blob: b988ec2978b1e55196bccc76b80bd650e88014e1 [file] [log] [blame]
# Danske beskeder for util-linux.
# Copyright (C) 2002, 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
#
# Permission is granted to freely copy and distribute
# this file and modified versions, provided that this
# header is not removed and modified versions are marked
# as such.
# Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2001-2002, 2004, 2005.
# Claus Sørensen <cs@klid.dk>, 2000.
# Keld Jørn Simonsen <keld@dkuug.dk>, 2000.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: util-linux 2.11y\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Karel Zak <kzak@redhat.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2010-03-22 09:37+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-08-15 21:00+0200\n"
"Last-Translator: Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
#: disk-utils/blockdev.c:63
msgid "set read-only"
msgstr "markerer skrivebeskyttet"
#: disk-utils/blockdev.c:70
msgid "set read-write"
msgstr "markerer skrivbar"
#: disk-utils/blockdev.c:76
msgid "get read-only"
msgstr "få skrivebeskyttet"
#: disk-utils/blockdev.c:82
#, fuzzy
msgid "get logical block (sector) size"
msgstr "få sektorstørrelse"
#: disk-utils/blockdev.c:88
#, fuzzy
msgid "get physical block (sector) size"
msgstr "få sektorstørrelse"
#: disk-utils/blockdev.c:94
msgid "get minimum I/O size"
msgstr ""
#: disk-utils/blockdev.c:100
msgid "get optimal I/O size"
msgstr ""
#: disk-utils/blockdev.c:106
#, fuzzy
msgid "get alignment offset"
msgstr "ugyldig inode-størrelse"
#: disk-utils/blockdev.c:112
#, fuzzy
msgid "get max sectors per request"
msgstr "Ekstra sektorer per cylinder"
#: disk-utils/blockdev.c:118
msgid "get blocksize"
msgstr "få blokstørrelse"
#: disk-utils/blockdev.c:125
msgid "set blocksize"
msgstr "sæt blokstørrelse"
#: disk-utils/blockdev.c:131
msgid "get 32-bit sector count"
msgstr "få 32-bit sektorantal"
#: disk-utils/blockdev.c:137
msgid "get size in bytes"
msgstr "få størrelse i byte"
#: disk-utils/blockdev.c:144
msgid "set readahead"
msgstr "sæt fremlæsning ('readahead')"
#: disk-utils/blockdev.c:150
msgid "get readahead"
msgstr "få fremlæsning ('readahead')"
#: disk-utils/blockdev.c:157
#, fuzzy
msgid "set filesystem readahead"
msgstr "sæt fremlæsning ('readahead')"
#: disk-utils/blockdev.c:163
#, fuzzy
msgid "get filesystem readahead"
msgstr "få fremlæsning ('readahead')"
#: disk-utils/blockdev.c:167
msgid "flush buffers"
msgstr "tøm buffere"
#: disk-utils/blockdev.c:171
msgid "reread partition table"
msgstr "genlæs partitionstabellen"
#: disk-utils/blockdev.c:179
#, c-format
msgid "Usage:\n"
msgstr "Brug:\n"
#: disk-utils/blockdev.c:181
#, c-format
msgid " %s --report [devices]\n"
msgstr " %s --report [enheder]\n"
#: disk-utils/blockdev.c:182
#, c-format
msgid " %s [-v|-q] commands devices\n"
msgstr " %s [-v|-q] kommandoer enheder\n"
#: disk-utils/blockdev.c:185
#, c-format
msgid "Available commands:\n"
msgstr "Tilgængelige kommandoer:\n"
#: disk-utils/blockdev.c:187
#, fuzzy
msgid "get size in 512-byte sectors"
msgstr "få størrelse i byte"
#: disk-utils/blockdev.c:321
#, c-format
msgid "%s: Unknown command: %s\n"
msgstr "%s: Ukendt kommando: %s\n"
#: disk-utils/blockdev.c:338
#, c-format
msgid "%s requires an argument\n"
msgstr "%s kræver en parameter\n"
#: disk-utils/blockdev.c:375
#, fuzzy, c-format
msgid "%s failed.\n"
msgstr "søgning fejlede"
#: disk-utils/blockdev.c:382
#, c-format
msgid "%s succeeded.\n"
msgstr "%s lykkedes.\n"
#: disk-utils/blockdev.c:427 disk-utils/blockdev.c:455
#, c-format
msgid "%s: cannot open %s\n"
msgstr "%s: kunne ikke åbne %s\n"
#: disk-utils/blockdev.c:472
#, c-format
msgid "%s: ioctl error on %s\n"
msgstr "%s: ioctl-fejl på %s\n"
#: disk-utils/blockdev.c:481
#, fuzzy, c-format
msgid "RO RA SSZ BSZ StartSec Size Device\n"
msgstr "RO RA SST BST StartSekt Størr. Enhed\n"
#: disk-utils/elvtune.c:48
#, c-format
msgid "usage:\n"
msgstr "brug:\n"
#: disk-utils/elvtune.c:53
#, c-format
msgid "\tNOTE: elvtune only works with 2.4 kernels\n"
msgstr ""
#: disk-utils/elvtune.c:104
#, fuzzy, c-format
msgid "parse error\n"
msgstr "søgefejl"
#: disk-utils/elvtune.c:110
#, fuzzy, c-format
msgid "missing blockdevice, use -h for help\n"
msgstr "%s er hverken en blokenhed eller fil\n"
#: disk-utils/elvtune.c:131
#, c-format
msgid ""
"\n"
"elvtune is only useful on older kernels;\n"
"for 2.6 use IO scheduler sysfs tunables instead..\n"
msgstr ""
#: disk-utils/fdformat.c:31
#, c-format
msgid "Formatting ... "
msgstr "Formatterer ... "
#: disk-utils/fdformat.c:49 disk-utils/fdformat.c:86
#, c-format
msgid "done\n"
msgstr "færdig\n"
#: disk-utils/fdformat.c:60
#, c-format
msgid "Verifying ... "
msgstr "Verificerer ... "
#: disk-utils/fdformat.c:71
msgid "Read: "
msgstr "Læs: "
#: disk-utils/fdformat.c:73
#, c-format
msgid "Problem reading cylinder %d, expected %d, read %d\n"
msgstr "Problem ved læsning af cylinder %d, ventede %d, læste %d\n"
#: disk-utils/fdformat.c:80
#, c-format
msgid ""
"bad data in cyl %d\n"
"Continuing ... "
msgstr ""
"ugyldige data i cyl %d\n"
"Fortsætter ... "
#: disk-utils/fdformat.c:96
#, c-format
msgid "usage: %s [ -n ] device\n"
msgstr "brug: %s [ -n ] enhed\n"
#: disk-utils/fdformat.c:118 disk-utils/fsck.minix.c:1284
#: disk-utils/isosize.c:181 disk-utils/mkfs.bfs.c:114 disk-utils/mkfs.c:52
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:812 disk-utils/mkfs.minix.c:572
#: disk-utils/mkswap.c:487 misc-utils/ddate.c:179 misc-utils/rename.c:79
#: misc-utils/script.c:147 sys-utils/readprofile.c:197
#, c-format
msgid "%s (%s)\n"
msgstr "%s (%s)\n"
#: disk-utils/fdformat.c:132
#, c-format
msgid "%s: not a block device\n"
msgstr "%s: er ikke en blokenhed\n"
#: disk-utils/fdformat.c:142
msgid "Could not determine current format type"
msgstr "Kunne ikke bestemme det eksisterende format"
#: disk-utils/fdformat.c:143
#, c-format
msgid "%s-sided, %d tracks, %d sec/track. Total capacity %d kB.\n"
msgstr "%s-sidet, %d spor, %d sekt/spor. Samlet kapacitet %d kB.\n"
#: disk-utils/fdformat.c:144
msgid "Double"
msgstr "Dobbelt"
#: disk-utils/fdformat.c:144
msgid "Single"
msgstr "Enkelt"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:117
#, c-format
msgid ""
"usage: %s [-hv] [-x dir] file\n"
" -h print this help\n"
" -x dir extract into dir\n"
" -v be more verbose\n"
" file file to test\n"
msgstr ""
"Brug: %s [-hv] [-x mappe] fil\n"
" -h vis denne hjælp\n"
" -x mappe udpak til mappe\n"
" -v vis flere meddelelser\n"
" file fil der skal tjekkes\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:163
#, fuzzy, c-format
msgid "stat failed: %s"
msgstr "(Næste fil: %s)"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:167 disk-utils/fsck.cramfs.c:551
#, fuzzy, c-format
msgid "open failed: %s"
msgstr "openpty mislykkedes\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:172
#, fuzzy, c-format
msgid "ioctl failed: unable to determine device size: %s"
msgstr "%s: advarsel--kunne ikke bestemme filsystemets størrelse \n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:180
#, fuzzy, c-format
msgid "not a block device or file: %s"
msgstr "%s er hverken en blokenhed eller fil\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:184 disk-utils/fsck.cramfs.c:226
#, fuzzy
msgid "file length too short"
msgstr "%s: ugyldigt cramfs--fillængde for kort\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:189 disk-utils/fsck.cramfs.c:197
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:258 disk-utils/fsck.cramfs.c:278
#, fuzzy, c-format
msgid "read failed: %s"
msgstr "(Næste fil: %s)"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:207
msgid "superblock magic not found"
msgstr ""
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:216
#, fuzzy
msgid "unsupported filesystem features"
msgstr "Angiv filsystemtype: "
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:219
#, fuzzy, c-format
msgid "superblock size (%d) too small"
msgstr "Antal sektorer"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:223
msgid "zero file count"
msgstr ""
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:229
#, fuzzy, c-format
msgid "warning: file extends past end of filesystem\n"
msgstr "Advarsel: partition %s når ud over diskens slutning\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:233
#, fuzzy, c-format
msgid "warning: old cramfs format\n"
msgstr "%s: advarsel--gammelt cramfs-aftryk, ingen CRC\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:246
msgid "unable to test CRC: old cramfs format"
msgstr ""
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:272 disk-utils/fsck.cramfs.c:339
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:477 login-utils/chfn.c:529 login-utils/chsh.c:439
#: misc-utils/wipefs.c:141 sys-utils/cytune.c:321
msgid "malloc failed"
msgstr "hukommelsesallokering mislykkedes (malloc)"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:297
#, fuzzy
msgid "crc error"
msgstr ", fejl"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:364
#, fuzzy
msgid "root inode is not directory"
msgstr "rod-inode er ikke en mappe"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:369
#, c-format
msgid "bad root offset (%lu)"
msgstr ""
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:387
msgid "data block too large"
msgstr ""
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:391
#, c-format
msgid "decompression error %p(%d): %s"
msgstr ""
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:415
#, fuzzy, c-format
msgid " hole at %ld (%zd)\n"
msgstr " hul ved %ld (%d)\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:423 disk-utils/fsck.cramfs.c:595
#, c-format
msgid " uncompressing block at %ld to %ld (%ld)\n"
msgstr " udpakker blok fra %ld til %ld (%ld)\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:429
#, fuzzy, c-format
msgid "non-block (%ld) bytes"
msgstr "%s: Ikke-blok (%ld) byte\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:433
#, fuzzy, c-format
msgid "non-size (%ld vs %ld) bytes"
msgstr "%s: Ikke-størrelse (%ld mod %ld) byte\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:439
#, fuzzy, c-format
msgid "write failed: %s"
msgstr "(Næste fil: %s)"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:452
#, fuzzy, c-format
msgid "lchown failed: %s"
msgstr "montering mislykkedes"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:458
#, fuzzy, c-format
msgid "chown failed: %s"
msgstr "montering mislykkedes"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:465
#, fuzzy, c-format
msgid "utime failed: %s"
msgstr "ugyldig værdi for tidsudløb: %s"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:480
#, c-format
msgid "directory inode has zero offset and non-zero size: %s"
msgstr ""
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:494
#, fuzzy, c-format
msgid "mkdir failed: %s"
msgstr "/dev: chdir() mislykkedes: %m"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:511
msgid "filename length is zero"
msgstr ""
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:514
msgid "bad filename length"
msgstr ""
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:521
#, fuzzy
msgid "bad inode offset"
msgstr "ugyldig inode-størrelse"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:537
msgid "file inode has zero offset and non-zero size"
msgstr ""
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:540
msgid "file inode has zero size and non-zero offset"
msgstr ""
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:571
msgid "symbolic link has zero offset"
msgstr ""
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:574
msgid "symbolic link has zero size"
msgstr ""
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:586
#, fuzzy, c-format
msgid "size error in symlink: %s"
msgstr "%s: størrelsesfejl i symbolsk lænke '%s'\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:601
#, fuzzy, c-format
msgid "symlink failed: %s"
msgstr "fsync mislykkedes"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:613
#, c-format
msgid "special file has non-zero offset: %s"
msgstr ""
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:625
#, c-format
msgid "fifo has non-zero size: %s"
msgstr ""
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:631
#, c-format
msgid "socket has non-zero size: %s"
msgstr ""
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:636
#, fuzzy, c-format
msgid "bogus mode: %s (%o)"
msgstr "%s: ugyldig tilstand på '%s' (%o)\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:646
#, fuzzy, c-format
msgid "mknod failed: %s"
msgstr "montering mislykkedes"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:682
#, c-format
msgid "directory data start (%ld) < sizeof(struct cramfs_super) + start (%ld)"
msgstr ""
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:685
#, fuzzy, c-format
msgid "directory data end (%ld) != file data start (%ld)"
msgstr ""
"%s: ugyldigt cramfs--mappedata-afslutning (%ld) != fildatabegyndelse (%ld)\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:690
#, fuzzy
msgid "invalid file data offset"
msgstr "%s: ugyldigt cramfs--ugyldig fildataforskydning\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:714
#, fuzzy
msgid "failed to allocate outbuffer"
msgstr "Kunne ikke allokere buffer.\n"
#: disk-utils/fsck.cramfs.c:727
#, fuzzy
msgid "compiled without -x support"
msgstr "%s: ikke oversat med understøttelse for -x\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:207
#, c-format
msgid "Usage: %s [-larvsmf] /dev/name\n"
msgstr "Brug: %s [-larvsmf] /dev/navn\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:323
#, c-format
msgid "%s is mounted.\t "
msgstr "%s er monteret.\t "
#: disk-utils/fsck.minix.c:325
msgid "Do you really want to continue"
msgstr "Vil du virkelig fortsætte"
#: disk-utils/fsck.minix.c:329
#, c-format
msgid "check aborted.\n"
msgstr "tjek afbrudt.\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:348 disk-utils/fsck.minix.c:371
#, c-format
msgid "Zone nr < FIRSTZONE in file `%s'."
msgstr "Zone nr < FIRSTZONE i filen '%s'."
#: disk-utils/fsck.minix.c:352 disk-utils/fsck.minix.c:375
#, c-format
msgid "Zone nr >= ZONES in file `%s'."
msgstr "Zone nr >= ZONES i filen '%s'."
