blob: 8ae1d7b142d151375d617c389eb43555cebc5d45 [file] [log] [blame]
display: unicode-without-blank.dis
table:
locale: hu
type: computer
dots: 8
__assert-match: hu-hu-comp8.ctb
tests:
- [adásszerű, ⠁⠙⢈⠎⠎⠵⠑⠗⢾]
- [adásszünet, ⠁⠙⢈⠎⠎⠵⢷⠝⠑⠞]
- [adósszámla, ⠁⠙⢪⠎⠎⠵⢈⠍⠇⠁]
- [Agyagosszergény, ⡁⠛⠽⠁⠛⠕⠎⠎⠵⠑⠗⠛⢡⠝⠽]
- [agyaggyűrűiken, ⠁⠛⠽⠁⠛⠛⠽⢾⠗⢾⠊⠅⠑⠝]
- [agyonnyom, ⠁⠛⠽⠕⠝⠝⠽⠕⠍]
- # this testcase testing all accented letters
- árvíztűrőtükörfúrógép
- ⢈⠗⠧⢌⠵⠞⢾⠗⢻⠞⢷⠅⢟⠗⠋⢬⠗⢪⠛⢡⠏
- # this testcase containing a sentence with have normal characters and numbers.
- 'A telefonszámom: 06-1-256-256.'
- ⡁ ⠞⠑⠇⠑⠋⠕⠝⠎⠵⢈⠍⠕⠍⠒ ⠬⠫⠤⠡⠤⠣⠱⠫⠤⠣⠱⠫⠄
- ['A földrengés 7,5 erősségű volt.', ⡁ ⠋⢟⠇⠙⠗⠑⠝⠛⢡⠎ ⠻⠂⠱ ⠑⠗⢻⠎⠎⢡⠛⢾ ⠧⠕⠇⠞⠄]
- ['Tamás még nem tudta, hogy mi vár rá.', ⡞⠁⠍⢈⠎ ⠍⢡⠛ ⠝⠑⠍ ⠞⠥⠙⠞⠁⠂ ⠓⠕⠛⠽ ⠍⠊ ⠧⢈⠗ ⠗⢈⠄]
- ['"Tamás még nem tudta, hogy mi vár rá."', ⠈⡞⠁⠍⢈⠎ ⠍⢡⠛ ⠝⠑⠍ ⠞⠥⠙⠞⠁⠂ ⠓⠕⠛⠽ ⠍⠊ ⠧⢈⠗ ⠗⢈⠄⠈]
- [I don't no why happened this problem., ⡊ ⠙⠕⠝⠠⠞ ⠝⠕ ⠺⠓⠽ ⠓⠁⠏⠏⠑⠝⠑⠙ ⠞⠓⠊⠎ ⠏⠗⠕⠃⠇⠑⠍⠄]
- [Az 1§ paragrafus alapján a kedvezmény igénybe vehető., ⡁⠵ ⠡⡔ ⠏⠁⠗⠁⠛⠗⠁⠋⠥⠎ ⠁⠇⠁⠏⠚⢈⠝ ⠁ ⠅⠑⠙⠧⠑⠵⠍⢡⠝⠽ ⠊⠛⢡⠝⠽⠃⠑ ⠧⠑⠓⠑⠞⢻⠄]
- ['- A sivatagi karavánúton, negyven vagy ötven mérföldnyire innen. Egy Ford. De
mi nem megyünk magával. - Elővette az irattárcáját, és átadott Naszifnak egy
angol fontot. - Ha visszajön, keressen meg a vasútállomás mellett a Grand Hotelban.',
⠤ ⡁ ⠎⠊⠧⠁⠞⠁⠛⠊ ⠅⠁⠗⠁⠧⢈⠝⢬⠞⠕⠝⠂ ⠝⠑⠛⠽⠧⠑⠝ ⠧⠁⠛⠽ ⢟⠞⠧⠑⠝ ⠍⢡⠗⠋⢟⠇⠙⠝⠽⠊⠗⠑ ⠊⠝⠝⠑⠝⠄ ⡑⠛⠽ ⡋⠕⠗⠙⠄ ⡙⠑ ⠍⠊ ⠝⠑⠍ ⠍⠑⠛⠽⢷⠝⠅ ⠍⠁⠛⢈⠧⠁⠇⠄ ⠤ ⡑⠇⢻⠧⠑⠞⠞⠑ ⠁⠵ ⠊⠗⠁⠞⠞⢈⠗⠉⢈⠚⢈⠞⠂ ⢡⠎ ⢈⠞⠁⠙⠕⠞⠞ ⡝⠁⠎⠵⠊⠋⠝⠁⠅ ⠑⠛⠽ ⠁⠝⠛⠕⠇ ⠋⠕⠝⠞⠕⠞⠄ ⠤ ⡓⠁ ⠧⠊⠎⠎⠵⠁⠚⢟⠝⠂ ⠅⠑⠗⠑⠎⠎⠑⠝ ⠍⠑⠛ ⠁ ⠧⠁⠎⢬⠞⢈⠇⠇⠕⠍⢈⠎ ⠍⠑⠇⠇⠑⠞⠞ ⠁ ⡛⠗⠁⠝⠙ ⡓⠕⠞⠑⠇⠃⠁⠝⠄]
- [A vételár 1 €., ⡁ ⠧⢡⠞⠑⠇⢈⠗ ⠡ ⡘⠄]
