blob: 9984965d6ac9e84a807bcffe258b14617f322efe [file] [log] [blame]
# Danish translation for avahi.
# Copyright (C) 2010 avahi & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the avahi package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
# Korrekturlæst Ask, 2010.
#
# konventioner:
# browse -> gennemse
# resolve -> opløs
# resolver -> opløser ? (gnome gvfs)
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: avahi\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-04-02 03:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-08-24 21:06+0100\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ../avahi-common/error.c:30
msgid "OK"
msgstr "O.k."
#: ../avahi-common/error.c:31
msgid "Operation failed"
msgstr "Handling mislykkedes"
#: ../avahi-common/error.c:32
msgid "Bad state"
msgstr "Ugyldig tilstand"
#: ../avahi-common/error.c:33
msgid "Invalid host name"
msgstr "Ugyldigt værtsnavn"
#: ../avahi-common/error.c:34
msgid "Invalid domain name"
msgstr "Ugyldigt domænenavn"
#: ../avahi-common/error.c:35
msgid "No suitable network protocol available"
msgstr "Ingen egnet netværksprotokol tilgængelig"
# TTL -> var en forkortelse for Time to live
# måske bedre at sige DNS-tidslængde fremfor DNS-TTL?
#: ../avahi-common/error.c:36
msgid "Invalid DNS TTL"
msgstr "Ugyldig DNS-TTL"
# hvad er dette?
#: ../avahi-common/error.c:37
msgid "Resource record key is pattern"
msgstr "Ressourcepostnøgle er mønster"
#: ../avahi-common/error.c:38
msgid "Local name collision"
msgstr "Lokal navnekollision"
#: ../avahi-common/error.c:39
msgid "Invalid record"
msgstr "Ugyldig post"
#: ../avahi-common/error.c:41
msgid "Invalid service name"
msgstr "Ugyldigt tjenestenavn"
#: ../avahi-common/error.c:42
msgid "Invalid service type"
msgstr "Ugyldig tjenestetype"
#: ../avahi-common/error.c:43
msgid "Invalid port number"
msgstr "Ugyldigt portnummer"
#: ../avahi-common/error.c:44
msgid "Invalid record key"
msgstr "Ugyldig postnøgle"
#: ../avahi-common/error.c:45
msgid "Invalid address"
msgstr "Ugyldig adresse"
# Tidsudløb nået
#: ../avahi-common/error.c:46
msgid "Timeout reached"
msgstr "Tiden løb ud"
#: ../avahi-common/error.c:47
msgid "Too many clients"
msgstr "For mange klienter"
#: ../avahi-common/error.c:48
msgid "Too many objects"
msgstr "For mange objekter"
#: ../avahi-common/error.c:49
msgid "Too many entries"
msgstr "For mange punkter"
#: ../avahi-common/error.c:50
msgid "OS Error"
msgstr "OS-fejl"
#: ../avahi-common/error.c:52
msgid "Access denied"
msgstr "Adgang nægtet"
#: ../avahi-common/error.c:53
msgid "Invalid operation"
msgstr "Ugyldig handling"
#: ../avahi-common/error.c:54
msgid "An unexpected D-Bus error occured"
msgstr "Der opstod en uventet D-Bus-fejl"
#: ../avahi-common/error.c:55
msgid "Daemon connection failed"
msgstr "Dæmonforbindelse mislykkedes"
#: ../avahi-common/error.c:56
msgid "Memory exhausted"
msgstr "Hukommelse opbrugt"
#: ../avahi-common/error.c:57
msgid "The object passed in was not valid"
msgstr "Objektet, der blev sat ind, var ikke gyldigt"
#: ../avahi-common/error.c:58
msgid "Daemon not running"
msgstr "Dæmon kører ikke"
#: ../avahi-common/error.c:59
msgid "Invalid interface index"
msgstr "Ugyldigt grænsefladeindeks"
#: ../avahi-common/error.c:60
msgid "Invalid protocol specification"
msgstr "Ugyldig protokolspecifikation"
#: ../avahi-common/error.c:61
msgid "Invalid flags"
msgstr "Ugyldige flag"
#: ../avahi-common/error.c:63
msgid "Not found"
msgstr "Ikke fundet"
#: ../avahi-common/error.c:64
msgid "Invalid configuration"
msgstr "Ugyldig konfiguration"
#: ../avahi-common/error.c:65
msgid "Version mismatch"
msgstr "Forskellige versioner"
#: ../avahi-common/error.c:66
msgid "Invalid service subtype"
msgstr "Ugyldig tjenesteundertype"
#: ../avahi-common/error.c:67
msgid "Invalid packet"
