blob: 8c919c84e4526f90087e4705b9239422f43ac339 [file] [log] [blame]
display: unicode-without-blank.dis
table:
locale: da
grade: 1.5
dots: 6
direction: forward
__assert-match: da-dk-g26l-lit.ctb
tests:
# Test characters
- [" ", " "]
- ["\"", "⠶"]
- ["\u0023", "⠘⠼"]
- ["$", "⠘⠲"]
- ["%", "⠚⠴"]
- ["&", "⠠⠯"]
- ["'", "⠈"]
- ["(", "⠠⠦"]
- [")", "⠠⠴"]
- ["*", "⠠⠔"]
- ["+", "⠘⠖"]
- [",", "⠂"]
- ["-", "⠤⠤"]
- [".", "⠄"]
- ["/", "⠌"]
- ["0", "⠼⠚"]
- ["1", "⠼⠁"]
- ["2", "⠼⠃"]
- ["3", "⠼⠉"]
- ["4", "⠼⠙"]
- ["5", "⠼⠑"]
- ["6", "⠼⠋"]
- ["7", "⠼⠛"]
- ["8", "⠼⠓"]
- ["9", "⠼⠊"]
- [":", "⠒"]
- [";", "⠆"]
- ["<", "⠘⠍"]
- ["=", "⠘⠶"]
- [">", "⠘⠎"]
- ["?", "⠢"]
- ["@", "⠘⠁"]
- ["A", "⠨⠠⠁"]
- ["B", "⠨⠠⠃"]
- ["C", "⠨⠠⠉"]
- ["D", "⠨⠠⠙"]
- ["E", "⠨⠠⠑"]
- ["F", "⠨⠠⠋"]
- ["G", "⠨⠠⠛"]
- ["H", "⠨⠠⠓"]
- ["I", "⠨⠊"]
- ["J", "⠨⠠⠚"]
- ["K", "⠨⠠⠅"]
- ["L", "⠨⠠⠇"]
- ["M", "⠨⠠⠍"]
- ["N", "⠨⠠⠝"]
- ["O", "⠨⠠⠕"]
- ["P", "⠨⠠⠏"]
- ["Q", "⠨⠠⠟"]
- ["R", "⠨⠠⠗"]
- ["S", "⠨⠠⠎"]
- ["T", "⠨⠠⠞"]
- ["U", "⠨⠠⠥"]
- ["V", "⠨⠠⠧"]
- ["W", "⠨⠠⠺"]
- ["X", "⠨⠠⠭"]
- ["Y", "⠨⠠⠽"]
- ["Z", "⠨⠠⠵"]
- ["[", "⠐⠦"]
- ["\u005c\u005c", "⠘⠡"]
- ["]", "⠐⠴"]
- ["^", "⠘⠬"]
- ["_", "⠘⠤"]
- ["`", "⠈"]
- ["a", "⠠⠁"]
- ["b", "⠠⠃"]
- ["c", "⠠⠉"]
- ["d", "⠠⠙"]
- ["e", "⠠⠑"]
- ["f", "⠠⠋"]
- ["g", "⠠⠛"]
- ["h", "⠠⠓"]
- ["i", "⠊"]
- ["j", "⠠⠚"]
- ["k", "⠠⠅"]
- ["l", "⠠⠇"]
- ["m", "⠠⠍"]
- ["n", "⠠⠝"]
- ["o", "⠠⠕"]
- ["p", "⠠⠏"]
- ["q", "⠠⠟"]
- ["r", "⠠⠗"]
- ["s", "⠠⠎"]
- ["t", "⠠⠞"]
- ["u", "⠠⠥"]
- ["v", "⠠⠧"]
- ["w", "⠠⠺"]
- ["x", "⠠⠭"]
- ["y", "⠠⠽"]
- ["z", "⠠⠵"]
- ["{", "⠘⠪"]
- ["|", "⠘⠸"]
- ["}", "⠘⠕"]
- ["~", "⠘⠠"]
- ["€", "⠘⠑"]
- ["‚", "⠈"]
- ["ƒ", "⠘⠋"]
- ["„", "⠶"]
- ["…", "⠄⠄⠄"]
- ["‰", "⠚⠴⠴"]
- ["Š", "⠨⠐⠎"]
- ["‹", "⠈"]
- ["Œ", "⠨⠕⠑"]
- ["Ž", "⠨⠐⠵"]
- ["‘", "⠈"]
- ["’", "⠈"]
