blob: fa06fdd8d1d23393c23a2fd17df5da3db99e3cbc [file] [log] [blame]
display: unicode-without-blank.dis
table:
locale: sk
grade: 1
__assert-match: sk.tbl # sk-g1.ctb
tests:
-
- "Ä Ö Ü Ô Ĺ Ľ ä ö ü ô ĺ ľ"
- "⠠⠈ ⠠⠕⠑ ⠠⠥⠑ ⠠⠾ ⠠⠨ ⠠⠸ ⠈ ⠕⠑ ⠥⠑ ⠾ ⠨ ⠸"
-
- "Pamätajte si, že páni Köböl a Müller sa pôjdu kĺzať na ľad."
- "⠠⠏⠁⠍⠈⠞⠁⠚⠞⠑ ⠎⠊⠂ ⠮⠑ ⠏⠡⠝⠊ ⠠⠅⠕⠑⠃⠕⠑⠇ ⠁ ⠠⠍⠥⠑⠇⠇⠑⠗ ⠎⠁ ⠏⠾⠚⠙⠥ ⠅⠨⠵⠁⠳ ⠝⠁ ⠸⠁⠙⠲"
-
- "Ŕ ŕ"
- "⠠⠷ ⠷"
-
- "Ô ô W w"
- "⠠⠾ ⠾ ⠠⠺ ⠺"
-
- "Ôsmy je Walter."
- "⠠⠾⠎⠍⠽ ⠚⠑ ⠠⠺⠁⠇⠞⠑⠗⠲"
-
- "' ‘"
- "⠄ ⠄"
-
- "_"
- "⠸"
-
- "_podčiarknuté abc_def"
- "⠸⠏⠕⠙⠩⠊⠁⠗⠅⠝⠥⠞⠜ ⠁⠃⠉⠸⠙⠑⠋"
-
- "`"
- "⠠"
-
- "`akcent`"
- "⠠⠁⠅⠉⠑⠝⠞⠠"
-
- "{ }"
- "⠐⠦ ⠐⠴"
-
- "{text v svorkových zátvorkách}"
- "⠐⠦⠞⠑⠭⠞ ⠧ ⠎⠧⠕⠗⠅⠕⠧⠯⠉⠓ ⠵⠡⠞⠧⠕⠗⠅⠡⠉⠓⠐⠴"
-
- "…"
- "⠲⠲⠲"
-
- "elipsis-text,…"
- "⠑⠇⠊⠏⠎⠊⠎⠤⠞⠑⠭⠞⠂⠲⠲⠲"
-
- "|"
- "⠸⠇"
-
- "ab|cd|ef"
- "⠁⠃⠸⠇⠉⠙⠸⠇⠑⠋"
-
- "~"
- "⠰⠢"
-
- "x~y"
- "⠭⠰⠢⠽"
-
- "€"
- "⠑⠥⠗⠕"
-
- "123 €"
- "⠼⠁⠃⠉ ⠑⠥⠗⠕"
-
- "©"
- "⠦⠠⠉⠴"
-
- "Copyright©2014"
- "⠠⠉⠕⠏⠽⠗⠊⠛⠓⠞⠦⠠⠉⠴⠼⠃⠚⠁⠙"
-
- "VEĽKÉ PÍSMENÁ"
- "⠠⠠⠧⠑⠸⠅⠜ ⠠⠠⠏⠌⠎⠍⠑⠝⠡"
-
- "MUDr RNDr PhDr Ph.D."
- "⠠⠠⠍⠥⠙⠰⠗ ⠠⠠⠗⠝⠙⠰⠗ ⠠⠏⠓⠠⠙⠗ ⠠⠏⠓⠲⠠⠙⠲"
-
- "12cd 1.2c"
- "⠼⠁⠃⠰⠉⠙ ⠼⠁⠄⠃⠰⠉"
-
- "123.456.789,12"
- "⠼⠁⠃⠉⠄⠙⠑⠋⠄⠛⠓⠊⠂⠁⠃"
-
- "Tel.: 123-45-678"
- "⠠⠞⠑⠇⠲⠒ ⠼⠁⠃⠉⠤⠼⠙⠑⠤⠼⠋⠛⠓"
-
- "Pamätajte si, že páni Köböl a Müller sa pôjdu kĺzať na ľad. Pri klzisku je vŕba. Na vŕbe je kŕdeľ vrabcov. Väčšina kĺzajúcich sa sú chlapci. Ôsmy je Walter. Je tam však aj Ľubica. Celkom je tam deväť ľudí. Zajtra pôjdu zase. Môžu sa k nim pridať aj ďalší lebo ľad je dosť pevný."
- "⠠⠏⠁⠍⠈⠞⠁⠚⠞⠑ ⠎⠊⠂ ⠮⠑ ⠏⠡⠝⠊ ⠠⠅⠕⠑⠃⠕⠑⠇ ⠁ ⠠⠍⠥⠑⠇⠇⠑⠗ ⠎⠁ ⠏⠾⠚⠙⠥ ⠅⠨⠵⠁⠳ ⠝⠁ ⠸⠁⠙⠲ ⠠⠏⠗⠊ ⠅⠇⠵⠊⠎⠅⠥ ⠚⠑ ⠧⠷⠃⠁⠲ ⠠⠝⠁ ⠧⠷⠃⠑ ⠚⠑ ⠅⠷⠙⠑⠸ ⠧⠗⠁⠃⠉⠕⠧⠲ ⠠⠧⠈⠩⠱⠊⠝⠁ ⠅⠨⠵⠁⠚⠬⠉⠊⠉⠓ ⠎⠁ ⠎⠬ ⠉⠓⠇⠁⠏⠉⠊⠲ ⠠⠾⠎⠍⠽ ⠚⠑ ⠠⠺⠁⠇⠞⠑⠗⠲ ⠠⠚⠑ ⠞⠁⠍ ⠧⠱⠁⠅ ⠁⠚ ⠠⠸⠥⠃⠊⠉⠁⠲ ⠠⠉⠑⠇⠅⠕⠍ ⠚⠑ ⠞⠁⠍ ⠙⠑⠧⠈⠳ ⠸⠥⠙⠌⠲ ⠠⠵⠁⠚⠞⠗⠁ ⠏⠾⠚⠙⠥ ⠵⠁⠎⠑⠲ ⠠⠍⠾⠮⠥ ⠎⠁ ⠅ ⠝⠊⠍ ⠏⠗⠊⠙⠁⠳ ⠁⠚ ⠹⠁⠇⠱⠌ ⠇⠑⠃⠕ ⠸⠁⠙ ⠚⠑ ⠙⠕⠎⠳ ⠏⠑⠧⠝⠯⠲"