blob: 96800541033fa72a8a0b49d5995ea51dbff0edf7 [file] [log] [blame]
# Czech translation for dpkg.
#
# Petr Cech <cech@debian.org>, 1999, 2000, 2001.
# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
#
# Thanks go to:
# Milan Zamazal <pdm@debian.org>
# Vladimir Michl <Vladimir.Michl@seznam.cz>
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: dpkg\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-dpkg@lists.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-10-14 07:11+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-11-27 13:20+0100\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n>=2 && n<=4 ? 1 : 2;\n"
#: lib/dpkg/ar.c:66
#, c-format
msgid "invalid character '%c' in archive '%.250s' member '%.16s' size"
msgstr ""
#: lib/dpkg/ar.c:81 lib/dpkg/ar.c:97 lib/dpkg/ar.c:108 lib/dpkg/ar.c:112
#: lib/dpkg/ar.c:134 utils/update-alternatives.c:1154
#, c-format
msgid "unable to write file '%s'"
msgstr "nelze zapsat soubor „%s“"
#: lib/dpkg/ar.c:94
#, c-format
msgid "generated corrupt ar header for '%s'"
msgstr "vygenerována porušená ar hlavička pro „%s“"
#: lib/dpkg/ar.c:123
#, c-format
msgid "failed to fstat ar member file (%s)"
msgstr "selhalo volání fstat na souboru %s, který je součástí ar"
#: lib/dpkg/ar.c:130
#, fuzzy, c-format
#| msgid "failed to fstat ar member file (%s)"
msgid "ar member file (%s)"
msgstr "selhalo volání fstat na souboru %s, který je součástí ar"
#: lib/dpkg/buffer.c:196
#, c-format
msgid "failed to read on buffer copy for %s"
msgstr "chyba čtení v buffer_copy (%s)"
#: lib/dpkg/buffer.c:212
#, c-format
msgid "failed in write on buffer copy for %s"
msgstr "chyba zápisu v buffer_copy (%s)"
#: lib/dpkg/buffer.c:220
#, c-format
msgid "short read on buffer copy for %s"
msgstr "zkrácené čtení v buffer_copy (%s)"
#: lib/dpkg/buffer.c:288
#, fuzzy, c-format
#| msgid "failed to exec tar"
msgid "failed to seek %s"
msgstr "nelze spustit tar"
#: lib/dpkg/command.c:178 lib/dpkg/command.c:204 src/help.c:621
#: src/processarc.c:98 src/processarc.c:138 src/processarc.c:432
#: src/processarc.c:839 dpkg-deb/build.c:459 dpkg-deb/build.c:538
#: dpkg-deb/build.c:561 dpkg-deb/extract.c:317 dpkg-deb/info.c:65
#: dpkg-split/split.c:69 utils/update-alternatives.c:457
#, c-format
msgid "unable to execute %s (%s)"
msgstr "nelze spustit %s (%s)"
#: lib/dpkg/compress.c:83
#, c-format
msgid "%s: decompression"
msgstr "%s: dekomprese"
#: lib/dpkg/compress.c:89
#, c-format
msgid "%s: compression"
msgstr "%s: komprese"
#: lib/dpkg/compress.c:112
#, c-format
msgid "%s: error binding input to gzip stream"
msgstr "%s: chyba navázání vstupu na proud gzipu"
#: lib/dpkg/compress.c:124
#, c-format
msgid "%s: internal gzip read error: '%s'"
msgstr "%s: vnitřní chyba gzipu při čtení: „%s“"
#: lib/dpkg/compress.c:132 lib/dpkg/compress.c:136
#, c-format
msgid "%s: internal gzip write error"
msgstr "%s: vnitřní chyba gzipu při zápisu"
#: lib/dpkg/compress.c:150
#, c-format
msgid "%s: error binding output to gzip stream"
msgstr "%s: chyba navázání výstupu na proud gzipu"
#: lib/dpkg/compress.c:157
#, c-format
msgid "%s: internal gzip read error"
msgstr "%s: vnitřní chyba gzipu při čtení"
#: lib/dpkg/compress.c:167
#, c-format
msgid "%s: internal gzip write error: '%s'"
msgstr "%s: vnitřní chyba gzipu při zápisu: „%s“"
#: lib/dpkg/compress.c:180
#, c-format
msgid "%s: internal gzip write error: %s"
msgstr "%s: vnitřní chyba gzipu při zápisu: %s"
#: lib/dpkg/compress.c:220
#, c-format
msgid "%s: error binding input to bzip2 stream"
msgstr "%s: chyba navázání vstupu na proud bzipu2"
#: lib/dpkg/compress.c:232
#, c-format
msgid "%s: internal bzip2 read error: '%s'"
msgstr "%s: vnitřní chyba bzipu2 při čtení: „%s“"
#: lib/dpkg/compress.c:240 lib/dpkg/compress.c:244 lib/dpkg/compress.c:294
#, c-format
msgid "%s: internal bzip2 write error"
msgstr "%s: vnitřní chyba bzipu2 při zápisu"
#: lib/dpkg/compress.c:258
#, c-format
msgid "%s: error binding output to bzip2 stream"
msgstr "%s: chyba navázání výstupu na proud bzipu2"
#: lib/dpkg/compress.c:265
#, c-format
msgid "%s: internal bzip2 read error"
msgstr "%s: vnitřní chyba bzipu2 při čtení"
#: lib/dpkg/compress.c:275 lib/dpkg/compress.c:286
#, c-format
msgid "%s: internal bzip2 write error: '%s'"
msgstr "%s: vnitřní chyba bzipu2 při zápisu: „%s“"
#: lib/dpkg/compress.c:282
msgid "unexpected bzip2 error"
msgstr "neočekávaná chyba bzip2"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:68
#, c-format
msgid ""
"updates directory contains file `%.250s' whose name is too long (length=%d, "
"max=%d)"
msgstr ""
"adresář s aktualizacemi obsahuje soubor „%.250s“, jehož název je příliš "
"dlouhý (%d, max=%d)"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:72
#, c-format
msgid ""
"updates directory contains files with different length names (both %d and %d)"
msgstr ""
"adresář s aktualizacemi obsahuje soubory s různou délkou názvů (%d i %d)"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:86
#, c-format
msgid "cannot scan updates directory `%.255s'"
msgstr "nelze zjistit obsah adresáře s aktualizacemi „%.255s“"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:102
#, c-format
msgid "failed to remove incorporated update file %.255s"
msgstr "selhalo odstranění spojeného aktualizačního souboru %.255s"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:121 dpkg-deb/build.c:447
#, c-format
msgid "unable to create `%.255s'"
msgstr "nelze vytvořit „%.255s“"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:125
#, c-format
msgid "unable to fill %.250s with padding"
msgstr "nelze dorovnat %.250s"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:127
#, c-format
msgid "unable to flush %.250s after padding"
msgstr "nelze vyprázdnit %.250s"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:129
#, c-format
msgid "unable to seek to start of %.250s after padding"
msgstr "nelze se přesunout na začátek %.250s"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:195
#, c-format
msgid "unable to open lock file %s for testing"
msgstr "nelze otevřít zámkový soubor %s pro test"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:221
msgid "unable to open/create status database lockfile"
msgstr "zámek stavové databáze nelze otevřít nebo vytvořit"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:231
msgid "you do not have permission to lock the dpkg status database"
msgstr "nemáte právo k uzamčení stavové databáze dpkg"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:233
#, fuzzy
#| msgid "unable to lock dpkg status database"
msgid "dpkg status database"
msgstr "stavovou databázi dpkg nelze uzamknout"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:257
msgid "requested operation requires superuser privilege"
msgstr "požadovaná operace vyžaduje superuživatelská práva"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:262
msgid "unable to access dpkg status area"
msgstr "ke stavové oblasti dpkg nelze přistoupit"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:264
msgid "operation requires read/write access to dpkg status area"
msgstr "operace požaduje zápisová práva do stavové oblasti dpkg"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:309
#, c-format
msgid "failed to remove my own update file %.255s"
msgstr "nepodařilo se odstranit svůj vlastní soubor s aktualizacemi %.255s"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:347
#, c-format
msgid "unable to write updated status of `%.250s'"
msgstr "nelze zapsat změněný stav balíku „%.250s“"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:349
#, c-format
msgid "unable to flush updated status of `%.250s'"
msgstr "nelze vyprázdnit aktualizovaný stav „%.250s“"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:351
#, c-format
msgid "unable to truncate for updated status of `%.250s'"
msgstr "nelze zkrátit pro aktualizovaný stav „%.250s“"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:353
#, c-format
msgid "unable to fsync updated status of `%.250s'"
msgstr "nelze synchronizovat aktualizovaný stav „%.250s“"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:355
#, c-format
msgid "unable to close updated status of `%.250s'"
msgstr "nelze uzavřít změněný stav balíku „%.250s“"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:358
#, c-format
msgid "unable to install updated status of `%.250s'"
msgstr "nelze nainstalovat změněný stav balíku „%.250s“"
#: lib/dpkg/dir.c:50
#, fuzzy, c-format
#| msgid "unable to read filedescriptor flags for %.250s"
msgid "unable to get file descriptor for directory '%s'"
msgstr "nelze přečíst příznaky popisovače souboru pro „%.250s“"
#: lib/dpkg/dir.c:54
#, fuzzy, c-format
#| msgid "unable to sync file '%s'"
msgid "unable to sync directory '%s'"
msgstr "nelze synchronizovat soubor „%s“"
#: lib/dpkg/dir.c:69 lib/dpkg/dir.c:131
#, fuzzy, c-format
#| msgid "unable to open file '%s'"
msgid "unable to open directory '%s'"
msgstr "nelze otevřít soubor „%s“"
#: lib/dpkg/dir.c:109 src/divertcmd.c:218 dpkg-split/split.c:202
#: utils/update-alternatives.c:1293
#, c-format
msgid "unable to open file '%s'"
msgstr "nelze otevřít soubor „%s“"
#: lib/dpkg/dir.c:111 src/divertcmd.c:232 src/divertcmd.c:377
#: src/statcmd.c:217 dpkg-deb/build.c:598 dpkg-split/join.c:65
#: dpkg-split/queue.c:187 utils/update-alternatives.c:1406
#, c-format
msgid "unable to sync file '%s'"
msgstr "nelze synchronizovat soubor „%s“"
#: lib/dpkg/dir.c:113 src/divertcmd.c:234 src/divertcmd.c:379
#: dpkg-deb/build.c:600 dpkg-split/join.c:67 dpkg-split/queue.c:189
#: utils/update-alternatives.c:1314 utils/update-alternatives.c:1408
#, c-format
msgid "unable to close file '%s'"
msgstr "nelze zavřít soubor „%s“"
#: lib/dpkg/dump.c:396
#, c-format
msgid "failed to write details of `%.50s' to `%.250s'"
msgstr "selhalo zapsání podrobností o „%.50s“ do souboru „%.250s“"
#: lib/dpkg/dump.c:423
#, c-format
msgid "failed to open '%s' for writing %s database"
msgstr "selhalo otevření „%s“ pro zapsání databáze %s"
#: lib/dpkg/dump.c:426
#, c-format
msgid "unable to set buffering on %s database file"
msgstr "nelze nastavit bufferování na souboru databáze %s"
#: lib/dpkg/dump.c:438
#, c-format
msgid "failed to write %s database record about '%.50s' to '%.250s'"
msgstr "selhalo zapsání %s záznamu o „%.50s“ do souboru „%.250s“"
#: lib/dpkg/dump.c:446
#, c-format
msgid "failed to flush %s database to '%.250s'"
msgstr "selhalo vyprázdnění databáze %s do souboru „%.250s“"
#: lib/dpkg/dump.c:448
#, c-format
msgid "failed to fsync %s database to '%.250s'"
msgstr "selhal fsync databáze %s do souboru „%.250s“"
#: lib/dpkg/dump.c:451
#, c-format
msgid "failed to close '%.250s' after writing %s database"
msgstr "selhalo zavření „%.250s“ po zapsání databáze %s"
#: lib/dpkg/dump.c:455
#, c-format
msgid "failed to link '%.250s' to '%.250s' for backup of %s database"
msgstr "selhalo linkování „%.250s“ na „%.250s“ pro zálohu databáze %s"
#: lib/dpkg/dump.c:458
#, c-format
msgid "failed to install '%.250s' as '%.250s' containing %s database"
msgstr "selhala instalace „%.250s“ jako „%.250s“ obsahující databázi %s"
#: lib/dpkg/ehandle.c:94
#, c-format
msgid ""
"%s: unrecoverable fatal error, aborting:\n"
" %s\n"
msgstr ""
"%s: neobnovitelná kritická chyba, přerušuji:\n"
" %s\n"
#: lib/dpkg/ehandle.c:100
#, fuzzy, c-format
#| msgid ""
#| "%s: unrecoverable fatal error, aborting:\n"
#| " %s\n"
msgid ""
"%s: outside error context, aborting:\n"
" %s\n"
msgstr ""
"%s: neobnovitelná kritická chyba, přerušuji:\n"
" %s\n"
#: lib/dpkg/ehandle.c:120
#, fuzzy
#| msgid "out of memory for new cleanup entry"
msgid "out of memory for new error context"
msgstr "nedostatek paměti pro novou položku"
#: lib/dpkg/ehandle.c:183
#, c-format
msgid ""
"%s: error while cleaning up:\n"
" %s\n"
msgstr ""
"%s: chyba při úklidu:\n"
" %s\n"
#: lib/dpkg/ehandle.c:201
#, fuzzy, c-format
#| msgid "dpkg: too many nested errors during error recovery !!\n"
msgid "%s: too many nested errors during error recovery!!\n"
msgstr "dpkg: příliš mnoho vnořených chyb během opravování chyb!!\n"
#: lib/dpkg/ehandle.c:268 lib/dpkg/ehandle.c:307
msgid "out of memory for new cleanup entry"
msgstr "nedostatek paměti pro novou položku"
#: lib/dpkg/ehandle.c:291
msgid "out of memory for new cleanup entry with many arguments"
msgstr "nedostatek paměti pro novou položku s mnoha argumenty"
#: lib/dpkg/ehandle.c:352
#, fuzzy, c-format
#| msgid "%s: error closing %s: %s"
msgid "%s: error: %s\n"
msgstr "%s: chyba při zavírání %s: %s"
#: lib/dpkg/ehandle.c:393
#, c-format
msgid "%s: warning: %s\n"
msgstr "%s: varování: %s\n"
#: lib/dpkg/ehandle.c:416
#, c-format
msgid "%s:%s:%d: internal error: %s\n"
msgstr "%s:%s:%d: vnitřní chyba: %s\n"
#: lib/dpkg/fields.c:45
#, c-format
msgid "%s is missing"
msgstr "%s chybí"
#: lib/dpkg/fields.c:49
#, fuzzy, c-format
#| msgid "`%.*s' is not allowed for %s"
msgid "'%.50s' is not allowed for %s"
msgstr "„%.*s“ není v %s povoleno"
#: lib/dpkg/fields.c:73
#, c-format
msgid "junk after %s"
msgstr "nesmyslná data za %s"
#: lib/dpkg/fields.c:87
#, c-format
msgid "invalid package name (%.250s)"
msgstr "chybné jméno balíku (%.250s)"
#: lib/dpkg/fields.c:102
#, c-format
msgid "empty file details field `%s'"
msgstr "prázdné pole podrobností o souboru „%s“"
