blob: e9fed5604a3d64cfde2438d4c67671dd4af04b8f [file] [log] [blame]
# Slovenian translation for avahi
# Copyright (c) 2008 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2008
# This file is distributed under the same license as the avahi package.
#
# Matej Urbančič <matej.urban@gmail.com>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: avahi master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-04-02 03:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-09-22 08:10+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <matej.urban@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
"X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
"X-Poedit-Language: Slovenian\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2010-09-21 09:00+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
#: ../avahi-common/error.c:30
msgid "OK"
msgstr "V redu"
#: ../avahi-common/error.c:31
msgid "Operation failed"
msgstr "Dejanje je spodletelo"
#: ../avahi-common/error.c:32
msgid "Bad state"
msgstr "Slabo stanje"
#: ../avahi-common/error.c:33
msgid "Invalid host name"
msgstr "Neveljavno ime gostitelja"
#: ../avahi-common/error.c:34
msgid "Invalid domain name"
msgstr "Neveljavno ime domene"
#: ../avahi-common/error.c:35
msgid "No suitable network protocol available"
msgstr "Na voljo ni nobenega ustreznega omrežnega protokola"
#: ../avahi-common/error.c:36
msgid "Invalid DNS TTL"
msgstr "Neveljaven DNS TTL"
#: ../avahi-common/error.c:37
msgid "Resource record key is pattern"
msgstr "Ključ zapisa vira je vzorec"
#: ../avahi-common/error.c:38
msgid "Local name collision"
msgstr "Krajevno poimenovanje je v sporu"
#: ../avahi-common/error.c:39
msgid "Invalid record"
msgstr "Neveljaven zapis"
#: ../avahi-common/error.c:41
msgid "Invalid service name"
msgstr "Neveljavno ime storitve"
#: ../avahi-common/error.c:42
msgid "Invalid service type"
msgstr "Neveljavna vrsta storitve"
#: ../avahi-common/error.c:43
msgid "Invalid port number"
msgstr "Neveljavna številka vrat"
#: ../avahi-common/error.c:44
msgid "Invalid record key"
msgstr "Neveljaven ključ zapisa"
#: ../avahi-common/error.c:45
msgid "Invalid address"
msgstr "Neveljaven naslov"
#: ../avahi-common/error.c:46
msgid "Timeout reached"
msgstr "Čas je potekel"
#: ../avahi-common/error.c:47
msgid "Too many clients"
msgstr "Preveč odjemalcev"
#: ../avahi-common/error.c:48
msgid "Too many objects"
msgstr "Preveč predmetov"
#: ../avahi-common/error.c:49
msgid "Too many entries"
msgstr "Preveč vnosov"
#: ../avahi-common/error.c:50
msgid "OS Error"
msgstr "Napaka operacijskega okolja"
#: ../avahi-common/error.c:52
msgid "Access denied"
msgstr "Dostop je zavrnjen"
#: ../avahi-common/error.c:53
msgid "Invalid operation"
msgstr "Neveljavno dejanje"
#: ../avahi-common/error.c:54
msgid "An unexpected D-Bus error occured"
msgstr "Prišlo je do nepričakovane napake vodila D-Bus."