msgstr "Ugyldig pakke"
#: ../avahi-common/error.c:68
msgid "Invalid DNS return code"
msgstr "Ugyldig DNS-returkode"
#: ../avahi-common/error.c:69
msgid "DNS failure: FORMERR"
msgstr "DNS-fejl: FORMERR"
#: ../avahi-common/error.c:70
msgid "DNS failure: SERVFAIL"
msgstr "DNS-fejl: SERVFAIL"
#: ../avahi-common/error.c:71
msgid "DNS failure: NXDOMAIN"
msgstr "DNS-fejl: NXDOMAIN"
#: ../avahi-common/error.c:72
msgid "DNS failure: NOTIMP"
msgstr "DNS-fejl: NOTIMP"
#: ../avahi-common/error.c:74
msgid "DNS failure: REFUSED"
msgstr "DNS-fejl: REFUSED"
#: ../avahi-common/error.c:75
msgid "DNS failure: YXDOMAIN"
msgstr "DNS-fejl: YXDOMAIN"
#: ../avahi-common/error.c:76
msgid "DNS failure: YXRRSET"
msgstr "DNS-fejl: YXRRSET"
#: ../avahi-common/error.c:77
msgid "DNS failure: NXRRSET"
msgstr "DNS-fejl: NXRRSET"
#: ../avahi-common/error.c:78
msgid "DNS failure: NOTAUTH"
msgstr "DNS-fejl: NOTAUTH"
#: ../avahi-common/error.c:79
msgid "DNS failure: NOTZONE"
msgstr "DNS-fejl: NOTZONE"
#: ../avahi-common/error.c:80
msgid "Invalid RDATA"
msgstr "Ugyldige RDATA"
#: ../avahi-common/error.c:81
msgid "Invalid DNS type"
msgstr "Ugyldig DNS-type"
#: ../avahi-common/error.c:82
msgid "Invalid DNS class"
msgstr "Ugyldig DNS-klasse"
#: ../avahi-common/error.c:83
msgid "Not supported"
msgstr "Ikke understøttet"
#: ../avahi-common/error.c:85
msgid "Not permitted"
msgstr "Ikke tilladt"
#: ../avahi-common/error.c:86
msgid "Invalid argument"
msgstr "Ugyldigt argument"
#: ../avahi-common/error.c:87
msgid "Is empty"
msgstr "Er tom"
#: ../avahi-common/error.c:88
msgid "The requested operation is invalid because redundant"
msgstr "Den forespurgte handling er ugyldig på grund af redundans"
#: ../avahi-common/error.c:94
msgid "Invalid Error Code"
msgstr "Ugyldig fejlkode"
#: ../avahi-discover-standalone/avahi-discover.ui.h:1
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.py:76
msgid "<i>No service currently selected.</i>"
msgstr "<i>Ingen tjeneste valgt i øjeblikket.</i>"
#: ../avahi-discover-standalone/avahi-discover.ui.h:2
msgid "Avahi Discovery"
msgstr "Avahi Discovery"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.desktop.in.in.h:1
msgid "Avahi Zeroconf Browser"
msgstr "Avahi Zeroconf-browser"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.desktop.in.in.h:2
msgid "Browse for Zeroconf services available on your network"
msgstr "Kig efter tilgængelige Zeroconftjenester på dit netværk"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.py:224
msgid "TXT"
msgstr "TXT"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.py:226
msgid "TXT Data:"
msgstr "TXT-data:"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.py:226
msgid "empty"
msgstr "tom"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.py:228
msgid "Service Type:"
msgstr "Tjenestetype:"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.py:229
msgid "Service Name:"
msgstr "Tjenestenavn:"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.py:230
msgid "Domain Name:"
msgstr "Domænenavn:"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.py:231
msgid "Interface:"
msgstr "Grænseflade:"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.py:232
msgid "Address:"
msgstr "Adresse:"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:185
msgid "Browse Service Types"
msgstr "Kig efter tjenestetyper"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:185
msgid "A NULL terminated list of service types to browse for"
msgstr "En NULL-afgrænset liste af tjenestetyper at kigge efter"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:190
msgid "Domain"
msgstr "Domæne"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:190
msgid "The domain to browse in, or NULL for the default domain"
msgstr "Domænet som der skal kigges i, eller NULL for standarddomænet"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:196