#: disk-utils/fsck.minix.c:357 disk-utils/fsck.minix.c:380
msgid "Remove block"
msgstr "Fjern blok"
#: disk-utils/fsck.minix.c:398
#, c-format
msgid "Read error: unable to seek to block in file '%s'\n"
msgstr "Læsefejl: kunne ikke søge til blok i filen '%s'\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:404
#, c-format
msgid "Read error: bad block in file '%s'\n"
msgstr "Læsefejl: ugyldig blok i filen '%s'\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:419
#, c-format
msgid ""
"Internal error: trying to write bad block\n"
"Write request ignored\n"
msgstr ""
"Intern fejl: forsøger at skrive ugyldig blok\n"
"Skriveforsøg ignoreret\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:425 disk-utils/mkfs.minix.c:207
msgid "seek failed in write_block"
msgstr "søgning mislykkedes i write_block"
#: disk-utils/fsck.minix.c:428
#, c-format
msgid "Write error: bad block in file '%s'\n"
msgstr "Skrivefejl: ugyldig blok i fil '%s'\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:544
msgid "seek failed in write_super_block"
msgstr "søgning mislykkedes i write_super_block"
#: disk-utils/fsck.minix.c:546 disk-utils/mkfs.minix.c:194
msgid "unable to write super-block"
msgstr "kunne ikke skrive super-blok"
#: disk-utils/fsck.minix.c:556
msgid "Unable to write inode map"
msgstr "Kunne ikke skrive inode-oversigten"
#: disk-utils/fsck.minix.c:558
msgid "Unable to write zone map"
msgstr "Kunne ikke skrive zone-oversigten"
#: disk-utils/fsck.minix.c:560
msgid "Unable to write inodes"
msgstr "Kunne ikke skrive inodes"
#: disk-utils/fsck.minix.c:587
msgid "seek failed"
msgstr "søgning fejlede"
#: disk-utils/fsck.minix.c:591 disk-utils/mkfs.minix.c:399
#, fuzzy
msgid "unable to alloc buffer for superblock"
msgstr "kunne ikke allokere buffere til oversigter"
#: disk-utils/fsck.minix.c:594
msgid "unable to read super block"
msgstr "kunne ikke læse super-blok"
#: disk-utils/fsck.minix.c:612
msgid "bad magic number in super-block"
msgstr "ugyldigt magisk nummer i super-blok"
#: disk-utils/fsck.minix.c:614
msgid "Only 1k blocks/zones supported"
msgstr "Kun 1k blokke/zoner understøttes"
#: disk-utils/fsck.minix.c:616
msgid "bad s_imap_blocks field in super-block"
msgstr "ugyldigt s_imap_blocks-felt i super-blok"
#: disk-utils/fsck.minix.c:618
msgid "bad s_zmap_blocks field in super-block"
msgstr "ugyldigt s_zmap_blocks-felt i super-blok"
#: disk-utils/fsck.minix.c:625
msgid "Unable to allocate buffer for inode map"
msgstr "Kunne ikke allokere buffer til inode-oversigt"
#: disk-utils/fsck.minix.c:628
#, fuzzy
msgid "Unable to allocate buffer for zone map"
msgstr "Kunne ikke allokere buffer til inode-oversigt"
#: disk-utils/fsck.minix.c:633
msgid "Unable to allocate buffer for inodes"
msgstr "Kunne ikke allokere buffer til inodes"
#: disk-utils/fsck.minix.c:636
msgid "Unable to allocate buffer for inode count"
msgstr "Kunne ikke allokere buffer til inode-optælling"
#: disk-utils/fsck.minix.c:639
msgid "Unable to allocate buffer for zone count"
msgstr "Kunne ikke allokere buffer til zoneoptælling"
#: disk-utils/fsck.minix.c:641
msgid "Unable to read inode map"
msgstr "Kunne ikke læse inode-oversigt"
#: disk-utils/fsck.minix.c:643
msgid "Unable to read zone map"
msgstr "Kunne ikke læse zoneoversigt"
#: disk-utils/fsck.minix.c:645
msgid "Unable to read inodes"
msgstr "Kunne ikke læse inodes"
#: disk-utils/fsck.minix.c:647
#, c-format
msgid "Warning: Firstzone != Norm_firstzone\n"
msgstr "Advarsel: Firstzone != Norm_firstzone\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:652 disk-utils/mkfs.minix.c:451
#, c-format
msgid "%ld inodes\n"
msgstr "%ld inodes\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:653 disk-utils/mkfs.minix.c:452
#, c-format
msgid "%ld blocks\n"
msgstr "%ld blokke\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:654 disk-utils/mkfs.minix.c:453
#, c-format
msgid "Firstdatazone=%ld (%ld)\n"
msgstr "Førstedatazone=%ld (%ld)\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:655 disk-utils/mkfs.minix.c:454
#, c-format
msgid "Zonesize=%d\n"
msgstr "Zonestørrelse=%d\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:656
#, c-format
msgid "Maxsize=%ld\n"
msgstr "Maksstørrelse=%ld\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:657
#, c-format
msgid "Filesystem state=%d\n"
msgstr "Filsystem-tilstand=%d\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:658
#, c-format
msgid ""
"namelen=%d\n"
"\n"
msgstr ""
"navnelængde=%d\n"
"\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:673 disk-utils/fsck.minix.c:724
#, c-format
msgid "Inode %d marked unused, but used for file '%s'\n"
msgstr "Inode %d er markeret som ubrugt, men bruges af filen '%s'\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:677 disk-utils/fsck.minix.c:728
msgid "Mark in use"
msgstr "Markér i brug"
#: disk-utils/fsck.minix.c:699 disk-utils/fsck.minix.c:748
#, c-format
msgid "The file `%s' has mode %05o\n"
msgstr "Filen '%s' har tilstand %05o\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:706 disk-utils/fsck.minix.c:754
#, c-format
msgid "Warning: inode count too big.\n"
msgstr "Advarsel: inode-optælling for stor.\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:766 disk-utils/fsck.minix.c:774
msgid "root inode isn't a directory"
msgstr "rod-inode er ikke en mappe"
#: disk-utils/fsck.minix.c:788 disk-utils/fsck.minix.c:821
#, c-format
msgid "Block has been used before. Now in file `%s'."
msgstr "Blokke blev brugt tidligere. Nu i filen '%s'."
#: disk-utils/fsck.minix.c:790 disk-utils/fsck.minix.c:823
#: disk-utils/fsck.minix.c:1146 disk-utils/fsck.minix.c:1155
#: disk-utils/fsck.minix.c:1201 disk-utils/fsck.minix.c:1210
msgid "Clear"
msgstr "Slet"
#: disk-utils/fsck.minix.c:800 disk-utils/fsck.minix.c:833
#, c-format
msgid "Block %d in file `%s' is marked not in use."
msgstr "Blok %d i filen '%s' er markeret som ubrugt."
#: disk-utils/fsck.minix.c:802 disk-utils/fsck.minix.c:835
msgid "Correct"
msgstr "Korrigér"
#: disk-utils/fsck.minix.c:974 disk-utils/fsck.minix.c:1041
#, c-format
msgid "The directory '%s' contains a bad inode number for file '%.*s'."
msgstr "Mappen '%s' indeholder forkert inode-antal for filen '%.*s'."
#: disk-utils/fsck.minix.c:977 disk-utils/fsck.minix.c:1044
msgid " Remove"
msgstr " Fjern"
#: disk-utils/fsck.minix.c:991 disk-utils/fsck.minix.c:1058
#, c-format
msgid "%s: bad directory: '.' isn't first\n"
msgstr "%s: ugyldig mappe: '.' er ikke først\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:999 disk-utils/fsck.minix.c:1067
#, c-format
msgid "%s: bad directory: '..' isn't second\n"
msgstr "%s: ugyldig mappe: ',.' er ikke nummer to\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1101 disk-utils/fsck.minix.c:1119
msgid "internal error"
msgstr "intern fejl"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1104 disk-utils/fsck.minix.c:1122
#, c-format
msgid "%s: bad directory: size < 32"
msgstr "%s: ugyldig mappe: størrelse < 32"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1135
msgid "seek failed in bad_zone"
msgstr "mislykket søgning i bad_zone"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1145 disk-utils/fsck.minix.c:1200
#, c-format
msgid "Inode %d mode not cleared."
msgstr "Inode %d-tilstand ikke slettet."
#: disk-utils/fsck.minix.c:1154 disk-utils/fsck.minix.c:1209
#, c-format
msgid "Inode %d not used, marked used in the bitmap."
msgstr "Inode %d ikke brugt, markeret som brugt i bitoversigten."
#: disk-utils/fsck.minix.c:1160 disk-utils/fsck.minix.c:1215
#, c-format
msgid "Inode %d used, marked unused in the bitmap."
msgstr "Inode %d i brug, markeret som ubrugt i bitoversigten."
#: disk-utils/fsck.minix.c:1162 disk-utils/fsck.minix.c:1216
msgid "Set"
msgstr "Sæt"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1166 disk-utils/fsck.minix.c:1220
#, c-format
msgid "Inode %d (mode = %07o), i_nlinks=%d, counted=%d."
msgstr "Inode %d (tilstand = %07o), i_nlinks=%d, optalt=%d."
#: disk-utils/fsck.minix.c:1168 disk-utils/fsck.minix.c:1222
msgid "Set i_nlinks to count"
msgstr "Sæt i_nlinks til det optalte"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1180 disk-utils/fsck.minix.c:1234
#, c-format
msgid "Zone %d: marked in use, no file uses it."
msgstr "Zone %d: markeret som brugt, ingen filer bruger den."
#: disk-utils/fsck.minix.c:1181 disk-utils/fsck.minix.c:1236
msgid "Unmark"
msgstr "Afmarkér"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1186 disk-utils/fsck.minix.c:1241
#, c-format
msgid "Zone %d: in use, counted=%d\n"
msgstr "Zone %d: i brug, optalt=%d\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1189 disk-utils/fsck.minix.c:1244
#, c-format
msgid "Zone %d: not in use, counted=%d\n"
msgstr "Zone %d: ikke i brug, optalt=%d\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1289 disk-utils/mkfs.minix.c:577
#: disk-utils/mkfs.minix.c:579
msgid "bad inode size"
msgstr "ugyldig inode-størrelse"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1291
msgid "bad v2 inode size"
msgstr "ugyldig v2 inode-størrelse"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1317
msgid "need terminal for interactive repairs"
msgstr "kræver terminal til interaktive reparationer"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1321
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to open '%s': %s"
msgstr "kunne ikke åbne '%s'"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1336
#, c-format
msgid "%s is clean, no check.\n"
msgstr "%s er i orden, tjekkes ikke.\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1340
#, c-format
msgid "Forcing filesystem check on %s.\n"
msgstr "Gennemtvinger tjek af filsystem på %s.\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1342
#, c-format
msgid "Filesystem on %s is dirty, needs checking.\n"
msgstr "Filsystem på %s er måske ikke i orden, kræver et tjek.\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1375
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%6ld inodes used (%ld%%)\n"
msgstr ""
"\n"
"%6ld inodes brugt (%ld%%)\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1380
#, c-format
msgid "%6ld zones used (%ld%%)\n"
msgstr "%6ld zoner brugt (%ld%%)\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1382
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%6d regular files\n"
"%6d directories\n"
"%6d character device files\n"
"%6d block device files\n"
"%6d links\n"
"%6d symbolic links\n"
"------\n"
"%6d files\n"
msgstr ""
"\n"
"%6d regulære filer\n"
"%6d mapper\n"
"%6d tegn-enheds filer\n"
"%6d blok-enheds filer\n"
"%6d lænker\n"
"%6d symbolske lænker\n"
"------\n"
"%6d filer\n"
#: disk-utils/fsck.minix.c:1395
#, c-format
msgid ""
"----------------------------\n"
"FILE SYSTEM HAS BEEN CHANGED\n"
"----------------------------\n"
msgstr ""
"--------------------------\n"
"FILSYSTEM BLEV MODIFICERET\n"
"--------------------------\n"
#: disk-utils/isosize.c:129
#, c-format
msgid "%s: failed to open: %s\n"
msgstr "%s: Kunne ikke åbne: %s\n"
#: disk-utils/isosize.c:135
#, c-format
msgid "%s: seek error on %s\n"
msgstr "%s: søgefejl på %s\n"
#: disk-utils/isosize.c:141
#, c-format
msgid "%s: read error on %s\n"
msgstr "%s: læsefejl på %s\n"
#: disk-utils/isosize.c:150
#, c-format
msgid "sector count: %d, sector size: %d\n"
msgstr "sektorantal: %d, sektorstørrelse: %d\n"
#: disk-utils/isosize.c:200
#, c-format
msgid "%s: option parse error\n"
msgstr "%s: Fortolkerfejl ved tilvalg\n"
#: disk-utils/isosize.c:208
#, c-format
msgid "Usage: %s [-x] [-d <num>] iso9660-image\n"
msgstr "Brug: %s [-x] [-d <antal>] iso9660-billede\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:83
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [-v] [-N nr-of-inodes] [-V volume-name]\n"
" [-F fsname] device [block-count]\n"
msgstr ""
"Brug: %s [-v] [-N antal-inodes] [-V bind-navn]\n"
" [-F fsnavn] enhed [antal-blokke]\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:130
msgid "volume name too long"
msgstr "bind-navn for langt"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:137
msgid "fsname name too long"
msgstr "fsnavn for langt"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:162
#, c-format
msgid "cannot stat device %s"
msgstr "kunne ikke finde enheden %s"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:166
#, c-format
msgid "%s is not a block special device"
msgstr "%s er ikke en blokenhed"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:171 sys-utils/ldattach.c:202
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "kunne ikke åbne %s"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:182
#, c-format
msgid "cannot get size of %s"
msgstr "Kan ikke få størrelsen af %s"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:187
#, fuzzy, c-format
msgid "blocks argument too large, max is %llu"
msgstr "for mange blokke angivet, øvre grænse er %lu"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:202
msgid "too many inodes - max is 512"
msgstr "for mange inodes - øvre grænse er 512"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:211
#, fuzzy, c-format
msgid "not enough space, need at least %llu blocks"
msgstr "ikke plads nok, kræver mindst %lu blokke"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:223 fdisk/fdisk.c:2635
#, c-format
msgid "Device: %s\n"
msgstr "Enhed: %s\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:224
#, c-format
msgid "Volume: <%-6s>\n"
msgstr "Bind: <%-6s>\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:225
#, c-format
msgid "FSname: <%-6s>\n"
msgstr "FSnavn: <%-6s>\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:226
#, c-format
msgid "BlockSize: %d\n"
msgstr "Blokstørrelse: %d\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:228
#, c-format
msgid "Inodes: %d (in 1 block)\n"
msgstr "Inodes: %d (i en blok)\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:231
#, fuzzy, c-format
msgid "Inodes: %d (in %lld blocks)\n"
msgstr "Inodes: %d (i %ld blokke)\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:233
#, fuzzy, c-format
msgid "Blocks: %lld\n"
msgstr "Blokke: %ld\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:234
#, c-format
msgid "Inode end: %d, Data end: %d\n"
msgstr "Inode-slut: %d, Data-slut: %d\n"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:239
msgid "error writing superblock"
msgstr "fejl under skrivning af superblok"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:259
msgid "error writing root inode"
msgstr "fejl under skrivning af rod-inode"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:264
msgid "error writing inode"
msgstr "fejl under skrivning inode"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:267
msgid "seek error"
msgstr "søgefejl"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:273
msgid "error writing . entry"
msgstr "fejl under skrivning af '.'-indgang"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:277
msgid "error writing .. entry"
msgstr "fejl under skrivning af '..'-indgang"
#: disk-utils/mkfs.bfs.c:281
#, c-format
msgid "error closing %s"
msgstr "Fejl under lukning af %s"
#: disk-utils/mkfs.c:73
#, c-format
msgid "Usage: mkfs [-V] [-t fstype] [fs-options] device [size]\n"
msgstr "Brug: mkfs [-V] [-t fstype] [fs-tilvalg] enhed [størrelse]\n"
#: disk-utils/mkfs.c:88 disk-utils/mkfs.c:96 fdisk/cfdisk.c:353
#: getopt/getopt.c:86 getopt/getopt.c:96 login-utils/wall.c:246
#, c-format
msgid "%s: Out of memory!\n"
msgstr "%s: Hukommelse opbrugt!\n"
#: disk-utils/mkfs.c:103
#, c-format
msgid "mkfs (%s)\n"
msgstr "mkfs (%s)\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:126
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"usage: %s [-h] [-v] [-b blksize] [-e edition] [-N endian] [-i file] [-n "
"name] dirname outfile\n"
" -h print this help\n"
" -v be verbose\n"
" -E make all warnings errors (non-zero exit status)\n"
" -b blksize use this blocksize, must equal page size\n"
" -e edition set edition number (part of fsid)\n"
" -N endian set cramfs endianness (big|little|host), default host\n"
" -i file insert a file image into the filesystem (requires >= 2.4.0)\n"
" -n name set name of cramfs filesystem\n"
" -p pad by %d bytes for boot code\n"
" -s sort directory entries (old option, ignored)\n"
" -z make explicit holes (requires >= 2.3.39)\n"
" dirname root of the filesystem to be compressed\n"
" outfile output file\n"
msgstr ""
"brug: %s [-v] [-b blokstr] [-e udgave] [-i fil] [-n navn] mappenavn udfil\n"
" -h vis denne hjælp\n"
" -v vær mere forklarende\n"
" -E gør alle advarsler til fejl (afslutningsstatus over nul)\n"
" -b blokstr benyt denne blokstørrelse, skal svare til sidestørrelsen\n"
" -e udgave angiv udgavenummer (en del af fsid)\n"
" -i fil indsæt filaftryk i filsystemet (kræver >= 2.4.0)\n"
" -n navn angiv navnet på cramfs-filsystemet\n"
" -p indsæt %d byte foran opstartskoden\n"
" -s sortér mappeindgange (gammelt tilvalg, ignoreres)\n"
" -z lav eksplicitte huller (kræver >= 2.3.39)\n"
" mappenavn roden af det filsystem, der skal komprimeres\n"
" udfil uddatafil\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:339
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Very long (%zu bytes) filename `%s' found.\n"
" Please increase MAX_INPUT_NAMELEN in mkcramfs.c and recompile. Exiting.\n"
msgstr ""
"Fandt meget langt (%u byte) filnavn '%s'.\n"
" Forøg MAX_INPUT_NAMELEN i mkcramfs.c og genoversæt. Afslutter.\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:471
#, c-format
msgid "filesystem too big. Exiting.\n"
msgstr "for stort filsystem. Afslutter.\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:636
#, c-format
msgid "AIEEE: block \"compressed\" to > 2*blocklength (%ld)\n"
msgstr "AAARGH: blok blev \"komprimeret\" til > 2*bloklængden (%ld)\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:655
#, fuzzy, c-format
msgid "%6.2f%% (%+ld bytes)\t%s\n"
msgstr "%6.2f%% (%+d byte)\t%s\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:853
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"warning: guestimate of required size (upper bound) is %lldMB, but maximum "
"image size is %uMB. We might die prematurely.\n"
msgstr ""
"advarsel: et gæt på den nødvendige størrelse (øvre grænse) er %LdMB, men det "
"maksimale aftryksstørrelse er %uMB. Vi bliver muligvis ikke færdige.\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:880
msgid "ROM image map"
msgstr ""
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:894
#, c-format
msgid "Including: %s\n"
msgstr "Medtager: %s\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:900
#, fuzzy, c-format
msgid "Directory data: %zd bytes\n"
msgstr "Mappedata: %d byte\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:908
#, fuzzy, c-format
msgid "Everything: %zd kilobytes\n"
msgstr "I alt: %d kilobyte\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:913
#, fuzzy, c-format
msgid "Super block: %zd bytes\n"
msgstr "Superblok: %d byte\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:920
#, c-format
msgid "CRC: %x\n"
msgstr "CRC: %x\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:925
#, fuzzy, c-format
msgid "not enough space allocated for ROM image (%lld allocated, %zu used)\n"
msgstr ""
"der er frigjort for lidt plads til ROM-aftrykket (%Ld frigjort, %d brugt)\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:933
msgid "ROM image"
msgstr ""
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:937
#, fuzzy, c-format
msgid "ROM image write failed (%zd %zd)\n"
msgstr "skrivning af ROM-aftryk mislykkedes (%d %d)\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:946
#, c-format
msgid "warning: filenames truncated to 255 bytes.\n"
msgstr "advarsel: filnavne afkortet til 255 byte.\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:949
#, c-format
msgid "warning: files were skipped due to errors.\n"
msgstr "advarsel: filer oversprunget p.g.a. fejl.\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:952
#, c-format
msgid "warning: file sizes truncated to %luMB (minus 1 byte).\n"
msgstr "advarsel: filstørrelser afkortet til %luMB (minus 1 byte).\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:957
#, c-format
msgid ""
"warning: uids truncated to %u bits. (This may be a security concern.)\n"
msgstr ""
"advarsel: uids forkortet til %u bit. (Dette kan give sikkerhedsproblemer.)\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:962
#, c-format
msgid ""
"warning: gids truncated to %u bits. (This may be a security concern.)\n"
msgstr ""
"advarsel: gids forkortet til %u bit. (Dette kan give sikkerhedsproblemer.)\n"
#: disk-utils/mkfs.cramfs.c:967
#, c-format
msgid ""
"WARNING: device numbers truncated to %u bits. This almost certainly means\n"
"that some device files will be wrong.\n"
msgstr ""
"ADVARSEL: enhedsnumre er afkortet til %u bit. Det betyder næsten med "
"sikkerhed\n"
"at nogle af enhedsfilerne vil være fejlbehæftede.\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:154
#, c-format
msgid "Usage: %s [-c | -l filename] [-nXX] [-iXX] /dev/name [blocks]\n"
msgstr "Brug: %s [-c | -l filnavn] [-nXX] [-iXX] /dev/navn [blokke]\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:178
#, c-format
msgid "%s is mounted; will not make a filesystem here!"
