blob: 4b6f9d018e97a8b7516cd7b6fe22ecad847c567f [file] [log] [blame]
/*
* MPC85xx Internal Memory Map
*
* Copyright 2007-2012 Freescale Semiconductor, Inc.
*
* Copyright(c) 2002,2003 Motorola Inc.
* Xianghua Xiao (x.xiao@motorola.com)
*
* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
*/
#ifndef __IMMAP_85xx__
#define __IMMAP_85xx__
#include <asm/types.h>
#include <asm/fsl_dma.h>
#include <asm/fsl_i2c.h>
#include <fsl_ifc.h>
#include <asm/fsl_lbc.h>
#include <asm/fsl_fman.h>
#include <fsl_immap.h>
typedef struct ccsr_local {
u32 ccsrbarh; /* CCSR Base Addr High */
u32 ccsrbarl; /* CCSR Base Addr Low */
u32 ccsrar; /* CCSR Attr */
#define CCSRAR_C 0x80000000 /* Commit */
u8 res1[4];
u32 altcbarh; /* Alternate Configuration Base Addr High */
u32 altcbarl; /* Alternate Configuration Base Addr Low */
u32 altcar; /* Alternate Configuration Attr */
u8 res2[4];
u32 bstrh; /* Boot space translation high */
u32 bstrl; /* Boot space translation Low */
u32 bstrar; /* Boot space translation attributes */
u8 res3[0xbd4];
struct {
u32 lawbarh; /* LAWn base addr high */
u32 lawbarl; /* LAWn base addr low */
u32 lawar; /* LAWn attributes */
u8 res4[4];
} law[32];
u8 res35[0x204];
} ccsr_local_t;
/* Local-Access Registers & ECM Registers */
typedef struct ccsr_local_ecm {
u32 ccsrbar; /* CCSR Base Addr */
u8 res1[4];
u32 altcbar; /* Alternate Configuration Base Addr */
u8 res2[4];
u32 altcar; /* Alternate Configuration Attr */
u8 res3[12];
u32 bptr; /* Boot Page Translation */
u8 res4[3044];
u32 lawbar0; /* Local Access Window 0 Base Addr */
u8 res5[4];
u32 lawar0; /* Local Access Window 0 Attrs */
u8 res6[20];
u32 lawbar1; /* Local Access Window 1 Base Addr */
u8 res7[4];
u32 lawar1; /* Local Access Window 1 Attrs */
u8 res8[20];
u32 lawbar2; /* Local Access Window 2 Base Addr */
u8 res9[4];
u32 lawar2; /* Local Access Window 2 Attrs */
u8 res10[20];
u32 lawbar3; /* Local Access Window 3 Base Addr */
u8 res11[4];
u32 lawar3; /* Local Access Window 3 Attrs */
u8 res12[20];
u32 lawbar4; /* Local Access Window 4 Base Addr */
u8 res13[4];
u32 lawar4; /* Local Access Window 4 Attrs */
u8 res14[20];
u32 lawbar5; /* Local Access Window 5 Base Addr */
u8 res15[4];
u32 lawar5; /* Local Access Window 5 Attrs */
u8 res16[20];
u32 lawbar6; /* Local Access Window 6 Base Addr */
u8 res17[4];
u32 lawar6; /* Local Access Window 6 Attrs */
u8 res18[20];
u32 lawbar7; /* Local Access Window 7 Base Addr */
u8 res19[4];
u32 lawar7; /* Local Access Window 7 Attrs */
u8 res19_8a[20];
u32 lawbar8; /* Local Access Window 8 Base Addr */
u8 res19_8b[4];
u32 lawar8; /* Local Access Window 8 Attrs */
u8 res19_9a[20];
u32 lawbar9; /* Local Access Window 9 Base Addr */
u8 res19_9b[4];
u32 lawar9; /* Local Access Window 9 Attrs */
u8 res19_10a[20];
u32 lawbar10; /* Local Access Window 10 Base Addr */
u8 res19_10b[4];
u32 lawar10; /* Local Access Window 10 Attrs */
u8 res19_11a[20];
u32 lawbar11; /* Local Access Window 11 Base Addr */
u8 res19_11b[4];
u32 lawar11; /* Local Access Window 11 Attrs */
u8 res20[652];
u32 eebacr; /* ECM CCB Addr Configuration */
u8 res21[12];
u32 eebpcr; /* ECM CCB Port Configuration */
u8 res22[3564];
u32 eedr; /* ECM Error Detect */
u8 res23[4];
u32 eeer; /* ECM Error Enable */
u32 eeatr; /* ECM Error Attrs Capture */
u32 eeadr; /* ECM Error Addr Capture */
u8 res24[492];
} ccsr_local_ecm_t;
#define DDR_EOR_RD_BDW_OPT_DIS 0x80000000 /* Read BDW Opt. disable */
#define DDR_EOR_ADDR_HASH_EN 0x40000000 /* Address hash enabled */
/* I2C Registers */
typedef struct ccsr_i2c {
struct fsl_i2c i2c[1];
u8 res[4096 - 1 * sizeof(struct fsl_i2c)];
} ccsr_i2c_t;
#if defined(CONFIG_MPC8540) \
|| defined(CONFIG_MPC8541) \
|| defined(CONFIG_MPC8548) \
|| defined(CONFIG_MPC8555)
/* DUART Registers */
typedef struct ccsr_duart {
u8 res1[1280];
/* URBR1, UTHR1, UDLB1 with the same addr */
u8 urbr1_uthr1_udlb1;
/* UIER1, UDMB1 with the same addr01 */
u8 uier1_udmb1;
/* UIIR1, UFCR1, UAFR1 with the same addr */
u8 uiir1_ufcr1_uafr1;
u8 ulcr1; /* UART1 Line Control */
u8 umcr1; /* UART1 Modem Control */
u8 ulsr1; /* UART1 Line Status */
u8 umsr1; /* UART1 Modem Status */
u8 uscr1; /* UART1 Scratch */
u8 res2[8];
u8 udsr1; /* UART1 DMA Status */
u8 res3[239];
/* URBR2, UTHR2, UDLB2 with the same addr */
u8 urbr2_uthr2_udlb2;
/* UIER2, UDMB2 with the same addr */
u8 uier2_udmb2;
/* UIIR2, UFCR2, UAFR2 with the same addr */
u8 uiir2_ufcr2_uafr2;
u8 ulcr2; /* UART2 Line Control */
u8 umcr2; /* UART2 Modem Control */
u8 ulsr2; /* UART2 Line Status */
u8 umsr2; /* UART2 Modem Status */
u8 uscr2; /* UART2 Scratch */
u8 res4[8];
u8 udsr2; /* UART2 DMA Status */
u8 res5[2543];
} ccsr_duart_t;
#else /* MPC8560 uses UART on its CPM */
typedef struct ccsr_duart {
u8 res[4096];
} ccsr_duart_t;
#endif
/* eSPI Registers */
typedef struct ccsr_espi {
u32 mode; /* eSPI mode */
u32 event; /* eSPI event */
u32 mask; /* eSPI mask */
u32 com; /* eSPI command */
u32 tx; /* eSPI transmit FIFO access */
u32 rx; /* eSPI receive FIFO access */
u8 res1[8]; /* reserved */
u32 csmode[4]; /* 0x2c: sSPI CS0/1/2/3 mode */
u8 res2[4048]; /* fill up to 0x1000 */
} ccsr_espi_t;
/* PCI Registers */
typedef struct ccsr_pcix {
u32 cfg_addr; /* PCIX Configuration Addr */
u32 cfg_data; /* PCIX Configuration Data */
u32 int_ack; /* PCIX IRQ Acknowledge */
u8 res000c[52];
u32 liodn_base; /* PCIX LIODN base register */
u8 res0044[2996];
u32 ipver1; /* PCIX IP block revision register 1 */
u32 ipver2; /* PCIX IP block revision register 2 */
u32 potar0; /* PCIX Outbound Transaction Addr 0 */
u32 potear0; /* PCIX Outbound Translation Extended Addr 0 */
u32 powbar0; /* PCIX Outbound Window Base Addr 0 */
u32 powbear0; /* PCIX Outbound Window Base Extended Addr 0 */
u32 powar0; /* PCIX Outbound Window Attrs 0 */
u8 res2[12];
u32 potar1; /* PCIX Outbound Transaction Addr 1 */
u32 potear1; /* PCIX Outbound Translation Extended Addr 1 */
u32 powbar1; /* PCIX Outbound Window Base Addr 1 */
u32 powbear1; /* PCIX Outbound Window Base Extended Addr 1 */
u32 powar1; /* PCIX Outbound Window Attrs 1 */
u8 res3[12];
u32 potar2; /* PCIX Outbound Transaction Addr 2 */
u32 potear2; /* PCIX Outbound Translation Extended Addr 2 */
u32 powbar2; /* PCIX Outbound Window Base Addr 2 */
u32 powbear2; /* PCIX Outbound Window Base Extended Addr 2 */
u32 powar2; /* PCIX Outbound Window Attrs 2 */
u8 res4[12];
u32 potar3; /* PCIX Outbound Transaction Addr 3 */
u32 potear3; /* PCIX Outbound Translation Extended Addr 3 */
u32 powbar3; /* PCIX Outbound Window Base Addr 3 */
u32 powbear3; /* PCIX Outbound Window Base Extended Addr 3 */
u32 powar3; /* PCIX Outbound Window Attrs 3 */
u8 res5[12];
u32 potar4; /* PCIX Outbound Transaction Addr 4 */
u32 potear4; /* PCIX Outbound Translation Extended Addr 4 */
u32 powbar4; /* PCIX Outbound Window Base Addr 4 */
u32 powbear4; /* PCIX Outbound Window Base Extended Addr 4 */
u32 powar4; /* PCIX Outbound Window Attrs 4 */
u8 res6[268];
u32 pitar3; /* PCIX Inbound Translation Addr 3 */
u32 pitear3; /* PCIX Inbound Translation Extended Addr 3 */
u32 piwbar3; /* PCIX Inbound Window Base Addr 3 */
u32 piwbear3; /* PCIX Inbound Window Base Extended Addr 3 */
u32 piwar3; /* PCIX Inbound Window Attrs 3 */
u8 res7[12];
u32 pitar2; /* PCIX Inbound Translation Addr 2 */
u32 pitear2; /* PCIX Inbound Translation Extended Addr 2 */
u32 piwbar2; /* PCIX Inbound Window Base Addr 2 */
u32 piwbear2; /* PCIX Inbound Window Base Extended Addr 2 */
u32 piwar2; /* PCIX Inbound Window Attrs 2 */
u8 res8[12];
u32 pitar1; /* PCIX Inbound Translation Addr 1 */
u32 pitear1; /* PCIX Inbound Translation Extended Addr 1 */
u32 piwbar1; /* PCIX Inbound Window Base Addr 1 */
u8 res9[4];
u32 piwar1; /* PCIX Inbound Window Attrs 1 */
u8 res10[12];
u32 pedr; /* PCIX Error Detect */
u32 pecdr; /* PCIX Error Capture Disable */
u32 peer; /* PCIX Error Enable */
u32 peattrcr; /* PCIX Error Attrs Capture */
u32 peaddrcr; /* PCIX Error Addr Capture */
u32 peextaddrcr; /* PCIX Error Extended Addr Capture */
u32 pedlcr; /* PCIX Error Data Low Capture */
u32 pedhcr; /* PCIX Error Error Data High Capture */
u32 gas_timr; /* PCIX Gasket Timer */
u8 res11[476];
} ccsr_pcix_t;
#define PCIX_COMMAND 0x62
#define POWAR_EN 0x80000000
#define POWAR_IO_READ 0x00080000
#define POWAR_MEM_READ 0x00040000
#define POWAR_IO_WRITE 0x00008000
#define POWAR_MEM_WRITE 0x00004000
#define POWAR_MEM_512M 0x0000001c
#define POWAR_IO_1M 0x00000013
#define PIWAR_EN 0x80000000
#define PIWAR_PF 0x20000000
#define PIWAR_LOCAL 0x00f00000
#define PIWAR_READ_SNOOP 0x00050000
#define PIWAR_WRITE_SNOOP 0x00005000
#define PIWAR_MEM_2G 0x0000001e
typedef struct ccsr_gpio {
u32 gpdir;
u32 gpodr;
u32 gpdat;
u32 gpier;
u32 gpimr;
u32 gpicr;
} ccsr_gpio_t;
/* L2 Cache Registers */
typedef struct ccsr_l2cache {
u32 l2ctl; /* L2 configuration 0 */
u8 res1[12];
u32 l2cewar0; /* L2 cache external write addr 0 */
u8 res2[4];
u32 l2cewcr0; /* L2 cache external write control 0 */
u8 res3[4];
u32 l2cewar1; /* L2 cache external write addr 1 */
u8 res4[4];
u32 l2cewcr1; /* L2 cache external write control 1 */
u8 res5[4];
u32 l2cewar2; /* L2 cache external write addr 2 */
u8 res6[4];
u32 l2cewcr2; /* L2 cache external write control 2 */
u8 res7[4];
u32 l2cewar3; /* L2 cache external write addr 3 */
u8 res8[4];
u32 l2cewcr3; /* L2 cache external write control 3 */
u8 res9[180];
u32 l2srbar0; /* L2 memory-mapped SRAM base addr 0 */
u8 res10[4];
u32 l2srbar1; /* L2 memory-mapped SRAM base addr 1 */
u8 res11[3316];
u32 l2errinjhi; /* L2 error injection mask high */
u32 l2errinjlo; /* L2 error injection mask low */
u32 l2errinjctl; /* L2 error injection tag/ECC control */
u8 res12[20];
u32 l2captdatahi; /* L2 error data high capture */
u32 l2captdatalo; /* L2 error data low capture */
u32 l2captecc; /* L2 error ECC capture */
u8 res13[20];
u32 l2errdet; /* L2 error detect */
u32 l2errdis; /* L2 error disable */
u32 l2errinten; /* L2 error interrupt enable */
u32 l2errattr; /* L2 error attributes capture */
u32 l2erraddr; /* L2 error addr capture */
u8 res14[4];
u32 l2errctl; /* L2 error control */
u8 res15[420];
} ccsr_l2cache_t;
#define MPC85xx_L2CTL_L2E 0x80000000
#define MPC85xx_L2CTL_L2SRAM_ENTIRE 0x00010000
#define MPC85xx_L2ERRDIS_MBECC 0x00000008
#define MPC85xx_L2ERRDIS_SBECC 0x00000004
/* DMA Registers */
typedef struct ccsr_dma {
u8 res1[256];
struct fsl_dma dma[4];
u32 dgsr; /* DMA General Status */
u8 res2[11516];
} ccsr_dma_t;
/* tsec */
typedef struct ccsr_tsec {
u8 res1[16];
u32 ievent; /* IRQ Event */
u32 imask; /* IRQ Mask */
u32 edis; /* Error Disabled */
u8 res2[4];
u32 ecntrl; /* Ethernet Control */
u32 minflr; /* Minimum Frame Len */
u32 ptv; /* Pause Time Value */
u32 dmactrl; /* DMA Control */
u32 tbipa; /* TBI PHY Addr */
u8 res3[88];
u32 fifo_tx_thr; /* FIFO transmit threshold */
u8 res4[8];
u32 fifo_tx_starve; /* FIFO transmit starve */
u32 fifo_tx_starve_shutoff; /* FIFO transmit starve shutoff */
u8 res5[96];
u32 tctrl; /* TX Control */
u32 tstat; /* TX Status */
u8 res6[4];
u32 tbdlen; /* TX Buffer Desc Data Len */
u8 res7[16];
u32 ctbptrh; /* Current TX Buffer Desc Ptr High */
u32 ctbptr; /* Current TX Buffer Desc Ptr */
u8 res8[88];
u32 tbptrh; /* TX Buffer Desc Ptr High */
u32 tbptr; /* TX Buffer Desc Ptr Low */
u8 res9[120];
u32 tbaseh; /* TX Desc Base Addr High */
u32 tbase; /* TX Desc Base Addr */
u8 res10[168];
u32 ostbd; /* Out-of-Sequence(OOS) TX Buffer Desc */
u32 ostbdp; /* OOS TX Data Buffer Ptr */
u32 os32tbdp; /* OOS 32 Bytes TX Data Buffer Ptr Low */
u32 os32iptrh; /* OOS 32 Bytes TX Insert Ptr High */
u32 os32iptrl; /* OOS 32 Bytes TX Insert Ptr Low */
u32 os32tbdr; /* OOS 32 Bytes TX Reserved */
u32 os32iil; /* OOS 32 Bytes TX Insert Idx/Len */
u8 res11[52];
u32 rctrl; /* RX Control */
u32 rstat; /* RX Status */
u8 res12[4];
u32 rbdlen; /* RxBD Data Len */
u8 res13[16];
u32 crbptrh; /* Current RX Buffer Desc Ptr High */
u32 crbptr; /* Current RX Buffer Desc Ptr */
u8 res14[24];
u32 mrblr; /* Maximum RX Buffer Len */
u32 mrblr2r3; /* Maximum RX Buffer Len R2R3 */
u8 res15[56];
u32 rbptrh; /* RX Buffer Desc Ptr High 0 */
u32 rbptr; /* RX Buffer Desc Ptr */
u32 rbptrh1; /* RX Buffer Desc Ptr High 1 */
u32 rbptrl1; /* RX Buffer Desc Ptr Low 1 */
u32 rbptrh2; /* RX Buffer Desc Ptr High 2 */
u32 rbptrl2; /* RX Buffer Desc Ptr Low 2 */
u32 rbptrh3; /* RX Buffer Desc Ptr High 3 */
u32 rbptrl3; /* RX Buffer Desc Ptr Low 3 */
u8 res16[96];
u32 rbaseh; /* RX Desc Base Addr High 0 */
u32 rbase; /* RX Desc Base Addr */
u32 rbaseh1; /* RX Desc Base Addr High 1 */
u32 rbasel1; /* RX Desc Base Addr Low 1 */
u32 rbaseh2; /* RX Desc Base Addr High 2 */
u32 rbasel2; /* RX Desc Base Addr Low 2 */
u32 rbaseh3; /* RX Desc Base Addr High 3 */
u32 rbasel3; /* RX Desc Base Addr Low 3 */
u8 res17[224];
u32 maccfg1; /* MAC Configuration 1 */
u32 maccfg2; /* MAC Configuration 2 */
u32 ipgifg; /* Inter Packet Gap/Inter Frame Gap */
u32 hafdup; /* Half Duplex */
u32 maxfrm; /* Maximum Frame Len */
u8 res18[12];
u32 miimcfg; /* MII Management Configuration */
u32 miimcom; /* MII Management Cmd */
u32 miimadd; /* MII Management Addr */
u32 miimcon; /* MII Management Control */
u32 miimstat; /* MII Management Status */
u32 miimind; /* MII Management Indicator */
u8 res19[4];
u32 ifstat; /* Interface Status */
u32 macstnaddr1; /* Station Addr Part 1 */
u32 macstnaddr2; /* Station Addr Part 2 */
u8 res20[312];
u32 tr64; /* TX & RX 64-byte Frame Counter */
