blob: c6c8e85a15168ba814df158c1a163e0881198708 [file] [log] [blame]
# Czech translation of avahi.
# Copyright (C) 2009 the author(s) of avahi.
# This file is distributed under the same license as the avahi package.
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2009.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: avahi\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-04-02 03:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-08-17 02:10+0200\n"
"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
#: ../avahi-common/error.c:30
msgid "OK"
msgstr "Budiž"
#: ../avahi-common/error.c:31
msgid "Operation failed"
msgstr "Operace selhala"
#: ../avahi-common/error.c:32
msgid "Bad state"
msgstr "Nevyhovující stav"
#: ../avahi-common/error.c:33
msgid "Invalid host name"
msgstr "Neplatný název počítače"
#: ../avahi-common/error.c:34
msgid "Invalid domain name"
msgstr "Neplatný název domény"
#: ../avahi-common/error.c:35
msgid "No suitable network protocol available"
msgstr "Žádný vyhovující síťový protokol není dostupný"
#: ../avahi-common/error.c:36
msgid "Invalid DNS TTL"
msgstr "Neplatné DNS TTL"
#: ../avahi-common/error.c:37
msgid "Resource record key is pattern"
msgstr ""
#: ../avahi-common/error.c:38
#, fuzzy
msgid "Local name collision"
msgstr "Lokální jméno souboru"
#: ../avahi-common/error.c:39
msgid "Invalid record"
msgstr "Neplatný záznam"
#: ../avahi-common/error.c:41
msgid "Invalid service name"
msgstr "Neplatný název služby"
#: ../avahi-common/error.c:42
msgid "Invalid service type"
msgstr "Neplatný typ služby"
#: ../avahi-common/error.c:43
msgid "Invalid port number"
msgstr "Neplatné číslo portu"
#: ../avahi-common/error.c:44
#, fuzzy
msgid "Invalid record key"
msgstr "Uložit klíč záznamu"
#: ../avahi-common/error.c:45
#, fuzzy
msgid "Invalid address"
msgstr "%s: adresa %s je nesprávná.\n"
#: ../avahi-common/error.c:46
#, fuzzy
msgid "Timeout reached"
msgstr "Čas vypršel"
#: ../avahi-common/error.c:47
msgid "Too many clients"
msgstr "Příliš mnoho klientů"
#: ../avahi-common/error.c:48
msgid "Too many objects"
msgstr "Příliš mnoho objektů"
#: ../avahi-common/error.c:49
msgid "Too many entries"
msgstr "Příliš mnoho položek"
#: ../avahi-common/error.c:50
#, fuzzy
msgid "OS Error"
msgstr "Chyba při tisku"
#: ../avahi-common/error.c:52
msgid "Access denied"
msgstr "Přístup zamítnut"
#: ../avahi-common/error.c:53
msgid "Invalid operation"
msgstr "Neplatná operace"
#: ../avahi-common/error.c:54
#, fuzzy
msgid "An unexpected D-Bus error occured"
msgstr "Došlo k následující chybě:"
#: ../avahi-common/error.c:55
#, fuzzy
msgid "Daemon connection failed"
msgstr "Selhalo vzdálené připojení"
#: ../avahi-common/error.c:56
msgid "Memory exhausted"
msgstr "Paměť vyčerpána"
#: ../avahi-common/error.c:57
msgid "The object passed in was not valid"
msgstr ""
#: ../avahi-common/error.c:58
#, fuzzy
msgid "Daemon not running"
msgstr "Klíčenkový démon neběží"
#: ../avahi-common/error.c:59
#, fuzzy
msgid "Invalid interface index"
msgstr "GIF: Neplatný index."
