blob: 29d1c80cab1b852ed933794fd8105eeade844875 [file] [log] [blame]
display: |
include unicode-without-blank.dis
display 9 9
display a a
table:
locale: hu
grade: 1
__assert-match: hu.tbl # hu-hu-g1.ctb
tests:
- [accessibility, ⠁⠉⠉⠑⠎⠎⠊⠃⠊⠇⠊⠞⠽]
- [adásszalagokat, ⠁⠙⠈⠎⠱⠁⠇⠁⠛⠕⠅⠁⠞]
- [adásszerű, ⠁⠙⠈⠎⠱⠑⠗⠾]
- [adásszöveg, ⠁⠙⠈⠎⠱⠟⠧⠑⠛]
- [adásszünet, ⠁⠙⠈⠎⠱⠷⠝⠑⠞]
- [adászárásig, ⠁⠙⠈⠎⠣⠈⠗⠈⠎⠊⠛]
- [adósszámla, ⠁⠙⠪⠎⠱⠈⠍⠇⠁]
- [Agyagosszergény, ⠨⠁⠹⠁⠛⠕⠎⠱⠑⠗⠛⠡⠫]
- [agyaggyűrűiken, ⠁⠹⠁⠛⠹⠾⠗⠾⠊⠅⠑⠝]
- [agyonnyom, ⠁⠹⠕⠝⠫⠕⠍]
- [agyonnyúzott, ⠁⠹⠕⠝⠫⠬⠣⠕⠞⠞]
- ['agyonnyűtt ', '⠁⠹⠕⠝⠫⠾⠞⠞ ']
- [antikvitásszámba, ⠁⠝⠞⠊⠅⠧⠊⠞⠈⠎⠱⠈⠍⠃⠁]
- [ágyásszegély, ⠈⠹⠈⠎⠱⠑⠛⠡⠸]
- [ágyússzekerek, ⠈⠹⠬⠎⠱⠑⠅⠑⠗⠑⠅]
- [ájulásszerű, ⠈⠚⠥⠇⠈⠎⠱⠑⠗⠾]
- [ápolásszakmai, ⠈⠏⠕⠇⠈⠎⠱⠁⠅⠍⠁⠊]
- [árulásszámba, ⠈⠗⠥⠇⠈⠎⠱⠈⠍⠃⠁]
- [akácsövény, ⠁⠅⠈⠉⠎⠟⠧⠡⠫]
- [ákácsövény, ⠈⠅⠈⠉⠎⠟⠧⠡⠫]
- [aktivitásszint, ⠁⠅⠞⠊⠧⠊⠞⠈⠎⠱⠊⠝⠞]
- [akusztikusszenzor, ⠁⠅⠥⠱⠞⠊⠅⠥⠎⠱⠑⠝⠣⠕⠗]
- [alkotásszemléletének, ⠁⠇⠅⠕⠞⠈⠎⠱⠑⠍⠇⠡⠇⠑⠞⠡⠝⠑⠅]
- [alásszolgája, ⠁⠇⠈⠎⠱⠕⠇⠛⠈⠚⠁]
- ['alásszolgájuk ', '⠁⠇⠈⠎⠱⠕⠇⠛⠈⠚⠥⠅ ']
- [alkalmazásszerver, ⠁⠇⠅⠁⠇⠍⠁⠣⠈⠎⠱⠑⠗⠧⠑⠗]
- [alkalmazásszintű, ⠁⠇⠅⠁⠇⠍⠁⠣⠈⠎⠱⠊⠝⠞⠾]
- [állásszög, ⠈⠇⠇⠈⠎⠱⠟⠛]
- [állomásszám, ⠈⠇⠇⠕⠍⠈⠎⠱⠈⠍]
- [áramlásszabályozás, ⠈⠗⠁⠍⠇⠈⠎⠱⠁⠃⠈⠸⠕⠣⠈⠎]
- [árverésszerű, ⠈⠗⠧⠑⠗⠡⠎⠱⠑⠗⠾]
- [almásszürke, ⠁⠇⠍⠈⠎⠱⠷⠗⠅⠑]
- [alvásszegény, ⠁⠇⠧⠈⠎⠱⠑⠛⠡⠫]
- [alvásszükséglete, ⠁⠇⠧⠈⠎⠱⠷⠅⠎⠡⠛⠇⠑⠞⠑]
- [alvászavar, ⠁⠇⠧⠈⠎⠣⠁⠧⠁⠗]
- [anyaggyőző, ⠁⠫⠁⠛⠹⠻⠣⠻]
- [anyaggyűjtés, ⠁⠫⠁⠛⠹⠾⠚⠞⠡⠎]
- [Analízisszintű, ⠨⠁⠝⠁⠇⠌⠣⠊⠎⠱⠊⠝⠞⠾]
- [aranyosszőke, ⠁⠗⠁⠫⠕⠎⠱⠻⠅⠑]
- [asztalosszakmát, ⠁⠱⠞⠁⠇⠕⠎⠱⠁⠅⠍⠈⠞]
- [árboccsúcs, ⠈⠗⠃⠕⠉⠩⠬⠩]
- [árbóccsúcs, ⠈⠗⠃⠪⠉⠩⠬⠩]
- [árbocsudarat, ⠈⠗⠃⠕⠉⠎⠥⠙⠁⠗⠁⠞]
- [arcüreggyulladás, ⠁⠗⠉⠷⠗⠑⠛⠹⠥⠇⠇⠁⠙⠈⠎]
- [arccsont, ⠁⠗⠉⠩⠕⠝⠞]
- [arcseb, ⠁⠗⠉⠎⠑⠃]
- ['arcsebe ', '⠁⠗⠉⠎⠑⠃⠑ ']
- [arcsérülés, ⠁⠗⠉⠎⠡⠗⠷⠇⠡⠎]
- [arzénnyom, ⠁⠗⠣⠡⠝⠫⠕⠍]
- [áremelkedésszerű, ⠈⠗⠑⠍⠑⠇⠅⠑⠙⠡⠎⠱⠑⠗⠾]
- [árgusszemű, ⠈⠗⠛⠥⠎⠱⠑⠍⠾]
- [árrésszabályt, ⠈⠗⠗⠡⠎⠱⠁⠃⠈⠸⠞]
- [árvízsújtotta, ⠈⠗⠧⠌⠣⠎⠬⠚⠞⠕⠞⠞⠁]
- [átlaggyerekre, ⠈⠞⠇⠁⠛⠹⠑⠗⠑⠅⠗⠑]
- [áttörésszerepe, ⠈⠞⠞⠟⠗⠡⠎⠱⠑⠗⠑⠏⠑]
- [autósszemüveg, ⠁⠥⠞⠪⠎⠱⠑⠍⠷⠧⠑⠛]
- [autósszőnyeg, ⠁⠥⠞⠪⠎⠱⠻⠫⠑⠛]
- [azonnyomban, ⠁⠣⠕⠝⠫⠕⠍⠃⠁⠝]
- [Balatonnyi, ⠨⠃⠁⠇⠁⠞⠕⠝⠫⠊]
- [bádoggyűjtemény, ⠃⠈⠙⠕⠛⠹⠾⠚⠞⠑⠍⠡⠫]
- [Bánnyíres, ⠨⠃⠈⠝⠫⠌⠗⠑⠎]
- [bázisszint, ⠃⠈⠣⠊⠎⠱⠊⠝⠞]
- [Barccsal, ⠨⠃⠁⠗⠩⠩⠁⠇]
- [barkácszene, ⠃⠁⠗⠅⠈⠩⠣⠑⠝⠑]
- [barlanggyógyászat, ⠃⠁⠗⠇⠁⠝⠛⠹⠪⠹⠈⠱⠁⠞]
- [barnásszőke, ⠃⠁⠗⠝⠈⠎⠱⠻⠅⠑]
- [barnásszőkét, ⠃⠁⠗⠝⠈⠎⠱⠻⠅⠡⠞]
- [barnásszürke, ⠃⠁⠗⠝⠈⠎⠱⠷⠗⠅⠑]
- [barnesszal, ⠃⠁⠗⠝⠑⠱⠱⠁⠇]
- [baromsággyűjtemény, ⠃⠁⠗⠕⠍⠎⠈⠛⠹⠾⠚⠞⠑⠍⠡⠫]
- [basszusszerű, ⠃⠁⠱⠱⠥⠎⠱⠑⠗⠾]
- [basszusszintetizátor, ⠃⠁⠱⠱⠥⠎⠱⠊⠝⠞⠑⠞⠊⠣⠈⠞⠕⠗]
- [becslésszerűen, ⠃⠑⠩⠇⠡⠎⠱⠑⠗⠾⠑⠝]
- [bekezdésszintű, ⠃⠑⠅⠑⠣⠙⠡⠎⠱⠊⠝⠞⠾]
- [bemetszésszerűen, ⠃⠑⠍⠑⠞⠱⠡⠎⠱⠑⠗⠾⠑⠝]
- [bemutatkozásszámba, ⠃⠑⠍⠥⠞⠁⠞⠅⠕⠣⠈⠎⠱⠈⠍⠃⠁]
- [Békésszentandrás, ⠨⠃⠡⠅⠡⠎⠱⠑⠝⠞⠁⠝⠙⠗⠈⠎]
- [bélésszövet, ⠃⠡⠇⠡⠎⠱⠟⠧⠑⠞]
- [bélyeggyár, ⠃⠡⠸⠑⠛⠹⠈⠗]
- [bélyeggyűjtemény, ⠃⠡⠸⠑⠛⠹⠾⠚⠞⠑⠍⠡⠫]
- [benzinnyom, ⠃⠑⠝⠣⠊⠝⠫⠕⠍]
- [bércsüveg, ⠃⠡⠗⠉⠎⠷⠧⠑⠛]
- ['berendezésszerű ', '⠃⠑⠗⠑⠝⠙⠑⠣⠡⠎⠱⠑⠗⠾ ']
- [berendezésszett, ⠃⠑⠗⠑⠝⠙⠑⠣⠡⠎⠱⠑⠞⠞]
- [beteggyógyász, ⠃⠑⠞⠑⠛⠹⠪⠹⠈⠱]
- [bilincszörgés, ⠃⠊⠇⠊⠝⠩⠣⠟⠗⠛⠡⠎]
- [binsenggyökér, ⠃⠊⠝⠎⠑⠝⠹⠹⠟⠅⠡⠗]
- [bírsággyakorlat, ⠃⠌⠗⠎⠈⠛⠹⠁⠅⠕⠗⠇⠁⠞]
- [blueszene, ⠃⠇⠥⠑⠎⠣⠑⠝⠑]
- [biznisszé, ⠃⠊⠣⠝⠊⠱⠱⠡]
- [biztosításszakmai, ⠃⠊⠣⠞⠕⠎⠌⠞⠈⠎⠱⠁⠅⠍⠁⠊]
- [bogarásszak, ⠃⠕⠛⠁⠗⠈⠱⠱⠁⠅]
- [bohócsapkája, ⠃⠕⠓⠪⠉⠎⠁⠏⠅⠈⠚⠁]
- [bonbonmeggy, ⠃⠕⠝⠃⠕⠝⠍⠑⠹⠹]
- [borsszaga, ⠃⠕⠗⠎⠱⠁⠛⠁]
- [borsszem, ⠃⠕⠗⠎⠱⠑⠍]
- [borsszóró, ⠃⠕⠗⠎⠱⠪⠗⠪]
- [borzasszőrű, ⠃⠕⠗⠣⠁⠎⠱⠻⠗⠾]
- [borzzsír, ⠃⠕⠗⠣⠜⠌⠗]
- [bőgésszerű, ⠃⠻⠛⠡⠎⠱⠑⠗⠾]
- [börtönnyelve, ⠃⠟⠗⠞⠟⠝⠫⠑⠇⠧⠑]
- ['börtönnyíláson, börtönnyitó', ⠃⠟⠗⠞⠟⠝⠫⠌⠇⠈⠎⠕⠝⠂ ⠃⠟⠗⠞⠟⠝⠫⠊⠞⠪]
- [bűnözésszimulátor, ⠃⠾⠝⠟⠣⠡⠎⠱⠊⠍⠥⠇⠈⠞⠕⠗]
- [brekegésszerű, ⠃⠗⠑⠅⠑⠛⠡⠎⠱⠑⠗⠾]
- [Briganty, ⠨⠃⠗⠊⠛⠁⠝⠞⠽]
- [bronzsáska, ⠃⠗⠕⠝⠣⠎⠈⠎⠅⠁]
- [bronzsáskák, ⠃⠗⠕⠝⠣⠎⠈⠎⠅⠈⠅]
- ['bronzsasokkal ', '⠃⠗⠕⠝⠣⠎⠁⠎⠕⠅⠅⠁⠇ ']
- [bronzsisak, ⠃⠗⠕⠝⠣⠎⠊⠎⠁⠅]
- [bukásszámba, ⠃⠥⠅⠈⠎⠱⠈⠍⠃⠁]
- [bukfencezésszerű, ⠃⠥⠅⠋⠑⠝⠉⠑⠣⠡⠎⠱⠑⠗⠾]
- [búcsújárásszerű, ⠃⠬⠩⠬⠚⠈⠗⠈⠎⠱⠑⠗⠾]
- [bűnnyomok, ⠃⠾⠝⠫⠕⠍⠕⠅]
- [Csalásszagú, ⠨⠩⠁⠇⠈⠎⠱⠁⠛⠬]
- [csevegésszerű, ⠩⠑⠧⠑⠛⠡⠎⠱⠑⠗⠾]
- [céggyűrű, ⠉⠡⠛⠹⠾⠗⠾]
- [chipseszacskó, ⠉⠓⠊⠏⠎⠑⠎⠣⠁⠩⠅⠪]
- [csicsergésszerű, ⠩⠊⠩⠑⠗⠛⠡⠎⠱⠑⠗⠾]
- [cigánymeggyért, ⠉⠊⠛⠈⠫⠍⠑⠹⠹⠡⠗⠞]
- [ciklusszám, ⠉⠊⠅⠇⠥⠎⠱⠈⠍]
- [ciprusszobrocska, ⠉⠊⠏⠗⠥⠎⠱⠕⠃⠗⠕⠩⠅⠁]
- [ciripelésszerűen, ⠉⠊⠗⠊⠏⠑⠇⠡⠎⠱⠑⠗⠾⠑⠝]
- [curiosity, ⠉⠥⠗⠊⠕⠎⠊⠞⠽]
- [csapásszám, ⠩⠁⠏⠈⠎⠱⠈⠍]
- [csárdásszóló, ⠩⠈⠗⠙⠈⠎⠱⠪⠇⠪]
- [csattanásszerű, ⠩⠁⠞⠞⠁⠝⠈⠎⠱⠑⠗⠾]
- [csavarásszerű, ⠩⠁⠧⠁⠗⠈⠎⠱⠑⠗⠾]
- [csikósszámadó, ⠩⠊⠅⠪⠎⠱⠈⠍⠁⠙⠪]
- [csillaggyárnak, ⠩⠊⠇⠇⠁⠛⠹⠈⠗⠝⠁⠅]
- [csipkésszélű, ⠩⠊⠏⠅⠡⠎⠱⠡⠇⠾]
- [csípésszám, ⠩⠌⠏⠡⠎⠱⠈⠍]
- [csobbanásszerű, ⠩⠕⠃⠃⠁⠝⠈⠎⠱⠑⠗⠾]
- [csuklásszerű, ⠩⠥⠅⠇⠈⠎⠱⠑⠗⠾]
- [csúcszenekarának, ⠩⠬⠩⠣⠑⠝⠑⠅⠁⠗⠈⠝⠁⠅]
- [Darvasszék, ⠨⠙⠁⠗⠧⠁⠎⠱⠡⠅]
- [daróccsuha, ⠙⠁⠗⠪⠉⠩⠥⠓⠁]
- [délutánnyi, ⠙⠡⠇⠥⠞⠈⠝⠫⠊]
- [diakónusszentelés, ⠙⠊⠁⠅⠪⠝⠥⠎⠱⠑⠝⠞⠑⠇⠡⠎]
- [dialógusszegény, ⠙⠊⠁⠇⠪⠛⠥⠎⠱⠑⠛⠡⠫]
- [Diósszilágyi, ⠨⠙⠊⠪⠎⠱⠊⠇⠈⠹⠊]
- [dinamikusszökőkút, ⠙⠊⠝⠁⠍⠊⠅⠥⠎⠱⠟⠅⠻⠅⠬⠞]
- [dinoszaurusszerű, ⠙⠊⠝⠕⠱⠁⠥⠗⠥⠱⠱⠑⠗⠾]
- [disszertáció, ⠙⠊⠱⠱⠑⠗⠞⠈⠉⠊⠪]
- [dizájnnyelv, ⠙⠊⠣⠈⠚⠝⠫⠑⠇⠧]
- [dizájnnyaklánc, ⠙⠊⠣⠈⠚⠝⠫⠁⠅⠇⠈⠝⠉]
- [díjszabásszerkesztők, ⠙⠌⠚⠱⠁⠃⠈⠎⠱⠑⠗⠅⠑⠱⠞⠻⠅]
- [díszléccsíkot, ⠙⠌⠱⠇⠡⠉⠩⠌⠅⠕⠞]
- [dobpergésszerűen, ⠙⠕⠃⠏⠑⠗⠛⠡⠎⠱⠑⠗⠾⠑⠝]
- [dobolásszerű, ⠙⠕⠃⠕⠇⠈⠎⠱⠑⠗⠾]