msgstr "%s er monteret; vil ikke oprette et filsystem her!"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:188
msgid "seek to boot block failed in write_tables"
msgstr "mislykket søgning til opstartsblok i write_tables"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:190
msgid "unable to clear boot sector"
msgstr "kunne ikke slette opstartssektor"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:192
msgid "seek failed in write_tables"
msgstr "søgning mislykkedes i write_tables"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:196
msgid "unable to write inode map"
msgstr "kunne ikke skrive inode-oversigt"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:198
msgid "unable to write zone map"
msgstr "kunne ikke skrive zoneoversigt"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:200
msgid "unable to write inodes"
msgstr "kunne ikke skrive inodes"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:209
msgid "write failed in write_block"
msgstr "mislykket skrivning i write_block"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:217 disk-utils/mkfs.minix.c:291
#: disk-utils/mkfs.minix.c:340
msgid "too many bad blocks"
msgstr "for mange ugyldige blokke"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:225
msgid "not enough good blocks"
msgstr "ikke nok gyldige blokke"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:440
msgid "unable to allocate buffers for maps"
msgstr "kunne ikke allokere buffere til oversigter"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:449
msgid "unable to allocate buffer for inodes"
msgstr "kunne ikke allokere buffere til inodes"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:455
#, c-format
msgid ""
"Maxsize=%ld\n"
"\n"
msgstr ""
"Maksstørrelse=%ld\n"
"\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:469
msgid "seek failed during testing of blocks"
msgstr "søgning fejlede under test af blokke"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:477
#, c-format
msgid "Weird values in do_check: probably bugs\n"
msgstr "Mystiske værdier i do_check: sandsynligvis programfejl\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:508 disk-utils/mkswap.c:315
msgid "seek failed in check_blocks"
msgstr "søgning mislykkedes i check_blocks"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:517
msgid "bad blocks before data-area: cannot make fs"
msgstr "ugyldige blokke før dataområde: kan ikke oprette filsystem"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:523 disk-utils/mkfs.minix.c:548
#, c-format
msgid "%d bad blocks\n"
msgstr "%d ugyldige blokke\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:525 disk-utils/mkfs.minix.c:550
#, c-format
msgid "one bad block\n"
msgstr "en ugyldig blok\n"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:535
msgid "can't open file of bad blocks"
msgstr "kan ikke åbne fil med ugyldige blokke"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:539
#, c-format
msgid "badblock number input error on line %d\n"
msgstr ""
#: disk-utils/mkfs.minix.c:540
#, fuzzy
msgid "cannot read badblocks file"
msgstr "Kan ikke læse drev"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:620
#, c-format
msgid "strtol error: number of blocks not specified"
msgstr "strtol-fejl: antallet af blokke ikke angivet"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:639
#, c-format
msgid "unable to stat %s"
msgstr "kunne ikke finde %s"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:645
#, c-format
msgid "unable to open %s"
msgstr "kunne ikke åbne %s"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:650
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot determine sector size for %s"
msgstr "Kan ikke få størrelsen af %s"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:652
#, c-format
msgid "block size smaller than physical sector size of %s"
msgstr ""
#: disk-utils/mkfs.minix.c:655
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot determine size of %s"
msgstr "Kan ikke få størrelsen af %s"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:663
#, c-format
msgid "will not try to make filesystem on '%s'"
msgstr "vil ikke forsøge at oprette filsystem på '%s'"
#: disk-utils/mkfs.minix.c:665
#, fuzzy
msgid "number of blocks too small"
msgstr "Antal sektorer"
#: disk-utils/mkswap.c:157
#, c-format
msgid "Bad user-specified page size %d\n"
msgstr "Ugyldig sidestørrelse '%d' angivet af bruger\n"
#: disk-utils/mkswap.c:165
#, fuzzy, c-format
msgid "Using user-specified page size %d, instead of the system value %d\n"
msgstr ""
"Benytter bruger-bestemt sidestørrelse %d i stedet for systemværdierne %d/%d\n"
#: disk-utils/mkswap.c:194
#, c-format
msgid "Bad swap header size, no label written.\n"
msgstr "Ugyldig størelse på swap-hovede, skrev ikke noget mærke.\n"
#: disk-utils/mkswap.c:204
#, c-format
msgid "Label was truncated.\n"
msgstr "Mærke afkortet.\n"
#: disk-utils/mkswap.c:210
#, c-format
msgid "no label, "
msgstr "intet mærke, "
#: disk-utils/mkswap.c:218
#, c-format
msgid "no uuid\n"
msgstr "ingen uuid\n"
#: disk-utils/mkswap.c:283
#, fuzzy, c-format
msgid "Usage: %s [-c] [-pPAGESZ] [-L label] [-U UUID] /dev/name [blocks]\n"
msgstr "Brug: %s [-c] [-v0|-v1] [-pSIDESTR] [-L mærke] /dev/navn [blokke]\n"
#: disk-utils/mkswap.c:297
msgid "too many bad pages"
msgstr "for mange ugyldige sider"
#: disk-utils/mkswap.c:310 misc-utils/look.c:182 misc-utils/setterm.c:1179
#: text-utils/more.c:2016 text-utils/more.c:2027
msgid "Out of memory"
msgstr "Hukommelse opbrugt"
#: disk-utils/mkswap.c:321
#, c-format
msgid "one bad page\n"
msgstr "en ugyldig side\n"
#: disk-utils/mkswap.c:323
#, c-format
msgid "%lu bad pages\n"
msgstr "%lu ugyldige sider\n"
#: disk-utils/mkswap.c:402 disk-utils/mkswap.c:439 disk-utils/mkswap.c:659
msgid "unable to rewind swap-device"
msgstr "kunne ikke spole tilbage på swap-enheden"
#: disk-utils/mkswap.c:413
#, fuzzy
msgid "unable to alloc new libblkid probe"
msgstr "kunne ikke allokere buffere til inodes"
#: disk-utils/mkswap.c:415
msgid "unable to assign device to liblkid probe"
msgstr ""
#: disk-utils/mkswap.c:443
#, fuzzy
msgid "unable to erase bootbits sectors"
msgstr "kunne ikke slette opstartssektor"
#: disk-utils/mkswap.c:447
#, c-format
msgid "%s: %s: warning: don't erase bootbits sectors\n"
msgstr ""
#: disk-utils/mkswap.c:450
#, fuzzy, c-format
msgid " (%s partition table detected). "
msgstr " p vis BSD-partitionstabel"
#: disk-utils/mkswap.c:452
#, fuzzy, c-format
msgid " on whole disk. "
msgstr " s vis hele diskmærkatet"
#: disk-utils/mkswap.c:454
#, fuzzy, c-format
msgid " (compiled without libblkid). "
msgstr " s vis hele diskmærkatet"
#: disk-utils/mkswap.c:524
#, c-format
msgid "%1$s: warning: ignore -U (UUIDs are unsupported by %1$s)\n"
msgstr ""
#: disk-utils/mkswap.c:540
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: does not support swapspace version %d.\n"
msgstr "%s: fejl: ukendt version %d\n"
#: disk-utils/mkswap.c:548
#, fuzzy
msgid "error: UUID parsing failed"
msgstr ""
"\n"
"Fejl ved lukning af fil\n"
#: disk-utils/mkswap.c:559
#, c-format
msgid "%s: error: Nowhere to set up swap on?\n"
msgstr "%s: fejl: Ingen steder at opsætte swap?\n"
#: disk-utils/mkswap.c:577
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: error: size %llu KiB is larger than device size %llu KiB\n"
msgstr "%s: fejl: størrelsen %lu er større end enhedsstørrelsen %lu\n"
#: disk-utils/mkswap.c:586
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: error: swap area needs to be at least %ld KiB\n"
msgstr "%s: fejl: swap-område skal mindst være på %ldkB\n"
#: disk-utils/mkswap.c:603
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: warning: truncating swap area to %llu KiB\n"
msgstr "%s: fejl: afkorter swap-området til %ldkB\n"
#: disk-utils/mkswap.c:626
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: error: will not try to make swapdevice on '%s'\n"
msgstr "Vil ikke forsøge at oprette swap-enhed på '%s'"
#: disk-utils/mkswap.c:632
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: error: %s is mounted; will not make swapspace.\n"
msgstr "%s er monteret; vil ikke oprette et filsystem her!"
#: disk-utils/mkswap.c:648
msgid "Unable to set up swap-space: unreadable"
msgstr "Kunne ikke klargøre swap-område: ulæseligt"
#: disk-utils/mkswap.c:651
#, fuzzy, c-format
msgid "Setting up swapspace version 1, size = %llu KiB\n"
msgstr "Klargører swap-område version %d, størrelse = %llu kB\n"
#: disk-utils/mkswap.c:662
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: %s: unable to write signature page: %s"
msgstr "kunne ikke skrive signatur-side"
#: disk-utils/mkswap.c:673
msgid "fsync failed"
msgstr "fsync mislykkedes"
#: disk-utils/mkswap.c:684
#, c-format
msgid "%s: %s: unable to obtain selinux file label: %s\n"
msgstr ""
#: disk-utils/mkswap.c:690
#, fuzzy
msgid "unable to matchpathcon()"
msgstr "kunne ikke finde %s"
#: disk-utils/mkswap.c:693
#, fuzzy
msgid "unable to create new selinux context"
msgstr "kunne ikke skrive inodes"
#: disk-utils/mkswap.c:695
msgid "couldn't compute selinux context"
msgstr ""
#: disk-utils/mkswap.c:701
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: unable to relabel %s to %s: %s\n"
msgstr "kunne ikke omdøbe %s til %s: %s\n"
#: disk-utils/raw.c:50
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Usage:\n"
" %s "
msgstr "Brug:\n"
#: disk-utils/raw.c:125
#, c-format
msgid ""
"Device '%s' is control raw dev (use raw<N> where <N> is greater than zero)\n"
msgstr ""
#: disk-utils/raw.c:145
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot locate block device '%s' (%s)\n"
msgstr "Kunne ikke låse låsefilen %s: %s\n"
#: disk-utils/raw.c:151
#, fuzzy, c-format
msgid "Device '%s' is not a block dev\n"
msgstr "Advarsel: %s er ikke en blokenhed\n"
#: disk-utils/raw.c:186
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot open master raw device '"
msgstr "kunne ikke finde enheden %s"
#: disk-utils/raw.c:205
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot locate raw device '%s' (%s)\n"
msgstr "kunne ikke finde enheden %s"
#: disk-utils/raw.c:211
#, fuzzy, c-format
msgid "Raw device '%s' is not a character dev\n"
msgstr "/dev/%s: ikke en tegnenhed"
#: disk-utils/raw.c:216
#, fuzzy, c-format
msgid "Device '%s' is not a raw dev\n"
msgstr "%s er ikke en blokenhed"
#: disk-utils/raw.c:231
#, c-format
msgid "Error querying raw device (%s)\n"
msgstr ""
#: disk-utils/raw.c:241 disk-utils/raw.c:261
#, c-format
msgid "raw%d:\tbound to major %d, minor %d\n"
msgstr ""
#: disk-utils/raw.c:257
#, fuzzy, c-format
msgid "Error setting raw device (%s)\n"
msgstr "fejl ved forsøg på at stoppe tjenesten: \"%s\""
#: fdisk/cfdisk.c:378 fdisk/cfdisk.c:2083
msgid "Unusable"
msgstr "Ubrugelig"
#: fdisk/cfdisk.c:380 fdisk/cfdisk.c:2085
msgid "Free Space"
msgstr "Frit område"
#: fdisk/cfdisk.c:383
msgid "Linux ext2"
msgstr "Linux ext2"
#: fdisk/cfdisk.c:385
msgid "Linux ext3"
msgstr "Linux ext3"
#: fdisk/cfdisk.c:387
msgid "Linux XFS"
msgstr "Linux XFS"
#: fdisk/cfdisk.c:389
msgid "Linux JFS"
msgstr "Linux JFS"
#: fdisk/cfdisk.c:391
msgid "Linux ReiserFS"
msgstr "Linux ReiserFS"
#: fdisk/cfdisk.c:393 fdisk/i386_sys_types.c:57
msgid "Linux"
msgstr "Linux"
#: fdisk/cfdisk.c:396
msgid "OS/2 HPFS"
msgstr "OS/2 HPFS"
#: fdisk/cfdisk.c:398
msgid "OS/2 IFS"
msgstr "OS/2 IFS"
#: fdisk/cfdisk.c:402
msgid "NTFS"
msgstr "NTFS"
#: fdisk/cfdisk.c:415
#, c-format
msgid "Disk has been changed.\n"
msgstr "Disken er blevet udskiftet.\n"
#: fdisk/cfdisk.c:417
#, c-format
msgid "Reboot the system to ensure the partition table is correctly updated.\n"
msgstr ""
"Genstart systemet for at sikre, at partitionstabellen er opdateret korrekt.\n"
#: fdisk/cfdisk.c:421
#, c-format
msgid ""
"\n"
"WARNING: If you have created or modified any\n"
"DOS 6.x partitions, please see the cfdisk manual\n"
"page for additional information.\n"
msgstr ""
"\n"
"ADVARSEL: Læs venligst cfdisk manual-siden for\n"
"yderligere information, hvis du har oprettet eller\n"
"ændret DOS 6.x partitioner.\n"
#: fdisk/cfdisk.c:516
msgid "FATAL ERROR"
msgstr "FATAL FEJL"
#: fdisk/cfdisk.c:517
msgid "Press any key to exit cfdisk"
msgstr "Tryk en tast for at afslutte cfdisk"
#: fdisk/cfdisk.c:564 fdisk/cfdisk.c:572
msgid "Cannot seek on disk drive"
msgstr "Kan ikke søge på drev"
#: fdisk/cfdisk.c:566
msgid "Cannot read disk drive"
msgstr "Kan ikke læse drev"
#: fdisk/cfdisk.c:574
msgid "Cannot write disk drive"
msgstr "Kan ikke skrive på drev"
#: fdisk/cfdisk.c:917
msgid "Too many partitions"
msgstr "For mange partitioner"
#: fdisk/cfdisk.c:922
msgid "Partition begins before sector 0"
msgstr "Partition starter før sektor 0"
#: fdisk/cfdisk.c:927
msgid "Partition ends before sector 0"
msgstr "Partition slutter før sektor 0"
#: fdisk/cfdisk.c:932
msgid "Partition begins after end-of-disk"
msgstr "Partition starter efter slut-på-disk"
#: fdisk/cfdisk.c:937
msgid "Partition ends after end-of-disk"
msgstr "Partition slutter efter slut-på-disk"
#: fdisk/cfdisk.c:942
msgid "Partition ends in the final partial cylinder"
msgstr "Partitionen slutter i den sidste partialcylinder"
#: fdisk/cfdisk.c:966
msgid "logical partitions not in disk order"
msgstr "logiske partitioner ikke i disk-rækkefølge"
#: fdisk/cfdisk.c:969
msgid "logical partitions overlap"
msgstr "logisk partitions-overlap"
#: fdisk/cfdisk.c:973
msgid "enlarged logical partitions overlap"
msgstr "forstørret logisk partitions-overlap"
#: fdisk/cfdisk.c:1003
msgid ""
"!!!! Internal error creating logical drive with no extended partition !!!!"
