blob: 67f74db3c42bc401b48e740c0ba66edec2f55b38 [file] [log] [blame]
display: |
include unicode-without-blank.dis
display 9 9
display a a
table:
locale: hu
grade: 2
__assert-match: hu-hu-g2.ctb
flags: {testmode: forward}
tests:
- ["56%", ⠼⠑⠋⠼⠚⠴]
- ["56%-a", ⠼⠑⠋⠼⠚⠴⠤⠁]
- ["56%-ban", ⠼⠑⠋⠼⠚⠴⠤⠃]
- ["az sem volt világos", ⠁⠣ ⠎⠑⠍ ⠧⠞ ⠧⠛⠕⠎]
- ["Az MVGYOSZ elnöke megerősítette, hogy támogatja a kiadvány megjelenését.", ⠄⠨⠍⠧⠹⠕⠱ ⠑⠇⠝⠟⠅⠑ ⠍⠑⠛⠑⠗⠻⠎⠌⠞⠑⠞⠞⠑⠂⠓ ⠞⠈⠍⠕⠛⠁⠞⠚⠁ ⠂⠅⠊⠁⠙⠧⠈⠫ ⠍⠑⠛⠚⠑⠇⠑⠝⠡⠎⠡⠞⠄]
- ["I. Augustus császár.", ⠨⠊⠄ ⠁⠥⠛⠥⠎⠞⠥⠎ ⠩⠈⠱⠈⠗⠄]
- ["II. Tamás", ⠨⠊⠊⠄ ⠞⠁⠍⠈⠎]
- ["1;", ⠼⠁⠠⠆]
- ["1:", ⠼⠁⠠⠒]
- ["1!", ⠼⠁⠠⠖]
- ["1*", ⠼⠁⠠⠔]
- ['1"', ⠼⠁⠠⠦]
- ["1?", ⠼⠁⠠⠢]
- ["1a", ⠼⠁⠠⠁]
- ["1b", ⠼⠁⠠⠃]
- ["1c", ⠼⠁⠠⠉]
- ["1d", ⠼⠁⠠⠙]
- ["1e", ⠼⠁⠠⠑]
- ["1f", ⠼⠁⠠⠋]
- ["1g", ⠼⠁⠠⠛]
- ["1h", ⠼⠁⠠⠓]
- ["1i", ⠼⠁⠠⠊]
- ["1j", ⠼⠁⠠⠚]
- ["Három nappal később meglátogatta.", ⠓⠈⠗⠕⠍ ⠝⠁⠏⠏⠁⠇ ⠅⠡⠎⠻⠃⠃ ⠍⠑⠛⠇⠈⠞⠕⠛⠁⠞⠞⠁⠄]
- ["Nappal nem látszik a hold.", ⠝⠁⠏⠏⠁⠇ ⠝ ⠇⠈⠞⠱⠊⠅ ⠂⠓⠕⠇⠙⠄]
- ["Az az igazság, hogy sokat kell még várni rá.", ⠁⠣ ⠄⠊⠛⠁⠣⠎⠈⠛⠂⠓ ⠎⠕⠅⠁⠞ ⠅ ⠍⠡⠛ ⠧⠈⠗⠝⠊ ⠗⠈⠄]
- ["A hibát az okozza, hogy eltűnt a parancsikon.", ⠂⠓⠊⠃⠈⠞ ⠁⠣ ⠕⠅⠕⠣⠣⠁⠂⠓ ⠑⠇⠞⠾⠝⠞ ⠂⠏⠁⠗⠁⠝⠩⠊⠅⠕⠝⠄]
- ["Az a probléma, hogy eltűnt a parancsikon.", ⠁⠣ ⠂⠏⠗⠕⠃⠇⠡⠍⠁⠂⠓ ⠑⠇⠞⠾⠝⠞ ⠂⠏⠁⠗⠁⠝⠩⠊⠅⠕⠝⠄]
- ["Az is igaz, hogy nem így kéne működnie.", ⠁⠣ ⠊ ⠊⠛⠁⠣⠂⠓ ⠝ ⠌ ⠅⠡⠝⠑ ⠍⠾⠅⠟⠙⠝⠊⠑⠄]
- ["Az is. Ez probléma.", ⠁⠣ ⠊⠄ ⠑⠣ ⠏⠗⠕⠃⠇⠡⠍⠁⠄]
- ["A háromszög a és b oldala egyenlő.", ⠂⠓⠈⠗⠕⠍⠱⠟⠛ ⠁ ⠡ ⠃ ⠕⠇⠙⠁⠇⠁ ⠑⠹⠑⠝⠇⠻⠄]
- ["Az egyelőre még nem világos, hogy miért történt ez az eset.", ⠁⠣ ⠑⠹⠑⠇⠻⠗⠑ ⠍⠡⠛ ⠝ ⠧⠛⠕⠎⠂⠓ ⠍⠊⠡⠗⠞ ⠞⠟⠗⠞⠡⠝⠞ ⠑⠣ ⠄⠑⠎⠑⠞⠄]
- ["Az ugyanis tisztán látszik, hogy benn van a forráskódban a parancsikon.", ⠁⠣ ⠥⠹⠁⠝⠊⠎ ⠞⠊⠱⠞⠈⠝ ⠇⠈⠞⠱⠊⠅⠂⠓ ⠃⠑⠝⠝ ⠧ ⠂⠗⠗⠈⠎⠅⠪⠙⠃ ⠂⠏⠁⠗⠁⠝⠩⠊⠅⠕⠝⠄]
- ["A történet pikantériáját az adja, hogy mégis eltűnik a parancsikon.", ⠂⠞⠟⠗⠞⠡⠝⠑⠞ ⠏⠊⠅⠁⠝⠞⠡⠗⠊⠈⠚⠈⠞ ⠁⠣ ⠁⠙⠚⠁⠂⠓ ⠍⠡⠛⠊⠎ ⠑⠇⠞⠾⠝⠊⠅ ⠂⠏⠁⠗⠁⠝⠩⠊⠅⠕⠝⠄]
- ["Az adta meg a kezdő lökést.", ⠁⠣ ⠁⠙⠞⠁ ⠍⠑⠛ ⠂⠅⠑⠣⠙⠻ ⠇⠟⠅⠡⠎⠞⠄]