#: ../avahi-common/error.c:60
#, fuzzy
msgid "Invalid protocol specification"
msgstr "Neplatná specifikace portu"
#: ../avahi-common/error.c:61
#, fuzzy
msgid "Invalid flags"
msgstr "neplatné příznaky"
#: ../avahi-common/error.c:63
#, fuzzy
msgid "Not found"
msgstr "Nenalezeno"
#: ../avahi-common/error.c:64
#, fuzzy
msgid "Invalid configuration"
msgstr "Nekompletní nebo neplatná konfigurace"
#: ../avahi-common/error.c:65
#, fuzzy
msgid "Version mismatch"
msgstr "Verze ABI %d.%d.x nesouhlasí (potřebuji %d.%d.x)"
#: ../avahi-common/error.c:66
#, fuzzy
msgid "Invalid service subtype"
msgstr "neplatné jméno autentizační služby \"%s\", ignorováno\n"
#: ../avahi-common/error.c:67
#, fuzzy
msgid "Invalid packet"
msgstr "Chybná délka NCP rámce"
#: ../avahi-common/error.c:68
#, fuzzy
msgid "Invalid DNS return code"
msgstr "špatná návratová hodnota eof()."
#: ../avahi-common/error.c:69
msgid "DNS failure: FORMERR"
msgstr "Selhání DNS: FORMERR"
#: ../avahi-common/error.c:70
msgid "DNS failure: SERVFAIL"
msgstr "Selhání DNS: SERVFAIL"
#: ../avahi-common/error.c:71
msgid "DNS failure: NXDOMAIN"
msgstr "Selhání DNS: NXDOMAIN"
#: ../avahi-common/error.c:72
msgid "DNS failure: NOTIMP"
msgstr "Selhání DNS: NOTIMP"
#: ../avahi-common/error.c:74
msgid "DNS failure: REFUSED"
msgstr "Selhání DNS: REFUSED"
#: ../avahi-common/error.c:75
msgid "DNS failure: YXDOMAIN"
msgstr "Selhání DNS: YXDOMAIN"
#: ../avahi-common/error.c:76
msgid "DNS failure: YXRRSET"
msgstr "Selhání DNS: YXRRSET"
#: ../avahi-common/error.c:77
msgid "DNS failure: NXRRSET"
msgstr "Selhání DNS: NXRRSET"
#: ../avahi-common/error.c:78
msgid "DNS failure: NOTAUTH"
msgstr "Selhání DNS: NOTAUTH"
#: ../avahi-common/error.c:79
msgid "DNS failure: NOTZONE"
msgstr "Selhání DNS: NOTZONE"
#: ../avahi-common/error.c:80
msgid "Invalid RDATA"
msgstr "Neplatné RDATA"
#: ../avahi-common/error.c:81
#, fuzzy
msgid "Invalid DNS type"
msgstr "Neplatná funkce typu: \"%s\""
#: ../avahi-common/error.c:82
#, fuzzy
msgid "Invalid DNS class"
msgstr "Neplatné jméno třídy znaků"
#: ../avahi-common/error.c:83
#, fuzzy
msgid "Not supported"
msgstr "Nepodporováno"
#: ../avahi-common/error.c:85
#, fuzzy
msgid "Not permitted"
msgstr "Glob není dovolen: %s\n"
#: ../avahi-common/error.c:86
#, fuzzy
msgid "Invalid argument"
msgstr "Neplatný argument"
#: ../avahi-common/error.c:87
#, fuzzy
msgid "Is empty"
msgstr "(je prázdný)"
#: ../avahi-common/error.c:88
msgid "The requested operation is invalid because redundant"
msgstr ""
#: ../avahi-common/error.c:94
#, fuzzy
msgid "Invalid Error Code"
msgstr "Neznámý kód chyby %d"
#: ../avahi-discover-standalone/avahi-discover.ui.h:1
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.py:76
#, fuzzy
msgid "<i>No service currently selected.</i>"
msgstr "Klikněte k odstranění právě zvolené služby"
#: ../avahi-discover-standalone/avahi-discover.ui.h:2
#, fuzzy
msgid "Avahi Discovery"
msgstr "* Objev %s způsobí, že %s zastarajá.\n"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.desktop.in.in.h:1
#, fuzzy
msgid "Avahi Zeroconf Browser"
msgstr "Webový prohlížeč Epiphany"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.desktop.in.in.h:2
msgid "Browse for Zeroconf services available on your network"
msgstr ""
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.py:224
msgid "TXT"
msgstr ""
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.py:226
#, fuzzy
msgid "TXT Data:"
msgstr "Základní data"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.py:226
#, fuzzy
msgid "empty"
msgstr "(je prázdný)"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.py:228
#, fuzzy
msgid "Service Type:"
msgstr "Typ služby"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.py:229
#, fuzzy
msgid "Service Name:"
msgstr "Pojmenovávací služba"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.py:230
#, fuzzy
msgid "Domain Name:"
msgstr "Doména"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.py:231
msgid "Interface:"
msgstr ""
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.py:232
#, fuzzy
msgid "Address:"
msgstr "Adresa"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:185
#, fuzzy
msgid "Browse Service Types"
msgstr "typy musí souhlasit\n"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:185