- [dózisszint, ⠙⠪⠣⠊⠎⠱⠊⠝⠞]
- [döggyapjú, ⠙⠟⠛⠹⠁⠏⠚⠬]
- [döggyárnak, ⠙⠟⠛⠹⠈⠗⠝⠁⠅]
- [dőlésszög, ⠙⠻⠇⠡⠎⠱⠟⠛]
- [dörgésszerű, ⠙⠟⠗⠛⠡⠎⠱⠑⠗⠾]
- ['dörgésszerű ', '⠙⠟⠗⠛⠡⠎⠱⠑⠗⠾ ']
- [dörzszörej, ⠙⠟⠗⠜⠣⠟⠗⠑⠚]
- ['dragonyosszázad ', '⠙⠗⠁⠛⠕⠫⠕⠎⠱⠈⠣⠁⠙ ']
- [dragonyoszászlóalj, ⠙⠗⠁⠛⠕⠫⠕⠎⠣⠈⠱⠇⠪⠁⠇⠚]
- [dramaturggyakornok, ⠙⠗⠁⠍⠁⠞⠥⠗⠛⠹⠁⠅⠕⠗⠝⠕⠅]
- [droggyanús, ⠙⠗⠕⠛⠹⠁⠝⠬⠎]
- [doppinggyanú, ⠙⠕⠏⠏⠊⠝⠛⠹⠁⠝⠬]
- [dússzakállú, ⠙⠬⠎⠱⠁⠅⠈⠇⠇⠬]
- [dzsidásszázad, ⠙⠜⠊⠙⠈⠎⠱⠈⠣⠁⠙]
- [édesszájú, ⠡⠙⠑⠎⠱⠈⠚⠬]
- [édesszesztestvér, ⠡⠙⠑⠎⠱⠑⠱⠞⠑⠎⠞⠧⠡⠗]
- [édességgyártók, ⠡⠙⠑⠎⠎⠡⠛⠹⠈⠗⠞⠪⠅]
- [égésszabály, ⠡⠛⠡⠎⠱⠁⠃⠈⠸]
- [égésszag, ⠡⠛⠡⠎⠱⠁⠛]
- [égésszám, ⠡⠛⠡⠎⠱⠈⠍]
- [égésszigetelés, ⠡⠛⠡⠎⠱⠊⠛⠑⠞⠑⠇⠡⠎]
- [énekessztár, ⠡⠝⠑⠅⠑⠎⠱⠞⠈⠗]
- [edzésszámot, ⠑⠙⠣⠡⠎⠱⠈⠍⠕⠞]
- [effektusszerűen, ⠑⠋⠋⠑⠅⠞⠥⠎⠱⠑⠗⠾⠑⠝]
- [egyenesszálú, ⠑⠹⠑⠝⠑⠎⠱⠈⠇⠬]
- [egyenesszárnyúak, ⠑⠹⠑⠝⠑⠎⠱⠈⠗⠫⠬⠁⠅]
- [egyenesszög, ⠑⠹⠑⠝⠑⠎⠱⠟⠛]
- [egyezség, ⠑⠹⠑⠣⠎⠡⠛]
- [egyesszámban, ⠑⠹⠑⠎⠱⠈⠍⠃⠁⠝]
- [egységgyertyából, ⠑⠹⠎⠡⠛⠹⠑⠗⠳⠈⠃⠪⠇]
- [egyveleggyártás, ⠑⠹⠧⠑⠇⠑⠛⠹⠈⠗⠞⠈⠎]
- [elbeszélésszerű, ⠑⠇⠃⠑⠱⠡⠇⠡⠎⠱⠑⠗⠾]
- ['éhesszájat ', '⠡⠓⠑⠎⠱⠈⠚⠁⠞ ']
- [ejtőernyősszárnyak, ⠑⠚⠞⠻⠑⠗⠫⠻⠎⠱⠈⠗⠫⠁⠅]
- [ejtőernyősszázad, ⠑⠚⠞⠻⠑⠗⠫⠻⠎⠱⠈⠣⠁⠙]
- ['ejtőernyőszászlóalj ', '⠑⠚⠞⠻⠑⠗⠫⠻⠎⠣⠈⠱⠇⠪⠁⠇⠚ ']
- [ékesszólás, ⠡⠅⠑⠎⠱⠪⠇⠈⠎]
- ['ékesszóló ', '⠡⠅⠑⠎⠱⠪⠇⠪ ']
- [ekhósszekér, ⠑⠅⠓⠪⠎⠱⠑⠅⠡⠗]
- [ekhósszekerek, ⠑⠅⠓⠪⠎⠱⠑⠅⠑⠗⠑⠅]
- [elektronnyalábra, ⠑⠇⠑⠅⠞⠗⠕⠝⠫⠁⠇⠈⠃⠗⠁]
- ['eleséggyűjtés ', '⠑⠇⠑⠎⠡⠛⠹⠾⠚⠞⠡⠎ ']
- [élesszemű, ⠡⠇⠑⠎⠱⠑⠍⠾]
- [ellátásszakértője, ⠑⠇⠇⠈⠞⠈⠎⠱⠁⠅⠡⠗⠞⠻⠚⠑]
- [ellátásszerű, ⠑⠇⠇⠈⠞⠈⠎⠱⠑⠗⠾]
- ['ellenállásszekrény, ellenállászóna', ⠑⠇⠇⠑⠝⠈⠇⠇⠈⠎⠱⠑⠅⠗⠡⠫⠂ ⠑⠇⠇⠑⠝⠈⠇⠇⠈⠎⠣⠪⠝⠁]
- [ellennyilatkozat, ⠑⠇⠇⠑⠝⠫⠊⠇⠁⠞⠅⠕⠣⠁⠞]
- [ellennyomás, ⠑⠇⠇⠑⠝⠫⠕⠍⠈⠎]
- [elemzésszerű, ⠑⠇⠑⠍⠣⠡⠎⠱⠑⠗⠾]
- [elméncség, ⠑⠇⠍⠡⠝⠉⠎⠡⠛]
- [elmebeteggyanús, ⠑⠇⠍⠑⠃⠑⠞⠑⠛⠹⠁⠝⠬⠎]
- ['előírásszerű ', '⠑⠇⠻⠌⠗⠈⠎⠱⠑⠗⠾ ']
- ['elrémisszék ', '⠑⠇⠗⠡⠍⠊⠱⠱⠡⠅ ']
- ['emberhússzagot ', '⠑⠍⠃⠑⠗⠓⠬⠎⠱⠁⠛⠕⠞ ']
- [emelésszerű, ⠑⠍⠑⠇⠡⠎⠱⠑⠗⠾]
- [emigránsszervezetek, ⠑⠍⠊⠛⠗⠈⠝⠎⠱⠑⠗⠧⠑⠣⠑⠞⠑⠅]
- [említésszinten, ⠑⠍⠇⠌⠞⠡⠎⠱⠊⠝⠞⠑⠝]
- [enyveszsinór, ⠑⠫⠧⠑⠎⠜⠊⠝⠪⠗]
- [epilógusszerű, ⠑⠏⠊⠇⠪⠛⠥⠎⠱⠑⠗⠾]
- [eposszal, ⠑⠏⠕⠱⠱⠁⠇]
- [erdőssztyepp, ⠑⠗⠙⠻⠎⠱⠳⠑⠏⠏]
- ['érccsapadék, érccsengés, érccsatorna ', '⠡⠗⠉⠩⠁⠏⠁⠙⠡⠅⠂ ⠡⠗⠉⠩⠑⠝⠛⠡⠎⠂ ⠡⠗⠉⠩⠁⠞⠕⠗⠝⠁ ']
- [ércsalak, ⠡⠗⠉⠎⠁⠇⠁⠅]
- [ércsas, ⠡⠗⠉⠎⠁⠎]
- [ércsarukkal, ⠡⠗⠉⠎⠁⠗⠥⠅⠅⠁⠇]
- [ércselyem, ⠡⠗⠉⠎⠑⠸⠑⠍]
- ['ércsíp, ércsípjába, ércsípláda ', '⠡⠗⠉⠎⠌⠏⠂ ⠡⠗⠉⠎⠌⠏⠚⠈⠃⠁⠂ ⠡⠗⠉⠎⠌⠏⠇⠈⠙⠁ ']
- [ércsíptető, ⠡⠗⠩⠌⠏⠞⠑⠞⠻]
- [ércsisak, ⠡⠗⠉⠎⠊⠎⠁⠅]
- [ércsodrony, ⠡⠗⠉⠎⠕⠙⠗⠕⠫]
- [értelmiséggyárnak, ⠡⠗⠞⠑⠇⠍⠊⠎⠡⠛⠹⠈⠗⠝⠁⠅]
- [erősítésszabályozás, ⠑⠗⠻⠎⠌⠞⠡⠎⠱⠁⠃⠈⠸⠕⠣⠈⠎]
- [erőforrászabáló, ⠑⠗⠻⠋⠕⠗⠗⠈⠎⠣⠁⠃⠈⠇⠪]
- [erőlködésszagúnak, ⠑⠗⠻⠇⠅⠟⠙⠡⠎⠱⠁⠛⠬⠝⠁⠅]
- [erszényesszerű, ⠑⠗⠱⠡⠫⠑⠎⠱⠑⠗⠾]
- [érvelésszerű, ⠡⠗⠧⠑⠇⠡⠎⠱⠑⠗⠾]
- [érzékelésszint, ⠡⠗⠣⠡⠅⠑⠇⠡⠎⠱⠊⠝⠞]
- [ésszerű, ⠡⠱⠱⠑⠗⠾]
- [észlelésszám, ⠡⠱⠇⠑⠇⠡⠎⠱⠈⠍]
- ['eszközsor, eszközsorán', ⠑⠱⠅⠟⠣⠎⠕⠗⠂ ⠑⠱⠅⠟⠣⠎⠕⠗⠈⠝]
- [evészavar, ⠑⠧⠡⠎⠣⠁⠧⠁⠗]
- [evolvensszög, ⠑⠧⠕⠇⠧⠑⠝⠎⠱⠟⠛]
- [fagyosszentek, ⠋⠁⠹⠕⠎⠱⠑⠝⠞⠑⠅]
- [fáklyászene, ⠋⠈⠅⠸⠈⠎⠣⠑⠝⠑]
- ['farkasszáj ', '⠋⠁⠗⠅⠁⠎⠱⠈⠚ ']
- [farkasszem, ⠋⠁⠗⠅⠁⠎⠱⠑⠍]
- ['farkasszemet ', '⠋⠁⠗⠅⠁⠎⠱⠑⠍⠑⠞ ']
- [Farkassziget, ⠨⠋⠁⠗⠅⠁⠎⠱⠊⠛⠑⠞]
- [farkaszsaru, ⠋⠁⠗⠅⠁⠎⠜⠁⠗⠥]
- [fásszárú, ⠋⠈⠎⠱⠈⠗⠬]
- [fáziszár, ⠋⠈⠣⠊⠎⠣⠈⠗]
- [fázisszögnek, ⠋⠈⠣⠊⠎⠱⠟⠛⠝⠑⠅]
- [fegyenccsoport, ⠋⠑⠹⠑⠝⠉⠩⠕⠏⠕⠗⠞]
- ['fegyencsapkát ', '⠋⠑⠹⠑⠝⠉⠎⠁⠏⠅⠈⠞ ']
- ['fehéresszőke, fehéresszürke ', '⠋⠑⠓⠡⠗⠑⠎⠱⠻⠅⠑⠂ ⠋⠑⠓⠡⠗⠑⠎⠱⠷⠗⠅⠑ ']
- [fejdíszesszerű, ⠋⠑⠚⠙⠌⠱⠑⠎⠱⠑⠗⠾]
- [feketésszürke, ⠋⠑⠅⠑⠞⠡⠎⠱⠷⠗⠅⠑]
- [fékezésszabályozás, ⠋⠡⠅⠑⠣⠡⠎⠱⠁⠃⠈⠸⠕⠣⠈⠎]
- [feldolgozászenekar, ⠋⠑⠇⠙⠕⠇⠛⠕⠣⠈⠎⠣⠑⠝⠑⠅⠁⠗]
- [fogasszíj, ⠋⠕⠛⠁⠎⠱⠌⠚]
- [feleséggyilkos, ⠋⠑⠇⠑⠎⠡⠛⠹⠊⠇⠅⠕⠎]
- [felfedezésszámba, ⠋⠑⠇⠋⠑⠙⠑⠣⠡⠎⠱⠈⠍⠃⠁]
- [felséggyilkolás, ⠋⠑⠇⠎⠡⠛⠹⠊⠇⠅⠕⠇⠈⠎]
- [felsorolásszerűen, ⠋⠑⠇⠎⠕⠗⠕⠇⠈⠎⠱⠑⠗⠾⠑⠝]
- [felszerelésszettet, ⠋⠑⠇⠱⠑⠗⠑⠇⠡⠎⠱⠑⠞⠞⠑⠞]
- [felismerésszerűen, ⠋⠑⠇⠊⠎⠍⠑⠗⠡⠎⠱⠑⠗⠾⠑⠝]
- [feltevésszerűen, ⠋⠑⠇⠞⠑⠧⠡⠎⠱⠑⠗⠾⠑⠝]
- [fertőzésszerű, ⠋⠑⠗⠞⠻⠣⠡⠎⠱⠑⠗⠾]
- [fémesszürke, ⠋⠡⠍⠑⠎⠱⠷⠗⠅⠑]
- [féreggyík, ⠋⠡⠗⠑⠛⠹⠌⠅]
- [fétisszínész, ⠋⠡⠞⠊⠎⠱⠌⠝⠡⠱]
- [filccsizma, ⠋⠊⠇⠉⠩⠊⠣⠍⠁]
- [Fifty-Fifty, ⠨⠋⠊⠋⠞⠽⠤⠨⠋⠊⠋⠞⠽]
- [filigránnyelű, ⠋⠊⠇⠊⠛⠗⠈⠝⠫⠑⠇⠾]
- [finggyújtásáról, ⠋⠊⠝⠛⠹⠬⠚⠞⠈⠎⠈⠗⠪⠇]
- [flakonnyi, ⠋⠇⠁⠅⠕⠝⠫⠊]
- [fogasszeg, ⠋⠕⠛⠁⠎⠱⠑⠛]
- [fogfájásszerű, ⠋⠕⠛⠋⠈⠚⠈⠎⠱⠑⠗⠾]
- [foggyilkosai, ⠋⠕⠛⠹⠊⠇⠅⠕⠎⠁⠊]
- [foglalkozásszerű, ⠋⠕⠛⠇⠁⠇⠅⠕⠣⠈⠎⠱⠑⠗⠾]
- [foggyalu, ⠋⠕⠛⠹⠁⠇⠥]
- [foggyökér, ⠋⠕⠛⠹⠟⠅⠡⠗]
- [foggyulladás, ⠋⠕⠛⠹⠥⠇⠇⠁⠙⠈⠎]
- [foggyűrű, ⠋⠕⠛⠹⠾⠗⠾]
- [fordításszempontú, ⠋⠕⠗⠙⠌⠞⠈⠎⠱⠑⠍⠏⠕⠝⠞⠬]
- [forgásszabály, ⠋⠕⠗⠛⠈⠎⠱⠁⠃⠈⠸]
- [forgásszám, ⠋⠕⠗⠛⠈⠎⠱⠈⠍]
- [forgásszög, ⠋⠕⠗⠛⠈⠎⠱⠟⠛]
- [formánsszintetizátorok, ⠋⠕⠗⠍⠈⠝⠎⠱⠊⠝⠞⠑⠞⠊⠣⠈⠞⠕⠗⠕⠅]
- [forrásszöveg, ⠋⠕⠗⠗⠈⠎⠱⠟⠧⠑⠛]
- [fosszínű, ⠋⠕⠎⠱⠌⠝⠾]
- [földcsuszamlásszerűen, ⠋⠟⠇⠙⠩⠥⠱⠁⠍⠇⠈⠎⠱⠑⠗⠾⠑⠝]
- [Földmívesszövetkezet, ⠨⠋⠟⠇⠙⠍⠌⠧⠑⠎⠱⠟⠧⠑⠞⠅⠑⠣⠑⠞]
- [földművesszövetkezet, ⠋⠟⠇⠙⠍⠾⠧⠑⠎⠱⠟⠧⠑⠞⠅⠑⠣⠑⠞]
- [fölélesszem, ⠋⠟⠇⠡⠇⠑⠱⠱⠑⠍]
- [főzőkalánnyelet, ⠋⠻⠣⠻⠅⠁⠇⠈⠝⠫⠑⠇⠑⠞]
- [furgonnyi, ⠋⠥⠗⠛⠕⠝⠫⠊]
- [fuvarosszekér, ⠋⠥⠧⠁⠗⠕⠎⠱⠑⠅⠡⠗]
- [fúvósszekció, ⠋⠬⠧⠪⠎⠱⠑⠅⠉⠊⠪]
- [fúvósszerszám, ⠋⠬⠧⠪⠎⠱⠑⠗⠱⠈⠍]
- [fúvósszimfónia, ⠋⠬⠧⠪⠎⠱⠊⠍⠋⠪⠝⠊⠁]
- [fúvószenekar, ⠋⠬⠧⠪⠎⠣⠑⠝⠑⠅⠁⠗]
- [fűtésszag, ⠋⠾⠞⠡⠎⠱⠁⠛]
- [garaboncsereg, ⠛⠁⠗⠁⠃⠕⠝⠉⠎⠑⠗⠑⠛]
- [gázspray, ⠛⠈⠣⠎⠏⠗⠁⠽]
- [gátstop, ⠛⠈⠞⠎⠞⠕⠏]
- [gázsugár, ⠛⠈⠣⠎⠥⠛⠈⠗]
- [geggyáros, ⠛⠑⠛⠹⠈⠗⠕⠎]
- [gerjesztésszabályozást, ⠛⠑⠗⠚⠑⠱⠞⠡⠎⠱⠁⠃⠈⠸⠕⠣⠈⠎⠞]