- ["Az adja meg az étel ízét.", ⠁⠣ ⠁⠙⠚⠁ ⠍⠑⠛ ⠄⠡⠞⠑⠇ ⠌⠣⠡⠞⠄]
- ["Az lenne a legjobb, ha elmennél.", ⠁⠣ ⠇⠑⠝⠝⠑ ⠂⠇⠑⠛⠚⠕⠃⠃⠂⠓⠁ ⠑⠇⠍⠑⠝⠝⠡⠇⠄]
- ["Az lesz a legjobb, ha elmész.", ⠁⠣ ⠇ ⠂⠇⠑⠛⠚⠕⠃⠃⠂⠓⠁ ⠑⠇⠍⠡⠱⠄]
- ["Az leszel.", ⠁⠣ ⠇⠑⠱⠑⠇⠄]
- ["Az leszek.", ⠁⠣ ⠇⠑⠱⠑⠅⠄]
- ["Az volt a baj, hogy nincs ijen hiba.", ⠁⠣ ⠧⠞ ⠂⠃⠁⠚⠂⠓ ⠝⠊⠝⠩ ⠊⠚⠑⠝ ⠓⠊⠃⠁⠄]
- ["Az okozza a bajt, hogy nincs meg az ini fájl.", ⠁⠣ ⠕⠅⠕⠣⠣⠁ ⠂⠃⠁⠚⠞⠂⠓ ⠝⠊⠝⠩ ⠍⠑⠛ ⠄⠊⠝⠊ ⠋⠈⠚⠇⠄]
- ["Az lesz.", ⠁⠣ ⠇⠄]
- ["Az volt.", ⠁⠣ ⠧⠞⠄]
- ["A költő az alábbi sorokat írta naplójába", ⠂⠅⠟⠇⠞⠻ ⠁⠣ ⠁⠇⠈⠃⠃⠊ ⠎⠕⠗⠕⠅⠁⠞ ⠌⠗⠞⠁ ⠝⠁⠏⠇⠪⠚⠈⠃⠁]
- ["Rio de Janeiro", ⠗⠊⠕ ⠙⠑ ⠚⠁⠝⠑⠊⠗⠕]
- ["A vállal ige nem rövidítendő.", ⠂⠧⠈⠇⠇⠁⠇ ⠊⠛⠑ ⠝ ⠗⠙⠌⠞⠑⠝⠙⠻⠄]
- ["A gyártó két év garanciát vállal a termékre.", ⠂⠹⠈⠗⠞⠪ ⠅⠡⠞ ⠡⠧ ⠛⠁⠗⠁⠝⠉⠊⠈⠞ ⠧⠈⠇⠇⠁⠇ ⠂⠞⠑⠗⠍⠡⠅⠗⠑⠄]
- ["Felelőséget vállal az alkalmazás helyes működéséért.", ⠋⠑⠇⠑⠇⠻⠎⠡⠛⠑⠞ ⠧⠈⠇⠇⠁⠇ ⠄⠁⠇⠅⠁⠇⠍⠁⠣⠈⠎ ⠓⠑⠸⠑⠎ ⠍⠾⠅⠟⠙⠡⠎⠡⠡⠗⠞⠄]
- ["Nagy kockázatot vállal azzal, hogy most ide jön.", ⠝⠁⠹ ⠅⠕⠉⠅⠈⠣⠁⠞⠕⠞ ⠧⠈⠇⠇⠁⠇ ⠁⠣⠧⠂⠓ ⠍⠕⠎⠞ ⠊⠙⠑ ⠚⠟⠝⠄]
- ["Nem vállal el minden munkát.", ⠝ ⠧⠈⠇⠇⠁⠇ ⠑⠇ ⠍⠙⠑⠝ ⠍⠥⠝⠅⠈⠞⠄]
- ["Nem vállal felelőséget a hibás használat miatt történt meghibásodásokért.", ⠝ ⠧⠈⠇⠇⠁⠇ ⠋⠑⠇⠑⠇⠻⠎⠡⠛⠑⠞ ⠂⠓⠊⠃⠈⠎ ⠓⠁⠱⠝⠈⠇⠁⠞ ⠍⠊⠁⠞⠞ ⠞⠟⠗⠞⠡⠝⠞ ⠍⠑⠛⠓⠊⠃⠈⠎⠕⠙⠈⠎⠕⠅⠡⠗⠞⠄]
- ["A kolléga részt vállal a feladatban.", ⠂⠅⠕⠇⠇⠡⠛⠁ ⠗⠡⠱⠞ ⠧⠈⠇⠇⠁⠇ ⠂⠋⠑⠇⠁⠙⠁⠞⠃⠄]
- ["Aligha vállal többlet munkát.", ⠁⠇⠊⠛⠓⠁ ⠧⠈⠇⠇⠁⠇ ⠞⠟⠃⠃⠇⠑⠞ ⠍⠥⠝⠅⠈⠞⠄]
- ["Nem vállal másod állást.", ⠝ ⠧⠈⠇⠇⠁⠇ ⠍⠈⠎⠕⠙ ⠈⠇⠇⠈⠎⠞⠄]
- ["Nem vállal új munkát.", ⠝ ⠧⠈⠇⠇⠁⠇ ⠬⠚ ⠍⠥⠝⠅⠈⠞⠄]
- ["Nem vállal fogcsonkítást.", ⠝ ⠧⠈⠇⠇⠁⠇ ⠋⠕⠛⠩⠕⠝⠅⠌⠞⠈⠎⠞⠄]
- ["Nem vállal kezességet.", ⠝ ⠧⠈⠇⠇⠁⠇ ⠅⠑⠣⠑⠎⠎⠡⠛⠑⠞⠄]
- ["Többlet terhet vállal magára.", ⠞⠟⠃⠃⠇⠑⠞ ⠞⠑⠗⠓⠑⠞ ⠧⠈⠇⠇⠁⠇ ⠍⠁⠛⠈⠗⠁⠄]
- ["A gyártó átvállal minden költséget.", ⠂⠹⠈⠗⠞⠪ ⠈⠞⠧⠈⠇⠇⠁⠇ ⠍⠙⠑⠝ ⠅⠟⠇⠞⠎⠡⠛⠑⠞⠄]
- ["Bevállal minden feladatot.", ⠃⠑⠧⠈⠇⠇⠁⠇ ⠍⠙⠑⠝ ⠋⠑⠇⠁⠙⠁⠞⠕⠞⠄]
- ["Elvállal minden munkát.", ⠑⠇⠧⠈⠇⠇⠁⠇ ⠍⠙⠑⠝ ⠍⠥⠝⠅⠈⠞⠄]
- ["Az Erasmus+ program keretében valósult meg a tanulmány.", ⠄⠑⠗⠁⠎⠍⠥⠎ ⠏⠇⠥⠱ ⠏⠗⠕⠛⠗⠁⠍ ⠅⠑⠗⠑⠞⠡⠃ ⠧⠁⠇⠪⠎⠥⠇⠞ ⠍⠑⠛ ⠂⠞⠁⠝⠥⠇⠍⠈⠫⠄]