#: lib/dpkg/fields.c:105
#, c-format
msgid "file details field `%s' not allowed in status file"
msgstr "pole podrobností o souboru „%s“ není ve stavovém souboru dovoleno"
#: lib/dpkg/fields.c:118
#, c-format
msgid "too many values in file details field `%s' (compared to others)"
msgstr "příliš mnoho hodnot v položce „%s“ (vzhledem k ostatním)"
#: lib/dpkg/fields.c:132
#, c-format
msgid "too few values in file details field `%s' (compared to others)"
msgstr "příliš málo hodnot v položce „%s“ (vzhledem k ostatním)"
#: lib/dpkg/fields.c:154
msgid "yes/no in boolean field"
msgstr "yes/no v dvouhodnotovém poli"
#: lib/dpkg/fields.c:174
msgid "word in `priority' field"
msgstr "slovo v poli „priority“"
#: lib/dpkg/fields.c:186
msgid "value for `status' field not allowed in this context"
msgstr "hodnota pole „status“ není v tomto místě přípustná"
#: lib/dpkg/fields.c:191
msgid "first (want) word in `status' field"
msgstr "první slovo (want) v poli „status“"
#: lib/dpkg/fields.c:194
msgid "second (error) word in `status' field"
msgstr "druhé slovo (error) v poli „status“"
#: lib/dpkg/fields.c:197
msgid "third (status) word in `status' field"
msgstr "třetí slovo (status) v poli „status“"
#: lib/dpkg/fields.c:207
#, c-format
msgid "error in Version string '%.250s'"
msgstr "chyba v řetězci Version „%.250s“"
#: lib/dpkg/fields.c:218
msgid "obsolete `Revision' or `Package-Revision' field used"
msgstr "použito zastaralé pole „Revision“ nebo „Package-Revision“"
#: lib/dpkg/fields.c:235
msgid "value for `config-version' field not allowed in this context"
msgstr "hodnota pole „config-version“ není v tomto místě přípustná"
#: lib/dpkg/fields.c:240
#, c-format
msgid "error in Config-Version string '%.250s'"
msgstr "chyba v řetězci Config-Version „%.250s“"
#: lib/dpkg/fields.c:266
#, c-format
msgid "value for `conffiles' has malformatted line `%.*s'"
msgstr "hodnota „conffiles“ obsahuje zkomolený řádek „%.*s“"
#: lib/dpkg/fields.c:287
#, c-format
msgid "value for `conffiles' has line starting with non-space `%c'"
msgstr "hodnota „conffiles“ obsahuje řádek nezačínající mezerou „%c“"
#: lib/dpkg/fields.c:304
msgid "root or null directory is listed as a conffile"
msgstr "kořenový nebo prázdný adresář uveden jako conffile"
#: lib/dpkg/fields.c:365
#, c-format
msgid ""
"`%s' field, missing package name, or garbage where package name expected"
msgstr "v poli „%s“ chybí jméno balíku, nebo místo něj obsahuje nesmysl"
#: lib/dpkg/fields.c:370
#, c-format
msgid "`%s' field, invalid package name `%.255s': %s"
msgstr "pole „%s“ obsahuje neplatné jméno balíku „%.255s“: %s"
#: lib/dpkg/fields.c:406
#, c-format
msgid ""
"`%s' field, reference to `%.255s':\n"
" bad version relationship %c%c"
msgstr ""
"položka „%s“, odkaz na „%.255s“:\n"
" chybný vztah mezi verzemi %c%c"
#: lib/dpkg/fields.c:412
#, c-format
msgid ""
"`%s' field, reference to `%.255s':\n"
" `%c' is obsolete, use `%c=' or `%c%c' instead"
msgstr ""
"položka „%s“, odkaz na „%.255s“:\n"
" „%c“ je zastaralé, místo toho použijte „%c=“ nebo „%c%c“"
#: lib/dpkg/fields.c:422
#, c-format
msgid ""
"`%s' field, reference to `%.255s':\n"
" implicit exact match on version number, suggest using `=' instead"
msgstr ""
"položka „%s“, odkaz na „%.255s“:\n"
" implicitní shoda s konkrétním číslem verze, doporučuji použít „=“"
#: lib/dpkg/fields.c:430
msgid "Only exact versions may be used for Provides"
msgstr "V poli Provides lze použít pouze přesné určení verse"
#: lib/dpkg/fields.c:434
#, c-format
msgid ""
"`%s' field, reference to `%.255s':\n"
" version value starts with non-alphanumeric, suggest adding a space"
msgstr ""
"položka „%s“, odkaz na „%.255s“:\n"
" číslo verze nezačíná alfanumerickým znakem, doporučuji přidat mezeru"
#: lib/dpkg/fields.c:451 lib/dpkg/fields.c:455
#, c-format
msgid "`%s' field, reference to `%.255s': version contains `%c'"
msgstr "položka „%s“, odkaz na „%.255s“: verze obsahuje „%c“"
#: lib/dpkg/fields.c:459
#, c-format
msgid "`%s' field, reference to `%.255s': version unterminated"
msgstr "položka „%s“, odkaz na „%.255s“: neurčitelná verze"
#: lib/dpkg/fields.c:465
#, c-format
msgid "'%s' field, reference to '%.255s': error in version"
msgstr "položka „%s“, odkaz na „%.255s“: chyba ve verzi"
#: lib/dpkg/fields.c:475
#, c-format
msgid "`%s' field, syntax error after reference to package `%.255s'"
msgstr "položka „%s“, syntaktická chyba po referenci na balík „%.255s“"
#: lib/dpkg/fields.c:482
#, c-format
msgid "alternatives (`|') not allowed in %s field"
msgstr "alternativy („|“) nejsou v položce %s povoleny"
#: lib/dpkg/fields.c:536
msgid "value for `triggers-pending' field not allowed in this context"
msgstr "hodnota pole „triggers-pending“ není v tomto kontextu přípustná"
#: lib/dpkg/fields.c:543
#, c-format
msgid "illegal pending trigger name `%.255s': %s"
msgstr "nepovolené jméno nevyřízeného spouštěče „%.255s“: %s"
#: lib/dpkg/fields.c:547
#, c-format
msgid "duplicate pending trigger `%.255s'"
msgstr "duplicitní nevyřízený spouštěč „%.255s“"
#: lib/dpkg/fields.c:561
msgid "value for `triggers-awaited' field not allowed in this context"
msgstr "hodnota položky „triggers-awaited“ není v tomto kontextu přípustná"
#: lib/dpkg/fields.c:568
#, c-format
msgid "illegal package name in awaited trigger `%.255s': %s"
msgstr "nepovolené jméno balíku v očekávaném spouštěči „%.255s“: %s"
#: lib/dpkg/fields.c:574
#, c-format
msgid "duplicate awaited trigger package `%.255s'"
msgstr "duplicitní balík v seznamu očekávaných spouštěčů „%.255s“"
#: lib/dpkg/file.c:51
#, c-format
msgid "unable to stat source file '%.250s'"
msgstr "nelze volat stat na zdrojový soubor „%.250s“"
#: lib/dpkg/file.c:55
#, c-format
msgid "unable to change ownership of target file '%.250s'"
msgstr "nelze změnit vlastníka cílového souboru „%.250s“"
#: lib/dpkg/file.c:59
#, c-format
msgid "unable to set mode of target file '%.250s'"
msgstr "nelze nastavit mód cílového souboru „%.250s“"
#: lib/dpkg/file.c:85
#, fuzzy, c-format
#| msgid "unable to unlock %s: %s"
msgid "unable to unlock %s"
msgstr "nelze odemknout %s: %s"
#: lib/dpkg/file.c:111
#, c-format
msgid "unable to check file '%s' lock status"
msgstr "nelze zkontrolovat stav zámku souboru „%s“"
#: lib/dpkg/file.c:146
#, fuzzy, c-format
#| msgid "status database area is locked by another process"
msgid "%s is locked by another process"
msgstr "stavová databáze je uzamčena dalším procesem"
#: lib/dpkg/file.c:148
#, fuzzy, c-format
#| msgid "unable to unlock %s: %s"
msgid "unable to lock %s"
msgstr "nelze odemknout %s: %s"
#: lib/dpkg/log.c:53
#, c-format
msgid "couldn't open log `%s': %s\n"
msgstr "nelze otevřít log „%s“: %s\n"
#: lib/dpkg/log.c:85
msgid "<package status and progress file descriptor>"
msgstr "<popisovač souboru stavu balíku a ukazatele postupu>"
#: lib/dpkg/log.c:114
#, c-format
msgid "unable to write to status fd %d"
msgstr "nelze zapsat do popisovače souboru %d"
#: lib/dpkg/mlib.c:44 utils/update-alternatives.c:262
#, fuzzy, c-format
#| msgid "realloc failed (%zu bytes)"
msgid "malloc failed (%zu bytes)"
msgstr "realloc selhal (%zu bajtů)"
#: lib/dpkg/mlib.c:58
#, c-format
msgid "realloc failed (%zu bytes)"
msgstr "realloc selhal (%zu bajtů)"
#: lib/dpkg/mlib.c:72 lib/dpkg/mlib.c:90 utils/update-alternatives.c:277
#: utils/update-alternatives.c:334 utils/update-alternatives.c:1107
msgid "failed to allocate memory"
msgstr "selhala alokace paměti"
#: lib/dpkg/mlib.c:102
#, c-format
msgid "failed to dup for std%s"
msgstr "dup selhal pro std%s"
#: lib/dpkg/mlib.c:103
#, c-format
msgid "failed to dup for fd %d"
msgstr "dup selhal pro fd %d"
#: lib/dpkg/mlib.c:109
msgid "failed to create pipe"
msgstr "nelze vytvořit rouru"
#: lib/dpkg/mlib.c:117
#, c-format
msgid "error writing to '%s'"
msgstr "chyba při zápisu do „%s“"
#: lib/dpkg/mlib.c:124
#, c-format
msgid "unable to read filedescriptor flags for %.250s"
msgstr "nelze přečíst příznaky popisovače souboru pro „%.250s“"
#: lib/dpkg/mlib.c:126
#, c-format
msgid "unable to set close-on-exec flag for %.250s"
msgstr "nelze nastavit příznak zavřít-při-spuštění pro „%.250s“"
#: lib/dpkg/options.c:63
#, c-format
msgid "configuration error: %s:%d: %s"
msgstr "chyba konfigurace: %s:%d: %s"
#: lib/dpkg/options.c:75
#, c-format
msgid "failed to open configuration file '%.255s' for reading: %s"
msgstr "selhalo otevření konfiguračního souboru „%.255s“ pro čtení: %s"
#: lib/dpkg/options.c:102
#, c-format
msgid "unbalanced quotes in '%s'"
msgstr "nevypárované uvozovky v „%s“"
#: lib/dpkg/options.c:117
#, c-format
msgid "unknown option '%s'"
msgstr "neznámá volba „%s“"
#: lib/dpkg/options.c:121
#, c-format
msgid "'%s' needs a value"
msgstr "„%s“ vyžaduje hodnotu"
#: lib/dpkg/options.c:127
#, c-format
msgid "'%s' does not take a value"
msgstr "„%s“ musí být zadán bez argumentu"
#: lib/dpkg/options.c:133
#, c-format
msgid "read error in configuration file `%.255s'"
msgstr "chyba při čtení konfiguračního souboru „%.255s“"
#: lib/dpkg/options.c:134
#, c-format
msgid "error closing configuration file `%.255s'"
msgstr "chyba při zavírání konfiguračního souboru „%.255s“"
#: lib/dpkg/options.c:170
#, c-format
msgid "error opening configuration directory '%s'"
msgstr "chyba při otevírání konfiguračního adresáře „%s“"
#: lib/dpkg/options.c:228
#, c-format
msgid "unknown option --%s"
msgstr "neznámý přepínač --%s"
#: lib/dpkg/options.c:232
#, c-format
msgid "--%s option takes a value"
msgstr "přepínač --%s vyžaduje argument"
#: lib/dpkg/options.c:237
#, c-format
msgid "--%s option does not take a value"
msgstr "přepínač --%s musí být zadán bez argumentu"
#: lib/dpkg/options.c:245
#, c-format
msgid "unknown option -%c"
msgstr "neznámý přepínač -%c"
#: lib/dpkg/options.c:250
#, c-format
msgid "-%c option takes a value"
msgstr "přepínač -%c vyžaduje argument"
#: lib/dpkg/options.c:258
#, c-format
msgid "-%c option does not take a value"
msgstr "přepínač -%c musí být zadán bez argumentu"
#: lib/dpkg/options.c:271
#, c-format
msgid "obsolete option '--%s'\n"
msgstr "zastaralá volba `--%s'\n"
#: lib/dpkg/options.c:287
#, c-format
msgid "conflicting actions -%c (--%s) and -%c (--%s)"
msgstr "odporující si akce -%c (--%s) a -%c (--%s)"
#: lib/dpkg/parse.c:134
#, c-format
msgid "duplicate value for `%s' field"
msgstr "zdvojená hodnota položky „%s“"
#: lib/dpkg/parse.c:146
#, c-format
msgid "user-defined field name `%.*s' too short"
msgstr "jméno uživatelem definované položky „%.*s“ příliš krátké"
#: lib/dpkg/parse.c:152
#, c-format
msgid "duplicate value for user-defined field `%.*s'"
msgstr "zdvojená hodnota uživatelem definované položky „%.*s“"
#: lib/dpkg/parse.c:207
msgid "Configured-Version for package with inappropriate Status"
msgstr "Configured-Version pro balík s neodpovídajícím Stavem"
#: lib/dpkg/parse.c:218
#, c-format
msgid "package has status %s but triggers are awaited"
msgstr "balík je ve stavu %s, ale očekávají se spouštěče"
#: lib/dpkg/parse.c:222
msgid "package has status triggers-awaited but no triggers awaited"
msgstr ""
"balík je ve stavu „čekání na spouštěče“, ale žádné spouštěče nejsou očekávány"
#: lib/dpkg/parse.c:228
#, c-format
msgid "package has status %s but triggers are pending"
msgstr "balík je ve stavu %s, ale spouštěče zatím nejsou vyřízené"
#: lib/dpkg/parse.c:232
msgid "package has status triggers-pending but no triggers pending"
msgstr ""
"balík je ve stavu „nevyřízené spouštěče“, ale všechny spouštěče jsou vyřízeny"
#: lib/dpkg/parse.c:242
msgid "Package which in state not-installed has conffiles, forgetting them"
msgstr ""
"Balík je ve stavu nenainstalovaný a má konfigurační soubory, vypouštím je"
#: lib/dpkg/parse.c:335
#, c-format
msgid "failed to open package info file `%.255s' for reading"
msgstr "nelze otevřít soubor „%.255s“ s informacemi o balíku pro čtení"
#: lib/dpkg/parse.c:341
#, c-format
msgid "can't stat package info file `%.255s'"
msgstr "nefunguje volání fstat na info soubor „%.255s“"
#: lib/dpkg/parse.c:347
#, c-format
msgid "can't mmap package info file `%.255s'"
msgstr "nefunguje volání mmap na info soubor „%.255s“"
#: lib/dpkg/parse.c:352
#, fuzzy, c-format
#| msgid "can't stat package info file `%.255s'"
msgid "reading package info file '%.255s'"
msgstr "nefunguje volání fstat na info soubor „%.255s“"
#: lib/dpkg/parse.c:363
#, c-format
msgid "failed to close after read: `%.255s'"
msgstr "po čtení zapomněl zavřít: „%.255s“"
#: lib/dpkg/parse.c:404
#, c-format
msgid "EOF after field name `%.*s'"
msgstr "konec souboru za položkou „%.*s“"
#: lib/dpkg/parse.c:407
#, c-format
msgid "newline in field name `%.*s'"
msgstr "nový řádek v položce „%.*s“"
#: lib/dpkg/parse.c:410
#, c-format
msgid "MSDOS EOF (^Z) in field name `%.*s'"
msgstr "MS-DOS EOF (^Z) ve položce „%.*s“"
#: lib/dpkg/parse.c:414
#, c-format
msgid "field name `%.*s' must be followed by colon"
msgstr "jméno položky „%.*s“ musí být následováno dvojtečkou"
#: lib/dpkg/parse.c:425
#, c-format
msgid "EOF before value of field `%.*s' (missing final newline)"
msgstr "EOF před hodnotou v položce „%.*s“ (chybí závěrečný konec řádku)"
#: lib/dpkg/parse.c:429
#, c-format
msgid "MSDOS EOF char in value of field `%.*s' (missing newline?)"
msgstr "položka „%.*s“ obsahuje MSDOS EOF znaky (chybějící nový řádek?)"
