blob: 6328939b4eb310f0e2b12b5d06e3a225fd9232fc [file] [log] [blame]
# translation of pl.po to Polish
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2007.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-04-02 03:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-06-29 10:36+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ../avahi-common/error.c:30
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: ../avahi-common/error.c:31
msgid "Operation failed"
msgstr "Działanie nie powiodło się"
#: ../avahi-common/error.c:32
msgid "Bad state"
msgstr "Błędny stan"
#: ../avahi-common/error.c:33
msgid "Invalid host name"
msgstr "Nieprawidłowa nazwa komputera"
#: ../avahi-common/error.c:34
msgid "Invalid domain name"
msgstr "Nieprawidłowa nazwa domeny"
#: ../avahi-common/error.c:35
msgid "No suitable network protocol available"
msgstr "Brak dostępnych odpowiednich protokołów sieciowych"
#: ../avahi-common/error.c:36
msgid "Invalid DNS TTL"
msgstr "Nieprawidłowe TTL serwera DNS"
#: ../avahi-common/error.c:37
msgid "Resource record key is pattern"
msgstr "Klucz wpisu zasobu jest wzorem"
#: ../avahi-common/error.c:38
msgid "Local name collision"
msgstr "Kolizja nazwy lokalnej"
#: ../avahi-common/error.c:39
msgid "Invalid record"
msgstr "Nieprawidłowy wpis"
#: ../avahi-common/error.c:41
msgid "Invalid service name"
msgstr "Nieprawidłowa nazwa usługi"
#: ../avahi-common/error.c:42
msgid "Invalid service type"
msgstr "Nieprawidłowy typ usługi"
#: ../avahi-common/error.c:43
msgid "Invalid port number"
msgstr "Nieprawidłowy numer portu"
#: ../avahi-common/error.c:44
msgid "Invalid record key"
msgstr "Nieprawidłowy klucz wpisu"
#: ../avahi-common/error.c:45
msgid "Invalid address"
msgstr "Nieprawidłowy adres"
#: ../avahi-common/error.c:46
msgid "Timeout reached"
msgstr "Przekroczono czas oczekiwania"
#: ../avahi-common/error.c:47
msgid "Too many clients"
msgstr "Za dużo klientów"
#: ../avahi-common/error.c:48
msgid "Too many objects"
msgstr "Za dużo obiektów"
#: ../avahi-common/error.c:49
msgid "Too many entries"
msgstr "Za dużo wpisów"
#: ../avahi-common/error.c:50
msgid "OS Error"
msgstr "Błąd systemu operacyjnego"
#: ../avahi-common/error.c:52
msgid "Access denied"
msgstr "Brak dostępu"
#: ../avahi-common/error.c:53
msgid "Invalid operation"
msgstr "Nieprawidłowe działanie"
#: ../avahi-common/error.c:54
msgid "An unexpected D-Bus error occured"
msgstr "Wystąpił nieoczekiwany błąd usługi D-Bus"
#: ../avahi-common/error.c:55
msgid "Daemon connection failed"
msgstr "Połączenie z demonem nie powiodło się"
#: ../avahi-common/error.c:56
msgid "Memory exhausted"
msgstr "Wyczerpano pamięć"
#: ../avahi-common/error.c:57
msgid "The object passed in was not valid"
msgstr "Przepuszczony obiekt nie był prawidłowy"
#: ../avahi-common/error.c:58
msgid "Daemon not running"
msgstr "Demon nie jest uruchomiony"
#: ../avahi-common/error.c:59
msgid "Invalid interface index"
msgstr "Nieprawidłowy indeks interfejsu"
#: ../avahi-common/error.c:60
msgid "Invalid protocol specification"
msgstr "Nieprawidłowa specyfikacja protokołu"
#: ../avahi-common/error.c:61
msgid "Invalid flags"
msgstr "Nieprawidłowe flagi"
#: ../avahi-common/error.c:63
msgid "Not found"
msgstr "Nie odnaleziono"
#: ../avahi-common/error.c:64
msgid "Invalid configuration"
msgstr "Nieprawidłowa konfiguracja"
#: ../avahi-common/error.c:65
msgid "Version mismatch"
msgstr "Wersje nie zgadzają się"
#: ../avahi-common/error.c:66
msgid "Invalid service subtype"
msgstr "Nieprawidłowy podtyp usługi"
#: ../avahi-common/error.c:67
msgid "Invalid packet"
msgstr "Nieprawidłowy pakiet"
#: ../avahi-common/error.c:68
msgid "Invalid DNS return code"
msgstr "Nieprawidłowy kod zwrotny DNS"
#: ../avahi-common/error.c:69
msgid "DNS failure: FORMERR"
msgstr "DNS nie powiodło się: FORMERR"
#: ../avahi-common/error.c:70
msgid "DNS failure: SERVFAIL"
msgstr "DNS nie powiodło się: SERVFAIL"
#: ../avahi-common/error.c:71
msgid "DNS failure: NXDOMAIN"
msgstr "DNS nie powiodło się: NXDOMAIN"
#: ../avahi-common/error.c:72
msgid "DNS failure: NOTIMP"
msgstr "DNS nie powiodło się: NOTIMP"
#: ../avahi-common/error.c:74
msgid "DNS failure: REFUSED"
msgstr "DNS nie powiodło się: REFUSED"
#: ../avahi-common/error.c:75
msgid "DNS failure: YXDOMAIN"
msgstr "DNS nie powiodło się: YXDOMAIN"
#: ../avahi-common/error.c:76
msgid "DNS failure: YXRRSET"