u32 tr127; /* TX & RX 65-127 byte Frame Counter */
u32 tr255; /* TX & RX 128-255 byte Frame Counter */
u32 tr511; /* TX & RX 256-511 byte Frame Counter */
u32 tr1k; /* TX & RX 512-1023 byte Frame Counter */
u32 trmax; /* TX & RX 1024-1518 byte Frame Counter */
u32 trmgv; /* TX & RX 1519-1522 byte Good VLAN Frame */
u32 rbyt; /* RX Byte Counter */
u32 rpkt; /* RX Packet Counter */
u32 rfcs; /* RX FCS Error Counter */
u32 rmca; /* RX Multicast Packet Counter */
u32 rbca; /* RX Broadcast Packet Counter */
u32 rxcf; /* RX Control Frame Packet Counter */
u32 rxpf; /* RX Pause Frame Packet Counter */
u32 rxuo; /* RX Unknown OP Code Counter */
u32 raln; /* RX Alignment Error Counter */
u32 rflr; /* RX Frame Len Error Counter */
u32 rcde; /* RX Code Error Counter */
u32 rcse; /* RX Carrier Sense Error Counter */
u32 rund; /* RX Undersize Packet Counter */
u32 rovr; /* RX Oversize Packet Counter */
u32 rfrg; /* RX Fragments Counter */
u32 rjbr; /* RX Jabber Counter */
u32 rdrp; /* RX Drop Counter */
u32 tbyt; /* TX Byte Counter Counter */
u32 tpkt; /* TX Packet Counter */
u32 tmca; /* TX Multicast Packet Counter */
u32 tbca; /* TX Broadcast Packet Counter */
u32 txpf; /* TX Pause Control Frame Counter */
u32 tdfr; /* TX Deferral Packet Counter */
u32 tedf; /* TX Excessive Deferral Packet Counter */
u32 tscl; /* TX Single Collision Packet Counter */
u32 tmcl; /* TX Multiple Collision Packet Counter */
u32 tlcl; /* TX Late Collision Packet Counter */
u32 txcl; /* TX Excessive Collision Packet Counter */
u32 tncl; /* TX Total Collision Counter */
u8 res21[4];
u32 tdrp; /* TX Drop Frame Counter */
u32 tjbr; /* TX Jabber Frame Counter */
u32 tfcs; /* TX FCS Error Counter */
u32 txcf; /* TX Control Frame Counter */
u32 tovr; /* TX Oversize Frame Counter */
u32 tund; /* TX Undersize Frame Counter */
u32 tfrg; /* TX Fragments Frame Counter */
u32 car1; /* Carry One */
u32 car2; /* Carry Two */
u32 cam1; /* Carry Mask One */
u32 cam2; /* Carry Mask Two */
u8 res22[192];
u32 iaddr0; /* Indivdual addr 0 */
u32 iaddr1; /* Indivdual addr 1 */
u32 iaddr2; /* Indivdual addr 2 */
u32 iaddr3; /* Indivdual addr 3 */
u32 iaddr4; /* Indivdual addr 4 */
u32 iaddr5; /* Indivdual addr 5 */
u32 iaddr6; /* Indivdual addr 6 */
u32 iaddr7; /* Indivdual addr 7 */
u8 res23[96];
u32 gaddr0; /* Global addr 0 */
u32 gaddr1; /* Global addr 1 */
u32 gaddr2; /* Global addr 2 */
u32 gaddr3; /* Global addr 3 */
u32 gaddr4; /* Global addr 4 */
u32 gaddr5; /* Global addr 5 */
u32 gaddr6; /* Global addr 6 */
u32 gaddr7; /* Global addr 7 */
u8 res24[96];
u32 pmd0; /* Pattern Match Data */
u8 res25[4];
u32 pmask0; /* Pattern Mask */
u8 res26[4];
u32 pcntrl0; /* Pattern Match Control */
u8 res27[4];
u32 pattrb0; /* Pattern Match Attrs */
u32 pattrbeli0; /* Pattern Match Attrs Extract Len & Idx */
u32 pmd1; /* Pattern Match Data */
u8 res28[4];
u32 pmask1; /* Pattern Mask */
u8 res29[4];
u32 pcntrl1; /* Pattern Match Control */
u8 res30[4];
u32 pattrb1; /* Pattern Match Attrs */
u32 pattrbeli1; /* Pattern Match Attrs Extract Len & Idx */
u32 pmd2; /* Pattern Match Data */
u8 res31[4];
u32 pmask2; /* Pattern Mask */
u8 res32[4];
u32 pcntrl2; /* Pattern Match Control */
u8 res33[4];
u32 pattrb2; /* Pattern Match Attrs */
u32 pattrbeli2; /* Pattern Match Attrs Extract Len & Idx */
u32 pmd3; /* Pattern Match Data */
u8 res34[4];
u32 pmask3; /* Pattern Mask */
u8 res35[4];
u32 pcntrl3; /* Pattern Match Control */
u8 res36[4];
u32 pattrb3; /* Pattern Match Attrs */
u32 pattrbeli3; /* Pattern Match Attrs Extract Len & Idx */
u32 pmd4; /* Pattern Match Data */
u8 res37[4];
u32 pmask4; /* Pattern Mask */
u8 res38[4];
u32 pcntrl4; /* Pattern Match Control */
u8 res39[4];
u32 pattrb4; /* Pattern Match Attrs */
u32 pattrbeli4; /* Pattern Match Attrs Extract Len & Idx */
u32 pmd5; /* Pattern Match Data */
u8 res40[4];
u32 pmask5; /* Pattern Mask */
u8 res41[4];
u32 pcntrl5; /* Pattern Match Control */
u8 res42[4];
u32 pattrb5; /* Pattern Match Attrs */
u32 pattrbeli5; /* Pattern Match Attrs Extract Len & Idx */
u32 pmd6; /* Pattern Match Data */
u8 res43[4];
u32 pmask6; /* Pattern Mask */
u8 res44[4];
u32 pcntrl6; /* Pattern Match Control */
u8 res45[4];
u32 pattrb6; /* Pattern Match Attrs */
u32 pattrbeli6; /* Pattern Match Attrs Extract Len & Idx */
u32 pmd7; /* Pattern Match Data */
u8 res46[4];
u32 pmask7; /* Pattern Mask */
u8 res47[4];
u32 pcntrl7; /* Pattern Match Control */
u8 res48[4];
u32 pattrb7; /* Pattern Match Attrs */
u32 pattrbeli7; /* Pattern Match Attrs Extract Len & Idx */
u32 pmd8; /* Pattern Match Data */
u8 res49[4];
u32 pmask8; /* Pattern Mask */
u8 res50[4];
u32 pcntrl8; /* Pattern Match Control */
u8 res51[4];
u32 pattrb8; /* Pattern Match Attrs */
u32 pattrbeli8; /* Pattern Match Attrs Extract Len & Idx */
u32 pmd9; /* Pattern Match Data */
u8 res52[4];
u32 pmask9; /* Pattern Mask */
u8 res53[4];
u32 pcntrl9; /* Pattern Match Control */
u8 res54[4];
u32 pattrb9; /* Pattern Match Attrs */
u32 pattrbeli9; /* Pattern Match Attrs Extract Len & Idx */
u32 pmd10; /* Pattern Match Data */
u8 res55[4];
u32 pmask10; /* Pattern Mask */
u8 res56[4];
u32 pcntrl10; /* Pattern Match Control */
u8 res57[4];
u32 pattrb10; /* Pattern Match Attrs */
u32 pattrbeli10; /* Pattern Match Attrs Extract Len & Idx */
u32 pmd11; /* Pattern Match Data */
u8 res58[4];
u32 pmask11; /* Pattern Mask */
u8 res59[4];
u32 pcntrl11; /* Pattern Match Control */
u8 res60[4];
u32 pattrb11; /* Pattern Match Attrs */
u32 pattrbeli11; /* Pattern Match Attrs Extract Len & Idx */
u32 pmd12; /* Pattern Match Data */
u8 res61[4];
u32 pmask12; /* Pattern Mask */
u8 res62[4];
u32 pcntrl12; /* Pattern Match Control */
u8 res63[4];
u32 pattrb12; /* Pattern Match Attrs */
u32 pattrbeli12; /* Pattern Match Attrs Extract Len & Idx */
u32 pmd13; /* Pattern Match Data */
u8 res64[4];
u32 pmask13; /* Pattern Mask */
u8 res65[4];
u32 pcntrl13; /* Pattern Match Control */
u8 res66[4];
u32 pattrb13; /* Pattern Match Attrs */
u32 pattrbeli13; /* Pattern Match Attrs Extract Len & Idx */
u32 pmd14; /* Pattern Match Data */
u8 res67[4];
u32 pmask14; /* Pattern Mask */
u8 res68[4];
u32 pcntrl14; /* Pattern Match Control */
u8 res69[4];
u32 pattrb14; /* Pattern Match Attrs */
u32 pattrbeli14; /* Pattern Match Attrs Extract Len & Idx */
u32 pmd15; /* Pattern Match Data */
u8 res70[4];
u32 pmask15; /* Pattern Mask */
u8 res71[4];
u32 pcntrl15; /* Pattern Match Control */
u8 res72[4];
u32 pattrb15; /* Pattern Match Attrs */
u32 pattrbeli15; /* Pattern Match Attrs Extract Len & Idx */
u8 res73[248];
u32 attr; /* Attrs */
u32 attreli; /* Attrs Extract Len & Idx */
u8 res74[1024];
} ccsr_tsec_t;
/* PIC Registers */
typedef struct ccsr_pic {
u8 res1[64];
u32 ipidr0; /* Interprocessor IRQ Dispatch 0 */
u8 res2[12];
u32 ipidr1; /* Interprocessor IRQ Dispatch 1 */
u8 res3[12];
u32 ipidr2; /* Interprocessor IRQ Dispatch 2 */
u8 res4[12];
u32 ipidr3; /* Interprocessor IRQ Dispatch 3 */
u8 res5[12];
u32 ctpr; /* Current Task Priority */
u8 res6[12];
u32 whoami; /* Who Am I */
u8 res7[12];
u32 iack; /* IRQ Acknowledge */
u8 res8[12];
u32 eoi; /* End Of IRQ */
u8 res9[3916];
u32 frr; /* Feature Reporting */
u8 res10[28];
u32 gcr; /* Global Configuration */
#define MPC85xx_PICGCR_RST 0x80000000
#define MPC85xx_PICGCR_M 0x20000000
u8 res11[92];
u32 vir; /* Vendor Identification */
u8 res12[12];
u32 pir; /* Processor Initialization */
u8 res13[12];
u32 ipivpr0; /* IPI Vector/Priority 0 */
u8 res14[12];
u32 ipivpr1; /* IPI Vector/Priority 1 */
u8 res15[12];
u32 ipivpr2; /* IPI Vector/Priority 2 */
u8 res16[12];
u32 ipivpr3; /* IPI Vector/Priority 3 */
u8 res17[12];
u32 svr; /* Spurious Vector */
u8 res18[12];
u32 tfrr; /* Timer Frequency Reporting */
u8 res19[12];
u32 gtccr0; /* Global Timer Current Count 0 */
u8 res20[12];
u32 gtbcr0; /* Global Timer Base Count 0 */
u8 res21[12];
u32 gtvpr0; /* Global Timer Vector/Priority 0 */
u8 res22[12];
u32 gtdr0; /* Global Timer Destination 0 */
u8 res23[12];
u32 gtccr1; /* Global Timer Current Count 1 */
u8 res24[12];
u32 gtbcr1; /* Global Timer Base Count 1 */
u8 res25[12];
u32 gtvpr1; /* Global Timer Vector/Priority 1 */
u8 res26[12];
u32 gtdr1; /* Global Timer Destination 1 */
u8 res27[12];
u32 gtccr2; /* Global Timer Current Count 2 */
u8 res28[12];
u32 gtbcr2; /* Global Timer Base Count 2 */
u8 res29[12];
u32 gtvpr2; /* Global Timer Vector/Priority 2 */
u8 res30[12];
u32 gtdr2; /* Global Timer Destination 2 */
u8 res31[12];
u32 gtccr3; /* Global Timer Current Count 3 */
u8 res32[12];
u32 gtbcr3; /* Global Timer Base Count 3 */
u8 res33[12];
u32 gtvpr3; /* Global Timer Vector/Priority 3 */
u8 res34[12];
u32 gtdr3; /* Global Timer Destination 3 */
u8 res35[268];
u32 tcr; /* Timer Control */
u8 res36[12];
u32 irqsr0; /* IRQ_OUT Summary 0 */
u8 res37[12];
u32 irqsr1; /* IRQ_OUT Summary 1 */
u8 res38[12];
u32 cisr0; /* Critical IRQ Summary 0 */
u8 res39[12];
u32 cisr1; /* Critical IRQ Summary 1 */
u8 res40[188];
u32 msgr0; /* Message 0 */
u8 res41[12];
u32 msgr1; /* Message 1 */
u8 res42[12];
u32 msgr2; /* Message 2 */
u8 res43[12];
u32 msgr3; /* Message 3 */
u8 res44[204];
u32 mer; /* Message Enable */
u8 res45[12];
u32 msr; /* Message Status */
u8 res46[60140];
u32 eivpr0; /* External IRQ Vector/Priority 0 */
u8 res47[12];
u32 eidr0; /* External IRQ Destination 0 */
u8 res48[12];
u32 eivpr1; /* External IRQ Vector/Priority 1 */
u8 res49[12];
u32 eidr1; /* External IRQ Destination 1 */
u8 res50[12];
u32 eivpr2; /* External IRQ Vector/Priority 2 */
u8 res51[12];
u32 eidr2; /* External IRQ Destination 2 */
u8 res52[12];
u32 eivpr3; /* External IRQ Vector/Priority 3 */
u8 res53[12];
u32 eidr3; /* External IRQ Destination 3 */
u8 res54[12];
u32 eivpr4; /* External IRQ Vector/Priority 4 */
u8 res55[12];
u32 eidr4; /* External IRQ Destination 4 */
u8 res56[12];
u32 eivpr5; /* External IRQ Vector/Priority 5 */
u8 res57[12];
u32 eidr5; /* External IRQ Destination 5 */
u8 res58[12];
u32 eivpr6; /* External IRQ Vector/Priority 6 */
u8 res59[12];
u32 eidr6; /* External IRQ Destination 6 */
u8 res60[12];
u32 eivpr7; /* External IRQ Vector/Priority 7 */
u8 res61[12];
u32 eidr7; /* External IRQ Destination 7 */
u8 res62[12];
u32 eivpr8; /* External IRQ Vector/Priority 8 */
u8 res63[12];
u32 eidr8; /* External IRQ Destination 8 */
u8 res64[12];
u32 eivpr9; /* External IRQ Vector/Priority 9 */
u8 res65[12];
u32 eidr9; /* External IRQ Destination 9 */
u8 res66[12];
u32 eivpr10; /* External IRQ Vector/Priority 10 */
u8 res67[12];
u32 eidr10; /* External IRQ Destination 10 */
u8 res68[12];
u32 eivpr11; /* External IRQ Vector/Priority 11 */
u8 res69[12];
u32 eidr11; /* External IRQ Destination 11 */
u8 res70[140];
u32 iivpr0; /* Internal IRQ Vector/Priority 0 */
u8 res71[12];
u32 iidr0; /* Internal IRQ Destination 0 */
u8 res72[12];
u32 iivpr1; /* Internal IRQ Vector/Priority 1 */
u8 res73[12];
u32 iidr1; /* Internal IRQ Destination 1 */
u8 res74[12];
u32 iivpr2; /* Internal IRQ Vector/Priority 2 */
u8 res75[12];
u32 iidr2; /* Internal IRQ Destination 2 */
u8 res76[12];
u32 iivpr3; /* Internal IRQ Vector/Priority 3 */
u8 res77[12];
u32 iidr3; /* Internal IRQ Destination 3 */
u8 res78[12];
u32 iivpr4; /* Internal IRQ Vector/Priority 4 */
u8 res79[12];
u32 iidr4; /* Internal IRQ Destination 4 */
u8 res80[12];
u32 iivpr5; /* Internal IRQ Vector/Priority 5 */
u8 res81[12];
u32 iidr5; /* Internal IRQ Destination 5 */
u8 res82[12];
u32 iivpr6; /* Internal IRQ Vector/Priority 6 */
u8 res83[12];
u32 iidr6; /* Internal IRQ Destination 6 */
u8 res84[12];
u32 iivpr7; /* Internal IRQ Vector/Priority 7 */
u8 res85[12];
u32 iidr7; /* Internal IRQ Destination 7 */
u8 res86[12];
u32 iivpr8; /* Internal IRQ Vector/Priority 8 */
u8 res87[12];
u32 iidr8; /* Internal IRQ Destination 8 */
u8 res88[12];
u32 iivpr9; /* Internal IRQ Vector/Priority 9 */
u8 res89[12];
u32 iidr9; /* Internal IRQ Destination 9 */
u8 res90[12];
u32 iivpr10; /* Internal IRQ Vector/Priority 10 */
u8 res91[12];
u32 iidr10; /* Internal IRQ Destination 10 */
u8 res92[12];
u32 iivpr11; /* Internal IRQ Vector/Priority 11 */
u8 res93[12];
u32 iidr11; /* Internal IRQ Destination 11 */
u8 res94[12];
u32 iivpr12; /* Internal IRQ Vector/Priority 12 */
u8 res95[12];
u32 iidr12; /* Internal IRQ Destination 12 */
u8 res96[12];
u32 iivpr13; /* Internal IRQ Vector/Priority 13 */
u8 res97[12];
u32 iidr13; /* Internal IRQ Destination 13 */
u8 res98[12];
u32 iivpr14; /* Internal IRQ Vector/Priority 14 */
u8 res99[12];
u32 iidr14; /* Internal IRQ Destination 14 */
u8 res100[12];
u32 iivpr15; /* Internal IRQ Vector/Priority 15 */
u8 res101[12];
u32 iidr15; /* Internal IRQ Destination 15 */
u8 res102[12];
u32 iivpr16; /* Internal IRQ Vector/Priority 16 */
u8 res103[12];
u32 iidr16; /* Internal IRQ Destination 16 */
u8 res104[12];
u32 iivpr17; /* Internal IRQ Vector/Priority 17 */
u8 res105[12];
u32 iidr17; /* Internal IRQ Destination 17 */
u8 res106[12];
u32 iivpr18; /* Internal IRQ Vector/Priority 18 */
u8 res107[12];
u32 iidr18; /* Internal IRQ Destination 18 */
u8 res108[12];
u32 iivpr19; /* Internal IRQ Vector/Priority 19 */
u8 res109[12];
u32 iidr19; /* Internal IRQ Destination 19 */
u8 res110[12];
u32 iivpr20; /* Internal IRQ Vector/Priority 20 */
u8 res111[12];
u32 iidr20; /* Internal IRQ Destination 20 */
u8 res112[12];
u32 iivpr21; /* Internal IRQ Vector/Priority 21 */
u8 res113[12];
u32 iidr21; /* Internal IRQ Destination 21 */
u8 res114[12];
u32 iivpr22; /* Internal IRQ Vector/Priority 22 */