#: lib/dpkg/parse.c:440
#, fuzzy, c-format
#| msgid "newline in field name `%.*s'"
msgid "blank line in value of field '%.*s'"
msgstr "nový řádek v položce „%.*s“"
#: lib/dpkg/parse.c:461
#, c-format
msgid "EOF during value of field `%.*s' (missing final newline)"
msgstr "EOF při čtení položky „%.*s“ (chybějící závěrečný konec řádku)"
#: lib/dpkg/parse.c:546
msgid "several package info entries found, only one allowed"
msgstr "nalezeno několik info položek balíku, dovolena pouze jedna"
#: lib/dpkg/parse.c:572
#, c-format
msgid "no package information in `%.255s'"
msgstr "žádná informace o balíku v „%.255s“"
#: lib/dpkg/parsehelp.c:45
#, fuzzy, c-format
#| msgid ""
#| "%s, in file '%.255s' near line %d package '%.255s':\n"
#| " "
msgid ""
"parsing file '%.255s' near line %d package '%.255s':\n"
" %.255s"
msgstr ""
"%s, v souboru „%.255s“ okolo řádku %d, balík „%.255s“:\n"
" "
#: lib/dpkg/parsehelp.c:48
#, fuzzy, c-format
#| msgid ""
#| "%s, in file '%.255s' near line %d:\n"
#| " "
msgid ""
"parsing file '%.255s' near line %d:\n"
" %.255s"
msgstr ""
"%s, v souboru „%.255s“ okolo řádku %d:\n"
" "
#: lib/dpkg/parsehelp.c:125
msgid "may not be empty string"
msgstr "nesmí být prázdný řetězec"
#: lib/dpkg/parsehelp.c:127
#, fuzzy
#| msgid "must start with an alphanumeric"
msgid "must start with an alphanumeric character"
msgstr "musí začínat písmenem nebo číslicí"
#: lib/dpkg/parsehelp.c:136
#, c-format
msgid "character `%c' not allowed (only letters, digits and characters `%s')"
msgstr ""
"znak „%c“ není povolen - povolena jsou pouze písmena, čísla a znaky „%s“"
#: lib/dpkg/parsehelp.c:178
#, fuzzy
#| msgid "<none>"
msgctxt "version"
msgid "<none>"
msgstr "<žádná>"
#: lib/dpkg/parsehelp.c:209
msgid "version string is empty"
msgstr "prázdná verze"
#: lib/dpkg/parsehelp.c:224
msgid "version string has embedded spaces"
msgstr "verze obsahuje mezery"
#: lib/dpkg/parsehelp.c:230
msgid "epoch in version is not number"
msgstr "epocha ve verzi není číslo"
#: lib/dpkg/parsehelp.c:232
msgid "nothing after colon in version number"
msgstr "za dvojtečkou ve verzi nic nenásleduje"
#: lib/dpkg/parsehelp.c:247
msgid "version number does not start with digit"
msgstr ""
#: lib/dpkg/parsehelp.c:250
msgid "invalid character in version number"
msgstr "neplatný znak v číslu verze"
#: lib/dpkg/parsehelp.c:254
msgid "invalid character in revision number"
msgstr "neplatný znak v číslu revize"
#: lib/dpkg/parsehelp.c:299 lib/dpkg/parsehelp.c:311
#, c-format
msgid "missing %s"
msgstr "chybí %s"
#: lib/dpkg/parsehelp.c:301 lib/dpkg/parsehelp.c:314
#, c-format
msgid "empty value for %s"
msgstr "položka `%s' je prázdná"
#: lib/dpkg/pkg-format.c:80
#, c-format
msgid "invalid character `%c' in field width\n"
msgstr "šířka položky obsahuje neplatný znak „%c“\n"
#: lib/dpkg/pkg-format.c:172
#, c-format
msgid "Closing brace missing in format\n"
msgstr "Ve formátu chybí uzavírací závorka\n"
#: lib/dpkg/pkg-show.c:40
msgid "(no description available)"
msgstr "(popis není k dispozici)"
#: lib/dpkg/subproc.c:55
#, c-format
msgid "unable to ignore signal %s before running %.250s"
msgstr "nelze ignorovat signál %s před spuštěním %.250s"
#: lib/dpkg/subproc.c:68
#, c-format
msgid "error un-catching signal %s: %s\n"
msgstr "chyba při odblokování signálu %s: %s\n"
#: lib/dpkg/subproc.c:78
#, c-format
msgid "%s (subprocess): %s\n"
msgstr "%s (podproces): %s\n"
#: lib/dpkg/subproc.c:89 utils/update-alternatives.c:454
msgid "fork failed"
msgstr "fork selhal"
#: lib/dpkg/subproc.c:119
#, c-format
msgid "subprocess %s returned error exit status %d"
msgstr "podproces %s vrátil chybový status %d"
#: lib/dpkg/subproc.c:128
#, fuzzy, c-format
#| msgid "wait for subprocess %s failed"
msgid "subprocess %s was interrupted"
msgstr "čekání na podproces %s selhalo"
#: lib/dpkg/subproc.c:130
#, fuzzy, c-format
#| msgid "subprocess %s killed by signal (%s)%s"
msgid "subprocess %s was killed by signal (%s)%s"
msgstr "podproces %s byl zabit signálem (%s)%s"
#: lib/dpkg/subproc.c:132
msgid ", core dumped"
msgstr ", core dumped"
#: lib/dpkg/subproc.c:134
#, c-format
msgid "subprocess %s failed with wait status code %d"
msgstr "podproces %s vrátil čekací chybový status %d"
#: lib/dpkg/subproc.c:151 utils/update-alternatives.c:461
#, c-format
msgid "wait for subprocess %s failed"
msgstr "čekání na podproces %s selhalo"
#: lib/dpkg/trigdeferred.l:72
#, c-format
msgid "invalid package name `%.250s' in triggers deferred file `%.250s'"
msgstr ""
"neplatné jméno balíku „%.250s“ v souboru s odloženými spouštěči „%.250s“"
#: lib/dpkg/trigdeferred.l:81
#, c-format
msgid "truncated triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "oříznutý soubor s odloženými spouštěči „%.250s“"
#: lib/dpkg/trigdeferred.l:85
#, c-format
msgid "syntax error in triggers deferred file `%.250s' at character `%s'%s"
msgstr ""
"syntaktická chyba v souboru s odloženými spouštěči „%.250s“ na znaku „%s“%s"
#: lib/dpkg/trigdeferred.l:134
#, c-format
msgid "unable to open/create triggers lockfile `%.250s'"
msgstr "nelze otevřít/vytvořit zámek pro spouštěče (%.250s)"
#: lib/dpkg/trigdeferred.l:141
#, fuzzy
#| msgid "triggered"
msgid "triggers area"
msgstr "spouštěč aktivován"
#: lib/dpkg/trigdeferred.l:151
#, c-format
msgid "unable to stat triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "nelze zavolat stat na soubor s odloženými spouštěči „%.250s“"
#: lib/dpkg/trigdeferred.l:165
#, c-format
msgid "unable to open triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "nelze otevřít soubor s odloženými spouštěči „%.250s“"
#: lib/dpkg/trigdeferred.l:179
#, c-format
msgid "unable to open/create new triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "nelze otevřít/vytvořit nový soubor s odloženými spouštěči „%.250s“"
#: lib/dpkg/trigdeferred.l:215
#, c-format
msgid "error reading triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "chyba při čtení souboru s odloženými spouštěči „%.250s“"
#: lib/dpkg/trigdeferred.l:223
#, c-format
msgid "unable to write new triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "nelze zapsat nový soubor s odloženými spouštěči „%.250s“"
#: lib/dpkg/trigdeferred.l:228
#, c-format
msgid "unable to close new triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "nelze zavřít nový soubor s odloženými spouštěči „%.250s“"
#: lib/dpkg/trigdeferred.l:232
#, c-format
msgid "unable to install new triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "nelze nainstalovat novou verzi souboru s odloženými spouštěči „%.250s“"
#: lib/dpkg/triglib.c:222
#, c-format
msgid ""
"invalid or unknown syntax in trigger name `%.250s' (in trigger interests for "
"package `%.250s')"
msgstr ""
"neplatná nebo neznámá syntaxe v názvu spouštěče „%.250s“ (v seznamu "
"zajímavých spouštěčů balíku „%.250s“)"
#: lib/dpkg/triglib.c:263
#, c-format
msgid "failed to open trigger interest list file `%.250s'"
msgstr "nelze otevřít soubor se seznamem zajímavých spouštěčů „%.250s“"
#: lib/dpkg/triglib.c:292
#, c-format
msgid "failed to rewind trigger interest file `%.250s'"
msgstr "selhalo přesunutí v souboru se zajímavými spouštěči „%.250s“"
#: lib/dpkg/triglib.c:305
#, c-format
msgid ""
"trigger interest file `%.250s' syntax error; illegal package name `%.250s': "
"%.250s"
msgstr ""
"chybná syntaxe v souboru se zajímavými spouštěči „%.250s“; neplatné jméno "
"balíku „%.250s“: %.250s"
#: lib/dpkg/triglib.c:318
#, c-format
msgid "unable to write new trigger interest file `%.250s'"
msgstr "nelze zapsat nový soubor se zajímavými spouštěči „%.250s“"
#: lib/dpkg/triglib.c:321
#, c-format
msgid "unable to flush new trigger interest file '%.250s'"
msgstr "nelze vyprázdnit nový soubor se zajímavými spouštěči „%.250s“"
#: lib/dpkg/triglib.c:324
#, c-format
msgid "unable to sync new trigger interest file '%.250s'"
msgstr "nelze synchronizovat nový soubor se zajímavými spouštěči „%.250s“"
#: lib/dpkg/triglib.c:332
#, c-format
msgid "unable to install new trigger interest file `%.250s'"
msgstr "nelze nainstalovat novou verzi souboru se zajímavými spouštěči„%.250s“"
#: lib/dpkg/triglib.c:340 lib/dpkg/triglib.c:342 lib/dpkg/triglib.c:472
#: src/remove.c:286 src/remove.c:377
#, c-format
msgid "cannot remove `%.250s'"
msgstr "nelze odstranit „%.250s“"
#: lib/dpkg/triglib.c:360
#, c-format
msgid "unable to create new trigger interest file `%.250s'"
msgstr "nelze vytvořit nový soubor se zajímavými spouštěči „%.250s“"
#: lib/dpkg/triglib.c:383
#, c-format
msgid "unable to close new trigger interest file `%.250s'"
msgstr "nelze zavřít nový soubor se zajímavými spouštěči „%.250s“"
#: lib/dpkg/triglib.c:456
#, c-format
msgid ""
"duplicate file trigger interest for filename `%.250s' and package `%.250s'"
msgstr ""
"duplicitní zajímavý souborový spouštěč pro jméno souboru „%.250s“ a balík "
"„%.250s“"
#: lib/dpkg/triglib.c:483
#, c-format
msgid "unable to create new file triggers file `%.250s'"
msgstr "nelze vytvořit nový soubor se souborovými spouštěči „%.250s“"
#: lib/dpkg/triglib.c:493
#, c-format
msgid "unable to write new file triggers file `%.250s'"
msgstr "nelze zapsat nový soubor se souborovými spouštěči „%.250s“"
#: lib/dpkg/triglib.c:496
#, c-format
msgid "unable to flush new file triggers file '%.250s'"
msgstr "nelze vyprázdnit nový soubor se souborovými spouštěči „%.250s“"
#: lib/dpkg/triglib.c:499
#, c-format
msgid "unable to sync new file triggers file '%.250s'"
msgstr "nelze synchronizovat nový soubor se souborovými spouštěči „%.250s“"
#: lib/dpkg/triglib.c:503
#, c-format
msgid "unable to close new file triggers file `%.250s'"
msgstr "nelze zavřít nový soubor se souborovými spouštěči „%.250s“"
#: lib/dpkg/triglib.c:507
#, c-format
msgid "unable to install new file triggers file as `%.250s'"
msgstr "nelze instalovat nový soubor se souborovými spouštěči jako „%.250s“"
#: lib/dpkg/triglib.c:542
#, c-format
msgid "unable to read file triggers file `%.250s'"
msgstr "nelze přečíst soubor se souborovými spouštěči „%.250s“"
#: lib/dpkg/triglib.c:552
#, c-format
msgid "syntax error in file triggers file `%.250s'"
msgstr "syntaktická chyba v souboru se souborovými spouštěči „%.250s“"
#: lib/dpkg/triglib.c:563
#, c-format
msgid ""
"file triggers record mentions illegal package name `%.250s' (for interest in "
"file `%.250s'): %.250s"
msgstr ""
"záznam souborového spouštěče obsahuje neplatné jméno balíku „%.250s“ (se "
"zájmem na souboru „%.250s“): %.250s"
#: lib/dpkg/triglib.c:665
#, c-format
msgid ""
"triggers ci file `%.250s' contains illegal trigger syntax in trigger name `"
"%.250s': %.250s"
msgstr ""
"ci soubor pro spouštěče „%.250s“ obsahuje neplatnou syntaxi ve jméně "
"spouštěče „%.250s“: %.250s"
#: lib/dpkg/triglib.c:684
#, c-format
msgid "unable to open triggers ci file `%.250s'"
msgstr "nelze otevřít ci soubor pro spouštěče „%.250s“"
#: lib/dpkg/triglib.c:699
msgid "triggers ci file contains unknown directive syntax"
msgstr "ci soubor pro spouštěče obsahuje neznámou syntaxi direktivy"
#: lib/dpkg/triglib.c:712
#, c-format
msgid "triggers ci file contains unknown directive `%.250s'"
msgstr "ci soubor pro spouštěče obsahuje neznámou direktivu „%.250s“"
#: lib/dpkg/triglib.c:776
#, c-format
msgid "unable to create triggers state directory `%.250s'"
msgstr "nelze vytvořit stavový adresář pro spouštěče (%.250s)"
#: lib/dpkg/triglib.c:779
#, c-format
msgid "unable to set ownership of triggers state directory `%.250s'"
msgstr "nelze nastavit vlastnictví stavového adresáře pro spouštěče (%.250s)"
#: lib/dpkg/trigname.c:34
msgid "empty trigger names are not permitted"
msgstr "prázdné názvy spouštěčů nejsou povoleny"
#: lib/dpkg/trigname.c:38
msgid "trigger name contains invalid character"
msgstr "název spouštěče obsahuje neplatný znak"
#: lib/dpkg/utils.c:56
#, c-format
msgid "read error in `%.250s'"
msgstr "chyba čtení v „%.250s“"
#: lib/dpkg/utils.c:61
#, c-format
msgid "fgets gave an empty string from `%.250s'"
msgstr "fgets vrátil z „%.250s“ prázdný řetězec"
#: lib/dpkg/utils.c:63
#, c-format
msgid "too-long line or missing newline in `%.250s'"
msgstr "příliš dlouhý řádek nebo chybějící konec řádku v „%.250s“"
#: lib/dpkg/utils.c:75
#, c-format
msgid "unexpected eof reading `%.250s'"
msgstr "neočekávaný konec souboru v „%.250s“"
#: lib/dpkg/varbuf.c:82 lib/dpkg/varbuf.c:88
msgid "error formatting string into varbuf variable"
msgstr "chyba formátování řetězce do proměnné varbuf"
#: src/archives.c:179 src/archives.c:200 src/archives.c:724
msgid "error reading from dpkg-deb pipe"
msgstr "chyba při čtení z roury od dpkg-deb"
#: src/archives.c:195
#, c-format
msgid "skipped unpacking file '%.255s' (replaced or excluded?)"
msgstr "přeskakuji rozbalení souboru „%.255s“ (nahrazen nebo vyřazen?)"
#: src/archives.c:246 src/archives.c:250
#, c-format
msgid "error setting timestamps of `%.255s'"
msgstr "chyba při nastavování času u „%.255s“"
#: src/archives.c:262
#, c-format
msgid "error setting ownership of symlink `%.255s'"
msgstr "chyba při nastavování vlastníka symbolického odkazu „%.255s“"
#: src/archives.c:265 src/archives.c:734 src/statcmd.c:163
#, c-format
msgid "error setting ownership of `%.255s'"
msgstr "chyba při nastavování vlastníka „%.255s“"
#: src/archives.c:267 src/archives.c:736 src/statcmd.c:165
#, c-format
msgid "error setting permissions of `%.255s'"
msgstr "chyba při nastavování práv „%.255s“"
#: src/archives.c:395
#, c-format
msgid "failed to stat (dereference) existing symlink `%.250s'"
msgstr "selhalo dereferencování stávajícího symbolického odkazu „%.250s“"
#: src/archives.c:417
#, c-format
msgid ""
"failed to stat (dereference) proposed new symlink target `%.250s' for "
"symlink `%.250s'"
msgstr ""
"selhalo dereferencování nového cíle („%.250s“) symbolického odkazu „%.250s“"
#: src/archives.c:475
#, c-format
msgid ""
"trying to overwrite `%.250s', which is the diverted version of `"
"%.250s' (package: %.100s)"
msgstr ""
"zkouším přepsat „%.250s“, což je odkloněná verze „%.250s“ (balík: %.100s)"
#: src/archives.c:481
#, c-format
msgid "trying to overwrite `%.250s', which is the diverted version of `%.250s'"
msgstr "zkouším přepsat „%.250s“, což je odkloněná verze „%.250s“"
#: src/archives.c:511
#, c-format
msgid "unable to stat `%.255s' (which I was about to install)"
msgstr "nelze zjistit stav souboru „%.255s“, který bude zrovna nainstalován"
#: src/archives.c:519
#, c-format
msgid ""
"unable to clean up mess surrounding `%.255s' before installing another "
"version"
msgstr "nelze uklidit nepořádek u „%.255s“ před nainstalováním další verze "
#: src/archives.c:525
#, c-format
msgid "unable to stat restored `%.255s' before installing another version"
msgstr ""
"nelze zjistit stav obnoveného souboru „%.255s“ před nainstalováním další "
"verze"
#: src/archives.c:561
#, c-format
msgid "archive contained object `%.255s' of unknown type 0x%x"
msgstr "archiv obsahoval objekt „%.255s“ neznámého typu 0x%x"
#: src/archives.c:626 src/divertcmd.c:150 utils/update-alternatives.c:682
#: utils/update-alternatives.c:1222 utils/update-alternatives.c:1284
#: utils/update-alternatives.c:1441 utils/update-alternatives.c:1680
#: utils/update-alternatives.c:2167 utils/update-alternatives.c:2244
#: utils/update-alternatives.c:2527
#, c-format
msgid "cannot stat file '%s'"
msgstr "nelze volat stat na soubor „%s“"
#: src/archives.c:641
#, c-format
msgid "Replacing files in old package %s ...\n"
msgstr "Nahrazuji soubory ve starém balíku %s …\n"
#: src/archives.c:645
#, c-format
msgid "Replaced by files in installed package %s ...\n"
msgstr "Nahrazen soubory v nainstalovaném balíku %s …\n"
#: src/archives.c:654
#, c-format
msgid ""
"trying to overwrite directory '%.250s' in package %.250s %.250s with "
"nondirectory"
msgstr "zkouším přepsat adresář „%.250s“ v balíku %.250s %.250s neadresářem"
#: src/archives.c:661
#, c-format
msgid "trying to overwrite '%.250s', which is also in package %.250s %.250s"
msgstr "zkouším přepsat soubor „%.250s“, který je také v balíku %.250s %.250s"
#: src/archives.c:711
#, c-format
msgid "unable to create `%.255s' (while processing `%.255s')"
msgstr "nelze vytvořit „%.255s“ (při zpracování „%.255s“)"
#: src/archives.c:718
#, c-format
msgid "backend dpkg-deb during `%.255s'"
msgstr "dpkg-deb během „%.255s“"
#: src/archives.c:744 src/archives.c:908 src/archives.c:949
#, c-format
msgid "error closing/writing `%.255s'"
msgstr "chyba při uzavírání nebo zápisu „%.255s“"
#: src/archives.c:748
#, c-format
msgid "error creating pipe `%.255s'"
msgstr "chyba při vytváření roury „%.255s“"
#: src/archives.c:753 src/archives.c:758
#, c-format
msgid "error creating device `%.255s'"
msgstr "chyba při vytváření spec. souboru „%.255s“"
#: src/archives.c:771
#, c-format
msgid "error creating hard link `%.255s'"
msgstr "chyba při vytváření pevného odkazu „%.255s“"
#: src/archives.c:777 utils/update-alternatives.c:539
#, c-format
msgid "error creating symbolic link `%.255s'"
msgstr "chyba při vytváření symbolického odkazu „%.255s“"
#: src/archives.c:783
#, c-format
msgid "error creating directory `%.255s'"
msgstr "chyba při vytváření adresáře „%.255s“"
#: src/archives.c:822
#, c-format
msgid "unable to move aside `%.255s' to install new version"
msgstr "nelze odsunout „%.255s“ pro nainstalování nové verze"
#: src/archives.c:832 utils/update-alternatives.c:322
#, c-format
msgid "unable to read link `%.255s'"
msgstr "nelze přečíst odkaz „%.255s“"
#: src/archives.c:834 src/configure.c:423
#, c-format
msgid "symbolic link '%.250s' size has changed from %jd to %zd"
msgstr ""
#: src/archives.c:839
#, c-format
msgid "unable to make backup symlink for `%.255s'"
msgstr "nelze vytvořit záložní symbolický odkaz pro „%.255s“"
#: src/archives.c:841
#, c-format
msgid "unable to chown backup symlink for `%.255s'"
msgstr "nelze změnit vlastníka záložního symbolického odkazu „%.255s“"
#: src/archives.c:846
#, c-format
msgid "unable to make backup link of `%.255s' before installing new version"
msgstr "nelze vytvořit záložní odkaz „%.255s“ před nainstalováním nové verze"
#: src/archives.c:863 src/archives.c:957
#, c-format
msgid "unable to install new version of `%.255s'"
msgstr "nelze nainstalovat novou verzi „%.255s“"
#: src/archives.c:902 src/archives.c:945
#, c-format
msgid "unable to open '%.255s'"
msgstr "nelze otevřít „%.255s“"
#: src/archives.c:947
#, c-format
msgid "unable to sync file '%.255s'"
msgstr "nelze synchronizovat soubor „%.255s“"
#: src/archives.c:1000
#, c-format
msgid ""
"ignoring dependency problem with %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"ignoruji problém se závislostmi akce „%s“:\n"
"%s"
#: src/archives.c:1005
#, c-format
msgid ""
"considering deconfiguration of essential\n"
" package %s, to enable %s."
msgstr ""
"zvažuji dekonfiguraci nezbytného balíku\n"
" %s, což by umožnilo akci „%s“."
