blob: ddb334a9e9f8610da0db9237bdc4cb20eb6a16e5 [file] [log] [blame]
# Swedish translation of dpkg
# Copyright © 1999-2011 Software in the Public Interest
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006, 2008.
# Peter Krefting <peterk@debian.org>, 1999-2011, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: dpkg 1.16.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-dpkg@lists.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-10-14 07:11+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-09-11 09:53+0100\n"
"Last-Translator: Peter Krefting <peterk@debian.org>\n"
"Language-Team: Swedish <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: lib/dpkg/ar.c:66
#, c-format
msgid "invalid character '%c' in archive '%.250s' member '%.16s' size"
msgstr ""
"ogiltigt tecken \"%c\" i arkivet \"%.250s\" medlemmen \"%.16s\" storlek"
#: lib/dpkg/ar.c:81 lib/dpkg/ar.c:97 lib/dpkg/ar.c:108 lib/dpkg/ar.c:112
#: lib/dpkg/ar.c:134 utils/update-alternatives.c:1154
#, c-format
msgid "unable to write file '%s'"
msgstr "kunde inte skriva filen \"%s\""
#: lib/dpkg/ar.c:94
#, c-format
msgid "generated corrupt ar header for '%s'"
msgstr "genererade trasigt ar-huvud för \"%s\""
#: lib/dpkg/ar.c:123
#, c-format
msgid "failed to fstat ar member file (%s)"
msgstr "kunde inte ta status (fstat) på del av ar-fil (%s)"
#: lib/dpkg/ar.c:130
#, c-format
msgid "ar member file (%s)"
msgstr "ar-medlemsfil (%s)"
#: lib/dpkg/buffer.c:196
#, c-format
msgid "failed to read on buffer copy for %s"
msgstr "misslyckades att läsa i buffrad kopiering för %s"
#: lib/dpkg/buffer.c:212
#, c-format
msgid "failed in write on buffer copy for %s"
msgstr "misslyckades att skriva i buffrad kopiering för %s"
#: lib/dpkg/buffer.c:220
#, c-format
msgid "short read on buffer copy for %s"
msgstr "för lite data läst i buffrad kopiering för %s"
#: lib/dpkg/buffer.c:288
#, c-format
msgid "failed to seek %s"
msgstr "kunde inte söka %s"
#: lib/dpkg/command.c:178 lib/dpkg/command.c:204 src/help.c:621
#: src/processarc.c:98 src/processarc.c:138 src/processarc.c:432
#: src/processarc.c:839 dpkg-deb/build.c:459 dpkg-deb/build.c:538
#: dpkg-deb/build.c:561 dpkg-deb/extract.c:317 dpkg-deb/info.c:65
#: dpkg-split/split.c:69 utils/update-alternatives.c:457
#, c-format
msgid "unable to execute %s (%s)"
msgstr "kunde inte köra %s (%s)"
#: lib/dpkg/compress.c:83
#, c-format
msgid "%s: decompression"
msgstr "%s: dekomprimering"
#: lib/dpkg/compress.c:89
#, c-format
msgid "%s: compression"
msgstr "%s: komprimering"
#: lib/dpkg/compress.c:112
#, c-format
msgid "%s: error binding input to gzip stream"
msgstr "%s: ett fel uppstod då indata skulle kopplas till gzip-ström"
#: lib/dpkg/compress.c:124
#, c-format
msgid "%s: internal gzip read error: '%s'"
msgstr "%s: internt gzip-läsfel: \"%s\""
#: lib/dpkg/compress.c:132 lib/dpkg/compress.c:136
#, c-format
msgid "%s: internal gzip write error"
msgstr "%s: internt gzip-skrivfel"
#: lib/dpkg/compress.c:150
#, c-format
msgid "%s: error binding output to gzip stream"
msgstr "%s: ett fel uppstod då utdata skulle kopplas till gzip-ström"
#: lib/dpkg/compress.c:157
#, c-format
msgid "%s: internal gzip read error"
msgstr "%s: internt gzip-läsfel"
#: lib/dpkg/compress.c:167
#, c-format
msgid "%s: internal gzip write error: '%s'"
msgstr "%s: internt gzip-skrivfel: \"%s\""
#: lib/dpkg/compress.c:180
#, c-format
msgid "%s: internal gzip write error: %s"
msgstr "%s: internt gzip-skrivfel: %s"
#: lib/dpkg/compress.c:220
#, c-format
msgid "%s: error binding input to bzip2 stream"
msgstr "%s: ett fel uppstod då indata skulle kopplas till bzip2-ström"
#: lib/dpkg/compress.c:232
#, c-format
msgid "%s: internal bzip2 read error: '%s'"
msgstr "%s: internt bzip2-läsfel: \"%s\""
#: lib/dpkg/compress.c:240 lib/dpkg/compress.c:244 lib/dpkg/compress.c:294
#, c-format
msgid "%s: internal bzip2 write error"
msgstr "%s: internt bzip2-skrivfel"
#: lib/dpkg/compress.c:258
#, c-format
msgid "%s: error binding output to bzip2 stream"
msgstr "%s: ett fel uppstod då utdata skulle kopplas till bzip2-ström"
#: lib/dpkg/compress.c:265
#, c-format
msgid "%s: internal bzip2 read error"
msgstr "%s: internt bzip2-läsfel"
#: lib/dpkg/compress.c:275 lib/dpkg/compress.c:286
#, c-format
msgid "%s: internal bzip2 write error: '%s'"
msgstr "%s: internt bzip2-skrivfel: \"%s\""
#: lib/dpkg/compress.c:282
msgid "unexpected bzip2 error"
msgstr "oväntat bzip2-fel"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:68
#, c-format
msgid ""
"updates directory contains file `%.250s' whose name is too long (length=%d, "
"max=%d)"
msgstr ""
"uppdateringskatalogen innehåller filen \"%.250s\" vars namn är för långt "
"(längd=%d, max=%d)"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:72
#, c-format
msgid ""
"updates directory contains files with different length names (both %d and %d)"
msgstr ""
"uppdateringskatalogen innehåller filer med olika långa namn (både %d och %d)"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:86
#, c-format
msgid "cannot scan updates directory `%.255s'"
msgstr "kan inte genomsöka uppdateringskatalogen \"%.255s\""
#: lib/dpkg/dbmodify.c:102
#, c-format
msgid "failed to remove incorporated update file %.255s"
msgstr "kunde inte ta bort den hanterade uppdateringsfilen \"%.255s\""
#: lib/dpkg/dbmodify.c:121 dpkg-deb/build.c:447
#, c-format
msgid "unable to create `%.255s'"
msgstr "kunde inte skapa \"%.255s\""
#: lib/dpkg/dbmodify.c:125
#, c-format
msgid "unable to fill %.250s with padding"
msgstr "kunde inte fylla ut %.250s"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:127
#, c-format
msgid "unable to flush %.250s after padding"
msgstr "kunde inte tömma %.250s efter utfyllnad"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:129
#, c-format
msgid "unable to seek to start of %.250s after padding"
msgstr "kunde inte söka till början av %.250s efter utfyllnad"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:195
#, c-format
msgid "unable to open lock file %s for testing"
msgstr "kunde inte låsa filen %s för test"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:221
msgid "unable to open/create status database lockfile"
msgstr "kunde inte öppna/skapa låsfil för statusdatabas"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:231
msgid "you do not have permission to lock the dpkg status database"
msgstr "du har inte rättigheter att låsa dpkgs statusdatabas"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:233
msgid "dpkg status database"
msgstr "dpkg-statusdatabas"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:257
msgid "requested operation requires superuser privilege"
msgstr "efterfrågad operation kräver superanvändarbehörighet"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:262
msgid "unable to access dpkg status area"
msgstr "kunde inte komma åt dpkgs statusarea"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:264
msgid "operation requires read/write access to dpkg status area"
msgstr "operationen kräver läs-/skrivåtkomst till dpkgs statusarea"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:309
#, c-format
msgid "failed to remove my own update file %.255s"
msgstr "kunde inte ta bort min egen uppdateringsfil %.255s"
#: lib/dpkg/dbmodify.c:347
#, c-format
msgid "unable to write updated status of `%.250s'"
msgstr "kunde inte skriva uppdaterad status för \"%.250s\""
#: lib/dpkg/dbmodify.c:349
#, c-format
msgid "unable to flush updated status of `%.250s'"
msgstr "kunde inte tömma uppdaterad status för \"%.250s\""
#: lib/dpkg/dbmodify.c:351
#, c-format
msgid "unable to truncate for updated status of `%.250s'"
msgstr "kunde inte klippa för uppdaterad status för \"%.250s\""
#: lib/dpkg/dbmodify.c:353
#, c-format
msgid "unable to fsync updated status of `%.250s'"
msgstr "kunde inte synkronisera uppdaterad status för \"%.250s\""
#: lib/dpkg/dbmodify.c:355
#, c-format
msgid "unable to close updated status of `%.250s'"
msgstr "kunde inte stänga uppdaterad status för \"%.250s\""
#: lib/dpkg/dbmodify.c:358
#, c-format
msgid "unable to install updated status of `%.250s'"
msgstr "kunde inte installera uppdaterad status för \"%.250s\""
#: lib/dpkg/dir.c:50
#, c-format
msgid "unable to get file descriptor for directory '%s'"
msgstr "kunde inte få tag i filhandtag för katalogen '%s'"
#: lib/dpkg/dir.c:54
#, c-format
msgid "unable to sync directory '%s'"
msgstr "kunde inte synkronisera katalogen \"%s\""
#: lib/dpkg/dir.c:69 lib/dpkg/dir.c:131
#, c-format
msgid "unable to open directory '%s'"
msgstr "kunde inte öppna katalogen \"%s\""
#: lib/dpkg/dir.c:109 src/divertcmd.c:218 dpkg-split/split.c:202
#: utils/update-alternatives.c:1293
#, c-format
msgid "unable to open file '%s'"
msgstr "kunde inte öppna filen \"%s\""
#: lib/dpkg/dir.c:111 src/divertcmd.c:232 src/divertcmd.c:377
#: src/statcmd.c:217 dpkg-deb/build.c:598 dpkg-split/join.c:65
#: dpkg-split/queue.c:187 utils/update-alternatives.c:1406
#, c-format
msgid "unable to sync file '%s'"
msgstr "kunde inte synkronisera filen \"%s\""
#: lib/dpkg/dir.c:113 src/divertcmd.c:234 src/divertcmd.c:379
#: dpkg-deb/build.c:600 dpkg-split/join.c:67 dpkg-split/queue.c:189
#: utils/update-alternatives.c:1314 utils/update-alternatives.c:1408
#, c-format
msgid "unable to close file '%s'"
msgstr "kunde inte stänga filen \"%s\""
#: lib/dpkg/dump.c:396
#, c-format
msgid "failed to write details of `%.50s' to `%.250s'"
msgstr "misslyckades med att skriva detaljer om \"%.50s\" till \"%.250s\""
#: lib/dpkg/dump.c:423
#, c-format
msgid "failed to open '%s' for writing %s database"
msgstr "kunde inte öppna \"%s\" för att skriva %s-databas"
#: lib/dpkg/dump.c:426
#, c-format
msgid "unable to set buffering on %s database file"
msgstr "kunde inte ställa in buffring av %s-databasfil"
#: lib/dpkg/dump.c:438
#, c-format
msgid "failed to write %s database record about '%.50s' to '%.250s'"
msgstr "kunde inte skriva %s-databaspost om \"%.50s\" till \"%.250s\""
#: lib/dpkg/dump.c:446
#, c-format
msgid "failed to flush %s database to '%.250s'"
msgstr "kunde inte skriva (flush) %s-databas till \"%.250s\""
#: lib/dpkg/dump.c:448
#, c-format
msgid "failed to fsync %s database to '%.250s'"
msgstr "kunde inte synkronisera %s-databas till \"%.250s\""
#: lib/dpkg/dump.c:451
#, c-format
msgid "failed to close '%.250s' after writing %s database"
msgstr "kunde inte stänga \"%.250s\" efter att ha skrivit %s-databas"
#: lib/dpkg/dump.c:455
#, c-format
msgid "failed to link '%.250s' to '%.250s' for backup of %s database"
msgstr ""
"kunde inte länka \"%.250s\" till \"%.250s\" för att säkerhetskopiera %s-"
"databas"
#: lib/dpkg/dump.c:458
#, c-format
msgid "failed to install '%.250s' as '%.250s' containing %s database"
msgstr "kunde inte installera \"%.250s\" som \"%.250s\" med %s-databas"
#: lib/dpkg/ehandle.c:94
#, c-format
msgid ""
"%s: unrecoverable fatal error, aborting:\n"
" %s\n"
msgstr ""
"%s: oåterkalleligt ödesdigert fel, avbryter:\n"
" %s\n"
#: lib/dpkg/ehandle.c:100
#, c-format
msgid ""
"%s: outside error context, aborting:\n"
" %s\n"
msgstr ""
"%s: utanför felsammanhang, avbryter:\n"
" %s\n"
#: lib/dpkg/ehandle.c:120
msgid "out of memory for new error context"
msgstr "minnet slut för ny felsammanhang"
#: lib/dpkg/ehandle.c:183
#, c-format
msgid ""
"%s: error while cleaning up:\n"
" %s\n"
msgstr ""
"%s: fel vid upprensning:\n"
" %s\n"
#: lib/dpkg/ehandle.c:201
#, c-format
msgid "%s: too many nested errors during error recovery!!\n"
msgstr "%s: för många nästlade fel vid feluppstädning!!\n"
#: lib/dpkg/ehandle.c:268 lib/dpkg/ehandle.c:307
msgid "out of memory for new cleanup entry"
msgstr "minnet slut för ny uppstädningspost"
#: lib/dpkg/ehandle.c:291
msgid "out of memory for new cleanup entry with many arguments"
msgstr "minnet slut för ny uppstädningspost med många parametrar"
#: lib/dpkg/ehandle.c:352
#, c-format
msgid "%s: error: %s\n"
msgstr "%s: fel: %s\n"
#: lib/dpkg/ehandle.c:393
#, c-format
msgid "%s: warning: %s\n"
msgstr "%s: varning: %s\n"
#: lib/dpkg/ehandle.c:416
#, c-format
msgid "%s:%s:%d: internal error: %s\n"
msgstr "%s:%s:%d: internt fel: %s\n"
#: lib/dpkg/fields.c:45
#, c-format
msgid "%s is missing"
msgstr "%s saknas"
#: lib/dpkg/fields.c:49
#, c-format
msgid "'%.50s' is not allowed for %s"
msgstr "\"%.50s\" är ej tillåtet för %s"
#: lib/dpkg/fields.c:73
#, c-format
msgid "junk after %s"
msgstr "skräp efter %s"
#: lib/dpkg/fields.c:87
#, c-format
msgid "invalid package name (%.250s)"
msgstr "ogiltigt paketnamn (%.250s)"
#: lib/dpkg/fields.c:102
#, c-format
msgid "empty file details field `%s'"
msgstr "tomt filinformationfält \"%s\""
#: lib/dpkg/fields.c:105
#, c-format
msgid "file details field `%s' not allowed in status file"
msgstr "filinformationsfält \"%s\" ej tillåtet i statusfilen"
#: lib/dpkg/fields.c:118
#, c-format
