blob: 91cf3f0f35c4f331825e078c978d5cbad3be847f [file] [log] [blame]
# The display tables have been separated from the translation tables. But in
# the case of this test some display relevant stuff is still defined in the
# translation table. That is why we have to include it here.
display: unicode-without-blank.dis,no-no-g0.utb
table:
locale: no
grade: 0
dots: 6
__assert-match: no-no-g0.utb
tests:
# Norwegian alphabet
- [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å Æ Ø Å, ⠁ ⠃ ⠉ ⠙ ⠑ ⠋ ⠛ ⠓ ⠊ ⠚ ⠅ ⠇ ⠍ ⠝ ⠕ ⠏ ⠟ ⠗ ⠎ ⠞ ⠥ ⠧ ⠺ ⠭ ⠽ ⠵ ⠜ ⠪ ⠡ ⠠⠜ ⠠⠪ ⠠⠡]
# Letters used in Norwegian
- [à, ⠷]
- [À, ⠠⠷]
- [ä, ⠜]
- [Ä, ⠠⠜]
- [ç, ⠯]
- [Ç, ⠠⠯]
- [é, ⠿]
- [É, ⠠⠿]
- [è, ⠮]
- [È, ⠠⠮]
- [ê, ⠣]
- [Ê, ⠠⠣]
- [ò, ⠬]
- [Ò, ⠠⠬]
- [ö, ⠪]
- [Ö, ⠠⠪]
- [ü, ⠳]
- [Ü, ⠠⠳]
- [à, ⠷]
- [À, ⠠⠷]
# Alphabets used in Norwegian
- [vis à vis, ⠧⠊⠎ ⠷ ⠧⠊⠎] # Example 1
- [à jour, ⠷ ⠚⠕⠥⠗] # Example 2
- [Gävle, ⠠⠛⠜⠧⠇⠑] # Example 3
- [Jyväskylä, ⠠⠚⠽⠧⠜⠎⠅⠽⠇⠜] # Example 4
- [Kärnten, ⠠⠅⠜⠗⠝⠞⠑⠝] # Example 5
- [François, ⠠⠋⠗⠁⠝⠯⠕⠊⠎] # Example 6
- [Jeg har en idé!, ⠠⠚⠑⠛ ⠓⠁⠗ ⠑⠝ ⠊⠙⠿⠖] # Example 7
- ['"Det er én ting jeg lurer på," sa André.', ⠲⠠⠙⠑⠞ ⠑⠗ ⠿⠝ ⠞⠊⠝⠛ ⠚⠑⠛ ⠇⠥⠗⠑⠗ ⠏⠡⠂⠲ ⠎⠁ ⠠⠁⠝⠙⠗⠿⠄] # Example 8
- [I går lét vi borna få vera oppe lenge., ⠠⠊ ⠛⠡⠗ ⠇⠿⠞ ⠧⠊ ⠃⠕⠗⠝⠁ ⠋⠡ ⠧⠑⠗⠁ ⠕⠏⠏⠑ ⠇⠑⠝⠛⠑⠄] # Example 9
- [Genève, ⠠⠛⠑⠝⠮⠧⠑] # Example 10
- [I dag lèt eg ingen koma innfor døra mi., ⠠⠊ ⠙⠁⠛ ⠇⠮⠞ ⠑⠛ ⠊⠝⠛⠑⠝ ⠅⠕⠍⠁ ⠊⠝⠝⠋⠕⠗ ⠙⠪⠗⠁ ⠍⠊⠄] # Example 11
- [Det vart fint vêr i dag., ⠠⠙⠑⠞ ⠧⠁⠗⠞ ⠋⠊⠝⠞ ⠧⠣⠗ ⠊ ⠙⠁⠛⠄] # Example 12
- [De hadde en tête-à-tête., ⠠⠙⠑ ⠓⠁⠙⠙⠑ ⠑⠝ ⠞⠣⠞⠑⠤⠷⠤⠞⠣⠞⠑⠄] # Example 13
- [Det trur eg òg., ⠠⠙⠑⠞ ⠞⠗⠥⠗ ⠑⠛ ⠬⠛⠄] # Example 14
- [Göteborg, ⠠⠛⠪⠞⠑⠃⠕⠗⠛] # Example 15
- [Yrjö, ⠠⠽⠗⠚⠪] # Example 16
- [Köln, ⠠⠅⠪⠇⠝] # Example 17
- [München, ⠠⠍⠳⠝⠉⠓⠑⠝] # Example 18
- # Alphabet used in Sami (except á)
- a b c č d đ e f g h i j k l m n ŋ o p r s š t ŧ u v z ž
- ⠁ ⠃ ⠉ ⠩ ⠙ ⠹ ⠑ ⠋ ⠛ ⠓ ⠊ ⠚ ⠅ ⠇ ⠍ ⠝ ⠫ ⠕ ⠏ ⠗ ⠎ ⠱ ⠞ ⠳ ⠥ ⠧ ⠵ ⠮
- # Alphabet used in Sami (á)
- á
-
- {xfail: true}
- # Alphabet used in Norse (except é þ oe)
- a á b c d ð e f g h i í j k l m n o ó p q r s t u ú v w x y ý z æ ö ǫ
- ⠁ ⠡ ⠃ ⠉ ⠙ ⠱ ⠑ ⠋ ⠛ ⠓ ⠊ ⠣ ⠚ ⠅ ⠇ ⠍ ⠝ ⠕ ⠹ ⠏ ⠟ ⠗ ⠎ ⠞ ⠥ ⠻ ⠧ ⠺ ⠭ ⠽ ⠯ ⠵ ⠜ ⠪ ⠾
- # Alphabet used in Norse (oe as "latin ligature oe")
- Œ œ
- ⠠⠬ ⠬
- # Alphabet used in Norse (é þ oe)
- é þ oe
- ⠮ ⠫ ⠬
- {xfail: true}
- # Alphabet used in Icelandic (except é þ)
- a á b c d ð e f g h i í j k l m n o ó p q r s t u ú v w x y ý z æ ö
- ⠁ ⠡ ⠃ ⠉ ⠙ ⠱ ⠑ ⠋ ⠛ ⠓ ⠊ ⠣ ⠚ ⠅ ⠇ ⠍ ⠝ ⠕ ⠹ ⠏ ⠟ ⠗ ⠎ ⠞ ⠥ ⠻ ⠧ ⠺ ⠭ ⠽ ⠯ ⠵ ⠜ ⠪
- # Alphabet used in Icelandic (é þ)
- é þ
- ⠮ ⠫
- {xfail: true}
- # Alphabet used in Norwegian and Danish
- a á b d ð e f g h i í j k l m n o ó p r s t u ú v y ý æ ö
- ⠁ ⠡ ⠃ ⠙ ⠱ ⠑ ⠋ ⠛ ⠓ ⠊ ⠣ ⠚ ⠅ ⠇ ⠍ ⠝ ⠕ ⠹ ⠏ ⠗ ⠎ ⠞ ⠥ ⠻ ⠧ ⠽ ⠯ ⠜ ⠪
# Alphabet used in sentence
- [., ⠄]
- [',', ⠂]
- [;, ⠆]
- [':', ⠒]
- ['?', ⠢]
- ['!', ⠖]
# Full stops
- [., ⠄] # Example 1
- [Eva spiser frokost., ⠠⠑⠧⠁ ⠎⠏⠊⠎⠑⠗ ⠋⠗⠕⠅⠕⠎⠞⠄] # Example 2
- [H.C. Andersen., ⠠⠓⠄⠠⠉⠄ ⠠⠁⠝⠙⠑⠗⠎⠑⠝⠄] # Example 3
- [Det er helt tåp..., ⠠⠙⠑⠞ ⠑⠗ ⠓⠑⠇⠞ ⠞⠡⠏⠄⠄⠄] # Example 4
- [Jeg kan da for ... ikke vite det., ⠠⠚⠑⠛ ⠅⠁⠝ ⠙⠁ ⠋⠕⠗ ⠄⠄⠄ ⠊⠅⠅⠑ ⠧⠊⠞⠑ ⠙⠑⠞⠄] # Example 5
# Commas
- [',', ⠂] # Example 1
- ['Jeg kan ikke uttale meg om dette, da jeg ikke kjenner saken.', ⠠⠚⠑⠛ ⠅⠁⠝ ⠊⠅⠅⠑ ⠥⠞⠞⠁⠇⠑ ⠍⠑⠛ ⠕⠍ ⠙⠑⠞⠞⠑⠂ ⠙⠁ ⠚⠑⠛ ⠊⠅⠅⠑ ⠅⠚⠑⠝⠝⠑⠗ ⠎⠁⠅⠑⠝⠄] # Example 2
- ['Jan kjøpte grønnsaker, egg og ost.', ⠠⠚⠁⠝ ⠅⠚⠪⠏⠞⠑ ⠛⠗⠪⠝⠝⠎⠁⠅⠑⠗⠂ ⠑⠛⠛ ⠕⠛ ⠕⠎⠞⠄] # Example 3
- ['Hanne kjøpte 2,5 kg blåbær.', ⠠⠓⠁⠝⠝⠑ ⠅⠚⠪⠏⠞⠑ ⠼⠃⠂⠑ ⠅⠛ ⠃⠇⠡⠃⠜⠗⠄] # Example 4
- ['Genseren kostet kr 99,50.', ⠠⠛⠑⠝⠎⠑⠗⠑⠝ ⠅⠕⠎⠞⠑⠞ ⠅⠗ ⠼⠊⠊⠂⠑⠚⠄] # Example 5
# Semicolons
- [;, ⠆] # Example 1
- [Tore forsvant; det ble stor oppstandelse., ⠠⠞⠕⠗⠑ ⠋⠕⠗⠎⠧⠁⠝⠞⠆ ⠙⠑⠞ ⠃⠇⠑ ⠎⠞⠕⠗ ⠕⠏⠏⠎⠞⠁⠝⠙⠑⠇⠎⠑⠄] # Example 2
- ['15,9; 22,6; 3; 2,5', ⠼⠁⠑⠂⠊⠆ ⠼⠃⠃⠂⠋⠆ ⠼⠉⠆ ⠼⠃⠂⠑] # Example 3
- [Tekst; Regnskap 2006; Regnskap 2005; Budsjett 2006; Budsjett 2007, ⠠⠞⠑⠅⠎⠞⠆ ⠠⠗⠑⠛⠝⠎⠅⠁⠏ ⠼⠃⠚⠚⠋⠆ ⠠⠗⠑⠛⠝⠎⠅⠁⠏ ⠼⠃⠚⠚⠑⠆ ⠠⠃⠥⠙⠎⠚⠑⠞⠞ ⠼⠃⠚⠚⠋⠆ ⠠⠃⠥⠙⠎⠚⠑⠞⠞ ⠼⠃⠚⠚⠛] # Examp4
- [Inntekter, ⠠⠊⠝⠝⠞⠑⠅⠞⠑⠗] # Example 5
- [Inndekning av felleskostnader; 2.088.000; 1.986.000; 1.986.000; 2.088.000, ⠠⠊⠝⠝⠙⠑⠅⠝⠊⠝⠛ ⠁⠧ ⠋⠑⠇⠇⠑⠎⠅⠕⠎⠞⠝⠁⠙⠑⠗⠆ ⠼⠃⠄⠚⠓⠓⠄⠚⠚⠚⠆ ⠼⠁⠄⠊⠓⠋⠄⠚⠚⠚⠆ ⠼⠁⠄⠊⠓⠋⠄⠚⠚⠚⠆ ⠼⠃⠄⠚⠓⠓⠄⠚⠚⠚] # Example 6
- [Andre leieinntekter; 40.800; 39.600; 38.000; 40.000, ⠠⠁⠝⠙⠗⠑ ⠇⠑⠊⠑⠊⠝⠝⠞⠑⠅⠞⠑⠗⠆ ⠼⠙⠚⠄⠓⠚⠚⠆ ⠼⠉⠊⠄⠋⠚⠚⠆ ⠼⠉⠓⠄⠚⠚⠚⠆ ⠼⠙⠚⠄⠚⠚⠚] # Example 7
