
" en l'eixida estàndard.\n"
" --set-selections Estableix seleccions de paquets des\n"
" de l'entrada estàndard.\n"
" --clear-selections Desselecciona tots els paquets no\n"
" essencials.\n"
" --update-avail <fitxer-Packages> Reemplaça la informació de paquets\n"
" disponibles.\n"
" --merge-avail <fitxer-Packages> Fusiona amb la informació del "
"fitxer.\n"
" --clear-avail Suprimeix la informació actual sobre "
"els\n"
" paquets disponibles.\n"
" --forget-old-unavail Oblida la informació sobre paquets "
"no\n"
" instaŀlats i no disponibles.\n"
" -s|--status <paquet> … Mostra detalls sobre l'estat del "
"paquet.\n"
" -p|--print-avail <paquet> … Mostra detalls sobre la versió\n"
" disponible.\n"
" -L|--listfiles <paquet> … Llista els fitxers que pertanyen als\n"
" paquets.\n"
" -l|--list [<patró> …] Llista breument els paquets.\n"
" -S|--search <patró> … Cerca els paquets que contenen\n"
" aquests fitxers.\n"
" -C|--audit Verifica els paquets trencats.\n"
" --print-architecture Mostra l'arquitectura de destí de "
"dpkg.\n"
" --compare-versions <a> <op> <b> Compara els números de versió - "
"mireu\n"
" més endavant.\n"
" --force-help Mostra l'ajuda sobre forçar.\n"
" -Dh|--debug=help Mostra l'ajuda sobre la depuració.\n"
"\n"
#: src/main.c:113 src/querycmd.c:631 src/trigcmd.c:77 dpkg-deb/main.c:88
#: dpkg-split/main.c:77
#, c-format
msgid ""
" -h|--help Show this help message.\n"
" --version Show the version.\n"
"\n"
msgstr ""
" -h|--help Mostra aquest missatge d'ajuda.\n"
" --version Mostra la versió.\n"
"\n"
#: src/main.c:118
#, c-format
msgid ""
"Use dpkg -b|--build|-c|--contents|-e|--control|-I|--info|-f|--field|\n"
" -x|--extract|-X|--vextract|--fsys-tarfile on archives (type %s --help).\n"
"\n"
msgstr ""
"Useu dpkg -b|--build|-c|--contents|-e|--control|-I|--info|-f|--field|\n"
" -x|--extract|-X|--vextract|--fsys-tarfile en arxius (vegeu %s --help).\n"
"\n"
#: src/main.c:123
#, c-format
msgid ""
"For internal use: dpkg --assert-support-predepends | --predep-package |\n"
" --assert-working-epoch | --assert-long-filenames | --assert-multi-conrep.\n"
"\n"
msgstr ""
"Per a ús intern: dpkg --assert-support-predepends | --predep-package |\n"
" --assert-working-epoch | --assert-long-filenames | --assert-multi-conrep.\n"
"\n"
#: src/main.c:128
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
" --admindir=<directory> Use <directory> instead of %s.\n"
" --root=<directory> Install on a different root directory.\n"
" --instdir=<directory> Change installation dir without changing admin "
"dir.\n"
" --path-exclude=<pattern> Do not install paths which match a shell "
"pattern.\n"
" --path-include=<pattern> Re-include a pattern after a previous "
"exclusion.\n"
" -O|--selected-only Skip packages not selected for install/"
"upgrade.\n"
" -E|--skip-same-version Skip packages whose same version is installed.\n"
" -G|--refuse-downgrade Skip packages with earlier version than "
"installed.\n"
" -B|--auto-deconfigure Install even if it would break some other "
"package.\n"
" --[no-]triggers Skip or force consequential trigger "
"processing.\n"
" --no-debsig Do not try to verify package signatures.\n"
" --no-act|--dry-run|--simulate\n"
" Just say what we would do - don't do it.\n"
" -D|--debug=<octal> Enable debugging (see -Dhelp or --debug=help).\n"
" --status-fd <n> Send status change updates to file descriptor "
"<n>.\n"
" --log=<filename> Log status changes and actions to <filename>.\n"
" --ignore-depends=<package>,...\n"
" Ignore dependencies involving <package>.\n"
" --force-... Override problems (see --force-help).\n"
" --no-force-...|--refuse-...\n"
