blob: f5c937e9e4e23942f5f9b66777628431aff2ea23 [file] [log] [blame]
display: unicode-without-blank.dis
table:
locale: cs
type: literary
grade: 1
tests:
- # Czech alphabet
- příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy
- ⠏⠺⠌⠇⠊⠱ ⠮⠇⠥⠳⠕⠥⠩⠅⠯ ⠅⠾⠫ ⠬⠏⠣⠇ ⠹⠡⠃⠑⠇⠎⠅⠜ ⠪⠙⠽
- ['www.', '⠷⠷⠷⠄']
- ['a, b. c? d!', '⠁⠂ ⠃⠄ ⠉⠢ ⠙⠖']
- ['a: b; "c"', '⠁⠒ ⠃⠆ ⠶⠉⠶']
- ['(a) [b] {c}', '⠦⠁⠴ ⠠⠦⠃⠠⠴ ⠨⠦⠉⠨⠴']
- ['name@mail', '⠝⠁⠍⠑⠼⠻⠍⠁⠊⠇']
- ['H&M', '⠠⠓⠼⠯⠠⠍']
- ['100%', '⠼⠁⠚⠚⠼⠏']
- ['$5', '⠼⠫⠼⠑']
- ['# comment', '⠠⠼ ⠉⠕⠍⠍⠑⠝⠞']
- ['C:\\>', '⠠⠉⠒⠼⠳⠜']
- ['x +y *z', '⠭ ⠲⠽ ⠔⠵']
- ['n -n =0', '⠝ ⠤⠝ ⠶⠼⠚']
- ['1/4', '⠼⠁⠻⠼⠙']
- ['1x', '⠼⠁⠭']
- ['1b', '⠼⠁⠐⠃']
- ['1X', '⠼⠁⠠⠭']
- ['1B', '⠼⠁⠠⠃']
- ['1XY', '⠼⠁⠰⠭⠽']
- ['1bc', '⠼⠁⠐⠃⠉']
- ['ABC', '⠰⠁⠃⠉']
- ['ABc', '⠰⠁⠃⠐⠉']
- ['XYz', '⠰⠭⠽⠐⠵']
- ['XyZ', '⠠⠭⠽⠠⠵']
- ['xYZ', '⠭⠰⠽⠵']
- ['1,5', '⠼⠁⠂⠑']
- ['1.123', '⠼⠁⠄⠁⠃⠉']
- ['1,5j', '⠼⠁⠂⠑⠐⠚']
- ['1.123x', '⠼⠁⠄⠁⠃⠉⠭']