#: src/archives.c:1008
#, c-format
msgid ""
"dpkg: no, %s is essential, will not deconfigure\n"
" it in order to enable %s.\n"
msgstr ""
"dpkg: ne, balík %s je nezbytný, neprovedu jeho dekonfiguraci,\n"
" která by umožnila akci „%s“.\n"
#: src/archives.c:1022
#, c-format
msgid ""
"dpkg: no, cannot proceed with %s (--auto-deconfigure will help):\n"
"%s"
msgstr ""
"dpkg: ne, nelze pokračovat s akcí „%s“ (pomůže --auto-deconfigure):\n"
"%s"
#: src/archives.c:1032
#, c-format
msgid "removal of %.250s"
msgstr "odstranění %.250s"
#: src/archives.c:1057
#, c-format
msgid "installation of %.250s"
msgstr "instalace %.250s"
#: src/archives.c:1058
#, c-format
msgid ""
"dpkg: considering deconfiguration of %s, which would be broken by %s ...\n"
msgstr ""
"dpkg: zvažuji dekonfiguraci balíku %s, který by byl porušen akcí „%s“…\n"
#: src/archives.c:1065
#, c-format
msgid "dpkg: yes, will deconfigure %s (broken by %s).\n"
msgstr "dpkg: ano, dekonfiguruji %s (porušen balíkem %s).\n"
#: src/archives.c:1069 src/archives.c:1187
#, c-format
msgid ""
"dpkg: regarding %s containing %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"dpkg: ohledně %s obsahující balík %s:\n"
"%s"
#: src/archives.c:1077
msgid "ignoring breakage, may proceed anyway!"
msgstr "ignoruji porušení, zkouším pokračovat!"
#: src/archives.c:1082
#, c-format
msgid ""
"installing %.250s would break %.250s, and\n"
" deconfiguration is not permitted (--auto-deconfigure might help)"
msgstr ""
"instalace balíku %.250s by porušila balík %.250s a\n"
" dekonfigurace není povolena (mohlo by pomoci --auto-deconfigure)"
#: src/archives.c:1086
#, c-format
msgid "installing %.250s would break existing software"
msgstr "instalace balíku %.250s by porušila stávající software"
#: src/archives.c:1116
#, c-format
msgid "dpkg: considering removing %s in favour of %s ...\n"
msgstr "dpkg: zvažuji odstranění %s ve prospěch %s …\n"
#: src/archives.c:1122
#, c-format
msgid "%s is not properly installed - ignoring any dependencies on it.\n"
msgstr ""
"balík %s není správně nainstalován - ignoruji všechny závislosti na něm.\n"
#: src/archives.c:1151
#, c-format
msgid "dpkg: may have trouble removing %s, as it provides %s ...\n"
msgstr "dpkg: možné problémy s odstraněním balíku %s, protože poskytuje %s …\n"
#: src/archives.c:1166
#, c-format
msgid ""
"dpkg: package %s requires reinstallation, but will remove anyway as you "
"requested.\n"
msgstr ""
"dpkg: balík %s vyžaduje přeinstalaci, ale bude odstraněn podle vašeho "
"požadavku.\n"
#: src/archives.c:1169
#, c-format
msgid "dpkg: package %s requires reinstallation, will not remove.\n"
msgstr ""
"dpkg: balík %s vyžaduje přeinstalaci, nebudu nepokračovat v odinstalaci.\n"
#: src/archives.c:1178
#, c-format
msgid "dpkg: yes, will remove %s in favour of %s.\n"
msgstr "dpkg: ano, odstraním %s ve prospěch %s.\n"
#: src/archives.c:1190
#, c-format
msgid "conflicting packages - not installing %.250s"
msgstr "konflikt balíků - nebudu instalovat %.250s"
#: src/archives.c:1191
msgid "ignoring conflict, may proceed anyway!"
msgstr "ignoruji konflikt, zkouším pokračovat!"
#: src/archives.c:1235
#, c-format
msgid "--%s --recursive needs at least one path argument"
msgstr "--%s --recursive vyžaduje alespoň jednu cestu"
#: src/archives.c:1245
msgid "find for dpkg --recursive"
msgstr "find pro dpkg --recursive"
#: src/archives.c:1266
msgid "failed to fdopen find's pipe"
msgstr "nelze provést fdopen na rouře od příkazu find"
#: src/archives.c:1272
msgid "error reading find's pipe"
msgstr "chyba při čtení z roury příkazu find"
#: src/archives.c:1273
msgid "error closing find's pipe"
msgstr "chyba při zavírání roury od příkazu find"
#: src/archives.c:1276
#, c-format
msgid "find for --recursive returned unhandled error %i"
msgstr "hledání --recursive vrátilo neošetřenou chybu %i"
#: src/archives.c:1279
msgid "searched, but found no packages (files matching *.deb)"
msgstr "prohledáno, ale nebyl nalezen žádný balík (soubory vyhovující *.deb)"
#: src/archives.c:1290
#, c-format
msgid "--%s needs at least one package archive file argument"
msgstr "--%s vyžaduje jako argument alespoň jeden soubor s balíkem"
#: src/archives.c:1325 src/divertcmd.c:78 src/divertcmd.c:118
#: src/enquiry.c:166 src/enquiry.c:279 src/enquiry.c:449 src/enquiry.c:451
#: src/enquiry.c:464 src/main.c:66 src/main.c:163 src/main.c:314
#: src/main.c:493 src/packages.c:254 src/querycmd.c:252 src/querycmd.c:355
#: src/querycmd.c:396 src/querycmd.c:404 src/querycmd.c:448 src/querycmd.c:517
#: src/querycmd.c:606 src/querycmd.c:650 src/select.c:79 src/statcmd.c:68
#: src/statcmd.c:98 src/trigcmd.c:58 src/trigcmd.c:90 dpkg-deb/build.c:441
#: dpkg-deb/extract.c:217 dpkg-deb/extract.c:250 dpkg-deb/info.c:203
#: dpkg-deb/info.c:265 dpkg-deb/main.c:60 dpkg-deb/main.c:126
#: dpkg-split/info.c:257 dpkg-split/main.c:54 dpkg-split/main.c:98
#: dpkg-split/queue.c:144 dpkg-split/queue.c:280
msgid "<standard output>"
msgstr "<standardní výstup>"
#: src/archives.c:1326 src/packages.c:255 src/querycmd.c:253
#: src/querycmd.c:353 src/querycmd.c:454 src/querycmd.c:518 src/select.c:80
#: dpkg-split/main.c:169 dpkg-split/queue.c:218
msgid "<standard error>"
msgstr "<chybový výstup>"
#: src/archives.c:1367
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Selecting previously deselected package %s.\n"
msgid "Selecting previously unselected package %s.\n"
msgstr "Instaluji balík %s.\n"
#: src/archives.c:1371
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Skipping deselected package %s.\n"
msgid "Skipping unselected package %s.\n"
msgstr "Přeskakuji balík %s.\n"
#: src/archives.c:1387
#, c-format
msgid "Version %.250s of %.250s already installed, skipping.\n"
msgstr "Verze %.250s balíku %.250s je již nainstalována, přeskakuji.\n"
#: src/archives.c:1397
#, c-format
msgid "downgrading %.250s from %.250s to %.250s."
msgstr "instaluji starší verzi %.250s z %.250s na %.250s."
#: src/archives.c:1402
#, c-format
msgid "Will not downgrade %.250s from version %.250s to %.250s, skipping.\n"
msgstr ""
"Odmítám instalovat starší verzi balíku %.250s, aktuální\n"
"verze %.250s požadována instalace verze %.250s, přeskakuji.\n"
#: src/cleanup.c:86
#, c-format
msgid ""
"unable to remove newly-installed version of `%.250s' to allow reinstallation "
"of backup copy"
msgstr ""
"nelze odstranit nově nainstalovanou verzi „%.250s“ aby se mohla "
"přeinstalovat záložní kopie"
#: src/cleanup.c:93
#, c-format
msgid "unable to restore backup version of `%.250s'"
msgstr "nelze obnovit záložní verzi „%.250s“"
#: src/cleanup.c:97
#, c-format
msgid "unable to remove backup copy of '%.250s'"
msgstr "nelze odstranit záložní kopii „%.250s“"
#: src/cleanup.c:101
#, c-format
msgid "unable to remove newly-installed version of `%.250s'"
msgstr "nelze odstranit nově instalovanou verzi „%.250s“"
#: src/cleanup.c:108
#, c-format
msgid "unable to remove newly-extracted version of `%.250s'"
msgstr "nelze odstranit nově vytvořenou verzi „%.250s“"
#: src/configure.c:104
#, c-format
msgid "unable to stat new distributed conffile '%.250s'"
msgstr ""
"nelze zjistit stav nového distribučního konfiguračního souboru „%.250s“"
#: src/configure.c:114
#, c-format
msgid "unable to stat current installed conffile `%.250s'"
msgstr "nelze zjistit stav aktuálního konfiguračního souboru „%.250s“"
#: src/configure.c:126
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Configuration file `%s', does not exist on system.\n"
"Installing new config file as you requested.\n"
msgstr ""
"\n"
"Konfigurační soubor „%s“ ve vašem systému neexistuje.\n"
"Podle vašeho požadavku nainstaluji nový.\n"
#: src/configure.c:168
#, c-format
msgid "%s: failed to remove old backup '%.250s': %s"
msgstr "%s: nepodařilo se odstranit záložní kopii „%.250s“: %s"
#: src/configure.c:176
#, c-format
msgid "%s: failed to rename '%.250s' to '%.250s': %s"
msgstr "%s: nepodařilo se přejmenovat „%.250s“ na „%.250s“: %s"
#: src/configure.c:182
#, c-format
msgid "%s: failed to remove '%.250s': %s"
msgstr "%s: nepodařilo se odstranit „%.250s“: %s"
#: src/configure.c:188
#, c-format
msgid "%s: failed to remove old distributed version '%.250s': %s"
msgstr "%s: nepodařilo se odstranit starou distribuční verzi „%.250s“: %s"
#: src/configure.c:192
#, c-format
msgid "%s: failed to remove '%.250s' (before overwrite): %s"
msgstr "%s: nepodařilo se odstranit „%.250s“ (před přepsáním): %s"
#: src/configure.c:196
#, c-format
msgid "%s: failed to link '%.250s' to '%.250s': %s"
msgstr "%s: nepodařilo se vytvořit odkaz „%.250s“ na „%.250s“: %s"
#: src/configure.c:200
#, c-format
msgid "Installing new version of config file %s ...\n"
msgstr "Instaluji novou verzi konfiguračního souboru %s …\n"
#: src/configure.c:206 utils/update-alternatives.c:546
#, c-format
msgid "unable to install `%.250s' as `%.250s'"
msgstr "nelze nainstalovat „%.250s“ jako „%.250s“"
#: src/configure.c:257
#, c-format
msgid "no package named `%s' is installed, cannot configure"
msgstr "balík jména „%s“ není nainstalován, nelze zkonfigurovat"
#: src/configure.c:260
#, c-format
msgid "package %.250s is already installed and configured"
msgstr "balík %.250s je již nainstalován a zkonfigurován"
#: src/configure.c:263
#, c-format
msgid ""
"package %.250s is not ready for configuration\n"
" cannot configure (current status `%.250s')"
msgstr ""
"balík %.250s není připraven ke konfiguraci\n"
" nelze zkonfigurovat (současný stav „%.250s“)"
#: src/configure.c:294
#, c-format
msgid ""
"dpkg: dependency problems prevent configuration of %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"dpkg: nesplněné závislosti zamezily konfiguraci balíku %s:\n"
"%s"
#: src/configure.c:297
msgid "dependency problems - leaving unconfigured"
msgstr "problém se závislostmi - nechávám nezkonfigurované"
#: src/configure.c:301
#, c-format
msgid ""
"dpkg: %s: dependency problems, but configuring anyway as you requested:\n"
"%s"
msgstr ""
"dpkg: %s: problém se závislostmi, ale přesto konfiguruji podle vašeho "
"požadavku:\n"
"%s"
#: src/configure.c:309
msgid ""
"Package is in a very bad inconsistent state - you should\n"
" reinstall it before attempting configuration."
msgstr ""
"Balík je ve velmi nekonzistentním stavu - před pokusem\n"
"o konfiguraci by měl by být přeinstalován."
#: src/configure.c:312
#, c-format
msgid "Setting up %s (%s) ...\n"
msgstr "Nastavuji balík %s (%s) …\n"
#: src/configure.c:396
#, c-format
msgid ""
"%s: unable to stat config file '%s'\n"
" (= '%s'): %s"
msgstr ""
"%s: nelze zjistit stav konfiguračního souboru „%s“\n"
" (= „%s“): %s"
#: src/configure.c:409
#, c-format
msgid ""
"%s: config file '%s' is a circular link\n"
" (= '%s')"
msgstr ""
"%s: konfigurační soubor „%s“ je cyklickým odkazem\n"
" (= „%s“)"
#: src/configure.c:418
#, c-format
msgid ""
"%s: unable to readlink conffile '%s'\n"
" (= '%s'): %s"
msgstr ""
"%s: nelze provést readlink na konfiguračním souboru „%s“\n"
" (= „%s“): %s"
#: src/configure.c:444
#, c-format
msgid ""
"%s: conffile '%.250s' resolves to degenerate filename\n"
" ('%s' is a symlink to '%s')"
msgstr ""
"%s: konfigurační soubor „%.250s“ odkazuje na neplatné jméno\n"
" („%s“ je symbolický odkaz na „%s“)"
#: src/configure.c:460
#, c-format
msgid "%s: conffile '%.250s' is not a plain file or symlink (= '%s')"
msgstr ""
"%s: konfigurační soubor „%.250s“ není souborem ani symbolickým odkazem (= "
"„%s“)"
#: src/configure.c:486
msgid "md5hash"
msgstr "md5hash"
#: src/configure.c:492
#, c-format
msgid "%s: unable to open conffile %s for hash: %s"
msgstr "%s: nelze otevřít konfigurační soubor %s pro hash: %s"
#: src/configure.c:522 src/configure.c:526
msgid "conffile difference visualizer"
msgstr ""
#: src/configure.c:543
msgid "Type `exit' when you're done.\n"
msgstr "Po skončení napište „exit“.\n"
#: src/configure.c:552 src/configure.c:556
msgid "conffile shell"
msgstr ""
#: src/configure.c:602
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Configuration file `%s'"
msgstr ""
"\n"
"Konfigurační soubor „%s“"
#: src/configure.c:604
#, c-format
msgid " (actually `%s')"
msgstr " (vlastně „%s“)"
#: src/configure.c:608
#, c-format
msgid ""
"\n"
" ==> File on system created by you or by a script.\n"
" ==> File also in package provided by package maintainer.\n"
msgstr ""
"\n"
" ==> Soubor v systému byl vytvořen vámi nebo skriptem.\n"
" ==> Tento soubor se také nachází v balíku.\n"
#: src/configure.c:613
#, c-format
msgid ""
"\n"
" Not modified since installation.\n"
msgstr ""
"\n"
" Nezměněn od doby instalace.\n"
#: src/configure.c:615
#, c-format
msgid ""
"\n"
" ==> Modified (by you or by a script) since installation.\n"
msgstr ""
"\n"
" ==> Od doby instalace byl změněn (vámi nebo skriptem).\n"
#: src/configure.c:616
#, c-format
msgid ""
"\n"
" ==> Deleted (by you or by a script) since installation.\n"
msgstr ""
"\n"
" ==> Od doby instalace byl smazán (vámi nebo skriptem).\n"
#: src/configure.c:619
#, c-format
msgid " ==> Package distributor has shipped an updated version.\n"
msgstr " ==> Distributor poskytl upravenou verzi.\n"
#: src/configure.c:620
#, c-format
msgid " Version in package is the same as at last installation.\n"
msgstr " Verze v balíku je stejná jako poslední nainstalovaná.\n"
#: src/configure.c:628
#, c-format
msgid " ==> Using new file as you requested.\n"
msgstr " ==> Používám nový soubor podle přání.\n"
#: src/configure.c:632
#, c-format
msgid " ==> Using current old file as you requested.\n"
msgstr " ==> Používám starý soubor podle přání.\n"
#: src/configure.c:641
#, c-format
msgid " ==> Keeping old config file as default.\n"
msgstr " ==> Ponechávám starý konfigurační soubor jako výchozí.\n"
#: src/configure.c:645
#, c-format
msgid " ==> Using new config file as default.\n"
msgstr " ==> Používám nový konfigurační soubor jako výchozí.\n"
#: src/configure.c:652
#, c-format
msgid ""
" What would you like to do about it ? Your options are:\n"
" Y or I : install the package maintainer's version\n"
" N or O : keep your currently-installed version\n"
" D : show the differences between the versions\n"
" Z : start a shell to examine the situation\n"
msgstr ""
" Co s tím chcete udělat ? Možné volby jsou:\n"
" Y nebo I : nainstalovat verzi z balíku\n"
" N nebo O : ponechat současnou verzi\n"
" D : zobrazit rozdíl mezi verzemi\n"
" Z : spustit shell a prozkoumat situaci\n"
#: src/configure.c:659
#, c-format
msgid " The default action is to keep your current version.\n"
msgstr " Výchozí akcí je ponechání současné verze.\n"
#: src/configure.c:661
#, c-format
msgid " The default action is to install the new version.\n"
msgstr " Výchozí akcí je instalace nové verze.\n"
#: src/configure.c:666
msgid "[default=N]"
msgstr "[předvoleno=N]"
#: src/configure.c:667
msgid "[default=Y]"
msgstr "[předvoleno=Y]"
#: src/configure.c:668
msgid "[no default]"
msgstr "[bez předvolby]"
#: src/configure.c:671
msgid "error writing to stderr, discovered before conffile prompt"
msgstr ""
"chyba při zápisu na stderr, objeveno před otázkou na konfigurační soubory"
#: src/configure.c:680
msgid "read error on stdin at conffile prompt"
msgstr "chyba čtení na stdin při otázce na konfigurační soubory"
#: src/configure.c:681
msgid "EOF on stdin at conffile prompt"
msgstr "EOF na stdin při otázce na konfigurační soubor"
#: src/depcon.c:175
#, c-format
msgid "%s depends on %s"
msgstr "%s závisí na %s"
#: src/depcon.c:178
#, c-format
msgid "%s pre-depends on %s"
msgstr "%s před-závisí na %s"
#: src/depcon.c:181
#, c-format
msgid "%s recommends %s"
msgstr "%s doporučuje %s"
#: src/depcon.c:184
#, c-format
msgid "%s suggests %s"
msgstr "%s navrhuje %s"
#: src/depcon.c:187
#, c-format
msgid "%s breaks %s"
msgstr "%s porušuje %s"
#: src/depcon.c:190
#, c-format
msgid "%s conflicts with %s"
msgstr "%s je v konfliktu s %s"
#: src/depcon.c:193
#, c-format
msgid "%s enhances %s"
msgstr "%s rozšiřuje %s"
#: src/depcon.c:296
#, c-format
msgid " %.250s is to be removed.\n"
msgstr " %.250s bude odstraněn.\n"
#: src/depcon.c:299
#, c-format
msgid " %.250s is to be deconfigured.\n"
msgstr " %.250s bude dekonfigurován.\n"
#: src/depcon.c:304
#, c-format
msgid " %.250s is to be installed, but is version %.250s.\n"
msgstr " %.250s bude nainstalován, ale je verze %.250s.\n"
#: src/depcon.c:314
#, c-format
msgid " %.250s is installed, but is version %.250s.\n"
msgstr " %.250s je nainstalován, ale je verze %.250s.\n"
#: src/depcon.c:333
#, c-format
msgid " %.250s is unpacked, but has never been configured.\n"
msgstr " %.250s je rozbalen, ale ještě nebyl zkonfigurován.\n"
#: src/depcon.c:337
#, c-format
msgid " %.250s is unpacked, but is version %.250s.\n"
msgstr " %.250s je rozbalen, ale je verze %.250s.\n"
#: src/depcon.c:343
#, c-format
msgid " %.250s latest configured version is %.250s.\n"
msgstr " %.250s poslední zkonfigurovaná verze je %.250s.\n"
#: src/depcon.c:353
#, c-format
msgid " %.250s is %s.\n"
msgstr " %.250s je %s.\n"
#: src/depcon.c:388
#, c-format
msgid " %.250s provides %.250s but is to be removed.\n"
msgstr " %.250s poskytuje %.250s, ale bude odstraněn.\n"
#: src/depcon.c:392
#, c-format
msgid " %.250s provides %.250s but is to be deconfigured.\n"
msgstr " %.250s poskytuje %.250s, ale bude dekonfigurován.\n"
#: src/depcon.c:401
#, c-format
msgid " %.250s provides %.250s but is %s.\n"
msgstr " %.250s poskytuje %.250s, ale je %s.\n"
#: src/depcon.c:415
#, c-format
msgid " %.250s is not installed.\n"
msgstr " %250s není nainstalován.\n"
#: src/depcon.c:443
#, c-format
msgid " %.250s (version %.250s) is to be installed.\n"
msgstr " %.250s (verze %.250s) bude nainstalován.\n"
#: src/depcon.c:468
#, c-format
msgid " %.250s (version %.250s) is present and %s.\n"
msgstr " %.250s (verze %.250s) je přítomný a %s.\n"
#: src/depcon.c:495
#, c-format
msgid " %.250s provides %.250s and is to be installed.\n"
msgstr " %.250s poskytuje %.250s a bude nainstalován.\n"
#: src/depcon.c:537
#, c-format
msgid " %.250s provides %.250s and is present and %s.\n"
msgstr " %.250s poskytuje %.250s a je přítomný a %s.\n"
#: src/divertcmd.c:50
#, fuzzy
#| msgid "Use --help for help about querying packages."
