blob: 6b65539e56a92ff14f7ed541af441b73ee9be850 [file] [log] [blame]
display: unicode-without-blank.dis
table:
locale: da
grade: 2
dots: 6
direction: both
__assert-match: da-dk-g26.ctb
tests:
# Test characters
- [" ", " "]
- ["\"", "⠶"]
- ["\u0023", "⠘⠼"]
- ["$", "⠘⠲"]
- ["%", "⠚⠴"]
- ["&", "⠠⠯"]
- ["'", "⠈"]
- ["(", "⠠⠦"]
- [")", "⠠⠴"]
- ["*", "⠠⠔"]
- ["+", "⠘⠖"]
- [",", "⠂"]
- ["-", "⠤⠤"]
- [".", "⠄"]
- ["/", "⠠⠌", {xfail: true}]
- ["0", "⠼⠚"]
- ["1", "⠼⠁"]
- ["2", "⠼⠃"]
- ["3", "⠼⠉"]
- ["4", "⠼⠙"]
- ["5", "⠼⠑"]
- ["6", "⠼⠋"]
- ["7", "⠼⠛"]
- ["8", "⠼⠓"]
- ["9", "⠼⠊"]
- [":", "⠒"]
- [";", "⠆"]
- ["<", "⠘⠍"]
- ["=", "⠘⠶"]
- [">", "⠘⠎"]
- ["?", "⠢"]
- ["@", "⠘⠁"]
- ["A", "⠨⠠⠁"]
- ["B", "⠨⠠⠃"]
- ["C", "⠨⠠⠉"]
- ["D", "⠨⠠⠙"]
- ["E", "⠨⠠⠑"]
- ["F", "⠨⠠⠋"]
- ["G", "⠨⠠⠛"]
- ["H", "⠨⠠⠓"]
- ["I", "⠨⠊"]
- ["J", "⠨⠠⠚"]
- ["K", "⠨⠠⠅"]
- ["L", "⠨⠠⠇"]
- ["M", "⠨⠠⠍"]
- ["N", "⠨⠠⠝"]
- ["O", "⠨⠠⠕"]
- ["P", "⠨⠠⠏"]
- ["Q", "⠨⠠⠟"]
- ["R", "⠨⠠⠗"]
- ["S", "⠨⠠⠎"]
- ["T", "⠨⠠⠞"]
- ["U", "⠨⠠⠥"]
- ["V", "⠨⠠⠧"]
- ["W", "⠨⠠⠺"]
- ["X", "⠨⠠⠭"]
- ["Y", "⠨⠠⠽"]
- ["Z", "⠨⠠⠵"]
- ["[", "⠐⠦"]
- ["\u005c\u005c", "⠘⠡"]
- ["]", "⠐⠴"]
- ["^", "⠘⠬"]
- ["_", "⠘⠤"]
- ["`", "⠈"]
- ["a", "⠠⠁"]
- ["b", "⠠⠃"]
- ["c", "⠠⠉"]
- ["d", "⠠⠙"]
- ["e", "⠠⠑"]
- ["f", "⠠⠋"]
- ["g", "⠠⠛"]
- ["h", "⠠⠓"]
- ["i", "⠊"]
- ["j", "⠠⠚"]
- ["k", "⠠⠅"]
- ["l", "⠠⠇"]
- ["m", "⠠⠍"]
- ["n", "⠠⠝"]
- ["o", "⠠⠕"]
- ["p", "⠠⠏"]
- ["q", "⠠⠟"]
- ["r", "⠠⠗"]
- ["s", "⠠⠎"]
- ["t", "⠠⠞"]
- ["u", "⠠⠥"]
- ["v", "⠠⠧"]
- ["w", "⠠⠺"]
- ["x", "⠠⠭"]
- ["y", "⠠⠽"]
- ["z", "⠠⠵"]
- ["{", "⠘⠪"]
- ["|", "⠘⠸"]
- ["}", "⠘⠕"]
- ["~", "⠘⠠"]
- ["€", "⠘⠑"]
- ["‚", "⠈"]
- ["ƒ", "⠘⠋"]
- ["„", "⠶"]
- ["…", "⠄⠄⠄"]
- ["‰", "⠚⠴⠴"]
- ["Š", "⠨⠐⠎"]
- ["‹", "⠈"]
- ["Œ", "⠨⠕⠑"]
- ["Ž", "⠨⠐⠵"]
- ["‘", "⠈"]
- ["’", "⠈"]
- ["“", "⠶"]
- ["”", "⠶"]
- ["•", "⠘⠄"]
- ["–", "⠤⠤"]
- ["—", "⠤⠤"]
- ["˜", "⠘⠠"]
- ["™", "⠘⠞"]
- ["š", "⠐⠎"]
- ["›", "⠈"]
