blob: c2f03ba6a2ba7b9904cae1c2330fb056d66f1e32 [file] [log] [blame]
display: unicode.dis
table:
locale: no
grade: 1
__assert-match: no-no-g1.ctb
flags: {testmode: backward}
tests:
- [⠠⠙ ⠉ ⠚, Du og jeg]
- [⠧⠗⠜⠇, vræl]
- [⠰⠠⠉ ⠅⠕⠍⠍⠱ ⠪ ⠰⠙, C kommer før d]
- ['⠠⠞⠗⠑ ⠝⠕⠗⠎⠅⠑ ⠎⠜⠗⠞⠑⠛⠝ ⠍⠡ ⠜ ⠰⠜⠂ ⠰⠪ ⠉ ⠡⠄', 'Tre norske særtegn må være æ, ø og å.']
flags: {testmode: bothDirections}
tests:
- [nlb.no, ⠣⠝⠇⠃⠄⠝⠕⠜, {xfail: true}]