msgid "Use --help for help about diverting files."
msgstr "Pro nápovědu o dotazování se na balíky použijte --help."
#: src/divertcmd.c:66 src/statcmd.c:57 utils/update-alternatives.c:80
#, c-format
msgid "Debian %s version %s.\n"
msgstr "Debian %s verze %s.\n"
#: src/divertcmd.c:70
#, c-format
msgid ""
"Copyright (C) 1995 Ian Jackson.\n"
"Copyright (C) 2000,2001 Wichert Akkerman.\n"
"Copyright (C) 2010 Guillem Jover.\n"
msgstr ""
"Copyright (C) 1995 Ian Jackson.\n"
"Copyright (C) 2000,2001 Wichert Akkerman.\n"
"Copyright (C) 2010 Guillem Jover.\n"
#: src/divertcmd.c:75 src/main.c:63 src/querycmd.c:603 src/statcmd.c:65
#: src/trigcmd.c:55 dpkg-deb/main.c:57 dpkg-split/main.c:51
#: utils/update-alternatives.c:89
#, c-format
msgid ""
"This is free software; see the GNU General Public License version 2 or\n"
"later for copying conditions. There is NO warranty.\n"
msgstr ""
"Toto je svobodný software; podrobnosti o podmínkách kopírování naleznete\n"
"v Obecné veřejné licenci GNU (GNU General Public Licence) verze 2 nebo\n"
"pozdější. Toto programové vybavení je absolutně bez záruky.\n"
#: src/divertcmd.c:87 src/main.c:81 src/querycmd.c:615 src/statcmd.c:77
#: dpkg-deb/main.c:69 dpkg-split/main.c:63 utils/update-alternatives.c:97
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [<option> ...] <command>\n"
"\n"
msgstr ""
"Použití: %s [<volba> …] <příkaz>\n"
"\n"
#: src/divertcmd.c:91
#, c-format
msgid ""
"Commands:\n"
" [--add] <file> add a diversion.\n"
" --remove <file> remove the diversion.\n"
" --list [<glob-pattern>] show file diversions.\n"
" --listpackage <file> show what package diverts the file.\n"
" --truename <file> return the diverted file.\n"
"\n"
msgstr ""
"Příkazy:\n"
" [--add] <soubor> přidá odklonění\n"
" --remove <soubor> odstraní odklonění\n"
" --list [<vzor-glob>] zobrazí odklonění souboru\n"
" --listpackage <soubor> zobrazí balík, který odklonil soubor\n"
" --truename <soubor> vrátí odkloněný soubor\n"
"\n"
#: src/divertcmd.c:100
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
" --package <package> name of the package whose copy of <file> will "
"not\n"
" be diverted.\n"
" --local all packages' versions are diverted.\n"
" --divert <divert-to> the name used by other packages' versions.\n"
" --rename actually move the file aside (or back).\n"
" --admindir <directory> set the directory with the diversions file.\n"
" --test don't do anything, just demonstrate.\n"
" --quiet quiet operation, minimal output.\n"
" --help show this help message.\n"
" --version show the version.\n"
"\n"
msgstr ""
"Volby:\n"
" --package <balík> jméno balíku, jehož kopie <souboru> nebude\n"
" odkloněna\n"
" --local odkloněny budou všechny verze balíku\n"
" --divert <kam-odklonit> jméno používané ostatními verzemi balíku\n"
" --rename skutečně přesune soubor do ústraní (nebo zpět)\n"
" --admindir <adresář> určí adresář se souborem diversions\n"
" --test nic neprovádí, pouze simuluje\n"
" --quiet tichý režim, minimální výstup\n"
" --help zobrazí tuto nápovědu\n"
" --version zobrazí verzi\n"
"\n"
#: src/divertcmd.c:114
#, c-format
msgid ""
"When adding, default is --local and --divert <original>.distrib.\n"
"When removing, --package or --local and --divert must match if specified.\n"
"Package preinst/postrm scripts should always specify --package and --"
"divert.\n"
msgstr ""
"U přidání je výchozí --local a --divert <original>.distrib.\n"
"Při odstranění musí odpovídat --package nebo --local a --divert\n"
"(jsou-li použity).\n"
"Před/poinstalační skripty balíku by měly vždy používat --package a --"
"divert.\n"
#: src/divertcmd.c:168
#, c-format
msgid "error checking '%s'"
msgstr "chyba při kontrole „%s“"
#: src/divertcmd.c:203
#, c-format
msgid ""
"rename involves overwriting `%s' with\n"
" different file `%s', not allowed"
msgstr ""
"přejmenování znamená přepsání „%s“\n"
" souborem „%s“, což není povoleno"
#: src/divertcmd.c:223 utils/update-alternatives.c:1373
#, fuzzy, c-format
#| msgid "unable to write file '%s'"
msgid "unable to create file '%s'"
msgstr "nelze zapsat soubor „%s“"
#: src/divertcmd.c:227
msgid "file copy"
msgstr "kopie souboru"
#: src/divertcmd.c:239
#, c-format
msgid "cannot rename '%s' to '%s'"
msgstr "nelze přejmenovat „%s“ na „%s“"
#: src/divertcmd.c:252
#, c-format
msgid "rename: remove duplicate old link '%s'"
msgstr "přejmenování: odstranění duplicitního starého odkazu „%s“"
#: src/divertcmd.c:262
#, fuzzy, c-format
#| msgid "unable to open source file `%.250s'"
msgid "unable to remove copied source file '%s'"
msgstr "nelze otevřít zdrojový soubor „%.250s“"
#: src/divertcmd.c:284
#, c-format
msgid "local diversion of %s"
msgstr "lokální odklonění %s"
#: src/divertcmd.c:286
#, c-format
msgid "local diversion of %s to %s"
msgstr "lokální odklonění %s do %s"
#: src/divertcmd.c:290
#, c-format
msgid "diversion of %s by %s"
msgstr "odklonění %s balíkem %s"
#: src/divertcmd.c:293
#, c-format
msgid "diversion of %s to %s by %s"
msgstr "odklonění %s do %s balíkem %s"
#: src/divertcmd.c:309
#, c-format
msgid "any diversion of %s"
msgstr "libovolné odklonění %s"
#: src/divertcmd.c:311
#, c-format
msgid "any diversion of %s to %s"
msgstr "libovolné odklonění %s do %s"
#: src/divertcmd.c:357
#, c-format
msgid "cannot create new %s file"
msgstr "nelze vytvořit nový soubor %s"
#: src/divertcmd.c:375 src/statcmd.c:215 utils/update-alternatives.c:1404
#, c-format
msgid "unable to flush file '%s'"
msgstr "nelze vyprázdnit soubor „%s“"
#: src/divertcmd.c:382
msgid "error removing old diversions-old"
msgstr "chyba při odstranění starého souboru diversions-old"
#: src/divertcmd.c:384
msgid "error creating new diversions-old"
msgstr "chyba při vytváření souboru statoverride-old"
#: src/divertcmd.c:386
msgid "error installing new diversions"
msgstr "chyba při instalaci nových odklonění"
#: src/divertcmd.c:406 src/divertcmd.c:503 src/divertcmd.c:610
#: src/divertcmd.c:630 src/statcmd.c:290
#, c-format
msgid "--%s needs a single argument"
msgstr "--%s vyžaduje jeden argument"
#: src/divertcmd.c:409 src/divertcmd.c:430
#, c-format
msgid "filename \"%s\" is not absolute"
msgstr "název souboru „%s“ není absolutní"
#: src/divertcmd.c:411 src/statcmd.c:249
msgid "file may not contain newlines"
msgstr "soubor nesmí obsahovat znaky nového řádku"
#: src/divertcmd.c:418
msgid "Cannot divert directories"
msgstr "Nelze odklonit adresář"
#: src/divertcmd.c:433
#, c-format
msgid "cannot divert file '%s' to itself"
msgstr "nelze odklonit soubor „%s“ sám na sebe"
#: src/divertcmd.c:453
#, c-format
msgid "Leaving '%s'\n"
msgstr "Opouštím „%s“\n"
#: src/divertcmd.c:458
#, c-format
msgid "`%s' clashes with `%s'"
msgstr "„%s“ koliduje s „%s“"
#: src/divertcmd.c:481
#, c-format
msgid "Adding '%s'\n"
msgstr "Přidávám „%s“\n"
#: src/divertcmd.c:510
#, c-format
msgid "No diversion '%s', none removed.\n"
msgstr "Odklonění „%s“ neexistuje, tedy nebylo odstraněno\n"
#: src/divertcmd.c:525
#, c-format
msgid ""
"mismatch on divert-to\n"
" when removing `%s'\n"
" found `%s'"
msgstr ""
"neshoda v kam-odklonit\n"
" při odstraňování „%s“\n"
" nalezeno „%s“"
#: src/divertcmd.c:532
#, c-format
msgid ""
"mismatch on package\n"
" when removing `%s'\n"
" found `%s'"
msgstr ""
"neshoda v balíku\n"
" při odstraňování „%s“\n"
" nalezen „%s“"
#: src/divertcmd.c:539
#, c-format
msgid "Removing '%s'\n"
msgstr "Odstraňuji „%s“\n"
#: src/divertcmd.c:657
msgid "package may not contain newlines"
msgstr "jméno balíku nemůže obsahovat znak nového řádku"
#: src/divertcmd.c:666
msgid "divert-to may not contain newlines"
msgstr "kam-odklonit nemůže obsahovat znak nového řádku"
#: src/divertdb.c:64
msgid "failed to open diversions file"
msgstr "nelze otevřít soubor s odsuny"
#: src/divertdb.c:71
msgid "failed to fstat previous diversions file"
msgstr "nelze fstat předchozí odsunutý soubor"
#: src/divertdb.c:73
msgid "failed to fstat diversions file"
msgstr "nelze fstat odsunutý soubor"
#: src/divertdb.c:113
#, c-format
msgid "conflicting diversions involving `%.250s' or `%.250s'"
msgstr "odsuny „%.250s“ a „%.250s“ v konfliktu"
#: src/enquiry.c:73
msgid ""
"The following packages are in a mess due to serious problems during\n"
"installation. They must be reinstalled for them (and any packages\n"
"that depend on them) to function properly:\n"
msgstr ""
"Následující balíky se během instalace dostaly do problémů. Aby tyto balíky\n"
"(a všechny na nich závislé) pracovaly správně, musí být přeinstalovány:\n"
#: src/enquiry.c:80
msgid ""
"The following packages have been unpacked but not yet configured.\n"
"They must be configured using dpkg --configure or the configure\n"
"menu option in dselect for them to work:\n"
msgstr ""
"Následující balíky byly rozbaleny, ale ještě nebyly zkonfigurovány.\n"
"Tyto balíky musí být zkonfigurovány použitím dpkg --configure nebo vybráním\n"
"položky konfigurace v menu dselectu:\n"
#: src/enquiry.c:87
msgid ""
"The following packages are only half configured, probably due to problems\n"
"configuring them the first time. The configuration should be retried using\n"
"dpkg --configure <package> or the configure menu option in dselect:\n"
msgstr ""
"Následující balíky jsou částečně nakonfigurovány, pravděpodobně díky tomu,\n"
"že je balík konfigurován poprvé. Konfigurace by měla být opakována použitím\n"
"dpkg --configure <balík> nebo položkou konfigurace v programu dselect:\n"
#: src/enquiry.c:94
msgid ""
"The following packages are only half installed, due to problems during\n"
"installation. The installation can probably be completed by retrying it;\n"
"the packages can be removed using dselect or dpkg --remove:\n"
msgstr ""
"Následující balíky jsou instalovány pouze částečně, díky problémům při\n"
"instalaci. Pravděpodobně může být instalace dokončena jejím opakováním;\n"
"balíky mohou být odstraněny pomocí programu dselect nebo dpkg --remove:\n"
#: src/enquiry.c:101
msgid ""
"The following packages are awaiting processing of triggers that they\n"
"have activated in other packages. This processing can be requested using\n"
"dselect or dpkg --configure --pending (or dpkg --triggers-only):\n"
msgstr ""
"Následující balíky očekávají zpracování spouštěčů, které aktivovali\n"
"v ostatních balících. Toto zpracování lze vyžádat pomocí dselectu\n"
"nebo příkazem dpkg --configure --pending (resp. dpkg --triggers-only):\n"
#: src/enquiry.c:108
msgid ""
"The following packages have been triggered, but the trigger processing\n"
"has not yet been done. Trigger processing can be requested using\n"
"dselect or dpkg --configure --pending (or dpkg --triggers-only):\n"
msgstr ""
"Následující balíky chtějí zpracovat aktivované spouštěče, ale ke\n"
"zpracování zatím nedošlo. Toto zpracování lze vyžádat pomocí dselectu\n"
"nebo příkazem dpkg --configure --pending (resp. dpkg --triggers-only):\n"
#: src/enquiry.c:137 src/enquiry.c:211 src/enquiry.c:292 src/enquiry.c:373
#: src/enquiry.c:460 src/select.c:98 src/select.c:164 src/trigcmd.c:199
#: src/update.c:48 src/update.c:113 dpkg-split/queue.c:232
#, c-format
msgid "--%s takes no arguments"
msgstr "--%s musí být zadán bez argumentu"
#: src/enquiry.c:152
msgid ""
"Another process has locked the database for writing, and might currently be\n"
"modifying it, some of the following problems might just be due to that.\n"
msgstr ""
"Jiný proces si zamknul databázi pro zápis a možná ji právě mění.\n"
"Některé z následujících problémů mohou být způsobeny právě tímto.\n"
#: src/enquiry.c:191
#, fuzzy
#| msgid "<unknown>"
msgctxt "section"
msgid "<unknown>"
msgstr "<neznámo>"
#: src/enquiry.c:251
#, c-format
msgid " %d in %s: "
msgstr " %d v %s: "
#: src/enquiry.c:266
#, c-format
msgid " %d package, from the following section:"
msgid_plural " %d packages, from the following sections:"
msgstr[0] " %d balík z následující sekce:"
msgstr[1] " %d balíky z následujících sekcí:"
msgstr[2] " %d balíků z následujících sekcí:"
#: src/enquiry.c:305
#, c-format
msgid ""
"Version of dpkg with working %s support not yet configured.\n"
" Please use 'dpkg --configure dpkg', and then try again.\n"
msgstr ""
"Verze dpkg s funkční podporou pro %s ještě není zkonfigurována.\n"
" Použijte prosím „dpkg --configure dpkg“ a potom zopakujte\n"
" tento příkaz.\n"
#: src/enquiry.c:310
#, c-format
msgid "dpkg not recorded as installed, cannot check for %s support!\n"
msgstr ""
"dpkg není uvedeno jako nainstalované, nelze zkontrolovat podporu pro %s!\n"
#: src/enquiry.c:321
msgid "Pre-Depends field"
msgstr "pole Pre-Depends"
#: src/enquiry.c:329
msgid "epoch"
msgstr "epoch"
#: src/enquiry.c:337
msgid "long filenames"
msgstr "dlouhá jména souborů"
#: src/enquiry.c:346
msgid "multiple Conflicts and Replaces"
msgstr "více Conflicts a Replaces"
#: src/enquiry.c:434
#, c-format
msgid ""
"dpkg: cannot see how to satisfy pre-dependency:\n"
" %s\n"
msgstr ""
"dpkg: netuším jak splnit před-závislost:\n"
" %s\n"
#: src/enquiry.c:435
#, c-format
msgid "cannot satisfy pre-dependencies for %.250s (wanted due to %.250s)"
msgstr "nelze splnit před-závislosti pro %.250s (vyžadováno pro %.250s)"
#: src/enquiry.c:472
#, c-format
msgid "obsolete option '--%s', please use '--%s' instead."
msgstr "zastaralá volba `--%s', použijte místo ní '--%s'."