- [gerincsérült, ⠛⠑⠗⠊⠝⠉⠎⠡⠗⠷⠇⠞]
- ['gerincsérv ', '⠛⠑⠗⠊⠝⠉⠎⠡⠗⠧ ']
- [gesztusszerű, ⠛⠑⠱⠞⠥⠎⠱⠑⠗⠾]
- [ginszenggyökér, ⠛⠊⠝⠱⠑⠝⠛⠹⠟⠅⠡⠗]
- [ginzenggyökér, ⠛⠊⠝⠣⠑⠝⠛⠹⠟⠅⠡⠗]
- [gluténnyomokra, ⠛⠇⠥⠞⠡⠝⠫⠕⠍⠕⠅⠗⠁]
- [Gombosszeg, ⠨⠛⠕⠍⠃⠕⠎⠱⠑⠛]
- [gondviselésszerű, ⠛⠕⠝⠙⠧⠊⠎⠑⠇⠡⠎⠱⠑⠗⠾]
- [gőzsíp, ⠛⠻⠣⠎⠌⠏]
- [gőzsugár, ⠛⠻⠣⠎⠥⠛⠈⠗]
- [gőzszivattyú, ⠛⠻⠣⠱⠊⠧⠁⠳⠳⠬]
- [gránátoszászlóalj, ⠛⠗⠈⠝⠈⠞⠕⠎⠣⠈⠱⠇⠪⠁⠇⠚]
- [gúnyversszerző, ⠛⠬⠫⠧⠑⠗⠎⠱⠑⠗⠣⠻]
- [gyaloggyengeség, ⠹⠁⠇⠕⠛⠹⠑⠝⠛⠑⠎⠡⠛]
- [gyalogosszázad, ⠹⠁⠇⠕⠛⠕⠎⠱⠈⠣⠁⠙]
- [gyalogoszászlóalj, ⠹⠁⠇⠕⠛⠕⠎⠣⠈⠱⠇⠪⠁⠇⠚]
- [gyártásszám, ⠹⠈⠗⠞⠈⠎⠱⠈⠍]
- [gyorsszárnyú, ⠹⠕⠗⠎⠱⠈⠗⠫⠬]
- ['gyorsszekér ', '⠹⠕⠗⠎⠱⠑⠅⠡⠗ ']
- [gyorsszűrő, ⠹⠕⠗⠎⠱⠾⠗⠻]
- [gyújtásszabály, ⠹⠬⠚⠞⠈⠎⠱⠁⠃⠈⠸]
- [gyújtászsinór, ⠹⠬⠚⠞⠈⠎⠜⠊⠝⠪⠗]
- [gyülekezésszabadságot, ⠹⠷⠇⠑⠅⠑⠣⠡⠎⠱⠁⠃⠁⠙⠎⠈⠛⠕⠞]
- [gyűlésszíne, ⠹⠾⠇⠡⠎⠱⠌⠝⠑]
- [habarccsal, ⠓⠁⠃⠁⠗⠩⠩⠁⠇]
- [habitusszerűen, ⠓⠁⠃⠊⠞⠥⠎⠱⠑⠗⠾⠑⠝]
- [hadianyaggyár, ⠓⠁⠙⠊⠁⠫⠁⠛⠹⠈⠗]
- ['hadsereggyűjtés ', '⠓⠁⠙⠎⠑⠗⠑⠛⠹⠾⠚⠞⠡⠎ ']
- [hanggyilkos, ⠓⠁⠝⠛⠹⠊⠇⠅⠕⠎]
- [hanggyűjtemény, ⠓⠁⠝⠛⠹⠾⠚⠞⠑⠍⠡⠫]
- [hajtásszabályozás, ⠓⠁⠚⠞⠈⠎⠱⠁⠃⠈⠸⠕⠣⠈⠎]
- [hajtásszegmensei, ⠓⠁⠚⠞⠈⠎⠱⠑⠛⠍⠑⠝⠎⠑⠊]
- [hajlásszög, ⠓⠁⠚⠇⠈⠎⠱⠟⠛]
- ['hajósszekerce ', '⠓⠁⠚⠪⠎⠱⠑⠅⠑⠗⠉⠑ ']
- [hajósszemélyzet, ⠓⠁⠚⠪⠎⠱⠑⠍⠡⠸⠣⠑⠞]
- [hangyamászásszerű, ⠓⠁⠝⠹⠁⠍⠈⠱⠈⠎⠱⠑⠗⠾]
- [hamisszínes, ⠓⠁⠍⠊⠎⠱⠌⠝⠑⠎]
- [hallászavar, ⠓⠁⠇⠇⠈⠎⠣⠁⠧⠁⠗]
- [halmazsorozat, ⠓⠁⠇⠍⠁⠣⠎⠕⠗⠕⠣⠁⠞]
- ['halottasszekér ', '⠓⠁⠇⠕⠞⠞⠁⠎⠱⠑⠅⠡⠗ ']
- [halottasszoba, ⠓⠁⠇⠕⠞⠞⠁⠎⠱⠕⠃⠁]
- [halottasszobába, ⠓⠁⠇⠕⠞⠞⠁⠎⠱⠕⠃⠈⠃⠁]
- [hamvasszőke, ⠓⠁⠍⠧⠁⠎⠱⠻⠅⠑]
- [hamvasszürke, ⠓⠁⠍⠧⠁⠎⠱⠷⠗⠅⠑]
- [hanggyakorlat, ⠓⠁⠝⠛⠹⠁⠅⠕⠗⠇⠁⠞]
- [hányadosszabály, ⠓⠈⠫⠁⠙⠕⠎⠱⠁⠃⠈⠸]
- [hányadosszámítás, ⠓⠈⠫⠁⠙⠕⠎⠱⠈⠍⠌⠞⠈⠎]
- [hányásszag, ⠓⠈⠫⠈⠎⠱⠁⠛]
- [háztartásszám, ⠓⠈⠣⠞⠁⠗⠞⠈⠎⠱⠈⠍]
- [haragoszöld, ⠓⠁⠗⠁⠛⠕⠎⠣⠟⠇⠙]
- [haranggyárosok, ⠓⠁⠗⠁⠝⠛⠹⠈⠗⠕⠎⠕⠅]
- [harcosszellem, ⠓⠁⠗⠉⠕⠎⠱⠑⠇⠇⠑⠍]
- ['harccselekmény ', '⠓⠁⠗⠉⠩⠑⠇⠑⠅⠍⠡⠫ ']
- [harccsoport, ⠓⠁⠗⠉⠩⠕⠏⠕⠗⠞]
- [harcsor, ⠓⠁⠗⠉⠎⠕⠗]
- [harmincsornyi, ⠓⠁⠗⠍⠊⠝⠉⠎⠕⠗⠫⠊]
- [hármasszámú, ⠓⠈⠗⠍⠁⠎⠱⠈⠍⠬]
- [hármasszak, ⠓⠈⠗⠍⠁⠎⠱⠁⠅]
- [Hármassziget, ⠨⠓⠈⠗⠍⠁⠎⠱⠊⠛⠑⠞]
- [hársszén, ⠓⠈⠗⠎⠱⠡⠝]
- [hársszenet, ⠓⠈⠗⠎⠱⠑⠝⠑⠞]
- [hártyásszárnyú, ⠓⠈⠗⠳⠈⠎⠱⠈⠗⠫⠬]
- [hasszőrzet, ⠓⠁⠎⠱⠻⠗⠣⠑⠞]
- [hasszél, ⠓⠁⠎⠱⠡⠇]
- [hasisszagot, ⠓⠁⠎⠊⠎⠱⠁⠛⠕⠞]
- [haszonnyúltenyésztők, ⠓⠁⠱⠕⠝⠫⠬⠇⠞⠑⠫⠡⠱⠞⠻⠅]
- [hatásszélesség, ⠓⠁⠞⠈⠎⠱⠡⠇⠑⠎⠎⠡⠛]
- [hatásszünet, ⠓⠁⠞⠈⠎⠱⠷⠝⠑⠞]
- [házsárkodását, ⠓⠈⠜⠈⠗⠅⠕⠙⠈⠎⠈⠞]
- [hazugsággyár, ⠓⠁⠣⠥⠛⠎⠈⠛⠹⠈⠗]
- [hegyesszög, ⠓⠑⠹⠑⠎⠱⠟⠛]
- [hegyszorosszerű, ⠓⠑⠹⠱⠕⠗⠕⠎⠱⠑⠗⠾]
- [hekusszagot, ⠓⠑⠅⠥⠎⠱⠁⠛⠕⠞]
- [helyszínnyi, ⠓⠑⠸⠱⠌⠝⠫⠊]
- [hentesszaktanfolyamát, ⠓⠑⠝⠞⠑⠎⠱⠁⠅⠞⠁⠝⠋⠕⠸⠁⠍⠈⠞]
- [hirdetésszagú, ⠓⠊⠗⠙⠑⠞⠡⠎⠱⠁⠛⠬]
- [hirdetésszöveg, ⠓⠊⠗⠙⠑⠞⠡⠎⠱⠟⠧⠑⠛]
- [hitelesítésszolgáltatást, ⠓⠊⠞⠑⠇⠑⠎⠌⠞⠡⠎⠱⠕⠇⠛⠈⠇⠞⠁⠞⠈⠎⠞]
- [hivatásszerűen, ⠓⠊⠧⠁⠞⠈⠎⠱⠑⠗⠾⠑⠝]
- [hivatásszemélyiség, ⠓⠊⠧⠁⠞⠈⠎⠱⠑⠍⠡⠸⠊⠎⠡⠛]
- [hivatkozásszerű, ⠓⠊⠧⠁⠞⠅⠕⠣⠈⠎⠱⠑⠗⠾]
- [hívásszűrés, ⠓⠌⠧⠈⠎⠱⠾⠗⠡⠎]
- [hízelkedésszámba, ⠓⠌⠣⠑⠇⠅⠑⠙⠡⠎⠱⠈⠍⠃⠁]
- [horgasszőrű, ⠓⠕⠗⠛⠁⠎⠱⠻⠗⠾]
- [horkolásszerű, ⠓⠕⠗⠅⠕⠇⠈⠎⠱⠑⠗⠾]
- [horkolászajt, ⠓⠕⠗⠅⠕⠇⠈⠎⠣⠁⠚⠞]
- [hólyaggyulladás, ⠓⠪⠸⠁⠛⠹⠥⠇⠇⠁⠙⠈⠎]
- [hörgésszerű, ⠓⠟⠗⠛⠡⠎⠱⠑⠗⠾]
- [hősszínész, ⠓⠻⠎⠱⠌⠝⠡⠱]
- ['hősszövetség ', '⠓⠻⠎⠱⠟⠧⠑⠞⠎⠡⠛ ']
- [horoggyár, ⠓⠕⠗⠕⠛⠹⠈⠗]
- [húslevesszag, ⠓⠬⠎⠇⠑⠧⠑⠎⠱⠁⠛]
- [hússzaft, ⠓⠬⠎⠱⠁⠋⠞]
- [hússzag, ⠓⠬⠎⠱⠁⠛]
- [hússzagú, ⠓⠬⠎⠱⠁⠛⠬]
- ['hússzállítmány ', '⠓⠬⠎⠱⠈⠇⠇⠌⠞⠍⠈⠫ ']
- [hússzállító, ⠓⠬⠎⠱⠈⠇⠇⠌⠞⠪]
- [hússzalonna, ⠓⠬⠎⠱⠁⠇⠕⠝⠝⠁]
- [hússzekrény, ⠓⠬⠎⠱⠑⠅⠗⠡⠫]
- [hússzemle, ⠓⠬⠎⠱⠑⠍⠇⠑]
- [hússzelet, ⠓⠬⠎⠱⠑⠇⠑⠞]
- [Hússziget, ⠨⠓⠬⠎⠱⠊⠛⠑⠞]
- [hússzínű, ⠓⠬⠎⠱⠌⠝⠾]
- [hússzörnyek, ⠓⠬⠎⠱⠟⠗⠫⠑⠅]
- [Hússzövetség, ⠨⠓⠬⠎⠱⠟⠧⠑⠞⠎⠡⠛]
- [hússzükséglete, ⠓⠬⠎⠱⠷⠅⠎⠡⠛⠇⠑⠞⠑]
- [hűséggyűrűsök, ⠓⠾⠎⠡⠛⠹⠾⠗⠾⠎⠟⠅]
- [hűvösszemű, ⠓⠾⠧⠟⠎⠱⠑⠍⠾]
- [ideggyengeség, ⠊⠙⠑⠛⠹⠑⠝⠛⠑⠎⠡⠛]
- [ideggyógyászat, ⠊⠙⠑⠛⠹⠪⠹⠈⠱⠁⠞]
- [ideggyógyintézet, ⠊⠙⠑⠛⠹⠪⠹⠊⠝⠞⠡⠣⠑⠞]
- [ideggyönge, ⠊⠙⠑⠛⠹⠟⠝⠛⠑]
- [ideggyötrő, ⠊⠙⠑⠛⠹⠟⠞⠗⠻]
- [ideggyulladás, ⠊⠙⠑⠛⠹⠥⠇⠇⠁⠙⠈⠎]
- [identitászavar, ⠊⠙⠑⠝⠞⠊⠞⠈⠎⠣⠁⠧⠁⠗]
- [időjárásszolgálat, ⠊⠙⠻⠚⠈⠗⠈⠎⠱⠕⠇⠛⠈⠇⠁⠞]
- [ifjonccsapat, ⠊⠋⠚⠕⠝⠉⠩⠁⠏⠁⠞]
- [imádsággyűjtemény, ⠊⠍⠈⠙⠎⠈⠛⠹⠾⠚⠞⠑⠍⠡⠫]
- [impulzusszélességét, ⠊⠍⠏⠥⠇⠣⠥⠎⠱⠡⠇⠑⠎⠎⠡⠛⠡⠞]
- [inasszerep, ⠊⠝⠁⠎⠱⠑⠗⠑⠏]
- ['inasszerepet ', '⠊⠝⠁⠎⠱⠑⠗⠑⠏⠑⠞ ']
- [inasszeretetet, ⠊⠝⠁⠎⠱⠑⠗⠑⠞⠑⠞⠑⠞]
- [indiánnyár, ⠊⠝⠙⠊⠈⠝⠫⠈⠗]
- [indiánnyelv, ⠊⠝⠙⠊⠈⠝⠫⠑⠇⠧]
- [indításszám, ⠊⠝⠙⠌⠞⠈⠎⠱⠈⠍]
- [ingatlannyilvántartás, ⠊⠝⠛⠁⠞⠇⠁⠝⠫⠊⠇⠧⠈⠝⠞⠁⠗⠞⠈⠎]
- [információsszabadság, ⠊⠝⠋⠕⠗⠍⠈⠉⠊⠪⠎⠱⠁⠃⠁⠙⠎⠈⠛]
- [inggyárakban, ⠊⠝⠛⠹⠈⠗⠁⠅⠃⠁⠝]
- [ingyennyelvoktatás, ⠊⠝⠹⠑⠝⠫⠑⠇⠧⠕⠅⠞⠁⠞⠈⠎]
- [intrikusszerepeiben, ⠊⠝⠞⠗⠊⠅⠥⠎⠱⠑⠗⠑⠏⠑⠊⠃⠑⠝]
- [ionnyaláb, ⠊⠕⠝⠫⠁⠇⠈⠃]
- [ínnyújtó, ⠌⠝⠫⠬⠚⠞⠪]
- ['ínnyújtót ', '⠌⠝⠫⠬⠚⠞⠪⠞ ']
- [ínyencség, ⠌⠫⠑⠝⠉⠎⠡⠛]
- [írásszeretet, ⠌⠗⠈⠎⠱⠑⠗⠑⠞⠑⠞]
- [ismétlésszám, ⠊⠎⠍⠡⠞⠇⠡⠎⠱⠈⠍]
- [irtásszél, ⠊⠗⠞⠈⠎⠱⠡⠇]
- [istennyila, ⠊⠎⠞⠑⠝⠫⠊⠇⠁]
- ['járásszerű ', '⠚⠈⠗⠈⠎⠱⠑⠗⠾ ']
- [járásszékhely, ⠚⠈⠗⠈⠎⠱⠡⠅⠓⠑⠸]
- [jáspisszobor, ⠚⠈⠎⠏⠊⠎⠱⠕⠃⠕⠗]
- [játékosszám, ⠚⠈⠞⠡⠅⠕⠎⠱⠈⠍]
- [játékosszám, ⠚⠈⠞⠡⠅⠕⠎⠱⠈⠍]
- [jegeccsoport, ⠚⠑⠛⠑⠉⠩⠕⠏⠕⠗⠞]
- [jéggyártás, ⠚⠡⠛⠹⠈⠗⠞⠈⠎]
- [jéggyűrű, ⠚⠡⠛⠹⠾⠗⠾]
- ['jelenésszerű ', '⠚⠑⠇⠑⠝⠡⠎⠱⠑⠗⠾ ']
- [jelentésszerű, ⠚⠑⠇⠑⠝⠞⠡⠎⠱⠑⠗⠾]
- [jelentésszint, ⠚⠑⠇⠑⠝⠞⠡⠎⠱⠊⠝⠞]
- [jelzésszerű, ⠚⠑⠇⠣⠡⠎⠱⠑⠗⠾]
- [jósszavai, ⠚⠪⠎⠱⠁⠧⠁⠊]
- [jósszelleme, ⠚⠪⠎⠱⠑⠇⠇⠑⠍⠑]
- [joggyűjtemény, ⠚⠕⠛⠹⠾⠚⠞⠑⠍⠡⠫]
- [Júdásszék, ⠨⠚⠬⠙⠈⠎⠱⠡⠅]
- [kabinnyíláson, ⠅⠁⠃⠊⠝⠫⠌⠇⠈⠎⠕⠝]
- [kabinnyomás, ⠅⠁⠃⠊⠝⠫⠕⠍⠈⠎]