- ["volt", ⠧⠞]
- ["Volt egy ember Afrikában.", ⠧⠞ ⠑⠹ ⠑⠍⠃⠑⠗ ⠁⠋⠗⠊⠅⠈⠃⠄]
- ["A Volt egy mértékegység.", ⠂⠧⠕⠇⠞ ⠑⠹ ⠍⠡⠗⠞⠡⠅⠑⠹⠎⠡⠛⠄]
- ["A volt külügyminiszter", ⠂⠧⠞ ⠅⠷⠇⠷⠹⠍⠊⠝⠊⠱⠞⠑⠗]
- ["A feszültség 220 volt körül járt.", ⠂⠋⠑⠱⠷⠇⠞⠎⠡⠛ ⠼⠃⠃⠚ ⠧⠕⠇⠞ ⠅⠟⠗⠷⠇ ⠚⠈⠗⠞⠄]
- ["Hány volt áram folyik rajta keresztül?", ⠓⠈⠫ ⠧⠕⠇⠞ ⠈⠗⠁⠍ ⠋⠕⠸⠊⠅ ⠗⠁⠚⠞⠁ ⠅⠑⠗⠑⠱⠞⠷⠇⠢]
- ["volt", ⠧⠞]
- ["interjúvolt", ⠊⠝⠞⠑⠗⠚⠬⠧⠕⠇⠞]
- ["távoltart", ⠞⠈⠧⠕⠇⠞⠁⠗⠞]
- ["mikrovolt", ⠍⠊⠅⠗⠕⠧⠕⠇⠞]
- ["mikrovolttal", ⠍⠊⠅⠗⠕⠧⠕⠇⠞⠧]
- ["mikrovolt-tal", ⠍⠊⠅⠗⠕⠧⠕⠇⠞⠤⠧]
- ["kilovolt", ⠅⠊⠇⠕⠧⠕⠇⠞]
- ["kilovolttal", ⠅⠊⠇⠕⠧⠕⠇⠞⠧]
- ["kilovolt-tal", ⠅⠊⠇⠕⠧⠕⠇⠞⠤⠧]
- ["millivolt", ⠍⠊⠇⠇⠊⠧⠕⠇⠞]
- ["millivolttal", ⠍⠊⠇⠇⠊⠧⠕⠇⠞⠧]
- ["millivolt-tal", ⠍⠊⠇⠇⠊⠧⠕⠇⠞⠤⠧]
- ["voltnál", ⠧⠕⠇⠞⠝⠈⠇]
- ["voltnak", ⠧⠕⠇⠞⠝⠁⠅]
- ["volt-nak", ⠧⠕⠇⠞⠤⠝⠁⠅]
- ["voltnyi", ⠧⠕⠇⠞⠫⠊]
- ["volt-nyi", ⠧⠕⠇⠞⠤⠫⠊]
- ["volton", ⠧⠕⠇⠞⠕⠝]
- ["voltos", ⠧⠕⠇⠞⠕⠎]
- ["voltot", ⠧⠕⠇⠞⠕⠞]
- ["voltban", ⠧⠕⠇⠞⠃]
- ["volt-ban", ⠧⠕⠇⠞⠤⠃]
- ["voltból", ⠧⠕⠇⠞⠃⠇]
- ["volt-ból", ⠧⠕⠇⠞⠤⠃⠇]
- ["volthoz", ⠧⠕⠇⠞⠓⠣]
- ["volt-hoz", ⠧⠕⠇⠞⠤⠓⠣]
- ["voltra", ⠧⠕⠇⠞⠗⠁]
- ["volt-ra", ⠧⠕⠇⠞⠤⠗⠁]
- ["voltról", ⠧⠕⠇⠞⠗⠇]
- ["volt-ról", ⠧⠕⠇⠞⠤⠗⠇]
- ["volttal", ⠧⠕⠇⠞⠧]
- ["volt-tal", ⠧⠕⠇⠞⠤⠧]
- ["volttól", ⠧⠕⠇⠞⠞⠇]
- ["volt-tól", ⠧⠕⠇⠞⠤⠞⠇]
- ["voltmérő", ⠧⠕⠇⠞⠍⠡⠗⠻]
- ["elektronvolt", ⠑⠇⠑⠅⠞⠗⠕⠝⠧⠕⠇⠞]
- ["elektronvolttal", ⠑⠇⠑⠅⠞⠗⠕⠝⠧⠕⠇⠞⠧]
- ["elektronvolt-tal", ⠑⠇⠑⠅⠞⠗⠕⠝⠧⠕⠇⠞⠤⠧]
- ["220 Volt", ⠼⠃⠃⠚ ⠧⠞]
- ["csak", ⠩]
- ["de", ⠙]
- ["és", ⠡]
- ["hogy", ⠓]
- ["is", ⠊]
- ["így", ⠌]
- ["kell", ⠅]
- ["lesz", ⠇]
- ["mely", ⠍]
- ["nem", ⠝]
- ["óta", ⠪]
- ["pedig", ⠏]
- ["tehát", ⠞]
- ["után", ⠥]
- ["úgy", ⠬]
- ["van", ⠧]
- ["csakis", ⠩⠊]
- ["csakhogy", ⠩⠓]
- ["csaknem", ⠩⠝]
- ["csakugyan", ⠩⠥⠹⠁⠝]
- ["csakhamar", ⠩⠓⠁⠍⠁⠗]
- ["akárcsak", ⠁⠅⠈⠕⠩]
- ["ugyancsak", ⠥⠹⠁⠝⠩]
- ["dehogy", ⠙⠓]
- ["nemde", ⠝⠙]
- ["éspedig", ⠡⠎⠏]
- ["mégpedig", ⠍⠡⠛⠏]
- ["dehogyis", ⠙⠓⠊]
- ["úgyis", ⠬⠊]
- ["nemcsak", ⠝⠩]
- ["majdnem", ⠍⠁⠚⠙⠝]