msgid "Service Type"
msgstr "Tjenestetype"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:196
msgid "The service type of the selected service"
msgstr "Tjenestetypen på den valgte tjeneste"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:202 ../avahi-ui/avahi-ui.c:1023
msgid "Service Name"
msgstr "Tjenestenavn"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:202
msgid "The service name of the selected service"
msgstr "Tjenestenavnet på den valgte tjeneste"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:208
msgid "Address"
msgstr "Adresse"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:208
msgid "The address of the resolved service"
msgstr "Adressen på den klarlagte tjeneste"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:213
msgid "Port"
msgstr "Port"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:213
msgid "The IP port number of the resolved service"
msgstr "IP-portnummeret på den klarlagte tjeneste"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:219
msgid "Host Name"
msgstr "Værtsnavn"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:219
msgid "The host name of the resolved service"
msgstr "Værtsnavnet på den klarlagte tjeneste"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:225
msgid "TXT Data"
msgstr "TXT-data"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:225
msgid "The TXT data of the resolved service"
msgstr "TXT-dataene på den klarlagte tjeneste"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:230
msgid "Resolve Service"
msgstr "Opløs tjeneste"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:230
msgid "Resolve the selected service automatically before returning"
msgstr "Opløs den valgte tjeneste automatisk før returnering"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:236
msgid "Resolve Service Host Name"
msgstr "Opløs tjenesteværtsnavn"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:236
msgid ""
"Resolve the host name of the selected service automatically before returning"
msgstr "Opløs værtsnavnet på den valgte tjeneste automatisk før returnering"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:242
msgid "Address family"
msgstr "Adressefamilie"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:242
msgid "The address family for host name resolution"
msgstr "Adressefamilien for værtsnavnsopløsning"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:326
#, c-format
msgid "Avahi client failure: %s"
msgstr "Klientfejl for Avahi: %s"
# GNOME gvfs: har opløser for resolver.
# måske klarlægger
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:388
#, c-format
msgid "Avahi resolver failure: %s"
msgstr "Opløserfejl for Avahi: %s"
# måske omvendt og omarrangér %s'erne:
# Kunne ikke gennemse domæne %$2s for tjenestetype %$1s: %$3s
# (det er muligt at det er $%2s el. tilsv., kan ikke lige huske formatet)
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:518
#, c-format
msgid "Browsing for service type %s in domain %s failed: %s"
msgstr "Kunne ikke gennemse domæne $%2s for tjenestetype $%1s: $%3s"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:519 ../avahi-utils/avahi-browse.c:168
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:169 ../avahi-utils/avahi-browse.c:178
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:179
msgid "n/a"
msgstr "-"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:649
#, c-format
msgid "Avahi domain browser failure: %s"
msgstr "Domænebrowserfejl for Avahi: %s"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:684
#, c-format
msgid "Failed to read Avahi domain: %s"
msgstr "Kunne ikke læse Avahidomæne: %s"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:706
msgid "Browse service type list is empty!"
