blob: 1a1515057eaafd757257ba97ab344da012ef35b4 [file] [log] [blame]
display: unicode-without-blank.dis
table:
locale: hu
grade: 1
__assert-match: hu.tbl # hu-hu-g1.ctb
flags: {testmode: backward}
tests:
- [⠁⠉⠉⠑⠎⠎⠊⠃⠊⠇⠊⠞⠽, accessibility]
- [⠁⠙⠈⠎⠱⠁⠇⠁⠛⠕⠅⠁⠞, adásszalagokat]
- [⠁⠙⠈⠎⠱⠑⠗⠾, adásszerű]
- [⠁⠙⠈⠎⠱⠟⠧⠑⠛, adásszöveg]
- [⠁⠙⠈⠎⠱⠷⠝⠑⠞, adásszünet]
- [⠁⠙⠈⠎⠣⠈⠗⠈⠎⠊⠛, adászárásig]
- [⠁⠙⠪⠎⠱⠈⠍⠇⠁, adósszámla]
- [⠨⠁⠹⠁⠛⠕⠎⠱⠑⠗⠛⠡⠫, Agyagosszergény]
- [⠁⠹⠁⠛⠹⠾⠗⠾⠊⠅⠑⠝, agyaggyűrűiken]
- [⠁⠹⠕⠝⠫⠕⠍, agyonnyom]
- [⠁⠹⠕⠝⠫⠬⠣⠕⠞⠞, agyonnyúzott]
- ['⠁⠹⠕⠝⠫⠾⠞⠞ ', 'agyonnyűtt ']
- [⠁⠝⠞⠊⠅⠧⠊⠞⠈⠎⠱⠈⠍⠃⠁, antikvitásszámba]
- [⠈⠹⠈⠎⠱⠑⠛⠡⠸, ágyásszegély]
- [⠈⠹⠬⠎⠱⠑⠅⠑⠗⠑⠅, ágyússzekerek]
- [⠈⠚⠥⠇⠈⠎⠱⠑⠗⠾, ájulásszerű]
- [⠈⠏⠕⠇⠈⠎⠱⠁⠅⠍⠁⠊, ápolásszakmai]
- [⠈⠗⠥⠇⠈⠎⠱⠈⠍⠃⠁, árulásszámba]
- [⠁⠅⠈⠉⠎⠟⠧⠡⠫, akácsövény]
- [⠈⠅⠈⠉⠎⠟⠧⠡⠫, ákácsövény]
- [⠁⠅⠞⠊⠧⠊⠞⠈⠎⠱⠊⠝⠞, aktivitásszint]
- [⠁⠅⠥⠱⠞⠊⠅⠥⠎⠱⠑⠝⠣⠕⠗, akusztikusszenzor]
- [⠁⠇⠅⠕⠞⠈⠎⠱⠑⠍⠇⠡⠇⠑⠞⠡⠝⠑⠅, alkotásszemléletének]
- [⠁⠇⠈⠎⠱⠕⠇⠛⠈⠚⠁, alásszolgája]
- ['⠁⠇⠈⠎⠱⠕⠇⠛⠈⠚⠥⠅ ', 'alásszolgájuk ']
- [⠁⠇⠅⠁⠇⠍⠁⠣⠈⠎⠱⠑⠗⠧⠑⠗, alkalmazásszerver]
- [⠁⠇⠅⠁⠇⠍⠁⠣⠈⠎⠱⠊⠝⠞⠾, alkalmazásszintű]
- [⠈⠇⠇⠈⠎⠱⠟⠛, állásszög]
- [⠈⠇⠇⠕⠍⠈⠎⠱⠈⠍, állomásszám]
- [⠈⠗⠁⠍⠇⠈⠎⠱⠁⠃⠈⠸⠕⠣⠈⠎, áramlásszabályozás]
- [⠈⠗⠧⠑⠗⠡⠎⠱⠑⠗⠾, árverésszerű]
- [⠁⠇⠍⠈⠎⠱⠷⠗⠅⠑, almásszürke]
- [⠁⠇⠧⠈⠎⠱⠑⠛⠡⠫, alvásszegény]
- [⠁⠇⠧⠈⠎⠱⠷⠅⠎⠡⠛⠇⠑⠞⠑, alvásszükséglete]
- [⠁⠇⠧⠈⠎⠣⠁⠧⠁⠗, alvászavar]
- [⠁⠫⠁⠛⠹⠻⠣⠻, anyaggyőző]
- [⠁⠫⠁⠛⠹⠾⠚⠞⠡⠎, anyaggyűjtés]
- [⠨⠁⠝⠁⠇⠌⠣⠊⠎⠱⠊⠝⠞⠾, Analízisszintű]
- [⠁⠗⠁⠫⠕⠎⠱⠻⠅⠑, aranyosszőke]
- [⠁⠱⠞⠁⠇⠕⠎⠱⠁⠅⠍⠈⠞, asztalosszakmát]
- [⠈⠗⠃⠕⠉⠩⠬⠩, árboccsúcs]
- [⠈⠗⠃⠪⠉⠩⠬⠩, árbóccsúcs]
- [⠈⠗⠃⠕⠉⠎⠥⠙⠁⠗⠁⠞, árbocsudarat]
- [⠁⠗⠉⠷⠗⠑⠛⠹⠥⠇⠇⠁⠙⠈⠎, arcüreggyulladás]
- [⠁⠗⠉⠩⠕⠝⠞, arccsont]
- [⠁⠗⠉⠎⠑⠃, arcseb]
- ['⠁⠗⠉⠎⠑⠃⠑ ', 'arcsebe ']
- [⠁⠗⠉⠎⠡⠗⠷⠇⠡⠎, arcsérülés]
- [⠁⠗⠣⠡⠝⠫⠕⠍, arzénnyom]
- [⠈⠗⠑⠍⠑⠇⠅⠑⠙⠡⠎⠱⠑⠗⠾, áremelkedésszerű]
- [⠈⠗⠛⠥⠎⠱⠑⠍⠾, árgusszemű]
- [⠈⠗⠗⠡⠎⠱⠁⠃⠈⠸⠞, árrésszabályt]
- [⠈⠗⠧⠌⠣⠎⠬⠚⠞⠕⠞⠞⠁, árvízsújtotta]
- [⠈⠞⠇⠁⠛⠹⠑⠗⠑⠅⠗⠑, átlaggyerekre]
- [⠈⠞⠞⠟⠗⠡⠎⠱⠑⠗⠑⠏⠑, áttörésszerepe]
- [⠁⠥⠞⠪⠎⠱⠑⠍⠷⠧⠑⠛, autósszemüveg]
- [⠁⠥⠞⠪⠎⠱⠻⠫⠑⠛, autósszőnyeg]
- [⠁⠣⠕⠝⠫⠕⠍⠃⠁⠝, azonnyomban]
- [⠨⠃⠁⠇⠁⠞⠕⠝⠫⠊, Balatonnyi]
- [⠃⠈⠙⠕⠛⠹⠾⠚⠞⠑⠍⠡⠫, bádoggyűjtemény]
- [⠨⠃⠈⠝⠫⠌⠗⠑⠎, Bánnyíres]
- [⠃⠈⠣⠊⠎⠱⠊⠝⠞, bázisszint]
- [⠨⠃⠁⠗⠩⠩⠁⠇, Barccsal]
- [⠃⠁⠗⠅⠈⠩⠣⠑⠝⠑, barkácszene]
- [⠃⠁⠗⠇⠁⠝⠛⠹⠪⠹⠈⠱⠁⠞, barlanggyógyászat]
- [⠃⠁⠗⠝⠈⠎⠱⠻⠅⠑, barnásszőke]
- [⠃⠁⠗⠝⠈⠎⠱⠻⠅⠡⠞, barnásszőkét]
- [⠃⠁⠗⠝⠈⠎⠱⠷⠗⠅⠑, barnásszürke]
- [⠃⠁⠗⠝⠑⠱⠱⠁⠇, barnesszal]
- [⠃⠁⠗⠕⠍⠎⠈⠛⠹⠾⠚⠞⠑⠍⠡⠫, baromsággyűjtemény]
- [⠃⠁⠱⠱⠥⠎⠱⠑⠗⠾, basszusszerű]
- [⠃⠁⠱⠱⠥⠎⠱⠊⠝⠞⠑⠞⠊⠣⠈⠞⠕⠗, basszusszintetizátor]
- [⠃⠑⠩⠇⠡⠎⠱⠑⠗⠾⠑⠝, becslésszerűen]
- [⠃⠑⠅⠑⠣⠙⠡⠎⠱⠊⠝⠞⠾, bekezdésszintű]
- [⠃⠑⠍⠑⠞⠱⠡⠎⠱⠑⠗⠾⠑⠝, bemetszésszerűen]
- [⠃⠑⠍⠥⠞⠁⠞⠅⠕⠣⠈⠎⠱⠈⠍⠃⠁, bemutatkozásszámba]
- [⠨⠃⠡⠅⠡⠎⠱⠑⠝⠞⠁⠝⠙⠗⠈⠎, Békésszentandrás]
- [⠃⠡⠇⠡⠎⠱⠟⠧⠑⠞, bélésszövet]
- [⠃⠡⠸⠑⠛⠹⠈⠗, bélyeggyár]
- [⠃⠡⠸⠑⠛⠹⠾⠚⠞⠑⠍⠡⠫, bélyeggyűjtemény]
- [⠃⠑⠝⠣⠊⠝⠫⠕⠍, benzinnyom]
- [⠃⠡⠗⠉⠎⠷⠧⠑⠛, bércsüveg]
- ['⠃⠑⠗⠑⠝⠙⠑⠣⠡⠎⠱⠑⠗⠾ ', 'berendezésszerű ']
- [⠃⠑⠗⠑⠝⠙⠑⠣⠡⠎⠱⠑⠞⠞, berendezésszett]
- [⠃⠑⠞⠑⠛⠹⠪⠹⠈⠱, beteggyógyász]
- [⠃⠊⠇⠊⠝⠩⠣⠟⠗⠛⠡⠎, bilincszörgés]
- [⠃⠊⠝⠎⠑⠝⠹⠹⠟⠅⠡⠗, binsenggyökér]
- [⠃⠌⠗⠎⠈⠛⠹⠁⠅⠕⠗⠇⠁⠞, bírsággyakorlat]
- [⠃⠇⠥⠑⠎⠣⠑⠝⠑, blueszene]
- [⠃⠊⠣⠝⠊⠱⠱⠡, biznisszé]
- [⠃⠊⠣⠞⠕⠎⠌⠞⠈⠎⠱⠁⠅⠍⠁⠊, biztosításszakmai]
- [⠃⠕⠛⠁⠗⠈⠱⠱⠁⠅, bogarásszak]
- [⠃⠕⠓⠪⠉⠎⠁⠏⠅⠈⠚⠁, bohócsapkája]
- [⠃⠕⠝⠃⠕⠝⠍⠑⠹⠹, bonbonmeggy]
- [⠃⠕⠗⠎⠱⠁⠛⠁, borsszaga]
- [⠃⠕⠗⠎⠱⠑⠍, borsszem]
- [⠃⠕⠗⠎⠱⠪⠗⠪, borsszóró]
- [⠃⠕⠗⠣⠁⠎⠱⠻⠗⠾, borzasszőrű]
- [⠃⠕⠗⠣⠜⠌⠗, borzzsír]
- [⠃⠻⠛⠡⠎⠱⠑⠗⠾, bőgésszerű]
- [⠃⠟⠗⠞⠟⠝⠫⠑⠇⠧⠑, börtönnyelve]
- [⠃⠟⠗⠞⠟⠝⠫⠌⠇⠈⠎⠕⠝⠂ ⠃⠟⠗⠞⠟⠝⠫⠊⠞⠪, 'börtönnyíláson, börtönnyitó']
- [⠃⠾⠝⠟⠣⠡⠎⠱⠊⠍⠥⠇⠈⠞⠕⠗, bűnözésszimulátor]
- [⠃⠗⠑⠅⠑⠛⠡⠎⠱⠑⠗⠾, brekegésszerű]
- [⠨⠃⠗⠊⠛⠁⠝⠞⠽, Briganty]
- [⠃⠗⠕⠝⠣⠎⠈⠎⠅⠁, bronzsáska]
- [⠃⠗⠕⠝⠣⠎⠈⠎⠅⠈⠅, bronzsáskák]
- ['⠃⠗⠕⠝⠣⠎⠁⠎⠕⠅⠅⠁⠇ ', 'bronzsasokkal ']
- [⠃⠗⠕⠝⠣⠎⠊⠎⠁⠅, bronzsisak]
- [⠃⠥⠅⠈⠎⠱⠈⠍⠃⠁, bukásszámba]
- [⠃⠥⠅⠋⠑⠝⠉⠑⠣⠡⠎⠱⠑⠗⠾, bukfencezésszerű]
- [⠃⠬⠩⠬⠚⠈⠗⠈⠎⠱⠑⠗⠾, búcsújárásszerű]
- [⠃⠾⠝⠫⠕⠍⠕⠅, bűnnyomok]
- [⠨⠩⠁⠇⠈⠎⠱⠁⠛⠬, Csalásszagú]
- [⠩⠑⠧⠑⠛⠡⠎⠱⠑⠗⠾, csevegésszerű]
- [⠉⠡⠛⠹⠾⠗⠾, céggyűrű]
- [⠉⠓⠊⠏⠎⠑⠎⠣⠁⠩⠅⠪, chipseszacskó]
- [⠩⠊⠩⠑⠗⠛⠡⠎⠱⠑⠗⠾, csicsergésszerű]
- [⠉⠊⠛⠈⠫⠍⠑⠹⠹⠡⠗⠞, cigánymeggyért]
- [⠉⠊⠅⠇⠥⠎⠱⠈⠍, ciklusszám]
- [⠉⠊⠏⠗⠥⠎⠱⠕⠃⠗⠕⠩⠅⠁, ciprusszobrocska]
- [⠉⠊⠗⠊⠏⠑⠇⠡⠎⠱⠑⠗⠾⠑⠝, ciripelésszerűen]
- [⠉⠥⠗⠊⠕⠎⠊⠞⠽, curiosity]
- [⠩⠁⠏⠈⠎⠱⠈⠍, csapásszám]
- [⠩⠈⠗⠙⠈⠎⠱⠪⠇⠪, csárdásszóló]
- [⠩⠁⠞⠞⠁⠝⠈⠎⠱⠑⠗⠾, csattanásszerű]
- [⠩⠁⠧⠁⠗⠈⠎⠱⠑⠗⠾, csavarásszerű]
- [⠩⠊⠅⠪⠎⠱⠈⠍⠁⠙⠪, csikósszámadó]
- [⠩⠊⠇⠇⠁⠛⠹⠈⠗⠝⠁⠅, csillaggyárnak]
- [⠩⠊⠏⠅⠡⠎⠱⠡⠇⠾, csipkésszélű]
- [⠩⠌⠏⠡⠎⠱⠈⠍, csípésszám]
- [⠩⠕⠃⠃⠁⠝⠈⠎⠱⠑⠗⠾, csobbanásszerű]
- [⠩⠥⠅⠇⠈⠎⠱⠑⠗⠾, csuklásszerű]
- [⠩⠬⠩⠣⠑⠝⠑⠅⠁⠗⠈⠝⠁⠅, csúcszenekarának]
- [⠨⠙⠁⠗⠧⠁⠎⠱⠡⠅, Darvasszék]
- [⠙⠁⠗⠪⠉⠩⠥⠓⠁, daróccsuha]
- [⠙⠡⠇⠥⠞⠈⠝⠫⠊, délutánnyi]
- [⠙⠊⠁⠅⠪⠝⠥⠎⠱⠑⠝⠞⠑⠇⠡⠎, diakónusszentelés]
- [⠙⠊⠁⠇⠪⠛⠥⠎⠱⠑⠛⠡⠫, dialógusszegény]
- [⠨⠙⠊⠪⠎⠱⠊⠇⠈⠹⠊, Diósszilágyi]
- [⠙⠊⠝⠁⠍⠊⠅⠥⠎⠱⠟⠅⠻⠅⠬⠞, dinamikusszökőkút]
- [⠙⠊⠝⠕⠱⠁⠥⠗⠥⠱⠱⠑⠗⠾, dinoszaurusszerű]
- [⠙⠊⠱⠱⠑⠗⠞⠈⠉⠊⠪, disszertáció]
- [⠙⠊⠣⠈⠚⠝⠫⠑⠇⠧, dizájnnyelv]
- [⠙⠊⠣⠈⠚⠝⠫⠁⠅⠇⠈⠝⠉, dizájnnyaklánc]
- [⠙⠌⠚⠱⠁⠃⠈⠎⠱⠑⠗⠅⠑⠱⠞⠻⠅, díjszabásszerkesztők]
- [⠙⠌⠱⠇⠡⠉⠩⠌⠅⠕⠞, díszléccsíkot]