- [kakasszó, ⠅⠁⠅⠁⠎⠱⠪]
- [kalapácszengés, ⠅⠁⠇⠁⠏⠈⠩⠣⠑⠝⠛⠡⠎]
- [kalapácszongora, ⠅⠁⠇⠁⠏⠈⠩⠣⠕⠝⠛⠕⠗⠁]
- [kamionnyi, ⠅⠁⠍⠊⠕⠝⠫⠊]
- [kaparásszerű, ⠅⠁⠏⠁⠗⠈⠎⠱⠑⠗⠾]
- [kapocszár, ⠅⠁⠏⠕⠩⠣⠈⠗]
- [Kapolcs, ⠨⠅⠁⠏⠕⠇⠩]
- [Kaposszekcső, ⠨⠅⠁⠏⠕⠎⠱⠑⠅⠩⠻]
- [Kaposszerdahely, ⠨⠅⠁⠏⠕⠎⠱⠑⠗⠙⠁⠓⠑⠸]
- [kapusszoba, ⠅⠁⠏⠥⠎⠱⠕⠃⠁]
- [karbantartásszegény, ⠅⠁⠗⠃⠁⠝⠞⠁⠗⠞⠈⠎⠱⠑⠛⠡⠫]
- [karbonnyomatok, ⠅⠁⠗⠃⠕⠝⠫⠕⠍⠁⠞⠕⠅]
- [karosszék, ⠅⠁⠗⠕⠎⠱⠡⠅]
- [kartácszápor, ⠅⠁⠗⠞⠈⠩⠣⠈⠏⠕⠗]
- [kartonnyi, ⠅⠁⠗⠞⠕⠝⠫⠊]
- [kasszék, ⠅⠁⠎⠱⠡⠅]
- [katalógusszám, ⠅⠁⠞⠁⠇⠪⠛⠥⠎⠱⠈⠍]
- [katánggyökér, ⠅⠁⠞⠈⠝⠛⠹⠟⠅⠡⠗]
- [katekizmusszerű, ⠅⠁⠞⠑⠅⠊⠣⠍⠥⠎⠱⠑⠗⠾]
- [kattintásszám, ⠅⠁⠞⠞⠊⠝⠞⠈⠎⠱⠈⠍]
- [kavarásszerű, ⠅⠁⠧⠁⠗⠈⠎⠱⠑⠗⠾]
- ['kavicsszerű ', '⠅⠁⠧⠊⠩⠱⠑⠗⠾ ']
- [kavicszápor, ⠅⠁⠧⠊⠩⠣⠈⠏⠕⠗]
- [kavicszátony, ⠅⠁⠧⠊⠩⠣⠈⠞⠕⠫]
- [kavicszuzalék, ⠅⠁⠧⠊⠩⠣⠥⠣⠁⠇⠡⠅]
- [kazánnyomás, ⠅⠁⠣⠈⠝⠫⠕⠍⠈⠎]
- [kántálásszerű, ⠅⠈⠝⠞⠈⠇⠈⠎⠱⠑⠗⠾]
- [kékesszürke, ⠅⠡⠅⠑⠎⠱⠷⠗⠅⠑]
- [Kemenesszentmárton, ⠨⠅⠑⠍⠑⠝⠑⠎⠱⠑⠝⠞⠍⠈⠗⠞⠕⠝]
- [Kemenesszentpéter, ⠨⠅⠑⠍⠑⠝⠑⠎⠱⠑⠝⠞⠏⠡⠞⠑⠗]
- ['képmásszerű ', '⠅⠡⠏⠍⠈⠎⠱⠑⠗⠾ ']
- [képváltásszámot, ⠅⠡⠏⠧⠈⠇⠞⠈⠎⠱⠈⠍⠕⠞]
- ['képzésszerű ', '⠅⠡⠏⠣⠡⠎⠱⠑⠗⠾ ']
- [képzésszervezés, ⠅⠡⠏⠣⠡⠎⠱⠑⠗⠧⠑⠣⠡⠎]
- [kerekesszék, ⠅⠑⠗⠑⠅⠑⠎⠱⠡⠅]
- [keresésszolgáltató, ⠅⠑⠗⠑⠎⠡⠎⠱⠕⠇⠛⠈⠇⠞⠁⠞⠪]
- [keresztesszárnyú, ⠅⠑⠗⠑⠱⠞⠑⠎⠱⠈⠗⠫⠬]
- [kereszténységgyalázás, ⠅⠑⠗⠑⠱⠞⠡⠫⠎⠡⠛⠹⠁⠇⠈⠣⠈⠎]
- [kérdészápor, ⠅⠡⠗⠙⠡⠎⠣⠈⠏⠕⠗]
- [kérésszerűen, ⠅⠡⠗⠡⠎⠱⠑⠗⠾⠑⠝]
- [kerítésszaggató, ⠅⠑⠗⠌⠞⠡⠎⠱⠁⠛⠛⠁⠞⠪]
- [késszerű, ⠅⠡⠎⠱⠑⠗⠾]
- [késszúrás, ⠅⠡⠎⠱⠬⠗⠈⠎]
- [ketreccsapda, ⠅⠑⠞⠗⠑⠉⠩⠁⠏⠙⠁]
- ['kevésszavú ', '⠅⠑⠧⠡⠎⠱⠁⠧⠬ ']
- [kevésszer, ⠅⠑⠧⠡⠎⠱⠑⠗]
- [kiadászárolás, ⠅⠊⠁⠙⠈⠎⠣⠈⠗⠕⠇⠈⠎]
- [kifejlesszem, ⠅⠊⠋⠑⠚⠇⠑⠱⠱⠑⠍]
- [kihívásszerű, ⠅⠊⠓⠌⠧⠈⠎⠱⠑⠗⠾]
- [kilenccsatorna, ⠅⠊⠇⠑⠝⠉⠩⠁⠞⠕⠗⠝⠁]
- ['kilincszörgést ', '⠅⠊⠇⠊⠝⠩⠣⠟⠗⠛⠡⠎⠞ ']
- [Kisszállás, ⠨⠅⠊⠎⠱⠈⠇⠇⠈⠎]
- [kisszámú, ⠅⠊⠎⠱⠈⠍⠬]
- [Kisszeben, ⠨⠅⠊⠎⠱⠑⠃⠑⠝]
- [kisszínes, ⠅⠊⠎⠱⠌⠝⠑⠎]
- [kisszék, ⠅⠊⠎⠱⠡⠅]
- [kisszekrény, ⠅⠊⠎⠱⠑⠅⠗⠡⠫]
- [Kisszentmárton, ⠨⠅⠊⠎⠱⠑⠝⠞⠍⠈⠗⠞⠕⠝]
- [kisszerű, ⠅⠊⠎⠱⠑⠗⠾]
- [Kissziget, ⠨⠅⠊⠎⠱⠊⠛⠑⠞]
- [kisszobában, ⠅⠊⠎⠱⠕⠃⠈⠃⠁⠝]
- [kisszótár, ⠅⠊⠎⠱⠪⠞⠈⠗]
- [Kiszombor, ⠨⠅⠊⠎⠣⠕⠍⠃⠕⠗]
- [kisszövetkezet, ⠅⠊⠎⠱⠟⠧⠑⠞⠅⠑⠣⠑⠞]
- [kiszögellésszerűen, ⠅⠊⠱⠟⠛⠑⠇⠇⠡⠎⠱⠑⠗⠾⠑⠝]
- [Kiszsidány, ⠨⠅⠊⠎⠜⠊⠙⠈⠫]
- [kitörésszerű, ⠅⠊⠞⠟⠗⠡⠎⠱⠑⠗⠾]
- [kitüntetésszalagokat, ⠅⠊⠞⠷⠝⠞⠑⠞⠡⠎⠱⠁⠇⠁⠛⠕⠅⠁⠞]
- [kivégzésszerűen, ⠅⠊⠧⠡⠛⠣⠡⠎⠱⠑⠗⠾⠑⠝]
- [kliensszoftver, ⠅⠇⠊⠑⠝⠎⠱⠕⠋⠞⠧⠑⠗]
- [kínnyöszörgése, ⠅⠌⠝⠫⠟⠱⠟⠗⠛⠡⠎⠑]
- [kívánsággyűjteményt, ⠅⠌⠧⠈⠝⠎⠈⠛⠹⠾⠚⠞⠑⠍⠡⠫⠞]
- [kóccsomó, ⠅⠪⠉⠩⠕⠍⠪]
- [kolbászoszsemle, ⠅⠕⠇⠃⠈⠱⠕⠎⠜⠑⠍⠇⠑]
- [koldusszáj, ⠅⠕⠇⠙⠥⠎⠱⠈⠚]
- [koldusszakáll, ⠅⠕⠇⠙⠥⠎⠱⠁⠅⠈⠇⠇]
- [koldusszegény, ⠅⠕⠇⠙⠥⠎⠱⠑⠛⠡⠫]
- ['kolduszene ', '⠅⠕⠇⠙⠥⠎⠣⠑⠝⠑ ']
- [kommunikációsszoba, ⠅⠕⠍⠍⠥⠝⠊⠅⠈⠉⠊⠪⠎⠱⠕⠃⠁]
- [komposszesszor, ⠅⠕⠍⠏⠕⠱⠱⠑⠱⠱⠕⠗]
- ['komposszesszorátus ', '⠅⠕⠍⠏⠕⠱⠱⠑⠱⠱⠕⠗⠈⠞⠥⠎ ']
- [kormosszürke, ⠅⠕⠗⠍⠕⠎⠱⠷⠗⠅⠑]
- [kosszarv, ⠅⠕⠎⠱⠁⠗⠧]
- [kosszem, ⠅⠕⠎⠱⠑⠍]
- [kortárszenei, ⠅⠕⠗⠞⠈⠗⠎⠣⠑⠝⠑⠊]
- [kóruszene, ⠅⠪⠗⠥⠎⠣⠑⠝⠑]
- [köhögésszerű, ⠅⠟⠓⠟⠛⠡⠎⠱⠑⠗⠾]
- [kölcsönnyakláncait, ⠅⠟⠇⠩⠟⠝⠫⠁⠅⠇⠈⠝⠉⠁⠊⠞]
- [könnyelválasztás, ⠅⠟⠫⠫⠑⠇⠧⠈⠇⠁⠱⠞⠈⠎]
- [közlekedésszervezők, ⠅⠟⠣⠇⠑⠅⠑⠙⠡⠎⠱⠑⠗⠧⠑⠣⠻⠅]
- [kőművesszem, ⠅⠻⠍⠾⠧⠑⠎⠱⠑⠍]
- ['kőművesszerszámait ', '⠅⠻⠍⠾⠧⠑⠎⠱⠑⠗⠱⠈⠍⠁⠊⠞ ']
- [konstansszimbólumainak, ⠅⠕⠝⠎⠞⠁⠝⠎⠱⠊⠍⠃⠪⠇⠥⠍⠁⠊⠝⠁⠅]
- [köntösszegély, ⠅⠟⠝⠞⠟⠎⠱⠑⠛⠡⠸]
- [könyöklésszéles, ⠅⠟⠫⠟⠅⠇⠡⠎⠱⠡⠇⠑⠎]
- [könyvesszekrény, ⠅⠟⠫⠧⠑⠎⠱⠑⠅⠗⠡⠫]
- [kőrisszár, ⠅⠻⠗⠊⠎⠱⠈⠗]
- ['kőrisszárat ', '⠅⠻⠗⠊⠎⠱⠈⠗⠁⠞ ']
- [körösszakál, ⠅⠟⠗⠟⠎⠱⠁⠅⠈⠇]
- ['körösszakáli ', '⠅⠟⠗⠟⠎⠱⠁⠅⠈⠇⠊ ']
- [Köröszug, ⠨⠅⠟⠗⠟⠎⠣⠥⠛]
- [kötelességgyakorlás, ⠅⠟⠞⠑⠇⠑⠎⠎⠡⠛⠹⠁⠅⠕⠗⠇⠈⠎]
- [közsáv, ⠅⠟⠣⠎⠈⠧]
- [közsereg, ⠅⠟⠣⠎⠑⠗⠑⠛]
- [kontaktusszám, ⠅⠕⠝⠞⠁⠅⠞⠥⠎⠱⠈⠍]
- [kudarcsorozat, ⠅⠥⠙⠁⠗⠉⠎⠕⠗⠕⠣⠁⠞]
- [kulcszörgés, ⠅⠥⠇⠩⠣⠟⠗⠛⠡⠎]
- [kuplunggyár, ⠅⠥⠏⠇⠥⠝⠛⠹⠈⠗]
- [kurucság, ⠅⠥⠗⠥⠉⠎⠈⠛]
- [küldetésszaga, ⠅⠷⠇⠙⠑⠞⠡⠎⠱⠁⠛⠁]
- [különcség, ⠅⠷⠇⠟⠝⠉⠎⠡⠛]
- [különnyíló, ⠅⠷⠇⠟⠝⠫⠌⠇⠪]
- [labirintusszerű, ⠇⠁⠃⠊⠗⠊⠝⠞⠥⠎⠱⠑⠗⠾]
- [lakásszentelő, ⠇⠁⠅⠈⠎⠱⠑⠝⠞⠑⠇⠻]
- [lakásszövetkezet, ⠇⠁⠅⠈⠎⠱⠟⠧⠑⠞⠅⠑⠣⠑⠞]
- [lakásszerzők, ⠇⠁⠅⠈⠎⠱⠑⠗⠣⠻⠅]
- [lakosszám, ⠇⠁⠅⠕⠎⠱⠈⠍]
- [lakossággyarapodás, ⠇⠁⠅⠕⠎⠎⠈⠛⠹⠁⠗⠁⠏⠕⠙⠈⠎]
- [lábcinnyitás, ⠇⠈⠃⠉⠊⠝⠫⠊⠞⠈⠎]
- ['lánccsörgés ', '⠇⠈⠝⠉⠩⠟⠗⠛⠡⠎ ']
- [láncszem, ⠇⠈⠝⠉⠱⠑⠍]
- [lánggyújtogató, ⠇⠈⠝⠛⠹⠬⠚⠞⠕⠛⠁⠞⠪]
- [laposszárú, ⠇⠁⠏⠕⠎⠱⠈⠗⠬]
- [látásszög, ⠇⠈⠞⠈⠎⠱⠟⠛]
- [látászavar, ⠇⠈⠞⠈⠎⠣⠁⠧⠁⠗]
- [látomásszerű, ⠇⠈⠞⠕⠍⠈⠎⠱⠑⠗⠾]
- [lazaccsontváz, ⠇⠁⠣⠁⠉⠩⠕⠝⠞⠧⠈⠣]
- [lázsebességgel, ⠇⠈⠣⠎⠑⠃⠑⠎⠎⠡⠛⠛⠑⠇]
- [lázsóhajtás, ⠇⠈⠣⠎⠪⠓⠁⠚⠞⠈⠎]
- [lebegésszerű, ⠇⠑⠃⠑⠛⠡⠎⠱⠑⠗⠾]
- [léggyök, ⠇⠡⠛⠹⠟⠅]
- ['léggyökér ', '⠇⠡⠛⠹⠟⠅⠡⠗ ']
- [lejtésszög, ⠇⠑⠚⠞⠡⠎⠱⠟⠛]
- [lejtésszöge, ⠇⠑⠚⠞⠡⠎⠱⠟⠛⠑]
- [lenvászonnyomatot, ⠇⠑⠝⠧⠈⠱⠕⠝⠫⠕⠍⠁⠞⠕⠞]
- [lesszabály, ⠇⠑⠎⠱⠁⠃⠈⠸]
- [lemezstúdió, ⠇⠑⠍⠑⠣⠎⠞⠬⠙⠊⠪]
- [lengésszabály, ⠇⠑⠝⠛⠡⠎⠱⠁⠃⠈⠸]
- [lexikonnyi, ⠇⠑⠭⠊⠅⠕⠝⠫⠊]
- [légzésszám, ⠇⠡⠛⠣⠡⠎⠱⠈⠍]
- [légzésszerű, ⠇⠡⠛⠣⠡⠎⠱⠑⠗⠾]
- [légzészavar, ⠇⠡⠛⠣⠡⠎⠣⠁⠧⠁⠗]
- [lépcsősszárnyú, ⠇⠡⠏⠩⠻⠎⠱⠈⠗⠫⠬]
- [lépésszám, ⠇⠡⠏⠡⠎⠱⠈⠍]
- ['lépészaj ', '⠇⠡⠏⠡⠎⠣⠁⠚ ']
- [léptennyomon, ⠇⠡⠏⠞⠑⠝⠫⠕⠍⠕⠝]
- [levesszag, ⠇⠑⠧⠑⠎⠱⠁⠛]
- [levesszagot, ⠇⠑⠧⠑⠎⠱⠁⠛⠕⠞]
- [levesszedő, ⠇⠑⠧⠑⠎⠱⠑⠙⠻]
- [liberty, ⠇⠊⠃⠑⠗⠞⠽]
- ['licenccsalád ', '⠇⠊⠉⠑⠝⠉⠩⠁⠇⠈⠙ ']
- [licencsértés, ⠇⠊⠉⠑⠝⠉⠎⠡⠗⠞⠡⠎]
- [likviditásszűke, ⠇⠊⠅⠧⠊⠙⠊⠞⠈⠎⠱⠾⠅⠑]
- [liszteszacskó, ⠇⠊⠱⠞⠑⠎⠣⠁⠩⠅⠪]
- [loggyűjtemény, ⠇⠕⠛⠹⠾⠚⠞⠑⠍⠡⠫]
- [lovasszázad, ⠇⠕⠧⠁⠎⠱⠈⠣⠁⠙]
- [lovaszászlóalja, ⠇⠕⠧⠁⠎⠣⠈⠱⠇⠪⠁⠇⠚⠁]
