blob: b3831105f5f5c2e1cf9ddecf01cec5c67535d99d [file] [log] [blame]
# Czech translation of libgpg-error.
# Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the libgpg-error package.
# Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2009.
#
# certificate chain → řetezec (posloupnost) certifikátů
# keybox → Schránka (na klíče)
# keyring → klíčenka (jen na PGP klíče)
# armor → ASCII (podoba)
# encoding → kódování
# encryption → šifrování
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libgpg-error 1.7\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-10-26 11:22+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-06-23 14:10+0200\n"
"Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: src/err-sources.h:28
msgid "Unspecified source"
msgstr "Zdroj nezadán"
#: src/err-sources.h:29
msgid "gcrypt"
msgstr "gcrypt"
#: src/err-sources.h:30
msgid "GnuPG"
msgstr "GnuPG"
#: src/err-sources.h:31
msgid "GpgSM"
msgstr "GpgSM"
#: src/err-sources.h:32
msgid "GPG Agent"
msgstr "GPG agent"
#: src/err-sources.h:33
msgid "Pinentry"
msgstr "Pinentry"
#: src/err-sources.h:34
msgid "SCD"
msgstr "SCD"
#: src/err-sources.h:35
msgid "GPGME"
msgstr "GPGME"
# XXX: Konzistentní s gnupg2
#: src/err-sources.h:36
msgid "Keybox"
msgstr "Schránka"
#: src/err-sources.h:37
msgid "KSBA"
msgstr "KSBA"
#: src/err-sources.h:38
msgid "Dirmngr"
msgstr "Dirmngr"
#: src/err-sources.h:39
msgid "GSTI"
msgstr "GSTI"
#: src/err-sources.h:40
msgid "GPA"
msgstr "GPA"
#: src/err-sources.h:41
msgid "Kleopatra"
msgstr "Kleopatra"
#: src/err-sources.h:42
msgid "G13"
msgstr ""
#: src/err-sources.h:43
msgid "Any source"
msgstr "Nespecifikovaný zdroj"
#: src/err-sources.h:44
msgid "User defined source 1"
msgstr "Uživatelem definovaný zdroj 1"
#: src/err-sources.h:45
msgid "User defined source 2"
msgstr "Uživatelem definovaný zdroj 2"
#: src/err-sources.h:46
msgid "User defined source 3"
msgstr "Uživatelem definovaný zdroj 3"
#: src/err-sources.h:47
msgid "User defined source 4"
msgstr "Uživatelem definovaný zdroj 4"
#: src/err-sources.h:48
msgid "Unknown source"
msgstr "Neznámý zdroj"
#: src/err-codes.h:28
msgid "Success"
msgstr "Úspěch"
#: src/err-codes.h:29
msgid "General error"
msgstr "Obecná chyba"
#: src/err-codes.h:30
msgid "Unknown packet"
msgstr "Neznámý packet"
#: src/err-codes.h:31
msgid "Unknown version in packet"
msgstr "Neznámá verze v packetu"
#: src/err-codes.h:32
msgid "Invalid public key algorithm"
msgstr "Neplatný algoritmus veřejného klíče"
#: src/err-codes.h:33
msgid "Invalid digest algorithm"
msgstr "Neplatný hashovací algoritmus"
#: src/err-codes.h:34
msgid "Bad public key"
msgstr "Chybný veřejný klíč"
#: src/err-codes.h:35
msgid "Bad secret key"
msgstr "Chybný tajný klíč"
#: src/err-codes.h:36
msgid "Bad signature"
msgstr "Chybný podpis"
#: src/err-codes.h:37
msgid "No public key"
msgstr "Žádný veřejný klíč"
#: src/err-codes.h:38
msgid "Checksum error"
msgstr "Chyba kontrolního součtu"
#: src/err-codes.h:39
msgid "Bad passphrase"
msgstr "Chybné heslo"
#: src/err-codes.h:40
msgid "Invalid cipher algorithm"
msgstr "Neplatný šifrovací algoritmus"
#: src/err-codes.h:41
msgid "Keyring open"
msgstr "Klíčenka otevřena"
#: src/err-codes.h:42