msgid "A NULL terminated list of service types to browse for"
msgstr ""
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:190
#, fuzzy
msgid "Domain"
msgstr "Doména"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:190
msgid "The domain to browse in, or NULL for the default domain"
msgstr ""
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:196
#, fuzzy
msgid "Service Type"
msgstr "Typ služby"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:196
#, fuzzy
msgid "The service type of the selected service"
msgstr "Neznámý typ služby: %s."
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:202 ../avahi-ui/avahi-ui.c:1023
#, fuzzy
msgid "Service Name"
msgstr "Pojmenovávací služba"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:202
#, fuzzy
msgid "The service name of the selected service"
msgstr "Název vybraného písma"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:208
#, fuzzy
msgid "Address"
msgstr "Adresa"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:208
#, fuzzy
msgid "The address of the resolved service"
msgstr "Služba momentálně není k dispozici"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:213
msgid "Port"
msgstr "Port"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:213
#, fuzzy
msgid "The IP port number of the resolved service"
msgstr "Číslo TCP/IP portu indexovacího serveru"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:219
#, fuzzy
msgid "Host Name"
msgstr "Jméno počítače"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:219
#, fuzzy
msgid "The host name of the resolved service"
msgstr "Služba Knihy Adres"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:225
#, fuzzy
msgid "TXT Data"
msgstr "Základní data"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:225
#, fuzzy
msgid "The TXT data of the resolved service"
msgstr "Požadavek činí data služby zastaralými"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:230
#, fuzzy
msgid "Resolve Service"
msgstr "Nelze najít službu"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:230
msgid "Resolve the selected service automatically before returning"
msgstr ""
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:236
#, fuzzy
msgid "Resolve Service Host Name"
msgstr " -f, --fqdn, --long dlouhé jméno počítače (kanonické)\n"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:236
msgid ""
"Resolve the host name of the selected service automatically before returning"
msgstr ""
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:242
#, fuzzy
msgid "Address family"
msgstr "Třída adres `%s' není známa.\n"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:242
#, fuzzy
msgid "The address family for host name resolution"
msgstr "požadovaná rodina nepodporovaná tímto hostitelem"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:326
#, fuzzy, c-format
msgid "Avahi client failure: %s"
msgstr "Chyba při čtení formátu GIF: %s"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:388
#, fuzzy, c-format
msgid "Avahi resolver failure: %s"
msgstr "Chyba při čtení formátu GIF: %s"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:518
#, c-format
msgid "Browsing for service type %s in domain %s failed: %s"
msgstr ""
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:519 ../avahi-utils/avahi-browse.c:168
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:169 ../avahi-utils/avahi-browse.c:178
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:179
#, fuzzy
msgid "n/a"
msgstr "neznámo"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:649
#, fuzzy, c-format
msgid "Avahi domain browser failure: %s"
msgstr "Prohlížeč serverů SSH Avahi"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:684
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to read Avahi domain: %s"
msgstr "Nepodařilo se číst metadata z „%s“: %s"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:706
msgid "Browse service type list is empty!"
msgstr ""
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:717
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to connect to Avahi server: %s"
msgstr "Spojení se serverem selhalo po %d pokusech\n"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:735
#, fuzzy
msgid "Browsing for services on <b>local network</b>:"
msgstr "Vyhledávání SMPPPD v místní síti..."