- ["œ", "⠕⠑"]
- ["ž", "⠐⠵"]
- ["Ÿ", "⠨⠐⠽"]
- ["¡", "⠠⠲"]
- ["¢", "⠘⠒"]
- ["£", "⠘⠇"]
- ["¥", "⠘⠽"]
- ["§", "⠬"]
- ["©", "⠘⠉"]
- ["«", "⠶"]
- ["®", "⠘⠗"]
- ["°", "⠈⠴"]
- ["±", "⠘⠖⠤"]
- ["²", "⠼⠬⠃"]
- ["³", "⠼⠬⠉"]
- ["´", "⠈"]
- ["µ", "⠐⠍"]
- ["¹", "⠼⠬⠁"]
- ["»", "⠶"]
- ["¼", "⠼⠁⠌⠙"]
- ["½", "⠼⠁⠌⠃"]
- ["¾", "⠼⠉⠌⠙"]
- ["À", "⠨⠐⠁"]
- ["Á", "⠨⠐⠁"]
- ["Â", "⠨⠐⠁"]
- ["Ã", "⠨⠐⠁"]
- ["Ä", "⠨⠠⠜"]
- ["Å", "⠨⠠⠡"]
- ["Æ", "⠨⠠⠜"]
- ["Ç", "⠨⠐⠉"]
- ["È", "⠨⠐⠑"]
- ["É", "⠨⠐⠑"]
- ["Ê", "⠨⠐⠑"]
- ["Ë", "⠨⠐⠑"]
- ["Ì", "⠨⠐⠊"]
- ["Í", "⠨⠐⠊"]
- ["Î", "⠨⠐⠊"]
- ["Ï", "⠨⠐⠊"]
- ["Ð", "⠨⠐⠙"]
- ["Ñ", "⠨⠐⠝"]
- ["Ò", "⠨⠐⠕"]
- ["Ó", "⠨⠐⠕"]
- ["Ô", "⠨⠐⠕"]
- ["Õ", "⠨⠐⠕"]
- ["Ö", "⠨⠠⠪"]
- ["×", "⠘⠄"]
- ["Ø", "⠨⠠⠪"]
- ["Ù", "⠨⠐⠥"]
- ["Ú", "⠨⠐⠥"]
- ["Û", "⠨⠐⠥"]
- ["Ü", "⠨⠠⠳"]
- ["Ý", "⠨⠐⠽"]
- ["Þ", "⠨⠐⠞"]
- ["ß", "⠎⠎"]
- ["à", "⠐⠁"]
- ["á", "⠐⠁"]
- ["â", "⠐⠁"]
- ["ã", "⠐⠁"]
- ["ä", "⠠⠜"]
- ["å", "⠠⠡"]
- ["æ", "⠠⠜"]
- ["ç", "⠐⠉"]
- ["è", "⠐⠑"]
- ["é", "⠐⠑"]
- ["ê", "⠐⠑"]
- ["ë", "⠐⠑"]
- ["ì", "⠐⠊"]
- ["í", "⠐⠊"]
- ["î", "⠐⠊"]
- ["ï", "⠐⠊"]
- ["ð", "⠐⠙"]
- ["ñ", "⠐⠝"]
- ["ò", "⠐⠕"]
- ["ó", "⠐⠕"]
- ["ô", "⠐⠕"]
- ["õ", "⠐⠕"]
- ["ö", "⠠⠪"]
- ["÷", "⠘⠲"]
- ["ø", "⠠⠪"]
- ["ù", "⠐⠥"]
- ["ú", "⠐⠥"]
- ["û", "⠐⠥"]
- ["ü", "⠠⠳"]
- ["ý", "⠐⠽"]
- ["þ", "⠐⠞"]
- ["ÿ", "⠐⠽"]
# Pangram
- ["Quizdeltagerne spiste jordbær med fløde, mens cirkusklovnen Walther spillede på xylofon.", "⠨⠠⠟⠥⠊⠠⠵⠹⠇⠞⠁⠛⠱⠫ ⠎⠏⠊⠵⠑ ⠚⠭⠙⠃⠜⠗ ⠍ ⠋⠇⠪⠹⠂ ⠍⠣⠎ ⠉⠊⠗⠅⠥⠎⠅⠇⠕⠧⠝⠣ ⠨⠠⠺⠁⠇⠞⠓⠱ ⠎⠏⠊⠇⠇⠑⠹ ⠏ ⠠⠭⠽⠇⠕⠋⠕⠝⠄"]
# Todo: make tests for emphasis
#caps and mixed case
- ["Foobar", "⠨⠋⠕⠕⠃⠁⠗"]
- ["FOOBAR", "⠸⠋⠕⠕⠃⠁⠗"]
- ["FOObar", "⠸⠋⠕⠕⠠⠃⠁⠗"]
- ["FOO-barfOObar", "⠸⠋⠕⠕⠤⠃⠁⠗⠋⠸⠕⠕⠠⠃⠁⠗"]
# Percent and permille
- ["1%", "⠼⠁ ⠚⠴"]
# Extra digits
- ["1\u00bc + 1\u00bd = 2\u00be", "⠼⠁⠼⠁⠌⠙ ⠘⠖ ⠼⠁⠼⠁⠌⠃ ⠘⠶ ⠼⠃⠼⠉⠌⠙"]
# Dashes
- ["\u2014 \u0096 \u0097 \u00ad", "⠤⠤ ⠤⠤ ⠤⠤ ⠤⠤"]
# Quotes
- ["\u201e \u0084 \u201c \u0093 \u201d \u0094 \u00ab \u00bb", "⠶ ⠶ ⠶ ⠶ ⠶ ⠶ ⠶ ⠶"]