- ['lovasszekeret ', '⠇⠕⠧⠁⠎⠱⠑⠅⠑⠗⠑⠞ ']
- [lökésszám, ⠇⠟⠅⠡⠎⠱⠈⠍]
- ['lökésszerű ', '⠇⠟⠅⠡⠎⠱⠑⠗⠾ ']
- [lőporosszekér, ⠇⠻⠏⠕⠗⠕⠎⠱⠑⠅⠡⠗]
- [lőporosszekerek, ⠇⠻⠏⠕⠗⠕⠎⠱⠑⠅⠑⠗⠑⠅]
- [lőrésszerű, ⠇⠻⠗⠡⠎⠱⠑⠗⠾]
- [lugasszerű, ⠇⠥⠛⠁⠎⠱⠑⠗⠾]
- [luxusszálloda, ⠇⠥⠭⠥⠎⠱⠈⠇⠇⠕⠙⠁]
- ['macskakaparásszerű ', '⠍⠁⠩⠅⠁⠅⠁⠏⠁⠗⠈⠎⠱⠑⠗⠾ ']
- [magánnyelvmesterek, ⠍⠁⠛⠈⠝⠫⠑⠇⠧⠍⠑⠎⠞⠑⠗⠑⠅]
- [magánnyaralók, ⠍⠁⠛⠈⠝⠫⠁⠗⠁⠇⠪⠅]
- [magánnyereségük, ⠍⠁⠛⠈⠝⠫⠑⠗⠑⠎⠡⠛⠷⠅]
- [magánnyugdíjpénztár, ⠍⠁⠛⠈⠝⠫⠥⠛⠙⠌⠚⠏⠡⠝⠣⠞⠈⠗]
- [magasszárú, ⠍⠁⠛⠁⠎⠱⠈⠗⠬]
- [maggyár, ⠍⠁⠛⠹⠈⠗]
- [maggyilkos, ⠍⠁⠛⠹⠊⠇⠅⠕⠎]
- [maggyűjteményről, ⠍⠁⠛⠹⠾⠚⠞⠑⠍⠡⠫⠗⠻⠇]
- [mágnásszámba, ⠍⠈⠛⠝⠈⠎⠱⠈⠍⠃⠁]
- [mágnesszalag, ⠍⠈⠛⠝⠑⠎⠱⠁⠇⠁⠛]
- [mágnesszerű, ⠍⠈⠛⠝⠑⠎⠱⠑⠗⠾]
- [mágneszár, ⠍⠈⠛⠝⠑⠎⠣⠈⠗]
- [malacság, ⠍⠁⠇⠁⠉⠎⠈⠛]
- ['malacsült ', '⠍⠁⠇⠁⠉⠎⠷⠇⠞ ']
- [málhásszekér, ⠍⠈⠇⠓⠈⠎⠱⠑⠅⠡⠗]
- ['málhásszekereiket ', '⠍⠈⠇⠓⠈⠎⠱⠑⠅⠑⠗⠑⠊⠅⠑⠞ ']
- [mandarinnyelv, ⠍⠁⠝⠙⠁⠗⠊⠝⠫⠑⠇⠧]
- [Marketinggyanús, ⠨⠍⠁⠗⠅⠑⠞⠊⠝⠛⠹⠁⠝⠬⠎]
- [Marosszék, ⠨⠍⠁⠗⠕⠎⠱⠡⠅]
- ['Marosszentgyörgy ', '⠨⠍⠁⠗⠕⠎⠱⠑⠝⠞⠹⠟⠗⠹ ']
- [Maroszug, ⠨⠍⠁⠗⠕⠎⠣⠥⠛]
- [Martraversszal, ⠨⠍⠁⠗⠞⠗⠁⠧⠑⠗⠱⠱⠁⠇]
- [matracsor, ⠍⠁⠞⠗⠁⠉⠎⠕⠗]
- [másszínű, ⠍⠈⠎⠱⠌⠝⠾]
- [másszor, ⠍⠈⠎⠱⠕⠗]
- [másszóval, ⠍⠈⠎⠱⠪⠧⠁⠇]
- [másszőrűek, ⠍⠈⠎⠱⠻⠗⠾⠑⠅]
- [meccszáró, ⠍⠑⠩⠩⠣⠈⠗⠪]
- [mécsesszem, ⠍⠡⠩⠑⠎⠱⠑⠍]
- [mediánnyalábot, ⠍⠑⠙⠊⠈⠝⠫⠁⠇⠈⠃⠕⠞]
- [medresszék, ⠍⠑⠙⠗⠑⠎⠱⠡⠅]
- [megfázásszerű, ⠍⠑⠛⠋⠈⠣⠈⠎⠱⠑⠗⠾]
- [meggybefőtt, ⠍⠑⠹⠹⠃⠑⠋⠻⠞⠞]
- [meggyel, ⠍⠑⠹⠹⠑⠇]
- [meggyen, ⠍⠑⠹⠹⠑⠝]
- [meggyes, ⠍⠑⠹⠹⠑⠎]
- [Meggyesi, ⠨⠍⠑⠹⠹⠑⠎⠊]
- [meggyet, ⠍⠑⠹⠹⠑⠞]
- [Meggyében, ⠨⠍⠑⠹⠹⠡⠃⠑⠝]
- [meggydzsem, ⠍⠑⠹⠹⠙⠜⠑⠍]
- [meggyfa, ⠍⠑⠹⠹⠋⠁]
- [meggyhez, ⠍⠑⠹⠹⠓⠑⠣]
- [meggyízű, ⠍⠑⠹⠹⠌⠣⠾]
- [meggyként, ⠍⠑⠹⠹⠅⠡⠝⠞]
- [meggylekvár, ⠍⠑⠹⠹⠇⠑⠅⠧⠈⠗]
- [meggymag, ⠍⠑⠹⠹⠍⠁⠛]
- [meggynek, ⠍⠑⠹⠹⠝⠑⠅]
- [meggypiros, ⠍⠑⠹⠹⠏⠊⠗⠕⠎]
- [meggysör, ⠍⠑⠹⠹⠎⠟⠗]
- [meggyszín, ⠍⠑⠹⠹⠱⠌⠝]
- [meggytől, ⠍⠑⠹⠹⠞⠻⠇]
- [meggyvörös, ⠍⠑⠹⠹⠧⠟⠗⠟⠎]
- [meggyző, ⠍⠑⠹⠹⠣⠻]
- [meggyzselé, ⠍⠑⠹⠹⠜⠑⠇⠡]
- [meggyültetvény, ⠍⠑⠹⠹⠷⠇⠞⠑⠞⠧⠡⠫]
- [meglepetésszoftver, ⠍⠑⠛⠇⠑⠏⠑⠞⠡⠎⠱⠕⠋⠞⠧⠑⠗]
- [méhesszín, ⠍⠡⠓⠑⠎⠱⠌⠝]
- ['méhesszínben ', '⠍⠡⠓⠑⠎⠱⠌⠝⠃⠑⠝ ']
- [ménesszárnyékok, ⠍⠡⠝⠑⠎⠱⠈⠗⠫⠡⠅⠕⠅]
- [méreggyökeret, ⠍⠡⠗⠑⠛⠹⠟⠅⠑⠗⠑⠞]
- [méreggyökérré, ⠍⠡⠗⠑⠛⠹⠟⠅⠡⠗⠗⠡]
- ['méreggyümölccsé ', '⠍⠡⠗⠑⠛⠹⠷⠍⠟⠇⠩⠩⠡ ']
- [mérkőzésszervező, ⠍⠡⠗⠅⠻⠣⠡⠎⠱⠑⠗⠧⠑⠣⠻]
- [mérleggyár, ⠍⠡⠗⠇⠑⠛⠹⠈⠗]
- [meszesszürke, ⠍⠑⠱⠑⠎⠱⠷⠗⠅⠑]
- [mézsárga, ⠍⠡⠣⠎⠈⠗⠛⠁]
- [mézser, ⠍⠡⠣⠎⠑⠗]
- [mézsör, ⠍⠡⠣⠎⠟⠗]
- [Mikosszéplak, ⠨⠍⠊⠅⠕⠎⠱⠡⠏⠇⠁⠅]
- [mikulásszerkó, ⠍⠊⠅⠥⠇⠈⠎⠱⠑⠗⠅⠪]
- [mikrofonnyílás, ⠍⠊⠅⠗⠕⠋⠕⠝⠫⠌⠇⠈⠎]
- [mikronnyi, ⠍⠊⠅⠗⠕⠝⠫⠊]
- [mitesszer, ⠍⠊⠞⠑⠱⠱⠑⠗]
- [mitugrásszal, ⠍⠊⠞⠥⠛⠗⠈⠱⠱⠁⠇]
- [mocskosszájú, ⠍⠕⠩⠅⠕⠎⠱⠈⠚⠬]
- [mohaszöld, ⠍⠕⠓⠁⠎⠣⠟⠇⠙]
- [molosszer, ⠍⠕⠇⠕⠱⠱⠑⠗]
- ['mókusszerű ', '⠍⠪⠅⠥⠎⠱⠑⠗⠾ ']
- [mókusszőr, ⠍⠪⠅⠥⠎⠱⠻⠗]
- [morfinnyerés, ⠍⠕⠗⠋⠊⠝⠫⠑⠗⠡⠎]
- [motorosszán, ⠍⠕⠞⠕⠗⠕⠎⠱⠈⠝]
- [mozgásszerű, ⠍⠕⠣⠛⠈⠎⠱⠑⠗⠾]
- [mozgászavar, ⠍⠕⠣⠛⠈⠎⠣⠁⠧⠁⠗]
- [munkásszálló, ⠍⠥⠝⠅⠈⠎⠱⠈⠇⠇⠪]
- [muzsikusszem, ⠍⠥⠜⠊⠅⠥⠎⠱⠑⠍]
- [műjéggyár, ⠍⠾⠚⠡⠛⠹⠈⠗]
- ['működészavar ', '⠍⠾⠅⠟⠙⠡⠎⠣⠁⠧⠁⠗ ']
- [művelésszerű, ⠍⠾⠧⠑⠇⠡⠎⠱⠑⠗⠾]
- [művelődésszervező, ⠍⠾⠧⠑⠇⠻⠙⠡⠎⠱⠑⠗⠧⠑⠣⠻]
- [Nagyvázsonnyal, ⠨⠝⠁⠹⠧⠈⠜⠕⠫⠫⠁⠇]
- [nyálasszájú, ⠫⠈⠇⠁⠎⠱⠈⠚⠬]
- [narancszombik, ⠝⠁⠗⠁⠝⠩⠣⠕⠍⠃⠊⠅]
- ['nászutazásszerű ', '⠝⠈⠱⠥⠞⠁⠣⠈⠎⠱⠑⠗⠾ ']
- [nedvesszürke, ⠝⠑⠙⠧⠑⠎⠱⠷⠗⠅⠑]
- [négyzetyard, ⠝⠡⠹⠣⠑⠞⠽⠁⠗⠙]
- [nehézség, ⠝⠑⠓⠡⠣⠎⠡⠛]
- [nehézsúlyú, ⠝⠑⠓⠡⠣⠎⠬⠸⠬]
- [nemzetséggyűlés, ⠝⠑⠍⠣⠑⠞⠎⠡⠛⠹⠾⠇⠡⠎]
- [Nemesszalók, ⠨⠝⠑⠍⠑⠎⠱⠁⠇⠪⠅]
- [Nemesszentandrás, ⠨⠝⠑⠍⠑⠎⠱⠑⠝⠞⠁⠝⠙⠗⠈⠎]
- [nemesszőrme, ⠝⠑⠍⠑⠎⠱⠻⠗⠍⠑]
- [nemezsapka, ⠝⠑⠍⠑⠣⠎⠁⠏⠅⠁]
- [nemezsapkát, ⠝⠑⠍⠑⠣⠎⠁⠏⠅⠈⠞]
- ['nemezsátor ', '⠝⠑⠍⠑⠣⠎⠈⠞⠕⠗ ']
- [nercstóla, ⠝⠑⠗⠉⠎⠞⠪⠇⠁]
- [newtonnyi, ⠝⠑⠺⠞⠕⠝⠫⠊]
- [népességgyarapodás, ⠝⠡⠏⠑⠎⠎⠡⠛⠹⠁⠗⠁⠏⠕⠙⠈⠎]
- [neutronnyalábokat, ⠝⠑⠥⠞⠗⠕⠝⠫⠁⠇⠈⠃⠕⠅⠁⠞]
- [nukleonnyi, ⠝⠥⠅⠇⠑⠕⠝⠫⠊]
- [nyargonccsizma, ⠫⠁⠗⠛⠕⠝⠉⠩⠊⠣⠍⠁]
- [nyereggyártók, ⠫⠑⠗⠑⠛⠹⠈⠗⠞⠪⠅]
- [nyéllyukas, ⠫⠡⠇⠸⠥⠅⠁⠎]
- [nyikkanásszerű, ⠫⠊⠅⠅⠁⠝⠈⠎⠱⠑⠗⠾]
- [nyilasszervezet, ⠫⠊⠇⠁⠎⠱⠑⠗⠧⠑⠣⠑⠞]
- [nyílászáró, ⠫⠌⠇⠈⠎⠣⠈⠗⠪]
- [nyolcvannyolc, ⠫⠕⠇⠉⠧⠁⠝⠫⠕⠇⠉]
- ['nyolccsatornás ', '⠫⠕⠇⠉⠩⠁⠞⠕⠗⠝⠈⠎ ']
- [nyolcsebességes, ⠫⠕⠇⠉⠎⠑⠃⠑⠎⠎⠡⠛⠑⠎]
- [nyomásszabályzó, ⠫⠕⠍⠈⠎⠱⠁⠃⠈⠸⠣⠪]
- [nyomásszerű, ⠫⠕⠍⠈⠎⠱⠑⠗⠾]
- [nyomásszinten, ⠫⠕⠍⠈⠎⠱⠊⠝⠞⠑⠝]
- [oktatásszociológiai, ⠕⠅⠞⠁⠞⠈⠎⠱⠕⠉⠊⠕⠇⠪⠛⠊⠁⠊]
- [okoszárr, ⠕⠅⠕⠎⠣⠈⠗⠗]
- [okosszemüveg, ⠕⠅⠕⠎⠱⠑⠍⠷⠧⠑⠛]
- [ordasszőrű, ⠕⠗⠙⠁⠎⠱⠻⠗⠾]
- [orgazmusszerű, ⠕⠗⠛⠁⠣⠍⠥⠎⠱⠑⠗⠾]
- [óriásszalamandra, ⠪⠗⠊⠈⠎⠱⠁⠇⠁⠍⠁⠝⠙⠗⠁]
- [oroszlánnyom, ⠕⠗⠕⠱⠇⠈⠝⠫⠕⠍]
- [orvosszakértő, ⠕⠗⠧⠕⠎⠱⠁⠅⠡⠗⠞⠻]
- [orvosszázados, ⠕⠗⠧⠕⠎⠱⠈⠣⠁⠙⠕⠎]
- [orvosszemély, ⠕⠗⠧⠕⠎⠱⠑⠍⠡⠸]
- [orvosszereikkel, ⠕⠗⠧⠕⠎⠱⠑⠗⠑⠊⠅⠅⠑⠇]
- [orvosszerű, ⠕⠗⠧⠕⠎⠱⠑⠗⠾]
- [orvosszövetség, ⠕⠗⠧⠕⠎⠱⠟⠧⠑⠞⠎⠡⠛]
- [ostobasággyűjtemény, ⠕⠎⠞⠕⠃⠁⠎⠈⠛⠹⠾⠚⠞⠑⠍⠡⠫]
- [óceánnyi, ⠪⠉⠑⠈⠝⠫⠊]
- [óvodásszintű, ⠪⠧⠕⠙⠈⠎⠱⠊⠝⠞⠾]
- [oxigénnyomok, ⠕⠭⠊⠛⠡⠝⠫⠕⠍⠕⠅]
- [ökrösszekér, ⠟⠅⠗⠟⠎⠱⠑⠅⠡⠗]
- [önállásszerű, ⠟⠝⠈⠇⠇⠈⠎⠱⠑⠗⠾]
- [önnyomása, ⠟⠝⠫⠕⠍⠈⠎⠁]
- ['önnyomatú ', '⠟⠝⠫⠕⠍⠁⠞⠬ ']
- [önnyugdíjazását, ⠟⠝⠫⠥⠛⠙⠌⠚⠁⠣⠈⠎⠈⠞]
- [ördöggyík, ⠟⠗⠙⠟⠛⠹⠌⠅]
- [ördöggyökér, ⠟⠗⠙⠟⠛⠹⠟⠅⠡⠗]
- [ördöggyümölcs, ⠟⠗⠙⠟⠛⠹⠷⠍⠟⠇⠩]
- [örökséggyűjteményben, ⠟⠗⠟⠅⠎⠡⠛⠹⠾⠚⠞⠑⠍⠡⠫⠃⠑⠝]
- [örvénylésszerű, ⠟⠗⠧⠡⠫⠇⠡⠎⠱⠑⠗⠾]
- ['ősszármazású ', '⠻⠎⠱⠈⠗⠍⠁⠣⠈⠎⠬ ']
- [ősszékelyek, ⠻⠎⠱⠡⠅⠑⠸⠑⠅]
- [összekéregetett, ⠟⠱⠱⠑⠅⠡⠗⠑⠛⠑⠞⠑⠞⠞]
- [összekéregettek, ⠟⠱⠱⠑⠅⠡⠗⠑⠛⠑⠞⠞⠑⠅]
- [összekeresgélt, ⠟⠱⠱⠑⠅⠑⠗⠑⠎⠛⠡⠇⠞]
- [ősszel, ⠻⠱⠱⠑⠇]
- [ősszellem, ⠻⠎⠱⠑⠇⠇⠑⠍]