- [⠙⠕⠃⠏⠑⠗⠛⠡⠎⠱⠑⠗⠾⠑⠝, dobpergésszerűen]
- [⠙⠕⠃⠕⠇⠈⠎⠱⠑⠗⠾, dobolásszerű]
- [⠙⠪⠣⠊⠎⠱⠊⠝⠞, dózisszint]
- [⠙⠟⠛⠹⠁⠏⠚⠬, döggyapjú]
- [⠙⠟⠛⠹⠈⠗⠝⠁⠅, döggyárnak]
- [⠙⠻⠇⠡⠎⠱⠟⠛, dőlésszög]
- [⠙⠟⠗⠛⠡⠎⠱⠑⠗⠾, dörgésszerű]
- ['⠙⠟⠗⠛⠡⠎⠱⠑⠗⠾ ', 'dörgésszerű ']
- [⠙⠟⠗⠜⠣⠟⠗⠑⠚, dörzszörej]
- ['⠙⠗⠁⠛⠕⠫⠕⠎⠱⠈⠣⠁⠙ ', 'dragonyosszázad ']
- [⠙⠗⠁⠛⠕⠫⠕⠎⠣⠈⠱⠇⠪⠁⠇⠚, dragonyoszászlóalj]
- [⠙⠗⠁⠍⠁⠞⠥⠗⠛⠹⠁⠅⠕⠗⠝⠕⠅, dramaturggyakornok]
- [⠙⠗⠕⠛⠹⠁⠝⠬⠎, droggyanús]
- [⠙⠕⠏⠏⠊⠝⠛⠹⠁⠝⠬, doppinggyanú]
- [⠙⠬⠎⠱⠁⠅⠈⠇⠇⠬, dússzakállú]
- [⠙⠜⠊⠙⠈⠎⠱⠈⠣⠁⠙, dzsidásszázad]
- [⠡⠙⠑⠎⠱⠈⠚⠬, édesszájú]
- [⠡⠙⠑⠎⠱⠑⠱⠞⠑⠎⠞⠧⠡⠗, édesszesztestvér]
- [⠡⠙⠑⠎⠎⠡⠛⠹⠈⠗⠞⠪⠅, édességgyártók]
- [⠡⠛⠡⠎⠱⠁⠃⠈⠸, égésszabály]
- [⠡⠛⠡⠎⠱⠁⠛, égésszag]
- [⠡⠛⠡⠎⠱⠈⠍, égésszám]
- [⠡⠛⠡⠎⠱⠊⠛⠑⠞⠑⠇⠡⠎, égésszigetelés]
- [⠡⠝⠑⠅⠑⠎⠱⠞⠈⠗, énekessztár]
- [⠑⠙⠣⠡⠎⠱⠈⠍⠕⠞, edzésszámot]
- [⠑⠋⠋⠑⠅⠞⠥⠎⠱⠑⠗⠾⠑⠝, effektusszerűen]
- [⠑⠹⠑⠝⠑⠎⠱⠈⠇⠬, egyenesszálú]
- [⠑⠹⠑⠝⠑⠎⠱⠈⠗⠫⠬⠁⠅, egyenesszárnyúak]
- [⠑⠹⠑⠝⠑⠎⠱⠟⠛, egyenesszög]
- [⠑⠹⠑⠣⠎⠡⠛, egyezség]
- [⠑⠹⠑⠎⠱⠈⠍⠃⠁⠝, egyesszámban]
- [⠑⠹⠎⠡⠛⠹⠑⠗⠳⠈⠃⠪⠇, egységgyertyából]
- [⠑⠹⠧⠑⠇⠑⠛⠹⠈⠗⠞⠈⠎, egyveleggyártás]
- [⠑⠇⠃⠑⠱⠡⠇⠡⠎⠱⠑⠗⠾, elbeszélésszerű]
- ['⠡⠓⠑⠎⠱⠈⠚⠁⠞ ', 'éhesszájat ']
- [⠑⠚⠞⠻⠑⠗⠫⠻⠎⠱⠈⠗⠫⠁⠅, ejtőernyősszárnyak]
- [⠑⠚⠞⠻⠑⠗⠫⠻⠎⠱⠈⠣⠁⠙, ejtőernyősszázad]
- ['⠑⠚⠞⠻⠑⠗⠫⠻⠎⠣⠈⠱⠇⠪⠁⠇⠚ ', 'ejtőernyőszászlóalj ']
- [⠡⠅⠑⠎⠱⠪⠇⠈⠎, ékesszólás]
- ['⠡⠅⠑⠎⠱⠪⠇⠪ ', 'ékesszóló ']
- [⠑⠅⠓⠪⠎⠱⠑⠅⠡⠗, ekhósszekér]
- [⠑⠅⠓⠪⠎⠱⠑⠅⠑⠗⠑⠅, ekhósszekerek]
- [⠑⠇⠑⠅⠞⠗⠕⠝⠫⠁⠇⠈⠃⠗⠁, elektronnyalábra]
- ['⠑⠇⠑⠎⠡⠛⠹⠾⠚⠞⠡⠎ ', 'eleséggyűjtés ']
- [⠡⠇⠑⠎⠱⠑⠍⠾, élesszemű]
- [⠑⠇⠇⠈⠞⠈⠎⠱⠁⠅⠡⠗⠞⠻⠚⠑, ellátásszakértője]
- [⠑⠇⠇⠈⠞⠈⠎⠱⠑⠗⠾, ellátásszerű]
- [⠑⠇⠇⠑⠝⠈⠇⠇⠈⠎⠱⠑⠅⠗⠡⠫⠂ ⠑⠇⠇⠑⠝⠈⠇⠇⠈⠎⠣⠪⠝⠁, 'ellenállásszekrény, ellenállászóna']
- [⠑⠇⠇⠑⠝⠫⠊⠇⠁⠞⠅⠕⠣⠁⠞, ellennyilatkozat]
- [⠑⠇⠇⠑⠝⠫⠕⠍⠈⠎, ellennyomás]
- [⠑⠇⠑⠍⠣⠡⠎⠱⠑⠗⠾, elemzésszerű]
- [⠑⠇⠍⠡⠝⠉⠎⠡⠛, elméncség]
- [⠑⠇⠍⠑⠃⠑⠞⠑⠛⠹⠁⠝⠬⠎, elmebeteggyanús]
- ['⠑⠇⠻⠌⠗⠈⠎⠱⠑⠗⠾ ', 'előírásszerű ']
- ['⠑⠇⠗⠡⠍⠊⠱⠱⠡⠅ ', 'elrémisszék ']
- ['⠑⠍⠃⠑⠗⠓⠬⠎⠱⠁⠛⠕⠞ ', 'emberhússzagot ']
- [⠑⠍⠑⠇⠡⠎⠱⠑⠗⠾, emelésszerű]
- [⠑⠍⠊⠛⠗⠈⠝⠎⠱⠑⠗⠧⠑⠣⠑⠞⠑⠅, emigránsszervezetek]
- [⠑⠍⠇⠌⠞⠡⠎⠱⠊⠝⠞⠑⠝, említésszinten]
- [⠑⠫⠧⠑⠎⠜⠊⠝⠪⠗, enyveszsinór]
- [⠑⠏⠊⠇⠪⠛⠥⠎⠱⠑⠗⠾, epilógusszerű]
- [⠑⠏⠕⠱⠱⠁⠇, eposszal]
- [⠑⠗⠙⠻⠎⠱⠳⠑⠏⠏, erdőssztyepp]
- ['⠡⠗⠉⠩⠁⠏⠁⠙⠡⠅⠂ ⠡⠗⠉⠩⠑⠝⠛⠡⠎⠂ ⠡⠗⠉⠩⠁⠞⠕⠗⠝⠁ ', 'érccsapadék, érccsengés, érccsatorna ']
- [⠡⠗⠉⠎⠁⠇⠁⠅, ércsalak]
- [⠡⠗⠉⠎⠁⠎, ércsas]
- [⠡⠗⠉⠎⠁⠗⠥⠅⠅⠁⠇, ércsarukkal]
- [⠡⠗⠉⠎⠑⠸⠑⠍, ércselyem]
- ['⠡⠗⠉⠎⠌⠏⠂ ⠡⠗⠉⠎⠌⠏⠚⠈⠃⠁⠂ ⠡⠗⠉⠎⠌⠏⠇⠈⠙⠁ ', 'ércsíp, ércsípjába, ércsípláda ']
- [⠡⠗⠩⠌⠏⠞⠑⠞⠻, ércsíptető]
- [⠡⠗⠉⠎⠊⠎⠁⠅, ércsisak]
- [⠡⠗⠉⠎⠕⠙⠗⠕⠫, ércsodrony]
- [⠡⠗⠞⠑⠇⠍⠊⠎⠡⠛⠹⠈⠗⠝⠁⠅, értelmiséggyárnak]
- [⠑⠗⠻⠎⠌⠞⠡⠎⠱⠁⠃⠈⠸⠕⠣⠈⠎, erősítésszabályozás]
- [⠑⠗⠻⠋⠕⠗⠗⠈⠎⠣⠁⠃⠈⠇⠪, erőforrászabáló]
- [⠑⠗⠻⠇⠅⠟⠙⠡⠎⠱⠁⠛⠬⠝⠁⠅, erőlködésszagúnak]
- [⠑⠗⠱⠡⠫⠑⠎⠱⠑⠗⠾, erszényesszerű]
- [⠡⠗⠧⠑⠇⠡⠎⠱⠑⠗⠾, érvelésszerű]
- [⠡⠗⠣⠡⠅⠑⠇⠡⠎⠱⠊⠝⠞, érzékelésszint]
- [⠡⠱⠱⠑⠗⠾, ésszerű]
- [⠡⠱⠇⠑⠇⠡⠎⠱⠈⠍, észlelésszám]
- [⠑⠱⠅⠟⠣⠎⠕⠗⠂ ⠑⠱⠅⠟⠣⠎⠕⠗⠈⠝, 'eszközsor, eszközsorán']
- [⠑⠧⠡⠎⠣⠁⠧⠁⠗, evészavar]
- [⠑⠧⠕⠇⠧⠑⠝⠎⠱⠟⠛, evolvensszög]
- [⠋⠁⠹⠕⠎⠱⠑⠝⠞⠑⠅, fagyosszentek]
- [⠋⠈⠅⠸⠈⠎⠣⠑⠝⠑, fáklyászene]
- ['⠋⠁⠗⠅⠁⠎⠱⠈⠚ ', 'farkasszáj ']
- [⠋⠁⠗⠅⠁⠎⠱⠑⠍, farkasszem]
- ['⠋⠁⠗⠅⠁⠎⠱⠑⠍⠑⠞ ', 'farkasszemet ']
- [⠨⠋⠁⠗⠅⠁⠎⠱⠊⠛⠑⠞, Farkassziget]
- [⠋⠁⠗⠅⠁⠎⠜⠁⠗⠥, farkaszsaru]
- [⠋⠈⠎⠱⠈⠗⠬, fásszárú]
- [⠋⠈⠣⠊⠎⠣⠈⠗, fáziszár]
- [⠋⠈⠣⠊⠎⠱⠟⠛⠝⠑⠅, fázisszögnek]
- [⠋⠑⠹⠑⠝⠉⠩⠕⠏⠕⠗⠞, fegyenccsoport]
- ['⠋⠑⠹⠑⠝⠉⠎⠁⠏⠅⠈⠞ ', 'fegyencsapkát ']
- ['⠋⠑⠓⠡⠗⠑⠎⠱⠻⠅⠑⠂ ⠋⠑⠓⠡⠗⠑⠎⠱⠷⠗⠅⠑ ', 'fehéresszőke, fehéresszürke ']
- [⠋⠑⠚⠙⠌⠱⠑⠎⠱⠑⠗⠾, fejdíszesszerű]
- [⠋⠑⠅⠑⠞⠡⠎⠱⠷⠗⠅⠑, feketésszürke]
- [⠋⠡⠅⠑⠣⠡⠎⠱⠁⠃⠈⠸⠕⠣⠈⠎, fékezésszabályozás]
- [⠋⠑⠇⠙⠕⠇⠛⠕⠣⠈⠎⠣⠑⠝⠑⠅⠁⠗, feldolgozászenekar]
- [⠋⠕⠛⠁⠎⠱⠌⠚, fogasszíj]
- [⠋⠑⠇⠑⠎⠡⠛⠹⠊⠇⠅⠕⠎, feleséggyilkos]
- [⠋⠑⠇⠋⠑⠙⠑⠣⠡⠎⠱⠈⠍⠃⠁, felfedezésszámba]
- [⠋⠑⠇⠎⠡⠛⠹⠊⠇⠅⠕⠇⠈⠎, felséggyilkolás]
- [⠋⠑⠇⠎⠕⠗⠕⠇⠈⠎⠱⠑⠗⠾⠑⠝, felsorolásszerűen]
- [⠋⠑⠇⠱⠑⠗⠑⠇⠡⠎⠱⠑⠞⠞⠑⠞, felszerelésszettet]
- [⠋⠑⠇⠊⠎⠍⠑⠗⠡⠎⠱⠑⠗⠾⠑⠝, felismerésszerűen]
- [⠋⠑⠇⠞⠑⠧⠡⠎⠱⠑⠗⠾⠑⠝, feltevésszerűen]
- [⠋⠑⠗⠞⠻⠣⠡⠎⠱⠑⠗⠾, fertőzésszerű]
- [⠋⠡⠍⠑⠎⠱⠷⠗⠅⠑, fémesszürke]
- [⠋⠡⠗⠑⠛⠹⠌⠅, féreggyík]
- [⠋⠡⠞⠊⠎⠱⠌⠝⠡⠱, fétisszínész]
- [⠋⠊⠇⠉⠩⠊⠣⠍⠁, filccsizma]
- [⠨⠋⠊⠋⠞⠽⠤⠨⠋⠊⠋⠞⠽, Fifty-Fifty]
- [⠋⠊⠇⠊⠛⠗⠈⠝⠫⠑⠇⠾, filigránnyelű]
- [⠋⠊⠝⠛⠹⠬⠚⠞⠈⠎⠈⠗⠪⠇, finggyújtásáról]
- [⠋⠇⠁⠅⠕⠝⠫⠊, flakonnyi]
- [⠋⠕⠛⠁⠎⠱⠑⠛, fogasszeg]
- [⠋⠕⠛⠋⠈⠚⠈⠎⠱⠑⠗⠾, fogfájásszerű]
- [⠋⠕⠛⠹⠊⠇⠅⠕⠎⠁⠊, foggyilkosai]
- [⠋⠕⠛⠇⠁⠇⠅⠕⠣⠈⠎⠱⠑⠗⠾, foglalkozásszerű]
- [⠋⠕⠛⠹⠁⠇⠥, foggyalu]
- [⠋⠕⠛⠹⠟⠅⠡⠗, foggyökér]
- [⠋⠕⠛⠹⠥⠇⠇⠁⠙⠈⠎, foggyulladás]
- [⠋⠕⠛⠹⠾⠗⠾, foggyűrű]
- [⠋⠕⠗⠙⠌⠞⠈⠎⠱⠑⠍⠏⠕⠝⠞⠬, fordításszempontú]
- [⠋⠕⠗⠛⠈⠎⠱⠁⠃⠈⠸, forgásszabály]
- [⠋⠕⠗⠛⠈⠎⠱⠈⠍, forgásszám]
- [⠋⠕⠗⠛⠈⠎⠱⠟⠛, forgásszög]
- [⠋⠕⠗⠍⠈⠝⠎⠱⠊⠝⠞⠑⠞⠊⠣⠈⠞⠕⠗⠕⠅, formánsszintetizátorok]
- [⠋⠕⠗⠗⠈⠎⠱⠟⠧⠑⠛, forrásszöveg]
- [⠋⠕⠎⠱⠌⠝⠾, fosszínű]
- [⠋⠟⠇⠙⠩⠥⠱⠁⠍⠇⠈⠎⠱⠑⠗⠾⠑⠝, földcsuszamlásszerűen]
- [⠨⠋⠟⠇⠙⠍⠌⠧⠑⠎⠱⠟⠧⠑⠞⠅⠑⠣⠑⠞, Földmívesszövetkezet]
- [⠋⠟⠇⠙⠍⠾⠧⠑⠎⠱⠟⠧⠑⠞⠅⠑⠣⠑⠞, földművesszövetkezet]
- [⠋⠟⠇⠡⠇⠑⠱⠱⠑⠍, fölélesszem]
- [⠋⠻⠣⠻⠅⠁⠇⠈⠝⠫⠑⠇⠑⠞, főzőkalánnyelet]
- [⠋⠥⠗⠛⠕⠝⠫⠊, furgonnyi]
- [⠋⠥⠧⠁⠗⠕⠎⠱⠑⠅⠡⠗, fuvarosszekér]
- [⠋⠬⠧⠪⠎⠱⠑⠅⠉⠊⠪, fúvósszekció]
- [⠋⠬⠧⠪⠎⠱⠑⠗⠱⠈⠍, fúvósszerszám]
- [⠋⠬⠧⠪⠎⠱⠊⠍⠋⠪⠝⠊⠁, fúvósszimfónia]
- [⠋⠬⠧⠪⠎⠣⠑⠝⠑⠅⠁⠗, fúvószenekar]
- [⠋⠾⠞⠡⠎⠱⠁⠛, fűtésszag]
- [⠛⠁⠗⠁⠃⠕⠝⠉⠎⠑⠗⠑⠛, garaboncsereg]
