blob: 8044f143ed16746eade2cd3f080b7b5ba4d82ed1 [file] [log] [blame]
// ***************************************************************************
// *
// * Copyright (C) 2010 International Business Machines
// * Corporation and others. All Rights Reserved.
// * Tool: com.ibm.icu.dev.tool.cldr.LDML2ICUConverter.java
// * Source File:<path>/common/main/hy.xml
// *
// ***************************************************************************
/**
* ICU <specials> source: <path>/xml/main/hy.xml
*/
hy{
Countries{
AD{"Անդորա"}
AE{"Միացյալ Արաբական Էմիրաթներ"}
AF{"Աֆղանստան"}
AG{"Անտիգուա-Բարբուդա"}
AL{"Ալբանիա"}
AM{"Հայաստանի Հանրապետութիւն"}
AO{"Անգոլա"}
AR{"Արգենտինա"}
AT{"Ավստրիա"}
AU{"Ավստրալիա"}
AZ{"Ադրբեջան"}
BA{"Բոսնիա-Հերցեգովինա"}
BB{"Բարբադոս"}
BD{"Բանգլադեշ"}
BE{"Բելգիա"}
BF{"Բուրկինա Ֆասո"}
BG{"Բուլղարիա"}
BH{"Բահրեյն"}
BI{"Բուրունդի"}
BJ{"Բենին"}
BN{"Բրունեյ"}
BO{"Բոլիվիա"}
BR{"Բրազիլիա"}
BS{"Բահամներ"}
BT{"Բուտան"}
BW{"Բոտսվանա"}
BY{"Բելոռուս"}
BZ{"Բելիզ"}
CA{"Կանադա"}
CF{"Կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետություն"}
CG{"Կոնգո"}
CH{"Շվեյցարիա"}
CI{"Փղոսկրի Ափ"}
CL{"Չիլի"}
CM{"Կամերուն"}
CN{"Չինաստան"}
CO{"Կոլումբիա"}
CR{"Կոստա-Ռիկա"}
CU{"Կուբա"}
CV{"Կաբո-Վերդե"}
CY{"Կիպրոս"}
CZ{"Չեխիայի Հանրապետություն"}
DE{"Գերմանիա"}
DJ{"Ջիբուտի"}
DK{"Դանիա"}
DM{"Դոմինիկա"}
DO{"Դոմինիկյան Հանրապետություն"}
DZ{"Ալժիր"}
EC{"Էկվադոր"}
EE{"Էստոնիա"}
EG{"Եգիպտոս"}
EH{"Արեվմտյան Սահարա"}
ER{"Էրիտրեա"}
ES{"Իսպանիա"}
ET{"Եթովպիա"}
FI{"Ֆինլանդիա"}
FJ{"Ֆիջի"}
FM{"Միկրոնեզիա"}
FR{"Ֆրանսիա"}
GA{"Գաբոն"}
GB{"Մեծ Բրիտանիա"}
GD{"Գրենադա"}
GE{"Վրաստան"}
GH{"Գանա"}
GM{"Գամբիա"}
GN{"Գվինեա"}
GQ{"Հասարակածային Գվինեա"}
GR{"Հունաստան"}
GT{"Գվատեմալա"}
GW{"Գվինեա-Բիսաու"}
GY{"Գայանա"}
HN{"Հոնդուրաս"}
HR{"Հորվաթիա"}
HT{"Հաիթի"}
HU{"Հունգարիա"}
ID{"Ինդոնեզիա"}
IE{"Իռլանդիա"}
