blob: b9d7e29f562e0ad493502aa83c6464266dfc74d2 [file] [log] [blame]
#! /bin/bash
test_mklabel()
{
ped_test "mklabel" "mklabel sun"
}
test_mkpart()
{
ped_test "mkpart" "mklabel sun mkpart primary ext2 10 20"
}
test_mkpartfs()
{
ped_test "mkpartfs" "mklabel sun mkpartfs primary ext2 10 20"
}
test_rm()
{
ped_test "rm" "mklabel sun mkpart primary ext2 10 20 rm 1"
}
test_too_many_primary()
{
ped_test_expect_fail "too many primary partitions" \
"mklabel sun \
mkpart primary ext2 10 20 \
mkpart primary ext2 20 30 \
mkpart primary ext2 30 40 \
mkpart primary ext2 40 50 \
mkpart primary ext2 50 60 \
mkpart primary ext2 60 70 \
mkpart primary ext2 70 80 \
mkpart primary ext2 80 90 \
mkpart primary ext2 90 100"
}
test_primary_overlap()
{
ped_test "correction primary partition overlapping"\
"mklabel sun \
mkpart primary ext2 0 100\
mkpart primary ext2 50 150"
}
test_nonexistent_remove()
{
ped_test_expect_fail "removal of non-existent partition"\
"mklabel sun \
rm 1"
}
test_create_extended()
{
ped_test_expect_fail "creation of extended partition"\
"mklabel sun \
mkpart extended 0 100"
}
test_create_small()
{
ped_test "create small partition"\
"mklabel sun \
mkpartfs primary ext2 1 2"
}
test_move()
{
ped_test "move partition"\
"mklabel sun \
mkpartfs primary ext2 0 100 \
mkpartfs primary ext2 101 200 \
move 1 201 301"
}
main()
{
if ! test_mklabel; then
exit 1
fi
test_mkpart
test_mkpartfs
test_rm
test_too_many_primary
test_primary_overlap
test_nonexistent_remove
test_create_extended
test_create_small
test_move
}
main