msgstr "Listen over typer af gennemsynstjenester er tom!"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:717
#, c-format
msgid "Failed to connect to Avahi server: %s"
msgstr "Kunne ikke forbinde til Avahiserver: %s"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:735
msgid "Browsing for services on <b>local network</b>:"
msgstr "Gennemser for tjenester på <b>lokalnetværk</b>:"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:737
#, c-format
msgid "Browsing for services in domain <b>%s</b>:"
msgstr "Gennemser efter tjenester i domæne <b>%s</b>:"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:773
#, c-format
msgid "Failed to create browser for %s: %s"
msgstr "Kunne ikke oprette browser for %s: %s"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:903
#, c-format
msgid "Failed to create resolver for %s of type %s in domain %s: %s"
msgstr "Kunne ikke oprette opløser for %s af typen %s i domæne %s: %s"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:978
#, c-format
msgid "Failed to create domain browser: %s"
msgstr "Kunne ikke oprette domænebrowser: %s"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:989
msgid "Change domain"
msgstr "Ændr domæne"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:1031 ../avahi-ui/avahi-ui.c:1162
msgid "Browsing..."
msgstr "Gennemser..."
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:1120
msgid "Initializing..."
msgstr "Initialiserer..."
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:1144
msgid "Location"
msgstr "Sted"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:1149 ../avahi-utils/avahi-browse.c:553
msgid "Name"
msgstr "Navn"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:1154 ../avahi-utils/avahi-browse.c:553
msgid "Type"
msgstr "Type"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:1166
msgid "_Domain..."
msgstr "_Domæne..."
#: ../avahi-ui/bssh.c:55
#, c-format
msgid ""
"%s [options]\n"
"\n"
" -h --help Show this help\n"
" -s --ssh Browse SSH servers\n"
" -v --vnc Browse VNC servers\n"
" -S --shell Browse both SSH and VNC\n"
" -d --domain=DOMAIN The domain to browse in\n"
msgstr ""
"%s [tilvalg]\n"
"\n"
" -h --help Vis denne hjælp\n"
" -s --ssh Gennemse SSH-servere\n"
" -v --vnc Gennemse VNC-servere\n"
" -S --shell Gennemse både SSH og VNC\n"
" -d --domain=DOMÆNE Domænet der skal gennemses\n"
#: ../avahi-ui/bssh.c:101 ../avahi-utils/avahi-browse.c:775
#, c-format
msgid "Too many arguments\n"
msgstr "For mange argumenter\n"
#: ../avahi-ui/bssh.c:149
msgid "Choose Shell Server"
msgstr "Vælg skalserver"
#: ../avahi-ui/bssh.c:151
msgid "Desktop"
msgstr "Skrivebord"
#: ../avahi-ui/bssh.c:152
msgid "Terminal"
msgstr "Terminal"
#: ../avahi-ui/bssh.c:156
msgid "Choose VNC server"
msgstr "Vælg VNC-server"
#: ../avahi-ui/bssh.c:161
msgid "Choose SSH server"
msgstr "Vælg SSH-server"
#: ../avahi-ui/bssh.c:185
#, c-format
msgid "Connecting to '%s' ...\n"
msgstr "Forbinder til '%s' ...\n"
#: ../avahi-ui/bssh.c:240
#, c-format
msgid "execlp() failed: %s\n"
msgstr "execlp() mislykkedes: %s\n"