msgstr ""
"!!!! Intern fejl under oprettelse af logisk drev uden udvidet partition !!!!"
#: fdisk/cfdisk.c:1014 fdisk/cfdisk.c:1026
msgid ""
"Cannot create logical drive here -- would create two extended partitions"
msgstr ""
"Kan ikke oprette logisk drev her -- ville resultere i to udvidede partitioner"
#: fdisk/cfdisk.c:1168
msgid "Menu item too long. Menu may look odd."
msgstr "Menupunkt for langt. Menu ser muligvis mærkeligt ud."
#: fdisk/cfdisk.c:1224
#, fuzzy
msgid "Menu without direction. Defaulting to horizontal."
msgstr "Menu uden retning. Vælger standarden horisontal."
#: fdisk/cfdisk.c:1356
msgid "Illegal key"
msgstr "Ugyldig tast"
#: fdisk/cfdisk.c:1379
msgid "Press a key to continue"
msgstr "Tryk en tast for at fortsætte"
#: fdisk/cfdisk.c:1426 fdisk/cfdisk.c:2054 fdisk/cfdisk.c:2586
#: fdisk/cfdisk.c:2588
msgid "Primary"
msgstr "Primær"
#: fdisk/cfdisk.c:1426
msgid "Create a new primary partition"
msgstr "Opret en ny primær partition"
#: fdisk/cfdisk.c:1427 fdisk/cfdisk.c:2054 fdisk/cfdisk.c:2585
#: fdisk/cfdisk.c:2588
msgid "Logical"
msgstr "Logisk"
#: fdisk/cfdisk.c:1427
msgid "Create a new logical partition"
msgstr "Opret en ny logisk partition"
#: fdisk/cfdisk.c:1428 fdisk/cfdisk.c:1483 fdisk/cfdisk.c:2259
msgid "Cancel"
msgstr "Fortryd"
#: fdisk/cfdisk.c:1428 fdisk/cfdisk.c:1483
msgid "Don't create a partition"
msgstr "Opret ikke partition"
#: fdisk/cfdisk.c:1444
msgid "!!! Internal error !!!"
msgstr "!!! Intern fejl !!!"
#: fdisk/cfdisk.c:1447
msgid "Size (in MB): "
msgstr "Størrelse (i MB): "
#: fdisk/cfdisk.c:1481
msgid "Beginning"
msgstr "Begyndelse"
#: fdisk/cfdisk.c:1481
msgid "Add partition at beginning of free space"
msgstr "Tilføj partition i starten af det frie område"
#: fdisk/cfdisk.c:1482
msgid "End"
msgstr "Slut"
#: fdisk/cfdisk.c:1482
msgid "Add partition at end of free space"
msgstr "Tilføj partition i slutningen af det frie område"
#: fdisk/cfdisk.c:1500
msgid "No room to create the extended partition"
msgstr "Ikke plads til at oprette udvidet partition"
#: fdisk/cfdisk.c:1574
msgid "No partition table.\n"
msgstr "Ingen partitionstabel.\n"
#: fdisk/cfdisk.c:1578
msgid "No partition table. Starting with zero table."
msgstr "Ingen partitionstabel. Starter med nulstillet tabel."
#: fdisk/cfdisk.c:1588
msgid "Bad signature on partition table"
msgstr "Ugyldig signatur i partitionstabel"
#: fdisk/cfdisk.c:1592
msgid "Unknown partition table type"
msgstr "Ukendt partitionstabel-type"
#: fdisk/cfdisk.c:1594
msgid "Do you wish to start with a zero table [y/N] ?"
msgstr "Vil du starte med nulstillet tabel [j/N] ?"
#: fdisk/cfdisk.c:1642
msgid "You specified more cylinders than fit on disk"
msgstr "Du angav flere cylindre end der kan være på disken"
#: fdisk/cfdisk.c:1674
msgid "Cannot open disk drive"
msgstr "Kan ikke åbne drev"
#: fdisk/cfdisk.c:1676 fdisk/cfdisk.c:1865
msgid "Opened disk read-only - you have no permission to write"
msgstr "Åbnede drev skrivebeskyttet - du har ikke adgang til at skrive"
#: fdisk/cfdisk.c:1687
msgid ""
"Warning!! Unsupported GPT (GUID Partition Table) detected. Use GNU Parted."
msgstr ""
#: fdisk/cfdisk.c:1706
msgid "Cannot get disk size"
msgstr "Kan ikke få diskstørrelsen"
#: fdisk/cfdisk.c:1732
msgid "Bad primary partition"
msgstr "Ugyldig primærpartition"
#: fdisk/cfdisk.c:1762
msgid "Bad logical partition"
msgstr "Ugyldig logisk partition"
#: fdisk/cfdisk.c:1877
msgid "Warning!! This may destroy data on your disk!"
msgstr "Advarsel!! Dette ødelægger muligvis data på din disk!"
#: fdisk/cfdisk.c:1881
#, fuzzy
msgid ""
"Are you sure you want to write the partition table to disk? (yes or no): "
msgstr ""
"Er du sikke på, at du vil skrive partitionstabellen til disken? (ja eller "
"nej): "
#: fdisk/cfdisk.c:1887
msgid "no"
msgstr "nej"
#: fdisk/cfdisk.c:1889
msgid "Did not write partition table to disk"
msgstr "Skrev ikke partitionstabellen til disken"
#: fdisk/cfdisk.c:1891
msgid "yes"
msgstr "ja"
#: fdisk/cfdisk.c:1895
msgid "Please enter `yes' or `no'"
msgstr "Skriv venligst 'ja' eller 'nej'"
#: fdisk/cfdisk.c:1899
msgid "Writing partition table to disk..."
msgstr "Skriver partitionstabel til disken..."
#: fdisk/cfdisk.c:1924 fdisk/cfdisk.c:1928
msgid "Wrote partition table to disk"
msgstr "Skrev partitionstabel til disken"
#: fdisk/cfdisk.c:1926
#, fuzzy
msgid ""
"Wrote partition table, but re-read table failed. Run partprobe(8), kpartx"
"(8) or reboot to update table."
msgstr ""
"Skrev partitionstabel, men genindlæsning mislykkedes. Genstart for at "
"opdatere tabellen."
#: fdisk/cfdisk.c:1936
msgid "No primary partitions are marked bootable. DOS MBR cannot boot this."
msgstr ""
"Ingen primærpartitioner er markeret opstartbar. DOS MBR vil ikke kunne "
"starte op."
#: fdisk/cfdisk.c:1938
msgid ""
"More than one primary partition is marked bootable. DOS MBR cannot boot this."
msgstr ""
"Da flere primærpartitioner er opstartbare, vil DOS MBR ikke kunne starte op."
#: fdisk/cfdisk.c:1996 fdisk/cfdisk.c:2115 fdisk/cfdisk.c:2199
msgid "Enter filename or press RETURN to display on screen: "
msgstr "Angiv filnavn eller tryk RETUR for at vise på skærmen: "
#: fdisk/cfdisk.c:2005 fdisk/cfdisk.c:2123 fdisk/cfdisk.c:2207
#, c-format
msgid "Cannot open file '%s'"
msgstr "Kan ikke åbne filen '%s'"
#: fdisk/cfdisk.c:2016
#, c-format
msgid "Disk Drive: %s\n"
msgstr "Drev: %s\n"
#: fdisk/cfdisk.c:2018
msgid "Sector 0:\n"
msgstr "Sektor 0:\n"
#: fdisk/cfdisk.c:2025
#, c-format
msgid "Sector %d:\n"
msgstr "Sektor %d:\n"
#: fdisk/cfdisk.c:2045
msgid " None "
msgstr " Ingen "
#: fdisk/cfdisk.c:2047
msgid " Pri/Log"
msgstr " Pri/Log"
#: fdisk/cfdisk.c:2049
msgid " Primary"
msgstr " Primær"
#: fdisk/cfdisk.c:2051
msgid " Logical"
msgstr " Logisk "
#: fdisk/cfdisk.c:2089 fdisk/fdisk.c:1767 fdisk/fdisk.c:2106
#: fdisk/fdisksgilabel.c:227 fdisk/fdisksunlabel.c:616 fdisk/sfdisk.c:638
msgid "Unknown"
msgstr "Ukendt"
#: fdisk/cfdisk.c:2095 fdisk/cfdisk.c:2563 fdisk/fdisksunlabel.c:39
msgid "Boot"
msgstr "Opstart"
#: fdisk/cfdisk.c:2097
#, c-format
msgid "(%02X)"
msgstr "(%02X)"
#: fdisk/cfdisk.c:2099
msgid "None"
msgstr "Ingen"
#: fdisk/cfdisk.c:2134 fdisk/cfdisk.c:2218
#, c-format
msgid "Partition Table for %s\n"
msgstr "Partitionstabel for %s\n"
#: fdisk/cfdisk.c:2136
msgid " First Last\n"
msgstr " Første Sidst\n"
#: fdisk/cfdisk.c:2137
msgid ""
" # Type Sector Sector Offset Length Filesystem Type (ID) "
"Flag\n"
msgstr ""
" # Type Sektor Sektor forskydn. Længde Filsystem Type (ID) "
"Flag\n"
#: fdisk/cfdisk.c:2138
msgid ""
"-- ------- ----------- ----------- ------ ----------- -------------------- "
"----\n"
msgstr ""
"-- ------- ----------- ----------- ------ ----------- -------------------- "
"----\n"
#: fdisk/cfdisk.c:2221
#, fuzzy
msgid " ---Starting---- ----Ending----- Start Number of\n"
msgstr " ---Starter--- ----Ender---- Start Antal\n"
#: fdisk/cfdisk.c:2222
#, fuzzy
msgid " # Flags Head Sect Cyl ID Head Sect Cyl Sector Sectors\n"
msgstr " # Flag Hovd Sekt Cyl ID Hovd Sekt Cyl Sektor Sektorer\n"
#: fdisk/cfdisk.c:2223
#, fuzzy
msgid "-- ----- ---- ---- ----- ---- ---- ---- ----- ----------- -----------\n"
msgstr "-- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----------- -----------\n"
#: fdisk/cfdisk.c:2256
msgid "Raw"
msgstr "Rå"
#: fdisk/cfdisk.c:2256
msgid "Print the table using raw data format"
msgstr "Vis tabellen i råtdata format"
#: fdisk/cfdisk.c:2257 fdisk/cfdisk.c:2360
msgid "Sectors"
msgstr "Sektorer"
#: fdisk/cfdisk.c:2257
msgid "Print the table ordered by sectors"
msgstr "Vis tabellen ordnet efter sektorer"
#: fdisk/cfdisk.c:2258
msgid "Table"
msgstr "Tabel"
#: fdisk/cfdisk.c:2258
msgid "Just print the partition table"
msgstr "Vis kun partitionstabellen"
#: fdisk/cfdisk.c:2259
msgid "Don't print the table"
msgstr "Vis ikke tabellen"
#: fdisk/cfdisk.c:2287
msgid "Help Screen for cfdisk"
msgstr "Hjælpeskærm for cfdisk"
#: fdisk/cfdisk.c:2289
msgid "This is cfdisk, a curses based disk partitioning program, which"
msgstr "Dette er cfdisk, et curses-baseret diskpartitionerings-program, som"
#: fdisk/cfdisk.c:2290
msgid "allows you to create, delete and modify partitions on your hard"
msgstr "lader dig oprette, slette eller modificere partitioner på din"
#: fdisk/cfdisk.c:2291
msgid "disk drive."
msgstr "harddisk."
#: fdisk/cfdisk.c:2293
msgid "Copyright (C) 1994-1999 Kevin E. Martin & aeb"
msgstr "Copyright (C) 1994-1999 Kevin E. Martin & aeb"
#: fdisk/cfdisk.c:2295
msgid "Command Meaning"
msgstr "Kommando Betydning"
#: fdisk/cfdisk.c:2296
msgid "------- -------"
msgstr "------- -------"
#: fdisk/cfdisk.c:2297
msgid " b Toggle bootable flag of the current partition"
msgstr " b Skift opstartbar-flaget for partitionen ('bootable')"
#: fdisk/cfdisk.c:2298
msgid " d Delete the current partition"
msgstr " d Slet partitionen"
#: fdisk/cfdisk.c:2299
msgid " g Change cylinders, heads, sectors-per-track parameters"
msgstr " g Ret cylinder, hoved, sektorer-per-spor parametre"
#: fdisk/cfdisk.c:2300
msgid " WARNING: This option should only be used by people who"
msgstr " ADVARSEL: Denne kommando bør kun bruges af folk, der"
#: fdisk/cfdisk.c:2301
msgid " know what they are doing."
msgstr " er klar over, hvad de gør."
#: fdisk/cfdisk.c:2302
msgid " h Print this screen"
msgstr " h Vis denne skærm"
#: fdisk/cfdisk.c:2303
msgid " m Maximize disk usage of the current partition"
msgstr " m Maksimér partitionens diskforbrug"
#: fdisk/cfdisk.c:2304
msgid " Note: This may make the partition incompatible with"
msgstr " Bemærk: Dette kan gøre partitionen inkompatibel med"
#: fdisk/cfdisk.c:2305
msgid " DOS, OS/2, ..."
msgstr " DOS, OS/2, ..."