msgid "too many values in file details field `%s' (compared to others)"
msgstr "för många värden i fildetaljsfältet \"%s\" (jämfört med andra)"
#: lib/dpkg/fields.c:132
#, c-format
msgid "too few values in file details field `%s' (compared to others)"
msgstr "för få värden i fildetaljsfältet \"%s\" (jämfört med andra)"
#: lib/dpkg/fields.c:154
msgid "yes/no in boolean field"
msgstr "yes/no i boolskt fält"
#: lib/dpkg/fields.c:174
msgid "word in `priority' field"
msgstr "ord i \"priority\"-fält"
#: lib/dpkg/fields.c:186
msgid "value for `status' field not allowed in this context"
msgstr "värde för \"status\"-fältet ej tillåtet i detta sammanhang"
#: lib/dpkg/fields.c:191
msgid "first (want) word in `status' field"
msgstr "första ordet (vill) i \"status\"-fältet"
#: lib/dpkg/fields.c:194
msgid "second (error) word in `status' field"
msgstr "andra ordet (fel) i \"status\"-fältet"
#: lib/dpkg/fields.c:197
msgid "third (status) word in `status' field"
msgstr "tredje ordet (status) i \"status\"-fältet"
#: lib/dpkg/fields.c:207
#, c-format
msgid "error in Version string '%.250s'"
msgstr "fel i \"Version\"-strängen \"%.250s\""
#: lib/dpkg/fields.c:218
msgid "obsolete `Revision' or `Package-Revision' field used"
msgstr "föråldrat \"Revision\"- eller \"Package-Revision\"-fält använt"
#: lib/dpkg/fields.c:235
msgid "value for `config-version' field not allowed in this context"
msgstr "värde för \"config-version\"-fältet ej tillåtet i detta sammanhang"
#: lib/dpkg/fields.c:240
#, c-format
msgid "error in Config-Version string '%.250s'"
msgstr "fel i Config-Version-sträng \"%.250s\""
#: lib/dpkg/fields.c:266
#, c-format
msgid "value for `conffiles' has malformatted line `%.*s'"
msgstr "värde för \"conffiles\" har fel format på raden \"%.*s\""
#: lib/dpkg/fields.c:287
#, c-format
msgid "value for `conffiles' has line starting with non-space `%c'"
msgstr ""
"värde för \"conffiles\" innehåller rad som börjar med icke-blanksteg \"%c\""
#: lib/dpkg/fields.c:304
msgid "root or null directory is listed as a conffile"
msgstr "rot- eller tom katalog listas som konfigurationsfil"
#: lib/dpkg/fields.c:365
#, c-format
msgid ""
"`%s' field, missing package name, or garbage where package name expected"
msgstr ""
"\"%s\"-fältet: saknat paketnamn, eller skräptecken där paketnamnet "
"förväntades"
#: lib/dpkg/fields.c:370
#, c-format
msgid "`%s' field, invalid package name `%.255s': %s"
msgstr "\"%s\"-fältet: ogiltigt paketnamn \"%.255s\": %s"
#: lib/dpkg/fields.c:406
#, c-format
msgid ""
"`%s' field, reference to `%.255s':\n"
" bad version relationship %c%c"
msgstr ""
"\"%s\"-fältet: referens till \"%.255s\":\n"
" felaktigt versionsberoende %c%c"
#: lib/dpkg/fields.c:412
#, c-format
msgid ""
"`%s' field, reference to `%.255s':\n"
" `%c' is obsolete, use `%c=' or `%c%c' instead"
msgstr ""
"\"%s\"-fältet: referens till \"%.255s\":\n"
" \"%c\" är föråldrat, använd \"%c=\" eller \"%c%c\" istället"
#: lib/dpkg/fields.c:422
#, c-format
msgid ""
"`%s' field, reference to `%.255s':\n"
" implicit exact match on version number, suggest using `=' instead"
msgstr ""
"\"%s\"-fältet: referens till \"%.255s\":\n"
" implicit exakt träff på versionsnummer, använd hellre \"=\""
#: lib/dpkg/fields.c:430
msgid "Only exact versions may be used for Provides"
msgstr "Enbart exakta versionsnummer kan användas i Provides"
#: lib/dpkg/fields.c:434
#, c-format
msgid ""
"`%s' field, reference to `%.255s':\n"
" version value starts with non-alphanumeric, suggest adding a space"
msgstr ""
"\"%s\"-fältet: referens till \"%.255s\":\n"
" versionsvärdet börjar med icke-alfanumeriskt tecken, lägg till ett blanksteg"
#: lib/dpkg/fields.c:451 lib/dpkg/fields.c:455
#, c-format
msgid "`%s' field, reference to `%.255s': version contains `%c'"
msgstr "\"%s\"-fältet: referens till \"%.255s\": versionen innehåller \"%c\""
#: lib/dpkg/fields.c:459
#, c-format
msgid "`%s' field, reference to `%.255s': version unterminated"
msgstr "\"%s\"-fältet: referens till \"%.255s\": versionsnumret ej avslutat"
#: lib/dpkg/fields.c:465
#, c-format
msgid "'%s' field, reference to '%.255s': error in version"
msgstr "\"%s\"-fältet: referens till \"%.255s\": fel i version"
#: lib/dpkg/fields.c:475
#, c-format
msgid "`%s' field, syntax error after reference to package `%.255s'"
msgstr "\"%s\"-fältet: syntaktiskt fel efter referens till paket \"%.255s\""
#: lib/dpkg/fields.c:482
#, c-format
msgid "alternatives (`|') not allowed in %s field"
msgstr "alternativ (\"|\") tillåts inte i %s-fältet"
#: lib/dpkg/fields.c:536
msgid "value for `triggers-pending' field not allowed in this context"
msgstr "värde för \"triggers-pending\"-fältet ej tillåtet i detta sammanhang"
#: lib/dpkg/fields.c:543
#, c-format
msgid "illegal pending trigger name `%.255s': %s"
msgstr "ogiltigt förestående utlösarnamn \"%.255s\": %s"
#: lib/dpkg/fields.c:547
#, c-format
msgid "duplicate pending trigger `%.255s'"
msgstr "dubblerad förestående utlösare \"%.255s\""
#: lib/dpkg/fields.c:561
msgid "value for `triggers-awaited' field not allowed in this context"
msgstr "värde för \"triggers-awaited\"-fältet ej tillåtet i detta sammanhang"
#: lib/dpkg/fields.c:568
#, c-format
msgid "illegal package name in awaited trigger `%.255s': %s"
msgstr "ogiltigt paketnamn i väntad utlösare \"%.255s\": %s"
#: lib/dpkg/fields.c:574
#, c-format
msgid "duplicate awaited trigger package `%.255s'"
msgstr "dubblerad väntad utlösare för paketet \"%.255s\""
#: lib/dpkg/file.c:51
#, c-format
msgid "unable to stat source file '%.250s'"
msgstr "kunde inte ta status på källfilen \"%.250s\""
#: lib/dpkg/file.c:55
#, c-format
msgid "unable to change ownership of target file '%.250s'"
msgstr "kunde inte ändra ägandeskap på målfilen \"%.250s\""
#: lib/dpkg/file.c:59
#, c-format
msgid "unable to set mode of target file '%.250s'"
msgstr "kunde inte ställa in läge på målfilen \"%.250s\""
#: lib/dpkg/file.c:85
#, c-format
msgid "unable to unlock %s"
msgstr "kunde inte låsa upp %s"
#: lib/dpkg/file.c:111
#, c-format
msgid "unable to check file '%s' lock status"
msgstr "kunde inte testa låsstatus för filen \"%s\""
#: lib/dpkg/file.c:146
#, c-format
msgid "%s is locked by another process"
msgstr "%s är låst av en annan process"
#: lib/dpkg/file.c:148
#, c-format
msgid "unable to lock %s"
msgstr "kunde inte låsa %s"
#: lib/dpkg/log.c:53
#, c-format
msgid "couldn't open log `%s': %s\n"
msgstr "kunde inte öppna logg \"%s\": %s\n"
#: lib/dpkg/log.c:85
msgid "<package status and progress file descriptor>"
msgstr "<filhandtag för paketstatus och förlopp>"
#: lib/dpkg/log.c:114
#, c-format
msgid "unable to write to status fd %d"
msgstr "kunde inte skriva till statusfilidentifierare %d"
#: lib/dpkg/mlib.c:44 utils/update-alternatives.c:262
#, c-format
msgid "malloc failed (%zu bytes)"
msgstr "malloc misslyckades (%zu byte)"
#: lib/dpkg/mlib.c:58
#, c-format
msgid "realloc failed (%zu bytes)"
msgstr "realloc misslyckades (%zu byte)"
#: lib/dpkg/mlib.c:72 lib/dpkg/mlib.c:90 utils/update-alternatives.c:277
#: utils/update-alternatives.c:334 utils/update-alternatives.c:1107
msgid "failed to allocate memory"
msgstr "misslyckades att allokera minne"
#: lib/dpkg/mlib.c:102
#, c-format
msgid "failed to dup for std%s"
msgstr "kunde inte duplicera std%s"
#: lib/dpkg/mlib.c:103
#, c-format
msgid "failed to dup for fd %d"
msgstr "kunde inte duplicera filhandtag %d"
#: lib/dpkg/mlib.c:109
msgid "failed to create pipe"
msgstr "kunde inte skapa rör"
#: lib/dpkg/mlib.c:117
#, c-format
msgid "error writing to '%s'"
msgstr "fel vid skrivning till \"%s\""
#: lib/dpkg/mlib.c:124
#, c-format
msgid "unable to read filedescriptor flags for %.250s"
msgstr "kunde inte läsa filidentifierarflaggor för \"%.250s\""
#: lib/dpkg/mlib.c:126
#, c-format
msgid "unable to set close-on-exec flag for %.250s"
msgstr "kunde inte ställa in \"close-on-exec\"-flaggan på \"%.250s\""
#: lib/dpkg/options.c:63
#, c-format
msgid "configuration error: %s:%d: %s"
msgstr "konfigureringsfel: %s:%d: %s"
#: lib/dpkg/options.c:75
#, c-format
msgid "failed to open configuration file '%.255s' for reading: %s"
msgstr "kunde inte öppna konfigurationsfilen \"%.255s\" för läsning: %s"
#: lib/dpkg/options.c:102
#, c-format
msgid "unbalanced quotes in '%s'"
msgstr "obalanserade citattecken i \"%s\""
#: lib/dpkg/options.c:117
#, c-format
msgid "unknown option '%s'"
msgstr "okänd flagga \"%s\""
#: lib/dpkg/options.c:121
#, c-format
msgid "'%s' needs a value"
msgstr "\"%s\" tar ett värde"
#: lib/dpkg/options.c:127
#, c-format
msgid "'%s' does not take a value"
msgstr "\"%s\" tar inget värde"
#: lib/dpkg/options.c:133
#, c-format
msgid "read error in configuration file `%.255s'"
msgstr "fel vid läsning av konfigurationsfil \"%.250s\""
#: lib/dpkg/options.c:134
#, c-format
msgid "error closing configuration file `%.255s'"
msgstr "fel vid läsning av konfigurationsfil \"%.250s\""
#: lib/dpkg/options.c:170
#, c-format
msgid "error opening configuration directory '%s'"
msgstr "fel vid öppning av konfigurationskatalogen \"%s\""
#: lib/dpkg/options.c:228
#, c-format
msgid "unknown option --%s"
msgstr "okänd flagga --%s"
#: lib/dpkg/options.c:232
#, c-format
msgid "--%s option takes a value"
msgstr "flaggan --%s tar ett värde"
#: lib/dpkg/options.c:237
#, c-format
msgid "--%s option does not take a value"
msgstr "flaggan --%s tar inget värde"
#: lib/dpkg/options.c:245
#, c-format
msgid "unknown option -%c"
msgstr "okänd flagga -%c"
#: lib/dpkg/options.c:250
#, c-format
msgid "-%c option takes a value"
msgstr "flaggan -%c tar ett värde"
#: lib/dpkg/options.c:258
#, c-format
msgid "-%c option does not take a value"
msgstr "flaggan -%c tar inget värde"
#: lib/dpkg/options.c:271
#, c-format
msgid "obsolete option '--%s'\n"
msgstr "föråldrad flagga \"--%s\"\n"
#: lib/dpkg/options.c:287
#, c-format
msgid "conflicting actions -%c (--%s) and -%c (--%s)"
msgstr "motstridiga åtgärder %c (--%s) och -%c (--%s)"
#: lib/dpkg/parse.c:134
#, c-format
msgid "duplicate value for `%s' field"
msgstr "dubblerat värde för \"%s\"-fältet"
#: lib/dpkg/parse.c:146
#, c-format
msgid "user-defined field name `%.*s' too short"
msgstr "användardefinierat fältnamn \"%.*s\" för kort"
#: lib/dpkg/parse.c:152
#, c-format
msgid "duplicate value for user-defined field `%.*s'"
msgstr "dubblerat värde för användardefinierat fält \"%.*s\""
#: lib/dpkg/parse.c:207
msgid "Configured-Version for package with inappropriate Status"
msgstr "Configured-Version för paket med opassande Status"
#: lib/dpkg/parse.c:218
#, c-format
msgid "package has status %s but triggers are awaited"
msgstr "paketet har status %s, men utlösare väntar"
#: lib/dpkg/parse.c:222
msgid "package has status triggers-awaited but no triggers awaited"
msgstr "paketet har status triggers-awaited man inga utlösare väntar"
#: lib/dpkg/parse.c:228
#, c-format
msgid "package has status %s but triggers are pending"
msgstr "paketet har status %s med utlösare är förestående"
#: lib/dpkg/parse.c:232
msgid "package has status triggers-pending but no triggers pending"
msgstr "paketet har status triggers-pending men inga utlösare är förstående"
#: lib/dpkg/parse.c:242
msgid "Package which in state not-installed has conffiles, forgetting them"
msgstr "Paket med status non-installed har konfigurationsfiler, glömmer dem"
#: lib/dpkg/parse.c:335
#, c-format
msgid "failed to open package info file `%.255s' for reading"
msgstr "kunde inte öppna paketinformationsfil \"%.255s\" för läsning"
#: lib/dpkg/parse.c:341
#, c-format
msgid "can't stat package info file `%.255s'"
msgstr "kan inte ta status på paketinformationsfil \"%.255s\""
#: lib/dpkg/parse.c:347
#, c-format
msgid "can't mmap package info file `%.255s'"
msgstr "kan inte minnesmappa paketinformationsfil \"%.255s\""
#: lib/dpkg/parse.c:352
#, c-format
msgid "reading package info file '%.255s'"
msgstr "läser paketinfofilen \"%.255s\""
#: lib/dpkg/parse.c:363
#, c-format
msgid "failed to close after read: `%.255s'"
msgstr "kunde inte stänga efter läsning: \"%.255s\""
#: lib/dpkg/parse.c:404
#, c-format
msgid "EOF after field name `%.*s'"
msgstr "Filslut efter fältnamn \"%.*s\""
#: lib/dpkg/parse.c:407
#, c-format
msgid "newline in field name `%.*s'"
msgstr "nyradstecken i fältnamn \"%.*s\""
#: lib/dpkg/parse.c:410
#, c-format
msgid "MSDOS EOF (^Z) in field name `%.*s'"
msgstr "MSDOS-filslut (^Z) i fältnamn \"%.*s\""
#: lib/dpkg/parse.c:414
#, c-format
msgid "field name `%.*s' must be followed by colon"
msgstr "fältnamnet \"%.*s\" måste följas av kolon"
#: lib/dpkg/parse.c:425
#, c-format
msgid "EOF before value of field `%.*s' (missing final newline)"
msgstr "Filslut före värde på fält \"%.*s\" (saknar sista nyradstecknet)"
#: lib/dpkg/parse.c:429
#, c-format
msgid "MSDOS EOF char in value of field `%.*s' (missing newline?)"
msgstr "MSDOS-filslut före värde på fält \"%.*s\" (saknar nyradstecken?)"