# engelsk fejl?
#: ../avahi-ui/bssh.c:250
#, c-format
msgid "Canceled.\n"
msgstr "Afbrudt.\n"
#: ../avahi-ui/bssh.desktop.in.in.h:1
msgid "Avahi SSH Server Browser"
msgstr "Avahibrowser for SSH-server"
#: ../avahi-ui/bssh.desktop.in.in.h:2
msgid "Browse for Zeroconf-enabled SSH Servers"
msgstr "Gennemse for Zeroconf-aktiverede SSH-servere"
#: ../avahi-ui/bvnc.desktop.in.in.h:1
msgid "Avahi VNC Server Browser"
msgstr "Avahibrowser for VNC-server"
#: ../avahi-ui/bvnc.desktop.in.in.h:2
msgid "Browse for Zeroconf-enabled VNC Servers"
msgstr "Gennemse for Zeroconf-aktiverede VNC-servere"
# eller alle?
# (tror den er o.k.)
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:107
#, c-format
msgid ": All for now\n"
msgstr ": Alt for nu\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:118
#, c-format
msgid ": Cache exhausted\n"
msgstr ": Mellemlager opbrugt\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:239 ../avahi-utils/avahi-browse.c:261
#, c-format
msgid "Failed to resolve service '%s' of type '%s' in domain '%s': %s\n"
msgstr "Kunne ikke løse tjeneste '%s' af typen '%s' i domæne '%s': %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:340
#, c-format
msgid "service_browser failed: %s\n"
msgstr "service_browser mislykkedes: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:378
#, c-format
msgid "avahi_service_browser_new() failed: %s\n"
msgstr "avahi_service_browser_new() mislykkedes: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:414
#, c-format
msgid "service_type_browser failed: %s\n"
msgstr "service_type_browser mislykkedes: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:444
#, c-format
msgid "avahi_service_type_browser_new() failed: %s\n"
msgstr "avahi_service_type_browser_new() mislykkedes: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:519
#, c-format
msgid "avahi_domain_browser_new() failed: %s\n"
msgstr "avahi_domain_browser_new() mislykkedes: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:535 ../avahi-utils/avahi-publish.c:394
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:280 ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:168
#, c-format
msgid "Failed to query version string: %s\n"
msgstr "Kunne ikke forespørge versionsstreng: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:540 ../avahi-utils/avahi-publish.c:399
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:285 ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:173
#: ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:189
#, c-format
msgid "Failed to query host name: %s\n"
msgstr "Kunne ikke forespørge værtsnavn: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:544 ../avahi-utils/avahi-publish.c:403
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:289 ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:177
#, c-format
msgid "Server version: %s; Host name: %s\n"
msgstr "Serverversion: %s; værtsnavn: %s\n"