msgstr "DNS nie powiodło się: YXRRSET"
#: ../avahi-common/error.c:77
msgid "DNS failure: NXRRSET"
msgstr "DNS nie powiodło się: NXRRSET"
#: ../avahi-common/error.c:78
msgid "DNS failure: NOTAUTH"
msgstr "DNS nie powiodło się: NOTAUTH"
#: ../avahi-common/error.c:79
msgid "DNS failure: NOTZONE"
msgstr "DNS nie powiodło się: NOTZONE"
#: ../avahi-common/error.c:80
msgid "Invalid RDATA"
msgstr "Nieprawidłowe RDATA"
#: ../avahi-common/error.c:81
msgid "Invalid DNS type"
msgstr "Nieprawidłowy typ DNS"
#: ../avahi-common/error.c:82
msgid "Invalid DNS class"
msgstr "Nieprawidłowa klasa DNS"
#: ../avahi-common/error.c:83
msgid "Not supported"
msgstr "Nieobsługiwane"
#: ../avahi-common/error.c:85
msgid "Not permitted"
msgstr "Niedozwolone"
#: ../avahi-common/error.c:86
msgid "Invalid argument"
msgstr "Nieprawidłowy parametr"
#: ../avahi-common/error.c:87
msgid "Is empty"
msgstr "Jest puste"
#: ../avahi-common/error.c:88
msgid "The requested operation is invalid because redundant"
msgstr "Zażądane działanie jest nieprawidłowe, ponieważ jest nadmiarowe"
#: ../avahi-common/error.c:94
msgid "Invalid Error Code"
msgstr "Nieprawidłowy kod błędu"
#: ../avahi-discover-standalone/avahi-discover.ui.h:1
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.py:76
msgid "<i>No service currently selected.</i>"
msgstr "<i>Nie wybrano żadnej usługi.</i>"
#: ../avahi-discover-standalone/avahi-discover.ui.h:2
msgid "Avahi Discovery"
msgstr "Wykrywanie Avahi"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.desktop.in.in.h:1
msgid "Avahi Zeroconf Browser"
msgstr "Przeglądarka Zeroconf Avahi"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.desktop.in.in.h:2
msgid "Browse for Zeroconf services available on your network"
msgstr "Przeglądanie usług Zeroconf dostępnych w sieci"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.py:224
msgid "TXT"
msgstr "Tekst"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.py:226
msgid "TXT Data:"
msgstr "Dane tekstowe:"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.py:226
msgid "empty"
msgstr "puste"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.py:228
msgid "Service Type:"
msgstr "Typ usługi:"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.py:229
msgid "Service Name:"
msgstr "Nazwa usługi:"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.py:230
msgid "Domain Name:"
msgstr "Nazwa domeny:"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.py:231
msgid "Interface:"
msgstr "Interfejs:"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.py:232
msgid "Address:"
msgstr "Adres:"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:185
msgid "Browse Service Types"
msgstr "Przeglądanie typów usług"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:185
msgid "A NULL terminated list of service types to browse for"
msgstr "Lista typów usług do przeglądania zakończona NULL"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:190
msgid "Domain"
msgstr "Domena"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:190
msgid "The domain to browse in, or NULL for the default domain"
msgstr "Domena do przeglądania lub NULL dla domyślnej domeny"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:196
msgid "Service Type"
msgstr "Typ usługi"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:196
msgid "The service type of the selected service"
msgstr "Typ wybranej usługi"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:202 ../avahi-ui/avahi-ui.c:1023
msgid "Service Name"
msgstr "Nazwa usługi"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:202
msgid "The service name of the selected service"
msgstr "Nazwa wybranej usługi"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:208
msgid "Address"
msgstr "Adres"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:208
msgid "The address of the resolved service"
msgstr "Adres rozwiązanej usługi"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:213
msgid "Port"
msgstr "Port"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:213
msgid "The IP port number of the resolved service"
msgstr "Numer portu IP rozwiązanej usługi"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:219
msgid "Host Name"
msgstr "Nazwa komputera"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:219
msgid "The host name of the resolved service"