u8 res115[12];
u32 iidr22; /* Internal IRQ Destination 22 */
u8 res116[12];
u32 iivpr23; /* Internal IRQ Vector/Priority 23 */
u8 res117[12];
u32 iidr23; /* Internal IRQ Destination 23 */
u8 res118[12];
u32 iivpr24; /* Internal IRQ Vector/Priority 24 */
u8 res119[12];
u32 iidr24; /* Internal IRQ Destination 24 */
u8 res120[12];
u32 iivpr25; /* Internal IRQ Vector/Priority 25 */
u8 res121[12];
u32 iidr25; /* Internal IRQ Destination 25 */
u8 res122[12];
u32 iivpr26; /* Internal IRQ Vector/Priority 26 */
u8 res123[12];
u32 iidr26; /* Internal IRQ Destination 26 */
u8 res124[12];
u32 iivpr27; /* Internal IRQ Vector/Priority 27 */
u8 res125[12];
u32 iidr27; /* Internal IRQ Destination 27 */
u8 res126[12];
u32 iivpr28; /* Internal IRQ Vector/Priority 28 */
u8 res127[12];
u32 iidr28; /* Internal IRQ Destination 28 */
u8 res128[12];
u32 iivpr29; /* Internal IRQ Vector/Priority 29 */
u8 res129[12];
u32 iidr29; /* Internal IRQ Destination 29 */
u8 res130[12];
u32 iivpr30; /* Internal IRQ Vector/Priority 30 */
u8 res131[12];
u32 iidr30; /* Internal IRQ Destination 30 */
u8 res132[12];
u32 iivpr31; /* Internal IRQ Vector/Priority 31 */
u8 res133[12];
u32 iidr31; /* Internal IRQ Destination 31 */
u8 res134[4108];
u32 mivpr0; /* Messaging IRQ Vector/Priority 0 */
u8 res135[12];
u32 midr0; /* Messaging IRQ Destination 0 */
u8 res136[12];
u32 mivpr1; /* Messaging IRQ Vector/Priority 1 */
u8 res137[12];
u32 midr1; /* Messaging IRQ Destination 1 */
u8 res138[12];
u32 mivpr2; /* Messaging IRQ Vector/Priority 2 */
u8 res139[12];
u32 midr2; /* Messaging IRQ Destination 2 */
u8 res140[12];
u32 mivpr3; /* Messaging IRQ Vector/Priority 3 */
u8 res141[12];
u32 midr3; /* Messaging IRQ Destination 3 */
u8 res142[59852];
u32 ipi0dr0; /* Processor 0 Interprocessor IRQ Dispatch 0 */
u8 res143[12];
u32 ipi0dr1; /* Processor 0 Interprocessor IRQ Dispatch 1 */
u8 res144[12];
u32 ipi0dr2; /* Processor 0 Interprocessor IRQ Dispatch 2 */
u8 res145[12];
u32 ipi0dr3; /* Processor 0 Interprocessor IRQ Dispatch 3 */
u8 res146[12];
u32 ctpr0; /* Current Task Priority for Processor 0 */
u8 res147[12];
u32 whoami0; /* Who Am I for Processor 0 */
u8 res148[12];
u32 iack0; /* IRQ Acknowledge for Processor 0 */
u8 res149[12];
u32 eoi0; /* End Of IRQ for Processor 0 */
u8 res150[130892];
} ccsr_pic_t;
/* CPM Block */
#ifndef CONFIG_CPM2
typedef struct ccsr_cpm {
u8 res[262144];
} ccsr_cpm_t;
#else
/*
* DPARM
* General SIU
*/
typedef struct ccsr_cpm_siu {
u8 res1[80];
u32 smaer;
u32 smser;
u32 smevr;
u8 res2[4];
u32 lmaer;
u32 lmser;
u32 lmevr;
u8 res3[2964];
} ccsr_cpm_siu_t;
/* IRQ Controller */
typedef struct ccsr_cpm_intctl {
u16 sicr;
u8 res1[2];
u32 sivec;
u32 sipnrh;
u32 sipnrl;
u32 siprr;
u32 scprrh;
u32 scprrl;
u32 simrh;
u32 simrl;
u32 siexr;
u8 res2[88];
u32 sccr;
u8 res3[124];
} ccsr_cpm_intctl_t;
/* input/output port */
typedef struct ccsr_cpm_iop {
u32 pdira;
u32 ppara;
u32 psora;
u32 podra;
u32 pdata;
u8 res1[12];
u32 pdirb;
u32 pparb;
u32 psorb;
u32 podrb;
u32 pdatb;
u8 res2[12];
u32 pdirc;
u32 pparc;
u32 psorc;
u32 podrc;
u32 pdatc;
u8 res3[12];
u32 pdird;
u32 ppard;
u32 psord;
u32 podrd;
u32 pdatd;
u8 res4[12];
} ccsr_cpm_iop_t;
/* CPM timers */
typedef struct ccsr_cpm_timer {
u8 tgcr1;
u8 res1[3];
u8 tgcr2;
u8 res2[11];
u16 tmr1;
u16 tmr2;
u16 trr1;
u16 trr2;
u16 tcr1;
u16 tcr2;
u16 tcn1;
u16 tcn2;
u16 tmr3;
u16 tmr4;
u16 trr3;
u16 trr4;
u16 tcr3;
u16 tcr4;
u16 tcn3;
u16 tcn4;
u16 ter1;
u16 ter2;
u16 ter3;
u16 ter4;
u8 res3[608];
} ccsr_cpm_timer_t;
/* SDMA */
typedef struct ccsr_cpm_sdma {
u8 sdsr;
u8 res1[3];
u8 sdmr;
u8 res2[739];
} ccsr_cpm_sdma_t;
/* FCC1 */
typedef struct ccsr_cpm_fcc1 {
u32 gfmr;
u32 fpsmr;
u16 ftodr;
u8 res1[2];
u16 fdsr;
u8 res2[2];
u16 fcce;
u8 res3[2];
u16 fccm;
u8 res4[2];
u8 fccs;
u8 res5[3];
u8 ftirr_phy[4];
} ccsr_cpm_fcc1_t;
/* FCC2 */
typedef struct ccsr_cpm_fcc2 {
u32 gfmr;
u32 fpsmr;
u16 ftodr;
u8 res1[2];
u16 fdsr;
u8 res2[2];
u16 fcce;
u8 res3[2];
u16 fccm;
u8 res4[2];
u8 fccs;
u8 res5[3];
u8 ftirr_phy[4];
} ccsr_cpm_fcc2_t;
/* FCC3 */
typedef struct ccsr_cpm_fcc3 {
u32 gfmr;
u32 fpsmr;
u16 ftodr;
u8 res1[2];
u16 fdsr;
u8 res2[2];
u16 fcce;
u8 res3[2];
u16 fccm;
u8 res4[2];
u8 fccs;
u8 res5[3];
u8 res[36];
} ccsr_cpm_fcc3_t;
/* FCC1 extended */
typedef struct ccsr_cpm_fcc1_ext {
u32 firper;
u32 firer;
u32 firsr_h;
u32 firsr_l;
u8 gfemr;
u8 res[15];
} ccsr_cpm_fcc1_ext_t;
/* FCC2 extended */
typedef struct ccsr_cpm_fcc2_ext {
u32 firper;
u32 firer;
u32 firsr_h;
u32 firsr_l;
u8 gfemr;
u8 res[31];
} ccsr_cpm_fcc2_ext_t;
/* FCC3 extended */
typedef struct ccsr_cpm_fcc3_ext {
u8 gfemr;
u8 res[47];
} ccsr_cpm_fcc3_ext_t;
/* TC layers */
typedef struct ccsr_cpm_tmp1 {
u8 res[496];
} ccsr_cpm_tmp1_t;
/* BRGs:5,6,7,8 */
typedef struct ccsr_cpm_brg2 {
u32 brgc5;
u32 brgc6;
u32 brgc7;
u32 brgc8;
u8 res[608];
} ccsr_cpm_brg2_t;
/* I2C */
typedef struct ccsr_cpm_i2c {
u8 i2mod;
u8 res1[3];
u8 i2add;
u8 res2[3];
u8 i2brg;
u8 res3[3];
u8 i2com;
u8 res4[3];
u8 i2cer;
u8 res5[3];
u8 i2cmr;
u8 res6[331];
} ccsr_cpm_i2c_t;
/* CPM core */
typedef struct ccsr_cpm_cp {
u32 cpcr;
u32 rccr;
u8 res1[14];
u16 rter;
u8 res2[2];
u16 rtmr;
u16 rtscr;
u8 res3[2];
u32 rtsr;
u8 res4[12];
} ccsr_cpm_cp_t;
/* BRGs:1,2,3,4 */
typedef struct ccsr_cpm_brg1 {
u32 brgc1;
u32 brgc2;
u32 brgc3;
u32 brgc4;
} ccsr_cpm_brg1_t;
/* SCC1-SCC4 */
typedef struct ccsr_cpm_scc {
u32 gsmrl;
u32 gsmrh;
u16 psmr;
u8 res1[2];
u16 todr;
u16 dsr;
u16 scce;
u8 res2[2];
u16 sccm;
u8 res3;
u8 sccs;
u8 res4[8];
} ccsr_cpm_scc_t;
typedef struct ccsr_cpm_tmp2 {
u8 res[32];
} ccsr_cpm_tmp2_t;
/* SPI */
typedef struct ccsr_cpm_spi {
u16 spmode;
u8 res1[4];
u8 spie;
u8 res2[3];
u8 spim;
u8 res3[2];
u8 spcom;
u8 res4[82];
} ccsr_cpm_spi_t;
/* CPM MUX */
typedef struct ccsr_cpm_mux {
u8 cmxsi1cr;
u8 res1;
u8 cmxsi2cr;
u8 res2;
u32 cmxfcr;
u32 cmxscr;
u8 res3[2];
u16 cmxuar;
u8 res4[16];
} ccsr_cpm_mux_t;
/* SI,MCC,etc */
typedef struct ccsr_cpm_tmp3 {
u8 res[58592];
} ccsr_cpm_tmp3_t;
typedef struct ccsr_cpm_iram {
u32 iram[8192];
u8 res[98304];
} ccsr_cpm_iram_t;
typedef struct ccsr_cpm {
/* Some references are into the unique & known dpram spaces,
* others are from the generic base.
*/
#define im_dprambase im_dpram1
u8 im_dpram1[16*1024];
u8 res1[16*1024];
u8 im_dpram2[16*1024];
u8 res2[16*1024];
ccsr_cpm_siu_t im_cpm_siu; /* SIU Configuration */
ccsr_cpm_intctl_t im_cpm_intctl; /* IRQ Controller */
ccsr_cpm_iop_t im_cpm_iop; /* IO Port control/status */
ccsr_cpm_timer_t im_cpm_timer; /* CPM timers */
ccsr_cpm_sdma_t im_cpm_sdma; /* SDMA control/status */
ccsr_cpm_fcc1_t im_cpm_fcc1;
ccsr_cpm_fcc2_t im_cpm_fcc2;
ccsr_cpm_fcc3_t im_cpm_fcc3;
ccsr_cpm_fcc1_ext_t im_cpm_fcc1_ext;
ccsr_cpm_fcc2_ext_t im_cpm_fcc2_ext;
ccsr_cpm_fcc3_ext_t im_cpm_fcc3_ext;
ccsr_cpm_tmp1_t im_cpm_tmp1;
ccsr_cpm_brg2_t im_cpm_brg2;
ccsr_cpm_i2c_t im_cpm_i2c;
ccsr_cpm_cp_t im_cpm_cp;
ccsr_cpm_brg1_t im_cpm_brg1;
ccsr_cpm_scc_t im_cpm_scc[4];
ccsr_cpm_tmp2_t im_cpm_tmp2;
ccsr_cpm_spi_t im_cpm_spi;
ccsr_cpm_mux_t im_cpm_mux;
ccsr_cpm_tmp3_t im_cpm_tmp3;
ccsr_cpm_iram_t im_cpm_iram;
} ccsr_cpm_t;
#endif
#ifdef CONFIG_SYS_SRIO
/* Architectural regsiters */
struct rio_arch {
u32 didcar; /* Device Identity CAR */
u32 dicar; /* Device Information CAR */
u32 aidcar; /* Assembly Identity CAR */
u32 aicar; /* Assembly Information CAR */
u32 pefcar; /* Processing Element Features CAR */
u8 res0[4];
u32 socar; /* Source Operations CAR */
u32 docar; /* Destination Operations CAR */
u8 res1[32];
u32 mcsr; /* Mailbox CSR */
u32 pwdcsr; /* Port-Write and Doorbell CSR */
u8 res2[4];
u32 pellccsr; /* Processing Element Logic Layer CCSR */
u8 res3[12];
u32 lcsbacsr; /* Local Configuration Space BACSR */
u32 bdidcsr; /* Base Device ID CSR */
u8 res4[4];
u32 hbdidlcsr; /* Host Base Device ID Lock CSR */
u32 ctcsr; /* Component Tag CSR */
};
/* Extended Features Space: 1x/4x LP-Serial Port registers */
struct rio_lp_serial_port {
u32 plmreqcsr; /* Port Link Maintenance Request CSR */
u32 plmrespcsr; /* Port Link Maintenance Response CS */
u32 plascsr; /* Port Local Ackid Status CSR */
u8 res0[12];
u32 pescsr; /* Port Error and Status CSR */
u32 pccsr; /* Port Control CSR */
};
/* Extended Features Space: 1x/4x LP-Serial registers */
struct rio_lp_serial {
u32 pmbh0csr; /* Port Maintenance Block Header 0 CSR */
u8 res0[28];
u32 pltoccsr; /* Port Link Time-out CCSR */
u32 prtoccsr; /* Port Response Time-out CCSR */
u8 res1[20];
u32 pgccsr; /* Port General CSR */
struct rio_lp_serial_port port[CONFIG_SYS_FSL_SRIO_MAX_PORTS];
};
/* Logical error reporting registers */
struct rio_logical_err {
u32 erbh; /* Error Reporting Block Header Register */
u8 res0[4];
u32 ltledcsr; /* Logical/Transport layer error DCSR */
u32 ltleecsr; /* Logical/Transport layer error ECSR */
u8 res1[4];
u32 ltlaccsr; /* Logical/Transport layer ACCSR */
u32 ltldidccsr; /* Logical/Transport layer DID CCSR */
u32 ltlcccsr; /* Logical/Transport layer control CCSR */
};
/* Physical error reporting port registers */
struct rio_phys_err_port {
u32 edcsr; /* Port error detect CSR */
u32 erecsr; /* Port error rate enable CSR */
u32 ecacsr; /* Port error capture attributes CSR */
u32 pcseccsr0; /* Port packet/control symbol ECCSR 0 */
u32 peccsr[3]; /* Port error capture CSR */
u8 res0[12];
u32 ercsr; /* Port error rate CSR */
u32 ertcsr; /* Port error rate threshold CSR */
u8 res1[16];
};
/* Physical error reporting registers */
struct rio_phys_err {
struct rio_phys_err_port port[CONFIG_SYS_FSL_SRIO_MAX_PORTS];
};
/* Implementation Space: General Port-Common */
struct rio_impl_common {
u8 res0[4];
u32 llcr; /* Logical Layer Configuration Register */
u8 res1[8];
u32 epwisr; /* Error / Port-Write Interrupt SR */
u8 res2[12];
u32 lretcr; /* Logical Retry Error Threshold CR */
u8 res3[92];
u32 pretcr; /* Physical Retry Erorr Threshold CR */
u8 res4[124];
};
/* Implementation Space: Port Specific */
struct rio_impl_port_spec {
u32 adidcsr; /* Port Alt. Device ID CSR */
u8 res0[28];
u32 ptaacr; /* Port Pass-Through/Accept-All CR */
u32 lopttlcr;
u8 res1[8];
u32 iecsr; /* Port Implementation Error CSR */
u8 res2[12];
u32 pcr; /* Port Phsyical Configuration Register */
u8 res3[20];
u32 slcsr; /* Port Serial Link CSR */
u8 res4[4];
u32 sleicr; /* Port Serial Link Error Injection */
u32 a0txcr; /* Port Arbitration 0 Tx CR */
u32 a1txcr; /* Port Arbitration 1 Tx CR */
u32 a2txcr; /* Port Arbitration 2 Tx CR */
u32 mreqtxbacr[3]; /* Port Request Tx Buffer ACR */
u32 mrspfctxbacr; /* Port Response/Flow Control Tx Buffer ACR */
};
/* Implementation Space: register */
struct rio_implement {
struct rio_impl_common com;
struct rio_impl_port_spec port[CONFIG_SYS_FSL_SRIO_MAX_PORTS];
};
/* Revision Control Register */
struct rio_rev_ctrl {
u32 ipbrr[2]; /* IP Block Revision Register */
};
struct rio_atmu_row {
u32 rowtar; /* RapidIO Outbound Window TAR */
u32 rowtear; /* RapidIO Outbound Window TEAR */
u32 rowbar;
u8 res0[4];
u32 rowar; /* RapidIO Outbound Attributes Register */
u32 rowsr[3]; /* Port RapidIO outbound window segment register */
};
struct rio_atmu_riw {
u32 riwtar; /* RapidIO Inbound Window Translation AR */
u8 res0[4];
u32 riwbar; /* RapidIO Inbound Window Base AR */
u8 res1[4];
u32 riwar; /* RapidIO Inbound Attributes Register */
u8 res2[12];
};
/* ATMU window registers */
struct rio_atmu_win {
struct rio_atmu_row outbw[CONFIG_SYS_FSL_SRIO_OB_WIN_NUM];
u8 res0[64];
struct rio_atmu_riw inbw[CONFIG_SYS_FSL_SRIO_IB_WIN_NUM];
};
struct rio_atmu {
struct rio_atmu_win port[CONFIG_SYS_FSL_SRIO_MAX_PORTS];
};
#ifdef CONFIG_SYS_FSL_RMU
struct rio_msg {
u32 omr; /* Outbound Mode Register */
u32 osr; /* Outbound Status Register */
u32 eodqdpar; /* Extended Outbound DQ DPAR */
u32 odqdpar; /* Outbound Descriptor Queue DPAR */
u32 eosar; /* Extended Outbound Unit Source AR */
u32 osar; /* Outbound Unit Source AR */
u32 odpr; /* Outbound Destination Port Register */
u32 odatr; /* Outbound Destination Attributes Register */
u32 odcr; /* Outbound Doubleword Count Register */
u32 eodqepar; /* Extended Outbound DQ EPAR */
u32 odqepar; /* Outbound Descriptor Queue EPAR */
u32 oretr; /* Outbound Retry Error Threshold Register */
u32 omgr; /* Outbound Multicast Group Register */
u32 omlr; /* Outbound Multicast List Register */
u8 res0[40];
u32 imr; /* Outbound Mode Register */
u32 isr; /* Inbound Status Register */
u32 eidqdpar; /* Extended Inbound Descriptor Queue DPAR */
u32 idqdpar; /* Inbound Descriptor Queue DPAR */
u32 eifqepar; /* Extended Inbound Frame Queue EPAR */
u32 ifqepar; /* Inbound Frame Queue EPAR */
u32 imirir; /* Inbound Maximum Interrutp RIR */
u8 res1[4];
u32 eihqepar; /* Extended inbound message header queue EPAR */
u32 ihqepar; /* Inbound message header queue EPAR */
u8 res2[120];
};
struct rio_dbell {
u32 odmr; /* Outbound Doorbell Mode Register */
u32 odsr; /* Outbound Doorbell Status Register */
u8 res0[16];
u32 oddpr; /* Outbound Doorbell Destination Port */
u32 oddatr; /* Outbound Doorbell Destination AR */
u8 res1[12];
u32 oddretr; /* Outbound Doorbell Retry Threshold CR */
u8 res2[48];
u32 idmr; /* Inbound Doorbell Mode Register */
u32 idsr; /* Inbound Doorbell Status Register */
u32 iedqdpar; /* Extended Inbound Doorbell Queue DPAR */
u32 iqdpar; /* Inbound Doorbell Queue DPAR */
u32 iedqepar; /* Extended Inbound Doorbell Queue EPAR */
u32 idqepar; /* Inbound Doorbell Queue EPAR */
u32 idmirir; /* Inbound Doorbell Max Interrupt RIR */
};