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:737
#, c-format
msgid "Browsing for services in domain <b>%s</b>:"
msgstr ""
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:773
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to create browser for %s: %s"
msgstr "Nelze vytvořit klíč registrů pro soubory '%s'."
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:903
#, c-format
msgid "Failed to create resolver for %s of type %s in domain %s: %s"
msgstr ""
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:978
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to create domain browser: %s"
msgstr "Nemohu vytvořit socket IPv4: %s\n"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:989
#, fuzzy
msgid "Change domain"
msgstr "Doména autentizace"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:1031 ../avahi-ui/avahi-ui.c:1162
#, fuzzy
msgid "Browsing..."
msgstr "Prohlížení"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:1120
#, fuzzy
msgid "Initializing..."
msgstr "Inicializuje se..."
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:1144
#, fuzzy
msgid "Location"
msgstr "Umístění"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:1149 ../avahi-utils/avahi-browse.c:553
#, fuzzy
msgid "Name"
msgstr "Název"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:1154 ../avahi-utils/avahi-browse.c:553
#, fuzzy
msgid "Type"
msgstr "Typ"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:1166
#, fuzzy
msgid "_Domain..."
msgstr "Doména"
#: ../avahi-ui/bssh.c:55
#, c-format
msgid ""
"%s [options]\n"
"\n"
" -h --help Show this help\n"
" -s --ssh Browse SSH servers\n"
" -v --vnc Browse VNC servers\n"
" -S --shell Browse both SSH and VNC\n"
" -d --domain=DOMAIN The domain to browse in\n"
msgstr ""
#: ../avahi-ui/bssh.c:101 ../avahi-utils/avahi-browse.c:775
#, fuzzy, c-format
msgid "Too many arguments\n"
msgstr "%s: příliš mnoho argumentů\n"
#: ../avahi-ui/bssh.c:149
#, fuzzy
msgid "Choose Shell Server"
msgstr "*** Prosím zvolte server"
#: ../avahi-ui/bssh.c:151
#, fuzzy
msgid "Desktop"
msgstr "Pracovní plocha"
#: ../avahi-ui/bssh.c:152
#, fuzzy
msgid "Terminal"
msgstr "Terminál"
#: ../avahi-ui/bssh.c:156
#, fuzzy
msgid "Choose VNC server"
msgstr "*** Prosím zvolte server"
#: ../avahi-ui/bssh.c:161
#, fuzzy
msgid "Choose SSH server"
msgstr "*** Prosím zvolte server"
#: ../avahi-ui/bssh.c:185
#, fuzzy, c-format
msgid "Connecting to '%s' ...\n"
msgstr "Připojuji se k: %s"
#: ../avahi-ui/bssh.c:240
#, fuzzy, c-format
msgid "execlp() failed: %s\n"
msgstr "Autentizace selhala"
#: ../avahi-ui/bssh.c:250
#, fuzzy, c-format
msgid "Canceled.\n"
msgstr "Zrušeno"
#: ../avahi-ui/bssh.desktop.in.in.h:1
#, fuzzy
msgid "Avahi SSH Server Browser"
msgstr "Úspěšně přihlášen k SSH serveru %s\n"
#: ../avahi-ui/bssh.desktop.in.in.h:2
msgid "Browse for Zeroconf-enabled SSH Servers"
msgstr ""
#: ../avahi-ui/bvnc.desktop.in.in.h:1
#, fuzzy
msgid "Avahi VNC Server Browser"
msgstr "Prohlížeč serverů SSH Avahi"
#: ../avahi-ui/bvnc.desktop.in.in.h:2
msgid "Browse for Zeroconf-enabled VNC Servers"
msgstr ""
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:107
#, fuzzy, c-format
msgid ": All for now\n"
msgstr "Statistiky pro všechny:\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:118
#, fuzzy, c-format
msgid ": Cache exhausted\n"
msgstr "paměť vyčerpána"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:239 ../avahi-utils/avahi-browse.c:261
#, c-format
msgid "Failed to resolve service '%s' of type '%s' in domain '%s': %s\n"
msgstr ""
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:340
#, fuzzy, c-format
msgid "service_browser failed: %s\n"
msgstr "Příkaz pro prohlížeč selhal: %s"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:378
#, c-format
msgid "avahi_service_browser_new() failed: %s\n"
msgstr ""
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:414
#, fuzzy, c-format
msgid "service_type_browser failed: %s\n"
msgstr "Typ [%s] se nepodařilo zjistit.\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:444
