blob: 4efacb073d14b43002b58ab0b4aa55e9d34de029 [file] [log] [blame]
[Script Info]
; Script generated by FFmpeg/Lavc
ScriptType: v4.00+
PlayResX: 384
PlayResY: 288
ScaledBorderAndShadow: yes
[V4+ Styles]
Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, OutlineColour, BackColour, Bold, Italic, Underline, StrikeOut, ScaleX, ScaleY, Spacing, Angle, BorderStyle, Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, Encoding
Style: Default,Arial,16,&Hffffff,&Hffffff,&H0,&H0,0,0,0,0,100,100,0,0,1,1,0,2,10,10,10,0
[Events]
Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text
Dialogue: 0,0:00:32.95,0:00:38.25,Default,,0,0,0,,КОЛУМБИА ПИКЧЪРС - АЗИЯ\NСОНИ ПИКЧЪРС и Е.Е. Co.\Nпредставят
Dialogue: 0,0:00:52.76,0:00:58.60,Default,,0,0,0,,Т И Г Ъ Р И Д Р А К О Н
Dialogue: 0,0:01:22.17,0:01:24.05,Default,,0,0,0,,Учителят Ли е тук.
Dialogue: 0,0:01:45.48,0:01:47.32,Default,,0,0,0,,Шу Лиен!
Dialogue: 0,0:01:54.53,0:01:57.24,Default,,0,0,0,,Ли Му Бай е тук.
Dialogue: 0,0:02:05.83,0:02:09.00,Default,,0,0,0,,- Как вървят нещата?\N- Добре. Моля, влезте!
Dialogue: 0,0:02:23.48,0:02:26.53,Default,,0,0,0,,Му Бай...\NМина много време.
Dialogue: 0,0:02:26.73,0:02:28.11,Default,,0,0,0,,Така е.
Dialogue: 0,0:02:28.57,0:02:31.41,Default,,0,0,0,,- Как върви бизнесът?\N- Добре.
Dialogue: 0,0:02:31.61,0:02:33.90,Default,,0,0,0,,- А ти как си?\N- Добре.
Dialogue: 0,0:02:40.16,0:02:42.79,Default,,0,0,0,,Монахът Дзенг каза,\Nче си в планината Удан.
Dialogue: 0,0:02:43.04,0:02:46.54,Default,,0,0,0,,Каза, че практикуваш\Nдълбока медитация.
Dialogue: 0,0:02:48.84,0:02:50.68,Default,,0,0,0,,Сигурно в планината\Nе много спокойно.
Dialogue: 0,0:02:51.25,0:02:53.46,Default,,0,0,0,,Завиждам ти.
Dialogue: 0,0:02:53.67,0:02:58.34,Default,,0,0,0,,Имам толкова много работа,\Nпочти не ми остава\Nвреме за почивка.
Dialogue: 0,0:03:00.26,0:03:03.89,Default,,0,0,0,,Оставих обучението рано.
Dialogue: 0,0:03:05.69,0:03:11.28,Default,,0,0,0,,Защо? Ти си боец на Удан.\NОбучението е всичко.
Dialogue: 0,0:03:11.90,0:03:14.86,Default,,0,0,0,,По време на медитация…
Dialogue: 0,0:03:15.07,0:03:18.49,Default,,0,0,0,,стигнах до място,\Nкъдето имаше дълбока тишина...
Dialogue: 0,0:03:19.87,0:03:22.79,Default,,0,0,0,,бях обграден от светлина...
Dialogue: 0,0:03:23.41,0:03:28.08,Default,,0,0,0,,времето и пространството изчезнаха.
Dialogue: 0,0:03:28.71,0:03:34.09,Default,,0,0,0,,Достигнах до състояние, за което\Nучителят не ми беше казвал.
Dialogue: 0,0:03:37.05,0:03:39.14,Default,,0,0,0,,Постигнал си просветление?
Dialogue: 0,0:03:39.34,0:03:41.22,Default,,0,0,0,,Не.
Dialogue: 0,0:03:41.72,0:03:45.81,Default,,0,0,0,,Не почувствах блаженството\Nна просветлението.
Dialogue: 0,0:03:46.02,0:03:52.86,Default,,0,0,0,,Вместо това... ме обгърна\Nбезкрайна мъка.
Dialogue: 0,0:03:53.40,0:03:56.57,Default,,0,0,0,,Не можах да издържа.
Dialogue: 0,0:03:57.49,0:03:59.74,Default,,0,0,0,,Прекъснах медитацията си.
Dialogue: 0,0:03:59.95,0:04:02.24,Default,,0,0,0,,Не можах да продължа.
Dialogue: 0,0:04:03.20,0:04:07.79,Default,,0,0,0,,Нещо...\Nме дърпаше назад.
Dialogue: 0,0:04:09.62,0:04:10.91,Default,,0,0,0,,Какво беше?
Dialogue: 0,0:04:15.46,0:04:18.00,Default,,0,0,0,,Нещо, от което не\Nмога да се освободя.
Dialogue: 0,0:04:23.39,0:04:24.68,Default,,0,0,0,,Скоро ли ще тръгваш?
Dialogue: 0,0:04:26.77,0:04:30.27,Default,,0,0,0,,Подготвяме охрана\Nза една доставка...
Dialogue: 0,0:04:30.48,0:04:31.94,Default,,0,0,0,,за Пекин.
Dialogue: 0,0:04:32.56,0:04:34.10,Default,,0,0,0,,Мога ли да те помоля...
Dialogue: 0,0:04:35.07,0:04:38.82,Default,,0,0,0,,да занесеш нещо на господин Те.
Dialogue: 0,0:04:44.28,0:04:48.12,Default,,0,0,0,,Зеленият меч на Съдбата!?\NДаваш го на господин Те!?
Dialogue: 0,0:04:48.37,0:04:52.67,Default,,0,0,0,,Да. Той винаги е бил\Nнашият най-голям покровител.
Dialogue: 0,0:04:52.88,0:04:56.55,Default,,0,0,0,,Не разбирам.\NКак можеш да се разделиш с него?
Dialogue: 0,0:04:56.76,0:04:59.93,Default,,0,0,0,,Той винаги е бил с теб.
Dialogue: 0,0:05:01.18,0:05:05.52,Default,,0,0,0,,Твърде много хора са\Nзагинали от това острие.
Dialogue: 0,0:05:09.68,0:05:14.52,Default,,0,0,0,,Чисто е единствено защото\Nкръвта се отмива лесно.
Dialogue: 0,0:05:15.40,0:05:20.61,Default,,0,0,0,,Ти го използваш справедливо.\NДостоен си за него.
Dialogue: 0,0:05:23.66,0:05:27.37,Default,,0,0,0,,Дойде време\Nда го оставя.
Dialogue: 0,0:05:27.58,0:05:31.21,Default,,0,0,0,,Е, какво ще правиш\Nот сега нататък?
Dialogue: 0,0:05:34.71,0:05:37.50,Default,,0,0,0,,Ела с мен в Пекин.
Dialogue: 0,0:05:37.71,0:05:41.42,Default,,0,0,0,,Лично ще дадеш меча\Nна господин Те.
Dialogue: 0,0:05:41.68,0:05:44.89,Default,,0,0,0,,Ще бъде както преди.
Dialogue: 0,0:05:47.01,0:05:51.68,Default,,0,0,0,,Първо трябва да отида\Nна гроба на учителя си.