blob: 25abde77f2395d6875015f34345df631a4fa1f6d [file] [log] [blame]
# Swedish translation for avahi.
# Copyright (C) 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the avahi package.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2008, 2009, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: avahi\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-04-02 03:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-08-12 01:12+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ../avahi-common/error.c:30
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: ../avahi-common/error.c:31
msgid "Operation failed"
msgstr "Åtgärden misslyckades"
#: ../avahi-common/error.c:32
msgid "Bad state"
msgstr "Felaktigt tillstånd"
#: ../avahi-common/error.c:33
msgid "Invalid host name"
msgstr "Ogiltigt värdnamn"
#: ../avahi-common/error.c:34
msgid "Invalid domain name"
msgstr "Ogiltigt domännamn"
#: ../avahi-common/error.c:35
msgid "No suitable network protocol available"
msgstr "Inget lämpligt nätverksprotokoll tillgängligt"
#: ../avahi-common/error.c:36
msgid "Invalid DNS TTL"
msgstr "Ogiltigt DNS TTL"
#: ../avahi-common/error.c:37
msgid "Resource record key is pattern"
msgstr "Resursens postnyckel är mönster"
#: ../avahi-common/error.c:38
msgid "Local name collision"
msgstr "Lokal namnkollision"
#: ../avahi-common/error.c:39
msgid "Invalid record"
msgstr "Ogiltig post"
#: ../avahi-common/error.c:41
msgid "Invalid service name"
msgstr "Ogiltigt tjänstenamn"
#: ../avahi-common/error.c:42
msgid "Invalid service type"
msgstr "Ogiltig tjänstetyp"
#: ../avahi-common/error.c:43
msgid "Invalid port number"
msgstr "Ogiltigt portnummer"
#: ../avahi-common/error.c:44
msgid "Invalid record key"
msgstr "Ogiltig postnyckel"
#: ../avahi-common/error.c:45
msgid "Invalid address"
msgstr "Ogiltig adress"
#: ../avahi-common/error.c:46
msgid "Timeout reached"
msgstr "Tidsgräns nåddes"
#: ../avahi-common/error.c:47
msgid "Too many clients"
msgstr "För många klienter"
#: ../avahi-common/error.c:48
msgid "Too many objects"
msgstr "För många objekt"
#: ../avahi-common/error.c:49
msgid "Too many entries"
msgstr "För många poster"
#: ../avahi-common/error.c:50
msgid "OS Error"
msgstr "Operativsystemsfel"
#: ../avahi-common/error.c:52
msgid "Access denied"
msgstr "Åtkomst nekad"
#: ../avahi-common/error.c:53
msgid "Invalid operation"
msgstr "Ogiltig åtgärd"
#: ../avahi-common/error.c:54
msgid "An unexpected D-Bus error occured"
msgstr "Ett oväntat D-Bus-fel har inträffat"
#: ../avahi-common/error.c:55
msgid "Daemon connection failed"
msgstr "Anslutning till demon misslyckades"
#: ../avahi-common/error.c:56
msgid "Memory exhausted"
msgstr "Minnet är slut"
#: ../avahi-common/error.c:57
msgid "The object passed in was not valid"
msgstr "Objektet som skickades in var inte giltigt"
#: ../avahi-common/error.c:58
msgid "Daemon not running"
msgstr "Demonen är inte igång"
#: ../avahi-common/error.c:59
msgid "Invalid interface index"
msgstr "Ogiltigt gränssnittsindex"
#: ../avahi-common/error.c:60
msgid "Invalid protocol specification"
msgstr "Ogiltig protokollspecifikation"
#: ../avahi-common/error.c:61
msgid "Invalid flags"
msgstr "Ogiltiga flaggor"
#: ../avahi-common/error.c:63
msgid "Not found"
msgstr "Hittades inte"
#: ../avahi-common/error.c:64
msgid "Invalid configuration"
msgstr "Ogiltig konfiguration"
#: ../avahi-common/error.c:65
msgid "Version mismatch"
msgstr "Versionen stämmer inte"
#: ../avahi-common/error.c:66
msgid "Invalid service subtype"
msgstr "Ogiltig undertyp för tjänst"
#: ../avahi-common/error.c:67
msgid "Invalid packet"
msgstr "Ogiltigt paket"
#: ../avahi-common/error.c:68
msgid "Invalid DNS return code"
msgstr "Ogiltig DNS-svarskod"
#: ../avahi-common/error.c:69
msgid "DNS failure: FORMERR"
msgstr "DNS-fel: FORMERR"
#: ../avahi-common/error.c:70
msgid "DNS failure: SERVFAIL"
msgstr "DNS-fel: SERVFAIL"
#: ../avahi-common/error.c:71
msgid "DNS failure: NXDOMAIN"
msgstr "DNS-fel: NXDOMAIN"
#: ../avahi-common/error.c:72
msgid "DNS failure: NOTIMP"
msgstr "DNS-fel: NOTIMP"
#: ../avahi-common/error.c:74
msgid "DNS failure: REFUSED"
msgstr "DNS-fel: REFUSED"
#: ../avahi-common/error.c:75
msgid "DNS failure: YXDOMAIN"
msgstr "DNS-fel: YXDOMAIN"
#: ../avahi-common/error.c:76