msgid "Invalid packet"
msgstr "Neplatný packet"
#: src/err-codes.h:43
msgid "Invalid armor"
msgstr "Neplatný ASCII zápis"
#: src/err-codes.h:44
msgid "No user ID"
msgstr "Žádný identifikátor uživatele"
#: src/err-codes.h:45
msgid "No secret key"
msgstr "Žádný tajný klíč"
#: src/err-codes.h:46
msgid "Wrong secret key used"
msgstr "Použit špatný tajný klíč"
#: src/err-codes.h:47
msgid "Bad session key"
msgstr "Chybný klíč relace"
#: src/err-codes.h:48
msgid "Unknown compression algorithm"
msgstr "Neznámý kompresní algoritmus"
#: src/err-codes.h:49
msgid "Number is not prime"
msgstr "Číslo není prvočíslo"
#: src/err-codes.h:50
msgid "Invalid encoding method"
msgstr "Neplatná kódovací metoda"
#: src/err-codes.h:51
msgid "Invalid encryption scheme"
msgstr "Neplatné šifrovací schéma"
#: src/err-codes.h:52
msgid "Invalid signature scheme"
msgstr "Neplatné podpisové schéma"
#: src/err-codes.h:53
msgid "Invalid attribute"
msgstr "Neplatný atribut"
#: src/err-codes.h:54
msgid "No value"
msgstr "Žádná hodnota"
#: src/err-codes.h:55
msgid "Not found"
msgstr "Nenalezeno"
#: src/err-codes.h:56
msgid "Value not found"
msgstr "Hodnota nenalezena"
#: src/err-codes.h:57
msgid "Syntax error"
msgstr "Chyba syntaxe"
#: src/err-codes.h:58
msgid "Bad MPI value"
msgstr "Chybná hodnota MPI"
#: src/err-codes.h:59
msgid "Invalid passphrase"
msgstr "Neplatné heslo"
#: src/err-codes.h:60
msgid "Invalid signature class"
msgstr "Neplatní podpisová třída"
#: src/err-codes.h:61
msgid "Resources exhausted"
msgstr "Zdroje vyčerpány"
#: src/err-codes.h:62
msgid "Invalid keyring"
msgstr "Neplatná klíčenka"
#: src/err-codes.h:63
msgid "Trust DB error"
msgstr "Chyba databáze důvěry"
#: src/err-codes.h:64
msgid "Bad certificate"
msgstr "Chybný certifikát"
#: src/err-codes.h:65
msgid "Invalid user ID"
msgstr "Neplatné ID uživatele"
#: src/err-codes.h:66
msgid "Unexpected error"
msgstr "Neočekávaná chyba"
#: src/err-codes.h:67
msgid "Time conflict"
msgstr "Rozpor v času"
#: src/err-codes.h:68
msgid "Keyserver error"
msgstr "Chyba serveru s klíči"
#: src/err-codes.h:69
msgid "Wrong public key algorithm"
msgstr "Špatný algoritmus veřejného klíče"
# This is errror nuber 42 :)
#: src/err-codes.h:70
msgid "Tribute to D. A."
msgstr "Pocta D. A."
#: src/err-codes.h:71
msgid "Weak encryption key"
msgstr "Slabý šifrovací klíč"
#: src/err-codes.h:72
msgid "Invalid key length"
msgstr "Neplatná délka klíče"
#: src/err-codes.h:73
msgid "Invalid argument"
msgstr "Neplatný argument"
#: src/err-codes.h:74
msgid "Syntax error in URI"
msgstr "Chyba syntaxe v URI"
#: src/err-codes.h:75
msgid "Invalid URI"
msgstr "Neplatné URI"
#: src/err-codes.h:76
msgid "Network error"
msgstr "Chyba sítě"
#: src/err-codes.h:77
msgid "Unknown host"
msgstr "Neznámý stroj"
#: src/err-codes.h:78
msgid "Selftest failed"
msgstr "Sebetestování selhalo"
#: src/err-codes.h:79
msgid "Data not encrypted"
msgstr "Data nešifrována"
#: src/err-codes.h:80
msgid "Data not processed"
msgstr "Data nezpracována"
#: src/err-codes.h:81
msgid "Unusable public key"
msgstr "Nepoužitelný veřejný klíč"
#: src/err-codes.h:82
msgid "Unusable secret key"
msgstr "Nepoužitelný tajný klíč"
#: src/err-codes.h:83
msgid "Invalid value"