" Stop when problems encountered.\n"
" --abort-after <n> Abort after encountering <n> errors.\n"
"\n"
msgstr ""
"Opcions:\n"
" --admindir=<directori> Utilitza <directori> en lloc de %s.\n"
" --root=<directori> Instaŀla en un directori arrel diferent.\n"
" --instdir=<directori> Canvia el directori d'instaŀlació sense "
"alterar\n"
" el directori de gestió.\n"
" --path-exclude=<patró> No instaŀles camins que concorden amb un patró\n"
" shell.\n"
" --path-include=<patró> Torna a incloure un patró després d'una "
"exclussió\n"
" prèvia.\n"
" -O|--selected-only Omet els paquets no seleccionats per a\n"
" instaŀlació o actualització.\n"
" -E|--skip-same-version Omet els paquets que ja tinguen la mateixa "
"versió\n"
" instaŀlada.\n"
" -G=--refuse-downgrade Omet els paquets amb una versió anterior que "
"la\n"
" instaŀlada.\n"
" -B|--auto-deconfigure Instaŀla encara que es puga trencar algun "
"altre\n"
" paquet.\n"
" --[no-]triggers Omet o força el processat d'activadors "
"consequents.\n"
" --no-debsig No verifiques les signatures dels paquets.\n"
" --no-act|--dry-run|--simulate\n"
" Indica només el que es faria, però no faces "
"res.\n"
" -D|--debug=<octal> Habilita la depuració (vegeu -Dhelp ó --"
"debug=help).\n"
" --status-fd <n> Envia actualitzacions de canvis d'estat al\n"
" descriptor de fitxer <n>.\n"
" --log=<fitxer> Registra canvis d'estat i accions a <fitxer>.\n"
" --ignore-depends=<paquet>,…\n"
" No tingues en compte les dependències que\n"
" impliquen a <paquet>.\n"
" --force-… Descarta problemes (vegeu --force-help).\n"
" --no-force-…|--refuse-… Atura't quan trobes problemes.\n"
" --abort-after <n> Avorta després de trobar <n> errors.\n"
"\n"
#: src/main.c:154
#, c-format
msgid ""
"Comparison operators for --compare-versions are:\n"
" lt le eq ne ge gt (treat empty version as earlier than any "
"version);\n"
" lt-nl le-nl ge-nl gt-nl (treat empty version as later than any version);\n"
" < << <= = >= >> > (only for compatibility with control file "
"syntax).\n"
"\n"
msgstr ""
"Els operadors de comparació per a --compare-versions són:\n"
" lt le eq ne ge gt (tracta la versió en blanc com anterior a "
"qualsevol\n"
" altra versió);\n"
" lt-nl le-nl ge-nl gt-nl (tracta la versió en blanc com posterior a "
"qualsevol\n"
" altra versió);\n"
" < << <= = >= >> > (només per motius de compatibilitat amb la "
"sintaxi\n"
" del fitxer de control).\n"
"\n"
#: src/main.c:161
#, c-format
msgid "Use `dselect' or `aptitude' for user-friendly package management.\n"
msgstr ""
"Empreu «dselect» o «aptitude» si voleu un programa de gestió de paquets més "
"amigable.\n"
#: src/main.c:170
msgid ""
"Type dpkg --help for help about installing and deinstalling packages [*];\n"
"Use `dselect' or `aptitude' for user-friendly package management;\n"
"Type dpkg -Dhelp for a list of dpkg debug flag values;\n"
"Type dpkg --force-help for a list of forcing options;\n"
"Type dpkg-deb --help for help about manipulating *.deb files;\n"
"\n"
"Options marked [*] produce a lot of output - pipe it through `less' or "
"`more' !"
msgstr ""
"Escriviu dpkg --help per obtenir ajuda sobre la instaŀlació i desinstaŀlació "
"de paquets [*];\n"
"Useu «dselect» o «aptitude» per a gestionar els paquets d'una manera més "
"amigable;\n"
"Escriviu dpkg -Dhelp per a obtenir una llista dels valors dels senyaladors "
"de depuració de dpkg;\n"
"Escriviu dpkg --force-help per a obtenir una llista d'opcions per a forçar;\n"
"Escriviu dpkg-deb --help per a obtenir ajuda sobre la manipulació de "
"fitxers .deb;\n"
"\n"
"Les opcions marcades amb ([*]) produeixen una eixida estesa - canalitzeu-la "
"a través de «less» o «more»!"