#: ../avahi-common/error.c:55
msgid "Daemon connection failed"
msgstr "Povezava z ozadnjim programom je spodletela"
#: ../avahi-common/error.c:56
msgid "Memory exhausted"
msgstr "Pomnilnik je izčrpan"
#: ../avahi-common/error.c:57
msgid "The object passed in was not valid"
msgstr "Poslan predmet ni veljaven"
#: ../avahi-common/error.c:58
msgid "Daemon not running"
msgstr "Ozadnji program ni zagnan"
#: ../avahi-common/error.c:59
msgid "Invalid interface index"
msgstr "Neveljavno kazalo vmesnika"
#: ../avahi-common/error.c:60
msgid "Invalid protocol specification"
msgstr "Neveljavna specifikacija protokola"
#: ../avahi-common/error.c:61
msgid "Invalid flags"
msgstr "Neveljavne zastavice"
#: ../avahi-common/error.c:63
msgid "Not found"
msgstr "Ni zadetkov"
#: ../avahi-common/error.c:64
msgid "Invalid configuration"
msgstr "Neveljavna nastavitev"
#: ../avahi-common/error.c:65
msgid "Version mismatch"
msgstr "Neskladje različic"
#: ../avahi-common/error.c:66
msgid "Invalid service subtype"
msgstr "Neveljavna podvrsta storitve"
#: ../avahi-common/error.c:67
msgid "Invalid packet"
msgstr "Neveljaven paket"
#: ../avahi-common/error.c:68
msgid "Invalid DNS return code"
msgstr "Neveljavna DNS vrnitvena koda"
#: ../avahi-common/error.c:69
msgid "DNS failure: FORMERR"
msgstr "Spodletel odziv DNS: FORMERR"
#: ../avahi-common/error.c:70
msgid "DNS failure: SERVFAIL"
msgstr "Spodletel odziv DNS: SERVFAIL"
#: ../avahi-common/error.c:71
msgid "DNS failure: NXDOMAIN"
msgstr "Spodletel odziv DNS: NXDOMAIN"
#: ../avahi-common/error.c:72
msgid "DNS failure: NOTIMP"
msgstr "Spodletel odziv DNS: NOTIMP"
#: ../avahi-common/error.c:74
msgid "DNS failure: REFUSED"
msgstr "Spodletel odziv DNS: REFUSED"
#: ../avahi-common/error.c:75
msgid "DNS failure: YXDOMAIN"
msgstr "Spodletel odziv DNS: YXDOMAIN"
#: ../avahi-common/error.c:76
msgid "DNS failure: YXRRSET"
msgstr "Spodletel odziv DNS: YXRRSET"
#: ../avahi-common/error.c:77
msgid "DNS failure: NXRRSET"
msgstr "Spodletel odziv DNS: NXRRSET"
#: ../avahi-common/error.c:78
msgid "DNS failure: NOTAUTH"
msgstr "Spodletel odziv DNS: NOTAUTH"
#: ../avahi-common/error.c:79
msgid "DNS failure: NOTZONE"
msgstr "Spodletel odziv DNS: NOTZONE"
#: ../avahi-common/error.c:80
msgid "Invalid RDATA"
msgstr "Neveljaven podatek RDATA"
#: ../avahi-common/error.c:81
msgid "Invalid DNS type"
msgstr "Neveljavna vrsta DNS"
#: ../avahi-common/error.c:82
msgid "Invalid DNS class"
msgstr "Neveljaven razred DNS"
#: ../avahi-common/error.c:83
msgid "Not supported"
msgstr "Ni podprto"
#: ../avahi-common/error.c:85
msgid "Not permitted"
msgstr "Ni dovoljeno"
#: ../avahi-common/error.c:86
msgid "Invalid argument"
msgstr "Neveljaven argument"
#: ../avahi-common/error.c:87
msgid "Is empty"
msgstr "Je prazno"
#: ../avahi-common/error.c:88
msgid "The requested operation is invalid because redundant"
msgstr "Zahtevana operacija je zaradi odvečnosti neveljavna"
#: ../avahi-common/error.c:94
msgid "Invalid Error Code"
msgstr "Neveljavna koda napake"
#: ../avahi-discover-standalone/avahi-discover.ui.h:1
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.py:76
msgid "<i>No service currently selected.</i>"
msgstr "<i>Trenutno ni izbrane storitve.</i>"
#: ../avahi-discover-standalone/avahi-discover.ui.h:2
msgid "Avahi Discovery"
msgstr "Odkrivanje storitev Avahi"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.desktop.in.in.h:1
msgid "Avahi Zeroconf Browser"
msgstr "Brskalnik Avahi Zeroconf"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.desktop.in.in.h:2
msgid "Browse for Zeroconf services available on your network"
msgstr "Brskanje med razpoložljivimi storitvami Zeroconf v omrežju"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.py:224
msgid "TXT"
msgstr "TXT"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.py:226
msgid "TXT Data:"
msgstr "Podatki TXT:"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.py:226
msgid "empty"
msgstr "prazno"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.py:228
msgid "Service Type:"
msgstr "Vrsta storitve:"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.py:229
msgid "Service Name:"
msgstr "Ime storitve:"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.py:230
msgid "Domain Name:"
msgstr "Ime domene:"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.py:231
msgid "Interface:"
msgstr "Vmesnik:"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.py:232
msgid "Address:"
msgstr "Naslov:"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:185
msgid "Browse Service Types"
msgstr "Brskanje med vrstami storitev"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:185
msgid "A NULL terminated list of service types to browse for"
msgstr "Nično zaključen seznam vrst storitev za brskanje"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:190
msgid "Domain"
msgstr "Domena"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:190
msgid "The domain to browse in, or NULL for the default domain"