msgstr "Neplatná hodnota"
#: src/err-codes.h:84
msgid "Bad certificate chain"
msgstr "Chybný řetězec certifikátů"
#: src/err-codes.h:85
msgid "Missing certificate"
msgstr "Chybí certifikát"
#: src/err-codes.h:86
msgid "No data"
msgstr "Žádná data"
#: src/err-codes.h:87
msgid "Bug"
msgstr "Chyba"
#: src/err-codes.h:88
msgid "Not supported"
msgstr "Nepodporováno"
#: src/err-codes.h:89
msgid "Invalid operation code"
msgstr "Neplatný kód operace"
#: src/err-codes.h:90
msgid "Timeout"
msgstr "Čas vypršel"
#: src/err-codes.h:91
msgid "Internal error"
msgstr "Vnitřní chyba"
#: src/err-codes.h:92
msgid "EOF (gcrypt)"
msgstr "EOF (gcrypt)"
#: src/err-codes.h:93
msgid "Invalid object"
msgstr "Neplatný objekt"
#: src/err-codes.h:94
msgid "Provided object is too short"
msgstr "Dodaný objekt je příliš krátký"
#: src/err-codes.h:95
msgid "Provided object is too large"
msgstr "Dodaný objekt je příliš dlouhý"
#: src/err-codes.h:96
msgid "Missing item in object"
msgstr "V objektu chybí položka"
#: src/err-codes.h:97
msgid "Not implemented"
msgstr "Neimplementováno"
#: src/err-codes.h:98
msgid "Conflicting use"
msgstr "Neslučitelné použití"
#: src/err-codes.h:99
msgid "Invalid cipher mode"
msgstr "Neplatný režim šifry"
#: src/err-codes.h:100
msgid "Invalid flag"
msgstr "Neplatný příznak"
#: src/err-codes.h:101
msgid "Invalid handle"
msgstr "Neplatný deskriptor"
#: src/err-codes.h:102
msgid "Result truncated"
msgstr "Výsledek zkrácen"
#: src/err-codes.h:103
msgid "Incomplete line"
msgstr "Neúplný řádek"
#: src/err-codes.h:104
msgid "Invalid response"
msgstr "Neplatná odpověď"
#: src/err-codes.h:105
msgid "No agent running"
msgstr "Agent neběží"
#: src/err-codes.h:106
msgid "agent error"
msgstr "chyba agenta"
#: src/err-codes.h:107
msgid "Invalid data"
msgstr "Neplatná data"
#: src/err-codes.h:108
msgid "Unspecific Assuan server fault"
msgstr "Neurčená porucha serveru Assuan"
#: src/err-codes.h:109
msgid "General Assuan error"
msgstr "Obecná chyba Assuanu"
#: src/err-codes.h:110
msgid "Invalid session key"
msgstr "Neplatný klíč relace"
#: src/err-codes.h:111
msgid "Invalid S-expression"
msgstr "Neplatný S-výraz"
#: src/err-codes.h:112
msgid "Unsupported algorithm"
msgstr "Nepodporovaný algoritmus"
#: src/err-codes.h:113
msgid "No pinentry"
msgstr "Žádný pinentry"
#: src/err-codes.h:114
msgid "pinentry error"
msgstr "chyba pinentry"
#: src/err-codes.h:115
msgid "Bad PIN"
msgstr "Špatný PIN"
#: src/err-codes.h:116
msgid "Invalid name"
msgstr "Neplatné jméno"
#: src/err-codes.h:117
msgid "Bad data"
msgstr "Chybná data"
#: src/err-codes.h:118
msgid "Invalid parameter"
msgstr "Neplatný parametr"
#: src/err-codes.h:119
msgid "Wrong card"
msgstr "Špatná karta"
#: src/err-codes.h:120
msgid "No dirmngr"
msgstr "Žádný dirmngr"
#: src/err-codes.h:121
msgid "dirmngr error"
msgstr "chyba dirmngr"
#: src/err-codes.h:122
msgid "Certificate revoked"
msgstr "Certifikát odvolán"
#: src/err-codes.h:123
msgid "No CRL known"
msgstr "Není znám žádný CRL"
#: src/err-codes.h:124
msgid "CRL too old"
msgstr "Příliš starý CRL"
#: src/err-codes.h:125
msgid "Line too long"
msgstr "Příliš dlouhý řádek"
#: src/err-codes.h:126
msgid "Not trusted"
msgstr "Nedůvěřuje se"
#: src/err-codes.h:127