#: fdisk/cfdisk.c:2306
msgid " n Create new partition from free space"
msgstr " n Opret ny partition i frit område"
#: fdisk/cfdisk.c:2307
msgid " p Print partition table to the screen or to a file"
msgstr " p Udlæs partitionstabellen til skærmen eller en fil"
#: fdisk/cfdisk.c:2308
msgid " There are several different formats for the partition"
msgstr " Der er flere forskellige formater på partitionen,"
#: fdisk/cfdisk.c:2309
msgid " that you can choose from:"
msgstr " som du kan vælge mellem:"
#: fdisk/cfdisk.c:2310
msgid " r - Raw data (exactly what would be written to disk)"
msgstr " r - Rådata (nøjagtig de, som ville skrives på disken)"
#: fdisk/cfdisk.c:2311
msgid " s - Table ordered by sectors"
msgstr " s - Tabel ordnet efter sektorer"
#: fdisk/cfdisk.c:2312
msgid " t - Table in raw format"
msgstr " t - Tabel i rådata format"
#: fdisk/cfdisk.c:2313
msgid " q Quit program without writing partition table"
msgstr " q Afslut program uden at skrive partitionstabellen"
#: fdisk/cfdisk.c:2314
msgid " t Change the filesystem type"
msgstr " t Skift filsystem type"
#: fdisk/cfdisk.c:2315
msgid " u Change units of the partition size display"
msgstr " u Skift enhed for visning af partitionsstørrelser"
#: fdisk/cfdisk.c:2316
msgid " Rotates through MB, sectors and cylinders"
msgstr " Skifter mellem MB, sektorer og cylindre"
#: fdisk/cfdisk.c:2317
msgid " W Write partition table to disk (must enter upper case W)"
msgstr " W Skriv partitionstabellen til disk (skal være stort W)"
#: fdisk/cfdisk.c:2318
msgid " Since this might destroy data on the disk, you must"
msgstr " Siden dette kan ødelægge data på disken, skal du enten"
#: fdisk/cfdisk.c:2319
msgid " either confirm or deny the write by entering `yes' or"
msgstr " bekræfte eller afvise ved at skrive henholdsvis 'ja'"
#: fdisk/cfdisk.c:2320
msgid " `no'"
msgstr " eller 'nej'"
#: fdisk/cfdisk.c:2321
msgid "Up Arrow Move cursor to the previous partition"
msgstr "Pil op Flyt markøren til forrige partition"
#: fdisk/cfdisk.c:2322
msgid "Down Arrow Move cursor to the next partition"
msgstr "Pil ned Flyt markøren til næste partition"
#: fdisk/cfdisk.c:2323
msgid "CTRL-L Redraws the screen"
msgstr "CTRL-L Gentegner skærmen"
#: fdisk/cfdisk.c:2324
msgid " ? Print this screen"
msgstr " ? Vis denne skærm"
#: fdisk/cfdisk.c:2326
msgid "Note: All of the commands can be entered with either upper or lower"
msgstr "Bemærk: Alle kommandoerne kan angives med enten store eller små"
#: fdisk/cfdisk.c:2327
msgid "case letters (except for Writes)."
msgstr "bogstaver (undtagen W)."
#: fdisk/cfdisk.c:2358 fdisk/fdisksunlabel.c:232
msgid "Cylinders"
msgstr "Cylindre"
#: fdisk/cfdisk.c:2358
msgid "Change cylinder geometry"
msgstr "Skift cylindergeometri"
#: fdisk/cfdisk.c:2359 fdisk/fdisksunlabel.c:230
msgid "Heads"
msgstr "Hoveder"
#: fdisk/cfdisk.c:2359
msgid "Change head geometry"
msgstr "Skift hovedgeometri"
#: fdisk/cfdisk.c:2360
msgid "Change sector geometry"
msgstr "Skift sektorgeometri"
#: fdisk/cfdisk.c:2361
msgid "Done"
msgstr "Færdig"
#: fdisk/cfdisk.c:2361
msgid "Done with changing geometry"
msgstr "Færdig med geometriændring"
#: fdisk/cfdisk.c:2374
msgid "Enter the number of cylinders: "
msgstr "Angiv antallet af cylindre: "
#: fdisk/cfdisk.c:2385 fdisk/cfdisk.c:2958
msgid "Illegal cylinders value"
msgstr "Ugyldigt cylinderantal"
#: fdisk/cfdisk.c:2391
msgid "Enter the number of heads: "
msgstr "Angiv antallet af hoveder: "
#: fdisk/cfdisk.c:2398 fdisk/cfdisk.c:2968
msgid "Illegal heads value"
msgstr "Ugyldig hovedantal"
#: fdisk/cfdisk.c:2404
msgid "Enter the number of sectors per track: "
msgstr "Angiv antallet af sektorer per spor: "
#: fdisk/cfdisk.c:2411 fdisk/cfdisk.c:2975
msgid "Illegal sectors value"
msgstr "Ugyldig sektorantal"
#: fdisk/cfdisk.c:2514
msgid "Enter filesystem type: "
msgstr "Angiv filsystemtype: "
#: fdisk/cfdisk.c:2532
msgid "Cannot change FS Type to empty"
msgstr "Kan ikke ændre filsystemtype til tom"
#: fdisk/cfdisk.c:2534
msgid "Cannot change FS Type to extended"
msgstr "Kan ikke ændre filsystemtype til udvidet"
#: fdisk/cfdisk.c:2565
#, c-format
msgid "Unk(%02X)"
msgstr "Ukt(%02X)"
#: fdisk/cfdisk.c:2568 fdisk/cfdisk.c:2571
msgid ", NC"
msgstr ", NC"
#: fdisk/cfdisk.c:2576 fdisk/cfdisk.c:2579
msgid "NC"
msgstr "NC"
#: fdisk/cfdisk.c:2587
msgid "Pri/Log"
msgstr "Pri/Log"
#: fdisk/cfdisk.c:2594
#, c-format
msgid "Unknown (%02X)"
msgstr "Ukendt (%02X)"
#: fdisk/cfdisk.c:2663
#, c-format
msgid "Disk Drive: %s"
msgstr "Drev: %s"
#: fdisk/cfdisk.c:2670
#, c-format
msgid "Size: %lld bytes, %lld MB"
msgstr "Størrelse: %lld byte, %lld Mb"
#: fdisk/cfdisk.c:2673
#, c-format
msgid "Size: %lld bytes, %lld.%lld GB"
msgstr "Størrelse: %lld byte, %lld.%lld Gb"
#: fdisk/cfdisk.c:2677
#, c-format
msgid "Heads: %d Sectors per Track: %d Cylinders: %lld"
msgstr "Hoveder: %d Sektorer per spor: %d Cylindre: %lld"
#: fdisk/cfdisk.c:2681 login-utils/chfn.c:377
msgid "Name"
msgstr "Navn"
#: fdisk/cfdisk.c:2682
msgid "Flags"
msgstr "Flag"
#: fdisk/cfdisk.c:2683
msgid "Part Type"
msgstr "Part-type"
#: fdisk/cfdisk.c:2684
msgid "FS Type"
msgstr "Fs-type"
#: fdisk/cfdisk.c:2685
msgid "[Label]"
msgstr "[Mærkat]"
#: fdisk/cfdisk.c:2687
msgid " Sectors"
msgstr " Sektorer"
#: fdisk/cfdisk.c:2689
msgid " Cylinders"
msgstr " Cylindre"
#: fdisk/cfdisk.c:2691
msgid " Size (MB)"
msgstr " Størrelse (MB)"
#: fdisk/cfdisk.c:2693
msgid " Size (GB)"
msgstr " Størrelse (GB)"
#: fdisk/cfdisk.c:2748
msgid "Bootable"
msgstr "Opstartbar"
#: fdisk/cfdisk.c:2748
msgid "Toggle bootable flag of the current partition"
msgstr "Skift opstartbar-flaget for partitionen ('bootable')"
#: fdisk/cfdisk.c:2749
msgid "Delete"
msgstr "Slet"
#: fdisk/cfdisk.c:2749
msgid "Delete the current partition"
msgstr "Slet partitionen"
#: fdisk/cfdisk.c:2750
msgid "Geometry"
msgstr "Geometri"
#: fdisk/cfdisk.c:2750
msgid "Change disk geometry (experts only)"
msgstr "Skift diskgeometri (kun for eksperter)"
#: fdisk/cfdisk.c:2751
msgid "Help"
msgstr "Hjælp"
#: fdisk/cfdisk.c:2751
msgid "Print help screen"
msgstr "Vis hjælpeskærm"
#: fdisk/cfdisk.c:2752
msgid "Maximize"
msgstr "Maksimér"
#: fdisk/cfdisk.c:2752
msgid "Maximize disk usage of the current partition (experts only)"
msgstr "Maksimér diskforbruget for partitionen (kun for eksperter)"
#: fdisk/cfdisk.c:2753
msgid "New"
msgstr "Ny"
#: fdisk/cfdisk.c:2753
msgid "Create new partition from free space"
msgstr "Opret ny partition i frit område"
#: fdisk/cfdisk.c:2754
msgid "Print"
msgstr "Udlæs"
#: fdisk/cfdisk.c:2754
msgid "Print partition table to the screen or to a file"
msgstr "Udlæs partitionstabellen til skærmen eller til en fil"
#: fdisk/cfdisk.c:2755
msgid "Quit"
msgstr "Afslut"
#: fdisk/cfdisk.c:2755
msgid "Quit program without writing partition table"
msgstr "Afslut program uden at ændre partitionstabellen"
#: fdisk/cfdisk.c:2756
msgid "Type"
msgstr "Type"
#: fdisk/cfdisk.c:2756
msgid "Change the filesystem type (DOS, Linux, OS/2 and so on)"
msgstr "Skift filsystemtype (DOS, Linux, OS/2 osv.)"
#: fdisk/cfdisk.c:2757
msgid "Units"
msgstr "Enheder"
#: fdisk/cfdisk.c:2757
msgid "Change units of the partition size display (MB, sect, cyl)"
msgstr "Skift enheder for visning af partitionstabellen (MB, sekt, cyl)"
#: fdisk/cfdisk.c:2758
msgid "Write"
msgstr "Skriv"
#: fdisk/cfdisk.c:2758
msgid "Write partition table to disk (this might destroy data)"
msgstr "Skriv partitionstabellen til disk (dette kan ødelægge data)"
#: fdisk/cfdisk.c:2805
msgid "Cannot make this partition bootable"
msgstr "Kan ikke gøre denne partition opstartbar"
#: fdisk/cfdisk.c:2815
msgid "Cannot delete an empty partition"
msgstr "Kan ikke slette en tom partition"
#: fdisk/cfdisk.c:2835 fdisk/cfdisk.c:2837
msgid "Cannot maximize this partition"
msgstr "Kan ikke maksimere denne partition"
#: fdisk/cfdisk.c:2845
msgid "This partition is unusable"
msgstr "Denne partition er ubrugelig"
#: fdisk/cfdisk.c:2847
msgid "This partition is already in use"
msgstr "Denne partition er allerede i brug"
#: fdisk/cfdisk.c:2864
msgid "Cannot change the type of an empty partition"
msgstr "Kan ikke ændre en tom partitions type"
#: fdisk/cfdisk.c:2891 fdisk/cfdisk.c:2897
msgid "No more partitions"
msgstr "Ikke flere partitioner"
#: fdisk/cfdisk.c:2904
msgid "Illegal command"
msgstr "Ugyldig kommando"
#: fdisk/cfdisk.c:2914
#, c-format
msgid "Copyright (C) 1994-2002 Kevin E. Martin & aeb\n"
msgstr "Copyright (C) 1994-2002 Kevin E. Martin & aeb\n"
#: fdisk/cfdisk.c:2921
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Usage:\n"
"Print version:\n"
" %s -v\n"
"Print partition table:\n"
" %s -P {r|s|t} [options] device\n"
"Interactive use:\n"
" %s [options] device\n"
"\n"
"Options:\n"
"-a: Use arrow instead of highlighting;\n"
"-z: Start with a zero partition table, instead of reading the pt from disk;\n"
"-c C -h H -s S: Override the kernel's idea of the number of cylinders,\n"
" the number of heads and the number of sectors/track.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Brug:\n"
"Vis version:\n"
" %s -v\n"
"Vi partitionstabellen:\n"
" %s -P {r|s|t} [tilvalg] enhed\n"
"Interaktivt brug:\n"
" %s [tilvalg] enhed\n"
"\n"
"Tilvalg:\n"
"-a: Brug pil i stedet for baggrundsfyld;\n"
"-z: Start med en tom partitionstabel i stedet for at læse diskens;\n"
"-c C -h H -s S: Underkend kernens ide om antallet af cylindre,\n"
" hoveder og sektorer/spor.\n"
"\n"
#: fdisk/fdiskaixlabel.c:27
msgid ""
"\n"
"\tThere is a valid AIX label on this disk.\n"
"\tUnfortunately Linux cannot handle these\n"
"\tdisks at the moment. Nevertheless some\n"
"\tadvice:\n"
"\t1. fdisk will destroy its contents on write.\n"
"\t2. Be sure that this disk is NOT a still vital\n"
"\t part of a volume group. (Otherwise you may\n"
"\t erase the other disks as well, if unmirrored.)\n"
"\t3. Before deleting this physical volume be sure\n"
"\t to remove the disk logically from your AIX\n"
"\t machine. (Otherwise you become an AIXpert)."
msgstr ""
"\n"
"\tDer er et gyldig AIX-mærkat på denne disk.\n"
"\tDesværre kan Linux endnu ikke arbejde med disse\n"
"\tdiske. Alligevel er her nogle gode råd:\n"
"\t1. fdisk vil ødelægge dens indhold når du gemmer.\n"
"\t2. Vær sikker på at denne disk IKKE er en vital\n"
"\t del af en bind-gruppe. (Ellers kan du også slette\n"
"\t de andre diske, hvis de ikke er spejlede.)\n"
"\t3. Før du sletter dette fysiske bind, vær sikker på\n"
"\t at du fjerne disken logisk fra din AIX maskine.\n"
"\t (Ellers bliver du en AIXpert)."