# Colons
- [':', ⠒] # Example 1
- ['Per sa: "Jeg vil ikke være med på sjøen i dag."', ⠠⠏⠑⠗ ⠎⠁⠒ ⠲⠠⠚⠑⠛ ⠧⠊⠇ ⠊⠅⠅⠑ ⠧⠜⠗⠑ ⠍⠑⠙ ⠏⠡ ⠎⠚⠪⠑⠝ ⠊ ⠙⠁⠛⠄⠲] # Example 2
- ['Det finnes 3 ulike skjemaer: røde, gule og blå.', ⠠⠙⠑⠞ ⠋⠊⠝⠝⠑⠎ ⠼⠉ ⠥⠇⠊⠅⠑ ⠎⠅⠚⠑⠍⠁⠑⠗⠒ ⠗⠪⠙⠑⠂ ⠛⠥⠇⠑ ⠕⠛ ⠃⠇⠡⠄] # Example 3
- ['Målestokk 1 :50.000.', ⠠⠍⠡⠇⠑⠎⠞⠕⠅⠅ ⠼⠁ ⠒⠼⠑⠚⠄⠚⠚⠚⠄] # Example 4
# Question marks
- ['?', ⠢] # Example 1
- ['Melk? Juice? Eller vann?', ⠠⠍⠑⠇⠅⠢ ⠠⠚⠥⠊⠉⠑⠢ ⠠⠑⠇⠇⠑⠗ ⠧⠁⠝⠝⠢] # Example 2
- ['"Skal vi gå ut og spise i dag?" spurte Karin.', ⠲⠠⠎⠅⠁⠇ ⠧⠊ ⠛⠡ ⠥⠞ ⠕⠛ ⠎⠏⠊⠎⠑ ⠊ ⠙⠁⠛⠢⠲ ⠎⠏⠥⠗⠞⠑ ⠠⠅⠁⠗⠊⠝⠄] # Example 3
# Exclamation marks
- ['!', ⠖] # Example 1
- [Pass på!, ⠠⠏⠁⠎⠎ ⠏⠡⠖] # Example 2
- [Lykke til!, ⠠⠇⠽⠅⠅⠑ ⠞⠊⠇⠖] # Example 3
# Parentes
- [( ), ⠦ ⠴] # Example 1
- [Det var ingen sak (trodde han)., ⠠⠙⠑⠞ ⠧⠁⠗ ⠊⠝⠛⠑⠝ ⠎⠁⠅ ⠦⠞⠗⠕⠙⠙⠑ ⠓⠁⠝⠴⠄] # Example 2
- [Året etter (1930) kom han hit., ⠠⠡⠗⠑⠞ ⠑⠞⠞⠑⠗ ⠦⠼⠁⠊⠉⠚⠴ ⠅⠕⠍ ⠓⠁⠝ ⠓⠊⠞⠄] # Example 3
# Brackets
- ['[ ]', ⠷ ⠾] # Example 1
- ['valg [val]', ⠧⠁⠇⠛ ⠷⠧⠁⠇⠾] # Example 2
- ['Utelatt tekst [...] er ikke tatt med.', ⠠⠥⠞⠑⠇⠁⠞⠞ ⠞⠑⠅⠎⠞ ⠷⠄⠄⠄⠾ ⠑⠗ ⠊⠅⠅⠑ ⠞⠁⠞⠞ ⠍⠑⠙⠄] # Example 3
# Curly brackets
- ['{ }', ⠠⠷ ⠠⠾] # Example 1
- ['Ich bin, du bist, {er, sie, es} ist', ⠠⠊⠉⠓ ⠃⠊⠝⠂ ⠙⠥ ⠃⠊⠎⠞⠂ ⠠⠷⠑⠗⠂ ⠎⠊⠑⠂ ⠑⠎⠠⠾ ⠊⠎⠞] # Example 2
# Mengdeparentes
- # Example 1
- '{ }'
- ⠣ ⠜
- {xfail: true}
- # Example 2
- L = {1, 3, 4}
- ⠠⠇ ⠶⠣⠼⠁⠂ ⠼⠉⠂ ⠼⠙⠜
- {xfail: true}
# Quotes
- ['" "', ⠲ ⠲]
- ['"Jeg går nå," sa han.', ⠲⠠⠚⠑⠛ ⠛⠡⠗ ⠝⠡⠂⠲ ⠎⠁ ⠓⠁⠝⠄]
- [Båten het "Vesta"., ⠠⠃⠡⠞⠑⠝ ⠓⠑⠞ ⠲⠠⠧⠑⠎⠞⠁⠲⠄]
- ['"Reiste han med "Vesta"?"', ⠲⠠⠗⠑⠊⠎⠞⠑ ⠓⠁⠝ ⠍⠑⠙ ⠲⠠⠧⠑⠎⠞⠁⠲⠢⠲]
- ['""Vera" het båten," rettet hun.', ⠲⠲⠠⠧⠑⠗⠁⠲ ⠓⠑⠞ ⠃⠡⠞⠑⠝⠂⠲ ⠗⠑⠞⠞⠑⠞ ⠓⠥⠝⠄]
- [5 kasser à 20 kg 3 " à 30 ", ⠼⠑ ⠅⠁⠎⠎⠑⠗ ⠷ ⠼⠃⠚ ⠅⠛ ⠼⠉ ⠲ ⠷ ⠼⠉⠚ ⠲]
# Apostrophe
- ['''', ⠐]
- ['Har du sett''n her?', ⠠⠓⠁⠗ ⠙⠥ ⠎⠑⠞⠞⠐⠝ ⠓⠑⠗⠢]
- [Dette må være Vigdis' bok., ⠠⠙⠑⠞⠞⠑ ⠍⠡ ⠧⠜⠗⠑ ⠠⠧⠊⠛⠙⠊⠎⠐ ⠃⠕⠅⠄]
- [Møtet var i NATO's faste råd., ⠠⠍⠪⠞⠑⠞ ⠧⠁⠗ ⠊ ⠠⠠⠝⠁⠞⠕⠐⠎ ⠋⠁⠎⠞⠑ ⠗⠡⠙⠄]
# Asterisk
- ['*', ⠔]
- [Det var den første skolen for blinde.*, ⠠⠙⠑⠞ ⠧⠁⠗ ⠙⠑⠝ ⠋⠪⠗⠎⠞⠑ ⠎⠅⠕⠇⠑⠝ ⠋⠕⠗ ⠃⠇⠊⠝⠙⠑⠄⠔]
# Ampersand
- ['&', ⠬]
- [Donald Duck & co., ⠠⠙⠕⠝⠁⠇⠙ ⠠⠙⠥⠉⠅ ⠬ ⠉⠕⠄]
# Section sign
- [§, ⠬]
-
- § 18 § 223 2. ledd
- ⠬⠼⠁⠓⠬ ⠼⠃⠃⠉ ⠼⠃⠄ ⠇⠑⠙⠙
- {xfail: true}
-
- §§ 28—32 §§ 20 og 24
- ⠬⠬⠼⠃⠓⠤⠤⠼⠉⠃ ⠬⠬ ⠼⠃⠚ ⠕⠛ ⠼⠃⠙
- {xfail: true}
# Number sign
- ['#', ⠼]
- ['På telefonen finner du tasten #.', ⠠⠏⠡ ⠞⠑⠇⠑⠋⠕⠝⠑⠝ ⠋⠊⠝⠝⠑⠗ ⠙⠥ ⠞⠁⠎⠞⠑⠝ ⠼⠄]
-
- 'Viderekobling oppløses ved å trykke #21#.'
- ⠠⠧⠊⠙⠑⠗⠑⠅⠕⠃⠇⠊⠝⠛ ⠕⠏⠏⠇⠪⠎⠑⠎ ⠧⠑⠙ ⠡ ⠞⠗⠽⠅⠅⠑ ⠼⠠⠼⠃⠁⠼⠄
- {xfail: true}
# Dash
- [a-a, ⠁⠤⠁]
- [a−a, ⠁⠤⠁] # U+2212
- [Anne-Lise fikk en aha-opplevelse., ⠠⠁⠝⠝⠑⠤⠠⠇⠊⠎⠑ ⠋⠊⠅⠅ ⠑⠝ ⠁⠓⠁⠤⠕⠏⠏⠇⠑⠧⠑⠇⠎⠑⠄]
- [14-åringer kalles i dag fjortiser., ⠼⠁⠙⠤⠡⠗⠊⠝⠛⠑⠗ ⠅⠁⠇⠇⠑⠎ ⠊ ⠙⠁⠛ ⠋⠚⠕⠗⠞⠊⠎⠑⠗⠄]
- [Kultur- og kirkedepartementet skrev til alle stortingsmenn og -kvinner., ⠠⠅⠥⠇⠞⠥⠗⠤ ⠕⠛ ⠅⠊⠗⠅⠑⠙⠑⠏⠁⠗⠞⠑⠍⠑⠝⠞⠑⠞ ⠎⠅⠗⠑⠧ ⠞⠊⠇ ⠁⠇⠇⠑ ⠎⠞⠕⠗⠞⠊⠝⠛⠎⠍⠑⠝⠝ ⠕⠛ ⠤⠅⠧⠊⠝⠝⠑⠗⠄]
# Figure dash
- [‒, ⠤]
# Lang dash
- [–, ⠤⠤]
- [Toget går i pendeltrafikk Oslo–Lillehammer., ⠠⠞⠕⠛⠑⠞ ⠛⠡⠗ ⠊ ⠏⠑⠝⠙⠑⠇⠞⠗⠁⠋⠊⠅⠅ ⠠⠕⠎⠇⠕⠤⠤⠠⠇⠊⠇⠇⠑⠓⠁⠍⠍⠑⠗⠄]
- [Åpningstiden er 9–16., ⠠⠡⠏⠝⠊⠝⠛⠎⠞⠊⠙⠑⠝ ⠑⠗ ⠼⠊⠤⠤⠼⠁⠋⠄]
- [Bosnia-Hercegovina–Norge 0–2., ⠠⠃⠕⠎⠝⠊⠁⠤⠠⠓⠑⠗⠉⠑⠛⠕⠧⠊⠝⠁⠤⠤⠠⠝⠕⠗⠛⠑ ⠼⠚⠤⠤⠼⠃⠄]
# Tankestrek
- [–, ⠤⠤]
- [Matta – det var det de kalte Svein Mathiesen – var sidekommentator., ⠠⠍⠁⠞⠞⠁ ⠤⠤ ⠙⠑⠞ ⠧⠁⠗ ⠙⠑⠞ ⠙⠑ ⠅⠁⠇⠞⠑ ⠠⠎⠧⠑⠊⠝ ⠠⠍⠁⠞⠓⠊⠑⠎⠑⠝ ⠤⠤ ⠧⠁⠗ ⠎⠊⠙⠑⠅⠕⠍⠍⠑⠝⠞⠁⠞⠕⠗⠄]
- ['– Pass på, kamerat Brezhnjev, nå kommer vi! sa Lillelien.', ⠤⠤ ⠠⠏⠁⠎⠎ ⠏⠡⠂ ⠅⠁⠍⠑⠗⠁⠞ ⠠⠃⠗⠑⠵⠓⠝⠚⠑⠧⠂ ⠝⠡ ⠅⠕⠍⠍⠑⠗ ⠧⠊⠖ ⠎⠁ ⠠⠇⠊⠇⠇⠑⠇⠊⠑⠝⠄]
# Slash
- [/, ⠌]
- [Han kjørte i 100 km/t i 50-sonen., ⠠⠓⠁⠝ ⠅⠚⠪⠗⠞⠑ ⠊ ⠼⠁⠚⠚ ⠅⠍⠌⠞ ⠊ ⠼⠑⠚⠤⠎⠕⠝⠑⠝⠄]
- [Enhver kan forsyne seg med det han/hun måtte ønske., ⠠⠑⠝⠓⠧⠑⠗ ⠅⠁⠝ ⠋⠕⠗⠎⠽⠝⠑ ⠎⠑⠛ ⠍⠑⠙ ⠙⠑⠞ ⠓⠁⠝⠌⠓⠥⠝ ⠍⠡⠞⠞⠑ ⠪⠝⠎⠅⠑⠄]
- [De framførte "Våren" av Grieg/Vinje., ⠠⠙⠑ ⠋⠗⠁⠍⠋⠪⠗⠞⠑ ⠲⠠⠧⠡⠗⠑⠝⠲ ⠁⠧ ⠠⠛⠗⠊⠑⠛⠌⠠⠧⠊⠝⠚⠑⠄]
- [Det må lederen og/eller kassereren bestemme., ⠠⠙⠑⠞ ⠍⠡ ⠇⠑⠙⠑⠗⠑⠝ ⠕⠛⠌⠑⠇⠇⠑⠗ ⠅⠁⠎⠎⠑⠗⠑⠗⠑⠝ ⠃⠑⠎⠞⠑⠍⠍⠑⠄]
- ['En durkdreven drømmer fra Drammen / dro djervt uten draft over dammen. / Den dåd han har drømt, / til døden er dømt. / Han druknet i dønningen. Amen!', ⠠⠑⠝ ⠙⠥⠗⠅⠙⠗⠑⠧⠑⠝ ⠙⠗⠪⠍⠍⠑⠗ ⠋⠗⠁ ⠠⠙⠗⠁⠍⠍⠑⠝ ⠌ ⠙⠗⠕ ⠙⠚⠑⠗⠧⠞ ⠥⠞⠑⠝ ⠙⠗⠁⠋⠞ ⠕⠧⠑⠗ ⠙⠁⠍⠍⠑⠝⠄ ⠌ ⠠⠙⠑⠝ ⠙⠡⠙ ⠓⠁⠝ ⠓⠁⠗ ⠙⠗⠪⠍⠞⠂ ⠌ ⠞⠊⠇ ⠙⠪⠙⠑⠝ ⠑⠗ ⠙⠪⠍⠞⠄ ⠌ ⠠⠓⠁⠝ ⠙⠗⠥⠅⠝⠑⠞ ⠊ ⠙⠪⠝⠝⠊⠝⠛⠑⠝⠄ ⠠⠁⠍⠑⠝⠖]
# Small Latin letters
-
- Anne løser oppgavene 19 c, 24 d og 33 c.