- [⠛⠈⠣⠎⠏⠗⠁⠽, gázspray]
- [⠛⠈⠣⠎⠞⠕⠏, gázstop]
- [⠛⠈⠣⠎⠥⠛⠈⠗, gázsugár]
- [⠛⠑⠛⠹⠈⠗⠕⠎, geggyáros]
- [⠛⠑⠗⠚⠑⠱⠞⠡⠎⠱⠁⠃⠈⠸⠕⠣⠈⠎⠞, gerjesztésszabályozást]
- [⠛⠑⠗⠊⠝⠉⠎⠡⠗⠷⠇⠞, gerincsérült]
- ['⠛⠑⠗⠊⠝⠉⠎⠡⠗⠧ ', 'gerincsérv ']
- [⠛⠑⠱⠞⠥⠎⠱⠑⠗⠾, gesztusszerű]
- [⠛⠊⠝⠱⠑⠝⠛⠹⠟⠅⠡⠗, ginszenggyökér]
- [⠛⠊⠝⠣⠑⠝⠛⠹⠟⠅⠡⠗, ginzenggyökér]
- [⠛⠇⠥⠞⠡⠝⠫⠕⠍⠕⠅⠗⠁, gluténnyomokra]
- [⠨⠛⠕⠍⠃⠕⠎⠱⠑⠛, Gombosszeg]
- [⠛⠕⠝⠙⠧⠊⠎⠑⠇⠡⠎⠱⠑⠗⠾, gondviselésszerű]
- [⠛⠻⠣⠎⠌⠏, gőzsíp]
- [⠛⠻⠣⠎⠥⠛⠈⠗, gőzsugár]
- [⠛⠻⠣⠱⠊⠧⠁⠳⠳⠬, gőzszivattyú]
- [⠛⠗⠈⠝⠈⠞⠕⠎⠣⠈⠱⠇⠪⠁⠇⠚, gránátoszászlóalj]
- [⠛⠬⠫⠧⠑⠗⠎⠱⠑⠗⠣⠻, gúnyversszerző]
- [⠹⠁⠇⠕⠛⠹⠑⠝⠛⠑⠎⠡⠛, gyaloggyengeség]
- [⠹⠁⠇⠕⠛⠕⠎⠱⠈⠣⠁⠙, gyalogosszázad]
- [⠹⠁⠇⠕⠛⠕⠎⠣⠈⠱⠇⠪⠁⠇⠚, gyalogoszászlóalj]
- [⠹⠈⠗⠞⠈⠎⠱⠈⠍, gyártásszám]
- [⠹⠕⠗⠎⠱⠈⠗⠫⠬, gyorsszárnyú]
- ['⠹⠕⠗⠎⠱⠑⠅⠡⠗ ', 'gyorsszekér ']
- [⠹⠕⠗⠎⠱⠾⠗⠻, gyorsszűrő]
- [⠹⠬⠚⠞⠈⠎⠱⠁⠃⠈⠸, gyújtásszabály]
- [⠹⠬⠚⠞⠈⠎⠜⠊⠝⠪⠗, gyújtászsinór]
- [⠹⠷⠇⠑⠅⠑⠣⠡⠎⠱⠁⠃⠁⠙⠎⠈⠛⠕⠞, gyülekezésszabadságot]
- [⠹⠾⠇⠡⠎⠱⠌⠝⠑, gyűlésszíne]
- [⠓⠁⠃⠁⠗⠩⠩⠁⠇, habarccsal]
- [⠓⠁⠃⠊⠞⠥⠎⠱⠑⠗⠾⠑⠝, habitusszerűen]
- [⠓⠁⠙⠊⠁⠫⠁⠛⠹⠈⠗, hadianyaggyár]
- ['⠓⠁⠙⠎⠑⠗⠑⠛⠹⠾⠚⠞⠡⠎ ', 'hadsereggyűjtés ']
- [⠓⠁⠝⠛⠹⠊⠇⠅⠕⠎, hanggyilkos]
- [⠓⠁⠝⠛⠹⠾⠚⠞⠑⠍⠡⠫, hanggyűjtemény]
- [⠓⠁⠚⠞⠈⠎⠱⠁⠃⠈⠸⠕⠣⠈⠎, hajtásszabályozás]
- [⠓⠁⠚⠞⠈⠎⠱⠑⠛⠍⠑⠝⠎⠑⠊, hajtásszegmensei]
- [⠓⠁⠚⠇⠈⠎⠱⠟⠛, hajlásszög]
- ['⠓⠁⠚⠪⠎⠱⠑⠅⠑⠗⠉⠑ ', 'hajósszekerce ']
- [⠓⠁⠚⠪⠎⠱⠑⠍⠡⠸⠣⠑⠞, hajósszemélyzet]
- [⠓⠁⠝⠹⠁⠍⠈⠱⠈⠎⠱⠑⠗⠾, hangyamászásszerű]
- [⠓⠁⠍⠊⠎⠱⠌⠝⠑⠎, hamisszínes]
- [⠓⠁⠇⠇⠈⠎⠣⠁⠧⠁⠗, hallászavar]
- [⠓⠁⠇⠍⠁⠣⠎⠕⠗⠕⠣⠁⠞, halmazsorozat]
- ['⠓⠁⠇⠕⠞⠞⠁⠎⠱⠑⠅⠡⠗ ', 'halottasszekér ']
- [⠓⠁⠇⠕⠞⠞⠁⠎⠱⠕⠃⠁, halottasszoba]
- [⠓⠁⠇⠕⠞⠞⠁⠎⠱⠕⠃⠈⠃⠁, halottasszobába]
- [⠓⠁⠍⠧⠁⠎⠱⠻⠅⠑, hamvasszőke]
- [⠓⠁⠍⠧⠁⠎⠱⠷⠗⠅⠑, hamvasszürke]
- [⠓⠁⠝⠛⠹⠁⠅⠕⠗⠇⠁⠞, hanggyakorlat]
- [⠓⠈⠫⠁⠙⠕⠎⠱⠁⠃⠈⠸, hányadosszabály]
- [⠓⠈⠫⠁⠙⠕⠎⠱⠈⠍⠌⠞⠈⠎, hányadosszámítás]
- [⠓⠈⠫⠈⠎⠱⠁⠛, hányásszag]
- [⠓⠈⠣⠞⠁⠗⠞⠈⠎⠱⠈⠍, háztartásszám]
- [⠓⠁⠗⠁⠛⠕⠎⠣⠟⠇⠙, haragoszöld]
- [⠓⠁⠗⠁⠝⠛⠹⠈⠗⠕⠎⠕⠅, haranggyárosok]
- [⠓⠁⠗⠉⠕⠎⠱⠑⠇⠇⠑⠍, harcosszellem]
- ['⠓⠁⠗⠉⠩⠑⠇⠑⠅⠍⠡⠫ ', 'harccselekmény ']
- [⠓⠁⠗⠉⠩⠕⠏⠕⠗⠞, harccsoport]
- [⠓⠁⠗⠉⠎⠕⠗, harcsor]
- [⠓⠁⠗⠍⠊⠝⠉⠎⠕⠗⠫⠊, harmincsornyi]
- [⠓⠈⠗⠍⠁⠎⠱⠈⠍⠬, hármasszámú]
- [⠓⠈⠗⠍⠁⠎⠱⠁⠅, hármasszak]
- [⠨⠓⠈⠗⠍⠁⠎⠱⠊⠛⠑⠞, Hármassziget]
- [⠓⠈⠗⠎⠱⠡⠝, hársszén]
- [⠓⠈⠗⠎⠱⠑⠝⠑⠞, hársszenet]
- [⠓⠈⠗⠳⠈⠎⠱⠈⠗⠫⠬, hártyásszárnyú]
- [⠓⠁⠎⠱⠻⠗⠣⠑⠞, hasszőrzet]
- [⠓⠁⠎⠱⠡⠇, hasszél]
- [⠓⠁⠎⠊⠎⠱⠁⠛⠕⠞, hasisszagot]
- [⠓⠁⠱⠕⠝⠫⠬⠇⠞⠑⠫⠡⠱⠞⠻⠅, haszonnyúltenyésztők]
- [⠓⠁⠞⠈⠎⠱⠡⠇⠑⠎⠎⠡⠛, hatásszélesség]
- [⠓⠁⠞⠈⠎⠱⠷⠝⠑⠞, hatásszünet]
- [⠓⠈⠜⠈⠗⠅⠕⠙⠈⠎⠈⠞, házsárkodását]
- [⠓⠁⠣⠥⠛⠎⠈⠛⠹⠈⠗, hazugsággyár]
- [⠓⠑⠹⠑⠎⠱⠟⠛, hegyesszög]
- [⠓⠑⠹⠱⠕⠗⠕⠎⠱⠑⠗⠾, hegyszorosszerű]
- [⠓⠑⠅⠥⠎⠱⠁⠛⠕⠞, hekusszagot]
- [⠓⠑⠸⠱⠌⠝⠫⠊, helyszínnyi]
- [⠓⠑⠝⠞⠑⠎⠱⠁⠅⠞⠁⠝⠋⠕⠸⠁⠍⠈⠞, hentesszaktanfolyamát]
- [⠓⠊⠗⠙⠑⠞⠡⠎⠱⠁⠛⠬, hirdetésszagú]
- [⠓⠊⠗⠙⠑⠞⠡⠎⠱⠟⠧⠑⠛, hirdetésszöveg]
- [⠓⠊⠞⠑⠇⠑⠎⠌⠞⠡⠎⠱⠕⠇⠛⠈⠇⠞⠁⠞⠈⠎⠞, hitelesítésszolgáltatást]
- [⠓⠊⠧⠁⠞⠈⠎⠱⠑⠗⠾⠑⠝, hivatásszerűen]
- [⠓⠊⠧⠁⠞⠈⠎⠱⠑⠍⠡⠸⠊⠎⠡⠛, hivatásszemélyiség]
- [⠓⠊⠧⠁⠞⠅⠕⠣⠈⠎⠱⠑⠗⠾, hivatkozásszerű]
- [⠓⠌⠧⠈⠎⠱⠾⠗⠡⠎, hívásszűrés]
- [⠓⠌⠣⠑⠇⠅⠑⠙⠡⠎⠱⠈⠍⠃⠁, hízelkedésszámba]
- [⠓⠕⠗⠛⠁⠎⠱⠻⠗⠾, horgasszőrű]
- [⠓⠕⠗⠅⠕⠇⠈⠎⠱⠑⠗⠾, horkolásszerű]
- [⠓⠕⠗⠅⠕⠇⠈⠎⠣⠁⠚⠞, horkolászajt]
- [⠓⠪⠸⠁⠛⠹⠥⠇⠇⠁⠙⠈⠎, hólyaggyulladás]
- [⠓⠟⠗⠛⠡⠎⠱⠑⠗⠾, hörgésszerű]
- [⠓⠻⠎⠱⠌⠝⠡⠱, hősszínész]
- ['⠓⠻⠎⠱⠟⠧⠑⠞⠎⠡⠛ ', 'hősszövetség ']
- [⠓⠕⠗⠕⠛⠹⠈⠗, horoggyár]
- [⠓⠬⠎⠇⠑⠧⠑⠎⠱⠁⠛, húslevesszag]
- [⠓⠬⠎⠱⠁⠋⠞, hússzaft]
- [⠓⠬⠎⠱⠁⠛, hússzag]
- [⠓⠬⠎⠱⠁⠛⠬, hússzagú]
- ['⠓⠬⠎⠱⠈⠇⠇⠌⠞⠍⠈⠫ ', 'hússzállítmány ']
- [⠓⠬⠎⠱⠈⠇⠇⠌⠞⠪, hússzállító]
- [⠓⠬⠎⠱⠁⠇⠕⠝⠝⠁, hússzalonna]
- [⠓⠬⠎⠱⠑⠅⠗⠡⠫, hússzekrény]
- [⠓⠬⠎⠱⠑⠍⠇⠑, hússzemle]
- [⠓⠬⠎⠱⠑⠇⠑⠞, hússzelet]
- [⠨⠓⠬⠎⠱⠊⠛⠑⠞, Hússziget]
- [⠓⠬⠎⠱⠌⠝⠾, hússzínű]
- [⠓⠬⠎⠱⠟⠗⠫⠑⠅, hússzörnyek]
- [⠨⠓⠬⠎⠱⠟⠧⠑⠞⠎⠡⠛, Hússzövetség]
- [⠓⠬⠎⠱⠷⠅⠎⠡⠛⠇⠑⠞⠑, hússzükséglete]
- [⠓⠾⠎⠡⠛⠹⠾⠗⠾⠎⠟⠅, hűséggyűrűsök]
- [⠓⠾⠧⠟⠎⠱⠑⠍⠾, hűvösszemű]
- [⠊⠙⠑⠛⠹⠑⠝⠛⠑⠎⠡⠛, ideggyengeség]
- [⠊⠙⠑⠛⠹⠪⠹⠈⠱⠁⠞, ideggyógyászat]
- [⠊⠙⠑⠛⠹⠪⠹⠊⠝⠞⠡⠣⠑⠞, ideggyógyintézet]
- [⠊⠙⠑⠛⠹⠟⠝⠛⠑, ideggyönge]
- [⠊⠙⠑⠛⠹⠟⠞⠗⠻, ideggyötrő]
- [⠊⠙⠑⠛⠹⠥⠇⠇⠁⠙⠈⠎, ideggyulladás]
- [⠊⠙⠑⠝⠞⠊⠞⠈⠎⠣⠁⠧⠁⠗, identitászavar]
- [⠊⠙⠻⠚⠈⠗⠈⠎⠱⠕⠇⠛⠈⠇⠁⠞, időjárásszolgálat]
- [⠊⠋⠚⠕⠝⠉⠩⠁⠏⠁⠞, ifjonccsapat]
- [⠊⠍⠈⠙⠎⠈⠛⠹⠾⠚⠞⠑⠍⠡⠫, imádsággyűjtemény]
- [⠊⠍⠏⠥⠇⠣⠥⠎⠱⠡⠇⠑⠎⠎⠡⠛⠡⠞, impulzusszélességét]
- [⠊⠝⠁⠎⠱⠑⠗⠑⠏, inasszerep]
- ['⠊⠝⠁⠎⠱⠑⠗⠑⠏⠑⠞ ', 'inasszerepet ']
- [⠊⠝⠁⠎⠱⠑⠗⠑⠞⠑⠞⠑⠞, inasszeretetet]
- [⠊⠝⠙⠊⠈⠝⠫⠈⠗, indiánnyár]
- [⠊⠝⠙⠊⠈⠝⠫⠑⠇⠧, indiánnyelv]
- [⠊⠝⠙⠌⠞⠈⠎⠱⠈⠍, indításszám]
- [⠊⠝⠛⠁⠞⠇⠁⠝⠫⠊⠇⠧⠈⠝⠞⠁⠗⠞⠈⠎, ingatlannyilvántartás]
- [⠊⠝⠋⠕⠗⠍⠈⠉⠊⠪⠎⠱⠁⠃⠁⠙⠎⠈⠛, információsszabadság]
- [⠊⠝⠛⠹⠈⠗⠁⠅⠃⠁⠝, inggyárakban]
- [⠊⠝⠹⠑⠝⠫⠑⠇⠧⠕⠅⠞⠁⠞⠈⠎, ingyennyelvoktatás]
- [⠊⠝⠞⠗⠊⠅⠥⠎⠱⠑⠗⠑⠏⠑⠊⠃⠑⠝, intrikusszerepeiben]
- [⠊⠕⠝⠫⠁⠇⠈⠃, ionnyaláb]
- [⠌⠝⠫⠬⠚⠞⠪, ínnyújtó]
- ['⠌⠝⠫⠬⠚⠞⠪⠞ ', 'ínnyújtót ']
- [⠌⠫⠑⠝⠉⠎⠡⠛, ínyencség]
- [⠌⠗⠈⠎⠱⠑⠗⠑⠞⠑⠞, írásszeretet]
- [⠊⠎⠍⠡⠞⠇⠡⠎⠱⠈⠍, ismétlésszám]
- [⠊⠗⠞⠈⠎⠱⠡⠇, irtásszél]
- [⠊⠎⠞⠑⠝⠫⠊⠇⠁, istennyila]
- ['⠚⠈⠗⠈⠎⠱⠑⠗⠾ ', 'járásszerű ']
- [⠚⠈⠗⠈⠎⠱⠡⠅⠓⠑⠸, járásszékhely]
- [⠚⠈⠎⠏⠊⠎⠱⠕⠃⠕⠗, jáspisszobor]
- [⠚⠑⠛⠑⠉⠩⠕⠏⠕⠗⠞, jegeccsoport]
- [⠚⠡⠛⠹⠈⠗⠞⠈⠎, jéggyártás]
- [⠚⠡⠛⠹⠾⠗⠾, jéggyűrű]
- ['⠚⠑⠇⠑⠝⠡⠎⠱⠑⠗⠾ ', 'jelenésszerű ']
- [⠚⠑⠇⠑⠝⠞⠡⠎⠱⠑⠗⠾, jelentésszerű]
- [⠚⠑⠇⠑⠝⠞⠡⠎⠱⠊⠝⠞, jelentésszint]