msgstr "Nazwa komputera rozwiązanej usługi"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:225
msgid "TXT Data"
msgstr "Dane tekstowe"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:225
msgid "The TXT data of the resolved service"
msgstr "Dane tekstowe rozwiązanej usługi"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:230
msgid "Resolve Service"
msgstr "Rozwiązywanie usługi"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:230
msgid "Resolve the selected service automatically before returning"
msgstr "Rozwiązywanie wybranej usługi automatycznie przed zwracaniem"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:236
msgid "Resolve Service Host Name"
msgstr "Rozwiązywanie nazwy komputera usługi"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:236
msgid ""
"Resolve the host name of the selected service automatically before returning"
msgstr ""
"Rozwiązywanie nazwy komputera wybranej usługi automatycznie przed zwracaniem"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:242
msgid "Address family"
msgstr "Rodzina adresów"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:242
msgid "The address family for host name resolution"
msgstr "Rodzina adresów do rozwiązywania nazwy komputera"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:326
#, c-format
msgid "Avahi client failure: %s"
msgstr "Klient Avahi nie powiódł się: %s"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:388
#, c-format
msgid "Avahi resolver failure: %s"
msgstr "Rozwiązywanie Avahi nie powiodło się: %s"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:518
#, c-format
msgid "Browsing for service type %s in domain %s failed: %s"
msgstr "Przeglądanie typu usług %s w domenie %s nie powiodło się: %s"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:519 ../avahi-utils/avahi-browse.c:168
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:169 ../avahi-utils/avahi-browse.c:178
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:179
msgid "n/a"
msgstr "Nie dotyczy"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:649
#, c-format
msgid "Avahi domain browser failure: %s"
msgstr "Przeglądarka domen Avahi nie powiodła się: %s"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:684
#, c-format
msgid "Failed to read Avahi domain: %s"
msgstr "Odczytanie domeny Avahi nie powiodło się: %s"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:706
msgid "Browse service type list is empty!"
msgstr "Przeglądana lista typów usług jest pusta."
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:717
#, c-format
msgid "Failed to connect to Avahi server: %s"
msgstr "Połączenie się z serwerem Avahi nie powiodło się: %s"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:735
msgid "Browsing for services on <b>local network</b>:"
msgstr "Przeglądanie usług w <b>lokalnej sieci</b>:"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:737
#, c-format
msgid "Browsing for services in domain <b>%s</b>:"
msgstr "Przeglądanie usług w domenie <b>%s</b>:"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:773
#, c-format
msgid "Failed to create browser for %s: %s"
msgstr "Utworzenie przeglądarki dla %s nie powiodło się: %s"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:903
#, c-format
msgid "Failed to create resolver for %s of type %s in domain %s: %s"
msgstr ""
"Utworzenie rozwiązania dla %s typu %s w domenie %s nie powiodło się: %s"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:978
#, c-format
msgid "Failed to create domain browser: %s"
msgstr "Utworzenie przeglądarki domen nie powiodło się: %s"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:989
msgid "Change domain"
msgstr "Zmiana domeny"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:1031 ../avahi-ui/avahi-ui.c:1162
msgid "Browsing..."
msgstr "Przeglądanie..."
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:1120
msgid "Initializing..."
msgstr "Inicjowanie..."
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:1144
msgid "Location"
msgstr "Położenie"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:1149 ../avahi-utils/avahi-browse.c:553
msgid "Name"
msgstr "Nazwa"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:1154 ../avahi-utils/avahi-browse.c:553
msgid "Type"
msgstr "Typ"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:1166
msgid "_Domain..."
msgstr "_Domena..."