#: lib/dpkg/parse.c:440
#, c-format
msgid "blank line in value of field '%.*s'"
msgstr "tomrad i värdet för fältet \"%.*s\""
#: lib/dpkg/parse.c:461
#, c-format
msgid "EOF during value of field `%.*s' (missing final newline)"
msgstr "Filslut inuti värde på fält \"%.*s\" (saknar sista nyradstecknet)"
#: lib/dpkg/parse.c:546
msgid "several package info entries found, only one allowed"
msgstr "flera paketinformationsposter funna, bara en tillåts"
#: lib/dpkg/parse.c:572
#, c-format
msgid "no package information in `%.255s'"
msgstr "ingen paketinformation i \"%.255s\""
#: lib/dpkg/parsehelp.c:45
#, c-format
msgid ""
"parsing file '%.255s' near line %d package '%.255s':\n"
" %.255s"
msgstr ""
"tolkar filen \"%.255s\" nära rad %d paket \"%.255s\":\n"
" %.255s"
#: lib/dpkg/parsehelp.c:48
#, c-format
msgid ""
"parsing file '%.255s' near line %d:\n"
" %.255s"
msgstr ""
"tolkar filen \"%.255s\" nära rad %d:\n"
" %.255s"
#: lib/dpkg/parsehelp.c:125
msgid "may not be empty string"
msgstr "får ej vara tomma strängen"
#: lib/dpkg/parsehelp.c:127
msgid "must start with an alphanumeric character"
msgstr "måste börja med ett alfanumeriskt tecken"
#: lib/dpkg/parsehelp.c:136
#, c-format
msgid "character `%c' not allowed (only letters, digits and characters `%s')"
msgstr ""
"tecknet \"%c\" ej tillåtet (endast tecken, siffror och tecknen \"%s\" "
"tillåts)"
#: lib/dpkg/parsehelp.c:178
msgctxt "version"
msgid "<none>"
msgstr "<ingen>"
#: lib/dpkg/parsehelp.c:209
msgid "version string is empty"
msgstr "versionssträng ej tom"
#: lib/dpkg/parsehelp.c:224
msgid "version string has embedded spaces"
msgstr "versionssträng har inbäddade blanksteg"
#: lib/dpkg/parsehelp.c:230
msgid "epoch in version is not number"
msgstr "epoch i versionen är inte ett tal"
#: lib/dpkg/parsehelp.c:232
msgid "nothing after colon in version number"
msgstr "ingenting efter kolon i versionsnumret"
#: lib/dpkg/parsehelp.c:247
msgid "version number does not start with digit"
msgstr "versionsnumret börjar inte med en siffra"
#: lib/dpkg/parsehelp.c:250
msgid "invalid character in version number"
msgstr "felaktigt tecken i versionsnumret"
#: lib/dpkg/parsehelp.c:254
msgid "invalid character in revision number"
msgstr "felaktigt tecken i revisionsnumret"
#: lib/dpkg/parsehelp.c:299 lib/dpkg/parsehelp.c:311
#, c-format
msgid "missing %s"
msgstr "saknat %s"
#: lib/dpkg/parsehelp.c:301 lib/dpkg/parsehelp.c:314
#, c-format
msgid "empty value for %s"
msgstr "tomt värde för %s"
#: lib/dpkg/pkg-format.c:80
#, c-format
msgid "invalid character `%c' in field width\n"
msgstr "ogiltigt tecken \"%c\" i fältbredd\n"
#: lib/dpkg/pkg-format.c:172
#, c-format
msgid "Closing brace missing in format\n"
msgstr "Avslutande klammerparentes i format\n"
#: lib/dpkg/pkg-show.c:40
msgid "(no description available)"
msgstr "(beskrivning saknas)"
#: lib/dpkg/subproc.c:55
#, c-format
msgid "unable to ignore signal %s before running %.250s"
msgstr "kunde inte ignorera signal %s innan %.250s startas"
#: lib/dpkg/subproc.c:68
#, c-format
msgid "error un-catching signal %s: %s\n"
msgstr "kunde inte stänga av hantering av signalen %s: %s\n"
#: lib/dpkg/subproc.c:78
#, c-format
msgid "%s (subprocess): %s\n"
msgstr "%s (underprocess): %s\n"
#: lib/dpkg/subproc.c:89 utils/update-alternatives.c:454
msgid "fork failed"
msgstr "förgrening (fork) misslyckades"
#: lib/dpkg/subproc.c:119
#, c-format
msgid "subprocess %s returned error exit status %d"
msgstr "underprocessen %s gav felkod %d"
#: lib/dpkg/subproc.c:128
#, c-format
msgid "subprocess %s was interrupted"
msgstr "underporcessen %s avbröts"
#: lib/dpkg/subproc.c:130
#, c-format
msgid "subprocess %s was killed by signal (%s)%s"
msgstr "underprocessen %s dödades av signal (%s)%s"
#: lib/dpkg/subproc.c:132
msgid ", core dumped"
msgstr ", minnesutskrift skapad"
#: lib/dpkg/subproc.c:134
#, c-format
msgid "subprocess %s failed with wait status code %d"
msgstr "underprocessen %s misslyckades med statuskod %d"
#: lib/dpkg/subproc.c:151 utils/update-alternatives.c:461
#, c-format
msgid "wait for subprocess %s failed"
msgstr "väntan på underporcessen %s misslyckades"
#: lib/dpkg/trigdeferred.l:72
#, c-format
msgid "invalid package name `%.250s' in triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "ogiltigt paketnamn \"%.250s\" i utlösarfördröjningsfilen \"%.250s\""
#: lib/dpkg/trigdeferred.l:81
#, c-format
msgid "truncated triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "utlösarfördröjningsfilen \"%.250s\" är klippt"
#: lib/dpkg/trigdeferred.l:85
#, c-format
msgid "syntax error in triggers deferred file `%.250s' at character `%s'%s"
msgstr "syntaxfel i utlösarfördröjningsfilen \"%.250s\" vid tecknet \"%s\"%s"
#: lib/dpkg/trigdeferred.l:134
#, c-format
msgid "unable to open/create triggers lockfile `%.250s'"
msgstr "kunde inte öppna/skapa utlösarlåsfilen \"%.250s\""
#: lib/dpkg/trigdeferred.l:141
msgid "triggers area"
msgstr "område för utlösare"
#: lib/dpkg/trigdeferred.l:151
#, c-format
msgid "unable to stat triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "kunde inte ta status på fil för uppskjutna utlösare, \"%.250s\""
#: lib/dpkg/trigdeferred.l:165
#, c-format
msgid "unable to open triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "kunde inte ta öppna fil för uppskjutna utlösare, \"%.250s\""
#: lib/dpkg/trigdeferred.l:179
#, c-format
msgid "unable to open/create new triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "kunde inte öppna/skapa ny fil för uppskjutna utlösare, \"%.250s\""
#: lib/dpkg/trigdeferred.l:215
#, c-format
msgid "error reading triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "fel vid läsning av fil för uppskjutna utlösare, \"%.250s\""
#: lib/dpkg/trigdeferred.l:223
#, c-format
msgid "unable to write new triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "kunde inte skriva ny fil för uppskjutna utlösare, \"%.250s\""
#: lib/dpkg/trigdeferred.l:228
#, c-format
msgid "unable to close new triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "kunde inte ta stänga ny fil för uppskjutna utlösare, \"%.250s\""
#: lib/dpkg/trigdeferred.l:232
#, c-format
msgid "unable to install new triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "kunde inte installera ny fil för uppskjutna utlösare, \"%.250s\""
#: lib/dpkg/triglib.c:222
#, c-format
msgid ""
"invalid or unknown syntax in trigger name `%.250s' (in trigger interests for "
"package `%.250s')"
msgstr ""
"ogiltig eller okänd syntax i utlösarnamnet \"%.250s\" (i utlösare som visar "
"intresse för paketet \"%.250s\")"
#: lib/dpkg/triglib.c:263
#, c-format
msgid "failed to open trigger interest list file `%.250s'"
msgstr "kunde inte öppna utlösarintresselistfilen \"%.250s\""
#: lib/dpkg/triglib.c:292
#, c-format
msgid "failed to rewind trigger interest file `%.250s'"
msgstr "kunde inte spola tillbaka utlösarintressefilen \"%.250s\""
#: lib/dpkg/triglib.c:305
#, c-format
msgid ""
"trigger interest file `%.250s' syntax error; illegal package name `%.250s': "
"%.250s"
msgstr ""
"syntaxfel i utlösarintressefilen \"%.250s\"; ogiltigt paketnamn \"%.250s\": "
"%.250s"
#: lib/dpkg/triglib.c:318
#, c-format
msgid "unable to write new trigger interest file `%.250s'"
msgstr "kunde inte skriva ny utlösarintressefil \"%.250s\""
#: lib/dpkg/triglib.c:321
#, c-format
msgid "unable to flush new trigger interest file '%.250s'"
msgstr "kunde inte tömma (flush) ny utlösarintressefil \"%.250s\""
#: lib/dpkg/triglib.c:324
#, c-format
msgid "unable to sync new trigger interest file '%.250s'"
msgstr "kunde inte synkronisera ny utlösarintressefil \"%.250s\""
#: lib/dpkg/triglib.c:332
#, c-format
msgid "unable to install new trigger interest file `%.250s'"
msgstr "kunde inte installera ny utlösarintressefil \"%.250s\""
#: lib/dpkg/triglib.c:340 lib/dpkg/triglib.c:342 lib/dpkg/triglib.c:472
#: src/remove.c:286 src/remove.c:377
#, c-format
msgid "cannot remove `%.250s'"
msgstr "kan inte ta bort \"%.250s\""
#: lib/dpkg/triglib.c:360
#, c-format
msgid "unable to create new trigger interest file `%.250s'"
msgstr "kunde inte skapa ny utlösarintressefil \"%.250s\""
#: lib/dpkg/triglib.c:383
#, c-format
msgid "unable to close new trigger interest file `%.250s'"
msgstr "kunde inte stänga ny utlösarintressefil \"%.250s\""
#: lib/dpkg/triglib.c:456
#, c-format
msgid ""
"duplicate file trigger interest for filename `%.250s' and package `%.250s'"
msgstr ""
"dubblerad filutlösarintresse för filnamnet \"%.250s\" och paketet \"%.250s\""
#: lib/dpkg/triglib.c:483
#, c-format
msgid "unable to create new file triggers file `%.250s'"
msgstr "kunde inte öppna ny filutlösarfil \"%.250s\""
#: lib/dpkg/triglib.c:493
#, c-format
msgid "unable to write new file triggers file `%.250s'"
msgstr "kunde inte skriva ny filutlösarfil \"%.250s\""
#: lib/dpkg/triglib.c:496
#, c-format
msgid "unable to flush new file triggers file '%.250s'"
msgstr "kunde inte tömma (flush) ny filutlösarfil \"%.250s\""
#: lib/dpkg/triglib.c:499
#, c-format
msgid "unable to sync new file triggers file '%.250s'"
msgstr "kunde inte synkronisera ny filutlösarfil \"%.250s\""
#: lib/dpkg/triglib.c:503
#, c-format
msgid "unable to close new file triggers file `%.250s'"
msgstr "kunde inte stänga ny filutlösarfil \"%.250s\""
#: lib/dpkg/triglib.c:507
#, c-format
msgid "unable to install new file triggers file as `%.250s'"
msgstr "kunde inte installera ny filutlösarfil som \"%.250s\""
#: lib/dpkg/triglib.c:542
#, c-format
msgid "unable to read file triggers file `%.250s'"
msgstr "kunde inte läsa filutlösarfil \"%.250s\""
#: lib/dpkg/triglib.c:552
#, c-format
msgid "syntax error in file triggers file `%.250s'"
msgstr "syntaxfel i filutlösarfil \"%.250s\""
#: lib/dpkg/triglib.c:563
#, c-format
msgid ""
"file triggers record mentions illegal package name `%.250s' (for interest in "
"file `%.250s'): %.250s"
msgstr ""
"filutlösarpost anger det ogiltiga paketnamnet \"%.250s\" (för intresse för "
"filen \"%.250s\"): %.250s"
#: lib/dpkg/triglib.c:665
#, c-format
msgid ""
"triggers ci file `%.250s' contains illegal trigger syntax in trigger name `"
"%.250s': %.250s"
msgstr ""
"utlösar-ci-filen \"%.250s\" innehåller ogiltig utlösarsyntax i utlösarnamnet "
"%.250s: %.250s"
#: lib/dpkg/triglib.c:684
#, c-format
msgid "unable to open triggers ci file `%.250s'"
msgstr "kunde inte öppna utlösar-ci-fil \"%.250s\""
#: lib/dpkg/triglib.c:699
msgid "triggers ci file contains unknown directive syntax"
msgstr "utlösar-ci-filen innehåller ogiltig syntax för direktiv"
#: lib/dpkg/triglib.c:712
#, c-format
msgid "triggers ci file contains unknown directive `%.250s'"
msgstr "utlösar-ci-filen innehåller okänt direktiv \"%.250s\""
#: lib/dpkg/triglib.c:776
#, c-format
msgid "unable to create triggers state directory `%.250s'"
msgstr "kunde inte skapa utlösarstatuskatalogen \"%.250s\""
#: lib/dpkg/triglib.c:779
#, c-format
msgid "unable to set ownership of triggers state directory `%.250s'"
msgstr "kunde inte sätta ägare för utlösarstatuskatalogen \"%.250s\""
#: lib/dpkg/trigname.c:34
msgid "empty trigger names are not permitted"
msgstr "tomma utlösarnamn är inte tillåtna"
#: lib/dpkg/trigname.c:38
msgid "trigger name contains invalid character"
msgstr "utlösarnamnet innehåller ogiltigt tecken"
#: lib/dpkg/utils.c:56
#, c-format
msgid "read error in `%.250s'"
msgstr "läsfel i \"%.250s\""
#: lib/dpkg/utils.c:61
#, c-format
msgid "fgets gave an empty string from `%.250s'"
msgstr "fgets gav en tom sträng från \"%.250s\""
#: lib/dpkg/utils.c:63
#, c-format
msgid "too-long line or missing newline in `%.250s'"
msgstr "för lång rad eller saknat nyradstecken i \"%.250s\""
#: lib/dpkg/utils.c:75
#, c-format
msgid "unexpected eof reading `%.250s'"
msgstr "oväntat filslut vid läsning av \"%.250s\""
#: lib/dpkg/varbuf.c:82 lib/dpkg/varbuf.c:88
msgid "error formatting string into varbuf variable"
msgstr "felaktig formateringssträng i varbuf-variablen"
#: src/archives.c:179 src/archives.c:200 src/archives.c:724
msgid "error reading from dpkg-deb pipe"
msgstr "fel vid läsning från dpkg-deb-rör"
#: src/archives.c:195
#, c-format
msgid "skipped unpacking file '%.255s' (replaced or excluded?)"
msgstr "hoppade över uppackning av filen \"%.255s\" (ersatt eller utesluten?)"
#: src/archives.c:246 src/archives.c:250
#, c-format
msgid "error setting timestamps of `%.255s'"
msgstr "fel när tidsstämplingarna på \"%.255s\" skulle ställas in"
#: src/archives.c:262
#, c-format
msgid "error setting ownership of symlink `%.255s'"
msgstr "fel vid inställning av ägandeskap av symboliska länken \"%.255s\""
#: src/archives.c:265 src/archives.c:734 src/statcmd.c:163
#, c-format
msgid "error setting ownership of `%.255s'"
msgstr "fel när ägandeskap för \"%.255s\" skulle ställas in"
#: src/archives.c:267 src/archives.c:736 src/statcmd.c:165
#, c-format
msgid "error setting permissions of `%.255s'"
msgstr "fel när behörighet för \"%.255s\" skulle ställas in"
#: src/archives.c:395
#, c-format
msgid "failed to stat (dereference) existing symlink `%.250s'"
msgstr ""
"kunde inte ta status på (avreferera) befintlig symbolisk länk \"%.250s\""
#: src/archives.c:417
#, c-format
msgid ""
"failed to stat (dereference) proposed new symlink target `%.250s' for "
"symlink `%.250s'"
msgstr ""
"kunde inte ta status på (avreferera) föreslaget nytt mål \"%.250s\" för "
"symbolisk länk \"%.250s\""
#: src/archives.c:475
#, c-format
msgid ""
"trying to overwrite `%.250s', which is the diverted version of `"
"%.250s' (package: %.100s)"
msgstr ""
"försökte skriva över \"%.250s\", vilket är den omdirigerade varianten av "
"\"%.250s\" (paket: %.100s)"
#: src/archives.c:481
#, c-format
msgid "trying to overwrite `%.250s', which is the diverted version of `%.250s'"
msgstr ""
"försökte skriva över \"%.250s\", vilket är den omdirigerade varianten av "
"\"%.250s\""
#: src/archives.c:511
#, c-format
msgid "unable to stat `%.255s' (which I was about to install)"
msgstr ""
"kunde inte läsa status för \"%.255s\" (vilket var vad jag just skulle "
"installera)"
#: src/archives.c:519
#, c-format
msgid ""
"unable to clean up mess surrounding `%.255s' before installing another "
"version"
msgstr ""
"kunde inte rensa upp i röran runt \"%.255s\" innan en ny version installeras"
#: src/archives.c:525
#, c-format
msgid "unable to stat restored `%.255s' before installing another version"
msgstr ""
"kunde inte ta status på återställd \"%.255s\" innan en ny version installeras"
#: src/archives.c:561
#, c-format
msgid "archive contained object `%.255s' of unknown type 0x%x"
msgstr "arkivet innehåller objektet \"%.255s\" av okänd typ 0x%x"
#: src/archives.c:626 src/divertcmd.c:150 utils/update-alternatives.c:682
#: utils/update-alternatives.c:1222 utils/update-alternatives.c:1284
#: utils/update-alternatives.c:1441 utils/update-alternatives.c:1680
#: utils/update-alternatives.c:2167 utils/update-alternatives.c:2244
#: utils/update-alternatives.c:2527
#, c-format
msgid "cannot stat file '%s'"
msgstr "kan inte ta status på filen \"%s\""
#: src/archives.c:641
#, c-format
msgid "Replacing files in old package %s ...\n"
msgstr "Ersätter filer i det gamla paketet %s ...\n"
#: src/archives.c:645
#, c-format
msgid "Replaced by files in installed package %s ...\n"
msgstr "Ersätta av filer i det installerade paketet %s ...\n"
#: src/archives.c:654
#, c-format
msgid ""
"trying to overwrite directory '%.250s' in package %.250s %.250s with "
"nondirectory"
msgstr ""
"försöker skriva över katalogen \"%.250s\" från paketet %.250s %.250s med "
"icke-katalog"
#: src/archives.c:661
#, c-format
msgid "trying to overwrite '%.250s', which is also in package %.250s %.250s"
msgstr ""
"försöker skriva över \"%.250s\" som också finns i paketet %.250s %.250s"
#: src/archives.c:711
#, c-format
msgid "unable to create `%.255s' (while processing `%.255s')"
msgstr "kunde inte skapa \"%.255s\" (vid hantering av \"%.255s\")"
#: src/archives.c:718
#, c-format
msgid "backend dpkg-deb during `%.255s'"
msgstr "bakändan dpkg-deb under \"%.255s\""
#: src/archives.c:744 src/archives.c:908 src/archives.c:949
#, c-format
msgid "error closing/writing `%.255s'"
msgstr "fel vid stängning/skrivning \"%.255s\""
#: src/archives.c:748
#, c-format
msgid "error creating pipe `%.255s'"
msgstr "fel vid skapande av röret \"%.255s\""
#: src/archives.c:753 src/archives.c:758
#, c-format
msgid "error creating device `%.255s'"
msgstr "fel vid skapande av enheten \"%.255s\""
#: src/archives.c:771
#, c-format
msgid "error creating hard link `%.255s'"
msgstr "fel vid skapande av hårda länken \"%.255s\""
#: src/archives.c:777 utils/update-alternatives.c:539
#, c-format
msgid "error creating symbolic link `%.255s'"
msgstr "fel vid skapande av symboliska länken \"%.255s\""
#: src/archives.c:783
#, c-format
msgid "error creating directory `%.255s'"
msgstr "fel vid skapande av katalogen \"%.255s\""
#: src/archives.c:822
#, c-format
msgid "unable to move aside `%.255s' to install new version"
msgstr "kunde inte flytta undan \"%.255s\" för att installera ny version"
#: src/archives.c:832 utils/update-alternatives.c:322
#, c-format
msgid "unable to read link `%.255s'"
msgstr "kunde inte läsa länken \"%.255s\""
#: src/archives.c:834 src/configure.c:423
#, c-format
msgid "symbolic link '%.250s' size has changed from %jd to %zd"
msgstr ""
"storleken på den symboliska länken \"%.250s\" har ändrats från %jd till %zd"
#: src/archives.c:839
#, c-format
msgid "unable to make backup symlink for `%.255s'"
msgstr "kunde inte säkerhetskopiera symbolisk länk för \"%.255s\""
#: src/archives.c:841
#, c-format
msgid "unable to chown backup symlink for `%.255s'"
msgstr ""
"kunde inte byta ägare på säkerhetskopierad symbolisk länk för \"%.255s\""
#: src/archives.c:846
#, c-format
msgid "unable to make backup link of `%.255s' before installing new version"
msgstr ""
"kunde inte skapa säkerhetskopierad länk av \"%.255s\" innan den nya "
"versionen installeras"
#: src/archives.c:863 src/archives.c:957
#, c-format
msgid "unable to install new version of `%.255s'"
msgstr "kunde inte installera ny version av \"%.255s\""
#: src/archives.c:902 src/archives.c:945
#, c-format
msgid "unable to open '%.255s'"
msgstr "kunde inte öppna \"%.255s\""
#: src/archives.c:947
#, c-format
msgid "unable to sync file '%.255s'"
msgstr "kunde inte synkronisera filen \"%.250s\""
#: src/archives.c:1000
#, c-format
msgid ""
"ignoring dependency problem with %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"ignorerar beroendeproblem med %s:\n"
"%s"
#: src/archives.c:1005
#, c-format
msgid ""
"considering deconfiguration of essential\n"
" package %s, to enable %s."
msgstr ""
"funderar på att avkonfigurera det systemkritiska\n"
" paketet %s för att aktivera %s."