- ⠠⠁⠝⠝⠑ ⠇⠪⠎⠑⠗ ⠕⠏⠏⠛⠁⠧⠑⠝⠑ ⠼⠁⠊⠰⠉⠂ ⠼⠃⠙⠰⠙ ⠕⠛ ⠼⠉⠉⠰⠉⠄
- {xfail: true}
- [Jeg vet at hun spiller i klasse a., ⠠⠚⠑⠛ ⠧⠑⠞ ⠁⠞ ⠓⠥⠝ ⠎⠏⠊⠇⠇⠑⠗ ⠊ ⠅⠇⠁⠎⠎⠑ ⠁⠄]
# Capital Latin letter
- [Det var en gang ..., ⠠⠙⠑⠞ ⠧⠁⠗ ⠑⠝ ⠛⠁⠝⠛ ⠄⠄⠄]
- [Mitt navn er Kristin Halvorsen., ⠠⠍⠊⠞⠞ ⠝⠁⠧⠝ ⠑⠗ ⠠⠅⠗⠊⠎⠞⠊⠝ ⠠⠓⠁⠇⠧⠕⠗⠎⠑⠝⠄]
- [FN, ⠠⠠⠋⠝]
- [NSB, ⠠⠠⠝⠎⠃]
- [LO, ⠠⠠⠇⠕]
-
- SVs landsmøte i 2007 ble avholdt i tiden 22.–25. mars.
- ⠠⠠⠎⠧⠰⠎ ⠇⠁⠝⠙⠎⠍⠪⠞⠑ ⠊ ⠼⠃⠚⠚⠛ ⠃⠇⠑ ⠁⠧⠓⠕⠇⠙⠞ ⠊ ⠞⠊⠙⠑⠝ ⠼⠃⠃⠄⠤⠤⠼⠃⠑⠄ ⠍⠁⠗⠎⠄
- [NSBs rutetabeller finner du på Internett., ⠠⠠⠝⠎⠃⠰⠎ ⠗⠥⠞⠑⠞⠁⠃⠑⠇⠇⠑⠗ ⠋⠊⠝⠝⠑⠗ ⠙⠥ ⠏⠡ ⠠⠊⠝⠞⠑⠗⠝⠑⠞⠞⠄]
- ['Alle CD-ene som var oppbevart i boden, ble stjålet.', ⠠⠁⠇⠇⠑ ⠠⠠⠉⠙⠤⠑⠝⠑ ⠎⠕⠍ ⠧⠁⠗ ⠕⠏⠏⠃⠑⠧⠁⠗⠞ ⠊ ⠃⠕⠙⠑⠝⠂ ⠃⠇⠑ ⠎⠞⠚⠡⠇⠑⠞⠄]
-
- MediaLT RadiOrakel
- ⠠⠍⠑⠙⠊⠁⠠⠇⠠⠞ ⠠⠗⠁⠙⠊⠠⠕⠗⠁⠅⠑⠇
- {xfail: true}
- [KrFs leder er Knut Arild Hareide., ⠠⠅⠗⠠⠋⠎ ⠇⠑⠙⠑⠗ ⠑⠗ ⠠⠅⠝⠥⠞ ⠠⠁⠗⠊⠇⠙ ⠠⠓⠁⠗⠑⠊⠙⠑⠄]
-
- TVNorge har flere nyhetssendinger pr. dag.
- ⠠⠞⠠⠧⠠⠝⠕⠗⠛⠑ ⠓⠁⠗ ⠋⠇⠑⠗⠑ ⠝⠽⠓⠑⠞⠎⠎⠑⠝⠙⠊⠝⠛⠑⠗ ⠏⠗⠄ ⠙⠁⠛⠄
- {xfail: true}
-
- DTBook NBfU
- ⠠⠙⠠⠞⠠⠃⠕⠕⠅ ⠠⠝⠠⠃⠋⠠⠥
- {xfail: true}
-
- MHz kHz
- ⠠⠍⠠⠓⠵ ⠅⠠⠓⠵
- {xfail: true}
- [DnB NOR, ⠠⠙⠝⠠⠃ ⠠⠠⠝⠕⠗]
-
- CO2 NaCl
- ⠠⠉⠠⠕⠡⠼⠃ ⠠⠝⠁⠠⠉⠇
- {xfail: true}
-
- H2SO4
- ⠠⠓⠡⠼⠃⠠⠎⠠⠕⠡⠼⠙
- {xfail: true}
-
- HCl CHCl3
- ⠠⠓⠠⠉⠇ ⠠⠉⠠⠓⠠⠉⠇⠡⠼⠉
- {xfail: true}
# Greek Letters
-
- π = 3,14
- ⠘⠏ ⠶⠼⠉⠂⠁⠙
- {xfail: true}
-
- Øretelefonen tåler en motstand på 8 Ω (Ohm).
- ⠠⠪⠗⠑⠞⠑⠇⠑⠋⠕⠝⠑⠝ ⠞⠡⠇⠑⠗ ⠑⠝ ⠍⠕⠞⠎⠞⠁⠝⠙ ⠏⠡ ⠼⠓ ⠸⠺ ⠦⠠⠕⠓⠍⠴⠄
- {xfail: true}
# Roman numbers
- [Per Egil Hegge ga i 2006 ut en biografi om Harald V., ⠠⠏⠑⠗ ⠠⠑⠛⠊⠇ ⠠⠓⠑⠛⠛⠑ ⠛⠁ ⠊ ⠼⠃⠚⠚⠋ ⠥⠞ ⠑⠝ ⠃⠊⠕⠛⠗⠁⠋⠊ ⠕⠍ ⠠⠓⠁⠗⠁⠇⠙ ⠠⠧⠄]
-
- Haakon VII var konge i Norge 1905—1957.
- ⠠⠓⠁⠁⠅⠕⠝ ⠠⠧⠊⠊ ⠧⠁⠗ ⠅⠕⠝⠛⠑ ⠊ ⠠⠝⠕⠗⠛⠑ ⠼⠁⠊⠚⠑⠤⠤⠼⠁⠊⠑⠛⠄
- {xfail: true}
-
- Utdraget er hentet fra kap. IV iii.
- ⠠⠥⠞⠙⠗⠁⠛⠑⠞ ⠑⠗ ⠓⠑⠝⠞⠑⠞ ⠋⠗⠁ ⠅⠁⠏⠄ ⠠⠊⠧ ⠰⠊⠊⠊⠄
- {xfail: true}
# Highlighting
-
- hund hunden hunder hundene
- ⠓⠥⠝⠙ ⠓⠥⠝⠙⠆⠑⠝⠰ ⠓⠥⠝⠙⠆⠑⠗⠰ ⠓⠥⠝⠙⠆⠑⠝⠑⠰
- typeform:
italic: ' ++ ++ +++'
-
- Det var bare det at hun også misunte ham det.
- ⠠⠙⠑⠞ ⠧⠁⠗ ⠃⠁⠗⠑ ⠙⠑⠞ ⠁⠞ ⠓⠥⠝ ⠕⠛⠎⠡ ⠆⠍⠊⠎⠰⠥⠝⠞⠑ ⠓⠁⠍ ⠙⠑⠞⠄
- typeform:
italic: ' +++ '
-
- Jeg verken vil eller kan gjøre dette for deg!
- ⠠⠚⠑⠛ ⠧⠑⠗⠅⠑⠝ ⠆⠧⠊⠇⠰ ⠑⠇⠇⠑⠗ ⠆⠅⠁⠝⠰ ⠛⠚⠪⠗⠑ ⠙⠑⠞⠞⠑ ⠋⠕⠗ ⠙⠑⠛⠖
- typeform:
italic: ' +++ +++ '
-
- Karin Fossum slo gjennom som krimforfatter med romanen Evas øye, som kom ut i 1995.
- ⠠⠅⠁⠗⠊⠝ ⠠⠋⠕⠎⠎⠥⠍ ⠎⠇⠕ ⠛⠚⠑⠝⠝⠕⠍ ⠎⠕⠍ ⠅⠗⠊⠍⠋⠕⠗⠋⠁⠞⠞⠑⠗ ⠍⠑⠙ ⠗⠕⠍⠁⠝⠑⠝ ⠆⠠⠑⠧⠁⠎ ⠪⠽⠑⠰⠂ ⠎⠕⠍ ⠅⠕⠍ ⠥⠞ ⠊ ⠼⠁⠊⠊⠑⠄
- typeform:
italic: ' ++++++++ '
-
- '"Hør her: du må gjøre det!"'
- ⠲⠠⠓⠪⠗ ⠓⠑⠗⠒ ⠆⠙⠥ ⠸⠍⠡⠸ ⠛⠚⠪⠗⠑ ⠙⠑⠞⠰⠖⠲
- typeform:
italic: ' +++++++++++++++ '
underline: ' ++ '
xfail: true
- # Highlighting: bold and nested italic
- hør her du må gjøre det
- ⠓⠪⠗ ⠓⠑⠗ ⠠⠄⠙⠥ ⠆⠍⠡⠰ ⠛⠚⠪⠗⠑⠠⠄ ⠙⠑⠞
- typeform:
bold: ' +++++++++++++++++ '
italic: ' ++ '
-
- 'Romanen Tusen strålende soler av den afghansk-amerikanske forfatteren Khaled
Hosseini tyder på å bli en like stor suksess som den forrige romanen, Drageløperen.
I bokanmeldelsen fra Dagbladet 06.06.07 forklares dette med: Ikke fordi Hosseini
er en spesielt god forfatter. Men fordi tematikken til den USA-bosatte Hosseini,
har en spesiell dragning på et vestlig publikum.'
