blob: 04c547d06cee0cd7583370deeeffd28720a23c32 [file] [log] [blame]
/* ebt_nflog
*
* Authors:
* Peter Warasin <peter@endian.com>
*
* February, 2008
*
* Based on:
* ebt_ulog.c, (C) 2004, Bart De Schuymer <bdschuym@pandora.be>
* libxt_NFLOG.c
*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <getopt.h>
#include "../include/ebtables_u.h"
#include <linux/netfilter_bridge/ebt_nflog.h>
enum {
NFLOG_GROUP = 0x1,
NFLOG_PREFIX = 0x2,
NFLOG_RANGE = 0x4,
NFLOG_THRESHOLD = 0x8,
NFLOG_NFLOG = 0x16,
};
static const struct option nflog_opts[] = {
{"nflog-group", required_argument, NULL, NFLOG_GROUP},
{"nflog-prefix", required_argument, NULL, NFLOG_PREFIX},
{"nflog-range", required_argument, NULL, NFLOG_RANGE},
{"nflog-threshold", required_argument, NULL, NFLOG_THRESHOLD},
{"nflog", no_argument, NULL, NFLOG_NFLOG},
{.name = NULL}
};
static void nflog_help()
{
printf("nflog options:\n"
"--nflog : use the default nflog parameters\n"
"--nflog-prefix prefix : Prefix string for log message\n"
"--nflog-group group : NETLINK group used for logging\n"
"--nflog-range range : Number of byte to copy\n"
"--nflog-threshold : Message threshold of"
"in-kernel queue\n");
}
static void init(struct ebt_entry_watcher *watcher)
{
struct ebt_nflog_info *info = (struct ebt_nflog_info *)watcher->data;
info->prefix[0] = '\0';
info->group = EBT_NFLOG_DEFAULT_GROUP;
info->threshold = EBT_NFLOG_DEFAULT_THRESHOLD;
}
static int nflog_parse(int c, char **argv, int argc,
const struct ebt_u_entry *entry, unsigned int *flags,
struct ebt_entry_watcher **watcher)
{
struct ebt_nflog_info *info;
unsigned int i;
char *end;
info = (struct ebt_nflog_info *)(*watcher)->data;
switch (c) {
case NFLOG_PREFIX:
if (ebt_check_inverse2(optarg))
goto inverse_invalid;
ebt_check_option2(flags, NFLOG_PREFIX);
if (strlen(optarg) > EBT_NFLOG_PREFIX_SIZE - 1)
ebt_print_error("Prefix too long for nflog-prefix");
strcpy(info->prefix, optarg);
break;
case NFLOG_GROUP:
if (ebt_check_inverse2(optarg))
goto inverse_invalid;
ebt_check_option2(flags, NFLOG_GROUP);
i = strtoul(optarg, &end, 10);
if (*end != '\0')
ebt_print_error2("--nflog-group must be a number!");
info->group = i;
break;
case NFLOG_RANGE:
if (ebt_check_inverse2(optarg))
goto inverse_invalid;
ebt_check_option2(flags, NFLOG_RANGE);
i = strtoul(optarg, &end, 10);
if (*end != '\0')
ebt_print_error2("--nflog-range must be a number!");
info->len = i;
break;
case NFLOG_THRESHOLD:
if (ebt_check_inverse2(optarg))
goto inverse_invalid;
ebt_check_option2(flags, NFLOG_THRESHOLD);
i = strtoul(optarg, &end, 10);
if (*end != '\0')
ebt_print_error2("--nflog-threshold must be a number!");
info->threshold = i;
break;
case NFLOG_NFLOG:
if (ebt_check_inverse(optarg))
goto inverse_invalid;
ebt_check_option2(flags, NFLOG_NFLOG);
break;
default:
return 0;
}
return 1;
inverse_invalid:
ebt_print_error("The use of '!' makes no sense for the nflog watcher");
return 1;
}
static void nflog_final_check(const struct ebt_u_entry *entry,
const struct ebt_entry_watcher *watcher,
const char *name, unsigned int hookmask,
unsigned int time)
{
}
static void nflog_print(const struct ebt_u_entry *entry,
const struct ebt_entry_watcher *watcher)
{
struct ebt_nflog_info *info = (struct ebt_nflog_info *)watcher->data;
if (info->prefix[0] != '\0')
printf("--nflog-prefix \"%s\"", info->prefix);
if (info->group)
printf("--nflog-group %d ", info->group);
if (info->len)
printf("--nflog-range %d", info->len);
if (info->threshold != EBT_NFLOG_DEFAULT_THRESHOLD)
printf(" --nflog-threshold %d ", info->threshold);
}
static int nflog_compare(const struct ebt_entry_watcher *w1,
const struct ebt_entry_watcher *w2)
{
struct ebt_nflog_info *info1 = (struct ebt_nflog_info *)w1->data;
struct ebt_nflog_info *info2 = (struct ebt_nflog_info *)w2->data;
if (info1->group != info2->group ||
info1->len != info2->len ||
info1->threshold != info2->threshold ||
strcmp(info1->prefix, info2->prefix))
return 0;
return 1;
}
static struct ebt_u_watcher nflog_watcher = {
.name = "nflog",
.size = sizeof(struct ebt_nflog_info),
.help = nflog_help,
.init = init,
.parse = nflog_parse,
.final_check = nflog_final_check,
.print = nflog_print,
.compare = nflog_compare,
.extra_ops = nflog_opts,
};
static void _INIT(void)
{
ebt_register_watcher(&nflog_watcher);
}