- [⠚⠑⠇⠣⠡⠎⠱⠑⠗⠾, jelzésszerű]
- [⠚⠪⠎⠱⠁⠧⠁⠊, jósszavai]
- [⠚⠪⠎⠱⠑⠇⠇⠑⠍⠑, jósszelleme]
- [⠚⠕⠛⠹⠾⠚⠞⠑⠍⠡⠫, joggyűjtemény]
- [⠨⠚⠬⠙⠈⠎⠱⠡⠅, Júdásszék]
- [⠅⠁⠃⠊⠝⠫⠌⠇⠈⠎⠕⠝, kabinnyíláson]
- [⠅⠁⠃⠊⠝⠫⠕⠍⠈⠎, kabinnyomás]
- [⠅⠁⠅⠁⠎⠱⠪, kakasszó]
- [⠅⠁⠇⠁⠏⠈⠩⠣⠑⠝⠛⠡⠎, kalapácszengés]
- [⠅⠁⠇⠁⠏⠈⠩⠣⠕⠝⠛⠕⠗⠁, kalapácszongora]
- [⠅⠁⠍⠊⠕⠝⠫⠊, kamionnyi]
- [⠅⠁⠏⠁⠗⠈⠎⠱⠑⠗⠾, kaparásszerű]
- [⠅⠁⠏⠕⠩⠣⠈⠗, kapocszár]
- [⠨⠅⠁⠏⠕⠇⠩, Kapolcs]
- [⠨⠅⠁⠏⠕⠎⠱⠑⠅⠩⠻, Kaposszekcső]
- [⠨⠅⠁⠏⠕⠎⠱⠑⠗⠙⠁⠓⠑⠸, Kaposszerdahely]
- [⠅⠁⠏⠥⠎⠱⠕⠃⠁, kapusszoba]
- [⠅⠁⠗⠃⠁⠝⠞⠁⠗⠞⠈⠎⠱⠑⠛⠡⠫, karbantartásszegény]
- [⠅⠁⠗⠃⠕⠝⠫⠕⠍⠁⠞⠕⠅, karbonnyomatok]
- [⠅⠁⠗⠕⠎⠱⠡⠅, karosszék]
- [⠅⠁⠗⠞⠈⠩⠣⠈⠏⠕⠗, kartácszápor]
- [⠅⠁⠗⠞⠕⠝⠫⠊, kartonnyi]
- [⠅⠁⠎⠱⠡⠅, kasszék]
- [⠅⠁⠞⠁⠇⠪⠛⠥⠎⠱⠈⠍, katalógusszám]
- [⠅⠁⠞⠈⠝⠛⠹⠟⠅⠡⠗, katánggyökér]
- [⠅⠁⠞⠑⠅⠊⠣⠍⠥⠎⠱⠑⠗⠾, katekizmusszerű]
- [⠅⠁⠞⠞⠊⠝⠞⠈⠎⠱⠈⠍, kattintásszám]
- [⠅⠁⠧⠁⠗⠈⠎⠱⠑⠗⠾, kavarásszerű]
- ['⠅⠁⠧⠊⠩⠱⠑⠗⠾ ', 'kavicsszerű ']
- [⠅⠁⠧⠊⠩⠣⠈⠏⠕⠗, kavicszápor]
- [⠅⠁⠧⠊⠩⠣⠈⠞⠕⠫, kavicszátony]
- [⠅⠁⠧⠊⠩⠣⠥⠣⠁⠇⠡⠅, kavicszuzalék]
- [⠅⠁⠣⠈⠝⠫⠕⠍⠈⠎, kazánnyomás]
- [⠅⠈⠝⠞⠈⠇⠈⠎⠱⠑⠗⠾, kántálásszerű]
- [⠅⠡⠅⠑⠎⠱⠷⠗⠅⠑, kékesszürke]
- [⠨⠅⠑⠍⠑⠝⠑⠎⠱⠑⠝⠞⠍⠈⠗⠞⠕⠝, Kemenesszentmárton]
- [⠨⠅⠑⠍⠑⠝⠑⠎⠱⠑⠝⠞⠏⠡⠞⠑⠗, Kemenesszentpéter]
- ['⠅⠡⠏⠍⠈⠎⠱⠑⠗⠾ ', 'képmásszerű ']
- [⠅⠡⠏⠧⠈⠇⠞⠈⠎⠱⠈⠍⠕⠞, képváltásszámot]
- ['⠅⠡⠏⠣⠡⠎⠱⠑⠗⠾ ', 'képzésszerű ']
- [⠅⠡⠏⠣⠡⠎⠱⠑⠗⠧⠑⠣⠡⠎, képzésszervezés]
- [⠅⠑⠗⠑⠅⠑⠎⠱⠡⠅, kerekesszék]
- [⠅⠑⠗⠑⠎⠡⠎⠱⠕⠇⠛⠈⠇⠞⠁⠞⠪, keresésszolgáltató]
- [⠅⠑⠗⠑⠱⠞⠑⠎⠱⠈⠗⠫⠬, keresztesszárnyú]
- [⠅⠑⠗⠑⠱⠞⠡⠫⠎⠡⠛⠹⠁⠇⠈⠣⠈⠎, kereszténységgyalázás]
- [⠅⠡⠗⠙⠡⠎⠣⠈⠏⠕⠗, kérdészápor]
- [⠅⠡⠗⠡⠎⠱⠑⠗⠾⠑⠝, kérésszerűen]
- [⠅⠑⠗⠌⠞⠡⠎⠱⠁⠛⠛⠁⠞⠪, kerítésszaggató]
- [⠅⠡⠎⠱⠑⠗⠾, késszerű]
- [⠅⠡⠎⠱⠬⠗⠈⠎, késszúrás]
- [⠅⠑⠞⠗⠑⠉⠩⠁⠏⠙⠁, ketreccsapda]
- ['⠅⠑⠧⠡⠎⠱⠁⠧⠬ ', 'kevésszavú ']
- [⠅⠑⠧⠡⠎⠱⠑⠗, kevésszer]
- [⠅⠊⠁⠙⠈⠎⠣⠈⠗⠕⠇⠈⠎, kiadászárolás]
- [⠅⠊⠋⠑⠚⠇⠑⠱⠱⠑⠍, kifejlesszem]
- [⠅⠊⠓⠌⠧⠈⠎⠱⠑⠗⠾, kihívásszerű]
- [⠅⠊⠇⠑⠝⠉⠩⠁⠞⠕⠗⠝⠁, kilenccsatorna]
- ['⠅⠊⠇⠊⠝⠩⠣⠟⠗⠛⠡⠎⠞ ', 'kilincszörgést ']
- [⠨⠅⠊⠎⠱⠈⠇⠇⠈⠎, Kisszállás]
- [⠅⠊⠎⠱⠈⠍⠬, kisszámú]
- [⠨⠅⠊⠎⠱⠑⠃⠑⠝, Kisszeben]
- [⠅⠊⠎⠱⠌⠝⠑⠎, kisszínes]
- [⠅⠊⠎⠱⠡⠅, kisszék]
- [⠅⠊⠎⠱⠑⠅⠗⠡⠫, kisszekrény]
- [⠨⠅⠊⠎⠱⠑⠝⠞⠍⠈⠗⠞⠕⠝, Kisszentmárton]
- [⠅⠊⠎⠱⠑⠗⠾, kisszerű]
- [⠨⠅⠊⠎⠱⠊⠛⠑⠞, Kissziget]
- [⠅⠊⠎⠱⠕⠃⠈⠃⠁⠝, kisszobában]
- [⠅⠊⠎⠱⠪⠞⠈⠗, kisszótár]
- [⠨⠅⠊⠎⠣⠕⠍⠃⠕⠗, Kiszombor]
- [⠅⠊⠎⠱⠟⠧⠑⠞⠅⠑⠣⠑⠞, kisszövetkezet]
- [⠅⠊⠱⠟⠛⠑⠇⠇⠡⠎⠱⠑⠗⠾⠑⠝, kiszögellésszerűen]
- [⠨⠅⠊⠎⠜⠊⠙⠈⠫, Kiszsidány]
- [⠅⠊⠞⠟⠗⠡⠎⠱⠑⠗⠾, kitörésszerű]
- [⠅⠊⠞⠷⠝⠞⠑⠞⠡⠎⠱⠁⠇⠁⠛⠕⠅⠁⠞, kitüntetésszalagokat]
- [⠅⠊⠧⠡⠛⠣⠡⠎⠱⠑⠗⠾⠑⠝, kivégzésszerűen]
- [⠅⠇⠊⠑⠝⠎⠱⠕⠋⠞⠧⠑⠗, kliensszoftver]
- [⠅⠌⠝⠫⠟⠱⠟⠗⠛⠡⠎⠑, kínnyöszörgése]
- [⠅⠌⠧⠈⠝⠎⠈⠛⠹⠾⠚⠞⠑⠍⠡⠫⠞, kívánsággyűjteményt]
- [⠅⠪⠉⠩⠕⠍⠪, kóccsomó]
- [⠅⠕⠇⠃⠈⠱⠕⠎⠜⠑⠍⠇⠑, kolbászoszsemle]
- [⠅⠕⠇⠙⠥⠎⠱⠈⠚, koldusszáj]
- [⠅⠕⠇⠙⠥⠎⠱⠁⠅⠈⠇⠇, koldusszakáll]
- [⠅⠕⠇⠙⠥⠎⠱⠑⠛⠡⠫, koldusszegény]
- ['⠅⠕⠇⠙⠥⠎⠣⠑⠝⠑ ', 'kolduszene ']
- [⠅⠕⠍⠍⠥⠝⠊⠅⠈⠉⠊⠪⠎⠱⠕⠃⠁, kommunikációsszoba]
- [⠅⠕⠍⠏⠕⠱⠱⠑⠱⠱⠕⠗, komposszesszor]
- ['⠅⠕⠍⠏⠕⠱⠱⠑⠱⠱⠕⠗⠈⠞⠥⠎ ', 'komposszesszorátus ']
- [⠅⠕⠗⠍⠕⠎⠱⠷⠗⠅⠑, kormosszürke]
- [⠅⠕⠎⠱⠁⠗⠧, kosszarv]
- [⠅⠕⠎⠱⠑⠍, kosszem]
- [⠅⠕⠗⠞⠈⠗⠎⠣⠑⠝⠑⠊, kortárszenei]
- [⠅⠪⠗⠥⠎⠣⠑⠝⠑, kóruszene]
- [⠅⠟⠓⠟⠛⠡⠎⠱⠑⠗⠾, köhögésszerű]
- [⠅⠟⠇⠩⠟⠝⠫⠁⠅⠇⠈⠝⠉⠁⠊⠞, kölcsönnyakláncait]
- [⠅⠟⠫⠫⠑⠇⠧⠈⠇⠁⠱⠞⠈⠎, könnyelválasztás]
- [⠅⠟⠣⠇⠑⠅⠑⠙⠡⠎⠱⠑⠗⠧⠑⠣⠻⠅, közlekedésszervezők]
- [⠅⠻⠍⠾⠧⠑⠎⠱⠑⠍, kőművesszem]
- ['⠅⠻⠍⠾⠧⠑⠎⠱⠑⠗⠱⠈⠍⠁⠊⠞ ', 'kőművesszerszámait ']
- [⠅⠕⠝⠎⠞⠁⠝⠎⠱⠊⠍⠃⠪⠇⠥⠍⠁⠊⠝⠁⠅, konstansszimbólumainak]
- [⠅⠟⠝⠞⠟⠎⠱⠑⠛⠡⠸, köntösszegély]
- [⠅⠟⠫⠟⠅⠇⠡⠎⠱⠡⠇⠑⠎, könyöklésszéles]
- [⠅⠟⠫⠧⠑⠎⠱⠑⠅⠗⠡⠫, könyvesszekrény]
- [⠅⠻⠗⠊⠎⠱⠈⠗, kőrisszár]
- ['⠅⠻⠗⠊⠎⠱⠈⠗⠁⠞ ', 'kőrisszárat ']
- [⠅⠟⠗⠟⠎⠱⠁⠅⠈⠇, körösszakál]
- ['⠅⠟⠗⠟⠎⠱⠁⠅⠈⠇⠊ ', 'körösszakáli ']
- [⠨⠅⠟⠗⠟⠎⠣⠥⠛, Köröszug]
- [⠅⠟⠞⠑⠇⠑⠎⠎⠡⠛⠹⠁⠅⠕⠗⠇⠈⠎, kötelességgyakorlás]
- [⠅⠟⠣⠎⠈⠧, közsáv]
- [⠅⠟⠣⠎⠑⠗⠑⠛, közsereg]
- [⠅⠕⠝⠞⠁⠅⠞⠥⠎⠱⠈⠍, kontaktusszám]
- [⠅⠥⠙⠁⠗⠉⠎⠕⠗⠕⠣⠁⠞, kudarcsorozat]
- [⠅⠥⠇⠩⠣⠟⠗⠛⠡⠎, kulcszörgés]
- [⠅⠥⠏⠇⠥⠝⠛⠹⠈⠗, kuplunggyár]
- [⠅⠥⠗⠥⠉⠎⠈⠛, kurucság]
- [⠅⠷⠇⠙⠑⠞⠡⠎⠱⠁⠛⠁, küldetésszaga]
- [⠅⠷⠇⠟⠝⠉⠎⠡⠛, különcség]
- [⠅⠷⠇⠟⠝⠫⠌⠇⠪, különnyíló]
- [⠇⠁⠃⠊⠗⠊⠝⠞⠥⠎⠱⠑⠗⠾, labirintusszerű]
- [⠇⠁⠅⠈⠎⠱⠑⠝⠞⠑⠇⠻, lakásszentelő]
- [⠇⠁⠅⠈⠎⠱⠟⠧⠑⠞⠅⠑⠣⠑⠞, lakásszövetkezet]
- [⠇⠁⠅⠈⠎⠱⠑⠗⠣⠻⠅, lakásszerzők]
- [⠇⠁⠅⠕⠎⠱⠈⠍, lakosszám]
- [⠇⠁⠅⠕⠎⠎⠈⠛⠹⠁⠗⠁⠏⠕⠙⠈⠎, lakossággyarapodás]
- [⠇⠈⠃⠉⠊⠝⠫⠊⠞⠈⠎, lábcinnyitás]
- ['⠇⠈⠝⠉⠩⠟⠗⠛⠡⠎ ', 'lánccsörgés ']
- [⠇⠈⠝⠉⠱⠑⠍, láncszem]
- [⠇⠈⠝⠛⠹⠬⠚⠞⠕⠛⠁⠞⠪, lánggyújtogató]
- [⠇⠁⠏⠕⠎⠱⠈⠗⠬, laposszárú]
- [⠇⠈⠞⠈⠎⠱⠟⠛, látásszög]
- [⠇⠈⠞⠈⠎⠣⠁⠧⠁⠗, látászavar]
- [⠇⠈⠞⠕⠍⠈⠎⠱⠑⠗⠾, látomásszerű]
- [⠇⠁⠣⠁⠉⠩⠕⠝⠞⠧⠈⠣, lazaccsontváz]
- [⠇⠈⠣⠎⠑⠃⠑⠎⠎⠡⠛⠛⠑⠇, lázsebességgel]
- [⠇⠈⠣⠎⠪⠓⠁⠚⠞⠈⠎, lázsóhajtás]
- [⠇⠑⠃⠑⠛⠡⠎⠱⠑⠗⠾, lebegésszerű]
- [⠇⠡⠛⠹⠟⠅, léggyök]
- ['⠇⠡⠛⠹⠟⠅⠡⠗ ', 'léggyökér ']
- [⠇⠑⠚⠞⠡⠎⠱⠟⠛, lejtésszög]
- [⠇⠑⠚⠞⠡⠎⠱⠟⠛⠑, lejtésszöge]
- [⠇⠑⠝⠧⠈⠱⠕⠝⠫⠕⠍⠁⠞⠕⠞, lenvászonnyomatot]
- [⠇⠑⠎⠱⠁⠃⠈⠸, lesszabály]
- [⠇⠑⠍⠑⠣⠎⠞⠬⠙⠊⠪, lemezstúdió]
- [⠇⠑⠝⠛⠡⠎⠱⠁⠃⠈⠸, lengésszabály]
- [⠇⠑⠭⠊⠅⠕⠝⠫⠊, lexikonnyi]
- [⠇⠡⠛⠣⠡⠎⠱⠈⠍, légzésszám]
- [⠇⠡⠛⠣⠡⠎⠱⠑⠗⠾, légzésszerű]
- [⠇⠡⠛⠣⠡⠎⠣⠁⠧⠁⠗, légzészavar]
- [⠇⠡⠏⠩⠻⠎⠱⠈⠗⠫⠬, lépcsősszárnyú]
- [⠇⠡⠏⠡⠎⠱⠈⠍, lépésszám]
- ['⠇⠡⠏⠡⠎⠣⠁⠚ ', 'lépészaj ']
- [⠇⠡⠏⠞⠑⠝⠫⠕⠍⠕⠝, léptennyomon]
- [⠇⠑⠧⠑⠎⠱⠁⠛, levesszag]
- [⠇⠑⠧⠑⠎⠱⠁⠛⠕⠞, levesszagot]
- [⠇⠑⠧⠑⠎⠱⠑⠙⠻, levesszedő]