msgid "Operation cancelled"
msgstr "Operace zrušena"
#: src/err-codes.h:128
msgid "Bad CA certificate"
msgstr "Chybný certifikát autority"
#: src/err-codes.h:129
msgid "Certificate expired"
msgstr "Certifikátu vypršela platnost"
#: src/err-codes.h:130
msgid "Certificate too young"
msgstr "Certifikát je příliš mladý"
#: src/err-codes.h:131
msgid "Unsupported certificate"
msgstr "Nepodporovaný certifikát"
#: src/err-codes.h:132
msgid "Unknown S-expression"
msgstr "Neznámý S-výraz"
#: src/err-codes.h:133
msgid "Unsupported protection"
msgstr "Nepodporovaná ochrana"
#: src/err-codes.h:134
msgid "Corrupted protection"
msgstr "Poškozená ochrana"
#: src/err-codes.h:135
msgid "Ambiguous name"
msgstr "Nejednoznačné jméno"
#: src/err-codes.h:136
msgid "Card error"
msgstr "Chyba karty"
#: src/err-codes.h:137
msgid "Card reset required"
msgstr "Vyžadován reset karty"
#: src/err-codes.h:138
msgid "Card removed"
msgstr "Karta odstraněna"
#: src/err-codes.h:139
msgid "Invalid card"
msgstr "Neplatná karta"
#: src/err-codes.h:140
msgid "Card not present"
msgstr "Karta není přítomna"
#: src/err-codes.h:141
msgid "No PKCS15 application"
msgstr "Žádná aplikace PKCS15"
#: src/err-codes.h:142
msgid "Not confirmed"
msgstr "Nepotvrzeno"
# Nastavení nebo nastavování?
#: src/err-codes.h:143
msgid "Configuration error"
msgstr "Chyba konfigurace"
#: src/err-codes.h:144
msgid "No policy match"
msgstr "Politika se neshoduje"
#: src/err-codes.h:145
msgid "Invalid index"
msgstr "Neplatný index"
#: src/err-codes.h:146
msgid "Invalid ID"
msgstr "Neplatné ID"
#: src/err-codes.h:147
msgid "No SmartCard daemon"
msgstr "Žádný démon pro čipové karty"
#: src/err-codes.h:148
msgid "SmartCard daemon error"
msgstr "Chyba démona pro čipové karty"
#: src/err-codes.h:149
msgid "Unsupported protocol"
msgstr "Nepodporovaný protokol"
#: src/err-codes.h:150
msgid "Bad PIN method"
msgstr "Chybná metoda PINu"
#: src/err-codes.h:151
msgid "Card not initialized"
msgstr "Karta neinicializovaná"
#: src/err-codes.h:152
msgid "Unsupported operation"
msgstr "Nepodporovaná operace"
#: src/err-codes.h:153
msgid "Wrong key usage"
msgstr "Špatné použití karty"
#: src/err-codes.h:154
msgid "Nothing found"
msgstr "Nic nenalezeno"
#: src/err-codes.h:155
msgid "Wrong blob type"
msgstr "Špatný typ blobu"
#: src/err-codes.h:156
msgid "Missing value"
msgstr "Chybí hodnota"
#: src/err-codes.h:157
msgid "Hardware problem"
msgstr "Hardwarový problém"
#: src/err-codes.h:158
msgid "PIN blocked"
msgstr "PIN blokován"
#: src/err-codes.h:159
msgid "Conditions of use not satisfied"
msgstr "Podmínky použití nesplněny"
#: src/err-codes.h:160
msgid "PINs are not synced"
msgstr "PINy nejsou synchronizovány"
#: src/err-codes.h:161
msgid "Invalid CRL"
msgstr "Neplatný CRL"
#: src/err-codes.h:162
msgid "BER error"
msgstr "Chyba BER"
#: src/err-codes.h:163
msgid "Invalid BER"
msgstr "Neplatné BER"
#: src/err-codes.h:164
msgid "Element not found"
msgstr "Prvek nenalezen"
#: src/err-codes.h:165
msgid "Identifier not found"
msgstr "Identifikátor nenalezen"
#: src/err-codes.h:166
msgid "Invalid tag"
msgstr "Neplatná značka"
#: src/err-codes.h:167
msgid "Invalid length"
msgstr "Neplatná délka"
#: src/err-codes.h:168