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:121
#, c-format
msgid ""
"\n"
"BSD label for device: %s\n"
msgstr ""
"\n"
"BSD-mærkat for enhed: %s\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:128 fdisk/fdisk.c:394 fdisk/fdisk.c:413
#: fdisk/fdisk.c:431 fdisk/fdisk.c:438 fdisk/fdisk.c:461 fdisk/fdisk.c:479
#: fdisk/fdisk.c:495 fdisk/fdisk.c:511
msgid "Command action"
msgstr "Kommando beskrivelse"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:129
msgid " d delete a BSD partition"
msgstr " d slet en BSD-partition"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:130
msgid " e edit drive data"
msgstr " e redigér drev-data"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:131
msgid " i install bootstrap"
msgstr " i installer opstarts-igangsætter ('bootstrap')"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:132
msgid " l list known filesystem types"
msgstr " l vis liste over filsystemtyper"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:133 fdisk/fdisk.c:400 fdisk/fdisk.c:419
#: fdisk/fdisk.c:432 fdisk/fdisk.c:444 fdisk/fdisk.c:469 fdisk/fdisk.c:486
#: fdisk/fdisk.c:502 fdisk/fdisk.c:520
msgid " m print this menu"
msgstr " m vis denne menu"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:134
msgid " n add a new BSD partition"
msgstr " n tilføj en ny BSD-partition"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:135
msgid " p print BSD partition table"
msgstr " p vis BSD-partitionstabel"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:136 fdisk/fdisk.c:404 fdisk/fdisk.c:423
#: fdisk/fdisk.c:434 fdisk/fdisk.c:448 fdisk/fdisk.c:471 fdisk/fdisk.c:488
#: fdisk/fdisk.c:504 fdisk/fdisk.c:522
msgid " q quit without saving changes"
msgstr " q afslut uden at gemme ændringerne"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:137 fdisk/fdisk.c:472 fdisk/fdisk.c:489
#: fdisk/fdisk.c:505 fdisk/fdisk.c:523
msgid " r return to main menu"
msgstr " r returnér til hovedmenuen"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:138
msgid " s show complete disklabel"
msgstr " s vis hele diskmærkatet"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:139
msgid " t change a partition's filesystem id"
msgstr " t ændr filsystem-id for en partition"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:140
msgid " u change units (cylinders/sectors)"
msgstr " u skift enheder (cylindre/sektorer)"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:141
msgid " w write disklabel to disk"
msgstr " w skriv diskmærkatet til disken"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:143
msgid " x link BSD partition to non-BSD partition"
msgstr " x lænk en BSD-partition til en ikke-BSD-partition"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:175
#, c-format
msgid "Partition %s has invalid starting sector 0.\n"
msgstr "Partition %s har en ugyldig startsektor 0.\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:179
#, c-format
msgid "Reading disklabel of %s at sector %d.\n"
msgstr "Læser diskmærkat for %s fra sektor %d.\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:189
#, c-format
msgid "There is no *BSD partition on %s.\n"
msgstr "Der er ingen *BSD-partitioner på %s.\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:203
msgid "BSD disklabel command (m for help): "
msgstr "BSD-diskmærkat kommando (m for hjælp): "
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:283 fdisk/fdisk.c:2328 fdisk/fdisksgilabel.c:638
#: fdisk/fdisksunlabel.c:426
#, c-format
msgid "First %s"
msgstr "Første %s"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:290 fdisk/fdisksunlabel.c:483
#, c-format
msgid "Last %s or +size or +sizeM or +sizeK"
msgstr "Sidste %s eller +størrelse eller +størrelseM eller +størrelseK"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:317
#, c-format
msgid "type: %s\n"
msgstr "type: %s\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:319
#, c-format
msgid "type: %d\n"
msgstr "type: %d\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:320
#, c-format
msgid "disk: %.*s\n"
msgstr "disk: %.*s\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:321
#, c-format
msgid "label: %.*s\n"
msgstr "mærkat: %.*s\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:322
#, c-format
msgid "flags:"
msgstr "flag:"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:324
#, c-format
msgid " removable"
msgstr " flytbar"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:326
#, c-format
msgid " ecc"
msgstr " ecc"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:328
#, c-format
msgid " badsect"
msgstr " fjlsekt"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:332
#, c-format
msgid "bytes/sector: %ld\n"
msgstr "byte/sektor: %ld\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:333
#, c-format
msgid "sectors/track: %ld\n"
msgstr "sektorer/spor: %ld\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:334
#, c-format
msgid "tracks/cylinder: %ld\n"
msgstr "spor/cylinder: %ld\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:335
#, c-format
msgid "sectors/cylinder: %ld\n"
msgstr "sektorer/cylinder: %ld\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:336
#, c-format
msgid "cylinders: %ld\n"
msgstr "cylindre: %ld\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:337
#, c-format
msgid "rpm: %d\n"
msgstr "omdr. per minut: %d\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:338
#, c-format
msgid "interleave: %d\n"
msgstr "interleave: %d\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:339
#, c-format
msgid "trackskew: %d\n"
msgstr "sporafvigelse: %d\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:340
#, c-format
msgid "cylinderskew: %d\n"
msgstr "cylinderafvigelse: %d\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:341
#, c-format
msgid "headswitch: %ld\t\t# milliseconds\n"
msgstr "hovedskift: %ld\t\t# millisekunder\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:343
#, c-format
msgid "track-to-track seek: %ld\t# milliseconds\n"
msgstr "spor-til-spor søgning: %ld\t# millisekunder\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:345
#, c-format
msgid "drivedata: "
msgstr "drevdata: "
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:354
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%d partitions:\n"
msgstr ""
"\n"
"%d partitioner:\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:355
#, c-format
msgid "# start end size fstype [fsize bsize cpg]\n"
msgstr "# start slut størr. fstype [fstr. bstr. cpg]\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:404 fdisk/fdiskbsdlabel.c:407
#, c-format
msgid "Writing disklabel to %s.\n"
msgstr "Skiver diskmærkat til %s.\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:419 fdisk/fdiskbsdlabel.c:421
#, c-format
msgid "%s contains no disklabel.\n"
msgstr "%s har intet diskmærkat.\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:426
msgid "Do you want to create a disklabel? (y/n) "
msgstr "Vil du oprette et diskmærkat? (j/n) "
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:466
msgid "bytes/sector"
msgstr "byte/sektor"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:467
msgid "sectors/track"
msgstr "sektorer/spor"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:468
msgid "tracks/cylinder"
msgstr "spor/cylinder"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:469 fdisk/fdisk.c:740 fdisk/fdisk.c:1592
#: fdisk/sfdisk.c:930
msgid "cylinders"
msgstr "cylindre"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:476
msgid "sectors/cylinder"
msgstr "sektorer/cylinder"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:480
#, c-format
msgid "Must be <= sectors/track * tracks/cylinder (default).\n"
msgstr "Skal være <= sektorer/spor * spor/cylinder (standard).\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:482
msgid "rpm"
msgstr "omdr. per minut"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:483
msgid "interleave"
msgstr "interleave"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:484
msgid "trackskew"
msgstr "sporafvigelse"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:485
msgid "cylinderskew"
msgstr "cylinderafvigelse"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:486
msgid "headswitch"
msgstr "hovedskift"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:487
msgid "track-to-track seek"
msgstr "spor-til-spor søgning"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:528
#, c-format
msgid "Bootstrap: %sboot -> boot%s (%s): "
msgstr "Opstarts-igangsætter: %sopstart -> opstart%s (%s): "
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:553
#, c-format
msgid "Bootstrap overlaps with disk label!\n"
msgstr "Opstarts-igangsætter overlapper med diskmærkatet!\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:574 fdisk/fdiskbsdlabel.c:576
#, c-format
msgid "Bootstrap installed on %s.\n"
msgstr "Opstarts-igangsætter installeret på %s.\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:598
#, c-format
msgid "Partition (a-%c): "
msgstr "Partition (a-%c): "
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:617 fdisk/fdisk.c:2491
#, c-format
msgid "The maximum number of partitions has been created\n"
msgstr "Det maksimale antal partitioner er blevet oprettet\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:629
#, c-format
msgid "This partition already exists.\n"
msgstr "Denne partition eksisterer allerede.\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:756
#, c-format
msgid "Warning: too many partitions (%d, maximum is %d).\n"
msgstr "Advarsel: for mange partitioner (%d, maksimum er %d).\n"
#: fdisk/fdiskbsdlabel.c:804
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Syncing disks.\n"
msgstr ""
"\n"
"Synkroniserer diske.\n"
#: fdisk/fdisk.c:256
msgid ""
"Usage:\n"
" fdisk [options] <disk> change partition table\n"
" fdisk [options] -l <disk> list partition table(s)\n"
" fdisk -s <partition> give partition size(s) in blocks\n"
"\n"
"Options:\n"
" -b <size> sector size (512, 1024, 2048 or 4096)\n"
" -c switch off DOS-compatible mode\n"
" -h print help\n"
" -u <size> give sizes in sectors instead of cylinders\n"
" -v print version\n"
" -C <number> specify the number of cylinders\n"
" -H <number> specify the number of heads\n"
" -S <number> specify the number of sectors per track\n"
"\n"
msgstr ""
#: fdisk/fdisk.c:273
#, c-format
msgid "Unable to open %s\n"
msgstr "Kunne ikke åbne %s\n"
#: fdisk/fdisk.c:277
#, c-format
msgid "Unable to read %s\n"
msgstr "Kunne ikke læse %s\n"
#: fdisk/fdisk.c:281
#, c-format
msgid "Unable to seek on %s\n"
msgstr "Kunne ikke søge til %s\n"
#: fdisk/fdisk.c:285
#, c-format
msgid "Unable to write %s\n"
msgstr "Kunne ikke skrive %s\n"
#: fdisk/fdisk.c:289
#, c-format
msgid "BLKGETSIZE ioctl failed on %s\n"
msgstr "BLKGETSIZE ioctl mislykkedes på %s\n"
#: fdisk/fdisk.c:293
msgid "Unable to allocate any more memory\n"
msgstr "Kunne ikke allokere mere hukommelse\n"
#: fdisk/fdisk.c:296
msgid "Fatal error\n"
msgstr "Fatal fejl\n"
#: fdisk/fdisk.c:395
msgid " a toggle a read only flag"
msgstr " a skift et skrivebeskyttelses-flag"
#: fdisk/fdisk.c:396 fdisk/fdisk.c:440
msgid " b edit bsd disklabel"
msgstr " b skift bsd-diskmærkat"
#: fdisk/fdisk.c:397
msgid " c toggle the mountable flag"
msgstr " c skift montérbart-flag"
#: fdisk/fdisk.c:398 fdisk/fdisk.c:417 fdisk/fdisk.c:442
msgid " d delete a partition"
msgstr " d slet en partition"
#: fdisk/fdisk.c:399 fdisk/fdisk.c:418 fdisk/fdisk.c:443
msgid " l list known partition types"
msgstr " l vis liste over kendte partitionstyper"
#: fdisk/fdisk.c:401 fdisk/fdisk.c:420 fdisk/fdisk.c:445
msgid " n add a new partition"
msgstr " n tilføj en ny partition"
#: fdisk/fdisk.c:402 fdisk/fdisk.c:421 fdisk/fdisk.c:433 fdisk/fdisk.c:446
msgid " o create a new empty DOS partition table"
msgstr " o opret en ny, tom DOS-partitionstabel"
#: fdisk/fdisk.c:403 fdisk/fdisk.c:422 fdisk/fdisk.c:447 fdisk/fdisk.c:470
#: fdisk/fdisk.c:487 fdisk/fdisk.c:503 fdisk/fdisk.c:521
msgid " p print the partition table"
msgstr " p vis partitionstabellen"
#: fdisk/fdisk.c:405 fdisk/fdisk.c:424 fdisk/fdisk.c:435 fdisk/fdisk.c:449
msgid " s create a new empty Sun disklabel"
msgstr " s opret en ny, tom Sun-diskmærkat"
#: fdisk/fdisk.c:406 fdisk/fdisk.c:425 fdisk/fdisk.c:450
msgid " t change a partition's system id"
msgstr " t skift system-id for en partition"
#: fdisk/fdisk.c:407 fdisk/fdisk.c:426 fdisk/fdisk.c:451
msgid " u change display/entry units"
msgstr " u skift enheder for visning/indtastning"
#: fdisk/fdisk.c:408 fdisk/fdisk.c:427 fdisk/fdisk.c:452 fdisk/fdisk.c:474
#: fdisk/fdisk.c:491 fdisk/fdisk.c:507 fdisk/fdisk.c:525
msgid " v verify the partition table"
msgstr " v verificér partitionstabellen"
#: fdisk/fdisk.c:409 fdisk/fdisk.c:428 fdisk/fdisk.c:453 fdisk/fdisk.c:475
#: fdisk/fdisk.c:492 fdisk/fdisk.c:508 fdisk/fdisk.c:526
msgid " w write table to disk and exit"
msgstr " w skriv partitionstabel til disk og afslut"
#: fdisk/fdisk.c:410 fdisk/fdisk.c:454
msgid " x extra functionality (experts only)"
msgstr " x ekstra funktionalitet (kun for eksperter)"
#: fdisk/fdisk.c:414
msgid " a select bootable partition"
msgstr " a vælg en opstartbar partition"
#: fdisk/fdisk.c:415
msgid " b edit bootfile entry"
msgstr " b redigér indgang i opstartsfil"
#: fdisk/fdisk.c:416
msgid " c select sgi swap partition"
msgstr " c vælg sgi swap-partition"
#: fdisk/fdisk.c:439
msgid " a toggle a bootable flag"
msgstr " a skift opstartbar-flaget"
#: fdisk/fdisk.c:441
msgid " c toggle the dos compatibility flag"
msgstr " c skift DOS-kompatilitets-flaget"
#: fdisk/fdisk.c:462
msgid " a change number of alternate cylinders"
msgstr " a ændr antallet af alternative cylindre"
#: fdisk/fdisk.c:463 fdisk/fdisk.c:481 fdisk/fdisk.c:497 fdisk/fdisk.c:513
msgid " c change number of cylinders"
msgstr " c ændr antallet af cylindre"
#: fdisk/fdisk.c:464 fdisk/fdisk.c:482 fdisk/fdisk.c:498 fdisk/fdisk.c:514
msgid " d print the raw data in the partition table"
msgstr " d vis rådataene fra partitionstabellen"
#: fdisk/fdisk.c:465
msgid " e change number of extra sectors per cylinder"
msgstr " e ændr antallet af ekstra sektorer per cylinder"
#: fdisk/fdisk.c:466 fdisk/fdisk.c:485 fdisk/fdisk.c:501 fdisk/fdisk.c:518
msgid " h change number of heads"
msgstr " h ændr antallet af hoveder"
#: fdisk/fdisk.c:467
msgid " i change interleave factor"
msgstr " i ændr interleavefaktor"
#: fdisk/fdisk.c:468
msgid " o change rotation speed (rpm)"
msgstr " o ændr rotationshastighed (omdr. per minut)"
#: fdisk/fdisk.c:473 fdisk/fdisk.c:490 fdisk/fdisk.c:506 fdisk/fdisk.c:524
msgid " s change number of sectors/track"
msgstr " s ændr antallet af sektorer/spor"
#: fdisk/fdisk.c:476
msgid " y change number of physical cylinders"
msgstr " y ændr antallet af fysiske cylindre"
#: fdisk/fdisk.c:480 fdisk/fdisk.c:496 fdisk/fdisk.c:512
msgid " b move beginning of data in a partition"
msgstr " b flyt starten på data i en partition"
#: fdisk/fdisk.c:483 fdisk/fdisk.c:499 fdisk/fdisk.c:515
msgid " e list extended partitions"
msgstr " e vis udvidede partitioner"
#: fdisk/fdisk.c:484 fdisk/fdisk.c:500 fdisk/fdisk.c:517
msgid " g create an IRIX (SGI) partition table"
msgstr " g opret en IRIX (SGI) partitionstabel"
#: fdisk/fdisk.c:516
msgid " f fix partition order"
msgstr " f ordn partitionsrækkefølgen"
#: fdisk/fdisk.c:519
#, fuzzy
msgid " i change the disk identifier"
msgstr " u skift enheder for visning/indtastning"
#: fdisk/fdisk.c:635
#, c-format
msgid "You must set"
msgstr "Du skal angive"
#: fdisk/fdisk.c:736
msgid "heads"
msgstr "hoveder"
#: fdisk/fdisk.c:738 fdisk/fdisk.c:1592 fdisk/sfdisk.c:930
msgid "sectors"
msgstr "sektorer"
#: fdisk/fdisk.c:744
#, c-format