# Apostrophes
- ["` \u201a \u0082 \u2039 \u008b \u2018 \u0091 \u2019 \u0092 \u203a \u009b \u00b4", "⠈ ⠈ ⠈ ⠈ ⠈ ⠈ ⠈ ⠈ ⠈ ⠈ ⠈ ⠈"]
#Times vs. bullit
- ["\u2022Bullit", "⠘⠄⠨⠃⠥⠇⠇⠊⠞"]
- ["2 \u00d7 2 = 4", "⠼⠃ ⠘⠄ ⠼⠃ ⠘⠶ ⠼⠙"]
# numbers and punctuation
- ["1,2", "⠼⠁⠂⠃"]
- ["123.456", "⠼⠁⠃⠉⠄⠙⠑⠋"]
- ["3-4", "⠼⠉⠤⠼⠙"]
- ["56-", "⠼⠑⠋⠤"]
- ["1/2", "⠼⠁⠌⠃"]
- ["12:34", "⠼⠁⠃⠒⠉⠙"]
- ["2^10", "⠼⠃⠘⠬⠁⠚"]
- ["2\u00d72", "⠼⠃⠘⠄⠼⠃"]
- ["\"quotes\"", "⠶⠠⠟⠥⠕⠳⠎⠶"]
- ["-dashes-", "⠤⠙⠁⠎⠓⠑⠎⠤"]
- [":-) :-(", "⠒⠤⠠⠴ ⠒⠤⠠⠦"]
- [";-) ;-(", "⠆⠤⠠⠴ ⠆⠤⠠⠦"]
- ["---", "⠤⠤⠤"]
- ["-", "⠤⠤"]
- [" -", " ⠤⠤"]
- [" a-", " ⠠⠁⠤"]
- [" - ", " ⠤⠤ "]
- [" -a-", " ⠤⠠⠁⠤"]
- [" ", " "]
- ["(parentheses)", "⠦⠏⠁⠗⠣⠞⠓⠑⠎⠑⠎⠴"]
- ["J) j) %) ') \u2030) \u0089) \u201a) \u0082) \u2039) \u009b) \u2018) \u0091) \u2019) \u0092) \u203a) \u009b)", "⠨⠠⠚⠠⠴ ⠠⠚⠠⠴ ⠚⠴⠠⠴ ⠈⠠⠴ ⠚⠴⠴⠠⠴ ⠚⠴⠴⠠⠴ ⠈⠠⠴ ⠈⠠⠴ ⠈⠠⠴ ⠈⠠⠴ ⠈⠠⠴ ⠈⠠⠴ ⠈⠠⠴ ⠈⠠⠴ ⠈⠠⠴ ⠈⠠⠴"]
# Exclamation
- ["\u00a1Que lastima!", "⠠⠲⠨⠠⠟⠥⠑ ⠇⠁⠵⠊⠍⠁⠖"]
# digits and letters
- ["1a", "⠼⠁⠠⠁"]
- ["1.,-a", "⠼⠁⠄⠂⠤⠠⠁"]
# URLs emails and file names
- ["$at", "⠘⠲⠁⠞"]
- ["\u005c\u005cat\u005c\u005cbliver", "⠘⠡⠁⠞⠘⠡⠃⠇⠊⠧⠑⠗"]
- ["at@bliver.og", "⠁⠞⠘⠁⠃⠇⠊⠧⠑⠗⠄⠕⠛"]
- ["http://at.bliver.og", "⠓⠞⠞⠏⠒⠌⠌⠁⠞⠄⠃⠇⠊⠧⠑⠗⠄⠕⠛"]
- ["www.at.bliver.og", "⠠⠺⠠⠺⠠⠺⠄⠁⠞⠄⠃⠇⠊⠧⠑⠗⠄⠕⠛"]
- ["at.bliver.com", "⠁⠞⠄⠃⠇⠊⠧⠑⠗⠄⠉⠕⠍"]
- ["www.a.b.c", "⠠⠺⠠⠺⠠⠺⠄⠠⠁⠄⠠⠃⠄⠠⠉"]
- ["test.txt", "⠞⠑⠎⠞⠄⠞⠠⠭⠞"]
# word contractions
- ["At", "⠨⠁"]
- ["at", "⠁"]
- ["Aldrig", "⠨⠁⠔"]
- ["aldrig", "⠁⠔"]
- ["aig", "⠁⠊⠛"]
- ["Alle", "⠨⠁⠑"]
- ["alle", "⠁⠑"]
- ["ae", "⠠⠁⠑"]
- ["Allerede", "⠨⠁⠇⠗"]
- ["allerede", "⠁⠇⠗"]
- ["alr", "⠠⠁⠇⠗"]
- ["Alligevel", "⠨⠁⠇⠧"]
- ["alligevel", "⠁⠇⠧"]
- ["alv", "⠠⠁⠇⠧"]
- ["Altid", "⠨⠁⠞⠙"]
- ["altid", "⠁⠞⠙"]
- ["atd", "⠠⠁⠞⠙"]
- ["Altså", "⠨⠁⠡"]
- ["altså", "⠁⠡"]
- ["aå", "⠠⠁⠡"]
- ["Bliver", "⠨⠃"]
- ["bliver", "⠃"]
- ["Og", "⠨⠉"]
- ["og", "⠉"]
- ["Deres", "⠨⠲"]
- ["deres", "⠲"]
- ["Du", "⠨⠙"]
- ["du", "⠙"]
- ["Eller", "⠨⠑"]
- ["eller", "⠑"]