#: src/main.c:219
msgid "Set all force options"
msgstr ""
#: src/main.c:221
msgid "Replace a package with a lower version"
msgstr ""
#: src/main.c:223
msgid "Configure any package which may help this one"
msgstr ""
#: src/main.c:225
msgid "Process incidental packages even when on hold"
msgstr ""
#: src/main.c:227
msgid "Try to (de)install things even when not root"
msgstr ""
#: src/main.c:229
msgid "PATH is missing important programs, problems likely"
msgstr ""
#: src/main.c:231
msgid "Install a package even if it fails authenticity check"
msgstr ""
#: src/main.c:233
msgid "Process even packages with wrong versions"
msgstr ""
#: src/main.c:235
msgid "Overwrite a file from one package with another"
msgstr ""
#: src/main.c:237
msgid "Overwrite a diverted file with an undiverted version"
msgstr ""
#: src/main.c:239
msgid "Overwrite one package's directory with another's file"
msgstr ""
#: src/main.c:241
msgid "Do not perform safe I/O operations when unpacking"
msgstr ""
#: src/main.c:243
msgid "Always use the new config files, don't prompt"
msgstr ""
#: src/main.c:245
msgid "Always use the old config files, don't prompt"
msgstr ""
#: src/main.c:248
msgid ""
"Use the default option for new config files if one\n"
" is available, don't prompt. If no default can be "
"found,\n"
" you will be prompted unless one of the confold or\n"
" confnew options is also given"
msgstr ""
#: src/main.c:253
msgid "Always install missing config files"
msgstr ""
#: src/main.c:255
msgid "Offer to replace config files with no new versions"
msgstr ""
#: src/main.c:257
msgid "Process even packages with wrong or no architecture"
msgstr ""
#: src/main.c:259
msgid "Install even if it would break another package"
msgstr ""
#: src/main.c:261
msgid "Allow installation of conflicting packages"
msgstr ""
#: src/main.c:263
#, fuzzy
#| msgid "dependency problems - not removing"
msgid "Turn all dependency problems into warnings"
msgstr "problemes de dependències - no es desinstaŀla"
#: src/main.c:265
#, fuzzy
#| msgid "dependency problems - not removing"
msgid "Turn dependency version problems into warnings"
msgstr "problemes de dependències - no es desinstaŀla"
#: src/main.c:267
msgid "Remove packages which require installation"
msgstr ""
#: src/main.c:269
msgid "Remove an essential package"
msgstr ""
#: src/main.c:281
msgid "Generally helpful progress information"
msgstr ""
#: src/main.c:282
#, fuzzy
#| msgid "unable to setenv for maintainer script"
msgid "Invocation and status of maintainer scripts"
msgstr "no es pot fer «setenv» per al script del mantenidor"
#: src/main.c:283
msgid "Output for each file processed"
msgstr ""
#: src/main.c:284
msgid "Lots of output for each file processed"
msgstr ""
#: src/main.c:285
#, fuzzy
#| msgid "read error in configuration file `%.255s'"
msgid "Output for each configuration file"
msgstr "error de lectura al fitxer de configuració «%.250s»"
#: src/main.c:286
msgid "Lots of output for each configuration file"
msgstr ""
#: src/main.c:287
msgid "Dependencies and conflicts"
msgstr ""
#: src/main.c:288
msgid "Lots of dependencies/conflicts output"
msgstr ""
#: src/main.c:289
msgid "Trigger activation and processing"
msgstr ""
#: src/main.c:290
msgid "Lots of output regarding triggers"
msgstr ""
#: src/main.c:291
msgid "Silly amounts of output regarding triggers"
msgstr ""
#: src/main.c:292
msgid "Lots of drivel about eg the dpkg/info directory"
msgstr ""
#: src/main.c:293
msgid "Insane amounts of drivel"
msgstr ""
#: src/main.c:304
#, c-format
msgid ""
"%s debugging option, --debug=<octal> or -D<octal>:\n"
"\n"
" Number Ref. in source Description\n"
msgstr ""
#: src/main.c:311
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Debugging options can be mixed using bitwise-or.\n"
"Note that the meanings and values are subject to change.\n"
msgstr ""
#: src/main.c:319
msgid "--debug requires an octal argument"
msgstr "--debug requereix d'un número octal com a paràmetre"
#: src/main.c:348
#, c-format
msgid "null package name in --ignore-depends comma-separated list `%.250s'"
msgstr ""
"nom de paquet buit en la llista de --ignore-depends separats per coma "
"«%.250s»"
#: src/main.c:354