- ⠠⠗⠕⠍⠁⠝⠑⠝ ⠆⠠⠞⠥⠎⠑⠝ ⠎⠞⠗⠡⠇⠑⠝⠙⠑ ⠎⠕⠇⠑⠗⠰ ⠁⠧ ⠙⠑⠝ ⠁⠋⠛⠓⠁⠝⠎⠅⠤⠁⠍⠑⠗⠊⠅⠁⠝⠎⠅⠑ ⠋⠕⠗⠋⠁⠞⠞⠑⠗⠑⠝ ⠠⠅⠓⠁⠇⠑⠙ ⠠⠓⠕⠎⠎⠑⠊⠝⠊ ⠞⠽⠙⠑⠗ ⠏⠡ ⠡ ⠃⠇⠊ ⠑⠝ ⠇⠊⠅⠑ ⠎⠞⠕⠗ ⠎⠥⠅⠎⠑⠎⠎ ⠎⠕⠍ ⠙⠑⠝ ⠋⠕⠗⠗⠊⠛⠑ ⠗⠕⠍⠁⠝⠑⠝⠂ ⠆⠠⠙⠗⠁⠛⠑⠇⠪⠏⠑⠗⠑⠝⠰⠄ ⠠⠊ ⠃⠕⠅⠁⠝⠍⠑⠇⠙⠑⠇⠎⠑⠝ ⠋⠗⠁ ⠆⠠⠙⠁⠛⠃⠇⠁⠙⠑⠞⠰ ⠼⠚⠋⠄⠚⠋⠄⠚⠛ ⠋⠕⠗⠅⠇⠁⠗⠑⠎ ⠙⠑⠞⠞⠑ ⠍⠑⠙⠒ ⠠⠄⠠⠊⠅⠅⠑ ⠋⠕⠗⠙⠊ ⠠⠓⠕⠎⠎⠑⠊⠝⠊ ⠑⠗ ⠑⠝ ⠎⠏⠑⠎⠊⠑⠇⠞ ⠛⠕⠙ ⠋⠕⠗⠋⠁⠞⠞⠑⠗⠄ ⠠⠍⠑⠝ ⠋⠕⠗⠙⠊ ⠞⠑⠍⠁⠞⠊⠅⠅⠑⠝ ⠞⠊⠇ ⠙⠑⠝ ⠠⠠⠥⠎⠁⠤⠃⠕⠎⠁⠞⠞⠑ ⠠⠓⠕⠎⠎⠑⠊⠝⠊⠂ ⠓⠁⠗ ⠑⠝ ⠎⠏⠑⠎⠊⠑⠇⠇ ⠙⠗⠁⠛⠝⠊⠝⠛ ⠏⠡ ⠑⠞ ⠧⠑⠎⠞⠇⠊⠛ ⠏⠥⠃⠇⠊⠅⠥⠍⠄⠠⠄
- typeform:
italic: ' +++++++++++++++++++++ ++++++++++++ +++++++++ '
bold: ' +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'
- # Highlighting: bold
- aa bb cc
- ⠁⠁ ⠠⠄⠃⠃⠠⠄ ⠉⠉
- {typeform: {bold: ' ++ '}}
- # Highlighting: underline
- aa bb cc
- ⠁⠁ ⠸⠃⠃⠸ ⠉⠉
- {typeform: {underline: ' ++ '}}
-
- Vinje, Finn-Erik. 2004. Skriveregler. 8. utg. Oslo
- ⠠⠧⠊⠝⠚⠑⠂ ⠠⠋⠊⠝⠝⠤⠠⠑⠗⠊⠅⠄ ⠼⠃⠚⠚⠙⠄ ⠆⠠⠎⠅⠗⠊⠧⠑⠗⠑⠛⠇⠑⠗⠰⠄ ⠼⠓⠄ ⠥⠞⠛⠄ ⠠⠕⠎⠇⠕
- typeform:
italic: ' ++++++++++++ '
-
- Hellevik, Alf. 1970. God nynorsk. Oslo
- ⠠⠓⠑⠇⠇⠑⠧⠊⠅⠂ ⠠⠁⠇⠋⠄ ⠼⠁⠊⠛⠚⠄ ⠆⠠⠛⠕⠙ ⠝⠽⠝⠕⠗⠎⠅⠰⠄ ⠠⠕⠎⠇⠕
- typeform:
italic: ' +++++++++++ '
-
- Ny afghansk bestselger. Bokanmeldelse Dagbladet 06.06.07
- ⠠⠝⠽ ⠁⠋⠛⠓⠁⠝⠎⠅ ⠃⠑⠎⠞⠎⠑⠇⠛⠑⠗⠄ ⠠⠃⠕⠅⠁⠝⠍⠑⠇⠙⠑⠇⠎⠑ ⠆⠠⠙⠁⠛⠃⠇⠁⠙⠑⠞⠰ ⠼⠚⠋⠄⠚⠋⠄⠚⠛
- typeform:
italic: ' +++++++++ '
# Sperret tekst
-
- Det viktigste er å få fram m e n i n g e n.
- ⠠⠙⠑⠞ ⠧⠊⠅⠞⠊⠛⠎⠞⠑ ⠑⠗ ⠡ ⠋⠡ ⠋⠗⠁⠍ ⠐⠂⠍⠑⠝⠊⠝⠛⠑⠝⠐⠂⠄
- {xfail: true}
-
- L a s t a t e n ( k o m m u n e n ) g å f o r a n.
- ⠐⠂⠠⠇⠁ ⠎⠞⠁⠞⠑⠝ ⠦⠅⠕⠍⠍⠥⠝⠑⠝⠴ ⠛⠡ ⠋⠕⠗⠁⠝⠄⠐⠂
- {xfail: true}
# Capitalization
- [Jeg bare MÅ snakke med deg!, ⠠⠚⠑⠛ ⠃⠁⠗⠑ ⠠⠠⠍⠡ ⠎⠝⠁⠅⠅⠑ ⠍⠑⠙ ⠙⠑⠛⠖]
- [DEN BESTE BURSDAGEN jeg har hatt var da jeg fylte åtte., ⠠⠠⠠⠙⠑⠝ ⠃⠑⠎⠞⠑ ⠃⠥⠗⠎⠙⠁⠛⠑⠝⠠ ⠚⠑⠛ ⠓⠁⠗ ⠓⠁⠞⠞ ⠧⠁⠗ ⠙⠁ ⠚⠑⠛ ⠋⠽⠇⠞⠑ ⠡⠞⠞⠑⠄, {xfail: not implemented yet}]
# Headlines
- [EN ROSE MED TORNER, ⠠⠠⠠⠑⠝ ⠗⠕⠎⠑ ⠍⠑⠙ ⠞⠕⠗⠝⠑⠗⠠, {xfail: not implemented yet}]
- [EN ROSE! MED 15 TORNER., ⠠⠠⠠⠑⠝⠀⠗⠕⠎⠑⠖⠀⠍⠑⠙⠀⠼⠁⠑⠀⠞⠕⠗⠝⠑⠗⠄⠠, {xfail: not implemented yet}]
- [SAK 27/07 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FOR 2007, ⠠⠠⠠⠎⠁⠅ ⠼⠃⠛⠌⠼⠚⠛ ⠎⠪⠅⠝⠁⠙ ⠕⠍ ⠪⠅⠕⠝⠕⠍⠊⠎⠅ ⠎⠞⠪⠞⠞⠑ ⠋⠕⠗ ⠼⠃⠚⠚⠛⠠, {xfail: not implemented yet}]
# Numeric characters
- ['1', ⠼⠁]
- ['11', ⠼⠁⠁]
- ['100', ⠼⠁⠚⠚]
-
- '2300'
- ⠼⠃⠄⠉⠚⠚
- {xfail: true}
- ['3 415 3.868,6', ⠼⠉ ⠼⠙⠁⠑ ⠼⠉⠄⠓⠋⠓⠂⠋]
-
- 6 712
- ⠼⠋⠄⠛⠁⠃
- {xfail: true}
-
- 27 764
- ⠼⠃⠛⠄⠛⠋⠙
- {xfail: true}
-
- 1 000 000
- ⠼⠁⠄⠚⠚⠚⠄⠚⠚⠚
- {xfail: true}
-
- Han tjente 2 000 kr i år 2000.
- ⠠⠓⠁⠝ ⠞⠚⠑⠝⠞⠑ ⠼⠃⠄⠚⠚⠚ ⠅⠗ ⠊ ⠡⠗ ⠼⠃⠚⠚⠚⠄
- {xfail: true}
- ['Adressen hennes var Kallbakken, 8013 Bodø.', ⠠⠁⠙⠗⠑⠎⠎⠑⠝ ⠓⠑⠝⠝⠑⠎ ⠧⠁⠗ ⠠⠅⠁⠇⠇⠃⠁⠅⠅⠑⠝⠂ ⠼⠓⠚⠁⠉ ⠠⠃⠕⠙⠪⠄]
-
- π = 3,141.59
- ⠘⠏ ⠶⠼⠉⠂⠁⠙⠁⠄⠑⠊
- {xfail: true}
-
- (tlf)39 25 07 82
- ⠼⠉⠊⠄⠃⠑⠄⠚⠛⠄⠓⠃
- {xfail: true}
-
- (mob)998 72 008
- ⠼⠊⠊⠓⠄⠛⠃⠄⠚⠚⠓
- {xfail: true}
-
- (pn)280280 53862
- ⠼⠃⠓⠚⠃⠓⠚⠄⠑⠉⠓⠋⠃
- {xfail: true}
-
- Mitt bankkontonummer er 6411 18 96267.
- ⠠⠍⠊⠞⠞ ⠃⠁⠝⠅⠅⠕⠝⠞⠕⠝⠥⠍⠍⠑⠗ ⠑⠗ ⠼⠋⠙⠁⠁⠼⠁⠓⠼⠊⠋⠃⠋⠛⠄
- {xfail: true}
-
- Mitt kontonummer er 0531 57 96263.
- ⠠⠍⠊⠞⠞ ⠅⠕⠝⠞⠕⠝⠥⠍⠍⠑⠗ ⠑⠗ ⠼⠚⠑⠉⠁⠼⠑⠛⠼⠊⠋⠃⠋⠉⠄
- {xfail: true}
# 8.3 Fractions and mixed numbers
- [1/2, ⠼⠁⠌⠼⠃]
- [½, ⠼⠁⠌⠼⠃]
- [1/10, ⠼⠁⠌⠼⠁⠚]
- [⅒, ⠼⠁⠌⠼⠁⠚]
- [Han spiste 3/8 av pizzaen., ⠠⠓⠁⠝ ⠎⠏⠊⠎⠞⠑ ⠼⠉⠌⠼⠓ ⠁⠧ ⠏⠊⠵⠵⠁⠑⠝⠄]
- [Barna får en 1/4-liters kartong med melk på skolen., ⠠⠃⠁⠗⠝⠁ ⠋⠡⠗ ⠑⠝ ⠼⠁⠌⠼⠙⠤⠇⠊⠞⠑⠗⠎ ⠅⠁⠗⠞⠕⠝⠛ ⠍⠑⠙ ⠍⠑⠇⠅ ⠏⠡ ⠎⠅⠕⠇⠑⠝⠄]
- [Han kjøpte 1 1/2-litersflasker brus., ⠠⠓⠁⠝ ⠅⠚⠪⠏⠞⠑ ⠼⠁⠼⠁⠌⠼⠃⠤⠇⠊⠞⠑⠗⠎⠋⠇⠁⠎⠅⠑⠗ ⠃⠗⠥⠎⠄]
# Time Indications
- [Han kommer kl 20.15., ⠠⠓⠁⠝ ⠅⠕⠍⠍⠑⠗ ⠅⠇ ⠼⠃⠚⠄⠁⠑⠄]
- [Jeg må bli ferdig innen 10.03.2007., ⠠⠚⠑⠛ ⠍⠡ ⠃⠇⠊ ⠋⠑⠗⠙⠊⠛ ⠊⠝⠝⠑⠝ ⠼⠁⠚⠄⠚⠉⠄⠃⠚⠚⠛⠄]
-
- Kurset ble holdt helga 18.—20. mars.