- ["For", "⠨⠋"]
- ["for", "⠋"]
- ["Gør", "⠨⠛"]
- ["gør", "⠛"]
- ["Har", "⠨⠓"]
- ["har", "⠓"]
- ["Jeg", "⠨⠚"]
- ["jeg", "⠚"]
- ["Kan", "⠨⠅"]
- ["kan", "⠅"]
- ["Lige", "⠨⠇"]
- ["lige", "⠇"]
- ["Med", "⠨⠍"]
- ["med", "⠍"]
- ["Når", "⠨⠝"]
- ["når", "⠝"]
- ["Op", "⠨⠕"]
- ["op", "⠕"]
- ["På", "⠨⠏"]
- ["på", "⠏"]
- ["Under", "⠨⠟"]
- ["under", "⠟"]
- ["Rigtig", "⠨⠗"]
- ["rigtig", "⠗"]
- ["Som", "⠨⠎"]
- ["som", "⠎"]
- ["Til", "⠨⠞"]
- ["til", "⠞"]
- ["Hun", "⠨⠥"]
- ["hun", "⠥"]
- ["Ved", "⠨⠧"]
- ["ved", "⠧"]
- ["Hvad", "⠨⠺"]
- ["hvad", "⠺"]
- ["Over", "⠨⠭"]
- ["over", "⠭"]
- ["Han", "⠨⠽"]
- ["han", "⠽"]
- ["Efter", "⠨⠵"]
- ["efter", "⠵"]
- ["Være", "⠨⠜"]
- ["være", "⠜"]
- ["Før", "⠨⠪"]
- ["før", "⠪"]
- ["Så", "⠨⠡"]
- ["så", "⠡"]
- ["Den", "⠨⠯"]
- ["den", "⠯"]
- ["Der", "⠨⠾"]
- ["der", "⠾"]
- ["Det", "⠨⠮"]
- ["det", "⠮"]
- ["De", "⠨⠹"]
- ["de", "⠹"]
- ["En", "⠨⠣"]
- ["en", "⠣"]
- ["Er", "⠨⠱"]
- ["er", "⠱"]
- ["Et", "⠨⠬"]
- ["et", "⠬"]
- ["Gennem", "⠨⠻"]
- ["gennem", "⠻"]
- ["Hvor", "⠨⠌"]
- ["hvor", "⠌"]
- ["Men", "⠨⠩"]
- ["men", "⠩"]
- ["Ned", "⠨⠫"]
- ["ned", "⠫"]
- ["Ret", "⠨⠷"]
- ["ret", "⠷"]
- ["Skal", "⠨⠿"]
- ["skal", "⠿"]
- ["Te", "⠨⠳"]
- ["te", "⠳"]
- ["Ve", "⠨⠼"]
- ["ve", "⠼"]
# partword/nocross
- ["Denne", "⠨⠯⠫"]
- ["denne", "⠯⠫"]
- ["Mændene", "⠨⠍⠜⠝⠹⠫"]
- ["mændene", "⠍⠜⠝⠹⠫"]
- ["Derhos", "⠨⠾⠓⠕⠎"]
- ["derhos", "⠾⠓⠕⠎"]
- ["Hunderace", "⠨⠓⠥⠝⠹⠗⠁⠉⠑"]
- ["hunderace", "⠓⠥⠝⠹⠗⠁⠉⠑"]
- ["Dette", "⠨⠮⠳"]
- ["dette", "⠮⠳"]
- ["Detalje", "⠨⠹⠞⠁⠇⠚⠑"]
- ["detalje", "⠹⠞⠁⠇⠚⠑"]
# Nocross multiple cells
- ["Endda", "⠨⠑⠟⠙⠁"]
- ["endda", "⠑⠟⠙⠁"]
- ["Morgendag", "⠨⠍⠭⠛⠣⠙⠁⠛"]
- ["morgendag", "⠍⠭⠛⠣⠙⠁⠛"]
- ["Gendanne", "⠨⠛⠣⠙⠁⠝⠫"]
- ["gendanne", "⠛⠣⠙⠁⠝⠫"]
- ["Generelt", "⠨⠻⠫⠷⠇⠞"]
- ["generelt", "⠻⠫⠷⠇⠞"]
- ["Fra!", "⠨⠋⠗⠁⠖"]
- ["fra!", "⠋⠗⠁⠖"]
- ["!Fra", "⠠⠖⠨⠖"]
- ["!fra", "⠖⠋⠗⠁"]
- ["'Af", "⠈⠨⠴"]
- ["'af", "⠈⠁⠋"]
# No single cell contractions before or after dashes
- ["at-bliver", "⠁⠞⠤⠃"]