struct rio_pw {
u32 pwmr; /* Port-Write Mode Register */
u32 pwsr; /* Port-Write Status Register */
u32 epwqbar; /* Extended Port-Write Queue BAR */
u32 pwqbar; /* Port-Write Queue Base Address Register */
};
#endif
#ifdef CONFIG_SYS_FSL_SRIO_LIODN
struct rio_liodn {
u32 plbr;
u8 res0[28];
u32 plaor;
u8 res1[12];
u32 pludr;
u32 plldr;
u8 res2[456];
};
#endif
/* RapidIO Registers */
struct ccsr_rio {
struct rio_arch arch;
u8 res0[144];
struct rio_lp_serial lp_serial;
u8 res1[1152];
struct rio_logical_err logical_err;
u8 res2[32];
struct rio_phys_err phys_err;
u8 res3[63808];
struct rio_implement impl;
u8 res4[2552];
struct rio_rev_ctrl rev;
struct rio_atmu atmu;
#ifdef CONFIG_SYS_FSL_RMU
u8 res5[8192];
struct rio_msg msg[CONFIG_SYS_FSL_SRIO_MSG_UNIT_NUM];
u8 res6[512];
struct rio_dbell dbell;
u8 res7[100];
struct rio_pw pw;
#endif
#ifdef CONFIG_SYS_FSL_SRIO_LIODN
u8 res5[8192];
struct rio_liodn liodn[CONFIG_SYS_FSL_SRIO_MAX_PORTS];
#endif
};
#endif
/* Quick Engine Block Pin Muxing Registers */
typedef struct par_io {
u32 cpodr;
u32 cpdat;
u32 cpdir1;
u32 cpdir2;
u32 cppar1;
u32 cppar2;
u8 res[8];
} par_io_t;
#ifdef CONFIG_SYS_FSL_CPC
/*
* Define a single offset that is the start of all the CPC register
* blocks - if there is more than one CPC, we expect these to be
* contiguous 4k regions
*/
typedef struct cpc_corenet {
u32 cpccsr0; /* Config/status reg */
u32 res1;
u32 cpccfg0; /* Configuration register */
u32 res2;
u32 cpcewcr0; /* External Write reg 0 */
u32 cpcewabr0; /* External write base reg 0 */
u32 res3[2];
u32 cpcewcr1; /* External Write reg 1 */
u32 cpcewabr1; /* External write base reg 1 */
u32 res4[54];
u32 cpcsrcr1; /* SRAM control reg 1 */
u32 cpcsrcr0; /* SRAM control reg 0 */
u32 res5[62];
struct {
u32 id; /* partition ID */
u32 res;
u32 alloc; /* partition allocation */
u32 way; /* partition way */
} partition_regs[16];
u32 res6[704];
u32 cpcerrinjhi; /* Error injection high */
u32 cpcerrinjlo; /* Error injection lo */
u32 cpcerrinjctl; /* Error injection control */
u32 res7[5];
u32 cpccaptdatahi; /* capture data high */
u32 cpccaptdatalo; /* capture data low */
u32 cpcaptecc; /* capture ECC */
u32 res8[5];
u32 cpcerrdet; /* error detect */
u32 cpcerrdis; /* error disable */
u32 cpcerrinten; /* errir interrupt enable */
u32 cpcerrattr; /* error attribute */
u32 cpcerreaddr; /* error extended address */
u32 cpcerraddr; /* error address */
u32 cpcerrctl; /* error control */
u32 res9[41]; /* pad out to 4k */
u32 cpchdbcr0; /* hardware debug control register 0 */
u32 res10[63]; /* pad out to 4k */
} cpc_corenet_t;
#define CPC_CSR0_CE 0x80000000 /* Cache Enable */
#define CPC_CSR0_PE 0x40000000 /* Enable ECC */
#define CPC_CSR0_FI 0x00200000 /* Cache Flash Invalidate */
#define CPC_CSR0_WT 0x00080000 /* Write-through mode */
#define CPC_CSR0_FL 0x00000800 /* Hardware cache flush */
#define CPC_CSR0_LFC 0x00000400 /* Cache Lock Flash Clear */
#define CPC_CFG0_SZ_MASK 0x00003fff
#define CPC_CFG0_SZ_K(x) ((x & CPC_CFG0_SZ_MASK) << 6)
#define CPC_CFG0_NUM_WAYS(x) (((x >> 14) & 0x1f) + 1)
#define CPC_CFG0_LINE_SZ(x) ((((x >> 23) & 0x3) + 1) * 32)
#define CPC_SRCR1_SRBARU_MASK 0x0000ffff
#define CPC_SRCR1_SRBARU(x) (((unsigned long long)x >> 32) \
& CPC_SRCR1_SRBARU_MASK)
#define CPC_SRCR0_SRBARL_MASK 0xffff8000
#define CPC_SRCR0_SRBARL(x) (x & CPC_SRCR0_SRBARL_MASK)
#define CPC_SRCR0_INTLVEN 0x00000100
#define CPC_SRCR0_SRAMSZ_1_WAY 0x00000000
#define CPC_SRCR0_SRAMSZ_2_WAY 0x00000002
#define CPC_SRCR0_SRAMSZ_4_WAY 0x00000004
#define CPC_SRCR0_SRAMSZ_8_WAY 0x00000006
#define CPC_SRCR0_SRAMSZ_16_WAY 0x00000008
#define CPC_SRCR0_SRAMSZ_32_WAY 0x0000000a
#define CPC_SRCR0_SRAMEN 0x00000001
#define CPC_ERRDIS_TMHITDIS 0x00000080 /* multi-way hit disable */
#define CPC_HDBCR0_CDQ_SPEC_DIS 0x08000000
#define CPC_HDBCR0_TAG_ECC_SCRUB_DIS 0x01000000
#define CPC_HDBCR0_DATA_ECC_SCRUB_DIS 0x00400000
#define CPC_HDBCR0_SPLRU_LEVEL_EN 0x003c0000
#endif /* CONFIG_SYS_FSL_CPC */
/* Global Utilities Block */
#ifdef CONFIG_FSL_CORENET
typedef struct ccsr_gur {
u32 porsr1; /* POR status 1 */
u32 porsr2; /* POR status 2 */
u8 res_008[0x20-0x8];
u32 gpporcr1; /* General-purpose POR configuration */
u32 gpporcr2; /* General-purpose POR configuration 2 */
u32 dcfg_fusesr; /* Fuse status register */
#define FSL_CORENET_DCFG_FUSESR_VID_SHIFT 25
#define FSL_CORENET_DCFG_FUSESR_VID_MASK 0x1F
#define FSL_CORENET_DCFG_FUSESR_ALTVID_SHIFT 20
#define FSL_CORENET_DCFG_FUSESR_ALTVID_MASK 0x1F
u8 res_02c[0x70-0x2c];
u32 devdisr; /* Device disable control */
u32 devdisr2; /* Device disable control 2 */
u32 devdisr3; /* Device disable control 3 */
u32 devdisr4; /* Device disable control 4 */
#ifdef CONFIG_SYS_FSL_QORIQ_CHASSIS2
u32 devdisr5; /* Device disable control 5 */
#define FSL_CORENET_DEVDISR_PBL 0x80000000
#define FSL_CORENET_DEVDISR_PMAN 0x40000000
#define FSL_CORENET_DEVDISR_ESDHC 0x20000000
#define FSL_CORENET_DEVDISR_DMA1 0x00800000
#define FSL_CORENET_DEVDISR_DMA2 0x00400000
#define FSL_CORENET_DEVDISR_USB1 0x00080000
#define FSL_CORENET_DEVDISR_USB2 0x00040000
#define FSL_CORENET_DEVDISR_SATA1 0x00008000
#define FSL_CORENET_DEVDISR_SATA2 0x00004000
#define FSL_CORENET_DEVDISR_PME 0x00000800
#define FSL_CORENET_DEVDISR_SEC 0x00000200
#define FSL_CORENET_DEVDISR_RMU 0x00000080
#define FSL_CORENET_DEVDISR_DCE 0x00000040
#define FSL_CORENET_DEVDISR2_DTSEC1_1 0x80000000
#define FSL_CORENET_DEVDISR2_DTSEC1_2 0x40000000
#define FSL_CORENET_DEVDISR2_DTSEC1_3 0x20000000
#define FSL_CORENET_DEVDISR2_DTSEC1_4 0x10000000
#define FSL_CORENET_DEVDISR2_DTSEC1_5 0x08000000
#define FSL_CORENET_DEVDISR2_DTSEC1_6 0x04000000
#define FSL_CORENET_DEVDISR2_DTSEC1_9 0x00800000
#define FSL_CORENET_DEVDISR2_DTSEC1_10 0x00400000
#define FSL_CORENET_DEVDISR2_10GEC1_1 0x00800000
#define FSL_CORENET_DEVDISR2_10GEC1_2 0x00400000
#define FSL_CORENET_DEVDISR2_10GEC1_3 0x80000000
#define FSL_CORENET_DEVDISR2_10GEC1_4 0x40000000
#define FSL_CORENET_DEVDISR2_DTSEC2_1 0x00080000
#define FSL_CORENET_DEVDISR2_DTSEC2_2 0x00040000
#define FSL_CORENET_DEVDISR2_DTSEC2_3 0x00020000
#define FSL_CORENET_DEVDISR2_DTSEC2_4 0x00010000
#define FSL_CORENET_DEVDISR2_DTSEC2_5 0x00008000
#define FSL_CORENET_DEVDISR2_DTSEC2_6 0x00004000
#define FSL_CORENET_DEVDISR2_DTSEC2_9 0x00000800
#define FSL_CORENET_DEVDISR2_DTSEC2_10 0x00000400
#define FSL_CORENET_DEVDISR2_10GEC2_1 0x00000800
#define FSL_CORENET_DEVDISR2_10GEC2_2 0x00000400
#define FSL_CORENET_DEVDISR2_FM1 0x00000080
#define FSL_CORENET_DEVDISR2_FM2 0x00000040
#define FSL_CORENET_DEVDISR2_CPRI 0x00000008
#define FSL_CORENET_DEVDISR3_PCIE1 0x80000000
#define FSL_CORENET_DEVDISR3_PCIE2 0x40000000
#define FSL_CORENET_DEVDISR3_PCIE3 0x20000000
#define FSL_CORENET_DEVDISR3_PCIE4 0x10000000
#define FSL_CORENET_DEVDISR3_SRIO1 0x08000000
#define FSL_CORENET_DEVDISR3_SRIO2 0x04000000
#define FSL_CORENET_DEVDISR3_QMAN 0x00080000
#define FSL_CORENET_DEVDISR3_BMAN 0x00040000
#define FSL_CORENET_DEVDISR3_LA1 0x00008000
#define FSL_CORENET_DEVDISR3_MAPLE1 0x00000800
#define FSL_CORENET_DEVDISR3_MAPLE2 0x00000400
#define FSL_CORENET_DEVDISR3_MAPLE3 0x00000200
#define FSL_CORENET_DEVDISR4_I2C1 0x80000000
#define FSL_CORENET_DEVDISR4_I2C2 0x40000000
#define FSL_CORENET_DEVDISR4_DUART1 0x20000000
#define FSL_CORENET_DEVDISR4_DUART2 0x10000000
#define FSL_CORENET_DEVDISR4_ESPI 0x08000000
#define FSL_CORENET_DEVDISR5_DDR1 0x80000000
#define FSL_CORENET_DEVDISR5_DDR2 0x40000000
#define FSL_CORENET_DEVDISR5_DDR3 0x20000000
#define FSL_CORENET_DEVDISR5_CPC1 0x08000000
#define FSL_CORENET_DEVDISR5_CPC2 0x04000000
#define FSL_CORENET_DEVDISR5_CPC3 0x02000000
#define FSL_CORENET_DEVDISR5_IFC 0x00800000
#define FSL_CORENET_DEVDISR5_GPIO 0x00400000
#define FSL_CORENET_DEVDISR5_DBG 0x00200000
#define FSL_CORENET_DEVDISR5_NAL 0x00100000
#define FSL_CORENET_DEVDISR5_TIMERS 0x00020000
#define FSL_CORENET_NUM_DEVDISR 5
#else
#define FSL_CORENET_DEVDISR_PCIE1 0x80000000
#define FSL_CORENET_DEVDISR_PCIE2 0x40000000
#define FSL_CORENET_DEVDISR_PCIE3 0x20000000
#define FSL_CORENET_DEVDISR_PCIE4 0x10000000
#define FSL_CORENET_DEVDISR_RMU 0x08000000
#define FSL_CORENET_DEVDISR_SRIO1 0x04000000
#define FSL_CORENET_DEVDISR_SRIO2 0x02000000
#define FSL_CORENET_DEVDISR_DMA1 0x00400000
#define FSL_CORENET_DEVDISR_DMA2 0x00200000
#define FSL_CORENET_DEVDISR_DDR1 0x00100000
#define FSL_CORENET_DEVDISR_DDR2 0x00080000
#define FSL_CORENET_DEVDISR_DBG 0x00010000
#define FSL_CORENET_DEVDISR_NAL 0x00008000
#define FSL_CORENET_DEVDISR_SATA1 0x00004000
#define FSL_CORENET_DEVDISR_SATA2 0x00002000
#define FSL_CORENET_DEVDISR_ELBC 0x00001000
#define FSL_CORENET_DEVDISR_USB1 0x00000800
#define FSL_CORENET_DEVDISR_USB2 0x00000400
#define FSL_CORENET_DEVDISR_ESDHC 0x00000100
#define FSL_CORENET_DEVDISR_GPIO 0x00000080
#define FSL_CORENET_DEVDISR_ESPI 0x00000040
#define FSL_CORENET_DEVDISR_I2C1 0x00000020
#define FSL_CORENET_DEVDISR_I2C2 0x00000010
#define FSL_CORENET_DEVDISR_DUART1 0x00000002
#define FSL_CORENET_DEVDISR_DUART2 0x00000001
#define FSL_CORENET_DEVDISR2_PME 0x80000000
#define FSL_CORENET_DEVDISR2_SEC 0x40000000
#define FSL_CORENET_DEVDISR2_QMBM 0x08000000
#define FSL_CORENET_DEVDISR2_FM1 0x02000000
#define FSL_CORENET_DEVDISR2_10GEC1 0x01000000
#define FSL_CORENET_DEVDISR2_DTSEC1_1 0x00800000
#define FSL_CORENET_DEVDISR2_DTSEC1_2 0x00400000
#define FSL_CORENET_DEVDISR2_DTSEC1_3 0x00200000
#define FSL_CORENET_DEVDISR2_DTSEC1_4 0x00100000
#define FSL_CORENET_DEVDISR2_DTSEC1_5 0x00080000
#define FSL_CORENET_DEVDISR2_FM2 0x00020000
#define FSL_CORENET_DEVDISR2_10GEC2 0x00010000
#define FSL_CORENET_DEVDISR2_DTSEC2_1 0x00008000
#define FSL_CORENET_DEVDISR2_DTSEC2_2 0x00004000
#define FSL_CORENET_DEVDISR2_DTSEC2_3 0x00002000
#define FSL_CORENET_DEVDISR2_DTSEC2_4 0x00001000
#define FSL_CORENET_DEVDISR2_DTSEC2_5 0x00000800
#define FSL_CORENET_NUM_DEVDISR 2
u32 powmgtcsr; /* Power management status & control */
#endif
u8 res8[12];
u32 coredisru; /* uppper portion for support of 64 cores */
u32 coredisrl; /* lower portion for support of 64 cores */
u8 res9[8];
u32 pvr; /* Processor version */
u32 svr; /* System version */
u8 res10[8];
u32 rstcr; /* Reset control */
u32 rstrqpblsr; /* Reset request preboot loader status */
u8 res11[8];
u32 rstrqmr1; /* Reset request mask */
#ifdef CONFIG_SYS_FSL_QORIQ_CHASSIS2
#define FSL_CORENET_RSTRQMR1_SRDS_RST_MSK 0x00000800
#endif
u8 res12[4];
u32 rstrqsr1; /* Reset request status */
u8 res13[4];
u8 res14[4];
u32 rstrqwdtmrl; /* Reset request WDT mask */
u8 res15[4];
u32 rstrqwdtsrl; /* Reset request WDT status */
u8 res16[4];
u32 brrl; /* Boot release */
u8 res17[24];
u32 rcwsr[16]; /* Reset control word status */
#ifdef CONFIG_SYS_FSL_QORIQ_CHASSIS2
#define FSL_CORENET_RCWSR0_MEM_PLL_RAT_SHIFT 16
#define FSL_CORENET_RCWSR0_MEM_PLL_RAT_MASK 0x3f
#if defined(CONFIG_PPC_T4240) || defined(CONFIG_PPC_T4160)
#define FSL_CORENET2_RCWSR4_SRDS1_PRTCL 0xfc000000
#define FSL_CORENET2_RCWSR4_SRDS1_PRTCL_SHIFT 26
#define FSL_CORENET2_RCWSR4_SRDS2_PRTCL 0x00fe0000
#define FSL_CORENET2_RCWSR4_SRDS2_PRTCL_SHIFT 17
#define FSL_CORENET2_RCWSR4_SRDS3_PRTCL 0x0000f800
#define FSL_CORENET2_RCWSR4_SRDS3_PRTCL_SHIFT 11
#define FSL_CORENET2_RCWSR4_SRDS4_PRTCL 0x000000f8
#define FSL_CORENET2_RCWSR4_SRDS4_PRTCL_SHIFT 3
#define FSL_CORENET_RCWSR6_BOOT_LOC 0x0f800000
#elif defined(CONFIG_PPC_B4860) || defined(CONFIG_PPC_B4420)
#define FSL_CORENET2_RCWSR4_SRDS1_PRTCL 0xfe000000
#define FSL_CORENET2_RCWSR4_SRDS1_PRTCL_SHIFT 25
#define FSL_CORENET2_RCWSR4_SRDS2_PRTCL 0x00ff0000
#define FSL_CORENET2_RCWSR4_SRDS2_PRTCL_SHIFT 16
#define FSL_CORENET_RCWSR6_BOOT_LOC 0x0f800000
#elif defined(CONFIG_PPC_T1040) || defined(CONFIG_PPC_T1042) ||\
defined(CONFIG_PPC_T1020) || defined(CONFIG_PPC_T1022)
#define FSL_CORENET2_RCWSR4_SRDS1_PRTCL 0xff000000
#define FSL_CORENET2_RCWSR4_SRDS1_PRTCL_SHIFT 24
#define FSL_CORENET2_RCWSR4_SRDS2_PRTCL 0x00fe0000
#define FSL_CORENET2_RCWSR4_SRDS2_PRTCL_SHIFT 17
#define FSL_CORENET_RCWSR13_EC1 0x30000000 /* bits 418..419 */
#define FSL_CORENET_RCWSR13_EC1_FM1_DTSEC4_RGMII 0x00000000
#define FSL_CORENET_RCWSR13_EC1_FM1_GPIO 0x10000000
#define FSL_CORENET_RCWSR13_EC1_FM1_DTSEC4_MII 0x20000000
#define FSL_CORENET_RCWSR13_EC2 0x0c000000 /* bits 420..421 */
#define FSL_CORENET_RCWSR13_EC2_FM1_DTSEC5_RGMII 0x00000000
#define FSL_CORENET_RCWSR13_EC2_FM1_GPIO 0x10000000
#define FSL_CORENET_RCWSR13_EC2_FM1_DTSEC5_MII 0x20000000
#define FSL_CORENET_RCWSR13_MAC2_GMII_SEL 0x00000080
#define FSL_CORENET_RCWSR13_MAC2_GMII_SEL_L2_SWITCH 0x00000000
#define FSL_CORENET_RCWSR13_MAC2_GMII_SEL_ENET_PORT 0x80000000
#define CONFIG_SYS_FSL_SCFG_PIXCLKCR_OFFSET 0x28
#define PXCKEN_MASK 0x80000000
#define PXCK_MASK 0x00FF0000
#define PXCK_BITS_START 16
#elif defined(CONFIG_PPC_T2080) || defined(CONFIG_PPC_T2081)
#define FSL_CORENET2_RCWSR4_SRDS1_PRTCL 0xff000000
#define FSL_CORENET2_RCWSR4_SRDS1_PRTCL_SHIFT 24
#define FSL_CORENET2_RCWSR4_SRDS2_PRTCL 0x00ff0000
#define FSL_CORENET2_RCWSR4_SRDS2_PRTCL_SHIFT 16
#define FSL_CORENET_RCWSR6_BOOT_LOC 0x0f800000
#endif
#define FSL_CORENET2_RCWSR5_SRDS_PLL_PD_S1_PLL1 0x00800000
#define FSL_CORENET2_RCWSR5_SRDS_PLL_PD_S1_PLL2 0x00400000
#define FSL_CORENET2_RCWSR5_SRDS_PLL_PD_S2_PLL1 0x00200000
#define FSL_CORENET2_RCWSR5_SRDS_PLL_PD_S2_PLL2 0x00100000
#define FSL_CORENET2_RCWSR5_SRDS_PLL_PD_S3_PLL1 0x00080000
#define FSL_CORENET2_RCWSR5_SRDS_PLL_PD_S3_PLL2 0x00040000
#define FSL_CORENET2_RCWSR5_SRDS_PLL_PD_S4_PLL1 0x00020000
