blob: 008fdd85733b2a35eea10f4d18e453e9d7e9d3ef [file] [log] [blame]
# Dutch Computer Braille as proposed to be used in Belgium and the Netherlands
# This braille table is currently in draft
# Please consult the Dutch Braille Authority website for more information
#
# Copyright (C) 2019 by the Dutch Braille Authority <http://braille-autoriteit.org>
# Copyright (C) 2019 by Dedicon <http://www.dedicon.nl>
# Copyright (C) 2019 by Babbage B.V. <http://www.babbage.com>
#
# Copying and distribution of this file, with or without modification,
# are permitted in any medium without royalty provided the copyright
# notice and this notice are preserved. This file is offered as-is,
# without any warranty.
#
# ----------------------------------------------------------------------------------------------
display: unicode-without-blank.dis
table:
locale: nl
type: computer
dots: 8
__assert-match: nl-comp8.utb
flags: {testmode: bothDirections}
tests:
- - Ons voorstel is bij uitstek geschikt voor complexe (technische en wiskundige) teksten, al dan niet op een brailleleesregel.
- ⡕⠝⠎ ⠧⠕⠕⠗⠎⠞⠑⠇ ⠊⠎ ⠃⠊⠚ ⠥⠊⠞⠎⠞⠑⠅ ⠛⠑⠎⠉⠓⠊⠅⠞ ⠧⠕⠕⠗ ⠉⠕⠍⠏⠇⠑⠭⠑ ⠦⠞⠑⠉⠓⠝⠊⠎⠉⠓⠑ ⠑⠝ ⠺⠊⠎⠅⠥⠝⠙⠊⠛⠑⠴ ⠞⠑⠅⠎⠞⠑⠝⠂ ⠁⠇ ⠙⠁⠝ ⠝⠊⠑⠞ ⠕⠏ ⠑⠑⠝ ⠃⠗⠁⠊⠇⠇⠑⠇⠑⠑⠎⠗⠑⠛⠑⠇⠲
- - Voorlooptekens zijn niet nodig, alle karakters passen in 1 braillecel.
- ⡧⠕⠕⠗⠇⠕⠕⠏⠞⠑⠅⠑⠝⠎ ⠵⠊⠚⠝ ⠝⠊⠑⠞ ⠝⠕⠙⠊⠛⠂ ⠁⠇⠇⠑ ⠅⠁⠗⠁⠅⠞⠑⠗⠎ ⠏⠁⠎⠎⠑⠝ ⠊⠝ ⠡ ⠃⠗⠁⠊⠇⠇⠑⠉⠑⠇⠲
- - Een cijfer bestaat uit het "reguliere" cijfer met toevoeging van braillepunt 6.
- ⡑⠑⠝ ⠉⠊⠚⠋⠑⠗ ⠃⠑⠎⠞⠁⠁⠞ ⠥⠊⠞ ⠓⠑⠞ ⠶⠗⠑⠛⠥⠇⠊⠑⠗⠑⠶ ⠉⠊⠚⠋⠑⠗ ⠍⠑⠞ ⠞⠕⠑⠧⠕⠑⠛⠊⠝⠛ ⠧⠁⠝ ⠃⠗⠁⠊⠇⠇⠑⠏⠥⠝⠞ ⠫⠲
- - Alle voortekens verdwijnen, d.w.z. geen (permanent) hoofdletterteken, cijferteken, herstelteken etc.
- ⡁⠇⠇⠑ ⠧⠕⠕⠗⠞⠑⠅⠑⠝⠎ ⠧⠑⠗⠙⠺⠊⠚⠝⠑⠝⠂ ⠙⠲⠺⠲⠵⠲ ⠛⠑⠑⠝ ⠦⠏⠑⠗⠍⠁⠝⠑⠝⠞⠴ ⠓⠕⠕⠋⠙⠇⠑⠞⠞⠑⠗⠞⠑⠅⠑⠝⠂ ⠉⠊⠚⠋⠑⠗⠞⠑⠅⠑⠝⠂ ⠓⠑⠗⠎⠞⠑⠇⠞⠑⠅⠑⠝ ⠑⠞⠉⠲
- - 503,2 + 498,5 = 1001,7.
- ⠱⠬⠩⠂⠣ ⢖ ⠹⠪⠳⠂⠱ ⢶ ⠡⠬⠬⠡⠂⠻⠲
- - (8 -3) *5 =25. 2%=2/100.
- ⠦⠳ ⠤⠩⠴ ⠔⠱ ⢶⠣⠱⠲ ⠣⠿⢶⠣⠌⠡⠬⠬⠲
- - =SUM(B4:OFFSET(B4,0,E2-1))
- ⢶⡎⡥⡍⠦⡃⠹⠒⡕⡋⡋⡎⡑⡞⠦⡃⠹⠂⠬⠂⡑⠣⠤⠡⠴⠴
- - =IF(AND(C2>=C4,C2<=C5),C6)
- ⢶⡊⡋⠦⡁⡝⡙⠦⡉⠣⡢⢶⡉⠹⠂⡉⠣⢔⢶⡉⠱⠴⠂⡉⠫⠴
- - déjà vu, 2 fietsen à €500,
- ⠙⢿⠚⢷ ⠧⠥⠂ ⠣ ⠋⠊⠑⠞⠎⠑⠝ ⢷ ⢑⠱⠬⠬⠂
- - crèche, gêne, paté, reëel,
- ⠉⠗⢮⠉⠓⠑⠂ ⠛⢣⠝⠑⠂ ⠏⠁⠞⢿⠂ ⠗⠑⢫⠑⠇⠂
- - ruïne, vóórkomen, reçu,
- ⠗⠥⢻⠝⠑⠂ ⠧⢬⢬⠗⠅⠕⠍⠑⠝⠂ ⠗⠑⢯⠥⠂
- - "Röntgen. Jan zei: “De bal was ín!”."
- ⡗⢪⠝⠞⠛⠑⠝⠲ ⡚⠁⠝ ⠵⠑⠊⠒ ⣆⡙⠑ ⠃⠁⠇ ⠺⠁⠎ ⢌⠝⠖⣰⠲
- - Jan_Adams07@g-mail.com
- ⡚⠁⠝⠸⡁⠙⠁⠍⠎⠬⠻⠜⠛⠤⠍⠁⠊⠇⠲⠉⠕⠍
- - https://braille-autoriteit.org/
- ⠓⠞⠞⠏⠎⠒⠌⠌⠃⠗⠁⠊⠇⠇⠑⠤⠁⠥⠞⠕⠗⠊⠞⠑⠊⠞⠲⠕⠗⠛⠌