#, c-format
msgid "--ignore-depends requires a legal package name. `%.250s' is not; %s"
msgstr ""
"--ignore-depends necessita un nom de paquet legal. «%.250s» no ho és; %s"
#: src/main.c:371 src/main.c:381 src/main.c:649 dpkg-split/main.c:124
#, c-format
msgid "invalid integer for --%s: `%.250s'"
msgstr "enter invàlid per a --%s: «%.250s»"
# hook -> lligam, segons el Termcat. jm
#: src/main.c:438
#, c-format
msgid "error executing hook '%s', exit code %d"
msgstr "s'ha produït un error en executar el lligam «%s», codi d'eixida %d"
#: src/main.c:465
#, fuzzy
#| msgid "status"
msgid "status logger"
msgstr "estat"
#: src/main.c:480
#, c-format
msgid ""
"%s forcing options - control behaviour when problems found:\n"
" warn but continue: --force-<thing>,<thing>,...\n"
" stop with error: --refuse-<thing>,<thing>,... | --no-force-<thing>,...\n"
" Forcing things:\n"
msgstr ""
#: src/main.c:490
#, c-format
msgid ""
"\n"
"WARNING - use of options marked [!] can seriously damage your installation.\n"
"Forcing options marked [*] are enabled by default.\n"
msgstr ""
#: src/main.c:504
#, c-format
msgid "unknown force/refuse option `%.*s'"
msgstr "l'opció de forçat/refusat «%.*s» és desconeguda"
#: src/main.c:513
#, c-format
msgid "obsolete force/refuse option '%s'\n"
msgstr "l'opció de forçat/refusat «%s» és obsoleta\n"
#: src/main.c:643
msgid "--command-fd takes one argument, not zero"
msgstr "--command-fd accepta un argument, no zero"
#: src/main.c:645
msgid "--command-fd only takes one argument"
msgstr "--command-fd només accepta un argument"
#: src/main.c:651
#, c-format
msgid "couldn't open `%i' for stream"
msgstr "no s'ha pogut obrir «%i» per a un flux"
#: src/main.c:676
#, c-format
msgid "unexpected eof before end of line %d"
msgstr "eof inesperat abans de la fi de la línia %d"
#: src/main.c:719 src/main.c:741 src/querycmd.c:692 src/statcmd.c:379
#: dpkg-deb/main.c:201 dpkg-split/main.c:163
msgid "need an action option"
msgstr "es necessita una opció d'acció"
#: src/packages.c:113
msgid ""
"you must specify packages by their own names, not by quoting the names of "
"the files they come in"
msgstr ""
"heu d'especificar els paquets pels seus noms propis, no citant els noms dels "
"fitxers en els que venen"
#: src/packages.c:133
#, c-format
msgid "--%s --pending does not take any non-option arguments"
msgstr "--%s --pending no pren cap argument que no sigui una opció"
#: src/packages.c:138 src/querycmd.c:375 src/querycmd.c:565
#, c-format
msgid "--%s needs at least one package name argument"
msgstr "--%s almenys necessita un nom de paquet com a argument"
#: src/packages.c:179
#, c-format
msgid "Package %s listed more than once, only processing once.\n"
msgstr "Paquet %s llistat més d'una vegada, només es processarà una.\n"
#: src/packages.c:183
#, c-format
msgid ""
"More than one copy of package %s has been unpacked\n"
" in this run ! Only configuring it once.\n"
msgstr ""
"S'ha desempaquetat més d'una còpia del paquet %s!\n"
" Només es configurarà una vegada.\n"
#: src/packages.c:232
#, c-format
msgid ""
"package %.250s is not ready for trigger processing\n"
" (current status `%.250s' with no pending triggers)"
msgstr ""
"el paquet %.250s no està llest per a processar activadors\n"
" (estat actual «%.250s» amb cap activador pendent)"
#: src/packages.c:334
#, c-format
msgid " Package %s which provides %s is to be removed.\n"
msgstr " El paquet %s que proveeix %s serà desinstaŀlat.\n"
#: src/packages.c:337
#, c-format
msgid " Package %s is to be removed.\n"
msgstr " El paquet %s serà desinstaŀlat.\n"
#: src/packages.c:354
#, c-format
msgid " Version of %s on system is %s.\n"
msgstr " La versió del paquet «%s» al sistema és %s.\n"
#: src/packages.c:376
#, c-format
msgid " Package %s which provides %s awaits trigger processing.\n"
msgstr ""
" El paquet %s que proveeix %s està esperant el processat dels activadors.\n"
#: src/packages.c:380
#, c-format
msgid " Package %s awaits trigger processing.\n"
msgstr " El paquet %s està esperant el processat dels activadors.\n"
#: src/packages.c:410
#, c-format
msgid "dpkg: also configuring `%s' (required by `%s')\n"
msgstr "dpkg: també configura «%s» (requerit per «%s»)\n"