- [ötvösszakmai, ⠟⠞⠧⠟⠎⠱⠁⠅⠍⠁⠊]
- [őzsaláta, ⠻⠣⠎⠁⠇⠈⠞⠁]
- [őzsebesen, ⠻⠣⠎⠑⠃⠑⠎⠑⠝]
- [őzsörét, ⠻⠣⠎⠟⠗⠡⠞]
- [őzsuta, ⠻⠣⠎⠥⠞⠁]
- [padlásszoba, ⠏⠁⠙⠇⠈⠎⠱⠕⠃⠁]
- [padlászugoly, ⠏⠁⠙⠇⠈⠎⠣⠥⠛⠕⠸]
- [palócság, ⠏⠁⠇⠪⠉⠎⠈⠛]
- [panteonnyi, ⠏⠁⠝⠞⠑⠕⠝⠫⠊]
- [papirosszeletre, ⠏⠁⠏⠊⠗⠕⠎⠱⠑⠇⠑⠞⠗⠑]
- [paprikásszalonna-bazár, ⠏⠁⠏⠗⠊⠅⠈⠎⠱⠁⠇⠕⠝⠝⠁⠤⠃⠁⠣⠈⠗]
- [papucszápor, ⠏⠁⠏⠥⠩⠣⠈⠏⠕⠗]
- [párduccsík, ⠏⠈⠗⠙⠥⠉⠩⠌⠅]
- [párnásszék, ⠏⠈⠗⠝⠈⠎⠱⠡⠅]
- [pátosszal, ⠏⠈⠞⠕⠱⠱⠁⠇]
- [pedagógusszervezet, ⠏⠑⠙⠁⠛⠪⠛⠥⠎⠱⠑⠗⠧⠑⠣⠑⠞]
- [pedagógusszobába, ⠏⠑⠙⠁⠛⠪⠛⠥⠎⠱⠕⠃⠈⠃⠁]
- [pedagógusszövetség, ⠏⠑⠙⠁⠛⠪⠛⠥⠎⠱⠟⠧⠑⠞⠎⠡⠛]
- [pedagógussztrájk, ⠏⠑⠙⠁⠛⠪⠛⠥⠎⠱⠞⠗⠈⠚⠅]
- [pénzeszacskó, ⠏⠡⠝⠣⠑⠎⠣⠁⠩⠅⠪]
- [pénzeszközök, ⠏⠡⠝⠣⠑⠱⠅⠟⠣⠟⠅]
- [pénzeszsák, ⠏⠡⠝⠣⠑⠎⠜⠈⠅]
- ['pénzzsidóságban ', '⠏⠡⠝⠣⠜⠊⠙⠪⠎⠈⠛⠃⠁⠝ ']
- [pénzsegély, ⠏⠡⠝⠣⠎⠑⠛⠡⠸]
- [pénzsorozat, ⠏⠡⠝⠣⠎⠕⠗⠕⠣⠁⠞]
- [pénzsóvár, ⠏⠡⠝⠣⠎⠪⠧⠈⠗]
- [pénzszűke, ⠏⠡⠝⠣⠱⠾⠅⠑]
- [Perecsény, ⠨⠏⠑⠗⠑⠩⠡⠫]
- [perecsütőnő, ⠏⠑⠗⠑⠉⠎⠷⠞⠻⠝⠻]
- [pergamennyaláb, ⠏⠑⠗⠛⠁⠍⠑⠝⠫⠁⠇⠈⠃]
- [periódusszámának, ⠏⠑⠗⠊⠪⠙⠥⠎⠱⠈⠍⠈⠝⠁⠅]
- [pestisszobrot, ⠏⠑⠎⠞⠊⠎⠱⠕⠃⠗⠕⠞]
- [piaccsarnok, ⠏⠊⠁⠉⠩⠁⠗⠝⠕⠅]
- [Pilisszántó, ⠨⠏⠊⠇⠊⠎⠱⠈⠝⠞⠪]
- [Pilisszentkereszt, ⠨⠏⠊⠇⠊⠎⠱⠑⠝⠞⠅⠑⠗⠑⠱⠞]
- [piramisszöveg, ⠏⠊⠗⠁⠍⠊⠎⠱⠟⠧⠑⠛]
- [pirítósszeleteken, ⠏⠊⠗⠌⠞⠪⠎⠱⠑⠇⠑⠞⠑⠅⠑⠝]
- [pirosszem, ⠏⠊⠗⠕⠎⠱⠑⠍]
- [piroszászlós, ⠏⠊⠗⠕⠎⠣⠈⠱⠇⠪⠎]
- [piroszulfid, ⠏⠊⠗⠕⠱⠥⠇⠋⠊⠙]
- [piroszőlősav, ⠏⠊⠗⠕⠱⠻⠇⠻⠎⠁⠧]
- [piszkosszőke, ⠏⠊⠱⠅⠕⠎⠱⠻⠅⠑]
- ['piszkosszürke ', '⠏⠊⠱⠅⠕⠎⠱⠷⠗⠅⠑ ']
- [piszkoszöld, ⠏⠊⠱⠅⠕⠎⠣⠟⠇⠙]
- [pisztolylövésszerűen, ⠏⠊⠱⠞⠕⠸⠇⠟⠧⠡⠎⠱⠑⠗⠾⠑⠝]
- [playstationnyi, ⠏⠇⠁⠽⠎⠞⠁⠞⠊⠕⠝⠫⠊]
- [platáncsere, ⠏⠇⠁⠞⠈⠝⠩⠑⠗⠑]
- [plüsszerű, ⠏⠇⠷⠎⠱⠑⠗⠾]
- [plüsszsák, ⠏⠇⠷⠎⠎⠜⠈⠅]
- ['plüsszsiráf ', '⠏⠇⠷⠎⠎⠜⠊⠗⠈⠋ ']
- [plüsszsölyét, ⠏⠇⠷⠎⠎⠜⠟⠸⠡⠞]
- [pokróccsík, ⠏⠕⠅⠗⠪⠉⠩⠌⠅]
- [polcsor, ⠏⠕⠇⠉⠎⠕⠗]
- [policájkomisszér, ⠏⠕⠇⠊⠉⠈⠚⠅⠕⠍⠊⠱⠱⠡⠗]
- [politikusszakszervezetet, ⠏⠕⠇⠊⠞⠊⠅⠥⠎⠱⠁⠅⠱⠑⠗⠧⠑⠣⠑⠞⠑⠞]
- [porcsérülés, ⠏⠕⠗⠉⠎⠡⠗⠷⠇⠡⠎]
- [porcelánnyúl, ⠏⠕⠗⠉⠑⠇⠈⠝⠫⠬⠇]
- [portásszoba, ⠏⠕⠗⠞⠈⠎⠱⠕⠃⠁]
- [postásszakszervezet, ⠏⠕⠎⠞⠈⠎⠱⠁⠅⠱⠑⠗⠧⠑⠣⠑⠞]
- [postássztrájk, ⠏⠕⠎⠞⠈⠎⠱⠞⠗⠈⠚⠅]
- [pólusszámhoz, ⠏⠪⠇⠥⠎⠱⠈⠍⠓⠕⠣]
- [precízség, ⠏⠗⠑⠉⠌⠣⠎⠡⠛]
- [présszerű, ⠏⠗⠡⠎⠱⠑⠗⠾]
- [priamossza, ⠏⠗⠊⠁⠍⠕⠱⠱⠁]
- [princséged, ⠏⠗⠊⠝⠉⠎⠡⠛⠑⠙]
- [proggyak, ⠏⠗⠕⠛⠹⠁⠅]
- [protonnyalábok, ⠏⠗⠕⠞⠕⠝⠫⠁⠇⠈⠃⠕⠅]
- # this testcase look begcaps opcode working if a word containing both lowercase and uppercase letters
- PSZÁF-összevonást
- ⠨⠨⠏⠱⠈⠋⠤⠟⠱⠱⠑⠧⠕⠝⠈⠎⠞
- [pszichológusszövetség, ⠏⠱⠊⠉⠓⠕⠇⠪⠛⠥⠎⠱⠟⠧⠑⠞⠎⠡⠛]
- [puffanásszerű, ⠏⠥⠋⠋⠁⠝⠈⠎⠱⠑⠗⠾]
- [pulzusszám, ⠏⠥⠇⠣⠥⠎⠱⠈⠍]
- [puskásszakasz, ⠏⠥⠎⠅⠈⠎⠱⠁⠅⠁⠱]
- [puskásszázad, ⠏⠥⠎⠅⠈⠎⠱⠈⠣⠁⠙]
- ['puskászászlóalj ', '⠏⠥⠎⠅⠈⠎⠣⠈⠱⠇⠪⠁⠇⠚ ']
- [rajzsablon, ⠗⠁⠚⠣⠎⠁⠃⠇⠕⠝]
- [rajzsarok, ⠗⠁⠚⠣⠎⠁⠗⠕⠅]
- [rajzsarkot, ⠗⠁⠚⠣⠎⠁⠗⠅⠕⠞]
- [rajzsorozatban, ⠗⠁⠚⠣⠎⠕⠗⠕⠣⠁⠞⠃⠁⠝]
- [rácság, ⠗⠈⠉⠎⠈⠛]
- [rádiósszoba, ⠗⠈⠙⠊⠪⠎⠱⠕⠃⠁]
- [rakásszámra, ⠗⠁⠅⠈⠎⠱⠈⠍⠗⠁]
- [Rákosszentmihály, ⠨⠗⠈⠅⠕⠎⠱⠑⠝⠞⠍⠊⠓⠈⠸]
- [rándulásszerűen, ⠗⠈⠝⠙⠥⠇⠈⠎⠱⠑⠗⠾⠑⠝]
- [rántásszag, ⠗⠈⠝⠞⠈⠎⠱⠁⠛]
- ['rántásszerű ', '⠗⠈⠝⠞⠈⠎⠱⠑⠗⠾ ']
- [realitásszagú, ⠗⠑⠁⠇⠊⠞⠈⠎⠱⠁⠛⠬]
- [realityműsora, ⠗⠑⠁⠇⠊⠞⠽⠍⠾⠎⠕⠗⠁]
- [recésszárú, ⠗⠑⠉⠡⠎⠱⠈⠗⠬]
- [redősszárnyú, ⠗⠑⠙⠻⠎⠱⠈⠗⠫⠬]
- [régiséggyűjtő, ⠗⠡⠛⠊⠎⠡⠛⠹⠾⠚⠞⠻]
- [rémisszétek, ⠗⠡⠍⠊⠱⠱⠡⠞⠑⠅]
- [részárás, ⠗⠡⠎⠣⠈⠗⠈⠎]
- [részleggyűjteménye, ⠗⠡⠱⠇⠑⠛⠹⠾⠚⠞⠑⠍⠡⠫⠑]
- [részesedésszerzés, ⠗⠡⠱⠑⠎⠑⠙⠡⠎⠱⠑⠗⠣⠡⠎]
- [rendelkezésszerű, ⠗⠑⠝⠙⠑⠇⠅⠑⠣⠡⠎⠱⠑⠗⠾]
- [repülésszerű, ⠗⠑⠏⠷⠇⠡⠎⠱⠑⠗⠾]
- [repülősszárny, ⠗⠑⠏⠷⠇⠻⠎⠱⠈⠗⠫]
- [rézkarcsorozat, ⠗⠡⠣⠅⠁⠗⠉⠎⠕⠗⠕⠣⠁⠞]
- [rézsut, ⠗⠡⠜⠥⠞]
- [ribanccsizma, ⠗⠊⠃⠁⠝⠉⠩⠊⠣⠍⠁]
- [ricinusszerű, ⠗⠊⠉⠊⠝⠥⠎⠱⠑⠗⠾]
- [ritkasággyűjtő, ⠗⠊⠞⠅⠁⠎⠈⠛⠹⠾⠚⠞⠻]
- [ritmusszabályozó, ⠗⠊⠞⠍⠥⠎⠱⠁⠃⠈⠸⠕⠣⠪]
- [ritmuszavar, ⠗⠊⠞⠍⠥⠎⠣⠁⠧⠁⠗]
- [rizszabálókat, ⠗⠊⠜⠣⠁⠃⠈⠇⠪⠅⠁⠞]
- [robbanásszerű, ⠗⠕⠃⠃⠁⠝⠈⠎⠱⠑⠗⠾]
- [robbanászajt, ⠗⠕⠃⠃⠁⠝⠈⠎⠣⠁⠚⠞]
- [rongyosszélű, ⠗⠕⠝⠹⠕⠎⠱⠡⠇⠾]
- [rosszemlékű, ⠗⠕⠱⠱⠑⠍⠇⠡⠅⠾]
- [rothadásszag, ⠗⠕⠞⠓⠁⠙⠈⠎⠱⠁⠛]
- [rovásszerűen, ⠗⠕⠧⠈⠎⠱⠑⠗⠾⠑⠝]
- [rózsásszőkés, ⠗⠪⠜⠈⠎⠱⠻⠅⠡⠎]
- [rozszabálás, ⠗⠕⠜⠣⠁⠃⠈⠇⠈⠎]
- [röntgennyi, ⠗⠟⠝⠞⠛⠑⠝⠫⠊]
- [rubinnyaklánc, ⠗⠥⠃⠊⠝⠫⠁⠅⠇⠈⠝⠉]
- [ruhásszekrény, ⠗⠥⠓⠈⠎⠱⠑⠅⠗⠡⠫]
- [ruhásszobámé, ⠗⠥⠓⠈⠎⠱⠕⠃⠈⠍⠡]
- [ruggyanta, ⠗⠥⠛⠹⠁⠝⠞⠁]
- [rugósszerű, ⠗⠥⠛⠪⠎⠱⠑⠗⠾]
- [rúzsosszájú, ⠗⠬⠜⠕⠎⠱⠈⠚⠬]
- [sablonnyomatokkal, ⠎⠁⠃⠇⠕⠝⠫⠕⠍⠁⠞⠕⠅⠅⠁⠇]
- [sárgásszínű, ⠎⠈⠗⠛⠈⠎⠱⠌⠝⠾]
- [sasszámlálás, ⠎⠁⠎⠱⠈⠍⠇⠈⠇⠈⠎]
- [sasszárnyú, ⠎⠁⠎⠱⠈⠗⠫⠬]
- [sasszeg, ⠎⠁⠎⠱⠑⠛]
- [sasszobrai, ⠎⠁⠎⠱⠕⠃⠗⠁⠊]
- [sásszéna, ⠎⠈⠎⠱⠡⠝⠁]
- ['sásszerű ', '⠎⠈⠎⠱⠑⠗⠾ ']
- [sasszömöd, ⠎⠁⠎⠱⠟⠍⠟⠙]
- [sátáncsapat, ⠎⠈⠞⠈⠝⠩⠁⠏⠁⠞]
- [szalaggyakorlatát, ⠱⠁⠇⠁⠛⠹⠁⠅⠕⠗⠇⠁⠞⠈⠞]
- [szalaggyár, ⠱⠁⠇⠁⠛⠹⠈⠗]
- [szalaggyűjtemény, ⠱⠁⠇⠁⠛⠹⠾⠚⠞⠑⠍⠡⠫]
- [sebességgyűjtés, ⠎⠑⠃⠑⠎⠎⠡⠛⠹⠾⠚⠞⠡⠎]
- [szeggyár, ⠱⠑⠛⠹⠈⠗]
- [selymesszőke, ⠎⠑⠸⠍⠑⠎⠱⠻⠅⠑]
- [szentivánnyi, ⠱⠑⠝⠞⠊⠧⠈⠝⠫⠊]
- [sereggyűjtés, ⠎⠑⠗⠑⠛⠹⠾⠚⠞⠡⠎]
- [sertésszelet, ⠎⠑⠗⠞⠡⠎⠱⠑⠇⠑⠞]
- [sertésszűzpecsenyére, ⠎⠑⠗⠞⠡⠎⠱⠾⠣⠏⠑⠩⠑⠫⠡⠗⠑]
- [sertészsír, ⠎⠑⠗⠞⠡⠎⠜⠌⠗]
- [szénnyomokat, ⠱⠡⠝⠫⠕⠍⠕⠅⠁⠞]
- [szlenggyanús, ⠱⠇⠑⠝⠛⠹⠁⠝⠬⠎]
- [szociálisszálláshely-program, ⠱⠕⠉⠊⠈⠇⠊⠎⠱⠈⠇⠇⠈⠎⠓⠑⠸⠤⠏⠗⠕⠛⠗⠁⠍]
- [sonkásszelet, ⠎⠕⠝⠅⠈⠎⠱⠑⠇⠑⠞]
- ['sonkásszerű ', '⠎⠕⠝⠅⠈⠎⠱⠑⠗⠾ ']
- [sonkászsemle, ⠎⠕⠝⠅⠈⠎⠜⠑⠍⠇⠑]
- [sorscsapásszerű, ⠎⠕⠗⠎⠩⠁⠏⠈⠎⠱⠑⠗⠾]
- [szövetséggyűlés, ⠱⠟⠧⠑⠞⠎⠡⠛⠹⠾⠇⠡⠎]
- [spanyolmeggyen, ⠎⠏⠁⠫⠕⠇⠍⠑⠹⠹⠑⠝]
- [spiccszűrőbe, ⠎⠏⠊⠉⠉⠱⠾⠗⠻⠃⠑]
- [stadionnyi, ⠎⠞⠁⠙⠊⠕⠝⠫⠊]
- [szteradiánnyi, ⠱⠞⠑⠗⠁⠙⠊⠈⠝⠫⠊]
- ['stílusszerű, stílusszerkesztő', ⠎⠞⠌⠇⠥⠎⠱⠑⠗⠾⠂ ⠎⠞⠌⠇⠥⠎⠱⠑⠗⠅⠑⠱⠞⠻]