- ["d-d-du", "⠠⠙⠤⠠⠙⠤⠙⠥"]
# combinations with slashes and other punctuation signs
- ["Han/hun", "⠨⠽⠌⠥"]
- ["han/hun", "⠽⠌⠥"]
- ["Over/under", "⠨⠭⠌⠟"]
- ["over/under", "⠭⠌⠟"]
- ["Til/fra", "⠨⠞⠌⠖"]
- ["til/fra", "⠞⠌⠖"]
# Combinations which require letsign
- ["1st", "⠼⠁⠠⠎⠞"]
- ["2nd", "⠼⠃⠠⠝⠙"]
- ["1A", "⠼⠁⠨⠠⠁", {xfail: true}] # unclear spec
- ["1a", "⠼⠁⠠⠁"]
- ["2B", "⠼⠃⠨⠠⠃", {xfail: true}] # unclear spec
- ["2b", "⠼⠃⠠⠃"]
# Multi-pass tests
- ["~x |z", "⠘⠠⠠⠭ ⠘⠸⠠⠵"]
- ["~X |Z", "⠘⠠⠨⠠⠭ ⠘⠸⠨⠠⠵"]
- ["5É", "⠼⠑⠨⠐⠑"]
flags: {testmode: backward}
tests:
# Test characters
- [" ", " "]
- ["⠶", "\""]
- ["⠘⠼", "\u0023"]
- ["⠘⠲", "$"]
- ["⠚⠴", "%"]
- ["⠠⠯", "&"]
- ["⠈", "'"]
- ["⠠⠦", "("]
- ["⠠⠴", ")"]
- ["⠠⠔", "*"]
- ["⠘⠖", "+"]
- ["⠂", ","]
- ["⠤⠤", "-"]
- ["⠄", "."]
- ["⠠⠌", "/"]
- ["⠼⠚", "0"]
- ["⠼⠁", "1"]
- ["⠼⠃", "2"]
- ["⠼⠉", "3"]
- ["⠼⠙", "4"]
- ["⠼⠑", "5"]
- ["⠼⠋", "6"]
- ["⠼⠛", "7"]
- ["⠼⠓", "8"]
- ["⠼⠊", "9"]
- ["⠒", ":"]
- ["⠆", ";"]
- ["⠘⠍", "<"]
- ["⠘⠶", "="]
- ["⠘⠎", ">"]
- ["⠢", "?"]
- ["⠘⠁", "@"]
- ["⠨⠠⠁", "A"]
- ["⠨⠠⠃", "B"]
- ["⠨⠠⠉", "C"]
- ["⠨⠠⠙", "D"]
- ["⠨⠠⠑", "E"]
- ["⠨⠠⠋", "F"]
- ["⠨⠠⠛", "G"]
- ["⠨⠠⠓", "H"]
- ["⠨⠊", "I"]
- ["⠨⠠⠚", "J"]
- ["⠨⠠⠅", "K"]
- ["⠨⠠⠇", "L"]
- ["⠨⠠⠍", "M"]
- ["⠨⠠⠝", "N"]
- ["⠨⠠⠕", "O"]
- ["⠨⠠⠏", "P"]
- ["⠨⠠⠟", "Q"]
- ["⠨⠠⠗", "R"]
- ["⠨⠠⠎", "S"]
- ["⠨⠠⠞", "T"]
- ["⠨⠠⠥", "U"]
- ["⠨⠠⠧", "V"]
- ["⠨⠠⠺", "W"]
- ["⠨⠠⠭", "X"]
- ["⠨⠠⠽", "Y"]
- ["⠨⠠⠵", "Z"]
- ["⠐⠦", "["]
- ["⠘⠡", "\u005c\u005c"]
- ["⠐⠴", "]"]
- ["⠘⠬", "^"]
- ["⠘⠤", "_"]
- ["⠠⠁", "a"]
- ["⠠⠃", "b"]
- ["⠠⠉", "c"]
- ["⠠⠙", "d"]
- ["⠠⠑", "e"]
- ["⠠⠋", "f"]
- ["⠠⠛", "g"]
- ["⠠⠓", "h"]
- ["⠊", "i"]
- ["⠠⠚", "j"]
- ["⠠⠅", "k"]
- ["⠠⠇", "l"]
- ["⠠⠍", "m"]
- ["⠠⠝", "n"]
- ["⠠⠕", "o"]
- ["⠠⠏", "p"]
- ["⠠⠟", "q"]
- ["⠠⠗", "r"]
- ["⠠⠎", "s"]
- ["⠠⠞", "t"]
- ["⠠⠥", "u"]
- ["⠠⠧", "v"]
- ["⠠⠺", "w"]
- ["⠠⠭", "x"]
- ["⠠⠽", "y"]