msgid ""
"%s%s.\n"
"You can do this from the extra functions menu.\n"
msgstr ""
"%s%s.\n"
"Dette kan du gøre fra menuen 'Ekstra funktioner'.\n"
#: fdisk/fdisk.c:745
msgid " and "
msgstr " og "
#: fdisk/fdisk.c:765
#, c-format
msgid ""
"\n"
"WARNING: The size of this disk is %d.%d TB (%llu bytes).\n"
"DOS partition table format can not be used on drives for volumes\n"
"larger than (%llu bytes) for %d-byte sectors. Use parted(1) and GUID \n"
"partition table format (GPT).\n"
"\n"
msgstr ""
#: fdisk/fdisk.c:783
#, c-format
msgid ""
"\n"
"The device presents a logical sector size that is smaller than\n"
"the physical sector size. Aligning to a physical sector (or optimal\n"
"I/O) size boundary is recommended, or performance may be impacted.\n"
msgstr ""
#: fdisk/fdisk.c:789
#, c-format
msgid ""
"\n"
"WARNING: DOS-compatible mode is deprecated. It's strongly recommended to\n"
" switch off the mode (command 'c')"
msgstr ""
#: fdisk/fdisk.c:794
#, c-format
msgid ""
" and change display units to\n"
" sectors (command 'u').\n"
msgstr ""
#: fdisk/fdisk.c:800
#, c-format
msgid ""
"\n"
"WARNING: cylinders as display units are deprecated. Use command 'u' to\n"
" change units to sectors.\n"
msgstr ""
#: fdisk/fdisk.c:819
#, c-format
msgid "Bad offset in primary extended partition\n"
msgstr "Ugyldig forskydning i primær udvidet partition\n"
#: fdisk/fdisk.c:833
#, c-format
msgid ""
"Warning: omitting partitions after #%d.\n"
"They will be deleted if you save this partition table.\n"
msgstr ""
"Advarsel: udelader partitioner efter #%d.\n"
"De vil blive slettet, hvis du gemmer denne partitionstabel.\n"
#: fdisk/fdisk.c:852
#, c-format
msgid "Warning: extra link pointer in partition table %d\n"
msgstr "Advarsel: ekstra lænkepeger (link pointer) i partitionstabel %d\n"
#: fdisk/fdisk.c:860
#, c-format
msgid "Warning: ignoring extra data in partition table %d\n"
msgstr "Advarsel: ignorerer ekstra data i partitionstabel %d\n"
#: fdisk/fdisk.c:893
#, fuzzy, c-format
msgid "omitting empty partition (%d)\n"
msgstr "Advarsel: tom partition\n"
#: fdisk/fdisk.c:912
#, c-format
msgid "Disk identifier: 0x%08x\n"
msgstr ""
#: fdisk/fdisk.c:921
#, c-format
msgid "New disk identifier (current 0x%08x): "
msgstr ""
#: fdisk/fdisk.c:940
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Building a new DOS disklabel with disk identifier 0x%08x.\n"
"Changes will remain in memory only, until you decide to write them.\n"
"After that, of course, the previous content won't be recoverable.\n"
"\n"
msgstr ""
"Opretter et ny DOS diskmærkat. Ændringer vil holdes i hukommelsen,\n"
"indtil du bestemmer dig for at gemme dem. Derefter kan det tidligere\n"
"indhold naturligvis ikke genskabes\n"
"\n"
#: fdisk/fdisk.c:1016
#, c-format
msgid "Note: sector size is %d (not %d)\n"
msgstr "Bemærk: sektorstørrelsen er %d (ikke %d)\n"
#: fdisk/fdisk.c:1214
#, c-format
msgid "You will not be able to write the partition table.\n"
msgstr "Du vil ikke kunne gemme partitionstabellen.\n"
#: fdisk/fdisk.c:1246
#, c-format
msgid ""
"This disk has both DOS and BSD magic.\n"
"Give the 'b' command to go to BSD mode.\n"
msgstr ""
"Denne disk har både magiske numre for DOS \n"
"BSD. Brug 'b'-kommandoen for at gå i BSD-tilstand.\n"
#: fdisk/fdisk.c:1256
#, c-format
msgid ""
"Device contains neither a valid DOS partition table, nor Sun, SGI or OSF "
"disklabel\n"
msgstr ""
"Enheden indeholder hverken en gyldig DOS-partitionstabel eller et Sun-, SGI- "
"eller OSF-diskmærkat.\n"
#: fdisk/fdisk.c:1273
#, c-format
msgid "Internal error\n"
msgstr "Intern fejl\n"
#: fdisk/fdisk.c:1283
#, c-format
msgid "Ignoring extra extended partition %d\n"
msgstr "Ignorerer ekstra udvidet partition %d\n"
#: fdisk/fdisk.c:1295
#, c-format
msgid ""
"Warning: invalid flag 0x%04x of partition table %d will be corrected by w"
"(rite)\n"
msgstr ""
"Advarsel: ugyldigt flag 0x%04x for partitionstabel %d vil blive rettet med "
"'w' (skriv)\n"
#: fdisk/fdisk.c:1321
#, c-format
msgid ""
"\n"
"got EOF thrice - exiting..\n"
msgstr ""
"\n"
"fik filslut (EOF) tre gange - afslutter..\n"
#: fdisk/fdisk.c:1360
msgid "Hex code (type L to list codes): "
msgstr "Hex-kode (tryk L for en liste over koderne): "
#: fdisk/fdisk.c:1393
#, c-format
msgid "%s (%u-%u, default %u): "
msgstr "%s (%u-%u, standard %u): "
#: fdisk/fdisk.c:1460
#, c-format
msgid "Unsupported suffix: '%s'.\n"
msgstr ""
#: fdisk/fdisk.c:1461
#, c-format
msgid ""
"Supported: 10^N: KB (KiloByte), MB (MegaByte), GB (GigaByte)\n"
" 2^N: K (KibiByte), M (MebiByte), G (GibiByte)\n"
msgstr ""
#: fdisk/fdisk.c:1489
#, c-format
msgid "Using default value %u\n"
msgstr "Bruger standardværdi %u\n"
#: fdisk/fdisk.c:1493
#, c-format
msgid "Value out of range.\n"
msgstr "Værdi udenfor området.\n"
#: fdisk/fdisk.c:1518
msgid "Partition number"
msgstr "Partitionsnummer"
#: fdisk/fdisk.c:1529
#, c-format
msgid "Warning: partition %d has empty type\n"
msgstr "Advarsel: partition %d er af typen 'tom'\n"
#: fdisk/fdisk.c:1551 fdisk/fdisk.c:1577
#, c-format
msgid "Selected partition %d\n"
msgstr "Partition %d er valgt\n"
#: fdisk/fdisk.c:1554
#, c-format
msgid "No partition is defined yet!\n"
msgstr "Ingen partitioner defineret!\n"
#: fdisk/fdisk.c:1580
#, c-format
msgid "All primary partitions have been defined already!\n"
msgstr "Alle primære partitioner er allerede definerede!\n"
#: fdisk/fdisk.c:1590
msgid "cylinder"
msgstr "cylinder"
#: fdisk/fdisk.c:1590
msgid "sector"
msgstr "sektor"
#: fdisk/fdisk.c:1599
#, c-format
msgid "Changing display/entry units to %s\n"
msgstr "Skifter enheder for visning/indtastning til %s\n"
#: fdisk/fdisk.c:1610
#, c-format
msgid "WARNING: Partition %d is an extended partition\n"
msgstr "ADVARSEL: Partition %d er en udvidet partition\n"
#: fdisk/fdisk.c:1620
#, c-format
msgid "DOS Compatibility flag is set\n"
msgstr "DOS-kompatilitetsflag er sat\n"
#: fdisk/fdisk.c:1622
#, c-format
msgid "DOS Compatibility flag is not set\n"
msgstr "DOS-kompatilitetsflag er ikke sat\n"
#: fdisk/fdisk.c:1723
#, c-format
msgid "Partition %d does not exist yet!\n"
msgstr "Partition %d eksisterer ikke endnu!\n"
#: fdisk/fdisk.c:1728
#, c-format
msgid ""
"Type 0 means free space to many systems\n"
"(but not to Linux). Having partitions of\n"
"type 0 is probably unwise. You can delete\n"
"a partition using the `d' command.\n"
msgstr ""
"Type 0 betyder frit område for mange systemer\n"
"(men ikke for Linux). At have type 0 partitioner\n"
"er nok uklogt. Du kan slette en partition med\n"
"'d'-kommandoen.\n"
#: fdisk/fdisk.c:1737
#, c-format
msgid ""
"You cannot change a partition into an extended one or vice versa\n"
"Delete it first.\n"
msgstr ""
"Du kan ikke ændre en partition mellem at være udvidet eller ikke-udvidet\n"
"Slet den først.\n"
#: fdisk/fdisk.c:1746
#, c-format
msgid ""
"Consider leaving partition 3 as Whole disk (5),\n"
"as SunOS/Solaris expects it and even Linux likes it.\n"
"\n"
msgstr ""
"Overvej at lade partition 3 være 'Hel disk' (5), da\n"
"SunOS/Solaris forventer det og selv Linux foretrækker det.\n"
"\n"
#: fdisk/fdisk.c:1752
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Consider leaving partition 9 as volume header (0),\n"
"and partition 11 as entire volume (6), as IRIX expects it.\n"
"\n"
msgstr ""
"Overvej at lade partition 9 være disk-hovede ('volume header') (0),\n"
"og partition 11 som 'entire volume' (6), da IRIX forventer det.\n"
"\n"
#: fdisk/fdisk.c:1769
#, c-format
msgid "Changed system type of partition %d to %x (%s)\n"
msgstr "Ændrede systemtypen for partition %d til %x (%s)\n"
#: fdisk/fdisk.c:1772
#, fuzzy, c-format
msgid "System type of partition %d is unchanged: %x (%s)\n"
msgstr "Ændrede systemtypen for partition %d til %x (%s)\n"
#: fdisk/fdisk.c:1827
#, c-format
msgid "Partition %d has different physical/logical beginnings (non-Linux?):\n"
msgstr "Partition %d har forskellig fysisk/logisk begyndelse (ikke-Linux?):\n"
#: fdisk/fdisk.c:1829 fdisk/fdisk.c:1837 fdisk/fdisk.c:1846 fdisk/fdisk.c:1856
#, c-format
msgid " phys=(%d, %d, %d) "
msgstr " fys=(%d, %d, %d) "
#: fdisk/fdisk.c:1830 fdisk/fdisk.c:1838
#, c-format
msgid "logical=(%d, %d, %d)\n"
msgstr "logisk=(%d, %d, %d)\n"
#: fdisk/fdisk.c:1835
#, c-format
msgid "Partition %d has different physical/logical endings:\n"
msgstr "Partition %d har forskellig fysisk/logisk endelse:\n"
#: fdisk/fdisk.c:1844
#, c-format
msgid "Partition %i does not start on cylinder boundary:\n"
msgstr "Partition %i starter ikke på en cylinder-grænse:\n"
#: fdisk/fdisk.c:1847
#, c-format
msgid "should be (%d, %d, 1)\n"
msgstr "burde være (%d, %d, 1)\n"
#: fdisk/fdisk.c:1853
#, c-format
msgid "Partition %i does not end on cylinder boundary.\n"
msgstr "Partition %i slutter ikke på en cylindergrænse.\n"
#: fdisk/fdisk.c:1857
#, c-format
msgid "should be (%d, %d, %d)\n"
msgstr "burde være (%d, %d, %d)\n"
#: fdisk/fdisk.c:1867
#, fuzzy, c-format
msgid "Partition %i does not start on physical sector boundary.\n"
msgstr "Partition %i starter ikke på en cylinder-grænse:\n"
#: fdisk/fdisk.c:1877
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Disk %s: %ld MB, %lld bytes\n"
msgstr ""
"\n"
"Disk %s: %ld Mb, %lld byte\n"
#: fdisk/fdisk.c:1881
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Disk %s: %ld.%ld GB, %lld bytes\n"
msgstr ""
"\n"
"Disk %s: %ld.%ld Gb, %lld byte\n"
#: fdisk/fdisk.c:1884
#, fuzzy, c-format
msgid "%d heads, %llu sectors/track, %d cylinders"
msgstr "%d hoveder, %d sektorer/spor, %d cylindre"
#: fdisk/fdisk.c:1887
#, c-format
msgid ", total %llu sectors"
msgstr ", i alt %llu sektorer"
#: fdisk/fdisk.c:1890
#, fuzzy, c-format
msgid "Units = %s of %d * %d = %d bytes\n"
msgstr ""
"Enheder = %s af %d * %d = %d byte\n"
"\n"
#: fdisk/fdisk.c:1894
#, c-format
msgid "Sector size (logical/physical): %u bytes / %lu bytes\n"
msgstr ""
#: fdisk/fdisk.c:1896
#, c-format
msgid "I/O size (minimum/optimal): %lu bytes / %lu bytes\n"
msgstr ""
#: fdisk/fdisk.c:1899
#, fuzzy, c-format
msgid "Alignment offset: %lu bytes\n"
msgstr "ugyldig inode-størrelse"
#: fdisk/fdisk.c:2008
#, c-format
msgid ""
"Nothing to do. Ordering is correct already.\n"
"\n"
msgstr ""
"Intet at gøre. Rækkefølgen er allerede korrekt.\n"
"\n"
#: fdisk/fdisk.c:2036
#, fuzzy, c-format
msgid "Done.\n"
msgstr ""
"Færdig\n"
"\n"
#: fdisk/fdisk.c:2064
#, c-format
msgid ""
"This doesn't look like a partition table\n"
"Probably you selected the wrong device.\n"
"\n"
msgstr ""
"Dette ligner ikke en partitionstabel\n"
"Du har nok valgt den forkerte enhed.\n"
"\n"
#: fdisk/fdisk.c:2077
#, c-format
msgid "%*s Boot Start End Blocks Id System\n"
msgstr "%*s Opstart Start Slut Blokke Id System\n"
#: fdisk/fdisk.c:2078 fdisk/fdisksgilabel.c:210 fdisk/fdisksunlabel.c:598
msgid "Device"
msgstr "Enhed"
#: fdisk/fdisk.c:2116
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Partition table entries are not in disk order\n"
msgstr ""
"\n"
"Partitionstabellens indgange er ikke i disk-rækkefølge\n"
#: fdisk/fdisk.c:2126
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"\n"
"Disk %s: %d heads, %llu sectors, %d cylinders\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Disk %s: %d hoveder, %d sektorer, %d cylindre\n"
"\n"
#: fdisk/fdisk.c:2128
#, c-format
msgid "Nr AF Hd Sec Cyl Hd Sec Cyl Start Size ID\n"
msgstr "Nr AF Hvd Sek Cyl Hvd Sek Cyl Start Str. ID\n"
#: fdisk/fdisk.c:2176
#, c-format
msgid "Warning: partition %d contains sector 0\n"
msgstr "Advarsel: partition %d indeholder sektor 0\n"
#: fdisk/fdisk.c:2179
#, c-format
msgid "Partition %d: head %d greater than maximum %d\n"
msgstr "Partition %d: hovedet %d er større end de maksimale %d\n"
#: fdisk/fdisk.c:2182
#, fuzzy, c-format
msgid "Partition %d: sector %d greater than maximum %llu\n"
msgstr "Partition %d: sektor %d er større end de maksimale %d\n"
#: fdisk/fdisk.c:2185
#, c-format
msgid "Partitions %d: cylinder %d greater than maximum %d\n"
msgstr "Partitionerne %d: cylinder %d større end de maksimale %d\n"
#: fdisk/fdisk.c:2189
#, c-format
msgid "Partition %d: previous sectors %d disagrees with total %d\n"
msgstr "Partition %d: forrige sektorer %d stemmer ikke med totalen %d\n"
#: fdisk/fdisk.c:2223
#, c-format
msgid "Warning: bad start-of-data in partition %d\n"
msgstr "Advarsel: ugyldig start-på-data i partition %d\n"
#: fdisk/fdisk.c:2231
#, c-format
msgid "Warning: partition %d overlaps partition %d.\n"
msgstr "Advarsel: partition %d overlapper med partition %d.\n"
#: fdisk/fdisk.c:2251
#, c-format
msgid "Warning: partition %d is empty\n"
msgstr "Advarsel: partition %d er tom\n"
#: fdisk/fdisk.c:2256
#, c-format
msgid "Logical partition %d not entirely in partition %d\n"
msgstr "Logisk partition %d ikke fuldstændigt indenfor partition %d\n"
#: fdisk/fdisk.c:2262
#, fuzzy, c-format
msgid "Total allocated sectors %llu greater than the maximum %llu\n"
msgstr ""
"Det totale antal allokerede sektorer %d er større end de maksimale %lld\n"
#: fdisk/fdisk.c:2265
#, fuzzy, c-format
msgid "Remaining %lld unallocated %d-byte sectors\n"
msgstr "%lld ikke-allokerede sektorer\n"
#: fdisk/fdisk.c:2301 fdisk/fdisksgilabel.c:620 fdisk/fdisksunlabel.c:411
#, c-format
msgid "Partition %d is already defined. Delete it before re-adding it.\n"
msgstr ""
"Partition %d er allerede defineret. Slet den før du tilføjer den igen.\n"
#: fdisk/fdisk.c:2346
#, fuzzy, c-format
msgid "Sector %llu is already allocated\n"
msgstr "Sektor %d er allerede allokeret\n"
#: fdisk/fdisk.c:2382
#, c-format
msgid "No free sectors available\n"
msgstr "Ingen tilgængelige frie sektorer\n"
#: fdisk/fdisk.c:2393
#, c-format
msgid "Last %1$s, +%2$s or +size{K,M,G}"
msgstr ""
#: fdisk/fdisk.c:2470
#, c-format
msgid ""
"\tSorry - this fdisk cannot handle AIX disk labels.\n"
"\tIf you want to add DOS-type partitions, create\n"
"\ta new empty DOS partition table first. (Use o.)\n"
"\tWARNING: This will destroy the present disk contents.\n"
msgstr ""
"\tBeklager, - denne fdisk kan ikke håndtere AIX-diskmærkater\n"
"\tOpret en ny, som DOS-partitionstabel først, hvis du vil\n"
"\ttilføje DOS-partitioner. (Brug o.)\n"
"\tADVARSEL: Dette vil ødelægge diskens nuværende indhold.\n"
#: fdisk/fdisk.c:2479
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"\tSorry - this fdisk cannot handle Mac disk labels.\n"
"\tIf you want to add DOS-type partitions, create\n"
"\ta new empty DOS partition table first. (Use o.)\n"
"\tWARNING: This will destroy the present disk contents.\n"
msgstr ""
"\tBeklager, - denne fdisk kan ikke håndtere AIX-diskmærkater\n"
"\tOpret en ny, som DOS-partitionstabel først, hvis du vil\n"
"\ttilføje DOS-partitioner. (Brug o.)\n"
"\tADVARSEL: Dette vil ødelægge diskens nuværende indhold.\n"
#: fdisk/fdisk.c:2499
#, c-format
msgid "You must delete some partition and add an extended partition first\n"
msgstr "Du må først slette en partition og tilføje en udvidet partition\n"
#: fdisk/fdisk.c:2502
#, c-format
msgid "All logical partitions are in use\n"
msgstr "Samtlige logiske partitioner er i brug\n"
#: fdisk/fdisk.c:2503
#, c-format
msgid "Adding a primary partition\n"
msgstr "Tilføjer en primærpartition\n"
#: fdisk/fdisk.c:2508
#, c-format
msgid ""
"Command action\n"
" %s\n"
" p primary partition (1-4)\n"
msgstr ""
"Kommando beskrivelse\n"
" %s\n"
" p primær partition (1-4)\n"
#: fdisk/fdisk.c:2510
msgid "l logical (5 or over)"
msgstr "l logisk (5 eller derover)"
#: fdisk/fdisk.c:2510
msgid "e extended"
msgstr "e udvidet"
#: fdisk/fdisk.c:2529
#, c-format
msgid "Invalid partition number for type `%c'\n"
msgstr "Ugyldigt partitionsnummer for type '%c'\n"
#: fdisk/fdisk.c:2565
#, c-format
msgid ""
"The partition table has been altered!\n"
"\n"
msgstr ""
"Partitionstabellen er ændret!\n"