#: src/archives.c:1008
#, c-format
msgid ""
"dpkg: no, %s is essential, will not deconfigure\n"
" it in order to enable %s.\n"
msgstr ""
"dpkg: nej, %s är systemkritiskt, kommer inte att avkonfigurera\n"
" det för att aktivera %s.\n"
#: src/archives.c:1022
#, c-format
msgid ""
"dpkg: no, cannot proceed with %s (--auto-deconfigure will help):\n"
"%s"
msgstr ""
"dpkg: nej, kan fortsätta med %s (--auto-deconfigure hjälper):\n"
"%s"
#: src/archives.c:1032
#, c-format
msgid "removal of %.250s"
msgstr "borttagning av %.250s"
#: src/archives.c:1057
#, c-format
msgid "installation of %.250s"
msgstr "installation av \"%.255s\""
#: src/archives.c:1058
#, c-format
msgid ""
"dpkg: considering deconfiguration of %s, which would be broken by %s ...\n"
msgstr ""
"dpkg: funderar på att avkonfigurera %s, vilket skulle förstöras av %s ...\n"
#: src/archives.c:1065
#, c-format
msgid "dpkg: yes, will deconfigure %s (broken by %s).\n"
msgstr "dpkg: ja, kommer att avkonfigurera %s (förstörs av %s).\n"
#: src/archives.c:1069 src/archives.c:1187
#, c-format
msgid ""
"dpkg: regarding %s containing %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"dpkg: angående %s som innehåller %s:\n"
"%s"
#: src/archives.c:1077
msgid "ignoring breakage, may proceed anyway!"
msgstr "ignorerar förstörelse, kan ändå fortsätta!"
#: src/archives.c:1082
#, c-format
msgid ""
"installing %.250s would break %.250s, and\n"
" deconfiguration is not permitted (--auto-deconfigure might help)"
msgstr ""
"installation av %.250s skulle förstöra %.250s, och\n"
" avkonfigurering tillåts inte (--auto-deconfigure kanske hjälper)"
#: src/archives.c:1086
#, c-format
msgid "installing %.250s would break existing software"
msgstr "installation av %.250s skulle förstöra befintliga program"
#: src/archives.c:1116
#, c-format
msgid "dpkg: considering removing %s in favour of %s ...\n"
msgstr "dpkg: funderar på att ta bort %s till förmån för %s ...\n"
#: src/archives.c:1122
#, c-format
msgid "%s is not properly installed - ignoring any dependencies on it.\n"
msgstr "%s är ej korrekt installerat - ignorerar dess beroenden.\n"
#: src/archives.c:1151
#, c-format
msgid "dpkg: may have trouble removing %s, as it provides %s ...\n"
msgstr ""
"dpkg: kan ha problem att ta bort %s, eftersom det tillhandahåller %s ...\n"
#: src/archives.c:1166
#, c-format
msgid ""
"dpkg: package %s requires reinstallation, but will remove anyway as you "
"requested.\n"
msgstr ""
"dpkg: paketet %s måste ominstalleras, men tar bort det ändå enligt ditt "
"önskemål.\n"
#: src/archives.c:1169
#, c-format
msgid "dpkg: package %s requires reinstallation, will not remove.\n"
msgstr "dpkg: paketet %s kräver återinstallation, tar inte bort.\n"
#: src/archives.c:1178
#, c-format
msgid "dpkg: yes, will remove %s in favour of %s.\n"
msgstr "dpkg: ja, kommer att ta bort %s till förmån för %s.\n"
#: src/archives.c:1190
#, c-format
msgid "conflicting packages - not installing %.250s"
msgstr "paketkonflikt - installerar inte %.250s"
#: src/archives.c:1191
msgid "ignoring conflict, may proceed anyway!"
msgstr "ignorerar konflikt, kan ändå fortsätta!"
#: src/archives.c:1235
#, c-format
msgid "--%s --recursive needs at least one path argument"
msgstr "--%s --recursive kräver åtminstone ett sökvägsargument"
#: src/archives.c:1245
msgid "find for dpkg --recursive"
msgstr "find för dpkg --recursive"
#: src/archives.c:1266
msgid "failed to fdopen find's pipe"
msgstr "kunde inte ansluta fil till finds rör"
#: src/archives.c:1272
msgid "error reading find's pipe"
msgstr "kunde inte läsa från finds rör"
#: src/archives.c:1273
msgid "error closing find's pipe"
msgstr "fel vid stängning av finds rör"
#: src/archives.c:1276
#, c-format
msgid "find for --recursive returned unhandled error %i"
msgstr "find för --recursive returnerade ohanterat fel %i"
#: src/archives.c:1279
msgid "searched, but found no packages (files matching *.deb)"
msgstr "sökte, men hittade inga paket (filer som matchar *.deb)"
#: src/archives.c:1290
#, c-format
msgid "--%s needs at least one package archive file argument"
msgstr "--%s kräver åtminstone ett argument som är en paketfil"
#: src/archives.c:1325 src/divertcmd.c:78 src/divertcmd.c:118
#: src/enquiry.c:166 src/enquiry.c:279 src/enquiry.c:449 src/enquiry.c:451
#: src/enquiry.c:464 src/main.c:66 src/main.c:163 src/main.c:314
#: src/main.c:493 src/packages.c:254 src/querycmd.c:252 src/querycmd.c:355
#: src/querycmd.c:396 src/querycmd.c:404 src/querycmd.c:448 src/querycmd.c:517
#: src/querycmd.c:606 src/querycmd.c:650 src/select.c:79 src/statcmd.c:68
#: src/statcmd.c:98 src/trigcmd.c:58 src/trigcmd.c:90 dpkg-deb/build.c:441
#: dpkg-deb/extract.c:217 dpkg-deb/extract.c:250 dpkg-deb/info.c:203
#: dpkg-deb/info.c:265 dpkg-deb/main.c:60 dpkg-deb/main.c:126
#: dpkg-split/info.c:257 dpkg-split/main.c:54 dpkg-split/main.c:98
#: dpkg-split/queue.c:144 dpkg-split/queue.c:280
msgid "<standard output>"
msgstr "<standard ut>"
#: src/archives.c:1326 src/packages.c:255 src/querycmd.c:253
#: src/querycmd.c:353 src/querycmd.c:454 src/querycmd.c:518 src/select.c:80
#: dpkg-split/main.c:169 dpkg-split/queue.c:218
msgid "<standard error>"
msgstr "<standard fel>"
#: src/archives.c:1367
#, c-format
msgid "Selecting previously unselected package %s.\n"
msgstr "Väljer tidigare ej valt paket %s.\n"
#: src/archives.c:1371
#, c-format
msgid "Skipping unselected package %s.\n"
msgstr "Hoppar över ej valt paket %s.\n"
#: src/archives.c:1387
#, c-format
msgid "Version %.250s of %.250s already installed, skipping.\n"
msgstr "Version %.250s av %.250s redan installerat, hoppar över.\n"
#: src/archives.c:1397
#, c-format
msgid "downgrading %.250s from %.250s to %.250s."
msgstr "nedgraderar %.250s från %.250s till %.250s."
#: src/archives.c:1402
#, c-format
msgid "Will not downgrade %.250s from version %.250s to %.250s, skipping.\n"
msgstr ""
"Nedgraderar inte %.250s från version %.250s till %.250s, hoppar över.\n"
#: src/cleanup.c:86
#, c-format
msgid ""
"unable to remove newly-installed version of `%.250s' to allow reinstallation "
"of backup copy"
msgstr ""
"kunde inte ta bort nyss installerad version av \"%.250s\" för att möjliggöra "
"återinstallation av säkerhetskopia"
#: src/cleanup.c:93
#, c-format
msgid "unable to restore backup version of `%.250s'"
msgstr "kunde inte återställa säkerhetskopierad version av \"%.250s\""
#: src/cleanup.c:97
#, c-format
msgid "unable to remove backup copy of '%.250s'"
msgstr "kunde inte ta bort säkerhetskopierad version av \"%.250s\""
#: src/cleanup.c:101
#, c-format
msgid "unable to remove newly-installed version of `%.250s'"
msgstr "kunde inte ta bort nyinstallerad version av \"%.250s\""
#: src/cleanup.c:108
#, c-format
msgid "unable to remove newly-extracted version of `%.250s'"
msgstr "kunde inte ta bort nyss uppackad version av \"%.250s\""
#: src/configure.c:104
#, c-format
msgid "unable to stat new distributed conffile '%.250s'"
msgstr "kunde inte ta status på ny distribuerad konfigurationsfil \"%.250s\""
#: src/configure.c:114
#, c-format
msgid "unable to stat current installed conffile `%.250s'"
msgstr "kunde inte ta status på nu installerad konfigurationsfil \"%.250s\""
#: src/configure.c:126
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Configuration file `%s', does not exist on system.\n"
"Installing new config file as you requested.\n"
msgstr ""
"\n"
"Konfigurationsfilen \"%s\" existerar inte på ditt system.\n"
"Installerar ny konfigurationsfil enligt önskemål.\n"
#: src/configure.c:168
#, c-format
msgid "%s: failed to remove old backup '%.250s': %s"
msgstr "%s: misslyckades med att ta bort gammal säkerhetskopia \"%.250s\": %s"
#: src/configure.c:176
#, c-format
msgid "%s: failed to rename '%.250s' to '%.250s': %s"
msgstr "%s: misslyckades med att namnändra \"%.250s\" till \"%.250s\": %s"
#: src/configure.c:182
#, c-format
msgid "%s: failed to remove '%.250s': %s"
msgstr "%s: misslyckades med att ta bort \"%.250s\": %s"
#: src/configure.c:188
#, c-format
msgid "%s: failed to remove old distributed version '%.250s': %s"
msgstr ""
"%s: misslyckades med att ta bort tidigare distribuerad version \"%.250s\": %s"
#: src/configure.c:192
#, c-format
msgid "%s: failed to remove '%.250s' (before overwrite): %s"
msgstr "%s: misslyckades med att ta bort \"%.250s\" (före överskrivning): %s"
#: src/configure.c:196
#, c-format
msgid "%s: failed to link '%.250s' to '%.250s': %s"
msgstr "%s: misslyckades med att länka \"%.250s\" till \"%.250s\": %s"
#: src/configure.c:200
#, c-format
msgid "Installing new version of config file %s ...\n"
msgstr "Installerar ny version av konfigurationsfilen %s ...\n"
#: src/configure.c:206 utils/update-alternatives.c:546
#, c-format
msgid "unable to install `%.250s' as `%.250s'"
msgstr "kunde inte installera \"%.250s\" som \"%.250s\""
#: src/configure.c:257
#, c-format
msgid "no package named `%s' is installed, cannot configure"
msgstr "inget paket med namnet \"%s\" är installerat, kan inte konfigurera"
#: src/configure.c:260
#, c-format
msgid "package %.250s is already installed and configured"
msgstr "paketet %.250s är redan installerat och konfigurerat"
#: src/configure.c:263
#, c-format
msgid ""
"package %.250s is not ready for configuration\n"
" cannot configure (current status `%.250s')"
msgstr ""
"paketet %.250s är inte redo för att konfigureras\n"
" kan inte konfigurera (aktuell status är \"%.250s\")"
#: src/configure.c:294
#, c-format
msgid ""
"dpkg: dependency problems prevent configuration of %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"dpkg: beroendeproblem förhindrar konfigurering av %s:\n"
"%s"
#: src/configure.c:297
msgid "dependency problems - leaving unconfigured"
msgstr "beroendeproblem - lämnar okonfigurerad"
#: src/configure.c:301
#, c-format
msgid ""
"dpkg: %s: dependency problems, but configuring anyway as you requested:\n"
"%s"
msgstr ""
"dpkg: %s: beroendeproblem, men konfigurerar ändå enligt önskemål:\n"
"%s"
#: src/configure.c:309
msgid ""
"Package is in a very bad inconsistent state - you should\n"
" reinstall it before attempting configuration."
msgstr ""
"Paketet är i ett väldigt dåligt inkonsistent läge - du bör\n"
" ominstallera det innan du försöker konfigurera."
#: src/configure.c:312
#, c-format
msgid "Setting up %s (%s) ...\n"
msgstr "Ställer in %s (%s) ...\n"
#: src/configure.c:396
#, c-format
msgid ""
"%s: unable to stat config file '%s'\n"
" (= '%s'): %s"
msgstr ""
"%s: kunde inte ta status på konfigurationsfilen \"%s\"\n"
" (= \"%s\"): %s"
#: src/configure.c:409
#, c-format
msgid ""
"%s: config file '%s' is a circular link\n"
" (= '%s')"
msgstr ""
"%s: konfigurationsfilen \"%s\" är en cirkulär länk\n"
" (= \"%s\")"
#: src/configure.c:418
#, c-format
msgid ""
"%s: unable to readlink conffile '%s'\n"
" (= '%s'): %s"
msgstr ""
"%s: kunde inte läsa länken till konfigurationsfilen \"%s\"\n"
" (= \"%s\"): %s"
#: src/configure.c:444
#, c-format
msgid ""
"%s: conffile '%.250s' resolves to degenerate filename\n"
" ('%s' is a symlink to '%s')"
msgstr ""
"%s: konfigurationsfilen \"%.250s\" blir ett degenererat filnamn\n"
" (\"%s\" är en symbolisk länk till \"%s\")"
#: src/configure.c:460
#, c-format
msgid "%s: conffile '%.250s' is not a plain file or symlink (= '%s')"
msgstr ""
"%s: konfigurationfilen \"%.250s\" är inte en vanlig fil eller symbolisk länk "
"(= \"%s\")"
#: src/configure.c:486
msgid "md5hash"
msgstr "md5hash"
#: src/configure.c:492
#, c-format
msgid "%s: unable to open conffile %s for hash: %s"
msgstr "%s: kunde inte öppna konfigurationsfilen %s för hashning: %s"
#: src/configure.c:522 src/configure.c:526
msgid "conffile difference visualizer"
msgstr "visualiserare för konfigurationsfilsskillnader"
#: src/configure.c:543
msgid "Type `exit' when you're done.\n"
msgstr "Skriv \"exit\" när du är klar.\n"
#: src/configure.c:552 src/configure.c:556
msgid "conffile shell"
msgstr "skal för hantering av konfigurationsfiler"
#: src/configure.c:602
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Configuration file `%s'"
msgstr ""
"\n"
"Konfigurationsfil \"%s\""
#: src/configure.c:604
#, c-format
msgid " (actually `%s')"
msgstr " (i verkligheten \"%s\")"
#: src/configure.c:608
#, c-format
msgid ""
"\n"
" ==> File on system created by you or by a script.\n"
" ==> File also in package provided by package maintainer.\n"
msgstr ""
"\n"
" ==> Den fil som nu finns skapades av dig eller ett skript.\n"
" ==> Paketansvariges version finns även i paketet du installerar.\n"
#: src/configure.c:613
#, c-format
msgid ""
"\n"
" Not modified since installation.\n"
msgstr ""
"\n"
" Ej modifierad sedan installationen.\n"
#: src/configure.c:615
#, c-format
msgid ""
"\n"
" ==> Modified (by you or by a script) since installation.\n"
msgstr ""
"\n"
" ==> Modifierad (av dig eller en skriptfil) sedan installationen.\n"
#: src/configure.c:616
#, c-format
msgid ""
"\n"
" ==> Deleted (by you or by a script) since installation.\n"
msgstr ""
"\n"
" ==> Borttagen (av dig eller en skriptfil) sedan installationen.\n"
#: src/configure.c:619
#, c-format
msgid " ==> Package distributor has shipped an updated version.\n"
msgstr " ==> Paketdistributören har uppdaterat konfigurationsfilen.\n"
#: src/configure.c:620
#, c-format
msgid " Version in package is the same as at last installation.\n"
msgstr " Versionen i paketet är samma som vid senaste installationen.\n"
#: src/configure.c:628
#, c-format
msgid " ==> Using new file as you requested.\n"
msgstr " ==> Använder ny fil enligt önskemål.\n"
#: src/configure.c:632
#, c-format
msgid " ==> Using current old file as you requested.\n"
msgstr " ==> Använder nuvarande gammal fil enligt önskemål.\n"
#: src/configure.c:641
#, c-format
msgid " ==> Keeping old config file as default.\n"
msgstr " ==> Behåller gammal konfigurationsfil enligt förval.\n"
#: src/configure.c:645
#, c-format
msgid " ==> Using new config file as default.\n"
msgstr " ==> Använder ny konfigurationsfil enligt förval.\n"
#: src/configure.c:652
#, c-format
msgid ""
" What would you like to do about it ? Your options are:\n"
" Y or I : install the package maintainer's version\n"
" N or O : keep your currently-installed version\n"
" D : show the differences between the versions\n"
" Z : start a shell to examine the situation\n"
msgstr ""
" Vad vill du göra åt det? Dina möjligheter är:\n"
" Y eller I: installera paketansvariges version\n"
" N eller O: behåll din nu installerade version\n"
" D : visa skillnaderna mellan versionerna\n"
" Z : starta ett skal för att undersöka situationen\n"
#: src/configure.c:659
#, c-format
msgid " The default action is to keep your current version.\n"
msgstr " Förvald åtgärd är att behålla din nuvarande version.\n"
#: src/configure.c:661
#, c-format
msgid " The default action is to install the new version.\n"
msgstr " Förvald åtgärd är att installera den nya versionen.\n"
#: src/configure.c:666
msgid "[default=N]"
msgstr "[förval=N]"
#: src/configure.c:667
msgid "[default=Y]"
msgstr "[förval=Y]"
#: src/configure.c:668
msgid "[no default]"
msgstr "[inget förval]"
#: src/configure.c:671
msgid "error writing to stderr, discovered before conffile prompt"
msgstr ""
"fel vid skrivning till stderr, upptäcktes innan konfigurationsfilfrågan"
#: src/configure.c:680
msgid "read error on stdin at conffile prompt"
msgstr "läsfel på stdin vid konfigurationsfilsfrågan"
#: src/configure.c:681
msgid "EOF on stdin at conffile prompt"
msgstr "Filslut på stdin vid konfigurationsfilsfrågan"
#: src/depcon.c:175
#, c-format
msgid "%s depends on %s"
msgstr "%s är beroende av %s"
#: src/depcon.c:178
#, c-format
msgid "%s pre-depends on %s"
msgstr "%s är i förväg beroende av %s"
#: src/depcon.c:181
#, c-format
msgid "%s recommends %s"
msgstr "%s rekommenderar %s"
#: src/depcon.c:184
#, c-format
msgid "%s suggests %s"
msgstr "%s föreslår %s"
#: src/depcon.c:187
#, c-format
msgid "%s breaks %s"
msgstr "%s förstör %s"
#: src/depcon.c:190
#, c-format
msgid "%s conflicts with %s"
msgstr "%s är i konflikt med %s"
#: src/depcon.c:193
#, c-format
msgid "%s enhances %s"
msgstr "%s förbättrar %s"
#: src/depcon.c:296
#, c-format
msgid " %.250s is to be removed.\n"
msgstr " %.250s kommer att tas bort.\n"
#: src/depcon.c:299
#, c-format
msgid " %.250s is to be deconfigured.\n"
msgstr " %.250s kommer att avkonfigureras.\n"
#: src/depcon.c:304
#, c-format
msgid " %.250s is to be installed, but is version %.250s.\n"
msgstr " %.250s kommer att installeras, men är version %.250s.\n"
#: src/depcon.c:314
#, c-format
msgid " %.250s is installed, but is version %.250s.\n"
msgstr " %.250s är installerad, men är version %.250s.\n"
#: src/depcon.c:333
#, c-format
msgid " %.250s is unpacked, but has never been configured.\n"
msgstr " %.250s är uppackad, men har aldrig konfigurerats.\n"
#: src/depcon.c:337
#, c-format
msgid " %.250s is unpacked, but is version %.250s.\n"
msgstr " %.250s är uppackad, men är version %.250s.\n"
#: src/depcon.c:343
#, c-format
msgid " %.250s latest configured version is %.250s.\n"
msgstr " senast konfigurerad version av %.250s är %.250s.\n"
#: src/depcon.c:353
#, c-format
msgid " %.250s is %s.\n"
msgstr " %.250s är %s.\n"
#: src/depcon.c:388
#, c-format
msgid " %.250s provides %.250s but is to be removed.\n"
msgstr " %.250s tillhandahåller %.250s men kommer att tas bort.\n"
#: src/depcon.c:392
#, c-format
msgid " %.250s provides %.250s but is to be deconfigured.\n"
msgstr " %.250s tillhandahåller %.250s men kommer att avkonfigureras.\n"
#: src/depcon.c:401
#, c-format
msgid " %.250s provides %.250s but is %s.\n"
msgstr "%.250s tillhandahåller %.250s men men är %s.\n"
#: src/depcon.c:415
#, c-format
msgid " %.250s is not installed.\n"
msgstr " %.250s är inte installerad.\n"
#: src/depcon.c:443
#, c-format
msgid " %.250s (version %.250s) is to be installed.\n"
msgstr " %.250s (version %.250s) kommer att installeras.\n"
#: src/depcon.c:468
#, c-format
msgid " %.250s (version %.250s) is present and %s.\n"
msgstr " %.250s (version %.250s) är närvarande och %s.\n"
#: src/depcon.c:495
#, c-format
msgid " %.250s provides %.250s and is to be installed.\n"
msgstr " %.250s tillhandahåller %.250s och kommer att installeras.\n"
#: src/depcon.c:537
#, c-format
msgid " %.250s provides %.250s and is present and %s.\n"
msgstr " %.250s tillhandahåller %.250s och är närvarande och %s.\n"
#: src/divertcmd.c:50
msgid "Use --help for help about diverting files."