- ⠠⠅⠥⠗⠎⠑⠞ ⠃⠇⠑ ⠓⠕⠇⠙⠞ ⠓⠑⠇⠛⠁ ⠼⠁⠓⠄⠤⠼⠃⠚⠄ ⠍⠁⠗⠎⠄
- {xfail: true}
# Bible References
- ['1 Mos 3,15', ⠼⠁ ⠠⠍⠕⠎ ⠼⠉⠂⠁⠑]
-
- Matt 4,1-11
- ⠍⠁⠞⠞ ⠼⠙⠂⠁⠤⠁⠁
- {xfail: true}
-
- Gal 5,26-6,5
- ⠛⠁⠇ ⠼⠑⠂⠃⠋⠤⠼⠋⠂⠑
- {xfail: true}
-
- 5 Mos 8,7.11-18
- ⠼⠑ ⠠⠍⠕⠎ ⠼⠓⠂⠛⠄⠁⠁⠤⠁⠓
- {xfail: true}
-
- 2 Mos 20,1-8.12-17
- ⠼⠃ ⠠⠍⠕⠎ ⠼⠃⠚⠂⠁⠤⠓⠄⠁⠃⠤⠁⠛
- {xfail: true}
-
- Luk 4,16-22a
- ⠠⠇⠥⠅ ⠼⠙⠂⠁⠋⠤⠃⠃⠰⠁
- {xfail: true}
-
- Pet 3,13-15a.17-18
- ⠠⠏⠑⠞ ⠼⠉⠂⠁⠉⠤⠁⠑⠰⠁⠄⠼⠁⠛⠤⠁⠓
- {xfail: true}
# Koranen References
- ['Sure 3,27', ⠠⠎⠥⠗⠑ ⠼⠉⠂⠃⠛]
-
- Sure 13,12-20
- ⠠⠎⠥⠗⠑ ⠼⠁⠉⠂⠁⠃⠤⠃⠚
- {xfail: true}
# Other writings
-
- III.77
- ⠠⠊⠊⠊⠄⠼⠛⠛
- {xfail: true}
# Mathematical signs Operators
-
- 2 + 2 = 4
- ⠼⠃ ⠖⠼⠃ ⠶⠼⠙
- {xfail: true}
-
- 13 - 4 = 9
- ⠼⠁⠉ ⠤⠼⠙ ⠶⠼⠊
- {xfail: true}
-
- 4 . 7 = 28
- ⠼⠙ ⠄⠼⠛ ⠶⠼⠃⠓
- {xfail: true}
-
- '32 : 4 = 8'
- ⠼⠉⠃ ⠒⠼⠙ ⠶⠼⠓
- {xfail: true}
- [Per + Kari = sant!, ⠠⠏⠑⠗ ⠖ ⠠⠅⠁⠗⠊ ⠶ ⠎⠁⠝⠞⠖]
- [Lengde x bredde x dybde., ⠠⠇⠑⠝⠛⠙⠑ ⠭ ⠃⠗⠑⠙⠙⠑ ⠭ ⠙⠽⠃⠙⠑⠄]
# Inequality Signs
-
- 8 > 7,98
- ⠼⠓ ⠕⠂⠼⠛⠂⠊⠓
- {xfail: true}
- [Bodø < Bergen, ⠠⠃⠕⠙⠪ ⠪⠄ ⠠⠃⠑⠗⠛⠑⠝]
# Fractions sign
- [1/4, ⠼⠁⠌⠼⠙]
-
- Han hadde bare en 1/2-kartong med melk.
- ⠓⠁⠝ ⠓⠁⠙⠙⠑ ⠃⠁⠗⠑ ⠑⠝ ⠼⠁⠌⠼⠃⠤⠅⠁⠗⠞⠕⠝⠛ ⠍⠑⠙ ⠍⠑⠇⠅⠄
- {xfail: true}
-
- 56+35/9+4 = 7
- ⠆⠼⠑⠋ ⠖⠼⠉⠑ ⠌ ⠼⠊ ⠖⠼⠙⠰ ⠶⠼⠛
- {xfail: true}
-
- Effekt = energioverføring / tid.
- ⠠⠑⠋⠋⠑⠅⠞ ⠶ ⠆⠑⠝⠑⠗⠛⠊⠕⠧⠑⠗⠋⠪⠗⠊⠝⠛ ⠲⠠ ⠞⠊⠙⠰⠄
- {xfail: true}
# Indices
-
- Gulvet er 10 m2 stort.
- ⠠⠛⠥⠇⠧⠑⠞ ⠑⠗ ⠼⠁⠚ ⠍⠨⠼⠃ ⠎⠞⠕⠗⠞⠄
- {xfail: true}
-
- xn - 1 er et nokså ukjent tall.
- ⠭⠨⠦⠝ ⠤⠼⠁⠴ ⠑⠗ ⠑⠞ ⠝⠕⠅⠎⠡ ⠥⠅⠚⠑⠝⠞ ⠞⠁⠇⠇⠄
- {xfail: true}
-
- x1 = 8
- ⠭⠡⠼⠁ ⠶⠼⠓
- {xfail: true}
-
- Minimumstemperaturen, xmin, var 2 grader.
- ⠠⠍⠊⠝⠊⠍⠥⠍⠎⠞⠑⠍⠏⠑⠗⠁⠞⠥⠗⠑⠝⠂ ⠭⠡⠦⠍⠊⠝⠴⠂ ⠧⠁⠗ ⠼⠃ ⠛⠗⠁⠙⠑⠗⠄
- {xfail: true}
-
- Norge kjøper CO2-kvoter.
- ⠠⠝⠕⠗⠛⠑ ⠅⠚⠪⠏⠑⠗ ⠠⠉⠠⠕⠡⠼⠃⠤⠅⠧⠕⠞⠑⠗⠄
- {xfail: true}
- [√25 =5, ⠩⠼⠃⠑ ⠶⠼⠑]
-
- √49-24 =5
- ⠩⠦⠼⠙⠊ ⠤⠼⠃⠙⠴ ⠶⠼⠑
- {xfail: true}
# 9.6 Percent and promille
-
- Det er 10 % rabatt på alle varer onsdag.
- ⠠⠙⠑⠞ ⠑⠗ ⠼⠁⠚⠨⠴ ⠗⠁⠃⠁⠞⠞ ⠏⠡ ⠁⠇⠇⠑ ⠧⠁⠗⠑⠗ ⠕⠝⠎⠙⠁⠛⠄
-
- Det bør være en promillegrense på 0,2 ‰ på sjøen.
- ⠠⠙⠑⠞ ⠃⠪⠗ ⠧⠜⠗⠑ ⠑⠝ ⠏⠗⠕⠍⠊⠇⠇⠑⠛⠗⠑⠝⠎⠑ ⠏⠡ ⠼⠚⠂⠃⠨⠴⠴ ⠏⠡ ⠎⠚⠪⠑⠝⠄
-
- Det er ikke snakk om å endre promillegrensa (0,2 ‰) ved bilkjøring.
- ⠠⠙⠑⠞ ⠑⠗ ⠊⠅⠅⠑ ⠎⠝⠁⠅⠅ ⠕⠍ ⠡ ⠑⠝⠙⠗⠑ ⠏⠗⠕⠍⠊⠇⠇⠑⠛⠗⠑⠝⠎⠁ ⠦⠼⠚⠂⠃⠨⠴⠴⠠⠴ ⠧⠑⠙ ⠃⠊⠇⠅⠚⠪⠗⠊⠝⠛⠄
# Hyphen
-
- Totalvekten = bilens vekt + vekten på lasten.
- ⠠⠞⠕⠞⠁⠇⠧⠑⠅⠞⠑⠝ ⠶ ⠃⠊⠇⠑⠝⠎ ⠧⠑⠅⠞ ⠖⠠ ⠧⠑⠅⠞⠑⠝ ⠏⠡ ⠇⠁⠎⠞⠑⠝⠄
- {xfail: true}
- [°, ⠐⠴] # Gradtegn
- ['''', ⠐] # Minute, foot
- ['''''', ⠐⠐] # Second, empty
- # Kaliber
- .
- ⠼⠄
- {xfail: true}
# Annotations
-
- Spydkastet var 85,71 m.
- ⠎⠏⠽⠙⠅⠁⠎⠞⠑⠞ ⠧⠁⠗ ⠼⠓⠑⠂⠛⠁ ⠍⠄
- {xfail: true}
- [En boks melk rommer normalt 1 l., ⠠⠑⠝ ⠃⠕⠅⠎ ⠍⠑⠇⠅ ⠗⠕⠍⠍⠑⠗ ⠝⠕⠗⠍⠁⠇⠞ ⠼⠁ ⠇⠄]
- [Det er bare 30 g smør i kaka!, ⠠⠙⠑⠞ ⠑⠗ ⠃⠁⠗⠑ ⠼⠉⠚ ⠛ ⠎⠍⠪⠗ ⠊ ⠅⠁⠅⠁⠖]
- [Lua kostet bare 64 kr på salg., ⠠⠇⠥⠁ ⠅⠕⠎⠞⠑⠞ ⠃⠁⠗⠑ ⠼⠋⠙ ⠅⠗ ⠏⠡ ⠎⠁⠇⠛⠄]
-
- Radiostasjonen sender på 98,4 MHz.
- ⠠⠗⠁⠙⠊⠕⠎⠞⠁⠎⠚⠕⠝⠑⠝ ⠎⠑⠝⠙⠑⠗ ⠏⠡ ⠼⠊⠓⠂⠙ ⠠⠍⠠⠓⠵⠄
- {xfail: true}
- [Dokumentet var ikke større enn 20 kB., ⠠⠙⠕⠅⠥⠍⠑⠝⠞⠑⠞ ⠧⠁⠗ ⠊⠅⠅⠑ ⠎⠞⠪⠗⠗⠑ ⠑⠝⠝ ⠼⠃⠚ ⠅⠠⠃⠄]
# Degrees
- [Vinkelen var 45°., ⠠⠧⠊⠝⠅⠑⠇⠑⠝ ⠧⠁⠗ ⠼⠙⠑⠐⠴⠄]
- [Alta ligger på 69° 57' nordlig bredde., ⠠⠁⠇⠞⠁ ⠇⠊⠛⠛⠑⠗ ⠏⠡ ⠼⠋⠊⠐⠴ ⠼⠑⠛⠐ ⠝⠕⠗⠙⠇⠊⠛ ⠃⠗⠑⠙⠙⠑⠄]
-
- Ute er det 20° C.
- ⠠⠥⠞⠑ ⠑⠗ ⠙⠑⠞ ⠼⠃⠚⠐⠴⠠⠉⠄
- {xfail: true}
-
- Vannet har nådd kokepunktet (100°).
- ⠧⠁⠝⠝⠑⠞ ⠓⠁⠗ ⠝⠡⠙⠙ ⠅⠕⠅⠑⠏⠥⠝⠅⠞⠑⠞ ⠦⠼⠁⠚⠚⠐⠴⠠⠴⠄
- {xfail: true}
# Foot
- [Båten er 13' lang., ⠠⠃⠡⠞⠑⠝ ⠑⠗ ⠼⠁⠉⠐ ⠇⠁⠝⠛⠄]
- ['5,25'''' disketter er ikke lenger å få tak i.', ⠼⠑⠂⠃⠑⠐⠐ ⠙⠊⠎⠅⠑⠞⠞⠑⠗ ⠑⠗ ⠊⠅⠅⠑ ⠇⠑⠝⠛⠑⠗ ⠡ ⠋⠡ ⠞⠁⠅ ⠊⠄]
# Kaliber
-
- Hun prøvde å skyte meg med en 38 Colt!
- ⠠⠓⠥⠝ ⠏⠗⠪⠧⠙⠑ ⠡ ⠎⠅⠽⠞⠑ ⠍⠑⠛ ⠍⠑⠙ ⠑⠝ ⠼⠄⠉⠓ ⠠⠉⠕⠇⠞⠖
- {xfail: true}
# Currencies
- ['1 kr 10,50 kr kr 1.500,- NOK 750', ⠼⠁ ⠅⠗ ⠼⠁⠚⠂⠑⠚ ⠅⠗ ⠅⠗ ⠼⠁⠄⠑⠚⠚⠂⠤ ⠠⠠⠝⠕⠅ ⠼⠛⠑⠚]
- ['k1 k10,50 k1.500', ⠅⠼⠁ ⠅⠼⠁⠚⠂⠑⠚ ⠅⠼⠁⠄⠑⠚⠚]
- ['€1 €10,50 €1.500', ⠢⠼⠁ ⠢⠼⠁⠚⠂⠑⠚ ⠢⠼⠁⠄⠑⠚⠚]
- ['I Belgia kostet CD-en €8,50.', ⠠⠊ ⠠⠃⠑⠇⠛⠊⠁ ⠅⠕⠎⠞⠑⠞ ⠠⠠⠉⠙⠤⠑⠝ ⠢⠼⠓⠂⠑⠚⠄]
- [Billetten på londonbussen kostet £2., ⠠⠃⠊⠇⠇⠑⠞⠞⠑⠝ ⠏⠡ ⠇⠕⠝⠙⠕⠝⠃⠥⠎⠎⠑⠝ ⠅⠕⠎⠞⠑⠞ ⠇⠼⠃⠄]
- [Billetten på londonbussen kostet £ 2., ⠠⠃⠊⠇⠇⠑⠞⠞⠑⠝ ⠏⠡ ⠇⠕⠝⠙⠕⠝⠃⠥⠎⠎⠑⠝ ⠅⠕⠎⠞⠑⠞ ⠇⠼⠃⠄]
- ['$1 $10,50 $1.500', ⠲⠼⠁ ⠲⠼⠁⠚⠂⠑⠚ ⠲⠼⠁⠄⠑⠚⠚]
- [I New York er billettprisene bare $2., ⠠⠊ ⠠⠝⠑⠺ ⠠⠽⠕⠗⠅ ⠑⠗ ⠃⠊⠇⠇⠑⠞⠞⠏⠗⠊⠎⠑⠝⠑ ⠃⠁⠗⠑ ⠲⠼⠃⠄]
-
- '"$29 kostet boka," sa han.'