- ["⠠⠵", "z"]
- ["⠘⠪", "{"]
- ["⠘⠸", "|"]
- ["⠘⠕", "}"]
- ["⠘⠠", "~"]
- ["⠘⠑", "€"]
- ["⠘⠋", "ƒ"]
- ["⠚⠴⠴", "‰"]
- ["⠨⠐⠎", "Š"]
- ["⠨⠐⠵", "Ž"]
- ["⠘⠄", "•"]
- ["⠘⠞", "™"]
- ["⠐⠎", "š"]
- ["⠐⠵", "ž"]
- ["⠨⠐⠽", "Ÿ", {xfail: true}]
- ["⠠⠲", "¡"]
- ["⠘⠒", "¢"]
- ["⠘⠇", "£"]
- ["⠘⠽", "¥"]
- ["⠬", "§", {xfail: true}]
- ["⠘⠉", "©"]
- ["⠘⠗", "®"]
- ["⠈⠴", "°"]
- ["⠘⠖⠤", "±", {xfail: true}]
- ["⠼⠬⠃", "²", {xfail: true}]
- ["⠼⠬⠉", "³", {xfail: true}]
- ["⠐⠍", "µ"]
- ["⠼⠬⠁", "¹", {xfail: true}]
- ["⠨⠐⠁", "À"]
- ["⠨⠠⠡", "Å"]
- ["⠨⠠⠜", "Æ"]
- ["⠨⠐⠉", "Ç"]
- ["⠨⠐⠑", "É"]
- ["⠨⠐⠊", "Î"]
- ["⠨⠐⠙", "Ð"]
- ["⠨⠐⠝", "Ñ"]
- ["⠨⠐⠕", "Ô"]
- ["⠨⠠⠪", "Ø"]
- ["⠨⠐⠥", "Û"]
- ["⠨⠠⠳", "Ü"]
- ["⠨⠐⠽", "Ý"]
- ["⠨⠐⠞", "Þ"]
- ["⠐⠁", "à"]
- ["⠠⠡", "å"]
- ["⠠⠜", "æ"]
- ["⠐⠉", "ç"]
- ["⠐⠑", "é"]
- ["⠐⠊", "î"]
- ["⠐⠙", "ð"]
- ["⠐⠝", "ñ"]
- ["⠐⠕", "ô"]
- ["⠘⠲", "÷", {xfail: true}]
- ["⠠⠪", "ø"]
- ["⠐⠥", "û"]
- ["⠠⠳", "ü"]
- ["⠐⠽", "ý"]
- ["⠐⠞", "þ"]
- ["⠐⠽", "ÿ", {xfail: true}]
# Pangram
- ["⠨⠠⠟⠥⠊⠠⠵⠹⠇⠞⠁⠛⠱⠫ ⠎⠏⠊⠵⠑ ⠚⠭⠙⠃⠜⠗ ⠍ ⠋⠇⠪⠹⠂ ⠍⠣⠎ ⠉⠊⠗⠅⠥⠎⠅⠇⠕⠧⠝⠣ ⠨⠠⠺⠁⠇⠞⠓⠱ ⠎⠏⠊⠇⠇⠑⠹ ⠏ ⠠⠭⠽⠇⠕⠋⠕⠝⠄", "Quizdeltagerne spiste jordbær med fløde, mens cirkusklovnen Walther spillede på xylofon."]
# Todo: make tests for emphasis
#caps and mixed case
- ["⠨⠋⠕⠕⠃⠁⠗", "Foobar"]
- ["⠸⠋⠕⠕⠃⠁⠗", "FOOBAR"]
- ["⠸⠋⠕⠕⠠⠃⠁⠗", "FOObar"]
- ["⠸⠋⠕⠕⠤⠃⠁⠗⠋⠸⠕⠕⠠⠃⠁⠗", "FOO-barfOObar"]
# Percent and permille
- ["⠼⠁ ⠚⠴", "1%"]
# Extra digits
- ["⠼⠁⠼⠁⠌⠙ ⠘⠖ ⠼⠁⠼⠁⠌⠃ ⠘⠶ ⠼⠃⠼⠉⠌⠙", "1 1/4 + 1 1/2 = 2 3/4", {xfail: true}]
#Times vs. bullit
- ["⠘⠄⠨⠃⠥⠇⠇⠊⠞", "\u2022Bullit"]
- ["⠼⠃ ⠘⠄ ⠼⠃ ⠘⠶ ⠼⠙", "2 \u00d7 2 = 4", {xfail: true}]
# numbers and punctuation
- ["⠼⠁⠂⠃", "1,2"]
- ["⠼⠁⠃⠉⠄⠙⠑⠋", "123.456"]
- ["⠼⠉⠤⠼⠙", "3-4"]
- ["⠼⠑⠋⠤", "56-"]
- ["⠼⠁⠌⠃", "1/2"]
- ["⠼⠁⠃⠒⠉⠙", "12:34"]
- ["⠼⠃⠘⠬⠁⠚", "2^10"]
- ["⠼⠃⠘⠄⠼⠃", "2\u00d72", {xfail: true}]
- ["⠶⠠⠟⠥⠕⠳⠎⠶", "\"quotes\""]
- ["⠤⠙⠁⠎⠓⠑⠎⠤", "-dashes-"]
- ["⠒⠤⠠⠴ ⠒⠤⠦", ":-) :-(", {xfail: true}]