msgstr "Använd --help för hjälp om att omdirigera filer."
#: src/divertcmd.c:66 src/statcmd.c:57 utils/update-alternatives.c:80
#, c-format
msgid "Debian %s version %s.\n"
msgstr "Debian %s version %s.\n"
#: src/divertcmd.c:70
#, c-format
msgid ""
"Copyright (C) 1995 Ian Jackson.\n"
"Copyright (C) 2000,2001 Wichert Akkerman.\n"
"Copyright (C) 2010 Guillem Jover.\n"
msgstr ""
"Copyright © 1995 Ian Jackson.\n"
"Copyright © 2000,2001 Wichert Akkerman.\n"
"Copyright © 2010 Guillem Jover.\n"
#: src/divertcmd.c:75 src/main.c:63 src/querycmd.c:603 src/statcmd.c:65
#: src/trigcmd.c:55 dpkg-deb/main.c:57 dpkg-split/main.c:51
#: utils/update-alternatives.c:89
#, c-format
msgid ""
"This is free software; see the GNU General Public License version 2 or\n"
"later for copying conditions. There is NO warranty.\n"
msgstr ""
"Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2\n"
"eller senare för kopieringsvillkor. Det finns INGEN garanti.\n"
#: src/divertcmd.c:87 src/main.c:81 src/querycmd.c:615 src/statcmd.c:77
#: dpkg-deb/main.c:69 dpkg-split/main.c:63 utils/update-alternatives.c:97
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [<option> ...] <command>\n"
"\n"
msgstr ""
"Användning: %s [<flagga> ...] <kommando>\n"
"\n"
#: src/divertcmd.c:91
#, c-format
msgid ""
"Commands:\n"
" [--add] <file> add a diversion.\n"
" --remove <file> remove the diversion.\n"
" --list [<glob-pattern>] show file diversions.\n"
" --listpackage <file> show what package diverts the file.\n"
" --truename <file> return the diverted file.\n"
"\n"
msgstr ""
"Kommandon:\n"
" [--add] <fil> lägg till en omdirigering.\n"
" --remove <fil> ta bort omdirigeringen.\n"
" --list [<jokertecken>] visa omdirigerade filer.\n"
" --listpackage <fil> visa vilket paket som omdirigerar filen.\n"
" --truename <fil> visa den omdirigerade filen.\n"
"\n"
#: src/divertcmd.c:100
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
" --package <package> name of the package whose copy of <file> will "
"not\n"
" be diverted.\n"
" --local all packages' versions are diverted.\n"
" --divert <divert-to> the name used by other packages' versions.\n"
" --rename actually move the file aside (or back).\n"
" --admindir <directory> set the directory with the diversions file.\n"
" --test don't do anything, just demonstrate.\n"
" --quiet quiet operation, minimal output.\n"
" --help show this help message.\n"
" --version show the version.\n"
"\n"
msgstr ""
"Flaggor:\n"
" --package <paket> namn på paketet vars exemplar av <fil> inte "
"skall\n"
" omdirigeras.\n"
" --local versioner från alla paket omdirigeras.\n"
" --divert <mål> namnet som används av andra pakets versioner.\n"
" --rename flytta faktiskt bort filen (eller tillbaka).\n"
" --admindir <katalog> välj katalog för omdirigeringsfilen.\n"
" --test gör ingenting, bara demonstrera.\n"
" --quiet arbeta tyst, med minimal utdata.\n"
" --help visa detta hjälpmeddelande.\n"
" --version visa versionsnummer.\n"
"\n"
#: src/divertcmd.c:114
#, c-format
msgid ""
"When adding, default is --local and --divert <original>.distrib.\n"
"When removing, --package or --local and --divert must match if specified.\n"
"Package preinst/postrm scripts should always specify --package and --"
"divert.\n"
msgstr ""
"När du lägger till är förval --local och --divert <original>.distrib.\n"
"När du tar bort måste --package eller --local samt --divert stämma om de\n"
"anges. Skripten preinst/postrm i paket skall alltid ange --package och --"
"divert.\n"
#: src/divertcmd.c:168
#, c-format
msgid "error checking '%s'"
msgstr "fel vid kontroll av \"%s\""
#: src/divertcmd.c:203
#, c-format
msgid ""
"rename involves overwriting `%s' with\n"
" different file `%s', not allowed"
msgstr ""
"namnbyte innebär överskrivning av \"%s\" med\n"
" annan fil \"%s\", ej tillåtet"
#: src/divertcmd.c:223 utils/update-alternatives.c:1373
#, c-format
msgid "unable to create file '%s'"
msgstr "kunde inte skapa filen \"%s\""
#: src/divertcmd.c:227
msgid "file copy"
msgstr "filkopiering"
#: src/divertcmd.c:239
#, c-format
msgid "cannot rename '%s' to '%s'"
msgstr "kan inte byta namn på \"%s\" till \"%s\""
#: src/divertcmd.c:252
#, c-format
msgid "rename: remove duplicate old link '%s'"
msgstr "namnbyte: ta bort duplicerad gammal länk \"%s\""
#: src/divertcmd.c:262
#, c-format
msgid "unable to remove copied source file '%s'"
msgstr "kunde inte ta bort kopierad källfil \"%.250s\""
#: src/divertcmd.c:284
#, c-format
msgid "local diversion of %s"
msgstr "lokal omdirigering av %s"
#: src/divertcmd.c:286
#, c-format
msgid "local diversion of %s to %s"
msgstr "lokal omdirigering av %s till %s"
#: src/divertcmd.c:290
#, c-format
msgid "diversion of %s by %s"
msgstr "omdirigering av %s av %s"
#: src/divertcmd.c:293
#, c-format
msgid "diversion of %s to %s by %s"
msgstr "omdirigering av %s till %s av %s"
#: src/divertcmd.c:309
#, c-format
msgid "any diversion of %s"
msgstr "alla omdirigeringar av %s"
#: src/divertcmd.c:311
#, c-format
msgid "any diversion of %s to %s"
msgstr "alla omdirigeringar av %s till %s"
#: src/divertcmd.c:357
#, c-format
msgid "cannot create new %s file"
msgstr "kan inte skapa ny version av filen %s"
#: src/divertcmd.c:375 src/statcmd.c:215 utils/update-alternatives.c:1404
#, c-format
msgid "unable to flush file '%s'"
msgstr "kunde inte tömma (flush) filen \"%s\""
#: src/divertcmd.c:382
msgid "error removing old diversions-old"
msgstr "fel vid borttagning av gammal \"diversions-old\""
#: src/divertcmd.c:384
msgid "error creating new diversions-old"
msgstr "fel vid skapande av ny \"diversions-old\""
#: src/divertcmd.c:386
msgid "error installing new diversions"
msgstr "fel vid installation av ny \"diversions\""
#: src/divertcmd.c:406 src/divertcmd.c:503 src/divertcmd.c:610
#: src/divertcmd.c:630 src/statcmd.c:290
#, c-format
msgid "--%s needs a single argument"
msgstr "--%s behöver ett ensamt argument"
#: src/divertcmd.c:409 src/divertcmd.c:430
#, c-format
msgid "filename \"%s\" is not absolute"
msgstr "filnamnet \"%s\" är inte absolut"
#: src/divertcmd.c:411 src/statcmd.c:249
msgid "file may not contain newlines"
msgstr "filnamnet kan inte innehålla nyradstecken"
#: src/divertcmd.c:418
msgid "Cannot divert directories"
msgstr "Kan inte omdirigera kataloger"
#: src/divertcmd.c:433
#, c-format
msgid "cannot divert file '%s' to itself"
msgstr "Kan inte omdirigera filen \"%s\" till sig själv"
#: src/divertcmd.c:453
#, c-format
msgid "Leaving '%s'\n"
msgstr "Låter \"%s\" vara\n"
#: src/divertcmd.c:458
#, c-format
msgid "`%s' clashes with `%s'"
msgstr "\"%s\" krockar med \"%s\""
#: src/divertcmd.c:481
#, c-format
msgid "Adding '%s'\n"
msgstr "Lägger till \"%s\"\n"
#: src/divertcmd.c:510
#, c-format
msgid "No diversion '%s', none removed.\n"
msgstr "Ingen omdirigering \"%s\", ingen borttagen.\n"
#: src/divertcmd.c:525
#, c-format
msgid ""
"mismatch on divert-to\n"
" when removing `%s'\n"
" found `%s'"
msgstr ""
"sammanblandning i divert-to\n"
" vid borttagning av \"%s\"\n"
" hittade \"%s\""
#: src/divertcmd.c:532
#, c-format
msgid ""
"mismatch on package\n"
" when removing `%s'\n"
" found `%s'"
msgstr ""
"sammanblandning av paket\n"
" vid borttagning av \"%s\"\n"
" hittade \"%s\""
#: src/divertcmd.c:539
#, c-format
msgid "Removing '%s'\n"
msgstr "Tar bort \"%s\"\n"
#: src/divertcmd.c:657
msgid "package may not contain newlines"
msgstr "paket kan inte innehålla nyradstecken"
#: src/divertcmd.c:666
msgid "divert-to may not contain newlines"
msgstr "målet kan inte innehålla nyradstecken"
#: src/divertdb.c:64
msgid "failed to open diversions file"
msgstr "kunde inte öppna omdirigeringsfil"
#: src/divertdb.c:71
msgid "failed to fstat previous diversions file"
msgstr "kunde inte ta status på tidigare omdirigeringsfil"
#: src/divertdb.c:73
msgid "failed to fstat diversions file"
msgstr "kunde inte ta status på omdirigeringsfil"
#: src/divertdb.c:113
#, c-format
msgid "conflicting diversions involving `%.250s' or `%.250s'"
msgstr "motsägande omdirigeringar av \"%.250s\" eller \"%.250s\""
#: src/enquiry.c:73
msgid ""
"The following packages are in a mess due to serious problems during\n"
"installation. They must be reinstalled for them (and any packages\n"
"that depend on them) to function properly:\n"
msgstr ""
"Följande paket är i oordning på grund av allvarliga problem när de\n"
"installerades. De måste ominstalleras om de (och paket som är\n"
"beroende av dem) ska fungera korrekt:\n"
#: src/enquiry.c:80
msgid ""
"The following packages have been unpacked but not yet configured.\n"
"They must be configured using dpkg --configure or the configure\n"
"menu option in dselect for them to work:\n"
msgstr ""
"Följande paket har packats upp men inte konfigurerats ännu. De måste\n"
"konfigureras med dpkg --configure eller menyvalet \"configure\" i\n"
"dselect för att de ska fungera:\n"
#: src/enquiry.c:87
msgid ""
"The following packages are only half configured, probably due to problems\n"
"configuring them the first time. The configuration should be retried using\n"
"dpkg --configure <package> or the configure menu option in dselect:\n"
msgstr ""
"Följande paket är bara delvis konfigurerade, troligtvis på grund av problem\n"
"vid deras första konfiguration. Nytt konfigurationsförsök bör göras med\n"
"dpkg --configure <paket> eller menyvalet \"configure\" i dselect:\n"
#: src/enquiry.c:94
msgid ""
"The following packages are only half installed, due to problems during\n"
"installation. The installation can probably be completed by retrying it;\n"
"the packages can be removed using dselect or dpkg --remove:\n"
msgstr ""
"Följande paket är bara delvis konfigurerade, på grund av problem under\n"
"installationen. Installationen kan troligtvis genomföras genom att försöka\n"
"igen. Paketen kan tas bort via dselect eller dpkg --remove:\n"
#: src/enquiry.c:101
msgid ""
"The following packages are awaiting processing of triggers that they\n"
"have activated in other packages. This processing can be requested using\n"
"dselect or dpkg --configure --pending (or dpkg --triggers-only):\n"
msgstr ""
"Paketen nedan avvaktar hantering av utlösare de aktiverat i andra\n"
"paket. Hantering kan efterfrågas genom att använda dselect eller\n"
"dpkg --configure --pending (eller dpkg --triggers-only):\n"
#: src/enquiry.c:108
msgid ""
"The following packages have been triggered, but the trigger processing\n"
"has not yet been done. Trigger processing can be requested using\n"
"dselect or dpkg --configure --pending (or dpkg --triggers-only):\n"
msgstr ""
"Paketen nedan har utlösts, men hanteringen av utlösare är ännu inte\n"
"utförd. Hantering kan efterfrågas genom att använda dselect eller\n"
"dpkg --configure --pending (eller dpkg --triggers-only):\n"
#: src/enquiry.c:137 src/enquiry.c:211 src/enquiry.c:292 src/enquiry.c:373
#: src/enquiry.c:460 src/select.c:98 src/select.c:164 src/trigcmd.c:199
#: src/update.c:48 src/update.c:113 dpkg-split/queue.c:232
#, c-format
msgid "--%s takes no arguments"
msgstr "--%s tar inget argument"
#: src/enquiry.c:152
msgid ""
"Another process has locked the database for writing, and might currently be\n"
"modifying it, some of the following problems might just be due to that.\n"
msgstr ""
"En annan process har låst databasen för skrivning, och kanske ändrar den\n"
"just nu, en del av de problem som följer kan komma på grund av detta.\n"
#: src/enquiry.c:191
msgctxt "section"
msgid "<unknown>"
msgstr "<okänd>"
#: src/enquiry.c:251
#, c-format
msgid " %d in %s: "
msgstr " %d i %s: "
#: src/enquiry.c:266
#, c-format
msgid " %d package, from the following section:"
msgid_plural " %d packages, from the following sections:"
msgstr[0] " %d paket, från följande avdelning:"
msgstr[1] " %d paket, från följande avdelningar:"
#: src/enquiry.c:305
#, c-format
msgid ""
"Version of dpkg with working %s support not yet configured.\n"
" Please use 'dpkg --configure dpkg', and then try again.\n"
msgstr ""
"Versionen av dpkg med fungerande stöd för %s är ännu ej konfigurerad.\n"
" Använd \"dpkg --configure dpkg\" och försök sedan igen.\n"
#: src/enquiry.c:310
#, c-format
msgid "dpkg not recorded as installed, cannot check for %s support!\n"
msgstr ""
"dpkg finns inte listad som installerad, kan inte kontrollera stöd för %s!\n"
#: src/enquiry.c:321
msgid "Pre-Depends field"
msgstr "\"Pre-Depends\"-fält"
#: src/enquiry.c:329
msgid "epoch"
msgstr "epoch"
#: src/enquiry.c:337
msgid "long filenames"
msgstr "långa filnamn"
#: src/enquiry.c:346
msgid "multiple Conflicts and Replaces"
msgstr "många konflikter och ersätter"
#: src/enquiry.c:434
#, c-format
msgid ""
"dpkg: cannot see how to satisfy pre-dependency:\n"
" %s\n"
msgstr ""
"dpkg: kan inte komma på hur i förväg-beroendet kan tillfredsställas:\n"
" %s\n"
#: src/enquiry.c:435
#, c-format
msgid "cannot satisfy pre-dependencies for %.250s (wanted due to %.250s)"
msgstr ""
"kan inte tillfredsställa i förvägberoende för %.250s (krävs på grund av "
"%.250s)"
#: src/enquiry.c:472
#, c-format
msgid "obsolete option '--%s', please use '--%s' instead."
msgstr "föråldrad flagga \"--%s\", använd \"--%s\" istället."