- ['sugárzásszerű ', '⠎⠥⠛⠈⠗⠣⠈⠎⠱⠑⠗⠾ ']
- [sugárzásszintek, ⠎⠥⠛⠈⠗⠣⠈⠎⠱⠊⠝⠞⠑⠅]
- [suhanccsürhe, ⠎⠥⠓⠁⠝⠉⠩⠷⠗⠓⠑]
- [suhancsereg, ⠎⠥⠓⠁⠝⠉⠎⠑⠗⠑⠛]
- [szaglásszék, ⠱⠁⠛⠇⠈⠱⠱⠡⠅]
- ['szalonnyelv, szalonnyelven ', '⠱⠁⠇⠕⠝⠫⠑⠇⠧⠂ ⠱⠁⠇⠕⠝⠫⠑⠇⠧⠑⠝ ']
- [szállodásszövetség, ⠱⠈⠇⠇⠕⠙⠈⠎⠱⠟⠧⠑⠞⠎⠡⠛]
- [Szamosszeg, ⠨⠱⠁⠍⠕⠎⠱⠑⠛]
- [szanitéccsoport, ⠱⠁⠝⠊⠞⠡⠉⠩⠕⠏⠕⠗⠞]
- [szárazság, ⠱⠈⠗⠁⠣⠎⠈⠛]
- [szárazsült, ⠱⠈⠗⠁⠣⠎⠷⠇⠞]
- [szarvasszív, ⠱⠁⠗⠧⠁⠎⠱⠌⠧]
- [szarvaszsír, ⠱⠁⠗⠧⠁⠎⠜⠌⠗]
- [szezonnyitó, ⠱⠑⠣⠕⠝⠫⠊⠞⠪]
- [szénásszekér, ⠱⠡⠝⠈⠎⠱⠑⠅⠡⠗]
- [szentségesszűzmáriám, ⠱⠑⠝⠞⠎⠡⠛⠑⠎⠱⠾⠣⠍⠈⠗⠊⠈⠍]
- [szentséggyalázás, ⠱⠑⠝⠞⠎⠡⠛⠹⠁⠇⠈⠣⠈⠎]
- [Szepesszombat, ⠨⠱⠑⠏⠑⠎⠱⠕⠍⠃⠁⠞]
- [szerződésszám, ⠱⠑⠗⠣⠻⠙⠡⠎⠱⠈⠍]
- [szerződésszegés, ⠱⠑⠗⠣⠻⠙⠡⠎⠱⠑⠛⠡⠎]
- [szerződésszegő, ⠱⠑⠗⠣⠻⠙⠡⠎⠱⠑⠛⠻]
- [szervizsarok, ⠱⠑⠗⠧⠊⠣⠎⠁⠗⠕⠅]
- [szétossza, ⠱⠡⠞⠕⠱⠱⠁]
- ['szétosszák ', '⠱⠡⠞⠕⠱⠱⠈⠅ ']
- [Szilvásszentmárton, ⠨⠱⠊⠇⠧⠈⠎⠱⠑⠝⠞⠍⠈⠗⠞⠕⠝]
- ['szindikátusszerű ', '⠱⠊⠝⠙⠊⠅⠈⠞⠥⠎⠱⠑⠗⠾ ']
- [szindikátusszervező, ⠱⠊⠝⠙⠊⠅⠈⠞⠥⠎⠱⠑⠗⠧⠑⠣⠻]
- [színnyomás, ⠱⠌⠝⠫⠕⠍⠈⠎]
- [szocsegély, ⠱⠕⠉⠎⠑⠛⠡⠸]
- [szódásszifon, ⠱⠪⠙⠈⠎⠱⠊⠋⠕⠝]
- [szokásszerű, ⠱⠕⠅⠈⠎⠱⠑⠗⠾]
- [szólásszabadság, ⠱⠪⠇⠈⠎⠱⠁⠃⠁⠙⠎⠈⠛]
- [szólásszapulás, ⠱⠪⠇⠈⠎⠱⠁⠏⠥⠇⠈⠎]
- [szórakozásszámba, ⠱⠪⠗⠁⠅⠕⠣⠈⠎⠱⠈⠍⠃⠁]
- [szorongásszerű, ⠱⠕⠗⠕⠝⠛⠈⠎⠱⠑⠗⠾]
- [szorongásszint, ⠱⠕⠗⠕⠝⠛⠈⠎⠱⠊⠝⠞]
- [szöggyár, ⠱⠟⠛⠹⠈⠗]
- [szöveggyűjtemény, ⠱⠟⠧⠑⠛⠹⠾⠚⠞⠑⠍⠡⠫]
- [szőnyeggyár, ⠱⠻⠫⠑⠛⠹⠈⠗]
- [szúnyoggyérítés, ⠱⠬⠫⠕⠛⠹⠡⠗⠌⠞⠡⠎]
- [szúrásszerű, ⠱⠬⠗⠈⠎⠱⠑⠗⠾]
- [szúrósszemű, ⠱⠬⠗⠪⠎⠱⠑⠍⠾]
- [születésszabályozás, ⠱⠷⠇⠑⠞⠡⠎⠱⠁⠃⠈⠸⠕⠣⠈⠎]
- [szűzsült, ⠱⠾⠣⠎⠷⠇⠞]
- [tamponnyomtatás, ⠞⠁⠍⠏⠕⠝⠫⠕⠍⠞⠁⠞⠈⠎]
- [tannyomda, ⠞⠁⠝⠫⠕⠍⠙⠁]
- [tanulásszeretetét, ⠞⠁⠝⠥⠇⠈⠎⠱⠑⠗⠑⠞⠑⠞⠡⠞]
- [taxisszurkálás, ⠞⠁⠭⠊⠎⠱⠥⠗⠅⠈⠇⠈⠎]
- [tágulásszabály, ⠞⠈⠛⠥⠇⠈⠎⠱⠁⠃⠈⠸]
- [taggyűlés, ⠞⠁⠛⠹⠾⠇⠡⠎]
- [taggyülekezet, ⠞⠁⠛⠹⠷⠇⠑⠅⠑⠣⠑⠞]
- [tapsszünetekben, ⠞⠁⠏⠎⠱⠷⠝⠑⠞⠑⠅⠃⠑⠝]
- [tánccsoport, ⠞⠈⠝⠉⠩⠕⠏⠕⠗⠞]
- [társalgásszámba, ⠞⠈⠗⠎⠁⠇⠛⠈⠎⠱⠈⠍⠃⠁]
- ['társalgásszerű ', '⠞⠈⠗⠎⠁⠇⠛⠈⠎⠱⠑⠗⠾ ']
- [társszekér, ⠞⠈⠗⠎⠱⠑⠅⠡⠗]
- [társszövetség, ⠞⠈⠗⠎⠱⠟⠧⠑⠞⠎⠡⠛]
- [tehetséggyár, ⠞⠑⠓⠑⠞⠎⠡⠛⠹⠈⠗]
- [teásszervíz, ⠞⠑⠈⠎⠱⠑⠗⠧⠌⠣]
- [tejfölösszájú, ⠞⠑⠚⠋⠟⠇⠟⠎⠱⠈⠚⠬]
- [teknősszámlálás, ⠞⠑⠅⠝⠻⠎⠱⠈⠍⠇⠈⠇⠈⠎]
- ['településszerkezet ', '⠞⠑⠇⠑⠏⠷⠇⠡⠎⠱⠑⠗⠅⠑⠣⠑⠞ ']
- [települészónájára, ⠞⠑⠇⠑⠏⠷⠇⠡⠎⠣⠪⠝⠈⠚⠈⠗⠁]
- [templomosszakértő, ⠞⠑⠍⠏⠇⠕⠍⠕⠎⠱⠁⠅⠡⠗⠞⠻]
- [terhesszexet, ⠞⠑⠗⠓⠑⠎⠱⠑⠭⠑⠞]
- [termésszerű, ⠞⠑⠗⠍⠡⠎⠱⠑⠗⠾]
- [tetszészaj, ⠞⠑⠞⠱⠡⠎⠣⠁⠚]
- ['tetszészsivaj ', '⠞⠑⠞⠱⠡⠎⠜⠊⠧⠁⠚ ']
- [tetoválásszerű, ⠞⠑⠞⠕⠧⠈⠇⠈⠎⠱⠑⠗⠾]
- ['tigrisszemek ', '⠞⠊⠛⠗⠊⠎⠱⠑⠍⠑⠅ ']
- [tigrisszerű, ⠞⠊⠛⠗⠊⠎⠱⠑⠗⠾]
- [tisztasággyűrűje, ⠞⠊⠱⠞⠁⠎⠈⠛⠹⠾⠗⠾⠚⠑]
- [tisztséggyűjtemény, ⠞⠊⠱⠞⠎⠡⠛⠹⠾⠚⠞⠑⠍⠡⠫]
- [tipusszám, ⠞⠊⠏⠥⠎⠱⠈⠍]
- [típusszám, ⠞⠌⠏⠥⠎⠱⠈⠍]
- [típusszöveg, ⠞⠌⠏⠥⠎⠱⠟⠧⠑⠛]
- [típuszubbony, ⠞⠌⠏⠥⠎⠣⠥⠃⠃⠕⠫]
- [titáncsoport, ⠞⠊⠞⠈⠝⠩⠕⠏⠕⠗⠞]
- [titkosszolgálat, ⠞⠊⠞⠅⠕⠎⠱⠕⠇⠛⠈⠇⠁⠞]
- [tizedesszállás, ⠞⠊⠣⠑⠙⠑⠎⠱⠈⠇⠇⠈⠎]
- [tizedesszám, ⠞⠊⠣⠑⠙⠑⠎⠱⠈⠍]
- [tízgallonnyi, ⠞⠌⠣⠛⠁⠇⠇⠕⠝⠫⠊]
- [tojászápor, ⠞⠕⠚⠈⠎⠣⠈⠏⠕⠗]
- [tojásszerű, ⠞⠕⠚⠈⠎⠱⠑⠗⠾]
- [tornácsor, ⠞⠕⠗⠝⠈⠉⠎⠕⠗]
- [topázsárgája, ⠞⠕⠏⠈⠣⠎⠈⠗⠛⠈⠚⠁]
- [torzság, ⠞⠕⠗⠣⠎⠈⠛]
- [többesszám, ⠞⠟⠃⠃⠑⠎⠱⠈⠍]
- [többséggyűlölet, ⠞⠟⠃⠃⠎⠡⠛⠹⠾⠇⠟⠇⠑⠞]
- [többséggyűlölő, ⠞⠟⠃⠃⠎⠡⠛⠹⠾⠇⠟⠇⠻]
- [töltésszabályozó, ⠞⠟⠇⠞⠡⠎⠱⠁⠃⠈⠸⠕⠣⠪]
- [töltésszám, ⠞⠟⠇⠞⠡⠎⠱⠈⠍]
- [töltésszerűen, ⠞⠟⠇⠞⠡⠎⠱⠑⠗⠾⠑⠝]
- [töltésszakasz, ⠞⠟⠇⠞⠡⠎⠱⠁⠅⠁⠱]
- [töltésszimmetria, ⠞⠟⠇⠞⠡⠎⠱⠊⠍⠍⠑⠞⠗⠊⠁]
- [törészónán, ⠞⠟⠗⠡⠎⠣⠪⠝⠈⠝]
- [törlesszem, ⠞⠟⠗⠇⠑⠱⠱⠑⠍]
- [tövisszár, ⠞⠟⠧⠊⠎⠱⠈⠗]
- [tövisszúrás, ⠞⠟⠧⠊⠎⠱⠬⠗⠈⠎]
- [tőzeggyapot, ⠞⠻⠣⠑⠛⠹⠁⠏⠕⠞]
- [trichinnyavalya, ⠞⠗⠊⠉⠓⠊⠝⠫⠁⠧⠁⠸⠁]
- [tudásszint, ⠞⠥⠙⠈⠎⠱⠊⠝⠞]
- [tudásszomj, ⠞⠥⠙⠈⠎⠱⠕⠍⠚]
- [turizmusszektor, ⠞⠥⠗⠊⠣⠍⠥⠎⠱⠑⠅⠞⠕⠗]
- [tükrösszélű, ⠞⠷⠅⠗⠟⠎⠱⠡⠇⠾]
- [tüntetésszerűen, ⠞⠷⠝⠞⠑⠞⠡⠎⠱⠑⠗⠾⠑⠝]
- [tüzesszemű, ⠞⠷⠣⠑⠎⠱⠑⠍⠾]
- [tűzzománcsorozat, ⠞⠾⠣⠣⠕⠍⠈⠝⠉⠎⠕⠗⠕⠣⠁⠞]
- ['tűzzsonglőr ', '⠞⠾⠣⠜⠕⠝⠛⠇⠻⠗ ']
- [tűzsebesség, ⠞⠾⠣⠎⠑⠃⠑⠎⠎⠡⠛]
- [tűzsugár, ⠞⠾⠣⠎⠥⠛⠈⠗]
- [udvaroncsereg, ⠥⠙⠧⠁⠗⠕⠝⠉⠎⠑⠗⠑⠛]
- [ugrásszerűen, ⠥⠛⠗⠈⠎⠱⠑⠗⠾⠑⠝]
- [ugrásszögének, ⠥⠛⠗⠈⠎⠱⠟⠛⠡⠝⠑⠅]
- [ujjperccsont, ⠥⠚⠚⠏⠑⠗⠉⠩⠕⠝⠞]
- [újoncság, ⠬⠚⠕⠝⠉⠎⠈⠛]
- [újsággyűjtemény, ⠬⠚⠎⠈⠛⠹⠾⠚⠞⠑⠍⠡⠫]
- [ulánusszázad, ⠥⠇⠈⠝⠥⠎⠱⠈⠣⠁⠙]
- [university, ⠥⠝⠊⠧⠑⠗⠎⠊⠞⠽]
- [utalásszerűen, ⠥⠞⠁⠇⠈⠎⠱⠑⠗⠾⠑⠝]
- [utalásszinten, ⠥⠞⠁⠇⠈⠎⠱⠊⠝⠞⠑⠝]
- [utánpótlásszállítmánnyal, ⠥⠞⠈⠝⠏⠪⠞⠇⠈⠎⠱⠈⠇⠇⠌⠞⠍⠈⠫⠫⠁⠇]
- [utánnyomás, ⠥⠞⠈⠝⠫⠕⠍⠈⠎]
- [utasszállító, ⠥⠞⠁⠎⠱⠈⠇⠇⠌⠞⠪]
- [utasszám, ⠥⠞⠁⠎⠱⠈⠍]
- [utasszerep, ⠥⠞⠁⠎⠱⠑⠗⠑⠏]
- [utasszint, ⠥⠞⠁⠎⠱⠊⠝⠞]
- [utasszolgálat, ⠥⠞⠁⠎⠱⠕⠇⠛⠈⠇⠁⠞]
- [utasításszavakkal, ⠥⠞⠁⠎⠌⠞⠈⠎⠱⠁⠧⠁⠅⠅⠁⠇]
- [utazásszerű, ⠥⠞⠁⠣⠈⠎⠱⠑⠗⠾]
- [utazásszervező, ⠥⠞⠁⠣⠈⠎⠱⠑⠗⠧⠑⠣⠻]
- [ülésszak, ⠷⠇⠡⠎⠱⠁⠅]
- [ülésszak, ⠷⠇⠡⠎⠱⠁⠅]
- [üstökösszerű, ⠷⠎⠞⠟⠅⠟⠎⠱⠑⠗⠾]
- [ütésszerű, ⠷⠞⠡⠎⠱⠑⠗⠾]
- ['ütészápor ', '⠷⠞⠡⠎⠣⠈⠏⠕⠗ ']
- [ütközésszimulátor, ⠷⠞⠅⠟⠣⠡⠎⠱⠊⠍⠥⠇⠈⠞⠕⠗]
- [üveggyapot, ⠷⠧⠑⠛⠹⠁⠏⠕⠞]
- [üveggyártás, ⠷⠧⠑⠛⠹⠈⠗⠞⠈⠎]
- [üveggyöngy, ⠷⠧⠑⠛⠹⠟⠝⠹]
- [üveggyűrű, ⠷⠧⠑⠛⠹⠾⠗⠾]
- [vagdalthússzerű, ⠧⠁⠛⠙⠁⠇⠞⠓⠬⠎⠱⠑⠗⠾]
- [vagonnyi, ⠧⠁⠛⠕⠝⠫⠊]
- [vakarccsal, ⠧⠁⠅⠁⠗⠩⠩⠁⠇]
- [vallásszabadság, ⠧⠁⠇⠇⠈⠎⠱⠁⠃⠁⠙⠎⠈⠛]
- [vallásszociológus, ⠧⠁⠇⠇⠈⠎⠱⠕⠉⠊⠕⠇⠪⠛⠥⠎]
- [vallásszociológus, ⠧⠁⠇⠇⠈⠎⠱⠕⠉⠊⠕⠇⠪⠛⠥⠎]
- [vallomásszámba, ⠧⠁⠇⠇⠕⠍⠈⠎⠱⠈⠍⠃⠁]
- [vállpereccsontjából, ⠧⠈⠇⠇⠏⠑⠗⠑⠉⠩⠕⠝⠞⠚⠈⠃⠪⠇]
- [Vámosszabadi, ⠨⠧⠈⠍⠕⠎⠱⠁⠃⠁⠙⠊]
- [varázszár, ⠧⠁⠗⠈⠜⠣⠈⠗]
- [városszépe, ⠧⠈⠗⠕⠎⠱⠡⠏⠑]
- [városszerte, ⠧⠈⠗⠕⠎⠱⠑⠗⠞⠑]
- [várossziluett, ⠧⠈⠗⠕⠎⠱⠊⠇⠥⠑⠞⠞]
- [városzajon, ⠧⠈⠗⠕⠎⠣⠁⠚⠕⠝]