msgid "Invalid key info"
msgstr "Neplatné informace o klíči"
#: src/err-codes.h:169
msgid "Unexpected tag"
msgstr "Neočekávaná značka"
#: src/err-codes.h:170
msgid "Not DER encoded"
msgstr "Nekódováno v DER"
#: src/err-codes.h:171
msgid "No CMS object"
msgstr "Žádný objekt CMS"
#: src/err-codes.h:172
msgid "Invalid CMS object"
msgstr "Neplatný objekt CMS"
#: src/err-codes.h:173
msgid "Unknown CMS object"
msgstr "Neznámý objekt CMS"
#: src/err-codes.h:174
msgid "Unsupported CMS object"
msgstr "Nepodporovaný objekty CMS"
#: src/err-codes.h:175
msgid "Unsupported encoding"
msgstr "Nepodporované kódování"
#: src/err-codes.h:176
msgid "Unsupported CMS version"
msgstr "Nepodporovaná verze CMS"
#: src/err-codes.h:177
msgid "Unknown algorithm"
msgstr "Neznámý algoritmus"
#: src/err-codes.h:178
msgid "Invalid crypto engine"
msgstr "Neplatná kryptografická jednotka"
#: src/err-codes.h:179
msgid "Public key not trusted"
msgstr "Veřejnému klíči se nedůvěřuje"
#: src/err-codes.h:180
msgid "Decryption failed"
msgstr "Dešifrování selhalo"
#: src/err-codes.h:181
msgid "Key expired"
msgstr "Klíči vypršela platnost"
#: src/err-codes.h:182
msgid "Signature expired"
msgstr "Podpisu vypršela platnost"
#: src/err-codes.h:183
msgid "Encoding problem"
msgstr "Chyba kódování"
#: src/err-codes.h:184
msgid "Invalid state"
msgstr "Neplatná stav"
#: src/err-codes.h:185
msgid "Duplicated value"
msgstr "Zdvojená hodnota"
#: src/err-codes.h:186
msgid "Missing action"
msgstr "Chybí akce"
#: src/err-codes.h:187
msgid "ASN.1 module not found"
msgstr "Modul ASN.1 nenalezen"
#: src/err-codes.h:188
msgid "Invalid OID string"
msgstr "Neplatný řetězec OID"
#: src/err-codes.h:189
msgid "Invalid time"
msgstr "Neplatný čas"
#: src/err-codes.h:190
msgid "Invalid CRL object"
msgstr "Neplatný objekt CRL"
#: src/err-codes.h:191
msgid "Unsupported CRL version"
msgstr "Nepodporovaná verze CRL"
#: src/err-codes.h:192
msgid "Invalid certificate object"
msgstr "Neplatný objekt certifikátu"
#: src/err-codes.h:193
msgid "Unknown name"
msgstr "Neznámé jméno"
#: src/err-codes.h:194
msgid "A locale function failed"
msgstr "Funkce locale selhala"
#: src/err-codes.h:195
msgid "Not locked"
msgstr "Neuzamčeno"
#: src/err-codes.h:196
msgid "Protocol violation"
msgstr "Narušení protokolu"
#: src/err-codes.h:197
msgid "Invalid MAC"
msgstr "Neplatný MAC"
#: src/err-codes.h:198
msgid "Invalid request"
msgstr "Neplatný požadavek"
#: src/err-codes.h:199
msgid "Unknown extension"
msgstr "Neznámé rozšíření"
#: src/err-codes.h:200
msgid "Unknown critical extension"
msgstr "Neznámé kritické rozšíření"
#: src/err-codes.h:201
msgid "Locked"
msgstr "Zamčeno"
#: src/err-codes.h:202
msgid "Unknown option"
msgstr "Neznámý parametr"
#: src/err-codes.h:203
msgid "Unknown command"
msgstr "Neznámý příkaz"
#: src/err-codes.h:204
msgid "Not operational"
msgstr "Nefunkční"
#: src/err-codes.h:205
msgid "No passphrase given"
msgstr "Heslo nezadáno"
#: src/err-codes.h:206
msgid "No PIN given"
msgstr "PIN nezadán"
#: src/err-codes.h:207
#, fuzzy
msgid "Not enabled"
msgstr "Neuzamčeno"
#: src/err-codes.h:208
#, fuzzy
msgid "No crypto engine"
msgstr "Neplatná kryptografická jednotka"
#: src/err-codes.h:209
#, fuzzy
