blob: 820cf2671d96d88a2f9fcc20a0a2353485aeb2fe [file] [log] [blame]
display: unicode-without-blank.dis
table:
locale: hu
type: computer
dots: 8
__assert-match: hu-hu-comp8.ctb
flags: {testmode: backward}
tests:
- [⠁⠙⢈⠎⠎⠵⠑⠗⢾, adásszerű]
- [⠁⠙⢈⠎⠎⠵⢷⠝⠑⠞, adásszünet]
- [⠁⠙⢪⠎⠎⠵⢈⠍⠇⠁, adósszámla]
- [⡁⠛⠽⠁⠛⠕⠎⠎⠵⠑⠗⠛⢡⠝⠽, Agyagosszergény]
- [⠁⠛⠽⠁⠛⠛⠽⢾⠗⢾⠊⠅⠑⠝, agyaggyűrűiken]
- [⠁⠛⠽⠕⠝⠝⠽⠕⠍, agyonnyom]
- # this testcase testing all accented letters back translation
- ⢈⠗⠧⢌⠵⠞⢾⠗⢻⠞⢷⠅⢟⠗⠋⢬⠗⢪⠛⢡⠏
- árvíztűrőtükörfúrógép
- # this testcase containing a sentence with have normal characters and numbers, but testing back translation.
- ⡁ ⠞⠑⠇⠑⠋⠕⠝⠎⠵⢈⠍⠕⠍⠒ ⠬⠫⠤⠡⠤⠣⠱⠫⠤⠣⠱⠫⠄
- 'A telefonszámom: 06-1-256-256.'
- [⡁ ⠋⢟⠇⠙⠗⠑⠝⠛⢡⠎ ⠻⠂⠱ ⠑⠗⢻⠎⠎⢡⠛⢾ ⠧⠕⠇⠞⠄, 'A földrengés 7,5 erősségű volt.']
- [⡞⠁⠍⢈⠎ ⠍⢡⠛ ⠝⠑⠍ ⠞⠥⠙⠞⠁⠂ ⠓⠕⠛⠽ ⠍⠊ ⠧⢈⠗ ⠗⢈⠄, 'Tamás még nem tudta, hogy mi vár rá.']
- [⠈⡞⠁⠍⢈⠎ ⠍⢡⠛ ⠝⠑⠍ ⠞⠥⠙⠞⠁⠂ ⠓⠕⠛⠽ ⠍⠊ ⠧⢈⠗ ⠗⢈⠄⠈, '"Tamás még nem tudta, hogy mi vár rá."']
- [⡊ ⠙⠕⠝⠠⠞ ⠝⠕ ⠺⠓⠽ ⠓⠁⠏⠏⠑⠝⠑⠙ ⠞⠓⠊⠎ ⠏⠗⠕⠃⠇⠑⠍⠄, I don't no why happened this problem.]
- [⡁⠵ ⠡⡔ ⠏⠁⠗⠁⠛⠗⠁⠋⠥⠎ ⠁⠇⠁⠏⠚⢈⠝ ⠁ ⠅⠑⠙⠧⠑⠵⠍⢡⠝⠽ ⠊⠛⢡⠝⠽⠃⠑ ⠧⠑⠓⠑⠞⢻⠄, Az 1§ paragrafus alapján a kedvezmény igénybe vehető.]
- [⠤ ⡁ ⠎⠊⠧⠁⠞⠁⠛⠊ ⠅⠁⠗⠁⠧⢈⠝⢬⠞⠕⠝⠂ ⠝⠑⠛⠽⠧⠑⠝ ⠧⠁⠛⠽ ⢟⠞⠧⠑⠝ ⠍⢡⠗⠋⢟⠇⠙⠝⠽⠊⠗⠑ ⠊⠝⠝⠑⠝⠄ ⡑⠛⠽ ⡋⠕⠗⠙⠄ ⡙⠑ ⠍⠊ ⠝⠑⠍ ⠍⠑⠛⠽⢷⠝⠅ ⠍⠁⠛⢈⠧⠁⠇⠄ ⠤ ⡑⠇⢻⠧⠑⠞⠞⠑ ⠁⠵ ⠊⠗⠁⠞⠞⢈⠗⠉⢈⠚⢈⠞⠂ ⢡⠎ ⢈⠞⠁⠙⠕⠞⠞ ⡝⠁⠎⠵⠊⠋⠝⠁⠅ ⠑⠛⠽ ⠁⠝⠛⠕⠇ ⠋⠕⠝⠞⠕⠞⠄ ⠤ ⡓⠁ ⠧⠊⠎⠎⠵⠁⠚⢟⠝⠂ ⠅⠑⠗⠑⠎⠎⠑⠝ ⠍⠑⠛ ⠁ ⠧⠁⠎⢬⠞⢈⠇⠇⠕⠍⢈⠎ ⠍⠑⠇⠇⠑⠞⠞ ⠁ ⡛⠗⠁⠝⠙ ⡓⠕⠞⠑⠇⠃⠁⠝⠄, '- A sivatagi karavánúton, negyven vagy ötven mérföldnyire innen. Egy Ford. De mi nem megyünk magával. - Elővette az irattárcáját, és átadott Naszifnak egy angol fontot. - Ha visszajön, keressen meg a vasútállomás mellett a Grand Hotelban.']
- [⡁ ⠧⢡⠞⠑⠇⢈⠗ ⠡ ⡘⠄, A vételár 1 €.]
- [⡙⠑ ⠝⠑⠅⠑⠍ ⠝⠁⠛⠽⠕⠝ ⠝⠑⠓⠑⠵⠑⠍⠗⠑ ⠑⠎⠊⠅ ⠁ ⠇⠑⠧⢡⠇⢌⠗⢈⠎ ⠦⠝⢡⠵⠙ ⠑⠇ ⠁ ⠓⠑⠇⠽⠑⠎⢌⠗⢈⠎⠊ ⠓⠊⠃⢈⠅⠁⠞ ⢡⠎ ⠁ ⠉⠎⢬⠝⠽⠁ ⢌⠗⢈⠎⠕⠍⠁⠞⠴⠄, De nekem nagyon nehezemre esik a levélírás (nézd el a helyesírási hibákat és a csúnya írásomat).]
- [⡁ ⠅⠊⢈⠇⠇⢌⠞⢈⠎ ⠍⠑⠛⠝⠽⠊⠞⢪⠚⢈⠝ ⠚⠑⠇⠑⠝ ⠧⠕⠇⠞ ⠁⠵ ⡍⡧⡛⡽⡕⡎⡵ ⠑⠇⠝⢟⠅⠑⠄, A kiállítás megnyitóján jelen volt az MVGYOSZ elnöke.]
- [⡁ ⠏⠕⠝⠞⠕⠎ ⠊⠙⢻ ⠡⠡⠒⠹⠱ ⠏⠑⠗⠉⠄, 'A pontos idő 11:45 perc.']
- [⠠⠔⡁ ⠅⠊⠁⠙⢈⠎ ⢬⠚⠙⠕⠝⠎⢈⠛⠁⠊⠄, •A kiadás újdonságai.]
- [⡁ ⠓⠥⡸⠇⠊⠎⠞ ⠋⢈⠚⠇ ⠝⠑⠍ ⠇⢡⠞⠑⠵⠊⠅⠄, A hu_list fájl nem létezik.]
- [⡁⠵ ⠑⠤⠍⠁⠊⠇ ⠉⢌⠍⠑⠍⠒ ⠁⠅⠁⠗⠍⠊⡜⠁⠅⠁⠗⠍⠊⠄⠓⠥⠄, 'Az e-mail címem: akarmi@akarmi.hu.']