#: src/enquiry.c:519
msgid ""
"--compare-versions takes three arguments: <version> <relation> <version>"
msgstr "--compare-version vyžaduje tři parametry: <verze> <vztah> <verze>"
#: src/enquiry.c:524
msgid "--compare-versions bad relation"
msgstr "--compare-versions špatná relace"
#: src/enquiry.c:529 src/enquiry.c:531 src/enquiry.c:540 src/enquiry.c:542
#, c-format
msgid "version '%s' has bad syntax: %s"
msgstr "verze „%s“ má špatnou syntaxi: %s"
#: src/errors.c:60
#, c-format
msgid ""
"%s: error processing %s (--%s):\n"
" %s\n"
msgstr ""
"%s: chyba při zpracovávání %s (--%s):\n"
" %s\n"
#: src/errors.c:68
#, fuzzy, c-format
#| msgid ""
#| "dpkg: failed to allocate memory for new entry in list of failed packages."
msgid ""
"%s: failed to allocate memory for new entry in list of failed packages: %s"
msgstr ""
"dpkg: nepodařilo se alokovat paměť pro novou položku v seznamu balíků, "
"jejichž\n"
" instalace se nepodařila."
#: src/errors.c:79
#, fuzzy, c-format
#| msgid "dpkg: too many errors, stopping\n"
msgid "%s: too many errors, stopping\n"
msgstr "dpkg: příliš mnoho chyb, končím\n"
#: src/errors.c:87
msgid "Errors were encountered while processing:\n"
msgstr "Při zpracování nastaly chyby:\n"
#: src/errors.c:94
msgid "Processing was halted because there were too many errors.\n"
msgstr "Zpracování zastaveno, protože došlo k příliš mnoha chybám.\n"
#: src/errors.c:105
#, c-format
msgid "Package %s was on hold, processing it anyway as you requested\n"
msgstr ""
"Balík %s byl ve stavu hold, ale přesto bude provedena požadovaná akce\n"
#: src/errors.c:109
#, c-format
msgid ""
"Package %s is on hold, not touching it. Use --force-hold to override.\n"
msgstr ""
"Balík %s je ve stavu hold, ponechávám. K vynucení použijte --force-hold.\n"
#: src/errors.c:119
msgid "overriding problem because --force enabled:"
msgstr "potlačuji problém, protože je nastaveno --force:"
#: src/filesdb.c:307
#, c-format
msgid "unable to open files list file for package `%.250s'"
msgstr "seznam souborů balíku „%.250s“ nelze otevřít"
#: src/filesdb.c:311
#, c-format
msgid ""
"files list file for package `%.250s' missing, assuming package has no files "
"currently installed."
msgstr ""
"seznam souborů balíku „%.250s“ chybí, předpokládám, že program nemá "
"nainstalované žádné soubory."
#: src/filesdb.c:322
#, c-format
msgid "unable to stat files list file for package '%.250s'"
msgstr "nelze zjistit stav seznamu souborů balíku „%.250s“"
#: src/filesdb.c:330
#, fuzzy, c-format
#| msgid "files list for package `%.250s'"
msgid "reading files list for package '%.250s'"
msgstr "seznam souborů balíku „%.250s“"
#: src/filesdb.c:336
#, c-format
msgid "files list file for package '%.250s' is missing final newline"
msgstr "seznam souborů balíku „%.250s“ neobsahuje závěrečný nový řádek"
#: src/filesdb.c:344
#, c-format
msgid "files list file for package `%.250s' contains empty filename"
msgstr "seznam souborů balíku „%.250s“ obsahuje prázdné jméno souboru"
#: src/filesdb.c:352
#, c-format
msgid "error closing files list file for package `%.250s'"
msgstr "chyba při zavírání seznamu souborů pro balík „%.250s“"
#: src/filesdb.c:462
msgid "(Reading database ... "
msgstr "(Čtu databázi … "
#: src/filesdb.c:483
#, c-format
msgid "%d file or directory currently installed.)\n"
msgid_plural "%d files and directories currently installed.)\n"
msgstr[0] "nyní je nainstalován %d soubor nebo adresář.)\n"
msgstr[1] "nyní jsou nainstalovány %d soubory a adresáře.)\n"
msgstr[2] "nyní je nainstalováno %d souborů a adresářů.)\n"
#: src/filesdb.c:516
#, c-format
msgid "unable to create updated files list file for package %s"
msgstr "nelze vytvořit aktualizovaný seznam souborů balíku %s"
#: src/filesdb.c:526
#, c-format
msgid "failed to write to updated files list file for package %s"
msgstr "nelze zapsat aktualizovaný seznam souborů balíku %s"
#: src/filesdb.c:528
#, c-format
msgid "failed to flush updated files list file for package %s"
msgstr "nelze vyprázdnit seznam aktualizovaných souborů pro balík %s"
#: src/filesdb.c:530
#, c-format
msgid "failed to sync updated files list file for package %s"
msgstr "nelze synchronizovat seznam aktualizovaných souborů pro balík %s"
#: src/filesdb.c:533
#, c-format
msgid "failed to close updated files list file for package %s"
msgstr "nelze uzavřít aktualizovaný seznam souborů balíku %s"
#: src/filesdb.c:535
#, c-format
msgid "failed to install updated files list file for package %s"
msgstr "nelze nainstalovat aktualizovaný seznam souborů balíku %s"
#: src/help.c:48
msgid "not installed"
msgstr "nenainstalován"
#: src/help.c:49
msgid "not installed but configs remain"
msgstr "nenainstalovaný, ale konfigurační soubory zachovány"
#: src/help.c:50
msgid "broken due to failed removal or installation"
msgstr "porušený kvůli chybnému odstranění nebo instalaci"
#: src/help.c:51
msgid "unpacked but not configured"
msgstr "rozbalen, ale nezkonfigurován"
#: src/help.c:52
msgid "broken due to postinst failure"
msgstr "porušený kvůli chybě v postinst"
#: src/help.c:53
msgid "awaiting trigger processing by another package"
msgstr "očekává zpracování spouštěče jiným balíkem"
#: src/help.c:54
msgid "triggered"
msgstr "spouštěč aktivován"
#: src/help.c:55
msgid "installed"
msgstr "nainstalován"
#: src/help.c:107
#, fuzzy
#| msgid "error: PATH is not set."
msgid "PATH is not set."
msgstr "chyba: PATH není nastavena."
#: src/help.c:129
#, c-format
msgid "'%s' not found in PATH or not executable."
msgstr "„%s“ nenalezen v PATH nebo není spustitelný."
#: src/help.c:138
#, fuzzy, c-format
#| msgid "'%s' not found in PATH or not executable."
msgid ""
"%d expected program not found in PATH or not executable.\n"
"%s"
msgid_plural ""
"%d expected programs not found in PATH or not executable.\n"
"%s"
msgstr[0] "„%s“ nenalezen v PATH nebo není spustitelný."
msgstr[1] "„%s“ nenalezen v PATH nebo není spustitelný."
msgstr[2] "„%s“ nenalezen v PATH nebo není spustitelný."
#: src/help.c:141
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "%d expected program not found in PATH or not executable.\n"
#| "NB: root's PATH should usually contain /usr/local/sbin, /usr/sbin and /"
#| "sbin."
#| msgid_plural ""
#| "%d expected programs not found in PATH or not executable.\n"
#| "NB: root's PATH should usually contain /usr/local/sbin, /usr/sbin and /"
#| "sbin."
msgid ""
"Note: root's PATH should usually contain /usr/local/sbin, /usr/sbin and /"
"sbin."
msgstr ""
"%d očekávaný program v PATH nenalezen nebo není spustitelný.\n"
"NB: PATH uživatele root by měla obsahovat /usr/local/sbin, /usr/sbin a /sbin."
#: src/help.c:188
msgid "admindir must be inside instdir for dpkg to work properly"
msgstr ""
#: src/help.c:190 src/main.c:747
#, fuzzy
#| msgid "unable to setenv for maintainer script"
msgid "unable to setenv for subprocesses"
msgstr "nelze nastavit proměnné prostředí pro konfigurační skript"
#: src/help.c:192
#, c-format
msgid "failed to chroot to `%.250s'"
msgstr "chroot na „%.250s“ selhal"
#: src/help.c:194 dpkg-deb/build.c:455 dpkg-deb/build.c:457
#: dpkg-deb/build.c:536 dpkg-deb/build.c:558
#, c-format
msgid "failed to chdir to `%.255s'"
msgstr "nelze změnit adresář na „%.255s“"
#: src/help.c:256
#, c-format
msgid "unable to set execute permissions on `%.250s'"
msgstr "nelze nastavit spustitelné právo na „%.250s“"
#: src/help.c:276
msgid "unable to setenv for maintainer script"
msgstr "nelze nastavit proměnné prostředí pro konfigurační skript"
#: src/help.c:300
#, c-format
msgid "installed %s script"
msgstr "instalovaný %s skript"
#: src/help.c:313 src/help.c:382 src/help.c:441
#, c-format
msgid "unable to stat %s `%.250s'"
msgstr "nelze zjistit stav %s „%.250s“"
#: src/help.c:368 src/help.c:428
#, c-format
msgid "new %s script"
msgstr "nový %s skript"
#: src/help.c:402
#, c-format
msgid "old %s script"
msgstr "starý %s skript"
#: src/help.c:416
#, c-format
msgid "unable to stat %s '%.250s': %s"
msgstr "nelze zjistit stav %s „%.250s“: %s"
#: src/help.c:425
#, c-format
msgid "dpkg - trying script from the new package instead ...\n"
msgstr "dpkg - zkouším raději skript z nově nainstalovaného balíku …\n"
#: src/help.c:439
msgid "there is no script in the new version of the package - giving up"
msgstr "v nové verzi balíku není žádný skript - končím"
#: src/help.c:445
#, c-format
msgid "dpkg: ... it looks like that went OK.\n"
msgstr "dpkg: … vypadá to, že se vše povedlo.\n"
#: src/help.c:616
#, c-format
msgid "unable to securely remove '%.255s'"
msgstr "nelze bezpečně odstranit „%.255s“"
#: src/help.c:621 dpkg-deb/info.c:65 dpkg-deb/info.c:67
msgid "rm command for cleanup"
msgstr ""
#: src/infodb.c:52
#, c-format
msgid "unable to check existence of `%.250s'"
msgstr "nelze zkontrolovat existenci „%.250s“"
#: src/infodb.c:70
msgid "cannot read info directory"
msgstr "nelze přečíst adresář info"
#: src/main.c:60
#, c-format
msgid "Debian `%s' package management program version %s.\n"
msgstr "Debian „%s“ - program pro správu balíků verze %s.\n"
#: src/main.c:85
#, c-format
msgid ""
"Commands:\n"
" -i|--install <.deb file name> ... | -R|--recursive <directory> ...\n"
" --unpack <.deb file name> ... | -R|--recursive <directory> ...\n"
" -A|--record-avail <.deb file name> ... | -R|--recursive <directory> ...\n"
" --configure <package> ... | -a|--pending\n"
" --triggers-only <package> ... | -a|--pending\n"
" -r|--remove <package> ... | -a|--pending\n"
" -P|--purge <package> ... | -a|--pending\n"
" --get-selections [<pattern> ...] Get list of selections to stdout.\n"
" --set-selections Set package selections from stdin.\n"
" --clear-selections Deselect every non-essential package.\n"
" --update-avail <Packages-file> Replace available packages info.\n"
" --merge-avail <Packages-file> Merge with info from file.\n"
" --clear-avail Erase existing available info.\n"
" --forget-old-unavail Forget uninstalled unavailable pkgs.\n"
" -s|--status <package> ... Display package status details.\n"
" -p|--print-avail <package> ... Display available version details.\n"
" -L|--listfiles <package> ... List files `owned' by package(s).\n"
" -l|--list [<pattern> ...] List packages concisely.\n"
" -S|--search <pattern> ... Find package(s) owning file(s).\n"
" -C|--audit Check for broken package(s).\n"
" --print-architecture Print dpkg architecture.\n"
" --compare-versions <a> <op> <b> Compare version numbers - see below.\n"
" --force-help Show help on forcing.\n"
" -Dh|--debug=help Show help on debugging.\n"
"\n"
msgstr ""
"Příkazy:\n"
" -i|--install <.deb soubor> … | -R|--recursive <adresář> …\n"
" --unpack <.deb soubor> … | -R|--recursive <adresář> …\n"
" -A|--record-avail <.deb soubor> … | -R|--recursive <adresář> …\n"
" --configure <balík> … | -a|--pending\n"
" -r|--remove <balík> … | -a|--pending\n"
" -P|--purge <balík> … | -a|--pending\n"
" --get-selections [<vzor> …] vypíše vybrané balíky na stdout\n"
" --set-selections nastaví vybrané balíky ze stdin\n"
" --clear-selections odznačí všechny balíky krom nezbytných\n"
" --update-avail <soubor Packages> nahradí informace o dostupných balících\n"
" --merge-avail <soubor Packages> sloučí informace o dostupných balících\n"
" --clear-avail zruší informace o balících\n"
" --forget-old-unavail zapomene nenainstalované nedostupné\n"
" balíky\n"
" -s|--status <balík> … zobrazí podrobný stav balíku\n"
" -p|--print-avail <balík> … zobrazí informace o dostupné verzi\n"
" balíku\n"
" -L|--listfiles <balík> … vypíše soubory vlastněné balíkem\n"
" -l|--list [<vzor> …] stručný seznam balíků\n"
" -S|--search <vzor> … nalezne balík, který vlastní soubor(y)\n"
" -C|--audit vyhledá porušené balíky\n"
" --print-architecture vypíše dpkg architekturu\n"
" --compare-versions <a> <op> <b> porovná čísla verzí - viz níže\n"
" --force-help zobrazí nápovědu pro donucování\n"
" -Dh|--debug=help zobrazí nápovědu pro ladění\n"
"\n"
#: src/main.c:113 src/querycmd.c:631 src/trigcmd.c:77 dpkg-deb/main.c:88
#: dpkg-split/main.c:77
#, c-format
msgid ""
" -h|--help Show this help message.\n"
" --version Show the version.\n"
"\n"
msgstr ""
" -h|--help zobrazí tuto nápovědu\n"
" --version zobrazí verzi\n"
"\n"
#: src/main.c:118
#, c-format
msgid ""
"Use dpkg -b|--build|-c|--contents|-e|--control|-I|--info|-f|--field|\n"
" -x|--extract|-X|--vextract|--fsys-tarfile on archives (type %s --help).\n"
"\n"
msgstr ""
"Na archivy použijte dpkg -b|--build|-c|--contents|-e|--control|-I|--info|\n"
"-f|--field| -x|--extract|-X|--vextract|--fsys-tarfile (napište %s --help).\n"
"\n"
#: src/main.c:123
#, c-format
msgid ""
"For internal use: dpkg --assert-support-predepends | --predep-package |\n"
" --assert-working-epoch | --assert-long-filenames | --assert-multi-conrep.\n"
"\n"
msgstr ""
"Pro vnitřní potřebu: dpkg --assert-support-predepends | --predep-package |\n"
" --assert-working-epoch | --assert-long-filenames | --assert-multi-conrep\n"
"\n"
#: src/main.c:128
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
" --admindir=<directory> Use <directory> instead of %s.\n"
" --root=<directory> Install on a different root directory.\n"
" --instdir=<directory> Change installation dir without changing admin "
"dir.\n"
" --path-exclude=<pattern> Do not install paths which match a shell "
"pattern.\n"
" --path-include=<pattern> Re-include a pattern after a previous "
"exclusion.\n"
" -O|--selected-only Skip packages not selected for install/"
"upgrade.\n"
" -E|--skip-same-version Skip packages whose same version is installed.\n"
" -G|--refuse-downgrade Skip packages with earlier version than "
"installed.\n"
" -B|--auto-deconfigure Install even if it would break some other "
"package.\n"
" --[no-]triggers Skip or force consequential trigger "
"processing.\n"
" --no-debsig Do not try to verify package signatures.\n"
" --no-act|--dry-run|--simulate\n"
" Just say what we would do - don't do it.\n"
" -D|--debug=<octal> Enable debugging (see -Dhelp or --debug=help).\n"
" --status-fd <n> Send status change updates to file descriptor "
"<n>.\n"
" --log=<filename> Log status changes and actions to <filename>.\n"
" --ignore-depends=<package>,...\n"
" Ignore dependencies involving <package>.\n"
" --force-... Override problems (see --force-help).\n"
" --no-force-...|--refuse-...\n"
" Stop when problems encountered.\n"
" --abort-after <n> Abort after encountering <n> errors.\n"
"\n"
msgstr ""
"Volby:\n"
" --admindir=<adresář> místo %s použije <adresář>\n"
" --root=<adresář> instaluje s jiným kořenovým adresářem\n"
" --instdir=<adresář> změní instalační kořen bez změny admindir\n"
" --path-exclude=<vzor> neinstaluje cesty odpovídající shellovému "
"vzoru.\n"
" --path-include=<vzor> znovu zahrne vzor po předchozím vyjmutí.\n"
" -O|--selected-only přeskočí balíky, které nejsou vybrány pro "
"instalaci/aktualizaci\n"
" -E|--skip-same-version neinstaluje znovu stejnou verzi balíku\n"
" -G|--refuse-downgrade neinstaluje starší verze balíku\n"
" -B|--auto-deconfigure nainstaluje balík, i když se poruší závislosti "
"jiného\n"
" --no-debsig nebude se pokoušet ověřit podpis balíku\n"
" --no-act|--dry-run|--simulate\n"
" pouze vypisuje, co by se stalo, ale neprovádí "
"se\n"
" -D|--debug=<octal> povolí ladění (viz -Dhelp nebo --debug==help)\n"
" --status-fd <n> pošle změny stavu balíku na popisovač <n>\n"
" --log=<soubor> zaznamená změny stavu a akce do <souboru>\n"
" --ignore-depends=<balík>,… ignoruje závislosti s <balíkem>\n"
" --force-… ignoruje problémy (viz --force-help)\n"
" --no-force-…|--refuse-… při problémech se zastaví\n"
" --abort-after <n> zastaví po nalezení <n> chyb\n"
"\n"
#: src/main.c:154
#, c-format
msgid ""
"Comparison operators for --compare-versions are:\n"
" lt le eq ne ge gt (treat empty version as earlier than any "
"version);\n"
" lt-nl le-nl ge-nl gt-nl (treat empty version as later than any version);\n"
" < << <= = >= >> > (only for compatibility with control file "
"syntax).\n"
"\n"
msgstr ""
"Operátory porovnání pro --compare-versions jsou:\n"
" lt le eq ne ge gt (neexistenci verze považuje za starší než "
"cokoli);\n"
" lt-nl le-nl ge-nl gt-nl (neexistenci verze považuje za novější než "
"cokoli);\n"
" < << <= = >= >> > (pro kompatibilitu se syntaxí souboru control).\n"
"\n"
#: src/main.c:161
#, c-format
msgid "Use `dselect' or `aptitude' for user-friendly package management.\n"
msgstr ""
"Pro uživatelsky přívětivou správu balíků použijte „dselect“ nebo "
"„aptitude“.\n"
#: src/main.c:170
msgid ""
"Type dpkg --help for help about installing and deinstalling packages [*];\n"
"Use `dselect' or `aptitude' for user-friendly package management;\n"
"Type dpkg -Dhelp for a list of dpkg debug flag values;\n"
"Type dpkg --force-help for a list of forcing options;\n"
"Type dpkg-deb --help for help about manipulating *.deb files;\n"
"\n"
"Options marked [*] produce a lot of output - pipe it through `less' or "
"`more' !"