#: ../avahi-ui/bssh.c:55
#, c-format
msgid ""
"%s [options]\n"
"\n"
" -h --help Show this help\n"
" -s --ssh Browse SSH servers\n"
" -v --vnc Browse VNC servers\n"
" -S --shell Browse both SSH and VNC\n"
" -d --domain=DOMAIN The domain to browse in\n"
msgstr ""
"%s [opcje]\n"
"\n"
" -h --help Wyświetla tę pomoc\n"
" -s --ssh Przegląda serwery SSH\n"
" -v --vnc Przegląda serwery VNC\n"
" -S --shell Przegląda SSH i VNC\n"
" -d --domain=DOMENA Domena do przeglądania\n"
#: ../avahi-ui/bssh.c:101 ../avahi-utils/avahi-browse.c:775
#, c-format
msgid "Too many arguments\n"
msgstr "Za dużo parametrów\n"
#: ../avahi-ui/bssh.c:149
msgid "Choose Shell Server"
msgstr "Wybór powłoki serwera"
#: ../avahi-ui/bssh.c:151
msgid "Desktop"
msgstr "Pulpit"
#: ../avahi-ui/bssh.c:152
msgid "Terminal"
msgstr "Terminal"
#: ../avahi-ui/bssh.c:156
msgid "Choose VNC server"
msgstr "Wybór serwera VNC"
#: ../avahi-ui/bssh.c:161
msgid "Choose SSH server"
msgstr "Wybór serwera SSH"
#: ../avahi-ui/bssh.c:185
#, c-format
msgid "Connecting to '%s' ...\n"
msgstr "Łączenie z \"%s\"...\n"
#: ../avahi-ui/bssh.c:240
#, c-format
msgid "execlp() failed: %s\n"
msgstr "execlp() nie powiodło się: %s\n"
#: ../avahi-ui/bssh.c:250
#, c-format
msgid "Canceled.\n"
msgstr "Anulowano.\n"
#: ../avahi-ui/bssh.desktop.in.in.h:1
msgid "Avahi SSH Server Browser"
msgstr "Przeglądarka serwerów SSH Avahi"
#: ../avahi-ui/bssh.desktop.in.in.h:2
msgid "Browse for Zeroconf-enabled SSH Servers"
msgstr "Przeglądanie serwerów SSH z włączonym Zeroconf"
#: ../avahi-ui/bvnc.desktop.in.in.h:1
msgid "Avahi VNC Server Browser"
msgstr "Przeglądarka serwerów VNC Avahi"
#: ../avahi-ui/bvnc.desktop.in.in.h:2
msgid "Browse for Zeroconf-enabled VNC Servers"
msgstr "Przeglądanie serwerów VNC z włączonym Zeroconf"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:107
#, c-format
msgid ": All for now\n"
msgstr ": Wszystko\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:118
#, c-format
msgid ": Cache exhausted\n"
msgstr ": Wyczerpano pamięć podręczną\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:239 ../avahi-utils/avahi-browse.c:261
#, c-format
msgid "Failed to resolve service '%s' of type '%s' in domain '%s': %s\n"
msgstr ""
"Rozwiązanie usługi \"%s\" typu \"%s\" w domenie \"%s\" nie powiodło się: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:340
#, c-format
msgid "service_browser failed: %s\n"
msgstr "service_browser nie powiodło się: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:378
#, c-format
msgid "avahi_service_browser_new() failed: %s\n"
msgstr "avahi_service_browser_new() nie powiodło się: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:414
#, c-format
msgid "service_type_browser failed: %s\n"
msgstr "service_type_browser nie powiodło się: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:444
#, c-format
msgid "avahi_service_type_browser_new() failed: %s\n"
msgstr "avahi_service_type_browser_new() nie powiodło się: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:519
#, c-format
msgid "avahi_domain_browser_new() failed: %s\n"
msgstr "avahi_domain_browser_new() nie powiodło się: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:535 ../avahi-utils/avahi-publish.c:394
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:280 ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:168
#, c-format
msgid "Failed to query version string: %s\n"
msgstr "Odpytanie łańcucha wersji nie powiodło się: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:540 ../avahi-utils/avahi-publish.c:399
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:285 ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:173
#: ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:189
#, c-format
msgid "Failed to query host name: %s\n"
msgstr "Odpytanie nazwy komputera nie powiodło się: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:544 ../avahi-utils/avahi-publish.c:403
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:289 ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:177
#, c-format
msgid "Server version: %s; Host name: %s\n"
msgstr "Wersja serwera: %s; nazwa komputera: %s\n"
#. Translators: This is a column heading with abbreviations for
#. * Event (+/-), Network Interface, Protocol (IPv4/v6), Domain
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:549
#, c-format
msgid "E Ifce Prot Domain\n"
msgstr "E Interfejs Protokół Domena\n"
#. Translators: This is a column heading with abbreviations for
