blob: 63a563f52eb02514b8cde0856543270ff54024d7 [file] [log] [blame]
# Czech translation of watchdog debconf messages
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the watchdog package.
# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2006, 2007.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: watchdog\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: meskes@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-07-16 08:48+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-07-07 21:31+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Start watchdog at boot time?"
msgstr "Spustit watchdog při zavádění systému?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Please specify whether watchdog should be started as part of the boot "
"process. This can be changed later by editing /etc/default/watchdog."
msgstr ""
"Vyberte si, zda se má watchdog spouštět během zavádění systému. Své "
"rozhodnutí můžete později změnit úpravou souboru /etc/default/watchdog."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Restart watchdog on upgrades?"
msgstr "Restartovat watchdog při aktualizaci?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"If the kernel is configured with the CONFIG_WATCHDOG_NOWAYOUT option (which "
"is not the default setting), restarting watchdog will cause a spurious "
"reboot (the kernel will assume that the watchdog daemon crashed)."
msgstr ""
"Pokud je jádro sestaveno s parametrem CONFIG_WATCHDOG_NOWAYOUT (což není "
"výchozí nastavení), restart watchdogu způsobí zbytečný restart počítače, "
"protože si jádro Bude myslet, že daemon watchdogu havaroval."
#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Watchdog module to preload:"
msgstr "Modul watchdogu, který se má nahrát:"
#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"Please choose which watchdog module should be preloaded before starting "
"watchdog. The 'softdog' module should be suited for all installations. Enter "
"'none' if you don't want the script to load a module."
msgstr ""
"Vyberte prosím, který modul watchdogu se má nahrát ještě před spuštěním "
"watchdogu. Modul „softdog“ je vhodný pro všechny instalace. Nechcete-li, aby "
"skript nahrál modul, zadejte „none“."