#define FSL_CORENET2_RCWSR5_SRDS_PLL_PD_S4_PLL2 0x00010000
#define FSL_CORENET2_RCWSR5_DDR_REFCLK_SEL_SHIFT 4
#define FSL_CORENET2_RCWSR5_DDR_REFCLK_SEL_MASK 0x00000011
#define FSL_CORENET2_RCWSR5_DDR_REFCLK_SINGLE_CLK 1
#else /* CONFIG_SYS_FSL_QORIQ_CHASSIS2 */
#define FSL_CORENET_RCWSR0_MEM_PLL_RAT_SHIFT 17
#define FSL_CORENET_RCWSR0_MEM_PLL_RAT_MASK 0x1f
#define FSL_CORENET_RCWSR4_SRDS_PRTCL 0xfc000000
#define FSL_CORENET_RCWSR5_DDR_SYNC 0x00000080
#define FSL_CORENET_RCWSR5_DDR_SYNC_SHIFT 7
#define FSL_CORENET_RCWSR5_SRDS_EN 0x00002000
#define FSL_CORENET_RCWSR5_SRDS2_EN 0x00001000
#define FSL_CORENET_RCWSR6_BOOT_LOC 0x0f800000
#define FSL_CORENET_RCWSRn_SRDS_LPD_B2 0x3c000000 /* bits 162..165 */
#define FSL_CORENET_RCWSRn_SRDS_LPD_B3 0x003c0000 /* bits 170..173 */
#endif /* CONFIG_SYS_FSL_QORIQ_CHASSIS2 */
#define FSL_CORENET_RCWSR7_MCK_TO_PLAT_RAT 0x00400000
#define FSL_CORENET_RCWSR8_HOST_AGT_B1 0x00e00000
#define FSL_CORENET_RCWSR8_HOST_AGT_B2 0x00100000
#define FSL_CORENET_RCWSR11_EC1 0x00c00000 /* bits 360..361 */
#ifdef CONFIG_PPC_P4080
#define FSL_CORENET_RCWSR11_EC1_FM1_DTSEC1 0x00000000
#define FSL_CORENET_RCWSR11_EC1_FM1_USB1 0x00800000
#define FSL_CORENET_RCWSR11_EC2 0x001c0000 /* bits 363..365 */
#define FSL_CORENET_RCWSR11_EC2_FM2_DTSEC1 0x00000000
#define FSL_CORENET_RCWSR11_EC2_FM1_DTSEC2 0x00080000
#define FSL_CORENET_RCWSR11_EC2_USB2 0x00100000
#endif
#if defined(CONFIG_PPC_P2041) \
|| defined(CONFIG_PPC_P3041) || defined(CONFIG_PPC_P5020)
#define FSL_CORENET_RCWSR11_EC1_FM1_DTSEC4_RGMII 0x00000000
#define FSL_CORENET_RCWSR11_EC1_FM1_DTSEC4_MII 0x00800000
#define FSL_CORENET_RCWSR11_EC1_FM1_DTSEC4_NONE 0x00c00000
#define FSL_CORENET_RCWSR11_EC2 0x00180000 /* bits 363..364 */
#define FSL_CORENET_RCWSR11_EC2_FM1_DTSEC5_RGMII 0x00000000
#define FSL_CORENET_RCWSR11_EC2_FM1_DTSEC5_MII 0x00100000
#define FSL_CORENET_RCWSR11_EC2_FM1_DTSEC5_NONE 0x00180000
#endif
#if defined(CONFIG_PPC_P5040)
#define FSL_CORENET_RCWSR11_EC1_FM1_DTSEC5_RGMII 0x00000000
#define FSL_CORENET_RCWSR11_EC1_FM1_DTSEC5_MII 0x00800000
#define FSL_CORENET_RCWSR11_EC1_FM1_DTSEC5_NONE 0x00c00000
#define FSL_CORENET_RCWSR11_EC2 0x00180000 /* bits 363..364 */
#define FSL_CORENET_RCWSR11_EC2_FM2_DTSEC5_RGMII 0x00000000
#define FSL_CORENET_RCWSR11_EC2_FM2_DTSEC5_MII 0x00100000
#define FSL_CORENET_RCWSR11_EC2_FM2_DTSEC5_NONE 0x00180000
#endif
#if defined(CONFIG_PPC_T4240) || defined(CONFIG_PPC_T4160)
#define FSL_CORENET_RCWSR13_EC1 0x60000000 /* bits 417..418 */
#define FSL_CORENET_RCWSR13_EC1_FM2_DTSEC5_RGMII 0x00000000
#define FSL_CORENET_RCWSR13_EC1_FM2_GPIO 0x40000000
#define FSL_CORENET_RCWSR13_EC2 0x18000000 /* bits 419..420 */
#define FSL_CORENET_RCWSR13_EC2_FM1_DTSEC5_RGMII 0x00000000
#define FSL_CORENET_RCWSR13_EC2_FM1_DTSEC6_RGMII 0x08000000
#define FSL_CORENET_RCWSR13_EC2_FM1_GPIO 0x10000000
#endif
#if defined(CONFIG_PPC_T2080) || defined(CONFIG_PPC_T2081)
#define FSL_CORENET_RCWSR13_EC1 0x60000000 /* bits 417..418 */
#define FSL_CORENET_RCWSR13_EC1_DTSEC3_RGMII 0x00000000
#define FSL_CORENET_RCWSR13_EC1_GPIO 0x40000000
#define FSL_CORENET_RCWSR13_EC2 0x18000000 /* bits 419..420 */
#define FSL_CORENET_RCWSR13_EC2_DTSEC4_RGMII 0x00000000
#define FSL_CORENET_RCWSR13_EC2_DTSEC10_RGMII 0x08000000
#define FSL_CORENET_RCWSR13_EC2_GPIO 0x10000000
#endif
u8 res18[192];
u32 scratchrw[4]; /* Scratch Read/Write */
u8 res19[240];
u32 scratchw1r[4]; /* Scratch Read (Write once) */
u8 res20[240];
u32 scrtsr[8]; /* Core reset status */
u8 res21[224];
u32 pex1liodnr; /* PCI Express 1 LIODN */
u32 pex2liodnr; /* PCI Express 2 LIODN */
u32 pex3liodnr; /* PCI Express 3 LIODN */
u32 pex4liodnr; /* PCI Express 4 LIODN */
u32 rio1liodnr; /* RIO 1 LIODN */
u32 rio2liodnr; /* RIO 2 LIODN */
u32 rio3liodnr; /* RIO 3 LIODN */
u32 rio4liodnr; /* RIO 4 LIODN */
u32 usb1liodnr; /* USB 1 LIODN */
u32 usb2liodnr; /* USB 2 LIODN */
u32 usb3liodnr; /* USB 3 LIODN */
u32 usb4liodnr; /* USB 4 LIODN */
u32 sdmmc1liodnr; /* SD/MMC 1 LIODN */
u32 sdmmc2liodnr; /* SD/MMC 2 LIODN */
u32 sdmmc3liodnr; /* SD/MMC 3 LIODN */
u32 sdmmc4liodnr; /* SD/MMC 4 LIODN */
u32 rio1maintliodnr;/* RIO 1 Maintenance LIODN */
u32 rio2maintliodnr;/* RIO 2 Maintenance LIODN */
u32 rio3maintliodnr;/* RIO 3 Maintenance LIODN */
u32 rio4maintliodnr;/* RIO 4 Maintenance LIODN */
u32 sata1liodnr; /* SATA 1 LIODN */
u32 sata2liodnr; /* SATA 2 LIODN */
u32 sata3liodnr; /* SATA 3 LIODN */
u32 sata4liodnr; /* SATA 4 LIODN */
u8 res22[32];
u32 dma1liodnr; /* DMA 1 LIODN */
u32 dma2liodnr; /* DMA 2 LIODN */
u32 dma3liodnr; /* DMA 3 LIODN */
u32 dma4liodnr; /* DMA 4 LIODN */
u8 res23[48];
u8 res24[64];
u32 pblsr; /* Preboot loader status */
u32 pamubypenr; /* PAMU bypass enable */
u32 dmacr1; /* DMA control */
u8 res25[4];
u32 gensr1; /* General status */
u8 res26[12];
u32 gencr1; /* General control */
u8 res27[12];
u8 res28[4];
u32 cgensrl; /* Core general status */
u8 res29[8];
u8 res30[4];
u32 cgencrl; /* Core general control */
u8 res31[184];
u32 sriopstecr; /* SRIO prescaler timer enable control */
u32 dcsrcr; /* DCSR Control register */
u8 res31a[56];
u32 tp_ityp[64]; /* Topology Initiator Type Register */
struct {
u32 upper;
u32 lower;
} tp_cluster[16]; /* Core Cluster n Topology Register */
u8 res32[1344];
u32 pmuxcr; /* Pin multiplexing control */
u8 res33[60];
u32 iovselsr; /* I/O voltage selection status */
u8 res34[28];
u32 ddrclkdr; /* DDR clock disable */
u8 res35;
u32 elbcclkdr; /* eLBC clock disable */
u8 res36[20];
u32 sdhcpcr; /* eSDHC polarity configuration */
u8 res37[380];
} ccsr_gur_t;
#define TP_ITYP_AV 0x00000001 /* Initiator available */
#define TP_ITYP_TYPE(x) (((x) & 0x6) >> 1) /* Initiator Type */
#define TP_ITYP_TYPE_OTHER 0x0
#define TP_ITYP_TYPE_PPC 0x1 /* PowerPC */
#define TP_ITYP_TYPE_SC 0x2 /* StarCore DSP */
#define TP_ITYP_TYPE_HA 0x3 /* HW Accelerator */
#define TP_ITYP_THDS(x) (((x) & 0x18) >> 3) /* # threads */
#define TP_ITYP_VER(x) (((x) & 0xe0) >> 5) /* Initiator Version */
#define TP_CLUSTER_EOC 0x80000000 /* end of clusters */
#define TP_CLUSTER_INIT_MASK 0x0000003f /* initiator mask */
#define TP_INIT_PER_CLUSTER 4
#define FSL_CORENET_DCSR_SZ_MASK 0x00000003
#define FSL_CORENET_DCSR_SZ_4M 0x0
#define FSL_CORENET_DCSR_SZ_1G 0x3
/*
* On p4080 we have an LIODN for msg unit (rmu) but not maintenance
* everything after has RMan thus msg unit LIODN is used for maintenance
*/
#define rmuliodnr rio1maintliodnr
typedef struct ccsr_clk {
struct {
u32 clkcncsr; /* core cluster n clock control status */
u8 res_004[0x0c];
u32 clkcgnhwacsr;/* clock generator n hardware accelerator */
u8 res_014[0x0c];
} clkcsr[12];
u8 res_100[0x680]; /* 0x100 */
struct {
u32 pllcngsr;
u8 res10[0x1c];
} pllcgsr[12];
u8 res21[0x280];
u32 pllpgsr; /* 0xc00 Platform PLL General Status */
u8 res16[0x1c];
u32 plldgsr; /* 0xc20 DDR PLL General Status */
u8 res17[0x3dc];
} ccsr_clk_t;
#ifdef CONFIG_SYS_FSL_QORIQ_CHASSIS2
typedef struct ccsr_rcpm {
u8 res_00[12];
u32 tph10sr0; /* Thread PH10 Status Register */
u8 res_10[12];
u32 tph10setr0; /* Thread PH10 Set Control Register */
u8 res_20[12];
u32 tph10clrr0; /* Thread PH10 Clear Control Register */
u8 res_30[12];
u32 tph10psr0; /* Thread PH10 Previous Status Register */
u8 res_40[12];
u32 twaitsr0; /* Thread Wait Status Register */
u8 res_50[96];
u32 pcph15sr; /* Physical Core PH15 Status Register */
u32 pcph15setr; /* Physical Core PH15 Set Control Register */
u32 pcph15clrr; /* Physical Core PH15 Clear Control Register */
u32 pcph15psr; /* Physical Core PH15 Prev Status Register */
u8 res_c0[16];
u32 pcph20sr; /* Physical Core PH20 Status Register */
u32 pcph20setr; /* Physical Core PH20 Set Control Register */
u32 pcph20clrr; /* Physical Core PH20 Clear Control Register */
u32 pcph20psr; /* Physical Core PH20 Prev Status Register */
u32 pcpw20sr; /* Physical Core PW20 Status Register */
u8 res_e0[12];
u32 pcph30sr; /* Physical Core PH30 Status Register */
u32 pcph30setr; /* Physical Core PH30 Set Control Register */
u32 pcph30clrr; /* Physical Core PH30 Clear Control Register */
u32 pcph30psr; /* Physical Core PH30 Prev Status Register */
u8 res_100[32];
u32 ippwrgatecr; /* IP Power Gating Control Register */
u8 res_124[12];
u32 powmgtcsr; /* Power Management Control & Status Reg */
u8 res_134[12];
u32 ippdexpcr[4]; /* IP Powerdown Exception Control Reg */
u8 res_150[12];
u32 tpmimr0; /* Thread PM Interrupt Mask Reg */
u8 res_160[12];
u32 tpmcimr0; /* Thread PM Crit Interrupt Mask Reg */
u8 res_170[12];
u32 tpmmcmr0; /* Thread PM Machine Check Interrupt Mask Reg */
u8 res_180[12];
u32 tpmnmimr0; /* Thread PM NMI Mask Reg */
u8 res_190[12];
u32 tmcpmaskcr0; /* Thread Machine Check Mask Control Reg */
u32 pctbenr; /* Physical Core Time Base Enable Reg */
u32 pctbclkselr; /* Physical Core Time Base Clock Select */
u32 tbclkdivr; /* Time Base Clock Divider Register */
u8 res_1ac[4];
u32 ttbhltcr[4]; /* Thread Time Base Halt Control Register */
u32 clpcl10sr; /* Cluster PCL10 Status Register */
u32 clpcl10setr; /* Cluster PCL30 Set Control Register */
u32 clpcl10clrr; /* Cluster PCL30 Clear Control Register */
u32 clpcl10psr; /* Cluster PCL30 Prev Status Register */
u32 cddslpsetr; /* Core Domain Deep Sleep Set Register */
u32 cddslpclrr; /* Core Domain Deep Sleep Clear Register */
u32 cdpwroksetr; /* Core Domain Power OK Set Register */
u32 cdpwrokclrr; /* Core Domain Power OK Clear Register */
u32 cdpwrensr; /* Core Domain Power Enable Status Register */
u32 cddslsr; /* Core Domain Deep Sleep Status Register */
u8 res_1e8[8];
u32 dslpcntcr[8]; /* Deep Sleep Counter Cfg Register */
u8 res_300[3568];
} ccsr_rcpm_t;
#define ctbenrl pctbenr
#else
typedef struct ccsr_rcpm {
u8 res1[4];
u32 cdozsrl; /* Core Doze Status */
u8 res2[4];
u32 cdozcrl; /* Core Doze Control */
u8 res3[4];
u32 cnapsrl; /* Core Nap Status */
u8 res4[4];
u32 cnapcrl; /* Core Nap Control */
u8 res5[4];
u32 cdozpsrl; /* Core Doze Previous Status */
u8 res6[4];
u32 cdozpcrl; /* Core Doze Previous Control */
u8 res7[4];
u32 cwaitsrl; /* Core Wait Status */
u8 res8[8];
u32 powmgtcsr; /* Power Mangement Control & Status */
u8 res9[12];
u32 ippdexpcr0; /* IP Powerdown Exception Control 0 */
u8 res10[12];
u8 res11[4];
u32 cpmimrl; /* Core PM IRQ Masking */
u8 res12[4];
u32 cpmcimrl; /* Core PM Critical IRQ Masking */
u8 res13[4];
u32 cpmmcimrl; /* Core PM Machine Check IRQ Masking */
u8 res14[4];
u32 cpmnmimrl; /* Core PM NMI Masking */
u8 res15[4];
u32 ctbenrl; /* Core Time Base Enable */
u8 res16[4];
u32 ctbclkselrl; /* Core Time Base Clock Select */
u8 res17[4];
u32 ctbhltcrl; /* Core Time Base Halt Control */
u8 res18[0xf68];
} ccsr_rcpm_t;
#endif /* CONFIG_SYS_FSL_QORIQ_CHASSIS2 */
#else
typedef struct ccsr_gur {
u32 porpllsr; /* POR PLL ratio status */
#ifdef CONFIG_MPC8536
#define MPC85xx_PORPLLSR_DDR_RATIO 0x3e000000
#define MPC85xx_PORPLLSR_DDR_RATIO_SHIFT 25
#elif defined(CONFIG_PPC_C29X)
#define MPC85xx_PORPLLSR_DDR_RATIO 0x00003f00
#define MPC85xx_PORPLLSR_DDR_RATIO_SHIFT (9 - ((gur->pordevsr2 \
& MPC85xx_PORDEVSR2_DDR_SPD_0) \
>> MPC85xx_PORDEVSR2_DDR_SPD_0_SHIFT))
#else
#if defined(CONFIG_BSC9131) || defined(CONFIG_BSC9132)
#define MPC85xx_PORPLLSR_DDR_RATIO 0x00003f00
#else
#define MPC85xx_PORPLLSR_DDR_RATIO 0x00003e00
#endif
#define MPC85xx_PORPLLSR_DDR_RATIO_SHIFT 9
#endif
#define MPC85xx_PORPLLSR_QE_RATIO 0x3e000000
#define MPC85xx_PORPLLSR_QE_RATIO_SHIFT 25
#define MPC85xx_PORPLLSR_PLAT_RATIO 0x0000003e
#define MPC85xx_PORPLLSR_PLAT_RATIO_SHIFT 1
u32 porbmsr; /* POR boot mode status */
#define MPC85xx_PORBMSR_HA 0x00070000
#define MPC85xx_PORBMSR_HA_SHIFT 16
#define MPC85xx_PORBMSR_ROMLOC_SHIFT 24
#define PORBMSR_ROMLOC_SPI 0x6
#define PORBMSR_ROMLOC_SDHC 0x7
#define PORBMSR_ROMLOC_NAND_2K 0x9
#define PORBMSR_ROMLOC_NOR 0xf
u32 porimpscr; /* POR I/O impedance status & control */
u32 pordevsr; /* POR I/O device status regsiter */
#if defined(CONFIG_P1017) || defined(CONFIG_P1023)
#define MPC85xx_PORDEVSR_SGMII1_DIS 0x10000000
#define MPC85xx_PORDEVSR_SGMII2_DIS 0x08000000
#define MPC85xx_PORDEVSR_TSEC1_PRTC 0x02000000
#else
#define MPC85xx_PORDEVSR_SGMII1_DIS 0x20000000
#define MPC85xx_PORDEVSR_SGMII2_DIS 0x10000000
#endif
#define MPC85xx_PORDEVSR_SGMII3_DIS 0x08000000
#define MPC85xx_PORDEVSR_SGMII4_DIS 0x04000000
#define MPC85xx_PORDEVSR_SRDS2_IO_SEL 0x38000000
#define MPC85xx_PORDEVSR_PCI1 0x00800000
#if defined(CONFIG_P1013) || defined(CONFIG_P1022)
#define MPC85xx_PORDEVSR_IO_SEL 0x007c0000
#define MPC85xx_PORDEVSR_IO_SEL_SHIFT 18
#elif defined(CONFIG_P1017) || defined(CONFIG_P1023)
#define MPC85xx_PORDEVSR_IO_SEL 0x00600000
#define MPC85xx_PORDEVSR_IO_SEL_SHIFT 21
#else
#if defined(CONFIG_P1010)
#define MPC85xx_PORDEVSR_IO_SEL 0x00600000
#define MPC85xx_PORDEVSR_IO_SEL_SHIFT 21
#elif defined(CONFIG_BSC9132)
#define MPC85xx_PORDEVSR_IO_SEL 0x00FE0000
#define MPC85xx_PORDEVSR_IO_SEL_SHIFT 17
#elif defined(CONFIG_PPC_C29X)
#define MPC85xx_PORDEVSR_IO_SEL 0x00e00000
#define MPC85xx_PORDEVSR_IO_SEL_SHIFT 21
#else
#define MPC85xx_PORDEVSR_IO_SEL 0x00780000
#define MPC85xx_PORDEVSR_IO_SEL_SHIFT 19
#endif /* if defined(CONFIG_P1010) */
#endif
#define MPC85xx_PORDEVSR_PCI2_ARB 0x00040000
#define MPC85xx_PORDEVSR_PCI1_ARB 0x00020000
#define MPC85xx_PORDEVSR_PCI1_PCI32 0x00010000
#define MPC85xx_PORDEVSR_PCI1_SPD 0x00008000
#define MPC85xx_PORDEVSR_PCI2_SPD 0x00004000
#define MPC85xx_PORDEVSR_DRAM_RTYPE 0x00000060
#define MPC85xx_PORDEVSR_RIO_CTLS 0x00000008