#: src/packages.c:418
#, c-format
msgid " Package %s which provides %s is not configured yet.\n"
msgstr " El paquet %s que proveeix %s no està configurat.\n"
#: src/packages.c:421
#, c-format
msgid " Package %s is not configured yet.\n"
msgstr " El paquet %s encara no està configurat.\n"
#: src/packages.c:432
#, c-format
msgid " Package %s which provides %s is not installed.\n"
msgstr " El paquet %s que proveeix %s no està instaŀlat.\n"
#: src/packages.c:435
#, c-format
msgid " Package %s is not installed.\n"
msgstr " El paquet %s no està instaŀlat.\n"
#: src/packages.c:472
#, c-format
msgid " %s (%s) breaks %s and is %s.\n"
msgstr " %s (%s) trenca %s i és %s.\n"
#: src/packages.c:478
#, c-format
msgid " %s (%s) provides %s.\n"
msgstr " %s (%s) proveeix %s.\n"
#: src/packages.c:482
#, c-format
msgid " Version of %s to be configured is %s.\n"
msgstr " La versió del paquet %s que es configurarà és %s.\n"
#: src/packages.c:596
msgid " depends on "
msgstr " depèn de "
#: src/packages.c:602
msgid "; however:\n"
msgstr "; tot i així:\n"
#: src/processarc.c:71
#, c-format
msgid ".../%s"
msgstr "…/%s"
#: src/processarc.c:91
#, c-format
msgid "error ensuring `%.250s' doesn't exist"
msgstr "s'ha produït un error en assegurar-se de que «%.250s» no existeix"
#: src/processarc.c:99
msgid "split package reassembly"
msgstr ""
#: src/processarc.c:108
msgid "reassembled package file"
msgstr "paquet reensamblat"
#: src/processarc.c:133
#, c-format
msgid "Authenticating %s ...\n"
msgstr "S'està autenticant %s…\n"
#: src/processarc.c:139
msgid "package signature verification"
msgstr ""
#: src/processarc.c:146
#, c-format
msgid "Verification on package %s failed!"
msgstr "Ha fallat la verificació del paquet %s!"
#: src/processarc.c:148
#, c-format
msgid ""
"Verification on package %s failed,\n"
"but installing anyway as you requested.\n"
msgstr ""
"Ha fallat la verificació del paquet %s,\n"
"però s'instaŀlarà igualment tal i com heu demanat.\n"
#: src/processarc.c:152
#, c-format
msgid "passed\n"
msgstr "correcte\n"
#: src/processarc.c:165 dpkg-deb/info.c:81
msgid "unable to create temporary directory"
msgstr "no s'ha pogut crear el directori temporal"
#: src/processarc.c:205
#, c-format
msgid "package %s has too many Conflicts/Replaces pairs"
msgstr "el paquet %s té massa parelles de Conflicts/Replaces"
#: src/processarc.c:243
#, c-format
msgid "old version of package has overly-long info file name starting `%.250s'"
msgstr ""
"la versió antiga del paquet té un nom de fitxer d'informació llarguíssim que "
"comença per «%.250s»"
#: src/processarc.c:281
#, c-format
msgid "unable to remove obsolete info file `%.250s'"
msgstr "no es pot esborrar el fitxer d'info. obsolet «%.250s»"
#: src/processarc.c:286
#, c-format
msgid "unable to install (supposed) new info file `%.250s'"
msgstr "no es pot instaŀlar el (suposat) fitxer d'info. nou «%.250s»"
#: src/processarc.c:296
msgid "unable to open temp control directory"
msgstr "no es pot obrir el directori de control temporal"
#: src/processarc.c:307
#, c-format
msgid "package contains overly-long control info file name (starting `%.50s')"
msgstr ""
"el paquet conté un nom de fitxer d'info. llarguíssim (comença per «%.50s»)"
#: src/processarc.c:314
#, c-format
msgid "package control info contained directory `%.250s'"
msgstr "la info. de control del paquet conté el directori «%.250s»"
# Què collons vol dir això, i què collons vol dir la traducció?! jm
#: src/processarc.c:316
#, c-format
msgid "package control info rmdir of `%.250s' didn't say not a dir"
msgstr ""
"a l'esborrar el directori «%.250s» amb la informació de control del paquet "
"ocorregué un error diferent com de no ser un directori"
#: src/processarc.c:326
#, c-format
msgid "package %s contained list as info file"
msgstr "el paquet %s conté «list» com a fitxer d'informació"
#: src/processarc.c:333
#, c-format
msgid "unable to install new info file `%.250s' as `%.250s'"
msgstr "no es pot instaŀlar el fitxer d'info. nou «%.250s» com a «%.250s»"
#: src/processarc.c:349 src/remove.c:198
#, c-format
msgid "unable to delete control info file `%.250s'"
msgstr "no es pot eliminar el fitxer d'info. de control «%.250s»"