- ["nemrég", ⠝⠗⠡⠛]
- ["nemlátó", ⠝⠇⠈⠞⠪]
- ["azóta", ⠁⠣⠪]
- ["ezóta", ⠑⠣⠪]
- ["mióta", ⠍⠊⠪]
- ["régóta", ⠗⠡⠛⠪]
- ["azután", ⠁⠣⠥]
- ["ezután", ⠑⠣⠥]
- ["miután", ⠍⠊⠥]
- ["délután", ⠙⠡⠇⠥]
- ["délutánnyi", ⠙⠡⠇⠥⠫⠊]
- ["délutánnal", ⠙⠡⠇⠥⠧]
- ["akárhogy", ⠁⠅⠈⠗⠓]
- ["alighanem", ⠁⠇⠊⠛⠓⠁⠝]
- ["alighogy", ⠁⠇⠊⠛⠓]
- ["amely", ⠁⠍]
- ["amellyel", ⠁⠍⠧]
- ["aminthogy", ⠁⠍⠞⠓]
- ["amióta", ⠁⠍⠊⠪]
- ["azazhogy", ⠁⠣⠁⠣⠓]
- ["azóta", ⠁⠣⠪]
- ["bárhogy", ⠃⠈⠗⠓]
- ["csakannyi", ⠩⠁⠊]
- ["csakennyi", ⠩⠑⠊]
- ["csakhogy", ⠩⠓]
- ["csakígy", ⠩⠌]
- ["csakilyen", ⠩⠊⠸⠑⠝]
- ["csakolyan", ⠩⠕⠸⠁⠝]
- ["csakúgy", ⠩⠬]
- ["dehogyisnem", ⠙⠓⠊⠎⠝⠑⠍]
- ["dehogynem", ⠙⠓⠝]
- ["épphogy", ⠡⠏⠏⠓]
- ["ezóta", ⠑⠣⠪]
- ["hanem", ⠓⠁⠝]
- ["hogymint", ⠓⠍⠞]
- ["majdcsak", ⠍⠁⠚⠙⠩]
- ["majdhogy", ⠍⠁⠚⠙⠓]
- ["márpedig", ⠍⠈⠗⠏]
- ["mégiscsak", ⠍⠡⠛⠊⠎⠩]
- ["mellyel", ⠍⠧]
- ["merthogy", ⠍⠑⠗⠞⠓]
- ["mígnem", ⠍⠌⠛⠝]
- ["mindenhogy", ⠍⠙⠑⠝⠓]
- ["minthogy", ⠍⠞⠓]
- ["mivelhogy", ⠍⠊⠧⠑⠇⠓]
- ["semhogy", ⠎⠑⠍⠓]
- ["úgyhogy", ⠬⠓]
- ["annyi", ⠁⠊]
- ["boldog", ⠃⠛]
- ["ennyi", ⠑⠊]
- ["gond", ⠛⠙]
- ["függ", ⠛⠛]
- ["gyors", ⠹⠎]
- ["keres", ⠅⠎]
- ["mind", ⠍⠙]
- ["mint", ⠍⠞]
- ["ország", ⠕⠛]
- ["olvas", ⠕⠎]
- ["össze", ⠟⠑]
- ["pont", ⠏⠞]
- ["pénz", ⠏⠣]
- ["rövid", ⠗⠙]
- ["forr", ⠗⠗]
- ["szabad", ⠱⠙]
- ["tanács", ⠞⠩]
- ["teljes", ⠞⠎]
- ["világ", ⠧⠛]
- ["harmadannyi", ⠓⠁⠗⠍⠁⠙⠁⠫⠫⠊]
- ["huszadannyi", ⠓⠥⠱⠁⠙⠁⠫⠫⠊]
- ["százannyi", ⠱⠈⠣⠁⠫⠫⠊]
- ["zuhanynyitó", ⠣⠥⠓⠁⠫⠫⠊⠞⠪]
- ["Boldogasszony", ⠃⠕⠇⠙⠕⠛⠁⠱⠱⠕⠫]
- ["mennyi", ⠍⠑⠫⠫⠊]
- ["hangversenynyitány", ⠓⠁⠝⠛⠧⠑⠗⠎⠑⠫⠫⠊⠞⠈⠫]
- ["szennyirodalom", ⠱⠑⠫⠫⠊⠗⠕⠙⠁⠇⠕⠍]
- ["szennyirodalmat", ⠱⠑⠫⠫⠊⠗⠕⠙⠁⠇⠍⠁⠞]
- ["sróforr", ⠎⠗⠪⠋⠕⠗⠗]
- ["beforr", ⠃⠑⠋⠕⠗⠗]
- ["foszforral", ⠋⠕⠱⠋⠕⠗⠗⠁⠇]
- ["brókeres", ⠃⠗⠪⠅⠑⠗⠑⠎]
- ["fiákeres", ⠋⠊⠈⠅⠑⠗⠑⠎]
- ["gyökeres", ⠹⠟⠅⠑⠗⠑⠎]
- ["pacemakeres", ⠏⠁⠉⠑⠍⠁⠅⠑⠗⠑⠎]
- ["pókeres", ⠏⠪⠅⠑⠗⠑⠎]
- ["sikeres", ⠎⠊⠅⠑⠗⠑⠎]
- ["szekeres", ⠱⠑⠅⠑⠗⠑⠎]
- ["programindító", ⠏⠗⠕⠛⠗⠁⠍⠊⠝⠙⠌⠞⠪]