msgid "DNS failure: YXRRSET"
msgstr "DNS-fel: YXRRSET"
#: ../avahi-common/error.c:77
msgid "DNS failure: NXRRSET"
msgstr "DNS-fel: NXRRSET"
#: ../avahi-common/error.c:78
msgid "DNS failure: NOTAUTH"
msgstr "DNS-fel: NOTAUTH"
#: ../avahi-common/error.c:79
msgid "DNS failure: NOTZONE"
msgstr "DNS-fel: NOTZONE"
#: ../avahi-common/error.c:80
msgid "Invalid RDATA"
msgstr "Ogiltig RDATA"
#: ../avahi-common/error.c:81
msgid "Invalid DNS type"
msgstr "Ogiltig DNS-typ"
#: ../avahi-common/error.c:82
msgid "Invalid DNS class"
msgstr "Ogiltig DNS-klass"
#: ../avahi-common/error.c:83
msgid "Not supported"
msgstr "Stöds inte"
#: ../avahi-common/error.c:85
msgid "Not permitted"
msgstr "Inte tillåten"
#: ../avahi-common/error.c:86
msgid "Invalid argument"
msgstr "Ogiltigt argument"
#: ../avahi-common/error.c:87
msgid "Is empty"
msgstr "Är tom"
#: ../avahi-common/error.c:88
msgid "The requested operation is invalid because redundant"
msgstr "Den begärda åtgärden är ogiltig därför den är redundant"
#: ../avahi-common/error.c:94
msgid "Invalid Error Code"
msgstr "Ogiltig felkod"
#: ../avahi-discover-standalone/avahi-discover.ui.h:1
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.py:76
msgid "<i>No service currently selected.</i>"
msgstr "<i>Ingen tjänst har markerats.</i>"
#: ../avahi-discover-standalone/avahi-discover.ui.h:2
msgid "Avahi Discovery"
msgstr "Avahi-upptäckning"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.desktop.in.in.h:1
msgid "Avahi Zeroconf Browser"
msgstr "Avahi Zeroconf-bläddrare"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.desktop.in.in.h:2
msgid "Browse for Zeroconf services available on your network"
msgstr "Bläddra efter Zeroconf-tjänster tillgängliga på ditt nätverk"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.py:224
msgid "TXT"
msgstr "TXT"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.py:226
msgid "TXT Data:"
msgstr "TXT Data:"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.py:226
msgid "empty"
msgstr "tom"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.py:228
msgid "Service Type:"
msgstr "Tjänstetyp:"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.py:229
msgid "Service Name:"
msgstr "Tjänstenamn:"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.py:230
msgid "Domain Name:"
msgstr "Domännamn:"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.py:231
msgid "Interface:"
msgstr "Gränssnitt:"
#: ../avahi-python/avahi-discover/avahi-discover.py:232
msgid "Address:"
msgstr "Adress:"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:185
msgid "Browse Service Types"
msgstr "Bläddra efter tjänstetyper"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:185
msgid "A NULL terminated list of service types to browse for"
msgstr "En NULL-terminerad lista över tjänstetyper att bläddra efter"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:190
msgid "Domain"
msgstr "Domän"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:190
msgid "The domain to browse in, or NULL for the default domain"
msgstr "Domänen att bläddra i, eller NULL för standarddomänen"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:196
msgid "Service Type"
msgstr "Tjänstetyp"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:196
msgid "The service type of the selected service"
msgstr "Tjänstetypen för den markerade tjänsten"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:202 ../avahi-ui/avahi-ui.c:1023
msgid "Service Name"
msgstr "Tjänstenamn"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:202
msgid "The service name of the selected service"
msgstr "Tjänstenamnet för den markerade tjänsten"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:208
msgid "Address"
msgstr "Adress"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:208
msgid "The address of the resolved service"
msgstr "Adressen för den uppslagna tjänsten"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:213
msgid "Port"
msgstr "Port"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:213
msgid "The IP port number of the resolved service"
msgstr "IP-portnumret för den uppslagna tjänsten"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:219
msgid "Host Name"
msgstr "Värdnamn"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:219