#: src/processarc.c:411
msgid "cannot access archive"
msgstr "no es pot accedir a l'arxiu"
#: src/processarc.c:433
#, fuzzy
#| msgid "control information length"
msgid "package control information extraction"
msgstr "longitud de la informació de control"
#: src/processarc.c:460
#, c-format
msgid "Recorded info about %s from %s.\n"
msgstr "S'ha registrat la informació sobre %s a partir de %s.\n"
#: src/processarc.c:468
#, c-format
msgid "package architecture (%s) does not match system (%s)"
msgstr "l'arquitectura del paquet (%s) no correspon amb la del sistema (%s)"
#: src/processarc.c:523
#, c-format
msgid ""
"dpkg: regarding %s containing %s, pre-dependency problem:\n"
"%s"
msgstr ""
"dpkg: referent a %s que conté %s, problema de predependència:\n"
"%s"
#: src/processarc.c:526
#, c-format
msgid "pre-dependency problem - not installing %.250s"
msgstr "problema de predependència - no s'instaŀlarà %.250s"
#: src/processarc.c:527
msgid "ignoring pre-dependency problem!"
msgstr "s'està ignorant el problema de predependència!"
#: src/processarc.c:543
#, c-format
msgid "Preparing to replace %s %s (using %s) ...\n"
msgstr "S'està preparant per a reemplaçar %s %s (fent servir %s)…\n"
#: src/processarc.c:549
#, c-format
msgid "Unpacking %s (from %s) ...\n"
msgstr "S'està desempaquetant %s (de %s)…\n"
#: src/processarc.c:580
#, c-format
msgid "name of conffile (starting `%.250s') is too long (>%d characters)"
msgstr ""
"el nom del conffile (que comença per «%.250s») és massa llarg (>%d caràcters)"
#: src/processarc.c:633 utils/update-alternatives.c:2071
#, c-format
msgid "read error in %.250s"
msgstr "error de lectura en %.250s"
#: src/processarc.c:635
#, c-format
msgid "error closing %.250s"
msgstr "s'ha produït un error en tancar %.250s"
#: src/processarc.c:637
#, c-format
msgid "error trying to open %.250s"
msgstr "s'ha produït un error en intentar obrir %.250s"
#: src/processarc.c:678
#, c-format
msgid "De-configuring %s, to allow removal of %s ...\n"
msgstr "S'està desconfigurant %s, per a permetre la supressió de %s…\n"
#: src/processarc.c:681
#, c-format
msgid "De-configuring %s ...\n"
msgstr "S'està desconfigurant %s…\n"
#: src/processarc.c:755
#, c-format
msgid "Unpacking replacement %.250s ...\n"
msgstr "S'està desempaquetant el reemplaçament de %.250s…\n"
#: src/processarc.c:840
#, fuzzy
#| msgid "dpkg-deb field extraction"
msgid "package filesystem archive extraction"
msgstr "extracció de camps de dpkg-deb"
#: src/processarc.c:854
msgid "error reading dpkg-deb tar output"
msgstr "s'ha produït un error en llegir l'eixida tar de dpkg-deb"
#: src/processarc.c:856
msgid "corrupted filesystem tarfile - corrupted package archive"
msgstr "sistema de fitxers de l'arxiu tar corrupte - arxiu del paquet corrupte"
#: src/processarc.c:859
msgid "dpkg-deb: zap possible trailing zeros"
msgstr "dpkg-deb: esborra possibles zeros finals"
#: src/processarc.c:919
#, c-format
msgid "could not stat old file '%.250s' so not deleting it: %s"
msgstr ""
"no es pot fer «stat» sobre el fitxer antic «%.250s» així doncs no "
"s'eliminarà: %s"
#: src/processarc.c:925
#, c-format
msgid "unable to delete old directory '%.250s': %s"
msgstr "no es pot esborrar el directori antic «%.250s»: %s"
#: src/processarc.c:928
#, c-format
msgid "old conffile '%.250s' was an empty directory (and has now been deleted)"
msgstr "el conffile «%.250s» era un directori buit (i s'ha eliminat)"
#: src/processarc.c:975
#, c-format
msgid "unable to stat other new file `%.250s'"
msgstr "no es pot fer «stat» sobre el fitxer nou «%.250s»"
#: src/processarc.c:986
#, c-format
msgid ""
"old file '%.250s' is the same as several new files! (both '%.250s' and "
"'%.250s')"
msgstr ""
"el fitxer antic «%.250s» és igual que diversos fitxers nous! («%.250s» i "
"«%.250s»)"
#: src/processarc.c:1025
#, c-format
msgid "unable to securely remove old file '%.250s': %s"
msgstr "no es pot esborrar el fitxer antic «%.250s» de format segura: %s"
#: src/processarc.c:1206
#, c-format
msgid "(Noting disappearance of %s, which has been completely replaced.)\n"
msgstr "(Noteu la desaparició de %s, que ha estat completament reemplaçat.)\n"