#: src/enquiry.c:519
msgid ""
"--compare-versions takes three arguments: <version> <relation> <version>"
msgstr "--compare-versions tar tre argument: <version> <relation> <version>"
#: src/enquiry.c:524
msgid "--compare-versions bad relation"
msgstr "--compare-versions: ogiltig relation"
#: src/enquiry.c:529 src/enquiry.c:531 src/enquiry.c:540 src/enquiry.c:542
#, c-format
msgid "version '%s' has bad syntax: %s"
msgstr "versionen \"%s\" har felaktig syntax: %s"
#: src/errors.c:60
#, c-format
msgid ""
"%s: error processing %s (--%s):\n"
" %s\n"
msgstr ""
"%s: fel vid hantering av %s (--%s):\n"
" %s\n"
#: src/errors.c:68
#, c-format
msgid ""
"%s: failed to allocate memory for new entry in list of failed packages: %s"
msgstr ""
"%s: misslyckades med att allokera minne för ny post i listan över "
"misslyckade paket: %s"
#: src/errors.c:79
#, c-format
msgid "%s: too many errors, stopping\n"
msgstr "%s: för många fel, stannar\n"
#: src/errors.c:87
msgid "Errors were encountered while processing:\n"
msgstr "Fel uppstod vid hantering:\n"
#: src/errors.c:94
msgid "Processing was halted because there were too many errors.\n"
msgstr "Hanteringen avbröts då för många fel uppstod.\n"
#: src/errors.c:105
#, c-format
msgid "Package %s was on hold, processing it anyway as you requested\n"
msgstr "Paketet %s skulle kvarhållas, men hanteras ändå enligt önskemål\n"
#: src/errors.c:109
#, c-format
msgid ""
"Package %s is on hold, not touching it. Use --force-hold to override.\n"
msgstr "Paketet %s kvarhålles, rör det inte. --force-hold ignorerar.\n"
#: src/errors.c:119
msgid "overriding problem because --force enabled:"
msgstr "ignorerar problem då --force använts:"
#: src/filesdb.c:307
#, c-format
msgid "unable to open files list file for package `%.250s'"
msgstr "kunde inte öppna fillistan för paketet \"%.250s\""
#: src/filesdb.c:311
#, c-format
msgid ""
"files list file for package `%.250s' missing, assuming package has no files "
"currently installed."
msgstr ""
"fillistfilen för paketet \"%.250s\" saknas, antar att paketet inte har några "
"filer installerade."
#: src/filesdb.c:322
#, c-format
msgid "unable to stat files list file for package '%.250s'"
msgstr "kunde inte ta status på fillistan för paketet \"%.250s\""
#: src/filesdb.c:330
#, c-format
msgid "reading files list for package '%.250s'"
msgstr "läser fillista för paketet \"%.250s\""
#: src/filesdb.c:336
#, c-format
msgid "files list file for package '%.250s' is missing final newline"
msgstr "fillistfilen för paketet \"%.250s\" saknar avslutande radbrytning"
#: src/filesdb.c:344
#, c-format
msgid "files list file for package `%.250s' contains empty filename"
msgstr "fillistfilen för paketet \"%.250s\" innehåller tomt filnamn"
#: src/filesdb.c:352
#, c-format
msgid "error closing files list file for package `%.250s'"
msgstr "fel vid stängning av fillistfilen för paketet \"%.250s\""
#: src/filesdb.c:462
msgid "(Reading database ... "
msgstr "(Läser databasen ... "
#: src/filesdb.c:483
#, c-format
msgid "%d file or directory currently installed.)\n"
msgid_plural "%d files and directories currently installed.)\n"
msgstr[0] "%d fil och katalog installerad.)\n"
msgstr[1] "%d filer och kataloger installerade.)\n"
#: src/filesdb.c:516
#, c-format
msgid "unable to create updated files list file for package %s"
msgstr "kunde inte skapa uppdaterad fillistfil för paketet %s"
#: src/filesdb.c:526
#, c-format
msgid "failed to write to updated files list file for package %s"
msgstr "kunde inte skriva till uppdaterad fillistfil för paketet %s"
#: src/filesdb.c:528
#, c-format
msgid "failed to flush updated files list file for package %s"
msgstr "kunde inte tömma uppdaterad fillistfil för paketet %s"
#: src/filesdb.c:530
#, c-format
msgid "failed to sync updated files list file for package %s"
msgstr "kunde inte synkronisera uppdaterad fillistfil för paketet %s"
#: src/filesdb.c:533
#, c-format
msgid "failed to close updated files list file for package %s"
msgstr "kunde inte stänga uppdaterad fillistfil för paketet %s"
#: src/filesdb.c:535
#, c-format
msgid "failed to install updated files list file for package %s"
msgstr "kunde inte installera uppdaterad fillistfil för paketet %s"
#: src/help.c:48
msgid "not installed"
msgstr "ej installerat"
#: src/help.c:49
msgid "not installed but configs remain"
msgstr "ej installerat, men konfigurationsfiler kvarstår"
#: src/help.c:50
msgid "broken due to failed removal or installation"
msgstr "trasigt p.g.a misslyckad borttagning eller installation"
#: src/help.c:51
msgid "unpacked but not configured"
msgstr "uppackat, men okonfigurerat"
#: src/help.c:52
msgid "broken due to postinst failure"
msgstr "trasigt p.g.a fel i postinst"
#: src/help.c:53
msgid "awaiting trigger processing by another package"
msgstr "avvaktar hantering av utlösare för ett annat paket"
#: src/help.c:54
msgid "triggered"
msgstr "utlöst"
#: src/help.c:55
msgid "installed"
msgstr "installerat"
#: src/help.c:107
msgid "PATH is not set."
msgstr "PATH är inte satt."
#: src/help.c:129
#, c-format
msgid "'%s' not found in PATH or not executable."
msgstr "\"%s\" finns ej i PATH eller är inte exekverbar."
#: src/help.c:138
#, c-format
msgid ""
"%d expected program not found in PATH or not executable.\n"
"%s"
msgid_plural ""
"%d expected programs not found in PATH or not executable.\n"
"%s"
msgstr[0] ""
"%d förväntat program hittades inte i PATH eller är inte exekverbart.\n"
"%s"
msgstr[1] ""
"%d förväntade program hittades inte i PATH eller är inte exekverbara.\n"
"%s"
#: src/help.c:141
msgid ""
"Note: root's PATH should usually contain /usr/local/sbin, /usr/sbin and /"
"sbin."
msgstr ""
"Obs! roots PATH bör vanligtvis innehålla /usr/local/sbin, /usr/sbin och /"
"sbin."
#: src/help.c:188
msgid "admindir must be inside instdir for dpkg to work properly"
msgstr ""
"administrationskatalogen måste vara inuti dpkgs installationsktalog för att "
"fungera korrekt"
#: src/help.c:190 src/main.c:747
msgid "unable to setenv for subprocesses"
msgstr "kunde inte utföra setenv för underprocesser"
#: src/help.c:192
#, c-format
msgid "failed to chroot to `%.250s'"
msgstr "kunde inte byta filsystemsrot till \"%.250s\""
#: src/help.c:194 dpkg-deb/build.c:455 dpkg-deb/build.c:457
#: dpkg-deb/build.c:536 dpkg-deb/build.c:558
#, c-format
msgid "failed to chdir to `%.255s'"
msgstr "kunde inte byta katalog till \"%.255s\""
#: src/help.c:256
#, c-format
msgid "unable to set execute permissions on `%.250s'"
msgstr "kunde inte ställa in körrättigheter på \"%.250s\""
#: src/help.c:276
msgid "unable to setenv for maintainer script"
msgstr "kunde inte utföra setenv för utvecklarskript"
#: src/help.c:300
#, c-format
msgid "installed %s script"
msgstr "installerade %s-skript"
#: src/help.c:313 src/help.c:382 src/help.c:441
#, c-format
msgid "unable to stat %s `%.250s'"
msgstr "kunde inte ta status på %s \"%.250s\""
#: src/help.c:368 src/help.c:428
#, c-format
msgid "new %s script"
msgstr "nytt %s-skript"
#: src/help.c:402
#, c-format
msgid "old %s script"
msgstr "gammalt %s-skript"
#: src/help.c:416
#, c-format
msgid "unable to stat %s '%.250s': %s"
msgstr "kunde inte ta status på %s \"%.250s\": %s"
#: src/help.c:425
#, c-format
msgid "dpkg - trying script from the new package instead ...\n"
msgstr "dpkg - försöker skript från det nya paketet istället ...\n"
#: src/help.c:439
msgid "there is no script in the new version of the package - giving up"
msgstr "det finns inget skript i den nya versionen av paketet - ger upp"
#: src/help.c:445
#, c-format
msgid "dpkg: ... it looks like that went OK.\n"
msgstr "dpkg: ... det verkar ha fungerat.\n"
#: src/help.c:616
#, c-format
msgid "unable to securely remove '%.255s'"
msgstr "kunde inte säkert ta bort \"%.255s\""
#: src/help.c:621 dpkg-deb/info.c:65 dpkg-deb/info.c:67
msgid "rm command for cleanup"
msgstr "rm-kommando för städning"
#: src/infodb.c:52
#, c-format
msgid "unable to check existence of `%.250s'"
msgstr "kunde inte kontrollera om \"%.250s\" existerar"
#: src/infodb.c:70
msgid "cannot read info directory"
msgstr "kan inte läsa infokatalog"
#: src/main.c:60
#, c-format
msgid "Debian `%s' package management program version %s.\n"
msgstr "Debian \"%s\" pakethanteringsprogram version %s.\n"
#: src/main.c:85
#, c-format
msgid ""
"Commands:\n"
" -i|--install <.deb file name> ... | -R|--recursive <directory> ...\n"
" --unpack <.deb file name> ... | -R|--recursive <directory> ...\n"
" -A|--record-avail <.deb file name> ... | -R|--recursive <directory> ...\n"
" --configure <package> ... | -a|--pending\n"
" --triggers-only <package> ... | -a|--pending\n"
" -r|--remove <package> ... | -a|--pending\n"
" -P|--purge <package> ... | -a|--pending\n"
" --get-selections [<pattern> ...] Get list of selections to stdout.\n"
" --set-selections Set package selections from stdin.\n"
" --clear-selections Deselect every non-essential package.\n"
" --update-avail <Packages-file> Replace available packages info.\n"
" --merge-avail <Packages-file> Merge with info from file.\n"
" --clear-avail Erase existing available info.\n"
" --forget-old-unavail Forget uninstalled unavailable pkgs.\n"
" -s|--status <package> ... Display package status details.\n"
" -p|--print-avail <package> ... Display available version details.\n"
" -L|--listfiles <package> ... List files `owned' by package(s).\n"
" -l|--list [<pattern> ...] List packages concisely.\n"
" -S|--search <pattern> ... Find package(s) owning file(s).\n"
" -C|--audit Check for broken package(s).\n"
" --print-architecture Print dpkg architecture.\n"
" --compare-versions <a> <op> <b> Compare version numbers - see below.\n"
" --force-help Show help on forcing.\n"
" -Dh|--debug=help Show help on debugging.\n"
"\n"
msgstr ""
" -i|--install <.deb-filnamn> ... | -R|--recursive <kat> ...\n"
" --unpack <.deb-filnamn> ... | -R|--recursive <kat> ...\n"
" -A|--record-avail <.deb-filnamn> ... | -R|--recursive <kat> ...\n"
" --configure <paketnamn> ... | -a|--pending\n"
" --triggers-only <paketnamn> ... | -a|--pending\n"
" -r|--remove <paketnamn> ... | -a|--pending\n"
" -P|--purge <paketnamn> ... | -a|--pending\n"
" --get-selections [<mönster> ...] Sänd lista över val till standard ut\n"
" --set-selections Sätt paketval från standard in\n"
" --update-avail <Packages-fil> Ersätt existerande paketinfo\n"
" --merge-avail <Packages-fil> Slå ihop med info från fil\n"
" --clear-avail Ta bort tillgänglig info\n"
" --forget-old-unavail Glöm oinstallerade otillgängliga paket\n"
" -s|--status <paketnamn> ... Visa detaljer om paketstatus\n"
" -p|--print-avail <paketnamn> ... Visa detaljer om tillgänglig version\n"
" -L|--listfiles <paketnamn> ... Visa filer \"ägda\" av paket\n"
" -l|--list [<mönster> ...] Visa sammanfattande paketlista\n"
" -S|--search <mönster> ... Sök paket som äger fil(er)\n"
" -C|--audit Sök trasiga paket\n"
" --print-architecture Visa dpkg-arkitektur\n"
" --compare-versions <a> <rel> <b> Jämför versionsnummer - se nedan\n"
" --force-help Visa hjälp för tvingande.\n"
" -Dh|--debug=help Visa hjälp för felsökning.\n"
#: src/main.c:113 src/querycmd.c:631 src/trigcmd.c:77 dpkg-deb/main.c:88
#: dpkg-split/main.c:77
#, c-format
msgid ""
" -h|--help Show this help message.\n"
" --version Show the version.\n"
"\n"
msgstr ""
" -h|--help Visa detta hjälpmeddelande.\n"
" --version Visa versionsnummer.\n"
#: src/main.c:118
#, c-format
msgid ""
"Use dpkg -b|--build|-c|--contents|-e|--control|-I|--info|-f|--field|\n"
" -x|--extract|-X|--vextract|--fsys-tarfile on archives (type %s --help).\n"
"\n"
msgstr ""
"Använd dpkg -b|--build|-c|--contents|-e|--control|-I|--info|-f|--field|\n"
" -x|--extract|-X|--vextract|--fsys-tarfile på arkiv (skriv %s --help.)\n"
"\n"
#: src/main.c:123
#, c-format
msgid ""
"For internal use: dpkg --assert-support-predepends | --predep-package |\n"
" --assert-working-epoch | --assert-long-filenames | --assert-multi-conrep.\n"
"\n"
msgstr ""
"För internt bruk: dpkg --assert-support-predepends | --predep-package |\n"
" --assert-working-epoch | --assert-long-filenames | --assert-multi-conrep\n"
#: src/main.c:128
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
" --admindir=<directory> Use <directory> instead of %s.\n"
" --root=<directory> Install on a different root directory.\n"
" --instdir=<directory> Change installation dir without changing admin "
"dir.\n"
" --path-exclude=<pattern> Do not install paths which match a shell "
"pattern.\n"
" --path-include=<pattern> Re-include a pattern after a previous "
"exclusion.\n"
" -O|--selected-only Skip packages not selected for install/"
"upgrade.\n"
" -E|--skip-same-version Skip packages whose same version is installed.\n"
" -G|--refuse-downgrade Skip packages with earlier version than "
"installed.\n"
" -B|--auto-deconfigure Install even if it would break some other "
"package.\n"
" --[no-]triggers Skip or force consequential trigger "
"processing.\n"
" --no-debsig Do not try to verify package signatures.\n"
" --no-act|--dry-run|--simulate\n"
" Just say what we would do - don't do it.\n"
" -D|--debug=<octal> Enable debugging (see -Dhelp or --debug=help).\n"
" --status-fd <n> Send status change updates to file descriptor "
"<n>.\n"
" --log=<filename> Log status changes and actions to <filename>.\n"
" --ignore-depends=<package>,...\n"
" Ignore dependencies involving <package>.\n"
" --force-... Override problems (see --force-help).\n"
" --no-force-...|--refuse-...\n"
" Stop when problems encountered.\n"
" --abort-after <n> Abort after encountering <n> errors.\n"
"\n"
msgstr ""
"Flaggor:\n"
" --admindir=<katalog> Använd <katalog> i.st.f %s\n"
" --root=<katalog> Installera på alternativt system med annan rot\n"
" --instdir=<katalog> Byt installationsrot, men inte admin.-katalog\n"
" --path-exclude=<mönster> Installera inte sökvägar som motsvarar ett "
"skalmönster.\n"
" --path-include=<mönster> Inkludera åter ett mönster efter tidigare "
"exkludering.\n"
" -O|--selected-only Hoppa över paket ej valda för install./"
"uppgrad.\n"
" -E|--skip-same-version Hoppa över paket med samma version som "
"install.\n"
" -G|--refuse-downgrade Hoppa över paket med tidigare version än "
"install.\n"
" -B|--auto-deconfigure Installera även om det förstör andra paket.\n"
" --[no-]triggers Hoppa över eller tvinga hantering av utlösare.\n"
" --no-debsig Försök inte verifiera paketsignaturer\n"
" --no-act|--dry-run|--simulate\n"
" Säg bara vad som skulle hända - utför "
"ingenting.\n"
" -D|--debug=<oktalt> Slå på felsökning (se -Dhelp eller --"
"debug=help).\n"
" --status-fd <n> Sänd statusändringar till filidentifierare <n>\n"
" --log=<filnamn> Logga statusändringar och åtgärder till "
"<filnamn>\n"
" --ignore-depends=<paket>,...\n"
" Ignorera beroenden angående <paket>\n"
" --force-... Tvinga utförande - se --force-help\n"
" --no-force-...|--refuse-...\n"
" Stanna när problem uppstår\n"
" --abort-after <n> Avbryt efter <n> fel\n"
"\n"
#: src/main.c:154
#, c-format
msgid ""
"Comparison operators for --compare-versions are:\n"
" lt le eq ne ge gt (treat empty version as earlier than any "
"version);\n"
" lt-nl le-nl ge-nl gt-nl (treat empty version as later than any version);\n"
" < << <= = >= >> > (only for compatibility with control file "
"syntax).\n"
"\n"
msgstr ""
"Jämförelseoperatorer för --compare-versions är:\n"
" lt le eq ne ge gt (tom version anses lägre än alla andra versioner)\n"
" lt-nl le-nl ge-nl gt-nl (tom version anses högre än alla andra versioner)\n"
" < << <= = >= >> > (endast för kompatibilitet med kontrollfilssyntax)\n"
#: src/main.c:161
#, c-format
msgid "Use `dselect' or `aptitude' for user-friendly package management.\n"
msgstr ""
"Använd \"dselect\" eller \"aptitude\" för användarvänlig pakethantering.\n"
#: src/main.c:170
msgid ""
"Type dpkg --help for help about installing and deinstalling packages [*];\n"
"Use `dselect' or `aptitude' for user-friendly package management;\n"
"Type dpkg -Dhelp for a list of dpkg debug flag values;\n"
"Type dpkg --force-help for a list of forcing options;\n"
"Type dpkg-deb --help for help about manipulating *.deb files;\n"
"\n"
"Options marked [*] produce a lot of output - pipe it through `less' or "
"`more' !"
msgstr ""
"Skriv dpkg --help för hjälp om att installera och avinstallera paket [*];\n"
"Använd \"dselect\" eller \"aptitude\" för användarvänlig pakethantering;\n"
"Skriv dpkg -Dhelp för en lista över värden för dpkgs felsökningsflagga;\n"
"Skriv dpkg --force-help för en lista över tvingande flaggor;\n"
"Skriv dpkg-deb --help för hjälp om manipulering av *.deb-filer;\n"
"\n"
"Flaggor markerade med [*] ger mycket utdata - kör genom \"less\" eller \"more"
"\"!"