#, c-format
msgid "avahi_service_type_browser_new() failed: %s\n"
msgstr ""
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:519
#, c-format
msgid "avahi_domain_browser_new() failed: %s\n"
msgstr ""
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:535 ../avahi-utils/avahi-publish.c:394
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:280 ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:168
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to query version string: %s\n"
msgstr "Nelze vytvořit DDE řeťezec"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:540 ../avahi-utils/avahi-publish.c:399
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:285 ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:173
#: ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:189
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to query host name: %s\n"
msgstr "Pokus o spojení s hostitelem selhal."
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:544 ../avahi-utils/avahi-publish.c:403
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:289 ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:177
#, fuzzy, c-format
msgid "Server version: %s; Host name: %s\n"
msgstr "Jméno nebo adresa serveru."
#. Translators: This is a column heading with abbreviations for
#. * Event (+/-), Network Interface, Protocol (IPv4/v6), Domain
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:549
#, fuzzy, c-format
msgid "E Ifce Prot Domain\n"
msgstr "Určit název domény"
#. Translators: This is a column heading with abbreviations for
#. * Event (+/-), Network Interface, Protocol (IPv4/v6), Domain
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:553
#, c-format
msgid "E Ifce Prot %-*s %-20s Domain\n"
msgstr ""
#. We have been disconnected, so let reconnect
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:585 ../avahi-utils/avahi-publish.c:163
#, fuzzy, c-format
msgid "Disconnected, reconnecting ...\n"
msgstr "Znovu se připojuji na %s"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:599 ../avahi-utils/avahi-browse.c:829
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:170 ../avahi-utils/avahi-publish.c:386
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:272 ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:160
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to create client object: %s\n"
msgstr "sdílený objekt `%s' se nepodařilo zavést"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:604 ../avahi-utils/avahi-publish.c:175
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:143 ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:59
#, fuzzy, c-format
msgid "Client failure, exiting: %s\n"
msgstr "Nelze spustit %s. Konec."
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:623 ../avahi-utils/avahi-publish.c:206
#, fuzzy, c-format
msgid "Waiting for daemon ...\n"
msgstr "Čekám na odpověď..."
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:647
msgid ""
" -h --help Show this help\n"
" -V --version Show version\n"
" -D --browse-domains Browse for browsing domains instead of services\n"
" -a --all Show all services, regardless of the type\n"
" -d --domain=DOMAIN The domain to browse in\n"
" -v --verbose Enable verbose mode\n"
" -t --terminate Terminate after dumping a more or less complete "
"list\n"
" -c --cache Terminate after dumping all entries from the cache\n"
" -l --ignore-local Ignore local services\n"
" -r --resolve Resolve services found\n"
" -f --no-fail Don't fail if the daemon is not available\n"
" -p --parsable Output in parsable format\n"
msgstr ""
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:660
msgid ""
" -k --no-db-lookup Don't lookup service types\n"
" -b --dump-db Dump service type database\n"
msgstr ""
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:766 ../avahi-utils/avahi-resolve.c:219
#, fuzzy, c-format
msgid "Too few arguments\n"
msgstr "Příliš málo argumentů."