# jm: Açò jo no se si traduir-ho. Ha de caber en una línia i hem de dir
# jm: quina lletra correspon a cada estat.
#. TRANSLATORS: This is the header that appears on 'dpkg-query -l'. The
#. * string should remain under 80 characters. The uppercase letters in
#. * the state values denote the abbreviated letter that will appear on
#. * the first three columns, which should ideally match the English one
#. * (e.g. Remove → supRimeix), see dpkg-query(1) for further details. The
#. * translated message can use additional lines if needed.
#: src/querycmd.c:149
msgid ""
"Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold\n"
"| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-"
"pend\n"
"|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)\n"
msgstr ""
"Desitjat=desconegUt/Instaŀla/supRimeix/Purga/retín(H)\n"
"| Estat=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-"
"pend\n"
"|/ Err?=(none)/Reinst-required (Estat,Err: majúsc.=dolent)\n"
#: src/querycmd.c:153
msgid "Name"
msgstr "Nom"
#: src/querycmd.c:153
msgid "Version"
msgstr "Versió"
#: src/querycmd.c:154
msgid "Description"
msgstr "Descripció"
#: src/querycmd.c:246 src/querycmd.c:511 src/select.c:75
#, c-format
msgid "No packages found matching %s.\n"
msgstr "No s'ha trobat cap paquet que correspongui amb %s.\n"
#: src/querycmd.c:273
#, c-format
msgid "diversion by %s from: %s\n"
msgstr "desviat per %s des de: %s\n"
#: src/querycmd.c:275
#, c-format
msgid "diversion by %s to: %s\n"
msgstr "desviat per %s cap a: %s\n"
#: src/querycmd.c:278
#, c-format
msgid "local diversion from: %s\n"
msgstr "desviació local des de: %s\n"
#: src/querycmd.c:279
#, c-format
msgid "local diversion to: %s\n"
msgstr "desviat localment cap a: %s\n"
#: src/querycmd.c:309
msgid "--search needs at least one file name pattern argument"
msgstr "--search almenys necessita un nom de fitxer pare com argument"
#: src/querycmd.c:350
#, fuzzy, c-format
#| msgid "No packages found matching %s.\n"
msgid "%s: no path found matching pattern %s.\n"
msgstr "No s'ha trobat cap paquet que correspongui amb %s.\n"
#: src/querycmd.c:393
#, c-format
msgid "Package `%s' is not installed and no info is available.\n"
msgstr "El paquet «%s» no està instaŀlat i no hi ha informació disponible.\n"
#: src/querycmd.c:401
#, c-format
msgid "Package `%s' is not available.\n"
msgstr "El paquet «%s» no està disponible.\n"
#: src/querycmd.c:410 src/querycmd.c:585
#, c-format
msgid "Package `%s' is not installed.\n"
msgstr "El paquet «%s» no està instaŀlat.\n"
#: src/querycmd.c:418
#, c-format
msgid "Package `%s' does not contain any files (!)\n"
msgstr "El paquet «%s» no conté cap fitxer (!)\n"
#: src/querycmd.c:425
#, c-format
msgid "locally diverted to: %s\n"
msgstr "desviat localment cap a: %s\n"
#: src/querycmd.c:428
#, c-format
msgid "package diverts others to: %s\n"
msgstr "el paquet desvia a d'altres cap a %s\n"
#: src/querycmd.c:431
#, c-format
msgid "diverted by %s to: %s\n"
msgstr "desviat per %s cap a: %s\n"
#: src/querycmd.c:452
msgid ""
"Use dpkg --info (= dpkg-deb --info) to examine archive files,\n"
"and dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) to list their contents.\n"
msgstr ""
"Useu dpkg --info (= dpkg-deb --info) per a examinar els fitxers d'arxiu,\n"
"i dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) per a llistar-ne el contingut.\n"
#: src/querycmd.c:570
#, c-format
msgid "--%s takes at most two arguments"
msgstr "--%s porta com a molt dos arguments"
#: src/querycmd.c:578
#, c-format
msgid "control file contains %c"
msgstr "el fitxer de control conté %c"
#: src/querycmd.c:600
#, c-format
msgid "Debian %s package management program query tool version %s.\n"
msgstr ""