IL{"Իսրայել"}
IN{"Հնդկաստան"}
IQ{"Իրաք"}
IR{"Իրան"}
IS{"Իսլանդիա"}
IT{"Իտալիա"}
JM{"Ջամայկա"}
JO{"Հորդանան"}
JP{"Ճապոնիա"}
KE{"Քենիա"}
KG{"Կիրգիզստան"}
KH{"Կամբոջա"}
KI{"Կիրիբատի"}
KM{"Կոմորոս"}
KN{"Սենտ Կիտս-Նեվիս"}
KP{"Հյուսիսային Կորեա"}
KR{"Հարավային Կորեա"}
KW{"Քուվեյթ"}
KZ{"Ղազախստան"}
LA{"Լաոս"}
LB{"Լիբանան"}
LC{"Սանտա Լուչիա"}
LI{"Լիխտենշտեյն"}
LK{"Շրի Լանկա"}
LR{"Լիբերիա"}
LS{"Լեսոտո"}
LT{"Լիտվա"}
LU{"Լյուքսեմբուրգ"}
LV{"Լատվիա"}
LY{"Լիբիա"}
MA{"Մարոկո"}
MC{"Մոնակո"}
MD{"Մոլդովա"}
MG{"Մադագասկար"}
MH{"Մարշալյան կղզիներ"}
MK{"Մակեդոնիա"}
ML{"Մալի"}
MM{"Մյանմա"}
MN{"Մոնղոլիա"}
MR{"Մավրիտանիա"}
MT{"Մալթա"}
MU{"Մավրիտոս"}
MV{"Մալդիվներ"}
MW{"Մալավի"}
MX{"Մեքսիկա"}
MY{"Մալայզիա"}
MZ{"Մոզամբիկ"}
NA{"Նամիբիա"}
NE{"Նիգեր"}
NG{"Նիգերիա"}
NI{"Նիկարագուա"}
NL{"Նիդերլանդեր"}
NO{"Նորվեգիա"}
NP{"Նեպալ"}
NR{"Նաուրու"}
NZ{"Նոր Զելանդիա"}
OM{"Օման"}
PA{"Պանամա"}
PE{"Պերու"}
PG{"Պապուա Նոր Գվինեա"}
PH{"Ֆիլիպիններ"}
PK{"Պակիստան"}
PL{"Լեհաստան"}
PT{"Պորտուգալիա"}
PW{"Պալաու"}
PY{"Պարագվայ"}
QA{"Կատար"}
RO{"Ռումինիա"}
RU{"Ռուսաստան"}
RW{"Ռուանդա"}
SA{"Սաուդիան Արաբիա"}
SB{"Սոլոմոնյան կղզիներ"}
SC{"Սեյշելներ"}
SD{"Սուդան"}
SE{"Շվեդիա"}
SG{"Սինգապուր"}
SI{"Սլովենիա"}
SK{"Սլովակիա"}
SL{"Սյերա-Լեոնե"}
SM{"Սան Մարինո"}
SN{"Սենեգալ"}
SO{"Սոմալի"}
SR{"Սուրինամ"}
ST{"Սան-Թոմե-Փրինսիպի"}
SV{"Սալվադոր"}
SY{"Սիրիա"}
SZ{"Սվազիլենդ"}
TD{"Չադ"}
TG{"Տոգո"}
TH{"Թաիլանդ"}
TJ{"Տաճիկստան"}
TM{"Թուրքմենստան"}
TN{"Թունիս"}
TO{"Տոնգա"}
TR{"Թուրքիա"}
TT{"Տրինիդադ-Տոբագո"}
TV{"Տուվալու"}
TW{"Թայվան"}
TZ{"Տանզանիա"}
UA{"Ուկրաինա"}
UG{"Ուգանդա"}
US{"Ամէրիկայի Միացյալ Նահանգնէր"}
UY{"Ուրուգվայ"}
UZ{"Ուզբեկստան"}
VA{"Վատիկան"}
VC{"Սենտ Վիսենտ-Գրենադիններ"}
VE{"Վենեսուելա"}
VN{"Վիետնամ"}
VU{"Վանուատու"}
WS{"Սամոա"}
YE{"Եմեն"}
ZA{"Հարավային Աֆրիկա"}
ZM{"Զամբիա"}
ZW{"Զիմբաբվե"}
}
Version{"2.0.47.67"}
}