msgstr "Domena za brskanje oziroma NULL za privzeto domeno"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:196
msgid "Service Type"
msgstr "Vrsta storitve"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:196
msgid "The service type of the selected service"
msgstr "Vrsta izbrane storitve"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:202 ../avahi-ui/avahi-ui.c:1023
msgid "Service Name"
msgstr "Ime storitve"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:202
msgid "The service name of the selected service"
msgstr "Ime izbrane storitve"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:208
msgid "Address"
msgstr "Naslov"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:208
msgid "The address of the resolved service"
msgstr "Naslov razrešene storitve"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:213
msgid "Port"
msgstr "Vrata"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:213
msgid "The IP port number of the resolved service"
msgstr "Številka vrat IP za razrešeno storitev"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:219
msgid "Host Name"
msgstr "Ime gostitelja"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:219
msgid "The host name of the resolved service"
msgstr "Ime gostitelja razrešene storitve"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:225
msgid "TXT Data"
msgstr "Podatki TXT"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:225
msgid "The TXT data of the resolved service"
msgstr "Podatki TXT razrešene storitve"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:230
msgid "Resolve Service"
msgstr "Razrešene storitve"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:230
msgid "Resolve the selected service automatically before returning"
msgstr "Samodejno razreši izbrano storitev pred povrnitvijo"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:236
msgid "Resolve Service Host Name"
msgstr "Ime gostitelja storitve razreševanja"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:236
msgid ""
"Resolve the host name of the selected service automatically before returning"
msgstr "Samodejno razreši ime gostitelja izbrane storitve pred povratkom"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:242
msgid "Address family"
msgstr "Družina naslova"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:242
msgid "The address family for host name resolution"
msgstr "Družina naslova za razreševanje imena gostitelja"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:326
#, c-format
msgid "Avahi client failure: %s"
msgstr "Dejanje odjemalca Avahi je spodletelo: %s"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:388
#, c-format
msgid "Avahi resolver failure: %s"
msgstr "Razreševanje podatkov Avahi je spodletelo: %s"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:518
#, c-format
msgid "Browsing for service type %s in domain %s failed: %s"
msgstr "Brskanje za storitev vrste %s v domeni %s je spodletela: %s"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:519 ../avahi-utils/avahi-browse.c:168
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:169 ../avahi-utils/avahi-browse.c:178
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:179
msgid "n/a"
msgstr "ni na voljo"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:649
#, c-format
msgid "Avahi domain browser failure: %s"
msgstr "Dejanje domenskega brskalnika Avahi je spodletelo: %s"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:684
#, c-format
msgid "Failed to read Avahi domain: %s"
msgstr "Branje domene Avahi je spodletelo: %s"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:706
msgid "Browse service type list is empty!"
msgstr "Seznam brskanja vrst storitev je prazen!"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:717
#, c-format
msgid "Failed to connect to Avahi server: %s"
msgstr "Povezovanje s strežnikom Avahi je spodletelo: %s"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:735
msgid "Browsing for services on <b>local network</b>:"
msgstr "Brskanje za storitvami na <b>krajevnem omrežju</b>:"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:737
#, c-format
msgid "Browsing for services in domain <b>%s</b>:"
msgstr "Brskanje za storitvami v domeni <b>%s</b>:"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:773
#, c-format
msgid "Failed to create browser for %s: %s"
msgstr "Ustvarjanje brskalnika za %s je spodletelo: %s"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:903
#, c-format
msgid "Failed to create resolver for %s of type %s in domain %s: %s"
msgstr ""
"Ustvarjanje razreševalnika za %s vrste %s v domeni %s je spodletelo: %s"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:978
#, c-format
msgid "Failed to create domain browser: %s"
msgstr "Ustvarjanje brskalnika domen je spodletelo: %s"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:989
msgid "Change domain"
msgstr "Spremeni domeno"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:1031 ../avahi-ui/avahi-ui.c:1162
msgid "Browsing..."