- ["“", "⠶"]
- ["”", "⠶"]
- ["•", "⠘⠄"]
- ["–", "⠤⠤"]
- ["—", "⠤⠤"]
- ["˜", "⠘⠠"]
- ["™", "⠘⠞"]
- ["š", "⠐⠎"]
- ["›", "⠈"]
- ["œ", "⠕⠑"]
- ["ž", "⠐⠵"]
- ["Ÿ", "⠨⠐⠽"]
- ["¡", "⠠⠲"]
- ["¢", "⠘⠒"]
- ["£", "⠘⠇"]
- ["¥", "⠘⠽"]
- ["§", "⠬"]
- ["©", "⠘⠉"]
- ["«", "⠶"]
- ["®", "⠘⠗"]
- ["°", "⠈⠴"]
- ["±", "⠘⠖⠤"]
- ["²", "⠼⠬⠃"]
- ["³", "⠼⠬⠉"]
- ["´", "⠈"]
- ["µ", "⠐⠍"]
- ["¹", "⠼⠬⠁"]
- ["»", "⠶"]
- ["¼", "⠼⠁⠌⠙"]
- ["½", "⠼⠁⠌⠃"]
- ["¾", "⠼⠉⠌⠙"]
- ["À", "⠨⠐⠁"]
- ["Á", "⠨⠐⠁"]
- ["Â", "⠨⠐⠁"]
- ["Ã", "⠨⠐⠁"]
- ["Ä", "⠨⠠⠜"]
- ["Å", "⠨⠠⠡"]
- ["Æ", "⠨⠠⠜"]
- ["Ç", "⠨⠐⠉"]
- ["È", "⠨⠐⠑"]
- ["É", "⠨⠐⠑"]
- ["Ê", "⠨⠐⠑"]
- ["Ë", "⠨⠐⠑"]
- ["Ì", "⠨⠐⠊"]
- ["Í", "⠨⠐⠊"]
- ["Î", "⠨⠐⠊"]
- ["Ï", "⠨⠐⠊"]
- ["Ð", "⠨⠐⠙"]
- ["Ñ", "⠨⠐⠝"]
- ["Ò", "⠨⠐⠕"]
- ["Ó", "⠨⠐⠕"]
- ["Ô", "⠨⠐⠕"]
- ["Õ", "⠨⠐⠕"]
- ["Ö", "⠨⠠⠪"]
- ["×", "⠘⠄"]
- ["Ø", "⠨⠠⠪"]
- ["Ù", "⠨⠐⠥"]
- ["Ú", "⠨⠐⠥"]
- ["Û", "⠨⠐⠥"]
- ["Ü", "⠨⠠⠳"]
- ["Ý", "⠨⠐⠽"]
- ["Þ", "⠨⠐⠞"]
- ["ß", "⠎⠎"]
- ["à", "⠐⠁"]
- ["á", "⠐⠁"]
- ["â", "⠐⠁"]
- ["ã", "⠐⠁"]
- ["ä", "⠠⠜"]
- ["å", "⠠⠡"]
- ["æ", "⠠⠜"]
- ["ç", "⠐⠉"]
- ["è", "⠐⠑"]
- ["é", "⠐⠑"]
- ["ê", "⠐⠑"]
- ["ë", "⠐⠑"]
- ["ì", "⠐⠊"]
- ["í", "⠐⠊"]
- ["î", "⠐⠊"]
- ["ï", "⠐⠊"]
- ["ð", "⠐⠙"]
- ["ñ", "⠐⠝"]
- ["ò", "⠐⠕"]
- ["ó", "⠐⠕"]
- ["ô", "⠐⠕"]
- ["õ", "⠐⠕"]
- ["ö", "⠠⠪"]
- ["÷", "⠘⠲"]
- ["ø", "⠠⠪"]
- ["ù", "⠐⠥"]
- ["ú", "⠐⠥"]
- ["û", "⠐⠥"]
- ["ü", "⠠⠳"]
- ["ý", "⠐⠽"]
- ["þ", "⠐⠞"]
- ["ÿ", "⠐⠽"]
# Pangram
- ["Quizdeltagerne spiste jordbær med fløde, mens cirkusklovnen Walther spillede på xylofon.", "⠠⠟⠥⠊⠠⠵⠙⠑⠇⠞⠁⠛⠑⠗⠝⠑ ⠎⠏⠊⠎⠞⠑ ⠚⠕⠗⠙⠃⠜⠗ ⠍ ⠋⠇⠪⠙⠑⠂ ⠍⠑⠝⠎ ⠉⠊⠗⠅⠥⠎⠅⠇⠕⠧⠝⠑⠝ ⠠⠺⠁⠇⠞⠓⠑⠗ ⠎⠏⠊⠇⠇⠑⠙⠑ ⠏ ⠠⠭⠽⠇⠕⠋⠕⠝⠄"]
# Todo: make tests for emphasis
#caps and mixed case
- ["Foobar", "⠋⠕⠕⠃⠁⠗"]
- ["FOOBAR", "⠸⠋⠕⠕⠃⠁⠗"]
- ["FOObar", "⠸⠋⠕⠕⠠⠃⠁⠗"]
- ["FOO-barfOObar", "⠸⠋⠕⠕⠤⠃⠁⠗⠋⠸⠕⠕⠠⠃⠁⠗"]