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:821 ../avahi-utils/avahi-publish.c:378
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:264 ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:152
#, c-format
msgid "Failed to create simple poll object.\n"
msgstr ""
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:76
#, fuzzy, c-format
msgid "Established under name '%s'\n"
msgstr "Název ikony s logem"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:81
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to register: %s\n"
msgstr ""
"Nepodařilo se zaregistrovat funkci pro obsloužení události \"zavření okna\""
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:94
#, fuzzy, c-format
msgid "Name collision, picking new name '%s'.\n"
msgstr "Zadání názvu nové složky"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:114
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to create entry group: %s\n"
msgstr "Nelze vytvořit klíč registrů pro soubory '%s'."
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:124
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to add address: %s\n"
msgstr "Přidat do adresáře"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:134
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to add service: %s\n"
msgstr "Klikněte k přidání služby"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:140
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to add subtype '%s': %s\n"
msgstr "Nepodařilo se přidat zprávu:\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:191
#, fuzzy, c-format
msgid "Host name conflict\n"
msgstr " -s, --short krátké jméno počítače\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:216
#, c-format
msgid ""
"%s [options] %s <name> <type> <port> [<txt ...>]\n"
"%s [options] %s <host-name> <address>\n"
"\n"
" -h --help Show this help\n"
" -V --version Show version\n"
" -s --service Publish service\n"
" -a --address Publish address\n"
" -v --verbose Enable verbose mode\n"
" -d --domain=DOMAIN Domain to publish service in\n"
" -H --host=DOMAIN Host where service resides\n"
" --subtype=SUBTYPE An additional subtype to register this service "
"with\n"
" -R --no-reverse Do not publish reverse entry with address\n"
" -f --no-fail Don't fail if the daemon is not available\n"
msgstr ""
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:303 ../avahi-utils/avahi-publish.c:318
#, fuzzy, c-format
msgid "Bad number of arguments\n"
msgstr "chybný počet argumentů"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:329
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to parse port number: %s\n"
msgstr "Nemohu zpracovat soubor XML \"%s\""
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:361 ../avahi-utils/avahi-resolve.c:246
#, fuzzy, c-format
msgid "No command specified.\n"
msgstr "Nebyl uveden žádný příkaz."
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:89
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to resolve host name '%s': %s\n"
msgstr "Pokus o spojení s hostitelem selhal."
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:126
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to resolve address '%s': %s\n"
msgstr "Nemohu rozpoznat nebo rozšířit '%s"
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:157
#, c-format
msgid ""
"%s [options] %s <host name ...>\n"
"%s [options] %s <address ... >\n"
"\n"
" -h --help Show this help\n"
" -V --version Show version\n"
" -n --name Resolve host name\n"
" -a --address Resolve address\n"
" -v --verbose Enable verbose mode\n"
" -6 Lookup IPv6 address\n"
" -4 Lookup IPv4 address\n"
msgstr ""
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:299 ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:181
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to create host name resolver: %s\n"
msgstr "Nelze vytvořit jméno dočasného souboru"
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:309
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to parse address '%s'\n"
msgstr "Analýza vCard se nezdařila."
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:314
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to create address resolver: %s\n"
msgstr "Nemohu vytvořit socket IPv4: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:73
#, c-format
msgid ""
"%s [options] <new host name>\n"
"\n"
" -h --help Show this help\n"
" -V --version Show version\n"
" -v --verbose Enable verbose mode\n"
msgstr ""
#: ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:114
#, c-format
msgid "Invalid number of arguments, expecting exactly one.\n"
msgstr ""
#: ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:193
#, fuzzy, c-format
msgid "Host name successfully changed to %s\n"
msgstr "Místní adresář úspěšně změněn na %s\n"