- ⠲⠠⠲⠼⠃⠊ ⠅⠕⠎⠞⠑⠞ ⠃⠕⠅⠁⠂⠲ ⠎⠁ ⠓⠁⠝⠄
- {xfail: true}
- [I Indonesia kostet sjalet ¤114 i lokal valuta., ⠠⠊ ⠠⠊⠝⠙⠕⠝⠑⠎⠊⠁ ⠅⠕⠎⠞⠑⠞ ⠎⠚⠁⠇⠑⠞ ⠦⠍⠴⠼⠁⠁⠙ ⠊ ⠇⠕⠅⠁⠇ ⠧⠁⠇⠥⠞⠁⠄]
- [Bildet kostet 125 SEK i Stockholm., ⠠⠃⠊⠇⠙⠑⠞ ⠅⠕⠎⠞⠑⠞ ⠼⠁⠃⠑ ⠠⠠⠎⠑⠅ ⠊ ⠠⠎⠞⠕⠉⠅⠓⠕⠇⠍⠄]
- [Hytteleia i Århus var DKK 700 pr. døgn., ⠠⠓⠽⠞⠞⠑⠇⠑⠊⠁ ⠊ ⠠⠡⠗⠓⠥⠎ ⠧⠁⠗ ⠠⠠⠙⠅⠅ ⠼⠛⠚⠚ ⠏⠗⠄ ⠙⠪⠛⠝⠄]
# Edb-sign
- ['http://nlb.no', ⠣⠓⠞⠞⠏⠒⠌⠌⠝⠇⠃⠄⠝⠕⠜]
-
- Hun har e-postadressen line@online.no.
- ⠠⠓⠥⠝ ⠓⠁⠗ ⠑⠤⠏⠕⠎⠞⠁⠙⠗⠑⠎⠎⠑⠝ ⠣⠇⠊⠝⠑⠈⠕⠝⠇⠊⠝⠑⠄⠝⠕⠜⠄
- {xfail: true}
- [Hun oppga tone21@hotmail.com som sin adresse., ⠠⠓⠥⠝ ⠕⠏⠏⠛⠁ ⠣⠞⠕⠝⠑⠼⠃⠁⠈⠓⠕⠞⠍⠁⠊⠇⠄⠉⠕⠍⠜ ⠎⠕⠍ ⠎⠊⠝ ⠁⠙⠗⠑⠎⠎⠑⠄, {xfail: true}]
- [Han har e-postadressen msvendsen@c2i.net., ⠠⠓⠁⠝ ⠓⠁⠗ ⠑⠤⠏⠕⠎⠞⠁⠙⠗⠑⠎⠎⠑⠝ ⠣⠍⠎⠧⠑⠝⠙⠎⠑⠝⠈⠉⠼⠃⠰⠊⠄⠝⠑⠞⠜⠄, {xfail: true}]
- ['Dokumentet ligger i mappen c:\\tekst\\ på harddisken.', ⠠⠙⠕⠅⠥⠍⠑⠝⠞⠑⠞ ⠇⠊⠛⠛⠑⠗ ⠊ ⠍⠁⠏⠏⠑⠝ ⠉⠒⠱⠞⠑⠅⠎⠞⠱ ⠏⠡ ⠓⠁⠗⠙⠙⠊⠎⠅⠑⠝⠄]
-
- per_erik.iversen@online.no
- ⠏⠑⠗⠸⠑⠗⠊⠅⠄⠊⠧⠑⠗⠎⠑⠝⠈⠕⠝⠇⠊⠝⠑⠄⠝⠕
- {xfail: true}
-
- Dokumentet heter en_spøkelseshistorie_fra_lofoten.doc.
- ⠠⠙⠕⠅⠥⠍⠑⠝⠞⠑⠞ ⠓⠑⠞⠑⠗ ⠑⠝⠸⠎⠏⠪⠅⠑⠇⠎⠑⠎⠓⠊⠎⠞⠕⠗⠊⠑⠸⠋⠗⠁⠸⠠ ⠇⠕⠋⠕⠞⠑⠝⠄⠙⠕⠉⠄
- {xfail: true}
-
- Den midlertidige filen $~pgave.doc slettes når Word avsluttes.
- ⠠⠙⠑⠝ ⠍⠊⠙⠇⠑⠗⠞⠊⠙⠊⠛⠑ ⠋⠊⠇⠑⠝ ⠲⠹⠏⠛⠁⠧⠑⠄⠙⠕⠉ ⠎⠇⠑⠞⠞⠑⠎ ⠝⠡⠗ ⠠⠺⠕⠗⠙ ⠁⠧⠎⠇⠥⠞⠞⠑⠎⠄
- {xfail: true}
-
- Han har hjemmeside www.nettpark.no/~tjb.
- ⠠⠓⠁⠝ ⠓⠁⠗ ⠓⠚⠑⠍⠍⠑⠎⠊⠙⠑ ⠣⠺⠺⠺⠄⠝⠑⠞⠞⠏⠁⠗⠅⠄⠝⠕⠌⠹⠞⠚⠃⠜⠄
- {xfail: true}
- [Du finner tasten | like til venstre for 1-tallet på tastaturet., ⠠⠙⠥ ⠋⠊⠝⠝⠑⠗ ⠞⠁⠎⠞⠑⠝ ⠿ ⠇⠊⠅⠑ ⠞⠊⠇ ⠧⠑⠝⠎⠞⠗⠑ ⠋⠕⠗ ⠼⠁⠤⠞⠁⠇⠇⠑⠞ ⠏⠡ ⠞⠁⠎⠞⠁⠞⠥⠗⠑⠞⠄]
- [Dir *.* | more, ⠠⠙⠊⠗ ⠔⠄⠔ ⠿ ⠍⠕⠗⠑]
- [Send $^g til skriveren og du får tilbake et pip!, ⠠⠎⠑⠝⠙ ⠲⠨⠛ ⠞⠊⠇ ⠎⠅⠗⠊⠧⠑⠗⠑⠝ ⠕⠛ ⠙⠥ ⠋⠡⠗ ⠞⠊⠇⠃⠁⠅⠑ ⠑⠞ ⠏⠊⠏⠖]
- [Avslutt med ^w for å lukke Word., ⠠⠁⠧⠎⠇⠥⠞⠞ ⠍⠑⠙ ⠨⠺ ⠋⠕⠗ ⠡ ⠇⠥⠅⠅⠑ ⠠⠺⠕⠗⠙⠄]
-
- Du finner alltid ferske nyheter på www.nrk.no.
- ⠠⠙⠥ ⠋⠊⠝⠝⠑⠗ ⠁⠇⠇⠞⠊⠙ ⠋⠑⠗⠎⠅⠑ ⠝⠽⠓⠑⠞⠑⠗ ⠏⠡ ⠣⠺⠺⠺⠄⠝⠗⠅⠄⠝⠕⠜⠄
- {xfail: true}
-
- 'set path=c:\\prog;%PATH%'
- ⠎⠑⠞ ⠏⠁⠞⠓⠶⠉⠒⠱⠏⠗⠕⠛⠆⠫⠠⠠⠏⠁⠞⠓⠫
- {xfail: true}
-
- <a href="http://www.aftenposten.no">Aftenposten<a>
- ⠣⠁ ⠓⠗⠑⠋⠶⠮⠓⠞⠞⠏⠒⠌⠌⠺⠺⠺⠄⠁⠋⠞⠑⠝⠏⠕⠎⠞⠑⠝⠠⠄⠝⠕⠮⠜⠠⠁⠋⠞⠑⠝⠏⠕⠎⠞⠑⠝⠣⠁⠜
- {xfail: true}
- ['tall := a + b', ⠞⠁⠇⠇ ⠒⠶ ⠁ ⠖ ⠃]
-
- Send inn et ønske til onskekonserten@nrk.no du også!
- ⠠⠎⠑⠝⠙ ⠊⠝⠝ ⠑⠞ ⠪⠝⠎⠅⠑ ⠞⠊⠇⠣⠕⠝⠎⠅⠑⠅⠕⠝⠎⠑⠗⠞⠑⠝⠈⠠ ⠝⠗⠅⠄⠝⠕⠜ ⠙⠥ ⠕⠛⠎⠡⠖
- {xfail: true}
# Character Combinations
- [© OUP 2007, ⠦⠉⠴ ⠠⠠⠕⠥⠏ ⠼⠃⠚⠚⠛]
- [Regnskapet er redigert i Microsoft Excel®., ⠠⠗⠑⠛⠝⠎⠅⠁⠏⠑⠞ ⠑⠗ ⠗⠑⠙⠊⠛⠑⠗⠞ ⠊ ⠠⠍⠊⠉⠗⠕⠎⠕⠋⠞ ⠠⠑⠭⠉⠑⠇⠦⠗⠴⠄]
-
- Paracetamolpreparater selges under flere navn. Paracet™ og Pinex™ er to av dem.