# Ifce ~ interface ~ grænseflade ~ GrFl
# dog er det måske en dum idé at skrive dette hvis der ikke er en
# oversat dokumentation for dette også
# E er også event, burde blive til B. Igen, hvis vi ikke kan oversætte
# dokumentationen, bør det nok beholdes...
#. Translators: This is a column heading with abbreviations for
#. * Event (+/-), Network Interface, Protocol (IPv4/v6), Domain
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:549
#, c-format
msgid "E Ifce Prot Domain\n"
msgstr "E Ifce Prot-domæne\n"
#. Translators: This is a column heading with abbreviations for
#. * Event (+/-), Network Interface, Protocol (IPv4/v6), Domain
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:553
#, c-format
msgid "E Ifce Prot %-*s %-20s Domain\n"
msgstr "E Ifce Prot %-*s %-20s domæne\n"
#. We have been disconnected, so let reconnect
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:585 ../avahi-utils/avahi-publish.c:163
#, c-format
msgid "Disconnected, reconnecting ...\n"
msgstr "Afbrudt, forbinder igen ...\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:599 ../avahi-utils/avahi-browse.c:829
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:170 ../avahi-utils/avahi-publish.c:386
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:272 ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:160
#, c-format
msgid "Failed to create client object: %s\n"
msgstr "Kunne ikke oprette klientobjekt: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:604 ../avahi-utils/avahi-publish.c:175
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:143 ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:59
#, c-format
msgid "Client failure, exiting: %s\n"
msgstr "Klientfejl, afslutter: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:623 ../avahi-utils/avahi-publish.c:206
#, c-format
msgid "Waiting for daemon ...\n"
msgstr "Venter på dæmon ...\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:647
msgid ""
" -h --help Show this help\n"
" -V --version Show version\n"
" -D --browse-domains Browse for browsing domains instead of services\n"
" -a --all Show all services, regardless of the type\n"
" -d --domain=DOMAIN The domain to browse in\n"
" -v --verbose Enable verbose mode\n"
" -t --terminate Terminate after dumping a more or less complete "
"list\n"
" -c --cache Terminate after dumping all entries from the cache\n"
" -l --ignore-local Ignore local services\n"
" -r --resolve Resolve services found\n"
" -f --no-fail Don't fail if the daemon is not available\n"
" -p --parsable Output in parsable format\n"
msgstr ""
" -h --help Vis denne hjælp\n"
" -V --version Vis version\n"
" -D --browse-domains Gennemse efter browsingdomæner i steden for "
"tjenester\n"
" -a --all Vis alle tjenester, uanset typen\n"
" -d --domain=DOMÆNE Domænet der skal gennemses i\n"
" -v --verbose Aktiver uddybende tilstand\n"
" -t --terminate Afslut efter dumpning af en mere eller mindre "
"fuldstændig liste\n"
" -c --cache Afslut efter dumpning af alle punkter i "
"mellemlageret\n"
" -l --ignore-local Ignorer lokale tjenester\n"
" -r --resolve Løs fundne tjenester\n"
" -f --no-fail Giv ikke fejl hvis dæmonen ikke er tilgængelig\n"
" -p --parsable Uddata i fortolkeligt format\n"
# evt. smid -> dump
# (tror det er i betydningen 'gem')
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:660
msgid ""
" -k --no-db-lookup Don't lookup service types\n"
" -b --dump-db Dump service type database\n"
msgstr ""
" -k --no-db-lookup Slå ikke tjenestetyper op\n"
" -b --dump-db Dump tjenestetypedatabase\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:766 ../avahi-utils/avahi-resolve.c:219
#, c-format
msgid "Too few arguments\n"
msgstr "For få argumenter\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:821 ../avahi-utils/avahi-publish.c:378
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:264 ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:152
#, c-format
msgid "Failed to create simple poll object.\n"
msgstr "Kunne ikke oprette simpelt poll-objekt.\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:76
#, c-format
msgid "Established under name '%s'\n"
msgstr "Etableret under navnet '%s'\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:81
#, c-format
msgid "Failed to register: %s\n"
msgstr "Kunne ikke registrere: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:94
#, c-format
msgid "Name collision, picking new name '%s'.\n"
msgstr "Navnesammenstød, vælger nyt navn '%s'.\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:114
#, c-format
msgid "Failed to create entry group: %s\n"
