blob: 2500a40ddf4669a2cbc16deacfe3f0a6e5d9be7b [file] [log] [blame]
Dobar dan! Kako ste? Ja sam Marina
Dodigović. Kako se Vi zovete?