- ['városzajt ', '⠧⠈⠗⠕⠎⠣⠁⠚⠞ ']
- [városzsarnok, ⠧⠈⠗⠕⠎⠜⠁⠗⠝⠕⠅]
- [vasasszakosztály, ⠧⠁⠎⠁⠎⠱⠁⠅⠕⠱⠞⠈⠸]
- [vasutassztrájk, ⠧⠁⠎⠥⠞⠁⠎⠱⠞⠗⠈⠚⠅]
- [vasszállítmány, ⠧⠁⠎⠱⠈⠇⠇⠌⠞⠍⠈⠫]
- [Vaszar, ⠨⠧⠁⠱⠁⠗]
- [Vázsnok, ⠨⠧⠈⠜⠝⠕⠅]
- [verbunkoszene, ⠧⠑⠗⠃⠥⠝⠅⠕⠎⠣⠑⠝⠑]
- [végtaggyengeség, ⠧⠡⠛⠞⠁⠛⠹⠑⠝⠛⠑⠎⠡⠛]
- [végiggyakorolni, ⠧⠡⠛⠊⠛⠹⠁⠅⠕⠗⠕⠇⠝⠊]
- [végiggyalogolhatja, ⠧⠡⠛⠊⠛⠹⠁⠇⠕⠛⠕⠇⠓⠁⠞⠚⠁]
- [véggyanta, ⠧⠡⠛⠹⠁⠝⠞⠁]
- [végtelennyi, ⠧⠡⠛⠞⠑⠇⠑⠝⠫⠊]
- [vendéggyermek, ⠧⠑⠝⠙⠡⠛⠹⠑⠗⠍⠑⠅]
- [vendéggyülekezet, ⠧⠑⠝⠙⠡⠛⠹⠷⠇⠑⠅⠑⠣⠑⠞]
- ['veresszakállú ', '⠧⠑⠗⠑⠎⠱⠁⠅⠈⠇⠇⠬ ']
- [veresszemű, ⠧⠑⠗⠑⠎⠱⠑⠍⠾]
- [versszak, ⠧⠑⠗⠎⠱⠁⠅]
- ['versszakában ', '⠧⠑⠗⠎⠱⠁⠅⠈⠃⠁⠝ ']
- [versszerű, ⠧⠑⠗⠎⠱⠑⠗⠾]
- [versszerető, ⠧⠑⠗⠎⠱⠑⠗⠑⠞⠻]
- [vértesszázad, ⠧⠡⠗⠞⠑⠎⠱⠈⠣⠁⠙]
- ['vértesszázadbeli ', '⠧⠡⠗⠞⠑⠎⠱⠈⠣⠁⠙⠃⠑⠇⠊ ']
- [Vértesszőlős, ⠨⠧⠡⠗⠞⠑⠎⠱⠻⠇⠻⠎]
- [vetésszalag, ⠧⠑⠞⠡⠎⠱⠁⠇⠁⠛]
- [viccsor, ⠧⠊⠉⠉⠎⠕⠗]
- [világossággyújtásra, ⠧⠊⠇⠈⠛⠕⠎⠎⠈⠛⠹⠬⠚⠞⠈⠎⠗⠁]
- [világosszőke, ⠧⠊⠇⠈⠛⠕⠎⠱⠻⠅⠑]
- ['világosszürke ', '⠧⠊⠇⠈⠛⠕⠎⠱⠷⠗⠅⠑ ']
- [világgyűlölő, ⠧⠊⠇⠈⠛⠹⠾⠇⠟⠇⠻]
- [villamosszék, ⠧⠊⠇⠇⠁⠍⠕⠎⠱⠡⠅]
- [villamosszerű, ⠧⠊⠇⠇⠁⠍⠕⠎⠱⠑⠗⠾]
- [villanásszerűen, ⠧⠊⠇⠇⠁⠝⠈⠎⠱⠑⠗⠾⠑⠝]
- [visszaélésszerű, ⠧⠊⠱⠱⠁⠡⠇⠡⠎⠱⠑⠗⠾]
- [virággyapjaikat, ⠧⠊⠗⠈⠛⠹⠁⠏⠚⠁⠊⠅⠁⠞]
- ['virággyűjtemény ', '⠧⠊⠗⠈⠛⠹⠾⠚⠞⠑⠍⠡⠫ ']
- [virággyűjtés, ⠧⠊⠗⠈⠛⠹⠾⠚⠞⠡⠎]
- [virgoncság, ⠧⠊⠗⠛⠕⠝⠉⠎⠈⠛]
- [vírusszerű, ⠧⠌⠗⠥⠎⠱⠑⠗⠾]
- [vírusszűrés, ⠧⠌⠗⠥⠎⠱⠾⠗⠡⠎]
- [viselkedésszerű, ⠧⠊⠎⠑⠇⠅⠑⠙⠡⠎⠱⠑⠗⠾]
- [viselkedészavar, ⠧⠊⠎⠑⠇⠅⠑⠙⠡⠎⠣⠁⠧⠁⠗]
- [visually, ⠧⠊⠎⠥⠁⠇⠇⠽]
- [visszér, ⠧⠊⠱⠱⠡⠗]
- [visszeres, ⠧⠊⠱⠱⠑⠗⠑⠎]
- ['visszérműtét ', '⠧⠊⠱⠱⠡⠗⠍⠾⠞⠡⠞ ']
- [vitorlásszezon, ⠧⠊⠞⠕⠗⠇⠈⠎⠱⠑⠣⠕⠝]
- [vitrinnyi, ⠧⠊⠞⠗⠊⠝⠫⠊]
- ['vizeleteszacskó ', '⠧⠊⠣⠑⠇⠑⠞⠑⠎⠣⠁⠩⠅⠪ ']
- [vizeszsemle, ⠧⠊⠣⠑⠎⠜⠑⠍⠇⠑]
- [vízfolyásszerű, ⠧⠌⠣⠋⠕⠸⠈⠎⠱⠑⠗⠾]
- [vízsáv, ⠧⠌⠣⠎⠈⠧]
- ['vízsivatag ', '⠧⠌⠣⠎⠊⠧⠁⠞⠁⠛ ']
- [vízesésszerűen, ⠧⠌⠣⠑⠎⠡⠎⠱⠑⠗⠾⠑⠝]
- [vízsodor, ⠧⠌⠣⠎⠕⠙⠕⠗]
- ['vonósszerenád ', '⠧⠕⠝⠪⠎⠱⠑⠗⠑⠝⠈⠙ ']
- [vonószenekar, ⠧⠕⠝⠪⠎⠣⠑⠝⠑⠅⠁⠗]
- [vörhenyesszőke, ⠧⠟⠗⠓⠑⠫⠑⠎⠱⠻⠅⠑]
- [vörösesszőke, ⠧⠟⠗⠟⠎⠑⠎⠱⠻⠅⠑]
- [vörösesszőke, ⠧⠟⠗⠟⠎⠑⠎⠱⠻⠅⠑]
- [vörösszakállú, ⠧⠟⠗⠟⠎⠱⠁⠅⠈⠇⠇⠬]
- [vörösszem, ⠧⠟⠗⠟⠎⠱⠑⠍]
- [vörösszínű, ⠧⠟⠗⠟⠎⠱⠌⠝⠾]
- [vörösszőke, ⠧⠟⠗⠟⠎⠱⠻⠅⠑]
- [vöröszászló, ⠧⠟⠗⠟⠎⠣⠈⠱⠇⠪]
- [vulkánnyúl, ⠧⠥⠇⠅⠈⠝⠫⠬⠇]
- [webesszolgáltatás, ⠺⠑⠃⠑⠎⠱⠕⠇⠛⠈⠇⠞⠁⠞⠈⠎]
- [zaklatásszámba, ⠣⠁⠅⠇⠁⠞⠈⠎⠱⠈⠍⠃⠁]
- [záloggyűrűmet, ⠣⠈⠇⠕⠛⠹⠾⠗⠾⠍⠑⠞]
- [zavarosszürke, ⠣⠁⠧⠁⠗⠕⠎⠱⠷⠗⠅⠑]
- [zlotyról, ⠣⠇⠕⠞⠽⠗⠪⠇]
- [zökkenésszerű, ⠣⠟⠅⠅⠑⠝⠡⠎⠱⠑⠗⠾]
- [zörgésszerű, ⠣⠟⠗⠛⠡⠎⠱⠑⠗⠾]
- [zöldséggyümölcs, ⠣⠟⠇⠙⠎⠡⠛⠹⠷⠍⠟⠇⠩]
- [zománcsérülés, ⠣⠕⠍⠈⠝⠉⠎⠡⠗⠷⠇⠡⠎]
- [zuhanásszerű, ⠣⠥⠓⠁⠝⠈⠎⠱⠑⠗⠾]
- [zsarolásszerű, ⠜⠁⠗⠕⠇⠈⠎⠱⠑⠗⠾]
- [zsírosszén, ⠜⠌⠗⠕⠎⠱⠡⠝]
- [zsoldosszokás, ⠜⠕⠇⠙⠕⠎⠱⠕⠅⠈⠎]
- ['A telefonszámom: 06-1-256-256.', ⠨⠁ ⠞⠑⠇⠑⠋⠕⠝⠱⠈⠍⠕⠍⠒ ⠼⠚⠋⠤⠼⠁⠤⠼⠃⠑⠋⠤⠼⠃⠑⠋⠄]
- ['A földrengés 7,5 erősségű volt.', ⠨⠁ ⠋⠟⠇⠙⠗⠑⠝⠛⠡⠎ ⠼⠛⠂⠑ ⠑⠗⠻⠎⠎⠡⠛⠾ ⠧⠕⠇⠞⠄]
- ['Tamás még nem tudta, hogy mi vár rá.', ⠨⠞⠁⠍⠈⠎ ⠍⠡⠛ ⠝⠑⠍ ⠞⠥⠙⠞⠁⠂ ⠓⠕⠹ ⠍⠊ ⠧⠈⠗ ⠗⠈⠄]
- ['"Tamás még nem tudta, hogy mi vár rá."', ⠦⠨⠞⠁⠍⠈⠎ ⠍⠡⠛ ⠝⠑⠍ ⠞⠥⠙⠞⠁⠂ ⠓⠕⠹ ⠍⠊ ⠧⠈⠗ ⠗⠈⠄⠴]
- [I don't no why happened this problem., ⠨⠊ ⠙⠕⠝⠠⠄⠞ ⠝⠕ ⠺⠓⠽ ⠓⠁⠏⠏⠑⠝⠑⠙ ⠞⠓⠊⠎ ⠏⠗⠕⠃⠇⠑⠍⠄]
- [Az 1§ paragrafus alapján a kedvezmény igénybe vehető., ⠨⠁⠣ ⠼⠁⠼⠧ ⠏⠁⠗⠁⠛⠗⠁⠋⠥⠎ ⠁⠇⠁⠏⠚⠈⠝ ⠁ ⠅⠑⠙⠧⠑⠣⠍⠡⠫ ⠊⠛⠡⠫⠃⠑ ⠧⠑⠓⠑⠞⠻⠄]
- ['- A sivatagi karavánúton, negyven vagy ötven mérföldnyire innen. Egy Ford. De
mi nem megyünk magával. - Elővette az irattárcáját, és átadott Naszifnak egy
angol fontot. - Ha visszajön, keressen meg a vasútállomás mellett a Grand Hotelban.',
⠤ ⠨⠁ ⠎⠊⠧⠁⠞⠁⠛⠊ ⠅⠁⠗⠁⠧⠈⠝⠬⠞⠕⠝⠂ ⠝⠑⠹⠧⠑⠝ ⠧⠁⠹ ⠟⠞⠧⠑⠝ ⠍⠡⠗⠋⠟⠇⠙⠫⠊⠗⠑ ⠊⠝⠝⠑⠝⠄ ⠨⠑⠹ ⠨⠋⠕⠗⠙⠄ ⠨⠙⠑ ⠍⠊ ⠝⠑⠍ ⠍⠑⠹⠷⠝⠅ ⠍⠁⠛⠈⠧⠁⠇⠄ ⠤ ⠨⠑⠇⠻⠧⠑⠞⠞⠑ ⠁⠣ ⠊⠗⠁⠞⠞⠈⠗⠉⠈⠚⠈⠞⠂ ⠡⠎ ⠈⠞⠁⠙⠕⠞⠞ ⠨⠝⠁⠱⠊⠋⠝⠁⠅ ⠑⠹ ⠁⠝⠛⠕⠇ ⠋⠕⠝⠞⠕⠞⠄ ⠤ ⠨⠓⠁ ⠧⠊⠱⠱⠁⠚⠟⠝⠂ ⠅⠑⠗⠑⠎⠎⠑⠝ ⠍⠑⠛ ⠁ ⠧⠁⠎⠬⠞⠈⠇⠇⠕⠍⠈⠎ ⠍⠑⠇⠇⠑⠞⠞ ⠁ ⠨⠛⠗⠁⠝⠙ ⠨⠓⠕⠞⠑⠇⠃⠁⠝⠄]
- [A vételár 1 €., ⠨⠁ ⠧⠡⠞⠑⠇⠈⠗ ⠼⠁ ⠰⠑⠄]
- [De nekem nagyon nehezemre esik a levélírás (nézd el a helyesírási hibákat és a csúnya írásomat).,
⠨⠙⠑ ⠝⠑⠅⠑⠍ ⠝⠁⠹⠕⠝ ⠝⠑⠓⠑⠣⠑⠍⠗⠑ ⠑⠎⠊⠅ ⠁ ⠇⠑⠧⠡⠇⠌⠗⠈⠎ ⠮⠝⠡⠣⠙ ⠑⠇ ⠁ ⠓⠑⠸⠑⠎⠌⠗⠈⠎⠊ ⠓⠊⠃⠈⠅⠁⠞ ⠡⠎ ⠁ ⠩⠬⠫⠁ ⠌⠗⠈⠎⠕⠍⠁⠞⠵⠄]
- [A kiállítás megnyitóján jelen volt az MVGYOSZ elnöke., ⠨⠁ ⠅⠊⠈⠇⠇⠌⠞⠈⠎ ⠍⠑⠛⠫⠊⠞⠪⠚⠈⠝ ⠚⠑⠇⠑⠝ ⠧⠕⠇⠞ ⠁⠣ ⠨⠨⠍⠧⠹⠕⠱ ⠑⠇⠝⠟⠅⠑⠄]
- ['A pontos idő 11:45 perc.', ⠨⠁ ⠏⠕⠝⠞⠕⠎ ⠊⠙⠻ ⠼⠁⠁⠄⠙⠑ ⠏⠑⠗⠉⠄]
- [•A kiadás újdonságai., ⠠⠔⠨⠁ ⠅⠊⠁⠙⠈⠎ ⠬⠚⠙⠕⠝⠎⠈⠛⠁⠊⠄]
- [A hu_list fájl nem létezik., ⠨⠁ ⠓⠥⠠⠤⠇⠊⠎⠞ ⠋⠈⠚⠇ ⠝⠑⠍ ⠇⠡⠞⠑⠣⠊⠅⠄]
- ['Az e-mail címem: akarmi@akarmi.hu.', ⠨⠁⠣ ⠑⠤⠍⠁⠊⠇ ⠉⠌⠍⠑⠍⠒ ⠁⠅⠁⠗⠍⠊⠘⠁⠅⠁⠗⠍⠊⠄⠓⠥⠄]
- ['56%', ⠼⠑⠋⠼⠚⠴]
- ["kukássztrájk", ⠅⠥⠅⠈⠎⠱⠞⠗⠈⠚⠅]
- ["hasszorítóval", ⠓⠁⠎⠱⠕⠗⠌⠞⠪⠧⠁⠇]
- ["1944-ben", ⠼⠁⠊⠙⠙⠤⠃⠑⠝]
- ["1988-ban", ⠼⠁⠊⠓⠓⠤⠃⠁⠝]
- ["május 1-ei", ⠍⠈⠚⠥⠎ ⠼⠁⠤⠑⠊]
- ["június 2-ai", ⠚⠬⠝⠊⠥⠎ ⠼⠃⠤⠁⠊]
- ["augusztus 20-i", ⠁⠥⠛⠥⠱⠞⠥⠎ ⠼⠃⠚⠤⠊]
- - bombázásszimulátor
- ⠃⠕⠍⠃⠈⠣⠈⠎⠱⠊⠍⠥⠇⠈⠞⠕⠗
- mode: [compbrlAtCursor]
cursorPos: [2,2]
xfail: true
# Space tests
flags: {testmode: bothDirections}
tests:
- ['\x0020', '\x0020']
- ['\x00a0', 'a']
flags: {testmode: forward}
tests:
- ['\x0009', '\x0020']
- ['\x000a', '\x0020']
- ['\x000c', '\x0020']
- ['\x000d', '\x0020']
- ['\x2002', '\x0020']
- ['\x2003', '\x0020']
- ['\x2004', '\x0020']
- ['\x2005', '\x0020']
- ['\x2006', '\x0020']
- ['\x2007', '\x0020']
- ['\x2008', '\x0020']
- ['\x2009', '\x0020']
- ['\x200a', '\x0020']
- ['\x202f', '\x0020']
- ['\x205f', '\x0020']