- ["rámindul", ⠗⠈⠍⠊⠝⠙⠥⠇]
- ["számindex", ⠱⠈⠍⠊⠝⠙⠑⠭]
- ["vitamindús", ⠧⠊⠞⠁⠍⠊⠝⠙⠬⠎]
- ["Mindszenti", ⠍⠊⠝⠙⠱⠑⠝⠞⠊]
- ["Albumint", ⠁⠇⠃⠥⠍⠊⠝⠞]
- ["amphetamint", ⠁⠍⠏⠓⠑⠞⠁⠍⠊⠝⠞]
- ["Benjámint", ⠃⠑⠝⠚⠈⠍⠊⠝⠞]
- ["filmintézet", ⠋⠊⠇⠍⠊⠝⠞⠡⠣⠑⠞]
- ["glutamint", ⠛⠇⠥⠞⠁⠍⠊⠝⠞]
- ["gyámintézet", ⠹⠈⠍⠊⠝⠞⠡⠣⠑⠞]
- ["hisztamint", ⠓⠊⠱⠞⠁⠍⠊⠝⠞]
- ["jázmint", ⠚⠈⠣⠍⠊⠝⠞]
- ["anyagminta", ⠁⠫⠁⠛⠍⠊⠝⠞⠁]
- ["minta", ⠍⠊⠝⠞⠁]
- ["mintás", ⠍⠊⠝⠞⠈⠎]
- ["villáminterjú", ⠧⠊⠇⠇⠈⠍⠊⠝⠞⠑⠗⠚⠬]
- ["vitamint", ⠧⠊⠞⠁⠍⠊⠝⠞]
- ["vitamintabletta", ⠧⠊⠞⠁⠍⠊⠝⠞⠁⠃⠇⠑⠞⠞⠁]
- ["vitamintablettában", ⠧⠊⠞⠁⠍⠊⠝⠞⠁⠃⠇⠑⠞⠞⠈⠃]
- ["vitamintartalmú", ⠧⠊⠞⠁⠍⠊⠝⠞⠁⠗⠞⠁⠇⠍⠬]
- ["vitaminterápia", ⠧⠊⠞⠁⠍⠊⠝⠞⠑⠗⠈⠏⠊⠁]
- ["villámolvasás", ⠧⠊⠇⠇⠈⠍⠕⠇⠧⠁⠎⠈⠎]
- ["villámolvasni", ⠧⠊⠇⠇⠈⠍⠕⠇⠧⠁⠎⠝⠊]
- ["fürössze", ⠋⠷⠗⠟⠱⠱⠑]
- ["megfürössze", ⠍⠑⠛⠋⠷⠗⠟⠱⠱⠑]
- ["szösszenet", ⠱⠟⠱⠱⠑⠝⠑⠞]
- ["kupont", ⠅⠥⠏⠕⠝⠞]
- ["naponta", ⠝⠁⠏⠕⠝⠞⠁]
- ["pompont", ⠏⠕⠍⠏⠕⠝⠞]
- ["pontifex", ⠏⠕⠝⠞⠊⠋⠑⠭]
- ["pontonhíd", ⠏⠕⠝⠞⠕⠝⠓⠌⠙]
- ["hajsampont", ⠓⠁⠚⠎⠁⠍⠏⠕⠝⠞]
- ["sampont", ⠎⠁⠍⠏⠕⠝⠞]
- ["sampontermék", ⠎⠁⠍⠏⠕⠝⠞⠑⠗⠍⠡⠅]
- ["spontaneitás", ⠎⠏⠕⠝⠞⠁⠝⠑⠊⠞⠈⠎]
- ["spontán", ⠎⠏⠕⠝⠞⠈⠝]
- ["tampont", ⠞⠁⠍⠏⠕⠝⠞]
- ["Szabadka", ⠱⠁⠃⠁⠙⠅⠁]
- ["Szabadkára", ⠱⠁⠃⠁⠙⠅⠈⠗⠁]
- ["meginterjúvolt", ⠍⠑⠛⠊⠝⠞⠑⠗⠚⠬⠧⠕⠇⠞]
- ["távoltartás", ⠞⠈⠧⠕⠇⠞⠁⠗⠞⠈⠎]
- ["Voltaire", ⠧⠕⠇⠞⠁⠊⠗⠑]
- ["2-ben", ⠼⠃⠤⠃]
- ["3-ban", ⠼⠉⠤⠃]
- ["2-ből", ⠼⠃⠤⠃⠇]
- ["3-ból", ⠼⠉⠤⠃⠇]
- ["fához", ⠋⠈⠓⠣]
- ["eszközhöz", ⠑⠱⠅⠟⠣⠓⠣]
- ["kézhez", ⠅⠡⠣⠓⠣]
- ["akként", ⠁⠅⠅⠞]
- ["akt", ⠁⠅⠞]
- ["1-ről", ⠼⠁⠤⠗⠇]
- ["2-ről", ⠼⠃⠤⠗⠇]
- ["3-ról", ⠼⠉⠤⠗⠇]
- ["2-től", ⠼⠃⠤⠞⠇]
- ["3-tól", ⠼⠉⠤⠞⠇]
- ["2-vel", ⠼⠃⠤⠧]
- ["9-cel", ⠼⠊⠤⠧]
- ["New York-ban", ⠝⠑⠺ ⠽⠕⠗⠅⠤⠃]
- ["New York-ból", ⠝⠑⠺ ⠽⠕⠗⠅⠤⠃⠇]
- ["New York-ról", ⠝⠑⠺ ⠽⠕⠗⠅⠤⠗⠇]
- ["meghibban", ⠍⠑⠛⠓⠊⠃⠃⠁⠝]
- ["megdöbben", ⠍⠑⠛⠙⠟⠃⠃⠑⠝]
- ["lebben", ⠇⠑⠃⠃⠑⠝]
- ["fellebben", ⠋⠑⠇⠇⠑⠃⠃⠑⠝]
- ["rebben", ⠗⠑⠃⠃⠑⠝]
- ["felrebben", ⠋⠑⠇⠗⠑⠃⠃⠑⠝]
- ["csobban", ⠩⠕⠃⠃⠁⠝]
- ["belecsobban", ⠃⠑⠇⠑⠩⠕⠃⠃⠁⠝]
- ["dobban", ⠙⠕⠃⠃⠁⠝]
- ["megdobban", ⠍⠑⠛⠙⠕⠃⠃⠁⠝]