"\n"
#: fdisk/fdisk.c:2578
#, c-format
msgid "Calling ioctl() to re-read partition table.\n"
msgstr "Kalder ioctl() for at genindlæse partitionstabellen.\n"
#: fdisk/fdisk.c:2587
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"\n"
"WARNING: Re-reading the partition table failed with error %d: %s.\n"
"The kernel still uses the old table. The new table will be used at\n"
"the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8)\n"
msgstr ""
"\n"
"ADVARSEL: Genindlæsning af partitionstabel mislykkedes med fejlen %d: %s.\n"
"Denne kerne bruger stadig den gamle tabel.\n"
"Den nye tabel vil blive brugt fra næste genstart.\n"
#: fdisk/fdisk.c:2595
#, c-format
msgid ""
"\n"
"WARNING: If you have created or modified any DOS 6.x\n"
"partitions, please see the fdisk manual page for additional\n"
"information.\n"
msgstr ""
"\n"
"ADVARSEL: Læs venligst fdisk manual-siden for\n"
"yderligere information, hvis du har oprettet eller\n"
"ændret DOS 6.x partitioner.\n"
#: fdisk/fdisk.c:2601
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Error closing file\n"
msgstr ""
"\n"
"Fejl ved lukning af fil\n"
#: fdisk/fdisk.c:2605
#, c-format
msgid "Syncing disks.\n"
msgstr "Synkroniserer diske.\n"
#: fdisk/fdisk.c:2651
#, c-format
msgid "Partition %d has no data area\n"
msgstr "Partition %d har intet dataområde\n"
#: fdisk/fdisk.c:2656
msgid "New beginning of data"
msgstr "Ny begyndelse på data"
#: fdisk/fdisk.c:2672
msgid "Expert command (m for help): "
msgstr "Ekspert kommando (m for hjælp): "
#: fdisk/fdisk.c:2685
msgid "Number of cylinders"
msgstr "Antal cylindre"
#: fdisk/fdisk.c:2710
msgid "Number of heads"
msgstr "Antal hoveder"
#: fdisk/fdisk.c:2737
msgid "Number of sectors"
msgstr "Antal sektorer"
#: fdisk/fdisk.c:2739
#, c-format
msgid "Warning: setting sector offset for DOS compatiblity\n"
msgstr "Advarsel: sætter sektorforskydning for DOS-kompatilitet\n"
#: fdisk/fdisk.c:2798
#, c-format
msgid ""
"\n"
"WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '%s'! The util fdisk doesn't "
"support GPT. Use GNU Parted.\n"
"\n"
msgstr ""
#: fdisk/fdisk.c:2820
#, c-format
msgid "Disk %s doesn't contain a valid partition table\n"
msgstr "Disk %s indeholder ikke en gyldig partitionstabel\n"
#: fdisk/fdisk.c:2831
#, c-format
msgid "Cannot open %s\n"
msgstr "Kunne ikke åbne %s\n"
#: fdisk/fdisk.c:2850 fdisk/sfdisk.c:2608
#, c-format
msgid "cannot open %s\n"
msgstr "kunne ikke åbne %s\n"
#: fdisk/fdisk.c:2870
#, c-format
msgid "%c: unknown command\n"
msgstr "%c: ukendt kommando\n"
#: fdisk/fdisk.c:2936
#, c-format
msgid "This kernel finds the sector size itself - -b option ignored\n"
msgstr "Denne kerne finder selv sektorstørrelser - tilvalget -b ignoreres\n"
#: fdisk/fdisk.c:2940
#, c-format
msgid ""
"Warning: the -b (set sector size) option should be used with one specified "
"device\n"
msgstr ""
"Advarsel: tilvalget -b (angiv sektorstørrelse) kræver angivelse af disk-"
"enhed\n"
#: fdisk/fdisk.c:3000
#, c-format
msgid "Detected an OSF/1 disklabel on %s, entering disklabel mode.\n"
msgstr "Detekterede et OSF/1 diskmærkat på %s. Går i diskmærkat-tilstand.\n"
#: fdisk/fdisk.c:3010
msgid "Command (m for help): "
msgstr "Kommando (m for hjælp): "
#: fdisk/fdisk.c:3026
#, c-format
msgid ""
"\n"
"The current boot file is: %s\n"
msgstr ""
"\n"
"Den nuværende opstartfil er: %s\n"
#: fdisk/fdisk.c:3028
msgid "Please enter the name of the new boot file: "
msgstr "Angiv venligt navnet på den ny opstartsfil: "
#: fdisk/fdisk.c:3030
#, c-format
msgid "Boot file unchanged\n"
msgstr "Opstartsfil uændret\n"
#: fdisk/fdisk.c:3103
#, c-format
msgid ""
"\n"
"\tSorry, no experts menu for SGI partition tables available.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"\tBeklager, der er ingen ekspertmenu for SGI-partitionstabeller.\n"
"\n"
#: fdisk/fdiskmaclabel.c:30
#, fuzzy
msgid ""
"\n"
"\tThere is a valid Mac label on this disk.\n"
"\tUnfortunately fdisk(1) cannot handle these disks.\n"
"\tUse either pdisk or parted to modify the partition table.\n"
"\tNevertheless some advice:\n"
"\t1. fdisk will destroy its contents on write.\n"
"\t2. Be sure that this disk is NOT a still vital\n"
"\t part of a volume group. (Otherwise you may\n"
"\t erase the other disks as well, if unmirrored.)\n"
msgstr ""
"\n"
"\tDer er et gyldig AIX-mærkat på denne disk.\n"
"\tDesværre kan Linux endnu ikke arbejde med disse\n"
"\tdiske. Alligevel er her nogle gode råd:\n"
"\t1. fdisk vil ødelægge dens indhold når du gemmer.\n"
"\t2. Vær sikker på at denne disk IKKE er en vital\n"
"\t del af en bind-gruppe. (Ellers kan du også slette\n"
"\t de andre diske, hvis de ikke er spejlede.)\n"
"\t3. Før du sletter dette fysiske bind, vær sikker på\n"
"\t at du fjerne disken logisk fra din AIX maskine.\n"
"\t (Ellers bliver du en AIXpert)."
#: fdisk/fdisksgilabel.c:81
msgid "SGI volhdr"
msgstr "SGI bndhvd"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:82
msgid "SGI trkrepl"
msgstr "SGI sprrepl"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:83
msgid "SGI secrepl"
msgstr "SGI sekrepl"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:84
msgid "SGI raw"
msgstr "SGI raw"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:85
msgid "SGI bsd"
msgstr "SGI bsd"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:86
msgid "SGI sysv"
msgstr "SGI sysv"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:87
msgid "SGI volume"
msgstr "SGI bind"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:88
msgid "SGI efs"
msgstr "SGI efs"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:89
msgid "SGI lvol"
msgstr "SGI lvol"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:90
msgid "SGI rlvol"
msgstr "SGI rlvol"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:91
msgid "SGI xfs"
msgstr "SGI xfs"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:92
msgid "SGI xfslog"
msgstr "SGI xfslog"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:93
msgid "SGI xlv"
msgstr "SGI xlv"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:94
msgid "SGI xvm"
msgstr "SGI xvm"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:95 fdisk/fdisksunlabel.c:50
msgid "Linux swap"
msgstr "Linux swap"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:96 fdisk/fdisksunlabel.c:51
msgid "Linux native"
msgstr "Linux' egen"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:97 fdisk/fdisksunlabel.c:52 fdisk/i386_sys_types.c:63
msgid "Linux LVM"
msgstr "Linux LVM"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:98
msgid "Linux RAID"
msgstr "Linux RAID"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:151
#, c-format
msgid ""
"According to MIPS Computer Systems, Inc the Label must not contain more than "
"512 bytes\n"
msgstr ""
"Ifølge MIPS Computer Systems. Inc, må mærkatet ikke fylde mere end 512 byte\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:170
#, c-format
msgid "Detected sgi disklabel with wrong checksum.\n"
msgstr "Detekterede SGI diskmærkat med forkert tjeksum.\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:188
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"\n"
"Disk %s (SGI disk label): %d heads, %llu sectors\n"
"%d cylinders, %d physical cylinders\n"
"%d extra sects/cyl, interleave %d:1\n"
"%s\n"
"Units = %s of %d * %d bytes\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Disk %s (SGI diskmærkat): %d hoveder, %d sektorer\n"
"%d cylindre, %d fysiske cylindre\n"
"%d ekstra sekt/cyl, interleave %d:1\n"
"%s\n"
"Enheder = %s á %d * %d byte\n"
"\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:201
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"\n"
"Disk %s (SGI disk label): %d heads, %llu sectors, %d cylinders\n"
"Units = %s of %d * %d bytes\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Disk %s (SGI disk label): %d hoveder, %d sektorer, %d cylindre\n"
"Enheder = %s á %d * %d byte\n"
"\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:208
#, c-format
msgid ""
"----- partitions -----\n"
"Pt# %*s Info Start End Sectors Id System\n"
msgstr ""
"----- partitioner -----\n"
"Pt# %*s Info Start Slut Sektorer Id System\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:230
#, c-format
msgid ""
"----- Bootinfo -----\n"
"Bootfile: %s\n"
"----- Directory Entries -----\n"
msgstr ""
"----- Opstartsinfo -----\n"
"Opstartsfil: %s\n"
"----- Mappeindgange -----\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:238
#, c-format
msgid "%2d: %-10s sector%5u size%8u\n"
msgstr "%2d: %-10s sektor%5u størrelse%8u\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:292
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Invalid Bootfile!\n"
"\tThe bootfile must be an absolute non-zero pathname,\n"
"\te.g. \"/unix\" or \"/unix.save\".\n"
msgstr ""
"\n"
"Ugyldig opstartsfil!\n"
"\tOpstartsfilen skal være et absolut, ikke-tomt stinavn,\n"
"\tf.eks. \"/unix\" eller \"/unix.save\".\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:298
#, c-format
msgid ""
"\n"
"\tName of Bootfile too long: 16 bytes maximum.\n"
msgstr ""
"\n"
"\tFor langt navn på opstartsfil: højst 16 byte.\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:303
#, c-format
msgid ""
"\n"
"\tBootfile must have a fully qualified pathname.\n"
msgstr ""
"\n"
"\tOpstartsfil skal have et komplet stinavn.\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:310
#, c-format
msgid ""
"\n"
"\tBe aware, that the bootfile is not checked for existence.\n"
"\tSGI's default is \"/unix\" and for backup \"/unix.save\".\n"
msgstr ""
"\n"
"\tBemærk, at der ikke tjekkes for opstartsfilens eksistens.\n"
"\tSGIs standard er \"/unix\" og som backup \"/unix.save\".\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:336
#, c-format
msgid ""
"\n"
"\tBootfile is changed to \"%s\".\n"
msgstr ""
"\n"
"\tOpstartsfil er ændret til \"%s\".\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:426
#, c-format
msgid "More than one entire disk entry present.\n"
msgstr "Der er mere end én fuldstændig diskindgang.\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:433 fdisk/fdisksunlabel.c:383
#, c-format
msgid "No partitions defined\n"
msgstr "Ingen partitioner defineret\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:439
#, c-format
msgid "IRIX likes when Partition 11 covers the entire disk.\n"
msgstr "IRIX kan lide, når partition 11 fylder hele disken.\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:441
#, c-format
msgid ""
"The entire disk partition should start at block 0,\n"
"not at diskblock %d.\n"
msgstr ""
"Hele diskpartitionen bør starte ved blok 0,\n"
"ikke ved diskblok %d.\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:447
#, c-format
msgid ""
"The entire disk partition is only %d diskblock large,\n"
"but the disk is %d diskblocks long.\n"
msgstr ""
"Hele diskpartitionen er kun %d diskblokke stor,\n"
"men disken er på %d diskblokke.\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:453
#, c-format
msgid "One Partition (#11) should cover the entire disk.\n"
msgstr "En partition (#11) bør fylde hele disken.\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:463
#, c-format
msgid "Partition %d does not start on cylinder boundary.\n"
msgstr "Partition %d starter ikke på en cylindergrænse.\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:469
#, c-format
msgid "Partition %d does not end on cylinder boundary.\n"
msgstr "Partition %d slutter ikke på en cylindergrænse.\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:476
#, c-format
msgid "The Partition %d and %d overlap by %d sectors.\n"
msgstr "Partition %d og %d overlapper hinanden i %d sektorer.\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:484 fdisk/fdisksgilabel.c:502
#, c-format
msgid "Unused gap of %8u sectors - sectors %8u-%u\n"
msgstr "Ubenyttet hul på %8u sektorer - sektor %8u-%u\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:513
#, c-format
msgid ""
"\n"
"The boot partition does not exist.\n"
msgstr ""
"\n"
"Opstartpartitionen eksisterer ikke.\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:516
#, c-format
msgid ""
"\n"
"The swap partition does not exist.\n"
msgstr ""
"\n"
"Swappartitionen eksisterer ikke.\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:520
#, c-format
msgid ""
"\n"
"The swap partition has no swap type.\n"
msgstr ""
"\n"
"Swappartitionen har ikke nogen swaptype.\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:523
#, c-format
msgid "\tYou have chosen an unusual boot file name.\n"
msgstr "\tDu har valgt et ikke-standard navn på opstartsfilen.\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:532
#, c-format
msgid "Sorry You may change the Tag of non-empty partitions.\n"
msgstr "Beklager. Du må ændre mærket (tag) på ikke-tomme partitioner.\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:538
msgid ""
"It is highly recommended that the partition at offset 0\n"
"is of type \"SGI volhdr\", the IRIX system will rely on it to\n"
"retrieve from its directory standalone tools like sash and fx.\n"
"Only the \"SGI volume\" entire disk section may violate this.\n"
"Type YES if you are sure about tagging this partition differently.\n"
msgstr ""
"Det anbefales kraftigt at partitionen på forskydning 0\n"
"er en \"SGI volhdr\"-type. IRIX-systemet vil bruge den til\n"
"at hente fra dets mappeværktøjer som sash og fx.\n"
"Kun \"SGI volume\" hele-disk-sektionen kan bryde dette.\n"
"Skriv JA, hvis du er sikker på, at du vil mærke partitionen anderledes.\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:543 fdisk/fdisksunlabel.c:549
msgid "YES\n"
msgstr "JA\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:568
#, c-format
msgid "Do You know, You got a partition overlap on the disk?\n"
msgstr "Ved du, at du har overlappende partitioner på disken?\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:626
#, c-format
msgid "Attempting to generate entire disk entry automatically.\n"
msgstr "Forsøger at genere hele-disk-indgang automatisk.\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:631
#, c-format
msgid "The entire disk is already covered with partitions.\n"
msgstr "Hele disken er allerede fyldt med partitioner.\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:635
#, c-format
msgid "You got a partition overlap on the disk. Fix it first!\n"
msgstr "Du har overlappende partitioner på disken. Ret det først!\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:644 fdisk/fdisksgilabel.c:673
#, c-format
msgid ""
"It is highly recommended that eleventh partition\n"
"covers the entire disk and is of type `SGI volume'\n"
msgstr ""
"Det anbefales kraftigt at den ellevte partition\n"
"fylder hele disken og er af typen 'SGI volume'\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:660
#, c-format
msgid "You will get a partition overlap on the disk. Fix it first!\n"
msgstr "Du vil få overlappende partitioner på disken. Ret dette først!\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:665
#, c-format
msgid " Last %s"
msgstr " Sidste %s"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:695
#, c-format
msgid ""
"Building a new SGI disklabel. Changes will remain in memory only,\n"
"until you decide to write them. After that, of course, the previous\n"
"content will be unrecoverably lost.\n"
"\n"
msgstr ""
"Opbygger et nyt SGI-diskmærkat. Ændringer vil holdes i hukommelsen\n"
"indtil du beslutter at gemme dem. Derefter vil det tidligere indhold\n"
"naturligvis ikke kunne genskabes.\n"
"\n"
#: fdisk/fdisksgilabel.c:718 fdisk/fdisksunlabel.c:222
#, c-format
msgid ""
"Warning: BLKGETSIZE ioctl failed on %s. Using geometry cylinder value of %"
"d.\n"
"This value may be truncated for devices > 33.8 GB.\n"