msgid "The host name of the resolved service"
msgstr "Värdnamnet för den uppslagna tjänsten"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:225
msgid "TXT Data"
msgstr "TXT Data"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:225
msgid "The TXT data of the resolved service"
msgstr "TXT-data för den uppslagna tjänsten"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:230
msgid "Resolve Service"
msgstr "Slå upp tjänst"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:230
msgid "Resolve the selected service automatically before returning"
msgstr "Slå upp den valda tjänsten automatiskt före återgång"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:236
msgid "Resolve Service Host Name"
msgstr "Slå upp tjänstens värdnamn"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:236
msgid ""
"Resolve the host name of the selected service automatically before returning"
msgstr "Slå upp värdnamnet för den valda tjänsten automatiskt före återgång"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:242
msgid "Address family"
msgstr "Adressfamilj"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:242
msgid "The address family for host name resolution"
msgstr "Adressfamiljen för värdnamnets uppslag"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:326
#, c-format
msgid "Avahi client failure: %s"
msgstr "Fel i Avahi-klient: %s"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:388
#, c-format
msgid "Avahi resolver failure: %s"
msgstr "Fel i Avahi-uppslag: %s"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:518
#, c-format
msgid "Browsing for service type %s in domain %s failed: %s"
msgstr "Bläddring efter tjänstetypen %s i domänen %s misslyckades: %s"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:519 ../avahi-utils/avahi-browse.c:168
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:169 ../avahi-utils/avahi-browse.c:178
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:179
msgid "n/a"
msgstr "Inte tillgänglig"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:649
#, c-format
msgid "Avahi domain browser failure: %s"
msgstr "Fel i Avahi-domänbläddrare: %s"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:684
#, c-format
msgid "Failed to read Avahi domain: %s"
msgstr "Misslyckades att läsa Avahi-domän: %s"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:706
msgid "Browse service type list is empty!"
msgstr "Listan över tjänstetyper är tom!"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:717
#, c-format
msgid "Failed to connect to Avahi server: %s"
msgstr "Misslyckades att ansluta till Avahi-server: %s"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:735
msgid "Browsing for services on <b>local network</b>:"
msgstr "Bläddrar efter tjänster på <b>lokalt nätverk</b>:"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:737
#, c-format
msgid "Browsing for services in domain <b>%s</b>:"
msgstr "Bläddring efter tjänster i domänen <b>%s</b>:"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:773
#, c-format
msgid "Failed to create browser for %s: %s"
msgstr "Misslyckades med att skapa bläddrare för %s: %s"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:903
#, c-format
msgid "Failed to create resolver for %s of type %s in domain %s: %s"
msgstr ""
"Misslyckades med att skapa uppslagare för %s av typen %s i domänen %s: %s"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:978
#, c-format
msgid "Failed to create domain browser: %s"
msgstr "Misslyckades med att skapa domänbläddrare: %s"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:989
msgid "Change domain"
msgstr "Byt domän"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:1031 ../avahi-ui/avahi-ui.c:1162
msgid "Browsing..."
msgstr "Bläddrar..."
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:1120
msgid "Initializing..."
msgstr "Initierar..."
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:1144
msgid "Location"
msgstr "Plats"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:1149 ../avahi-utils/avahi-browse.c:553
msgid "Name"
msgstr "Namn"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:1154 ../avahi-utils/avahi-browse.c:553
msgid "Type"
msgstr "Typ"
#: ../avahi-ui/avahi-ui.c:1166
msgid "_Domain..."
msgstr "_Domän..."