- ["lobban", ⠇⠕⠃⠃⠁⠝]
- ["fellobban", ⠋⠑⠇⠇⠕⠃⠃⠁⠝]
- ["robban", ⠗⠕⠃⠃⠁⠝]
- ["felrobban", ⠋⠑⠇⠗⠕⠃⠃⠁⠝]
- ["szerben", ⠱⠑⠗⠃⠑⠝]
- ["fegyverében", ⠋⠑⠹⠧⠑⠗⠡⠃⠑⠝]
- ["verében", ⠧⠑⠗⠡⠃⠑⠝]
- ["gereben", ⠛⠑⠗⠑⠃⠑⠝]
- ["seben", ⠎⠑⠃⠑⠝]
- ["zseben", ⠜⠑⠃⠑⠝]
- ["különben", ⠅⠷⠇⠟⠝⠃⠑⠝]
- ["véreben", ⠧⠡⠗⠑⠃⠑⠝]
- ["eben", ⠑⠃⠑⠝]
- ["Szeben", ⠱⠑⠃⠑⠝]
- ["hasában", ⠓⠁⠎⠈⠃⠁⠝]
- ["okosabban", ⠕⠅⠕⠎⠁⠃⠃⠁⠝]
- ["szabadabban", ⠱⠙⠁⠃⠃⠁⠝]
- ["csúfabban", ⠩⠬⠋⠁⠃⠃⠁⠝]
- ["gazdagabban", ⠛⠁⠣⠙⠁⠛⠁⠃⠃⠁⠝]
- ["lágyabban", ⠇⠈⠹⠁⠃⠃⠁⠝]
- ["habban", ⠓⠁⠃⠃]
- ["fürdőhabban", ⠋⠷⠗⠙⠻⠓⠁⠃⠃⠁⠝]
- ["újabban", ⠬⠚⠁⠃⠃⠁⠝]
- ["halkabban", ⠓⠁⠇⠅⠁⠃⠃⠁⠝]
- ["fiatalabban", ⠋⠊⠁⠞⠁⠇⠁⠃⠃⠁⠝]
- ["stabilabban", ⠎⠞⠁⠃⠊⠇⠁⠃⠃⠁⠝]
- ["komolyabban", ⠅⠕⠍⠕⠸⠑⠃⠃⠑⠝]
- ["finomabban", ⠋⠊⠝⠕⠍⠁⠃⠃⠁⠝]
- ["vidámabban", ⠧⠊⠙⠈⠍⠁⠃⠃⠁⠝]
- ["bizonytalanabban", ⠃⠊⠣⠕⠫⠞⠁⠇⠁⠝⠁⠃⠃⠁⠝]
- ["alacsonyabban", ⠁⠇⠁⠩⠕⠫⠁⠃⠃⠁⠝]
- ["halványabban", ⠓⠁⠇⠧⠈⠫⠁⠃⠃⠁⠝]
- ["változékonyabban", ⠧⠈⠇⠞⠕⠣⠡⠅⠕⠫⠁⠃⠃⠁⠝]
- ["gyakrabban", ⠹⠁⠅⠗⠁⠃⠃⠁⠝]
- ["magasabban", ⠍⠁⠛⠁⠎⠁⠃⠃⠁⠝]
- ["radikálisabban", ⠗⠁⠙⠊⠅⠈⠇⠊⠎⠁⠃⠃⠁⠝]
- ["álmosabban", ⠈⠇⠍⠕⠎⠁⠃⠃⠁⠝]
- ["pirosabban", ⠏⠊⠗⠕⠎⠁⠃⠃]
- ["gyorsabban", ⠹⠎⠁⠃⠃⠁⠝]
- ["lassabban", ⠇⠁⠎⠎⠁⠃⠃⠁⠝]
- ["alázatosabban", ⠁⠇⠈⠣⠁⠞⠕⠎⠁⠃⠃⠁⠝]
- ["világosabban", ⠧⠛⠕⠎⠁⠃⠃⠁⠝]
- ["zűrzavarosabban", ⠣⠾⠗⠣⠁⠧⠁⠗⠕⠎⠁⠃⠃⠁⠝]
- ["látványosabban", ⠇⠈⠞⠧⠈⠫⠕⠎⠁⠃⠃⠁⠝]
- ["hangosabban", ⠓⠁⠝⠛⠕⠎⠁⠃⠃⠁⠝]
- ["céltudatosabban", ⠉⠡⠇⠞⠥⠙⠁⠞⠕⠎⠁⠃⠃⠁⠝]
- ["markánsabban", ⠍⠁⠗⠅⠈⠝⠎⠁⠃⠃⠁⠝]
- ["gazdaságosabban", ⠛⠁⠣⠙⠁⠎⠈⠛⠕⠎⠁⠃⠃⠁⠝]
- ["gondosabban", ⠛⠙⠕⠎⠁⠃⠃⠁⠝]
- ["leggyorsabban", ⠇⠑⠛⠹⠎⠁⠃⠃⠁⠝]
- ["világos", ⠧⠛⠕⠎]
- ["ravaszabban", ⠗⠁⠧⠁⠱⠁⠃⠃⠁⠝]
- ["határozottabban", ⠓⠁⠞⠈⠗⠕⠣⠕⠞⠞⠁⠃⠃⠁⠝]
- ["fáradtabban", ⠋⠈⠗⠁⠙⠞⠁⠃⠃⠁⠝]
- ["negatívabban", ⠝⠑⠛⠁⠞⠌⠧⠁⠃⠃⠁⠝]
- ["szárazabban", ⠱⠈⠗⠁⠣⠁⠃⠃⠁⠝]
- ["ritkábban", ⠗⠊⠞⠅⠈⠃⠃⠁⠝]
- ["tisztábban", ⠞⠊⠱⠞⠈⠃⠃⠁⠝]
- ["sárgábban", ⠎⠈⠗⠛⠈⠃⠃⠁⠝]
- ["barnábban,", ⠃⠁⠗⠝⠈⠃⠃⠁⠝⠂]
- ["lazábban", ⠇⠁⠣⠈⠃⠃⠁⠝]
- ["különcebben", ⠅⠷⠇⠟⠝⠉⠑⠃⠃⠑⠝]
- ["bölcsebben", ⠃⠟⠇⠩⠑⠃⠃⠑⠝]
- ["rövidebben", ⠗⠙⠑⠃⠃⠑⠝]
- ["zöldebben", ⠣⠟⠇⠙⠑⠃⠃⠑⠝]