#define MPC85xx_PORDEVSR_RIO_DEV_ID 0x00000007
u32 pordbgmsr; /* POR debug mode status */
u32 pordevsr2; /* POR I/O device status 2 */
#if defined(CONFIG_PPC_C29X)
#define MPC85xx_PORDEVSR2_DDR_SPD_0 0x00000008
#define MPC85xx_PORDEVSR2_DDR_SPD_0_SHIFT 3
#endif
/* The 8544 RM says this is bit 26, but it's really bit 24 */
#define MPC85xx_PORDEVSR2_SEC_CFG 0x00000080
u8 res1[8];
u32 gpporcr; /* General-purpose POR configuration */
u8 res2[12];
#if defined(CONFIG_MPC8536)
u32 gencfgr; /* General Configuration Register */
#define MPC85xx_GENCFGR_SDHC_WP_INV 0x20000000
#else
u32 gpiocr; /* GPIO control */
#endif
u8 res3[12];
#if defined(CONFIG_MPC8569)
u32 plppar1; /* Platform port pin assignment 1 */
u32 plppar2; /* Platform port pin assignment 2 */
u32 plpdir1; /* Platform port pin direction 1 */
u32 plpdir2; /* Platform port pin direction 2 */
#else
u32 gpoutdr; /* General-purpose output data */
u8 res4[12];
#endif
u32 gpindr; /* General-purpose input data */
u8 res5[12];
u32 pmuxcr; /* Alt. function signal multiplex control */
#if defined(CONFIG_P1010) || defined(CONFIG_P1014)
#define MPC85xx_PMUXCR_TSEC1_0_1588 0x40000000
#define MPC85xx_PMUXCR_TSEC1_0_RES 0xC0000000
#define MPC85xx_PMUXCR_TSEC1_1_1588_TRIG 0x10000000
#define MPC85xx_PMUXCR_TSEC1_1_GPIO_12 0x20000000
#define MPC85xx_PMUXCR_TSEC1_1_RES 0x30000000
#define MPC85xx_PMUXCR_TSEC1_2_DMA 0x04000000
#define MPC85xx_PMUXCR_TSEC1_2_GPIO 0x08000000
#define MPC85xx_PMUXCR_TSEC1_2_RES 0x0C000000
#define MPC85xx_PMUXCR_TSEC1_3_RES 0x01000000
#define MPC85xx_PMUXCR_TSEC1_3_GPIO_15 0x02000000
#define MPC85xx_PMUXCR_IFC_ADDR16_SDHC 0x00400000
#define MPC85xx_PMUXCR_IFC_ADDR16_USB 0x00800000
#define MPC85xx_PMUXCR_IFC_ADDR16_IFC_CS2 0x00C00000
#define MPC85xx_PMUXCR_IFC_ADDR17_18_SDHC 0x00100000
#define MPC85xx_PMUXCR_IFC_ADDR17_18_USB 0x00200000
#define MPC85xx_PMUXCR_IFC_ADDR17_18_DMA 0x00300000
#define MPC85xx_PMUXCR_IFC_ADDR19_SDHC_DATA 0x00040000
#define MPC85xx_PMUXCR_IFC_ADDR19_USB 0x00080000
#define MPC85xx_PMUXCR_IFC_ADDR19_DMA 0x000C0000
#define MPC85xx_PMUXCR_IFC_ADDR20_21_SDHC_DATA 0x00010000
#define MPC85xx_PMUXCR_IFC_ADDR20_21_USB 0x00020000
#define MPC85xx_PMUXCR_IFC_ADDR20_21_RES 0x00030000
#define MPC85xx_PMUXCR_IFC_ADDR22_SDHC 0x00004000
#define MPC85xx_PMUXCR_IFC_ADDR22_USB 0x00008000
#define MPC85xx_PMUXCR_IFC_ADDR22_RES 0x0000C000
#define MPC85xx_PMUXCR_IFC_ADDR23_SDHC 0x00001000
#define MPC85xx_PMUXCR_IFC_ADDR23_USB 0x00002000
#define MPC85xx_PMUXCR_IFC_ADDR23_RES 0x00003000
#define MPC85xx_PMUXCR_IFC_ADDR24_SDHC 0x00000400
#define MPC85xx_PMUXCR_IFC_ADDR24_USB 0x00000800
#define MPC85xx_PMUXCR_IFC_ADDR24_RES 0x00000C00
#define MPC85xx_PMUXCR_IFC_PAR_PERR_RES 0x00000300
#define MPC85xx_PMUXCR_IFC_PAR_PERR_USB 0x00000200
#define MPC85xx_PMUXCR_LCLK_RES 0x00000040
#define MPC85xx_PMUXCR_LCLK_USB 0x00000080
#define MPC85xx_PMUXCR_LCLK_IFC_CS3 0x000000C0
#define MPC85xx_PMUXCR_SPI_RES 0x00000030
#define MPC85xx_PMUXCR_SPI_GPIO 0x00000020
#define MPC85xx_PMUXCR_CAN1_UART 0x00000004
#define MPC85xx_PMUXCR_CAN1_TDM 0x00000008
#define MPC85xx_PMUXCR_CAN1_RES 0x0000000C
#define MPC85xx_PMUXCR_CAN2_UART 0x00000001
#define MPC85xx_PMUXCR_CAN2_TDM 0x00000002
#define MPC85xx_PMUXCR_CAN2_RES 0x00000003
#endif
#if defined(CONFIG_P1017) || defined(CONFIG_P1023)
#define MPC85xx_PMUXCR_TSEC1_1 0x10000000
#else
#define MPC85xx_PMUXCR_SD_DATA 0x80000000
#define MPC85xx_PMUXCR_SDHC_CD 0x40000000
#define MPC85xx_PMUXCR_SDHC_WP 0x20000000
#define MPC85xx_PMUXCR_ELBC_OFF_USB2_ON 0x01000000
#define MPC85xx_PMUXCR_TDM_ENA 0x00800000
#define MPC85xx_PMUXCR_QE0 0x00008000
#define MPC85xx_PMUXCR_QE1 0x00004000
#define MPC85xx_PMUXCR_QE2 0x00002000
#define MPC85xx_PMUXCR_QE3 0x00001000
#define MPC85xx_PMUXCR_QE4 0x00000800
#define MPC85xx_PMUXCR_QE5 0x00000400
#define MPC85xx_PMUXCR_QE6 0x00000200
#define MPC85xx_PMUXCR_QE7 0x00000100
#define MPC85xx_PMUXCR_QE8 0x00000080
#define MPC85xx_PMUXCR_QE9 0x00000040
#define MPC85xx_PMUXCR_QE10 0x00000020
#define MPC85xx_PMUXCR_QE11 0x00000010
#define MPC85xx_PMUXCR_QE12 0x00000008
#endif
#if defined(CONFIG_P1013) || defined(CONFIG_P1022)
#define MPC85xx_PMUXCR_TDM_MASK 0x0001cc00
#define MPC85xx_PMUXCR_TDM 0x00014800
#define MPC85xx_PMUXCR_SPI_MASK 0x00600000
#define MPC85xx_PMUXCR_SPI 0x00000000
#endif
#if defined(CONFIG_BSC9131)
#define MPC85xx_PMUXCR_TSEC2_DMA_GPIO_IRQ 0x40000000
#define MPC85xx_PMUXCR_TSEC2_USB 0xC0000000
#define MPC85xx_PMUXCR_TSEC2_1588_PPS 0x10000000
#define MPC85xx_PMUXCR_TSEC2_1588_RSVD 0x30000000
#define MPC85xx_PMUXCR_IFC_AD_GPIO 0x04000000
#define MPC85xx_PMUXCR_IFC_AD_GPIO_MASK 0x0C000000
#define MPC85xx_PMUXCR_IFC_AD15_GPIO 0x01000000
#define MPC85xx_PMUXCR_IFC_AD15_TIMER2 0x02000000
#define MPC85xx_PMUXCR_IFC_AD16_GPO8 0x00400000
#define MPC85xx_PMUXCR_IFC_AD16_MSRCID0 0x00800000
#define MPC85xx_PMUXCR_IFC_AD17_GPO 0x00100000
#define MPC85xx_PMUXCR_IFC_AD17_GPO_MASK 0x00300000
#define MPC85xx_PMUXCR_IFC_AD17_MSRCID_DSP 0x00200000
#define MPC85xx_PMUXCR_IFC_CS2_GPO65 0x00040000
#define MPC85xx_PMUXCR_IFC_CS2_DSP_TDI 0x00080000
#define MPC85xx_PMUXCR_SDHC_USIM 0x00010000
#define MPC85xx_PMUXCR_SDHC_TDM_RFS_RCK 0x00020000
#define MPC85xx_PMUXCR_SDHC_GPIO77 0x00030000
#define MPC85xx_PMUXCR_SDHC_RESV 0x00004000
#define MPC85xx_PMUXCR_SDHC_TDM_TXD_RXD 0x00008000
#define MPC85xx_PMUXCR_SDHC_GPIO_TIMER4 0x0000C000
#define MPC85xx_PMUXCR_USB_CLK_UART_SIN 0x00001000
#define MPC85xx_PMUXCR_USB_CLK_GPIO69 0x00002000
#define MPC85xx_PMUXCR_USB_CLK_TIMER3 0x00003000
#define MPC85xx_PMUXCR_USB_UART_GPIO0 0x00000400
#define MPC85xx_PMUXCR_USB_RSVD 0x00000C00
#define MPC85xx_PMUXCR_USB_GPIO62_TRIG_IN 0x00000800
#define MPC85xx_PMUXCR_USB_D1_2_IIC2_SDA_SCL 0x00000100
#define MPC85xx_PMUXCR_USB_D1_2_GPIO71_72 0x00000200
#define MPC85xx_PMUXCR_USB_D1_2_RSVD 0x00000300
#define MPC85xx_PMUXCR_USB_DIR_GPIO2 0x00000040
#define MPC85xx_PMUXCR_USB_DIR_TIMER1 0x00000080
#define MPC85xx_PMUXCR_USB_DIR_MCP_B 0x000000C0
#define MPC85xx_PMUXCR_SPI1_UART3 0x00000010
#define MPC85xx_PMUXCR_SPI1_SIM 0x00000020
#define MPC85xx_PMUXCR_SPI1_CKSTP_IN_GPO74 0x00000030
#define MPC85xx_PMUXCR_SPI1_CS2_CKSTP_OUT_B 0x00000004
#define MPC85xx_PMUXCR_SPI1_CS2_dbg_adi1_rxen 0x00000008
#define MPC85xx_PMUXCR_SPI1_CS2_GPO75 0x0000000C
#define MPC85xx_PMUXCR_SPI1_CS3_ANT_TCXO_PWM 0x00000001
#define MPC85xx_PMUXCR_SPI1_CS3_dbg_adi2_rxen 0x00000002
#define MPC85xx_PMUXCR_SPI1_CS3_GPO76 0x00000003
#endif
#ifdef CONFIG_BSC9132
#define MPC85xx_PMUXCR0_SIM_SEL_MASK 0x0003b000
#define MPC85xx_PMUXCR0_SIM_SEL 0x00014000
#endif
#if defined(CONFIG_PPC_C29X)
#define MPC85xx_PMUXCR_SPI_MASK 0x00000300
#define MPC85xx_PMUXCR_SPI 0x00000000
#define MPC85xx_PMUXCR_SPI_GPIO 0x00000100
#endif
u32 pmuxcr2; /* Alt. function signal multiplex control 2 */
#if defined(CONFIG_P1010) || defined(CONFIG_P1014)
#define MPC85xx_PMUXCR2_UART_GPIO 0x40000000
#define MPC85xx_PMUXCR2_UART_TDM 0x80000000
#define MPC85xx_PMUXCR2_UART_RES 0xC0000000
#define MPC85xx_PMUXCR2_IRQ2_TRIG_IN 0x10000000
#define MPC85xx_PMUXCR2_IRQ2_RES 0x30000000
#define MPC85xx_PMUXCR2_IRQ3_SRESET 0x04000000
#define MPC85xx_PMUXCR2_IRQ3_RES 0x0C000000
#define MPC85xx_PMUXCR2_GPIO01_DRVVBUS 0x01000000
#define MPC85xx_PMUXCR2_GPIO01_RES 0x03000000
#define MPC85xx_PMUXCR2_GPIO23_CKSTP 0x00400000
#define MPC85xx_PMUXCR2_GPIO23_RES 0x00800000
#define MPC85xx_PMUXCR2_GPIO23_USB 0x00C00000
#define MPC85xx_PMUXCR2_GPIO4_MCP 0x00100000
#define MPC85xx_PMUXCR2_GPIO4_RES 0x00200000
#define MPC85xx_PMUXCR2_GPIO4_CLK_OUT 0x00300000
#define MPC85xx_PMUXCR2_GPIO5_UDE 0x00040000
#define MPC85xx_PMUXCR2_GPIO5_RES 0x00080000
#define MPC85xx_PMUXCR2_READY_ASLEEP 0x00020000
#define MPC85xx_PMUXCR2_DDR_ECC_MUX 0x00010000
#define MPC85xx_PMUXCR2_DEBUG_PORT_EXPOSE 0x00008000
#define MPC85xx_PMUXCR2_POST_EXPOSE 0x00004000
#define MPC85xx_PMUXCR2_DEBUG_MUX_SEL_USBPHY 0x00002000
#define MPC85xx_PMUXCR2_PLL_LKDT_EXPOSE 0x00001000
#endif
#if defined(CONFIG_P1013) || defined(CONFIG_P1022)
#define MPC85xx_PMUXCR2_ETSECUSB_MASK 0x001f8000
#define MPC85xx_PMUXCR2_USB 0x00150000
#endif
#if defined(CONFIG_BSC9131) || defined(CONFIG_BSC9132)
#if defined(CONFIG_BSC9131)
#define MPC85xx_PMUXCR2_UART_CTS_B0_SIM_PD 0X40000000
#define MPC85xx_PMUXCR2_UART_CTS_B0_DSP_TMS 0X80000000
#define MPC85xx_PMUXCR2_UART_CTS_B0_GPIO42 0xC0000000
#define MPC85xx_PMUXCR2_UART_RTS_B0_PWM2 0x10000000
#define MPC85xx_PMUXCR2_UART_RTS_B0_DSP_TCK 0x20000000
#define MPC85xx_PMUXCR2_UART_RTS_B0_GPIO43 0x30000000
#define MPC85xx_PMUXCR2_UART_CTS_B1_SIM_PD 0x04000000
#define MPC85xx_PMUXCR2_UART_CTS_B1_SRESET_B 0x08000000
#define MPC85xx_PMUXCR2_UART_CTS_B1_GPIO44 0x0C000000
#define MPC85xx_PMUXCR2_UART_RTS_B1_PPS_LED 0x01000000
#define MPC85xx_PMUXCR2_UART_RTS_B1_RSVD 0x02000000
#define MPC85xx_PMUXCR2_UART_RTS_B1_GPIO45 0x03000000
#define MPC85xx_PMUXCR2_TRIG_OUT_ASLEEP 0x00400000
#define MPC85xx_PMUXCR2_TRIG_OUT_DSP_TRST_B 0x00800000
#define MPC85xx_PMUXCR2_ANT1_TIMER5 0x00100000
#define MPC85xx_PMUXCR2_ANT1_TSEC_1588 0x00200000
#define MPC85xx_PMUXCR2_ANT1_GPIO95_19 0x00300000
#define MPC85xx_PMUXCR2_ANT1_TX_RX_FRAME_MAX3_LOCK 0x00040000
#define MPC85xx_PMUXCR2_ANT1_TX_RX_FRAME_RSVD 0x00080000
#define MPC85xx_PMUXCR2_ANT1_TX_RX_FRAME_GPIO80_20 0x000C0000
#define MPC85xx_PMUXCR2_ANT1_DIO0_3_SPI3_CS0 0x00010000
#define MPC85xx_PMUXCR2_ANT1_DIO0_3_ANT2_DO_3 0x00020000
#define MPC85xx_PMUXCR2_ANT1_DIO0_3_GPIO81_84 0x00030000
#define MPC85xx_PMUXCR2_ANT1_DIO4_7_SPI4 0x00004000
#define MPC85xx_PMUXCR2_ANT1_DIO4_7_ANT2_DO4_7 0x00008000
#define MPC85xx_PMUXCR2_ANT1_DIO4_7_GPIO85_88 0x0000C000
#define MPC85xx_PMUXCR2_ANT1_DIO8_9_MAX2_1_LOCK 0x00001000
#define MPC85xx_PMUXCR2_ANT1_DIO8_9_ANT2_DO8_9 0x00002000
#define MPC85xx_PMUXCR2_ANT1_DIO8_9_GPIO21_22 0x00003000
#define MPC85xx_PMUXCR2_ANT1_DIO10_11_TIMER6_7 0x00000400
#define MPC85xx_PMUXCR2_ANT1_DIO10_11_ANT2_DO10_11 0x00000800
#define MPC85xx_PMUXCR2_ANT1_DIO10_11_GPIO23_24 0x00000C00
#define MPC85xx_PMUXCR2_ANT2_RSVD 0x00000100
#define MPC85xx_PMUXCR2_ANT2_GPO90_91_DMA 0x00000300
#define MPC85xx_PMUXCR2_ANT2_ENABLE_DIO0_10_USB 0x00000040
#define MPC85xx_PMUXCR2_ANT2_ENABLE_DIO0_10_GPIO 0x000000C0
#define MPC85xx_PMUXCR2_ANT2_DIO11_RSVD 0x00000010
#define MPC85xx_PMUXCR2_ANT2_DIO11_TIMER8 0x00000020
#define MPC85xx_PMUXCR2_ANT2_DIO11_GPIO61 0x00000030
#define MPC85xx_PMUXCR2_ANT3_AGC_GPO53 0x00000004
#define MPC85xx_PMUXCR2_ANT3_DO_TDM 0x00000001
#define MPC85xx_PMUXCR2_ANT3_DO_GPIO46_49 0x00000002
#endif
u32 pmuxcr3;
#if defined(CONFIG_BSC9131)
#define MPC85xx_PMUXCR3_ANT3_DO4_5_TDM 0x40000000
#define MPC85xx_PMUXCR3_ANT3_DO4_5_GPIO_50_51 0x80000000
#define MPC85xx_PMUXCR3_ANT3_DO6_7_TRIG_IN_SRESET_B 0x10000000
#define MPC85xx_PMUXCR3_ANT3_DO6_7_GPIO_52_53 0x20000000
#define MPC85xx_PMUXCR3_ANT3_DO8_MCP_B 0x04000000
#define MPC85xx_PMUXCR3_ANT3_DO8_GPIO54 0x08000000
#define MPC85xx_PMUXCR3_ANT3_DO9_10_CKSTP_IN_OUT 0x01000000
#define MPC85xx_PMUXCR3_ANT3_DO9_10_GPIO55_56 0x02000000
#define MPC85xx_PMUXCR3_ANT3_DO11_IRQ_OUT 0x00400000
#define MPC85xx_PMUXCR3_ANT3_DO11_GPIO57 0x00800000
#define MPC85xx_PMUXCR3_SPI2_CS2_GPO93 0x00100000
#define MPC85xx_PMUXCR3_SPI2_CS3_GPO94 0x00040000
#define MPC85xx_PMUXCR3_ANT2_AGC_RSVD 0x00010000
#define MPC85xx_PMUXCR3_ANT2_GPO89 0x00030000
#endif
#ifdef CONFIG_BSC9132
#define MPC85xx_PMUXCR3_USB_SEL_MASK 0x0000ff00
#define MPC85xx_PMUXCR3_UART2_SEL 0x00005000
#define MPC85xx_PMUXCR3_UART3_SEL_MASK 0xc0000000
#define MPC85xx_PMUXCR3_UART3_SEL 0x40000000
#endif
u32 pmuxcr4;
#else
u8 res6[8];
#endif
u32 devdisr; /* Device disable control */
#define MPC85xx_DEVDISR_PCI1 0x80000000
#define MPC85xx_DEVDISR_PCI2 0x40000000
#define MPC85xx_DEVDISR_PCIE 0x20000000
#define MPC85xx_DEVDISR_LBC 0x08000000
#define MPC85xx_DEVDISR_PCIE2 0x04000000
#define MPC85xx_DEVDISR_PCIE3 0x02000000
#define MPC85xx_DEVDISR_SEC 0x01000000
#define MPC85xx_DEVDISR_SRIO 0x00080000
#define MPC85xx_DEVDISR_RMSG 0x00040000
#define MPC85xx_DEVDISR_DDR 0x00010000
#define MPC85xx_DEVDISR_CPU 0x00008000
#define MPC85xx_DEVDISR_CPU0 MPC85xx_DEVDISR_CPU
#define MPC85xx_DEVDISR_TB 0x00004000
#define MPC85xx_DEVDISR_TB0 MPC85xx_DEVDISR_TB
#define MPC85xx_DEVDISR_CPU1 0x00002000
#define MPC85xx_DEVDISR_TB1 0x00001000
#define MPC85xx_DEVDISR_DMA 0x00000400
#define MPC85xx_DEVDISR_TSEC1 0x00000080
#define MPC85xx_DEVDISR_TSEC2 0x00000040
#define MPC85xx_DEVDISR_TSEC3 0x00000020
#define MPC85xx_DEVDISR_TSEC4 0x00000010
#define MPC85xx_DEVDISR_I2C 0x00000004
#define MPC85xx_DEVDISR_DUART 0x00000002
u8 res7[12];
u32 powmgtcsr; /* Power management status & control */
u8 res8[12];
u32 mcpsumr; /* Machine check summary */
u8 res9[12];
u32 pvr; /* Processor version */
u32 svr; /* System version */
u8 res10[8];
u32 rstcr; /* Reset control */
#if defined(CONFIG_MPC8568)||defined(CONFIG_MPC8569)
u8 res11a[76];
par_io_t qe_par_io[7];
u8 res11b[1600];
#elif defined(CONFIG_P1012) || defined(CONFIG_P1021) || defined(CONFIG_P1025)
u8 res11a[12];
u32 iovselsr;
u8 res11b[60];
par_io_t qe_par_io[3];
u8 res11c[1496];
#else
u8 res11a[1868];
#endif
u32 clkdvdr; /* Clock Divide register */
u8 res12[1532];
u32 clkocr; /* Clock out select */
u8 res13[12];
u32 ddrdllcr; /* DDR DLL control */
u8 res14[12];
u32 lbcdllcr; /* LBC DLL control */
#if defined(CONFIG_BSC9131)
u8 res15[12];
u32 halt_req_mask;
#define HALTED_TO_HALT_REQ_MASK_0 0x80000000
u8 res18[232];
#else
u8 res15[248];
#endif
u32 lbiuiplldcr0; /* LBIU PLL Debug Reg 0 */
u32 lbiuiplldcr1; /* LBIU PLL Debug Reg 1 */