- [⠇⠊⠃⠑⠗⠞⠽, liberty]
- ['⠇⠊⠉⠑⠝⠉⠩⠁⠇⠈⠙ ', 'licenccsalád ']
- [⠇⠊⠉⠑⠝⠉⠎⠡⠗⠞⠡⠎, licencsértés]
- [⠇⠊⠅⠧⠊⠙⠊⠞⠈⠎⠱⠾⠅⠑, likviditásszűke]
- [⠇⠊⠱⠞⠑⠎⠣⠁⠩⠅⠪, liszteszacskó]
- [⠇⠕⠛⠹⠾⠚⠞⠑⠍⠡⠫, loggyűjtemény]
- [⠇⠕⠧⠁⠎⠱⠈⠣⠁⠙, lovasszázad]
- [⠇⠕⠧⠁⠎⠣⠈⠱⠇⠪⠁⠇⠚⠁, lovaszászlóalja]
- ['⠇⠕⠧⠁⠎⠱⠑⠅⠑⠗⠑⠞ ', 'lovasszekeret ']
- [⠇⠟⠅⠡⠎⠱⠈⠍, lökésszám]
- ['⠇⠟⠅⠡⠎⠱⠑⠗⠾ ', 'lökésszerű ']
- [⠇⠻⠏⠕⠗⠕⠎⠱⠑⠅⠡⠗, lőporosszekér]
- [⠇⠻⠏⠕⠗⠕⠎⠱⠑⠅⠑⠗⠑⠅, lőporosszekerek]
- [⠇⠻⠗⠡⠎⠱⠑⠗⠾, lőrésszerű]
- [⠇⠥⠛⠁⠎⠱⠑⠗⠾, lugasszerű]
- [⠇⠥⠭⠥⠎⠱⠈⠇⠇⠕⠙⠁, luxusszálloda]
- ['⠍⠁⠩⠅⠁⠅⠁⠏⠁⠗⠈⠎⠱⠑⠗⠾ ', 'macskakaparásszerű ']
- [⠍⠁⠛⠈⠝⠫⠑⠇⠧⠍⠑⠎⠞⠑⠗⠑⠅, magánnyelvmesterek]
- [⠍⠁⠛⠈⠝⠫⠁⠗⠁⠇⠪⠅, magánnyaralók]
- [⠍⠁⠛⠈⠝⠫⠑⠗⠑⠎⠡⠛⠷⠅, magánnyereségük]
- [⠍⠁⠛⠈⠝⠫⠥⠛⠙⠌⠚⠏⠡⠝⠣⠞⠈⠗, magánnyugdíjpénztár]
- [⠍⠁⠛⠁⠎⠱⠈⠗⠬, magasszárú]
- [⠍⠁⠛⠹⠈⠗, maggyár]
- [⠍⠁⠛⠹⠊⠇⠅⠕⠎, maggyilkos]
- [⠍⠁⠛⠹⠾⠚⠞⠑⠍⠡⠫⠗⠻⠇, maggyűjteményről]
- [⠍⠈⠛⠝⠈⠎⠱⠈⠍⠃⠁, mágnásszámba]
- [⠍⠈⠛⠝⠑⠎⠱⠁⠇⠁⠛, mágnesszalag]
- [⠍⠈⠛⠝⠑⠎⠱⠑⠗⠾, mágnesszerű]
- [⠍⠈⠛⠝⠑⠎⠣⠈⠗, mágneszár]
- [⠍⠁⠇⠁⠉⠎⠈⠛, malacság]
- ['⠍⠁⠇⠁⠉⠎⠷⠇⠞ ', 'malacsült ']
- [⠍⠈⠇⠓⠈⠎⠱⠑⠅⠡⠗, málhásszekér]
- ['⠍⠈⠇⠓⠈⠎⠱⠑⠅⠑⠗⠑⠊⠅⠑⠞ ', 'málhásszekereiket ']
- [⠍⠁⠝⠙⠁⠗⠊⠝⠫⠑⠇⠧, mandarinnyelv]
- [⠨⠍⠁⠗⠅⠑⠞⠊⠝⠛⠹⠁⠝⠬⠎, Marketinggyanús]
- [⠨⠍⠁⠗⠕⠎⠱⠡⠅, Marosszék]
- ['⠨⠍⠁⠗⠕⠎⠱⠑⠝⠞⠹⠟⠗⠹ ', 'Marosszentgyörgy ']
- [⠨⠍⠁⠗⠕⠎⠣⠥⠛, Maroszug]
- [⠨⠍⠁⠗⠞⠗⠁⠧⠑⠗⠱⠱⠁⠇, Martraversszal]
- [⠍⠁⠞⠗⠁⠉⠎⠕⠗, matracsor]
- [⠍⠈⠎⠱⠌⠝⠾, másszínű]
- [⠍⠈⠎⠱⠕⠗, másszor]
- [⠍⠈⠎⠱⠪⠧⠁⠇, másszóval]
- [⠍⠈⠎⠱⠻⠗⠾⠑⠅, másszőrűek]
- [⠍⠑⠩⠩⠣⠈⠗⠪, meccszáró]
- [⠍⠡⠩⠑⠎⠱⠑⠍, mécsesszem]
- [⠍⠑⠙⠊⠈⠝⠫⠁⠇⠈⠃⠕⠞, mediánnyalábot]
- [⠍⠑⠙⠗⠑⠎⠱⠡⠅, medresszék]
- [⠍⠑⠛⠋⠈⠣⠈⠎⠱⠑⠗⠾, megfázásszerű]
- [⠍⠑⠹⠹⠃⠑⠋⠻⠞⠞, meggybefőtt]
- [⠍⠑⠹⠹⠑⠇, meggyel]
- [⠍⠑⠹⠹⠑⠝, meggyen]
- [⠍⠑⠹⠹⠑⠎, meggyes]
- [⠨⠍⠑⠹⠹⠑⠎⠊, Meggyesi]
- [⠍⠑⠹⠹⠑⠞, meggyet]
- [⠨⠍⠑⠹⠹⠡⠃⠑⠝, Meggyében]
- [⠍⠑⠹⠹⠙⠜⠑⠍, meggydzsem]
- [⠍⠑⠹⠹⠋⠁, meggyfa]
- [⠍⠑⠹⠹⠓⠑⠣, meggyhez]
- [⠍⠑⠹⠹⠌⠣⠾, meggyízű]
- [⠍⠑⠹⠹⠅⠡⠝⠞, meggyként]
- [⠍⠑⠹⠹⠇⠑⠅⠧⠈⠗, meggylekvár]
- [⠍⠑⠹⠹⠍⠁⠛, meggymag]
- [⠍⠑⠹⠹⠝⠑⠅, meggynek]
- [⠍⠑⠹⠹⠏⠊⠗⠕⠎, meggypiros]
- [⠍⠑⠹⠹⠎⠟⠗, meggysör]
- [⠍⠑⠹⠹⠱⠌⠝, meggyszín]
- [⠍⠑⠹⠹⠞⠻⠇, meggytől]
- [⠍⠑⠹⠹⠧⠟⠗⠟⠎, meggyvörös]
- [⠍⠑⠹⠹⠣⠻, meggyző]
- [⠍⠑⠹⠹⠜⠑⠇⠡, meggyzselé]
- [⠍⠑⠹⠹⠷⠇⠞⠑⠞⠧⠡⠫, meggyültetvény]
- [⠍⠑⠛⠇⠑⠏⠑⠞⠡⠎⠱⠕⠋⠞⠧⠑⠗, meglepetésszoftver]
- [⠍⠡⠓⠑⠎⠱⠌⠝, méhesszín]
- ['⠍⠡⠓⠑⠎⠱⠌⠝⠃⠑⠝ ', 'méhesszínben ']
- [⠍⠡⠝⠑⠎⠱⠈⠗⠫⠡⠅⠕⠅, ménesszárnyékok]
- [⠍⠡⠗⠑⠛⠹⠟⠅⠑⠗⠑⠞, méreggyökeret]
- [⠍⠡⠗⠑⠛⠹⠟⠅⠡⠗⠗⠡, méreggyökérré]
- ['⠍⠡⠗⠑⠛⠹⠷⠍⠟⠇⠩⠩⠡ ', 'méreggyümölccsé ']
- [⠍⠡⠗⠅⠻⠣⠡⠎⠱⠑⠗⠧⠑⠣⠻, mérkőzésszervező]
- [⠍⠡⠗⠇⠑⠛⠹⠈⠗, mérleggyár]
- [⠍⠑⠱⠑⠎⠱⠷⠗⠅⠑, meszesszürke]
- [⠍⠡⠣⠎⠈⠗⠛⠁, mézsárga]
- [⠍⠡⠣⠎⠑⠗, mézser]
- [⠍⠡⠣⠎⠟⠗, mézsör]
- [⠨⠍⠊⠅⠕⠎⠱⠡⠏⠇⠁⠅, Mikosszéplak]
- [⠍⠊⠅⠥⠇⠈⠎⠱⠑⠗⠅⠪, mikulásszerkó]
- [⠍⠊⠅⠗⠕⠋⠕⠝⠫⠌⠇⠈⠎, mikrofonnyílás]
- [⠍⠊⠅⠗⠕⠝⠫⠊, mikronnyi]
- [⠍⠊⠞⠑⠱⠱⠑⠗, mitesszer]
- [⠍⠊⠞⠥⠛⠗⠈⠱⠱⠁⠇, mitugrásszal]
- [⠍⠕⠩⠅⠕⠎⠱⠈⠚⠬, mocskosszájú]
- [⠍⠕⠓⠁⠎⠣⠟⠇⠙, mohaszöld]
- [⠍⠕⠇⠕⠱⠱⠑⠗, molosszer]
- ['⠍⠪⠅⠥⠎⠱⠑⠗⠾ ', 'mókusszerű ']
- [⠍⠪⠅⠥⠎⠱⠻⠗, mókusszőr]
- [⠍⠕⠗⠋⠊⠝⠫⠑⠗⠡⠎, morfinnyerés]
- [⠍⠕⠞⠕⠗⠕⠎⠱⠈⠝, motorosszán]
- [⠍⠕⠣⠛⠈⠎⠱⠑⠗⠾, mozgásszerű]
- [⠍⠕⠣⠛⠈⠎⠣⠁⠧⠁⠗, mozgászavar]
- [⠍⠥⠝⠅⠈⠎⠱⠈⠇⠇⠪, munkásszálló]
- [⠍⠥⠜⠊⠅⠥⠎⠱⠑⠍, muzsikusszem]
- [⠍⠾⠚⠡⠛⠹⠈⠗, műjéggyár]
- ['⠍⠾⠅⠟⠙⠡⠎⠣⠁⠧⠁⠗ ', 'működészavar ']
- [⠍⠾⠧⠑⠇⠡⠎⠱⠑⠗⠾, művelésszerű]
- [⠍⠾⠧⠑⠇⠻⠙⠡⠎⠱⠑⠗⠧⠑⠣⠻, művelődésszervező]
- [⠨⠝⠁⠹⠧⠈⠜⠕⠫⠫⠁⠇, Nagyvázsonnyal]
- [⠫⠈⠇⠁⠎⠱⠈⠚⠬, nyálasszájú]
- [⠝⠁⠗⠁⠝⠩⠣⠕⠍⠃⠊⠅, narancszombik]
- ['⠝⠈⠱⠥⠞⠁⠣⠈⠎⠱⠑⠗⠾ ', 'nászutazásszerű ']
- [⠝⠑⠙⠧⠑⠎⠱⠷⠗⠅⠑, nedvesszürke]
- [⠝⠡⠹⠣⠑⠞⠽⠁⠗⠙, négyzetyard]
- [⠝⠑⠓⠡⠣⠎⠡⠛, nehézség]
- [⠝⠑⠓⠡⠣⠎⠬⠸⠬, nehézsúlyú]
- [⠝⠑⠍⠣⠑⠞⠎⠡⠛⠹⠾⠇⠡⠎, nemzetséggyűlés]
- [⠨⠝⠑⠍⠑⠎⠱⠁⠇⠪⠅, Nemesszalók]
- [⠨⠝⠑⠍⠑⠎⠱⠑⠝⠞⠁⠝⠙⠗⠈⠎, Nemesszentandrás]
- [⠝⠑⠍⠑⠎⠱⠻⠗⠍⠑, nemesszőrme]
- [⠝⠑⠍⠑⠣⠎⠁⠏⠅⠁, nemezsapka]
- [⠝⠑⠍⠑⠣⠎⠁⠏⠅⠈⠞, nemezsapkát]
- ['⠝⠑⠍⠑⠣⠎⠈⠞⠕⠗ ', 'nemezsátor ']
- [⠝⠑⠗⠉⠎⠞⠪⠇⠁, nercstóla]
- [⠝⠑⠺⠞⠕⠝⠫⠊, newtonnyi]
- [⠝⠡⠏⠑⠎⠎⠡⠛⠹⠁⠗⠁⠏⠕⠙⠈⠎, népességgyarapodás]
- [⠝⠑⠥⠞⠗⠕⠝⠫⠁⠇⠈⠃⠕⠅⠁⠞, neutronnyalábokat]
- [⠝⠥⠅⠇⠑⠕⠝⠫⠊, nukleonnyi]
- [⠫⠁⠗⠛⠕⠝⠉⠩⠊⠣⠍⠁, nyargonccsizma]
- [⠫⠑⠗⠑⠛⠹⠈⠗⠞⠪⠅, nyereggyártók]
- [⠫⠡⠇⠸⠥⠅⠁⠎, nyéllyukas]
- [⠫⠊⠅⠅⠁⠝⠈⠎⠱⠑⠗⠾, nyikkanásszerű]
- [⠫⠊⠇⠁⠎⠱⠑⠗⠧⠑⠣⠑⠞, nyilasszervezet]
- [⠫⠌⠇⠈⠎⠣⠈⠗⠪, nyílászáró]
- [⠫⠕⠇⠉⠧⠁⠝⠫⠕⠇⠉, nyolcvannyolc]
- ['⠫⠕⠇⠉⠩⠁⠞⠕⠗⠝⠈⠎ ', 'nyolccsatornás ']
- [⠫⠕⠇⠉⠎⠑⠃⠑⠎⠎⠡⠛⠑⠎, nyolcsebességes]
- [⠫⠕⠍⠈⠎⠱⠁⠃⠈⠸⠣⠪, nyomásszabályzó]
- [⠫⠕⠍⠈⠎⠱⠑⠗⠾, nyomásszerű]
- [⠫⠕⠍⠈⠎⠱⠊⠝⠞⠑⠝, nyomásszinten]
- [⠕⠅⠞⠁⠞⠈⠎⠱⠕⠉⠊⠕⠇⠪⠛⠊⠁⠊, oktatásszociológiai]
- [⠕⠅⠕⠎⠣⠈⠗, okoszár]
- [⠕⠅⠕⠎⠱⠑⠍⠷⠧⠑⠛, okosszemüveg]
- [⠕⠗⠙⠁⠎⠱⠻⠗⠾, ordasszőrű]
- [⠕⠗⠛⠁⠣⠍⠥⠎⠱⠑⠗⠾, orgazmusszerű]
- [⠪⠗⠊⠈⠎⠱⠁⠇⠁⠍⠁⠝⠙⠗⠁, óriásszalamandra]
- [⠕⠗⠕⠱⠇⠈⠝⠫⠕⠍, oroszlánnyom]
- [⠕⠗⠧⠕⠎⠱⠁⠅⠡⠗⠞⠻, orvosszakértő]
- [⠕⠗⠧⠕⠎⠱⠈⠣⠁⠙⠕⠎, orvosszázados]
- [⠕⠗⠧⠕⠎⠱⠑⠍⠡⠸, orvosszemély]
- [⠕⠗⠧⠕⠎⠱⠑⠗⠑⠊⠅⠅⠑⠇, orvosszereikkel]
- [⠕⠗⠧⠕⠎⠱⠑⠗⠾, orvosszerű]
- [⠕⠗⠧⠕⠎⠱⠟⠧⠑⠞⠎⠡⠛, orvosszövetség]
- [⠕⠎⠞⠕⠃⠁⠎⠈⠛⠹⠾⠚⠞⠑⠍⠡⠫, ostobasággyűjtemény]
- [⠪⠉⠑⠈⠝⠫⠊, óceánnyi]
- [⠪⠧⠕⠙⠈⠎⠱⠊⠝⠞⠾, óvodásszintű]
- [⠕⠭⠊⠛⠡⠝⠫⠕⠍⠕⠅, oxigénnyomok]
- [⠟⠅⠗⠟⠎⠱⠑⠅⠡⠗, ökrösszekér]
- [⠟⠝⠈⠇⠇⠈⠎⠱⠑⠗⠾, önállásszerű]
- [⠟⠝⠫⠕⠍⠈⠎⠁, önnyomása]
- ['⠟⠝⠫⠕⠍⠁⠞⠬ ', 'önnyomatú ']
- [⠟⠝⠫⠥⠛⠙⠌⠚⠁⠣⠈⠎⠈⠞, önnyugdíjazását]
- [⠟⠗⠙⠟⠛⠹⠌⠅, ördöggyík]
- [⠟⠗⠙⠟⠛⠹⠟⠅⠡⠗, ördöggyökér]