msgstr "Brskanje ..."
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:1120
msgid "Initializing..."
msgstr "Začenjanje ..."
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:1144
msgid "Location"
msgstr "Mesto"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:1149 ../avahi-utils/avahi-browse.c:553
msgid "Name"
msgstr "Ime"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:1154 ../avahi-utils/avahi-browse.c:553
msgid "Type"
msgstr "Vrsta"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:1166
msgid "_Domain..."
msgstr "_Domena ..."
#: ../avahi-ui/bssh.c:55
#, c-format
msgid ""
"%s [options]\n"
"\n"
" -h --help Show this help\n"
" -s --ssh Browse SSH servers\n"
" -v --vnc Browse VNC servers\n"
" -S --shell Browse both SSH and VNC\n"
" -d --domain=DOMAIN The domain to browse in\n"
msgstr ""
"%s [možnosti]\n"
"\n"
" -h --help Pokaže to pomoč\n"
" -s --ssh Brskanje za SSH strežniki\n"
" -v --vnc Brskanje za VNC strežniki\n"
" -S --shell Brskanje za SSH in VNC strežniki\n"
" -d --domain=DOMENA Domena za brskanje\n"
#: ../avahi-ui/bssh.c:101 ../avahi-utils/avahi-browse.c:775
#, c-format
msgid "Too many arguments\n"
msgstr "Preveč argumentov\n"
#: ../avahi-ui/bssh.c:149
msgid "Choose Shell Server"
msgstr "Izbor lupinskega strežnika"
#: ../avahi-ui/bssh.c:151
msgid "Desktop"
msgstr "Namizje"
#: ../avahi-ui/bssh.c:152
msgid "Terminal"
msgstr "Terminal"
#: ../avahi-ui/bssh.c:156
msgid "Choose VNC server"
msgstr "Izbor strežnika VNC"
#: ../avahi-ui/bssh.c:161
msgid "Choose SSH server"
msgstr "Izbor strežnika SSH"
#: ../avahi-ui/bssh.c:185
#, c-format
msgid "Connecting to '%s' ...\n"
msgstr "Povezovanje z '%s' ...\n"
#: ../avahi-ui/bssh.c:240
#, c-format
msgid "execlp() failed: %s\n"
msgstr "ukaz execlp() je spodletel: %s\n"
#: ../avahi-ui/bssh.c:250
#, c-format
msgid "Canceled.\n"
msgstr "Preklicano.\n"
#: ../avahi-ui/bssh.desktop.in.in.h:1
msgid "Avahi SSH Server Browser"
msgstr "Avahi brskalnik strežnika SSH"
#: ../avahi-ui/bssh.desktop.in.in.h:2
msgid "Browse for Zeroconf-enabled SSH Servers"
msgstr "Brskanje med omogočenimi strežniki Zeroconf SSH"
#: ../avahi-ui/bvnc.desktop.in.in.h:1
msgid "Avahi VNC Server Browser"
msgstr "Avahi brskalnik strežnika VNC"
#: ../avahi-ui/bvnc.desktop.in.in.h:2
msgid "Browse for Zeroconf-enabled VNC Servers"
msgstr "Brskanje med omogočenimi strežniki Zeroconf VNC"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:107
#, c-format
msgid ": All for now\n"
msgstr ": Vse za zdaj\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:118
#, c-format
msgid ": Cache exhausted\n"
msgstr ": Predpomnilnik je izčrpan\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:239 ../avahi-utils/avahi-browse.c:261
#, c-format
msgid "Failed to resolve service '%s' of type '%s' in domain '%s': %s\n"
msgstr ""
"Razreševanje storitve '%s' vrste '%s' v domeni '%s' je spodletelo: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:340
#, c-format
msgid "service_browser failed: %s\n"
msgstr "brskalnik storitev je spodletel: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:378
#, c-format
msgid "avahi_service_browser_new() failed: %s\n"
msgstr "ukaz avahi_service_browser_new() spodletel: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:414
#, c-format
msgid "service_type_browser failed: %s\n"
msgstr "ukaz service_type_browser spodletel: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:444
#, c-format
msgid "avahi_service_type_browser_new() failed: %s\n"
msgstr "ukaz avahi_service_type_browser_new() je spodletel: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:519
#, c-format
msgid "avahi_domain_browser_new() failed: %s\n"
msgstr "ukaz avahi_domain_browser_new() je spodletel: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:535 ../avahi-utils/avahi-publish.c:394
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:280 ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:168
#, c-format
msgid "Failed to query version string: %s\n"