"Eina de consulta del programa de gestió de paquets «%s» de Debian versió "
"%s.\n"
#: src/querycmd.c:619
#, fuzzy, c-format
#| msgid ""
#| "Commands:\n"
#| " -s|--status <package> ... Display package status details.\n"
#| " -p|--print-avail <package> ... Display available version details.\n"
#| " -L|--listfiles <package> ... List files `owned' by package(s).\n"
#| " -l|--list [<pattern> ...] List packages concisely.\n"
#| " -W|--show <pattern> ... Show information on package(s).\n"
#| " -S|--search <pattern> ... Find package(s) owning file(s).\n"
#| " -c|--control-path <package> [<file>]\n"
#| " Print path for package control file.\n"
#| "\n"
msgid ""
"Commands:\n"
" -s|--status <package> ... Display package status details.\n"
" -p|--print-avail <package> ... Display available version details.\n"
" -L|--listfiles <package> ... List files `owned' by package(s).\n"
" -l|--list [<pattern> ...] List packages concisely.\n"
" -W|--show [<pattern> ...] Show information on package(s).\n"
" -S|--search <pattern> ... Find package(s) owning file(s).\n"
" -c|--control-path <package> [<file>]\n"
" Print path for package control file.\n"
"\n"
msgstr ""
"Ordres:\n"
" -s|--status <paquet> … Mostra detalls de l'estat del paquet.\n"
" -p|--print-avail <paquet> … Mostra detalls de la versió disponible.\n"
" -L|--listfiles <paquet> … Llista els fitxers que pertanyen als\n"
" paquets.\n"
" -l|--list [<patró> …] Llista els paquets sense massa detalls.\n"
" -W|--show <patró> … Mostra informació sobre els paquets.\n"
" -S|--search <patró> … Cerca els paquets als que pertanyen\n"
" els fitxers.\n"
" -c|--control-path <paquet> [<ftxer>]\n"
" Mostra el camí per al fitxer de control\n"
" del paquet.\n"
"\n"
#: src/querycmd.c:636
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
" --admindir=<directory> Use <directory> instead of %s.\n"
" -f|--showformat=<format> Use alternative format for --show.\n"
"\n"
msgstr ""
"Opcions:\n"
" --admindir=<directori> Utilitza <directori> en lloc de %s.\n"
" -f|--showformat=<format> Utilitza un format alternatiu per\n"
" a --show.\n"
"\n"
#: src/querycmd.c:642 dpkg-deb/main.c:112
#, c-format
msgid ""
"Format syntax:\n"
" A format is a string that will be output for each package. The format\n"
" can include the standard escape sequences \\n (newline), \\r (carriage\n"
" return) or \\\\ (plain backslash). Package information can be included\n"
" by inserting variable references to package fields using the ${var[;"
"width]}\n"
" syntax. Fields will be right-aligned unless the width is negative in "
"which\n"
" case left alignment will be used.\n"
msgstr ""
"Format de la sintaxi:\n"
" Un format és una cadena que es mostrarà per a cada paquet. El format\n"
" pot incloure les seqüències d'escapada estàndard \\n (línia nova),\n"
" \\r (retorn de carro) o \\\\ (barra invertida). Es pot incloure "
"informació\n"
" sobre el paquet inserint referències variables als camps dels paquets\n"
" utilitzant la sintaxi ${var[;amplada]}. Els camps s'alinearan a la\n"
" dreta a menys que l'amplada siga negativa, en aquest cas s'utilitzarà\n"
" alineació a l'esquerra. \n"
#: src/querycmd.c:656
msgid "Use --help for help about querying packages."
msgstr "Empreu --help per a obtenir ajuda sobre la consulta de paquets."
#: src/remove.c:88
#, c-format
msgid "ignoring request to remove %.250s which isn't installed."
msgstr ""
"s'està ignorant la petició de desinstaŀlar %.250s que no està instaŀlat."
#: src/remove.c:95
#, c-format
msgid ""
"ignoring request to remove %.250s, only the config\n"
" files of which are on the system. Use --purge to remove them too."
msgstr ""
"es descarta la petició de desinstaŀlar %.250s, del qual