#. * Event (+/-), Network Interface, Protocol (IPv4/v6), Domain
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:553
#, c-format
msgid "E Ifce Prot %-*s %-20s Domain\n"
msgstr "E Interfejs Protokół %-*s %-20s Domena\n"
#. We have been disconnected, so let reconnect
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:585 ../avahi-utils/avahi-publish.c:163
#, c-format
msgid "Disconnected, reconnecting ...\n"
msgstr "Rozłączono, ponowne łączenie...\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:599 ../avahi-utils/avahi-browse.c:829
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:170 ../avahi-utils/avahi-publish.c:386
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:272 ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:160
#, c-format
msgid "Failed to create client object: %s\n"
msgstr "Utworzenie obiektu klienta nie powiodło się: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:604 ../avahi-utils/avahi-publish.c:175
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:143 ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:59
#, c-format
msgid "Client failure, exiting: %s\n"
msgstr "Klient nie powiódł się, kończenie działania: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:623 ../avahi-utils/avahi-publish.c:206
#, c-format
msgid "Waiting for daemon ...\n"
msgstr "Oczekiwanie na demona...\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:647
msgid ""
" -h --help Show this help\n"
" -V --version Show version\n"
" -D --browse-domains Browse for browsing domains instead of services\n"
" -a --all Show all services, regardless of the type\n"
" -d --domain=DOMAIN The domain to browse in\n"
" -v --verbose Enable verbose mode\n"
" -t --terminate Terminate after dumping a more or less complete "
"list\n"
" -c --cache Terminate after dumping all entries from the cache\n"
" -l --ignore-local Ignore local services\n"
" -r --resolve Resolve services found\n"
" -f --no-fail Don't fail if the daemon is not available\n"
" -p --parsable Output in parsable format\n"
msgstr ""
" -h --help Wyświetla tę pomoc\n"
" -V --version Wyświetla wersję\n"
" -D --browse-domains Przegląda domeny zamiast usług\n"
" -a --all Wyświetla wszystkie usługi, niezależnie od ich\n"
" typu\n"
" -d --domain=DOMENA Domena do przeglądania\n"
" -v --verbose Wyświetla więcej informacji\n"
" -t --terminate Wyłącza po zrzuceniu bardziej lub mniej\n"
" kompletnej listy\n"
" -c --cache Wyłącza po zrzuceniu wszystkich wpisów z pamięci\n"
" podręcznej\n"
" -l --ignore-local Ignoruje lokalne usługi\n"
" -r --resolve Rozwiązuje znalezione usługi\n"
" -f --no-fail Nie wyłącza, jeśli demon nie jest dostępny\n"
" -p --parsable Wyjście w formacie do przetwarzania\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:660
msgid ""
" -k --no-db-lookup Don't lookup service types\n"
" -b --dump-db Dump service type database\n"
msgstr ""
" -k --no-db-lookup Nie przeszukuje typów usług\n"
" -b --dump-db Zrzuca bazę danych typów usług\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:766 ../avahi-utils/avahi-resolve.c:219
#, c-format
msgid "Too few arguments\n"
msgstr "Za mało parametrów\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:821 ../avahi-utils/avahi-publish.c:378
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:264 ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:152
#, c-format
msgid "Failed to create simple poll object.\n"
msgstr "Utworzenie prostego obiektu typu \"poll\" nie powiodło się.\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:76
#, c-format
msgid "Established under name '%s'\n"
msgstr "Ustanowiono pod nazwą \"%s\"\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:81
#, c-format
msgid "Failed to register: %s\n"
msgstr "Zarejestrowanie nie powiodło się: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:94
#, c-format
msgid "Name collision, picking new name '%s'.\n"
msgstr "Kolizja nazw, wybieranie nowej nazwy \"%s\".\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:114
#, c-format
msgid "Failed to create entry group: %s\n"
msgstr "Utworzenie grupy wpisów nie powiodło się: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:124
#, c-format
msgid "Failed to add address: %s\n"
msgstr "Dodanie adresu nie powiodło się: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:134
#, c-format
msgid "Failed to add service: %s\n"
msgstr "Dodanie usługi nie powiodło się: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:140