msgstr "Poizvedovanje niza različice je spodletelo: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:540 ../avahi-utils/avahi-publish.c:399
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:285 ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:173
#: ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:189
#, c-format
msgid "Failed to query host name: %s\n"
msgstr "Poizvedovanje imena gostitelja je spodletelo: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:544 ../avahi-utils/avahi-publish.c:403
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:289 ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:177
#, c-format
msgid "Server version: %s; Host name: %s\n"
msgstr "Različica strežnika: %s; ime gostitelja: %s\n"
#. Translators: This is a column heading with abbreviations for
#. * Event (+/-), Network Interface, Protocol (IPv4/v6), Domain
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:549
#, c-format
msgid "E Ifce Prot Domain\n"
msgstr "Domena Ifce Prot\n"
#. Translators: This is a column heading with abbreviations for
#. * Event (+/-), Network Interface, Protocol (IPv4/v6), Domain
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:553
#, c-format
msgid "E Ifce Prot %-*s %-20s Domain\n"
msgstr "E Ifce Prot %-*s %-20s domena\n"
#. We have been disconnected, so let reconnect
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:585 ../avahi-utils/avahi-publish.c:163
#, c-format
msgid "Disconnected, reconnecting ...\n"
msgstr "Povezava je prekinjena; poteka ponovno povezovanje ...\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:599 ../avahi-utils/avahi-browse.c:829
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:170 ../avahi-utils/avahi-publish.c:386
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:272 ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:160
#, c-format
msgid "Failed to create client object: %s\n"
msgstr "Ustvarjanje predmeta odjemalca je spodletelo: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:604 ../avahi-utils/avahi-publish.c:175
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:143 ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:59
#, c-format
msgid "Client failure, exiting: %s\n"
msgstr "Spodletelo izvajanje odjemalca, zato bo dejanje končano: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:623 ../avahi-utils/avahi-publish.c:206
#, c-format
msgid "Waiting for daemon ...\n"
msgstr "Čakanje na ozadnji program ...\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:647
msgid ""
" -h --help Show this help\n"
" -V --version Show version\n"
" -D --browse-domains Browse for browsing domains instead of services\n"
" -a --all Show all services, regardless of the type\n"
" -d --domain=DOMAIN The domain to browse in\n"
" -v --verbose Enable verbose mode\n"
" -t --terminate Terminate after dumping a more or less complete "
"list\n"
" -c --cache Terminate after dumping all entries from the cache\n"
" -l --ignore-local Ignore local services\n"
" -r --resolve Resolve services found\n"
" -f --no-fail Don't fail if the daemon is not available\n"
" -p --parsable Output in parsable format\n"
msgstr ""
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:660
msgid ""
" -k --no-db-lookup Don't lookup service types\n"
" -b --dump-db Dump service type database\n"
msgstr ""
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:766 ../avahi-utils/avahi-resolve.c:219
#, c-format
msgid "Too few arguments\n"
msgstr "Premalo argumentov\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:821 ../avahi-utils/avahi-publish.c:378
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:264 ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:152
#, c-format
msgid "Failed to create simple poll object.\n"
msgstr "Ustvarjanje predmeta enostavne ankete je spodletelo.\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:76
#, c-format
msgid "Established under name '%s'\n"
msgstr "Vzpostavljeno pod imenom '%s'\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:81
#, c-format
msgid "Failed to register: %s\n"