- ["szelídebben", ⠱⠑⠇⠌⠙⠑⠃⠃⠑⠝]
- ["öregebben", ⠟⠗⠑⠛⠑⠃⠃⠑⠝]
- ["irígyebben", ⠊⠗⠌⠹⠑⠃⠃⠑⠝]
- ["félénkebben", ⠋⠡⠇⠡⠝⠅⠑⠃⠃⠑⠝]
- ["mélyebben", ⠍⠡⠸⠑⠃⠃⠑⠝]
- ["szemtelenebben", ⠱⠑⠍⠞⠑⠇⠑⠝⠑⠃⠃⠑⠝]
- ["érzékenyebben", ⠡⠗⠣⠡⠅⠑⠫⠑⠃⠃⠑⠝]
- ["keményebben", ⠅⠑⠍⠡⠫⠑⠃⠃⠑⠝]
- ["kövérebben", ⠅⠟⠧⠡⠗⠑⠃⠃⠑⠝]
- ["fehérebben", ⠋⠑⠓⠡⠗⠑⠃⠃⠑⠝]
- ["sebben", ⠎⠑⠃⠃]
- ["vörösebben", ⠧⠟⠗⠟⠎⠑⠃⠃⠑⠝]
- ["keservesebben", ⠅⠑⠎⠑⠗⠧⠑⠎⠑⠃⠃⠑⠝]
- ["szívesebben", ⠱⠌⠧⠑⠎⠑⠃⠃⠑⠝]
- ["erősebben", ⠑⠗⠻⠎⠑⠃⠃⠑⠝]
- ["békésebben", ⠃⠡⠅⠡⠎⠑⠃⠃⠑⠝]
- ["félelmetesebben", ⠋⠡⠇⠑⠇⠍⠑⠞⠑⠎⠑⠃⠃⠑⠝]
- ["szelesebben", ⠱⠑⠇⠑⠎⠑⠃⠃⠑⠝]
- ["csöndesebben", ⠩⠟⠝⠙⠑⠎⠑⠃⠃⠑⠝]
- ["kedvesebben", ⠅⠑⠙⠧⠑⠎⠑⠃⠃⠑⠝]
- ["sikeresebben", ⠎⠊⠅⠑⠗⠑⠎⠑⠃⠃⠑⠝]
- ["szebben", ⠱⠑⠃⠃⠑⠝]
- ["legszebben", ⠇⠑⠛⠱⠑⠃⠃⠑⠝]
- ["sötétebben", ⠎⠟⠞⠡⠞⠑⠃⠃⠑⠝]
- ["merevebben", ⠍⠑⠗⠑⠧⠑⠃⠃⠑⠝]
- ["agresszívebben", ⠁⠛⠗⠑⠱⠱⠌⠧⠑⠃⠃⠑⠝]
- ["nehezebben", ⠝⠑⠓⠑⠣⠑⠃⠃⠑⠝]
- ["zsebben", ⠜⠑⠃⠃]
- ["mellényzsebben", ⠍⠑⠇⠇⠡⠫⠜⠑⠃⠃⠑⠝]
- ["feketébben", ⠋⠑⠅⠑⠞⠡⠃⠃⠑⠝]
- ["szürkébben", ⠱⠷⠗⠅⠡⠃⠃⠑⠝]
- ["büszkébben", ⠃⠷⠱⠅⠡⠃⠃⠑⠝]
- ["gyengébben", ⠹⠑⠝⠛⠡⠃⠃⠑⠝]
- ["kapzsibban", ⠅⠁⠏⠜⠊⠃⠃⠁⠝]
- ["legrégibben", ⠇⠑⠛⠗⠡⠛⠊⠃⠃⠑⠝]
- ["jobban", ⠚⠕⠃⠃⠁⠝]
- ["olcsóbban", ⠕⠇⠩⠪⠃⠃⠁⠝]
- ["mohóbban", ⠍⠕⠓⠪⠃⠃⠁⠝]
- ["pazarlóbban", ⠏⠁⠣⠁⠗⠇⠪⠃⠃⠁⠝]
- ["forróbban", ⠗⠗⠪⠃⠃⠁⠝]
- ["többen", ⠞⠟⠃⠃⠑⠝]
- ["érthetőbben", ⠡⠗⠞⠓⠑⠞⠻⠃⠃⠑⠝]
- ["szomorúbban", ⠱⠕⠍⠕⠗⠬⠃⠃⠁⠝]
- ["sűrűbben", ⠎⠾⠗⠾⠃⠃⠑⠝]
- ["éhez", ⠡⠓⠑⠣]
- ["kolhoz", ⠅⠕⠇⠓⠕⠣]
- ["behoz", ⠃⠑⠓⠕⠣]
- ["kihoz", ⠅⠊⠓⠕⠣]
- ["meghoz", ⠍⠑⠛⠓⠕⠣]
- ["elhoz", ⠑⠇⠓⠕⠣]
- ["lehoz", ⠇⠑⠓⠕⠣]
- ["felhoz", ⠋⠑⠇⠓⠕⠣]
- ["áthoz", ⠈⠞⠓⠕⠣]
- ["rához", ⠗⠈⠓⠕⠣]
- ["reához", ⠗⠑⠈⠓⠕⠣]
- ["idehoz", ⠊⠙⠑⠓⠕⠣]
- ["odahoz", ⠕⠙⠁⠓⠕⠣]
- ["széthoz", ⠱⠡⠞⠓⠕⠣]
- ["összehoz", ⠟⠑⠓⠕⠣]
- ["visszahoz", ⠧⠊⠱⠱⠁⠓⠕⠣]
- ["fával", ⠋⠈⠧]
- ["zongoráéval", ⠣⠕⠝⠛⠕⠗⠈⠡⠧]
- ["kezével", ⠅⠑⠣⠡⠧]
- ["fáival", ⠋⠈⠊⠧]
- ["kocsival", ⠅⠕⠩⠊⠧]
- ["bébivel", ⠃⠡⠃⠊⠧]
- ["zsűrivel", ⠜⠾⠗⠊⠧]
- ["szóval", ⠱⠪⠧]
- ["bökkenővel", ⠃⠟⠅⠅⠑⠝⠻⠧]
- ["kapuvalzsaluval", ⠅⠁⠏⠥⠧⠁⠇⠜⠁⠇⠥⠧]
- ["zsaruval", ⠜⠁⠗⠥⠧]