#: src/main.c:219
msgid "Set all force options"
msgstr "Aktivera alla tvingande flaggor"
#: src/main.c:221
msgid "Replace a package with a lower version"
msgstr "Ersätt paket med en lägre version"
#: src/main.c:223
msgid "Configure any package which may help this one"
msgstr "Konfigurera godtyckligt paket som kan hjälpa detta"
#: src/main.c:225
msgid "Process incidental packages even when on hold"
msgstr "Hantera oväsentliga paket även när de hålls"
#: src/main.c:227
msgid "Try to (de)install things even when not root"
msgstr "Försök (av)installera saker även som icke-root"
#: src/main.c:229
msgid "PATH is missing important programs, problems likely"
msgstr "PATH saknar viktiga program, problem trolliga"
#: src/main.c:231
msgid "Install a package even if it fails authenticity check"
msgstr "Installera paket även om autentisering misslyckas"
#: src/main.c:233
msgid "Process even packages with wrong versions"
msgstr "Hantera även paket med fel versioner"
#: src/main.c:235
msgid "Overwrite a file from one package with another"
msgstr "Skriv över pakets fil med ett annats"
#: src/main.c:237
msgid "Overwrite a diverted file with an undiverted version"
msgstr "Skriv över omdirigerad fil med ej omdirigerad"
#: src/main.c:239
msgid "Overwrite one package's directory with another's file"
msgstr "Skriv över ett pakets katalog med ett annats fil"
#: src/main.c:241
msgid "Do not perform safe I/O operations when unpacking"
msgstr "Utför ej säkra I/O-operationer vid uppackning"
#: src/main.c:243
msgid "Always use the new config files, don't prompt"
msgstr "Använd alltid nya konfigurationsfiler, fråga ej"
#: src/main.c:245
msgid "Always use the old config files, don't prompt"
msgstr "Använd alltid gamla konfigurationsfiler, fråga ej"
#: src/main.c:248
msgid ""
"Use the default option for new config files if one\n"
" is available, don't prompt. If no default can be "
"found,\n"
" you will be prompted unless one of the confold or\n"
" confnew options is also given"
msgstr ""
"Använd förval för nya konfigurationsfiler om sådant\n"
" finns, fråga ej. Om inget förval finns tillfrågas "
"du\n"
" såvida inte flaggorna confold eller confnew\n"
" också angivit"
#: src/main.c:253
msgid "Always install missing config files"
msgstr "Installera alltid saknade konfigurationsfiler"
#: src/main.c:255
msgid "Offer to replace config files with no new versions"
msgstr "Erbjud ersätta konfigurationsfiler som saknar nya versioner"
#: src/main.c:257
msgid "Process even packages with wrong or no architecture"
msgstr "Hantera även paket med fel eller saknad arkitektur"
#: src/main.c:259
msgid "Install even if it would break another package"
msgstr "Installera även om ett annat paket skulle gå sönder"
#: src/main.c:261
msgid "Allow installation of conflicting packages"
msgstr "Tillåt installera paket som är i konflikt"
#: src/main.c:263
msgid "Turn all dependency problems into warnings"
msgstr "Gör alla beroendeproblem till varningar"
#: src/main.c:265
msgid "Turn dependency version problems into warnings"
msgstr "Gör versionsberoendeproblem till varningar"
#: src/main.c:267
msgid "Remove packages which require installation"
msgstr "Ta bort paket som kräver installation"
#: src/main.c:269
msgid "Remove an essential package"
msgstr "Ta bort ett systemkritiskt paket"
#: src/main.c:281
msgid "Generally helpful progress information"
msgstr "Allmänt hjälpsam förloppsinformation"
#: src/main.c:282
msgid "Invocation and status of maintainer scripts"
msgstr "Anrop och status för utvecklarskript"
#: src/main.c:283
msgid "Output for each file processed"
msgstr "Utdata för varje fil som hanteras"
#: src/main.c:284
msgid "Lots of output for each file processed"
msgstr "Massvis med utdata för varje fil som hanteras"
#: src/main.c:285
msgid "Output for each configuration file"
msgstr "Utdata för varje konfigurationsfil"
#: src/main.c:286
msgid "Lots of output for each configuration file"
msgstr "Massvis med utdata för varje konfigurationsfil"
#: src/main.c:287
msgid "Dependencies and conflicts"
msgstr "Beroenden och konflikter"
#: src/main.c:288
msgid "Lots of dependencies/conflicts output"
msgstr "Massvis av beroende-/konfliktutdata"
#: src/main.c:289
msgid "Trigger activation and processing"
msgstr "Utlösaraktivering och -hantering"
#: src/main.c:290
msgid "Lots of output regarding triggers"
msgstr "Massvis med utdata om utlösare"
#: src/main.c:291
msgid "Silly amounts of output regarding triggers"
msgstr "Knäppa mängder utdata om utlösare"
#: src/main.c:292
msgid "Lots of drivel about eg the dpkg/info directory"
msgstr "Massvis av pladder om bl.a dpkg/info-katalogen"
#: src/main.c:293
msgid "Insane amounts of drivel"
msgstr "Knäppa mängder pladder"
#: src/main.c:304
#, c-format
msgid ""
"%s debugging option, --debug=<octal> or -D<octal>:\n"
"\n"
" Number Ref. in source Description\n"
msgstr ""
"%s felsökningsval, --debug=<oktalt> eller -D<oktalt>:\n"
"\n"
" Tal Ref. i källkod Beskrivning\n"
#: src/main.c:311
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Debugging options can be mixed using bitwise-or.\n"
"Note that the meanings and values are subject to change.\n"
msgstr ""
"\n"
"Felsökningsflaggor kombineras med bitvis eller.\n"
"Notera att betydelser och värden kan komma att ändras.\n"
#: src/main.c:319
msgid "--debug requires an octal argument"
msgstr "--debug behöver ett oktalt argument"
#: src/main.c:348
#, c-format
msgid "null package name in --ignore-depends comma-separated list `%.250s'"
msgstr "tomt paketnamn i --ignore-depends kommaseparerade lista \"%.250s\""
#: src/main.c:354
#, c-format
msgid "--ignore-depends requires a legal package name. `%.250s' is not; %s"
msgstr ""
"--ignore-depends behöver ett giltigt paketnamn. \"%.250s\" är inte det; %s"
#: src/main.c:371 src/main.c:381 src/main.c:649 dpkg-split/main.c:124
#, c-format
msgid "invalid integer for --%s: `%.250s'"
msgstr "ogiltigt heltal för --%s: \"%.250s\""
#: src/main.c:438
#, c-format
msgid "error executing hook '%s', exit code %d"
msgstr "fel vid exekvering av kroken \"%s\", felkod %d"
#: src/main.c:465
msgid "status logger"
msgstr "statusloggare"
#: src/main.c:480
#, c-format
msgid ""
"%s forcing options - control behaviour when problems found:\n"
" warn but continue: --force-<thing>,<thing>,...\n"
" stop with error: --refuse-<thing>,<thing>,... | --no-force-<thing>,...\n"
" Forcing things:\n"
msgstr ""
"%s tvingande flaggor - bestämmer vad som händer vid fel:\n"
" varna men fortsätt: --force-<sak>,<sak>,...\n"
" stanna med fel: --refuse-<sak>,<sak>,... | --no-force-<sak>,<sak>,...\n"
" Tvinga saker:\n"
#: src/main.c:490
#, c-format
msgid ""
"\n"
"WARNING - use of options marked [!] can seriously damage your installation.\n"
"Forcing options marked [*] are enabled by default.\n"
msgstr ""
"\n"
"VARNING - flaggor markerade [!] kan tillfoga stor skada till din "
"installation.\n"
"Tvingande flaggor markerade [*] är förvalda.\n"
#: src/main.c:504
#, c-format
msgid "unknown force/refuse option `%.*s'"
msgstr "okänd flagga för force/refuse: \"%.*s\""
#: src/main.c:513
#, c-format
msgid "obsolete force/refuse option '%s'\n"
msgstr "föråldrad tvingande/vägrande flagga \"%s\"\n"
#: src/main.c:643
msgid "--command-fd takes one argument, not zero"
msgstr "--command-fd tar ett argument, inte noll"
#: src/main.c:645
msgid "--command-fd only takes one argument"
msgstr "--command-fd tar bara ett argument"
#: src/main.c:651
#, c-format
msgid "couldn't open `%i' for stream"
msgstr "kunde inte öppna \"%i\" för ström"
#: src/main.c:676
#, c-format
msgid "unexpected eof before end of line %d"
msgstr "oväntat filslut före slut på rad %d"
#: src/main.c:719 src/main.c:741 src/querycmd.c:692 src/statcmd.c:379
#: dpkg-deb/main.c:201 dpkg-split/main.c:163
msgid "need an action option"
msgstr "behöver en åtgärd att utföra"
#: src/packages.c:113
msgid ""
"you must specify packages by their own names, not by quoting the names of "
"the files they come in"
msgstr ""
"du måste ange paket med sina egna namn, inte genom att ange namnen på de "
"filer de kommer i"
#: src/packages.c:133
#, c-format
msgid "--%s --pending does not take any non-option arguments"
msgstr "--%s --pending tar inga argument som inte är flaggor"
#: src/packages.c:138 src/querycmd.c:375 src/querycmd.c:565
#, c-format
msgid "--%s needs at least one package name argument"
msgstr "--%s behöver åtminstone ett paket som argument"
#: src/packages.c:179
#, c-format
msgid "Package %s listed more than once, only processing once.\n"
msgstr "Paketet %s är listat mer än en gång, hanterar det bara en gång.\n"
#: src/packages.c:183
#, c-format
msgid ""
"More than one copy of package %s has been unpacked\n"
" in this run ! Only configuring it once.\n"
msgstr ""
"Mer än en kopia av paketet %s har packats upp\n"
" under körningen! Konfigurerar det bara en gång.\n"
#: src/packages.c:232
#, c-format
msgid ""
"package %.250s is not ready for trigger processing\n"
" (current status `%.250s' with no pending triggers)"
msgstr ""
"paketet %.250s är inte redo för hantering av utlösare\n"
" (aktuell status är \"%.250s\" med inga förestående utlösare)"
#: src/packages.c:334
#, c-format
msgid " Package %s which provides %s is to be removed.\n"
msgstr " Paketet %s, som tillhandahåller %s, kommer att tas bort.\n"
#: src/packages.c:337
#, c-format
msgid " Package %s is to be removed.\n"
msgstr " Paketet %s kommer att tas bort.\n"
#: src/packages.c:354
#, c-format
msgid " Version of %s on system is %s.\n"
msgstr " Versionen av %s på systemet är %s.\n"
#: src/packages.c:376
#, c-format
msgid " Package %s which provides %s awaits trigger processing.\n"
msgstr ""
" Paketet %s, som tillhandahåller %s, väntar på hantering av utlösare.\n"
#: src/packages.c:380
#, c-format
msgid " Package %s awaits trigger processing.\n"
msgstr " Paketet %s väntar på hantering av utlösare.\n"
#: src/packages.c:410
#, c-format
msgid "dpkg: also configuring `%s' (required by `%s')\n"
msgstr "dpkg: konfigurerar även \"%s\" (krävs av \"%s\")\n"
#: src/packages.c:418
#, c-format
msgid " Package %s which provides %s is not configured yet.\n"
msgstr " Paketet %s, som tillhandahåller %s, har inte konfigurerats ännu.\n"
#: src/packages.c:421
#, c-format
msgid " Package %s is not configured yet.\n"
msgstr " Paketet %s har inte konfigurerats ännu.\n"
#: src/packages.c:432
#, c-format
msgid " Package %s which provides %s is not installed.\n"
msgstr " Paketet %s, som tillhandahåller %s, är ej installerat.\n"
#: src/packages.c:435
#, c-format
msgid " Package %s is not installed.\n"
msgstr " Paketet %s är ej installerat.\n"
#: src/packages.c:472
#, c-format
msgid " %s (%s) breaks %s and is %s.\n"
msgstr " %s (%s) förstör %s och är %s.\n"
#: src/packages.c:478
#, c-format
msgid " %s (%s) provides %s.\n"
msgstr " %s (%s) tillhandahåller %s.\n"
#: src/packages.c:482
#, c-format
msgid " Version of %s to be configured is %s.\n"
msgstr " Versionen av %s som skall konfigureras är %s.\n"
#: src/packages.c:596
msgid " depends on "
msgstr " är beroende av "
#: src/packages.c:602
msgid "; however:\n"
msgstr ", men:\n"
#: src/processarc.c:71
#, c-format
msgid ".../%s"
msgstr ".../%s"
#: src/processarc.c:91
#, c-format
msgid "error ensuring `%.250s' doesn't exist"
msgstr "fel då det skulle säkerställas att \"%.250s\" ej existerar"
#: src/processarc.c:99
msgid "split package reassembly"
msgstr "återskapande av delad paketfil"
#: src/processarc.c:108
msgid "reassembled package file"
msgstr "återskapade paketfil"
#: src/processarc.c:133
#, c-format
msgid "Authenticating %s ...\n"
msgstr "Autentiserar %s ...\n"
#: src/processarc.c:139
msgid "package signature verification"
msgstr "verifiering av paketsignatur"
#: src/processarc.c:146
#, c-format
msgid "Verification on package %s failed!"
msgstr "Verifiering av paket %s misslyckades!"
#: src/processarc.c:148
#, c-format
msgid ""
"Verification on package %s failed,\n"
"but installing anyway as you requested.\n"
msgstr ""
"Verifiering av paket %s misslyckades,\n"
"men installerar ändå enligt önskemål.\n"
#: src/processarc.c:152
#, c-format
msgid "passed\n"
msgstr "lyckades\n"
#: src/processarc.c:165 dpkg-deb/info.c:81
msgid "unable to create temporary directory"
msgstr "kunde inte skapa temporär katalog"
#: src/processarc.c:205
#, c-format
msgid "package %s has too many Conflicts/Replaces pairs"
msgstr "paketet %s har för många konflikt/ersätter-par"
#: src/processarc.c:243
#, c-format
msgid "old version of package has overly-long info file name starting `%.250s'"
msgstr ""
"gammal version av paketet har för lång informationsfilnamn som börjar på "
"\"%.250s\""
#: src/processarc.c:281
#, c-format
msgid "unable to remove obsolete info file `%.250s'"
msgstr "kunde inte ta bort gammal informationsfil \"%.250s\""
#: src/processarc.c:286
#, c-format
msgid "unable to install (supposed) new info file `%.250s'"
msgstr ""
"kunde inte installera (vad som antas vara) ny informationsfil \"%.250s\""
#: src/processarc.c:296
msgid "unable to open temp control directory"
msgstr "kunde inte öppna temporär kontrollkatalog"
#: src/processarc.c:307
#, c-format
msgid "package contains overly-long control info file name (starting `%.50s')"
msgstr ""
"paketet innehåller för långt kontrollinformationsfilnamn (börjar på \"%.50s"
"\")"
#: src/processarc.c:314
#, c-format
msgid "package control info contained directory `%.250s'"
msgstr "paketets kontrollinformation innehåller katalogen \"%.250s\""
#: src/processarc.c:316
#, c-format
msgid "package control info rmdir of `%.250s' didn't say not a dir"
msgstr ""
"\"rmdir\" på paketets kontrollinformation \"%.250s\" svarade inte \"ej "
"katalog\""
#: src/processarc.c:326
#, c-format
msgid "package %s contained list as info file"
msgstr "paketet %s innehåller list som informationsfil"
#: src/processarc.c:333
#, c-format
msgid "unable to install new info file `%.250s' as `%.250s'"
msgstr "kunde inte installera ny informationsfil \"%.250s\" som \"%.250s\""
#: src/processarc.c:349 src/remove.c:198
#, c-format
msgid "unable to delete control info file `%.250s'"
msgstr "kunde inte ta bort kontrollinformationsfil \"%.250s\""
#: src/processarc.c:411
msgid "cannot access archive"
msgstr "kan inte komma åt arkivet"
#: src/processarc.c:433
msgid "package control information extraction"
msgstr "hämtning av paketkontrollinformation"
#: src/processarc.c:460
#, c-format
msgid "Recorded info about %s from %s.\n"
msgstr "Lagrade information om %s från %s.\n"
#: src/processarc.c:468
#, c-format
msgid "package architecture (%s) does not match system (%s)"
msgstr "paketarkitekturen (%s) matchar inte systemets (%s)"
#: src/processarc.c:523
#, c-format
msgid ""
"dpkg: regarding %s containing %s, pre-dependency problem:\n"
"%s"
msgstr ""
"dpkg: angående %s innehållandes %s, problem med för-beroenden:\n"
"%s"
#: src/processarc.c:526
#, c-format
msgid "pre-dependency problem - not installing %.250s"
msgstr "för-beroendeproblem - installerar inte %.250s"
#: src/processarc.c:527
msgid "ignoring pre-dependency problem!"
msgstr "ignorerar för-beroendeproblem!"