msgstr ""
"Napište dpkg --help k získání nápovědy o instalaci a odinstalaci balíků "
"[*];\n"
"Pro uživatelsky přívětivou správu balíků použijte dselect nebo aptitude;\n"
"Napište dpkg -Dhelp pro seznam ladících příznaků dpkg;\n"
"Napište dpkg --force-help k získání seznamu vynucovacích přepínačů;\n"
"Napište dpkg-deb --help k získání nápovědy o zacházení se soubory *.deb;\n"
"\n"
"Volby označené [*] produkují obsáhlý výstup - použijte „less“ nebo „more“!"
#: src/main.c:219
msgid "Set all force options"
msgstr ""
#: src/main.c:221
msgid "Replace a package with a lower version"
msgstr ""
#: src/main.c:223
msgid "Configure any package which may help this one"
msgstr ""
#: src/main.c:225
msgid "Process incidental packages even when on hold"
msgstr ""
#: src/main.c:227
msgid "Try to (de)install things even when not root"
msgstr ""
#: src/main.c:229
msgid "PATH is missing important programs, problems likely"
msgstr ""
#: src/main.c:231
msgid "Install a package even if it fails authenticity check"
msgstr ""
#: src/main.c:233
msgid "Process even packages with wrong versions"
msgstr ""
#: src/main.c:235
msgid "Overwrite a file from one package with another"
msgstr ""
#: src/main.c:237
msgid "Overwrite a diverted file with an undiverted version"
msgstr ""
#: src/main.c:239
msgid "Overwrite one package's directory with another's file"
msgstr ""
#: src/main.c:241
msgid "Do not perform safe I/O operations when unpacking"
msgstr ""
#: src/main.c:243
msgid "Always use the new config files, don't prompt"
msgstr ""
#: src/main.c:245
msgid "Always use the old config files, don't prompt"
msgstr ""
#: src/main.c:248
msgid ""
"Use the default option for new config files if one\n"
" is available, don't prompt. If no default can be "
"found,\n"
" you will be prompted unless one of the confold or\n"
" confnew options is also given"
msgstr ""
#: src/main.c:253
msgid "Always install missing config files"
msgstr ""
#: src/main.c:255
msgid "Offer to replace config files with no new versions"
msgstr ""
#: src/main.c:257
msgid "Process even packages with wrong or no architecture"
msgstr ""
#: src/main.c:259
msgid "Install even if it would break another package"
msgstr ""
#: src/main.c:261
msgid "Allow installation of conflicting packages"
msgstr ""
#: src/main.c:263
#, fuzzy
#| msgid "dependency problems - not removing"
msgid "Turn all dependency problems into warnings"
msgstr "problém se závislostmi - neodinstalovávám"
#: src/main.c:265
#, fuzzy
#| msgid "dependency problems - not removing"
msgid "Turn dependency version problems into warnings"
msgstr "problém se závislostmi - neodinstalovávám"
#: src/main.c:267
msgid "Remove packages which require installation"
msgstr ""
#: src/main.c:269
msgid "Remove an essential package"
msgstr ""
#: src/main.c:281
msgid "Generally helpful progress information"
msgstr ""
#: src/main.c:282
#, fuzzy
#| msgid "unable to setenv for maintainer script"
msgid "Invocation and status of maintainer scripts"
msgstr "nelze nastavit proměnné prostředí pro konfigurační skript"
#: src/main.c:283
msgid "Output for each file processed"
msgstr ""
#: src/main.c:284
msgid "Lots of output for each file processed"
msgstr ""
#: src/main.c:285
#, fuzzy
#| msgid "read error in configuration file `%.255s'"
msgid "Output for each configuration file"
msgstr "chyba při čtení konfiguračního souboru „%.255s“"
#: src/main.c:286
msgid "Lots of output for each configuration file"
msgstr ""
#: src/main.c:287
msgid "Dependencies and conflicts"
msgstr ""
#: src/main.c:288
msgid "Lots of dependencies/conflicts output"
msgstr ""
#: src/main.c:289
msgid "Trigger activation and processing"
msgstr ""
#: src/main.c:290
msgid "Lots of output regarding triggers"
msgstr ""
#: src/main.c:291
msgid "Silly amounts of output regarding triggers"
msgstr ""
#: src/main.c:292
msgid "Lots of drivel about eg the dpkg/info directory"
msgstr ""
#: src/main.c:293
msgid "Insane amounts of drivel"
msgstr ""
#: src/main.c:304
#, c-format
msgid ""
"%s debugging option, --debug=<octal> or -D<octal>:\n"
"\n"
" Number Ref. in source Description\n"
msgstr ""
#: src/main.c:311
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Debugging options can be mixed using bitwise-or.\n"
"Note that the meanings and values are subject to change.\n"
msgstr ""
#: src/main.c:319
msgid "--debug requires an octal argument"
msgstr "--debug vyžaduje oktalový parametr"
#: src/main.c:348
#, c-format
msgid "null package name in --ignore-depends comma-separated list `%.250s'"
msgstr "prázdné jméno balíku v seznamu --ignore-depends „%.250s“"
#: src/main.c:354
#, c-format
msgid "--ignore-depends requires a legal package name. `%.250s' is not; %s"
msgstr "--ignore-depends vyžaduje platné jméno balíku, což „%.250s“ není; %s"
#: src/main.c:371 src/main.c:381 src/main.c:649 dpkg-split/main.c:124
#, c-format
msgid "invalid integer for --%s: `%.250s'"
msgstr "neplatné číslo pro --%s: „%.250s“"
#: src/main.c:438
#, c-format
msgid "error executing hook '%s', exit code %d"
msgstr "chyba spouštění akce „%s“, návratový kód %d"
#: src/main.c:465
#, fuzzy
#| msgid "status"
msgid "status logger"
msgstr "stav"
#: src/main.c:480
#, c-format
msgid ""
"%s forcing options - control behaviour when problems found:\n"
" warn but continue: --force-<thing>,<thing>,...\n"
" stop with error: --refuse-<thing>,<thing>,... | --no-force-<thing>,...\n"
" Forcing things:\n"
msgstr ""
#: src/main.c:490
#, c-format
msgid ""
"\n"
"WARNING - use of options marked [!] can seriously damage your installation.\n"
"Forcing options marked [*] are enabled by default.\n"
msgstr ""
#: src/main.c:504
#, c-format
msgid "unknown force/refuse option `%.*s'"
msgstr "neznámá force/refuse volba „%.*s“"
#: src/main.c:513
#, c-format
msgid "obsolete force/refuse option '%s'\n"
msgstr "zastaralá force/refuse volba „%s“\n"
#: src/main.c:643
msgid "--command-fd takes one argument, not zero"
msgstr "--command-fd vyžaduje jeden argument"
#: src/main.c:645
msgid "--command-fd only takes one argument"
msgstr "--command-fd vyžaduje pouze jeden argument"
#: src/main.c:651
#, c-format
msgid "couldn't open `%i' for stream"
msgstr "nelze otevřít „%i“ pro proud"
#: src/main.c:676
#, c-format
msgid "unexpected eof before end of line %d"
msgstr "neočekávaný konec souboru před koncem řádku %d"
#: src/main.c:719 src/main.c:741 src/querycmd.c:692 src/statcmd.c:379
#: dpkg-deb/main.c:201 dpkg-split/main.c:163
msgid "need an action option"
msgstr "potřebuji zadat akci"
#: src/packages.c:113
msgid ""
"you must specify packages by their own names, not by quoting the names of "
"the files they come in"
msgstr ""
"balíky musíte zadávat jejich vlastními názvy, a ne názvy souborů, ve kterých "
"jsou obsaženy"
#: src/packages.c:133
#, c-format
msgid "--%s --pending does not take any non-option arguments"
msgstr "--%s --pending nemá žádný volitelný argument"
#: src/packages.c:138 src/querycmd.c:375 src/querycmd.c:565
#, c-format
msgid "--%s needs at least one package name argument"
msgstr "--%s vyžaduje alespoň jedno jméno balíku"
#: src/packages.c:179
#, c-format
msgid "Package %s listed more than once, only processing once.\n"
msgstr "Balík %s specifikován více než jednou, zpracovávám pouze jednou.\n"
#: src/packages.c:183
#, c-format
msgid ""
"More than one copy of package %s has been unpacked\n"
" in this run ! Only configuring it once.\n"
msgstr ""
"Byla rozbalena více než jedna kopie balíku %s\n"
" v tomto běhu ! Konfiguruji jen jednou.\n"
#: src/packages.c:232
#, c-format
msgid ""
"package %.250s is not ready for trigger processing\n"
" (current status `%.250s' with no pending triggers)"
msgstr ""
"balík %.250s není připraven ke zpracování spouštěčů\n"
" (současný stav „%.250s“ s žádnými nevyřízenými spouštěči)"
#: src/packages.c:334
#, c-format
msgid " Package %s which provides %s is to be removed.\n"
msgstr " Balík %s poskytující %s bude odstraněn.\n"
#: src/packages.c:337
#, c-format
msgid " Package %s is to be removed.\n"
msgstr " Balík %s bude odstraněn.\n"
#: src/packages.c:354
#, c-format
msgid " Version of %s on system is %s.\n"
msgstr " Verze %s v systému je %s.\n"
#: src/packages.c:376
#, c-format
msgid " Package %s which provides %s awaits trigger processing.\n"
msgstr " Balík %s poskytující %s očekává zpracování spouštěčů.\n"
#: src/packages.c:380
#, c-format
msgid " Package %s awaits trigger processing.\n"
msgstr " Balík %s očekává zpracování spouštěčů.\n"
#: src/packages.c:410
#, c-format
msgid "dpkg: also configuring `%s' (required by `%s')\n"
msgstr "dpkg: také konfiguruji „%s“ (vyžadováno balíkem „%s“)\n"
#: src/packages.c:418
#, c-format
msgid " Package %s which provides %s is not configured yet.\n"
msgstr " Balík %s poskytující %s zatím není zkonfigurován.\n"
#: src/packages.c:421
#, c-format
msgid " Package %s is not configured yet.\n"
msgstr " Balík %s zatím není zkonfigurován.\n"
#: src/packages.c:432
#, c-format
msgid " Package %s which provides %s is not installed.\n"
msgstr " Balík %s poskytující %s není nainstalován.\n"
#: src/packages.c:435
#, c-format
msgid " Package %s is not installed.\n"
msgstr " Balík %s není nainstalován.\n"
#: src/packages.c:472
#, c-format
msgid " %s (%s) breaks %s and is %s.\n"
msgstr " %s (%s) porušuje %s a je %s.\n"
#: src/packages.c:478
#, c-format
msgid " %s (%s) provides %s.\n"
msgstr " %s (%s) poskytuje %s.\n"
#: src/packages.c:482
#, c-format
msgid " Version of %s to be configured is %s.\n"
msgstr " Verze %s pro konfiguraci je %s.\n"
#: src/packages.c:596
msgid " depends on "
msgstr " závisí na "
#: src/packages.c:602
msgid "; however:\n"
msgstr "; avšak:\n"
#: src/processarc.c:71
#, c-format
msgid ".../%s"
msgstr "…/%s"
#: src/processarc.c:91
#, c-format
msgid "error ensuring `%.250s' doesn't exist"
msgstr "chyba při ověřování, že „%.250s“ neexistuje"
#: src/processarc.c:99
msgid "split package reassembly"
msgstr ""
#: src/processarc.c:108
msgid "reassembled package file"
msgstr "spojený balík"
#: src/processarc.c:133
#, c-format
msgid "Authenticating %s ...\n"
msgstr "Kontroluji autenticitu %s …\n"
#: src/processarc.c:139
msgid "package signature verification"
msgstr ""
#: src/processarc.c:146
#, c-format
msgid "Verification on package %s failed!"
msgstr "Kontrola balíku %s selhala!"
#: src/processarc.c:148
#, c-format
msgid ""
"Verification on package %s failed,\n"
"but installing anyway as you requested.\n"
msgstr ""
"Kontrola podpisu balíku %s selhala,\n"
"ale přesto instaluji.\n"
#: src/processarc.c:152
#, c-format
msgid "passed\n"
msgstr "úspěšná\n"
#: src/processarc.c:165 dpkg-deb/info.c:81
msgid "unable to create temporary directory"
msgstr "nelze vytvořit dočasný adresář"
#: src/processarc.c:205
#, c-format
msgid "package %s has too many Conflicts/Replaces pairs"
msgstr "balík %s má příliš mnoho dvojic Koliduje/Nahrazuje"
#: src/processarc.c:243
#, c-format
msgid "old version of package has overly-long info file name starting `%.250s'"
msgstr ""
"stará verze balíku má příliš dlouhé jméno info souboru, který začíná „%.250s“"
#: src/processarc.c:281
#, c-format
msgid "unable to remove obsolete info file `%.250s'"
msgstr "nelze odstranit starý info soubor „%.250s“"
#: src/processarc.c:286
#, c-format
msgid "unable to install (supposed) new info file `%.250s'"
msgstr "nelze instalovat nový info soubor „%.250s“"
#: src/processarc.c:296
msgid "unable to open temp control directory"
msgstr "nelze otevřít dočasný kontrolní adresář"
#: src/processarc.c:307
#, c-format
msgid "package contains overly-long control info file name (starting `%.50s')"
msgstr "balík obsahuje příliš dlouhé jméno info souboru (začíná „%.50s“)"
#: src/processarc.c:314
#, c-format
msgid "package control info contained directory `%.250s'"
msgstr "informace o balíku obsahují adresář „%.250s“"
#: src/processarc.c:316
#, c-format
msgid "package control info rmdir of `%.250s' didn't say not a dir"
msgstr "informace o balíku rmdir na „%.250s“ neřekl, že to není adresář"
#: src/processarc.c:326
#, c-format
msgid "package %s contained list as info file"
msgstr "balík %s obsahoval seznam jako info soubor"
#: src/processarc.c:333
#, c-format
msgid "unable to install new info file `%.250s' as `%.250s'"
msgstr "nelze instalovat nový info soubor „%.250s“ jako „%.250s“"
#: src/processarc.c:349 src/remove.c:198
#, c-format
msgid "unable to delete control info file `%.250s'"
msgstr "nelze odstranit control soubor „%.250s“"
#: src/processarc.c:411
msgid "cannot access archive"
msgstr "nelze přistoupit k archivu"
#: src/processarc.c:433
#, fuzzy
#| msgid "control information length"
msgid "package control information extraction"
msgstr "délka kontrolní informace"
#: src/processarc.c:460
#, c-format
msgid "Recorded info about %s from %s.\n"
msgstr "Zaznamenány informace o %s z %s.\n"
#: src/processarc.c:468
#, c-format
msgid "package architecture (%s) does not match system (%s)"
msgstr "architektura balíku (%s) se neshoduje se systémem (%s)"
#: src/processarc.c:523
#, c-format
msgid ""
"dpkg: regarding %s containing %s, pre-dependency problem:\n"
"%s"
msgstr ""
"dpkg: dívám se na %s obsahující %s, před-závislostní problém:\n"
"%s"
#: src/processarc.c:526
#, c-format
msgid "pre-dependency problem - not installing %.250s"
msgstr "před-závislostní problém - neinstaluji %.250s"
#: src/processarc.c:527
msgid "ignoring pre-dependency problem!"
msgstr "ignoruji před-závislostní problém!"