- ["háborúval", ⠓⠈⠃⠕⠗⠬⠧]
- ["kütyüvel", ⠅⠷⠳⠷⠧]
- ["billentyűvel", ⠃⠊⠇⠇⠑⠝⠳⠾⠧]
- ["dobbal", ⠙⠕⠃⠧]
- ["szebbel", ⠱⠑⠃⠧]
- ["zsebbel", ⠜⠑⠃⠧]
- ["kudarccal", ⠅⠥⠙⠁⠗⠉⠧]
- ["ketreccel", ⠅⠑⠞⠗⠑⠉⠧]
- ["kulccsal", ⠅⠥⠇⠩⠧]
- ["kilinccsel", ⠅⠊⠇⠊⠝⠩⠧]
- ["eunuchhal", ⠑⠥⠝⠥⠉⠓⠧]
- ["Churchill-lel", ⠉⠓⠥⠗⠉⠓⠊⠇⠇⠤⠧]
- ["Dennis-szel", ⠙⠑⠝⠝⠊⠎⠤⠧]
- ["David-del", ⠙⠁⠧⠊⠙⠤⠧]
- ["Merelyn-nel", ⠍⠑⠗⠑⠸⠝⠤⠧]
- ["szível", ⠱⠌⠧⠑⠇]
- ["megszível", ⠍⠑⠛⠱⠌⠧⠑⠇]
- ["érrel", ⠡⠗⠗⠑⠇]
- ["könyvel", ⠅⠟⠫⠧⠑⠇]
- ["könnyel", ⠅⠟⠫⠫⠑⠇]
- ["kedvel", ⠅⠑⠙⠧⠑⠇]
- ["megkedvel", ⠍⠑⠛⠅⠑⠙⠧⠑⠇]
- ["keddel", ⠅⠑⠙⠙⠑⠇]
- ["orral", ⠕⠗⠗⠁⠇]
- ["nevel", ⠝⠑⠧⠑⠇]
- ["megnevel", ⠍⠑⠛⠝⠑⠧⠑⠇]
- ["növel", ⠝⠟⠧⠑⠇]
- ["megnövel", ⠍⠑⠛⠝⠟⠧⠑⠇]
- ["szaval", ⠱⠁⠧⠁⠇]
- ["elszaval", ⠑⠇⠱⠁⠧⠁⠇]
- ["széjjel", ⠱⠡⠚⠚⠑⠇]
- ["éjjel", ⠡⠚⠚⠑⠇]
- ["reggel", ⠗⠑⠛⠛⠑⠇]
- ["kukássztrájk", ⠅⠥⠅⠈⠎⠱⠞⠗⠈⠚⠅]
- ["hasszorítóval", ⠓⠁⠎⠱⠕⠗⠌⠞⠪⠧]
- ["Boldog Gizella", ⠃⠕⠇⠙⠕⠛ ⠛⠊⠣⠑⠇⠇⠁]
- ["Boldogfalvi Tamás", ⠃⠕⠇⠙⠕⠛⠋⠁⠇⠧⠊ ⠞⠁⠍⠈⠎]
- ["Francisco de Goya", ⠋⠗⠁⠝⠉⠊⠎⠉⠕ ⠙⠑ ⠛⠕⠽⠁]
- ["Gonda János", ⠛⠕⠝⠙⠁ ⠚⠈⠝⠕⠎]
- ["Gondos Réka", ⠛⠕⠝⠙⠕⠎ ⠗⠡⠅⠁]
- ["Lemondott a Ponta-kormány.", ⠇⠑⠍⠕⠝⠙⠕⠞⠞ ⠂⠏⠕⠝⠞⠁⠤⠅⠕⠗⠍⠈⠫⠄]
- ["Temmel Anikó", ⠞⠑⠍⠍⠑⠇ ⠁⠝⠊⠅⠪]
- ["Temmel Márta", ⠞⠑⠍⠍⠑⠇ ⠍⠈⠗⠞⠁]
- ["Ország Vilmos", ⠕⠗⠱⠈⠛ ⠧⠊⠇⠍⠕⠎]
- ["Vakok Világa", ⠧⠁⠅⠕⠅ ⠧⠊⠇⠈⠛⠁]
- ["1944-ben", ⠼⠁⠊⠙⠙⠤⠃]
- ["1988-ban", ⠼⠁⠊⠓⠓⠤⠃]
- ["május 1-ei", ⠍⠈⠚⠥⠎ ⠼⠁⠤⠑⠊]
- ["június 2-ai", ⠚⠬⠝⠊⠥⠎ ⠼⠃⠤⠁⠊]
- ["augusztus 20-i", ⠁⠥⠛⠥⠱⠞⠥⠎ ⠼⠃⠚⠤⠊]
# Space tests
flags: {testmode: bothDirections}
tests:
- ['\x0020', '\x0020']
- ['\x00a0', 'a']
flags: {testmode: forward}
tests:
- ['\x0009', '\x0020']
- ['\x000a', '\x0020']
- ['\x000c', '\x0020']
- ['\x000d', '\x0020']
- ['\x2002', '\x0020']
- ['\x2003', '\x0020']
- ['\x2004', '\x0020']
- ['\x2005', '\x0020']
- ['\x2006', '\x0020']
- ['\x2007', '\x0020']
- ['\x2008', '\x0020']
- ['\x2009', '\x0020']
- ['\x200a', '\x0020']
- ['\x200a', '\x0020']
- ['\x202f', '\x0020']
- ['\x205f', '\x0020']