- ["⠆⠤⠠⠴ ⠆⠤⠦", ";-) ;-(", {xfail: true}]
- ["⠤⠤⠤", "---"]
- ["⠤⠤", "-"]
- [" ⠤⠤", " -", {xfail: true}]
- [" ⠠⠁⠤", " a-"]
- [" ⠤⠤ ", " - "]
- [" ⠤⠠⠁⠤", " -a-"]
- ["⠦⠏⠁⠗⠣⠞⠓⠑⠎⠑⠎⠴", "(parentheses)"]
- ["⠨⠠⠚⠠⠴ ⠠⠚⠠⠴ ⠚⠴⠠⠴ ⠈⠠⠴ ⠚⠴⠴⠠⠴ ⠚⠴⠴⠠⠴ ⠈⠠⠴ ⠈⠠⠴ ⠈⠠⠴ ⠈⠠⠴ ⠈⠠⠴ ⠈⠠⠴ ⠈⠠⠴ ⠈⠠⠴ ⠈⠠⠴ ⠈⠠⠴", "J) j) %) ') \u2030) \u0089) \u201a) \u0082) \u2039) \u009b) \u2018) \u0091) \u2019) \u0092) \u203a) \u009b)", {xfail: true}]
# Exclamation
- ["⠠⠲⠨⠠⠟⠥⠑ ⠇⠁⠵⠊⠍⠁⠖", "\u00a1Que lastima!"]
# digits and letters
- ["⠼⠁⠠⠁", "1a"]
- ["⠼⠁⠄⠂⠤⠠⠁", "1.,-a"]
# URLs emails and file names
- ["⠘⠲⠁⠞", "$at"]
- ["⠘⠡⠁⠞⠘⠡⠃⠇⠊⠧⠑⠗", "\u005c\u005cat\u005c\u005cbliver"]
- ["⠁⠞⠘⠁⠃⠇⠊⠧⠱⠄⠉", "at@bliver.og"]
- ["⠓⠞⠞⠏⠒⠌⠌⠁⠞⠄⠃⠇⠊⠧⠑⠗⠄⠕⠛", "http://at.bliver.og"]
- ["⠠⠺⠠⠺⠠⠺⠄⠁⠞⠄⠃⠇⠊⠧⠑⠗⠄⠕⠛", "www.at.bliver.og"]
- ["⠁⠞⠄⠃⠇⠊⠧⠑⠗⠄⠉⠕⠍", "at.bliver.com"]
- ["⠠⠺⠠⠺⠠⠺⠄⠠⠁⠄⠠⠃⠄⠠⠉", "www.a.b.c"]
- ["⠞⠑⠎⠞⠄⠞⠠⠭⠞", "test.txt"]
# word contractions
- ["⠨⠁", "At"]
- ["⠁", "at"]
- ["⠨⠁⠔", "Aldrig"]
- ["⠁⠔", "aldrig"]
- ["⠁⠊⠛", "aig"]
- ["⠨⠁⠑", "Alle"]
- ["⠁⠑", "alle"]
- ["⠠⠁⠑", "ae"]
- ["⠨⠁⠇⠗", "Allerede"]
- ["⠁⠇⠗", "allerede"]
- ["⠠⠁⠇⠗", "alr"]
- ["⠨⠁⠇⠧", "Alligevel"]
- ["⠁⠇⠧", "alligevel"]
- ["⠠⠁⠇⠧", "alv"]
- ["⠨⠁⠞⠙", "Altid"]
- ["⠁⠞⠙", "altid"]
- ["⠠⠁⠞⠙", "atd"]
- ["⠨⠁⠡", "Altså"]
- ["⠁⠡", "altså"]
- ["⠠⠁⠡", "aå"]
- ["⠨⠃", "Bliver"]
- ["⠃", "bliver"]
- ["⠨⠉", "Og"]
- ["⠉", "og"]
- ["⠨⠲", "Deres"]
- ["⠲", "deres"]
- ["⠨⠙", "Du"]
- ["⠙", "du"]
- ["⠨⠑", "Eller"]
- ["⠑", "eller"]
- ["⠨⠋", "For"]
- ["⠋", "for"]
- ["⠨⠛", "Gør"]
- ["⠛", "gør"]
- ["⠨⠓", "Har"]
- ["⠓", "har"]
- ["⠨⠚", "Jeg"]
- ["⠚", "jeg"]
- ["⠨⠅", "Kan"]
- ["⠅", "kan"]
- ["⠨⠇", "Lige"]
- ["⠇", "lige"]
- ["⠨⠍", "Med"]
- ["⠍", "med"]
- ["⠨⠝", "Når"]
- ["⠝", "når"]
- ["⠨⠕", "Op"]
- ["⠕", "op"]
- ["⠨⠏", "På"]
- ["⠏", "på"]
- ["⠨⠟", "Under"]
- ["⠟", "under"]
- ["⠨⠗", "Rigtig"]
- ["⠗", "rigtig"]
- ["⠨⠎", "Som"]
- ["⠎", "som"]
- ["⠨⠞", "Til"]
- ["⠞", "til"]
- ["⠨⠥", "Hun"]
- ["⠥", "hun"]