msgid "Missing key"
msgstr "Chybí hodnota"
#: src/err-codes.h:210
#, fuzzy
msgid "Too many objects"
msgstr "Žádný objekt CMS"
#: src/err-codes.h:211
msgid "Limit reached"
msgstr ""
#: src/err-codes.h:212
#, fuzzy
msgid "Not initialized"
msgstr "Karta neinicializovaná"
#: src/err-codes.h:213
#, fuzzy
msgid "Missing issuer certificate"
msgstr "Chybí certifikát"
#: src/err-codes.h:214
#, fuzzy
msgid "Operation fully cancelled"
msgstr "Operace zrušena"
#: src/err-codes.h:215
msgid "Operation not yet finished"
msgstr "Operace ještě neskončila"
#: src/err-codes.h:216
msgid "Buffer too short"
msgstr "Vyrovnávací paměť je příliš malá"
#: src/err-codes.h:217
msgid "Invalid length specifier in S-expression"
msgstr "Neplatné určení délky v S-výrazu"
#: src/err-codes.h:218
msgid "String too long in S-expression"
msgstr "Řetězec v S-výrazu je příliš dlouhý"
#: src/err-codes.h:219
msgid "Unmatched parentheses in S-expression"
msgstr "Nepárové závorky v S-výrazu"
#: src/err-codes.h:220
msgid "S-expression not canonical"
msgstr "S-výraz není kanonický"
#: src/err-codes.h:221
msgid "Bad character in S-expression"
msgstr "Chybný znak v S-výrazu"
#: src/err-codes.h:222
msgid "Bad quotation in S-expression"
msgstr "Chybné uzavření do uvozovek v S-výrazu"
#: src/err-codes.h:223
msgid "Zero prefix in S-expression"
msgstr "Nulová předpona v S-výrazu"
#: src/err-codes.h:224
msgid "Nested display hints in S-expression"
msgstr "Vnořené pokyny pro zobrazení v S-výrazu"
#: src/err-codes.h:225
msgid "Unmatched display hints"
msgstr "Neodpovídající pokyny pro zobrazení"
#: src/err-codes.h:226
msgid "Unexpected reserved punctuation in S-expression"
msgstr "Neočekávaná vyhrazená interpunkce v S-výrazu"
#: src/err-codes.h:227
msgid "Bad hexadecimal character in S-expression"
msgstr "Chybný šestnáctkový znak v S-výrazu"
#: src/err-codes.h:228
msgid "Odd hexadecimal numbers in S-expression"
msgstr "Lichá šestnáctková čísla v S-výrazu"
#: src/err-codes.h:229
msgid "Bad octal character in S-expression"
msgstr "Chybný osmnáctkový znak v S-výrazu"
#: src/err-codes.h:230
msgid "General IPC error"
msgstr "Obecná chyba IPC"
#: src/err-codes.h:231
msgid "IPC accept call failed"
msgstr "IPC volání accept (přijmout) selhalo"
#: src/err-codes.h:232
msgid "IPC connect call failed"
msgstr "IPC volání connect (připojit) selhalo"
#: src/err-codes.h:233
msgid "Invalid IPC response"
msgstr "Neplatná odpověď IPC"
#: src/err-codes.h:234
msgid "Invalid value passed to IPC"
msgstr "Neplatná hodnota předaná do IPC"
#: src/err-codes.h:235
msgid "Incomplete line passed to IPC"
msgstr "Neúplný řádek předán do IPC"
#: src/err-codes.h:236
msgid "Line passed to IPC too long"
msgstr "Řádek předaný do IPC je příliš dlouhý"
#: src/err-codes.h:237
msgid "Nested IPC commands"
msgstr "Vnořené příkazy IPC"
#: src/err-codes.h:238
msgid "No data callback in IPC"
msgstr "Žádná data zpětného volání v IPC"
#: src/err-codes.h:239
msgid "No inquire callback in IPC"
msgstr "Žádné dotazovací zpětné volání v IPC"
#: src/err-codes.h:240
msgid "Not an IPC server"
msgstr "Není serverem IPC"
#: src/err-codes.h:241
msgid "Not an IPC client"
msgstr "Není klientem IPC"
#: src/err-codes.h:242
msgid "Problem starting IPC server"