msgstr "Vpisovanje je spodletelo: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:94
#, c-format
msgid "Name collision, picking new name '%s'.\n"
msgstr "Poimenovanje je v sporu, zato bo izbrano novo ime '%s'.\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:114
#, c-format
msgid "Failed to create entry group: %s\n"
msgstr "Ustvarjanje skupine vnosa je spodletelo: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:124
#, c-format
msgid "Failed to add address: %s\n"
msgstr "Dodajanje naslova je spodletelo: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:134
#, c-format
msgid "Failed to add service: %s\n"
msgstr "Dodajanje storitve je spodletelo: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:140
#, c-format
msgid "Failed to add subtype '%s': %s\n"
msgstr "Dodajanje podvrste '%s' je spodletelo: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:191
#, c-format
msgid "Host name conflict\n"
msgstr "Ime gostitelja je v sporu\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:216
#, c-format
msgid ""
"%s [options] %s <name> <type> <port> [<txt ...>]\n"
"%s [options] %s <host-name> <address>\n"
"\n"
" -h --help Show this help\n"
" -V --version Show version\n"
" -s --service Publish service\n"
" -a --address Publish address\n"
" -v --verbose Enable verbose mode\n"
" -d --domain=DOMAIN Domain to publish service in\n"
" -H --host=DOMAIN Host where service resides\n"
" --subtype=SUBTYPE An additional subtype to register this service "
"with\n"
" -R --no-reverse Do not publish reverse entry with address\n"
" -f --no-fail Don't fail if the daemon is not available\n"
msgstr ""
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:303 ../avahi-utils/avahi-publish.c:318
#, c-format
msgid "Bad number of arguments\n"
msgstr "Napačno število argumentov.\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:329
#, c-format
msgid "Failed to parse port number: %s\n"
msgstr "Razreševanje številke vrat je spodletelo: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:361 ../avahi-utils/avahi-resolve.c:246
#, c-format
msgid "No command specified.\n"
msgstr "Ni določenega ukaza.\n"
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:89
#, c-format
msgid "Failed to resolve host name '%s': %s\n"
msgstr "Razreševanje imena gostitelja '%s' je spodletelo: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:126
#, c-format
msgid "Failed to resolve address '%s': %s\n"
msgstr "Razreševanje naslova '%s' je spodletelo: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:157
#, c-format
msgid ""
"%s [options] %s <host name ...>\n"
"%s [options] %s <address ... >\n"
"\n"
" -h --help Show this help\n"
" -V --version Show version\n"
" -n --name Resolve host name\n"
" -a --address Resolve address\n"
" -v --verbose Enable verbose mode\n"
" -6 Lookup IPv6 address\n"
" -4 Lookup IPv4 address\n"
msgstr ""
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:299 ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:181
#, c-format
msgid "Failed to create host name resolver: %s\n"
msgstr "Ustvarjanje razreševalnika gostiteljskih imen je spodletelo: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:309
#, c-format
msgid "Failed to parse address '%s'\n"
msgstr "Razčlenjevanje naslova '%s' je spodletelo\n"
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:314
#, c-format
msgid "Failed to create address resolver: %s\n"
msgstr "Ustvarjanje naslovnega razreševalnika je spodletelo: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:73
#, c-format
msgid ""
"%s [options] <new host name>\n"
"\n"
" -h --help Show this help\n"
" -V --version Show version\n"
" -v --verbose Enable verbose mode\n"
msgstr ""
#: ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:114
#, c-format
msgid "Invalid number of arguments, expecting exactly one.\n"
msgstr "Neveljavno število argumentov, saj je pričakovan le en.\n"
#: ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:193
#, c-format
msgid "Host name successfully changed to %s\n"
msgstr "Ime gostitelja je uspešno spremenjeno v %s\n"