#: src/processarc.c:543
#, c-format
msgid "Preparing to replace %s %s (using %s) ...\n"
msgstr "Förbereder att ersätta %s %s (med %s) ...\n"
#: src/processarc.c:549
#, c-format
msgid "Unpacking %s (from %s) ...\n"
msgstr "Packar upp %s (från %s) ...\n"
#: src/processarc.c:580
#, c-format
msgid "name of conffile (starting `%.250s') is too long (>%d characters)"
msgstr ""
"namn på konfigurationsfil (som börjar på \"%.250s\") är för lång (>%d tecken)"
#: src/processarc.c:633 utils/update-alternatives.c:2071
#, c-format
msgid "read error in %.250s"
msgstr "läsfel i %.250s"
#: src/processarc.c:635
#, c-format
msgid "error closing %.250s"
msgstr "fel vid stängning av %.250s"
#: src/processarc.c:637
#, c-format
msgid "error trying to open %.250s"
msgstr "fel vid öppning av %.250s"
#: src/processarc.c:678
#, c-format
msgid "De-configuring %s, to allow removal of %s ...\n"
msgstr "Avkonfigurerar %s, så att vi kan ta bort %s ...\n"
#: src/processarc.c:681
#, c-format
msgid "De-configuring %s ...\n"
msgstr "Avkonfigurerar %s ...\n"
#: src/processarc.c:755
#, c-format
msgid "Unpacking replacement %.250s ...\n"
msgstr "Packar upp ersättande %.250s ...\n"
#: src/processarc.c:840
msgid "package filesystem archive extraction"
msgstr "extrahering av paketfilsystem"
#: src/processarc.c:854
msgid "error reading dpkg-deb tar output"
msgstr "kunde inte läsa dpkg-debs tar-utdata"
#: src/processarc.c:856
msgid "corrupted filesystem tarfile - corrupted package archive"
msgstr "trasig filsystemstarfil - trasigt paketarkiv"
#: src/processarc.c:859
msgid "dpkg-deb: zap possible trailing zeros"
msgstr "dpkg-deb: dödar möjliga avslutande nollor"
#: src/processarc.c:919
#, c-format
msgid "could not stat old file '%.250s' so not deleting it: %s"
msgstr "kunde inte ta status på gammal fil \"%.250s\" så den tas inte bort: %s"
#: src/processarc.c:925
#, c-format
msgid "unable to delete old directory '%.250s': %s"
msgstr "kunde inte ta bort gammal katalog \"%.250s\": %s"
#: src/processarc.c:928
#, c-format
msgid "old conffile '%.250s' was an empty directory (and has now been deleted)"
msgstr ""
"gammal konfigurationfil \"%.250s\" var en tom katalog (och har nu tagits "
"bort)"
#: src/processarc.c:975
#, c-format
msgid "unable to stat other new file `%.250s'"
msgstr "kunde inte ta status på andra ny fil \"%.250s\""
#: src/processarc.c:986
#, c-format
msgid ""
"old file '%.250s' is the same as several new files! (both '%.250s' and "
"'%.250s')"
msgstr ""
"gammal fil \"%.250s\" är samma som ett flertal nya filer! (både \"%.250s\" "
"och \"%.250s\")"
#: src/processarc.c:1025
#, c-format
msgid "unable to securely remove old file '%.250s': %s"
msgstr "kunde inte säkert ta bort gammal fil \"%.250s\": %s"
#: src/processarc.c:1206
#, c-format
msgid "(Noting disappearance of %s, which has been completely replaced.)\n"
msgstr "(Noterar att %s försvunnit, vilken helt har ersatts.)\n"
#. TRANSLATORS: This is the header that appears on 'dpkg-query -l'. The
#. * string should remain under 80 characters. The uppercase letters in
#. * the state values denote the abbreviated letter that will appear on
#. * the first three columns, which should ideally match the English one
#. * (e.g. Remove → supRimeix), see dpkg-query(1) for further details. The
#. * translated message can use additional lines if needed.
#: src/querycmd.c:149
msgid ""
"Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold\n"
"| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-"
"pend\n"
"|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)\n"
msgstr ""
"Önskat=Okänd(U)/Installera(I)/Radera(R)/Rensa(P)/Håll(H)\n"
"| Status.=Ej inst.(N)/(I)nst./Konffil.(C)/(U)ppack./Halvkonf.(F)/(H)"
"alvinst.\n"
"| / Vänt.utl(W)/Föresl.utl(T)\n"
"|/ Fel?Inget(=)/Ominstallera(R)/Båda(X) (Status,Fel: versaler=illa)\n"
#: src/querycmd.c:153
msgid "Name"
msgstr "Namn"
#: src/querycmd.c:153
msgid "Version"
msgstr "Version"
#: src/querycmd.c:154
msgid "Description"
msgstr "Beskrivning"
#: src/querycmd.c:246 src/querycmd.c:511 src/select.c:75
#, c-format
msgid "No packages found matching %s.\n"
msgstr "Inga paket matchar %s.\n"
#: src/querycmd.c:273
#, c-format
msgid "diversion by %s from: %s\n"
msgstr "omdirigering av %s från: %s\n"
#: src/querycmd.c:275
#, c-format
msgid "diversion by %s to: %s\n"
msgstr "omdirigering av %s till: %s\n"
#: src/querycmd.c:278
#, c-format
msgid "local diversion from: %s\n"
msgstr "lokal omdirigering från: %s\n"
#: src/querycmd.c:279
#, c-format
msgid "local diversion to: %s\n"
msgstr "lokal omdirigering till: %s\n"
#: src/querycmd.c:309
msgid "--search needs at least one file name pattern argument"
msgstr "--search behöver åtminstone ett filnamnsmönsterargument"
#: src/querycmd.c:350
#, c-format
msgid "%s: no path found matching pattern %s.\n"
msgstr "%s: hittade ingen sökväg som motsvarar mönstret %s.\n"
#: src/querycmd.c:393
#, c-format
msgid "Package `%s' is not installed and no info is available.\n"
msgstr "Paketet \"%s\" är inte installerat och ingen information finns.\n"
#: src/querycmd.c:401
#, c-format
msgid "Package `%s' is not available.\n"
msgstr "Paketet \"%s\" är ej tillgängligt.\n"
#: src/querycmd.c:410 src/querycmd.c:585
#, c-format
msgid "Package `%s' is not installed.\n"
msgstr "Paketet \"%s\" är ej installerat.\n"
#: src/querycmd.c:418
#, c-format
msgid "Package `%s' does not contain any files (!)\n"
msgstr "Paketet \"%s\" innehåller inga filer (!)\n"
#: src/querycmd.c:425
#, c-format
msgid "locally diverted to: %s\n"
msgstr "lokalt omdirigerad till: %s\n"
#: src/querycmd.c:428
#, c-format
msgid "package diverts others to: %s\n"
msgstr "paketet omdirigerar andra till: %s\n"
#: src/querycmd.c:431
#, c-format
msgid "diverted by %s to: %s\n"
msgstr "omdirigerat av %s till: %s\n"
#: src/querycmd.c:452
msgid ""
"Use dpkg --info (= dpkg-deb --info) to examine archive files,\n"
"and dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) to list their contents.\n"
msgstr ""
"Använd dpkg --info (= dpkg-deb --info) för att undersöka arkivfiler,\n"
"och dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) för att visa innehållet.\n"
#: src/querycmd.c:570
#, c-format
msgid "--%s takes at most two arguments"
msgstr "--%s tar högst två argument"
#: src/querycmd.c:578
#, c-format
msgid "control file contains %c"
msgstr "styrfilen innehåller %c"
#: src/querycmd.c:600
#, c-format
msgid "Debian %s package management program query tool version %s.\n"
msgstr "Debian \"%s\" pakethanteringsprogram, frågeverktyg version %s.\n"
#: src/querycmd.c:619
#, c-format
msgid ""
"Commands:\n"
" -s|--status <package> ... Display package status details.\n"
" -p|--print-avail <package> ... Display available version details.\n"
" -L|--listfiles <package> ... List files `owned' by package(s).\n"
" -l|--list [<pattern> ...] List packages concisely.\n"
" -W|--show [<pattern> ...] Show information on package(s).\n"
" -S|--search <pattern> ... Find package(s) owning file(s).\n"
" -c|--control-path <package> [<file>]\n"
" Print path for package control file.\n"
"\n"
msgstr ""
"Kommandon:\n"
" -s|--status <paketnamn> ... Visa detaljer om paketstatus.\n"
" -p|--print-avail <paketnamn> ... Visa detaljer om tillgänglig version.\n"
" -L|--listfiles <paketnamn> ... Visa filer som \"ägs\" av paket.\n"
" -l|--list [<mönster> ...] Visa kortfattad paketlista.\n"
" -W|--show [<mönster> ...] Visa information om paket.\n"
" -S|--search <mönster> ... Sök paket som äger fil(er).\n"
" -c|--control-path <paket> [<fil>]Visa sökväg för paketets styrfil.\n"
"\n"
#: src/querycmd.c:636
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
" --admindir=<directory> Use <directory> instead of %s.\n"
" -f|--showformat=<format> Use alternative format for --show.\n"
"\n"
msgstr ""
"Flaggor:\n"
" --admindir=<katalog> Använd <katalog> i.st.f %s\n"
" -f|--showformat=<format> Använd alternativt format för --show\n"
"\n"
#: src/querycmd.c:642 dpkg-deb/main.c:112
#, c-format
msgid ""
"Format syntax:\n"
" A format is a string that will be output for each package. The format\n"
" can include the standard escape sequences \\n (newline), \\r (carriage\n"
" return) or \\\\ (plain backslash). Package information can be included\n"
" by inserting variable references to package fields using the ${var[;"
"width]}\n"
" syntax. Fields will be right-aligned unless the width is negative in "
"which\n"
" case left alignment will be used.\n"
msgstr ""
"Formatsyntax:\n"
" Ett format är en sträng som kommer skrivas ut för varje paket. Formatet\n"
" kan innehålla de vanliga teckensekvenserna \\n (ny rad), \\r (vagnretur)\n"
" eller \\\\ (vanligt omvänt snedstreck). Paketinformation kan läggas in "
"genom\n"
" att lägga in variabelreferenser till paketfält genom att använda syntaxen\n"
" ${var[;bredd]}. Fälten kommer att högerjusteras såvida inte bredden anges\n"
" negativt, i vilket fall vänsterjustering kommer användas.\n"
#: src/querycmd.c:656
msgid "Use --help for help about querying packages."
msgstr "Använd --help för hjälp om att fråga paket."
#: src/remove.c:88
#, c-format
msgid "ignoring request to remove %.250s which isn't installed."
msgstr "ignorerar begäran att ta bort %.250s som inte har installerats."
#: src/remove.c:95
#, c-format
msgid ""
"ignoring request to remove %.250s, only the config\n"
" files of which are on the system. Use --purge to remove them too."
msgstr ""
"ignorerar begäran att ta bort %.250s, enbart\n"
" konfigurationsfiler finns på systemet. Använd --purge för att ta bort dem."
#: src/remove.c:103
msgid "This is an essential package - it should not be removed."
msgstr "Detta är ett systemkritiskt paket - det bör inte tas bort."
#: src/remove.c:128
#, c-format
msgid ""
"dpkg: dependency problems prevent removal of %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"dpkg: beroendeproblem förhindrar borttagning av %s:\n"
"%s"
#: src/remove.c:130
msgid "dependency problems - not removing"
msgstr "beroendeproblem - tar inte bort"
#: src/remove.c:134
#, c-format
msgid ""
"dpkg: %s: dependency problems, but removing anyway as you requested:\n"
"%s"
msgstr ""
"dpkg: %s: beroendeproblem, men tar bort ändå enligt önskemål:\n"
"%s"
#: src/remove.c:142
msgid ""
"Package is in a very bad inconsistent state - you should\n"
" reinstall it before attempting a removal."
msgstr ""
"Paketet är i ett väldigt dåligt inkonsistent läge - du bör\n"
" ominstallera det innan du försöker ta bort det."
#: src/remove.c:149
#, c-format
msgid "Would remove or purge %s ...\n"
msgstr "Skulle ta bort eller helt radera %s ...\n"
#: src/remove.c:157
#, c-format
msgid "Removing %s ...\n"
msgstr "Tar bort %s ...\n"
#: src/remove.c:275 src/remove.c:366
#, c-format
msgid ""
"while removing %.250s, unable to remove directory '%.250s': %s - directory "
"may be a mount point?"
msgstr ""
"när %.250s togs bort kunde inte katalogen \"%.250s\" tas bort: %s - "
"katalogen kan vara en monteringspunkt?"
#: src/remove.c:289
#, c-format
msgid "unable to securely remove '%.250s'"
msgstr "kunde inte säkert ta bort \"%.255s\""
#: src/remove.c:361
#, c-format
msgid "while removing %.250s, directory '%.250s' not empty so not removed."
msgstr ""
"när %.250s togs bort var inte katalogen \"%.250s\" tom, så den togs inte "
"bort."
#: src/remove.c:383
#, c-format
msgid "cannot remove '%.250s'"
msgstr "kan inte ta bort \"%.250s\""
#: src/remove.c:409
#, c-format
msgid "Purging configuration files for %s ...\n"
msgstr "Raderar konfigurationsfiler för %s ...\n"
#: src/remove.c:459
#, c-format
msgid "cannot remove old config file `%.250s' (= `%.250s')"
msgstr "kan inte ta bort gammal konfigurationsfil \"%.250s\" (= \"%.250s\")"
#: src/remove.c:474
#, c-format
msgid "cannot read config file dir `%.250s' (from `%.250s')"
msgstr "kan inte läsa konfigurationsfilskatalog \"%.250s\" (från \"%.250s\")"
#: src/remove.c:510
#, c-format
msgid "cannot remove old backup config file `%.250s' (of `%.250s')"
msgstr ""
"kan inte ta bort gammal kopia av konfigurationsfil \"%.250s\" (av \"%.250s\")"
#: src/remove.c:568
msgid "cannot remove old files list"
msgstr "kan inte ta bort gammal fillista"
#: src/remove.c:574
msgid "can't remove old postrm script"
msgstr "kunde inte ta bort gammalt postrm-skript"
#: src/select.c:115
#, c-format
msgid "unexpected eof in package name at line %d"
msgstr "oväntat filslut i paketnamn på rad %d"
#: src/select.c:116
#, c-format
msgid "unexpected end of line in package name at line %d"
msgstr "oväntat radslut i paketnamn på rad %d"
#: src/select.c:122
#, c-format
msgid "unexpected eof after package name at line %d"
msgstr "oväntat filslut efter paketnamn på rad %d"
#: src/select.c:123
#, c-format
msgid "unexpected end of line after package name at line %d"
msgstr "oväntat radslut efter paketnamn på rad %d"
#: src/select.c:136
#, c-format
msgid "unexpected data after package and selection at line %d"
msgstr "oväntad data efter paket och val på rad %d"
#: src/select.c:139
#, c-format
msgid "illegal package name at line %d: %.250s"
msgstr "ogiltigt paketnamn på rad %d: %.250s"
#: src/select.c:143
#, c-format
msgid "unknown wanted status at line %d: %.250s"
msgstr "okänd önskad status på rad %d: %.250s"
#: src/select.c:149
msgid "read error on standard input"
msgstr "läsfel på standard in"
#: src/statcmd.c:52
msgid "Use --help for help about overriding file stat information."
msgstr ""
"Använd --help för hjälp om att överstyra \"stat\"-information för filer."
#: src/statcmd.c:61
#, c-format
msgid ""
"Copyright (C) 2000, 2001 Wichert Akkerman.\n"
"Copyright (C) 2006-2009 Guillem Jover.\n"
msgstr ""
"Copyright © 2000, 2001 Wichert Akkerman.\n"
"Copyright © 2006-2009 Guillem Jover.\n"
#: src/statcmd.c:81
#, c-format
msgid ""
"Commands:\n"
" --add <owner> <group> <mode> <file>\n"
" add a new entry into the database.\n"
" --remove <file> remove file from the database.\n"
" --list [<glob-pattern>] list current overrides in the database.\n"
"\n"
msgstr ""
"Kommandon:\n"
" --add <ägare> <grupp> <läge> <fil>\n"
" lägg till en ny post i databasen.\n"
" --remove <fil> ta bort fil från databasen.\n"
" --list [<jokertecken>] visa befintliga överskrivningar i databasen.\n"
"\n"
#: src/statcmd.c:89
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
" --admindir <directory> set the directory with the statoverride file.\n"
" --update immediately update file permissions.\n"
" --force force an action even if a sanity check fails.\n"
" --quiet quiet operation, minimal output.\n"
" --help show this help message.\n"
" --version show the version.\n"
"\n"
msgstr ""
"Flaggor:\n"
" --admindir <katalog> välj katalog för statoverride-filen.\n"
" --update uppdatera filbehörigheter omedelbart.\n"
" --force tvinga åtgärd även om säkerhetstester "
"misslyckas.\n"
" --quiet tyst körning, minimal utdata.\n"
" --help visa detta hjälpmeddelande.\n"
" --version visa versionen.\n"
"\n"
#: src/statcmd.c:116
msgid "stripping trailing /"
msgstr "tar bort avslutande /"
#: src/statcmd.c:207
msgid "cannot open new statoverride file"
msgstr "kan inte öppna ny statoverride-fil"
#: src/statcmd.c:222