blob: 2992c2cb9d52aff8bd4d1e5841b45eec62d806c1 [file] [log] [blame]
# Swedish messages for popt.
# Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the popt package.
# Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>, 2008.
#
# $Revision: 1.4 $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: popt 1.14\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: <popt-devel@rpm5.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2010-02-17 13:35-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-23 20:15+0100\n"
"Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: popt.c:47
msgid "unknown errno"
msgstr "okänt felnummer"
#: popt.c:1290
#, c-format
msgid "option type (%u) not implemented in popt\n"
msgstr "flaggtypen (%u) är inte implementerad i popt\n"
#: popt.c:1711
msgid "missing argument"
msgstr "argument saknas"
#: popt.c:1713
msgid "unknown option"
msgstr "okänd flagga"
#: popt.c:1715
msgid "mutually exclusive logical operations requested"
msgstr "ömsesidigt uteslutande logiska operationer begärdes"
#: popt.c:1717
msgid "opt->arg should not be NULL"
msgstr "opt->arg får inte vara NULL"
#: popt.c:1719
msgid "aliases nested too deeply"
msgstr "alias är nästade för djupt"
#: popt.c:1721
msgid "error in parameter quoting"
msgstr "fel i parametercitering"
#: popt.c:1723
msgid "invalid numeric value"
msgstr "ogiltigt numeriskt värde"
#: popt.c:1725
msgid "number too large or too small"
msgstr "talet för stort eller för litet"
#: popt.c:1727
msgid "memory allocation failed"
msgstr "minnesallokering misslyckades"
#: popt.c:1729
msgid "config file failed sanity test"
msgstr ""
#: popt.c:1733
msgid "unknown error"
msgstr "okänt fel"
#: popthelp.c:75 popthelp.c:86
msgid "Show this help message"
msgstr "Visa denna hjälptext"
#: popthelp.c:76 popthelp.c:87
msgid "Display brief usage message"
msgstr "Visa en kortfattad användningstext"
#: popthelp.c:90
msgid "Display option defaults in message"
msgstr "Visa standardalternativ för flaggor i meddelande"
#: popthelp.c:92
msgid "Terminate options"
msgstr "Avsluta flaggor"
#: popthelp.c:191
msgid "Help options:"
msgstr "Hjälpflaggor:"
#: popthelp.c:192
msgid "Options implemented via popt alias/exec:"
msgstr "Flaggor implementerade via popt-alias/exec:"
#: popthelp.c:200
msgid "NONE"
msgstr "INGET"
#: popthelp.c:202
msgid "VAL"
msgstr "VÄRDE"
#: popthelp.c:206
msgid "INT"
msgstr "HELTAL"
#: popthelp.c:207
msgid "SHORT"
msgstr ""
#: popthelp.c:208
msgid "LONG"
msgstr "LÅNG"
#: popthelp.c:209
msgid "LONGLONG"
msgstr "LÅNGLÅNG"
#: popthelp.c:210
msgid "STRING"
msgstr "STRÄNG"
#: popthelp.c:211
msgid "FLOAT"
msgstr "FLYTTAL"
#: popthelp.c:212
msgid "DOUBLE"
msgstr "DUBBEL"
#: popthelp.c:215
msgid "ARG"
msgstr "ARG"
#: popthelp.c:649
msgid "Usage:"
msgstr "Användning:"
#: popthelp.c:672
msgid "[OPTION...]"
msgstr "[FLAGGA...]"