#: ../avahi-ui/bssh.c:55
#, c-format
msgid ""
"%s [options]\n"
"\n"
" -h --help Show this help\n"
" -s --ssh Browse SSH servers\n"
" -v --vnc Browse VNC servers\n"
" -S --shell Browse both SSH and VNC\n"
" -d --domain=DOMAIN The domain to browse in\n"
msgstr ""
"%s [flaggor]\n"
"\n"
" -h --help Visa denna hjälp\n"
" -s --ssh Bläddra bland SSH-servrar\n"
" -v --vnc Bläddra bland VNC-servrar\n"
" -S --shell Bläddra bland både SSH och VNC\n"
" -d --domain=DOMÄN Domänen att bläddra i\n"
#: ../avahi-ui/bssh.c:101 ../avahi-utils/avahi-browse.c:775
#, c-format
msgid "Too many arguments\n"
msgstr "För många argument\n"
#: ../avahi-ui/bssh.c:149
msgid "Choose Shell Server"
msgstr "Välj skalserver"
#: ../avahi-ui/bssh.c:151
msgid "Desktop"
msgstr "Skrivbord"
#: ../avahi-ui/bssh.c:152
msgid "Terminal"
msgstr "Terminal"
#: ../avahi-ui/bssh.c:156
msgid "Choose VNC server"
msgstr "Välj VNC-server"
#: ../avahi-ui/bssh.c:161
msgid "Choose SSH server"
msgstr "Välj SSH-server"
#: ../avahi-ui/bssh.c:185
#, c-format
msgid "Connecting to '%s' ...\n"
msgstr "Ansluter till \"%s\"...\n"
#: ../avahi-ui/bssh.c:240
#, c-format
msgid "execlp() failed: %s\n"
msgstr "execlp() misslyckades: %s\n"
#: ../avahi-ui/bssh.c:250
#, c-format
msgid "Canceled.\n"
msgstr "Avbruten.\n"
#: ../avahi-ui/bssh.desktop.in.in.h:1
msgid "Avahi SSH Server Browser"
msgstr "Avahi SSH-serverbläddrare"
#: ../avahi-ui/bssh.desktop.in.in.h:2
msgid "Browse for Zeroconf-enabled SSH Servers"
msgstr "Bläddra efter Zeroconf-aktiverade SSH-servrar"
#: ../avahi-ui/bvnc.desktop.in.in.h:1
msgid "Avahi VNC Server Browser"
msgstr "Avahi VNC-serverbläddrare"
#: ../avahi-ui/bvnc.desktop.in.in.h:2
msgid "Browse for Zeroconf-enabled VNC Servers"
msgstr "Bläddra efter Zeroconf-aktiverade VNC-servrar"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:107
#, c-format
msgid ": All for now\n"
msgstr ": Alla just nu\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:118
#, c-format
msgid ": Cache exhausted\n"
msgstr ": Cachen är full\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:239 ../avahi-utils/avahi-browse.c:261
#, c-format
msgid "Failed to resolve service '%s' of type '%s' in domain '%s': %s\n"
msgstr ""
"Misslyckades med att slå upp tjänsten \"%s\" av typen \"%s\" i domänen \"%s"
"\": %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:340
#, c-format
msgid "service_browser failed: %s\n"
msgstr "service_browser misslyckades: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:378
#, c-format
msgid "avahi_service_browser_new() failed: %s\n"
msgstr "avahi_service_browser_new() misslyckades: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:414
#, c-format
msgid "service_type_browser failed: %s\n"
msgstr "service_type_browser misslyckades: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:444
#, c-format
msgid "avahi_service_type_browser_new() failed: %s\n"
msgstr "avahi_service_type_browser_new() misslyckades: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:519
#, c-format
msgid "avahi_domain_browser_new() failed: %s\n"
msgstr "avahi_domain_browser_new() misslyckades: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:535 ../avahi-utils/avahi-publish.c:394
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:280 ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:168
#, c-format
msgid "Failed to query version string: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att fråga efter versionssträng: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:540 ../avahi-utils/avahi-publish.c:399
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:285 ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:173
#: ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:189
#, c-format
msgid "Failed to query host name: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att fråga efter värdnamn: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:544 ../avahi-utils/avahi-publish.c:403
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:289 ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:177
#, c-format
msgid "Server version: %s; Host name: %s\n"
msgstr "Serverversion: %s; Värdnamn: %s\n"
#. Translators: This is a column heading with abbreviations for
#. * Event (+/-), Network Interface, Protocol (IPv4/v6), Domain
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:549
#, c-format
msgid "E Ifce Prot Domain\n"
msgstr "H Grän Prot Domän\n"
