blob: ae67ebe40abebd09e3627a2e00342c0fafb1ec63 [file] [log] [blame]
display: unicode-without-blank.dis
table:
locale: no
grade: 1
__assert-match: no-no-g1.ctb
tests:
- [Det tyngste regnet, ⠠⠙⠬ ⠞⠽⠝⠛⠎⠞⠑ ⠗⠑⠛⠝⠬]
- [faller på huset, ⠋⠁⠇⠇⠱ ⠏ ⠓⠥⠎⠬]
- [der taket, ⠙⠱ ⠞⠁⠅⠬]
- [lekker mest., ⠇⠑⠅⠅⠱ ⠍⠑⠎⠞⠄]
- [Hold deg tett, ⠠⠓⠕⠇⠙ ⠙⠑⠛ ⠞⠑⠞⠞]
- [ved treet, ⠧ ⠞⠗⠑⠬]
- [så faller frukten, ⠎⠡ ⠋⠁⠇⠇⠱ ⠋⠗⠥⠅⠞⠣]
- [ned på deg, ⠝⠑⠙ ⠏ ⠙⠑⠛]
- [Alle andre spiser, ⠠⠁⠇⠇⠑ ⠁⠝⠙⠗⠑ ⠎⠏⠊⠎⠱]
- [maten til skilpadden., ⠍⠁⠞⠣ ⠞ ⠎⠅⠊⠇⠏⠁⠙⠙⠣⠄]
- ['hva kan den gjøre,', ⠓⠧⠁ ⠅ ⠙⠣ ⠛⠚⠪⠗⠑⠂]
- [som ikke har, ⠎ ⠊⠅ ⠗]
- ['raske føtter?', ⠗⠁⠎⠅⠑ ⠋⠪⠞⠞⠱⠢]
- [Handler jeg, ⠠⠓⠁⠝⠙⠇⠱ ⠚]
- ['med salt,', ⠩ ⠎⠁⠇⠞⠂]
- [regner det;, ⠗⠑⠛⠝⠱ ⠙⠬⠆]
- [handler jeg, ⠓⠁⠝⠙⠇⠱ ⠚]
- ['med mel,', ⠩ ⠍⠑⠇⠂]
- [så blåser, ⠎⠡ ⠃⠇⠡⠎⠱]
- [det opp., ⠙⠬ ⠕⠏⠏⠄]
- [Prisen på hatten, ⠠⠏⠗⠊⠎⠣ ⠏ ⠓⠁⠞⠞⠣]
- [er ingen målestokk, ⠱ ⠊⠝⠛⠣ ⠍⠡⠇⠑⠎⠞⠕⠅⠅]
- [på hvor glup, ⠏ ⠺ ⠛⠇⠥⠏]
- [du er., ⠙ ⠱⠄]
- [Du kan ikke, ⠠⠙ ⠅ ⠊⠅]
- [lære en krabbe, ⠇⠜⠗⠑ ⠣ ⠅⠗⠁⠃⠃⠑]
- [å gå rett, ⠡ ⠛⠡ ⠗⠑⠞⠞]
- [Det er ikke, ⠠⠙⠬ ⠱ ⠊⠅]
- [plass til, ⠏⠇⠁⠎⠎ ⠞]
- [to føtter, ⠞⠕ ⠋⠪⠞⠞⠱]
- [i én sko., ⠊ ⠿⠝ ⠎⠅⠕⠄]