u32 ddrioovcr; /* DDR IO Override Control */
u32 tsec12ioovcr; /* eTSEC 1/2 IO override control */
u32 tsec34ioovcr; /* eTSEC 3/4 IO override control */
u8 res16[52];
u32 sdhcdcr; /* SDHC debug control register */
u8 res17[61592];
} ccsr_gur_t;
#endif
#define SDHCDCR_CD_INV 0x80000000 /* invert SDHC card detect */
#ifdef CONFIG_SYS_FSL_QORIQ_CHASSIS2
#define MAX_SERDES 4
#define SRDS_MAX_LANES 8
#define SRDS_MAX_BANK 2
typedef struct serdes_corenet {
struct {
u32 rstctl; /* Reset Control Register */
#define SRDS_RSTCTL_RST 0x80000000
#define SRDS_RSTCTL_RSTDONE 0x40000000
#define SRDS_RSTCTL_RSTERR 0x20000000
#define SRDS_RSTCTL_SWRST 0x10000000
#define SRDS_RSTCTL_SDEN 0x00000020
#define SRDS_RSTCTL_SDRST_B 0x00000040
#define SRDS_RSTCTL_PLLRST_B 0x00000080
#define SRDS_RSTCTL_RSTERR_SHIFT 29
u32 pllcr0; /* PLL Control Register 0 */
#define SRDS_PLLCR0_POFF 0x80000000
#define SRDS_PLLCR0_RFCK_SEL_MASK 0x70000000
#define SRDS_PLLCR0_RFCK_SEL_100 0x00000000
#define SRDS_PLLCR0_RFCK_SEL_125 0x10000000
#define SRDS_PLLCR0_RFCK_SEL_156_25 0x20000000
#define SRDS_PLLCR0_RFCK_SEL_150 0x30000000
#define SRDS_PLLCR0_RFCK_SEL_161_13 0x40000000
#define SRDS_PLLCR0_RFCK_SEL_122_88 0x50000000
#define SRDS_PLLCR0_DCBIAS_OUT_EN 0x02000000
#define SRDS_PLLCR0_FRATE_SEL_MASK 0x000f0000
#define SRDS_PLLCR0_FRATE_SEL_5 0x00000000
#define SRDS_PLLCR0_FRATE_SEL_3_75 0x00050000
#define SRDS_PLLCR0_FRATE_SEL_5_15 0x00060000
#define SRDS_PLLCR0_FRATE_SEL_4 0x00070000
#define SRDS_PLLCR0_FRATE_SEL_3_12 0x00090000
#define SRDS_PLLCR0_FRATE_SEL_3 0x000a0000
#define SRDS_PLLCR0_DCBIAS_OVRD 0x000000F0
#define SRDS_PLLCR0_DCBIAS_OVRD_SHIFT 4
u32 pllcr1; /* PLL Control Register 1 */
#define SRDS_PLLCR1_BCAP_EN 0x20000000
#define SRDS_PLLCR1_BCAP_OVD 0x10000000
#define SRDS_PLLCR1_PLL_FCAP 0x001F8000
#define SRDS_PLLCR1_PLL_FCAP_SHIFT 15
#define SRDS_PLLCR1_PLL_BWSEL 0x08000000
#define SRDS_PLLCR1_BYP_CAL 0x02000000
u32 pllsr2; /* At 0x00c, PLL Status Register 2 */
#define SRDS_PLLSR2_BCAP_EN 0x00800000
#define SRDS_PLLSR2_BCAP_EN_SHIFT 23
#define SRDS_PLLSR2_FCAP 0x003F0000
#define SRDS_PLLSR2_FCAP_SHIFT 16
#define SRDS_PLLSR2_DCBIAS 0x000F0000
#define SRDS_PLLSR2_DCBIAS_SHIFT 16
u32 pllcr3;
u32 pllcr4;
u8 res_18[0x20-0x18];
} bank[2];
u8 res_40[0x90-0x40];
u32 srdstcalcr; /* 0x90 TX Calibration Control */
u8 res_94[0xa0-0x94];
u32 srdsrcalcr; /* 0xa0 RX Calibration Control */
u8 res_a4[0xb0-0xa4];
u32 srdsgr0; /* 0xb0 General Register 0 */
u8 res_b4[0xe0-0xb4];
u32 srdspccr0; /* 0xe0 Protocol Converter Config 0 */
u32 srdspccr1; /* 0xe4 Protocol Converter Config 1 */
u32 srdspccr2; /* 0xe8 Protocol Converter Config 2 */
u32 srdspccr3; /* 0xec Protocol Converter Config 3 */
u32 srdspccr4; /* 0xf0 Protocol Converter Config 4 */
u8 res_f4[0x100-0xf4];
struct {
u32 lnpssr; /* 0x100, 0x120, ..., 0x1e0 */
u8 res_104[0x120-0x104];
} srdslnpssr[8];
u8 res_200[0x800-0x200];
struct {
u32 gcr0; /* 0x800 General Control Register 0 */
u32 gcr1; /* 0x804 General Control Register 1 */
u32 gcr2; /* 0x808 General Control Register 2 */
u32 res_80c;
u32 recr0; /* 0x810 Receive Equalization Control */
u32 res_814;
u32 tecr0; /* 0x818 Transmit Equalization Control */
u32 res_81c;
u32 ttlcr0; /* 0x820 Transition Tracking Loop Ctrl 0 */
u8 res_824[0x840-0x824];
} lane[8]; /* Lane A, B, C, D, E, F, G, H */
u8 res_a00[0x1000-0xa00]; /* from 0xa00 to 0xfff */
} serdes_corenet_t;
#else /* CONFIG_SYS_FSL_QORIQ_CHASSIS2 */
#define SRDS_MAX_LANES 18
#define SRDS_MAX_BANK 3
typedef struct serdes_corenet {
struct {
u32 rstctl; /* Reset Control Register */
#define SRDS_RSTCTL_RST 0x80000000
#define SRDS_RSTCTL_RSTDONE 0x40000000
#define SRDS_RSTCTL_RSTERR 0x20000000
#define SRDS_RSTCTL_SDPD 0x00000020
u32 pllcr0; /* PLL Control Register 0 */
#define SRDS_PLLCR0_RFCK_SEL_MASK 0x70000000
#define SRDS_PLLCR0_PVCOCNT_EN 0x02000000
#define SRDS_PLLCR0_RFCK_SEL_100 0x00000000
#define SRDS_PLLCR0_RFCK_SEL_125 0x10000000
#define SRDS_PLLCR0_RFCK_SEL_156_25 0x20000000
#define SRDS_PLLCR0_RFCK_SEL_150 0x30000000
#define SRDS_PLLCR0_RFCK_SEL_161_13 0x40000000
#define SRDS_PLLCR0_FRATE_SEL_MASK 0x00030000
#define SRDS_PLLCR0_FRATE_SEL_5 0x00000000
#define SRDS_PLLCR0_FRATE_SEL_6_25 0x00010000
u32 pllcr1; /* PLL Control Register 1 */
#define SRDS_PLLCR1_PLL_BWSEL 0x08000000
u32 res[5];
} bank[3];
u32 res1[12];
u32 srdstcalcr; /* TX Calibration Control */
u32 res2[3];
u32 srdsrcalcr; /* RX Calibration Control */
u32 res3[3];
u32 srdsgr0; /* General Register 0 */
u32 res4[11];
u32 srdspccr0; /* Protocol Converter Config 0 */
u32 srdspccr1; /* Protocol Converter Config 1 */
u32 srdspccr2; /* Protocol Converter Config 2 */
#define SRDS_PCCR2_RST_XGMII1 0x00800000
#define SRDS_PCCR2_RST_XGMII2 0x00400000
u32 res5[197];
struct serdes_lane {
u32 gcr0; /* General Control Register 0 */
#define SRDS_GCR0_RRST 0x00400000
#define SRDS_GCR0_1STLANE 0x00010000
#define SRDS_GCR0_UOTHL 0x00100000
u32 gcr1; /* General Control Register 1 */
#define SRDS_GCR1_REIDL_CTL_MASK 0x001f0000
#define SRDS_GCR1_REIDL_CTL_PCIE 0x00100000
#define SRDS_GCR1_REIDL_CTL_SRIO 0x00000000
#define SRDS_GCR1_REIDL_CTL_SGMII 0x00040000
#define SRDS_GCR1_OPAD_CTL 0x04000000
u32 res1[4];
u32 tecr0; /* TX Equalization Control Reg 0 */
#define SRDS_TECR0_TEQ_TYPE_MASK 0x30000000
#define SRDS_TECR0_TEQ_TYPE_2LVL 0x10000000
u32 res3;
u32 ttlcr0; /* Transition Tracking Loop Ctrl 0 */
#define SRDS_TTLCR0_FLT_SEL_MASK 0x3f000000
#define SRDS_TTLCR0_FLT_SEL_KFR_26 0x10000000
#define SRDS_TTLCR0_FLT_SEL_KPH_28 0x08000000
#define SRDS_TTLCR0_FLT_SEL_750PPM 0x03000000
#define SRDS_TTLCR0_PM_DIS 0x00004000
#define SRDS_TTLCR0_FREQOVD_EN 0x00000001
u32 res4[7];
} lane[24];
u32 res6[384];
} serdes_corenet_t;
#endif /* CONFIG_SYS_FSL_QORIQ_CHASSIS2 */
enum {
FSL_SRDS_B1_LANE_A = 0,
FSL_SRDS_B1_LANE_B = 1,
FSL_SRDS_B1_LANE_C = 2,
FSL_SRDS_B1_LANE_D = 3,
FSL_SRDS_B1_LANE_E = 4,
FSL_SRDS_B1_LANE_F = 5,
FSL_SRDS_B1_LANE_G = 6,
FSL_SRDS_B1_LANE_H = 7,
FSL_SRDS_B1_LANE_I = 8,
FSL_SRDS_B1_LANE_J = 9,
FSL_SRDS_B2_LANE_A = 16,
FSL_SRDS_B2_LANE_B = 17,
FSL_SRDS_B2_LANE_C = 18,
FSL_SRDS_B2_LANE_D = 19,
FSL_SRDS_B3_LANE_A = 20,
FSL_SRDS_B3_LANE_B = 21,
FSL_SRDS_B3_LANE_C = 22,
FSL_SRDS_B3_LANE_D = 23,
};
/* Security Engine Block (MS = Most Sig., LS = Least Sig.) */
#if CONFIG_SYS_FSL_SEC_COMPAT >= 4
typedef struct ccsr_sec {
u32 res0;
u32 mcfgr; /* Master CFG Register */
u8 res1[0x8];
struct {
u32 ms; /* Job Ring LIODN Register, MS */
u32 ls; /* Job Ring LIODN Register, LS */
} jrliodnr[4];
u8 res2[0x30];
struct {
u32 ms; /* RTIC LIODN Register, MS */
u32 ls; /* RTIC LIODN Register, LS */
} rticliodnr[4];
u8 res3[0x1c];
u32 decorr; /* DECO Request Register */
struct {
u32 ms; /* DECO LIODN Register, MS */
u32 ls; /* DECO LIODN Register, LS */
} decoliodnr[8];
u8 res4[0x40];
u32 dar; /* DECO Avail Register */
u32 drr; /* DECO Reset Register */
u8 res5[0xe78];
u32 crnr_ms; /* CHA Revision Number Register, MS */
u32 crnr_ls; /* CHA Revision Number Register, LS */
u32 ctpr_ms; /* Compile Time Parameters Register, MS */
u32 ctpr_ls; /* Compile Time Parameters Register, LS */
u8 res6[0x10];
u32 far_ms; /* Fault Address Register, MS */
u32 far_ls; /* Fault Address Register, LS */
u32 falr; /* Fault Address LIODN Register */
u32 fadr; /* Fault Address Detail Register */
u8 res7[0x4];
u32 csta; /* CAAM Status Register */
u8 res8[0x8];
u32 rvid; /* Run Time Integrity Checking Version ID Reg.*/
u32 ccbvid; /* CHA Cluster Block Version ID Register */
u32 chavid_ms; /* CHA Version ID Register, MS */
u32 chavid_ls; /* CHA Version ID Register, LS */
u32 chanum_ms; /* CHA Number Register, MS */
u32 chanum_ls; /* CHA Number Register, LS */
u32 secvid_ms; /* SEC Version ID Register, MS */
u32 secvid_ls; /* SEC Version ID Register, LS */
u8 res9[0x6020];
u32 qilcr_ms; /* Queue Interface LIODN CFG Register, MS */
u32 qilcr_ls; /* Queue Interface LIODN CFG Register, LS */
u8 res10[0x8fd8];
} ccsr_sec_t;
#define SEC_CTPR_MS_AXI_LIODN 0x08000000
#define SEC_CTPR_MS_QI 0x02000000
#define SEC_RVID_MA 0x0f000000
#define SEC_CHANUM_MS_JRNUM_MASK 0xf0000000
#define SEC_CHANUM_MS_JRNUM_SHIFT 28
#define SEC_CHANUM_MS_DECONUM_MASK 0x0f000000
#define SEC_CHANUM_MS_DECONUM_SHIFT 24
#define SEC_SECVID_MS_IPID_MASK 0xffff0000
#define SEC_SECVID_MS_IPID_SHIFT 16
#define SEC_SECVID_MS_MAJ_REV_MASK 0x0000ff00
#define SEC_SECVID_MS_MAJ_REV_SHIFT 8
#define SEC_CCBVID_ERA_MASK 0xff000000
#define SEC_CCBVID_ERA_SHIFT 24
#endif
typedef struct ccsr_qman {
#ifdef CONFIG_SYS_FSL_QMAN_V3
u8 res0[0x200];
#else
struct {
u32 qcsp_lio_cfg; /* 0x0 - SW Portal n LIO cfg */
u32 qcsp_io_cfg; /* 0x4 - SW Portal n IO cfg */
u32 res;
u32 qcsp_dd_cfg; /* 0xc - SW Portal n Dynamic Debug cfg */
} qcsp[32];
#endif
/* Not actually reserved, but irrelevant to u-boot */
u8 res[0xbf8 - 0x200];
u32 ip_rev_1;
u32 ip_rev_2;
u32 fqd_bare; /* FQD Extended Base Addr Register */
u32 fqd_bar; /* FQD Base Addr Register */
u8 res1[0x8];
u32 fqd_ar; /* FQD Attributes Register */
u8 res2[0xc];
u32 pfdr_bare; /* PFDR Extended Base Addr Register */
u32 pfdr_bar; /* PFDR Base Addr Register */
u8 res3[0x8];
u32 pfdr_ar; /* PFDR Attributes Register */
u8 res4[0x4c];
u32 qcsp_bare; /* QCSP Extended Base Addr Register */
u32 qcsp_bar; /* QCSP Base Addr Register */
u8 res5[0x78];
u32 ci_sched_cfg; /* Initiator Scheduling Configuration */
u32 srcidr; /* Source ID Register */
u32 liodnr; /* LIODN Register */
u8 res6[4];
u32 ci_rlm_cfg; /* Initiator Read Latency Monitor Cfg */
u32 ci_rlm_avg; /* Initiator Read Latency Monitor Avg */
u8 res7[0x2e8];
#ifdef CONFIG_SYS_FSL_QMAN_V3
struct {
u32 qcsp_lio_cfg; /* 0x0 - SW Portal n LIO cfg */
u32 qcsp_io_cfg; /* 0x4 - SW Portal n IO cfg */
u32 res;
u32 qcsp_dd_cfg; /* 0xc - SW Portal n Dynamic Debug cfg*/
} qcsp[50];
#endif
} ccsr_qman_t;
typedef struct ccsr_bman {
/* Not actually reserved, but irrelevant to u-boot */
u8 res[0xbf8];
u32 ip_rev_1;
u32 ip_rev_2;
u32 fbpr_bare; /* FBPR Extended Base Addr Register */
u32 fbpr_bar; /* FBPR Base Addr Register */
u8 res1[0x8];
u32 fbpr_ar; /* FBPR Attributes Register */
u8 res2[0xf0];
u32 srcidr; /* Source ID Register */
u32 liodnr; /* LIODN Register */
u8 res7[0x2f4];
} ccsr_bman_t;
typedef struct ccsr_pme {
u8 res0[0x804];
u32 liodnbr; /* LIODN Base Register */
u8 res1[0x1f8];
u32 srcidr; /* Source ID Register */
u8 res2[8];
u32 liodnr; /* LIODN Register */
u8 res3[0x1e8];
u32 pm_ip_rev_1; /* PME IP Block Revision Reg 1*/
u32 pm_ip_rev_2; /* PME IP Block Revision Reg 1*/
u8 res4[0x400];
} ccsr_pme_t;
#ifdef CONFIG_SYS_FSL_RAID_ENGINE
struct ccsr_raide {
u8 res0[0x543];
u32 liodnbr; /* LIODN Base Register */
u8 res1[0xab8];
struct {
struct {
u32 cfg0; /* cfg register 0 */
u32 cfg1; /* cfg register 1 */
u8 res1[0x3f8];
} ring[2];
u8 res[0x800];
} jq[2];
};
#endif
#ifdef CONFIG_SYS_DPAA_RMAN
struct ccsr_rman {
u8 res0[0xf64];
u32 mmliodnbr; /* Message Manager LIODN Base Register */
u32 mmitar; /* RMAN Inbound Translation Address Register */
u32 mmitdr; /* RMAN Inbound Translation Data Register */
u8 res4[0x1f090];
};
#endif
#ifdef CONFIG_SYS_PMAN
struct ccsr_pman {
u8 res_00[0x40];
u32 poes1; /* PMAN Operation Error Status Register 1 */
u32 poes2; /* PMAN Operation Error Status Register 2 */
u32 poeah; /* PMAN Operation Error Address High */
u32 poeal; /* PMAN Operation Error Address Low */
u8 res_50[0x50];
u32 pr1; /* PMAN Revision Register 1 */
u32 pr2; /* PMAN Revision Register 2 */
u8 res_a8[0x8];
u32 pcap; /* PMAN Capabilities Register */
u8 res_b4[0xc];
u32 pc1; /* PMAN Control Register 1 */
u32 pc2; /* PMAN Control Register 2 */
u32 pc3; /* PMAN Control Register 3 */
u32 pc4; /* PMAN Control Register 4 */
u32 pc5; /* PMAN Control Register 5 */
u32 pc6; /* PMAN Control Register 6 */
u8 res_d8[0x8];
u32 ppa1; /* PMAN Prefetch Attributes Register 1 */
u32 ppa2; /* PMAN Prefetch Attributes Register 2 */
u8 res_e8[0x8];
u32 pics; /* PMAN Interrupt Control and Status */
u8 res_f4[0xf0c];
};
#endif
#ifdef CONFIG_FSL_CORENET
#define CONFIG_SYS_FSL_CORENET_CCM_OFFSET 0x0000
#ifdef CONFIG_SYS_PMAN
#define CONFIG_SYS_FSL_CORENET_PMAN1_OFFSET 0x4000
#define CONFIG_SYS_FSL_CORENET_PMAN2_OFFSET 0x5000
#define CONFIG_SYS_FSL_CORENET_PMAN3_OFFSET 0x6000
#endif
#define CONFIG_SYS_MPC8xxx_DDR_OFFSET 0x8000
#define CONFIG_SYS_MPC8xxx_DDR2_OFFSET 0x9000
#define CONFIG_SYS_MPC8xxx_DDR3_OFFSET 0xA000
#define CONFIG_SYS_FSL_CORENET_CLK_OFFSET 0xE1000
#define CONFIG_SYS_FSL_CORENET_RCPM_OFFSET 0xE2000
#define CONFIG_SYS_FSL_CORENET_SERDES_OFFSET 0xEA000
#define CONFIG_SYS_FSL_CORENET_SERDES2_OFFSET 0xEB000
#define CONFIG_SYS_FSL_CPC_OFFSET 0x10000
#define CONFIG_SYS_FSL_SCFG_OFFSET 0xFC000
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_DMA1_OFFSET 0x100000
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_DMA2_OFFSET 0x101000
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_DMA3_OFFSET 0x102000
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_DMA_OFFSET CONFIG_SYS_MPC85xx_DMA1_OFFSET
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_ESPI_OFFSET 0x110000
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_ESDHC_OFFSET 0x114000
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_LBC_OFFSET 0x124000
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_IFC_OFFSET 0x124000
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_GPIO_OFFSET 0x130000
#define CONFIG_SYS_FSL_CORENET_RMAN_OFFSET 0x1e0000
#if defined(CONFIG_SYS_FSL_QORIQ_CHASSIS2) && !defined(CONFIG_PPC_B4860)\