- ⠠⠏⠁⠗⠁⠉⠑⠞⠁⠍⠕⠇⠏⠗⠑⠏⠁⠗⠁⠞⠑⠗ ⠎⠑⠇⠛⠑⠎ ⠥⠝⠙⠑⠗ ⠋⠇⠑⠗⠑ ⠝⠁⠧⠝⠄ ⠠⠏⠁⠗⠁⠉⠑⠞⠦⠞⠴ ⠕⠛ ⠠⠏⠊⠝⠑⠭⠦⠞⠴ ⠑⠗ ⠞⠕ ⠁⠧ ⠙⠑⠍⠄
- [./. Du finner alt i brevet fra advokaten., ⠄⠌⠄ ⠠⠙⠥ ⠋⠊⠝⠝⠑⠗ ⠁⠇⠞ ⠊ ⠃⠗⠑⠧⠑⠞ ⠋⠗⠁ ⠁⠙⠧⠕⠅⠁⠞⠑⠝⠄]
- ['så /: vi vant :/ vår rett.', ⠎⠡ ⠌⠒ ⠧⠊ ⠧⠁⠝⠞ ⠒⠌ ⠧⠡⠗ ⠗⠑⠞⠞⠄]
- ['Noe så dumt er det bare du som kan skrive. :-)', ⠠⠝⠕⠑ ⠎⠡ ⠙⠥⠍⠞ ⠑⠗ ⠙⠑⠞ ⠃⠁⠗⠑ ⠙⠥ ⠎⠕⠍ ⠅⠁⠝ ⠎⠅⠗⠊⠧⠑⠄ ⠒⠤⠴]
-
- 'Jeg har prøvd å sende deg denne meldingen to ganger før, men enten henger pc-en seg opp, eller så brytes nettforbindelsen. :-('
- ⠠⠚⠑⠛ ⠓⠁⠗ ⠏⠗⠪⠧⠙ ⠡ ⠎⠑⠝⠙⠑ ⠙⠑⠛ ⠙⠑⠝⠝⠑ ⠍⠑⠇⠙⠊⠝⠛⠑⠝ ⠞⠕ ⠛⠁⠝⠛⠑⠗ ⠋⠪⠗⠂ ⠍⠑⠝ ⠑⠝⠞⠑⠝ ⠓⠑⠝⠛⠑⠗ ⠏⠉⠤⠑⠝ ⠎⠑⠛ ⠕⠏⠏⠂ ⠑⠇⠇⠑⠗ ⠎⠡ ⠃⠗⠽⠞⠑⠎ ⠝⠑⠞⠞⠋⠕⠗⠃⠊⠝⠙⠑⠇⠎⠑⠝⠄ ⠒⠤⠦
# Universal Accent
- [Forlì, ⠠⠋⠕⠗⠇⠘⠊]
- [Citroën, ⠠⠉⠊⠞⠗⠕⠈⠑⠝]
- [hôpital, ⠓⠨⠕⠏⠊⠞⠁⠇]
- [Dvořák, ⠠⠙⠧⠕⠈⠗⠡⠅]
- [Brăila, ⠠⠃⠗⠈⠁⠊⠇⠁]
- [français, ⠋⠗⠁⠝⠯⠁⠊⠎]
- [Częstochowa, ⠠⠉⠵⠈⠑⠎⠞⠕⠉⠓⠕⠺⠁]
- [Łódź, ⠠⠈⠇⠹⠙⠈⠵]
- [ođđasat, ⠕⠹⠹⠁⠎⠁⠞]
- [Han fór opp., ⠠⠓⠁⠝ ⠋⠹⠗ ⠕⠏⠏⠄]
- [Málaga, ⠠⠍⠡⠇⠁⠛⠁]
- [Bartók, ⠠⠃⠁⠗⠞⠹⠅]
- [Gdańsk, ⠠⠛⠙⠁⠈⠝⠎⠅]
- [où, ⠕⠘⠥]
- [Forlì, ⠠⠋⠕⠗⠇⠘⠊]
- [lātus, ⠇⠈⠁⠞⠥⠎]
- [São Paulo, ⠠⠎⠈⠁⠕ ⠠⠏⠁⠥⠇⠕]
- [España, ⠠⠑⠎⠏⠁⠈⠝⠁]
- [Citroën, ⠠⠉⠊⠞⠗⠕⠈⠑⠝]
- [że, ⠈⠵⠑]
- [sâl, ⠎⠨⠁⠇]
- [hôpital, ⠓⠨⠕⠏⠊⠞⠁⠇]
- [ĵus, ⠈⠚⠥⠎]
- [sápmelaš, ⠎⠡⠏⠍⠑⠇⠁⠱]
- [lătus, ⠇⠈⠁⠞⠥⠎]
- [aŭ, ⠁⠈⠥]
- [Brăila, ⠠⠃⠗⠈⠁⠊⠇⠁]
- [dům, ⠙⠈⠥⠍]
# Sign under the character
- [français, ⠋⠗⠁⠝⠯⠁⠊⠎]
- [Moçambique, ⠠⠍⠕⠯⠁⠍⠃⠊⠟⠥⠑]
- [Constanţa, ⠠⠉⠕⠝⠎⠞⠁⠝⠈⠞⠁]
- [Częstochowa, ⠠⠉⠵⠈⠑⠎⠞⠕⠉⠓⠕⠺⠁]
# Strikethrough
- [Łódź, ⠠⠈⠇⠹⠙⠈⠵]
- [ođđasat, ⠕⠹⠹⠁⠎⠁⠞]
- [Bláalóniđ, ⠠⠃⠇⠡⠁⠇⠹⠝⠊⠹]
- [Ruoŧŧa, ⠠⠗⠥⠕⠳⠳⠁]
- [þingvellir, ⠔⠞⠊⠝⠛⠧⠑⠇⠇⠊⠗]
- [groß, ⠛⠗⠕⠔⠎]
# Special characters
-
- Would you like to come and play football with us? John asked, staring at me with a threatening look. "Oh yes, let's play football," I said, showing great enthusiasm (but in fact I was deadly frightened).
- ⠲⠠⠺⠕⠥⠇⠙ ⠆⠽⠕⠥⠰ ⠇⠊⠅⠑ ⠞⠕ ⠉⠕⠍⠑ ⠁⠝⠙ ⠏⠇⠁⠽ ⠋⠕⠕⠞⠃⠁⠇⠇ ⠺⠊⠞⠓ ⠥⠎⠢⠲ ⠠⠚⠕⠓⠝ ⠁⠎⠅⠑⠙⠂ ⠎⠞⠁⠗⠊⠝⠛ ⠁⠞ ⠍⠑ ⠺⠊⠞⠓ ⠁ ⠞⠓⠗⠑⠁⠞⠑⠝⠊⠝⠛ ⠇⠕⠕⠅⠄ ⠲⠆⠕⠓ ⠽⠑⠎⠂ ⠇⠑⠞⠐⠎ ⠏⠇⠁⠽ ⠋⠕⠕⠞⠃⠁⠇⠇⠰⠂⠲ ⠠⠊ ⠎⠁⠊⠙⠂ ⠎⠓⠕⠺⠊⠝⠛ ⠛⠗⠑⠁⠞ ⠑⠝⠞⠓⠥⠎⠊⠁⠎⠍ ⠦⠃⠥⠞ ⠊⠝ ⠋⠁⠉⠞ ⠠⠊ ⠺⠁⠎ ⠙⠑⠁⠙⠇⠽ ⠋⠗⠊⠛⠓⠞⠑⠝⠑⠙⠴⠄
- {xfail: true}
-
- Would you like to come and play football with us? John asked, staring at me with a threatening look. "Oh yes, let's play football," I said, showing great enthusiasm (but in fact I was deadly frightened).
- ⠐⠂⠦⠠⠺⠕⠥⠇⠙ ⠨⠽⠕⠥ ⠇⠊⠅⠑ ⠞⠕ ⠉⠕⠍⠑ ⠁⠝⠙ ⠏⠇⠁⠽ ⠋⠕⠕⠞⠃⠁⠇⠇ ⠺⠊⠞⠓ ⠥⠎⠦⠴ ⠠⠚⠕⠓⠝ ⠁⠎⠅⠑⠙⠂ ⠎⠞⠁⠗⠊⠝⠛ ⠁⠞ ⠍⠑ ⠺⠊⠞⠓ ⠁ ⠞⠓⠗⠑⠁⠞⠑⠝⠊⠝⠛ ⠇⠕⠕⠅⠲ ⠦⠨⠨⠠⠕⠓ ⠽⠑⠎⠂ ⠇⠑⠞⠄⠎ ⠏⠇⠁⠽ ⠋⠕⠕⠞⠃⠁⠇⠇⠂⠴⠨⠄ ⠠⠊ ⠎⠁⠊⠙⠂ ⠎⠓⠕⠺⠊⠝⠛ ⠛⠗⠑⠁⠞ ⠑⠝⠞⠓⠥⠎⠊⠁⠎⠍ ⠶⠃⠥⠞ ⠊⠝ ⠋⠁⠉⠞ ⠠⠊ ⠺⠁⠎ ⠙⠑⠁⠙⠇⠽ ⠋⠗⠊⠛⠓⠞⠑⠝⠑⠙⠶⠲⠐⠂
- {xfail: true}
-
- '[`k''a:kə]'
- ⠰⠶⠦⠂⠘⠅⠤⠁⠒⠅⠢⠰⠶
- {xfail: true}
-
- /`ka:ke/
- ⠸⠶⠦⠂⠘⠅⠁⠒⠅⠑⠸⠶
- {xfail: true}
# Bullet Points
-
- 'I 2007 feires det 100-årsjubileum ifm. Edvard Griegs død i 1907. I en avis sto blant annet følgende fakta om Edvard Grieg:'
- ⠠⠊ ⠼⠃⠚⠚⠛ ⠋⠑⠊⠗⠑⠎ ⠙⠑⠞ ⠼⠁⠚⠚⠡⠗⠎⠚⠥⠃⠊⠇⠑⠥⠍ ⠊⠋⠍⠄ ⠠⠑⠙⠧⠁⠗⠙ ⠠⠛⠗⠊⠑⠛⠎ ⠙⠪⠙ ⠊ ⠼⠁⠊⠚⠛⠄ ⠠⠊ ⠑⠝ ⠁⠧⠊⠎ ⠎⠞⠕ ⠃⠇⠄⠁⠄ ⠋⠪⠇⠛⠑⠝⠙⠑ ⠋⠁⠅⠞⠁ ⠕⠍ ⠠⠑⠙⠧⠁⠗⠙ ⠠⠛⠗⠊⠑⠛⠒
- {xfail: true}
-
- '– Edvard Grieg ble født i Bergen 15. juni 1843, og døde samme sted 4. september 1907. Han var gift med kusinen Nina Hagerup.'
- ⠤⠤ ⠠⠑⠙⠧⠁⠗⠙ ⠠⠛⠗⠊⠑⠛ ⠃⠇⠑ ⠋⠪⠙⠞ ⠊ ⠠⠃⠑⠗⠛⠑⠝ ⠼⠁⠑⠄ ⠚⠥⠝⠊ ⠼⠁⠓⠙⠉⠂ ⠕⠛ ⠙⠪⠙⠑ ⠎⠁⠍⠍⠑ ⠎⠞⠑⠙ ⠼⠙⠄ ⠎⠑⠏⠞⠑⠍⠃⠑⠗ ⠼⠁⠊⠚⠛⠄ ⠠⠓⠁⠝ ⠧⠁⠗ ⠛⠊⠋⠞ ⠍⠑⠙ ⠅⠥⠎⠊⠝⠑⠝ ⠠⠝⠊⠝⠁ ⠠⠓⠁⠛⠑⠗⠥⠏⠄
-
- – Grieg er Norges mest kjente komponist. Han jobbet og studerte bl.a. i Danmark og Tyskland.
- ⠤⠤ ⠠⠛⠗⠊⠑⠛ ⠑⠗ ⠠⠝⠕⠗⠛⠑⠎ ⠍⠑⠎⠞ ⠅⠚⠑⠝⠞⠑ ⠅⠕⠍⠏⠕⠝⠊⠎⠞⠄ ⠠⠓⠁⠝ ⠚⠕⠃⠃⠑⠞ ⠕⠛ ⠎⠞⠥⠙⠑⠗⠞⠑ ⠃⠇⠄⠁⠄ ⠊ ⠠⠙⠁⠝⠍⠁⠗⠅ ⠕⠛ ⠠⠞⠽⠎⠅⠇⠁⠝⠙⠄
-
- '– Han var også en dyktig pianist. Han opptrådte alene eller sammen med kona Nina, som var sanger.'
- ⠤⠤ ⠠⠓⠁⠝ ⠧⠁⠗ ⠕⠛⠎⠡ ⠑⠝ ⠙⠽⠅⠞⠊⠛ ⠏⠊⠁⠝⠊⠎⠞⠄ ⠠⠓⠁⠝ ⠕⠏⠏⠞⠗⠡⠙⠞⠑ ⠁⠇⠑⠝⠑ ⠑⠇⠇⠑⠗ ⠎⠁⠍⠍⠑⠝ ⠍⠑⠙ ⠅⠕⠝⠁ ⠠⠝⠊⠝⠁⠂ ⠎⠕⠍ ⠧⠁⠗ ⠎⠁⠝⠛⠑⠗⠄
- ['Du må ta med deg følgende dokumenter:', ⠠⠙⠥ ⠍⠡ ⠞⠁ ⠍⠑⠙ ⠙⠑⠛ ⠋⠪⠇⠛⠑⠝⠙⠑ ⠙⠕⠅⠥⠍⠑⠝⠞⠑⠗⠒]
- [– undertegnet salgsmelding, ⠤⠤ ⠥⠝⠙⠑⠗⠞⠑⠛⠝⠑⠞ ⠎⠁⠇⠛⠎⠍⠑⠇⠙⠊⠝⠛]
- [– kvittering for betalt veiavgift, ⠤⠤ ⠅⠧⠊⠞⠞⠑⠗⠊⠝⠛ ⠋⠕⠗ ⠃⠑⠞⠁⠇⠞ ⠧⠑⠊⠁⠧⠛⠊⠋⠞]
- [– kvittering for betalt registreringsavgift, ⠤⠤ ⠅⠧⠊⠞⠞⠑⠗⠊⠝⠛ ⠋⠕⠗ ⠃⠑⠞⠁⠇⠞ ⠗⠑⠛⠊⠎⠞⠗⠑⠗⠊⠝⠛⠎⠁⠧⠛⠊⠋⠞]
- [Vi er takknemlig hvis du ringer før du kommer!, ⠠⠧⠊ ⠑⠗ ⠞⠁⠅⠅⠝⠑⠍⠇⠊⠛ ⠓⠧⠊⠎ ⠙⠥ ⠗⠊⠝⠛⠑⠗ ⠋⠪⠗ ⠙⠥ ⠅⠕⠍⠍⠑⠗⠖]
- ['10 år med skolefaget KRL:', ⠼⠁⠚ ⠡⠗ ⠍⠑⠙ ⠎⠅⠕⠇⠑⠋⠁⠛⠑⠞ ⠠⠠⠅⠗⠇⠒]
-
- • Før kunne foreldre og elever søke om fritak fra faget kristendom. Da fikk elevene faget alternativ livssynsundervisning i stedet.