#, c-format
msgid "Failed to add subtype '%s': %s\n"
msgstr "Dodanie podtypu \"%s\" nie powiodło się: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:191
#, c-format
msgid "Host name conflict\n"
msgstr "Konflikt nazw komputerów\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:216
#, c-format
msgid ""
"%s [options] %s <name> <type> <port> [<txt ...>]\n"
"%s [options] %s <host-name> <address>\n"
"\n"
" -h --help Show this help\n"
" -V --version Show version\n"
" -s --service Publish service\n"
" -a --address Publish address\n"
" -v --verbose Enable verbose mode\n"
" -d --domain=DOMAIN Domain to publish service in\n"
" -H --host=DOMAIN Host where service resides\n"
" --subtype=SUBTYPE An additional subtype to register this service "
"with\n"
" -R --no-reverse Do not publish reverse entry with address\n"
" -f --no-fail Don't fail if the daemon is not available\n"
msgstr ""
"%s [opcje] %s <nazwa> <typ> <port> [<tekst...>]\n"
"%s [opcje] %s <nazwa-komputera> <adres>\n"
"\n"
" -h --help Wyświetla tę pomoc\n"
" -V --version Wyświetla wersję\n"
" -s --service Publikuję usługę\n"
" -a --address Publikuje adres\n"
" -v --verbose Wyświetla więcej informacji\n"
" -d --domain=DOMENA Domena, w której opublikować usługę\n"
" -H --host=DOMENA Komputer, na jakim znajduje się usługa\n"
" --subtype=PODTYP Dodatkowy podtyp do zarejestrowania tej usługi\n"
" -R --no-reverse Nie publikuje odwróconego wpisu z adresem\n"
" -f --no-fail Nie wyłącza, jeśli demon nie jest dostępny\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:303 ../avahi-utils/avahi-publish.c:318
#, c-format
msgid "Bad number of arguments\n"
msgstr "Błędna liczba parametrów\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:329
#, c-format
msgid "Failed to parse port number: %s\n"
msgstr "Przetworzenie numeru portu nie powiodło się: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:361 ../avahi-utils/avahi-resolve.c:246
#, c-format
msgid "No command specified.\n"
msgstr "Nie podano polecenia.\n"
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:89
#, c-format
msgid "Failed to resolve host name '%s': %s\n"
msgstr "Rozwiązanie nazwy komputera \"%s\" nie powiodło się: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:126
#, c-format
msgid "Failed to resolve address '%s': %s\n"
msgstr "Rozwiązanie adresu \"%s\" nie powiodło się: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:157
#, c-format
msgid ""
"%s [options] %s <host name ...>\n"
"%s [options] %s <address ... >\n"
"\n"
" -h --help Show this help\n"
" -V --version Show version\n"
" -n --name Resolve host name\n"
" -a --address Resolve address\n"
" -v --verbose Enable verbose mode\n"
" -6 Lookup IPv6 address\n"
" -4 Lookup IPv4 address\n"
msgstr ""
"%s [opcje] %s <nazwa komputera...>\n"
"%s [opcje] %s <adres...>\n"
"\n"
" -h --help Wyświetla tę pomoc\n"
" -V --version Wyświetla wersję\n"
" -n --name Rozwiązuje nazwę komputera\n"
" -a --address Rozwiązuje adres\n"
" -v --verbose Wyświetla więcej informacji\n"
" -6 Przeszukuje adresy IPv6\n"
" -4 Przeszukuje adresy IPv4\n"
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:299 ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:181
#, c-format
msgid "Failed to create host name resolver: %s\n"
msgstr "Utworzenie rozwiązania nazwy komputera nie powiodło się: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:309
#, c-format
msgid "Failed to parse address '%s'\n"
msgstr "Przetworzenie adresu \"%s\" nie powiodło się\n"
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:314
#, c-format
msgid "Failed to create address resolver: %s\n"
msgstr "Utworzenie rozwiązania adresu nie powiodło się: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:73
#, c-format
msgid ""
"%s [options] <new host name>\n"
"\n"
" -h --help Show this help\n"
" -V --version Show version\n"
" -v --verbose Enable verbose mode\n"
msgstr ""
"%s [opcje] <nowa nazwa komputera>\n"
"\n"
" -h --help Wyświetla tę pomoc\n"
" -V --version Wyświetla wersję\n"
" -v --verbose Wyświetla więcej informacji\n"
#: ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:114
#, c-format
msgid "Invalid number of arguments, expecting exactly one.\n"
msgstr "Nieprawidłowa liczba parametrów, oczekiwano dokładnie jednego.\n"
#: ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:193
#, c-format
msgid "Host name successfully changed to %s\n"
msgstr "Zmiana nazwy komputera na %s powiodła się\n"