# Percent and permille
- ["1%", "⠼⠁ ⠚⠴"]
# Extra digits
- ["1\u00bc + 1\u00bd = 2\u00be", "⠼⠁⠼⠁⠌⠙ ⠖⠼⠁⠼⠁⠌⠃ ⠶⠼⠃⠼⠉⠌⠙"]
# Dashes
- ["\u2014 \u0096 \u0097 \u00ad", "⠤⠤ ⠤⠤ ⠤⠤ ⠤⠤"]
# Quotes
- ["\u201e \u0084 \u201c \u0093 \u201d \u0094 \u00ab \u00bb", "⠶ ⠶ ⠶ ⠶ ⠶ ⠶ ⠶ ⠶"]
# Apostrophes
- ["` \u201a \u0082 \u2039 \u008b \u2018 \u0091 \u2019 \u0092 \u203a \u009b \u00b4", "⠈ ⠈ ⠈ ⠈ ⠈ ⠈ ⠈ ⠈ ⠈ ⠈ ⠈ ⠈"]
#Times vs. bullit
- ["\u2022Bullit", "⠘⠄⠃⠥⠇⠇⠊⠞"]
- ["2 \u00d7 2 = 4", "⠼⠃ ⠄⠼⠃ ⠶⠼⠙"]
# numbers and punctuation
- ["1,2", "⠼⠁⠂⠃"]
- ["123.456", "⠼⠁⠃⠉⠄⠙⠑⠋"]
- ["3-4", "⠼⠉⠤⠼⠙"]
- ["56-", "⠼⠑⠋⠤"]
- ["1/2", "⠼⠁⠌⠃"]
- ["12:34", "⠼⠁⠃⠒⠉⠙"]
- ["2^10", "⠼⠃⠘⠬⠁⠚"]
- ["2\u00d72", "⠼⠃⠘⠄⠼⠃"]
- ["\"quotes\"", "⠶⠠⠟⠥⠕⠞⠑⠎⠶"]
- ["-dashes-", "⠤⠙⠁⠎⠓⠑⠎⠤"]
- [":-) :-(", "⠒⠤⠠⠴ ⠒⠤⠠⠦"]
- [";-) ;-(", "⠆⠤⠠⠴ ⠆⠤⠠⠦"]
- ["---", "⠤⠤⠤"]
- ["-", "⠤⠤"]
- [" -", " ⠤⠤"]
- [" a-", " ⠠⠁⠤"]
- [" - ", " ⠤⠤ "]
- [" -a-", " ⠤⠠⠁⠤"]
- [" ", " "]
- ["(parentheses)", "⠦⠏⠁⠗⠑⠝⠞⠓⠑⠎⠑⠎⠴"]
- ["J) j) %) ') \u2030) \u0089) \u201a) \u0082) \u2039) \u009b) \u2018) \u0091) \u2019) \u0092) \u203a) \u009b)", "⠨⠠⠚⠠⠴ ⠠⠚⠠⠴ ⠚⠴⠠⠴ ⠈⠠⠴ ⠚⠴⠴⠠⠴ ⠚⠴⠴⠠⠴ ⠈⠠⠴ ⠈⠠⠴ ⠈⠠⠴ ⠈⠠⠴ ⠈⠠⠴ ⠈⠠⠴ ⠈⠠⠴ ⠈⠠⠴ ⠈⠠⠴ ⠈⠠⠴"]
# Exclamation
- ["\u00a1Que lastima!", "⠠⠲⠠⠟⠥⠑ ⠇⠁⠎⠞⠊⠍⠁⠖"]
# digits and letters
- ["1a", "⠼⠁⠠⠁"]
- ["1.,-a", "⠼⠁⠄⠂⠤⠠⠁"]
# URLs emails and file names
- ["$at", "⠘⠲⠁⠞"]
- ["\u005c\u005cat\u005c\u005cbliver", "⠘⠡⠁⠞⠘⠡⠃⠇⠊⠧⠑⠗"]
- ["at@bliver.og", "⠁⠞⠘⠁⠃⠇⠊⠧⠑⠗⠄⠕⠛"]
- ["http://at.bliver.og", "⠓⠞⠞⠏⠒⠌⠌⠁⠞⠄⠃⠇⠊⠧⠑⠗⠄⠕⠛"]
- ["www.at.bliver.og", "⠠⠺⠠⠺⠠⠺⠄⠁⠞⠄⠃⠇⠊⠧⠑⠗⠄⠕⠛"]
- ["at.bliver.com", "⠁⠞⠄⠃⠇⠊⠧⠑⠗⠄⠉⠕⠍"]
- ["www.a.b.c", "⠠⠺⠠⠺⠠⠺⠄⠠⠁⠄⠠⠃⠄⠠⠉"]
- ["test.txt", "⠞⠑⠎⠞⠄⠞⠠⠭⠞"]
# word contractions
- ["At", "⠁"]
- ["at", "⠁"]
- ["Bliver", "⠃"]
- ["bliver", "⠃"]
- ["Og", "⠉"]
- ["og", "⠉"]
- ["Du", "⠙"]
- ["du", "⠙"]
- ["Eller", "⠑"]
- ["eller", "⠑"]