- [⠟⠗⠙⠟⠛⠹⠷⠍⠟⠇⠩, ördöggyümölcs]
- [⠟⠗⠟⠅⠎⠡⠛⠹⠾⠚⠞⠑⠍⠡⠫⠃⠑⠝, örökséggyűjteményben]
- [⠟⠗⠧⠡⠫⠇⠡⠎⠱⠑⠗⠾, örvénylésszerű]
- ['⠻⠎⠱⠈⠗⠍⠁⠣⠈⠎⠬ ', 'ősszármazású ']
- [⠻⠎⠱⠡⠅⠑⠸⠑⠅, ősszékelyek]
- [⠟⠱⠱⠑⠅⠡⠗⠑⠛⠑⠞⠑⠞⠞, összekéregetett]
- [⠟⠱⠱⠑⠅⠡⠗⠑⠛⠑⠞⠞⠑⠅, összekéregettek]
- [⠟⠱⠱⠑⠅⠑⠗⠑⠎⠛⠡⠇⠞, összekeresgélt]
- [⠻⠱⠱⠑⠇, ősszel]
- [⠻⠎⠱⠑⠇⠇⠑⠍, ősszellem]
- [⠟⠞⠧⠟⠎⠱⠁⠅⠍⠁⠊, ötvösszakmai]
- [⠻⠣⠎⠁⠇⠈⠞⠁, őzsaláta]
- [⠻⠣⠎⠑⠃⠑⠎⠑⠝, őzsebesen]
- [⠻⠣⠎⠟⠗⠡⠞, őzsörét]
- [⠻⠣⠎⠥⠞⠁, őzsuta]
- [⠏⠁⠙⠇⠈⠎⠱⠕⠃⠁, padlásszoba]
- [⠏⠁⠙⠇⠈⠎⠣⠥⠛⠕⠸, padlászugoly]
- [⠏⠁⠇⠪⠉⠎⠈⠛, palócság]
- [⠏⠁⠝⠞⠑⠕⠝⠫⠊, panteonnyi]
- [⠏⠁⠏⠊⠗⠕⠎⠱⠑⠇⠑⠞⠗⠑, papirosszeletre]
- [⠏⠁⠏⠗⠊⠅⠈⠎⠱⠁⠇⠕⠝⠝⠁⠤⠃⠁⠣⠈⠗, paprikásszalonna-bazár]
- [⠏⠁⠏⠥⠩⠣⠈⠏⠕⠗, papucszápor]
- [⠏⠈⠗⠙⠥⠉⠩⠌⠅, párduccsík]
- [⠏⠈⠗⠝⠈⠎⠱⠡⠅, párnásszék]
- [⠏⠈⠞⠕⠱⠱⠁⠇, pátosszal]
- [⠏⠑⠙⠁⠛⠪⠛⠥⠎⠱⠑⠗⠧⠑⠣⠑⠞, pedagógusszervezet]
- [⠏⠑⠙⠁⠛⠪⠛⠥⠎⠱⠕⠃⠈⠃⠁, pedagógusszobába]
- [⠏⠑⠙⠁⠛⠪⠛⠥⠎⠱⠟⠧⠑⠞⠎⠡⠛, pedagógusszövetség]
- [⠏⠑⠙⠁⠛⠪⠛⠥⠎⠱⠞⠗⠈⠚⠅, pedagógussztrájk]
- [⠏⠡⠝⠣⠑⠎⠣⠁⠩⠅⠪, pénzeszacskó]
- [⠏⠡⠝⠣⠑⠱⠅⠟⠣⠟⠅, pénzeszközök]
- [⠏⠡⠝⠣⠑⠎⠜⠈⠅, pénzeszsák]
- ['⠏⠡⠝⠣⠜⠊⠙⠪⠎⠈⠛⠃⠁⠝ ', 'pénzzsidóságban ']
- [⠏⠡⠝⠣⠎⠑⠛⠡⠸, pénzsegély]
- [⠏⠡⠝⠣⠎⠕⠗⠕⠣⠁⠞, pénzsorozat]
- [⠏⠡⠝⠣⠎⠪⠧⠈⠗, pénzsóvár]
- [⠏⠡⠝⠣⠱⠾⠅⠑, pénzszűke]
- [⠨⠏⠑⠗⠑⠩⠡⠫, Perecsény]
- [⠏⠑⠗⠑⠉⠎⠷⠞⠻⠝⠻, perecsütőnő]
- [⠏⠑⠗⠛⠁⠍⠑⠝⠫⠁⠇⠈⠃, pergamennyaláb]
- [⠏⠑⠗⠊⠪⠙⠥⠎⠱⠈⠍⠈⠝⠁⠅, periódusszámának]
- [⠏⠑⠎⠞⠊⠎⠱⠕⠃⠗⠕⠞, pestisszobrot]
- [⠏⠊⠁⠉⠩⠁⠗⠝⠕⠅, piaccsarnok]
- [⠨⠏⠊⠇⠊⠎⠱⠈⠝⠞⠪, Pilisszántó]
- [⠨⠏⠊⠇⠊⠎⠱⠑⠝⠞⠅⠑⠗⠑⠱⠞, Pilisszentkereszt]
- [⠏⠊⠗⠁⠍⠊⠎⠱⠟⠧⠑⠛, piramisszöveg]
- [⠏⠊⠗⠌⠞⠪⠎⠱⠑⠇⠑⠞⠑⠅⠑⠝, pirítósszeleteken]
- [⠏⠊⠗⠕⠎⠱⠑⠍, pirosszem]
- [⠏⠊⠗⠕⠎⠣⠈⠱⠇⠪⠎, piroszászlós]
- [⠏⠊⠗⠕⠱⠥⠇⠋⠊⠙, piroszulfid]
- [⠏⠊⠗⠕⠱⠻⠇⠻⠎⠁⠧, piroszőlősav]
- [⠏⠊⠱⠅⠕⠎⠱⠻⠅⠑, piszkosszőke]
- ['⠏⠊⠱⠅⠕⠎⠱⠷⠗⠅⠑ ', 'piszkosszürke ']
- [⠏⠊⠱⠅⠕⠎⠣⠟⠇⠙, piszkoszöld]
- [⠏⠊⠱⠞⠕⠸⠇⠟⠧⠡⠎⠱⠑⠗⠾⠑⠝, pisztolylövésszerűen]
- [⠏⠇⠁⠽⠎⠞⠁⠞⠊⠕⠝⠫⠊, playstationnyi]
- [⠏⠇⠁⠞⠈⠝⠩⠑⠗⠑, platáncsere]
- [⠏⠇⠷⠎⠱⠑⠗⠾, plüsszerű]
- [⠏⠇⠷⠎⠎⠜⠈⠅, plüsszsák]
- ['⠏⠇⠷⠎⠎⠜⠊⠗⠈⠋ ', 'plüsszsiráf ']
- [⠏⠇⠷⠎⠎⠜⠟⠸⠡⠞, plüsszsölyét]
- [⠏⠕⠅⠗⠪⠉⠩⠌⠅, pokróccsík]
- [⠏⠕⠇⠉⠎⠕⠗, polcsor]
- [⠏⠕⠇⠊⠉⠈⠚⠅⠕⠍⠊⠱⠱⠡⠗, policájkomisszér]
- [⠏⠕⠇⠊⠞⠊⠅⠥⠎⠱⠁⠅⠱⠑⠗⠧⠑⠣⠑⠞⠑⠞, politikusszakszervezetet]
- [⠏⠕⠗⠉⠎⠡⠗⠷⠇⠡⠎, porcsérülés]
- [⠏⠕⠗⠉⠑⠇⠈⠝⠫⠬⠇, porcelánnyúl]
- [⠏⠕⠗⠞⠈⠎⠱⠕⠃⠁, portásszoba]
- [⠏⠕⠎⠞⠈⠎⠱⠁⠅⠱⠑⠗⠧⠑⠣⠑⠞, postásszakszervezet]
- [⠏⠕⠎⠞⠈⠎⠱⠞⠗⠈⠚⠅, postássztrájk]
- [⠏⠪⠇⠥⠎⠱⠈⠍⠓⠕⠣, pólusszámhoz]
- [⠏⠗⠑⠉⠌⠣⠎⠡⠛, precízség]
- [⠏⠗⠡⠎⠱⠑⠗⠾, présszerű]
- [⠏⠗⠊⠁⠍⠕⠱⠱⠁, priamossza]
- [⠏⠗⠊⠝⠉⠎⠡⠛⠑⠙, princséged]
- [⠏⠗⠕⠛⠹⠁⠅, proggyak]
- [⠏⠗⠕⠞⠕⠝⠫⠁⠇⠈⠃⠕⠅, protonnyalábok]
- # this testcase testing begcaps opcode backtranslation if a word containing both lowercase and uppercase letters
- ⠨⠨⠏⠱⠈⠋⠤⠟⠱⠱⠑⠧⠕⠝⠈⠎⠞
- PSZÁF-összevonást
- [⠏⠱⠊⠉⠓⠕⠇⠪⠛⠥⠎⠱⠟⠧⠑⠞⠎⠡⠛, pszichológusszövetség]
- [⠏⠥⠋⠋⠁⠝⠈⠎⠱⠑⠗⠾, puffanásszerű]
- [⠏⠥⠇⠣⠥⠎⠱⠈⠍, pulzusszám]
- [⠏⠥⠎⠅⠈⠎⠱⠁⠅⠁⠱, puskásszakasz]
- [⠏⠥⠎⠅⠈⠎⠱⠈⠣⠁⠙, puskásszázad]
- ['⠏⠥⠎⠅⠈⠎⠣⠈⠱⠇⠪⠁⠇⠚ ', 'puskászászlóalj ']
- [⠗⠁⠚⠣⠎⠁⠃⠇⠕⠝, rajzsablon]
- [⠗⠁⠚⠣⠎⠁⠗⠕⠅, rajzsarok]
- [⠗⠁⠚⠣⠎⠁⠗⠅⠕⠞, rajzsarkot]
- [⠗⠁⠚⠣⠎⠕⠗⠕⠣⠁⠞⠃⠁⠝, rajzsorozatban]
- [⠗⠈⠉⠎⠈⠛, rácság]
- [⠗⠈⠙⠊⠪⠎⠱⠕⠃⠁, rádiósszoba]
- [⠗⠁⠅⠈⠎⠱⠈⠍⠗⠁, rakásszámra]
- [⠨⠗⠈⠅⠕⠎⠱⠑⠝⠞⠍⠊⠓⠈⠸, Rákosszentmihály]
- [⠗⠈⠝⠙⠥⠇⠈⠎⠱⠑⠗⠾⠑⠝, rándulásszerűen]
- [⠗⠈⠝⠞⠈⠎⠱⠁⠛, rántásszag]
- ['⠗⠈⠝⠞⠈⠎⠱⠑⠗⠾ ', 'rántásszerű ']
- [⠗⠑⠁⠇⠊⠞⠈⠎⠱⠁⠛⠬, realitásszagú]
- [⠗⠑⠁⠇⠊⠞⠽⠍⠾⠎⠕⠗⠁, realityműsora]
- [⠗⠑⠉⠡⠎⠱⠈⠗⠬, recésszárú]
- [⠗⠑⠙⠻⠎⠱⠈⠗⠫⠬, redősszárnyú]
- [⠗⠡⠛⠊⠎⠡⠛⠹⠾⠚⠞⠻, régiséggyűjtő]
- [⠗⠡⠍⠊⠱⠱⠡⠞⠑⠅, rémisszétek]
- [⠗⠡⠎⠣⠈⠗⠈⠎, részárás]
- [⠗⠡⠱⠇⠑⠛⠹⠾⠚⠞⠑⠍⠡⠫⠑, részleggyűjteménye]
- [⠗⠡⠱⠑⠎⠑⠙⠡⠎⠱⠑⠗⠣⠡⠎, részesedésszerzés]
- [⠗⠑⠝⠙⠑⠇⠅⠑⠣⠡⠎⠱⠑⠗⠾, rendelkezésszerű]
- [⠗⠑⠏⠷⠇⠡⠎⠱⠑⠗⠾, repülésszerű]
- [⠗⠑⠏⠷⠇⠻⠎⠱⠈⠗⠫, repülősszárny]
- [⠗⠡⠣⠅⠁⠗⠉⠎⠕⠗⠕⠣⠁⠞, rézkarcsorozat]
- [⠗⠡⠜⠥⠞, rézsut]
- [⠗⠊⠃⠁⠝⠉⠩⠊⠣⠍⠁, ribanccsizma]
- [⠗⠊⠉⠊⠝⠥⠎⠱⠑⠗⠾, ricinusszerű]
- [⠗⠊⠞⠅⠁⠎⠈⠛⠹⠾⠚⠞⠻, ritkasággyűjtő]
- [⠗⠊⠞⠍⠥⠎⠱⠁⠃⠈⠸⠕⠣⠪, ritmusszabályozó]
- [⠗⠊⠞⠍⠥⠎⠣⠁⠧⠁⠗, ritmuszavar]
- [⠗⠊⠜⠣⠁⠃⠈⠇⠪⠅⠁⠞, rizszabálókat]
- [⠗⠕⠃⠃⠁⠝⠈⠎⠱⠑⠗⠾, robbanásszerű]
- [⠗⠕⠃⠃⠁⠝⠈⠎⠣⠁⠚⠞, robbanászajt]
- [⠗⠕⠝⠹⠕⠎⠱⠡⠇⠾, rongyosszélű]
- [⠗⠕⠱⠱⠑⠍⠇⠡⠅⠾, rosszemlékű]
- [⠗⠕⠞⠓⠁⠙⠈⠎⠱⠁⠛, rothadásszag]
- [⠗⠕⠧⠈⠎⠱⠑⠗⠾⠑⠝, rovásszerűen]
- [⠗⠪⠜⠈⠎⠱⠻⠅⠡⠎, rózsásszőkés]
- [⠗⠕⠜⠣⠁⠃⠈⠇⠈⠎, rozszabálás]
- [⠗⠟⠝⠞⠛⠑⠝⠫⠊, röntgennyi]
- [⠗⠥⠃⠊⠝⠫⠁⠅⠇⠈⠝⠉, rubinnyaklánc]
- [⠗⠥⠓⠈⠎⠱⠑⠅⠗⠡⠫, ruhásszekrény]
- [⠗⠥⠓⠈⠎⠱⠕⠃⠈⠍⠡, ruhásszobámé]
- [⠗⠥⠛⠹⠁⠝⠞⠁, ruggyanta]
- [⠗⠥⠛⠪⠎⠱⠑⠗⠾, rugósszerű]
- [⠗⠬⠜⠕⠎⠱⠈⠚⠬, rúzsosszájú]
- [⠎⠁⠃⠇⠕⠝⠫⠕⠍⠁⠞⠕⠅⠅⠁⠇, sablonnyomatokkal]
- [⠎⠈⠗⠛⠈⠎⠱⠌⠝⠾, sárgásszínű]
- [⠎⠁⠎⠱⠈⠍⠇⠈⠇⠈⠎, sasszámlálás]
- [⠎⠁⠎⠱⠈⠗⠫⠬, sasszárnyú]
- [⠎⠁⠎⠱⠑⠛, sasszeg]
- [⠎⠁⠎⠱⠕⠃⠗⠁⠊, sasszobrai]
- [⠎⠈⠎⠱⠡⠝⠁, sásszéna]
- ['⠎⠈⠎⠱⠑⠗⠾ ', 'sásszerű ']
- [⠎⠁⠎⠱⠟⠍⠟⠙, sasszömöd]
- [⠎⠈⠞⠈⠝⠩⠁⠏⠁⠞, sátáncsapat]
- [⠱⠁⠇⠁⠛⠹⠁⠅⠕⠗⠇⠁⠞⠈⠞, szalaggyakorlatát]
- [⠱⠁⠇⠁⠛⠹⠈⠗, szalaggyár]
- [⠱⠁⠇⠁⠛⠹⠾⠚⠞⠑⠍⠡⠫, szalaggyűjtemény]
- [⠎⠑⠃⠑⠎⠎⠡⠛⠹⠾⠚⠞⠡⠎, sebességgyűjtés]
- [⠱⠑⠛⠹⠈⠗, szeggyár]
- [⠎⠑⠸⠍⠑⠎⠱⠻⠅⠑, selymesszőke]
- [⠱⠑⠝⠞⠊⠧⠈⠝⠫⠊, szentivánnyi]
- [⠎⠑⠗⠑⠛⠹⠾⠚⠞⠡⠎, sereggyűjtés]
- [⠎⠑⠗⠞⠡⠎⠱⠑⠇⠑⠞, sertésszelet]
- [⠎⠑⠗⠞⠡⠎⠱⠾⠣⠏⠑⠩⠑⠫⠡⠗⠑, sertésszűzpecsenyére]
- [⠎⠑⠗⠞⠡⠎⠜⠌⠗, sertészsír]
- [⠱⠡⠝⠫⠕⠍⠕⠅⠁⠞, szénnyomokat]