#: src/processarc.c:543
#, c-format
msgid "Preparing to replace %s %s (using %s) ...\n"
msgstr "Připravuji nahrazení %s %s (pomocí %s) …\n"
#: src/processarc.c:549
#, c-format
msgid "Unpacking %s (from %s) ...\n"
msgstr "Rozbaluji %s (z %s) …\n"
#: src/processarc.c:580
#, c-format
msgid "name of conffile (starting `%.250s') is too long (>%d characters)"
msgstr ""
"název konfiguračního souboru (počátek cesty „%.250s“) je příliš dlouhý (>%d "
"znaků)"
#: src/processarc.c:633 utils/update-alternatives.c:2071
#, c-format
msgid "read error in %.250s"
msgstr "chyba čtení v %.250s"
#: src/processarc.c:635
#, c-format
msgid "error closing %.250s"
msgstr "chyba uzavření v %.250s"
#: src/processarc.c:637
#, c-format
msgid "error trying to open %.250s"
msgstr "chyba při pokusu o otevření %.250s"
#: src/processarc.c:678
#, c-format
msgid "De-configuring %s, to allow removal of %s ...\n"
msgstr "Dekonfiguruji %s, aby mohl být odstraněn %s …\n"
#: src/processarc.c:681
#, c-format
msgid "De-configuring %s ...\n"
msgstr "Dekonfiguruji %s …\n"
#: src/processarc.c:755
#, c-format
msgid "Unpacking replacement %.250s ...\n"
msgstr "Rozbaluji náhradu %.250s …\n"
#: src/processarc.c:840
#, fuzzy
#| msgid "dpkg-deb field extraction"
msgid "package filesystem archive extraction"
msgstr "dpkg-deb získání hodnoty pole"
#: src/processarc.c:854
msgid "error reading dpkg-deb tar output"
msgstr "chyba při čtení tar výstupu z dpkg-deb"
#: src/processarc.c:856
msgid "corrupted filesystem tarfile - corrupted package archive"
msgstr "poškozený systémový tar soubor - poškozený balík"
#: src/processarc.c:859
msgid "dpkg-deb: zap possible trailing zeros"
msgstr "dpkg-deb: ruším možné koncové nuly"
#: src/processarc.c:919
#, c-format
msgid "could not stat old file '%.250s' so not deleting it: %s"
msgstr "nelze zjistit stav starého souboru „%.250s“, tudíž jej nemažu: %s"
#: src/processarc.c:925
#, c-format
msgid "unable to delete old directory '%.250s': %s"
msgstr "nelze smazat starý adresář „%.250s“: %s"
#: src/processarc.c:928
#, c-format
msgid "old conffile '%.250s' was an empty directory (and has now been deleted)"
msgstr ""
"starý konfigurační soubor „%.250s“ byl prázdným adresářem a byl proto smazán"
#: src/processarc.c:975
#, c-format
msgid "unable to stat other new file `%.250s'"
msgstr "nelze zjistit stav nového souboru „%.250s“"
#: src/processarc.c:986
#, c-format
msgid ""
"old file '%.250s' is the same as several new files! (both '%.250s' and "
"'%.250s')"
msgstr ""
"starý soubor „%.250s“ je stejný jako některé nové soubory! („%.250s“ i "
"„%.250s“)"
#: src/processarc.c:1025
#, c-format
msgid "unable to securely remove old file '%.250s': %s"
msgstr "nelze bezpečně odstranit starý soubor „%.250s“: %s"
#: src/processarc.c:1206
#, c-format
msgid "(Noting disappearance of %s, which has been completely replaced.)\n"
msgstr "(Poznamenávám zmizení balíku %s, který byl úplně nahrazen.)\n"
#. TRANSLATORS: This is the header that appears on 'dpkg-query -l'. The
#. * string should remain under 80 characters. The uppercase letters in
#. * the state values denote the abbreviated letter that will appear on
#. * the first three columns, which should ideally match the English one
#. * (e.g. Remove → supRimeix), see dpkg-query(1) for further details. The
#. * translated message can use additional lines if needed.
#: src/querycmd.c:149
msgid ""
"Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold\n"
"| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-"
"pend\n"
"|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)\n"
msgstr ""
"Požadované=Neznámé/Instalovat/Odinstalovat/Vyčistit/Podržet\n"
"| Stav=Ne/Instalován/Konfigurační soubory/Rozbalen/Nezkonfigurován/"
"Nekompletní\n"
"| instalace/Očekávané spouštěče/Nevyřízené spouštěče\n"
"|/ Chyba?=(nic)/Nutná přeinstalace (Stav,Chyba: velké písmeno=chyba)\n"
#: src/querycmd.c:153
msgid "Name"
msgstr "Název"
#: src/querycmd.c:153
msgid "Version"
msgstr "Verze"
#: src/querycmd.c:154
msgid "Description"
msgstr "Popis"
#: src/querycmd.c:246 src/querycmd.c:511 src/select.c:75
#, c-format
msgid "No packages found matching %s.\n"
msgstr "%s nevyhovuje žádný balík.\n"
#: src/querycmd.c:273
#, c-format
msgid "diversion by %s from: %s\n"
msgstr "odkloněno balíkem %s z: %s\n"
#: src/querycmd.c:275
#, c-format
msgid "diversion by %s to: %s\n"
msgstr "odkloněno balíkem %s do: %s\n"
#: src/querycmd.c:278
#, c-format
msgid "local diversion from: %s\n"
msgstr "lokálně odkloněno z: %s\n"
#: src/querycmd.c:279
#, c-format
msgid "local diversion to: %s\n"
msgstr "lokálně odkloněno do: %s\n"
#: src/querycmd.c:309
msgid "--search needs at least one file name pattern argument"
msgstr "--search vyžaduje alespoň jednu souborovou masku"
#: src/querycmd.c:350
#, fuzzy, c-format
#| msgid "No packages found matching %s.\n"
msgid "%s: no path found matching pattern %s.\n"
msgstr "%s nevyhovuje žádný balík.\n"
#: src/querycmd.c:393
#, c-format
msgid "Package `%s' is not installed and no info is available.\n"
msgstr "Balík „%s“ není nainstalován a není dostupná žádná informace.\n"
#: src/querycmd.c:401
#, c-format
msgid "Package `%s' is not available.\n"
msgstr "Balík „%s“ není dostupný.\n"
#: src/querycmd.c:410 src/querycmd.c:585
#, c-format
msgid "Package `%s' is not installed.\n"
msgstr "Balík „%s“ není nainstalován.\n"
#: src/querycmd.c:418
#, c-format
msgid "Package `%s' does not contain any files (!)\n"
msgstr "Balík „%s“ neobsahuje žádné soubory (!)\n"
#: src/querycmd.c:425
#, c-format
msgid "locally diverted to: %s\n"
msgstr "lokálně odkloněno do: %s\n"
#: src/querycmd.c:428
#, c-format
msgid "package diverts others to: %s\n"
msgstr "balík odklání ostatní do: %s\n"
#: src/querycmd.c:431
#, c-format
msgid "diverted by %s to: %s\n"
msgstr "odkloněno balíkem %s do: %s\n"
#: src/querycmd.c:452
msgid ""
"Use dpkg --info (= dpkg-deb --info) to examine archive files,\n"
"and dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) to list their contents.\n"
msgstr ""
"Použijte dpkg --info (= dpkg-deb --info) k prozkoumání archivu\n"
"a dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) k vypsání jeho obsahu.\n"
#: src/querycmd.c:570
#, c-format
msgid "--%s takes at most two arguments"
msgstr "--%s vyžaduje nejvýše dva parametry"
#: src/querycmd.c:578
#, c-format
msgid "control file contains %c"
msgstr "soubor control obsahuje %c"
#: src/querycmd.c:600
#, c-format
msgid "Debian %s package management program query tool version %s.\n"
msgstr "Debian „%s“ - nástroj pro dotazování se na balíky verze %s.\n"
#: src/querycmd.c:619
#, fuzzy, c-format
#| msgid ""
#| "Commands:\n"
#| " -s|--status <package> ... Display package status details.\n"
#| " -p|--print-avail <package> ... Display available version details.\n"
#| " -L|--listfiles <package> ... List files `owned' by package(s).\n"
#| " -l|--list [<pattern> ...] List packages concisely.\n"
#| " -W|--show <pattern> ... Show information on package(s).\n"
#| " -S|--search <pattern> ... Find package(s) owning file(s).\n"
#| " -c|--control-path <package> [<file>]\n"
#| " Print path for package control file.\n"
#| "\n"
msgid ""
"Commands:\n"
" -s|--status <package> ... Display package status details.\n"
" -p|--print-avail <package> ... Display available version details.\n"
" -L|--listfiles <package> ... List files `owned' by package(s).\n"
" -l|--list [<pattern> ...] List packages concisely.\n"
" -W|--show [<pattern> ...] Show information on package(s).\n"
" -S|--search <pattern> ... Find package(s) owning file(s).\n"
" -c|--control-path <package> [<file>]\n"
" Print path for package control file.\n"
"\n"
msgstr ""
"Příkazy:\n"
" -s|--status <jméno-balíku> … zobrazí podrobný stav balíku\n"
" -p|--print-avail <jméno-balíku> … zobrazí dostupné verze balíku\n"
" -L|--listfiles <jméno-balíku> … vypíše soubory vlastněné balíkem\n"
" -l|--list [<vzor> …] vypíše balíky ve zhuštěném tvaru\n"
" -W|--show <vzor> … zobrazí informace o balíku/balících\n"
" -S|--search <vzor> … najde balík(y) vlastnící soubor(y)\n"
" -c|--control-path <jméno-balíku> [<soubor>]\n"
" vypíše cestu k souboru control\n"
"\n"
#: src/querycmd.c:636
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
" --admindir=<directory> Use <directory> instead of %s.\n"
" -f|--showformat=<format> Use alternative format for --show.\n"
"\n"
msgstr ""
"Volby:\n"
" --admindir=<adresář> místo %s použije <adresář>\n"
" -f|--showformat=<formát> pro --show použije alternativní formát\n"
"\n"
#: src/querycmd.c:642 dpkg-deb/main.c:112
#, c-format
msgid ""
"Format syntax:\n"
" A format is a string that will be output for each package. The format\n"
" can include the standard escape sequences \\n (newline), \\r (carriage\n"
" return) or \\\\ (plain backslash). Package information can be included\n"
" by inserting variable references to package fields using the ${var[;"
"width]}\n"
" syntax. Fields will be right-aligned unless the width is negative in "
"which\n"
" case left alignment will be used.\n"
msgstr ""
"Formát:\n"
" Formát je řetězec, který bude vytištěn pro každý balík. Formát může\n"
" obsahovat standardní escape sekvence \\n (nový řádek), \\r (návrat\n"
" vozíku) nebo \\\\ (lomítko). Informace o balíku můžete zahrnout pomocí\n"
" odkazů na různá pole balíku dle vzoru ${proměnná[;šířka]}.\n"
" Pole budou zarovnaná napravo, záporná šířka je zarovná vlevo.\n"
#: src/querycmd.c:656
msgid "Use --help for help about querying packages."
msgstr "Pro nápovědu o dotazování se na balíky použijte --help."
#: src/remove.c:88
#, c-format
msgid "ignoring request to remove %.250s which isn't installed."
msgstr ""
"ignoruji požadavek na odstranění balíku %.250s, který není nainstalován."
#: src/remove.c:95
#, c-format
msgid ""
"ignoring request to remove %.250s, only the config\n"
" files of which are on the system. Use --purge to remove them too."
msgstr ""
"ignoruji požadavek na odstranění %.250s, v systému\n"
"zůstaly jen konfigurační soubory. Pro jejich odstranění použijte --purge."
#: src/remove.c:103
msgid "This is an essential package - it should not be removed."
msgstr "Toto je nezbytný balík - neměl by být odstraněn."
#: src/remove.c:128
#, c-format
msgid ""
"dpkg: dependency problems prevent removal of %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"dpkg: problémy se závislostmi zabránily odstranění %s:\n"
"%s"
#: src/remove.c:130
msgid "dependency problems - not removing"
msgstr "problém se závislostmi - neodinstalovávám"
#: src/remove.c:134
#, c-format
msgid ""
"dpkg: %s: dependency problems, but removing anyway as you requested:\n"
"%s"
msgstr ""
"dpkg: %s: problém se závislostmi, ale odstraňuji podle požadavku:\n"
"%s"
#: src/remove.c:142
msgid ""
"Package is in a very bad inconsistent state - you should\n"
" reinstall it before attempting a removal."
msgstr ""
"Balík je ve velmi špatném, nekonzistentním stavu - před\n"
" pokusem o odstranění ho raději přeinstalujte."
#: src/remove.c:149
#, c-format
msgid "Would remove or purge %s ...\n"
msgstr "Chcete odstranit nebo vyčistit balík %s …\n"
#: src/remove.c:157
#, c-format
msgid "Removing %s ...\n"
msgstr "Odinstalování balíku %s …\n"
#: src/remove.c:275 src/remove.c:366
#, c-format
msgid ""
"while removing %.250s, unable to remove directory '%.250s': %s - directory "
"may be a mount point?"
msgstr ""
"při odstraňování %.250s nelze smazat adresář „%.250s“: %s - není tento "
"adresář přípojným bodem?"
#: src/remove.c:289
#, c-format
msgid "unable to securely remove '%.250s'"
msgstr "nelze bezpečně odstranit „%.250s“"
#: src/remove.c:361
#, c-format
msgid "while removing %.250s, directory '%.250s' not empty so not removed."
msgstr ""
"při odstraňování %.250s není adresář „%.250s“ prázdný, proto nebude "
"odstraněn."
#: src/remove.c:383
#, fuzzy, c-format
#| msgid "cannot remove `%.250s'"
msgid "cannot remove '%.250s'"
msgstr "nelze odstranit „%.250s“"
#: src/remove.c:409
#, c-format
msgid "Purging configuration files for %s ...\n"
msgstr "Odstraňuji konfigurační soubory balíku %s …\n"
#: src/remove.c:459
#, c-format
msgid "cannot remove old config file `%.250s' (= `%.250s')"
msgstr "nelze odstranit starý konfigurační soubor „%.250s“ (= „%.250s“)"
#: src/remove.c:474
#, c-format
msgid "cannot read config file dir `%.250s' (from `%.250s')"
msgstr "nelze číst adresář konfiguračních souborů „%.250s“ (z „%.250s“)"
#: src/remove.c:510
#, c-format
msgid "cannot remove old backup config file `%.250s' (of `%.250s')"
msgstr "nelze odstranit starý konfigurační soubor „%.250s“ (z „%.250s“)"
#: src/remove.c:568
msgid "cannot remove old files list"
msgstr "nelze odstranit starý seznam souborů"
#: src/remove.c:574
msgid "can't remove old postrm script"
msgstr "nelze odstranit starý postrm skript"
#: src/select.c:115
#, c-format
msgid "unexpected eof in package name at line %d"
msgstr "neočekávaný konec souboru ve jménu balíku na řádku %d"
#: src/select.c:116
#, c-format
msgid "unexpected end of line in package name at line %d"
msgstr "neočekávaný konec řádku ve jménu balíku na řádku %d"
#: src/select.c:122
#, c-format
msgid "unexpected eof after package name at line %d"
msgstr "neočekávaný konec souboru za jménem balíku na řádku %d"
#: src/select.c:123
#, c-format
msgid "unexpected end of line after package name at line %d"
msgstr "neočekávaný konec řádku za jménem balíku na řádku %d"
#: src/select.c:136
#, c-format
msgid "unexpected data after package and selection at line %d"
msgstr "neočekávaná data za řádky package a selection na řádku %d"
#: src/select.c:139
#, c-format
msgid "illegal package name at line %d: %.250s"
msgstr "nepovolené jméno balíku na řádku %d: %.250s"
#: src/select.c:143
#, c-format
msgid "unknown wanted status at line %d: %.250s"
msgstr "neznámý cílový stav na řádku %d: %.250s"
#: src/select.c:149
msgid "read error on standard input"
msgstr "chyba při čtení ze standardního vstupu"
#: src/statcmd.c:52
#, fuzzy
#| msgid "Use --help for help about querying packages."
msgid "Use --help for help about overriding file stat information."
msgstr "Pro nápovědu o dotazování se na balíky použijte --help."
#: src/statcmd.c:61
#, c-format
msgid ""
"Copyright (C) 2000, 2001 Wichert Akkerman.\n"
"Copyright (C) 2006-2009 Guillem Jover.\n"
msgstr ""
"Copyright (C) 2000, 2001 Wichert Akkerman.\n"
"Copyright (C) 2006-2009 Guillem Jover.\n"
#: src/statcmd.c:81
#, c-format
msgid ""