#. Translators: This is a column heading with abbreviations for
#. * Event (+/-), Network Interface, Protocol (IPv4/v6), Domain
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:553
#, c-format
msgid "E Ifce Prot %-*s %-20s Domain\n"
msgstr "H Grän Prot %-*s %-20s Domän\n"
#. We have been disconnected, so let reconnect
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:585 ../avahi-utils/avahi-publish.c:163
#, c-format
msgid "Disconnected, reconnecting ...\n"
msgstr "Frånkopplad, återansluter ...\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:599 ../avahi-utils/avahi-browse.c:829
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:170 ../avahi-utils/avahi-publish.c:386
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:272 ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:160
#, c-format
msgid "Failed to create client object: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att skapa klientobjekt: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:604 ../avahi-utils/avahi-publish.c:175
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:143 ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:59
#, c-format
msgid "Client failure, exiting: %s\n"
msgstr "Klientfel, avslutar: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:623 ../avahi-utils/avahi-publish.c:206
#, c-format
msgid "Waiting for daemon ...\n"
msgstr "Väntar på demon ...\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:647
msgid ""
" -h --help Show this help\n"
" -V --version Show version\n"
" -D --browse-domains Browse for browsing domains instead of services\n"
" -a --all Show all services, regardless of the type\n"
" -d --domain=DOMAIN The domain to browse in\n"
" -v --verbose Enable verbose mode\n"
" -t --terminate Terminate after dumping a more or less complete "
"list\n"
" -c --cache Terminate after dumping all entries from the cache\n"
" -l --ignore-local Ignore local services\n"
" -r --resolve Resolve services found\n"
" -f --no-fail Don't fail if the daemon is not available\n"
" -p --parsable Output in parsable format\n"
msgstr ""
" -h --help Visa denna hjälp\n"
" -V --version Visa version\n"
" -D --browse-domains Bläddra efter bläddringsdomäner istället för "
"tjänster\n"
" -a --all Visa alla tjänster, oavsett typen\n"
" -d --domain=DOMÄN Domänen att bläddra i\n"
" -v --verbose Aktivera informativt läge\n"
" -t --terminate Avsluta efter dumpning av en mer eller mindre "
"komplett lista\n"
" -c --cache Avsluta efter dumpning av alla poster från cachen\n"
" -l --ignore-local Ignorera lokala tjänster\n"
" -r --resolve Slå upp tjänster som hittats\n"
" -f --no-fail Misslycka inte om demonen inte är tillgänglig\n"
" -p --parsable Skriv ut i tolkningsbart format\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:660
msgid ""
" -k --no-db-lookup Don't lookup service types\n"
" -b --dump-db Dump service type database\n"
msgstr ""
" -k --no-db-lookup Slå inte upp tjänstetyper\n"
" -b --dump-db Dumpa databasen över tjänstetyper\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:766 ../avahi-utils/avahi-resolve.c:219
#, c-format
msgid "Too few arguments\n"
msgstr "För få argument\n"
#: ../avahi-utils/avahi-browse.c:821 ../avahi-utils/avahi-publish.c:378
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:264 ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:152
#, c-format
msgid "Failed to create simple poll object.\n"
msgstr "Misslyckades med att skapa enkelt poll-objekt.\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:76
#, c-format
msgid "Established under name '%s'\n"
msgstr "Etablerad under namnet \"%s\"\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:81
#, c-format
msgid "Failed to register: %s\n"
msgstr "Misslyckades att registrera: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:94
#, c-format
msgid "Name collision, picking new name '%s'.\n"
msgstr "Namnkollision, väljer nytt namn \"%s\".\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:114
#, c-format
msgid "Failed to create entry group: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att skapa postgrupp: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:124
#, c-format
msgid "Failed to add address: %s\n"
msgstr "Misslyckades att lägga till adress: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:134
#, c-format
msgid "Failed to add service: %s\n"
msgstr "Misslyckades att lägga till tjänst: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:140