&& !defined(CONFIG_PPC_B4420)
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_PCIE1_OFFSET 0x240000
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_PCIE2_OFFSET 0x250000
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_PCIE3_OFFSET 0x260000
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_PCIE4_OFFSET 0x270000
#else
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_PCIE1_OFFSET 0x200000
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_PCIE2_OFFSET 0x201000
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_PCIE3_OFFSET 0x202000
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_PCIE4_OFFSET 0x203000
#endif
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_USB1_OFFSET 0x210000
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_USB2_OFFSET 0x211000
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_USB1_PHY_OFFSET 0x214000
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_USB2_PHY_OFFSET 0x214100
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_SATA1_OFFSET 0x220000
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_SATA2_OFFSET 0x221000
#define CONFIG_SYS_FSL_SEC_OFFSET 0x300000
#define CONFIG_SYS_FSL_CORENET_PME_OFFSET 0x316000
#define CONFIG_SYS_FSL_QMAN_OFFSET 0x318000
#define CONFIG_SYS_FSL_BMAN_OFFSET 0x31a000
#define CONFIG_SYS_FSL_RAID_ENGINE_OFFSET 0x320000
#define CONFIG_SYS_FSL_FM1_OFFSET 0x400000
#define CONFIG_SYS_FSL_FM1_RX0_1G_OFFSET 0x488000
#define CONFIG_SYS_FSL_FM1_RX1_1G_OFFSET 0x489000
#define CONFIG_SYS_FSL_FM1_RX2_1G_OFFSET 0x48a000
#define CONFIG_SYS_FSL_FM1_RX3_1G_OFFSET 0x48b000
#define CONFIG_SYS_FSL_FM1_RX4_1G_OFFSET 0x48c000
#define CONFIG_SYS_FSL_FM1_RX5_1G_OFFSET 0x48d000
#define CONFIG_SYS_FSL_FM1_RX0_10G_OFFSET 0x490000
#define CONFIG_SYS_FSL_FM1_RX1_10G_OFFSET 0x491000
#define CONFIG_SYS_FSL_FM1_DTSEC1_OFFSET 0x4e0000
#define CONFIG_SYS_FSL_FM2_OFFSET 0x500000
#define CONFIG_SYS_FSL_FM2_RX0_1G_OFFSET 0x588000
#define CONFIG_SYS_FSL_FM2_RX1_1G_OFFSET 0x589000
#define CONFIG_SYS_FSL_FM2_RX2_1G_OFFSET 0x58a000
#define CONFIG_SYS_FSL_FM2_RX3_1G_OFFSET 0x58b000
#define CONFIG_SYS_FSL_FM2_RX4_1G_OFFSET 0x58c000
#define CONFIG_SYS_FSL_FM2_RX5_1G_OFFSET 0x58d000
#define CONFIG_SYS_FSL_FM2_RX0_10G_OFFSET 0x590000
#define CONFIG_SYS_FSL_FM2_RX1_10G_OFFSET 0x591000
#define CONFIG_SYS_FSL_CLUSTER_1_L2_OFFSET 0xC20000
#else
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_ECM_OFFSET 0x0000
#define CONFIG_SYS_MPC8xxx_DDR_OFFSET 0x2000
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_LBC_OFFSET 0x5000
#define CONFIG_SYS_MPC8xxx_DDR2_OFFSET 0x6000
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_ESPI_OFFSET 0x7000
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_PCI1_OFFSET 0x8000
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_PCIX_OFFSET 0x8000
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_PCI2_OFFSET 0x9000
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_PCIX2_OFFSET 0x9000
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_PCIE1_OFFSET 0xa000
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_PCIE2_OFFSET 0x9000
#if defined(CONFIG_MPC8572) || defined(CONFIG_P2020)
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_PCIE3_OFFSET 0x8000
#else
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_PCIE3_OFFSET 0xb000
#endif
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_GPIO_OFFSET 0xF000
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_SATA1_OFFSET 0x18000
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_SATA2_OFFSET 0x19000
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_IFC_OFFSET 0x1e000
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_L2_OFFSET 0x20000
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_DMA_OFFSET 0x21000
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_USB1_OFFSET 0x22000
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_USB2_OFFSET 0x23000
#ifdef CONFIG_TSECV2
#define CONFIG_SYS_TSEC1_OFFSET 0xB0000
#elif defined(CONFIG_TSECV2_1)
#define CONFIG_SYS_TSEC1_OFFSET 0x10000
#else
#define CONFIG_SYS_TSEC1_OFFSET 0x24000
#endif
#define CONFIG_SYS_MDIO1_OFFSET 0x24000
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_ESDHC_OFFSET 0x2e000
#if defined(CONFIG_PPC_C29X)
#define CONFIG_SYS_FSL_SEC_OFFSET 0x80000
#else
#define CONFIG_SYS_FSL_SEC_OFFSET 0x30000
#endif
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_SERDES2_OFFSET 0xE3100
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_SERDES1_OFFSET 0xE3000
#define CONFIG_SYS_SNVS_OFFSET 0xE6000
#define CONFIG_SYS_SFP_OFFSET 0xE7000
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_CPM_OFFSET 0x80000
#define CONFIG_SYS_FSL_QMAN_OFFSET 0x88000
#define CONFIG_SYS_FSL_BMAN_OFFSET 0x8a000
#define CONFIG_SYS_FSL_FM1_OFFSET 0x100000
#define CONFIG_SYS_FSL_FM1_RX0_1G_OFFSET 0x188000
#define CONFIG_SYS_FSL_FM1_RX1_1G_OFFSET 0x189000
#define CONFIG_SYS_FSL_FM1_DTSEC1_OFFSET 0x1e0000
#endif
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_PIC_OFFSET 0x40000
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_GUTS_OFFSET 0xE0000
#define CONFIG_SYS_FSL_SRIO_OFFSET 0xC0000
#if defined(CONFIG_BSC9132)
#define CONFIG_SYS_FSL_DSP_CCSR_DDR_OFFSET 0x10000
#define CONFIG_SYS_FSL_DSP_CCSR_DDR_ADDR \
(CONFIG_SYS_FSL_DSP_CCSRBAR + CONFIG_SYS_FSL_DSP_CCSR_DDR_OFFSET)
#endif
#define CONFIG_SYS_FSL_CPC_ADDR \
(CONFIG_SYS_CCSRBAR + CONFIG_SYS_FSL_CPC_OFFSET)
#define CONFIG_SYS_FSL_SCFG_ADDR \
(CONFIG_SYS_CCSRBAR + CONFIG_SYS_FSL_SCFG_OFFSET)
#define CONFIG_SYS_FSL_SCFG_PIXCLK_ADDR \
(CONFIG_SYS_FSL_SCFG_ADDR + CONFIG_SYS_FSL_SCFG_PIXCLKCR_OFFSET)
#define CONFIG_SYS_FSL_QMAN_ADDR \
(CONFIG_SYS_IMMR + CONFIG_SYS_FSL_QMAN_OFFSET)
#define CONFIG_SYS_FSL_BMAN_ADDR \
(CONFIG_SYS_IMMR + CONFIG_SYS_FSL_BMAN_OFFSET)
#define CONFIG_SYS_FSL_CORENET_PME_ADDR \
(CONFIG_SYS_IMMR + CONFIG_SYS_FSL_CORENET_PME_OFFSET)
#define CONFIG_SYS_FSL_RAID_ENGINE_ADDR \
(CONFIG_SYS_IMMR + CONFIG_SYS_FSL_RAID_ENGINE_OFFSET)
#define CONFIG_SYS_FSL_CORENET_RMAN_ADDR \
(CONFIG_SYS_IMMR + CONFIG_SYS_FSL_CORENET_RMAN_OFFSET)
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_GUTS_ADDR \
(CONFIG_SYS_IMMR + CONFIG_SYS_MPC85xx_GUTS_OFFSET)
#define CONFIG_SYS_FSL_CORENET_CCM_ADDR \
(CONFIG_SYS_IMMR + CONFIG_SYS_FSL_CORENET_CCM_OFFSET)
#define CONFIG_SYS_FSL_CORENET_CLK_ADDR \
(CONFIG_SYS_IMMR + CONFIG_SYS_FSL_CORENET_CLK_OFFSET)
#define CONFIG_SYS_FSL_CORENET_RCPM_ADDR \
(CONFIG_SYS_IMMR + CONFIG_SYS_FSL_CORENET_RCPM_OFFSET)
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_ECM_ADDR \
(CONFIG_SYS_IMMR + CONFIG_SYS_MPC85xx_ECM_OFFSET)
#define CONFIG_SYS_FSL_DDR_ADDR \
(CONFIG_SYS_IMMR + CONFIG_SYS_MPC8xxx_DDR_OFFSET)
#define CONFIG_SYS_FSL_DDR2_ADDR \
(CONFIG_SYS_IMMR + CONFIG_SYS_MPC8xxx_DDR2_OFFSET)
#define CONFIG_SYS_FSL_DDR3_ADDR \
(CONFIG_SYS_IMMR + CONFIG_SYS_MPC8xxx_DDR3_OFFSET)
#define CONFIG_SYS_LBC_ADDR \
(CONFIG_SYS_IMMR + CONFIG_SYS_MPC85xx_LBC_OFFSET)
#define CONFIG_SYS_IFC_ADDR \
(CONFIG_SYS_IMMR + CONFIG_SYS_MPC85xx_IFC_OFFSET)
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_ESPI_ADDR \
(CONFIG_SYS_IMMR + CONFIG_SYS_MPC85xx_ESPI_OFFSET)
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_PCIX_ADDR \
(CONFIG_SYS_IMMR + CONFIG_SYS_MPC85xx_PCIX_OFFSET)
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_PCIX2_ADDR \
(CONFIG_SYS_IMMR + CONFIG_SYS_MPC85xx_PCIX2_OFFSET)
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_GPIO_ADDR \
(CONFIG_SYS_IMMR + CONFIG_SYS_MPC85xx_GPIO_OFFSET)
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_SATA1_ADDR \
(CONFIG_SYS_IMMR + CONFIG_SYS_MPC85xx_SATA1_OFFSET)
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_SATA2_ADDR \
(CONFIG_SYS_IMMR + CONFIG_SYS_MPC85xx_SATA2_OFFSET)
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_L2_ADDR \
(CONFIG_SYS_IMMR + CONFIG_SYS_MPC85xx_L2_OFFSET)
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_DMA_ADDR \
(CONFIG_SYS_IMMR + CONFIG_SYS_MPC85xx_DMA_OFFSET)
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_ESDHC_ADDR \
(CONFIG_SYS_IMMR + CONFIG_SYS_MPC85xx_ESDHC_OFFSET)
#define CONFIG_SYS_MPC8xxx_PIC_ADDR \
(CONFIG_SYS_IMMR + CONFIG_SYS_MPC85xx_PIC_OFFSET)
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_CPM_ADDR \
(CONFIG_SYS_IMMR + CONFIG_SYS_MPC85xx_CPM_OFFSET)
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_SERDES1_ADDR \
(CONFIG_SYS_IMMR + CONFIG_SYS_MPC85xx_SERDES1_OFFSET)
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_SERDES2_ADDR \
(CONFIG_SYS_IMMR + CONFIG_SYS_MPC85xx_SERDES2_OFFSET)
#define CONFIG_SYS_FSL_CORENET_SERDES_ADDR \
(CONFIG_SYS_IMMR + CONFIG_SYS_FSL_CORENET_SERDES_OFFSET)
#define CONFIG_SYS_FSL_CORENET_SERDES2_ADDR \
(CONFIG_SYS_IMMR + CONFIG_SYS_FSL_CORENET_SERDES2_OFFSET)
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_USB1_ADDR \
(CONFIG_SYS_IMMR + CONFIG_SYS_MPC85xx_USB1_OFFSET)
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_USB2_ADDR \
(CONFIG_SYS_IMMR + CONFIG_SYS_MPC85xx_USB2_OFFSET)
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_USB1_PHY_ADDR \
(CONFIG_SYS_IMMR + CONFIG_SYS_MPC85xx_USB1_PHY_OFFSET)
#define CONFIG_SYS_MPC85xx_USB2_PHY_ADDR \
(CONFIG_SYS_IMMR + CONFIG_SYS_MPC85xx_USB2_PHY_OFFSET)
#define CONFIG_SYS_FSL_SEC_ADDR \
(CONFIG_SYS_IMMR + CONFIG_SYS_FSL_SEC_OFFSET)
#define CONFIG_SYS_FSL_FM1_ADDR \
(CONFIG_SYS_IMMR + CONFIG_SYS_FSL_FM1_OFFSET)
#define CONFIG_SYS_FSL_FM1_DTSEC1_ADDR \
(CONFIG_SYS_IMMR + CONFIG_SYS_FSL_FM1_DTSEC1_OFFSET)
#define CONFIG_SYS_FSL_FM2_ADDR \
(CONFIG_SYS_IMMR + CONFIG_SYS_FSL_FM2_OFFSET)
#define CONFIG_SYS_FSL_SRIO_ADDR \
(CONFIG_SYS_IMMR + CONFIG_SYS_FSL_SRIO_OFFSET)
#define CONFIG_SYS_PCI1_ADDR \
(CONFIG_SYS_IMMR + CONFIG_SYS_MPC85xx_PCI1_OFFSET)
#define CONFIG_SYS_PCI2_ADDR \
(CONFIG_SYS_IMMR + CONFIG_SYS_MPC85xx_PCI2_OFFSET)
#define CONFIG_SYS_PCIE1_ADDR \
(CONFIG_SYS_IMMR + CONFIG_SYS_MPC85xx_PCIE1_OFFSET)
#define CONFIG_SYS_PCIE2_ADDR \
(CONFIG_SYS_IMMR + CONFIG_SYS_MPC85xx_PCIE2_OFFSET)
#define CONFIG_SYS_PCIE3_ADDR \
(CONFIG_SYS_IMMR + CONFIG_SYS_MPC85xx_PCIE3_OFFSET)
#define CONFIG_SYS_PCIE4_ADDR \
(CONFIG_SYS_IMMR + CONFIG_SYS_MPC85xx_PCIE4_OFFSET)
#define TSEC_BASE_ADDR (CONFIG_SYS_IMMR + CONFIG_SYS_TSEC1_OFFSET)
#define MDIO_BASE_ADDR (CONFIG_SYS_IMMR + CONFIG_SYS_MDIO1_OFFSET)
#ifdef CONFIG_SYS_FSL_QORIQ_CHASSIS2
struct ccsr_cluster_l2 {
u32 l2csr0; /* 0x000 L2 cache control and status register 0 */
u32 l2csr1; /* 0x004 L2 cache control and status register 1 */
u32 l2cfg0; /* 0x008 L2 cache configuration register 0 */
u8 res_0c[500];/* 0x00c - 0x1ff */
u32 l2pir0; /* 0x200 L2 cache partitioning ID register 0 */
u8 res_204[4];
u32 l2par0; /* 0x208 L2 cache partitioning allocation register 0 */
u32 l2pwr0; /* 0x20c L2 cache partitioning way register 0 */
u32 l2pir1; /* 0x210 L2 cache partitioning ID register 1 */
u8 res_214[4];
u32 l2par1; /* 0x218 L2 cache partitioning allocation register 1 */
u32 l2pwr1; /* 0x21c L2 cache partitioning way register 1 */
u32 u2pir2; /* 0x220 L2 cache partitioning ID register 2 */
u8 res_224[4];
u32 l2par2; /* 0x228 L2 cache partitioning allocation register 2 */
u32 l2pwr2; /* 0x22c L2 cache partitioning way register 2 */
u32 l2pir3; /* 0x230 L2 cache partitioning ID register 3 */
u8 res_234[4];
u32 l2par3; /* 0x238 L2 cache partitining allocation register 3 */
u32 l2pwr3; /* 0x23c L2 cache partitining way register 3 */
u32 l2pir4; /* 0x240 L2 cache partitioning ID register 3 */
u8 res244[4];
u32 l2par4; /* 0x248 L2 cache partitioning allocation register 3 */
u32 l2pwr4; /* 0x24c L2 cache partitioning way register 3 */
u32 l2pir5; /* 0x250 L2 cache partitioning ID register 3 */
u8 res_254[4];
u32 l2par5; /* 0x258 L2 cache partitioning allocation register 3 */
u32 l2pwr5; /* 0x25c L2 cache partitioning way register 3 */
u32 l2pir6; /* 0x260 L2 cache partitioning ID register 3 */
u8 res_264[4];
u32 l2par6; /* 0x268 L2 cache partitioning allocation register 3 */
u32 l2pwr6; /* 0x26c L2 cache partitioning way register 3 */
u32 l2pir7; /* 0x270 L2 cache partitioning ID register 3 */
u8 res274[4];
u32 l2par7; /* 0x278 L2 cache partitioning allocation register 3 */
u32 l2pwr7; /* 0x27c L2 cache partitioning way register 3 */
u8 res_280[0xb80]; /* 0x280 - 0xdff */
u32 l2errinjhi; /* 0xe00 L2 cache error injection mask high */
u32 l2errinjlo; /* 0xe04 L2 cache error injection mask low */
u32 l2errinjctl;/* 0xe08 L2 cache error injection control */
u8 res_e0c[20]; /* 0xe0c - 0x01f */
u32 l2captdatahi; /* 0xe20 L2 cache error capture data high */
u32 l2captdatalo; /* 0xe24 L2 cache error capture data low */
u32 l2captecc; /* 0xe28 L2 cache error capture ECC syndrome */
u8 res_e2c[20]; /* 0xe2c - 0xe3f */
u32 l2errdet; /* 0xe40 L2 cache error detect */
u32 l2errdis; /* 0xe44 L2 cache error disable */
u32 l2errinten; /* 0xe48 L2 cache error interrupt enable */
u32 l2errattr; /* 0xe4c L2 cache error attribute */
u32 l2erreaddr; /* 0xe50 L2 cache error extended address */
u32 l2erraddr; /* 0xe54 L2 cache error address */
u32 l2errctl; /* 0xe58 L2 cache error control */
};
#define CONFIG_SYS_FSL_CLUSTER_1_L2 \
(CONFIG_SYS_IMMR + CONFIG_SYS_FSL_CLUSTER_1_L2_OFFSET)
#endif /* CONFIG_SYS_FSL_QORIQ_CHASSIS2 */
#define CONFIG_SYS_DCSR_DCFG_OFFSET 0X20000
struct dcsr_dcfg_regs {
u8 res_0[0x520];
u32 ecccr1;
#define DCSR_DCFG_ECC_DISABLE_USB1 0x00008000
#define DCSR_DCFG_ECC_DISABLE_USB2 0x00004000
u8 res_524[0x1000 - 0x524]; /* 0x524 - 0x1000 */
};
#endif /*__IMMAP_85xx__*/