- [De nekem nagyon nehezemre esik a levélírás (nézd el a helyesírási hibákat és a csúnya írásomat).,
⡙⠑ ⠝⠑⠅⠑⠍ ⠝⠁⠛⠽⠕⠝ ⠝⠑⠓⠑⠵⠑⠍⠗⠑ ⠑⠎⠊⠅ ⠁ ⠇⠑⠧⢡⠇⢌⠗⢈⠎ ⠦⠝⢡⠵⠙ ⠑⠇ ⠁ ⠓⠑⠇⠽⠑⠎⢌⠗⢈⠎⠊ ⠓⠊⠃⢈⠅⠁⠞ ⢡⠎ ⠁ ⠉⠎⢬⠝⠽⠁ ⢌⠗⢈⠎⠕⠍⠁⠞⠴⠄]
- [A kiállítás megnyitóján jelen volt az MVGYOSZ elnöke., ⡁ ⠅⠊⢈⠇⠇⢌⠞⢈⠎ ⠍⠑⠛⠝⠽⠊⠞⢪⠚⢈⠝ ⠚⠑⠇⠑⠝ ⠧⠕⠇⠞ ⠁⠵ ⡍⡧⡛⡽⡕⡎⡵ ⠑⠇⠝⢟⠅⠑⠄]
- ['A pontos idő 11:45 perc.', ⡁ ⠏⠕⠝⠞⠕⠎ ⠊⠙⢻ ⠡⠡⠒⠹⠱ ⠏⠑⠗⠉⠄]
- [•A kiadás újdonságai., ⠠⠔⡁ ⠅⠊⠁⠙⢈⠎ ⢬⠚⠙⠕⠝⠎⢈⠛⠁⠊⠄]
- [A hu_list fájl nem létezik., ⡁ ⠓⠥⡸⠇⠊⠎⠞ ⠋⢈⠚⠇ ⠝⠑⠍ ⠇⢡⠞⠑⠵⠊⠅⠄]
- ['Az e-mail címem: akarmi@akarmi.hu.', ⡁⠵ ⠑⠤⠍⠁⠊⠇ ⠉⢌⠍⠑⠍⠒ ⠁⠅⠁⠗⠍⠊⡜⠁⠅⠁⠗⠍⠊⠄⠓⠥⠄]
# Space tests
flags: {testmode: bothDirections}
tests:
- ['\x0020', '\x0020']
flags: {testmode: forward}
tests:
- ['\x000a', '\x0020']
- ['\x000b', '\x0020']
- ['\x000c', '\x0020']
- ['\x000d', '\x0020']
- ['\x00a0', '\x0020']
- ['\x2000', '\x0020']
- ['\x2001', '\x0020']
- ['\x2002', '\x0020']
- ['\x2003', '\x0020']
- ['\x2004', '\x0020']
- ['\x2005', '\x0020']
- ['\x2006', '\x0020']
- ['\x2007', '\x0020']
- ['\x2008', '\x0020']
- ['\x2009', '\x0020']
- ['\x200a', '\x0020']
- ['\x2028', '\x0020']
- ['\x2029', '\x0020']
- ['\x202f', '\x0020']
- ['\x202f', '\x0020']
- ['\x205f', '\x0020']
- ['\x205f', '\x0020']
flags: {testmode: forward}
tests:
- ['\x0009', '\x0020']
- ['\x000a', '\x0020']
- ['\x000c', '\x0020']
- ['\x000d', '\x0020']
- ['\x2002', '\x0020']
- ['\x2003', '\x0020']
- ['\x2004', '\x0020']
- ['\x2005', '\x0020']
- ['\x2006', '\x0020']
- ['\x2007', '\x0020']
- ['\x2008', '\x0020']
- ['\x2009', '\x0020']
- ['\x200a', '\x0020']
- ['\x200a', '\x0020']
- ['\x202f', '\x0020']
- ['\x205f', '\x0020']
- ['\x205f', '\x0020']