- ⠶ ⠠⠋⠪⠗ ⠅⠥⠝⠝⠑ ⠋⠕⠗⠑⠇⠙⠗⠑ ⠕⠛ ⠑⠇⠑⠧⠑⠗ ⠎⠪⠅⠑ ⠕⠍ ⠋⠗⠊⠞⠁⠅ ⠋⠗⠁ ⠋⠁⠛⠑⠞ ⠅⠗⠊⠎⠞⠑⠝⠙⠕⠍⠄ ⠠⠙⠁ ⠋⠊⠅⠅ ⠑⠇⠑⠧⠑⠝⠑ ⠋⠁⠛⠑⠞ ⠁⠇⠞⠑⠗⠝⠁⠞⠊⠧ ⠇⠊⠧⠎⠎⠽⠝⠎⠥⠝⠙⠑⠗⠧⠊⠎⠝⠊⠝⠛ ⠊ ⠎⠞⠑⠙⠑⠞⠄
- {xfail: "the nbsp comes out untranslated instead of being translated to a simple space"}
-
- '• I 1997 ble de to fagene slått sammen til ett fag: kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL).'
- ⠶ ⠠⠊ ⠼⠁⠊⠊⠛ ⠃⠇⠑ ⠙⠑ ⠞⠕ ⠋⠁⠛⠑⠝⠑ ⠎⠇⠡⠞⠞ ⠎⠁⠍⠍⠑⠝ ⠞⠊⠇ ⠑⠞⠞ ⠋⠁⠛⠒ ⠅⠗⠊⠎⠞⠑⠝⠙⠕⠍⠎⠤⠂ ⠗⠑⠇⠊⠛⠊⠕⠝⠎⠤ ⠕⠛ ⠇⠊⠧⠎⠎⠽⠝⠎⠅⠥⠝⠝⠎⠅⠁⠏ ⠦⠠⠠⠅⠗⠇⠴⠄
- {xfail: "the nbsp comes out untranslated instead of being translated to a simple space"}
-
- • Det ble gjort mindre endringer i KRL-faget i 2001 og 2005, og det ble enklere å søke om fritak fra aktiviteter i faget.
- ⠶ ⠠⠙⠑⠞ ⠃⠇⠑ ⠛⠚⠕⠗⠞ ⠍⠊⠝⠙⠗⠑ ⠑⠝⠙⠗⠊⠝⠛⠑⠗ ⠊ ⠠⠠⠅⠗⠇⠤⠋⠁⠛⠑⠞ ⠊ ⠼⠃⠚⠚⠁ ⠕⠛ ⠼⠃⠚⠚⠑⠂ ⠕⠛ ⠙⠑⠞ ⠃⠇⠑ ⠑⠝⠅⠇⠑⠗⠑ ⠡ ⠎⠪⠅⠑ ⠕⠍ ⠋⠗⠊⠞⠁⠅ ⠋⠗⠁ ⠁⠅⠞⠊⠧⠊⠞⠑⠞⠑⠗ ⠊ ⠋⠁⠛⠑⠞⠄
- {xfail: "the nbsp comes out untranslated instead of being translated to a simple space"}
# Footnotes and endnotes
- ['Skolen ble åpnet i den franske hovedstaden i 1784,*', ⠠⠎⠅⠕⠇⠑⠝ ⠃⠇⠑ ⠡⠏⠝⠑⠞ ⠊ ⠙⠑⠝ ⠋⠗⠁⠝⠎⠅⠑ ⠓⠕⠧⠑⠙⠎⠞⠁⠙⠑⠝ ⠊ ⠼⠁⠛⠓⠙⠂⠔]
-
- '*Dette var verdens første skole for blinde.'
- ⠔⠙⠑⠞⠞⠑ ⠧⠁⠗ ⠧⠑⠗⠙⠑⠝⠎ ⠋⠪⠗⠎⠞⠑ ⠎⠅⠕⠇⠑ ⠋⠕⠗ ⠃⠇⠊⠝⠙⠑⠄
- {xfail: true}
-
- men allerede 5 år etter åpningen oppstod alvorlige vanskeligheter ...
- ⠍⠑⠝ ⠁⠇⠇⠑⠗⠑⠙⠑ ⠼⠑ ⠡⠗ ⠑⠞⠞⠑⠗ ⠡⠏⠝⠊⠝⠛⠑⠝ ⠕⠏⠏⠎⠞⠕⠙ ⠁⠇⠧⠕⠗⠇⠊⠛⠑ ⠧⠁⠝⠎⠅⠑⠇⠊⠛⠓⠑⠞⠑⠗ ⠄⠄⠄
-
- Året etter1 ble den første spesialskole for blinde barn etablert i Paris.2 Etter hvert som tiden gikk, vokste det fram …
- ⠠⠡⠗⠑⠞ ⠑⠞⠞⠑⠗⠠⠼⠁ ⠃⠇⠑ ⠙⠑⠝ ⠋⠪⠗⠎⠞⠑ ⠎⠏⠑⠎⠊⠁⠇⠎⠅⠕⠇⠑ ⠋⠕⠗ ⠃⠇⠊⠝⠙⠑ ⠃⠁⠗⠝ ⠑⠞⠁⠃⠇⠑⠗⠞ ⠊ ⠠⠏⠁⠗⠊⠎⠄⠠⠼⠃ ⠠⠑⠞⠞⠑⠗ ⠓⠧⠑⠗⠞ ⠎⠕⠍ ⠞⠊⠙⠑⠝ ⠛⠊⠅⠅⠂ ⠧⠕⠅⠎⠞⠑ ⠙⠑⠞ ⠋⠗⠁⠍ ⠄⠄⠄
- {xfail: true}
-
- 1 1784.
- ⠠⠼⠁ ⠼⠁⠛⠓⠙⠄
- {xfail: true}
-
- 2 Grunnleggerens navn var Valentin Haüy.
- ⠠⠼⠃ ⠠⠛⠗⠥⠝⠝⠇⠑⠛⠛⠑⠗⠑⠝⠎ ⠝⠁⠧⠝ ⠧⠁⠗ ⠠⠧⠁⠇⠑⠝⠞⠊⠝ ⠠⠓⠁⠳⠽⠄
- {xfail: true}
-
- 'Man viser til en fotnote med et siffer¹ som settes opphøyd uten mellomrom inntil det ord eller det uttrykk som noten gjelder: Hun brukte uttrykket "takle problemet"²'
- ⠠⠍⠁⠝ ⠧⠊⠎⠑⠗ ⠞⠊⠇ ⠑⠝ ⠋⠕⠞⠝⠕⠞⠑ ⠍⠑⠙ ⠑⠞ ⠎⠊⠋⠋⠑⠗⠠⠼⠁ ⠎⠕⠍ ⠎⠑⠞⠞⠑⠎ ⠕⠏⠏⠓⠪⠽⠙ ⠥⠞⠑⠝ ⠍⠑⠇⠇⠕⠍⠗⠕⠍ ⠊⠝⠝⠞⠊⠇ ⠙⠑⠞ ⠕⠗⠙ ⠑⠇⠇⠑⠗ ⠙⠑⠞ ⠥⠞⠞⠗⠽⠅⠅ ⠎⠕⠍ ⠝⠕⠞⠑⠝ ⠛⠚⠑⠇⠙⠑⠗⠒ ⠆⠠⠓⠥⠝ ⠃⠗⠥⠅⠞⠑ ⠥⠞⠞⠗⠽⠅⠅⠑⠞ ⠲⠞⠁⠅⠇⠑ ⠏⠗⠕⠃⠇⠑⠍⠑⠞⠲⠰⠠⠼⠃
- {xfail: true}
- [Sluttnoter, ⠠⠎⠇⠥⠞⠞⠝⠕⠞⠑⠗]
-
- '1 Hvis det er bare én fotnote på siden, forekommer også asterisk (*) som notetegn. I eldre tekster ble også kors brukt. Siffer er å foretrekke.'
- ⠼⠁ ⠠⠓⠧⠊⠎ ⠙⠑⠞ ⠑⠗ ⠃⠁⠗⠑ ⠿⠝ ⠋⠕⠞⠝⠕⠞⠑ ⠏⠡ ⠎⠊⠙⠑⠝⠂ ⠋⠕⠗⠑⠅⠕⠍⠍⠑⠗ ⠕⠛⠎⠡ ⠁⠎⠞⠑⠗⠊⠎⠅ ⠦⠔⠴ ⠎⠕⠍ ⠝⠕⠞⠑⠞⠑⠛⠝⠄ ⠠⠊ ⠑⠇⠙⠗⠑ ⠞⠑⠅⠎⠞⠑⠗ ⠃⠇⠑ ⠕⠛⠎⠡ ⠅⠕⠗⠎ ⠃⠗⠥⠅⠞⠄ ⠠⠎⠊⠋⠋⠑⠗ ⠑⠗ ⠡ ⠋⠕⠗⠑⠞⠗⠑⠅⠅⠑⠄
-
- 2 Fra engelsk tackle a problem.
- ⠼⠃ ⠠⠋⠗⠁ ⠑⠝⠛⠑⠇⠎⠅ ⠆⠞⠁⠉⠅⠇⠑ ⠁ ⠏⠗⠕⠃⠇⠑⠍⠰⠄
- {typeform: {italic: ' ++++++++++++++++ '}}
- [ , ' '] # U+2000 (En Quad)
- [ , ' '] # U+2001 (Em Quad)
- [ , ' '] # U+2002 (En Space)
- [ , ' '] # U+2003 (Em Space)
- [ , ' '] # U+2004 (Three-Per-Em Space)
- [ , ' '] # U+2005 (Four-Per-Em Space)
- [ , ' '] # U+2006 (Six-Per-Em Space)
- [ , ' '] # U+2007 (Figure Space)
- [ , ' '] # U+2008 (Punctuation Space)
- [ , ' '] # U+2009 (Thin Space)
- [e̊, ⠈⠑] # (e̊ sign)
- [●, ⠶] # U+25CF(Black Circle)
- [ݲ, ' '] # (undefined sign)
# subscript and superscript
- - CO2
- ⠠⠠⠉⠕⠡⠼⠃
- typeform: {sub: ' +'}
- - CO22
- ⠠⠠⠉⠕⠡⠦⠼⠃⠃⠴
- typeform: {sub: ' ++'}
- - abcdef
- ⠁⠃⠉⠡⠦⠙⠑⠋⠴
- typeform: {sub: ' +++'}
- - cm2
- ⠉⠍⠨⠼⠃
- typeform: {super: ' +'}
- - CO₂
- ⠠⠠⠉⠕⠡⠼⠃
- - CO₂₂
- ⠠⠠⠉⠕⠡⠦⠼⠃⠃⠴
# Diacritics
# Letter with diacritical mark, as precomposed character
- - 'á' # U+00e1
- '⠡'
- - 'å' # U+00e5
- '⠡'
- - 'ă' # U+0101
- '⠈⠁'
- - 'č' # U+010d
- '⠩'
# Letter with diacritical mark, as base character and combining character
- - 'á' # U+0061 U+0301
- '⠷'
- xfail: true # should be normalized to UFC (U+00e1)
- - 'å' # U+0061 U+030a
- '⠡'
- xfail: true # should be normalized to UFC (U+00e5)
- - 'ă' # U+0061 U+0306
- '⠈⠁'
- xfail: true # should be normalized to UFC (U+0101)
- - 'č' # U+0063 U+030c
- '⠩'
- xfail: true # should be normalized to UFC (U+010d)
- - 'e̊' # U+0065 U+030a
- '⠈⠑'
# Arrows
- - '→ --> ← <--'
- '⠒⠐ ⠤⠤⠕⠂ ⠐⠒ ⠪⠄⠤⠤'