#, c-format
msgid "Failed to add subtype '%s': %s\n"
msgstr "Misslyckades med att lägga till undertypen \"%s\": %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:191
#, c-format
msgid "Host name conflict\n"
msgstr "Värdnamnskonflikt\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:216
#, c-format
msgid ""
"%s [options] %s <name> <type> <port> [<txt ...>]\n"
"%s [options] %s <host-name> <address>\n"
"\n"
" -h --help Show this help\n"
" -V --version Show version\n"
" -s --service Publish service\n"
" -a --address Publish address\n"
" -v --verbose Enable verbose mode\n"
" -d --domain=DOMAIN Domain to publish service in\n"
" -H --host=DOMAIN Host where service resides\n"
" --subtype=SUBTYPE An additional subtype to register this service "
"with\n"
" -R --no-reverse Do not publish reverse entry with address\n"
" -f --no-fail Don't fail if the daemon is not available\n"
msgstr ""
"%s [flaggor] %s <namn> <typ> <port> [<txt ...>]\n"
"%s [flaggor] %s <värdnamn> <adress>\n"
"\n"
" -h --help Visa denna hjälp\n"
" -V --version Visa version\n"
" -s --service Publicera tjänst\n"
" -a --address Publicera adress\n"
" -v --verbose Aktivera informativt läge\n"
" -d --domain=DOMÄN Domän att publicera tjänst i\n"
" -H --host=DOMÄN Värd där tjänsten finns\n"
" --subtype=UNDERTYP En ytterligare undertyp att registrera denna "
"tjänst med\n"
" -R --no-reverse Publicera inte baklängespost med address\n"
" -f --no-fail Misslycka inte om demonen inte är tillgänglig\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:303 ../avahi-utils/avahi-publish.c:318
#, c-format
msgid "Bad number of arguments\n"
msgstr "Dåligt antal argument\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:329
#, c-format
msgid "Failed to parse port number: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att tolka portnummer: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-publish.c:361 ../avahi-utils/avahi-resolve.c:246
#, c-format
msgid "No command specified.\n"
msgstr "Inget kommando specificerat.\n"
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:89
#, c-format
msgid "Failed to resolve host name '%s': %s\n"
msgstr "Misslyckades med att slå upp värdnamnet \"%s\": %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:126
#, c-format
msgid "Failed to resolve address '%s': %s\n"
msgstr "Misslyckades med att slå upp adressen \"%s\": %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:157
#, c-format
msgid ""
"%s [options] %s <host name ...>\n"
"%s [options] %s <address ... >\n"
"\n"
" -h --help Show this help\n"
" -V --version Show version\n"
" -n --name Resolve host name\n"
" -a --address Resolve address\n"
" -v --verbose Enable verbose mode\n"
" -6 Lookup IPv6 address\n"
" -4 Lookup IPv4 address\n"
msgstr ""
"%s [flaggor] %s <värdnamn ...>\n"
"%s [flaggor] %s <adress ... >\n"
"\n"
" -h --help Visa denna hjälp\n"
" -V --version Visa version\n"
" -n --name Slå upp värdnamn\n"
" -a --address Slå upp adress\n"
" -v --verbose Aktivera informativt läge\n"
" -6 Slå upp IPv6-adress\n"
" -4 Slå upp IPv4-adress\n"
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:299 ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:181
#, c-format
msgid "Failed to create host name resolver: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att skapa uppslagare för värdnamn: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:309
#, c-format
msgid "Failed to parse address '%s'\n"
msgstr "Misslyckades med att tolka adressen \"%s\"\n"
#: ../avahi-utils/avahi-resolve.c:314
#, c-format
msgid "Failed to create address resolver: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att skapa adressuppslagare: %s\n"
#: ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:73
#, c-format
msgid ""
"%s [options] <new host name>\n"
"\n"
" -h --help Show this help\n"
" -V --version Show version\n"
" -v --verbose Enable verbose mode\n"
msgstr ""
"%s [flaggor] <nytt värdnamn>\n"
"\n"
" -h --help Visa denna hjälp\n"
" -V --version Visa version\n"
" -v --verbose Aktivera informativt läge\n"
#: ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:114
#, c-format
msgid "Invalid number of arguments, expecting exactly one.\n"
msgstr "Ogiltigt antal argument, exakt ett argument förväntas.\n"
#: ../avahi-utils/avahi-set-host-name.c:193
#, c-format
msgid "Host name successfully changed to %s\n"
msgstr "Värdnamnet ändrades till %s\n"