- ["For", "⠋"]
- ["for", "⠋"]
- ["Gør", "⠛"]
- ["gør", "⠛"]
- ["Har", "⠓"]
- ["har", "⠓"]
- ["Jeg", "⠚"]
- ["jeg", "⠚"]
- ["Kan", "⠅"]
- ["kan", "⠅"]
- ["Lige", "⠇"]
- ["lige", "⠇"]
- ["Med", "⠍"]
- ["med", "⠍"]
- ["Når", "⠝"]
- ["når", "⠝"]
- ["Op", "⠕"]
- ["op", "⠕"]
- ["På", "⠏"]
- ["på", "⠏"]
- ["Under", "⠟"]
- ["under", "⠟"]
- ["Rigtig", "⠗"]
- ["rigtig", "⠗"]
- ["Som", "⠎"]
- ["som", "⠎"]
- ["Til", "⠞"]
- ["til", "⠞"]
- ["Hun", "⠥"]
- ["hun", "⠥"]
- ["Ved", "⠧"]
- ["ved", "⠧"]
- ["Hvad", "⠺"]
- ["hvad", "⠺"]
- ["Over", "⠭"]
- ["over", "⠭"]
- ["Han", "⠽"]
- ["han", "⠽"]
- ["Efter", "⠵"]
- ["efter", "⠵"]
- ["Være", "⠜"]
- ["være", "⠜"]
- ["Før", "⠪"]
- ["før", "⠪"]
- ["Så", "⠡"]
- ["så", "⠡"]
- ["Den", "⠯"]
- ["den", "⠯"]
- ["Der", "⠾"]
- ["der", "⠾"]
- ["Det", "⠮"]
- ["det", "⠮"]
- ["De", "⠹"]
- ["de", "⠹"]
- ["En", "⠣"]
- ["en", "⠣"]
- ["Er", "⠱"]
- ["er", "⠱"]
- ["Et", "⠬"]
- ["et", "⠬"]
- ["Gennem", "⠻"]
- ["gennem", "⠻"]
- ["Hvor", "⠌"]
- ["hvor", "⠌"]
- ["Men", "⠩"]
- ["men", "⠩"]
- ["Ned", "⠫"]
- ["ned", "⠫"]
- ["Ret", "⠷"]
- ["ret", "⠷"]
- ["Skal", "⠿"]
- ["skal", "⠿"]
- ["Te", "⠳"]
- ["te", "⠳"]
- ["Ve", "⠼"]
- ["ve", "⠼"]
# No single cell contractions before or after dashes
- ["at-bliver", "⠁⠞⠤⠃"]
- ["d-d-du", "⠠⠙⠤⠠⠙⠤⠙⠥"]
# combinations with slashes and other punctuation signs
- ["Han/hun", "⠽⠌⠥"]
- ["han/hun", "⠽⠌⠥"]
- ["Over/under", "⠭⠌⠟"]
- ["over/under", "⠭⠌⠟"]
- ["Til/fra", "⠞⠌⠖"]
- ["til/fra", "⠞⠌⠖"]
# Combinations which require letsign
- ["1st", "⠼⠁⠠⠎⠞"]
- ["2nd", "⠼⠃⠠⠝⠙"]
- ["1A", "⠼⠁⠨⠠⠁", {xfail: true}] # unclear spec
- ["1a", "⠼⠁⠠⠁"]
- ["2B", "⠼⠃⠨⠠⠃", {xfail: true}] # unclear spec
- ["2b", "⠼⠃⠠⠃"]
# Multi-pass tests
- ["~x |z", "⠘⠠⠠⠭ ⠘⠸⠠⠵"]
- ["~X |Z", "⠘⠠⠨⠠⠭ ⠘⠸⠨⠠⠵"]
- ["5É", "⠼⠑⠨⠐⠑"]