- [⠱⠇⠑⠝⠛⠹⠁⠝⠬⠎, szlenggyanús]
- [⠱⠕⠉⠊⠈⠇⠊⠎⠱⠈⠇⠇⠈⠎⠓⠑⠸⠤⠏⠗⠕⠛⠗⠁⠍, szociálisszálláshely-program]
- [⠎⠕⠝⠅⠈⠎⠱⠑⠇⠑⠞, sonkásszelet]
- ['⠎⠕⠝⠅⠈⠎⠱⠑⠗⠾ ', 'sonkásszerű ']
- [⠎⠕⠝⠅⠈⠎⠜⠑⠍⠇⠑, sonkászsemle]
- [⠎⠕⠗⠎⠩⠁⠏⠈⠎⠱⠑⠗⠾, sorscsapásszerű]
- [⠱⠟⠧⠑⠞⠎⠡⠛⠹⠾⠇⠡⠎, szövetséggyűlés]
- [⠎⠏⠁⠫⠕⠇⠍⠑⠹⠹⠑⠝, spanyolmeggyen]
- [⠎⠏⠊⠉⠉⠱⠾⠗⠻⠃⠑, spiccszűrőbe]
- [⠎⠞⠁⠙⠊⠕⠝⠫⠊, stadionnyi]
- [⠱⠞⠑⠗⠁⠙⠊⠈⠝⠫⠊, szteradiánnyi]
- [⠎⠞⠌⠇⠥⠎⠱⠑⠗⠾⠂ ⠎⠞⠌⠇⠥⠎⠱⠑⠗⠅⠑⠱⠞⠻, 'stílusszerű, stílusszerkesztő']
- ['⠎⠥⠛⠈⠗⠣⠈⠎⠱⠑⠗⠾ ', 'sugárzásszerű ']
- [⠎⠥⠛⠈⠗⠣⠈⠎⠱⠊⠝⠞⠑⠅, sugárzásszintek]
- [⠎⠥⠓⠁⠝⠉⠩⠷⠗⠓⠑, suhanccsürhe]
- [⠎⠥⠓⠁⠝⠉⠎⠑⠗⠑⠛, suhancsereg]
- [⠱⠁⠛⠇⠈⠱⠱⠡⠅, szaglásszék]
- ['⠱⠁⠇⠕⠝⠫⠑⠇⠧⠂ ⠱⠁⠇⠕⠝⠫⠑⠇⠧⠑⠝ ', 'szalonnyelv, szalonnyelven ']
- [⠱⠈⠇⠇⠕⠙⠈⠎⠱⠟⠧⠑⠞⠎⠡⠛, szállodásszövetség]
- [⠨⠱⠁⠍⠕⠎⠱⠑⠛, Szamosszeg]
- [⠱⠁⠝⠊⠞⠡⠉⠩⠕⠏⠕⠗⠞, szanitéccsoport]
- [⠱⠈⠗⠁⠣⠎⠈⠛, szárazság]
- [⠱⠈⠗⠁⠣⠎⠷⠇⠞, szárazsült]
- [⠱⠁⠗⠧⠁⠎⠱⠌⠧, szarvasszív]
- [⠱⠁⠗⠧⠁⠎⠜⠌⠗, szarvaszsír]
- [⠱⠑⠣⠕⠝⠫⠊⠞⠪, szezonnyitó]
- [⠱⠡⠝⠈⠎⠱⠑⠅⠡⠗, szénásszekér]
- [⠱⠑⠝⠞⠎⠡⠛⠑⠎⠱⠾⠣⠍⠈⠗⠊⠈⠍, szentségesszűzmáriám]
- [⠱⠑⠝⠞⠎⠡⠛⠹⠁⠇⠈⠣⠈⠎, szentséggyalázás]
- [⠨⠱⠑⠏⠑⠎⠱⠕⠍⠃⠁⠞, Szepesszombat]
- [⠱⠑⠗⠣⠻⠙⠡⠎⠱⠈⠍, szerződésszám]
- [⠱⠑⠗⠣⠻⠙⠡⠎⠱⠑⠛⠡⠎, szerződésszegés]
- [⠱⠑⠗⠣⠻⠙⠡⠎⠱⠑⠛⠻, szerződésszegő]
- [⠱⠑⠗⠧⠊⠣⠎⠁⠗⠕⠅, szervizsarok]
- [⠱⠡⠞⠕⠱⠱⠁, szétossza]
- ['⠱⠡⠞⠕⠱⠱⠈⠅ ', 'szétosszák ']
- [⠨⠱⠊⠇⠧⠈⠎⠱⠑⠝⠞⠍⠈⠗⠞⠕⠝, Szilvásszentmárton]
- ['⠱⠊⠝⠙⠊⠅⠈⠞⠥⠎⠱⠑⠗⠾ ', 'szindikátusszerű ']
- [⠱⠊⠝⠙⠊⠅⠈⠞⠥⠎⠱⠑⠗⠧⠑⠣⠻, szindikátusszervező]
- [⠱⠌⠝⠫⠕⠍⠈⠎, színnyomás]
- [⠱⠕⠉⠎⠑⠛⠡⠸, szocsegély]
- [⠱⠪⠙⠈⠎⠱⠊⠋⠕⠝, szódásszifon]
- [⠱⠕⠅⠈⠎⠱⠑⠗⠾, szokásszerű]
- [⠱⠪⠇⠈⠎⠱⠁⠃⠁⠙⠎⠈⠛, szólásszabadság]
- [⠱⠪⠇⠈⠎⠱⠁⠏⠥⠇⠈⠎, szólásszapulás]
- [⠱⠪⠗⠁⠅⠕⠣⠈⠎⠱⠈⠍⠃⠁, szórakozásszámba]
- [⠱⠕⠗⠕⠝⠛⠈⠎⠱⠑⠗⠾, szorongásszerű]
- [⠱⠕⠗⠕⠝⠛⠈⠎⠱⠊⠝⠞, szorongásszint]
- [⠱⠟⠛⠹⠈⠗, szöggyár]
- [⠱⠟⠧⠑⠛⠹⠾⠚⠞⠑⠍⠡⠫, szöveggyűjtemény]
- [⠱⠻⠫⠑⠛⠹⠈⠗, szőnyeggyár]
- [⠱⠬⠫⠕⠛⠹⠡⠗⠌⠞⠡⠎, szúnyoggyérítés]
- [⠱⠬⠗⠈⠎⠱⠑⠗⠾, szúrásszerű]
- [⠱⠬⠗⠪⠎⠱⠑⠍⠾, szúrósszemű]
- [⠱⠷⠇⠑⠞⠡⠎⠱⠁⠃⠈⠸⠕⠣⠈⠎, születésszabályozás]
- [⠱⠾⠣⠎⠷⠇⠞, szűzsült]
- [⠞⠁⠍⠏⠕⠝⠫⠕⠍⠞⠁⠞⠈⠎, tamponnyomtatás]
- [⠞⠁⠝⠫⠕⠍⠙⠁, tannyomda]
- [⠞⠁⠝⠥⠇⠈⠎⠱⠑⠗⠑⠞⠑⠞⠡⠞, tanulásszeretetét]
- [⠞⠁⠭⠊⠎⠱⠥⠗⠅⠈⠇⠈⠎, taxisszurkálás]
- [⠞⠈⠛⠥⠇⠈⠎⠱⠁⠃⠈⠸, tágulásszabály]
- [⠞⠁⠛⠹⠾⠇⠡⠎, taggyűlés]
- [⠞⠁⠛⠹⠷⠇⠑⠅⠑⠣⠑⠞, taggyülekezet]
- [⠞⠁⠏⠎⠱⠷⠝⠑⠞⠑⠅⠃⠑⠝, tapsszünetekben]
- [⠞⠈⠝⠉⠩⠕⠏⠕⠗⠞, tánccsoport]
- [⠞⠈⠗⠎⠁⠇⠛⠈⠎⠱⠈⠍⠃⠁, társalgásszámba]
- ['⠞⠈⠗⠎⠁⠇⠛⠈⠎⠱⠑⠗⠾ ', 'társalgásszerű ']
- [⠞⠈⠗⠎⠱⠑⠅⠡⠗, társszekér]
- [⠞⠈⠗⠎⠱⠟⠧⠑⠞⠎⠡⠛, társszövetség]
- [⠞⠑⠓⠑⠞⠎⠡⠛⠹⠈⠗, tehetséggyár]
- [⠞⠑⠈⠎⠱⠑⠗⠧⠌⠣, teásszervíz]
- [⠞⠑⠚⠋⠟⠇⠟⠎⠱⠈⠚⠬, tejfölösszájú]
- [⠞⠑⠅⠝⠻⠎⠱⠈⠍⠇⠈⠇⠈⠎, teknősszámlálás]
- ['⠞⠑⠇⠑⠏⠷⠇⠡⠎⠱⠑⠗⠅⠑⠣⠑⠞ ', 'településszerkezet ']
- [⠞⠑⠇⠑⠏⠷⠇⠡⠎⠣⠪⠝⠈⠚⠈⠗⠁, települészónájára]
- [⠞⠑⠍⠏⠇⠕⠍⠕⠎⠱⠁⠅⠡⠗⠞⠻, templomosszakértő]
- [⠞⠑⠗⠓⠑⠎⠱⠑⠭⠑⠞, terhesszexet]
- [⠞⠑⠗⠍⠡⠎⠱⠑⠗⠾, termésszerű]
- [⠞⠑⠞⠱⠡⠎⠣⠁⠚, tetszészaj]
- ['⠞⠑⠞⠱⠡⠎⠜⠊⠧⠁⠚ ', 'tetszészsivaj ']
- [⠞⠑⠞⠕⠧⠈⠇⠈⠎⠱⠑⠗⠾, tetoválásszerű]
- ['⠞⠊⠛⠗⠊⠎⠱⠑⠍⠑⠅ ', 'tigrisszemek ']
- [⠞⠊⠛⠗⠊⠎⠱⠑⠗⠾, tigrisszerű]
- [⠞⠊⠱⠞⠁⠎⠈⠛⠹⠾⠗⠾⠚⠑, tisztasággyűrűje]
- [⠞⠊⠱⠞⠎⠡⠛⠹⠾⠚⠞⠑⠍⠡⠫, tisztséggyűjtemény]
- [⠞⠊⠏⠥⠎⠱⠈⠍, tipusszám]
- [⠞⠌⠏⠥⠎⠱⠈⠍, típusszám]
- [⠞⠌⠏⠥⠎⠱⠟⠧⠑⠛, típusszöveg]
- [⠞⠌⠏⠥⠎⠣⠥⠃⠃⠕⠫, típuszubbony]
- [⠞⠊⠞⠈⠝⠩⠕⠏⠕⠗⠞, titáncsoport]
- [⠞⠊⠞⠅⠕⠎⠱⠕⠇⠛⠈⠇⠁⠞, titkosszolgálat]
- [⠞⠊⠣⠑⠙⠑⠎⠱⠈⠇⠇⠈⠎, tizedesszállás]
- [⠞⠊⠣⠑⠙⠑⠎⠱⠈⠍, tizedesszám]
- [⠞⠌⠣⠛⠁⠇⠇⠕⠝⠫⠊, tízgallonnyi]
- [⠞⠕⠚⠈⠎⠣⠈⠏⠕⠗, tojászápor]
- [⠞⠕⠚⠈⠎⠱⠑⠗⠾, tojásszerű]
- [⠞⠕⠗⠝⠈⠉⠎⠕⠗, tornácsor]
- [⠞⠕⠏⠈⠣⠎⠈⠗⠛⠈⠚⠁, topázsárgája]
- [⠞⠕⠗⠣⠎⠈⠛, torzság]
- [⠞⠟⠃⠃⠑⠎⠱⠈⠍, többesszám]
- [⠞⠟⠃⠃⠎⠡⠛⠹⠾⠇⠟⠇⠑⠞, többséggyűlölet]
- [⠞⠟⠃⠃⠎⠡⠛⠹⠾⠇⠟⠇⠻, többséggyűlölő]
- [⠞⠟⠇⠞⠡⠎⠱⠁⠃⠈⠸⠕⠣⠪, töltésszabályozó]
- [⠞⠟⠇⠞⠡⠎⠱⠈⠍, töltésszám]
- [⠞⠟⠇⠞⠡⠎⠱⠑⠗⠾⠑⠝, töltésszerűen]
- [⠞⠟⠇⠞⠡⠎⠱⠁⠅⠁⠱, töltésszakasz]
- [⠞⠟⠇⠞⠡⠎⠱⠊⠍⠍⠑⠞⠗⠊⠁, töltésszimmetria]
- [⠞⠟⠗⠡⠎⠣⠪⠝⠈⠝, törészónán]
- [⠞⠟⠗⠇⠑⠱⠱⠑⠍, törlesszem]
- [⠞⠟⠧⠊⠎⠱⠈⠗, tövisszár]
- [⠞⠟⠧⠊⠎⠱⠬⠗⠈⠎, tövisszúrás]
- [⠞⠻⠣⠑⠛⠹⠁⠏⠕⠞, tőzeggyapot]
- [⠞⠗⠊⠉⠓⠊⠝⠫⠁⠧⠁⠸⠁, trichinnyavalya]
- [⠞⠥⠙⠈⠎⠱⠊⠝⠞, tudásszint]
- [⠞⠥⠙⠈⠎⠱⠕⠍⠚, tudásszomj]
- [⠞⠥⠗⠊⠣⠍⠥⠎⠱⠑⠅⠞⠕⠗, turizmusszektor]
- [⠞⠷⠅⠗⠟⠎⠱⠡⠇⠾, tükrösszélű]
- [⠞⠷⠝⠞⠑⠞⠡⠎⠱⠑⠗⠾⠑⠝, tüntetésszerűen]
- [⠞⠷⠣⠑⠎⠱⠑⠍⠾, tüzesszemű]
- [⠞⠾⠣⠣⠕⠍⠈⠝⠉⠎⠕⠗⠕⠣⠁⠞, tűzzománcsorozat]
- ['⠞⠾⠣⠜⠕⠝⠛⠇⠻⠗ ', 'tűzzsonglőr ']
- [⠞⠾⠣⠎⠑⠃⠑⠎⠎⠡⠛, tűzsebesség]
- [⠞⠾⠣⠎⠥⠛⠈⠗, tűzsugár]
- [⠥⠙⠧⠁⠗⠕⠝⠉⠎⠑⠗⠑⠛, udvaroncsereg]
- [⠥⠛⠗⠈⠎⠱⠑⠗⠾⠑⠝, ugrásszerűen]
- [⠥⠛⠗⠈⠎⠱⠟⠛⠡⠝⠑⠅, ugrásszögének]
- [⠥⠚⠚⠏⠑⠗⠉⠩⠕⠝⠞, ujjperccsont]
- [⠬⠚⠕⠝⠉⠎⠈⠛, újoncság]
- [⠬⠚⠎⠈⠛⠹⠾⠚⠞⠑⠍⠡⠫, újsággyűjtemény]
- [⠥⠇⠈⠝⠥⠎⠱⠈⠣⠁⠙, ulánusszázad]
- [⠥⠝⠊⠧⠑⠗⠎⠊⠞⠽, university]
- [⠥⠞⠁⠇⠈⠎⠱⠑⠗⠾⠑⠝, utalásszerűen]
- [⠥⠞⠁⠇⠈⠎⠱⠊⠝⠞⠑⠝, utalásszinten]
- [⠥⠞⠈⠝⠏⠪⠞⠇⠈⠎⠱⠈⠇⠇⠌⠞⠍⠈⠫⠫⠁⠇, utánpótlásszállítmánnyal]
- [⠥⠞⠈⠝⠫⠕⠍⠈⠎, utánnyomás]
- [⠥⠞⠁⠎⠱⠈⠇⠇⠌⠞⠪, utasszállító]
- [⠥⠞⠁⠎⠱⠈⠍, utasszám]
- [⠥⠞⠁⠎⠱⠑⠗⠑⠏, utasszerep]
- [⠥⠞⠁⠎⠱⠊⠝⠞, utasszint]
- [⠥⠞⠁⠎⠱⠕⠇⠛⠈⠇⠁⠞, utasszolgálat]
- [⠥⠞⠁⠎⠌⠞⠈⠎⠱⠁⠧⠁⠅⠅⠁⠇, utasításszavakkal]
- [⠥⠞⠁⠣⠈⠎⠱⠑⠗⠾, utazásszerű]
- [⠥⠞⠁⠣⠈⠎⠱⠑⠗⠧⠑⠣⠻, utazásszervező]
- [⠷⠇⠡⠎⠱⠁⠅, ülésszak]
- [⠷⠇⠡⠎⠱⠁⠅, ülésszak]
- [⠷⠎⠞⠟⠅⠟⠎⠱⠑⠗⠾, üstökösszerű]
- [⠷⠞⠡⠎⠱⠑⠗⠾, ütésszerű]
- ['⠷⠞⠡⠎⠣⠈⠏⠕⠗ ', 'ütészápor ']
- [⠷⠞⠅⠟⠣⠡⠎⠱⠊⠍⠥⠇⠈⠞⠕⠗, ütközésszimulátor]
- [⠷⠧⠑⠛⠹⠁⠏⠕⠞, üveggyapot]