msgstr "Kunne ikke oprette punktgruppe: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:124
#, c-format
msgid "Failed to add address: %s\n"
msgstr "Kunne ikke tilføje adresse: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:134
#, c-format
msgid "Failed to add service: %s\n"
msgstr "Kunne ikke tilføje tjeneste: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:140
#, c-format
msgid "Failed to add subtype '%s': %s\n"
msgstr "Kunne ikke tilføje undertype '%s': %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:191
#, c-format
msgid "Host name conflict\n"
msgstr "Værtsnavnskonflikt\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:216
#, c-format
msgid ""
"%s [options] %s <name> <type> <port> [<txt ...>]\n"
"%s [options] %s <host-name> <address>\n"
"\n"
" -h --help Show this help\n"
" -V --version Show version\n"
" -s --service Publish service\n"
" -a --address Publish address\n"
" -v --verbose Enable verbose mode\n"
" -d --domain=DOMAIN Domain to publish service in\n"
" -H --host=DOMAIN Host where service resides\n"
" --subtype=SUBTYPE An additional subtype to register this service "
"with\n"
" -R --no-reverse Do not publish reverse entry with address\n"
" -f --no-fail Don't fail if the daemon is not available\n"
msgstr ""
"%s [tilvalg] %s <navn> <type> <port> [<tekst ...>]\n"
"%s [tilvalg] %s <værtsnavn> <adresse>\n"
"\n"
" -h --help Vis denne hjælp\n"
" -V --version Vis version\n"
" -s --service Udgiv tjeneste\n"
" -a --address Udgiv adresse\n"
" -v --verbose Aktiver uddybende tilstand\n"
" -d --domain=DOMÆNE Domæne hvor tjeneste skal udgives i\n"
" -H --host=DOMÆNE Vært hvor tjeneste residerer\n"
" --subtype=UNDERTYPE En ekstra undertype til at registrere denne\n"
" tjeneste med\n"
" -R --no-reverse Udgiv ikke modsat punkt med adresse\n"
" -f --no-fail Fejl ikke hvis dæmonen ikke er tilgængelig\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:303 ../avahi-utils/avahi-publish.c:318
#, c-format
msgid "Bad number of arguments\n"
msgstr "Ugyldigt antal argumenter\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:329
#, c-format
msgid "Failed to parse port number: %s\n"
msgstr "Kunne ikke fortolke portnummer: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:361 ../avahi-utils/avahi-resolve.c:246
#, c-format
msgid "No command specified.\n"
msgstr "Ingen kommando angivet.\n"
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:89
#, c-format
msgid "Failed to resolve host name '%s': %s\n"
msgstr "Kunne ikke løse værtsnavn '%s': %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:126
#, c-format
msgid "Failed to resolve address '%s': %s\n"
msgstr "Kunne ikke løse adresse '%s': %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:157
#, c-format
msgid ""
"%s [options] %s <host name ...>\n"
"%s [options] %s <address ... >\n"
"\n"
" -h --help Show this help\n"
" -V --version Show version\n"
" -n --name Resolve host name\n"
" -a --address Resolve address\n"
" -v --verbose Enable verbose mode\n"
" -6 Lookup IPv6 address\n"
" -4 Lookup IPv4 address\n"
msgstr ""
"%s [tilvalg] %s <værtsnavn ...>\n"
"%s [tilvalg] %s <adresse ... >\n"
"\n"
" -h --help Vis denne hjælp\n"
" -V --version Vis version\n"
" -n --name Løs værtsnavn\n"
" -a --address Løs adresse\n"
" -v --verbose Vis uddybende tilstand\n"
" -6 Slå IPv6-adresse op\n"
" -4 Slå IPv4-adresse op\n"
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:299 ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:181
#, c-format
msgid "Failed to create host name resolver: %s\n"
msgstr "Kunne ikke oprette værtsnavnsopløser: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:309
#, c-format
msgid "Failed to parse address '%s'\n"
msgstr "Kunne ikke fortolke adresse '%s'\n"
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:314
#, c-format
msgid "Failed to create address resolver: %s\n"
msgstr "Kunne ikke oprette adresseopløser: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:73
#, c-format
msgid ""
"%s [options] <new host name>\n"
"\n"
" -h --help Show this help\n"
" -V --version Show version\n"
" -v --verbose Enable verbose mode\n"
msgstr ""
"%s [tilvalg] <nyt værtsnavn>\n"
"\n"
" -h --help Vis denne hjælp\n"
" -V --version Vis version\n"
" -v --verbose Aktiver uddybende tilstand\n"
#: ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:114
#, c-format
msgid "Invalid number of arguments, expecting exactly one.\n"
msgstr "Ugyldigt antal argumenter, forventede præcist et.\n"
#: ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:193
#, c-format
msgid "Host name successfully changed to %s\n"
msgstr "Værtsnavn ændret til %s\n"