msgstr "Problém se spuštěním serveru IPC"
#: src/err-codes.h:243
msgid "IPC read error"
msgstr "Chyba čtení IPC"
#: src/err-codes.h:244
msgid "IPC write error"
msgstr "Chyba zápisu IPC"
#: src/err-codes.h:245
msgid "Too much data for IPC layer"
msgstr "Příliš mnoho data pro vrstvu IPC"
#: src/err-codes.h:246
msgid "Unexpected IPC command"
msgstr "Neočekávaný příkaz IPC"
#: src/err-codes.h:247
msgid "Unknown IPC command"
msgstr "Neznámý příkaz IPC"
#: src/err-codes.h:248
msgid "IPC syntax error"
msgstr "Chyba syntaxe IPC"
#: src/err-codes.h:249
msgid "IPC call has been cancelled"
msgstr "Volání IPC bylo zrušeno"
#: src/err-codes.h:250
msgid "No input source for IPC"
msgstr "Žádný zdroj vstupu pro IPC"
#: src/err-codes.h:251
msgid "No output source for IPC"
msgstr "Žádný zdroj výstupu pro IPC"
#: src/err-codes.h:252
msgid "IPC parameter error"
msgstr "Chyba parametru IPC"
#: src/err-codes.h:253
msgid "Unknown IPC inquire"
msgstr "Neznámý dotaz IPC"
#: src/err-codes.h:254
msgid "User defined error code 1"
msgstr "Uživatelem definovaný chybový kód 1"
#: src/err-codes.h:255
msgid "User defined error code 2"
msgstr "Uživatelem definovaný chybový kód 2"
#: src/err-codes.h:256
msgid "User defined error code 3"
msgstr "Uživatelem definovaný chybový kód 3"
#: src/err-codes.h:257
msgid "User defined error code 4"
msgstr "Uživatelem definovaný chybový kód 4"
#: src/err-codes.h:258
msgid "User defined error code 5"
msgstr "Uživatelem definovaný chybový kód 5"
#: src/err-codes.h:259
msgid "User defined error code 6"
msgstr "Uživatelem definovaný chybový kód 6"
#: src/err-codes.h:260
msgid "User defined error code 7"
msgstr "Uživatelem definovaný chybový kód 7"
#: src/err-codes.h:261
msgid "User defined error code 8"
msgstr "Uživatelem definovaný chybový kód 8"
#: src/err-codes.h:262
msgid "User defined error code 9"
msgstr "Uživatelem definovaný chybový kód 9"
#: src/err-codes.h:263
msgid "User defined error code 10"
msgstr "Uživatelem definovaný chybový kód 10"
#: src/err-codes.h:264
msgid "User defined error code 11"
msgstr "Uživatelem definovaný chybový kód 11"
#: src/err-codes.h:265
msgid "User defined error code 12"
msgstr "Uživatelem definovaný chybový kód 12"
#: src/err-codes.h:266
msgid "User defined error code 13"
msgstr "Uživatelem definovaný chybový kód 13"
#: src/err-codes.h:267
msgid "User defined error code 14"
msgstr "Uživatelem definovaný chybový kód 14"
#: src/err-codes.h:268
msgid "User defined error code 15"
msgstr "Uživatelem definovaný chybový kód 15"
#: src/err-codes.h:269
msgid "User defined error code 16"
msgstr "Uživatelem definovaný chybový kód 16"
#: src/err-codes.h:270
msgid "System error w/o errno"
msgstr "Chyba systému bez čísla chyby (errno)"
#: src/err-codes.h:271
msgid "Unknown system error"
msgstr "Neznámá chyba systému"
#: src/err-codes.h:272
msgid "End of file"
msgstr "Konec souboru"
#: src/err-codes.h:273
msgid "Unknown error code"
msgstr "Neznámý kód chyby"
#: src/gpg-error.c:392
#, c-format
msgid "Usage: %s GPG-ERROR [...]\n"
msgstr "Použití: %s CHYBA_GPG […]\n"
#: src/gpg-error.c:448
#, c-format
msgid "%s: warning: could not recognize %s\n"
msgstr "%s: pozor: %s nebylo možné rozpoznat\n"