- ["⠨⠧", "Ved"]
- ["⠧", "ved"]
- ["⠨⠺", "Hvad"]
- ["⠺", "hvad"]
- ["⠨⠭", "Over"]
- ["⠭", "over"]
- ["⠨⠽", "Han"]
- ["⠽", "han"]
- ["⠨⠵", "Efter"]
- ["⠵", "efter"]
- ["⠨⠜", "Være"]
- ["⠜", "være"]
- ["⠨⠪", "Før"]
- ["⠪", "før"]
- ["⠨⠡", "Så"]
- ["⠡", "så"]
- ["⠨⠯", "Den"]
- ["⠯", "den"]
- ["⠨⠾", "Der"]
- ["⠾", "der"]
- ["⠨⠮", "Det"]
- ["⠮", "det"]
- ["⠨⠹", "De"]
- ["⠹", "de"]
- ["⠨⠣", "En"]
- ["⠣", "en"]
- ["⠨⠱", "Er"]
- ["⠱", "er"]
- ["⠨⠬", "Et"]
- ["⠬", "et"]
- ["⠨⠻", "Gennem"]
- ["⠻", "gennem"]
- ["⠨⠌", "Hvor"]
- ["⠌", "hvor"]
- ["⠨⠩", "Men"]
- ["⠩", "men"]
- ["⠨⠫", "Ned"]
- ["⠫", "ned"]
- ["⠨⠷", "Ret"]
- ["⠷", "ret"]
- ["⠨⠿", "Skal"]
- ["⠿", "skal"]
- ["⠨⠳", "Te"]
- ["⠳", "te"]
- ["⠨⠼", "Ve"]
- ["⠼", "ve"]
# partword/nocross
- ["⠨⠯⠫", "Denne"]
- ["⠯⠫", "denne"]
- ["⠨⠍⠜⠝⠹⠫", "Mændene"]
- ["⠍⠜⠝⠹⠫", "mændene"]
- ["⠨⠾⠓⠕⠎", "Derhos"]
- ["⠾⠓⠕⠎", "derhos"]
- ["⠨⠓⠥⠝⠹⠗⠁⠉⠑", "Hunderace"]
- ["⠓⠥⠝⠹⠗⠁⠉⠑", "hunderace"]
- ["⠨⠮⠳", "Dette"]
- ["⠮⠳", "dette"]
- ["⠨⠹⠞⠁⠇⠚⠑", "Detalje"]
- ["⠹⠞⠁⠇⠚⠑", "detalje"]
# Nocross multiple cells
- ["⠨⠑⠟⠙⠁", "Endda"]
- ["⠑⠟⠙⠁", "endda"]
- ["⠨⠍⠭⠛⠣⠙⠁⠛", "Morgendag"]
- ["⠍⠭⠛⠣⠙⠁⠛", "morgendag"]
- ["⠨⠛⠣⠙⠁⠝⠫", "Gendanne"]
- ["⠛⠣⠙⠁⠝⠫", "gendanne"]
- ["⠨⠻⠫⠷⠇⠞", "Generelt"]
- ["⠻⠫⠷⠇⠞", "generelt"]
- ["⠨⠋⠗⠁⠖", "Fra!"]
- ["⠋⠗⠁⠖", "fra!"]
- ["⠠⠖⠨⠖", "!Fra"]
- ["⠖⠋⠗⠁", "!fra"]
- ["⠈⠨⠴", "'Af"]
- ["⠈⠁⠋", "'af"]
# No single cell contractions before or after dashes
- ["⠁⠞⠤⠃", "at-bliver"]
- ["⠠⠙⠤⠠⠙⠤⠙⠥", "d-d-du"]
# combinations with slashes and other punctuation signs
- ["⠨⠽⠌⠥", "Han/hun"]
- ["⠽⠌⠥", "han/hun"]
- ["⠨⠭⠌⠟", "Over/under"]
- ["⠭⠌⠟", "over/under"]
- ["⠨⠞⠌⠖", "Til/fra"]
- ["⠞⠌⠖", "til/fra"]
# Combinations which require letsign
- ["⠼⠁⠠⠎⠞", "1st"]
- ["⠼⠃⠠⠝⠙", "2nd"]
- ["⠼⠁⠨⠠⠁", "1A"]
- ["⠼⠁⠠⠁", "1a"]
- ["⠼⠃⠨⠠⠃", "2B"]
- ["⠼⠃⠠⠃", "2b"]
# Multi-pass tests
- ["⠘⠠⠠⠭ ⠘⠸⠠⠵", "~x |z"]
- ["⠘⠠⠨⠠⠭ ⠘⠸⠨⠠⠵", "~X |Z"]
- ["⠼⠑⠨⠐⠑", "5É"]