- [⠷⠧⠑⠛⠹⠈⠗⠞⠈⠎, üveggyártás]
- [⠷⠧⠑⠛⠹⠟⠝⠹, üveggyöngy]
- [⠷⠧⠑⠛⠹⠾⠗⠾, üveggyűrű]
- [⠧⠁⠛⠙⠁⠇⠞⠓⠬⠎⠱⠑⠗⠾, vagdalthússzerű]
- [⠧⠁⠛⠕⠝⠫⠊, vagonnyi]
- [⠧⠁⠅⠁⠗⠩⠩⠁⠇, vakarccsal]
- [⠧⠁⠇⠇⠈⠎⠱⠁⠃⠁⠙⠎⠈⠛, vallásszabadság]
- [⠧⠁⠇⠇⠕⠍⠈⠎⠱⠈⠍⠃⠁, vallomásszámba]
- [⠧⠈⠇⠇⠏⠑⠗⠑⠉⠩⠕⠝⠞⠚⠈⠃⠪⠇, vállpereccsontjából]
- [⠨⠧⠈⠍⠕⠎⠱⠁⠃⠁⠙⠊, Vámosszabadi]
- [⠧⠁⠗⠈⠜⠣⠈⠗, varázszár]
- [⠧⠈⠗⠕⠎⠱⠡⠏⠑, városszépe]
- [⠧⠈⠗⠕⠎⠱⠑⠗⠞⠑, városszerte]
- [⠧⠈⠗⠕⠎⠱⠊⠇⠥⠑⠞⠞, várossziluett]
- [⠧⠈⠗⠕⠎⠣⠁⠚⠕⠝, városzajon]
- ['⠧⠈⠗⠕⠎⠣⠁⠚⠞ ', 'városzajt ']
- [⠧⠈⠗⠕⠎⠜⠁⠗⠝⠕⠅, városzsarnok]
- [⠧⠁⠎⠁⠎⠱⠁⠅⠕⠱⠞⠈⠸, vasasszakosztály]
- [⠧⠁⠎⠥⠞⠁⠎⠱⠞⠗⠈⠚⠅, vasutassztrájk]
- [⠧⠁⠎⠱⠈⠇⠇⠌⠞⠍⠈⠫, vasszállítmány]
- [⠨⠧⠁⠱⠁⠗, Vaszar]
- [⠨⠧⠈⠜⠝⠕⠅, Vázsnok]
- [⠧⠑⠗⠃⠥⠝⠅⠕⠎⠣⠑⠝⠑, verbunkoszene]
- [⠧⠡⠛⠞⠁⠛⠹⠑⠝⠛⠑⠎⠡⠛, végtaggyengeség]
- [⠧⠡⠛⠊⠛⠹⠁⠅⠕⠗⠕⠇⠝⠊, végiggyakorolni]
- [⠧⠡⠛⠊⠛⠹⠁⠇⠕⠛⠕⠇⠓⠁⠞⠚⠁, végiggyalogolhatja]
- [⠧⠡⠛⠹⠁⠝⠞⠁, véggyanta]
- [⠧⠡⠛⠞⠑⠇⠑⠝⠫⠊, végtelennyi]
- [⠧⠑⠝⠙⠡⠛⠹⠑⠗⠍⠑⠅, vendéggyermek]
- [⠧⠑⠝⠙⠡⠛⠹⠷⠇⠑⠅⠑⠣⠑⠞, vendéggyülekezet]
- ['⠧⠑⠗⠑⠎⠱⠁⠅⠈⠇⠇⠬ ', 'veresszakállú ']
- [⠧⠑⠗⠑⠎⠱⠑⠍⠾, veresszemű]
- [⠧⠑⠗⠎⠱⠁⠅, versszak]
- ['⠧⠑⠗⠎⠱⠁⠅⠈⠃⠁⠝ ', 'versszakában ']
- [⠧⠑⠗⠎⠱⠑⠗⠾, versszerű]
- [⠧⠑⠗⠎⠱⠑⠗⠑⠞⠻, versszerető]
- [⠧⠡⠗⠞⠑⠎⠱⠈⠣⠁⠙, vértesszázad]
- ['⠧⠡⠗⠞⠑⠎⠱⠈⠣⠁⠙⠃⠑⠇⠊ ', 'vértesszázadbeli ']
- [⠨⠧⠡⠗⠞⠑⠎⠱⠻⠇⠻⠎, Vértesszőlős]
- [⠧⠑⠞⠡⠎⠱⠁⠇⠁⠛, vetésszalag]
- [⠧⠊⠉⠉⠎⠕⠗, viccsor]
- [⠧⠊⠇⠈⠛⠕⠎⠎⠈⠛⠹⠬⠚⠞⠈⠎⠗⠁, világossággyújtásra]
- [⠧⠊⠇⠈⠛⠕⠎⠱⠻⠅⠑, világosszőke]
- ['⠧⠊⠇⠈⠛⠕⠎⠱⠷⠗⠅⠑ ', 'világosszürke ']
- [⠧⠊⠇⠈⠛⠹⠾⠇⠟⠇⠻, világgyűlölő]
- [⠧⠊⠇⠇⠁⠍⠕⠎⠱⠡⠅, villamosszék]
- [⠧⠊⠇⠇⠁⠍⠕⠎⠱⠑⠗⠾, villamosszerű]
- [⠧⠊⠇⠇⠁⠝⠈⠎⠱⠑⠗⠾⠑⠝, villanásszerűen]
- [⠧⠊⠱⠱⠁⠡⠇⠡⠎⠱⠑⠗⠾, visszaélésszerű]
- [⠧⠊⠗⠈⠛⠹⠁⠏⠚⠁⠊⠅⠁⠞, virággyapjaikat]
- ['⠧⠊⠗⠈⠛⠹⠾⠚⠞⠑⠍⠡⠫ ', 'virággyűjtemény ']
- [⠧⠊⠗⠈⠛⠹⠾⠚⠞⠡⠎, virággyűjtés]
- [⠧⠊⠗⠛⠕⠝⠉⠎⠈⠛, virgoncság]
- [⠧⠌⠗⠥⠎⠱⠑⠗⠾, vírusszerű]
- [⠧⠌⠗⠥⠎⠱⠾⠗⠡⠎, vírusszűrés]
- [⠧⠊⠎⠑⠇⠅⠑⠙⠡⠎⠱⠑⠗⠾, viselkedésszerű]
- [⠧⠊⠎⠑⠇⠅⠑⠙⠡⠎⠣⠁⠧⠁⠗, viselkedészavar]
- [⠧⠊⠎⠥⠁⠇⠇⠽, visually]
- [⠧⠊⠱⠱⠡⠗, visszér]
- [⠧⠊⠱⠱⠑⠗⠑⠎, visszeres]
- ['⠧⠊⠱⠱⠡⠗⠍⠾⠞⠡⠞ ', 'visszérműtét ']
- [⠧⠊⠞⠕⠗⠇⠈⠎⠱⠑⠣⠕⠝, vitorlásszezon]
- [⠧⠊⠞⠗⠊⠝⠫⠊, vitrinnyi]
- ['⠧⠊⠣⠑⠇⠑⠞⠑⠎⠣⠁⠩⠅⠪ ', 'vizeleteszacskó ']
- [⠧⠊⠣⠑⠎⠜⠑⠍⠇⠑, vizeszsemle]
- [⠧⠌⠣⠋⠕⠸⠈⠎⠱⠑⠗⠾, vízfolyásszerű]
- [⠧⠌⠣⠎⠈⠧, vízsáv]
- ['⠧⠌⠣⠎⠊⠧⠁⠞⠁⠛ ', 'vízsivatag ']
- [⠧⠌⠣⠑⠎⠡⠎⠱⠑⠗⠾⠑⠝, vízesésszerűen]
- [⠧⠌⠣⠎⠕⠙⠕⠗, vízsodor]
- ['⠧⠕⠝⠪⠎⠱⠑⠗⠑⠝⠈⠙ ', 'vonósszerenád ']
- [⠧⠕⠝⠪⠎⠣⠑⠝⠑⠅⠁⠗, vonószenekar]
- [⠧⠟⠗⠓⠑⠫⠑⠎⠱⠻⠅⠑, vörhenyesszőke]
- [⠧⠟⠗⠟⠎⠑⠎⠱⠻⠅⠑, vörösesszőke]
- [⠧⠟⠗⠟⠎⠑⠎⠱⠻⠅⠑, vörösesszőke]
- [⠧⠟⠗⠟⠎⠱⠁⠅⠈⠇⠇⠬, vörösszakállú]
- [⠧⠟⠗⠟⠎⠱⠑⠍, vörösszem]
- [⠧⠟⠗⠟⠎⠱⠌⠝⠾, vörösszínű]
- [⠧⠟⠗⠟⠎⠱⠻⠅⠑, vörösszőke]
- [⠧⠟⠗⠟⠎⠣⠈⠱⠇⠪, vöröszászló]
- [⠧⠥⠇⠅⠈⠝⠫⠬⠇, vulkánnyúl]
- [⠺⠑⠃⠑⠎⠱⠕⠇⠛⠈⠇⠞⠁⠞⠈⠎, webesszolgáltatás]
- [⠣⠁⠅⠇⠁⠞⠈⠎⠱⠈⠍⠃⠁, zaklatásszámba]
- [⠣⠈⠇⠕⠛⠹⠾⠗⠾⠍⠑⠞, záloggyűrűmet]
- [⠣⠁⠧⠁⠗⠕⠎⠱⠷⠗⠅⠑, zavarosszürke]
- [⠣⠇⠕⠞⠽⠗⠪⠇, zlotyról]
- [⠣⠟⠅⠅⠑⠝⠡⠎⠱⠑⠗⠾, zökkenésszerű]
- [⠣⠟⠗⠛⠡⠎⠱⠑⠗⠾, zörgésszerű]
- [⠣⠟⠇⠙⠎⠡⠛⠹⠷⠍⠟⠇⠩, zöldséggyümölcs]
- [⠣⠕⠍⠈⠝⠉⠎⠡⠗⠷⠇⠡⠎, zománcsérülés]
- [⠣⠥⠓⠁⠝⠈⠎⠱⠑⠗⠾, zuhanásszerű]
- [⠜⠁⠗⠕⠇⠈⠎⠱⠑⠗⠾, zsarolásszerű]
- [⠜⠌⠗⠕⠎⠱⠡⠝, zsírosszén]
- [⠜⠕⠇⠙⠕⠎⠱⠕⠅⠈⠎, zsoldosszokás]
- [⠨⠁ ⠞⠑⠇⠑⠋⠕⠝⠱⠈⠍⠕⠍⠒ ⠼⠚⠋⠤⠼⠁⠤⠼⠃⠑⠋⠤⠼⠃⠑⠋⠄, 'A telefonszámom: 06-1-256-256.']
- [⠨⠁ ⠋⠟⠇⠙⠗⠑⠝⠛⠡⠎ ⠼⠛⠂⠑ ⠑⠗⠻⠎⠎⠡⠛⠾ ⠧⠕⠇⠞⠄, 'A földrengés 7,5 erősségű volt.']
- [⠨⠞⠁⠍⠈⠎ ⠍⠡⠛ ⠝⠑⠍ ⠞⠥⠙⠞⠁⠂ ⠓⠕⠹ ⠍⠊ ⠧⠈⠗ ⠗⠈⠄, 'Tamás még nem tudta, hogy mi vár rá.']
- [⠦⠨⠞⠁⠍⠈⠎ ⠍⠡⠛ ⠝⠑⠍ ⠞⠥⠙⠞⠁⠂ ⠓⠕⠹ ⠍⠊ ⠧⠈⠗ ⠗⠈⠄⠴, '"Tamás még nem tudta, hogy mi vár rá."']
- [⠨⠊ ⠙⠕⠝⠠⠄⠞ ⠝⠕ ⠺⠓⠽ ⠓⠁⠏⠏⠑⠝⠑⠙ ⠞⠓⠊⠎ ⠏⠗⠕⠃⠇⠑⠍⠄, I don't no why happened this problem.]
- [⠨⠁⠣ ⠼⠁⠼⠧ ⠏⠁⠗⠁⠛⠗⠁⠋⠥⠎ ⠁⠇⠁⠏⠚⠈⠝ ⠁ ⠅⠑⠙⠧⠑⠣⠍⠡⠫ ⠊⠛⠡⠫⠃⠑ ⠧⠑⠓⠑⠞⠻⠄, Az 1§ paragrafus alapján a kedvezmény igénybe vehető.]
- [⠤ ⠨⠁ ⠎⠊⠧⠁⠞⠁⠛⠊ ⠅⠁⠗⠁⠧⠈⠝⠬⠞⠕⠝⠂ ⠝⠑⠹⠧⠑⠝ ⠧⠁⠹ ⠟⠞⠧⠑⠝ ⠍⠡⠗⠋⠟⠇⠙⠫⠊⠗⠑ ⠊⠝⠝⠑⠝⠄ ⠨⠑⠹ ⠨⠋⠕⠗⠙⠄ ⠨⠙⠑ ⠍⠊ ⠝⠑⠍ ⠍⠑⠹⠷⠝⠅ ⠍⠁⠛⠈⠧⠁⠇⠄ ⠤ ⠨⠑⠇⠻⠧⠑⠞⠞⠑ ⠁⠣ ⠊⠗⠁⠞⠞⠈⠗⠉⠈⠚⠈⠞⠂ ⠡⠎ ⠈⠞⠁⠙⠕⠞⠞ ⠨⠝⠁⠱⠊⠋⠝⠁⠅ ⠑⠹ ⠁⠝⠛⠕⠇ ⠋⠕⠝⠞⠕⠞⠄ ⠤ ⠨⠓⠁ ⠧⠊⠱⠱⠁⠚⠟⠝⠂ ⠅⠑⠗⠑⠎⠎⠑⠝ ⠍⠑⠛ ⠁ ⠧⠁⠎⠬⠞⠈⠇⠇⠕⠍⠈⠎ ⠍⠑⠇⠇⠑⠞⠞ ⠁ ⠨⠛⠗⠁⠝⠙ ⠨⠓⠕⠞⠑⠇⠃⠁⠝⠄,
'- A sivatagi karavánúton, negyven vagy ötven mérföldnyire innen. Egy
Ford. De mi nem megyünk magával. - Elővette az irattárcáját, és átadott Naszifnak
egy angol fontot. - Ha visszajön, keressen meg a vasútállomás mellett a Grand
Hotelban.']
- [⠨⠁ ⠧⠡⠞⠑⠇⠈⠗ ⠼⠁ ⠰⠑⠄, A vételár 1 €.]
- [⠨⠙⠑ ⠝⠑⠅⠑⠍ ⠝⠁⠹⠕⠝ ⠝⠑⠓⠑⠣⠑⠍⠗⠑ ⠑⠎⠊⠅ ⠁ ⠇⠑⠧⠡⠇⠌⠗⠈⠎ ⠮⠝⠡⠣⠙ ⠑⠇ ⠁ ⠓⠑⠸⠑⠎⠌⠗⠈⠎⠊ ⠓⠊⠃⠈⠅⠁⠞ ⠡⠎ ⠁ ⠩⠬⠫⠁ ⠌⠗⠈⠎⠕⠍⠁⠞⠵⠄,
De nekem nagyon nehezemre esik a levélírás (nézd el a helyesírási hibákat és a csúnya írásomat).]
- [⠨⠁ ⠅⠊⠈⠇⠇⠌⠞⠈⠎ ⠍⠑⠛⠫⠊⠞⠪⠚⠈⠝ ⠚⠑⠇⠑⠝ ⠧⠕⠇⠞ ⠁⠣ ⠨⠨⠍⠧⠹⠕⠱ ⠑⠇⠝⠟⠅⠑⠄, A kiállítás megnyitóján jelen volt az MVGYOSZ elnöke.]
- [⠨⠁ ⠏⠕⠝⠞⠕⠎ ⠊⠙⠻ ⠼⠁⠁⠄⠙⠑ ⠏⠑⠗⠉⠄, 'A pontos idő 11:45 perc.']
- [⠠⠔⠨⠁ ⠅⠊⠁⠙⠈⠎ ⠬⠚⠙⠕⠝⠎⠈⠛⠁⠊⠄, •A kiadás újdonságai.]
- [⠨⠁ ⠓⠥⠠⠤⠇⠊⠎⠞ ⠋⠈⠚⠇ ⠝⠑⠍ ⠇⠡⠞⠑⠣⠊⠅⠄, A hu_list fájl nem létezik.]
- [⠨⠁⠣ ⠑⠤⠍⠁⠊⠇ ⠉⠌⠍⠑⠍⠒ ⠁⠅⠁⠗⠍⠊⠘⠁⠅⠁⠗⠍⠊⠄⠓⠥⠄, 'Az e-mail címem: akarmi@akarmi.hu.']
- [⠼⠑⠋⠼⠚⠴, '56%']
- [⠅⠥⠅⠈⠎⠱⠞⠗⠈⠚⠅, "kukássztrájk"]
- [⠓⠁⠎⠱⠕⠗⠌⠞⠪⠧⠁⠇, "hasszorítóval"]
- [⠼⠁⠊⠙⠙⠤⠃⠑⠝, "1944-ben", xfail: true]
- [⠼⠁⠊⠓⠓⠤⠃⠁⠝, "1988-ban", xfail: true]
- [⠍⠈⠚⠥⠎ ⠼⠁⠤⠑⠊, "május 1-ei", xfail: true]
- [⠚⠬⠝⠊⠥⠎ ⠼⠃⠤⠁⠊, "június 2-ai", xfail: true]
- [⠁⠥⠛⠥⠱⠞⠥⠎ ⠼⠃⠚⠤⠊, "augusztus 20-i", xfail: true]